Анет Мари – ЛОВ НА ДЕМОНИ ЗА НЕДОБРЕ ПОДГОТВЕНИ ЧАСТ 21

Глава 20

– Поздравления, приятелю – промърмори Сол.
– Най-сетне постигна мечтата си.
Клод се усмихна скромно.
– Отне ми много време да стигна дотук.
Зилас не помръдна, гледайки безучастно в пода. Мъжете продължиха да говорят, думите им бяха каша в ушите ми. Не ме интересуваше. Нямаше значение.
– Робин.
Трепнах, шокирана от факта, че Клод стои пред мен. Не го бях забелязала да се приближава.
– Къде е гримоарът, Робин?
Апатията ми се разпадна. Изкрещях срещу нещото на устата ми и се хвърлих напред. Столът се разклати, а краката му издраскаха мръсния под. Омразата изпепели душата ми и исках да стигна с ръце до гърлото му. Исках да имам демонични нокти, за да го разкъсам, за да мога да изтръгна тези безчувствени очи от черепа му.
Той ми беше отнел родителите, а сега беше отнел и Зилас. Ако го убиех, Зилас щеше да бъде освободен от заповедта на призоваващия.
Хванал ме за гърлото, Клод запрати мен и стола обратно в стената от чакъл. Той ме изучаваше, докато крещях срещу запушалката.
– Ще направя това просто, скъпа моя. Няма начин да прехвърлиш договор от един човек на друг.
Писъците ми прекъснаха. Засмуках въздух, зъбите ми се изкривиха.
– Независимо от слуховете за обратното, договор не може да се прехвърли, но – той се усмихна студено – демон може да се сподели. Прекарахме много години в разработване на ритуала, на който току-що стана свидетел.
Той се наведе близо, а лицето му изпълни погледа ми.
– Аз обаче не обичам да споделям. Договорът ти със Зилас е на път да приключи, а има само един начин това да се случи. – Освобождавайки гърлото ми, той се отдръпна. – Така че ето моето предложение, Робин: Кажи ми къде е гримоарът и как да се сдобия с него, а аз ще те убия толкова бързо, че няма да усетиш нищо. Откажи и ще те дам на старите си приятели, които много биха искали да прекарат дълго време с теб, преди да умреш.
В другия край на стаята Джейдън се усмихна гладно. Треперех на стола. Клод изучаваше лицето ми, после въздъхна.
– Е, нейната упоритост е добра новина за момчетата ти, Сол. -Старият магьосник издаде тих звук. – Неприятно за теб обаче. Не бързаше ли?
– Не мога да се бавя дълго. – Клод се обърна встрани от мен. – Някой се е намесил в делата ни и ако стигне дотам, че да навлезе в Двора, възнамерявам да го чакам.
– Възможно ли е това да е дело на магьосницата? Да се занимаваш с такава жена…
– Варвара изпълни добре предназначението си и дори ми направи удобството да умре, след като получих това, от което се нуждаех. – Клод потърка челюстта си, а скованият белег на брадичката му дръпна устните му. – Но може би няма да се наложи да чакам Робин да промени решението си. Бившият ѝ демон би трябвало да знае къде да намери гримоара.
Докато се придвижваше към кръга, където Зилас все още беше приклекнал, той махна на нетърпеливо чакащите близнаци.
– Тя е изцяло ваша. Само не я убивайте още.
Усмихвайки се, Джейдън обиколи периметъра на стаята, а Брадън го последва на крачка зад него.
Погледите им ме пронизваха, в лицата им гореше очакване, а в изкривените им души – лудост.
– Надявам се, че оценяваш снизходителния договор, който ти дадох, Зилас – промърмори Клод, спирайки на ръба на кръга. – Не съм обвързал гласа или магията ти. Ако сътрудничиш, няма да намираш службата си при мен за ужасна.
Зилас бавно вдигна глава, а светещият му поглед беше плосък.
Държейки висящия инфернус, Клод пъхна ръка в кръга.
