Зодиакална академия – Прокълнати съдби – Книга 5 – Част 19

ТОРИ

Каталина:

Имам нужда от вашата помощ. Нямам никой друг, когото да помоля.

Седях на бюрото в стаята си и се опитвах да работя върху задачата по нумерология, но откакто дойде това съобщение, не бях в състояние да мисля за нищо друго. Защото въпросът се свеждаше до това – щях ли да помогна на мама Акрукс с нейния малък проблем?
Още дори не бях отговорила, така че нямах представа за какво иска да и помогна, но трябваше да взема решение преди това. Дали и се доверявах? И колко далеч съм готова да отида заради нея?
Докоснах химикалката до устните си, докато се чудех. Откакто си разменихме номерата, Каталина ми пишеше всеки ден. Даваше ми информация за идванията и заминаванията на Лайънъл и Клара и разкриваше всичко, което са изпуснали, но нямаше нито едно солидно нещо, което да ми е казала и което да има някаква реална промяна за нас. Разбрах, че Лайънъл я държи настрана от плановете си, но все пак тя не ми беше дала някакво неопровержимо доказателство, че всъщност е на моя страна.
Все пак имаше нещо в мен, което все още искаше да ѝ се довери. Наречете го интуиция, инстинкти, каквото и да е, но просто имах чувството, че е искрена.

Тори:

Какво става?

Каталина:

Това е за Ксавие. Лайънъл е наел човек на име господин Грейвбоун, за да преразпредели ордена му. Той идваше и си отиваше цяла седмица, но аз си мислех, че е учител. Вместо това е държал Ксавие заключен с часове, докато му промива мозъка, за да повярва, че е дракон, а не пегас. Имам нужда да направиш това, което направи за мен, и да изгориш лъжите от главата му.

Е, това е седем нюанса на прецаканото.

Тори:

Какво значение има дали вярва, че е Дракон? Той пак ще се превърне в Пегас, когато се премести.

Намръщих се на себе си, докато се облягах на стола си. Това нямаше никакъв смисъл за мен. Някой можеше да ми промие мозъка, за да повярвам, че съм котка, а аз можех да ходя да спя на слънце и да си лижа задника. Но нямаше да съм котка. Просто щях да бъда едно лудо момиче с някакви смущаващи хобита.

Каталина:

Мисля, че Лайънъл планира да го накара да се държи като дракон и да фалшифицира някои снимки за пресата. Накрая, ако тайната стане твърде трудна за скриване, мисля, че ще го убие и ще се престори, че е било инцидент. След като Ксавие придобие контрол над преместването, Лайънъл ще го накара с тъмна принуда никога да не се премества пред никого, за да може да излезе на публично място. Чух господин Грейвбоун да казва, че е постигнал добър напредък. Моля те, не мога да понеса мисълта, че някой ще се бърка в това, което е той отвътре. Вече толкова пъти съм го проваляла.

Тори:

Мога да опитам. Но как ще стигна до него?

Каталина:

Ела в имението тази вечер. Лайънъл е на заседание на Съвета в града заради войната с нимфите. Той няма да се върне до утре вечер и Клара замина с него.

