Т.О. Смит – САБОТАЖ ЧАСТ 4

Глава 4
ИЗИ

Ръцете ми леко трепереха в очакване, когато хванах подгъва на тениската си и я издърпах над главата си, като я пуснах на пода до мен. Очите на Саботаж ме проследиха чувствено, като накараха кожата ми да почервенее от осъзнаване.
Той беше толкова интензивен мъж. Нямаше как да сбъркам нуждата в очите му.
Посегнах към сутиена си, но Саботаж поклати глава, спирайки движенията ми. Преглътнах нервно.
– Дънки. – Инструктира ме той.
Протегнах ръка надолу и разкопчах дънките си, като ги плъзнах надолу по краката си, като държах очите си вперени в неговите. След това ги отместих настрани и застанах пред него само по черни бикини и розов сутиен. Не бях съчетала цветовете – честно казано, рядко го правех, но в този момент наистина ми се искаше да го бях направила.
С колко жени беше спал Саботаж, които наистина се грижеха добре за себе си? Ексфолираха бикините си, краката си? Координираха цветово бикините и сутиените си? Винаги са си правили прическа и грим?
Дори не можех да се накарам да нося черен сутиен с черните си бикини.
Саботаж изстена тихо, докато пристъпваше към мен, а очите му някак си потъмняха още повече.
– Сутиен. – Даде указания след това.
Протегнах ръка зад гърба си и разкопчах сутиена, като оставих презрамките да се плъзнат по ръцете ми, докато паднаха на пода между нас. Саботаж изсмука рязко въздух, когато погледът му падна върху гърдите ми, а зърната ми моментално се втвърдиха под интензивния му поглед.
– Бикини. – Изръмжа той.
След като бях напълно гола пред него, Саботаж се приближи до мен. Той се наведе и хвана кръста ми с големите си, загрубели ръце, преди да поеме устните ми в бавна, чувствена целувка. Всички нервни окончания в тялото ми се изкривиха, а във вените ми се разнесе топлина. Изстенах срещу устните му, отваряйки устни под него, докато той прокарваше ръце по тялото ми, проследявайки набъбването на гърдите ми, вдлъбнатината в талията ми, извивките на бедрата ми.
Вече се задъхвах и стенех, исках още толкова много.
Избутах елека от раменете му. Той го остави да падне на пода, а веднага след това свали и ризата си. Веднага поставих ръце на гърдите му, усещайки всички твърди мускули по гърдите и корема му.
Сякаш беше изваян от някой бог.
Той се отдръпна от мен, като кимна с глава към леглото в безмълвна заповед. Плъзнах се върху мекия матрак без думи, като гледах как той се запъти към гардероба си, а мускулите на гърба му пулсираха при всяка негова стъпка. Няколко мига по-късно той се върна, държейки две къси парчета въже в ръка. Дъхът ми заседна в гърлото, а сърдечният ми ритъм се ускори.
Вече не бях сигурна, че ще искам да бъда вързана.
– Имаш ли ми доверие? – Попита той.
Преглътнах нервно. Последният път, когато бях вързана за леглото, не беше приятно. Всъщност беше направо болезнено и ужасяващо. Знаех, че съм в безопасност в клуба, но единственото, което си спомнях, беше онзи мъчителен момент, когато бях дала на някого да ме контролира, а той беше взел всяка частица от мен, която можеше.
Саботаж нежно хвана брадичката ми, а тъмните му очи се срещнаха с моите. Видях как в очите му се върти нуждата му от мен, но също така видях колко много го е грижа в погледа му, което накара дъхът ми да се забие в гърлото, докато гърдите ми се раздуваха от емоции към едрия, татуиран мъж пред мен.
