Колийн Хоук – Мечтата на тигъра ЧАСТ 29

Глава 27
Светилище на Земята

Не реагирах, тъй като не исках Кадам да се върне.
– Какво не е наред? – Изсъсках тихо, докато тялото й бавно стана видимо.
Зелените й очи блестяха от гняв и болка.
– Ана? – попитах, докато вдигах ръцете си, за да хвана нейните, които все още стискаха ризата ми. Когато видях, че са ръцете на Фет, прошепнах думите, които щяха да ме върнат обратно, и шалът се зае с работа.
Тя не ми отговори и аз докоснах бузата й, предлагайки й лесен достъп до ума си, но тя се отблъсна от мен и постави старата си позната бариера между нас.
– Нещо лошо ли казах? – Попитах. – Забравих ли нещо?
– Не – отвърна тя през рамо. – Нищо не си забравил. Това е проблемът.
– Кажи ми какво не е наред – казах аз. – Каквото и да е, ще го оправя.
Обръщайки се, тя пъхна списъка в ръцете ми.
– Някои неща не можеш да поправиш, Сохан.
Тя се запъти към вратата, а ботушите й тихо стъпваха по пода на колибата.
– Ще бъда отвън, когато си готов да тръгнеш – каза тя и се наведе, за да излезе през вратата, замъглявайки тялото си, в случай че Кадам все още е наблизо.
Вдигнах очи към тавана, умолявайки небесата за помощ по начина, по който си представях, че го правят повечето мъже, които бяха напълно объркани от жените, с които живееха, и след това я последвах. Когато я настигнах, тя беше затворена за мен по начин, който не бях изпитвал, откакто бяхме станали приятели. Цялото й поведение беше твърдо и недостъпно. Нямаше го другарството, което бяхме изградили през последните няколко месеца. Беше ни обгръщало като общо одеяло и двамата седяхме под него, наслаждавайки се на топлината, която предлагаше.
Въздишайки и желаейки да имам списък или поне ръководство с инструкции, което да ми помогне да разбера Анамика, аз погледнах списъка, който Кадам ни беше дал, и казах:
– Следващата спирка е Кишкинда и след това Светилището на Земята. Нямам представа какво означава второ.
Ана взе списъка от ръцете ми и каза:
– Амулетът знае. Трябва само да му кажеш къде и той ще ни отведе приблизително до мястото, на което трябва да отидем, или поне достатъчно близо, за да го намерим. Но първо трябва да си починем.
Върнахме се в дома си и за моя изненада разбрах, че Ана е довеждала деца, всъщност цяло крило на къщата беше на практика препълнено с деца.
– Какво е това? – Попитах я, докато половин дузина деца се движеха по коридора.
– Сигурно е време за уроците им – уморено отговори тя.
– Имаме ли учители тук?
– Няколко. Те идват от различни времена и места. И няколко бавачки, за да ги пазят.
Усмихвайки се, казах:
– Опитваш се да създадеш нова армия ли?
– Не. Те просто се нуждаеха от дом.
Въздъхнах и опитвайки се да разсея напрежението между нас, казах:
– Само не очаквай от мен да бъда баща на половината човечество.
В отговор Ана каза тихо:
– Не очаквам нищо от теб. Лека нощ, Кишан.
– Лека нощ.
Ана се тръгна по коридора, по който бяха изчезнали децата. Чувството на празнота в стомаха ми ме изгони навън. Тъй като не исках да остана в празната си стая, се отправих към гората и заспах.
На другия ден, след бърза закуска я потърсих и я намерих да ме чака със списъка в ръка.
Почти неохотно тя пристъпи по-близо и двамата бяхме отведени не към Кишкинда, а към руините на Хампи. Разпознах банята на кралицата и храма Вирупакша.
– Къде се намираме? – Попита Ана.
– Това е пътят, по който Рен и Келси влязоха в Кишкинда.
– И как са го направили? – Настроението ѝ беше студено и делово. Това не ми хареса. Исках да си върна топлата Ана. Онази, която разрошваше косата ми и ме дразнеше.
Протегнах ръка и когато тя я пое, почувствах, че съм спечелил нещо.
– Ако правилно си спомням – казах аз, докато вървяхме – минаха през статуята. Немирм ли я, намираме нашия вход.
Вървяхме през различни сгради, докато не попаднахме на правилното място.
– Ето – казах, сочейки напред. – Анамика запознай се с Угра Нарасимха.
– Прекрасно. – Тя постави ръце на бедрата си. – Сега какво?
Почесах се по врата, докато обикалях около статуята.
– Е, имаше нещо за камбана и пронишение.
Щракнах с пръсти и казах:
– Хрумна ми нещо. Просто ще минем напред и ще гледаме как Рен и Келси влизат.
Ана само повдигна вежда, което аз приех за мълчаливо съгласие без да се бавя повече, ускорих времето, докато Рен и Келси не се появиха. Стояхме на такова разстояние, че да можем да чуваме и виждаме какво се случва, но да не бъдем забелязани от тях. Скрих миризмата си, за да не ме открие Рен. Заедно наблюдавахме Келси, докато тя разгадаваше уликите, оставени й от Кадам, и след като те изчезнаха в отвора, аз ни преместих обратно в изходната точка.
– Не изглежда много трудно – казах.
Докато Ана стоеше, скръстила ръце, аз се насочих към колоните и почуках едната три пъти.
Когато се върнах, тя посочи статуята.
– Няма мъгла. Устата не се отваря и очите на змиите не са червени.
Намръщих се.
– Може би тези неща нямат значение. Имаме нужда от светлина.
Ана отвори дланта си и в центъра се появи огнена топка и попита:
– Това достатъчно добро ли е?
