Зодиакална академия-Принцеса на сенките-книга 4-част 5

ОРИОН

Дариус беше в лошо настроение, докато се свличаше на стола и пиеше кафето си с намръщена физиономия.
Преместих се да седна на подлакътника на стола му и плеснах с ръка по рамото му.
– Тя ще се оправи.
– Няма да се оправи.- Той ме отблъсна с рамене.- Винаги ме е мразила, а и защо да не ме мрази?
Въздъхнах, но прехапах езика си, за да не кажа нищо друго.
– Какво?- Изръмжа той, като ме погледна подканящо.
– Ти не си просто враг на Тори, Дариус, ти си свой собствен враг. Сякаш всеки път, когато я наказваш, се опитваш да накажеш и себе си.
– Благодаря за ободряващата реч, татко – каза Дариус язвително, явно без настроение за рационална дискусия по темата.
Ниско ръмжене се разнесе в гърдите ми и кътниците ми бяха на път да се изплъзнат. Трябваше ми кръв. Бях напълно изцеден след миналата нощ, но бях отказал да я взема от Блу след всичко, което беше преживяла. Дариус ми предложи, но тъй като тогава деляхме едно легло, реших, че това е лоша идея. Връзката с Пазителя винаги ме караше да се чувствам странно, когато се хранех от него.
– Пий – подкани ме той, изправи се на крака и наклони глава на една страна.- Изглеждаш така, сякаш си на път да изгубиш контрол и все пак да го направиш.
Изправих се, гърлото ми беше стегнато, а кладенецът на силата ми – толкова празен, че бях на ръба на отчаянието. Тръгнах напред, впивайки кътниците си в гърлото му, а ръката му веднага се уви около мен. Връзката между нас пламна и когато кръвта му се разля върху езика ми, от мен се изтръгна тих стон на нужда. Хватката му стана по-твърда и ръката му се плъзна в косата ми, докато аз вземах това, от което се нуждаех, поглъщайки всяка капка, докато сърцето ми биеше и аз стисках раменете му в желязна хватка.
Най-накрая се откъснах и останахме твърде близо един до друг, а челото му се удряше в моето. Той ме отблъсна с решително хъркане и аз възстанових контрола над емоциите си, като намразих Лайънъл за извратената връзка, която ни беше създал. Вече дори не знаех кои чувства са мои, когато ставаше дума за Дариус, и мразех да мисля, че част от любовта и доверието, които изпитвахме един към друг, може би дори не са истински.
Спуснах се на стола, който той беше освободил, а той се премести да седне срещу мен на дивана, лекувайки следата на врата си с напрегната гримаса.
– Шибаният ми баща има за какво да отговаря.
– И ще го направи – заклех се аз.- Но междувременно е наложително да се погрижим за Вега. Сега повече от всякога.
Дариус поклати глава към мен.
– Звучиш така, сякаш си на тяхна страна.
– Знаеш, че сега нещата са различни. И аз не съм шибан слепец, ако си мислиш, че не виждам под тези кретенски глупости, които хвърляш на Тори Вега, грешиш. Знам, че те е грижа за нея. И трябва да защитим нея и сестра ѝ от баща ти. И от нимфите.- Намалих тона си до шепот въпреки заглушителния балон, който бях хвърлил.- Осъзнаваш ли колко голяма заплаха са те за теб сега? За трона ти?
Той кимна твърдо, а очите му завихриха тъмнина и накараха гърдите ми да се стегнат.
– Да.
– Но ти пак ще ги защитиш, защото си добър човек, Дариус. А на света има нещо повече от власт, независимо от това, на което ни учи обществото.
Той преглътна и отвърна поглед.
– Аз не съм добър човек – каза той твърдо. Погледна ме, докато сенките забулваха очите му и той примигваше, за да ги върне обратно.- И ти също не си. Ние сме просто двама прецакани, които продължават да се прецакват.
Прехапах вътрешната страна на бузата си, истинската жилка в думите му заглуши спора ми.
– Може би е време да спрем да се прецакваме.- Изправих се, насочих се към вратата и го погледнах назад.- Ще трябва да тренираме по-усилено, след като имаме тази тъмна сила. Баща ти също е надарен със сенките, но ще му отнеме повече време да ги овладее. Майка ми несъмнено ще му помогне, но дори моето семейство никога досега не е имало достъп до този Елемент на сенките. Не знам какво да очаквам.
– Ще разбереш – каза той, а увереността му в мен предизвика половин усмивка на устните ми.
