Марина Суржевская

САМО ЗА ОНЛАЙН ЧЕТЕНЕ

 

Марина Суржевская
Бездушно Кралство
Книга 1

ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3 / ЧАСТ 4 / ЧАСТ 5 / ЧАСТ 6 / ЧАСТ 7 / ЧАСТ 8 / ЧАСТ 9 / ЧАСТ 10 / ЧАСТ 11 / ЧАСТ 12 / ЧАСТ 13 / ЧАСТ 14 / ЧАСТ 15 / ЧАСТ 16 / ЧАСТ 17 / ЧАСТ 18 / ЧАСТ 19 / ЧАСТ 20 / ЧАСТ 21 / ЧАСТ 22 / ЧАСТ 23 / ЧАСТ 24 / ЧАСТ 25 / ЧАСТ 26 / ЧАСТ 27 / ЧАСТ 28 / ЧАСТ 29 / ЧАСТ 30 / ЧАСТ 31

Марина Суржевская – Бездушно Кралство Книга 1 ЧАСТ 31

Глава 31

Нощта беше неспокойна. ВСА бръмчеше като пчелен кошер, обсъждайки или инцидента в библиотеката, или кавгата на Вандерфилд с годеницата му, или “онова“ нахално момиче от Котловината, което се осмели да предизвика самата Магма. Не исках да слушам спекулациите, затова изтичах в стаята си и се покрих с одеяло. Но спах много тревожно, прекалено много спомени мъчеха съзнанието ми.
Закусвах без апетит и бях много разсеяна в часовете. Исках да остана сама, да помълча за малко и да помисля. Твърде много се случваше и не знаех как да се справя с вихъра от събития, които се завихриха около мен. Чувствата бушуваха вътре в мен и все повече се разрастваха като ураган, а аз вече нищо не разбирах! Не издържах и накрая избягах в кулата на икономката, където седях няколко часа, опитвайки се да приведа душата си до поне някакъв мир.
А щом се върнах в централната сграда, разбрах, че нещо се е променило. Беше излязъл нов брой на вестник „Хроники на ВСА“. Всъщност той не бе излязъл! Просто бяха напълнили цялата академия със страници от вестника, буквално бяха навсякъде! На подовите дъски, первази, маси, пейки, дори във саксиите с растения! Студентите любопитно, хващаха кръжащите във въздуха листове и четяха жадно. Предчувствайки нещо лошо, аз също взех един.
Моят образ беше изписан на централната страница. Струва ми се, че снимката беше от първият път, когато влязох в академията. Сива качулка, ужасната шапка, стърчащи изпод нея, стара чанта, притисната към гърдите и уплашени очи. Нелепа и малко смешна. А до нея имаше снимка на Иън. Същото момче, с което никога не бях ходила на среща! На снимката той бе изобразен в работни и мръсни дрехи, с шапка спусната върху очите му. Иън държеше съдран чувал в ръката си и стоеше до някаква дупка. А отдолу имаше огромен надпис.
„Трогваща любовна история между студентка и копач! Щастливо съединение на тази влюбена двойка!“
Последвано от неговото писмо. Това, което изчезна и никога не намерих.
Очите ми се плъзнаха по редовете, а сърцето ми замръзна като парче лед. – Ако моят любим човек… ми кажеше тези думи, колко щастлива щях да стана! Иън пише за своите чувства и очаквания, както пише един обикновен, слабо образован човек от Котловината. Прост, искрен и затова ужасно непохватен. А зад думите с грешки виждах черноокият и усмихнат младеж, който ден след ден чакаше момичето, което харесваше, край паметника на Свети Фердион. Тя не дойде, но той продължи да я чака. – Сбръчках нос разстроена.
Иън бе написал писмото така, както се е чувствал. Разговорно и просто. Но това, което можеше да бъде невероятно трогателна любовна декларация, бе превърнато в цинична и жестока подигравка. Неумелите редове от изповедта бяха публикувани в Хрониките за забавление. Те бяха обърнали наопаки всичко, осъзнавайки колко нелепо изглеждат чувствата на един обикновен копач. И в този миг аз усетих как гневът ми отново се навдига вътре в мен, но продължих да чета.
По надолу имаше надпис. „Според, надежден източник в лицето на Ари Берген, влюбените трудно преживяват раздялата и едва чакат часа, когато ще могат да се съединят завинаги. Сватбата им е насрочена за лятото, пожелаваме на красивата двойка любов и хармония! Група доброжелатели решиха да помогнат на нашата студентка и да поканят принца-копач в академията. Днес всички ще можем да видим любимия на чистачката от Котловината. Заповядайте в главната зала на ВСА! Очаква ви страхотно шоу! Обещаваме!
Смачках подлото съобщение, огледах се. От всички страни ме гледаха и си шепнеха. Кой ми спретна този мръсен трик? Магма и Алисия? Отхвърления Рийвс? Или… Вандерфилд? И какъв е този спектакъл, който се обещава на всички студенти? Какво още мога да очаквам? Свети Фердион! Трябва да спра Иън! Трябва да го предупредя!
Обърнах се и се втурнах към първия етаж, молейки се да успея. Дано Иън да не е дошъл! Сигурно са му изпратили бележка от мое име, и са го извикали на среща! А може да се е разболял, или да е закъснял, или да не е могъл да дойде! Полетях надолу по стълбите и когато приближих залата, замръзнах. Тълпа се беше събрала в главната зала, а аз толкова се надявах, че тази глупава подигравка няма да заинтересува никого! Но какво ти! Под огромния полилей студенти от различни курсове вече се тълпяха, развяваха страниците от „Хрониките на ВСА“ и се преструваха, че просто се разхождат! Момичетата си шушукаха, момчетата се прозяваха, но никой не си тръгваше. И навсякъде, навсякъде беше пожълтяло от проклетите страници на този глупав вестник! Колко ли хартия са изчерпали, за тази тъпа подигравка!
– Ето го! – Извика някой.
– Иън? – Разбутах околните, опитвайки се да премина напред.
– Пуснете ме!
– Тина! Колко се радвам да те видя! – Иън хвърли невярващ поглед към втренчените студенти и ми се усмихна широко.
Хвърлих бърз поглед на младежът. Беше облечен в сив панталон от груб плат, като повечето работници от Котловината, ватирана дебела жилетка, а под нея пуловер от груба плетка. Тежки ботуши със смачкани бомбета, но затова пък грижливо излъскани и натрити с кафяв восък. Разрошена кафява коса и поглед, в който страхът беше примесен с наслада. Той огледа кристалния полилей, мраморното стълбище и колоните с отворена от изненада уста. С една дума покрайнините. Сред студентите от ВСА младежът изглеждаше доста смешен и забавен. Точно както изглеждах аз, в първите си дни тук. В ръцете си Иън мачкаше плетена шапка. И държеше няколко жълти кленови листа.
– Тина, каква красавица си! – Въздъхна той. Протегна ми шапката си, но веднага се усети, засрами се и бързо ми подаде своя есенен букет. – Ето… намерих… те.
