Анет Мари – Друидски пороци и Водка ЧАСТ 22

Глава 22

Час по-късно застанах зад бара на „Врана и чук“, не защото исках да работя на смяна, а защото там се чувствах най-контролирана. Аарон и Езра седяха на столовете срещу мен, с гръб към плота, докато наблюдаваха останалата част от кръчмата.
Гласовете бръмчаха в нисък, лаконичен разговор. Преброих над дузина от най-добрите ни бойни митици – от магове като Алистър и Летисия, през магьосници като Андрю и Гуен, до телекинетичния Дрю и телепата Брайс. Други десетина членове не бяха бойци, сред които Синър, Сабрина, Кавери и гаджето ѝ Киър.
Напрежението приковаваше всички, а във въздуха се усещаше безпокойство. След нападението над „Окото на Один“ не беше нужен гений, за да разбере схемата: мошениците се бяха насочили към бойните гилдии.
Нашата гилдия беше в опасност и всички го знаехме.
Входната врата издрънча, след което се отвори навътре с дрънчене на звънеца. Зак влезе вътре, злодейският му плащ се развяваше зад него, качулката му беше вдигната, а кожата блестеше от дъждовните капки. Всички митици го погледнаха, но преди някой да се стресне, аз вдигнах ръка.
– Тук – извиках аз.
Отмятайки качулката си, той се наведе към мен. Десетки очи се присвиха подозрително, наблюдавайки го как минава, но никой не поиска да разбере кого продължавам да каня в кръчмата. Вероятно предположиха, че е от друга гилдия.
– Е? – Поисках шепнешком, щом той се приближи достатъчно, за да го чуя.
– Подготвя следващия си ход. – Той се облегна на бара до Езра – но не успях да науча повече от това. Всички мошеници, които са се присъединили към нея, са изчезнали, а малцината, които намерих, не знаеха нищо.
Потърках с ръка лицето си.
– По дяволите. Значи нямаш никаква идея къде да я намериш?
– Ако имах, нямаше да съм тук и да разговаряме за това. – Той се огледа наоколо. – Какво чакат всички?
– Срещата на горния етаж да приключи. – Подпрях лактите си на плота на бара. – Тъй като не знаем къде да намерим Варвара, вариантите ни са или да се откажем от централата на гилдията и да я оставим да бъде разбита на пух и прах, или да съберем всички, които искат да я защитават, и да чакаме тук, докато я нападнат.
Той измърмори изразително.
– Между другото. – Намалих гласа си още повече. – Плащеницата ми беше доста полезен по-рано, но един куп митици ме видяха да я използвам, включително Шейн, и не знам дали могат да отгатнат какво е това. Трябва да го вземеш обратно сега.
– Не тук. Ще го взема, когато никой не ме наблюдава.
Което нямаше да се случи скоро. Около половината от присъстващите митици го гледаха, някои тайно, а други с дързостта „не ми пука“.
Разговорът, който се разнасяше из кръчмата, затихна и миг по-късно група митици се спусна от горното ниво: Дариус, следван от Жирар, Табита и Феликс, тримата му офицери.
Накрая, но не на последно място, дойдоха Кай и Макико. След като бях съобщила новината за нападението на „Окото на Один“, Аарон се беше обадил на Кай. Изглежда, че Макико се беше отпуснала, тъй като Кай не само беше отговорил на телефона му, но и я беше убедил да обединят сили с „Врана и чук“. Общи врагове и всичко останало.
Когато Кай и Макико спряха в далечния край на бара, аз отново сканирах помещението. Нямаше и следа от Робин. Беше се качила на горния етаж преди почти трийсет минути и се изненадах, че не се е върнала.
Дариус се премести в центъра на стаята, а офицерите му го заобиколиха. Докато се въртеше в бавен кръг, оглеждайки гилдията си с мрачни сиви очи, погледът му попадна на моята малка група.
– Виждам, че имаме гост – отбеляза той.
Общото внимание на гилдията се премести от Дариус към друида. Зак се напрегна.
– Това е Зак – разкрих аз. – Той е боен алхимик. Много полезен.
Дариус се усмихна приятно.
– И откъде познаваш Зак?
Истинското значение на въпроса му: Защо е тук? По дяволите. Как трябваше да отговоря на този въпрос? В главата ми се въртяха диви теории и само една от тях имаше най-малък смисъл за моята объркана логика.
– Срещахме се – изригнах.
