Т.О. Смит – КУПЪР ЧАСТ 6

Глава 5
ПЕНИ

Извих бедрата си в ритъма на тонколоните и се засмях заедно с Трикси, докато и двете се спускахме на пода, поклащайки се в ритъм. И двете бяхме пияни, а аз не възнамерявах скоро да спра да пия. Исках да бъда толкова пияна, че да не мога да си спомня какво се е случило на следващата сутрин.
Веднага щом влязох в клуба със сълзи на очи, Трикси ми подаде бутилка стопроцентова водка и пусна музиката, започвайки партито.
– Да! – Изкрещя Трикси, усмихвайки се, когато се изправих и се търкулнах с тялото си към нейното, предизвиквайки силни подсвирквания от всички в тълпата.
Наклоних бутилката в ръката си назад, като изпразних остатъка от нея. Поставих я на една произволна маса, като очите ми веднага се спряха върху тези на Купър, сякаш бяха привлечени от магнит. Цяла вечер очите ми неволно намираха неговите и всеки път, когато погледите ни се срещаха, го улавях да ме гледа с разгорещен поглед. Той просто небрежно се беше облегнал на стола, на който седеше, с бира в ръка, а очите му не се откъсваха от тялото ми.
Усетих, че някой от присъстващите ме хвана за бедрата, и той отправи поглед през рамо, като се движеше, за да се изправи.
Мъжът бързо ме пусна, отдръпвайки се от мен, докато Трикси ме издърпа обратно в средата на импровизирания дансинг, откъсвайки поглед от адски финия мъж, който бързо поглъщаше всяка моя мисъл.
Рейна танцуваше с Инк, а погледът му беше разгорещен, докато държеше бедрата ѝ. Защо им беше толкова лесно? Защо и аз не можех да имам нещо подобно?
Трикси поклати глава към мен, като върна погледа ми към нея.
– Не тази вечер. – Каза ми строго тя. – Никакъв копнеж. Просто не чувствай, да? Имаш нужда от това.
Въздъхнах и кимнах в знак на съгласие. Тя ми подаде бутилката в ръката си. Изтанцувах пътя си към Грейв и се обърнах с гръб към него. Той въздъхна тихо, като ръцете му моментално хванаха бедрата ми, докато танцувах срещу него.
– Опитваш се да накараш да откъснат лепенката ми ли? – Попита той.
– Купърът няма претенции. – Казах му, докато поднасях бутилката в ръката си към устните си.
Грейв изръмжа в знак на несъгласие.
– Фактът, че знаеш точно защо казах това, би трябвало да говори достатъчно, Пени. – Каза ми той. – Купър се нарежда над Саботаж. Той е президент на майчината харта. – Напомни ми той. – И Купър е наказвал мъжете от своя клуб за по-малко. Той не търпи толкова много, колкото Саботаж. – Напомни ми и това.
– Но ти все още танцуваш с мен. – Отвърнах, като се обърнах с лице към него.
Той нежно ме притисна назад към силните си гърди. Силата на Купър моментално ме обгърна, докато ръцете му хванаха бедрата ми притежателски.
– Не, не танцувам. – Каза хладно Грейв, но в очите му имаше разбиране. – Боли те, Пени. Позволи му да се погрижи за теб. Не се съпротивлявай срещу него само защото смяташ, че не го заслужаваш.
Грейв погледна Купър над главата ми, докато Купър облягаше брадичка на главата ми, а ръцете му ме обгръщаха и притискаха тялото ми към неговото. Веднага се отпуснах обратно в Купър, без да мога да си помогна.
– Погрижи се за нея. – Каза му Грейв.
Купър притисна устни към върха на главата ми. Затворих очи и въздъхнах тихо. Тялото ми ме предаде, тъй като се отпусна още повече срещу него, докато ръцете ми се вдигнаха, за да хванат ръката, която беше през гърдите ми.
– Винаги. Отвърна Купър, а дълбокият му глас се разнесе по гърба ми.
Грейв кимна веднъж и се отдалечи.
– Непослушно момиче. – Прошепна Купър в ухото ми, от което дъхът ми застина в гърлото, а бузите ми пламнаха от руменина.
