Каролин Пекъм-Зодиакална академия-Обречен трон-книга 6-част 42

ОРИОН

Дарси и аз се отправихме към покрайнините на имота на майка ми, а леденият въздух ни обгръщаше, докато стояхме в тъмната гора. Ослушвах се за звуци от някого наблизо, но всичко беше тихо. Дариус беше изпратил съобщение, че нимфите са в двореца, тъй като баща му искал да покаже контрола си над тях пред благочестивите си последователи. Поне веднъж имахме късмет, че беше толкова суетен и горделив козел. Защото това негово разголване беше отворило възможност за нас. Така че аз и Блу се възползвахме от него, на път да се изпикаем върху него. Метафорично казано, очевидно. Но не бих имал нищо против да се изсипя върху Краля на драконите, ако някога ми се отдадеше такава възможност.
И двамата бяхме облечени в черно, но това беше просто допълнителна предпазна мярка. Щях да се уверя, че сме обвити в заклинания за прикриване, докато се движим. Това щеше да е работа навътре и навън. Нямаше да губим време. А като вампир това беше нещо като моята силна страна.
– Спомняш ли си къде си видяла Диего за последно? – Попитах Дарси, а тя се намръщи замислено. Лунната светлина подчертаваше лицето и в профил и погледът ми се плъзна по малкия и нос и пълните и устни. Устните, по които исках да забия палеца си, преди да ги поискам, да ги маркирам, да ги ухапя – концентрирай се, задник.
– Ще го разпозная, когато наближим къщата. Мисля, че е някъде по този път. – Тя посочи към дърветата вдясно от нас и аз кимнах.
Пристъпих към предпазителите, усещайки как енергията им бръмчи близо до плътта ми, когато протегнах ръце и насочих длани под ъгъл към тях. Магията на майка ми беше силна, но в мен течеше нейната кръв – за мое нещастие, – така че можех да вляза в имота, ако тя не беше ограничила достъпа ми. А тъй като бях затворник от месеци, се обзалагах, че тя нямаше да се притеснява. Когато ръката ми се плъзна през невидимата бариера, се усмихнах триумфално, натиснах магията си в нея и създадох врата, през която Дарси да мине.
– Каретата ви очаква, госпожо. – Направих и знак да продължи напред и тя пристъпи през пролуката.
– Вие ли сте моята карета? – Попита тя.
– Да, забравих си седлото, но можеш да ме яздиш гола, нали? – Шегата се изплъзна толкова лесно, сякаш все още бяхме двойка, и аз веднага съжалих за нея.
Тя ме удари по ръката, но по устните и заигра усмивка и съжалението ми моментално изчезна.
– Значи това е „да“? – Подиграх се и тя извъртя очи.
– Престани да си губиш времето – промърмори тя и тръгна пред мен, но определено се опитваше да скрие усмивката си от мен. А това ме накара да се почувствам все така добре.
Погледнах между тъмните дървета. Трябваше да маркирам този район, за да можем да го намерим отново. Не исках да оставям нищо прекалено забележимо, но и нямах намерение да поемам никакви рискове. Ако се наложи да бягаме или ако се разделим, Дарси трябваше да намери пътя обратно към това място.
Използвах водната си магия, за да хвърля блестящи ледени висулки върху най-близкото дърво, като лунната светлина само ги подчертаваше, ако тя дойдеше да търси.
– Това е твоят изход, ако нещата се объркат – казах и, а тя загрижено погледна към ледените висулки. Но изражението и бързо се втвърди в устойчивост. – Няма да стане напечено. Ще намерим шапката и ще си тръгнем, преди да се усетиш.
Започнах да изричам заклинания за прикриване, а тя ми помагаше, добавяйки магията си, докато мракът не ни притисна.
– Добре, да вървим – издиша тя и аз се обърнах.
– Качи се, красавице – наредих и тя скочи на гърба ми, обвивайки краката си около кръста ми. Топлината на тялото и срещу мен беше толкова шибано добра и аз сериозно не се оплаквах, че съм нейният жребец за тази нощ.
Коляното и побутна дневника, който бях скрил в джоба си, като го свих и използвах илюзия, за да го направя да изглежда като сребърна монета. Беше прекалено важен, за да го изпускам от поглед, и проверих два пъти дали е на мястото си, преди да се приготвя да бягам. Хванах се за бедрата на Блу, докато тя увиваше ръце около врата ми и се навеждаше близо, а дъхът и върху шията ми изпращаше линия от топлина право към члена ми. Това не е шибаното време.
Тя хвърли стегнат балон на мълчание около нас и аз се стрелнах през дърветата, фокусирайки се върху задачата.
Не след дълго стигнахме до ръба на дърветата и аз забавих ход, като оставих Дарси да слезе, докато се криехме в сенките и се взирахме през двора към стария ми дом. Къщата беше тъмна, вътре нямаше нито една запалена светлина и това ме успокои. Никой не беше тук.
Къщата очевидно беше възстановена, откакто Лайънъл беше изравнил половината от нея, и аз забелязах няколко украшения и стаи, които не бяха част от нея преди. Мразех това, че домът ми беше разрушен за мен. В него се намираха повечето ми спомени за баща ми, а майка ми беше успяла да опетни всички тях. Някога той беше място на щастие, а сега беше просто място, където живееше една зла вещица и само нещастие.