При това предложение по гръбнака ми преминаха тръпки. Наистина ли щях да вляза доброволно в бърлогата на лъва? Да се промъкна в имението на Акрукс късно през нощта, когато никой не знаеше къде отивам, ми звучеше като самоубийство. И все пак… просто не можех да не се доверя на думите на Каталина. Което означаваше, че Ксавие наистина е в беда. И въпреки че го бях срещала само няколко пъти, бях почувствала истинска връзка с него. Но истината за неговия Орден беше тайна, която не след дълго щеше да го погребе и дори да можех да помогна с този проблем, това нямаше да е краят му.
Избутах се от стола си и бързо съблякох униформата си, преди да се преоблека в скъсани дънки и топ с висока талия, като усуках косата си на небрежен възел на тила. Нищо в избора ми на облекло не подсказваше, че съм на тайна мисия, което беше перфектно.
Изпратих на Дарси съобщение, докато обувах ботушите си, но нямаше да си поема дъх за отговор. Тя беше останала с Ланс тази вечер, което на практика я правеше неконтактна. Но вероятно беше най-добре да го направя сама. Поне така, ако това беше някакъв сериозно заплетен капан, щеше да има само една от нас, която да попадне в него.
Спуснах се по стълбите към общото помещение на Дом Огън и стомахът ми направи неумело салто назад, когато забелязах Дариус да се държи за ръба на огромната камина.
Вдигнах брадичка и се насочих право към него, без да обръщам внимание на начина, по който караше сърцето ми да се разтупти. Той вдигна поглед, когато се приближих, и очите му леко се разшириха, когато разбра, че идвам право към него.
– Мога ли да говоря с теб? – Попитах, доволна, че гласът ми е стабилен, въпреки че останалата част от мен леко се тресеше.
– Напуснете – изръмжа Дариус и всички до един от групата, която ни заобикаляше, скочиха на крака и изчезнаха.
– Много голям шеф ли си? – Попитах, докато се спусках на стола пред него хвърляйки балон за заглушаване около нас.
Общата стая беше доста пълна, така че звездите бяха доволни да ни оставят да си говорим.
– Предположих, че ще искаш да останем насаме за всичко, което искаш да кажеш – отвърна той с вдигане на рамене, като се наведе напред, притиснал лакти върху коленете си.
– Е, предполагам, че това помага да поддържаш егото си, за да изпращаш хората да се разбягват по прищявка – подиграх се аз.
Дариус не захапа и аз въздъхнах. Напълно лудо ли беше да ми липсват нашите малки то и фро? Означаваше ли, че нещо не е наред с мен, за да съм разочарована, че той не е направил някоя изцепка за мен в отговор? Може би наистина бях счупена, щом скърбях за начина, по който той ме изнервяше, но не можех да си помогна. Липсваше ми как можеше да ме накара да се разгорещя с една-единствена арогантна забележка.
– Знаеш ли, вече не е нужно да си държиш езика зад зъбите около мен през цялото време – казах с толкова леко раздразнително нацупване. – Не е забавно да те подканям, ако не отвръщаш на удара. Освен това сигурно искаш да ме разкъсаш, поне малко, като се има предвид фактът, че аз направих това с нас.
– Останах с впечатлението, че аз съм виновен за положението ни – каза Дариус с тих глас, игнорирайки всичко останало, което току-що бях казала.
– Да, виновен си – съгласих се аз, макар че в гласа ми липсваше убеденост и не обичах да признавам, че откакто Гейбриъл ми беше показал глупостите ми, се бях замислила и за моята роля във всичко това. – Както и да е… всъщност не те търся за това. Чудех се дали мога да взема назаем малко звезден прах?
– Не – отвърна мигновено Дариус и аз се изчервих.
– Добре тогава, просто ще карам. Благодаря много. – Изправих се на крака, но той изведнъж се озова в лицето ми.
– Не е безопасно да напускаш кампуса, Рокси – изръмжа той. – Знаеш го.
– Има нещо, което трябва да направя тази вечер – отвърнах също толкова твърдо. – И ще го направя със или без твоята помощ.
– Тогава ще дойда с теб – поиска той.
– И небесата да се сринат върху нас, а земята да се срути под краката ни, докато не ни повлече надолу в огнената бездна под нас? Не, благодаря. – Кръвта ми се раздвижи и ме обзе желание да го нарека гаден, контролиращ, гущеров задник, но си прехапах езика, чудейки се дали има по-добър начин да се справя с това, отколкото просто да му отхапя главата и да се изнеса.
– Не можеш просто да решиш да вземеш и да напуснеш безопасността на…
Протегнах ръка и хванах ръката на Дариус, като погледнах в черните му очи, докато той спря по средата на речта, за да ме погледне объркано.
– Това е важно, Дариус – вдъхнах аз. – Моля те.
Мръщенето му се задълбочи и пръстите му се свиха около моите. Нервното напрежение в стомаха ми се усещаше така, сякаш органите ми си устройваха оргия, и дори не ми пукаше, когато основите на Дом Огън се разтресоха, а другите ученици извикаха от уплаха.
– Просто не искам да пострадаш – изръмжа той с тих глас, от който по гръбнака ми затанцуваха тръпки.
– Няма да пострадам – обещах, надявайки се, че ще мога да спазя това обещание. – Там и обратно в рамките на един час. Нямаше да питам, ако имах друг избор.
Дариус ме погледна още един дълъг миг, преди най-накрая да пусне ръката ми и да извади копринена торбичка от задния си джоб.
– Знаеш ли как да използваш това? – Попита той, а по чертите му се четеше загриженост.
– Щраквам с рубинените си токчета и си мисля за мястото, на което искам да отида с цялото си сърце – пошегувах се аз.
– Нещо такова. Обади ми се, ако нещо се обърка.
– Добре – съгласих се аз, пренебрегвайки факта, че идеята да го призова за помощ би трябвало да е лудост в светлината на факта, че ми харесва да предлага.
От огъня изскочи искра и се приземи върху масичката за кафе до нас, тя избухна в пламък и ме накара да изкрещя, като отскочих назад и направих малко място между мен и Дариус. Глупави звезди!
Дариус пое контрола над пламъците с ръмжене от неудовлетвореност и ги потуши с едно движение на пръстите си. Той натисна звездния прах в ръката ми, а аз му се усмихнах, преди да се обърна и да изтичам по стълбите към изхода.
Когато излязох навън, изпратих бърз SMS на Каталина, в който ѝ казах да ме очаква скоро, след което призовах формата си на орден и разтворих крилата си. Отделих малко време, за да се концентрирам върху прогонването на пламъците от тях, така че да не бъда забелязан да летя из кампуса толкова лесно.
Без огнената обвивка перата на крилата ми бяха с наситен бронзов цвят, който блестеше като петролен разлив, а когато улавяха светлината, в тях проблясваха наситените червени и сини тонове на вътрешните ми пламъци. Изпънах ги зад гърба си и се издигнах, насочвайки се към пролуката, която Орион беше оставил в щита, обграждащ Зодиак.
Приземих се тихо, като се огледах, за да се уверя, че няма никой наблизо, докато се промъквах през пролуката в оградата и навлизах в света отвъд академията.
Не губих време, докато изваждах торбичката със звезден прах от джоба си и хвърлях част от него върху главата си, докато си мислех за имението „Акрукс“.
Звездите ме погълнаха в прегръдката си и ме пренесоха през тях в размазана сребриста светлина, преди да ме оставят на чакълената алея пред имението „Акрукс“ точно пред огромната желязна порта.
– Кой е там? – Изкрещя един мъж и аз погледнах нагоре, за да видя двама пазачи, които изскочиха от колибата си с насочени към мен магически зашеметяващи оръжия.
– Не разпознаваш ли Вега, когато я видиш? – Попитах лениво, чувствайки се като пълна глупкчка, че играя картата с принцесата, но трябва да се направи. – Дойдох да видя Лайънъл.
Охранителите си размениха погледи и бавно свалиха оръжията си.
– Лорд Акрукс не е тук. Може би трябва да си уговорите среща с него…
– Лесно мога да оставя съобщение на жена му – казах нетърпеливо. – Но няма да го оставя на наемен работник. Така че просто ме пуснете да вляза.
Те си размениха погледи заради праволинейния ми тон, но аз бях прекарала доста време сред наследниците, за да съм сигурна, че го владея.
– Ще разберем дали лейди Акрукс желае да ви приеме – каза стражът с лек поклон на главата, докато приятелят му се шмугна обратно в колибата.
Извадих атласа от джоба си и се направих на много нетърпелива, докато прелиствах публикациите, без да ги поглеждам.