– Благодаря ти… – въздъхна аз и бавно започнах го бутам към изхода. – Трябва да излезем…
– Чакай… аз получих бележката ти! Ти наистина ли искаш да се ожениш за мен?
– Какво? – Избухнах аз, а гневът ме обзе отново. – Ах тези гадове! Така значи?
– Тина… аз нямам нищо против! – Гракна Иън, продължавайки да мачка шапката си. – Ами, това е… съгласен съм! Фу… Омъжи се за мен! Някак си всичко това е странно, разбира се…
– Иън… ще говорим навън. – Почти изстенах, грабвайки и дърпайки ръката на младежът.
– Но защо? Никога не съм бил в академията… да, аз и в центъра дори не съм ходил… свети праведници, ти си бъдещата “заклинателница“!
– Заклинателка… – поправих го, продължавайки да влача неохотно Иън към изхода. Процесът беше силно затруднен от факта, че момчето тежеше поне два пъти повече от мен, не искаше да си тръгне и гледаше наоколо с детска радост. Е, както и фактът, че зяпачите ни заобиколиха в плътен пръстен, пречейки ни да преминем.
– Той ѝ предложи брак, чухте ли? – Извика едно момиче в тълпата.
– Достойна двойка… – отговори мъжки глас с насмешка. – Слугиня и копач!
– Котловина до Котловината…
– Само забележете, какви зловещи дрехи…
– На мен пък… той ми изглежда сладък…
– Уф, Кейти, ти с твоя добър вкус!
– Какво става тук? – Изведнъж учудено каза Иън.
– Нищо… някой просто иска безплатно забавление… – изсъсках аз. – Хайде върви, ще ти обясня всичко…
– А ще има ли целувка? – Някой изпищя в тълпата. Иън се усмихна глупаво, обърна глава, очевидно не разбирайки къде се намира. А аз с големи усилия го завлякох към изхода. Точно тогава пред мен се появи тъмна фигура. Вдигнах очи и видях Рийвс. Все още имаше следи от състезание по лицето си и спукана устна. А очите му бяха присвити от подигравка. Погледна ме само веднъж, обърна се към Иън и подшушна почти нечуто.
– Горещо… – в същия миг ръката на Иън се нагорещи в дланта ми. Той пое дълбоко въздух, замръзна и се обърна към мен.
– Не… не! – Едва не изкрещях. – Да не си посмял да се поддадеш! Иън!
– Тина… Само ако знаеше как те чаках… мислих… мечтаех… – той ме притисна към себе си и усетих твърдите му мускули под грубите дрехи. Личи си, че се издържа с тежък физически труд! И тогава той неумело напъха лицето си в устните ми. – Ти-и-на…
– Спри! – Опитах се да се отдръпна, избягвайки целувките на момчето. Той изпуфтя, опитвайки се да ме стисне по-здраво, напълно игнорирайки ревящата тълпа около нас. Някой подсвирна одобрително, някой ахна. Не видях почти нищо. И се срамувах, безумно се срамувах. Не за себе си а за простият и добър млад мъж, който по чужда зла воля бе станал обект на присмех! – Иън, спри! Всичко това не е истинско! Това е просто психически въздействие! Осъзнай се!
– Истинско е! – Издиша той пламенно. – Обичам те! Ще се омъжиш ли за мен? Ще станеш ли? Позволи ми да те целуна! Ти-и-ина!
Потръпнах и изведнъж видях Аш. Лицето му беше като замръзнала маска, а зелените му очи бяха като черни дупки. Вандерфилд спря за момент на стълбището и след това се втурна към нас, разблъсквайки тълпата. А отстрани Алисия се усмихваше подигравателно и лениво размахваше листове от вестника. Магма която стоеше зад нея, вдигна ръка и прокара пръст по врата си. И изведнъж на мястото на душата ми избухна пожар.
Как смеят?! Как смеят да си играят по този начин с човешките съдби? Да се подиграват! Да издевателстват! Това няма да го позволя
– Достатъчно! – Писъкът ми се изстреля като гръм към тавана, отекна по стените и сякаш се умножи. Хилядите висулки на полилея и стъклата на огромните прозорци зазвъняха злокобно. Лек полъх удари бузите ми и развя косата ми. Иън се отдръпна смутено, примигна идвайки на себе си. Без да го поглеждам, извиках гневно.
– Никой да не е посмял да издевателства върху нас! Ясно ли е? – Извиках като погледнах с омраза валящите се страници от вестника, лежащи под краката ми. Първо пламна един лист до ботуша ми. Последван от този зад него. И в миг избухнаха всички наведнъж. Тези, които лежаха на пода или стълбите, тези, които студентите държаха в ръцете си, избухнаха в жълт огън, ярък, плашещ, невъзможен, а след това се разпаднаха на пепел.
Тълпата избухна в ужас, викаха и се суетяха, някой в паника се втурнаха да бягат. Някой падна и зави от болка. Някой се взираше в мен, сякаш виждаше нещо невероятно. Рийвс потърка очите си. Магмата побеля като платно, Алисия объркано погледна изцапаните си със сажди ръце. Но странният огън, унищожил листа в ръцете ѝ, бе изчезнал, сякаш никога не се е случвал. Тогава в последвалата звънтяща тишина гласът на Иън прозвуча твърде високо и гръмко.
– Тиночка… какво става тук? Нищо не разбирам…
– Вече нищо не се случва. Шоуто свърши, сам можеш да намериш вратата… – мрачно каза Аш на госта от Котловината, появявайки се до нас.
– Тина? – Погледна ме Иън объркано. – А кой е този…
– Никой! – Извиках.
– Само не разбрах, ще се омъжиш ли за мен?
– Да… – избухнах аз и останах самата изненадана. Какво?
– Аа? – Иън също изглеждаше изненадан и примигваше зашеметено. А лицето му се разтегли в широка усмивка. – Наистина? О, няма да съжаляваш! Никога няма да съжалиш, кълна се! Да… аз ще направя всичко за теб! Всичко… – не погледнах Вандерфилд, въпреки че усещах тежкия му поглед в слепоочието си. Нямах време да отговоря, защото зад нас се чу леденият глас на професор Аодхен.
– Тина Адърли… след мен. Живо!
Ее, това беше… – помислих си аз. – Сбогом, ВСА… сега вече със сигурност ще ме изгонят!

Край на първа книга.

Назад към част 30

Марина Суржевская – Бездушно Кралство Книга 1 ЧАСТ 30

Глава 30

Сутринта отворих очи както обикновено. Протегнах се и с изненада усетих до мен нечие тежко тяло, което ме притискаше към леглото. И тогава си спомних безсрамните ласки, откровените целувки, шепота и стенанията в сребристата светлина на луната. Нежно повдигнах ръката на Вандерфилд, с която той собственически ме притискаше към себе си. Аш измърмори насън и стисна ръката ми, без да я пуска. Аз продължих да лежа до него, чудейки се какво да правя. Тогава опитах да се изплъзна странично, опитвайки се да не събудя сладко спящия млад мъж. Но той изсумтя недоволно и отново ме придърпа към себе си, като на практика ме смачка с тялото си. Едва при третия си опит успях да избягам.
