Каролин Пекъм – Безмилостни момчета от зодиака – Злобна фея – книга 3 – част 13

ГЕЙБРИЪЛ

– Хей, момче – каза Бил, когато паднах на пейката до него в парка „Нова луна“ в южната част на Алестрия.
– Здравей. – Издигнах заглушителен балон около нас, като сгънах крилата си зад гърба.
Група кученца върколаци се втурнаха покрай нас, преследвайки майка си и баща си в големите си кучешки форми, виейки заедно, сякаш тренираха за нощта. Стадо Пегаси играеше в езерото, ритаха вода един в друг и пръскаха блясък навсякъде. Усещането за спокойствие на това място не приличаше на никоя друга част на града, която познавах. Чудех се дали Елис някога е идвала тук.
– Имаш ли нещо добро за мен? – Попитах с надежда. На практика бях отложил всичко, свързано с разследването на миналото ми, в полза на това да накарам Бил да помогне на Елис.
– Е, беше болка в шибания задник, но получих онова досие, което искаше от FIB. – Той запали цигара, като не бързаше, преди да извади папката и да ми я подаде. Отворих я и видях лицето на Лоренцо Оскура, което ме гледаше.
Затворих я отново, като я поставих в скута си, докато се потапях в слънцето, усещането за лято, което ми нашепваше бризът.
– Имаш ли нещо друго? – Попитах любопитно.
– Не, това е всичко. Но… има нещо, което исках да кажа. – Той се почеса по големите си мустаци, като впери поглед в един Минотавър, който беше качил на раменете си малко момче, докато то се държеше за рогата му.
– Ами да? – Намръщих се любопитно.
– Слушай, не приемай това погрешно, момче, но сигурен ли си, че знаеш какво правиш, като се забъркваш със сестрата на Гарет Темпа?
– Не бих казал, че съм замесен – промълвих аз. – Просто и помагам.
– Добре, разбира се. А какво ще стане, ако тя разбере какво си направил? – Той акцентира думата във въздуха и аз се намръщих, а гърдите ми се стегнаха.
– Аз просто се опитвам да направя това, което е правилно.
Той се обърна към мен с бръчка на челото си.
– Защото те е грижа за нея – каза той откровено и аз стиснах челюст, отказвайки да отговоря. Това така или иначе беше без значение.
– Може би най-доброто, което можеш да направиш за нея, е да ѝ кажеш истината – каза Бил искрено и в мен нахлу ярост.
Изтръгнах цигарата от ръката му, скърших я в юмрука си и я хвърлих на земята. Беше детинско и безсмислено, а той веднага извади друга и я запали. Но аз му бях показал какво чувствам към това.
– Хлапе… – започна той отново.
– Стига, Бил. Аз не съм твое дете. Не съм ничие дете – казах леко горчиво и се обърнах от него. Трябваше да си тръгна, но не го направих. Седях там и ме болеше.
– Не е вярно – измърмори Бил и се премести с половин сантиметър по-близо на пейката. Погледнах метър и половината разстояние между нас, след което вдигнах поглед към него, очаквайки да доразвие темата. – Аз съм гаден с децата, винаги съм бил. Но ако имам такова, се надявам да е като теб. – Той не срещна погледа ми, вдишвайки цигарения дим и катранизирайки дробовете си. С тези няколко думи той ми даде повече, отколкото приемното ми семейство някога е дало.
– Майната му, Бил – издишах, като спуснах дясното си крило, така че то се допря до гърба му. Това беше толкова емоционално, колкото знаех, че той би искал да бъде, а аз така или иначе не бях точно от тези, които прегръщат. – Искаше ли да кажеш това?
– Искам да кажа това – каза той и кимна, като ме погледна. – И ако ти си загрижен за това момиче, значи и аз съм загрижен за нея, добре? Така че направи това, което е правилно за нея.
– Тя ще ме намрази – изсумтях, а веждите ми се сключиха плътно.
