УЧИЛИЩЕ ЗА ВАМПИРИ – Клетвата на Дракон – Новела 8,5- част-7

Глава 6

Целувката му беше толкова неочаквана, че Анастасия се изненада и остана напълно неподвижна. Тя просто стоеше там и държеше ръцете му, докато той притискаше устните си към нейните.
Ако беше разбрала, че ще я целуне, щеше да се отдалечи.
Но не беше разбрала, затова не помръдна.
И тогава се случи най-странното нещо. Докосването му не беше нищо от това, което си беше представяла. Трябваше да е твърде силен, твърде неудобен или твърде взискателен. Но не беше. Беше сладък и силен и достатъчно колеблив, за да знае тя, че и той е бил изненадан от целувката.
Все пак Анастейша щеше да се отдръпне. Трябваше да се отдръпне. И щеше да се отдръпне, ако не си беше спомнила за напълно променения вампир с добрите, заслужаващи доверие очи и момчешката чаровна усмивка, както и за целувката, която беше много, много подобна – само че тази тя наистина можеше да усети. Моя… той я беше нарекъл моя и сърцето ѝ беше откликнало, преди умът ѝ да успее да се сети, а точно това се случваше в този момент. Тялото ѝ откликваше на докосването на Брайън, преди умът ѝ да се сети да го спре. Затова тя се наведе към него и го целуна нежно и напълно отдадено.
Докато умът ѝ не мислеше, а тялото ѝ беше заето с усещания, нещо горчиво студено докосна задната част на полата на Анастейша и повдигна косата ѝ, което накара реалния живот да се намеси в целувката им. Объркана от странните усещания, идващи откъм гърба ѝ, Анастасия тъкмо започваше да се отдръпва от Брайън, когато зад тях се разнесе звукът на криле.
Звукът я ужаси като нищо досега.
Чист страх я прониза. Анастасия се взираше диво в Брайън.
– Нещо ужасно идва!- Изпъшка тя.
Промяната, която настъпи в него, беше мигновена. От нежен младеж с мечтателни очи той се превърна във Воин – с изваден меч и напрегнато тяло.
– Остани тук, до камъка и зад мен.- Този път той не я избута от краката ѝ. Вместо това я поведе бързо в отбранителна позиция, а после се обърна с лице към онова, което се криеше в предверието.
С разтуптяно сърце Анастасия приклекна зад него и се вгледа в сивкавия мрак. Изпълнена с предчувствие, тя зачака да я атакува.
Нищо не помръдна.
Никакво злокобно създание от кошмара не падна върху тях. Никакви мародери не се нахвърлиха. Нищо лошо не се случи. Около тях имаше само ливада и далечния аромат на реката.
Тя видя, че широките му рамене започват да се отпускат, и се приготви за подигравателния му коментар. Когато той се обърна към нея, Анастасия видя в изражението му само тревожна загриженост.
– Знаеш ли какво беше?- Попита той.
– Не.- Тя прокара трепереща ръка през косата си.- Но ти давам думата си, че не съм се преструвала.
– Знам това – каза той.- Майсторът на меча не е просто добър с острието. Той умее да разчита телата и да преценява реакциите. Ти се страхуваше.- Той се протегна, хвана ръката ѝ и ѝ помогна да се изправи на крака. Ръцете им останаха заедно за миг. Той стисна нейната, преди да я пусне, а после Брайън посегна към чашата, която седеше пълна и готова в средата на олтара.- Изпий това и изяж малко от храната. Това ще помогне. Освен това трябва да се заземиш след такова мощно заклинание.
Докато тя отпиваше от укрепващото вино и хапваше от хляба и сиренето, Брайън бързо разглоби олтара, наблюдавайки постоянно около тях.
– Усети ли го? Студът?- Попита тя.
– Не.
– Чу ли крилата?
– Не.- Той срещна погледа ѝ.- Но вярвам, че си го усетила и чула.
– Някои индиански племена вярват, че птиците носят лоши предзнаменования. Особено черните птици – каза тя.
– Обичам да вярвам, че Никс иска да си създаваме собствени знамения – каза той. След това се усмихна и посочи купчината диви цветя недалеч от тях и блестящата синя птица с оранжево петно на гърдите, която пърхаше там.- Това определено не е лошо знамение.
