Кели Фейвър – С вярата му – Книга 14 – Част 6

***

Волята ѝ някак си надделя. Тя стисна зъби толкова силно, че и се зави свят, но желанието да свърши премина.
Издиша, доволна, че все още е запазила някаква дисциплина от всичките си години в културата на БДСМ.
Но Брайсън дори не беше започнал да работи върху нея. Езикът му се разхождаше нагоре-надолу по дължината на интимните ѝ части и скоро топлината и влажността създаваха вълни от нови усещания за удоволствие, които отекнаха в цялото ѝ тяло.
Стоновете и риданията, които се изтръгнаха от устните ѝ, бяха почти нечовешки.
Той бе започнал да смуче путката ѝ, да разтваря устните ѝ и да я чука с език. Тя разтвори краката си колкото можеше по-широко, но дънките придържаха глезените ѝ заедно. Брайсън разхлаби единия крачол на панталона, което ѝ позволи да се разтвори толкова широко, колкото ѝ беше необходимо.
Гърбът и задните ѝ части бяха силно притиснати към стената и тя ги използваше за лост.
Тя притисна таза си към него, извивайки гръб, а гърдите ѝ се наклониха към тавана, докато той я придърпваше към себе си. Ръцете му хванаха задните ѝ части, устата му работеше в нея, а тя капеше, беше мокра и той беше толкова добър. Беше по-добър от всички мъже, с които някога е била, и познаваше тялото ѝ, сякаш му бяха дали карта.
Но преди да успее да свърши, той спря.
– Застани на колене – заповяда той. Посочи пода пред себе си.
Сърцето на Скарлет започна да бие още по-бързо. Без да изрече нито дума, тя направи каквото ѝ беше казано, като се свлече на студения теракотен под. До този момент беше в лудост и нищо не можеше да я накара да спре. Тя го искаше. Щеше да направи всичко, което той поиска, стига устата и ръцете му да продължат да и правят това, което правеха досега.
Тя чакаше на колене и ръце. Тогава усети пръстите му да се плъзгат в нея отзад. Едната му ръка беше на бедрото ѝ, другата едновременно плъзгаше бикините ѝ, докато два пръста влизаха в нея, вкопчвайки се с контролирано желание.
Тя се движеше назад срещу ръката му, като се плъзгаше по пръстите му, поемайки ги докрай в себе си.
Искаше да е в нея сега – искаше да го моли за това. Но знаеше, че ако проговори, може да развали всичко.
Вместо това Скарлет реши, че решението е да чука пръстите му толкова добре, че той да не може да устои и да ги замени с пениса си.
Въртейки бедрата си, плъзгайки се назад с тренирана лекота, тя чукаше пръстите на Брайсън. Сега беше по-влажна от всякога, а потта беше смазала мускулите ѝ. Сега беше напълно в стихията си и се отърсваше от всички притеснения и грижи, които я бяха измъчвали доскоро.
– Скарлет – каза Брайсън след няколко минути. Гласът му беше дрезгав от нужда. – Изваждам члена си и сега ще го вкарам в теб. Остани неподвижна.
Тя чу безпогрешните звуци на Брайсън, който дърпаше и разкопчаваше ципа. Сърцето ѝ се разтуптя, биеше толкова бързо, че ѝ се струваше, че може да експлодира в гърдите ѝ.
Ще правим секс, помисли си тя. Брайсън ще ме чука на колене, на пода на този малък нюйоркски апартамент в полунощ.
Мисълта беше сюрреалистична. Как можеха да правят това след всичко, което се беше случило между тях досега?
Как можеше да му позволи да го направи, след като си беше обещала да не го прави?
Но времето за подобни въпроси отдавна беше отминало и Скарлет знаеше, че сега няма да го спре. Толкова силно искаше да го почувства, искаше да разбере какъв е той. Искаше да изпита всичко от него, по всякакъв начин.
Скоро той постави върха на пениса си върху отвора ѝ отзад. Бавно го търкаше напред-назад покрай входа ѝ, като позволяваше на соковете ѝ да се размажат по твърдостта му.
Тя чу как той изстена, когато я почувства срещу себе си.
– Не мърдай – каза той със силен глас.
Тя усети как той се вмъква и това спря дъха ѝ. Спомняше си колко огромен беше той, но сега, когато беше вътре в нея, беше много трудно да го понесе. В същото време натискът на огромната му обиколка беше възбуждащ сам по себе си. Тя разтвори по-широко краката си, за да го приеме, и изстена, когато мускулите ѝ се поддадоха и той се плъзна още по-навътре.