С въздишка на облекчение внимателно спуснах краката си на пода. Все още усещах някакво дърпане в натъртения глезен, но поне вече нямаше болка. Клатушкайки се, отидох до банята и измих лицето си. После бавно облякох роклята си и се усмихнах, защото изглеждаше все едно пак бягам от него. Но Вандерфилд не бе свикнал да се събужда рано призори, а аз трябваше да стигна навреме за закуска и също нямаше да ми навреди да прегледам учебниците преди часовете. Защото вчера всичко ми излезе от главата! Затова сплетох набързо косата си с досада и погледнах отново към вратата на спалнята. Но там беше тихо.
Обичайно за това време коридорите на ВСА ме посрещнаха с тишина и полумрак. Горните лампи бяха изключени за през нощта, оставяйки само стенните аплици, от които бледи петна плуваха по дългите коридорите. А в един от тях се натъкнах на белият звяр. Замръзнах с повдигнат крак, гледайки го право в очите. Изглежда, че това непонятно създание отново бе пораснало. Леко, но все пак. По тясната му муцуна се бяха образували няколко издатини, които преминаваха в равен ред върху тънката дълга шия и стигаха до гърба му. Страничните му израстъци се бяха увеличили и сега приличат на две мръсни сбръчкани парчета хартия, залепени за ребрата му. Кривите лапи на съществото също се бяха удължили, а тясната опашка на плъх бе станала по-широка. Гръдният му кош изглеждаше подут, с ясно изразени ребра. Може би това неразбираемо създание гладува? Най-вероятно… май съжалението е неуместно. Бях объркана, не знаех какво да правя.
И докато си мислех, белезникавото влечуго сведе муцуната си към пода и странично започна да се приближава към мен. Някак едва доловимо ми напомня на… хищник на лов! Веднага щом разбрах това, звярът ухапа здравия ми крак, изсъска и побягвайки с абсурдно кривите си лапи, изчезна зад ъгъла.
– Ахх ти… гадина мръсна! – Ядосах се, търкайки ухапаното място. – Ще те намеря, изрод! И ще видиш ти!
Нямаше смисъл да ругая в празнотата, затова закуцуках към своето крилото, накуцвайки вече и с двата крака. Тихо се промъкна в стаята и посегна към нещата си. Шели се обърна в леглото си, а Брин отвори очи.
– Тина? Събудила си се вече?
– Ъъъ… да… – промърморих неразбираемо.
– В колко часа се върна вчера?
– Вие вече бяхте заспала… – излъгах, без да знам какво друго да отговоря. – Не ставай, още е рано… спи. – Брин ме погледна и се обърна към стената. Преоблякох се в униформата си, сресах се и прибрах косата си. И с чанта на рамо отново излязох в коридора. Преди закуска успях да реша аритметични задачи и да разгледам някои нови думи от чароит. Но когато влезе в аудиторията, на вратата ме загледа високо момиче в строга рокля.
– Тина Адърли… вика те ректора на Академията. – Обяви тя високо. – Последвай ме!
Смразявайки се пред изненаданите погледи на моите състуденти, аз се затътрих след пратеничката и дори се опитах да разбера защо съм нужна на госпожа Велвет. Но тя само стисна устни и не отговори. Отведе ме в един кабинет на първия етаж, който видях, когато за първи път прекрачих прага на академията.
Госпожа ректор се настани на широката тъмна маса, а за моя изненада Аодхен се оказа прав пред прозореца гледайки някъде навън. Изглежда, че бях права в предположенията си, че този човек беше истинският ръководител на ВСА и мисля, че той взимаше много от решенията. Въпреки че професорът по унищожение беше с гръб и дори не се обърна, когато влязох и седнах на ръба на стола. Изглеждаше, че тъмнеещите на хоризонта върхове на Хребетите го интересуваха повече от някой небрежен ученик.
Стиснах нервно ръце, чудейки се какво съм направил грешно. Дали учителите не са разбрали за моят променлив потенциал? Или са разбрали за странния бял звяр? Какво е?
– Тина, как върви обучението ти? – Жената-врана свали кръглите очила от носа си. Тя наведе глава и ми заприлича още повече на черно-клюната птица. Едва сега разбрах, че външният ѝ вид е само една илюзия. И че Аделия Велвет е истинска красавица. Но не си заслужава да разкривам това. Освен това днес не видях истинския вид на ректора.
Да не би потенциалът ми отново да е намалял? Странно…
– Добре съм, благодаря… – отвърнах аз, като ставах все по-нервна. В този момент Аодхен се откъсна от съзерцаването на гледките през прозореца и се обърна към мен.
Щеше да е по-добре той да бе продължил да се взира в Хребетите.
– Нещо се е случило ли? – Не можах да устоя и попитах. Двамата учители се спогледаха.
– Тина, разкажете ни какво се случи вчера.
– Вчера ли? – Мисля, че се изчервих и пламнах цялата. – Какво точно ви интересува, госпожице Велвет?
– Повредата на крана в стаята на Аш Вандерфилд… кажи ми, Тина, произнасяла ли си заклинания, докато беше в стаята му?
– Какво? – Бях толкова изненадан, че дори загубих думата. Привикаха ме за да ме питат за счупения кран?
– Разбираш ли, Тина… въпросът е доста по-сериозен, отколкото изглежда. И така, изрекохте ли думите на Чароит?
– Не естествено! – Троснах се аз. – Не съм изричала нищо такова! Просто исках да налея вода, за да измия пода! Аз съм домашна помощница, просто исках да изчистя! И толкова! Вие мислите, че аз съм счупила кранчето? Но не го направих аз!
– Не се плашете толкова… – леко се усмихна ректорът. – Просто искаме да разберем точно какво се е случило. И не ви обвиняваме за тази повреда. – Тя сложи очилата си с въздишка, а очилата ми намигнаха весело.
– Да… а и е малко вероятно да имате толкова физическа сила, за да изтръгнете месинговия кран от стената. Или да счупите тръбите. Разбирате ли, Тина… вътре в тръбите се образувал балон от някакъв неизвестен източник на налягане. Който не само е повредил стаята на вашия работодател, но и е пропълзял по-нататък. Добре, че Аш е имал достатъчно съобразителност и сила, за да постави магическа тапа, която е удържала разрушителната сила. Но… не съвсем. Балонът е повредил водопроводната инсталация на няколко етажа от сградата. И ако не е била навременната намеса на Вандерфилд, тогава…
– Какво от това? – Замръзнах аз.
– Тогава можеше да се разбият не само тръбите, а и камъните, и дори сградата. Вероятно дори кулата не би оцеляла. – Усетих как парче лед се плъзна по гърба ми.
Значи, когато Аш и аз се отдадохме на съмнителните, но приятни занимания върху леглото му, покривът е можел да се срути върху нас? Какъв ужас!
– За щастие всичко се размина… ее, почти се размина… – каза г-жа Велвет. – Но не можем и не бива да подценяваме опасността. И най-важното сега, е да се разбере какво точно се е случило.
