Аби Глайнс – Морски бриз – Лошо поведение – книга 6 – част 12

Единадесета глава

ДЖЕС

Когато лимузината спря, бях без горнище. Джейсън вдигна глава от вниманието, което отделяше на гърдите ми, и натисна едно копче.
– Дай ни около пет минути – каза той.
– Да, сър – отговори Кейн.
Трябваше да прехапя устните си, за да не го попитам дали можем да прекараме четири от тези минути с устата му отново върху мен. Ръцете му се вдигнаха и обхванаха двете ми набъбнали гърди.
– Наистина не искам да си обличаш блузата – каза той с лукава усмивка на лицето си.
Аз също не исках да го прави.
– Мисля, че Кейн би го оценил – отвърнах аз.
Джейсън посегна към блузата, която беше свалил от мен.
– Грешиш. Кейн би оценил тази гледка. Това би направило деня му по-добър. – Подигравателната усмивка на лицето му ме накара да се засмея.
Позволих му да ме облече, тъй като изглеждаше, че има намерение да го направи. След като ми облече блузата, той прокара пръсти по зърната ми през плата.
– По дяволите, хубави са.
Винаги съм харесвала тялото си. Майка ми ме беше дарила с тяло и външен вид, които използвах в своя полза. Но точно сега бях благодарна за тях по съвсем друга причина. Джейсън беше привлечен от мен. Искаше ме.
– Готова ли си да полетиш? – Попита той, като отново премести ръцете си на кръста ми.
Исках да кажа „да“, но не бях сигурна. Затова свих рамене.
Джейсън се наведе напред и притисна целувка към устата ми. – Ще те разсея, ако се притесняваш.
Идеята той да ме разсейва правеше мисълта за качване на самолета много по-привлекателна.
– Обещаваш ли? – Попитах, като го погледнах през миглите си.
Джейсън се засмя и поклати глава.
– Не флиртувай с мен, Джес. Аз вече те искам. Флиртът само влошава положението.
На вратата се почука и Джейсън ме отмести от скута си, преди да почука обратно. Той посегна към ръката ми, когато вратата се отвори. Излязохме и Джейсън кимна на Кейн, преди да се отправим към самолета.
В дъното на стъпалата стоеше една дама с ръце зад гърба си. Джейсън спря и я погледна.
– Няма да имаме нужда от нас по време на полета. Бих искал да се уединя – каза той, като ме премести пред себе си и аз тръгнах нагоре по стълбите.
Спрях точно на прага, а Джейсън се приближи зад мен и плъзна ръце около кръста ми.
– Влизай – каза той близо до ухото ми.
Влязох вътре и разгледах мястото. Вътре бяха наредени черни кожени дивани, а отзад имаше бар. Оттук виждах, че е напълно зареден. Огромен плосък екран покриваше стената в другия край. – Седни. Настани се удобно – каза Джейсън, хвана ръката ми и ме дръпна да се потъна в кожата.
– Уау – беше всичко, което се сетих да кажа. Знаех, че трябва да кажа нещо, но това беше отвъд това, което бях очаквала.
Джейсън погледна към бара и обратно към мен.
– Искаш ли питие? Такова, което ще успокои нервите ти?
Щеше да е хубаво, но и не исках да ми става лошо. Ами ако имах морска болест и не знаех за това? Поклатих глава и погледнах навън през затъмнените прозорци.
Джейсън се приближи и седна до мен.
– Изнервена ли си?
Кимнах.
– И развълнувана.
– Добра комбинация – отвърна той.
Да, беше. Вратата, през която бяхме влезли, се затвори и дамата, с която беше говорил, я заключи, след което погледна към Джейсън.
– Барът е зареден, сър. Аз ще бъда в пилотската кабина. Ако имате нужда от мен, просто позвънете.
– Благодаря – каза и Джейсън, след което се облегна на седалката и разпери ръце на облегалката.
Дамата излезе от стаята, като затвори друга врата след себе си.
– Ще бъда добър, тъй като това е първият ти полет. Искам да ти е приятно. Но в момента, в който имаш нужда от разсейване, просто ми кажи и ще продължим оттам, откъдето спряхме в лимузината.
Стомахът ми трепна. Обичах начина, по който ръцете и устата на Джейсън ме докосваха. Опитах се да не изглеждам прекалено притеснена и насочих погледа си към прозореца. Но тялото ми почервеня. Не исках той да се умори от мен твърде скоро. Знаех, че този ден идва, и исках да го отложа. Да бъда с Джейсън ме правеше щастлива. Той не ме съдеше и ме караше да се усмихвам. Когато ме докосваше, беше различно от начина, по който ме бяха докосвали преди. Той не бързаше и не се съсредоточаваше върху това да се възбуди. Не бързаше, сякаш му харесваше да ме докосва. Сякаш искаше да се наслади на всяка секунда.
Самолета започна да се движи и всички други мисли избягаха. Посегнах към Джейсън и хванах първото нещо, което намерих, а именно крака му. Хванах го здраво. Джейсън веднага се приближи и ръката му се сви около мен, но не направи нищо повече. Близостта му ми помогна, но сърцето ми все още се блъскаше.