Милдред Канопус:
Някой виждал ли е моя любим @Дариус Акрукс тази вечер? Имахме планове за сладка серенада край Водното езеро, но той изглежда е забравил, а Атласът му е умрял. #помощ не унищожавайте любовта

Тайлър Корбин:
Видях го да се крие в дупка с формата на гроб, която беше изкопал в Плачещата гора, и да заплашва, че ще се самоубие наистина, ако го намериш.

Стефани Уилтшир:
Чух, че се е закачал с Тори Вега зад стадиона на Питбол #звездите не спират да блъскат #любовта се скита отново ще намери начин

Дениша Пилай:
Видях го да се покрива с грифонски лайна и да се крие в едно блато #предпочита лайната на кучета пред вашата компания #по-скоро би се самоубил #надявам се да не се ожени за теб

Ашли Клеър:
Чух, че трябва да накара @Макс Ригел да изсмуче цялото отблъскване от тялото си, за да може дори да е около теб, а той не е могъл да го намери тази вечер #живот неприказка незаслужава имане

Ерика Колинс:
Предполагам, че се крие под шапката на @Диего Поларис

Бриана Хейс:
Проверявала ли си пукнатината на дупето си от последния път, когато си седнала на коляното му? #има всичко от тогава пегас,изпадайки от там понякога #небето започва да се изяснява

Дима-Яра Мохиар:
Видях го да целува едно димящо изпражнение край Блестящите извори – предполагам, че просто си е помислил, че това си ти #чух го да връща

