Ан Райс – Принц Лестат ЧАСТ 18

Фаред
Момент на решение

Фаред седеше в затъмнения кабинет и гледаше големия светещ монитор пред себе си и големия разтеглив модел, който беше направил от пиксели и светлина на предполагаемото тяло на тази същност, Свещеното ядро, тази Амел, този Глас, който събуждаше старите, за да унищожи вампирите навсякъде.
На бюрото на Фаред имаше книга с твърди корици, роман. „Кралицата на прокълнатите“. Беше отворена на страници 366 и 367. Отново и отново Фаред четеше тези страници, в които Акаша, първоначалната родителка на вампирите, описваше идването на духа Амел в тялото ѝ.
Фаред се опитваше да си представи някаква теоретична конструкция на това същество, на този дух Амел. Но се сблъскваше с въпроси и загадки, които не можеше да преодолее. Нито един инструмент на Земята не можеше да открие действителните клетки на това същество, но Фаред не се съмняваше, че то е клетъчно. И както винаги, той се питаше дали не е остатък от изгубен свят, който е съществувал на Земята, преди кислородът да навлезе в атмосферата. Дали не е било част от някоя процъфтяваща раса, която в крайна сметка е била изключена от видимия биологичен свят от появата на онези същества, които не само не се отравят от кислорода, но и процъфтяват от него? Какъв е бил животът на тази раса? Щеше ли да е видима по някакъв начин за човешкото око през тези милиони години преди появата на кислорода? Дали са плували в безкислородната атмосфера на света, както октоподите плуват в океана? Обичали ли са? Размножавали ли са се? Имали ли са организирано общество, за което не знаем нищо? И какво точно е направил кислородът с тях? Дали са били останки от предишните си същности – гигантски етерни тела от безкрайно малки клетки, които някога са притежавали по-груба форма, борещи се със сетива, толкова различни от нашите, че не можем да си ги представим?
Нямаше съмнение, че при смъртта човешкото тяло освобождава някакъв вид етерен „аз“, който се издига, поетично казано, в някакво друго царство, и че някои от тези етерни тела остават тук, на Земята – призраци, свързани със земята. Фаред беше виждал такива призраци, откакто беше дошъл в Кръвта. Те бяха рядкост, но той ги беше виждал. Наистина беше зърнал призраци, които бяха организирали около етерното си тяло физически облик на човек, който се състоеше изцяло от частици, които те привличаха към себе си чрез някакъв вид магнетизъм.
Каква връзка имаха тези духове с духовете, сред които беше и Амел? Дали техните „фини“ тела са имали нещо общо помежду си?
Фаред щеше да полудее, ако не откриеше отговорите. Двамата с Фланъри Гилман, най-блестящата лекарка, която беше довел в Кръвта – биологичната майка на сина на Лестат, Виктор – бяха обсъждали всичко това безброй пъти в търсене на големия пробив, който щеше да подреди цялата разнородна информация.
Може би ключът към Амел би бил един от онези съобразителни и умни призраци, които всеки ден се представят за истински в Лос Анджелис. Сет беше казал веднъж, когато бяха забелязали такъв призрак да се разхожда смело по улицата с осезаеми стъпки, че призраците в света се развиват, че стават все по-добри в навлизането във физическото, в създаването на тези биологични тела за себе си. О, ако само Фаред можеше да поговори с някой от тези духове, но всеки път, когато се опитваше да се приближи до такъв призрак, призракът бягаше. Един път се беше разтворил точно пред очите му, оставяйки дрехите си. Друг призрак беше разтворил дрехите и всичко, защото дрехите му очевидно също бяха илюзорни, част от частичното му тяло.