Езра и Аарон се дръпнаха, сякаш Кай ги беше зарязал, а електромага се взираше в мен. Устата на Зак се изтъни, но той се въздържа да ме стрелне с поглед „ти си идиотка“, което вероятно заслужавах, като се има предвид, че той изрично ми беше казал, че тази прикриваща история не работи.
– Беше просто един флирт – добавих набързо. – Като две седмици. – Бях прекарала две седмици във фермата му, така че не беше чак толкова много? Добре, беше разтегливо. – Както и да е – побързах да продължа, махайки с една ръка, – той има контакти тук, които го помолих да провери.
– Научи ли нещо интересно, Зак?
Хладните зелени очи срещнаха също толкова хладни сиви.
– Нищо, което може да помогне на гилдията ти – изръмжа друидът.
– Хм. – Усмивката на Дариус неочаквано се разшири, след което той се обърна към останалите в стаята. – Изправени сме пред опасна ситуация.
Тръпки ме пронизаха, докато се взирах в Гилд майстора. Тази знаеща усмивка. Какво… О.
Гласът на Зак.
Тези дълбоки, характерни дрезгави тонове. След отвличането ми и внезапното ми завръщане от лапите на Призрака, Дариус бе говорил за кратко по телефона с мистериозен непознат – непознат, който звучеше точно като Зак.
Докато хипервентилирах от това, което Дариус може да е разбрал, той продължи мрачно:
– Ето какво знаем. Магьосницата на тъмните изкуства, Варвара Николаева, в момента действа в града. Тя е вербувала голяма група необвързани мошеници и нанася удари по бойните гилдии в центъра на града. Снощи тя нападна и МираКо, която някои от вас може би разпознават като филиал на международната гилдия „Синдикат Ямада“.
Любопитните погледи се стрелнаха към Кай и Макико.
– Синдикатът Ямада е известен с това, че се подвизава и от двете страни на закона, а за Варвара те са конкуренция. – Той наклони глава към Кай и Макико. – Госпожа Миура е действащ главен мениджър на МираКо и сподели това, което знае за дейността на Варвара.
– Смятаме, че Варвара дестабилизира както конкуренцията си, така и гилдиите, които биха могли да ѝ се противопоставят, докато поема контрола над криминалния ъндърграунд и черния пазар на Ванкувър. Също така смятаме, че тя скоро ще атакува „Врана и чук“.
– Тогава нека да намерим магьосницата! – Извика Дарън отзад. – И първо я спрем!
– Тъмните магьосници не обявяват местоположението си – отвърна хладно Табита. – Намирането ѝ ще отнеме твърде много време, ще изисква твърде много работна ръка и ще остави гилдията ни незащитена.
– Можем ли да защитим гилдията? – Попита Аарон, необичайно мрачен. – Няма да са нужни много от тези големи, за да разкъсат мястото. Те плюят киселина, дишат огън и е почти невъзможно да бъдат унищожени.
– Какво знаем за големите? – Попита Летисия стаята. – Те са тъмна магия, нали?
– Рядка тъмна магия. – Андрю барабани с пръсти по масата, на която седеше заедно с Гуен и Брайс. – Трудно се правят, доколкото съм чувал, и не са толкова полезни, колкото изглеждат. Имат ограничен интелект и…
– Те нямат никаква интелигентност – прекъсна го нетърпеливо Зак. – Извършват основни набори от движения, определяни от прости стимули. Колкото по-добър е магьосникът, толкова по-сложни са движенията и се повишава реакцията на стимулите, но големите не могат да мислят.
Моите съратници от гилдията отново погледнаха непознатия сред тях.
– Какъв е най-добрият начин да им се противопоставим? – Попита Дариус.
– Унищожи анимационния масив. Ако не успеете, оставете голема да ви преследва, докато му свърши сокът. Те не са много бързи. – Той сгъна ръце. – Големите са рядкост, защото са толкова ограничени. Зареждането им отнема седмици, но щом започнат да се движат, изгарят натрупаната магия в рамките на десет минути.
– Големите, които нападнаха МираКо, издържаха повече от това – напомни му Кай. – Поне един от тях продължаваше да се движи след половин час.
– И тогава ти казах, че това трябва да е друг голем.
– Онези, които повалихме в Окото на Один – казах аз. – Те все още ритаха, когато си тръгнах, а дотогава бяха минали около двадесет и пет минути. Не спомена ли нещо за алхимичен компонент?
– Алхимия? – Попита Синър, седнала на една маса с Кавери и Киър. – Като част от голем? В това няма никакъв смисъл.
– Точно това казах – изръмжа Зак. – Течността вероятно е била кръв, което има още по-малко смисъл. Големите използват металургично шифроване, подсилено с астрална кондиция, а кръвната алхимия не се припокрива.
