Каролайн Пекам – Безмилостни момчета от зодиака – Разбита фея – Книга – 4 – Част 39

ЕЛИС

Ръката на Гейбриъл се стегна около китката ми толкова силно, че проклех, когато ме принуди да се събудя, опитвайки се да се отдръпна от силната му хватка, но той не ме пусна.
– Гейбриъл? – Изсъсках в тъмното, имайки предвид другите три момчета в стаята с нас, докато отмивах последните петънца сън от очите си.
Надигнах се на лакът, за да мога да го погледна на слабата лунна светлина, която успяваше да проникне в стаята през щорите. Открих, че очите му са отворени, но заслепени, докато се взираше в тавана, а на лицето му бяха изписани болка и ужас от всичко, което виждаше в завладялото го видение.
– Гейбриъл? – Казах по-силно този път, като отново дръпнах китката си, опитвайки се да я изтръгна от желязната хватка на пръстите му.
Подскочих от мястото си, когато нещо се премести на гърдите ми, и погледнах надолу, за да открия малка черна змия, която се плъзгаше по тялото ми изпод нощницата, където се беше свила между гърдите ми, без дори да го осъзная.
Гладкото плъзгане на люспите на Райдър по кожата ми беше единственият начин, по който го забелязвах сега – влечугоподобното му тяло се беше затоплило до моята топлина през времето, което беше прекарал в сън върху мен.
Райдър се измъкна от нощницата ми и внезапно се премести, така че тежестта му ме притисна обратно в матрака, а аз се озовах с поглед към него, докато той подпираше ръцете си от двете страни на главата ми.
– Искаш ли да започнем втория рунд, бейби? – Попита той с лукава усмивка. – Защото с удоволствие ще те чукам точно тук, докато се опитваш да не събудиш останалите. Но наистина не мисля, че ще успееш да останеш тиха, ако го направя.
Извъртях очи към него и кимнах с брадичка към Гейбриъл от лявата ми страна.
– Помогни ми да го събудя, той е попаднал в някакво видение и не мисля, че е нещо добро.
Райдър се премести, за да задържи цялата си тежест с лявата си ръка, а след това удари силно Гейбриъл по лицето. Той не се сдържа и от устните на Гейбриъл потече капчица кръв, докато той се задъхваше като удавник, който току-що е изплувал на повърхността.
Ужасеният поглед на Гейбриъл ме проследи, преди да се плъзне към Райдър и той се претърколи към него, затваряйки ръце около врата му и улавяйки вазилиска в здрава прегръдка, което означаваше, че на практика съм смазана под двамата.
– Какво, по дяволите, правиш? – Изръмжа Райдър, докато се опитваше да отблъсне Гейбриъл. – Членът ми е забит в бедрото ти, а тази ерекция не е за теб.
– Видях те да умираш – каза Гейбриъл с мрачен тон, който накара устните ми да се разтворят, а дъхът ми да се задържи в дробовете.
– Кога? – Поиска Райдър, като се отдръпна назад, така че да коленичи над нас, а стесненият му поглед се стрелна към Данте, сякаш мислеше, че може би той щеше да го направи.
– Какво, по дяволите, правите вие тримата сега? – Изръмжа Данте от другата страна на Леон, който все още хъркаше между нас.
– Феликс идва – изсъска Гейбриъл, избута се от леглото и се придвижи до ръба на прозореца, за да надникне навън. – Той ще проникне през този прозорец и ще ни нападне. Видях Райдър да умира и съм почти сигурен, че всички се бяхме насочили по същия път. Трябва да се измъкнем от тази стая, за да променим хода на съдбата точно сега, веднага.
Данте се изправи за няколко секунди и аз напрегнах уши, за да се заслушам в някакъв звук от атаката, която се приближаваше към нас, докато пулсът ми биеше извън ритъм.
– Има стъпки, които се изкачват по пожарната стълба – издишах, а устните ми се разтвориха от ужас.
Данте сложи панталоните си, докато Райдър се пресегна да грабне своите, а аз се изстрелях от леглото, гмурнах се в гардероба и смених нощницата си с черен потник и клин, обух маратонките си и се върнах в стаята за по-малко от две секунди.
– Трябва да се движим – настоя Гейбриъл, крилата му се разпериха на гърба, а сребърните люспи на бронята на напълно преобразения му Орден се разкъсаха по коремната му преса и гърба изпод колана на анцуга му.
Данте разтърсваше Леон с тихо ръмжене, докато лъвският преобръщач промърморваше нещо сънено, а Гейбриъл изстреля шепа вода към него, за да ускори процеса.