О, ако имаше само време, време да учи, да мисли, да се учи. Само ако Гласът не беше ускорил тази ужасна криза. Само ако Гласът не беше адски амбициран да унищожи Неживите. Само ако Гласът не беше противник на собствения си вид. Но нямаше никакви доказателства, че Гласът смята кръвопийците на света за свой собствен вид. Всъщност имаше доказателства за обратното – че се е превърнал в заложник на някаква форма, която не е могъл да превърне в своя собствена. Означаваше ли това, че иска да бъде отново свободен, да се издигне в някакъв атмосферен рай, откъдето е дошъл? Едва ли. Не. Трябваше да има съвсем друга амбиция, амбиция, която да е по-съвместима с дързостта, която го беше накарала да слезе в тялото на Акаша.
Фаред се взираше в модела, който беше направил на нещото в горящи цветове на гигантския монитор.
Беше почти сигурен, че това е безгръбначно, че притежава забележим мозък, беше сигурен; че нервната му система включва множество пипала, също беше сигурен. Подозираше, че в духовното си състояние то е абсорбирало някаква форма на хранителни вещества от атмосферата на планетата. А кръвта, разбира се, способността да поглъща малки капчици кръв, е била преходът му към видимия биологичен свят. Очевидно пипалата му включваха огромен процент от невроните му, но очевидно не включваха пълен интелект или съзнание. Това беше локализирано в мозъка, в Свещеното ядро, така да се каже. И сега беше очевидно, видно от Гласа, че този мозък може да кодира както краткосрочни, така и дългосрочни спомени. Желанията му сега се изразяваха в термините на времето и паметта.
Но така ли е било винаги? Дали проблемът с дългосрочната памет е парализирал това същество в продължение на векове, защото то не е имало начин да съхранява или да реагира на дългосрочни спомени в своето „духовно“ състояние? Дали Амел и другите духове са се носели в благословеното „сега“ в своята невидима форма?
Дали то винаги е имало личност и съзнание, каквито ги познаваме, и само в миналите векове не е било в състояние да общува? Със сигурност е общувал в духовна форма с великите вещици близначки. То ги е обичало, искало е да им угоди, особено на Мекаре. То е искало признание, одобрение, дори възхищение.
Но дали това съзнание е било потънало, когато самохвалният Амел е влязла в Майката, и дали е изплувало на повърхността едва сега, защото се е озовало в тялото на жена, която няма свой собствен мислещ мозък?
Може би историята беше събудила Амел – историята, която той беше открил, когато в Светилището на Майката и Бащата бяха пуснали видеоклиповете с горящите камъни на вампира Лестат – видеоклипове, които разказваха как са се появили вампирите. Дали нещо жизненоважно и необратимо се беше запалило в Амел, когато видя тези малки филмчета на телевизионния екран, който Мариус с толкова любов беше осигурил за немите Майка и Баща?
Фаред въздъхна. Това, което искаше повече от всичко на този свят, беше да влезе в пряк контакт със самия Глас. Но Гласът никога не беше говорил с него. Гласът беше говорил със Сет. Гласът несъмнено бе говорил с безброй кръвопийци на планетата, но Гласът отбягваше Фаред. Защо? Защо направи това? И дали от време на време Гласът се закотвяше във Фаред, за да знае мислите му, дори и да не му говореше?
Това беше възможно. Можеше да се предположи, че Амел се е учил от анализа на Фаред повече, отколкото Гласът искаше да признае.
Виктор и Сет влязоха в стаята.
Те стояха в проветривия мрак, гледаха монитора и учтиво изчакваха Фаред да се отдели и да им обърне цялото си внимание.
Стаята беше много голяма, със стъклени стени, отворени към равнината и планините отвъд нея, една от многото стаи в този голям разтегнат триетажен медицински комплекс, който Фаред и Сет бяха построили в калифорнийската пустиня.
Фаред беше намерил архитектурата на този район за студена и невдъхновяваща, ефективна за работа, но стерилна за духа. Затова беше затоплил това пространство и други подобни с малки щрихи – мраморни камини, извити над газови решетки, любимите му европейски картини в позлатени рамки и избледнели старинни килими от родната му Индия. На бюрото му тук преобладаваха няколко огромни компютъра, чиито монитори светеха и бяха пълни с графики и снимки. Но самото бюро беше старо ренесансово португалско произведение от резбован орех, намерено в Гоа.
