Т.О. Смит – Кайли ЧАСТ 9

Глава 9
КАЙЛ

Щом качих Скайлър горе в стаята си, заключих вратата зад нас, хванах я за косата и придърпах устните ѝ към моите. Тя изстена и разпери ръце върху гърдите ми, след което ги плъзна нагоре и по раменете ми, за да обвие ръцете си около врата ми.
Възнамерявах да спазя обещанието си към нея.
Тази жена щеше да бъде чукана върху всяка мебел в стаята ни.
Не бях нищо, ако не бях мъж, който държи на думата си.
Плъзнах ръцете си под блузата ѝ, лесно разкопчах сутиена ѝ и след това плъзнах ръцете си обратно надолу, за да хвана подгъва на блузата ѝ.
Без да се налага да я подканям, тя вдигна ръце над главата си, позволявайки ми да издърпам блузата ѝ през главата. Тя пусна ръцете си, позволявайки на презрамките на сутиена ѝ да се плъзнат надолу, докато той падна на пода в краката ни.
Съвършенство. Тази жена беше чисто. Шибано. Съвършена.
Притиснах с меки целувки колоната на гърлото ѝ и тихо изстенах от благодарност, когато тя наклони врата си назад, предоставяйки ми още по-голям достъп до гладката ѝ, кремава кожа.
Стиснах леко двете ѝ гърди, преди да притисна зърната ѝ и да ги завъртя между палеца и показалеца си. Тя изрече името ми, ръцете ѝ се вдигнаха, за да стиснат раменете ми, ноктите ѝ се впиха леко, когато го направих отново, изкарвайки секси задушевен стон от гърлото ѝ.
Планирах да накарам тази жена да хрипти, докато приключа с нея.
Тя се нахвърли върху елека ми, а аз я отблъснах със злобна усмивка, преди да издърпам блузата си с дълъг ръкав над главата си и да я хвърля настрани. Тя въздъхна, а ръцете ѝ се вдигнаха, за да преминат по гърдите и корема ми. Останах неподвижен – просто я гледах – оставяйки я да се увери, че съм тук с нея.
Накрая тя ме погледна с тези шибани хипнотизиращи лешникови очи. Приех това като знак и освободих косата ѝ от кока, за да мога да прокарам пръсти през нея.
Дръпнах малко главата ѝ назад и покрих устните ѝ с моите. Тя нетърпеливо ми отвърна на целувката, но не се опита да ме надвие, позволявайки ми да запазя инициативата и да определям темпото.
Това е моят тип жена.
Пуснах косата ѝ и плъзнах ръцете си надолу по тялото ѝ, докато стигнах до копчето на дънките ѝ. След като го разкопчах, дръпнах и дънките, и бикините ѝ надолу по краката. Тя изхвърли обувките си и най-накрая беше шибано гола, точно както я исках.
– Готова ли си за това, бейби? – Попитах я.
– Да – измърмори тя, а ръцете ѝ се вдигнаха, за да стиснат тила ми. Тя придърпа устните ми към своите. – Чукай ме, Кайл.
Сигурен съм, че не е нужно да ми се казва два пъти.
Вдигнах я и я поставих върху нощното шкафче. Облизах си устните, разтворих бедрата ѝ и коленичих пред нея.
– Кайл, какво – о, да еба – изстена тя, когато зарових лице между дебелите ѝ бедра и плъзнах език между гънките ѝ.
Завъртях езика си около клитора ѝ и леко захапах малкото снопче нерви, след което леко го засмуках. Тя се дръпна, но аз притиснах ръце към бедрата ѝ, задържайки я на място, оставяйки я напълно на моя милост.
Не след дълго тя напълно изпадна в екстаз заедно с мен и започна да се върти по лицето ми. А когато най-накрая свърши? Излизах всяка шибана капка, слушах я как вика името ми, ръцете ѝ ме дърпаха за косата, докато се опитваше да се отдалечи, но аз не спирах.
Повдигнах я и я изправих на крака.
– Ръцете на скрина – наредих аз. – Наведи се.
– Кайл, не мога…
Хванах я за брадичката и вдигнах лицето ѝ към моето.
– Да, можеш – казах ѝ. Тя преглътна трудно, а очите ѝ блестяха с толкова много топлина, че членът ми буквално пулсираше в отговор. – Обещах да те чукам по всички повърхности в тази стая. И смятам да изпълня обещанието си, момиченце.
Тя се обърна и послушно се наведе, като постави ръцете си на скрина. Свалих останалите си дрехи и взех презерватив от горната част на скрина. След като го нахлузих на члена си, се плъзнах дълбоко в нея, като изръмжах името ѝ, докато путката ѝ се увиваше около мен.
Тя беше толкова шибано пристрастяваща.
При всеки тласък, който правех, тя отдръпваше дупето си назад и всеки път ме поемаше дълбоко. Не се съмнявах, че всеки мъж долу я чува, но не ми пукаше.
Продължих да я приемам като гладен мъж.
Когато свърши, не ѝ дадох време да се съвземе от оргазма си, преди да я сложа върху бюрото си и да се плъзна обратно в нея, а стените ѝ отново се притискаха около мен, все още пулсиращи от последния ѝ оргазъм.
Обгърнах с ръка тила ѝ, докато закачах левия ѝ крак за ръката си и я избутвах назад. Тя се задъхваше, очите ѝ бяха приковани в моите, докато бавно навлизах и излизах от нея, без да увеличавам или намалявам темпото си.
И да я гледам как се разпада по този начин отново? Може би това беше една от най-красивите гледки, които бях виждал през живота си. Главата ѝ беше отметната назад, тъмната ѝ коса се разпиля по гърба ѝ, докато тя напълно се изгуби в този момент с мен.