– Да. Трябва да бъде. Следващите са ноктите.
Ана ме изгледа многозначително и протегна ръка. Приех тигърска форма и дръпнах ноктите си по ръката й, достатъчно силно, за да се появи кръв, но не достатъчно, за да я нараня сериозно.
– Съжалявам – казах аз, след като се преместих назад.
Тя повдигна рамене, но когато я вдигнах на ръце, тя беше мълчалива и студена, тялото й беше вдървено като играч на покер.
– Отпусни се – казах аз, докосвайки устните си до ухото й. Когато стигнах до вратата, погледнах надолу към лицето й. Очите й бяха затворени; миглите й засенчваха красивото й лице на лунната светлина. – „Кажи ми какво направих, с какво те нараних, прекрасна госпожо, казах директно на ума й. Нямах намерение да предизвикам гнева ти.“
– Няма значение – каза тя на глас.
След дълъг момент на мълчание тя се изви в ръцете ми.
– Нищо не става. Моля, пусни ме.
Тя беше права, но открих, че не съм склонен да я пусна. Хареса ми разпиляната копринена коса върху ръката ми и извивката на устата й, когато се намръщи. Нещо в това ме караше да се чувствам щастлив. Когато започна да се опитва да се освободи от мен, аз я пуснах да стъпи краката си. Тя оправи роклята, като я издърпа по тялото й със стаената ярост, която едва сдържаше.
– Замислял ли си се – каза тя, – че е възможно ние да сме създали Кишкинда, както създадохме пещерата Канхери?
– Не, аз… предполагам, че не съм. Но това има смисъл. Ние създадохме почти всичко останало. Защо да не създадем цял подземен град?
Тя пропусна сарказма ми и кимна, вдигайки ръце.
– Тогава да започваме.
Преди дори да успеем да го обсъдим, Ана започна да прави своята магия. Статуята светеше и змиите се извиваха. Дори Фаниндра оживя, за да наблюдава процеса. Когато свързахме отпечатък от ръка към новонаправения вход на тунела под Хампи, Ана изпрати силата си надолу. В тъмното се появи светлина и ние се насочихме надолу по стъпалата, които се издигаха, за да посрещнат краката й.
Докато вървяхме по прохода, скалите и пръстта се топяха пред нас, пренареждаха се или излитаха нагоре и навън, и аз се зачудих дали от земята, която бяхме изместили, не се създаваше нова планина. Накрая, след като изминахме доста голямо разстояние под земята, тя спря, изпъна ръце напред и промълви заклинание, което разтърси земята. Пред нас се появи зееща пропаст. Скалите и пръстта се завъртяха в огромни вихри, изчезвайки в пукнатините на тавана далеч над нас или стрелкайки се в тунела зад нас.
Когато прахът се слегна, тя се обърна към мен и изчака, докато си затворя уста. Нейната сила, не, нашата сила беше… беше непостижима.
– Какво друго има в Кишкинда? – попита тя.
Казах й за гората с бодливите листа, която може да бъде победена с гадата. След това и казах за мистериозната пещера, пълна с тунели, приютяващи злонамерени духове, решени да изкушат Рен и Келси да се отклонят от пътеката, водеща до наградата. Ана кимна и разтвори пръсти. Използвайки земното парче от амулета и лъка и стрелите, тя комбинира силите им, за да направи дървета, които бяха живи с листа, покрити с остри игли.
Те се издигнаха от току-що изравнената почва и разпростряха разлистени клони. След това тя създаде река, минаваща покрай нея, която да напоява дърветата. За светлина тя използва огнена сила и шала и направи нещо като псевдослънце, което изгряваше и залязваше. Осигуряваше светлина и топлина в пещерата, достатъчно, за да поддържа екосистемата, която беше изградила.
След това пристъпи по пътеката, която минаваше през гората, шепнейки на дърветата, докато вървеше. Те се поклониха на своята богиня и се заклеха да почитат нея и нейните оръжия. Попаднахме на естествено възвишение в земята и в рамките на няколко мига тя създаде лабиринта от тунели.
Използвайки амулета, комбиниран с шала и камъка на истината, за който аз не мислих като част от нашите новооткрити сили, тя постави парчета от миналото на Келси и Рен във всеки тунел.
Малки животни, които живееха под земята, бяха натоварени да изкушават хората, които минават, а шалът трансформира телата им в такива, които Келси и Рен биха разпознали. Тогава Ана им обеща, че веднага щом Рен и Келси си тръгнат, те ще бъдат върнати в естествените си форми.
Докато продължавахме, бях изумен не само от чистата дълбочина на нейната креативност, но и от лекотата, с която тя владееше силата си. Когато стигнахме до реката и тя попита за съществата, живеещи в нея, които преследваха Рен и Келси, аз просто стоях там безмълвно, втренчен в нея.
– Добре ли си? – Попита тя, сложи ръка върху рамото ми и ме разтърси.
– Ти… ти си невероятна, казах аз, а думите ми се спъваха в езика ми. Всеки път, когато я виждах в режим на богиня, това ме смиряваше по начин, който просто не можех да опиша.
– Кадам те е научил добре. Аз… имам късмета да бъда твой спътник – завърших неуверено.
Тя ме гледа дълго с изпълнено със съмнение изражение.
– Наистина ли това чувстваш?- попита тя.
Хванах ръката й и я притиснах към гърдите си.
– Погледни в сърцето ми, Ана. Знаеш, че те уважавам. Истина е.
Въпреки молбата ми мислите й останаха блокирани. Тя ми се усмихна и каза:
– Думите ти ме почитат – каза тя. – Но мисля, че умът и сърцето ти са другаде.