– Но вината не е моя! Аз нищо не съм направила! Аз не умея да правят всякакви там… балончета!
– Може да се е случило несъзнателно… – намеси се Аодхен, изваждайки чаронометър от джоба си. – Измерете потенциала си, Адърли.
– Нима не го виждате? – Измърморих тихо аз, професорът се усмихна едва с крайчеца на устните си.
– Да… но не с такава точност, с каквато си мислят студентите. – С известно опасение взех сребърния прибор. И в този момент вратата се отвори и Аш нахлу вътре. Беше злият Аш! Той погледна учителите, и мен с един злокобен поглед.
– Не са ли те учили да чукаш, Вандерфилд? – Повдигна вежди Аодхен. – Какво правиш ти тук? Излез веднага…
– Моля за извинение, че се натрапвам по този начин. Но разбрах, че моята… домашна помощница е била извикана при ректора.
– И какво от това? Извикахме нея, а не вас, Вандерфилд.
– Съгласно наредба 270/8 на Магистериума относно наетите асистенти, работодателят има право да присъства на всички производства, включващи същите тези асистенти… – каза Аш. Аделия Велвет се засмя и отново свали очилата си, Аодхен остана невъзмутим, само очите му бяха потъмнели и не вещаеха нищо добро.
– Имаш страхотна памет, Аш… – отсъди, или го похвали ректорът. – Добре тогава… в такъв случай седнете.
– Благодаря ви… – Вандерфилд леко се поклони с глава, а аз го изгледах учудено. Разбира се, аз знаех, че той знае как да говори учтиво, но не бях имала случай да се уверя в това. И се оказва дори забавно.
– Тъй като сте проучили толкова добре законите ни, моля, кажете ни какво е наказанието за недипломиран заклинател, който създаде опасност за другите хора? – Провлачи Аодхен с лека насмешка. Аз се вцепених от страх. Аш дори не ме погледна, той се взря без да мигне в тъмните очи на професора по разрушение.
– Мисля че на първо място трябва да се докаже вината на обвиняемия. В какво точно е обвинена моята помощница?
– Ние не обвиняваме никого… – каза госпожица Велвет с раздразнение и махна с ръка, сякаш прерязваше невидима връв, която се простираше от Аш до Аодхен. – А сега се успокой ако обичаш. Просто искаме да разберем какво се е случило. Вчера е бил създаден магически балон, който е спукал водопроводните тръби и почти е срутил цялото крило. И аз искам да знам как се е случило!
– Но аз не съм могла да направя подобно нещо! – Плахо изписуках аз. – Аз не умея! Освен това… моят потенциал е… вижте!
– Шест… – каза госпожица Велвет. – А постъпихте тук с три. Добро повишение, Тина.
– Благодаря ви… – казах тихо, без да откъсвам очи от треперещата стрелка на чаронометъра. Не разбрах така ли ми се стори или трепереше? Изведнъж трепна и започна да се движи! Пред очите ми! Аз бързо дръпнах измервателя от ръката си и свалих ръкава си. Не погледнах Аодхен, но усетих внимателния му поглед. Какво ли вижда професорът по разрушение? В крайна сметка той знае със сигурност, че моето ниво е било по-високо! Но защо мълчи тогава? Или са в заговор с враната и само ме изпитват? Прехапах устни нервно. Може би трябва да бъдеш честна? Или пък не? Скоковете в потенциала не са нормални. Какво ли ще ми направят ако кажа? Изгонен от академията като негодна? Вдигнах глава и срещнах очите на Вандерфилд. Погледът му беше тежък и мрачен, и ме накара да преглътна, и да замълча. Няма да кажа нищо Академията ми е нужна като въздух, а с потенциалът ми ще се справя сама. Щом Аодхен си мълчи, значи и аз ще си затворя устата! Може би… може би този проклет потенциал ще се успокои и ще спре да подскача!
– Така след като се уверихте, че помощницата ми не може да е създала онзи балон, способен да причини видими разрушения… – каза Аш със задоволство. – Можем ли да тръгваме? – Аз се шокирах от невижданата му наглост, но ректорката махна с ръка.
– Отивайте… Тина, ти сигурна ли си, че не си правила магии?
– Не! – Едва не пропищях аз.
– Свободни сте… – каза Аодхен през зъби.
Скочих на крака и излетях от офиса, Аш бавно ме последва. Огледа се и ме завлече в някаква ниша, скрита от коридора със старинен гоблен. Притисна ме към грубата стена не позволявайки да се движа.
– Не може човек да откъсне очи от теб, Адърли… – прошепна Вандерфилд, докосвайки слепоочието ми с устни. – Тъкмо се обърна и отново си се забъркала в нещо. – Опитах се да се отдръпна от ръцете и устните му.
– Не съм се забърквала в нищо! Учителите просто ме попитаха…
– Да… и ти изобщо не се уплаши? И не трепереше там, като мишка? – Поех си въздух, за да се опитам да протестирам, но не го направих.
– Уплаших се… – казах тихо. – И… благодаря ти, че дойде. – Той замръзна, не разбирайки какво е чул току що. Но бързо се взе в ръце и арогантноста му взе контрол отново.
– Едно просто „благодаря“ не е достатъчно, Адърли… искам различна благодарност… – тогава устните му се притиснаха към моите, а езикът му се плъзна в устата ми.
– Не тук…
– Да… точно тук.
– Ще ни видят… – въздъхнах аз.
– Да не ти пука…
– Не ти пука… ако те видят да целуваш слугиня от Котловината? – Измърморих аз. Тясното пространство беше тъмно и прашно и аз отметнах глава, взирайки се в лицето на Вандерфилд и сърцето ми замръзна. Той ме гледаше напрегнато.
– Още не сме приключили… – отвърна Аш с обичайната си насмешка. И се отдалечи. Аз излязох след него от ниша. За щастие по това време студентите бяха на уроци и нямаше свидетели на нашата целувка. Вандерфилд се обърна и бързо тръгна към стълбите. Аз все още бях объркана къде да отида. И съжалих, че нямах време да избягам, когато съзрях тъмната фигура на Аодхен да се появи пред мен.
Как по дяволите той успява да се движи толкова бързо и безшумно? Учителят ме погледна внимателно. Аз се смутих, бях сигурна, че той е забелязал и объркания ми поглед, и разрошената коса, и целунатите ми устни.
– Тина Адърли… – каза Аодхен, сякаш изпробваше името ми на вкус.
– Да? – Напрегнах се. – Има ли още нещо, което искате да знаете? За този балон?
– Искам да знам как се разбирате с вашия работодател.
– Ааа? О… Всичко е наред. Благодаря ви.
– Наистина? – Професорът повдигна тъмните си вежди. И отново ме погледна, карайки ме вече не да се изчервя, а да се ядосвам.
И защо е толкова втренчен? Да не би от мен цветя да растат, както се казва в Котловината!
– Да, разбира се… професоре!
– Много се радвам да го чуя… – отвърна магьосникът любезно. – И все пак… трябва да си… по-благоразумна, Тина.