Как можеше да ме засегне толкова лесно? Не беше честно.
Изпищях, когато Купър внезапно ме преметна през рамо, карайки ме да изпусна бутилката в ръката си, докато ме изнасяше от партито. Саботаж изръмжа от смях, когато минахме покрай него и Изи.
– Купър, пусни ме! – Изкрещях, докато грубо го удрях по гърба, макар че това сякаш не му повлия. – Ти си шибан пещерняк!
Той ме плесна по дупето, като ме накара да изпищя от шок. Той не беше направил това току-така.
– Ще ти покажа един шибан пещерен човек, красавице. Ти си шибан дразнител. – Отвърна той.
Пусна ме на леглото, щом се озовахме в стаята ми, и се обърна към вратата ми, като я затвори и заключи след себе си. Подпрях се на лакти, като присвих очи към него.
– Мислеше си, че можеш просто да ме накараш да те гледам как танцуваш и пиеш на дансинга и аз да не направя нещо по въпроса? – Попита ме той, докато сваляше елека си и се настани на стола до вратата.
Дъхът ми заседна в гърлото, когато той започна да разкопчава фланелената си риза.
– Никой не ти е казвал да гледаш. – Отвърнах рязко, надявайки се гласът ми да излезе стабилен, но ме издаде, когато леко се разтрепери.
Злобна усмивка наклони устните на Купър и топлината се сви ниско в корема ми, когато започна физически да ме боли. Никога не бях искала някого толкова силно, колкото исках този мъж пред мен.
– Би било невъзможно да не го направя. – Каза ми той, докато сваляше фланелената си риза и я хвърляше на пода. Съблече бялата тениска, която беше облякъл под нея, и я хвърли на пода заедно с фланелката.
Можах само да го гледам, докато събуваше ботушите си и започваше да разкопчава колана си, а след това разкопча дънките си. Дишането ми се ускори, докато облизвах устните си, а очакването караше нервните ми окончания да се свиват от умопомрачително желание.
Била съм с много мъже. Била съм с мъже в този клуб, с мъже в други чартъри на „Дивите врани“, както и с мъже в други клубове. Това изключваше всички мъже, с които бях преди Саботаж да ме доведе тук. Но Купър имаше увереност в себе си, която ме караше да се притеснявам.
Вдигнах очи към него, когато той остави дънките си да паднат на пода заедно с боксерките си. О, Боже. Той беше съвършен навсякъде.
Очите му потъмняха до бурно океанско синьо, когато отново се свързаха с моите.
– Знам, че те боли, Пени. – Каза ми тихо той, докато се приближаваше към мен в цялата си гола прелест. Свих долната си устна между зъбите си. – Не ми харесва начинът, по който тези красиви, зелени очи изглеждат толкова измъчени, откакто получи онзи телефонен разговор. Те трябва да блестят, красавице.
Долната ми устна потрепери, докато си мислех за майка ми. Купър сграбчи задната част на врата ми, придърпвайки устните ми към своите за успокояваща целувка.
– Шшш. – Той дишаше срещу устните ми. – Точно тук, с мен, нищо друго не съществува. – Оставих тези прекрасни сини очи да се впият в моите. – Само аз и ти – нищо не съществува извън нас. Искам красивите ти очи да блестят за мен, красавице, и ще се погрижа да го направят преди края на нощта. – Обеща той.
Защо беше толкова романтичен? Беше почти невъзможно да не се влюбя безнадеждно в него толкова бързо.
Той хвана подгъва на ризата ми и я издърпа над главата ми. Въздъхна тихо, когато видя, че не нося сутиен.
– Такава шибана дразнителка. – Въздъхна той.
Тихо извиках, когато той коленичи пред мен и придърпа едно от зърната ми между устните си. С ръка обгърна другата ми гърда. Хванах се за косата му, притискайки го към себе си, докато тихо стенех името му, затваряйки очи, когато ме обземаше чист екстаз, бързо губейки себе си в този мъж.
– Отвори очи. – Заповяда ми той, а устните му се докоснаха до гърдите ми.
Отворих очи. През устните му премина доволна въздишка.
– Ето ги. Заблести за мен, красавице.
