КЕЛИ ФЕЙВЪР – За неговото удоволствие – книга 1 – част 3

***

Интервютата се оказаха изненадващо приятни, макар и изтощителни.
Глен Голдман беше по-възрастен, слаб и оплешивяващ. Напомняше на Никол за чичо и Реджи, който винаги се преструвал, че намира четвъртинки в ухото и, когато е била малка. Глен я попита за колежа, изглеждаше искрено щастлив за нея. Радваше се, че се вълнува толкова от рекламата.
– Сега това е игра за млади хора – каза той и примигна. – Ако нямаш нищо против да работиш минимум шестдесет или седемдесет часа седмично, ще се справиш.
– Нямам търпение да работя – каза тя честно. – Винаги съм харесвала тежката работа.
Мигайки свирепо, той кимна и се усмихна.
– Харесва ми отношението ти.
След Глен влезе една сурова жена на средна възраст на име Реми Денвър. Реми беше художествен директор в агенцията. Имаше къса кафява коса, огромни златни обеци и още по-огромна златна огърлица. Бялата и риза с копчета беше разкопчана достатъчно, за да разкрие несъществуващото и деколте. Реми изстреля въпроси за автобиографията на Никол, сякаш се опитваше да я хване в лъжа.
След като беше отговорила на двадесет или тридесет бързи въпроса за предишния си професионален опит, Никол беше изчакала Реми да премине към някоя друга тема. Но жената не направи нищо подобно. Тя просто се усмихна енергично, стана и излезе от стаята.
След това влезе творческият директор. Казваше се Едуард Лейн и беше набит, усмихнат, с тънка червена брада. Имаше телефон до себе си, който постоянно бръмчеше, докато той старателно го игнорираше. Никол се опитваше да говори, без да се разсейва от непрестанното бръмчене.
Едуард също беше приятелски настроен, въпреки че сините му очи бяха бдителни и проницателни. В един момент той я попита как се справя с конфликтите и тя отговори, че обикновено ги избягва.
– Тук няма да успееш да ги избегнеш – каза той тихо. Очите му я наблюдаваха внимателно.
Тя си пое дъх.
– Очаквам с нетърпение да се уча и ако конфликтите са част от това, приветствам предизвикателството.
– Възможно е да сте подложена на голям психически и емоционален натиск. Напрежението може да е огромно. Работата за „Джеймисън“ никога не е лесна.
Тя преглътна.
– Имате предвид г-н Джеймисън?
Той кимна.
– Той също така е много егалитарен и обича да се среща с всички. Ето защо интервюира всички бъдещи служители.
Никол преглътна звучно.
– Той интервюира всички?
– Да, ако смятаме, че кандидатът е подходящ материал за Джеймисън Интернешънъл. Всъщност има голяма вероятност съвсем скоро да се срещнете с него – усмихна се той.
Никол облиза устни и се опита да успокои треперещите си ръце.
– Трябва да е непосилно за човек с графика и отговорностите на господин Джеймисън да се среща с всички.
Едуард се засмя от сърце.
– От години се опитваме да го накараме да спре, но той не иска. Ето колко сериозно приема бизнеса си. И очаква тази отдаденост и интензивност от всеки един от служителите си.
– Намирам това за освежаващо – излъга тя. Всъщност го намираше за ужасяващо. Не беше готова да се изправи лице в лице с мъжа, когото беше изучавала отдалеч.
Едуард седна и я погледна наново.
– Работата за „Ред“ може да бъде особено предизвикателство за жените служители.
– Може? – Тя не знаеше какво точно има предвид Едуард, но въпреки това ръцете и настръхнаха. Тя си спомни за нещата, които беше видяла в онези онлайн форуми. Жените, които работеха тук, вероятно се бореха със зъби и нокти, за да получат одобрението и вниманието му.
Едуард почука леко с ръка по масата.
– Във всеки случай ти си страхотен кандидат и всички говорят добре за теб. Ще препоръчам на Ред да се срещне с теб още днес.
Тя се почувства замаяна от всичко това.
– Наемате ме за стажантска позиция?
Едуард въздъхна.