Потиснах смеха си на коментарите, за да не видят пазачите как почиващата ми кучка се пропуква, но трябваше да призная, че не мразя напълно начина, по който всички се противопоставят на идеята Дариус да бъде окован за тази кучка. Дори и половината от тях да бяха също толкова отвратени от идеята той да бъде вързан за мен, поне не ми се налагаше да преживявам как хората постоянно се гаврят с щастливата двойка, по дяволите.
След още една минута портите се отвориха и пазачите се поклониха, докато ме насочваха през тях.
Закрачих нагоре по пътя с високо вдигната глава и разтуптяно сърце. Щеше да ми се наложи да измисля прикритие за идването си тук, за да не заподозре Лайънъл, и се надявах, че ще успея да го направя, без да се налага да го виждам. Може би щях да се преструвам, че съм дошла, за да му се обадя, че ми е заповядал да разбия сърцето на Дариус. Да изиграя картата на разбитото сърце и да кажа, че съм дошъл да моля за втори шанс или някаква друга глупост. Да, това вероятно щеше да проработи. Щеше да е унизително и всичко останало, но ако Каталина му предадеше това съобщение, знаех, че няма да направи нищо повече от това да се наслади на болката ми и да отхвърли молбата ми.
Вратите се отвориха, преди да стигна до тях, и навъсеният камериер ме изгледа. Хопкинс или Смиткинс, или Бъткинс, или нещо подобно.
– Добър вечер, госпожице Вега – промълви той и се поклони по начин, който някак си ми се стори подигравателен.
– Здравейте – отвърнах аз, подминах го и го пренебрегнах, докато гледах нагоре към огромното стълбище със златните парапети.
– В момента лейди Акрукс ви очаква в салона си – каза той, преди да се плъзне нагоре по стълбите.
Предположих, че това означава, че трябва да го последвам, така че го направих, като се опитах да не позволя на студеното усещане за това място да се промъкне под кожата ми. Имаше нещо в имението на Акрукс, което ме смразяваше до дъното на душата ми. Тук не живееше любов. Само болка и сенки.
Продължихме да вървим по дълги коридори, окичени с картини на дракони и драконици, докато стигнахме до друго стълбище, което разпознах от времето, което бях прекарала, плъзгайки се по него върху подноси с Ксавие. Тръгнахме нагоре, докато стигнахме до нивото под стаята на Ксавие в горната част на кулата, където Баткинс ми отвори вратата.
Каталина Акрукс седеше и чакаше в красив салон с огромен еркер, от който през деня сигурно се откриваше гледка към езерото в края на имението им. Беше облечена в копринена рокля, а тъмната ѝ коса беше перфектно прибрана, докато отпиваше чаша парещ чай и ме оглеждаше над ръба.
– Какво съм направила, за да заслужа посещението на Вега? – Попита тя любопитно, докато ми махаше към стола срещу нея.
Преместих се към масата, на която беше поставена кана с чай и чаша и за мен. Имаше и малка триетажна поставка за сладкиши, пълна с разкошно изглеждащи торти, макарони и бисквити. Трябваше да призная на кухненския персонал, че знаеше как да работи под напрежение. Никога нямаше да разберете, че съм се появила без предупреждение и съм ги изненадала.
– Предпочитам да поговорим на саме – казах, като седнах на стола.
– Разбира се. Свободен си, Дженкинс – каза тя и камериерът се оттегли от стаята, присвивайки подозрително малките си очички. Бях почти сигурна, че ще продължа да мисля за него като за Баткинс.
Каталина хвърли заклинание за заглушаване над нас и предупредително погледна към вратата. Значи на Баткинс не можеше да се вярва? Предположих, че това можеше да се очаква в тази яма на гадости.
– Благодаря ви, че дойдохте – въздъхна Каталина и посегна през масата, за да стисне за момент пръстите ми. – Не знам какво друго мога да направя.
– Все още не съм сигурна, че мога да помогна – признах аз. – Но определено ще опитам.
– Това е всичко, което мога да поискам. – Тя вдигна Атласа си и изпрати съобщение на Ксавие, призовавайки го да се присъедини към нас.
Протегнах ръка, взех бисквита от малката поставка и я погълнах на две хапки, докато Каталина ме наблюдаваше. Беше шибано вкусна. Гладуването в света на смъртните определено ми беше оставило вкус към добрата храна и нямаше как да оставя тези малки лакомства да се развалят.
– Виждала ли си скоро Дариус? – попита тя и аз се успокоих. Говорехме си много чрез текстови съобщения, но имаше негласно правило, че не го обсъждаме, и аз предпочитах да се придържам към него.
– Всеки ден – признах аз. – Храненето, уроците, общата стая. Това е нещо като да те удрят в сърцето на всеки втори час.
Не бях съвсем сигурна защо признах това и отвърнах поглед от нея, преди тя да успее да разбере каква болка ми причинява. Защото нямах право да ме боли за това, нали? В крайна сметка това беше моят избор, който ни постави в това положение.
Вратата се отвори, преди тя да успее да ме подтикне по темата, и аз се огледах с усмивка, когато Ксавие влезе в стаята.
Той остана неподвижен, когато ме забеляза. Тъмната му коса беше разрошена, беше бос, а на сивите панталони, които носеше, имаше петно на крачола. Освен това беше без риза, което ми даде възможност да разгледам мускулите, които очертаваха фигурата му, и очертаната V-образна линия, която се потапяше под колана.
– Е, мамка му, Ксавие, последните два месеца тренирал ли си или нещо подобно? – Подразних го и по бузите му се появи слаба руменина, докато гледаше между мен и майка си.
– Какво… защо си тук? – Попита той, като не знаеше дали трябва да се радва да ме види или не.
– Исках да си поговорим – казах аз, като размених поглед с Каталина.