– Казах ти, че трябва да се грижа за теб, Изи. Но имам нужда да ми се довериш. Ако не ми се довериш, няма да го направя. – Каза ми той.
Отново преглъщайки нервно, аз кимнах.
– Вярвам ти. – Прошепнах.
Той се наведе и ме целуна нежно, преди внимателно да хване едната ми китка в грубата си, загрубяла ръка и да завърже единия край на едно от въжетата около китката ми, след което да повтори същото действие с другата ми китка.
След това привърза другите краища на въжето към таблата над главата ми. Преглътнах нервно, опитвайки се да потисна паниката си. Знаех, че Саботаж никога няма да ме нарани, но по дяволите, ако това не ме плашеше до смърт.
Саботаж се изправи в цял ръст, като при това свали ботушите от краката си.
– Скъпа, изглеждаш секси като дявол. – Измърмори той, а очите му ме обходиха жадно.
Този поглед беше достатъчен, за да изтрие нервността ми.
Облизах устни в очакване, докато той разкопча колана си и разкопча дънките, оставяйки ги да се сгушат в краката му. Дъхът ми заседна в гърлото, когато разбрах, че е станал доминант, а членът му се е освободил от затвора на дънките.
Определено беше по-голям от всеки друг мъж, с когото бях била, което беше логично, като се има предвид колко голям мъж беше всъщност. Саботаж беше ходеща маса от мускули – дори бедрата и прасците му бяха тонизирани, а мускулите му пулсираха при всяка стъпка към леглото.
Той изпълзя над мен и без никакво предупреждение закрепи устни около едно от зърната ми, а другата му ръка се плъзна между краката ми, докато не плъзна пръст между гънките ми. Задуших името му, дърпайки въжетата, отчаяно желаейки да го докосна.
– Ерик. – Измърмори той. – За теб аз съм Ерик, а не Саботаж.
Той плъзна пръста си в мен, като стенеше срещу гърдите ми, докато го правеше. Изстенах силно, като разтворих краката си още повече за него. Той се наведе назад, за да ме погледне, а в очите му пламна огън, който ме накара да се гърча под него, да се притискам към ръката му, отчаяно желаейки да довърши това, което беше започнал.
Исках да бъда изгорена от този огън, който пламтеше в него. Исках да ме унищожи – да ме изгори до пепел.
– Майната му. – Изръмжа той.
Коленичи между краката ми и хвана бедрата ми, повдигайки долната част на тялото ми от леглото. След това се вкопчи силно в мен.
– Ерик! – Изкрещях, като отхвърлих главата си назад към матрака в блаженство.
– Няма да бъда нежен, скъпа. – Предупреди ме той, а тъмните му очи срещнаха лешниковите ми.
– Моля те, недей. – Задуших се.
Той се пресегна над мен и като хвана задната част на дясното ми коляно, избута крака ми назад, така че коляното ми да е до рамото ми. Хвана другия ми крак и го придърпа около бедрото си. След това започна да ме чука толкова силно, че таблата му се удари в стената толкова силно, че беше цяло чудо, че не се счупи.
Крясъците ми от удоволствие отекваха от стените, докато го молех за още, молех го за сладкото освобождаване, но той продължаваше да променя ритъма и ъгъла си всеки път, когато се приближавах, без да ми позволи да достигна блажения момент.
– Още не. – Измърмори и се отдръпна леко, което ме накара да хленча. – Искам да избухнеш върху целия ми член, Изи.
Той не се шегуваше. Когато свърших, той моментално ме обгърна с ръце, притискайки ме плътно към себе си, докато черни петна танцуваха в зрението ми, а силата на оргазма ми за момент ме заслепи.

