КЕЛИ ФЕЙВЪР – Всяко негово желание – книга 7 – част 15

***

– Хънтър, ще имаш ли нещо против да закараш Кали до вкъщи? – Попита Ред, докато се готвеха да напуснат болницата за през нощта. – Резервирал съм хотелска стая наблизо, защото утре имам куп служебни дела, а и искам да съм насам-натам в болницата.
– Разбира се, няма проблем – каза Хънтър и погледна Кали.
Никол го наблюдаваше внимателно, забеляза Кали. Сега Никол погледна обратно към Кали.
– Може би все пак трябва да я закараш, Ред. Хънтър сигурно е уморен.
– Съвсем не – каза Хънтър. – С удоволствие ще го направя.
– Аз също нямам нищо против – усмихна се Кали. Знаеше, че Никол просто се опитва да я защити, но истината беше, че искаше да прекара малко повече време с Хънтър.
Ред ги погледна с облекчение.
– Благодаря, много. Аз самият съм изтерзан. Наистина го оценявам, Хънтър.
След това се сбогуваха и скоро Кали и Хънтър бяха на път към колата му.
Известно време никой от двамата не говореше много. Накрая, когато се качиха в колата на Хънтър и той започна да кара, Кали заговори.
– Може би можем да отидем при теб? – Каза тя небрежно.
Той я погледна отстрани, а по ъгълчетата на устата му се прокрадна бавна усмивка.
– Разбира се, можем да го направим.
– Добре. – Тя отпусна глава назад и взе с пръсти плика, който лежеше на седалката, когато се върна в колата.
Хънтър също го забеляза.
– Това означава ли, че си готова да подпишеш?
– Не – каза Кали твърдо.
– Какво означава „не“?
– Предполагам, че не чуваш тази дума много често.
– Не я чувам често и не ми харесва да я чувам – особено сега.
– Съжалявам, но не искам да подписвам този договор, Хънтър.
Той стисна зъби и известно време не проговори.
– Кажи ми какъв е проблемът, Кали.
– Проблемът е, че искам повече от това, което ми предлага този договор.
– Тогава защо отиваме в моята къща?
Тя му се усмихна. Беше някак смешно да го вижда как се мъчи да разбере какво се случва и това ѝ харесваше.
– Отиваме в дома ти, защото ми харесва да прекарвам време с теб. И искам да ми покажеш повече от специалната си стая в мазето.
– Значи искаш да си вземеш тортата и да я изядеш.
– Не всяка ли иска това?
– Въпросът е, че тази стая е специална по някаква причина. Аз не водя там всекиго. Тя е запазена за интимни срещи и трябва да се доверя на жената, която водя там.
– Не ми ли вярваш? – Каза тя. – Защото не искам да подпиша този глупав договор?
– Той не е глупав. И не, не съм сигурен, че ти имам доверие, Кали.
– Дай ми малко време, Хънтър.
– Ти вече направи тест драйв.
Тя го погледна.
– Понякога ти трябва повече от един.
Той я погледна обратно и очите им се срещнаха, предизвиквайки тръпки по гръбнака ѝ. И тогава той се усмихна.
– Добре, искаш още едно тестово шофиране? Ще го получиш.