Леон изръмжа злобно, докато се изправяше, а от перфектната му златиста коса капеше вода, докато се опитваше да се ориентира.
– Какво става? – Поиска той. – Единственият, който се мокри в това легло, трябва да е Елис!
– Феликс е тук – мрачно обясни Данте, докато се отдалечаваше от него и се насочваше към прозореца. – И скоро ще му напомня какво може да направи един буреносен дракон с един вълк. Ако се издигна в небето, това достатъчно ли е, за да промени съдбата, Фалко? – Попита той Гейбриъл, докато стигаше до затворения прозорец.
Гейбриъл се намръщи за миг, след което кимна.
– Всички трябва да се измъкнем от тази стая и този ход на съдбата ще изчезне. Но след това има толкова много възможности за избор, твърде много пътища, всичко се променя толкова бързо, че не мога да видя изхода.
– Това е достатъчно за мен. Останалите също трябва да излязат от тази стая – заповяда Данте, преди да отвори широко прозореца и да скочи от него, като се премести в мига.
Изстрелях се напред, за да се наведа и да погледна след моя Буреносен дракон, докато той се откъсваше от нас, и сърцето ми започна да бие, докато страхът ме обземаше. Ако Феликс беше тук, това означаваше, че някой му е помогнал да се вмъкне през загражденията. А единствената достатъчно могъща и прецакана фея, за да го направи, която познавах, беше Кинг.
В небето над главите ми се разнесе гръм, а воят на вълчата глутница, която се отзова твърде близо, накара сърцето ми да се свие от ужас, когато към дракона, който кръжеше в бурята, която беше създал, се хвърлиха взривове от магия.
– Ще го предпазя – обяви Гейбриъл, като скочи на перваза на прозореца, а крилете му се свиха от желание да полети, докато поглеждаше към трима ни. – Грижете се един за друг. Погледът му се задържа върху мен за дълъг миг и аз направих крачка напред със затаен дъх, исках да му кажа да се пази, но не успях да намеря думите навреме.
Той се гмурна в бурята, а аз призовах магията в ръцете си точно когато Данте изстреля огромна мълния към Вълчата глутница, която се катереше по пожарната стълба долу.
Електрическата мълния се удари във въздушния щит и рикошира от него, а назъбените копия на мълниите се разлетяха във всички посоки и осветиха тъмнината с ярката си сила, преди да се разсеят.
Две големи тела се притиснаха плътно от двете ми страни, докато Райдър и Леон се присъединиха към мен, за да наблюдават разразилата се касапница, а аз черпех сили от солидното усещане за мощните им тела от двете ми страни.
– Трябва да унищожим противопожарното стълбище – заповядах аз, когато звукът от хората на Феликс се приближи, докато те продължаваха да се надбягват по стълбите под нас.
– Дай ми силата си, малко чудовище, и ще го взривя – каза Леон с маниакална усмивка на лицето, като започна да призовава огнено кълбо в лявата си ръка, докато ми предлагаше дясната.
Свалих бариерите около магията си, като хванах ръката му, вдишвайки рязко, когато пламтящата топлина на магията му се впи под кожата ми и се срещна с моята в опияняващ прилив, от който цялото ми тяло изтръпна.
Леон започна да упражнява обединената ни сила, но преди да успее да я разгърне, Райдър хвана другата ми ръка и аз го погледнах изненадано точно когато бариерата около неговата магия също падна.
Дълбоката и знойна преса на магията му се вля в мен и не можех да не изстена от опияняващото усещане, че магията на двамата нахлува във вените ми едновременно.
– О, да бе, да – изстена Леон и пламъците в дланите му се превърнаха в нещо толкова мощно, че едва можех да погледна яркостта им, а бялата горещина се разбиваше в кожата ми и караше капчици пот да се стичат по гръбнака ми.
Леон го отприщи с лъвски рев и аз изтръпнах, когато той дръпна тока на магията, който ни свързваше, и изпрати огненото кълбо, което се заби в пожарната стълба под прозореца.
Чу се ехото на бум и глутницата на Феликс изкрещя, докато изгаряше, преди цялата конструкция да се откъсне от стената на общежитията и да падне към земята.
Наведох се надясно, за да погледна, проклинайки, когато забелязах голяма група от тях да скача на безопасно място и да използва комбинация от магии, за да се измъкне от стълбището, преди да се удари в земята, но имаше достатъчно писъци, прекъснати с удар, за да потвърдят, че сме хванали поне част от тях.