– Може би – каза той мрачно. – Но все пак това е правилното нещо, което трябва да направиш.
Наклоних глава, като освободих тежка въздишка.
– Благодаря за досието.
– Не се притеснявайте. Ще се видим наоколо, момче. – Той се изправи и тръгна по пътеката, без да се оглежда. Дори не му бях платил.
Разперих криле, като освободих балона за заглушаване, преди да се издигна в небето. Следобедното слънце обливаше гърба ми, чувствах се божествено, докато се отправях към Академия „Аврора“ с досието, стиснато в ръка.
Докато летях, познатото чувство на дърпане изпълни съзнанието ми, което винаги предшестваше видението. Примигнах, когато пред очите ми се появиха поредица от образи. Момче на моята възраст, с гарванова коса и тъмни очи, беше коленичило в пещера с блестящ кинжал в ръка. Той прокара острието по ръката си, за да разцепи кожата, и наклони глава назад, докато попадаше под някакво заклинание.
Изтръгнах се от видението с начумерена физиономия, несигурен кого бях видял току-що. Но това, което знаех, беше, че който и да беше, беше правил тъмна магия. А това накара червата ми да се свият неприятно. Това беше незаконно и направо опасно. Но не ми се случваше често да получавам видения за непознати, затова се зачудих какво ли се опитват да ми покажат звездите. След като способностите ми бяха блокирани, не можах да извикам видението отново и скоро трябваше да се откажа от опитите да го достигна. Ако небесата искаха да узная нещо, просто трябваше да вярвам, че ще намерят начин да преодолеят блокажа, за да ми позволят отново да го видя.
Не след дълго се приземих на покрива на общежитията на „Вега“, като се спуснах да седна на стената, която гледаше към Дяволския хълм. Отворих досието и го прочетох бавно, за да възприема всеки детайл, търсейки улики.
От FIB бяха стигнали до заключението, че Килблейзът, който Лоренцо е взел в нощта, когато е починал, го е подтикнал към самоубийствени мисли. Намерили са го на една алея с прободна рана в гърдите, за която са смятали, че си е нанесъл сам с ледено острие. Независимо дали е искал да го направи, или не, това е сложило край на живота му. Но останалото не ми се струваше вярно, докато разглеждах снимките от аутопсията. Беше покрит със синини, а по страната му имаше следи, които изглеждаха като нанесени с токчето на женска обувка.
От FIB явно искаха да го отпишат, това е просто някакъв наркоман, който се е загубил в „Килблейз“, но тук имаше ясни доказателства, които сочеха друго. Проверих бележките, като установих, че повечето данни от аутопсията са били редактирани. В дъното имаше заключение, в което се посочваше, че Лоренцо сам си е нанесъл раните преди смъртта си.
Извадих атласа си, облекчен, че най-накрая имам нещо, на което да се опра. Ако Лоренцо е бил убит, тогава може би човекът, който е убил Гарет, е отговорен. И може би в тези изображения имаше нещо, което можеше да ни подскаже кой е той. Със сигурност не приличаше на обикновено лунно убийство. Те бяха известни с това, че оставяха телата на десет части. Но предположих, че FIB е искала да го отпише като самоубийство, вместо да предполага, че става дума за нечиста игра без категорични доказателства. Никога не искаха да го смесват с бандите, така че в този град имаше много неразкрити убийства. Но нещо в това ми миришеше странно.
Изпратих съобщение на Елис, като се чудех с какво ли ще се занимава днес следобед. Обикновено прекарваше неделните дни в библиотеката, но тъй като денят беше особено хубав, може би беше някъде навън. Представях си я сгушена под някое дърво с книга в ръце, с дълги крака, изпънати под чифт къси панталонки.