– Още малко, бейби – изстенах, когато седнах на стола на бюрото си и я придърпах към себе си.
Тя моментално започна да движи тялото си, приемайки ме бавно и дълбоко, като от време на време променяше тласъците и ъгъла на бедрата си. Прокарах ръце по нея, позволявайки ѝ да поддържа каквото темпо иска.
Исках тя да ме използва – да вземе от мен каквото поиска.
Защото, когато я качих на това легло, най-накрая щях да взема каквото си поискам.
Изискваше се всякаква сдържаност, за да не свърша още сега. Исках да лежи по гръб на леглото под мен, когато най-накрая свърша.
Точно когато си помислих, че няма да мога да издържа повече, тя най-накрая свъърши. Тя изпищя от шок, когато я хвърлих на леглото, преди да преместя тялото си върху нейното и да се вмъкна отново в нея. Преметнах краката ѝ през ръцете си, преди да я поема силно, предизвиквайки силни стонове, хленчене и понякога малки писъци, докато я карах да свършва отново и отново.
Когато свърших, свършихме заедно. Изкрещях името ѝ, докато заравях лицето си в рамото ѝ, а сърцето ми биеше толкова силно, че ми беше трудно да дишам.
На следващата сутрин пиех първото си кафе за деня, когато Купър влезе вътре с адвоката на клуба. Нанси ми се усмихна, докато вървеше към мен, държейки дебел плик. Взех го от нея, докато оставях кафето си.
– Документите за развод между Скайлър и Грант Уудс – обясни тя, когато започнах да го отварям. – Трябват ми само няколко подписа от него върху документите и тогава ще мога да ги подам официално. Тя ще бъде разведена до края на деня, ако успееш да го направиш сега.
Повдигнах рамене.
– Да видим дали ще ми съдейства – казах, докато се придвижвах към мазето.
Тя изхвръкна.
– Помислих си, че ще е някаква извратена гад.
– Единственият начин, по който се движим тук, момиче – подиграх се, докато бутах вратата на мазето. Винсънт седеше на един стол до дъното на стълбите с пистолет в скута си, а до него имаше стоманена бейзболна бухалка.
– Някой идва ли вече да ме освободи? – Попита Винсънт Купър. – Имам нужда от малко проклет сън.
Без да отговаря, Купър тръсна глава към стълбите. Винсънт въздъхна с облекчение и се отправи нагоре по стълбите. Погледнах към Грант. Той спеше на студения, твърд циментов под.
С раздразнено мърморене го ритнах да се събуди. Той се размърда, а разтревожените му очи се срещнаха с моите, преди да се намръщи.
– Трябва да подпишеш тези документи за развод – казах му. – Опитай се да направиш някоя смешна глупост и ще ти отрежа шибаните пръсти.
Той ми се изсмя.
– Няма да подписвам глупости. Клетвите ни бяха, докато смъртта ни раздели, и това е единственият начин да се отървем един от друг.
Приклекнах пред него.
– Помниш ли шибаното ми предупреждение от вчера? – Попитах го. Той стисна челюстта си. – Имам два начина да получа тези подписи. И ако избереш аз да ги фалшифицирам, тогава ще продължа и ще ти отрежа пръстите така или иначе. – Повдигнах рамене. – Няма смисъл от тях, ако не подписваш тези шибани документи.
Той ме погледна и се изплю в краката ми. Аз го ударих с опъкото на ръка. От устата му се разля кръв заедно с един зъб.
– Ебаси – изхриптя той.
– Опитай пак да направиш нещо глупаво – предизвиках го аз. Той само мълчеше. Кимнах веднъж. – И така, какво ще бъде, Грант?
– Няма да подпиша шибаните документи.
Изправих се и подадох документите на Купър.
– Намери Логан и го накарай да се подпише на тези документи. Изпрати ми двама души. Трябва да го задържат неподвижно.
– Нали наистина не искаш да направиш тази глупост? – Попита Грант, като изведнъж прозвуча паникьосан. Очите на Купър светнаха от забавление, докато го слушахме. – Майната му, ще подпиша документите!
– Твърде късно – казах му, без да се обръщам с лице към него. – Не позволявам на хората да променят мнението си.
Купър се засмя, преди да тръгне нагоре по стълбите. Минута по-късно Деймън и Халън слязоха по стълбите. Обърнах се с лице към Грант.
– Дръжте го на земята – наредих, докато вадех ножа от държача на колана си. – Той реши да не подписва документите за развод.
Хален се разсмя, докато гледаше пребледнелия Грант.
– Грешен избор, човече.
– Опитах се да променя решението си…
– Кайл не дава втори шанс – грубо заговори Деймън, докато двамата с Хален започнаха да връзват тялото на Грант за един стълб в средата на стаята, като го държаха неподвижно. След това Хален се облегна на крака на Грант, а той хвана лявата му ръка. Деймън придържаше десния крак на Грант и кимна веднъж към мен.
И да, аз бях болнав ебач, но се наслаждавах на това, че той крещеше от болка, докато бавно отрязвах всеки негов пръст.
Преди да умре, щеше да разбере, че не съм човек, на когото да се противопоставя.
И щеше да си плати за всичко, което е направил на Скайлър.

Назад към част 8                                                     Напред към част 10

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!