Анастасия отново намери усмивката си.
– Не, това е красива птица.
– И тя е върху тези огромни жълти цветя. Това също трябва да е добро.
– Това са слънчогледи. Всъщност любимите ми цветя – каза тя и ги погледна нежно, което по някаква причина накара Дракон да се намръщи.
– А не са ли като плевели?
Тя поклати глава в явно пренебрежение към флоралното му невежество.
– Те не са плевели. Свързани са с любовта и страстта. Те са силни, блестящи и плодоносни – семената им хранят всичко – от птици до хора.
– Така че би казала, че те също са добър знак.
– Бих казала – каза тя.
– И по повод на това второ добро предзнаменование, да тръгваме. Твърде изложени сме на риск тук, а и е почти светло.
Тя кимна и, все още отпивайки от виното, двамата напуснаха поляната. Брайън носеше кошницата ѝ в едната си ръка, а в другата държеше меча си.
– Благодаря ти, че ми повярва – каза тя, след като известно време вървяха в другарско мълчание.
– Няма за какво – каза той.
Тя го погледна.
– Не си това, което очаквах.
Той срещна погледа ѝ и се усмихна.
– По-нисък съм, нали?
Анастасия му отвърна с усмивка.
– Да. Определено си по-нисък.
След няколко мига Брайън попита:
– Харесвам ли ти по-нисък?
Тя просто продължи да се усмихва.
– Мисля, че не ме харесваш – каза той.
Тя вдигна вежди към него.
– Вече ти го казах.
– Да, но заклинанието го доказа.
– И как го направи?- Каза тя.
– Предполагаше се, че ще разкрие истината за мен и за всички мои – той направи пауза, замисли се, после продължи – и за всички мои арогантни прегрешения.
Тя усети как лицето ѝ се затопля и отвърна поглед от него.
– Значи, ако наистина бях такъв – все така арогантен и пълен със самолюбие и без да се интересувам от другите – ти щеше да видиш истината за това и нямаше да ме харесаш.
Тогава тя наистина го погледна.
– Не, грешиш. Това, че истината за теб се разкрива, не означава, че човекът, който я вижда, автоматично ще те намрази – дори и да си арогантен и пълен със самолюбие.
Той се засмя.
– Мисля, че това, което току-що каза, беше хубаво, въпреки че не звучеше така.
– И аз мисля, че си по-добър в заклинанията и ритуалите, отколкото даваш да се разбере – контрира го тя.
– Мисля, че ще трябва да погледнеш оценките ми, за да се убедиш.
– Ще го направя – каза тя.
– Може би ще се изненадаш от това, което ще намериш – каза той.
Тя срещна погледа му.
– Да. Може би ще бъда.
Слънцето тъкмо започваше да се издига през скалите на изток, когато стигнаха до вратата, която водеше към покоите на професорите в главната къща. Брайън ѝ подаде кошницата.
– Благодаря – каза тя.- Предполагам, че ще се видим в клас.
– Не и през този семестър. Миналия семестър взех „Заклинания и ритуали“. Но ще ме видиш.
Анастасия си пое дълго дъх и каза:
– Дракон, за целувката…
Той вдигна ръка, за да спре думите ѝ.
– Не – каза той бързо.- Не ми казвай, че е било грешка.
– Ти си младеж. Аз съм професор.
– Това ли е? Това ли е единственият проблем, който имаш с мен?
– Достатъчен е – каза тя твърдо.
Вместо да се разубеди, тя видя как дългата, бавна, триумфална усмивка изкривява устните му.
– Добре, защото това е само временен проблем.- Той хвана ръката ѝ, вдигна я и целуна дланта ѝ. След това, все така усмихнат, сви ръка на сърцето си и с пълно уважение и се поклони и каза:- Весела среща, весела раздяла и отново весела среща, професор Анастасия.
Преди тя да успее да отговори, той и удари по бузата бърза целувка, обърна се и се отдалечи, подсвирквайки си щастливо.