Кимнах за довиждане и излязох през вратата. Имах нужда да остана насаме с мислите си за известно време, преди да започна обучението си. В природата ми беше да седя в самота от време на време; формата на поръчката ми го изискваше.
Излязох навън, където утринното слънце се разливаше през клоните горе, карайки сланата по земята да блести като счупено стъкло.
Набрах скорост и затичах по пътеката, докато през дърветата около мен се виеше спирала от мъгла. Позволих на вампирските си способности да ме отведат обратно в Астероид Плейс, като спрях пред оградата точно когато започнаха да падат няколко снежинки. Насочих се към портата и тя се отвори при докосването ми, разпознавайки сигнала на магията ми, когато влязох вътре.
Басейнът на факултета приличаше на място, където е поставена бомба. Хавлии, бутилки и гумени пръстени бяха разхвърляни навсякъде, а чифт спидоси бавно кръжаха в центъра на водата.
Придвижих се към моята хижа, като спрях с гримаса, когато намерих шезлонг, изтеглен през алеята, която водеше към вратата ми. Уошър лежеше на него с лице нагоре, без никакви шибани дрехи, краката му бяха широко разтворени и висяха от двете страни на шезлонга.
– По дяволите – промълвих, опитвайки се да избегна гледката на загорелите му топки, но те продължаваха да се взират в мен. В името на всеки мъж, жена и проклето дърво в околността, взех една захвърлена кърпа и я хвърлих в скута му.
Използвах порив на въздушна магия, за да се пренеса през шезлонга, и се отправих към дома си, затваряйки вратата с облекчение. Тишината удари в ушите ми като най-сладка музика. Имах нужда от тишина и спокойствие, за да преработя всичко, което се беше случило.
Отидох под душа, за да се събудя по-пълноценно. Почти не бях спал, но нямах търпение да прочета за Фениксите възможно най-скоро. Трябваше да предложа нещо полезно на Блу. Чувствах се така, сякаш я бях провалил снощи, че не знаех как някога ще успея да я компенсирам.
Докато стоях под силната струя гореща вода в душ кабината, ръцете ми се свиха в юмруци и започнах да треперя, докато преживявах отново цялата нощ. Стиснах очи и притиснах чело към облицованата с плочки стена, докато спомените ме навестяваха. Начинът, по който Дарси смело беше коленичила и се беше изправила пред сенките заедно със сестра си, начинът, по който страхът беше заел всеки сантиметър от тялото ми. Все още усещах ръката ѝ, вързана за моята с магията на Лайънъл, все още усещах задушаващото безсилие, което ме беше погълнало и ме бе накарало да осъзная колко шибано ценна е тя за мен. Бях загубил сестра си заради майка ми и Лайънъл, а почти бях загубил и единственото момиче, което запълваше празнотата, оставена от Клара в нейно отсъствие. Не ме интересуваше дали Стела е моя плът и кръв, щях да убия нея и бащата на Дариус за това.
С треперещ дъх изключих душа и се върнах в стаята си, за да се облека. Не след дълго отново тръгнах из Астероид Плейс в посока библиотеката на Венера. Имаше само една част от библиотеката, от която се нуждаех, и тя се намираше в архивите под сградата. Влязох вътре с магия и се отправих през тихото пространство. Снощи бяхме заключили повечето от сградите в кампуса, за да сме сигурни, че учениците няма да започнат да вилнеят във всяка проклета класна стая и да повредят ценни училищни вещи като тези книги.
В крайния десен ъгъл на библиотеката имаше дълъг ориенталски килим между два рафта. Отгърнах го, като притиснах ръката си към скрития под него люк, и се чу щракване, когато бях допуснат. Отворих го и се спуснах по дървеното стълбище в тъмната стая долу, като използвах въздушна магия, за да затворя люка и да придърпам килима обратно върху него, докато вървях.
Под сградата беше ледено студено, но когато преминах през магическа бариера и стигнах до огромния архив, въздухът стана по-поносим. Енергията, която бръмчеше в залата, беше създадена, за да се съхранят старите текстове. Високите рафтове бяха изградени от камък, управляван от земна магия, за да побере хиляди свитъци и подвързани с кожа книги.
Колоните пресичаха ехото в пространството и аз се движех из него, като гледах азбучните маркери, докато търсех текстовете на редките формуляри на Ордена. Част от работата ми беше да знам всичко за всеки Орден и макар да не знаех много за Фениксите, си спомнях, че се интересувах от тях още в първите дни на работата си в „Зодиак“. Бяха се запечатали в съзнанието ми и ме очароваха заради мистерията, която ги заобикаляше. Много пъти бях разглеждал техни скици и ги бях разпознал веднага, когато Дарси и Тори се бяха появили.