Брайсън я накара да се почувства като девственица – накара я да се почувства така, сякаш никога преди не е правила секс. Всичко досега беше измислено, а това беше истинско.
Той се плъзна докрай, като се движеше бавно, докато вече нямаше накъде.
От челото и гърба на Скарлет се стичаха капки пот. В същото време ръцете на Брайсън бяха здраво закрепени за бедрата ѝ, докато той започна да се измъква и после отново да се плъзга по останалата част от пътя.
Започна бавно, но скоро започна да се движи по-бързо.
– Ти си толкова невероятно стегната – каза ѝ той. Едната му ръка се премести от бедрото ѝ и хвана косата ѝ, като дръпна назад главата ѝ, докато бедрата му се забиваха в нея отзад. Той я плесна по дупето. – Харесва ли ти да те чукат така? – Попита той.
– Да – изохка тя, докато той отново я блъскаше. Той я разтвори широко, а пенисът му докосна всяка фибра на путката ѝ, докато пробиваше надолу и докосваше най-дълбокото ѝ място.
– Знам, че това ти харесва, Скарлет. От момента, в който те докоснах за първи път, знаех, че имаш нужда от силна ръка. – Той отново я плесна по дупето, този път по-силно.
Тя въздъхна. Пенисът му се впиваше и изпиваше отзад, извиваше се в нея, а Брайсън контролираше темпото перфектно.
Изведнъж той я вдигна от ръцете ѝ и я придърпа към себе си, така че тя беше на колене, но гърбът ѝ беше притиснат към гърдите на Брайсън, който продължаваше да я чука.
Ръцете му размятаха гърдите ѝ, а устата му целуваше шията ѝ и смучеше ушната ѝ мида.
Започна да шепне в ухото ѝ, докато я чукаше, а бедрата му се блъскаха в дупето ѝ, докато ръцете му държаха гърдите ѝ и галеха еректиралите ѝ зърна.
– Искам да свършиш за мен сега – каза той, а дъхът му беше горещ до ухото ѝ. – Свърши върху пениса ми, точно сега.
Тя изстена, докато цялото ѝ същество тръпнеше от сладко очакване за това, което щеше да се случи.
Тялото му беше силно, топло и блестящо от пот, докато я държеше и влизаше и излизаше от нея.
Чувстваше се контролирана и доминирана, и все пак някак странно, че се грижеше за нея едновременно. Той я запълваше, вкарваше вала си в нея с бързи тласъци и това служеше за перфектно стимулиране на клитора ѝ.
– Ще свърша – предупреди го тя.
– Свърши направо върху члена ми – каза той и се плъзна още веднъж. Това се оказа моментът, който я възпламени.
Тя достигна кулминацията както никога досега, ръцете ѝ се напрегнаха, ноктите ѝ се остъргаха по торса му, докато се опитваше да го привлече още по-навътре в себе си. Искаше да го увие около себе си като одеяло.
– Свърши добре, бейби – каза ѝ той. – А сега легни по гръб.
Тя легна по гръб, както ѝ каза. Плочките на пода бяха твърди и студени срещу влажната ѝ кожа. Брайсън я погледна и ноздрите му се разтвориха. В полумрака той изглеждаше почти див, по-див.
Скарлет се зачуди какво ли ще направи с нея сега. Каквото и да беше, тя щеше да му позволи да го направи. Беше готова да го вземе в устата си, да му позволи да вкара члена си между циците ѝ, всичко.
Той съблече тениската и панталоните си и тя имаше време да се полюбува на жилавите му, силни бицепси, на краката му, на шестте му коремни мускула, които изглеждаха като от видеоклип за тренировка. Ако тези жени на снимачната площадка някога видеха как изглежда Брайсън със свалена блуза, сигурно никога нямаше да спрат да се хвърлят към него.
Както и да е, той вече изглежда беше направил силно впечатление на една от най-красивите жени в света – Елайза Джонстън.
Изхвърли я от съзнанието си, Скарлет, каза си тя. Защо ще прекараш дори секунда от тази невероятна нощ, мислейки за тази жена?
Брайсън сигурно е забелязал, че мислите ѝ са другаде.
– Хей – каза той. – Върни се при мен.
Тя върна погледа си към него. Когато очите им се свързаха, тя почувства, че няма никъде другаде на земята, където би предпочела да бъде, отколкото тук, точно сега, в този момент.
И когато той спусна мускулестото си тяло върху нейното, тя беше напълно и напълно завладяна.
Този път, когато той плъзна твърдостта си в отвора ѝ, имаше усещане за пълно удовлетворение.
