ДЖАНИН ФРОСТ – И С ДВАТА КРАКА В ГРОБА – Книга1-2 – Част 25

Глава 24

Боунс ги остави зад къщата, която беше наел. Беше я избрал по много причини, една от които бяха гъстите дървета, които я предпазваха от любопитни погледи, въпреки че се намираше в края на нормален квартал. Сега Боунс се радваше, че я има, защото и Кат се нуждаеше от място, където да се скрие. Хотелите бяха твърде публични, за да бъдат безопасни, а тя не можеше да се прибере у дома. Някой, който искаше да я убие, знаеше къде живее.

Лицето на Кат не възвърна цвета си, докато не влезе в двуетажната постройка, въпреки че Боунс не мислеше, че това има връзка с покушението срещу нея. Очевидно тя мразеше летенето повече, отколкото да се вози на мотоциклета му.
– Мислиш ли, че Иън стои зад покушението? – Попита тя, докато следваше Боунс в кухнята.
Беше се замислил за това по пътя.
– Няма шанс. Иън иска да си жива, за да може да те прибави към колекцията си от рядки неща. Не може да го направи, ако главата ти е на парчета.
Тя докосна раната на челото си като по рефлекс. Беше спряла да кърви, но близо до слепоочието ѝ имаше гадна червена рана. Боунс грабна ножа от плота и разряза дланта си, като възнамеряваше да я излекува, когато тя го спря.
– Недей. Искам засега да е там.
Той постави ножа на земята. Докато докосне лицето ѝ, дланта му вече беше заздравяла.
– Откъде знаеше да ме избуташ от пътя? – Попита тя, като покри ръката му със своята.
Той се пребори с тръпката при спомена.
– Чух изстрела. Той не използва заглушител.
Ако го беше направил, Кат щеше да е мъртва. Ако Боунс не беше тренирал сетивата си векове наред да търсят опасност дори когато е съсредоточен върху други неща, тя щеше да е мъртва. Ако се беше движил само с една малка част по-бавно, тя щеше да е мъртва. Толкова много причини, поради които не биваше да е тук с него сега…
– Движиш се толкова бързо – каза тя тихо.
Той изтърва мислите в главата си.
– Не достатъчно бързо. Един куршум докосна кожата ти. Това е твърде бавно за мен.
Смехът на Кат беше по-сух от хрущящи листа.
– Това е по-бързо, отколкото знаех, че някой вампир може да се движи. Трикът с летенето също ме смая, макар че никога няма да можем да се върнем в онзи ресторант. Ти разруши мястото и дори не им плати за виното.
Той имаше своя лед; тя имаше своя сарказъм, за да се предпазва, когато се чувстваше извън контрол, и сега той се включи с пълна сила.
– И двамата знаем кой трябва да стои зад това, Котенце. Очевидно Дон е решил да не ти се доверява, след като се срещаш с вампир.
Тя не каза нищо. Само огледа кухнята, сякаш внезапно очарована от белите шкафове, уредите от неръждаема стомана и плотовете от гранит с въглен и бяло.
– Това не е Дон – каза накрая тя и вдигна ръка, когато Боунс си пое дъх, за да възрази. – Помиси за това. Елис каза, че първоначално е получил договора преди седмица, така че някой е планирал удара, преди ти да се върнеш в живота ми. Тогава Дон не е имал причина да иска смъртта ми. Играех по всички негови правила.
По дяволите, тя беше права. Дори Дон по някакъв начин да е знаел за Боунс от момента на сватбата на Денис и Ранди, това пак не се вписваше във времевата рамка.
– Все още съм толкова разтревожен от това, че почти носех мозъка ти върху мен, че не мисля ясно. Добре, тогава. Дон изглежда чист, но тогава това означава, че в комплекса ви има предател.
– Как? – Попита тя невярващо.
Боунс я погледна остро.
– Това не беше поредният договор за Червената Жътварка. Това беше на името Кристин Ръсел, защото те знаеха къде живееш, къде работиш и че си „държавен служител“. Тези неща ги знаят само хората в твоя комплекс, така че на колко заподозрени се равнява това?
Тя изглеждаше разтревожена.
– Цялото ми звено, учените на Дон, някои от охранителите… така че около сто души.
Разочарованието го изпълни.
– Това е голям брой. Това също така означава, че няма да отнеме много време на Иън да разбере и къде се намираш.
Не и с такава информация, която обикаляше човешките ловци на глави, при което оттам до многобройните източници на Иън беше само малък скок. Боунс трябваше да работи бързо. Само ако можеше да събере всички заподозрени на едно и също място по едно и също време… чакай. Можеше.
– Ще посетя работата ти и ще изчукам Юда.
Кат го изгледа така, сякаш му беше израснала втора глава.
– Не можеш. Това място е силно въоръжено и силно охранявано. Би трябвало да знам – аз съм проектирала охраната! Има само два начина, по които вампир може да влезе там без масово кръвопролитие. Единият начин е съсухрен. Те съхраняват мъртвите за изследване. Другият е почти толкова неприятен: вътре в нашата капсула. Дон държи някои вампири живи заради кръвта им, за да може да продължи да произвежда „Брамс“.