Близначките щяха да минат за огнени харпии достатъчно дълго време. Те се срещаха сравнително рядко; в това училище нямаше ученици с този орден, но моето притеснение беше, че те посещават класовете за усъвършенстване на ордена. Трябваше да намеря начин да избегна това да се случи, защото ако се сменяха редовно пред професор Авем, тя скоро щеше да разбере, че не са харпии.
Намерих раздела за Ордените и започнах да прелиствам свитъците и книгите, в търсене на нещо, което би могло да ми даде това, от което се нуждая. Можеше да ми отнеме цял ден, но щях да остана тук, докато не науча всичко, което трябва да се знае за фениксите, за да подготвя Блу и Тори. Защото нямаше жива душа на земята, която да може да им помогне точно сега, освен мен.

***
По-късно същата вечер седях в кабинета си с Атлас пред себе си. Сега имах албум, пълен със снимки, които бях направил на всяка страница в книгата, която бях открил и която подробно описваше дарбите на фениксите. Обикновено половината от книгата беше изгоряла в някакъв отдавна забравен пожар и аз бях бесен, защото явно някога в нея се е намирала цялата информация за фениксите и техните способности, която можехме да си пожелаем. Все пак поне имах някои отговори, които да дам на близначките. Бях поканил тук и Дариус, защото знаех, че е най-добре да държа и четиримата в течение.
Докато ги чаках да пристигнат, в гърдите ми се надигна силно напрежение. Шепот изпълни ушите ми, а тъмнината забули зрението ми и накара дишането ми да се прекъсне. Усещах зова на сенките както никога досега, сякаш не можех да избягам от него, защото сега живееше под плътта ми. Нямаше къде да избягам от тях, нямаше как да се отдръпна. А съблазънта им беше толкова примамлива, че исках да се поддам на насърчението на шепота, въпреки всички причини, поради които знаех, че не трябва да го правя.
Очите ми се затвориха, а във вените ми потече дълбока сила. Поех си дъх, когато екстазът съпътстваше усещането, подтиквайки ме да продължа, позволявайки на този кладенец от тъмна магия да се влее в кръвта ми.
Отворих очи и открих, че около ръката ми е увита намотка от сянка, а устните ми се разтвориха в страхопочитание. Знаех какво е това. Петият елемент. И някак си го владеех, макар да се страхувах от това на какво е способен.
На вратата се почука и аз изтласках сенките, отблъсквайки ги назад, докато използвах годините си на обучение, за да се освободя от съблазнителния им зов.
– Влезте – извиках, когато магията изчезна и в мен нахлу облекчение.
Дариус влезе пръв, следван плътно от Тори, а очите ми инстинктивно се преместиха отвъд нея към Блу. Косата ѝ беше прибрана в конска опашка и свободни кичури блестящ кобалт гъделичкаха шията ѝ. Тя ми се усмихна леко и аз се преборих с желанието да ѝ отвърна.
– Седнете – заповядах аз.
Бях донесъл още няколко стола в стаята, така че тримата се придвижиха към бюрото, за да седнат, Дариус отляво, а Тори твърдо зае десния стол, така че Дарси остана със средния срещу мен. Коленете ѝ се допряха до моите под бюрото и аз инстинктивно закачих крака си около нейния.
– И така…- Започнах, като извадих скрийншот на Атласа си, усещайки как във въздуха се надига напрежение.- Намерих някаква информация за фениксите.- Махнах с ръка, за да хвърля балон за заглушаване около нас, макар да се съмнявах, че е необходимо. Цял ден бях в кампуса и единственото място, към което се насочваше някой, беше към „Кълбото“, за да си набави храна и вода, с които да лекува махмурлука си. Самият аз днес трябваше да лекувам няколко главоболия, но това не се дължеше на алкохола. Това беше шибан стрес и липса на сън.
– Какво намери?- Попита Дарси, вдигнала вежди от интерес, докато сестра ѝ се опитваше да се вгледа в снимката на моя атлас.
– Текстът беше повреден, но успях да различа някои от подаръците, които ще имате – започнах аз.
Тори стрелна Дариус с поглед.
– Гласувам дракона да излезе от стаята. Може би не искам той да знае за дарбите ми.
– Трудно е, Рокси. Аз оставам.- Дариус се облегна назад в стола си, доминирайки в него, а аз стиснах челюст, поглеждайки към Тори.