Скоро вече се движехме по пистата и Джейсън ме държеше достатъчно близо, така че топлият му дъх гъделичкаше врата ми. Вкопчих се в него и затворих очи, когато се отдалечихме от земята.
– Дишай – прошепна Джейсън в ухото ми и аз осъзнах, че задържам дъха си.
Вдишах малко въздух и той се засмя тихо.
– Сигурна ли си, че не искаш това питие? – Попита той.
Поклатих глава и отворих очи, за да се вгледам в земята, която се отдалечаваше все повече и повече. Когато пробихме облаците, се задъхах и стиснах ръката на Джейсън, която сега беше увита около мен.
Той се втренчи във врата ми.
– Боже, ти си прекалено секси, за да си толкова сладка. Трябваше да е едното или другото, а не и двете.
Усмихвайки се, аз се облегнах назад в него и се отпуснах. Никой досега не ме беше наричал сладка. Защо ми харесваше толкова много? Ръцете му се върнаха нагоре и се преместиха върху гърдите ми.
– Искам отново да свалиш блузата си. Това е всичко, за което мога да мисля. Като знам, че не носиш сутиен, ми се върти главата – каза той, докато целуваше шията ми и извивката на рамото ми.
– Сваляй я – казах аз, седнах и вдигнах ръцете си.
Джейсън издаде стон и вдигна блузата, след което се протегна около предната ми част и отново ме придърпа към гърдите си и продължи да захапва врата ми, след което го успокои с целувка. Големите му, топли ръце държаха гърдите ми, а те се чувстваха тежки и нуждаещи се. Бях повече от удобна за хващане дори за големите му ръце и това ми харесваше.
– Миришеш невероятно – промърмори той, докато целуваше рамото ми и прокарваше върха на носа си по кожата ми.
Не можех да се сдържа да не потреперя.
– Изправи се – каза той, наведе се назад и ми помогна да се изправя на слабите си крака. Изправи ме пред себе си и започна да дърпа ципа на синята ми дънкова пола надолу, след което я дърпаше, докато не падна на земята. Излязох от нея и го зачаках.
Той протегна ръка и прокара пръст по мокрото петно на белите ми сатенени бикини. Бях се погрижила да взема най-секси бельото си. Те бяха с много малко плат и ми харесваше как се усещат. Като видях как пръстът му се плъзга по плата, който очевидно беше мокър, ми стана по-трудно да стоя. Особено на токчетата, които носех.
Сякаш можеше да прочете мислите ми, той плъзна ръцете си в страните на бикините и ги дръпна бавно надолу. Повдигнах всеки крак и той свали бикините напълно. Той се вгледа в червените токчета, които носех, после вдигна очи към мен. Стояхме така, взирайки се един в друг, за дълъг момент, преди да се изправи пред мен и да докосне тялото ми, като нежно прокара ръце по страните ми, като внимаваше да не ме докосне там, където най-много исках.
Когато спря, започнах да протестирам, докато не го видях да сваля ризата си. Вместо това стоях там, запленена от това, че виждах тялото му на дневна светлина. Бях започнала да докосвам вълните по твърдия му корем, когато ръцете му паднаха върху дънките и започнаха да ги разкопчават.
Дънките му бяха разкопчани и висяха на бедрата му. Осъзнах, че се задъхвам от нетърпение. Тогава той спря и остави погледа си бавно да ме гали от червените токчета чак догоре, докато очите му не се запечатаха в моите.
– Искам да не бързам и да се наслаждавам на всеки сантиметър от теб, но в момента мисля само за това как да те кача на бара там, с крака, преметнати през ръцете ми, и с тези червени токчета на красивите ти крака. Следващият път ще мина по-бавно, но сега трябва да те чукам.
Коленете ми се подкосиха и аз се протегнах да хвана ръцете му, за да се закрепя. Джейсън измърмори проклятие и за секунди дънките му бяха свалени. Той ме вдигна и ме отнесе до бара, което ме постави на нивото на очите му, и ме настани върху него. Очите му тлееха от нужда и това само ме накара да се развълнувам още повече. Той повдигна единия ми крак и прокара ръце по него, преди да постави крака ми на ръба на плота, като ме накара да се облегна назад. Направи същото и с другия ми крак и когато ме изправи и разтвори за него, се отдръпна.
– Това е образ, който никога няма да забравя – каза той, докато разкъсваше опаковката на презерватива и го нахлузваше. – Майната му, Джес. Това е фантазия, която имам от много време насам – каза той и направи крачка към мен, докато очите му обхождаха съвсем откритото ми тяло. – Но никоя никога не е била вярна. Никога не съм си я представял така. – Той си пое дъх и го изпусна бавно. – Ти си шибано перфектна.
Тялото ми се разгорещи под похвалата му и аз исках да бъда съвършена. За него. Това ме плашеше, но точно сега не исках да мисля за това. Знаех, че това е временно, и исках да му се наслаждавам, докато го имам.