Тя обаче сякаш ме чакаше да направя крачка, затова подканих Ксавие да се приближи и посочи стола до мен.
Той се приближи, очите му се присвиха подозрително, докато се спускаше на стола и прокарваше несъзнателно ръка през косата си.
– Прекъснах дрямката ти ли? – Подиграх се с него.
– Не. Просто… не очаквах да видя някого днес, така че не си направих труда да се облека. – В гласа му се долавяше празен тон, който ме накара да се намръщя, а сърцето ми се сви болезнено, защото се зачудих колко ли дни е прекарал така сам.
– Майка ти ме помоли да дойда и да видя дали мога да ти помогна с…
– Защо отказа на Дариус? – Изригна той, а веждите му се спуснаха, докато гледаше черните пръстени в очите ми. -Знам, че е бил гадняр с теб и е направил много неща, които не е трябвало да прави, но всичко това е било заради властта, трона, шибаната корона. А аз не мислех, че ти пука толкова много за всичко това.
– Не ми пука. Или предполагам, че не ми пукаше. Но да си фея някак си върви ръка за ръка с претендирането за власт, нали? – Попитах, стягайки челюстта си, тъй като отказвах да се отметна от темата.
– Добре. Както и да е. Разбирам тази страна на нещата. Но това, което не разбирам, е как си могла да откажеш да го обичаш. Защото когато ви видях двамата заедно, видях колко много се харесвате. Дори когато отричахте, карахте се или каквото и да било друго, то все още беше там. И просто не разбирам как си могла да стоиш там под звездите, да го гледаш в очите и да му откажеш. Защо би го проклела така? Защо ще проклинаш така себе си?
Исках да се отърва от въпроса му, но обвинението в тъмните му очи изискваше отговор и аз си поех дъх, докато му го давах.
– Защото единственото, което някога съм искала, е да бъда обичана силно, но се страхувах, че ако си позволя да го обичам, той ще го използва, за да ме нарани. Твърде много неща се случиха между нас и… просто не му вярвам. – Вдигнах брадичката си, когато двамата ме погледнаха така, сякаш думите ми им причиниха физическа болка. – Както и да е, не искам да говоря за Дариус. Дойдох тук заради теб.
Протегнах ръка и взех ръката на Ксавие в моята, преди той да успее да ме спре, като се включих в огъня на Феникс, точно както бях направил, когато изгорих Тъмната принуда от Каталина.
Той се задъха и се опита да се отдръпне, но аз го държах здраво, магията ми го държеше в хватката си, докато изгаряше през него, издирвайки всичко, което господин Грейвбоун беше вкарал в главата му. Но единственото, което открих, беше една стена от Тъмна принуда, която разпознах като магията на Лайънъл. Разруших я, след което се отдръпнах, освобождавайки ръката му, докато той ме гледаше с широко отворени очи.
– Какво, по дяволите, беше това? – Попита Ксавие.
– Огънят на феникса. Използвах го, за да отнема Тъмната принуда от съзнанието ти, но не мога да открия каквото и да е правил Грейвбоун с теб. Все пак това не е магия, която огънят на Феникс може да открие. – Предложих на Каталина извинително изражение и лицето ѝ спадна от загриженост.
– Искаш да кажеш, че вече мога да говоря за моя орден? – Попита Ксавие. – Наистина ли мога да разказвам на хората за него, ако искам?
– Тоя гадняр те е принудил да не казваш на никого, че си пегас? – Попитах, а червата ми се свиха при тази идея.
– Да, ама ако можеше да ме принуди никога повече да не се сменям, съм сигурен, че щеше да го направи, но тъй като това е нещо, което не винаги мога да контролирам, предполагам, че не е могъл. – Погледът му се плъзна към Каталина, сякаш не беше сигурен колко трябва да каже пред нея, и спокойствието ѝ изведнъж се наруши.
Тя се разплака, като обгърна сина си с ръце, извинявайки се отново и отново, обяснявайки му шепнешком за всичките години, в които не ѝ е било позволено да му покаже никаква любов или нежност, докато лицето му се набразди от объркване, което бавно се замени с настъпващо разбиране.
Сърцето ми се късаше, когато ги гледах. Ксавие изглеждаше толкова неудобно в ръцете на майка си и същевременно толкова облекчено, че е там. Сякаш не знаеше какво да прави с този вид обич. Но въпреки това я желаеше.
Знаех точно какво е чувството да жадуваш за любовта на родител, но никога не бях имала такъв, от когото да се опитам да я изискам. Ксавие и Дариус бяха лишени от тази любов години наред, докато и двамата желаеха да могат да я изразят. И всичко това, защото някакво чудовище беше решило, че ги притежава. Че по някакъв начин е имало право да решава това вместо тях и е използвало властта си, за да го наложи.
И все още го правеше. Скриваше Ксавие, отрязваше го от външния свят и го принуждаваше да се отрича от това кой и какъв е, само защото не се вписваше в представата на Лайънъл за съвършен. Ами да върви по дяволите с перфектното. Нямаше такова нещо. А цялата красота на живота така или иначе се криеше в несъвършенствата.
– Той никога няма да те пусне оттук, нали? – Попитах го. – Никога няма да позволи на света да узнае какво си и кой си. Нали?
Ксавие ме погледна безнадеждно, докато Каталина ридаеше в ръцете му.
– Той ни притежава – каза тя. – Той притежава всички наистина. Ние просто усещаме пълното влияние на силата му повече от другите, защото сме хванати в капан тук с него.
– Глупости. Той не притежава всички. Той не притежава мен. И теб също не.
Избутах се от стола и прекосих стаята до огромния еркерен прозорец, отключих го и го разтворих широко. Хладният вечерен въздух засвири около мен, развявайки разпуснатите кичури коса по лицето ми, докато вдишвах дълбоко.
– Какво правиш? – Задъха се Каталина.