– Той остава. Така или иначе ще го обсъдя с него, така че наистина няма смисъл дори да започваме спора, мис Вега.
Тори извърна очи към мен, изглеждайки така, сякаш се канеше да спори по-нататък.
– Просто се откажи, Тор. Искам да чуя това – призова Дарси и сестра ѝ се поддаде с вдигане на рамене.
Наведох се напред на стола си, като увеличих маркирания текст в горната част на страницата.
– Фениксите са надарени със способността да проявяват високи нива на устойчивост, отнасящи се до Дивизните ордени и сублиминалните кардинални магии.
– Какво, по дяволите, означава това?- Попита Тори.
– Означава, че лесно можеш да се пребориш с психологическата магия. Като принудата.- Погледнах Дариус с остър поглед и той седна по-изправен.
– Ето защо силата на Лайънъл не ни подейства – каза Дарси, изглеждайки очарована, а аз кимнах и потърках коляното си в нейното под масата. Тя винаги е била толкова ентусиазирана ученичка и ебаси, ако това не ме караше да се вкопчвам в нея. Споделяше моята любов към ученето и често се радвах на начина, по който очите ѝ светеха от възхищение в часовете ми.
Съсредоточи се, задник.
Прочистих гърлото си.
– Сега, когато вашият Орден се е появил, изглежда, ще бъде почти невъзможно върху вас да се използва каквато и да е психологическа магия. Това включва и емоционалното убеждаване на Сирена, сигурен съм, че се радваш да го чуеш. Плюс сондирането на паметта на Ордена на циклопите и по-изтънченото манипулиране на доверието от страна на вулпекуланските лисици.
И Тори, и Дарси се усмихнаха на това, а аз погледнах към Дариус, за да видя реакцията му. Лицето му беше безучастно, но в очите му проблесна загрижен поглед. Щеше да му се наложи да се бори срещу естествените си инстинкти да смачка заплахата на Вега, когато ставаше дума да ги защити от баща си, но не се съмнявах, че щеше да намери начин да гарантира, че ще запази претенциите си за трона. Това беше природата на феите. И аз не можех да го виня за това. Все пак имах намерение да се уверя, че той ще претендира за него и ще отхвърли Лайънъл Акрукс. Но един малък, пронизителен глас в задната част на съзнанието ми започваше да подсказва друг начин за решаване на този въпрос. Който беше опасна идея, дори да се помисли за представянето му, когато ставаше въпрос за наследниците.
Върнах се към текста и прочетох реда, който обясняваше по-подробно тази конкретна дарба.
– Магическият блокаж срещу такива сили се описва като огнен пламък, който прониква под кожата като бариера.
– Да – каза Дарси развълнувано.- Усетих го, когато Лайънъл хвърли Принудата.
Тори кимна, а очите ѝ просветнаха.
– Значи никой никога повече не може да влезе в главите ни?- Попита тя, а в погледа ѝ гореше надежда.
– Така изглежда – потвърдих аз и тя ме дари с триумфална усмивка.
Дариус нетърпеливо почука с кокалчетата на пръстите си по бюрото. – Какво още пише?
Сянка в периферията ми предшестваше почукване на прозореца и всички се стреснаха от изненада, докато сърцето ми се разтуптя.
– Кой, по дяволите, е този?- Дариус се озърна и аз се надигнах от мястото си в шок, когато открих, че проклетият Гейбриъл Нокс е седнал отвън на перваза на прозореца и ни гледа. Огромните му черни криле с пера бяха сгънати зад гърба му и разкриваха татуировките му произведенията на изкуството, покриващи широките му гърди.
– По звездите.- Затичах се около бюрото, отворих прозореца и Гейбриъл скочи грациозно вътре. Беше само наполовина преместен във формата си на харпия, дънките му все още бяха на мястото си вместо сребърната броня, която обикновено покриваше по-голямата част от тялото му, когато беше напълно преобразен.- Нокси! Мислех, че ще пристигнеш чак утре?
Гейбриъл ме прегърна с лек смях.
– Реших да се включа в този разговор, Орион. Звездите ми казаха да дойда.- Той се отдръпна и се обърнахме към останалите, всички гледаха Габриел, сякаш имаше две шибани глави.
– Това е Габриел Нокс, вашият нов учител по Таро – обясних аз, след което се намръщих, когато думите му се регистрираха в мен.- Какво видя?