– Не ви разбирам, професоре.
– Мисля, че много добре ме разбираш… драга ми Тина. – Усмихна се мъжът иронично. – Приятен ден.
– Приятен ден… – повторих в гръб на оттеглящия се професор.
* * *
Тъй като така или иначе пропуснах урока, реших да посетя библиотеката. Книжната кула ме посрещна с тишина и уединение, по това време тук нямаше никой освен пазача. И той, след като чу неясната ми молба, изстена, въздъхна и ми посочи огромен Талмуд, заемащ цяла една отделна маса. Не беше каква да е книга. Това си беше гигантска книга!
– Търси си го сама!
Изглежда, че след бъркотията с Рийвс старецът изпитва дълбока неприязън и към мен. Но аз не се разстроих. Колебливо се приближих до стария Талмуд, на чиято корица имаше инкрустирана красива птица, която изобразяваше символ на знанието. Червените ѝ очи-камъчета гледаха остро и внимателно, извитата шия, разперените крила и острите нокти олицетворяваха полета към новото и трудността на учението.
Погалих плахо птицата, сякаш за да се извиня, че съм я обезпокоила. Вътре в огромната книга открих указател, безброй малки думи и изречения, пълзящи отгоре надолу като нескончаеми орди от насекоми. Можете да търсите сред тях с години и пак да не откриеш нужното! Жълтите страници миришеха на старост. И изведнъж си спомних думите на Аодхен, че хартията е невероятен материал. Тя е началото и краят.
Бързо извърнах глава, за да видя къде е пазачът, но той се бе отдалечил някъде зад рафтовете. Погладих шумящите листове и се съсредоточих, усещайки вече познатото изтръпване на пръстите си. Може би тази книга ще ми помогне в търсенето! Какво искам да намеря? Първо, всяко споменаване на lastfata.
– Търси… – прошепнах на книгата. Талмудът потрепери и се размърда като жив. Кориците се хлопнаха и размахаха, отърсвайки праха. Страниците се раздвижиха. И се завъртяха с такава скорост, че се отдръпнах от внезапния страх, който ме обзе! И изведнъж бум всичко утихна, страниците се свиха отново, разкривайки един том почти в края на гигантското четиво. Пристъпих плахо и се вгледах внимателно. Открих само три споменавания на търсената дума. Първото се намира в книгата „Откровение“ с автор, Патриус Фердион. Второто, бе бележка отпреди петнадесет години във вестник „Скандали и опровержения“. И последното бе изследване на определен заклинател, чието име беше изтрито от корицата и бе останал само номерът в указателя. Записах данните за местонахождението на материалите. И се замислих. Може би ще мога да открия и нещо друго?
Внимателно погалих книгата отново, листовете в отговор потрепериха и ъглите се огънаха, сякаш се опитваха да докоснат пръстите ми. Пърхаха като живи, сякаш изпитващи удоволствие от моето докосване. Трябва да намеря нещо за тази Камелия. Само ако знаех фамилията ѝ! Доста, безполезно начинание май… колко ли източници ще ми даде Талмудът? Единствената ми надежда е, че това е женско име доста рядко срещано в нашето Кралство, дори мисля, че почти не се използва в Тритория. Може би това е моят шанс? И ако си спомням добре разговора между професора по разрушение и ректора, значи трябва да потърся някакъв материал за академията.
– Намерете всички студенти на ВСА с името Камелия! – Заповядах на книгата.
Гигантската книга замръзна, сякаш изпадна в дълбок размисъл. И след няколко дълги секунди, много бавно и колебливо, обърна една страница. После още една и още няколко, и накрая спря! Наведох се над написаното, подреждайки мънистата от букви.
– Съдебни заповеди и процеси. Рафт 17, раздел „Закони и кодекси“, рафт 358. Леле, някъде под тавана е! Записах отново всичко и отстъпих назад. Погледнах към Талмуда и промълвих.
– Благодаря ти… – погалих отново книгата и тя разклати листовете.
Отправих се дълбоко в кулата, за да потърся рафтовете и секциите, от които имах нужда. Откровението на Фердион се озова в затворен отдел, където нямах достъп. Но си спомних, че видях книгата при Вандерфилд. Може би Аш ще ми позволи да го види? А за последния справочник наистина трябваше да се изкача по трепереща стълба почти до самия покрив, умирайки от ужас и опитвайки се да не гледам надолу. Въпреки че Брин веднъж каза, че тези нестабилни и ненадеждни на вид структури също са омагьосани и все още нито един ученик не е паднал от тях. Но с моя късмет може и да съм първият! За мое щастие този път се разминах.
След като получих необходимите материали, седнах на масата и запалих близката лампа. „Скандали и опровержения” се оказа таблоиден вестник от най-долна проба. Няколко лошо отпечатани листа, съшити с бял конец. Такива се продават в Котловината, няма истина в тях, хората говорят за измамата, че е съшита с бял конец. И дори е странно, че такова четиво е попаднало в архивите на ВСА. Въпреки това, съдейки по размера, почти цялата хартиени продукция в продължение на много години се съхранява тук. Библиотеката на академията все пак е на второ място след царската, това всеки го знае.
„Какво крият заклинателите от хората?“ – крещеше заглавието на вестника. Прочетох размазания текст върху евтината сива хартия.
„От дълги години сме мамени! Не се доверявайте на заклинателите! Бездушните са виновни! Нашият прекрасен вестник и лично аз, Марк Правдивия, ще ви отворим очите за зверствата, извършвани от не човеци с магия вместо душа! Четете статиите ми и разберете истината! Това не е първият път, когато пиша за това, че магиите са зло. Те вземат души! Бездушните заклинатели са способни на всякакви зверства и престъпления. Но най-лошото е, че именно те са виновни за бедите на обикновените хора, живеещи зад оградата. Небесни паяжини, отровни спори, черна мъгла… Колко живота са отнети от тези прояви на магията? Да, да, не греша. Именно заклинанията са отговорни за появата на тези ужасни и смъртоносни явления! Богатите Бездушници ги насочват срещу нас, а самите те се крият в каменните си палати! Но това не е всичко. Същества от хребетите! Атаките на ужасните хищници върху беззащитните хора от покрайнините! За това също са виновни заклинателите…”
Аз се засмях. Марк Правдивия ми изглеждаше като обикновен драскач в долнопробен таблоид, който правеше всичко възможно, да вдигне скандал за евтиния парцал за, който пише с цел да увеличи продажбите. Но какво ли следва? Следващия лист го нямаше, изглежда някой го бе скъсал. А по нататък следваше с полу-откъснатата дума „…lastfata!“ и по-нататък продължаваше:
„Копието на съдбата, драги мои! Това е името на този ужас. Този кошмар, роден от самата магия, се превърна в наказание за онези, които загубиха душите си. Но най-вече за нас! Всички сме обречени! Смъртта вече е на прага, чака зад всяка врата. Докато копието е живо, докато диша в телата на бездушните, няма да има покой. Създанията от Хребетите вече са настръхнали козината си. Вие си мислите, че сте виждали най-лошите от тях ли? Грешите… най-лошото тепърва предстои! Прочетете Марк Правдивия и купете следващия брой, в който ще говоря за… “
Оставих вестника. От всичко, което прочетох, разбрах само, че трябва да се спасим и скоро всички ще умрем. Но тъй като вестникът беше на петнадесет години, явно все още има надежда. Въпреки че… – намръщих се и се втренчих в датата на излизане. После грабна учебника по хронология от чантата си и започнах да прелиствам страниците, докато изведнъж се строполих на пейката. Нима се оказва, че този луд Правдивия Марк е бил прав за нещо. Три месеца след появата на статията му в този вестник се е случило кървавото нападение на хищниците от Хребетите срещу столицата. Този ден се нарича черен, всяка година кралството си спомня трагедията със свалени знамена. Броят на жертвите беше стотици хиляди… Животните просто полудяха, прииждаха като лавина по защитните бариери, умираха прободени от копията на заклинатели или от огнестрелни оръжия, но продължаваха да се движат към столицата. Изследователите все още спорят, за това какво бе привлякло с такава невероятна и жестока сила тези същества тук. От този ден имаше ужасни хроники, които веднага бяха белязани с тайна. Чичо ми разказа, че денят станал тъмен и черен от отровната мъгла и от смъртоносните изчадия от бездната, летящи, пълзящи, тичащи или скачащи. Но все толкова опасни за хората. Сякаш всичко, което дивите същества искали, било да убиват и унищожават. Отново погледнах страницата в учебника по хронология. Но какво е това мистериозното копие? И защо Правдивия Марк го е смятал за предвестник на трагедията?! А най-страшното е как аз и Аш сме свързани с всичко това?