Тя се обърна към реката и приклекна, потапяйки ръката си във водата. Коленичих до нея, но тя не вдигна очи. Отраженията ни се огънаха и се залюляха. Усещайки важността на следващите си думи, обмислих внимателно какво искам да кажа и започнах.
– Анамика, с цялото си същество се заклевам, че съм твой. Обещавам ти, няма да се обръщам назад. Ще служа вярно на богинята през всички оставащи ми години.
Ръката й замря във водата и аз забелязах малка капка, която падна върху нейната блестяща повърхност и вълнички се разпространиха от мястото, където падна капката. Когато тя ме погледна, разбрах, че причината не е дъжд, а сълзи.
– Знам, че ще служиш на богинята – тихо промърмори тя. – Но тук също има и жена.
– Ана… не… не разбирам. Разбира се, че ти си и жена. Знам това.
Тя прокара длани по бузите си и след това ги потопи във водата, оставяйки речната вода да се събере в тях, след което изми лицето си. Използвайки шала, за да избърше бузите си, тя направи крачка назад. Тъкмо се канех да се приближа отново до нея, за да помоля за отговор, когато забелязах, че водата кипи. Поех дъх, надникнах надолу.
-Какво има? – Попита тя, докато се приближаваше до мен.
Въпреки че бяха още малки, знаех какво са, защото ги бях виждял като възрастни.
– Капа демони – отговорих тихо. – Същества, родени от сълзите на богиня.
Докато гледахме, рожбата на нейната скръб растеше. Бяха узрели в сълзите, които ги приютяваха, като гъвкав балон. Дългите им опашки пробиха полупрозрачните яйца и се увиха около подводните треви, закрепвайки се за тях като на пъпна връв и леко се поклащаха.
Когато достигнаха размер на възрастен, което се случи в рамките на няколко мига, те прегризаха мембраната, която ги задържаше, и желеобразното вещество изтече в потока. Преброих поне дузина и знаех, че ще броят им ще нарастне, докато Рен и Келси пристигнат. Това означаваше ли, че Ана отново ще плаче или им е било лесно да създадат потомство? Идеята ме накара да потръпна.
Три от новосъздадените същества се отделиха от подводното растение, на което се бяха закрепили и бавно закрачиха към брега. Бяха толкова грозни, колкото ги помнех. Като един те коленичиха в краката на Ана. Тя направи крачка назад. Дори тя се страхуваше от тях. Мислех, че това не вещае нищо добро.
От устните на най-голямият, който стоеше в средата, се подаде език, който се стрелна между зъбите му, остри като на акула и заговори със зловещ глас:
– Богиньо – каза то – ние се издигнахме от мрака като заблудени звезди, изтръгнати от небето. За твоите врагове ние ще бъдем жесток бич. Ще се спуснем върху тях като бушуващото море, разкъсвайки ги със зейнали челюсти и оголени зъби, докато не умрат два пъти, устата им не се разцепи, а очите им не се изпълнят със срам.
– И как ще различите онези, които смятам за врагове? – Попита Ана.
Съществото обърна глава под невъзможен ъгъл, за да ме погледне. Усмивката му беше пълна със заплаха.
– Тези, които причиняват сълзите ти, са твои врагове – каза той злобно, гласът му беше лепкав и хриптящ, като клокочеща яма с катран.
– Разбирам – каза Ана.
Когато направих крачка към нея и посегнах да хвана ръката й, три от съществата бързо се надигнаха и застанаха между нас. Всички оголиха зъби и започнаха да съскат. По гърба ми минаха тръпки, когато си спомних какво бяха направили на Келси.
– Сърцето на този не топло към теб – каза чудовището на Ана.
– Той е като дърво без плод. Ние ще го съсечем.
– Не. Няма да го направите – каза Ана. – Той е мой, както и ти си мой.
– Но той те кара да плачеш – изхленчи един от тях.
– Да. И без съмнение ще ме кара още да плача, но независимо от това, той е мой. Няма да му навредиш. Не само сега, а и никога.
– Тръгвайте сега – нареди тя. – Изпълнявайте задълженията си. Бдете и пазете тази земя от онези, които искат да й навредят.
– Да, Богиньо – в унисон изсъскаха те, гледайки ме злобно, докато се връщаха обратно в реката.
След като изчезнаха, скръстих ръце и надникнах надолу във водата, с отвращение, изкривяващо краищата на устата ми надолу.
– Отвратително – казах аз. – И аз съм ги виждал в действие. Знаеш ли, че едва не убиха Келси? Ако Фаниндра не беше там…
Анамика ме бутна силно по гърба и тъй като не бях застанал стабилно, загубих равновесие и паднах във водата, едва успявайки да избягам, преди демоните долу да ме хванат. Измъкнах се бързо и се обърнах към нея. Не че ме беше бутнала силно; бяхме се карали достатъчно, за да познавам цялата й сила. Това, което тя направи, не беше да ме нарани, а да изпрати съобщение, но аз имах свое собствено съобщение.
– Какво не е наред с теб? – Попитах аз, като изцедих ризата си.
В гнева си я разкъсах и секунда по-късно дръпнах подгизналото нещо от гърдите си и го хвърлих колкото се може по-силно. Падна от другата страна на реката. След това грабнах шала от ръцете й и изсуших с него гърдите си. Очите й продължаваха да се плъзгат от лицето ми към гърдите ми. Червеникавият оттенък на бузите й ми подсказа, че сега може би съжалява за стореното, но аз я познавах. Никога не би признала, че е отишла твърде далеч.