– Вярваш ли ми, Ксавие? – Попитах.
– Защо? – Отвърна той подозрително.
– Защото ще те освободя. Ела тук. – Направих му знак и той стана, вървейки предпазливо към мен, докато аз изваждах атласа си от джоба и го записвах.
– Това е Ксавие Акрукс и той има да ви покаже нещо шибано невероятно – казах аз и му се усмихнах, докато вдигах другата си ръка.
– Така ли? – Попита той объркано.
– Да мамка му. Неговият орден току-що се появи и той е нещо много по-яко от голям стар гущер – без да обиждам драконите, сигурна съм, че люспестите ви топки са страхотни и всичко останало, но просто не е толкова яко, колкото да си шибан пегас.
Очите на Ксавие се разшириха от ужас, когато му щракнах с пръсти и го изхвърлих с порив на вятъра направо през прозореца на кулата. Намирахме се на деветия етаж, така че той имаше достатъчно време да се уплаши, за да шокира формата на Ордена от плътта си и да разпери криле далеч преди да успее да се удари в земята, но аз бях готова да го хвана с магията си, ако по някаква причина не успееше да се справи.
Ксавие извика, докато падаше, но писъците му изведнъж се превърнаха в хленчене, когато огромният, люляков пегас се изтръгна от кожата му, разкъсвайки дрехите му, докато крилата му се разгъваха и се улавяха от въздушния поток.
Улових всичко това на камерата, смеейки се развълнувано, докато той се изравни, след което удари крилата си и започна да лети нагоре, нагоре и нагоре към облаците, които бяха обсипани със сребро, тъй като луната проблясваше през тях.
Каталина се втурна напред, сякаш искаше да изтръгне Атласа от ръцете ми, но когато погледът ѝ падна върху сина ѝ през прозореца, устните ѝ се разтвориха и красива усмивка украси устата ѝ.
Ксавие се стрелна в облаците и се изгуби от погледа ми, а аз най-накрая приключих със записа.
Написах публикация във FaeBook с прикачен видеоклип и погледнах към Каталина с палец, надвиснал над бутона за публикуване. Вече имах над един милион последователи там и ако натиснех този бутон, новината щеше да бъде разгласена.
– Единствената причина, поради която Лайънъл запазва властта си над него, е, че това е тайна. Пегасите са една от най-разпространените форми на Ордени, които съществуват. Освен ако Лайънъл не иска да отчужди всички тях, ще трябва да излезе в подкрепа на сина си. Единствената власт, която той притежава тук, е в това, че го държи в тайна. Щом е излязло наяве, значи е излязло.
– Той ще те убие за това, че си го разкрила – въздъхна тя, а очите ѝ се разшириха от страх.
– Почти съм сигурна, че така или иначе планира да ме убие – казах с вдигане на рамене.- Поне ако ме убие заради това, то е било за нещо, което има значение.
– Аз.
– Кажи му, че дойдох тук и говорих с теб за Дариус. Кажи му, че съм измислила някакво извинение, за да те накарам да излезеш от стаята, и докато се върнеш, вече съм била направила това. Прехвърли цялата вина върху мен. Искам да направиш това.
– Добре… – каза тя колебливо и аз срещнах погледа ѝ.
– Трябва ли да те накарам да се закълнеш в звездите? – Изръмжах.
– Не, ще му кажа. Благодаря ти, Роксаня.
– Аз съм Тори. Само Дариус ме нарича Рокси и не мога да го накарам да спре, но не искам някой друг да си създава навик за това – казах аз. Макар че в този момент, ако Дариус започнеше да ме нарича Тори, сигурно щеше да е просто странно. Не че някога щях да призная, че нямам нищо против това с Рокси.
– Добре. Благодаря ти, Тори.
Усмихнах ѝ се и натиснах „пост“.
Каталина изтръпна, когато тайната на Ксавие стана виртуална, а аз погледнах надолу към атласа си, когато започнаха да валят реакции и коментари, преди да заключа екрана.
По дяволите, ами ако татко Акрукс наистина ме убие за това?
– Бягай, Тори – издиша Каталина, а в очите ѝ танцуваше истински страх. – Бягай към портата и се върни в академията, преди той да се е върнал. Ако те намери тук…
– Считай, че съм изчезнала. – Засмях се, докато нервите накараха сърцето ми да трепне.
Каталина ми се усмихна, преди да разкъса роклята си, да освободи косата си от перфектно оформения кок, да ми покаже тези великолепно изкуствени цици и да скочи от прозореца след сина си. Тя се преобрази, докато падаше, и устните ми се разтвориха, когато от плътта ѝ изскочи зашеметяващ сребърен дракон.
Тя си проправи път нагоре към облаците, точно когато Ксавие се гмурна под тях с възбудено хленчене.
Бързо вдигнах атласа си и направих снимка на двамата, които танцуваха в небето, преди и аз да скоча през прозореца.
Крилете ми се раздвижиха на гърба и аз летях бързо и силно по пътя, докато не се издигнах над портите, отвъд защитните стени срещу звезден прах, където се приземих бързо, а ботушите ми се плъзгаха по чакъла.
Измъкнах звездния прах от джоба си и намигнах на уплашените пазачи половин секунда преди да го хвърля над главата си и звездите да ме отведат обратно в академията.
Залитнах, като се появих, и изведнъж силни ръце ме обхванаха отзад, което ме накара да изкрещя от изненада.
Някаква ръка ми запуши устата и аз замълчах за миг, когато ме обгърна аромат на дим и кедър.
Дариус ме набута обратно през дупката в оградата, прегърна ме през кръста и ме запрати към едно огромно дърво в края на кампуса, преди да си махне ръката от устата ми.
Ръцете му се приземиха от двете страни на главата ми, докато ме приковаваше, гледайки ме с гневния като дракон поглед на Дракона, чиито зеници се бяха превърнали във влечугоподобни прорези, а между устните му се плъзна нотка дим. Беше облечен само с панталони и останах с впечатлението, че е долетял тук, за да ме причака в момента, в който се върна. Предполагам, че не е харесал публикацията ми във FaeBook.