***

– Легни на пейката – заповяда Хънтър.
Бяха в мазето, разбира се, и Хънтър веднага се бе превърнал в друг човек тук долу. Беше твърд, малко студен, а очите му имаха твърд интензитет, който Кали намираше едновременно за плашещ и вълнуващ.
Кали отиде до една пейка, която изглеждаше като значително модифицирано фитнес оборудване. Тя легна по корем, с глава в единия край на пейката, краката ѝ висяха от другия край, а стъпалата ѝ бяха на някакви стремена, които Хънтър беше прикрепил към задната част на пейката, което караше дупето ѝ да стърчи във въздуха.
– Това е перфектно – каза той. – Сложи ръцете си в белезниците – каза ѝ той.
Тя пъхна ръцете си в чифт окови, които бяха прикрепени отстрани на пейката. Хънтър се приближи и бързо нагласи скобите, така че ръцете ѝ да са здраво закрепени. Сега нямаше да може да се измъкне, ако животът ѝ зависеше от това.
След това затегна здраво белезниците около стремената, върху които почиваха краката ѝ.
– Това е шибано красиво – каза той с дрезгав глас, докато ѝ се възхищаваше. – Бих могъл да направя снимка и да я рамкирам.
– Дори не се шегувай с това – каза тя.
– Виждаш ли, това е вид задкулисие, което не бих търпял, ако ти беше мой истински покорен партньор.
– Точно затова няма да подпиша този договор – отвърна тя.
– Продължавай така, Кали. Продължавай. Това ще направи наказанието много по-приятно за мен.
Това я накара да се успокои. Вече беше нервна. Какво имаше предвид той под наказание? Наистина ли щеше да боли?
Тя облиза устни, затвори очи и си каза да се успокои. Хънтър нямаше да я нарани наистина. А ако му кажеше да спре, щеше да го направи.
Миг по-късно той свали панталоните ѝ. Тя не носеше бикини, защото те бяха изцапани от предишните им занимания, така че сега той разкриваше голото ѝ дупе.
– Трябва да бъдеш научена. Ти си дива, неподправена – каза той. – Трябва да бъдеш научена и опитомена. – Ръката му бавно погали задните ѝ части и тя веднага се намокри от ласката му.
Изведнъж той я плесна по задните части с дланта на ръката си. Звукът беше като изстрел от пистолет в тихото мазе. Не болеше – може би все пак леко щипеше.
– Това е за това, че си досадна – каза ѝ той. Отново вдигна ръка и я плесна по дупето. – И това е за това, че отвръщаш на удара.
Отново я плесна по задника.
– И за това, че си мислиш, че знаеш нещо за БДСМ.
Тя извика, най-вече от удоволствие, и тогава ръката му силно масажираше голия ѝ задник. Той разтриваше едната буза, а после и другата. Скоро и двете му ръце я масажираха.
– Мисля, че трябва да те намажа малко – каза той.
Той се оттегли в ъгъла на стаята и тя чу звука от отваряне и затваряне на чекмеджета. След малко той се върна. Кали държеше очите си затворени. Задникът ѝ приятно изтръпваше от пошляпването, което ѝ беше дал.
Искаше вече да я чука. Вероятно той нямаше представа. Нямаше представа колко я възбужда това.
Част от нея искаше да прекарва цялото си време тук долу с него. Искаше да опознае всички тези машини отблизо. Искаше вниманието на Хънтър, цялото му внимание да е насочено към нея.
Възможно ли е да е бил прав за този глупав договор? Зачуди се тя.
Но не, имаше твърде много обвързаности. Едно беше да харесваш сексуалното общуване, пошляпването, връзването – друго беше да позволиш на Хънтър да контролира живота ѝ до най-малкия детайл.
Тя се върна към настоящето, когато той размаза някакъв лубрикант по задните ѝ части.
– Това е всичко – каза той. Тя чу звука от повторно натискане на бутилката и още масло капна върху бузите на дупето ѝ. Чувстваше се добре, топло и секси.
Хънтър започна да го масажира здраво с двете си ръце.
– Задникът ти е червен и блести – каза той, а гласът му беше дрезгав от желание. Той я плесна закачливо по задните части. Пляскаше, пляскаше, пляскаше, гребеше я.
– Чувствам се добре – изстена тя.
Шляпането спря.
– Дали е така? За твое нещастие това е наказание. Била си лоша и трябва да се поправиш. Сега не е време за награди. Но все пак трябва да знаеш колко добре се чувстваш от една награда, Кали. Повярвай ми, аз съм толкова добър в награждаването на правилното поведение, колкото и в наказването на лошото.
Той отново се отдалечи от нея и тя чу как се размърдва в друг ъгъл на стаята. Когато се върна, тонът му беше сериозен.
– Това може да е малко болезнено – каза ѝ той – но е за твое добро.
Тя не знаеше какво да очаква по-нататък, когато секунда по-късно усети как нещо я удря по задните части.
– Какво е това? – Попита тя, когато изтръпването, парещото усещане достигна своя връх и след това започна да отслабва.
– Това е следващата стъпка след пошляпването – каза ѝ той. – Използвам леко модифицирана хилката за пинг-понг вместо ръката си.
Тя извърна глава и той ѝ го показа. Беше съвсем обикновена хилката за пинг-понг, само че главата и беше покрита с космат черен плат.
Той отново се премести зад нея и я удари по задните части с хилката. Сега, когато знаеше какво е това, болката беше наистина незначителна. Имаше рязко, леко усещане за убождане, последвано от топла тръпка, която премина по целия път през областта на слабините ѝ.
Могилката ѝ беше влажна към пейката под нея, докато Хънтър ритмично удряше дупето ѝ. Скоро тя се задъхваше и стенеше, викаше – най-вече от удоволствие. Тя осъзна, че границата между удоволствието и болката става все по-неясна. Част от нея изпитваше мъничко болка, но по-голямата част от нея се наслаждаваше на вниманието на Хънтър към голия ѝ задник.