Виктор и Сет не бяха седнали, въпреки че стаята беше пълна с кожени кресла. Те чакаха, а Фаред трябваше да остави това, да разбере веднъж завинаги, че е стигнал до края на това, което може да знае, без да се сблъска директно с Гласа.
Накрая Фаред се обърна на модерния черен въртящ се стол и се изправи пред двамата чакащи.
– Всичко е уредено – каза Сет. – Самолетът е готов, багажът е натоварен. Роуз е в самолета, а Виктор ще бъде с нея. Роуз мисли, че ще отиде в Ню Йорк, за да се види с чичо си Лестан.
– Е, надяваме се, че това ще се окаже истина, нали? – Попита Фаред. – А нашите стаи в Ню Йорк?
– Подготвени, разбира се – каза Сет.
От две години Фаред и Сет не бяха посещавали апартамента си там или прилежащата малка лаборатория, която поддържаха на шестдесет и третия етаж на сграда в Мидтаун. Но това място винаги беше в готовност и защо сега Фаред задаваше глупави въпроси за това, той не знаеше, освен че това беше форма на отлагане.
Сет продължи да говори, сякаш мислеше на глас, проверявайки се какво трябва да се направи.
– Всички човешки служители са се прибрали вкъщи в безсрочен платен отпуск; всички кръвопийци са в сутеренните помещения и ще останат там, докато се върнем. Кръвните запаси са достатъчни за дълъг секвестър. Системите за сигурност са в действие. Този комплекс е толкова сигурен, колкото никога не е бил. Ако Гласът предприеме атака, ами няма да успее.
– Мазетата – прошепна Виктор. Той потръпна. – Как могат да издържат, като са затворени в мазета по цели нощи?
– Те са кръвопийци – каза тихо Сет. – Ти си човешко същество. Забравяш отново и отново.
– Нима няма кръвопийци със страх от мазета и крипти? – попита Виктор.
– Няма такива, които да съм познавал – каза Сет. – Как може да има?
Нямаше съмнение, че избите са безопасни. И все пак ние напускаме тук, напускаме тази превъзходна и сигурна инсталация, за да отидем в Ню Йорк, помисли си Фаред, но знаеше, че трябва да го направят.
– Не искам да бъда заключен в мазе, нито тук, нито където и да било – каза Виктор. – Откакто се помня, изпитвам ужас от затворени тъмни места.
Фаред едва чуваше. Сетне уверяваше Виктор, че ще бъде в апартамент със стъклени стени в Ню Йорк, високо над улиците на Манхатън. Никакви крипти.
Типично за смъртен да се вманиачава по нещо, което е без значение. На Фаред му се искаше да може така лесно да се отклони от по-дълбоките си страхове.
Тази сутрин, преди повече от четиринайсет часа, преди изгрев слънце, Фаред седеше тихо учуден, когато Сет се бе свързал по телефона насаме с Бенджи Махмуд и му бе казал, че отиват. Телефонът беше включен на високоговорител. В продължение на половин час Сет и Бенджи разговаряха на арабски език. И когато Сет бе разкрил съществуването на Роуз и Виктор, Фаред бе изпаднал в ужас.
Но разбра. Отиваха, защото трябваше да отидат, и трябваше да се доверят на Бенджи, Арманд и останалите в Ню Йорк за най-дълбоките си тайни. Да оставят Виктор и Роуз зад себе си, да ги оставят тук или където и да било, беше просто невъзможно. Виктор винаги е бил тяхна отговорност, а сега и Роуз беше тяхна отговорност по решение. И така, те щяха да вземат тези двама прекрасни млади смъртни със себе си в командния център на кризата и да се настанят наблизо.