Неспособна да намеря отговор, придърпах към себе си една тънка брошура „Изследване на природата на изменението на потенциала“. Върху смачканата корица имаше широк червен печат където се различаваше надпис „Отхвърлен!“ Изглежда, че най-висшият научен съвет на кралството не е приел изследванията на определен изследовател и затова намерих брошурата не в отдела за научна литература, а в развлекателната, криминална литература, където тя явно събираше прах от години. Опитах се да го прочета, но веднага направих гримаса. Езикът, на който бе написан се оказа доста тежък, пълен с много научни термини и думи на Чароит. Щеше да ми отнеме доста време докато успея да го разбера. Затова отложих четенето му за по-късно.
Последната информация бе един справочник за правни заклинатели: „Съдебни постановления и процеси. Разглеждайки, намерих една дата отпреди петнадесет години. Дори не се изненадах като видях публикацията.
„Дело № 253 за смъртта на Камелия Янсон, студент-доброволец на ВСА. Тялото на студентката беше намерено сутринта на 12 април в близост до стените на кулата на академията без признаци на живот поради падане от високо. Няколко студенти от това учебно заведение попаднаха под съмнение за извършване на това жестоко зверство. Вината на заподозрените обаче не е доказана. Присъстващият на заседанието съдебен състав и свидетели стигнаха до извода, че е било нещастен случай. Приятел на г-жа Янсен твърди, че Камелия се чувствала зле, страдала от халюцинации, повишена възбудимост и обща тревожност. И че това е причината за смъртта ѝ, Камелия паднала от последния етаж на кулата. Но не е било възможно да се установи какво е правило момичето на прозореца на сградата. Делото за убийството беше ръководено от следовател Е. Харлин. Случаят е затворен и прехвърлен в архива…“
Потръпнах, в библиотеката беше студено. Свети Фердион… какво се е случило през онази ужасна година? Г-ца Велвет и Аодхен говориха за това момиче? Камелия Янсен, случайник… както мен. Но защо се е качила на кулата онази сутрин и е скочила долу? Дали е скочила сама? Или са я бутнали? Отново погледнах към листа и потръпнах. Сега е ясно защо има толкова малко данни по този случай. Камелия Янсен е починала два дни, след нападението на съществата от Хребетите. А разследването на смъртта ѝ се провело много по-късно, почти през лятото. Очевидно след общата трагедия не е останало време за някакъв си паднал от прозореца ученик. Но както ректорът на ВСА, така и Аодхен все още си спомнят уж неизвестната Камелия Янсон. Така че… въпросът е защо? Какво означава нейната смърт и живот за тези двамата? И защо вътрешният ми глас упорито настоява, че всичко не е толкова просто, колкото пише в сухия доклад от архива? Не успях да обмисля цялата информация, защото зад рафтовете се разнесоха виковете на пазача на библиотеката
– Откраднаха го! Ограбен съм! Крадци! Помогне!
Грабнах чантата си и се втурнах към гласа. Оказа се, че докато аз търсех нужната ми информация, още студенти също бяха дошли в библиотеката и сега всички уплашено се тълпяха около масата на библиотекаря. Стресната Тензия Лебуест влезе през вратата, а от някъде в тъмнината се появи фигурата на Аодхен.
От къде по дяволите се появи той. Ама… като си помисля само за разрушителя и ето го!
– Какво се е случило тук? – Авторитетният глас на професора по разрушение сякаш вразуми пазача. И с трепереща ръка посочи масата между шкафовете.
– Откраднаха го! Откраднаха го! Архивният указател е откраднат! – Любопитната тълпа ахна от изненада. Тогава пазачът ме видя и посочи с пръст.
– Това всичко е тя! Тя беше! Тя го открадна!
– АЗ? – Отдръпнах се леко, смутена от вниманието на околните.
– Г-н Олди… – каза Аодхен отегчено. – Искате да кажете, че това момиче е взело книгата? Студентката Адърли?
– Да!
– Архивен каталог с тегло от сто и трийсет килограма, който доколкото си спомням, беше поставен тук с помощта на четирима здрави мъже? По-малък брой хора просто не биха могли да вдигнат този том? – Пазачът заекна и започна да почервенява. Чу се смях от тълпата студенти.
– Омагьосала го е и го смалила! – Измъкна се от положението библиотекаря.
– Архивният каталог е омагьосан против омагьосвания, колкото и нелепо да звучи… – въздъхна Аодхен. – Струва ми се, че подновявахте омагьосването преди няколко години, Тензия?
– Точно така, г-н Аодхен… – звънко потвърди учителката. Тя изглеждаше объркана и притеснена. – Аз и ректорът! Направихме заклинания срещу гниене и други щети от вредители… така както направихме на всички книги в архива. И разбира се, защита от кражба. И накрая добавих забрана за всякаква външна намеса и нови заклинания. Като цяло, обичайна практика с академичната собственост.
– Възможно ли е ученикът да е заобиколил магиите ви, госпожице Лебуест? – Тензия повдигна скептично вежди и се усмихна.
– Не казвам, че е невъзможно… но ако някой от моите студенти успее да го стори, мисля, че ще трябва да му отстъпя преподавателския си стол! – Обяви тя весело, а тълпата се разсмя. – В моята дванадесетгодишна практика това никога не се е случвало!
– Дванадесет годишна? – Изненадах се аз. Г-жа Лебуест изглежда много млада… уау! А тя имала доста солиден опит!