Гейбриъл:

Имам нещо, което може да ти помогне със знаеш какво.

Елис:

Ще бъда там. Х

Усмихвах се глупаво на тази целувка твърде дълго. Достатъчно дълго, за да може тя да пристигне с вампирската си скорост. Тя дори не ме беше попитала къде съм, така че предполагах, че това ме прави предсказуемо копеле.
– Какво има? – Попита Елис, като се спусна до мен на стената. Не носеше къси панталони, както си представях, а малка черна пола и люляково ками, което подхождаше на косата ѝ.
Прочистих гърлото си, подавайки ѝ папката. Тя я разгърна, устните ѝ се разтвориха, докато се взираше в снимката на Лоренцо.
– Мисля, че е бил нападнат, преди да умре – казах аз, като принудих ума си да се откъсне от това колко добре изглеждаше тя. – Затова си помислих, че може би този, който го е нападнал, е могъл да убие Гарет.
– Аз направих това – изригна Елис, върна ми папката и се загледа право пред себе си.
– Ти – какво? – Замълчах.
– Не се предполагаше, че ще умре – каза тя, а на челото ѝ се образува бръчка. – Трябваше ми информация. Беше напушен като дявол и изтърси някакви неща, че убиецът е крал в това училище, а после просто… се самоуби. – Тя преглътна и се обърна към мен, докато се опитвах да възприема това. Ръцете ѝ започнаха да треперят и аз се протегнах, като сплетох пръстите си с нейните. Не ме интересуваше какво е направила, аз бях тук за нея. В нейния ъгъл. Винаги. – Наистина не исках той да умре.
– Майната му, съжалявам. – Загледах се в папката, а разочарованието ме обзе.
– Съжаляваш? – Попита тя объркано. – Съжаляваш, че е мъртъв, или съжаляваш, че имам пръст в това?
Тонът ѝ беше рязък, сякаш очакваше да ѝ се скарам за това, да ѝ кажа, че е сгрешила, че не е трябвало да наранява този човек. Но кой бях аз, за да съдя? И по дяволите, ако беше умрял мой брат или сестра, със сигурност щях да постъпя по същия начин. Не че знаех какво е да имаш брат или сестра. Но мога да си представя, че щях да се опитам да ги защитя по всеки възможен начин.
– Не, Елис – казах аз и стиснах ръката ѝ, преди да се отдръпне. – Съжалявам, защото това досие е шибано безсмислено. – Захвърлих го зад себе си на покрива и усетих как очите ѝ се впиват в страната на главата ми.
– Не ти пука, че съм го направила? – Прошепна тя.
– Не – казах, а гърлото ми беше твърде стегнато. – Защото и аз съм бил такъв човек.
Помислих си за това, което Бил ми беше казал, и усетих как истината напира в основата на езика ми. Ужасявах се от реакцията ѝ, но може би той беше прав. Дължах и това. И може би тя също заслужаваше шанса да ме намрази за това.
– Какво имаш предвид? – Попита тя, а напрежението между нас се разпростря.
Пуснах ръката ѝ, като прокарах пръсти през косата си, докато тревогата ме изяждаше жив.
– Елис, аз… не искам да те лъжа повече.
Тя вдиша, без да каже нищо, изчаквайки. Можех да усетя колко отчаяно искаше да чуе следващите думи, които излязоха от устата ми. Но тя трябваше да е ужасена. Трябваше да е готова да ме унищожи за това.
– Брат ти ме изнудваше за пари, както знаеш – изтръгнах аз и тя кимна в периферията ми. – В нощта на метеорния дъжд „Солариди“ частният ми детектив се свърза с мен с информацията за Гарет.
– И тогава какво? – Гласът ѝ беше студен. Усетих, че се отдръпва. Тя щеше да иска да ме нарани и аз щях да я оставя да направи каквото трябва в знак на покаяние за това. Беше време да се изправя пред съдбата си.
Наведох глава, като пъхнах пръсти в косата си.
– Издирих го в двора на Акрукс. Там нямаше никой. Беше късно. Не след дълго дъждът щеше да започне.
– Какво направи? – Попита тя с тихо ръмжене, като звучеше съкрушена и яростна.
– Нараних го – издишах, без да мога да го кажа по-силно. – Притиснах го с магия и го пребих до смърт. Юмруците ми бяха окървавени, а лицето му – шибано на прах. После му казах, че е нищо и…