Докато използвах шала, за да създам нови дрехи за себе си, очите й се разшириха и тя се обърна, тръгвайки към реката. Няколко демона вдигнаха глави от водата и примигнаха с мастилено черните си очи. Един с пъстра окраска прокара език по острите си зъби, гледайки ме, сякаш очакваше вечеря.
С едно замахване на ръката си Ана ги отпрати и те отново бавно потънаха под водата. Взех камък и го хвърлих, като отмъщение в реката. Бях се прицелил в един от демоните Капа, но в крайна сметка го пропуснах на косъм. Когато видях Ана да трепва съжалих и си спомних малтретирането, на което бе подложена като младо момиче.
Изпуснах дълга въздишка и казах:
– Съжалявам, Ана. – Отидох до мястото, където стоеше тя, и прескочих още един камък, който започна да потъва. Докато потъваше, той започна да се превръща в скъпоценен камък и аз се вгледах в него, наблюдавайки го, за да се уверя, че това не е просто трик на светлината. Тогава осъзнах, че всички камъни в реката се бяха променили. Сега коритото на реката беше осеяно с диаманти, рубини, изумруди, сапфири и други скъпоценни камъни.
Защо скалите се промениха във водата? Демоните Капа ли го направиха? Хвърлих поглед към Ана и я видях да премята един изумруд нагоре-надолу в ръката си, докато се взираше замислено във водата.
– Ти ли направи това? – Сочейки водата, попитах.
– Да – тихо отговори тя.
Скъпоценните камъни биха изкушили всеки. Идеята, че Ана нарочно иска да привлече Келси към тези зли създания, не ми допадаше.
– Защо? – изсъсках.
Тя се обърна към мен.
– Защо не, Кишан? – Ана изплю името ми с тон на отвращение, сякаш самото му споменаване имаше грешен вкус на езика й.
Опитвайки се да сдържам нрава си под контрол, раздвижих челюстта си напред-назад, скърцайки със зъби, докато не се успокоих, че ще мога да говоря вежливо с нея. Оказа се, че това няма значение.
– Ана – започнах аз, вдигайки ръце и говорейки спокойно, опитвайки се да успокоя сприхавата жена – не разбираш ли как това може да е проблем?
– Не е проблем – каза тя надменно и скръсти ръце на гърдите си, след като хвърли изумруда във водата.
Прокарах ръка през косата си, разбърквайки я разочаровано.
– Но Келси и Рен ще…
Тя ме прекъсна.
– Не искам да чувам повече за Келси.
Едно съскане ме разсея от нашия спор и се обърнах към реката, за да видя няколко същества, които слушаха внимателно всичко, което си казвахме. Сниших глас, спомняйки си как демоните почти бяха убили Келс.
– Защо не искаш да ме изслушаш?
– Защо да трябва? Ти явно не ме слушаш! Ако си направиш труда да попиташ мило, вместо да правиш предположения, ще ти кажа защо го направих. Не че това има значение. Мислих, че ми имаш доверие.
Изуменото ми изражение би трябвало да показва всичко, което чувствах, но за всеки случай казах:
– Разбира се, че ти вярвам. Доверявам ти се за всичко.
– Не за всичко. Не и когато става дума за Келси.
Тишина надвисна над нас . Гърдите й се повдигаха от емоции и освен плясъка на водата по брега на реката, дишането ни беше всичко, което чувах.
Между нас обаче имаше нещо повече. Неща, които не бяха казани. Невидимата, неосезаема тежест на това, което не казвахме, се стелеше между нас като дим, който изпълваше дробовете ми и настояваше да призная всичко.
– Аз… – започнах, без да знам какво точно ще кажа, но оставих думите да се надигнат като мехурчета някъде дълбоко вътре в мен, – Знам, че никога не би направила нещо, което да нарани Келси.
Очите й се впиха в мен, търсейки отчаяно нещо и можех да видя момента, в който тя се отказа да го търси.
– Няма значение – каза тя и цялото й тяло разочаровано се отпусна. – Просто трябва да завършим задачата.
Не ми хареса окночателния тон в гласа й или начинът, по който вървеше пред мен по пътеката. В този момент тя изглеждаше като младото момиче, свиващо се пред злодея. Нямаше и следа от богинята и мразех, че аз бях този, който я беше накарал да се чувства така. Тихо започнах да й описвам разрушената крепост, манговото дърво, фонтана и маймуните.
Докато насочвахме силата на земята, могъщи каменни блокове се издигнаха от почвата, подреждайки се един върху друг, докато се появи древна цитадела. Дърветата се тресеха зад нас и аз разпознах крясъка на маймуните. Те откликваха на нейния призив и дърветата им позволиха да минат, за да могат да служат на своята богиня. Тя им възложи задачата да пазят скъпоценния златен плод на Индия и след като се съгласиха да се подчиняват, както на богинята, така и да коленичат пред оръжията й, те заеха местата си на върха на крепостта, превръщайки се в камък, както Фаниндра се превръщаше в гривна.
Когато стигнахме до фонтана, тя извади златното манго от чантата си и го постави в голяма саксия, която се издигаше в центъра. С няколко прошепнати думи от Ана то потъна под почвата и след няколко мига поникна разсад. Растеше пред очите ни, докато достигна пълната си височина. Цъфнаха цветове, от които започнаха да се появяват плодове. На върха на дървото, имаше един специален цъфтец, който блестеше по-ярко на слънцето, след това разцъфна и се превърна в Златния плод.
– Златният плод няма ли да ни трябва? – Попитах.
Тя поклати глава.
– Не и ако имаме амулета. С това – каза тя, вдигайки медальона, който висеше на врата й – можем да черпим от силата на Златния плод, независимо къде се намираме.
– Но как? Никога преди не е работило по този начин.
