Кели Фейвър – За неговото удоволствие – Заради името му – Книга 23 – Част 2

***

Грейс не мислеше за себе си като за човек, който би правил секс за пари.
И все пак ето че се качва в стаята на непознат, след като той ѝ е направил предложение по-рано през деня. Колкото и секси да беше Лиъм Хюстън, той все пак ѝ беше предложил пари в замяна на секс.
Значи тя не беше от хората, които правят секс за пари (което си повтаряше през цялата вечер), но очевидно не беше и от хората, които пренебрегват човека, отправил поканата.
Грейс някак си, въпреки всичките си резерви и страхове, се оказа, че чука на вратата на стаята му. Сякаш се беше превърнала в робот, програмиран да извършва тази единствена дейност – да чука на вратата на Лиъм Хюстън.
Но аз няма да спя с него. Ще отида в стаята му само за да му кажа какъв кретен е, че ме третира като евтина проститутка.
Но това вярно ли беше? Или просто си го казваше, защото така щеше да ѝ е по-лесно да се убеди, че няма нищо лошо в това да направи още една крачка и още една?
Когато вратата на стаята се отвори, Грейс почувства, че това се случва
на забавен каданс. Първо видя само плюшения бял килим, а после просторът на апартамента се разтвори зад Лиъм, докато той се появи на ярък и жив фокус, застанал пред нея.
Вратата вече беше широко отворена и Лиъм се отдръпна, за да ѝ позволи да влезе.
Ти луда ли си?
В този миг тя знаеше, че е луда, и сякаш не ѝ пукаше.
Грейс прекрачи прага, излезе от стария си живот и влезе в нещо съвсем друго.
Щом се озова в стаята с него, всичко премина от супербавно движение към толкова бързо, че главата ѝ се завъртя.
– Трябваше да използваш ключа, който ти дадох – каза Лиъм, а пронизващите му сини очи блестяха от злонамереност и предполагаема сила. Той излъчваше онази лесна грация, която сякаш владееха само много богатите и изключително красивите хора.
Оказа се, че Лиъм Хюстън е едновременно богат и красив – двоен удар.
– Не искам ключа ти – каза Грейс, извади го от джоба си и протегна ръка. – Вземи си го обратно.
Вместо да вземе ключа от нея, Лиъм внезапно я хвана за китката и я придърпа към себе си. Телата им се сблъскаха и сега тя беше притисната до твърдия му корем и гърди.
– Може би не искам да си го взема обратно – изрече той с тих глас, докато я гледаше в очите. – Може би имах предвид всяка дума, която казах. – И тогава той я целуна, а тя усети вкуса на ментата в дъха му и нотка на алкохол.
Но алкохолът не беше прекалено силен. Вкусът му беше сладък, а езикът му развълнува цялото ѝ тяло, докато се плъзгаше деликатно в устата ѝ.
Целувката не беше агресивна – беше страстна и контролирана. Лиъм Хюстън знаеше какво прави, това беше сигурно.
Докато той продължаваше да я целува, тя се впусна в него, цялото ѝ тяло го желаеше, дори когато мозъкът ѝ пръскаше и я караше да се откъсне от него.
Ти луда ли си? Трябваше да му се скараш точно сега, а не да се целуваш с него.
Но тя не искаше целувката да спре – нито сега, нито някога. Чувстваше се прекалено добре. Кожата ѝ изтръпваше, сърцето ѝ биеше, зърната ѝ бяха твърди и възбудени от натиска на тялото му към нейното. Тя вече беше мокра между краката си, хлъзгава от внезапната похот, когато реалността на срещата им се сблъска с нея.
Това не беше някаква шега – това се случваше наистина и тя откри, че и харесва.
Когато Лиъм най-накрая спря да я целува, тя си пое дълбоко дъх и после го изпусна, мигайки.
– Това… това… беше неочаквано.
– Хареса ти – усмихна се той.
– Никога не съм казвала това.
– Мисля, че искаш да направя нещо повече от това – каза той. Той се наведе и прошепна в ухото ѝ. – Не е ли така, Грейс? – Каза той, от което я полазиха тръпки по гърба.
Да, моля.
– Вземи си обратно ключа – промълви тя, когато осъзна, че през цялото време го е стискала здраво.
Лиъм хвана ръката ѝ, обгърна я в своята, но не взе ключа обратно. Ръката му беше топла и силна, а сега тръпките се върнаха, зърната я боляха и тя ставаше все по-мокра.
– Искам да ми кажеш истината – каза Лиъм, гласът му беше тих и подигравателен.
Тя погледна в очите му и потрепери от изненадващо силно желание към него.
– Истината за какво?
– За това защо дойде тук преди малко – каза той, все още държейки ръката ѝ, придърпвайки я отново към себе си. Другата му ръка се плъзна по гърба ѝ и се спря там, създавайки топло усещане за изтръпване.
– Исках да ти кажа какво мисля за предложението ти – каза тя.
– А ти какво мислиш за него? – Едната му вежда се вдигна стремглаво, извивайки се на дъга, и Грейс се замисли колко мило и секси е това.