– „Даймон, хейсихаз.“ – Зилас се разтвори в пурпурна сила. Светлината скочи в инфернуса.
Докато Клод изваждаше инфернуса си от кръга и поставяше верижката на врата си, Джейдън и Брадън приседнаха от двете страни на стола ми. Изтръпнах, но нямаше как да избягам – нямаше как да избегна ръцете им, които ме докосваха. Докосваха ръцете ми. Стискаха бедрата ми. Джейдън ме галеше по бузата, докато шепнеше болните си фантазии в ухото ми.
Червената светлина проблесна. Зилас отново се оформи, заставайки послушно до Клод.
Призоваващия потупа замислено брадичката си.
– Е, Зилас? Кажи ми къде Робин скри мрачния…
Светкавица от нокти, бърза и смъртоносна.
От гърдите на Клод бликна кръв. Той падна назад, шокът изпълни лицето му, а устата му зейна.
Зилас изскочи като пантера с оголени кучешки зъби.
Джейдън и Брадън се блъснаха в стените от двете ми страни. Столът под мен се разпадна. После Зилас ме притисна към себе си. Малиновата сила пламна по ръката му, докато я протягаше към тавана с обърната нагоре длан и разперени пръсти. Над дланта му се образува огромно заклинание.
– „Ori quinque!“
Заклинанието на Сол запрати Зилас в стената, като от удара чакъла се разпадна, но заклинанието на демона не се разколеба. Магията се взриви като бомба.
Взривът откъсна тавана от мазето – право през гаража горе. Отломки се сгромолясаха надолу и Зилас разби една греда настрани, докато скачаше нагоре.
Сол изкрещя името на Клод. Той викаше синовете си за помощ.
Зилас се хвана за счупения ръб на пода и скочи отново, издигайки се над отломките на гаража. Вятърът се носеше покрай него, уличните лампи блестяха ярко. Той се приземи на алеята и се завъртя толкова бързо, че главата ми се отметна настрани.
Багрите проблеснаха, Зилас скочи и ни връхлетя удар, подобен на ускоряваща се кола.
Всичко се завъртя и ние се сгромолясахме на земята. Ръцете ми се извиха болезнено, все още вързани зад гърба ми. Зилас се претърколи и се изправи, заставайки над мен в защитна позиция. Прахът се завихри във въздуха, ивицата паваж се разпадна от атаката.
Разперил криле, Називер се спусна през мъглата и кацна на пътя. Той оголи зъби в злобна усмивка, докато протягаше ноктестите си пръсти към нас за нов удар. Заклинанията проблясваха по ръката му, пулсирайки от сила.
Някъде зад нас изрева двигател.
Зилас изпъна двете си ръце, магията пламна в китките му, но той никога не беше побеждавал Називер в битка. Никога не се беше доближавал дори до него.
Ревът стана по-силен – и Називер отприщи атаката си. Неразбираем лъч от чиста разрушителна сила се стрелна към нас, а контразаклинанието на Зилас не беше готово, руните все още се формираха, с една секунда твърде бавно.
По земята под мен пробляснаха пурпурни линии – магия, която не идваше от Зилас.
Стена от червена светлина се появи на сантиметри от лицето ми. Взривът на Називер я удари и се отклони нагоре, а крещящата сила се издигна в небето. Щитът се разпадна и ударна вълна от сила се заби в мен. Зилас се смая, после скръсти ръце надолу.
Червените остриета се забиха в Називер. Неподготвеният демон защити главата си с ръце, а режещата атака прониза бронята му и наряза плътта му.
Кръвта му опръска асфалта. Ревящият звук стана по-силен, после гумите изсвистяха. Миризмата на горяща гума удари носа ми – и някой сграбчи якето ми.
– Хайде!
Бях безцеремонно захвърлена през предната част на мотор, въздухът избиваше от стомаха ми.
– Зилас!