Дракон се беше оказал прав – тя се изненада, когато погледна оценките му. „На практика е идеален ученик“ – промълви си тя, докато прелистваше досиетата. Беше изненадана и от начина, по който се отнасяха към него студентите, особено тези, които бяха дошли при нея за любовни заклинания.
Те го харесваха.
Разбира се, никой от тях не висеше с него, не се захласваше по него и не флиртуваше открито с него. Е, никой от младежите, които бяха дошли при нея за любовни заклинания, не флиртуваше открито с него. Другите… да.
Анастасия се опитваше да не забелязва и да не се интересува.
Не можеше обаче да не забележи, че като цяло младежите гледаха към него. Беше популярен сред всички, включително и сред професорите си. А Дракон на свой ред беше очарователен и арогантен, остроумен и пакостлив. И добър.
Той беше любезен.
Анастейша дори не можеше да се опита да не се интересува от това.
Всеки път, когато пътищата им се пресичаха през следващите няколко дни, а това се случваше често, очите му намираха нейните. Погледът му се задържаше върху нея. Нейният поглед се спираше върху него.
И всяка сутрин тя намираше свеж слънчоглед в кристална ваза на бюрото си.
Анастасия беше сигурна, че целият Дом на нощта щеше да коментира погледите, които преминаваха между най-новия майстор на меча и най-младия професор. Но се оказа, че те са напълно разсеяни от един ужасен човек на име Джеси Бидъл.
– Той сякаш ни подлудява – казваше Диана, докато заседанието на Съвета на Тауър Хил се свикваше в салона на професорската стая.
Анастасия, която все още се чувстваше притеснена от присъствието си на заседание на Съвета, набързо зае мястото си и се опита да не изглежда изненадана, когато Шоу, водачът на училищните воини „Синовете на Еребус“, влезе в стаята, следван от двама от най-старите си вампири, както и от Дракон Ланкфорд.
Очите му се срещнаха с нейните за един удар на сърцето и той кимна кратко, преди да се поклони и да поздрави върховната жрица.
– Добре, всички са тук – каза Пандея.- Заседанието на Съвета може да започне официално.- Тя насочи вниманието си към Шоу.- Обяснете какво точно се случи снощи.
– Беше малко след полунощ. Тъмните дъщери бяха отишли на Кървавия остров, за да извършат ритуала „Фаутор пер Фортуна“ за шестокласниците. Докато молеха Никс да ги благослови и да им помогне да бъдат облагодетелствани от съдбата с Промяната, Бидъл излезе от сенките, преобърна ритуалните свещи и наруши кръга – каза Шоу и поклати глава с отвращение.- Човекът ги принуди да напуснат острова. Обучаващата се върховна жрица каза, че погледът му се задържал горещо и тежко върху всяко от момичетата, дотолкова, че те се чувствали опетнени от него дори след като се върнали в стаите си.
– Тя ми каза, че според нея той е доста луд – каза Диана.
Пандея заговори твърдо:
– Днес ги посетих и мога да ви кажа, че усетих ехото на страха и нещо тъмно и тежко, което се носеше в тях.- Върховната жрица се обърна към Анастасия:- Ти ли ги изчисти?
– Направих го и почти веднага всеки от тях съобщи, че се чувства по-добре – по-леко беше думата, която използваха – каза Анастасия.
Погледът на Диана прониза Шоу.
– А защо нямаше Воин, който да защити нашите млади ученици?
– Тъмните дъщери решиха, че благословията ще бъде техен подарък за шестокласниците от мъжки пол, така че нямаше присъстващи мъже – нито ученици, нито вампири. Знаеш, че доста често Тъмните дъщери извършват ритуали отделно от Тъмните синове – каза Шоу и Анастейша видя, че той се опитва да овладее разочарованието си.- Ето защо включих Дракон Ланкфорд на това заседание на Съвета. Предлагам оттук нататък, дори ако ритуалът посочва да участват само жени, да присъстват и мъже ученици, ако са извън кръга.
– Това достатъчна защита ли е?- Попита Лавиния, професорът по литература.- Нима нашите вампири Воини не трябва да защитават малките си? Може би те трябва да ги придружават винаги, когато напускат кампуса.
Диана изхърка с отвращение.
