Джанин Фрост-Първа капка малиново-книга 1-част 25

Глава 23

Спейд пренебрегна зашеметяващия шепот на Денис да я сложи на земята.
– Благодаря ви, че дойдохте, дами и господа – извика той. – Въпреки че се разделям с вас, моля ви, останете колкото искате. Очаквам с нетърпение да се видим отново с всички вас скоро.
Денис усети как лицето и пламва, докато Спейд я пренасяше покрай хората в балната зала толкова безгрижно, сякаш това, което правеше, не беше скандално. Осъзнатият смях на няколко от вампирите, покрай които минаваха, също не помогна на нарастващото и смущение. Едно беше Спейд да се държи привързано, друго – да я отнесе публично в притворен изблик на страст.
Единствената причина, поради която тя престана да спори, беше, че с ъгълчето на окото си долови спекулативния поглед на Уеб, когато Спейд мина покрай него. Уеб беше твърде опасен, за да позволи да стане подозрителен. В края на краищата само преди няколко дни Спейд беше убил дилъра на Уеб, Блек Джак. Уеб трябваше да се чуди кой го е направил, а и вече беше изразил скептицизъм към това, че Спейд се е нанесъл в съседната къща с шокиращо живата си приятелка.
Денис запази устата си затворена през целия път нагоре по стълбите към третия етаж. Не каза нищо дори когато Спейд я занесе в спалнята и ритна вратата след себе си. Когато я сложи на земята обаче, тя веднага го избута обратно и го погледна раздразнено, докато прекосяваше стаята, за да включи телевизора. Гръмко.
– Това беше прекалено – изсъска тя и се изненада, че когато се обърна, видя Спейд точно зад себе си. Той някак си вече беше свалил маската, меча и сакото си и сега развързваше сложния, елегантен възел на гърлото си.
Тя преглътна тежко. Може би костюмът му беше неудобен?
– Не съм съгласен – отвърна Спейд и освободи възела, преди да разкопчае ризата си толкова бързо, че ръката му беше само размазана. Очите му все още бяха изумруденозелени и се вглеждаха в нейните по начин, който накара дъха и да затаи дъх.
Виждала си го да си сваля ризата и преди, недей да четеш нищо в това – скастри се Денис, като отстъпи встрани, за да мине покрай него.
Ръката му се изстреля, като се подпря на стената и препречи пътя и. Каква игра играеше той?
– Пик…
Тя не успя да довърши изречението, защото изведнъж устата му се озова на шията и. Устните и езикът му опипваха пулса и, за да предизвикат сочна тръпка в нея. Ръката му остана там, където беше, като отворена преграда, от която тя можеше да избяга, ако искаше.
Денис си пое треперещ дъх, като отблъскваше горещината, която нахлуваше под корема и.
– Престани. Аз не съм като теб. Такива неща ме засягат, дори и да знам, че са фалшиви.
В ухото и прозвуча тих смях.
– Предполага се, че трябва да ти въздейства – каза Спейд и ухапа нежно ушната и мида. – И в нито един момент не съм те докосвал така, че да е било нещо друго, освен истинско.
Докато говореше, той свали маската и, а другата му ръка все още беше подпряна на стената. Две леки издърпвания и обеците и бяха свалени, след което Спейд извади гребените, които държаха косата и.
Денис замръзна, емоциите и бяха в смъртоносна схватка с желанието, което я връхлетя. Не знаеше какво бе променило мнението му за нея, но намеренията на Спейд бяха ясни. Сега тя можеше да го има и, о, тя го искаше. Тялото и почти трепереше от нужда, особено когато устата на Спейд продължаваше да се спуска по шията и.
Но колкото и да го желаеше, утре тя заминаваше. Това ли беше прощалният подарък на Спейд?
– Спри – каза Денис, гласът и беше тих, но остър. – Да, ти ме засягаш, но аз не съм по милосърдните свирки, случайния секс или еднодневните връзки.
Тя очакваше гняв, смях или свиване на рамене, преди той да се обърне, но вместо това Спейд свали ризата си.
– Чу ли ме? – Попита Денис, като се опитваше да не се взира в бледите му, мускулести гърди или в твърдия, плосък корем с тясна линия черни косми, изчезващи в панталоните му.
Изви вежди, преди да се наведе, за да събуе ботушите си. – Наистина го чух, но нито едно от тези неща не важи, така че не се притеснявам.