Някаква ръка грубо сграбчи моята и към дланта ми се притисна студен метален диск. Пръстите ми се сключиха върху него, инстинктивно, рефлекторно, хватката ми беше толкова силна, че ме болеше. Светлината пламна и инфернусът завибрира, когато духът на Зилас го изпълни.
Моторът потегли с писък на гуми по асфалта. Извих се, загледана в спасителя си. Над улицата висеше песъчлив облак прах, а Називер не беше нищо повече от сянка с тъмни крила и малинови нокти, проблясващи през мъглата.

– Робин? Робин, говори с мен.
Мигнах бавно. Лицето се фокусира – бронзова кожа, бял белег, бледо око, което гореше алено дълбоко в центъра си.
– Езра? – Промълвих.
– Ранена ли си?
Опитвайки се да се съсредоточа, направих мислен каталог на болките и страданията си. Нищо не изглеждаше прекалено страшно.
Най-голямата болка идваше от пръстите ми, където стисках инфернуса си толкова силно, че кожата ми се беше протрила. Китките ми вече не бяха вързани, но не помнех кой и кога ме беше освободил.
Огледах се наоколо. Седях на задната седалка на мотор на празен ход в непозната уличка в центъра на града, а и не помнех как съм стигнала дотук.
Езра стоеше до мен и се мръщеше притеснено. Той стисна рамото ми.
– Ще те заведа при един лечител и…
– Вкъщи – промълвих.
Мръщенето му се задълбочи.
– Трябва поне да отидем до гилдията, за да…
– Вкъщи. Моля те.
– Къде живееш? Адресът в базата данни на гилдията е грешен.
По-късно щях да се ядосам, че се е опитал да ме преследва в дома ми. Казах му истинския си адрес, твърде изтощена и разтреперана, за да се притеснявам дали това е добра идея. Той се качи на мотора пред мен и ми нареди да се държа за него.
Докато прихващах верижката „Инфернус“ на врата си, промълвих:
– Не знаех, че караш мотор.
– Не е мой. Взех го назаем. – Той погледна през рамо. – И не е любимото ми средство за придвижване, така че наистина трябва да се държиш.
Това беше успокоително. Хванах якето му здраво.
Пътуването до апартамента ми беше студено и ужасяващо, отчасти защото нито Езра, нито аз имахме каски, и отчасти защото той не избра директен маршрут. Пресичаше алеи, минаваше на зигзаг по централните улици и обиколи няколко квартала. Разбирах защо, но не ми беше приятно.
Накрая спря до моята мрачна сграда и изключи двигателя. Бръкнах в джобовете на якето си, за да намеря ключовете си, и отключих решетъчната врата. Той ме последва до третия етаж и изчака, докато отключих апартамента си и влязох вътре.
– Остани тук – каза той. – Ще се уверя, че не сме били следени, след което ще дойда да те проверя.
Кимнах.
Той потърси лицето ми и отново стисна рамото ми за кратко.
– Добре си, Робин.
– Да.
Затворих и залостих вратата след него, след което се запътих към всекидневната. Свита на дивана, Чорапче вдигна глава, за да ме погледне. Вратата на Амалия беше затворена, под нея не проблясваше светлина. Тя не си беше вкъщи.
Събух обувките си и неуверено влязох в стаята си. Якето ми падна на пода в преддверието, когато го избутах от ръцете си. Спрях на няколко метра от леглото си и се загледах втренчено. Пръстите ме боляха и осъзнах, че отново стискам инфернуса.
„Зилас?“
Медальонът вибрираше под ръката ми. С пурпурен отблясък той се появи пред мен.
Погледът ми се насочи към лицето му, а неговия – към моето. За миг никой от нас не помръдна, а след това той се протегна към мен. Ръцете му преминаха по бузите и раменете ми, студени искри от магията му пронизаха кожата ми, докато търсеше невидими увреждания на крехките ми човешки вътрешности.
Ръцете ми бяха върху него, минаваха по ръцете му, търсейки наранявания. С изключение на протритите от твърде много удари в паважа доспехи по бронята му, той изглеждаше добре.