– В очакване на одобрението на Ред. Но точно затова се опитвам да те предупредя справедливо. Това е труден бизнес, но за някой като теб той може да бъде положително мъчителен.
– Мъчителен?
– Просто… бъди подготвена, Никол. Ако можеш да се справиш с тази работа, ще стигнеш много далеч в този бизнес. Но ако си повяхнало цвете – няма да е хубава гледка. Виждал съм тези, които се пропукват, и може да стане грозно.
– Няма да се пропукам – каза тя и изведнъж седна по-изправена. Не и хареса намекът му, че е увяхващо цвете. Може би беше току-що завършила колеж, но никога в живота си не се беше проваляла в нищо. В гимназията беше шампионка по дебати три поредни години, а когато беше още по-млада, беше печелила шахматни турнири срещу деца, два пъти по-възрастни от нея.
Едуард сякаш я прегледа и откри това, което искаше да види. Той се усмихна, стана и стисна ръката и.
– Сигурен съм, че ще се виждаме много повече в бъдеще, Никол. Просто почакай малко.
И след това я остави сама в малката конферентна зала.
Тя изведнъж осъзна, че е невероятно жадна. Провери телефона си и разбра, че е тук вече от близо час и половина. Не го усещаше като толкова дълго, но времето летеше сред тревогата и, безкрайните въпроси и опитите да направи добро впечатление.
Е, очевидно се беше справила. Сега просто трябваше да направи добро впечатление на него.
Сякаш за да потвърди това, русата рецепционистка отвори вратата на конферентната зала.
– Мис Мастърс? Моля, елате с мен.
Тя искаше да пие вода, но рецепционистката вече вървеше пред нея, стъпвайки уверено, елегантно. Никол беше твърде уплашена, за да поиска чаша вода. Вместо това тя я последва до друг асансьор.
Когато вратите се отвориха, вътре беше разкошно. Приличаше на старомоден асансьор от някое имение от деветнадесети век. Един мъж, облечен в тъмносиня униформа, им се усмихна.
– Последният етаж? – попита той с деликатна усмивка.
– Да – отвърна блондинката, като почти не го погледна.
Никол се опита да се усмихне и да му благодари. Той натисна бутона за петдесет и петия етаж и сложи ръце зад гърба си. Когато асансьорът пипна и спря, той протегна ръка и леко наклони глава към коридора.
Русокосата рецепционистка не излезе от асансьора.
– Ред ви очаква – каза тя със загадъчен поглед в очите.
Никол изведнъж не искаше да си тръгва. Краката и се чувстваха вкоренени в пода. Но тя се насили да помръдне и тогава вече беше в коридора, а вратите на асансьора се бяха затворили зад нея.
Последният етаж изглеждаше като съвсем различен свят от останалата част на сградата. Повече приличаше на пентхаус. Стените бяха тъмни, а по тях имаше буйни червени килими. Коридорът рязко зави наляво, след което стигна до тежки дървени врати.
До вратите имаше подвижна маса, върху която беше поставен поднос с храна. Храната представляваше само плодове и наполовина изяден сандвич. Някак си гледката на увяхналата маруля я успокои. В крайна сметка това беше само храна. Това беше просто коридор в една сграда. Да, той беше богат отвъд най-смелите и мечти, но също така беше просто човек, който понякога яде плодове и сандвичи със стара маруля. Той дори не беше приключил с яденето си.
Тя почука на дървената врата.
– Влезте – каза той от другата страна. Гласът му беше леко приглушен, но отчетливо негов. Все пак беше гледала часове наред интервюта и кадри с него в YouTube.
Тя отвори вратата и влезе в кабинета му възможно най-уверено. Когато влезе, все още беше шокирана от огромността на помещението. Беше по-голямо от три нейни апартамента, взети заедно. От едната страна имаше маса за билярд в цял ръст, а в близост до нея – напълно зареден бар. От другата страна на стаята имаше кожени мебели, обърнати към телевизионен екран, който заемаше почти цялата стена.
Ред седеше на бюрото си. Беше чудовищно; старо, богато украсено, сигурно тежеше един тон. Зад него имаше прозорец от пода до тавана, от който се виждаше целият град. Той обаче беше спуснал една от завесите, която блокираше по-голямата част от светлината. Тя все още можеше да види града, който се процеждаше през полупрозрачната материя.