– Значи не може да се използва, за да накара големите да живеят по-дълго? – Попитах.
– Те не са живи. И не, човешката кръв няма никакви магически свойства, които биха могли…
Той прекъсна, а зелените му очи загубиха фокус. Примигнах объркано, когато той остана напълно неподвижен и се взираше в нищото.
Кавери изкрещя.
Тъмнината проби тавана, докато Зак се изстрелваше от бара. Разперил широко криле, Лалакай се свлече във водовъртеж от сенки. Ноктите ѝ уловиха раменете на Зак, а зелените ѝ очи светеха сред мастилените пламъци, които танцуваха от перата ѝ.
Вратата на гилдията се отвори, блъскайки се в стената. Двама мъже се втурнаха през нея, облечени в бойна екипировка, с оръжия в ръце.
Крилете на Лалакай се сключиха около Зак. Той и орелът се изгубиха от погледа.
– Къде е той? – Изкрещя един от новодошлите.
Кавери посочи стълбището и изкрещя:
– Натам!
Вратите на салона точно зад мен се хлопнаха и аз едва не изскочих от кожата си. Още двама бойни митици изскочиха от кухнята и прескочиха бара като тежко въоръжени газели, а първите двама се втурнаха през кръчмата, избутвайки хората от пътя си. Всички крещяха, бяха на крака, разтревожени или ядосани – с изключение на Дариус, който изглеждаше леко раздразнен. Аарон крещеше нещо, което не успях да разбера през шумотевицата.
Но всички чухме как прозорецът на горния етаж се счупи.
Втората двойка митици смени посоката си по средата на движението и спринтира към входната врата. Първите продължиха нагоре по стълбите, а оръжията им блестяха.
Ударих с ръце по бара, прескочих го и също се затичах към вратата. Аарон и Езра бяха на крачка зад мен, когато излязох навън в дъжда – и червената светлина пламна толкова ярко, че не можех да видя нищо.
Зрението ми се проясни, разкривайки четирима бойни митици, разположени на улицата. Двамата митици, които бяха избягали нагоре, скочиха от счупения прозорец на втория етаж. Те се приземиха в тренирани премятания, скочиха на крака с оръжия в ръце и заеха позиции в триъгълна формация с другите четирима митици – допълвайки отбора от шестима души, в който влизаха Иза и Марио.
Двата ножа на хидромага бяха извадени и тя застана пред Марио. Демонът му стоеше на метър пред нея, висок и снажен, с черна грива, която се спускаше по гърба му, и празни магмени очи.
Попаднал в центъра на формацията им, Зак стоеше с фантомните крила на Лалакай, извити от гърба му, и жълта сила, навита около лявата му ръка. Качулката му беше вдигната, а сенките скриваха лицето му. Той протегна дясната си ръка и призова алената си сабя. Цветното сияние на магията му заблестя от мокрия паваж, като се присъедини към пулсиращите отражения на уличните лампи и светещите прозорци на гилдията.
Докато дъждът се изливаше, тихи стъпки скърцаха по бетона и се приближаваха.
Шейн Давила спря до Марио, на сигурно място зад Иза и грамадния демон. Той огледа друида и ужасяващите му сенчести крила без емоции, след което измъкна лист хартия от джоба си и го разгъна.
Прочиствайки гърлото си, той прочете със силен, равномерен тон:
– Измамникът ди-мит, наречен „Призракът“, известен още като Кристалния друид, обучен от Вълчият друида, потвърдено, че владее магьосничество, алхимия и феена магия, е обвинен в триста двадесет и шест престъпления по законите на МПД. Поради тежестта и насилието на престъпленията му, Призрака е обявен за обществено опасен и залавянето му е класифицирано като ДОА – жив или мъртъв.
Прибрал хартията в джоба си, ловецът на глави вдигна малките си очи към Зак.
– Закария Андрий, предаваш ли се?
– По дяволите – прошепна Аарон зад мен – и не само неговият глас прошумоля под дъжда. По-голямата част от „Врана и чук“ се беше скупчила на тротоара, за да наблюдава сблъсъка в стила на Стария Запад.
– Това наистина ли е Призракът? – Промълви някой уплашено. – Какво прави тук?
– Шейн Давила маркира един мошеник в нашата гилдия!
– Не вярвам – издъхна Кавери, наполовина ужасен, наполовина отблъснат. – Призракът и Кристалният друид не могат да бъдат един и същ човек…
– Тори каза ли, че се е срещала с него?
Премълчах.