Само че не беше. Не можеше да бъде. Беше сключил договор с нашия враг. Дори и магията да се бе провалила, днес той бе изживял един от кошмарите си.
Ръцете ми се разтрепериха и аз стиснах ръцете му. Желанието да рухна срещу него беше почти твърде силно, но се отдръпнах. Препъвайки се в леглото, потънах на ръба на матрака, преди краката ми да поддадат. Ръката ми отново се прокрадна към инфернуса. Не знаех кога и как Зилас го беше измъкнал от кръга за призоваване.
Смачках диска в пръстите си. Клод беше казал, че договорът не може да бъде прехвърлен, но какво, ако…
Стиснах очи.
„Даймон, Хезихаз.“
Светлината проблесна и висулката завибрира. Очите ми се отвориха, когато Зилас изскочи обратно от инфернуса и се появи почти върху мен с пламтящи очи.
– Ваянин!
– Трябваше да се уверя – прошепнах аз. – Ами ако договорът ни е нарушен? Ами ако…
Ами ако единственото нещо, което ни свързваше, беше прекъснато?
Гневът му избледня, но челюстта му не се отпусна. Един мускул на бузата му подскочи, докато ме гледаше надолу. После падна на колене и се провря между краката ми. Ръцете му обхванаха кръста ми, придърпаха ме към него и той зарови лице в страната ми.
Замръзнала на място, аз седях на леглото, а моят демон ме държеше. Прегръщаше ме. Ръцете му ме обгръщаха и държаха здраво. Лицето му беше притиснато в мекото място точно над бедрото ми.
Мозъкът ми се размърда безполезно. Никога досега Зилас не ме беше прегръщал. Хващал ме е, когато съм падала, носил ме е, вдигал ме е, влачил ме е… но не и прегръдка. Беше ме докосвал нежно, яростно, гневно, защитно, любопитно… но никога така.
Никога така, сякаш имаше нужда да бъде близо до мен.
Ръцете ми се вкопчиха в главата и раменете му и аз се свих над него, с нос в косата му, с колене, притискащи страните му. Прегърнах го с цялото си тяло, докато емоциите изпълваха гърдите ми до пръсване – облекчение, отчаяние, продължителен ужас и горещо, нахлуващо чувство, което не можех да назова и не исках да мисля за него.
По начин, който никога преди не бях усещала, силата му ме обгръщаше – ръцете му, обхванали кръста ми, мускулестите му рамене под ръцете ми, твърдостта на торса му между краката ми. Но в същото време усещах уязвимостта му, както никога досега. И това накара ръцете ми да се стегнат, накара ме да го придърпам по-близо.
Държахме се така и нямах представа колко време е минало, преди хватката му за пуловера ми най-накрая да се отпусне. Разплетох пръстите си от косата му и вдигнах бузата си от главата му.
– Мислех, че ще те убият.
Успокоих се при хриптящия му шепот.
Той пъхна лицето си в страната ми.
– Мислех, че ще те наранят и убият, а аз ще остана в капана на кръга. Нямаше да мога да те защитя. Щеше да ми се наложи да гледам как умираш.
Той вдигна глава. Очите му горяха, но аз не можех да започна да разшифровам емоцията в тях.
Махнах един заплетен кичур коса от челото му.
– Ти ме спаси. Ти… ти разряза Клод. – Шокът ме връхлетя при това осъзнаване. – Той… мислиш ли, че е мъртъв?
– Това не беше смъртоносна рана. Разрязах дълбоко, за да го накарам да кърви, но не и да умре, така че другите да останат да му помогнат.
– Но как го направи? Как можа да го нападнеш, след като той те обвърза с договор?
Погледът му се стрелна между очите ми. Ръцете му, опрели се на бедрата ми, се стегнаха, докато пръстите му се вкопчиха в тях, после отново се отпуснаха.
– Не се получи – каза той внезапно. – Вишът не ме обвърза.
– Но инфернусът на Клод подейства върху теб. Това не означава ли, че договорът е бил успешен?