***

Когато се събудих, Саботаж вече не беше в леглото до мен. Дрехите му бяха изчезнали, както и елека и ботушите му, което ми даде да разбера, че вече се е облякъл и е напуснал стаята си. Седнах, цялото ми тяло ме болеше от по-рано.
Но Боже, това беше най-добрият секс в живота ми.
Измъкнах се от леглото и си навлякох дрехите, като леко куцах, докато напусках стаята няколко минути по-късно. Дори не можех да вървя направо.
Ебаси, ако преди не съм се съмнявала в това, което се беше случило между мен и Саботаж, сега вече нямаше. Достатъчен беше само един поглед към мен и всички щяха да разберат какво се е случило.
Когато слязох в основната зала, погледът ми веднага попадна на Грим и Саботаж, които седяха на бара в дълбок, сериозен разговор.
Взех две бири от хладилника и махнах капачките, като поставих едната пред Грим, а другата – пред Саботаж. И двамата ме погледнаха, а Саботаж ми се усмихна, като на практика ми изкара дъха от силата на прекрасната си усмивка.
Саботаж рядко се усмихваше истински, неподправено, но когато го правеше, гледката беше достатъчно красива, за да те накара да се спънеш и да останеш без дъх.
Боже, защо трябваше да е толкова красив.
Той ме подкани с един пръст напред, а очите му светнаха от смях, когато се приближих. Свих очи към него в знак на предупреждение да млъкне, преди още да е проговорил, но, разбира се, Саботаж не ме послуша.
– Добре ли си? – Попита ме той.
– Не е смешно, Саботаж. – Казах му спокойно.
Очите му леко се свиха.
– Трябва ли да ти напомням чия си? – Попита ме тихо той, без да му пука за вицепрезидента, който седеше точно до него. Преглътнах трудно и му поклатих глава. Не можех да приема отново секс толкова скоро. – Добре. Не мислех така. – Отвърна той.
– През! – Скорпионът се обади, докато вървеше към нас, държейки телефона ми в едната си ръка, а лаптопа си в другата.
Сърцето ми падна в краката. Изведнъж ми стана много студено. Исках да избягам в другата шибана посока, далеч от този клуб.
Свих очи към Саботаж.
– Защо, по дяволите, Скорпионът има телефона ми, Саботаж? – Поисках да знам, а гласът ми трепереше от гняв и болка.
Той ме погледна твърдо.
– Това копеле, което те заплашва, вече е клубна работа, Изи. – Хладнокръвно отговори той.
– Обърнах се към теб за помощ, Саботаж. Това не е някаква глупост, за която искам целият клуб да знае. – Изръмжах му, без да ми пука, че не уважавам президента на клуба. Знаех, че Саботаж няма да го търпи без бой, но не ми пукаше. Не можеше да се каже какво е разбрал Скорпионът.
Сега всички щяха да разберат колко прецакана съм всъщност.
Саботаж ядосано се изстреля от стола си в бара, очите му проблясваха опасно, но аз не отстъпих.
– Моята помощ е шибаният клуб, Изабел. – Отвърна на удара той.
– Моят проклет сексуален живот също ли е клубна работа?! – Изкрещях му. Той сведе очи към мен, за да спра, докато съм напред, но аз бях на майната си. – И ти им каза всичко това?!
– Те знаят само това, което, по дяволите, трябва да знаят, за да те защитят, Изи! – Изкрещя ми той в отговор, докато обикаляше бара, докато не застана пред мен, извисявайки се над по-малкия ми ръст.
Наклоних брадичката си към него предизвикателно. Нямаше да му позволя да ме затвори.
– Защо го следиш? – Поисках разпалено, а гърдите ми се повдигаха и спускаха от червена, гореща ярост.
– Той се изгаври с това, което е мое, Изабел. – Той изръмжа надолу към мен. – Това не остава безнаказано.
– Помолих за шибана защита, Саботаж. – Напомних му, а гласът ми трепереше от яростта, която изпитвах към него. Не можех да повярвам, че Саботаж е отишъл зад гърба ми и е направил това. – Не за да отидеш да му затвориш устата. Гарантирам ти, че Скорпионът току-що разбра всичко, което не исках този шибан клуб да знае за мен. – Изръмжах му, докато сълзите пълнеха очите ми. Гневът на Саботаж се стопи донякъде, когато видя колко съм разстроена. Погледнах към Скорпиона, който гледаше между нас, изглеждайки малко несигурен. – Кажи ми какво си открил, Скорпион. – Поисках.
– Затвори си шибаната уста, Скорпион. – Изръмжа му Саботаж, а очите му не слизаха от лицето ми. – Това са глупости, които никой друг не трябва да знае.
– Дай ми да видя! – Изкрещях на Скорпиона, докато сълзите се стичаха по лицето ми.
Скорпионът погледна към президента си, несигурен какво да прави. Знаех, че той никога няма да се противопостави на Саботажа. Така че изтръгнах лаптопа от него. Цялата кръв изтече от лицето ми, оставяйки ме болно блед, докато се взирах в екрана пред мен.
– Майната му. – Изръмжа Саботаж зад гърба ми, а ръцете му веднага се вдигнаха на раменете ми, придърпвайки ме назад към по-силното му тяло, докато коленете ми внезапно отслабнаха.
– Не, не, не. – Задуших се, докато клатех глава, а горещи сълзи се плъзгаха по бузите ми.
Не можех да повярвам на това. Скорпионът беше видял това. Скорпионът ме беше видял в най-слабата ми, най-уязвимата ми част.
Когато бях абсолютно отвратителна.
Скорпионът бързо затвори екрана на лаптопа си, но до този момент Грим вече също го беше видял.
– Скъпа – успокои ме Саботаж, като ме обърна с лице към себе си – Скорпион ще ги свали. – Увери ме той.
– Виж колко гледания има. – Задуших се, а сълзите се стичаха по лицето ми.
Във видеото бях в безсъзнание, а лицето и тялото ми бяха покрити с грим, за да се скрият синините.
А Родни изнасилваше тялото ми в безсъзнание.
Беше го публикувал в интернет в порно сайт – правеше шибани пари от това.
Саботаж хвана лицето ми в ръцете си, принуждавайки очите ми да се срещнат с неговите. Заплаках.
– Когато се добера до него, Изи, ще го накарам да страда, мамка му. – Закле се той. Тялото ми трепереше. – Скорпионът ще претърси интернет за всичко останало и ще го накара да го свали. Ще направя всичко по силите си, за да оправим това, скъпа.
Обвих здраво ръце около кръста му, заравяйки лице в гърдите му. Саботаж моментално обви здравите си ръце около мен, притискайки ме силно към мускулестото си тяло. Притисна устни към слепоочието ми и ги задържа там за момент.
– Никога няма да позволя да ти се случи друго шибано нещо, Изабел. Имаш думата ми като твой мъж и като президент на този клуб. – Закле се той.

Назад към част 3                                                                     Напред към част 5

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!