Индигова магия се завихри от краката на Зак. Тя се промъкна по паважа в разширяващ се кръг – и земята предупредително изръмжа.
– Ще ти дам един шанс – изръмжа друидът с глас като черен лед, – да си тръгнеш.
– Шестима срещу един – изръмжа Марио. – Харесвам шансовете ни.
– А ти?
Въздухът се развълнува – и около него се появиха пет огромни варгски вълка с вдигнати лапи и светещи червени очи, които оголиха зъби срещу митиците. Страхът обзе въздуха, осезаем и силен.
Докато митиците от „Окото на Один“ се колебаеха, Зак дръпна шепа кожени въжета, които висяха на врата му. Четири разноцветни кристала се издигнаха от якето му. С шепот на гласа му първият кристал се запали, после вторият, третият.
– Ако помръднете – каза той опасно тихо – през кого от вас да мина?
Мечоносецът зад Зак размаха късото си острие.
Зак се завъртя, когато от върха на меча се изстреля огнено кълбо. Жълтата магия, която се увиваше по ръката му, се разгъна навън в щит и пламъците се разпръснаха безвредно срещу него.
– Ще трябва да се справиш много по-добре от това – каза той. Индиговата магия, която се виеше над земята, просветна и земята отново изръмжа, като вибрациите се задълбочиха.
Един варг изръмжа, а зъбите му се забиха в разредения въздух. Зак се обърна отново – и с отвличането на вниманието му четирима бойни митици и демонът на Марио се стрелнаха напред.
Зрението ми почерня.
Задъхах се от ужас и изпънах ръце. Когато около нас се разнесоха страховити викове, лактите ми се удариха в Аарон и Езра, които все още бяха зад мен. Варгите ръмжаха, хората крещяха, после…
– Всички спрете!
Засмуках рязко дъх, едва разпознавайки този глас. Нищо от обичайния хумор на Дариус не докосваше заповедта в тона му.
Тъмнината бавно се вдигна, сякаш някой плъзгаше превключвателя за намаляване на яркостта на зрението ми. Съживените улични лампи хвърляха оранжево сияние върху екипа на „Окото на Один“, който бе преодолял половината разстояние до Зак, а оръжията им бяха на метри от варгите.
Зак все още се намираше по средата на улицата – и Дариус стоеше до него, хванал с едната си ръка тила на Зак, свалил качулката му. С другата си ръка ГМ държеше блестящ сребърен кинжал до гърлото на Зак, острието се опираше точно под брадичката му.
Сляпо хванах ръцете на Аарон и Езра, пръстите ми се вкопчиха в тях, докато се опитвах да си спомня как да дишам. Може би това беше въображението ми, но докато всички стояха замръзнали във внезапното връщане на светлината – или зрението, или каквото по дяволите беше направил луминамагът, за да ни ослепи – можех да се закълна, че видях устните на Дариус да се движат с бързи, тихи думи.
Очите на Зак, ярки от силата на Лалакай и изгарящи от ярост, се стрелнаха от майстора на гилдията към Шейн.
– А сега – каза Дариус, хладен като краставица, докато държеше кинжала до гърлото на друида – преди да бъдат нанесени щети и да бъдат загубени животи, нека проведем малка дискусия.
– Възпрепятстваш ли правосъдието, Дариус? – Попита Шейн също толкова спокойно, но далеч не толкова хладнокръвно. Общата сума на неговата злоба не можеше да напълни лявата обувка на Дариус. – Този митичен е арестуван.
– Разбира се, Шейн, разбира се. Но освен ако не се лъжа много, ти не възнамеряваш да арестуваш този митик. Нито пък възнамеряваш да го убиеш.
Веждите ми се сгърчиха от объркване.
Шейн избърса дъжда от плешивата си глава с ръкавица.
– Какво те кара да мислиш така?
– Призракът е, според вашите стандарти, доста малка и местна баракуда в световното море от акули. Не се ли съгласявате, че списъкът му с престъпления е тривиален в сравнение с обичайната ви кариера?
– Ласкателството няма да те доведе до никъде, Дариус.
– Искам да кажа, Шейн, че не си дошъл във Ванкувър заради наградата на този митичен човек. Така че вместо да рискуваш живота на този прекрасен екип на „Окото на Один“ при опит за залавяне, защо не ни кажеш какво всъщност искаш от Призрака?
Прочутият ловец на глави нагласи очилата си с водни петна, докато обмисляше предложението на Дариус.
– Искам Варвара Николаева – и Призракът ще ми каже всичко, което знае за нейната сила.

Назад към част 21                                                                             Напред към част 23

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!