– Беше някъде там – каза Дарси и аз я последвах, докато тя ме водеше през дърветата, а кожата ми настръхваше, докато се вслушвах, приковавайки ушите си към дървото. Гласът на далечен бухал беше като клаксон в главата ми, а звуците на нощни същества, които се блъскаха и драскаха, достигаха до мен от всички посоки.Това обаче беше добре. Всичко беше наред. Трябваше да се притесняваме, когато животните замлъкнаха.
Дарси се спря, когато стигнахме до по-открит участък от гората, и се огледа наоколо с напрегната гримаса.
– Беше тук – издъхна тя тъжно. – Това е мястото, където Клара се биеше с нас. Ако Диего се е преобразил в нимфа, тогава трябва да е оставил дрехите си някъде.
– Съжалявам, че не бях там за теб онази нощ. За всички вас – признах, а гърдите ми се свиха.
Това ме преследваше, откакто бях разбрал за него. Знаех, че нещо ужасно не е наред онази нощ, след като изпитах мъчителната болка на Дариус, който се биеше с Лайънъл. Нуждата да отида при него ме беше докарала до лудост. Опитах се да си пробия път през петима пазачи и в крайна сметка се оказах затворен в изолация за една нощ, полудял от притеснение. Бях си счупил и двете ръце, опитвайки се да си пробия път през стоманената врата, и накрая се наложи да ме упоят, за да може медикът да ме излекува.
Да не мога да защитя моя подопечен беше мъка, която не исках да изпитам отново. Но когато разбрах, че и Блу е била там, след като Дариус дойде да ми обясни какво се е случило, останах на парчета. Този ден се превърна в една от най-лошите седмици в живота ми. Бях се борила със съжаленията, докато се сблъсквах с лошия късмет от звездите, като се бях забъркал в повече битки, отколкото можех да преброя. Някой от нефейските задници на Густард ме беше наръгал в душовете и едва не бях умрял от кръвозагуба. Нямаше нищо по-хубаво от това почти да умреш на студения, мръсен и мокър под в затвора, за да погледнеш живота си в перспектива.
Дарси ме гледаше с отзвук на болка и знаех, че не мога да направя нищо, за да я излекувам. Бях се прецакал. Не бях до нея, когато тя имаше най-голяма нужда от мен. Някаква част от нея вероятно ме мразеше за това. Дори и никога да не го признаеше.
– Не си могъл да знаеш – каза тя с тъжен поглед, докато се взираше в дърветата. – Хайде да търсим.
Тя тръгна да търси, а аз започнах да преглеждам земята, ритайки листа, докато се опитвах да блокирам гласа в главата си, който ми напомняше колко много съм я провалил. Но имаше поне едно нещо, което можех да направя. И то беше да намеря тази проклета шапка. Не можехме да използваме заклинание за призоваването и, тъй като тя беше свързана с проклетите сенки, но трябваше да е някъде тук.
Придвижвахме се методично по земята, като се плъзгахме по отломките на повърхността, докато търсихме. Чувствах как времето тече и всяко далечно пукване на клонче караше зъбите ми да се удължават, а косите ми да се надигат.
Не познавах Диего чак толкова добре, но започнах да го харесвам. Поне беше умрял доблестно и в ръцете на момиче, което го обожаваше. Самият аз не можех да си представя по-добър начин да си отида. А и веднъж бях доста близо до това да го направя. Може би като изключим доблестната част.
Когато преобърнахме всеки камък и лист в района, Дарси ме погледна разочаровано, което смръщи веждите и.
– Може да е навсякъде в тази гора. Ами ако се е преместил на километър разстояние? – Изказа мислите си разочаровано тя, като се взираше в сенките между дърветата.
– Какво точно ти каза? – Попитах.
– Нищо… каза само да взема шапката – каза тя с болезнена гримаса, докато гледаше към едно място на земята, сякаш преживяваше спомена за смъртта му.
Мразех да виждам тази мъка в очите и, тя събуждаше чудовище в мен, което искаше да се пребори с демоните ѝ и да ги сложи мъртви в краката и. Това момиче не заслужаваше да има толкова много рани по сърцето си. Тя заслужаваше мир и щастие и живот без болка. Ако можех да имам едно желание от звездите, щях да си го пожелая. Добре де, и да блокират силата на Лайънъл и да го изритат от двестаметрова скала. Малки мечти и всичко останало.
– Е, било е важно за него, така че може би го е оставил някъде, където ще го намерим лесно – казах замислено аз и тя кимна, прехапвайки устна, докато обмисляше това.
– Може би я е закачил някъде. – Тя погледна към дърветата в пространството и аз кимнах, крачейки напред с цел.
– Качи се отново на гърба ми, ще направим една обиколка. Тук няма никого, ако използваме феетон, може би ще го забележим по-лесно.
– Добре – съгласи се тя, качи се на гърба ми и хвърли Феерична светлина в дланта си. Заключих краката и плътно около кръста си, след което започнах да тичам, докато тя насочваше светлината под ъгъл към дърветата и земята, докато търсехме някаква следа от него.
Хайде, Диего, къде си скрил проклетата шапка на баба си?

Назад към част 41                                                           Напред към част 43

 

 

 

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!