Боже, скоро щеше да е гол. Споменът за това как беше изглеждал под душа накара юмруците и да се свият. Онова пулсиране в слабините и се усили, докато стана толкова силно, че Спейд трябваше да го чуе.
В следващия удар на сърцето той отново беше до нея, ръцете му галеха лицето и, устните му бяха толкова близо до нейните, че почти можеше да усети вкуса им.
– Няма нищо случайно в чувствата ми към теб, Денис – прошепна той. Гласът му се задълбочи. – И нямам никакво намерение да те оставя да отидеш някъде нито утре, вдругиден или по-вдругиден.
Устата му покри нейната, преглъщайки задъхания и дъх, докато я придърпваше към себе си. Езикът на Спейд се промъкна покрай устните и с чувствено искане, карайки топлината да се разгаря по гръбнака и. Тя отвори уста, стенейки от чувствените движения на езика му, съчетани с твърдото усещане на тялото му, притиснато до нейното.
Изпитваше страх, когато усети как кътниците му се удължават, а острите им зъби се впиват в езика и, докато тя изследва устата му. Какво щеше да стане, ако я убодеха и той отново изпаднеше в кръвожадност? Дори не се бе опитала да го спре, когато я изпиваше преди; беше се почувствала твърде добре. Ако Спейд неволно и пуснеше кръв, докато правеха любов, можеше да изгуби контрол и в крайна сметка да я убие – а тя можеше дори да не забележи, докато не се събуди мъртва.
– Чакай – каза тя, като отвърна глава от дълбоките му, упойващи целувки.
Той спря, а едната му ръка все още беше заплетена в косата и, докато хладното течение на гърба и я осведоми, че другата разкопчава роклята и.
– Твърде бързо ли е? – Промълви той дебело.
Изгарящата топлина в погледа му почти накара Денис да се откаже от предпазливостта и да не изрази притеснението си, но това беше въпрос на живот и смърт.
– Твоите кътници. Не можеш ли да ги накараш… да се махнат, за да не ме ухапеш случайно?
Смехът на Спейд беше мек и възбутен.
– О, имам пълното намерение да те ухапя, но не се притеснявай, няма да ти разкъсам кожата.
– Какво? – Изпъшка тя, но той просто се засмя отново. Този хладен полъх се усили, докато я вдигаше, а роклята и някак си беше на купчина на пода до панталоните му. Денис примигна. Как беше свалил дрехите им толкова бързо?
Дъхът и секна, когато в следващия миг усети мекотата на леглото на гърба си. Пик се беше изправил над нея, напълно гол, толкова голям и толкова красив, че тя можеше само да гледа. Отблизо тялото му беше още по-мускулесто, раменете му бяха достатъчно широки, за да и препречат гледката към останалата част от стаята. Денис проследи ръцете си по ръцете му, усещайки как дебелите мускули се стягат, когато той се наведе, за да я целуне отново.
Тя отвори уста, наслаждавайки се на умелото движение на езика му, който я дразнеше и галеше. Пръстите му се плъзнаха надолу по ръката и, уловиха ръба на ръкавицата и, след което я свалиха малко по малко, докато не я махна. След това повтори действието с другата ръкавица. Когато ръцете и се оголиха, Спейд се отдръпна. Косата му падна върху лицето му, очите му блестяха през черните кичури, докато бавно целуваше всяка от предмишниците и, проследявайки с устни и език сложните татуировки, които покриваха марките и.
Еротичното усещане на устата му беше достатъчно, за да я накара почти да затвори очи от блаженство, но това щеше да прекъсне гледката и към величествения мъж, разположен над нея. В този миг, когато погледът му проблясваше в изумруд, от горните му зъби се подаваха кътници, а бледото му мощно тяло беше абсолютно неподвижно с изключение на ласкавата му уста, Спейд никога не беше изглеждал по-нечовешки – или по-чувствен.
Изпълни я див, първичен глад. Денис не просто искаше да прави любов с него. Тя искаше да го погълне.
Тя се плъзна надолу и го придърпа върху себе си. Спейд балансираше тежестта си, притискайки я към леглото, без да я притиска. Той я целуна и изпусна стон, когато тя разтвори крака и се затърка в дългата му, дебела дължина.
– Направи го отново – изрева той.