Той не каза нищо, а по гръбнака ми затанцуваха странни тръпки.
– Зилас? Защо не проработи?
Той се вгледа в мен, замислено наблюдение, което сега разпознах като негов опит да чуе повече мисли от това, което бях споделила.
– Обвързах се с теб. Само с теб, Ваянин.
Не можех да дишам. Все още коленичил пред мен, той отвърна на объркания ми поглед. Ръцете му се плъзнаха от бедрата ми към краката ми, мощни пръсти обхванаха върховете на бедрата ми.
Преглъщайки срещу стягането в гърлото си, бавно се оттласнах от леглото и коленичих на пода при него. Ръцете ми се насочиха към раменете му, после се придърпах към гърдите му и обвих ръце около врата му, а лицето ми се зарови в гърлото му.
Бях паднала в него. Облягах се на него. Вкопчена в него. Но и никога преди не го бях прегръщала.
Отначало той не помръдна. След това ръцете му се плъзнаха около мен и се сключиха плътно, мощни мускули, които се притискаха в страните и гърба ми, толкова силни, че никога не можех да се освободя. И аз се притиснах още повече, защото може би за първи път никое гласче в главата ми не бълваше страх, че страшен демон ме е хванал в капан.
Нито една част от мен, нито един нисш инстинкт или страхлива инстинктивна реакция, не се страхуваше ни най-малко от силата му. Защото знаех, дълбоко в най-тъмното и съмнително кътче на скептичната си душа, че той никога няма да ме нарани.
Откъм предната стая се чу силен трясък.
Подскочих от уплаха, а Зилас се изправи на крака и ме издърпа със себе си.
– Да, точно така – възкликна саркастично един силен глас. – Случайно си докарал Робин до вкъщи? Разбира се.
По-тих мъжки глас отговори, когато вратата се отвори с трясък.
– Ами, можеш просто да си тръгнеш. – Агресивният тон на Амалия заля всекидневната. – Или искаш да кажа на офицерите от гилдията как се спотайваш в апартамента ни? Или може би ще им разкажа някои други интересни факти…
Отдръпвайки се от Зилас, аз се втурнах от спалнята.
– Амалия!
Тя се дръпна от Езра, който стоеше на вратата. На лакътя ѝ се люлееше найлонова торбичка, докато тя сочеше към мага.
– Той казва, че си му казала да…
– Казах – казах задъхано, когато Зилас се измъкна от спалнята след мен. – Той току-що спаси мен и Зилас.
Вдигайки врява, тя удари чантата си върху плота. Ъгълче от черния плат се разби.
– Добре. Но не си мисли, че ни заблуждаваш. Робин ми каза всичко за твоята малка тайна. – Очите ѝ се свиха до прорези. – Хубавите, спазващи законите хора не се превръщат в демонични магове по случайност.
– Наясно съм. – Езра влезе вътре и затвори вратата след себе си. – Как си, Робин?
– Добре съм.
– А Зилас?
Погледнах към демона, който се носеше зад мен.
– Той е добре.
Сгъвайки ръце, Амалия се облегна на плота и погледна Езра.
– Какво стана?
Потънах на дивана и успях да запазя гласа си стабилен, докато обобщавах моето и на Зилас залавяне и бягство. Езра и Амалия слушаха внимателно, а лошото настроение на последната отслабваше, докато говорех.
– Е, по дяволите – промълви тя, а погледът ѝ бе насочен към мага. – Времето ти беше ужасно удобно.
– Беше късмет. Когато Робин не се появи в гилдията и не отговори на телефона си, реших, че е по-добре да я потърся.
– Радвам се, че го направи – промълвих аз.
Амалия изкриви уста.
– Значи Клод вече има договор със Зилас? Или се е провалил?
Погледнах демона за кратко. Той стоеше до балконските врати, докато Чорапче се провираше между глезените му. Езра се мръщеше на полупорасналото коте, сякаш се притесняваше за безопасността му.
– Е, Зилас? – Попита Амалия. – Имаш ли друг договор?