– И все пак книгата я няма! Не виждате ли… – избухна пазачът. – Имаше я, а сега я няма! Къде е тя сега, кажете ми? С всичките ви магии? Къде? – Всички погледнаха празната маса върху, която лежеше огромният Талмуд. Дървото бе запазило тъмните очертания на архивния каталог, но това беше всичко. Самата книга я нямаше.
– Изпарил се е, или какво?
Аодхен извади плоска кутийка от джоба си, от нея извади малко камъче, доближи го до устата си и тихо прошепна някакво заклинание, а след това го хвърли върху масата. В същия миг огромната маса беше обвита в гъста мъгла, в която се появи едва различимото изображение на Талмуда. Дървените му корици и бавно шумолящите страници. За момент студентите замръзнаха от учудване и възторг, малко хора успяват да видят на живо действието на заклинанието за време. А още по малко са хората, които успяват да го изпълнят. Изпитах неволно уважение към Аодхен, професорът наистина бе заклинател с огромна мощ. Неговото заклинание върна времето в определено пространство няколко минути назад, до момента, когато все още лежеше архивният каталог в това определено място. И тогава пред смаяните ни очи древният Талмуд се разтърси силно, похлопа с кориците си, отърси се от праха си и излетя!
– Аии…? – дружно въздъхнахме всички в един глас и вдигнахме очи към високия таван на книжната кула. Куполът беше погълнат от мрак.
– Материализация? – учуди се Тензия. – Но това е невъзможно! Размерът на материала… е немислим! Lux! – Извика Тензия и издуха парче плат от ръката си.
Аз дори не знаех, че това бе нейният материал… малкото парче се извиси чак до горните рафтове на стелажите и изведнъж светна с постоянна бяла светлина осветяващ цялата горна част на кулата заедно с покрива. В същия миг подплашен от лъчът светлина изпърха нашият Талмуд като една огромна подплашена птица! Всички онемяха от видяното! Талмуда вече не приличаше на книга. Изображението на птица сякаш бе излязло от корицата, явно книгата се бе материализирала в огромна птица с червени святкащи очи. Страниците се бяха отворили и се бяха превърнали в крила, които бяха изпъстрени с пера от думите и изреченията. Тогава това неразбираемо и страшно създание книга-птица, разтвори ноктите си и се втурна към нас!
– Помощ… спасете ни! – извика някой, а всички студенти паднаха на пода и пропълзяха под масите. Птицата-книга със заплашителни размери се вихреше над главите ни като огромна страшна вихрушка.
– Principio! – изкрещя Аодхен заклинание, за да върне предмета в първоначалната му форма. А аз за първи път видях жива емоция на лицето на професора. На лицето му се изписа изненада и гняв, когато заклинанието му не подейства. Със заплашителен писък Талмудът полетя отново към купола на кулата.
– Там има отвор за вентилация! Тя ще отлети! – изкрещя истерично пазачът. – Хванете книгата ми!
– Mortem… – въздъхна Аодхен и аз изстинах. Тази дума на чароит ми беше непозната, но от нея лъхаше заплаха и звучеше смъртоносно. В същия миг птицата-книга изпищя и с трясък се строполи от високо. Аз затворих очи и само чух, когато дървените корици хлопнаха на пода. В последвалата тишина Аодхен се наведе над Талмуда и го разгледа, след това нареди строго.
– Всички да напуснат… веднага. Библиотеката ще е временно затворена! – Студентите тръгнаха към изхода, шушукайки и оглеждайки се уплашено. Аз също тръгнах със останалите. Когато почти излизайки през вратата чух името си.
– Тина Адърли… ти почакай. – Замръзнах на място, а тялото ми потръпна. Улових няколко коси погледа от любопитни студенти върху себе си и почти изстенах.
Господи… сега всички в клюките и сплетните си по мой адрес ще включат и това! Дори ако Аодхен е решил просто да ме попита колко е часът, то слухът ще ми припише какви ли не ужасни престъпления! А аз точно бях започнала да се разбирам със състудентите си! Въздъхнах огорчено обърнах се и се върнах бавно към огромната книгата, която лежеше на пода. Кориците ѝ бяха отворени, страниците измачкани. И защо ли я съжалявам… все едно е наистина застреляна птица? Все пак това е само един стар том! Тензия вече седеше до нея и шепнеше нещо, движейки ръцете си над кориците.
– Казах ли ви… че за всичко е виновна тя! – Изкрещя противният пазач.
– Спрете, г-н Олди! – Не се сдържа слънчевата учителка. Въпреки че сега на лицето ѝ вече нямаше усмивка, по-скоро тревога и неразбиране. – Никой ученик не може да направи това! Дори аз не бих могла! Дори госпожица Велвет мисля, че не би могла! Вие сте умен човек г-н Олди и разбирате възможностите на магията! А Тина има доста скромен магически потенциал и много малък напредък в материализацията! – Аз закимах напрегнато с цялото си тяло, потвърждавайки думите на Тензия.
– Да… да, пълен новак съм!
– Но тя е докосвала указателя! Тя беше единствената, която го е пипала днес!
– А това не е ли ваше задължение, господин Олди? – Прекъсна го Аодхен строго. Пазачът се смути и ме изгледа недоволно.
Е, да… но го мързеше да търси, затова ме изпрати да търся сама.
– Тина, вие произнасяли ли сте заклинания над тази книга? – Поклатих глава многозначително.
Това е вторият път за един ден, в който ми задават този въпрос.
– Не, г-жо Лебуест. Намерих записа, който ми трябваше и си тръгнах. Нищо не съм направила!
– Тя не е могла да направи това, мисля че е очевидно… – каза Тензия унило, а аз почти изпитах желание да я разцелувам. – Освен това не виждам никакви остатъчни следи от заклинанието. А при такава сила би трябвало да има достатъчно… мисля, че сме изправени пред така наречената стихийна материализация. Множеството магии, поставени върху книгата и върху това място, както и безкрайното повтаряне на магически думи от устата на студентите, биха могли да имат такъв удивителен ефект. – Пазачът изглеждаше доста скептичен. Изглежда, че обяснението не го задоволи, но нямаше друго.
Преместих поглед си към професора по разрушение и потръпнах. Аодхен се бе взрял право пред себе си. И изобщо не харесвах тъмните му очи. И тогава в главата ми възникна основният въпрос. Ако книгата бе оживяла благодарение на стихийни магии, тогава защо заклинанието за унищожаване на Аодхен не проработи. А трябваше Професорът просто да „убие“ книгата. Но не можа да отмени това, което я накара да лети. И изглежда, че същият въпрос сега се върти в главата на Аодхен.
– Свободна си, Адърли… – каза той глухо и се обърна. Въобще и не трябваше да ме убеждават повторно, излетях от библиотеката по най-бързият начин. Но веднага попаднах в силните ръце на Аш.
– Какво се е случило отново? – сопна се той. – Ти… цяла ли си? – Бавно кимнах осмисляйки случващото се, бях изненадана както от тревожния му поглед, така и от дланите, които не спираха да ме опипват.