Натискът в сърцевината и я възпламени, изпращайки вълни от нужда, които я връхлетяха. Денис отново се изви към него и нададе задушен стон, докато Спейд размахваше бедрата си. Тазът му отново се търкаше в клитора и в дълбока ласка, а тежката му дължина напираше в преградата на бельото и.
Това, което бе започнало като сладка болка в слабините и, се превърна в треска. Тя прокара ръце по гърба на Спейд до бедрата му, впивайки нокти в тези заоблени мускули и притискайки го по-близо в жадно искане.
Денис откъсна устата си от неговата.
– Сега – прошепна тя накъсано, изви се срещу него, викайки от удоволствие от триенето, но и от разочарование от материала, който му пречеше да бъде в нея.
Пик дръпна бюстието ѝ и то се разпадна в ръката му. Той го захвърли, а устата му се приближи до зърното ѝ и засмука толкова силно, че Денис беше сигурна, че кътниците му ще го пробият. После престана да се интересува от това при бомбардировката от удоволствие, която се стрелкаше от гърдите ѝ и правеше пулса вътре в нея почти непоносим. Тя се завъртя под него, ръката и се спусна между тях, за да дръпне настрани бикините си, но Спейд я улови. Той издърпа и двете и китки над главата и, като ги държеше с едната си ръка, а с другата свали бельото от краката и толкова бавно, че Денис се изпоти, докато то се измъкна от глезените и.
– Не ме дразни – изстена тя.
Спейд облиза гърдите и за последен път, преди да се издигне и да наклони устата си над нейните, като разтвори краката и още повече с колене.
– Казах ти, скъпа – не се дразня – каза той, когато се откъсна от нея, а Денис затаи дъх след дългата му, страстна целувка.
Този дъх се превърна в нарастващ стон, когато устата на Спейд се спусна между краката и. Езикът му обхождаше плътта и, облизваше и опипваше местата, където пулсиращата болка беше най-силна. Топлина я обгърна, изпълвайки вените и с медени пламъци, докато този влажен, гъвкав натиск редуваше щракане по клитора и навлизане в дълбините и. Тя се извиваше и се гърчеше в безмълвно искане да усети още. Спейд я дръпна по-близо, придърпа краката и около гърба си, а езикът му се движеше с твърди, непрестанни движения.
Постоянно стягащите се въжета на екстаза в нея щяха да се скъсат. Като последна смислена мисъл Денис впи ръце в раменете на Спейд и го дръпна силно, като същевременно се плъзна надолу.
– Сега – почти изкрещя тя.
В следващия миг той беше отгоре и, устата му крадеше дъха и с богата на аромати целувка, ръката му държеше бедрото и, докато спускаше бедрата си. Първият твърд удар на плътта му в нейната накара слабините и да се свият от почти болезнено удоволствие. Вторият, по-дълбок тласък я накара да изстене в устата му при усещането, че той разтяга вътрешната и плът. Третият удар го запрати изцяло в нея, а когато едновременно с това той раздвижи таза си срещу нея, пълнотата, съчетана с еротичния натиск, накара удоволствието да избухне в нея.
Денис извика от връхната точка, която я разтърси и предизвика възторжени контракции в слабините и. Поредното дълбоко притискане на тялото на Спейд засили тези вълни, удължавайки ги, докато гладната болка в нея се променяше в сладко, сияйно удовлетворение.
Тя не разбра, че е затворила очи, докато не ги отвори, за да види пламтящия зелен поглед на Спейд. Косата му падаше около лицето на черни вълни, а изражението му беше чисто похотливо, докато наблюдаваше последните трепети на оргазма, които я разтърсваха.
– Искам да го почувствам отново – каза той с тъмно звучащ тон.
Денис плъзна ръцете си от гърба му, за да се заплете в косата му.
– Първо ти.
Устните му се свиха, докато бавно се измъкваше от нея.
– Обичам гласа ти такъв – промърмори той и целуна челюстта и, докато нервните и окончания тръпнеха от очакване този твърд елемент да влезе отново в нея. – Такова гърлено мъркане, толкова примамливо… кажи нещо друго.
Докато говореше, той се впи в нея с дълъг, ленив ход, който я накара да стене, вместо да говори. Както и преди, бедрата му се огънаха точно когато беше най-дълбоко в нея, търкайки се в най-чувствителното и място, дори когато тази пълнота беше почти непреодолима.