Демонът сви рамене.
– Имаме по-спешни грижи – отбелязах аз, без да искам да се спирам на възможността призоваващия да има власт над Зилас. – Клод е все още жив и има магьосници с абджюрация, които му помагат с едно заклинание от страниците на гримоара.
– Сигурно затова ги е призовал във Ванкувър – замисли се Амалия. – Смятаме, че са тук от три или четири седмици. Точно тогава започнаха да изчезват жени, нали?
– Това съвпада с времето, когато Клод открадна страниците.
– Но какво е търсил той? Какви заклинания изобщо има в гримоара, освен ритуалите за призоваване? – Амалия потропа нервно с крак. – Намери ли нещо?
– Гримоарът е пълен с експериментални масиви, но не съм ги превеждала – признах виновно. Бях прекалено заета да намеря и преведа историята на Мирин, за да обърна внимание на заклинанията на Антеа.
– За какъв гримоар говориш?
Започнах. Бях забравила, че Езра е там.
– Това е… – Прочистих гърлото си. – Това е гримоар на семейството ми. Клод го иска, защото в него е написано името на Дванадесетия дом, както и някои древни заклинания.
Съмнявах се, че Езра може да разпознава лъжи, но това не означаваше, че Етеран не може. По-добре да предложиш частична истина, отколкото лъжа.
Съсредоточих се правилно върху мага и седнах напред, като подсъзнателно се хванах за възглавниците, за да се подсиля.
– Езра, ти спаси живота ни и аз съм ти благодарна, но не съм забравила, че искаш нещо от нас. Все още не си ни казал какво.
Облегнат на стената до вратата, той ме претегли, после насочи вниманието си към Зилас и извърши същата оценка. В лявото му око се запали дълбоко магмено сияние.
– Искаме амулета на Вх’алир.
В апартамента настъпи тишина, след което Амалия посочи демоничния магьосник и полуизвика:
– Какво, по дяволите…
– Имайлатът принадлежи на моя Дом – изръмжа Зилас. – Не на Дх’ират.
– Ние не искаме да го задържим. – В гласа на Езра се промъкна етеранският акцент. – Искаме да го използваме.
– Това, от което се нуждаем – уточни Езра – е информация за това как работи и как да използваме силата му. След това просто трябва да го… вземем назаем.
– Вие имате познания за него – добави Етеран. – Можеш да ни кажеш това, което трябва да знаем.
Пръстите ми се впиха във възглавницата. В светлината на лаконичните въпроси на Тори за амулета не бях съвсем изненадана, но не беше това, което очаквах.
– Нямаме амулета – казах на демоничния магьосник. – Надяваме се да го намерим, но…
– Но вие го изгубихте след смъртта на Тахеш.
– Откъде знаете за това? – Попита Амалия подозрително.
– Тахеш се опита да ми го даде. – Силата на Етеран пламна в лявото око на Езра. – Нашите домове винаги са били съюзници. Той се опита да ме освободи. Заедно щяхме да бъдем неудържими. Щяхме да намерим начин да се върнем в нашия свят – или щяхме да прекараме годините си на този свят, наказвайки всички хх’айнуни, които някога са дръзвали да поробят демон.
Злобната му усмивка се превърна в отвратителна гримаса.
– Но аз не му позволих да вземе амулета – каза Езра. – Макар че тогава не знаех каква е силата му.
– Върни се за гореща минута – прекъсна го Амалия. – Каква сила?
Езра замълча за миг. Ако двамата с Етеран бяха отделни същества, щяха да си разменят дълъг нещастен поглед.
– Ти не знаеш? Имейлате на Вх’алир дава на притежателя си имунитет срещу договори. Ето защо хх’айнун не призовават Дванадесетия дом. Те вярват, че Dīnen et Vh’alyir все още го притежават и биха убили всеки, който ги призове.
Устата ми остана отворена. Зилас изглеждаше също толкова шокиран.
– Откъде знаеш това? – Попитах несигурно.