– Да, ако искаме те да живеят като затворници. Нашите ученици, особено момичетата, трябва да имат свободата да идват и да си отиват, когато пожелаят, без въоръжена охрана.
Пандея въздъхна.
– Може би трябва да наредим на Тъмните дъщери да не провеждат ритуали на Кървавия остров, докато този конфликт с шерифа не отшуми.
– Островът е наш!- Удари с ръка по масата Диана.- Наречен е така заради нашите ритуали – не бива да позволяваме на един властен човек да нарушава правата на нашите ученици.
– Сейнт Луис вече не е варварски аванпост.- Отговорът на Пандея беше бърз.- Човешкото му население се е увеличило повече от два пъти през последните няколко години. От прашен търговски пост на реката той се е превърнал в процъфтяващ град.
– А Тауър Гроув е бил нещо красиво и спокойно, когато Сейнт Луис е бил мръсно, нецивилизовано бебе селище – каза Диана.
– Разбира се, че е бил. Вампирите винаги сме създавали красота, където и да сме живели. Но с променящите се времена не можем да си позволим да се отчуждаваме от тези, които ни заобикалят, и ако това означава, че нашите Тъмни дъщери изпълняват ритуалите си тук, на обширните площи на Тауър Гроув и прерията, която наричаме свой дом, а не на пясъчен остров в обсега на градските пристанища, то нека бъде така. Неприятно ми е да го кажа, но предвиждам, че ще се наложи да крием самоличността си от човешкото население. Ужасно е да си го представим, но това е малка цена, която трябва да платим, за да могат нашите млади да бъдат оставени на мира.
– Хората никога няма да ни оставят на мира. Те ни мразят!- Избухна Диана.
– Не всички – възрази Пандея.- Много от тях ни завиждат и се страхуват от нас, но някои от тях ни уважават. Знаеш, че не липсват хора, които с готовност споделят кръвта си с нас – дори няколко вампири тук, на това заседание на Съвета, имат човешки съпруги, макар че сегашната тенденция е хората да се преструват на незаинтересовани да се смесват с нас.
– Страхувам се, върховна жрице, че тенденцията е повече от обикновена незаинтересованост. С насърчението на шериф Бидъл хората могат да си помислят, че могат да действат срещу нас – каза Шоу.
– Те не могат да се изправят срещу нашите Воини – каза Пандея, явно разстроена от посоката, в която бе поел разговорът.
– Тогава нека изпратим нашите Воини в града, за да научат Бидъл, че не може да тормози нашите ученици! Каза Диана.
Анастасия не можеше да мълчи повече.
– Но нали Върховният съвет изрично е забранил на Воините да предприемат действия срещу хора, различни от тези в защита?
Диана изхърка.
– Това е правило, създадено от Съвета, който живее във Венеция – място, където се смята за елегантно да бъдеш човек, желан от вампир. Те не могат да разберат какво се случва тук, в нецивилизована Америка.
– Стига!- Гласът на Пандея напълно се промени, а силата на заповедта ѝ накара тънките косъмчета по предмишниците на Анастасия да се изправят.- Диана, думите ти са неуместни. Моят Дом на нощта няма да се разбунтува срещу своя Върховен съвет. И един заблуден човек няма да обърне цял град срещу нас. Не бива да забравяме, че всички ние някога сме били хора.
Диана наведе глава.
– Простете ми. Не исках да проявя неуважение. Просто е немислимо нашите юноши да се страхуват да напускат територията на училището, освен ако не са маскирани или в компанията на Войни.
– Ето защо съм съгласна Шоу да включи най-новия ни майстор на меча в това заседание на Съвета – каза Пандея.- Дракон, бих искала ти и мъжете от шести клас, които са показали способности на Войни, да сте сигурни, че нашите жени няма да напускат кампуса без присъствието на поне един от вас във всяка група.
– Разбира се, върховна жрица – каза Дракон, сложи ръка на сърцето си и склони глава пред Пандея.