Веждите на Гейбриъл се сплетоха. Той притежаваше дарбата да вижда и приятелството ни се простираше достатъчно назад, за да му се доверя безрезервно. И нещо повече, той беше моят съюзник от мъглявината. Ако сега е тук, то е по някаква причина. И се зачудих дали нашият кръг от четирима нямаше да стане пет. Бяхме се запознали преди години, когато група ученици от неговото училище бяха направили обмен с група от „Зодиак“. Това бе съвпаднало и с мач по питбол между нашите академии и се сближихме, след като аз дадох акъл на няколко момчета, с които той не се разбираше.
– Снощи се събудих с едно от най-силните видения, които някога съм преживявал.- Погледът му падна върху Вега и сърцето ми заби по-силно при изражението му. Той се придвижи към тях, като леко наведе глава.
– Феникси – въздъхна той.- Видях ви и двете като феникси.
– Е, това е просто шибано страхотно – изпъшка Дариус, стана от мястото си и получи шамар от пера в лицето, докато Гейбриъл се премести, за да прегърне последователно Дарси и Тори. Дариус се намръщи, като се отдръпна решително от него, поглеждайки към мен. – Не е нужно тази тайна да достига до повече уши.
– Можеш да се довериш на Гейбриъл – казах твърдо.- Той е моят съюзник от мъглявината.
– Приятно ми е да се запозная с теб – каза Дарси с широка усмивка, а Тори също му я подари, като и двете вече изглеждаха очаровани от него. Той имаше склонност да въздейства така на хората, но нещо в начина, по който го гледаха, ме накара да се запитам дали има нещо повече от това. Нещо неосезаемо. Не изглеждаха никак обезпокоени от компанията на непознат, въпреки темата, която обсъждахме.
Дариус се приближи до мен и стисна челюст.
– Не мисля, че трябва да допускаме случайни феи до всичко това.
– Той не е случаен. Срещал си го и преди – изръмжах аз.- И освен това той е мой съюзник. Звездите са го избрали за мой душевен приятел, така че той няма да предаде доверието ми.
Дариус се намръщи на това, поглеждайки между нас със засилваща се гримаса.
– Как можеш да се променяш така, че само крилата ти да са навън?- Попита Тори, а очите ѝ искряха, сякаш искаше да научи точно това.
– Мога да те науча – каза Гейбриъл и двамата се усмихнаха.
– Трябва да запазим Ордена им в тайна – казах му и той се обърна към мен със сериозно кимване.
– Как се е случило това? Как са се появили?- Попита той и аз усетих как очите на Дариус пробиват дупка в главата ми. Реших, че е най-добре да запазя сенките в тайна, както и всичко останало, което се бе случило миналата нощ. И макар да мразех да лъжа своя съюзник от мъглявината, имах твърда лоялност към Дариус, която нямаше да наруша.
– Предполагам, че лунното затъмнение го е предизвикало – казах с вдигане на рамене.
Гейбриъл се усмихна мрачно.
– Каква нощ, а? Повярвай ми, тази сутрин не исках да напусна леглото си.
– Как са нещата с…- Започнах, но Дариус ме прекъсна.
– Колкото и да е забавно това събиране, можем ли да продължим с изучаването на фениксите?- Изръмжа той раздразнено.
Погледът на Гейбриъл се стесни върху него.
– Как е баща ти, момче? Имаш същото стегнато изражение на лицето, което той винаги има. Добре ли растеш в обувките му?- Попита той студено и аз стиснах устни, докато Тори избухна от смях, а Дарси я блъсна с лакът.
– Не прилича на него – казах аз, но Гейбриъл не изглеждаше убеден. Той знаеше за връзката ми на пазител с Дариус, но никога не беше приемал, че съм истински приятел със сина на Лайънъл. Той мразеше Акруксите и не можех да го обвинявам точно за това, но Дариус беше различен.
– Аз обаче съм също толкова могъщ – изръмжа Дариус, което не помогна на ситуацията.
Гейбриъл го проследи с очи, после пъхна ръка в абаносовата си коса с прозявка, като се обърна от него към момичетата.
– Бих се радвал известно време да ви опозная и двете – каза той.-Звездите ме изпратиха да ви помогна, усетих го във всяка част на съществото си.
– Бих искала – каза Дарси с увлечен поглед.
– Ако ни заведеш да летим, ще бъдеш новият ми най-добър приятел, пич – каза Тори с усмивка.
– Защо не ги научиш?- Предложих внезапно.- Имам нужда от причина да ги извадя от класовете за усъвършенстване на Ордена на харпиите. Ще се преструваме, че са Огнени харпии, за да не разбере Лайънъл какви са. Знаеш какво би направил, ако разбере каква заплаха са те.