– Мисля, че беше странно да го кажеш – каза му тя.
Лиъм направи гримаса на подигравателно разстроена физиономия.
– Това е тъжно, Грейс. Направих ти това предложение, защото ме е грижа за теб.
– Да, разбира се, че да. – Тя се опита да се отдръпне от него, но той затегна хватката си около кръста и ръката ѝ.
– Наистина – каза той. – Ако тази вечер спим заедно…
– Това няма да се случи.
– Ако преспим заедно – повтори той – не бива да си тръгваш с празни ръце.
– Това е отвратително.
– Защо?
Тя го погледна, опитвайки се да разбере дали се шегува.
– Ти сериозно ли не знаеш защо да предложиш на жена пари за секс е обидно?
– Знам защо можеш да мислиш, че е обидно. Но защо е отвратително?
– Защото те прави свиня – каза тя. – На колко жени си плащал за секс, Лиъм?
– Това е строго секретно. – Той се усмихна по-широко и сега ръката му се плъзна надолу, достигайки горната част на задните ѝ части, дразнещо близо до това да хване дупето ѝ.
А Грейс искаше той да я хване за дупето. Искаше той да я докосва навсякъде и мразеше факта, че го иска. Умът ѝ продължаваше да и казва, че той е глупак и че трябва да му се каже категорично какъв глупак е в действителност. А след това трябваше да напусне стаята с високо вдигната глава и с непокътнат морал.
Но въпреки това, което си мислеше и казваше на глас, тя нямаше да си тръгне. И колкото по-дълго оставаше в тази стая и играеше тази игра с него, толкова повече започваше да се съмнява, че все пак има сили да му се противопостави.
– Слушай – каза тя, като гласът ѝ леко потрепери. – Ако трябва да направим това, не искам парите ти.
Нахалната му усмивка леко избледня и очите му сякаш потърсиха нейните.
– Не искам да правиш нещо, ако не ти е удобно – каза той тихо.
– Това ли искаш да кажеш?
Той кимна леко, очите им се втренчиха и никой от двамата не каза нищо в продължение на цяла вечност.
– Устните ти са просто най-горещото шибано нещо, което някога съм виждал – изръмжа Лиъм, а после се наведе и бавно засмука долната ѝ устна в устата си. После я целуна по-пълноценно, по-страстно, с глад, който я изненада.
Тя инстинктивно му отвърна и притисна тялото си в неговото, позволявайки на свободната си ръка да се хване за плата на ризата му, а след това леко проследи пръстите си по гърдите и по корема му.
Сега ръката му също се премести от долната част на гърба ѝ, надолу към дупето ѝ, и той я стисна.
Винаги бяха казвали на Грейс, че има хубаво дупе. Беше голямо – по-скоро като на Ким Кардашиян – за разлика от онези слабички с плоски дупета и изкуствени гърди.
Изглежда, че Лиъм се наслаждаваше на това, тъй като ръката му я стисна, а после леко я плесна по дупето няколко пъти.
Сега той я възбуждаше силно и тя започваше да губи контрол – ако изобщо някога е имала такъв.
Това е, което искаше, Грейс. Сега можеш да си го признаеш.
Боже, може би това съм искала през цялото време, помисли си тя, ужасена от собствената си липса на воля, когато езикът му отново се плъзна в устата ѝ и тя изстена дълбоко в гърлото си.
Лиъм най-накрая пусна ръката ѝ с ключа в нея и тогава спря да я целува.
– И така – каза той. – Все още ли искаш да ми върнеш ключа и да ми кажеш, че съм се излъгал?
– Да – излъга тя, но гласът ѝ прозвуча напълно неубедително в ушите ѝ.
– Сигурна ли си в това? – Подигра се той.
– Да – повтори Грейс, но тогава той стисна дупето ѝ по-надолу, по-близо до путката ѝ, и тя изстена леко, въпреки себе си.
– Тогава ми го кажи – каза той, като се наведе и дишаше върху ключицата ѝ.
Отново я побиха тръпки. Ръката му масажира долната част на задните ѝ части. Другата му ръка сега беше върху бедрото ѝ, мека и топла и обещаваща още повече удоволствие.
Устните му върху шията ѝ.
– Не искам парите ти – прошепна тя.
– Ами ако все пак искам да ти ги дам?
– Не – изстена тя, докато той смучеше кожата ѝ. Очите на Грейс се затвориха и тя облиза устни, тъй като сега и двете му ръце бяха върху дупето и, стискаха я, търкаха я, притискаха я в бедрата му. Тя усещаше ерекцията му върху путката си през дрехите им и вече го искаше толкова силно.
– Ще те чукам така, както никога не са те чукали, Грейс – прошепна Лиъм в ухото ѝ. – А след това ще ти дам тези пари, независимо дали ти харесва, или не. Можеш да ги дадеш за благотворителност.
– Защо? – Каза тя, а очите ѝ все още бяха затворени.
– Защото мога.

Назад към част 1                                                              Напред към част 3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!