– Познат е на луш’врите и дх’иратите динен. Мислех, че това е просто история, докато Тахеш не ми го предложи. – Той погледна към Зилас. – Ти не го знаеше?
Устните на демона се отдръпнаха.
– Кой би ме научил на историите на моя Дом, Дх’ират? Ти и Луш’вр сте убили всички, които ги знаят.
– Значи не знаеш как работи амулетът.
Гняв ме обзе по нервите от хладния отговор на Етеран – пълната му липса на разкаяние за избиването на дома на Зилас. Колко демони от Вх’алир беше убил Етеран, преди да бъде призован тук?
– Звучи, сякаш вече знаеш всичко, което трябва да знаеш – казах мразовито. – Ако притежаваш амулета, ставаш имунизиран срещу договора си и можеш да се разделиш с Езра. Всичко, което трябва да направиш, е да го намериш.
– И много късмет с това – промълви Амалия.
– Трябва да знаем повече – изръмжа Етеран. – Амулетът…
Той прекъсна, а устните му се изкривиха от ръмжене. Той плесна с ръка по лявото си око, раменете му се сгърчиха, сухожилията в шията му рязко изпъкнаха. Температурата спадна, въздухът се прониза от костелив хлад.
Напрежението се изплъзна от мага. Той се изправи и спусна ръката си – разкривайки бледото си око без никакъв намек за малиново.
– Частта, която Етеран пропусна, е, че няма да му позволя – или по-скоро на нас – да се доближи до този амулет, докато не разбера какво точно ще се случи. В най-добрия случай той ще развали договора ни и Етеран ще може да напусне тялото ми. Ще бъда свободен от него.
– Има ли изобщо още тяло? – Попита Амалия. – Колко дълго един демон може да обладае някого, преди тялото му просто… да спре да съществува?
– Той би трябвало да е непроменен. – Опашката на Зилас се откъсна от пода. – Демони са изчезвали в Ахлевиш в продължение на години и не са се връщали по-различни.
– Какво е Ах… – започнах аз.
– Какъв е лошият случай? – Попита Зилас, преди да успея да изкарам въпроса.
– Че амулетът ще развали договора, но няма да развали магията, която свързва Етеран с тялото ми, и той ще поеме пълния контрол. – Отдръпвайки се от стената, Езра прекоси дивана и седна на противоположния край. – Или магията му няма да е съвместима с магьосник демон и двамата ще полудеем.
– Но това така или иначе ще се случи – отбеляза Амалия. – Всички демонични магове в крайна сметка полудяват.
Езра кимна. Сгъна ръцете си и притисна брадичка към тях.
– Отдавна си обещах, че щом разбера, че умът ми не работи, ще го прекратя. Но сега, когато моментът настъпи… не е толкова лесно, колкото си мислех, да умра.
Вдишах безмълвно, съчувствено. Не можех да си представя какви обстоятелства са го подтикнали да стане магьосник демон, но той не изглеждаше като лош човек. А Тори определено не смяташе, че е разбойническа измет.
Очите му се плъзнаха надолу и се затвориха.
– Щеше да е по-лесно преди месеци, преди…
– Наистина ли мислиш, че амулетът може да те спаси? – Попитах меко.
– Не знам, но искам да опитам. Глупаво е… отдавна се отказах, така че защо изведнъж се боря сега?
Чифт лешникови очи, остри от отчаяние и решителност, изпълниха окото на съзнанието ми. Той не беше единственият, който се бори, и може би затова вече не можеше да приема пасивно съдбата си.
– Значи искаш да знаеш как точно действа амулетът – обобщих аз. – Искаш подробности за функцията на заклинанието и как то обезсилва договорите.
Той кимна.
– Не знам това… все още. – Поколебах се, обмисляйки какво още да добавя, но макар да бях почти сигурна, че Езра има съвест, имах съмнения за Етеран. – Мисля, че мога да намеря отговорите, от които се нуждаеш, но първо ще ни трябва помощта ти с Клод и магьосниците.