След това телефонно обаждане Фаред бе спал дневния сън на мъртвите, а след залез слънце се събуди и се опомни, знаейки, че Сет е направил това, което е трябвало да направи. Беше сигурен и в предаността на Бенджи Махмуд към Лестат, сигурен в предаността на цялото му малко семейство – Арманд, Луи, Сибел, Антоан и който и да е друг, който се бе присъединил към тях. Но той знаеше, че тайната на Виктор и Роуз скоро ще изтече по телепатичен път. Тя трябваше да изтече.
Когато толкова много хора знаеха една тайна, тя вече не беше тайна. Сега той погледна този здрав и млад мъж, красив като принц, когото той, Фаред, беше отгледал от най-ранно детство, и се зачуди какво наистина го очаква. Фаред го бе обичал неудържимо, хранейки го с познания, лукс и най-вече с богат опит за физическите чудеса и красотата на тази Земя чрез пътувания и частни уроци от най-ранните му години. Единственото нещо, което някога е било отказвано на Виктор, е детството, опитът с другите деца, опитът да бъдеш това, което съвременният свят нарича „нормален“, с всички съпътстващи го рискове. Това Виктор никога не е познавал, а сега съдбата го е изправила на пътя на млада смъртна жена, чийто опит не се е различавал толкова много от този на Виктор, и двамата са се обикнали. Това не беше изненада. Фаред не би могъл да намери по-съвършена половинка за Виктор от Роуз. И обратното.
Фаред се отдръпна от пълния интензитет на собствените си емоции, от най-дълбоките си страхове, от постоянните си натрапчиви тревоги за всичко, което се беше случило, можеше да се случи, можеше да се случи.
– Кръвните банки в стаите под земята… – каза Виктор.
– Достатъчно – каза Сет. – Погрижиха се за това. За всичко. Направено е. Току-що ти казах. Д-р Гилман отговаря за това и никой няма да излезе от мазетата, докато тя не даде сигнал. Нашите любими диваци имат своите лаборатории там долу, своите компютри, своите проекти. Те са безразлични към страха, както и към всичко, свързано със света извън тяхната област. Електрическите системи, които ги защитават, не могат да се повредят. Би било направо нелепо Гласът да предприеме атака на това място.
– А Гласът е такъв образец на разумното и ефективното – изведнъж каза Виктор под носа си. Сякаш не можеше да се спре и Фаред изведнъж осъзна колко много напрегнат и нещастен е Виктор, а също и колко развълнуван.
Виктор носеше обичайната си бяла поло риза с къси ръкави и дънки, макар че за пътуването носеше през ръка меко кафяво велурено яке. Беше русокос млад мъж в прекрасно здраве, с добре развита и мускулеста фигура, която беше почти като на мъж, а не на момче. Но в днешно време един мъж можеше да развие ръст и мускулатура чак до тридесетгодишна възраст. Виктор беше метър и осемдесет, вече с един сантиметър по-висок от баща си.
– Съжалявам. Прости, че те прекъсвам – каза Виктор с обичайната си любезност. През целия си живот се бе държал почтително със Сет, Фаред и майка си.
– Никой не очаква от теб да бъдеш безразличен към случващото се – нежно каза Сет. – Но ние сме преминали през това. Това е начинът. Това е нашето решение.
Виктор кимна, но очите и тенът на лицето му заблестяха с топлина, каквато никое предсмъртно тяло не би могло да излъчи. Фаред чу ускорения пулс на Виктор. Долови слабия аромат на потта, която покриваше горната устна и челото на Виктор.
В слабата лунна светлина на мониторите Виктор толкова много приличаше на Лестат, че беше странно. Той не се ядоса, докато гледаше Фаред. Всъщност не изглеждаше Виктор някога да се е ядосвал на някого през целия си кратък живот. Но изглеждаше наранен, млад и притеснен. Непокорната му руса коса го правеше да изглежда по-момчешки, отколкото беше. Сега тя беше дълга почти до раменете му. И точно така изглеждаше вампирът Лестат през повечето време на видеоклипове, снимки и дори на снимките с iPhone, които му правеха вампирските папараци в Париж.