– Плодът е дар от Дурга, нали?
– Да, но…
– Моето… моето тяло е погълнало силата на даровете. Вече нямам нужда от шала или плода, за да използвам магията им.
– Кога се е случило това? – Попитах.
– Забелязах го малко след като се върнахме от миналото. Нашият учител предположи, че това може да е резултат от ухапването на младата Фаниндра, съчетано с моето сливане с миналото ми. Той предположи, че при някои видове, отровата на новородена змия е много по-мощна от тази на възрастен. Не знам дали случаят е такъв с Фаниндра, но оттогава моите сили нараснаха.
Ана се извърна от мен и аз видях, че е изправила гордо раменете си.
Въпреки че отказваше да отвори ума си за мен, знаех, че увеличените сили, които притежаваше, я притесняваха. Тя не искаше да ми признае това и ме болеше да знам, че все още не ми вярва.
Отдръпвайки се, тя каза:
– Независимо от това, плодът изпълни предназначението си. Сега ще служи отново.
Тя промърмори още няколко думи и после каза:
– Ето. Готово. Когато Рен и Келси откъснат плода от дървото, двамата с Рен ще можете за шест часа да бъдете мъже.
Правоъгълният басейн изпука и се раздели на две.
Създадохме отпечатъка от ръката и загадката. Ана остави ръката си под моята само толкова дълго, колкото е необходимо да се създаде ключалката, при отварянето на която, правоъгълния басейн щеше да се раздели на две и дървото щеше да са появи. Загрижен за Рен и Келси, споменах за атаките срещу тях, на които бях станал свидетл, и я попитах дали може да ограничи своите творения, за да не бъдат двамата наранени много. Тя докосна с ръка каменната глава на павиан и тихо каза:
– Те оцеляха, нали?
– Да, предполагам – казах, спомняйки си как им бях помогнал. – Но една богиня със сигурност би могла да направи повече за…
– А какво да кажем за тези същества? – Попита тя. – Повече за Келси ли си загрижен, отколкото за тези същества, които доброволно ми служат?
Скръствайки ръце на гърдите си, отговорих:
– Честно казано? Да.
Ана ме погледна остро. Очите й бяха станали стъклени и матови. И двамата обърнахме глави, когато чухме бумтящ тътен в далечния край на града на маймуните.
Без да говорим, тръгнахме в тази посока
Въздишайки, протегнах ръка да я докосна по рамото, но тя ме отблъсна.
– Ана, стига. Трябва да поговорим за това, което наистина те притеснява.
– Не – отговори тя. – Не трябва. Ако продължаваш да се тревожиш за момичето, което вече не е с теб, тогава можеш да се върнеш назад във времето, за да й помогнеш, без да ме караш да гледам.
Не си направих труда да й кажа, че съм се връщал. Чувствах, че моментът не е подходящ за да го споменавам. Открихме източника на шума и видяхме, че подвижният мост е паднал наполовина. Изненадахме се, защото току-що го бяхме създали.
Докато го оглеждах, тя замърмори, обърна се и прокара пръст по счупената панта и каза:
– Ако си беше направил труда да ме попиташ защо напълних реката със скъпоценни камъни, щях да ти кажа. – Гърбът на Ана беше скован, олицетворение на недостъпната богиня. – Въпреки подозрения ти – продължи тя – не го направих, за да изкуша Келси. Трябва да знаеш, че Капа са като дракони със съкровище от злато. Скъпоценните камъни ги приспиват, държат ги латентни и спокойни.
– Можеше да ми кажеш – казах аз.
– Не би трябвало да се налага – отвърна Ана с горещи и далечни очи.
Не знаейки какво да кажа, попитах дали ще поправи моста.
Не беше най-доброто, което да и кажа. Ана стисна амулета и ни премести във времето и пространството, без дори да ме докосне. Беше права, че силата й е нараснала.
Стомахът ми се сви, когато пристигнахме.
– Светилището на Земята.
Искрящо слънце ни обливаше в светлината си от пукнатините на тавана.
Обърнах се и огледах мястото, на което стояхме. Познах го от снимките.
– Това е храмът на Дурга – казах аз. – Първият.
Ана крачеше през пространството, разглеждайки колоните. Забелязах, че отпечатъците й изчезваха по прахта, след като вдигаше крака си. Моите също. Не бях сигурен дали тя го прави, или това беше нещо естествено, което идваше с нейната сила. Това ми напомни, когато бях в миналото и бягахме заедно с нея и децата от преследвачите, как следите от камилите изчезнаха. Тя прокара ръка по гладките теракотени колони, без да ми обръща внимание.
– Чакай – казах аз. – Нещо не е наред.
Завъртях се бавно в кръг, опитвайки се да разбера какво липсва.
– Колоните са празни. На тях трябва да има улики за всички неща, които ще се случат при всяко от нашите пътувания. Първата мисия трябва да е описана тук – казах, сочейки един стълб. – Тази с акулата тук.
– Тук трябва да е Градът на светлината, а тук трябва да ….. – Ударих с ръка тила си. – Предполагам, че мога да отида да взема снимки от библиотеката на Кадам. Той имаше много снимки…
Ана поклати глава.
– Това няма да е необходимо.
Тялото й се промени за кратко, когато тя затвори очи, след което, със замах на лявата й ръка, пясъкът изригна от колоната и светлина заблестя отвътре, докато резбите, които бях виждал на снимките, се материализираха точно както ги помнех, до последния детайл. Тя махна с ръка над втората колона и аз усетих миризмата на цветята, които феите бяха навили в косата на Келси.
