АНЕТ МАРИ – Една девойка и един полубог ЧАСТ 1

Анет Мари – Една девойка и един полубог
Кодекс на гилдията: Омагьосана
Новела 0,5

 

 

Това е художествено произведение. Всяка прилика с действителни лица, места или събития е чисто случайна.

Класове магия

Спириталис
Психика
Аркана
Демоника
Елементариа

 

Митичен
Личност с магически способности

 

МПД / МагиПол
Организация, която регулира митиците и техните дейности

 

Родж
Митик, който живее в нарушение на законите на МПД

 

 

Глава 1

– Кай? Здравей, Кай?
Стиснах зъби и закрачих по тъмния покрив, оглеждайки обширната морава долу. Стационарните прожектори подчертаваха различни черти на модерното имение, което прекосявах, а още светлини блестяха върху десетметровата каменна стена, обграждаща имота.
– Кай? – Аарон измърмори, а гласът му завибрира в слушалката ми.
– Какво? – Изсъсках, доверявайки се на чувствителния микрофон, че ще улови гласа ми.
– О, ти си жив. – Което той знаеше много добре, точно както знаеше, че хленченето ще получи отговор от мен. – Свърши ли вече? Езра и аз приключихме обиколката си преди пет минути.
Стигнах до ръба на покрива, наведох се и се загледах надолу. Два етажа по-надолу четирима мъже се бяха разположили пред входа на къщата. Излъчваха отегчение, раменете им се огъваха, а нетърпеливите им дихания се белееха в хладния въздух. Върху главите им блестеше светлина, която разваляше нощното им зрение, и аз потиснах отвратително съскане.
– Кай?
– Почти приключих. – Отдръпнах се назад, след което се насочих към източния ъгъл на покрива в прокрадващ се ход. Идиотите на вратата не ме забелязаха, точно както не биха забелязали нарушител. Какъв беше смисълът да наемам допълнителна охрана, ако повечето от тях бяха некомпетентни?
До ухото ми достигна раздразнена въздишка.
– Ти също така проучи моят и на Езра маршрут, нали?
Ъгълчетата на устата ми потрепнаха.
– Не мога да чуя нищо. Не ме карай да те заглушавам.
Аарон отново въздъхна, но замълча.
Призрачно преминах през плоския покрив и отново приклекнах. Двойка въоръжени мъже се разхождаха покрай външната стена на имота, като полугласно оглеждаха сенките. Изчаках ги да отминат, след което с един бърз поглед планирах маршрута си надолу.
Спуснах се от покрива, паднах половин етаж преди да се хвана с две ръце за перваза на прозореца, после се отпуснах и паднах отново. По средата на падането се откопчах от сградата, направих обратен завой и се приземих с претъркулване. След това се движех в приклекнал спринт по моравата.
Стигнах до стената и скочих. Обувките ми прилепнаха към гладките камъни и аз се метнах на върха и право в клоните на дърветата от другата страна. Осем секунди. Бърз поглед назад доказа, че никой не ме е видял.
Известна сигурност.
– На позиция съм – промърморих в микрофона си. – Докладвайте.
– На позиция – отговори веднага Езра, гладкият му глас бе загрубял от пукота на малката слушалка.
– На позиция – изрече Аарон. – Което вече казах, докато проверяваше работата ни два пъти. Задник.
Пренебрегнах това и проверих часа на дигиталния си часовник – 9:20 ч. Щяхме да задържим позициите си за десет минути – между тримата имахме по-голямата част от имота в полезрението си – след което щяхме да направим обиколка отново.
И трябваше да повтаряме цикъла само по три пъти на час до края на нощта. Едва ли беше забавно, но заплатата си беше заплата.
– И така… – започна Аарон, а шепотът му се чуваше силно в ухото ми; сигурно държеше микрофона до устата си. – Знаеш ли кой е тук тази вечер?
– Три гилдии, включително и нашата – отговорих аз.
– Тези богати копелета биха направили по-добре да наемат една гилдия за цялостна охрана, вместо три конкуриращи се. Можеш ли да повярваш, че онези идиоти там долу патрулират? Нима са научили тактиката си от NPC-тата във видеоигрите?
Наблюдавах как друга двойка пазачи минава покрай мен и изчислих шестнайсет начина, по които бих могъл да се промъкна покрай тях през следващите две минути. Приклекнах по-удобно в клоните на дървото и потърках ръцете си в ръкавици, за да се стопля.