– Не се плашете – каза той, стана и заобиколи бюрото си. Беше облечен в един от типичните си сиви костюми. Беше почти светлоотразителен. Вратовръзката му беше лилава и тънка. На живо беше по-голям, отколкото тя очакваше, а магнетизмът му беше зашеметяващ. Тя се оказа поразена от звездата и почти онемяла.
– Здравей – промърмори тя.
Той продължи да се приближава към нея. Присъствието му беше толкова интензивно, че тя не знаеше какво да прави. Буквално. Беше замръзнала на място, а той просто продължаваше да се движи, докато не остана на не повече от шест сантиметра от нея. Беше като филмова звезда, която слиза от големия екран и ѝ се усмихва. Очите му бяха толкова уверени, маниерът му беше толкова силен и властен. Нито едно момче или мъж, които някога беше срещала, не можеше да се доближи до неговия сексапил или интелигентност.
– Аз съм Ред Джеймисън, основател и главен изпълнителен директор на „Джеймисън Интернешънъл“. Той протегна голямата си ръка към нея.
Тя я стисна.
– Наясно съм кой сте – каза тя, което прозвуча по-рязко, отколкото възнамеряваше.
Той се усмихна и задържа ръката и по-дълго, отколкото беше удобно.
– Какво още знаете?
Тя отдръпна ръката си.
– Чела съм много за компанията.
– Седнете, госпожо…
– Благодаря господине.
– Мис Мастърс. Какво прекрасно име. – Той се усмихна за кратко. – Искате ли нещо за пиене?
– Да моля. – Тя му беше благодарна, че я попита. Устата и имаше вкус на тебешир.
Той се придвижи към бара, който беше толкова далеч, че можеше да се окаже и в друга държава.
– Какво бихте искали? – Обади се той.
– Вода е добре.
Той взе една бутилка и се върна, движенията му бяха грациозни и елегантни.
Тя седна на стола срещу бюрото му и кръстоса крака, като изведнъж осъзна как полата се качва на бедрата и. В негово присъствие почувства уязвимост и голота, които я изненадаха.
– Ето – каза той и ѝ подаде студена бутилка „Евиан“. – Кажи ми, ако имаш нужда от нещо друго. Може би да ползвате тоалетната?
– Не, благодаря. – Тя отвори водата и отпи няколко дълги глътки.
Ред седна на ръба на бюрото си. Кракът му беше на малко разстояние от нейния, на практика можеше да я докосне, ако само беше придвижил малко черната си кожена обувка.
– И така – каза той, – досега съм чувал много положителни неща за теб.
– Радвам се.
– Какво мислиш за всички, които срещна? – Тя се замисли. – Всички изглеждат много мили.
Очите му се фокусираха върху нейните с интензивност, която беше смущаваща. Тя сведе поглед към пода.
Ред не каза нищо, докато тя не го погледна отново.
– Всички изглеждат мили? – Повтори той. – Това е малко банално. Не обичам консервираните отговори, мис Мастърс.
През стомаха и премина леко бръмчене на страх. Беше стигнала дотук. Колко унизително щеше да бъде да загуби работата, защото самият Ред Джеймисън я ненавиждаше?
– Съжалявам – каза тя. – Много съм нервна.
– Няма нужда. Просто си говорим.
– Ти си доста голяма работа – каза тя и стисна още по-здраво бутилката.
Това го накара да се засмее. Той отметна глава назад. При това тъмната му къдрава коса леко подскачаше. Когато отново я погледна, изглеждаше някак по-свободен.
– Това ми харесва – каза и той. – Аз съм доста голяма работа. Трябва да те помоля да се обадиш по телефона и да напомниш на родителите ми за това.
– Те не го ли знаят?
Той поклати глава.
– За съжаление не. Големите офиси и самолетите не заблуждават хората, които са те отгледали.
– Е, аз не съм те отгледала, така че… в момента съм малко уплашена. – Той отново се засмя.
– Ти си честна, Никол. Това ми харесва.