– Какво, по дяволите, си мислеше? – Попита той.
– Уау, успокой се, пич – казах аз и притиснах ръце към гърдите му, за да го отблъсна. Той не помръдна нито сантиметър и аз просто се оказах с ръце, притиснати към твърдите му като скала мускули, а сърцето му лудо биеше под дясната ми длан.
– Знаеш ли какво направи? – Изръмжа Дариус. – Баща ми може да убие Ксавие за това! Може да…
– Няма да го направи – избухнах гневно. – Не може. Не виждаш ли това? Единствената власт, която имаше над Ксавие, беше да пази в тайна истинската му форма на Орден. Сега всички знаят, той е свободен. Убийството му не би променило истината. А и не може да отчужди всеки пегас в Солария, като направи публично достояние орденските му глупости. Ще трябва да позволи на Ксавие да напусне къщата, да се присъедини към някое стадо, да полети.
Дариус ме гледаше така, сякаш не знаеше дали да ме убие, или да ме целуне, и когато погледът ми падна върху устата му, установих, че ме боли за второто. Майната им на звездите.
– Има право – гласът на Кейлъб дойде от сенките зад масивния Дракон, който беше заел цялото ми внимание, и аз обърнах глава, за да видя, че той, Сет и Макс наблюдават тази размяна с интерес. Това би обяснило, че звездите не ни поразяват или каквито и да е други глупости да искат да правят. Макар че предполагах, че наистина трябва да спра да го докосвам… не че го правех.
– Направи това, за да… му помогнеш? – Попита Дариус така, сякаш не можеше да разбере защо, по дяволите, бих направила това, а аз присвих очи към него.
– Аз съм задник само в деветдесет процента от случаите – казах, като му хвърлих поглед. – В останалите десет процента съм шибана светица. Така че да, направих го, за да му помогна. Оказва се, че не уважавам само двама членове на семейството ти.
– Ти избута брат ми през шибания прозорец – изръмжа той.
– Щях да го хвана с въздушната си магия, ако трябваше. Освен това по този начин татко Акрукс не може да се опита да твърди, че е участвал в това. Това е гениален план и ти го знаеш. Освен това майка ти ми каза да го публикувам, за да не се налага да ти се обяснявам.
– Майка ми? – Изсмя се Дариус. – Тя почти не забелязва нищо извън външния вид. Последното нещо, което би насърчила, е скандал като този. Тя…
– Това не е вярно, тя те обича, просто… – Замълчах, тъй като сделката, която бях сключил с Каталина, остана на езика ми. Бях се заклел да не казвам на никого за начина, по който я бях освободил от тъмната принуда на Лайънъл, и нямах намерение да приема още по-голямо наказание от звездите, като наруша думата си.
– Какво тя?- Поиска Дариус.
Огънят на Феникса пламна горещо под кожата ми и дланите ми трепнаха на гърдите му, когато ми хрумна една мисъл. Такава, която наистина трябваше да обмисля досега, ако не бях толкова погълната от ученето, сенките, тренировките на мажоретките и просто старото умиление за това чудовище пред мен, че да мисля за него.
– Вярваш ли ми? – Попитах, като пръстите ми се движеха по кожата му достатъчно, за да привлекат вниманието му.
– Защо?
– Искам да опитам нещо. Нещо, което направих за майка ти. Но ще трябва да останеш неподвижен, докато го направя.
Дариус ме погледна за дълъг миг и слабият трепет на земята под краката ми ми даде да разбера, че звездите са осъзнали колко близо сме един до друг. Дори и с компанията не им харесваше да се докосваме един друг, макар че сякаш им отнемаше много повече време да забележат, ако не бяхме сами.
Дариус издиша гневно, но очите му се отместиха назад, когато успя да овладее част от темперамента си, а дълбокият им кафяв цвят отново бе обграден с черни пръстени.
– Доверявам ти се – изръмжа той и другите наследници измърмориха нещо зад него, но не ми беше интересно да го чуя, защото в думите му имаше искреност, която достигна и докосна душата ми. Той говореше сериозно. По някаква причина, въпреки всичко, през което бяхме преминали, той все още беше способен да ми се довери.
Предложих му намек за усмивка, докато огънят на феникса ми се издигаше на повърхността на кожата ми, преди да го насоча към плътта му, където го докоснах.
Мускулите му се стегнаха под ръцете ми, очите му се разшириха, когато ме погледна, но той не се отдръпна, изчаквайки, докато течният огън се разкъсваше под кожата му и търсеше всякакви признаци на това, че Лайънъл е поставил ограничения на душата му.
Отне ми само миг, за да открия един, после още един и още един. Задъхвах се, когато откривах все повече и повече и повече от тях. Толкова много връзки и ограничения за нещата, които можеше да каже и направи, че дори не можех да ги преброя, докато ги разкъсвах, изгаряйки ги една след друга.
Ръцете ми започнаха да омаляват, а краката ми да треперят, докато изгарях стените с даровете си, но отказвах да спра, докато всяко парче тъмна магия не беше изтръгнато от душата му.
Задъхах се, когато изгорих и последната, коленете ми се подкосиха, когато паднах срещу него, но той ме хвана, преди да успея да падна на земята.
– Ти… – Дариус ме вдигна на ръце, гледайки ме с широко отворени очи, сякаш дори нямаше думи да обясни какво току-що бях направила за него.
– Какво стана? – Попита Макс като се приближи, опитвайки се да ме погледне, докато Сет и Кейлъб го блъскаха.
Гръмотевици разлюляха небето над главите ни и когато погледнах нагоре над главата на Дариус, осъзнах, че сме защитени от бурята от огромен въздушен щит.
