КЕЛИ ФЕЙВЪР – Всяка негова защита – книга 10- част 2

 

Хънтър я събуди сутринта, а топлата му ръка разтриваше гърба ѝ и галеше косата ѝ.
Тя се размърда, излизайки от съня, в който бе бягала в продължение на дни, за да се озове там, откъдето бе тръгнала – в замъка на Хънтър. А Терънс я чакаше.
Очите ѝ се отвориха и Хънтър я гледаше.
– Кошмар? – Попита той.
Тя кимна и се плъзна по-близо до него, като и двамата бяха все още голи след заниманията от предишната нощ.
Топлото му тяло я обгърна, а силните му ръце я обгърнаха. Кали веднага се почувства в безопасност и обгрижена.
– Теренс. Продължавам да сънувам кошмари за него.
Тя усети как тялото на Хънтър се сковава от гняв само при споменаването на името на Терънс.
– Не е нужно повече да се тревожиш – каза той и я целуна по челото. – Аз ще се погрижа за всичко – особено за него.
Кали сложи ръце върху голите, мускулести гърди на Хънтър. – Моля те, не повече.
– Не разбирам.
– Обещай ми, че няма да направиш нищо опасно, за да се опиташ да го нараниш. Не си заслужава да си имаш неприятности заради него.
Той въздъхна.
– Не мога да ти го обещая, Кали.
Кали вдигна поглед към него. Тя можеше да каже, че няма да има спор по този въпрос – той беше решил.
– Какво ще правиш?
– Не знам точно. Но по-добре да стои далеч от нас, защото аз не съм мъж, който ще позволи на един хулиган да тероризира жената, която обичам.
Въпреки че интензивността на Хънтър я караше да се чувства неловко, Кали беше благодарна, че той е достатъчно смел, за да иска да я защити от Терънс.
И също така се радваше да го чуе отново да и казва, че я обича. Можеше да слуша такива неща по цял ден.
– Нека просто се опитаме да забравим за всички негативни неща около случилото се – каза тя и взе решение да се вслуша в собствения си съвет, докато думите излизаха от устата ѝ. – Искам да се наслаждаваме на това, че сме един с друг.
– Съгласен съм – каза той. – Чаках това време заедно. Струва ми се, че е минала цяла вечност, откакто те държах в прегръдките си.
Тя се сгуши по-близо, усещайки как друга част от него се сковава в отговор. Дишането му малко се ускори, а ръцете му започнаха да изследват тялото ѝ по-свободно.
Тя изстена тихо, когато той погали рамото ѝ, после бедрото ѝ, а ръката му се плъзна по крака ѝ, проследявайки пръстите си по прасеца. Миг по-късно и двете му ръце се преместиха върху гърдите ѝ и тя изтръпна, когато той ги обгърна нежно.
– Боже, ти си прекрасна – прошепна той, гледайки я така, сякаш никога преди не я беше виждал.
Тя отново изстена, а очите ѝ бяха тежко притворени от желание.
Той започна да смуче гърдите ѝ, като преминаваше от една към друга, а езикът му умело се задържаше върху зърната ѝ, докато всяко едно от тях не стана също толкова твърдо, твърдо и чувствително. Пръстите му си играеха с всяко зърно, дразнейки я, докато тя усещаше как между краката ѝ пламва топлина.
Твърдият му вал беше твърд и близо до нея, допирайки се до хлъзгавината ѝ, докато той продължаваше да си играе със зърната ѝ.
– Искам да си вътре в мен – каза тя.
Той се усмихна, посегна надолу и хвана собствения си вал.
– Искаш да се вмъкна в теб, точно сега?
– Моля те. – Тя придвижи бедрата си към него, желаейки го повече от всякога.
Той удари главичката на пениса си в мократа ѝ могилка, предизвиквайки тръпка от усещания, които я пронизаха.
Тя извика.
Хънтър отново се удари в нея. Започна да потупва ритмично, като изобщо не влизаше вътре, а я дразнеше и измъчваше с мъжествеността си.
Кали диво размърда бедрата си, като искаше той да прекрати мъчението, но и обичаше всеки миг от него.
– Още не си готова – каза ѝ той, като изглежда се наслаждаваше на реакцията, която предизвикваше.
– Аз съм готов. Моля те – умолява тя.
– Не. Обърни се – заповяда той.
Кали бързо се завъртя по корем, като внимаваше да не окаже натиск върху левия си глезен. Изви гръб, повдигайки задните си части, и се надяваше да примами Хънтър с гледката, която му предоставяше.
Той плъзна тялото си върху нейното, като все още се държеше достатъчно, за да не я притиска тежестта му. Кали усети как коремът и гърдите му се притискат към гърба ѝ, а топлината му се излъчва навън.