След известно време той нанесе още лубрикант, като много внимаваше да го втрие по цялата ѝ кожа. Няколко пъти ръката му се отклони по-надолу и започна да стимулира влажния ѝ вход. Когато го правеше, тя стенеше и повдигаше таза си, извивайки се колкото може повече.
Бавно пръстите му се плъзнаха по пукнатината на задните ѝ части и покрай ануса, а след това се плъзнаха в путката ѝ.
Започна нежно да опипва входа ѝ, а след това с другата си ръка отново започна да я пляска по дупето. Този път използваше само ръката си, а не хилката за пинг-понг.
Пръстите на Хънтър бяха великолепни, умело обработваха клитора ѝ, докато свободната му ръка пляскаше омазаните ѝ задни части.
Скоро тя свърши, а тялото ѝ се поклащаше срещу белезниците.
– Мисля, че това доста ти хареса, нали? – Попита той, когато тя приключи с кулминацията.
– Да – призна тя. Дишането ѝ едва сега започваше да се забавя и тя изведнъж изпита непреодолимо чувство на благодарност към Хънтър, че ѝ е показал този вид сексуален обмен.
– Значи може би наистина знам едно-две неща за това, което искаш – отбеляза той.
– Знам, че знаеш. Просто се страхувам.
– Но ти също така си възбудена, нали?
Тя извърна глава през рамо и видя, че той разкопчава ципа и изважда еректиралия си член.
– Да, толкова съм възбудена.
– И искаш да те чукам на пейката, нали, курво?
Думата „курва“ я шокира, но после забеляза, че путката ѝ изведнъж е станала още по-влажна.
– Искам. Искам да ми чукаш путката.
– Точно така, курво. Ще поемеш члена ми докрай и ще те чукам, докато не свършиш. – С това той се премести зад нея и тя усети как главата на члена му се впива в отвора ѝ.
Тя беше тясна – може би заради позата, в която се намираше – но той изпитваше известни затруднения да се вмести в нея. Теснотата на дупката ѝ сякаш го възбуждаше още повече, тъй като тя чуваше как диша тежко, докато бавно работеше в нея.
Скоро беше влязъл докрай.
Кали лежеше на пейката, напълно отдадена на милостта му. Ръцете му бяха на бедрата ѝ, а понякога ги преместваше нагоре, за да хване дупето ѝ, докато я чукаше отзад.
Гърдите ѝ подскачаха върху пейката, а цялото приспособление се тресеше и скърцаше, докато той я блъскаше.
– Ще свърша отново – извика тя и това сякаш го превърна в диво животно.
Той я хвана за косата и я дръпна, докато членът му се плъзгаше в тунела ѝ и излизаше от него, все по-бързо и по-бързо, а след това и той свърши, изпразвайки се по дупето и гърба ѝ, докато тя се опитваше да си възвърне разсъдъка.
След това Хънтър нежно развърза китките и глезените ѝ и тя седна на пейката. Той се приближи до нея, наведе се и я целуна грубо по устата. Езикът му търсеше, а устните му се притискаха към устните ѝ.
Тя отвори устата си и му позволи да я изследва. Кали беше напълно уязвима, напълно негова, за да прави с нея каквото пожелае. Той притисна гърба ѝ с една ръка и тя се отпусна в прегръдката му, позволявайки му да целува устата ѝ, а след това да разкопчае ризата ѝ и да целува гърдите ѝ, смучейки зърната ѝ.
– Ела – каза той и се отдръпна за миг. Хвана я за ръка и я поведе навън от мазето, нагоре по стълбите, а после и на следващия етаж. Заведе я в спалнята си, в която тя не беше влизала от първата им нощ заедно.
Чувстваше се толкова привилегирована, че отново е с него в стаята му, имаше чувството, че той ѝ е дал печат за одобрение или нещо подобно.
– Кали, искам да прекараш нощта с мен – каза той. Тя погледна в очите му и сърцето ѝ се ускори.
Обичам ли го? Влюбвам ли се в този мъж?
Хънтър я погледна и тя усети, че между тях има нещо неизказано. Кали си помисли, че ако можеше, Хънтър също щеше да каже, че я обича.
Но беше твърде рано. Затова никой от двамата не каза нищо.
Поне така си казваше тя. Алтернативата беше твърде плашеща.
Тя легна по гръб и тогава Хънтър се качи в леглото, отгоре ѝ. Той свали собствената си риза и панталони. Тялото му беше силно, мощно, мускулесто и елегантно, като на гръцки бог, слязъл на Земята с единствената цел да прави любов с нея.
Очите му се взираха в тези на Кали и тя изгуби дъх. След това той отново я целуваше, а тя го галеше, докато той отново се втвърди напълно.
– О, Кали – прошепна той. Той се вмъкна в нея, като този път вървеше по-бавно и не бързаше.
Тя му позволи да я вземе, позволи му да определи темпото на любовната им игра.
Той я накара да се почувства толкова сладка, толкова уязвима и същевременно секси. Обичаше начина, по който ръцете му изследваха тялото ѝ, докосвайки гърдите, стомаха, ръцете и краката ѝ, сякаш не можеше да повярва, че плътта ѝ е истинска.
Тя ставаше все по-влажна, докато страстта им се засилваше. – Хънтър – извика тя.
Той я погледна в очите. Решителността му се увеличи и сега той се плъзгаше в нея по-яростно.
Ръцете му се фиксираха върху бедрата ѝ, а тазът му започна да се движи с равномерно и бързо темпо.
На Кали ѝ се искаше да крещи, да плаче и да се смее наведнъж, усещането беше толкова невероятно. Помисли си, че може да се наложи да го накара да спре, защото чувството, което я обземаше сега, беше непреодолимо, сякаш топлината можеше да я изгори до нищо.
И тогава тя свършваше, свършваше, свършваше, а горещината изгаряше – но тя се издигаше от пепелта.

Назад към част 14

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!