– Имаме периметъра, – казах на Аарон. – Никой няма да мине покрай нас, така че другите гилдии нямат значение.
Той издаде замислен звук.
– Би било забавно обаче да им покажем колко са зле. Трябва ли да се промъкнем и да проверим колекцията на клиента?
– Добра идея, – каза Езра. – Можем да си направим селфита вътре в сейфа и на сутринта да ги публикуваме на таблото за работа.
Аарон се изсмя толкова силно, че вероятно издаде позицията си.
– Знам, че се шегуваш, но честно казано се изкушавам.
– Съсредоточи се – смъмрих го аз, като сканирах от северния вход към южния ъгъл на имота.
Това ми осигури три минути мълчание, преди Аарон да заговори отново.
– В обявата за работа пишеше ли нещо за това защо клиентът се нуждае от допълнителна охрана за три нощи?
– Не, но те са известни колекционери на артефакти. – Нагласих слушалката си, като ми се искаше да нося шапка, но не исках да преча на слуха си. Ушите ми бяха замръзнали. – Проверих историята на работата им. Всяка година наемат охрана за тези три дни.
– Наистина? Хм. – Аарон замълча за момент. – Това е странно. Защо само три дни в годината?
Задната част на шията ми настръхна предупредително. Няколко двойки охранители крачеха по моравата, а още толкова бяха разположени на вратите. Всичко останало беше неподвижно и тихо. Светлините на имота блестяха, оставяйки ярки петна в погледа ми, докато се въртях безшумно на клона си.
В тъмнината отвъд периметровата стена нещо се движеше.
– Може би имам нарушител – издишах в микрофона си. – Останете на позиция. Аз ще проверя.
Отговори ми тишина; Аарон можеше да бъде сериозен, когато беше необходимо. Измъкнах се от дървото си и се качих на стената. Дадох бърз знак с ръка на най-близките охранители – те знаеха, че аз и моите съотборници сме тук, макар че досега не ни бяха виждали – и се заизкачвах до върха на стената. Когато се приближих, движението се превърна в стройна фигура. Нарушителят разглеждаше стената, сякаш обсъждаше как да я преодолее.
Преди да успее да погледне нагоре и да забележи силуета ми, аз скочих от стената на вътрешната страна и се хванах за ръба с две ръце. С крака, опряни на бетона, се придвижих настрани, докато се озовах срещу нарушителя. Изчаках, като се ослушвах. Слабо потракване. Скърцане на усилие, тихо стържене, след това глух удар, сякаш човекът беше скочил, за да се хване за горния ръб на стената, пропуснал е и е паднал назад.
Поставих краката си, поех си дъх и се катапултирах през стената.
Тъмнината от другата страна ме погълна, но аз се приземих точно върху раменете на нарушителя. Той се удари в земята под мен със силен, висок писък.
Заключих го в хватка, като огънах ръцете му зад гърба и притиснах коляното си в долната част на гръбнака му. Зад стената беше толкова тъмно, че можех да различа само тъмни, прилепнали дрехи и черна скиорска шапка на главата му.
Отворих уста, за да говоря – и околният въздух се превърна в студена мъгла. Влагата се сгъсти, а след това се сля във водна сфера около главата ми.
Мигновено разбрах срещу какво се изправям: хидромагьосник, а той се канеше да ме удави в няколко сантиметра вода.
Течният мехур полепна по главата ми и аз затворих уста, за да не го вдишам. Извадих къс, смъртоносно остър нож и го притиснах отстрани на врата на нарушителя, достатъчно силно, за да усети острието. Той се скова под коляното ми. Водното кълбо се срути и течността падна като обърната кофа, плисна се върху раменете ми и заля и двама ни.
– Използвай отново магия и това ще е последното нещо, което ще направиш – заплаших аз.
Той кимна с кос жест, което аз повече усетих, отколкото видях. Притиснах ножа към дланта си, хванах го за раменете и го обърнах с едно бързо движение. Той изтръпна, когато докоснах гърдите му, ръцете му бяха притиснати под коленете ми и притиснах острието си към оголеното му гърло, отново.
Щракнах светлината, прикрепена към бронираната ми жилетка. Разцъфна меко бяло сияние, което освети лицето на нарушителя, той бе красива жена, притисната под мен.

Напред към част 2

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!