– Брамс? – Попита той с повдигнато чело.
– Синтезирана версия на лечебния компонент във вампирската кръв – каза тя с нетърпеливо махване с ръка. – Не действа толкова добре, колкото истинската, но е чудесна за лечение на счупени кости и вътрешни кръвоизливи.
Дон наистина трябва да се страхува, че пиенето на вампирска кръв превръща хората в зло. В противен случай нямаше да отдели време, средства и усилия, за да направи по-слаба синтетична нейна версия. Но параноята на Дон можеше да се използва в полза на Боунс сега.
Боунс извади мобилния си телефон, превъртя го и набра номера.
– Ало, да, искам голяма пица с допълнително сирене, пеперони и гъби. Ммм, хмм, също и двулитрова бутилка кока-кола. Ще платя в брой. Ето адреса.
Докато затвори телефона, между веждите на Кат се заби бръчка.
– Това код за нещо ли е?
Боунс изхърка.
– Да, това е код за голяма пица и кола. Ти така и не успя да се нахраниш, а аз не мога да те накарам да гладуваш при мен, нали? Не се притеснявай, всичко е за теб. Както знаеш, аз съм сит. А сега ми разкажи всичко за тази капсула.
– Защо? – Попита тя с открито подозрение.
Той я дари с най-невинната си усмивка.
– Забавлявай се с мен.
Тя прекара следващите пет минути в описване на впечатляващия мобилен затвор, като завърши с:
– Не сме имали случаи на бягство, след като вампирът е закрепен вътре.
– Много правилно, че не сте имали. – Дори майстор като него щеше да е в истински капан. Сигурно го е проектирала, когато е била в особено лошо настроение.
– Откъде този внезапен интерес към капсулата?
Боунс не отговори. Вместо това написа на Тед и се намръщи, когато получи автоматичен отговор. Точно така, Тед беше отсъствал по повод десетата годишнина от сватбата си, а съпругът на Тед, Брус, нарочно беше избрал място без достъп до интернет. Умният мъж знаеше, че да остане извън мрежата е единственият начин да осигури спокойствието на Тед. Но Тед не беше единственият компютърен гений, когото Боунс познаваше.
Боунс изпрати текстово съобщение на Ранди, като го отбеляза като спешно. Мобилният му телефон иззвъня по-малко от минута по-късно.
– Какво става, Крис? – Попита Ранди.
Очите на Кат се разшириха, когато чу гласа на Ранди.
– Ти се обаждаш на Ранди, докато той и Денис са на меден месец?
Боунс и махна с ръка.
– Много съжалявам, че те безпокоя, приятелю, но това е спешен случай. Аз съм при приятелката на Денис, Кристин. Някой от работата ѝ се опита да я убие тази нощ.
– Какво? – Изпищя по линията Денис. Ранди сигурно беше включил разговора на високоговорител.
Кат се опита да изтръгне мобилния телефон на Боунс. Той се измъкна от обсега ѝ, говорейки над исканията на Денис да разбере какво се е случило.
– Не мога да навлизам в подробности сега, но тя е добре. Все пак предателят трябва да бъде намерен, а само вампир може да изтръгне признание от нежелаещите, но шефът ѝ няма да е доволен, че ще му помогна. Ето защо няма да го питаме. Кристин има няколко пароли за задни вратички към системата за сигурност на комплекса си. Мислиш ли, че можеш да я преодолееш с някоя от тях, Ранди?
– Искаш да хакна ФБР? – Ранди звучеше отчасти ужасен и отчасти заинтригуван.
– Тя всъщност не работи за ФБР, приятелю. Това е прикритие за истинската ѝ работа – да ловува немъртвите.
– О – каза Ранди. – Това има повече смисъл. Добре, ама с парола дори от ниско ниво мога да хакна всичко.
– Не е необходимо! – Изкрещя Кат.
– Необходимо е – контрира я Боунс. – Можеш ли да си готов за три часа, Ранди?
– Мога да го направя за пет минути – каза Ранди.
– Три часа ще са достатъчни и благодаря – отвърна Боунс. – Меденият ти месец сега е за моя сметка, така че се поглези с най-доброто шампанско и най-луксозните удобства.
Боунс затвори телефона. Лицето на Кат вече не беше червено от гняв. Вместо това беше бледо като това на Елис, след като беше останал без кръв.
– Възнамеряваш да позволиш на екипа ми да те залови. Ето защо ме питаш за капсулата.
– Да – каза той просто.
– Мислиш, че няма да разберат, че това е капан? – Отвърна тя.
– Не и ако си мислят, че имат контрол. Всъщност ще повярват, че правят това зад гърба ти.
– Как? – Почти му изкрещя тя.
Боунс и каза. Ако беше възможно, тя стана още по-бледа.
– Ти си. Загубил. Твоя. Разум – изсъска тя.
Боунс само се усмихна.
– Напротив, никога не съм мислил по-ясно.

Назад към част 24                                                         Напред към част 26

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!