Той нежно ме избута назад и разкопча шортите ми, като ги свали от краката ми заедно с дантелените ми бикини. Той изстена признателно.
– Толкова шибано красиви.
Не знаех дали да плача, или да го моля да продължи да ме докосва. Беше толкова сладко – толкова нежно. Никога досега не бях изпитвала нещо подобно на Купър.
– Ще те накарам да забравиш болката си за малко. – Обеща той, докато се настаняваше между краката ми, хващаше китките ми и ги държеше над главата ми. – Всичко, което ще можеш да чувстваш и за което ще мислиш, съм аз.
Той се вмъкна в мен и аз извиках, извивайки гръб, докато дърпах китките си. Той се наведе и засмука шията ми, докато силно навлизаше и излизаше от мен.
– Майната му. – Задави се той, когато почти за нула време се изпразних около него. – Путката ти ще ми прекъсне шибаното кръвообращение. – Изстена, докато се напъваше по-силно.
– Купър. – Изкрещях, когато той придърпа едно зърно между устните си и го захапа нежно. – Майната му! – Изкрещях, извивайки гръб срещу него, дърпайки китките си, отчаяно желаейки да го докосна.
Той бързо ни преобърна, така че аз да съм отгоре, като освободи китките ми, докато го правеше.
– Дръж се. – Предупреди ме.
Той се заби силно в мен отново и отново. Изкрещях името му, стискайки чаршафите в юмруците си, молейки го да побърза и да свърши.
Никога през живота си не бях чукана толкова силно. Всичко беше толкова нежно. Обикновено можех да правя секс с часове, но никога не ме бяха вземали по начина, по който Купър ме вземаше сега – като обсебен човек.
Той изхриптя, когато ни преобърна, и се измъкна, като свърши по корема ми.
– Майната му. – Изкрещя той, а ръката му трепереше, докато се галеше.
Задъхвах се, а гърдите ми се повдигаха и спускаха. Пулсирах, толкова ме болеше, но го исках отново и отново. Как, по дяволите, това изобщо беше възможно?
Той се наведе леко и притисна устни към моите.
– Ти си шибана богиня. – Изстена той, докато се изправяше. Бузите ми изгоряха от сладките му думи.
Богиня.
Никога досега не ме беше наричал така.
Затворих очи, опитвайки се отново да регулирам дишането си. Изведнъж бях вдигната от леглото в силните ръце на Купър, който ме понесе към банята, където течеше душ. Веднага трябваше да преглътна сълзите си.
Никога не бях имала човек, който да се грижи за мен, след като ме е използвал.
Той влезе под струята вода, като все още ме държеше в ръцете си. Внимателно ме изправи на крака, като ме преглеждаше с очи. Въздъхна, докато се галеше.
– Ебаси, пак ми стана твърд. – Изстена той.
– Мога да се погрижа за това. – Прошепнах, като не исках той да си тръгне от мен, ако не го направя. Имах нужда да остане с мен. Вече се влюбвах силно в него. Ако той си тръгнеше, нямаше да преживея мъката.
Той нежно наклони брадичката ми нагоре, нежно притискайки устните си към моите.
– Не тази вечер. – Промълви. – Тази вечер ще се грижа за теб, красавице. – Прокара палеца си по бузата ми.
– Но… – Протестирах. Нима мъжете не обичаха да се грижат за тях – никога да не остават незадоволени?
Той поклати глава към мен.
– Може би преди просто си била използвана, красавице, но аз не те използвам. Жадувам за теб, както жадувам за въздух, който да дишам. – Не можех да помогна на широката усмивка, която се разля по лицето ми при думите му. Той въздъхна, малка усмивка наклони устните му. – Ето го и този красив блясък. – Прошепна той, докато прокарваше палец по бузата ми.
Знаех, че не е направил никаква декларация, че иска да претендира за мен, но все пак правеше за мен повече, отколкото който и да е друг мъж досега. А аз бях достатъчно отчаяна, за да приема всичко, което ми предложи.
Бих направила всичко на света, за да задоволя този мъж, да го накарам да ме задържи.

Назад към част 5                                                                     Напред към част 7

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!