Той започна да целува по тила ѝ, докато галеше вала си между задните ѝ части, стимулирайки я. След това седна малко, като валът му все още беше притиснат там.
– Имаш толкова красиво дупе – каза той, а гласът му беше дрезгав от желание. Удари с ръка по едната буза на дупето, леко, но достатъчно силно, за да я накара да изпищи от удоволствие.
Той я плесна отново по дупето.
Кали изстена. Кожата ѝ вече изтръпваше, а усещането на огромния му вал срещу нея беше вълнуващо. Той натисна още малко и сега имаше натиск, стимулиращ едновременно ануса и клитора ѝ.
Почти против волята си тя започна бавно да върти таза си, искаше да е вътре в нея, искаше да я изпълни отново.
– Още не – каза и той, знаейки какво иска, без да е казала и дума.
Зашлеви я по дупето – след това започна да масажира с двете си ръце задните ѝ части, докато плъзгаше твърдия си член напред-назад, напред-назад.
– О, Боже – извика тя, когато едната му ръка се плъзна около и под таза ѝ, а пръстите му се плъзнаха и навлязоха в тунела ѝ. С пръстите си той намери набъбналия ѝ клитор и започна да масажира и него.
– Почти си там – каза ѝ той, като я подканяше.
– О, о, о, о – дишаше тя, докато той вкарваше пръстите си отново, и отново, и отново.
Сега той отново се бе облегнал на тялото си върху нея, продължавайки да опипва входа ѝ, търкайки го яростно, а след това потапяйки се с два пръста.
Пенисът му все още беше между бузите ѝ, като ги разтваряше, а тазът му оказваше още по-голям натиск върху нея. Другата му ръка се плъзна наоколо и хвана лявата ѝ гърда.
Сега целуваше шията ѝ, а цялата тежест на тялото му беше върху нея и натискът от тежестта му беше силен.
Той беше като животно, когато се плъзна надолу точно толкова, колкото беше необходимо, и тя изви бедрата си, давайки му достъп.
Хънтър изстена от силно удоволствие, когато огромният му вал разтвори входа ѝ и се плъзна жадно във влажния ѝ тунел.
– Ти ме чукаш – изстена тя. – Най-накрая ме чукаш.
– Да – изръмжа той, като се напъна толкова дълбоко, колкото можеше да влезе.
Кали усещаше самия край на вала му върху хълмчето си, докато той проникваше във всеки неин слой. Сега тя беше мокра от сокове и пот.
Бавно измъкна по-голямата част от пътя и после отново навлезе вътре, прекъсвайки го с ръмжене от екстаз.
Кали стенеше заедно с него.
Сега той се плъзгаше по-редовно навътре и навън от нея и тя го приемаше с лекота, като се хващаше за плътта му със своята.
– Чувстваш се невероятно – прошепна той в ухото ѝ.
Тя дори не можа да проговори в отговор, защото усещанията, които той създаваше в тялото ѝ, не приличаха на нищо, което някога беше изпитвала.
Бавно, а после все по-бързо, той я довеждаше до кулминация. Тя усещаше как той се натрупва, натрупва, нараства, докато тя ставаше готова да завърши.
Стенанията ѝ вече бяха неистови, почти вопли. Кали изгуби напълно самосъзнанието си, без да се интересува колко диво или лудо звучи. Не можеше да контролира желанието си, не можеше да контролира това, което Хънтър правеше с нея.
Тялото му се бе оформило в нейното и той сякаш знаеше всичко, което да направи, всеки начин да я докосне, да я държи и да я чука.
Скоро тя стигна до кулминацията, в един великолепен, ослепителен сблъсък на вълната с брега.
Той я държеше здраво и я натисна за последен път, докато тя викаше името му отново и отново.
Когато свърши, двамата лежаха задъхани един до друг, почти без да могат да говорят.
– Какво, по дяволите, беше това? – Засмя се тя накрая.
– Мисля, че го наричат правене на любов – каза Хънтър и също се засмя.
– Мисля, че току-що ми изкара ума навън. Буквално. – Тя поклати глава. – Не мога да мисля трезво. Или може би защото някой друг се опита да ми избие мозъка с желязо за гуми.
Хънтър спря да се смее.
– Не казвай това.
Тя се обърна и видя изражението на лицето му.
– Съжалявам. Аз просто се шегувах.
Той се взираше в нея.
– Почти те загубих. Не мога да намеря това за смешно.
– Разбирам.
Хънтър отново я придърпа към себе си и започна да я целува, отначало нежно, а после по-твърдо.
Докато се целуваха, изведнъж се чу голям звънлив звук. Звънецът на вратата.

Назад към част 1                                                          Напред към част 3

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!