На третата долових мириса на море, а на четвъртата бързо се пренесох при Господарите на пламъка и Цилините (Цилин, или чи-лин е легендарно химерично създание с копита от китайската митология). Усетих вкус на сяра и изблик на топлина. Изучавах демон Ракшаса върху наскоро завършената четвърта колона, когато блестяща светлина взриви петата колона, върху която работеше Ана. Беше достатъчно мощна, за да я отхвърли през цялата стая. Бързо изтичах при нея.
– Добре ли си? – Попитах, коленичил до нея.
На ръката й имаше рана и беше покрита с червен прах.
– Наранена съм, но няма нищо счупено – каза тя, докато очите й оглеждаха разрушението.
– Пета колона! – Замислих се. – Кадам ми каза, че не трябва да се тревожа за това как е била унищожена. – Прехапах устни. – Видя ли… видя ли нещо на нея?
Тя вдигна поглед към мен.
– Накои неща. Разпознах ни като богиня и тигър с всичките ни оръжия. Впуснахме се в битка.
Ана докосна върха на пръста си до блестящата змийска гривна.
– Видях смъртта и раждането на Фаниндра. Говорих в храма с Нилима. Видях създаването на пещерата Канхери и Кишкинда. Щом стигнах дотам, воал от тъмнина замъгли зрението ми и макар да знам, че завърших резбата, не ми беше позволено да я видя. Когато беше завършена, сила я унищожи. Това е всичко, което знам.
– Чудя се дали ние сме го направили – казах тихо.
Тя поклати глава.
– Би било твърде опасно. Щяхме да се сблъскаме със себе си.
Аз кимнах. И двамата знаехме, че има само един човек с мотив и със силата да унищожи колоната.
– Бил е той, нали? – Попитах.
– Има смисъл – с въздишка каза тя.
Протегнах ръка, за да и помогна да стане, но тя нарочно ме игнорира.
– Нещо друго? – попита тя.
Потърквайки бузата си, се намръщих и се огледах.
– Мисля, че това е всичко. Не. Почакай. Имаше скрит отпечатък от ръка, който се разкриваше, след земетресението, което се случваше винаги преди Дурга да се появи. Всъщност, във всеки храм има такъв отпечатък.
Приближавайки се до статуята, Ана докосна ръката си до камъка и погледна към мен, чакайки и аз да направя същото. Плъзнах ръката си върху нейната и очите ни се срещнаха.
„Ана,“ казах в ума й „не искам да се караме. Кажи ми какво не е наред. Позволи ми да споделя твоята болка, както ти сподели моята.“ – Пристъпих по-близо, притискайки тялото си към нейното. Ана не ми отговори, но и не се отдалечи. Щом докоснахме ръцете си, тя ускори времето. Векове минаваха в мъгла. Бях поразен от светлината, която играеше върху чертите й, докато изчезна, твърде бързо според мен.
Тъкмо се канех да проговоря, когато в този момент чухме весел, писклив глас. Несъмнено беше Келси. Ана се стегна и се отдръпна рязко, като махна с ръка, за да скрие отпечатъка ни от камъка. Мислех, че тя харесва Келси. Нямаше смисъл, че е толкова разстроена от това, че ще я види отново, но можех да усетя как нейното негодувание се надига на вълни. Не се чувстваше така на сватбата на Келси. Колкото и да бяхме близки, не можех да разбера през какво преминава.
Ана промърмори няколко думи и силата на вятъра вдигна целия прах от тялото и дрехите й и го помете. Точно преди Келси да влезе в храма с Рен като тигър, тя ни измести във времето, така че постепенно изчезнахме от погледа. Отново се погрижих да скрия миризмата си и да я изтрия от храма, така че Рен да не може да долови присъствието ми.
Келси се приближи и аз щях да се мръдна, но Ана ме хвана за ръката и поклати глава. Келси мина точно през нас. Тя потръпна, но не обърна внимание. Те се отправиха към статуята на Дурга и нейния тигър. Беше стара и от доста време беше в храма. Последвахме ги тихо, а стъпките ни магически изчезваха от пясъка.
– Предполагам, че и тя е имала тигър, който да я защитава, нали Рен? – Каза Келси. – Какво мислиш, че господин Кадам очаква да намерим тук? Още отговори? Как ще получим нейната благословия?
Келси заобиколи статуята, отърсвайки песъчинките от себе си, безполезен жест, като се има предвид, че прахът се наслои почти веднага, в който ръката й се отдръпна. Рен просто махаше с опашка напред-назад, без да обръща внимание на праха, полепнал по козината му, с очи, приковани в Келси. Тя седна и продължи да бърбори, докато обмисляше ситуацията на глас.
Нетърпеливо въздъхнах. „Просто погледни нагоре,“ помислих си. „Отговорът е точно там.“
Най-накрая тя се изправи, проследявайки резбите на колоната.
– Хей, Рен – каза Келси – какво мислиш, че има в ръката й?
Рен се преобрази в човешката си форма. Облегнах рамо на статуята, наблюдавайки играта между тях. Това, че в този момент, той вече беше влюбен в нея, беше очевидно. Беше му лошо. Разговаряха как да направят жертвоприношението и тръгнаха да вземат храна от Кадам, който чакаше някъде отвън, а после най-сетне започнаха процеса на призоваване благословията на богинята.
Отне им няколко минути да намерят камбана и аз се паникьосах за момент, мислейки, че сме забравили такава, но Ана махна с ръка и една се появи на рафта. Когато отново се приближиха до статуята, аз отстъпих назад, оставяйки им по-широко място. Ана наблюдаваше целия процес с интерес. По лицето й нямаше и следа от скуката, която аз чувствах.
– Мисля, че ти трябва да поднесеш даровете, Келс – каза Рен. – Все пак ти си любимката на Дурга.