– Да, разбира се. Трябва да разговарям с този човек Клод за това защо разполага с моя профил. Предполагам, че онзи крилат демон е бил негов.
– И то по много незаконен договор. – Потрих ръцете си тревожно. – Каквото и да планират, то не може да е добро.
Езра се изправи на крака.
– Не можем да решим всичко тази вечер. Почини си малко и ще говорим утре. Аз също ще… – Лицето му загуби изражение, всички емоции бяха скрити. – Трябва да се обадя на Тори и да разбера къде е.
– Ти не знаеш къде е отишла по време на пътуването си?
– Знам къде е отишла, но не и къде е – отговори той категорично. – Трябва да отида.
Когато той тръгна към вратата, аз набързо се изправих.
– Задръж. Ще те изпратя до долу.
Езра отвори уста да протестира, но после размисли. Вкарах краката си в обувките, помахах бързо на Зилас и Амалия, след което забързах след мага.
В мълчание слязохме по разнебитените стълби, които винаги миришеха на цигарен дим. При главната врата на сградата установихме, че вали проливен дъжд, а черният мотор на тротоара е измокрен и лъскав.
Езра въздъхна при тази гледка.
– Не искам да любопитствам – започнах аз, чудейки се защо, за Бога, се опитвам да водя този разговор – но въпреки че не го е казала, мисля, че Тори се притеснява за теб.
Изражението му не се промени, остана празно и нечетливо – но и Зилас правеше така, а аз се бях научила да откривам намеци за чувствата му. Тик в челюстта. Свиване на мускулите. Лекото свиване на зениците му.
Можех да видя всичко това и още нещо в стегнатото лице на Езра, затова не казах нищо, изчаквайки. Или той щеше да излезе през вратата, или…
Той издиша рязко през носа си.
– Някой, когото цениш, лъгал ли те е някога, Робин?
– Каква лъжа?
– Такава лъжа, при която истината би променила всичко.
Дъждът се изсипа, а капките се разпиляха по стъклената врата.
– Да. – Сгънах ръце, ноктите ми се впиха в тях. – Родителите ми. Майка ми. Те скриха нещо от мен… скриха миналото на семейството ни и цялото ми бъдеще. Дори не мога да предположа колко лъжи са ми казали, за да го запазят в тайна.
Усетих погледа му върху върха на главата си и се зачудих дали това е отговорът, който е очаквал.
– Какво направи, когато разбра?
– Нищо. Родителите ми вече бяха мъртви. Клод ги уби.
Рязко вдишване, звукът почти се изгуби в тропота на дъжда.
В ъгълчетата на очите ми се натрупаха сълзи, докато познатата мъка заля дробовете ми.
– Но ако можех да я видя още веднъж, щях да кажа на майка ми, че я разбирам… и щях да ѝ благодаря.
– Благодариш? – Прошепна той.
– Тя ме защитаваше. Може би грешеше… самата тя мислеше така до края… но всичко, което искаше, беше да бъда щастлива. Да ме лъже всеки ден трябва да е било толкова трудно за нея. Мисля, че това може да я е наранило повече, отколкото мен.
Езра замълча, а аз избърсах очи, смутена, че не съм потиснала напълно сълзите.
– Благодаря ти – промълви той. – За това, че сподели това.
Кимнах, а в мен се породи загриженост, защото празната му фасада се пропукваше и знаех какво щеше да каже Зилас, ако беше тук. Щеше да ми каже, че магът мирише на болка. Голяма болка.
– Ще ти пиша утре, за да уговорим час за среща.
– Добре – казах тихо, знаейки, че няма какво друго да направя за него аз, един виртуален непознат.
Той бутна вратата и студеният, влажен вятър разнесе дъждовни капки през прага. Той излезе в проливния дъжд и докато вървеше към мотора, се надявах, че ще се обади на Тори.
И се надявах, че Тори, където и да е отишла, е била готова за това.

Назад към част 20                                                                          Напред към част 22

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!