– Моля ви още веднъж, и двамата – каза сега Виктор с треперещ, но доста дълбок глас, – да ни преведете. Роуз и мен, превърнете ни! Направете го, преди да предприемем това пътуване до Ню Йорк и вие да ни засадите, две безпомощни човешки същества, в колония на немъртвите.
Той винаги е имал свойството да бъде болезнено откровен и да пресича излишните думи, сякаш всеки език, който някога е учил, е бил „втори език“. А този глас, този дълбок мъжки глас, показваше зрялост, която наистина още не притежаваше, що се отнася до Фаред.
– Няма да попаднеш в колония на немъртвите – каза Фаред укорително. – Ще бъдеш в нашите собствени апартаменти и ще бъдеш в безопасност с нашите пазачи.
О, Виктор се държеше прекрасно, никога не беше прибързан, не беше бунтар и рядко, ако изобщо някога, беше емоционален по объркващ начин, но беше момче на деветнайсет години, една година по-млад биологично от Роуз, почти до месец, по стечение на обстоятелствата, и двамата бяха деца.
– Превърни ни – прошепна Виктор, като погледна от Фаред към Сет.
– Отговорът е „не“ – каза Сет. Той постави ръка на рамото на Виктор. Двамата бяха с приблизително еднакъв ръст, макар че Виктор беше наедрял.
Фаред въздъхна. Той повтори това, което беше казал преди.
– Гласът убива млади кръвопийци – каза Фаред. – Няма да те превърнем и да те направим уязвим за атаките му, само за да те загубим. Като смъртни вие сте в безкрайна безопасност. И ако това нещо завърши с гибел за нас, ти и Роуз ще оцелеете. Ти и Роуз ще си тръгнете. Може би никога няма да разбереш какво се е случило и цял живот ще носиш бремето на преживяванията, които не можеш да споделиш с другите. Но ще си тръгнете. И ние искаме това за вас, независимо от това какво искате вие.
– Това е любовта, която един родител изпитва към детето си – каза Сет.
Виктор беше явно раздразнен.
– О, какво ли не бих дал – каза той, – за пет минути с истинския си баща. – Това не беше казано със злоба. Беше просто признание, а очите на Виктор се чудеха, докато го казваше.
– А в Ню Йорк вероятно ще получиш повече от това – казва Фаред. – Това е само една от причините да отидем там. Защото ти и Роуз трябва да се срещнете с него и той трябва да реши какво ще се случи с вас.
– Роуз е полудяла – каза Виктор. – Това не може да завърши по друг начин за нея, освен с Кръвта. Ти знаеш това! Осъзнаваш ли колко безпомощен се чувствам?
– Разбира се – каза Фаред. – Ние самите се чувстваме безпомощни. Но сега трябва да тръгваме. Ще стигнем до Ню Йорк преди вас. И ще бъдем там, когато самолетът кацне.
Виктор никога не би могъл да разбере дълбочината на тревогата на Фаред точно сега. Фаред не беше довел това жизнено, великолепно човешко същество на света само за да го обрече на смърт, смърт под каквато и да е форма, но Фаред знаеше колко отчаяно и напълно това момче искаше Кръвта и трябваше да я иска. Само Лестат можеше да изпрати тези двама в Кръвта. Фаред никога не би могъл да го направи.
Сет замълча и остана неподвижен за миг. Но Фаред също го беше чул – тънкият, подобен на жица глас на Бенджи, който се носеше от някакво оборудване някъде в комплекса.
– Бъдете сигурни, че старите се събират. Бъдете сигурни, деца на нощта, че вече не сте сами. Те се събират. Междувременно трябва да се защитите, където и да се намирате. Сега Гласът се опитва да ви настрои срещу вашите събратя кръвопийци. Имаме достоверни сведения, че точно това прави сега, като навлиза в съзнанието на най-младите и ги подтиква да се борят срещу създателите си и своите събратя. Трябва да сте нащрек срещу Гласа. Гласът е лъжец. Тази нощ младежите бяха убити в Гуадалахара и в Далас. Нападенията се забавиха, но все още се случват.