Тя не му беше казала първото си име, но някой друг сигурно го беше направил. Очевидно. Вероятно е видял и автобиографията и. Но все пак и хареса как той произнесе името и. Тя отново кръстоса краката си и очите му се насочиха към тях, преди се върнаха към лицето и.
– Ще работя много здраво, ако получа този стаж – каза тя, като нервно въртеше и развърташе капачката на бутилката си с вода.
– Вярвам, че ще го направиш. – Той стана от бюрото и мина зад стола и, обикаляйки. – Но от друга страна, това ще направят и стотиците други кандидати.
– Знам, че мога да се справя с тази работа.
– Какво можеш да направиш? Кажи ми.
– Всичко, от което творческият отдел има нужда от мен – каза тя. – Правене на копия, носене на кафе, факсове, имейли, проучвания, телефонни разговори.
– Да, да, да, за всички тези неща. Но има и нещо повече. – Той спря пред нея, седна отново на бюрото и сгъна ръце.
– Трябват ми хора, които са безстрашни. Абсолютно безстрашни. Хора, които ще стигнат до самия край на възможностите си и след това ще ги надхвърлят. Искам да наемам хора, които ще направят всичко, за да бъдат тук.
– Ще направя всичко, което е необходимо – отвърна тя.
– Искам да работя с мъже и жени, които ще ме последват в битката, които ще се бият до мен. Защото този бизнес е много, много сериозен, а понякога дори опасен.
– Опасен?
Той кимна.
– Получавал съм смъртни заплахи. Веднъж, преди няколко години в Абу Даби, едва не ме отвлякоха.
Тя не беше сигурна дали му вярва.
– Никога не сте казвали това в интервютата, които съм чела.
Той сви рамене.
– Някои неща не са предназначени за публична употреба, Никол.
Тя кимна бавно.
– Не ми вярваш? – Каза той.
Тя се замисли за момент.
– Не – каза тя. – Не вярвам.
Той я гледа дълго, толкова дълго, че слюнката в устата и пресъхна.
В този миг тя разбра, че е провалила всичко.
Изведнъж той отново се усмихна.
– Добро момиче. Права си, Никол. Лъжех за отвличането в Абу Даби. Всъщност там съм имал само прекрасни моменти. Хотелите са невероятни, едни от най-добрите в света.
– Объркана съм. Значи не сте били отвлечен?
– Беше почти отвличане. И не, никога не се е случвало.
Той се вгледа в нея.
Тя отново се сети за краката си, когато той я погледна надолу. Полата беше наистина къса, твърде къса. Краката и бяха голи, гладки и меки.
Представи си, че той постави ръцете си върху голите ѝ крака точно сега. Избута полата ти нагоре…
– …правиш ли го? – Каза той.
– Извинете? – Попита тя развълнувано. Някак си беше изпаднала във фантазия по средата на най-важното интервю в живота си.
Ред се почеса по брадичката.
– Не беше важно.
– Не, моля те. – Тя си пое дълбоко дъх. – Моля те, попитай ме отново.
– Не е важно. Наистина. – Той отново впери тъмните си очи в нея.
Тя го погледна обратно, опитвайки се да задържи погледа му.
– Дали не провалям това интервю? – Попита тя, изненадана, че току-що го е казала на глас.
– Да проваляш интервюто си? – Той се замисли за момент. – Не, не мисля, че си направила такова нещо, Никол. Всъщност ми е много, много приятно да се запозная с теб.
– На мен също. Приятно ми беше да се запозная с теб, искам да кажа.
Очите му се движеха нагоре-надолу по тялото и, сякаш оценяваха картина, и той се люшна назад към бюрото си, поклати глава и се засмя диво.
– Съжалявам, Никол, но наистина… наистина не мога да продължа това. – Той отново се засмя.
– Обидих ли те? – Попита тя.
– Виж – каза той. – Наистина трябва да вървя. Имам съвещание, на което трябва да присъствам. Беше ми много приятно да се запознаем. – Вече не можеше дори да я погледне.
– Но… но… аз не разбирам…
Той седна зад бюрото си и вдигна телефона. Няколко секунди по-късно каза:
– Мери Ан, моля, елате и се срещнете с госпожа Мастърс в кабинета ми. Свършихме тук.

Назад към част 2                                                       Напред към част 4

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!