Т.О. Смит – Кайли ЧАСТ 4

Глава 4
СКАЙЛЪР

Слязох от задната седалка на мотора на Кайл, след като той паркира. Бяхме в клуба. Кайл отказваше да ме пусне да се върна в малкото жилище, което бях наела, и мразех, че той изтъкваше основателни аргументи срещу мен. Първо, щяха да ме изгонят – проклета да е госпожа Розана, че му е казала – и второ, Грант имаше новия ми номер. Нямаше да мине много време и щеше да успее да ме открие.
И така, Кайл се обади на Винсънт и Хален и ги помоли да отидат да вземат всичките ми вещи от малкия ми апартамент, който бях наела. Не притежавах много вещи – само дрехите, които бях опаковала набързо, и няколко пластмасови купички и една-единствена пластмасова чаша. Знаех, че няма да им отнеме много време да донесат всичките ми вещи тук.
Кайл се смъкна от мотора и ме погледна.
– Мисли за нас като за сплотено семейство – каза ми той, като забеляза нервното ми изражение. Не бях сигурна, че ще бъда сред всички тях. – Ние се грижим един за друг и знам, че те ще се грижат и за теб – увери ме той. Той хвана ръката ми в своята, свързвайки пръстите ни. Топлината се плъзна през върховете на пръстите ми и нагоре по ръката ми, обвивайки сърцето ми. – Поеми си дълбоко въздух. Работила си с повечето от мъжете тук, в гаража, днес.
Поех си дълбоко въздух и му кимнах. Той нежно ме поведе към клубната сграда. Когато влязохме вътре, погледът ми моментално попадна на една много красива блондинка зад бара, която даваше на Уокър питие. Той ѝ каза нещо и тя се засмя. Зад нея се приближи мъж с президентска лепенка на елека, обви ръце около талията ѝ, като щракна нещо на Уокър. Но Уокър само извъртя очи към своя президент, преди да намигне на блондинката и да си тръгне.
– Това е Купър, нашият президент, и неговата стара дама Пени – обясни Кайл. – Хайде. Пени е супер сладка, както и Ембър, едно от момичетата в клуба, макар че тя вече не е много наоколо. Мисля, че ще се разбираш чудесно с тях.
Той ме поведе към бара. Пени и Купър погледнаха нагоре.
– Това е тя? – Попита Купър. Аз се изкисках.
– Скайлър, това е Купър, нашият президент. Купър, това е Скайлър.
Купър пусна Пени и изви вежда към мен.
– Не изглеждаш като типажа на Грант – отбеляза той. – Мислех, че предпочита мърляви жени с прекалено много грим и толкова къси поли и шорти, че да им се вижда путката.
Очите ми се разшириха от ужас, докато се взирах в него. Пени го плесна по ръката.
– Господи, Купър – изсумтя тя срещу него. Той само ѝ се усмихна, което смекчи гримасата на лицето ѝ. Тя въздъхна, преди да се обърне и да ме погледне. – Не му обръщай внимание, Скайлър. Купър е глупак в деветдесет и девет процента от случаите.
Този път беше ред на Купър да се намръщи на жена си. Кайл изхърка, преди да притисне устни към върха на главата ми.
– Имам нужда да си взема душ, както и ти. Хайде. – Той погледна към Пени. – Вечерята е в обичайния час?
Тя кимна.
– Винаги – каза му тя. Погледна смарт часовника си. – Което означава, че имате около петнайсет минути, за да върнете задниците си тук за вечеря.
Кайл извъртя очи към нея.
– Пени, пропускал ли съм някога хранене?
Тя се засмя.
– Не.
Кайл ме поведе към стълбите.
– Тя готви за всички? – Попитах Кайл.
Той кимна.
– Тя е като нашата малка майка кокошка, макар че Купър го мрази. Просто в нея има естествен майчински инстинкт, който я кара да се грижи за всички нас.
Две малки деца се спуснаха по стълбите. Момиченцето крещеше на момченцето, а по бузите му се стичаха сълзи. Тя се спъна и аз бързо освободих ръката на Кайл, като я хванах в ръцете си, преди да се търкулне надолу по стълбите.
– Хей, скъпа, добре ли си? – Попитах я.
Тя тупна с крак.
– Райкър е толкова зъл! – Изкрещя тя, а хубавото ѝ лице се набразди. Приличаше точно на Пени. Не се съмнявах, че това е момиченцето на Купър и Пени.
Избърсах сълзите от бузата ѝ.
– Трябва да бъдеш наистина силна като майка си и да покажеш на Райкър с какво момиче си играе – казах ѝ. Сълзите ѝ се изчистиха, докато се взираше в мен. Усмихнах се. – Ти си силна като майка си, нали?
Тя кимна, подсмърчайки. Усмихнах се.
– Добре. Тогава иди и покажи на Райкър колко си силна – казах ѝ.
Тя се спусна по стълбите и миг по-късно чух как Райкър изкрещя от болка. Кайл подсмръкна, докато продължаваше да ме води нагоре по стълбите.
– Тези двамата са адски гадни – предупреди ме Кайл. – Но ние ги обичаме. Те поддържат всички нас млади по душа.
Той ме въведе в една стая.
– Ще скоча за две минути. След това можеш да си вземеш душ. Ако не си долу, когато храната е готова, непременно ще ти запазя една чиния. В противен случай няма да можеш да ядеш. Всички ние сме куп шибани прасета – предупреди ме той.
Засмях се, като вече се чувствах по-добре, че съм тук. Беше точно както в гаража, само че сега бях в клуба. Кайл ми намигна с усмивка, която стопи душата ми в краката. Ебаси, тази усмивка щеше да бъде моята гибел някой ден.