Започнаха да разговарят за религията. Погледнах към Ана, когато Рен призна, че не почита Дурга, но тя изглежда не се интересуваше от това. Когато Келси заговори за това как е загубила вяра след смъртта на родителите си, трепнах. Бях там. Можех да ги спася. Аз обаче не го направих. По това време исках да се върна и да го поправя. Сега не бях толкова сигурен.
Ако родителите й бяха живи, тя вероятно никога нямаше да работи в цирка.
Никога не би се срещнала с мен или Рен.
Изсумтях, когато Рен заговори поетично за добрата сила във вселената. Доколкото ми беше известно, единствената сила във Вселената бяхме ние. Със сигурност не се чувствах достатъчно достоен, за да бъда бог. Ана обаче, Ана беше различна. Дори и сега тя ги наблюдаваше с блажена усмивка на лицето си. Почти изглеждаще като доволен родител, всички следи от предишната ѝ неприязън бяха изчезнали. Почувствах неудобство при мисълта, че може би е възмутена от мен, а не от Келс.
Те започнаха да почистват статуята и когато Ана се отдръпна настрани, аз също го направих.
Тя използва силата на вятъра, за да държи прахта настрана. Когато бяха готови, те оставиха приношението и удариха камбаната. Рен каза:
– Дурга, идваме да те помолим да благословиш нашето дирене. Нашата вяра е слаба и обикновена. Задачата ни е заплетена и озадачаваща. Молим те, помогни ни да намерим разбиране и сила.
Гласът на Келси трепереше, сякаш беше нервна.
– Моля те, помогни на тези двама индийски принцове. Върни им отнетото.
Анамика вдигна поглед към мен и ми се усмихна леко.
Докато Келси продължаваше да говори, аз й отвърнах на усмивката, надявайки се, че това означава, че битката ни е приключила.
– Помогни ми да бъда достатъчно силна и мъдра, за да сторя необходимото. И двамата заслужават шанс да върнат живота си. – Завърши Келси
Стояхме там, и четиримата, двама невидими, а другите двама се държаха за ръце. Нищо не случваше. Ана се намръщи и после повдигна вежди към мен, сякаш знаех какво да направя. Поклатих глава и свих рамене. Минаха още няколко минути. Богинята и нейният тигър не се появяваха.
Рен отново се превърна в тигър. Ана махна с ръка и времето спря. Рен и Келси стояха замръзнали. Праховите частици, които блестяха на слънчевите лъчи, не се движеха.
– Какво се случва след това? – Попита Ана.
– Е, богинята и нейният тигър се появяват. Тя дава на Келси Фаниндра и гадата.
Челото й се сбърчи, сякаш се беше замислила, и после кимна.
– Много добре. Следвай ме.
Тя махна с ръка и насочи силата на земята и шала.
Преди да успея да попитам какво прави, земята се разтресе. Камъкът, покриващ отпечатъка, падна. Келси го докосна с ръката си и усетих как тялото ми започна да се променя, докато потъвах в формата на тигър. Бях скован и замръзнал на място.
„Ана!“ – Помислих си.
„Търпение, Деймън“ – беше нейният отговор. – „Довери ми се.“
Келси постави ръката си върху статуята и през нещо като филм пред очите ми се появи ярка светлина. Беше толкова ослепителна, че исках да затворя очи, но не можех, затова изръмжах тихо. Малко по малко усетих как крайниците ми оживяват отново. Прах гъделичкаше носа ми и вместо да кихна, оголих зъби и тихо изръмжах.
Рен изрева предизвикателно и разбрах, че се готви да скочи върху мен. Една ръка докосна рамото ми и аз погледнах нагоре, за да видя Ана, облечена като богинята, размахваща всички оръжия, които знаех, че са просто в раница на гърба ми. Бях на сантиметри от голият й корем и безкрайните й крака.
Полата беше разкроена високо до бедрото ѝ, а стегнатият корсаж прилепваше към извивките ѝ.
Миришеше на лотос и жасмин, а дългата й коса се спускаше по гърба й на блестящи вълни. Две от ръцете й бяха върху мен, за да общуваше с мен мълчаливо.
„Ще направим това заедно.“
Ана вдигна дълга златна ръка, а гривните й тихо звъннаха.
– Добре дошла в моя храм, дъще – каза Анамика. – Твоят дар е приет.
Усмивката на лицето й беше толкова сладка, а гласът й беше толкова мелодичен, че се взирах в нея възхитен точно, както Рен и Келси.
„Толкова си красива“ – помислих си, след това преглътнах, чудейки се дали е чула вътрешния ми глас.
Ана се поколеба, след това едната й ръка се насочи към главата ми и започна да си играе с ухото ми. Обзе ме някакво невероятно задоволство и не бях сигурен дали идва от нея, или от мен, или от връзката ни, но така или иначе ми хареса усещането от върховете на пръстите й, които минават през козината ми.
– Виждам, че и ти самата имаш тигър, който да ти помага по време на битка. – каза Ана.
– Ъмм, да – отговори Келси – това е Рен, но той е нещо повече от тигър.
– Да, зная кой е, и че ти го обичаш почти толкова много, колкото аз обичам моя Деймън. Да?
„Чакай.“ – Какво? Тя ме обичаше? – „Това ли има предвид?“ – Попитах се мислено. Как би могла, след като, съвсем наскоро, ми беше толкова ядосана в Кишкинда.
„Мълчи“ – отвърна тя, като втората й ръка масажираше ръката ми. – „Не виждаш ли, че съм заета?“
Ана продължи:
– Дошла си да потърсиш благословията ми и аз ще те даря с нея. Приближи се до мен и я приеми.