– И? – Поиска Елис, а от гърлото ѝ се изтръгна хъркане.
– И го оставих там, вързан и окървавен. И да го боли. Това беше едва час преди да го намерят мъртъв. Това беше едно от последните неща на света, които той преживя. И това бяха моите шибани ръце, които му причиниха цялата тази болка. – Сърцето ми се пръсна по средата и аз се изправих на крака, отдалечавайки се от Елис. Как можех да я погледна сега?
Очаквах да атакува, захапването на зъбите ѝ, сблъсъка на магията ѝ. Но нищо не дойде.
– Ти, глупав идиот – изпъшка тя и ми трябваше секунда, за да осъзная, че плаче.
Обърнах се и я открих да стои на стената и да ме гледа надолу.
– Как можа да скриеш това от мен?
– Съжалявам, толкова много съжалявам, Елис. Ужасявах се от това, което ще си помислиш.
– Какво ще си помисля?! – Тя скочи от стената в един миг, втурна се към мен и ме блъсна. Очаквах нокти и зъби, но тя ме хвана за врата и ме повлече надолу, така че челото ми се удари в нейното.
– Мислех, че си го убил, задник. Бях ужасена от това. Но ти го преби, защото те изнудваше. И какво? Той щеше да се излекува! Той беше фея. И то силна шибана фея. Всички ние понасяме удари всеки ден. Това е животът. И след това, което ти е направил, защо би очаквал нещо друго?
– Не си ядосана? – Попитах учудено.
– Не, шибано облекчена съм, Гейбриъл. – Тя се вкопчи в мен, сякаш животът ѝ зависеше от това, подсмърчайки, когато сълзите ѝ спряха да падат. – Защото най-накрая мога да те изключа. Мога да спра да се боря с това. – Устата ѝ срещна моята и аз замръзнах, несигурен какво да правя цяла вечност. Защото със сигурност звездите не са били толкова любезни?
Прекъснах целувката, поклатих глава и се отдръпнах.
– Не мислиш трезво.
– Не ми казвай какво мисля – каза тя, промъквайки се напред, а аз продължих да отстъпвам.
– Елис…
– Спри да бягаш. Заради теб съм гладна. – Очите ѝ пламнаха, а кътниците ѝ се оголиха.
Сърцето ми се разтуптя и в мен нахлу мрак при плътския поглед в очите ѝ.
– Сигурно си ми ядосана поне малко.
Тя се хвърли към мен и аз полетях, а пръстите ѝ докоснаха обувката ми, докато прелетях над главата ѝ и се приземих зад нея. Тя се стрелна напред, а аз се стрелнах встрани, за да я избегна.
– Малко – съгласи се тя и отново се втурна към мен.
Пуснах се ниско, преобръщайки краката ѝ изпод нея, така че тя се блъсна по гръб.
– Сега още малко? – Погледнах я с извити вежди.
Тя се изправи с ръмжене и аз отскочих назад, когато тя отново замахна към мен.
Не можех да се сдържа да не се усмихна, исках да я разбуня в буря. Исках да ми е ядосана, да е шибано бясна. Това бях заслужил.
– Ще изпия кръвта ти – каза тя решително, а очите ѝ се спряха върху мен. Инстинктите на лова се надигаха остро в нея и можех да видя как звярът от формата и на Орден поема пълен контрол над нея.
– Тогава ела и си я вземи – предизвиках я аз.
Тя отново се втурна към мен с бърза скорост и аз също побягнах, като се гмурнах от ръба на покрива и закръжих обратно над нея с две мощни крила. Тя скочи срещу мен, хвана глезена ми и ме повлече обратно към покрива. Оставих я да ме издърпа надолу и тя се срина на колене, докато аз се приземявах грациозно пред нея.
Тя все още държеше крака ми и се дръпна напред, за да се опита да впие зъбите си в мен. Преместих се светкавично, хванах я за косата и я принудих да ме погледне.
– Аз не съм плячка, аз съм ловецът – предупредих.
– Грешка. Ти си птица, а аз съм котката – изсъска тя.
– Тогава го докажи. – Дръпнах главата ѝ назад достатъчно силно, за да я накарам да изкрещи, след което я пуснах, така че тя падна на земята по дупе.
Тя размаха крака, за да ме събори, но аз се издигнах леко над тях и отново се приземих до нея.
– Хайде, котенце.