– Пик… да…
Тя не успя да каже повече, дори да помисли повече. Ръцете и се плъзнаха по гърба му, усещайки как мускулите му се стягат, когато поредният дълъг тласък и люлеене на бедрата му накараха ума и да изтръпне, а тялото и да оживее. Тя сви крака около него, задъхвайки се, когато той се движеше още по-дълбоко, искайки още, макар да не беше сигурна, че ще издържи.
– Ах, скъпа, ти ме изгаряш по най-сладкия начин – промълви той, закачайки коляното и под мишницата си, за да притисне по-плътно долната част на тялото и към себе си. Поредният тласък затвори очите и при нарастващото налягане в нея, което се връщаше с невероятна бързина след скорошното и освобождаване. Комбинацията от тези дълбоки, търсещи тласъци и еротичното масажиране на клитора и я накара да се люлее срещу Спейд в сляпа нужда.
Той я целуна, като завладя устата и със същата страст, която я накара да се напъне към него. Денис плъзна езика си между кътниците му, за да засмуче неговия, погълната от вкуса и усещането му. Ръцете му бяха бледа клетка около нея, тежестта му я приковаваше към матрака, а бедрата му доставяха невероятно удоволствие с всеки умопомрачителен тласък.
Тя започна да хленчи, ръцете и ту се вкопчваха, ту се спускаха по гърба му. Твърдият ритъм вътре в нея беше твърде много, недостатъчно и едновременно толкова хубав.
– Моля те – изстена тя срещу устата му.
Спейд се отдръпна, като придърпа другото и коляно под мишницата си и ги задържа и двете в здрава хватка. Премести се така, че бедрата и се повдигнаха, а когато се засили напред, твърдата му дължина се вмъкна още по-дълбоко в нея. Тя извика, пълнотата беше твърде силна, но някак пристрастяваща, това чувствено скърцане беше почти постоянно в тази позиция.
Не можеше да достигне до устата му, но гърдите му докоснаха устните и. Денис го целуна, наслаждавайки се на твърдостта и въжените мускули, които се движеха под гладката бледа кожа. Тя хвана зърното му в устата си и засмука, възбудена още повече от неговия стон в отговор.
Твърдите удари вътре в нея ускориха темпото си, възпламенявайки я. Тя засмука още по-силно, стискайки другото му зърно. Хватката му се затегна.
– Още. – Хрипкава команда, прекъсвана от дълбоко свиване на бедрата му, което почти накара звездите да се появят в зрението и.
Денис разпредели вниманието си между зърната му, като смучеше, облизваше и хапеше всяко от тях. Умът и започна да се върти, докато Спейд увеличаваше ритъма на ударите си. Удоволствието стесняваше съзнанието и, докато не почувства, че светът и се състои само от това легло и от тях двамата. Това вътрешно напрежение продължаваше да расте, извиваше и стягаше тялото и все по-силно около него, докато пулсът и сякаш излизаше от контрол.
– Свърши с мен, ела с мен сега – изпъшка тя, усещайки, че напрежението в нея е на път да се разрази.
Всичко се наклони в следващата секунда, след което тя се оказа отгоре на Спейд. Той все още беше вътре в нея и когато тя се притисна към него, той се движеше с бързи, силни удари, които я люлееха назад в екстаз. Спейд седна, като с едната си ръка притискаше бедрата и към неговите, а с другата я балансираше. Устата му се спря на гърдата и, целуна я, преди да хване зърното със зъби и да го захапе.
Денис щеше да извика предупредително, но не можеше да мисли. Тя дори не контролираше ритъма им. Макар че беше отгоре, Спейд я беше заключил в чувствена хватка, докато той се движеше по-бързо и по-еротично, отколкото който и да е човек би могъл. Тя се държеше за ръцете му, отметнала глава назад, изгубена в усещанията, които се разпространяваха от кръста и към цялото и тяло.
Удоволствието вътре в нея избухна точно преди да чуе как Спейд издава гърлен стон. След това друга, мощна тръпка се смеси с вътрешните спазми, които се отразяваха в нея. Денис се вкопчи в него, разтърсвана от остатъците на своя оргазъм и продължаващия пулс на неговия.

Назад към част 24                                                              Напред към част 26

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!