Той прави любов с мен, помисли си тя, като изтръпна от ужас по гръбнака си. Беше вкусно и бавно, а очите му не слизаха от нейните.
– Скарлет – издиша той.
Сега я целуваше, устата му беше пълна, а тя усещаше собствения си вкус и макар че обикновено това не беше нейната стихия – да го усеща върху него беше нещо друго. Знаеше колко много я иска, усещаше желанието и нуждата в кожата му, в начина, по който я докосваше, в движението на бедрата му.
– Ще свърша отново – извика тя.
– Свърши за мен – каза той.
Тя наистина свърши за него и докато се извиваше в тялото му, той започна да се плъзга все по-бързо в нея и от нея, а след това със стон на силно удоволствие и той свърши.
Тя погледна към него. Гърдите му се издигаха, когато той се отдръпна и седна до нея.
Известно време бяха тихи.
Тя започваше да се съвзема и се зачуди какво, по дяволите, си е мислела, като е започнала да интимничи с Брайсън след всичко, което се беше случило досега.
Но тогава се случи нещо неочаквано. Брайсън взе ръката ѝ в своята.
Тя го погледна, а той се усмихваше.
– Не се страхувай от мен, добре? – Прошепна той тихо.
– Ще се опитам – прошепна тя в отговор, като сега се усмихваше в отговор.
Двамата станаха и отидоха в спалнята. Скарлет се освежи, облече къси панталони и тениска, а след това се настани в леглото до него. Брайсън беше по боксерки и нищо друго. Той я придърпа към себе си.
– Добре ли си? – Попита той, като доближи устните си до ухото ѝ. И я погали по косата.
Тя сложи глава на гърдите му, а ръката си на корема му, слушайки спокойния и равномерен пулс на сърцето му.
– Добре съм – каза тя накрая. Истината не беше чак толкова проста, но какво всъщност щеше да каже на този въпрос?
– А ти? – Попита го тя. – Ти добре ли си с това?
– Повече от добре.
– Ти си горещ и студен – каза тя.
– Предполагам, че вече съм го чувал.
– Наистина не съм в настроение някой отново да ми бърка в главата. Била съм там и съм направила това, Брайсън.
– Имаш предвид Хънтър?
Тя се засмя.
– Хънтър не е от голямо значение в живота ми, знаеш ли.
– Можеше да ме заблуди.
Тя вдигна поглед, опитвайки се да види дали е ядосан, но беше твърде тъмно, за да разбере.
– Ти сериозно ли говориш? Знаеш, че Хънтър е дълбоко и безумно влюбен в Кали.
– Той все още плаща наема ти.
Тя седна.
– И какво – мислиш, че понякога идва тук и ме чука? И аз го правя, защото той ми плаща наема?
– Никога не съм казвал това, Скарлет. А сега ела тук. – Той отново я хвана за ръката и я дръпна обратно надолу. – Ти си толкова проклето раздразнителна.
– Чудя се защо.
– Просто се наслаждавай на това, защо не? Просто се наслаждавай, че сме заедно. Спри да се опитваш да контролираш всичко и да ме разбереш. Ако аз дори не разбирам себе си, не виждам как ти ще ме разбереш в скоро време.
Тогава тя осъзна, че Брайсън е бил прав. Той не можеше да каже нищо и тя не можеше да направи нищо, което да я накара да бъде напълно съгласна с това, което се беше случило между тях. Вместо това тя реши да се отпусне и просто да бъде с него, с глава на гърдите му, слушайки биенето на сърцето му и усещайки топлите му, силни ръце, които я обгръщаха.
Скоро, въпреки притесненията и безпокойството си, тя успя да заспи.
По-късно се събуди и се претърколи настрани, а Брайсън се обърна и се прилепи към нея, като отново я обгърна с ръцете си. Беше полузаспала, но дори тогава успя да забележи и да се усмихне, преди отново да изпадне в пълно безсъзнание.
Когато се събуди отново, през прозорците на спалнята ѝ нахлуваше светлина, а Брайсън го нямаше. Тя се огледа за него, като си помисли, че може би е отишъл до банята или нещо подобно.
После намери телефона си и видя, че преди около два часа ѝ е изпратил съобщение:

„Трябва да тръгвам. Обади ми се Дейл Нолан и не исках да те събуждам. Той настоя да отида да го видя веднага. Ще се видим по-късно. Моля те, не превръщай това в нещо, за което да се тревожиш, Скарлет.“

Б.

Назад към част 5                                                              Напред към част 7

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!