Забавиха се. Какво означаваше това?
– Има ли данни от някого – попита Виктор, – колко са убитите?
– Приблизително? Въз основа на доклада – каза Фаред, събирайки пръстите си. – Бих казал, че са хиляди. Но пък нямаме представа колко Деца на нощта е имало преди да започнат тези кланета. Питаш ли ме, въз основа на всичко, което съм чел и обмислял, ами бих казал, че населението е било най-много пет хиляди по света, преди да започне това, а сега е под хиляда. Що се отнася до старейшините, истинските Деца на хилядолетието, които са неподатливи на тези огнени набези, изчислих, че са по-малко от трийсет и повечето произхождат от Кралската кръв, а не от Първото поколение. Но никой не може да знае. Колкото до всички онези, които са между тях, могъщите и умните като Арманд и Луи и самия Лестат, и кой знае кой още, ами, колко, може би сто? Никой никога не може да знае. Не мисля, че и Гласът знае.
Изведнъж с тъмна сила го удари мисълта, че видът наистина може да изчезне, без никой да документира напълно какво всъщност се е случило с него. Историята му, физическите му характеристики, духовните му измерения, трагедиите му, порталът, който бе създал между видимия и невидимия свят – всичко това можеше да бъде погълнато от същата неумолима физическа смърт, която бе погълнала милиони други видове на тази планета отпреди да бъдат регистрирани. И всичко, което Фаред се бе опитал да опознае и постигне, щеше да бъде изгубено, точно както щеше да бъде изгубено собственото му индивидуално съзнание, точно както щеше да бъде изгубен и той. Той се оказа без дъх. Дори като умиращ човек в болничното легло в Мумбай не се беше сблъсквал толкова пълноценно със смъртността си.
Бавно се завъртя на стола и посегна към бутона, който щеше да изключи всичките му компютри едновременно.
А когато екраните потъмняха, той се взираше през безупречната стъклена стена в огромната звездна шир, която се извисяваше над далечните планини.
Звезди над пустинята; колко ярки и величествени изглеждат.
Древната Акаша беше виждала такива звезди. Младият и импулсивен вампир Лестат ги беше видял в нощта, когато се беше запътил към пустинята Гоби, надявайки се напразно изгряващото слънце да го унищожи.
Изведнъж му се стори ужасно, че той, Фаред, под каквато и да е форма се намира на това малко парче изгоряла скала в една толкова огромна и безразлична към всички страдания система.
Всичко, което можеш да направиш, помисли си той, е да се бориш да останеш жив, да останеш в съзнание, да останеш свидетел и да се надяваш, че някак си има смисъл.
А Виктор, Виктор, който стоеше зад гърба му, току-що бе започнал своето оптимистично и обещаващо пътешествие. Как двамата с Роуз щяха да избягат от всичко, което щеше да се случи?
Той се изправи на крака.
– Време е – каза той. – Виктор, сбогувай се с майка си.
– Вече го направих – каза Виктор. – Готов съм.
Фаред огледа за последен път стаята, за последен път погледна собствените си рафтове с книги, компютри, разхвърляни тук и там документи, върхът на айсберга на двайсетгодишните изследвания, и хладнокръвно осъзна, че може би никога повече няма да види този велик изследователски комплекс, че може би няма да преживее тази криза, предизвикана от Гласа, че може би е дошъл твърде късно и с твърде малко в това велико царство, където е видял толкова чудеса и обещания.
Но какво трябваше да се направи?
Сега той прегърна Виктор, държеше го здраво и близо до себе си и слушаше как това чудесно младо сърце бие с такава великолепна сила. Погледна в ясните сини очи на Виктор.
– Обичам те – каза той.
– И аз те обичам – отвърна Виктор, без да се колебае, като го притисна силно с двете си ръце. В ухото му прошепна: – Баща. Създател.

Назад към част 17                                                                Напред към част 19

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!