– Знам, че това не е перфектно решение на проблема, но ще гарантира, че нашите момичета няма да бъдат толкова лесно сплашвани от Бидъл, който, както повечето хулигани, вероятно ще загуби интерес към тормоза, когато се сблъска с нещо повече от млади момичета, въоръжени със свещи и билки. Така те ще бъдат защитени и все пак ще имат свободата да идват и да си отиват, без да са под охраната на възрастни.- Пандея погледна към останалите членове на Съвета.- Ще изпратя съобщение до Венеция. Върховният съвет трябва да бъде информиран за това, което се случва тук.- След това изненада Анастасия, като каза.
– Професор Анастасия, впечатлена съм от силата на вашите заклинания. Искам да ви помоля да направите заклинание за Дома на нощта – нещо защитно.
Анастасия се поколеба и почти не проговори, освен да се съгласи безгрижно, но твърдият глас на наставника и проговори през съвестта й: „Следвай инстинкта си, довери се на себе си. Затова сви рамене и каза това, което чувстваше, че трябва да каже.“
– Върховна жрице, с уважение бих искала да препоръчам друг вид заклинание.
– Друго освен за защита? Защо?
Анастасия си пое дълбоко дъх и последва това, което ѝ подсказваха инстинктите.
– Защитното заклинание в самата си същност е насочено към насилието. В края на краищата, ако нямаше нужда да се предпазва от агресивно действие, заклинанието изобщо нямаше да е необходимо да се прави.
– И има ли нещо лошо в това?- Попита Пандея.
– Обикновено не – обясни Анастасия.- Но в този случай се чудя дали самият акт на заклинанието няма да е като да побутваш или подтикваш този човек Бидъл.
– Мисля, че да го побутваш и подканяш звучи като отлична идея – каза Диана и няколко от членовете на Съвета кимнаха в знак на съгласие.
– Не и ако целта е да го накараме да ни остави на мира – каза Анастасия.- Това всъщност би могло да ни задържи в съзнанието му, когато иначе, с присъствието на Дракон и другите обучаващи се воини, Бидъл, както каза нашата върховна жрица, би загубил интерес към нас.
– Имаш добра гледна точка – каза Пандея.- Какво би предложила вместо това?
– Заклинание за мир. И не бих го произнесла тук, на нашата земя. Въпреки че неотдавнашните действия предизвикаха гнева ни, ние имаме мирни намерения. Човекът е този, който се нуждае от заклинание. Най-добре ще се получи, ако съм по-близо до мястото, където се намира убежището на Бидъл.
– Затворът близо до градската зелена площ. Това определено е неговото убежище – каза Шоу.
– Тогава трябва да направя заклинанието за мир близо до затвора. Като странична полза то ще има общо успокояващо въздействие върху града, което ще помогне да се успокоят всички човешки нерви, които Бидъл е започнал да къса.
– Трябва да се съглася с Анастасия. Направете заклинанието си, професоре. Само се уверете, че ви придружава воин от Сина на Еребус.
– За мен ще бъде чест, професоре – каза Шоу и й се поклони.
– Не искам да ви обиждам, но не мога да произнеса заклинание за мир, докато ме охранява Воин. Това просто противоречи на самата същност на заклинанието.
– Но не е безопасно за теб да се приближиш сама толкова близо до убежището на Бидъл – каза Пандея.
– Нима само присъствието на вампирски Воин ще наруши заклинанието?- Попита Диана.
– Да.
Диана се усмихна.
– Е, тогава ще изпратим следващото най-добро нещо, което ще те защити – Дракон Ланкфорд. Той все още не е променен, така че няма да бъдеш защитавана от Воин, макар че ще бъдеш пазена от Майстор на меча.
– Това няма ли да реши проблема с твоята защита?- Каза Пандея.
Анастасия прочисти гърлото си, преди да заговори.
– Да, това би го решило.
Върховната жрица се обърна към младия майстор на меча.
– Какво ще кажеш, Дракон?
Той се усмихна, сложи ръка на сърцето си и се поклони на Анастасия.
– Казвам, че аз съм готов да защитавам професор Анастасия.
– Отлично! Направи заклинанието тази вечер, Анастасия. Сейнт Луис се нуждае от цялото спокойствие, което може да получи възможно най-скоро – каза Пандея.- И с това заседание на Съвета се закрива. Благословен да бъде всеки от вас.

Назад към част 6                                                           Напред към част 8

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!