ДЖЕЙСЪН

Никога не бях искал да се покланям на нечие тяло. Оценявах ги и им се наслаждавах, но те винаги бяха едни и същи. Джес… не беше такава. Тя беше различна от всяко друго момиче, с което съм бил. Бях пробвал сладкия и невинен тип, дивите групарки, а след това и момичетата, които бяха в приятелския ми кръг. Те бяха привилегировани и разглезени, но аз ги разбирах. Познавах ги. Всеки вид беше приятен. Дивите групарки не искаха нищо друго освен секс и внимание. Добрите момичета като Аманда бяха от онези, с които се изграждаше връзка. Тогава приятелките разбираха живота ми.
Никога не съм бил с толкова сложен човек като Джес. Тя беше дива и забавна. Но в нея имаше и тази несигурност и невинност, които, смесени с тялото, за което всеки мъж мечтаеше, я правеха неустоима. Не можех да се успокоя достатъчно, за да не бързам с нея. Продължавах да искам отново да съм вътре в нея и да ме чука, ако тя ме желаеше. Краката и, подпрени на бара без колебание, бяха най-горещото нещо, което някога бях виждал. А аз бях виждал много.
Исках да забавя темпото. Исках да я накарам да се почувства специална, защото бях дяволски сигурен, че след срещата с бившия и не са се отнасяли с нея така, както заслужаваше. Но нуждата ми от нея вземаше връх.
Краката и потрепериха, когато езикът и излезе и прокара линия по долната и устна. Нямаше да успея да се спра. Плъзнах ръцете си под коленете ѝ и придърпах бедрата и към ръба на бара. Стиснах дупето и, облегнах глава на гърдите ѝ и вдишах сладкия мирис на кожата и. Гърдите и се издигаха и спускаха бързо с дишането и.
Повдигнах глава и погледнах директно в очите и, докато потъвах в нея. Беше толкова влажно и плътно, че очите ми искаха да се върнат назад в главата ми, но ги държах вперени в нея. Миглите и трепнаха и главата и се отметна назад, когато от нея се изтръгна стон. Не можех да мисля за нищо друго освен за това колко добре се чувствам.
Тогава тя направи нещо, което направи и без това тясната и дупка още по-тясна, докато се свиваше около мен. Успокоих се и по устните и се появи лукава усмивка. След това допълнителното стягане отслабна и аз започнах да се движа, когато тя отново я придърпа по-плътно.
– Джес – казах аз, опитвайки се да реша дали тя прави това нарочно, или не. Щях да дойда прекалено бързо, ако тя продължаваше така.
– Да – каза тя сладко, след което отново изпомпа члена ми. Правеше го нарочно.
– Продължавай така и всичко ще свърши, преди да си го пожелала – казах и с глух шепот.
Тя повдигна бедрата си и го направи отново, като ме накара да стегна всеки проклет мускул в тялото си, за да контролирам нуждата си да се освободя.
– Искам да те накарам да свършиш по този начин – каза тя, след което придърпа пухкавата си долна устна между зъбите си.
– Наистина съм близо – предупредих я аз.
Тя ме стисна отново и отново бързо.
– Тогава ела – прошепна тя, нейното насърчение, преди да започне безмилостно дърпане с тялото си.
Бях преминал границата на думите.

Назад към част 11                                                                      Напред към част 13

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!