Гейбриъл кимна бавно.
– Не знам много, но усетих силата им чрез Прозрението. Тя не приличаше на нищо, което някога съм изпитвал.
– Ще ти препратя текстовете, които намерих днес – казах аз.- Ще им даваш ли уроци? Ще кажа на Елейн, че им трябва време, за да се адаптират към новите си сили.
– Разбира се – каза Гейбриъл.- За мен ще бъде чест.
Поне това беше един решен проблем. Върнах се зад бюрото и седнах на мястото си, докато останалите се върнаха на столовете си, а Гейбриъл застана зад Дариус.
От Гейбриъл струеше естествена аура и можех да кажа, че момичетата вече му се доверяват. Половината се чудех дали не е съюзник и с тях, макар че ми се струваше доста странно, ако беше така. Съюзниците от мъглявината бяха достатъчно често срещани, но все пак беше доста малко вероятно. Въпреки че начинът, по който се държаха един с друг, ме накара да си помисля, че това е реална възможност.
Дариус беше съвсем друг въпрос. Като Скорпион и Лъв те бяха способни да създадат силно приятелство, но само ако Лъвът можеше да се откаже от комплекса си за превъзходство и ако Скорпионът прозреше собствената си гордост. Но, по дяволите, не виждах някой от тях да успее да го направи.
Препратих текстовете на Гейбриъл, преди да започна да обяснявам бележките, които бях направил във формуляра им за поръчка.
– Предполагам, че най-важното за момента е да знаеш, че магията ти се възстановява чрез огън. Трябва да си достатъчно близо, за да усетиш топлината на пламъците, и ще можеш да черпиш магия от тях. Което обяснява защо ти беше трудно да разбереш какво точно те е регенерирало, тъй като навсякъде в академията постоянно горят огньове. Да не говорим за факта, че като огнени елементали можете да се самовъзстановявате, когато ви е необходимо.
– Значи искаш да кажеш, че силата ни е безкрайна?- Попита Тори, като се усмихна по начин, който само щеше да вбеси Дариус.- В смисъл, че докато мога да хвърлям огън, никога няма да ми секне магията. За разлика от големите дебели гущерообразни, които трябва да отскачат да подремнат върху купчина злато всеки път, когато магията им свърши?
Дарси се опита да скрие смеха си, докато Дариус изръмжа, а аз го стрелнах с поглед, молейки го да запази мира, за да можем да преминем през тази среща по приятелски.
– Какво друго?- Попита нетърпеливо Дарси, явно осъзнала същото, което и аз, и ми помогна да отвлека вниманието на двамата, преди да започнат да се карат или нещо по-лошо.
– Огънят на феникса се ражда от самото слънце. Той е способен да унищожи всякаква материя и е в състояние да прекъсне много магически заклинания. Както във формата на Ордена, така и във формата на Фея, Фениксите са непроницаеми за всички видове огън, включително и за този, който се произвежда елементарно или чрез други форми на Ордена. Той е способен да навреди и на Ордени, които са устойчиви на огън, като Мантикори, Хидри и… Дракони.
Дариус замълча, ръцете му се стегнаха върху подлакътниците на стола, докато Гейбриъл се ухили под носа си. Близначките се спогледаха, очите им бяха широки и изпълнени с вълнение.
– Значи искаш да кажеш, че този голям гущеров задник изобщо не може да ме изгори, но аз мога напълно да му сготвя задника, ако искам?- Попита с усмивка Тори, като посочи Дариус.
– Защо да искаш?- Попитах, като не исках да кажа „да“ и да ядосам Дариус повече, отколкото вече беше, но виждах, че само коментарът ѝ беше достатъчен, за да го направи.
– Просто е хубаво всички да знаем възможностите си – отговори Тори с вдигане на рамене.- И ограниченията си – подхвърли тя към Дариус.
Прехапах вътрешната страна на бузата си, докато наблюдавах Дариус, чудейки се дали той може да се съгласи с идеята, която се въртеше в ума ми. Ако го направи, това ще бъде от полза за всички феи в Солария. Защото Дариус Акрукс можеше никога да не се откаже от претенциите си за трона, а аз не исках това. Но може би щях да успея да го убедя да го сподели с още двама кандидати. Трябваше само да издържа шибания ураган, който щеше да се разрази, за да го убедя.

Назад към част 4                                                               Напред към част 6

 

 

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!