От небето затрещяха мълнии, които се блъснаха в него, а Сет прокле, тъй като с магията си тъкмо успя да поеме основната част от удара.
– Пусни ме – промърморих аз.
– Дори не можеш да стоиш – изръмжа Дариус.
– Аз ще я взема – предложи Кейлъб и от устните на Дариус се изтръгна свирепо ръмжене, докато протягаше ръка към мен.
Кейлъб оголи зъби точно в обратната посока за миг, след което успя да оправи изражението си.
Сега земята под краката ни се разтресе още по-силно и с проклятие Дариус затвори очи и ме предаде на Кейлъб.
Всичко започна да се успокоява почти мигновено и Дариус отново изръмжа, докато ме гледаше в ръцете на Кейлъб.
– Просто се успокой, човече. Аз само я държа – изпъшка Кейлъб.
– Кажи ни какво, по дяволите, ти направи току-що – настоя Сет, а погледът му бе вперен в Дариус, като протегна ръка и прокара длан по ръката му в утешителен жест.
– Тя… мисля, че тя… но не разбирам как…
– Огънят на феникса изгаря глупостите – допълних аз. -Току-що го освободих от всяко заклинание за тъмна принуда, което Лайънъл някога е поставял върху него.
Всички наследници се обърнаха, за да ме погледнат, сякаш току-що им бях казала, че извънземен на име Клайв живее в задника ми, и аз въздъхнах, като отпуснах глава назад върху рамото на Кейлъб. Чувствах се така, сякаш току-що бях изкарала десет рунда на ринга срещу дракон с болен зъб. Очите ми вече бяха затворени и бях почти сигурна, че ако стоим тук още дълго, ще заспя.
– Благодаря ти, Рокси – въздъхна Дариус и погледът, който ми хвърли, накара сърцето ми да се свие странно, докато прехапвах долната си устна.
– Ами, както казах. Само в деветдесет процента от времето съм задник – пошегувах се, без да знам какво да правя с начина, по който ме гледаше. – Но ако за вас е все едно, искам просто да се върна в леглото си и…
– Заведи я обратно в моята стая – каза Дариус, а погледът му се обърна нагоре, за да срещне този на Кейлъб. – Увери се, че в камината бушува огън, за да може да възстанови магията си, докато спи. Аз ще спя в Дупката тази нощ. Има неща, които всички трябва да обсъдим.
– Ебаси да – каза Сет ентусиазирано, докато Макс се смееше мрачно, а аз трябваше да се запитам колко ли тайни е бил принуден да пази Дариус от останалите наследници и какво точно щеше да се промени сега, когато вече не му се налагаше да ги пази.
– Ще се срещнем там – каза Кейлъб и затегна хватката си върху мен, докато Дариус му подаваше ключа от стаята.
Дариус се поколеба точно до нас и протегна ръка, за да прокара пръсти по лицето ми.
– Беше права, нали знаеш – въздъхна той, сякаш останалите не ни заобикаляха, а когато погледнах в очите му, почти ми се стори, че не са. – Не съм достатъчно добър за теб.
Дори нямах време да отговоря, преди Кейлъб да се изстреля от него, да напусне безопасността на въздушния мехур на Сет и да се впусне в бурята с мен в ръце.
Затворих очите си срещу проливния дъжд, докато преминавахме през него, и преди да се усетя, вече бяхме пред вратата на Дариус и той въртеше ключа в ключалката.
– Предпочитам просто да се върна в собствената си стая – протестирах, но Кейлъб ме игнорира, стрелна се право вътре и ме постави на крака до леглото.
В един миг на движение той ме заобиколи, свали ботушите, дънките и горнището, а след това набута една от тениските на Дариус през главата ми, върху бельото, след което ме запрати в огромното легло и подгъна одеялата точно под брадичката ми.
– Кейлъб! – Избухнах, но той само се засмя.
– Все пак съм виждал всичко това преди, скъпа – пошегува се той, докато отново ускоряваше ход, дръпвайки прозореца и щорите, преди да използва магията си, за да запали огромен огън в камината.
Топлината му ме обля и аз въздъхнах, докато вътрешният ми Феникс се къпеше в магията на пламъците.
– Не искам да спя тук – промълвих, докато ароматът на Дариус ме обгръщаше и цяла плеяда от съжаления заприиждаха в душата ми. Но бях толкова изтощена от използването на дарбите си, че просто не можех да спра очите си да се затварят.
Кейлъб се засмя тихо.
– Ще заключа вратата и ще пъхна ключа обратно под нея, за да можеш да избягаш на сутринта.
– Козел – промърморих аз.
– Винаги – съгласи се той, изгаси осветлението и вратата щракна, преди да последва звукът от завъртането на ключа в ключалката.
Бях прекалено уморена, за да споря повече, но преди да се отдам на сън, грабнах Атласа си от нощното шкафче и препратих на Дариус снимката, която бях направила на Ксавие и Каталина, летящи заедно в орденските си форми. Той заслужаваше да види доказателство за любовта на майка си след всичките тези години, а знанието, че всички те са били лишени от тази връзка толкова дълго време, караше сърцето ми да се разболява за тях.
Миг по-късно от него дойде съобщение и аз се усмихнах на себе си, докато го четях.

Дариус:

Благодаря ти, Рокси. Това означава за мен повече, отколкото могат да предадат думите.

Бузите ми се зачервиха при отговора му и прехапах устна, защото ме дърпаше изтощение. Въздъхнах на себе си, докато се сгушвах в леглото му, опитвайки се да не се задържам в спомените за това как спях тук с неговите ръце, обвити около мен, чувствайки се така, сякаш нищо и никой на света не можеше да ме нарани, стига само да си стоях там. Може би трябваше да послушам тези инстинкти. Защото леглото му не се чувстваше същото без него тук. И за първи път, който щях да си призная, трябваше да се запитам дали не съм направила ужасна грешка, когато съм казала „не“.

Назад към част 18                                                           Напред към част 20

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!