Тя остана на земята и аз я чаках да нападне, но вместо това тя изви гръб и свали горнището си. Буца се надигна в гърлото ми, когато установих, че няма сутиен, и членът ми веднага се изду заради нея.
– Гейбриъл – каза тя задъхано.
– Мм – изръмжах аз. Майната му. Аз.
Тя се хвърли в движение и аз бях твърде разсеян, за да реагирам, когато тя се сблъска с мен, поваляйки ме на земята. Гърбът ми се удари в бетона и аз изръмжах, когато тя впи зъбите си в гърлото ми. Ръцете ми паднаха на бедрата ѝ, когато тя се заби в твърдия хребет на ерекцията ми, карайки ме да псувам между зъбите си.
– Ядосвай ми се – поисках аз.
Тя освободи кътниците си и ме удари силно по лицето.
– Аз съм шибано ядосана. – Тя завъртя бедрата си и удоволствието отекна в члена ми.
– О, по дяволите… бъди още по-ядосана – изстенах аз.
Тя бутна главата ми на една страна, забивайки кътниците си в противоположната страна на врата ми. Беше адски груба и усещах как изпива магията ми с всяко движение на гърлото си. И се чувствах толкова шибано добре.
Тя се протегна между нас, разкопча ципа на панталона ми и повдигна бедрата си, като отмести бикините си настрани.
– Елис – казах аз в най-слабия протест, който някога е минавал през шибаните ми устни. След това тя се плъзна върху мен и аз се отдадох на нея.
– Майната му, приключих с опитите да се боря с това – изръмжах и натиснах бедрата ѝ надолу, докато тя ме яздеше, пиейки от гърлото ми с жадни устни. Коленете ѝ се отъркаха в бетона, като се търкаха в земята.
Оставих я да взема, да взема и да взема, докато не ми стигна, собствените ми инстинкти се надигнаха и поискаха да я поставя на мястото ѝ.
Хванах я за бедрата, преобърнах ни и я блъснах по гръб. Тя изпъшка, когато зъбите ѝ се освободиха от шията ми, а аз вкарах езика си в устата ѝ, преди да е успяла да се съвземе. Тя имаше вкус на кръв и череши, смесени в перфектен греховен коктейл.
Напъхвах се в нея отново и отново, като разтварях бедрата ѝ и я карах да поеме всеки сантиметър от мен.
Тя хвана с юмрук косата ми и захапа долната ми устна, за да разлее още от кръвта ми върху езика си. Издърпах ръцете ѝ от себе си, притиснах ги към земята над главата ѝ и прекъснах жестоката ни целувка.
– Ти си моя – изръмжах, когато тя ме погледна с премрежени очите. Очи, които имаха цвета на шибано тропическо море. Можех да плувам в тях цял ден.
Тя отвори уста, за да протестира, а аз се забих в нея по-силно, отказвайки да я оставя. Ако нямаше да ме намрази, то тя щеше да бъде моя. Просто като:
– Моя – повторих, когато усетих, че се разпада, а тялото ѝ се свива около мен, докато тя вика към небето. Гърбът ѝ се изви, а аз плъзнах ръка под нея, забивайки се в тялото ѝ, докато кокалчетата ми се разцепваха на твърдата земя.
– О – ебати – звездите – изрева тя, когато свърши, а бедрата ѝ се притиснаха около мен, стискайки ме здраво.
Завърших с един последен тласък, изръмжах името ѝ, докато удоволствието се навиваше в основата на гръбначния ми стълб, а след това ме изгаряше като горски пожар.
Освободих китките ѝ, без да мога да си поема дъх, когато легнах над нея и опрях чело в хладния бетон до главата ѝ.
Ръцете ѝ ме обгърнаха и тя прокара нежно пръсти по перата ми. Изтръпнах, когато удоволствието ме преследваше навсякъде, където тя се докосваше. После целунах шията ѝ, челюстта ѝ, устата ѝ. Тя беше моят дар от звездите. Единственото ми хубаво нещо на този свят.
– Значи не си ядосана? – Попитах с усмивка, когато си поех дъх.
Тя се засмя, а звукът беше по-лек от въздуха.
– Не, Гейбриъл. – Тя отново погали крилата ми и усещането сякаш поправи някакво дълбоко счупено нещо в мен. – Не съм ядосана.

Назад към част 12                                                    Напред към част 14

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!