Рен се промъкна по-близо и аз трепнах, когато той ме подуши. Позна ли ме? Спомних си, че Рен казваше, че тигърът на Дурга е оранжев. Погледнах надолу и видях, че лапите ми наистина са оранжеви. Издрасках камъка, мислейки, че ги предпочитам черни.
Ана им каза къде трябва да отидат и ги предупреди за опасност. Бях твърде зает да гледам Рен, който ме наблюдаваше твърде внимателно, за да се чувствам спокоен, докато забелязах, че Ана протяга гадата към Келси.
„Сигурна ли си?“ – Попитах.
„Да. Оръжията на Дурга вече също са част от мен“ – обясни тя почти тъжно. – „Мога да ги извикам от етера по всяко време или място, когато пожелая. Когато вече нямаме нужда от тях, ние просто се отказваме от властта си и те ще се върнат там, откъдето са дошли.“
Издишах въздух, който, като тигъра, ми заприличи на подсвиркване. За Рен изобщо нямаше да има смисъл, но не нямаше какво да направя, за да си го върна.
Келси изпробва гадата и бях изненадан да видя, че тя притежава силата на богинята. Винаги съм предполагал, че силата на Ана идва от земната част на амулета, но Келси я притежаваше дори и в този момент. Тогава се зачудех дали връзката с тигъра е дала на жените способностите, които имат. Ако е така, проклятието на тигъра не е наказание, а благословия. Без него Ана и Келси щяха да умрат на бойното поле, ако се предположи, че преди това са преживели другите препятствия.
Затворих очи и наклоних глава. Ана се протегна и ме почеса точно под челюстта ми. Ръцете й определено ме разсейваха. Достатъчно, за да пропусна как Фаниндра оживява и се плъзгаа към Келси. Това, което ме изненада още повече, беше, че Фаниндра беше пораснала до пълен размер. Зачудих се, кога се беше случило това?
„Редовно се храни“ – отговаряйки на въпроса ми, каза Ана. По време на скорошните ни пътувания във времето тя бързо порасна.
Това отговори на два въпроса. Сега не само разбрах бързия растеж на Фаниндра, но знаех, че Ана също може да чуе мислите ми. Беше ме чула да я наричам красива.
Келси потрепери, когато Фаниндра се приближи. Бедното момиче явно се беше вкаменило.
Погледнах към Ана и изсумтях.
„Съжалявам“ – казах аз. – „Знам, че Фаниндра ще ти липсва.“ – Рен и Келси бяха прекалено заети със змията, за да забележат сълзите по лицето на Ана. – „Нищо от това сега“ – добавих аз. – „Кой знае какви демони ще създадеш с това.“ – Ръката на Ана стисна здраво козината ми. Потърках главата си в много дългият ѝ крак. – „Ще я видим отново, нали?“ – Попитах аз.
Долових лекото кимване.
„Тя ще се вслуша в призива ми, когато я помоля за помощ. Дадох й способността, ако я извикам, да остави метален дубликат на Келси и когато случаят го позволява. Но Келси ще има нужда от нея в момента.“
„Интересно.“ – Докато Келси и Рен се вълнуваха около Фаниндра, аз се чудех колко пъти по време на пътуването ни сме имали със себе си бижу вместо истинската змия.
Когато Фаниндра стигна до ръката на Келси, тя вдигна глава и изплези езика си, сякаш се сбогуваше с богинята, след което се превърна в гривна.
Ана обясни:
– Нарича се Фаниндра, Царицата на змиите. Тя е водач и ще ти помогне да намериш каквото търсиш. Ще те преведе по безопасни пътеки и ще осветява пътя ти през тъмнината. Не се страхувай от нея, защото тя не ти желае злото.
Тя се усмихна и погали Фаниндра по главата:
– Тя е чувствителна към емоциите на другите и копнее да бъде обичана заради това, което е. Има своя цел, както и всичките й деца, и трябва да се научим да приемаме, че всички създания, колкото и страховити да са, са с божествен произход.
Усетих нещо повече в думите на Ана, отколкото просто опит да посъветва Келси. Беше ли възможно Ана да обича всички тези ужасни демони? Маймуните убийци?
Когато тя каза и на двамата, че ако се разделят, трябва да слушат сърцата си, за да се намерят отново, камъкът на истината, който висеше на врата ми, пламна. Нима аз не използвам сърцето си, за да постигна целта си? Ана ме беше обвинила, че пазя ума и сърцето си от нея. Какво можех да направя, за да и докажа, че не е така?
Рен и Келси продължиха да задават въпроси, отчаяни да научат повече, но Ана използва шала и силата на земята, за да ни покрие още веднъж с песъчинки и камъни. Пред очите ми пропълзя пелена и аз отново станах неподвижен. Келси протегна ръка към прашната ми глава и докосна ухото ми, където беше ръката на Ана. Обзе ме студено чувство и въпреки че все още бях заклещен в статуята на тигъра, усетих, че Ана си е отишла.
Келси се завъртя, когато чух звук, и видях Ана да стои наблизо с ръцете на бедрата. Тя отново беше облечена в типичното си облекло, меки кожени ботуши, стигащи до средата на бедрото, и зелената си рокля. Очите й блеснаха, когато ме погледна, но Келси не можеше да я види.
Рен последва Келси и след няколко дълги мига чух джипа да тръгва надолу по пътя.
Ана стоеше неподвижно и просто ме гледаше.
Докосвайки се до ума й, тъй като не можех да говоря, аз нервно извиках:
„Ъм, Ана? Малко помощ?“

Назад към част 28                                                       Напред към част 30

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!