– Напомнете ми да го направя отново следващия път, когато всички сме голи – каза Леон с ръмжене, преди да оттегли магията си от нас, докато всички се освобождавахме от ръцете си.
– Сделка – съгласи се Райдър с груб тон, докато всички се навеждахме през прозореца, за да разгледаме по-добре хаоса, който настъпваше навън.
Стесних очи, използвайки надареното си зрение, за да видя в дълбините на сенките и да се фокусирам върху земята далеч долу, където глутницата на Феликс се разпиляваше из двора като гнездо мравки.
Данте беше принуден да заобиколи отново и вълците, които бяха скочили от пожарното стълбище, се възползваха от шанса си да избягат от него, използвайки уменията на въздушните си елементали, за да се предпазят, докато се скупчват на едно място.
Отново погледнах нагоре, ловувайки в бушуващите гръмотевични облаци за знак от моите крале, докато отвсякъде към небето се изстрелваха дървени и ледени копия от маймуните долу с надеждата да прекършат законния Алфа на клана Оскура.
– Отивам да вдигна лунарите от леглото – обяви Райдър, като се обърна и се отправи към вратата. – Те отдавна искат тази война. Феликс Оскура ще умре тази нощ.
– А Данте? – Обадих се след него точно когато той стигна до вратата. – Какво ще направи бандата ти с него?
Челюстта на Райдър за миг потрепна, а тъмнозелените му очи пламнаха от неизказани емоции.
– Врагът на нашия враг е наш приятел – изсъска той с тих тон. – За тази вечер ще поясня, че целта ни е да изкореним Феликс и неговата глутница. Останалото ще разберем, след като той е мъртъв.
Сърцето ми се повдигна от думите му, когато той дръпна вратата и излезе в тъмния коридор, без да погледне назад.
– Хайде, малко чудовище – каза Леон ентусиазирано. – Отборът на мечтите е на път да се обедини и аз искам да седна на първия ред, за да видя как бромансът на Ридикинс и Дантесаурус започва официално.
– Нека просто се съсредоточим върху това да не умрем за тази вечер – предложих аз, докато тичахме към вратата. – Можем да помислим за това да им купим подходящи гривни за приятелство, след като сме сигурни, че всички няма да умрем.
Леон се усмихна, сякаш това, което казах, беше вълнуващо, а не ужасяващо, и аз му извъртях очи. Вярвах, че ще се съвземе от депресията си заради Рори точно навреме за битка до смърт.
– Да не губим време да слизаме там със смъртоносно бавна скорост – предложих аз, когато стигнахме до вратата и му обърнах гръб. – Качвай се, бавно момче.
Леон изръмжа от смях и скочи на гърба ми без миг колебание, дебелите му ръце се увиха около врата ми, а аз хванах мощните му бедра от двете страни на кръста си, използвайки дарбите си, за да задържам тежестта му, преди да се изстреляме от стаята и да се спуснем по всички стълби към долния етаж.
По пътя се разминахме с Райдър, точно когато той стигна до лунните етажи, и Леон посегна да го плесне по задника, докато се стреляхме, изтръгвайки смях от устните ми, докато Райдър проклинаше гръмогласно.
Когато стигнахме до най-долния етаж, неповторимият звук от битка завладя сетивата ми и аз пуснах Леон обратно на краката му със сърце, което избиваше адреналин в крайниците ми.
– Казвам, че трябва да отидем да им налетим на задниците като суперприятели – предложи Леон, като се премести от противоположната на мен страна на вратата, докато се ослушвах за някой наблизо, преди да се отправим към центъра на събитията.
– И какво включва това?
– Ще ги пресрещнем в екип. Ти използвай страхотните си умения за въздушна защита, за да ни предпазиш, а аз ще ги изпека всичките с огневата си мощ.
– Звучи, сякаш си разбрал всичко – подигравам се аз, макар че сърцето ми се свиваше от страх пред това, в което щяхме да се впуснем.
Леон ме хвана за брадичката и улови устните ми в изпепеляваща целувка, която ме беляза чак до душата ми.
– Звездите са ни събрали по някаква причина, малко чудовище. Ти и аз сме неудържими като изгряващото слънце. Така че нека отидем да им покажем какво се случва, когато се опитат да се изгаврят с нашите гаджета. – Той ми се усмихна широко, а тръпката от борбата беше жива в златните му очи и караше сребърния пръстен около тях да проблясва дяволито.
– Хайде тогава, Лео. Да им направим ад.

Назад към част 38                                                          Напред към част 40

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!