Гледах го как изчезва в банята. Разходих се из стаята, като разглеждах всичко. Нямаше закачени никакви семейни снимки, само снимки на него и момчетата, както и две снимки с Райкър и малкото момиче, с което бях говорил.
Този клуб сякаш беше семейството на Кайл.
Той излезе за рекордно кратко време, а чифтът дънки висеше ниско на бедрата му. Нямаше блуза. Дъхът ми заседна в гърлото, докато безсрамно прокарвах очи по него, попивайки всяка вдлъбнатина на коремната му преса и начина, по който мускулите му апетитно се огъваха, докато сушеше косата си с кърпа.
– Жена, ако не спреш да ме гледаш така, ще кажа „майната му на вечерята“ и ще те изчукам под душа – предупреди ме той.
Очите ми се насочиха към неговите. Облизах си устните, пръстите ми трепереха от желание да му позволя да прави с мен каквото си поиска, да му позволя да ми покаже какво е да си с мъж, който наистина ме иска.
Не като Грант, който ме смяташе за трофей, който трябва да спечели.
Не. Исках да бъда взета и поискана от мъж, който да ме погълне.
Кайл изръмжа и ме хвана за китката, придърпвайки ме към себе си. Устните му покриха моите, целувайки ме като изгладнял мъж. Изстенах, подчинявайки му се моментално, позволявайки му да прави с мен каквото си поиска по дяволите.
Обвих ръце около врата му, потапяйки пръсти в тъмната му, мокра коса. Той захвърли кърпата настрани и ме обгърна с ръце, притискайки ме толкова близо до себе си, че буквално усещах бързото биене на сърцето му в гърдите си.
– Опасна си, жено – изръмжа той, премести устните си върху челюстта ми и се спусна по шията ми.
Изстенах и прокарах нокти по гърба му, наслаждавайки се на начина, по който мускулите му се развълнуваха под допира ми.
Задъхах се от шок, когато той внезапно ме издърпа в банята. Бързо свали дрехите ми, оставяйки ме гола пред него.
– Обърни се – нареди той с груб глас.
Обърнах се, като му подадох гърба си. Той свали косата ми от кока, оставяйки я да пада по гърба ми на меки вълни. Притискайки ръката си към горната част на гърба ми, той леко натисна – безмълвна заповед да се наведа. Така и направих, като се подпрях с ръце на плота в банята, а очите ми се спряха на неговите в огледалото.
– Ще те чукам здраво, Скайлър. Аз не правя меки и сладки неща. Добре ли си с това?
– Да – изстенах. Бях съгласна с всеки начин, по който този мъж искаше да ме вземе, стига да облекчи тази дълбока болка в мен, че най-накрая ще се обединим в едно.
Той се плъзна дълбоко в мен. Изкрещях името му, а ръцете ми се стегнаха на плота. Отблъснах се, посрещайки го с удар след удар, като единствените звуци, които се чуваха в банята, бяха моите стенания, неговите стенания и звукът на бедрата му, които се удряха в дупето ми.
Приключих отново и отново, краката ми се разтресоха под мен толкова силно, че Кайл трябваше да хване бедрата ми, като вече не можеше да ме докосва, както му харесва, за да може да ме задържи. Главата ми беше опряна на плота, а цялото ми тяло се тресеше.
– Още малко, скъпа – изстена Кайл.
Изкрещях, а последният оргазъм ме връхлетя като шибана буря. Кайл изрева името ми, докато се издърпваше и свършваше върху гъбът ми, а дишането му беше също толкова учестено, колкото и моето.
Без да се притеснява за спермата, той ме придърпа обратно към себе си, като ме притискаше към себе си, докато си поемах въздух, а главата ми се въртеше от липсата на кислород.
– Спокойно. Държа те – успокои ме той. – Просто затвори очи и дишай. Ще мине.
Нямах представа откъде знаеше, че виждам звезди, че зрението ми избледнява, но го послушах. Затворих очи и се съсредоточих върху това да регулирам дишането си, което на свой ред щеше да ми помогне да регулирам сърдечния си ритъм.
Той седна на ръба на ваната и ме настани в скута си, като се пресегна да пусне душа. Даде ми още няколко минути, за да се успокоя, преди да прокара нос по бузата ми.
– По-добре?
– Мхм – промълвих със зяпнала уста.
Той се засмя, преди да се изправи и да ми помогне да вляза под душа, влизайки с мен. Бях толкова изморена, краката ми все още бяха малко разтреперани, така че той ме изкъпа сам, като някак си успя да измие и косата ми и да я подхрани.
След това ме отнесе в леглото, без да си направи труда да ми даде нещо за обличане, и ме сложи да легна, покривайки ме.
– Отивам да взема нещо за ядене. Спи. Ще те събудя, когато се върна, за да можеш и ти да хапнеш.
Сгуших се във възглавницата, сънят вече ме дърпаше. Леглото му миришеше точно като него и това беше успокояващо. Усетих устните му да се докосват до челото ми, но вече бях заспала.

Назад към част 3                                                         Напред към част 5

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!