Ти какво… притеснил си се? За мен?! Вандерфилд ме погледна още веднъж с взискателен поглед, издиша и отпусна ръцете си. Стори ми се с неохота.
– Казаха ми, че чудовища са оживели в библиотеката и са изяли теб и професор Лебуест… – засмя се той и потърка слепоочията си.
– Просто стихийна материализация… – измърморих аз, незнайно защо ужасно смутена. Все още усещах горещото, изискващите му докосвания върху себе си, но и същевременно грижовни. И това ме порази доста повече от оживялата книга. – Нищо лошо не се е случило. Някой има прекалено много въображение! Тии… да не би да беше, притеснен за мен? – Въпросът излетя докато бях шокирана все още и нямах време да го задържа. Изчервих се моментално, укорявайки сама себе си за глупостта ми. – Не… не отговаряй! – Измърморих бързо, страхувайки се да повярвам в чутото. – Очевидно е че не.
– Не съм казал това… – каза бавно Аш. Отметнах глава и замръзнах, гледайки го в очите. Сърцето ми пърхаше като птица и биеше бързо, сякаш желаеше да излети. Светът сякаш изчезна, коридорът на академията, гласовете, студентите, всичко изчезна. Погледнах в зелените очи с разширени зеници и почти се изгубих в тях.
– Или, напротив, намерихте се! – Стори ми се, че времето също изчезна, че така стоим цяла вечност. Безкрайно красива вечност, в която се плуваха хиляди образи и картини. От него към мен, от мен към него. картини на нашите целувки, докосвания, на неговата страст и моята нежност, на нашата обща лудост. Много, много изображения, от които можеше да се създаде цял нов свят. Един нов свят, за двама!
„Студена ледена река и бледо лице…
Врата с номер седем…
Първата целувка…
Пръстите ми върху устните му…
Ледените стъпала на Колелото на безстрашието…
– Държа те, чуваш ли?
Страхът който ме обзе, когато той падна под лапите на виверната…
Тихото ръмжене на черният му мобил…
Капки вода по моята кожа и по неговата кожа…
Едно докосване…
– Това е просто танц, слугиньо. Затвори си очите…
Ръцете, които притискаха толкова силно, че светът може да се претърколи в бездната.
И тогава…“
– Аш, къде си! Търсех те навсякъде! – Чух капризният глас на Алисия, който разби зараждащият се около мен нов свят, като стъклена топка. Бузите ми горяха, притиснах студените си ръце към тях и се обърнах, все още усещайки погледа на Вандерфилд. Видях също Магма, която вървеше до блондинката, както изглеждаше двете приятелки не ходеха по сами!
– Всички говорят за някаква си книга, която била оживяла, вярно ли е това? – Момичето се приближи и хвана Вандерфилд за ръка по делови начин, а аз отместих поглед в страни.
– Не знам… – отвърна Аш. А в гласа му се прокрадна раздразнение, или поне така ми се стори? Той все още ме гледаше, а дълбоките му очи изглеждаха изгубени.
Макар че едва ли. Надали брилянтният Аш може да бъде изгубен? Нее… не мисля.
– Вероятно е поредната измислица на тези глупаци… – сбърчи изсечения си нос Алисия. – Някои просто нямат мозък, така че постоянно измислят простотии. Между другото… Аш, кажи на чистачката си да почисти стаята ми. Представи си… прислужницата ми взела, че се разболяла! Казвам ви, някои хора наистина нямат акъл…
– Всъщност… ако не си забелязала аз стоя тук и чувам всичко… – сопнах се аз. – И не мисля да почистван нищо при теб.
– Аш, скъпи… реши този проблем. – Каза момичето, без да ме поглежда дори. Сякаш не бях тук. Все едно бях невидима! – След Партито ми искам да заваря стаята си чиста!
Да, разбира се… някой учат и работи усилено, а други има солидни партита! Потрепнах вбесена и обмислях да си тръгна, защото да видя ръката на Алисия в тази на Аш щеше да е непоносимо.
– Лиса, а ти избрала ли си вече рокля? – Попита Магма, без да ми обърне дори капка внимание. – Все пак е официално обявяване на датата на сватбата ви! Ще се събере целия каймак на кралството, дори малко ти завиждам…
– Какво? – Вътре в мен стана ледено студено и празно. Глупавата Тина… защо се учудваш? Вече го знаеше много добре… че са булка и младоженеца. Но си мислех, че е просто договорка. Но, разбира се… това бе символът на споразумението им! Огромния пръстен с голям прозрачен камък, тежащ на пръста на руса красавица със своя лукс и значимост.
– Това отдавна не е новина, но си права, Магма. Банкетът ще бъде грандиозен. А датата… ще е в края на зимата. Аш е толкова нетърпелив, дори не иска да чака дипломирането, за да ме нарече своя съпруга… – Вандерфилд трепна и той сви рамене недоволно, но все пак не възрази срещу казаното.
Така значи… всичко е вярно. А сега се обърни и си тръгвай, Тина. – Наредих на вкамененото си тяло. – И защо е толкова пусто вътре? Такава противна, напираща дупка… точно на мястото, където се срина новият ми красив свят.
Момичетата продължиха да говорят, но аз вече не чувах добре. Стори ми се, че обсъждаха роклите и бижутата, които ще носят на значимо събитие. Лиса ще бъде в синьо, няколко реда семейни перли ще се увиват около врата ѝ, а тиара ще увенчава гордата ѝ глава. На масите ще бъдат сервирани изискани и скъпи закуски, шампанско ще се налива за по хиляда суни на бутилка, а гостите ще пожелават на бъдещите съпрузи щастие и плодородие.
А аз ще отида да изям няколко бисквитки, да пия евтин чай, после ще напиша доклад за три суни и ще си легна в стаята в синьото крило. Вдигнах поглед и видях лицето на Магма. Тя ме гледаше право в очите, а светлите ѝ устни се движеха. И ми се прииска да се върна в библиотеката, да съживя отново птицата-Талмуд и да отприщя гнева си над тези проклети сноби! Да им издере хубавите личица до кръв! Да драска и мачка, принуждавайки аристократите да крещят и да вият! Да им причиня болка дори само за миг… – както мен… – в този момент Магма жадно облиза устни, гледайки ме право в очите и усетих как нещо изгори ръката ми.
Изкрещях, отърсвайки димящата гривна от китката си.
– Моят екран! Свети Фердион, да, вижте това… тя използва психическо въздействие върху мен! – Възмутих се аз. Избухналата в яростен пламък гривна за секунди угасна, оставяйки пепелище на мястото си. При моето възклицание други студенти се обърнаха, някои се приближиха. Изглежда, всички бяха от неприкосновените. Но аз просто вдигнах брадичката си по-високо. И не смятах да връщам думите си назад!
– Тази нашата идиотка напълно е полудял… – провлачи отегчено брюнетката, но забелязах бърза размяна на погледи между приятелите ѝ. И няколко усмивки. Нищо не ми се стори, а Магма отново просто разтърси недоволството и гнева ми!
– Психическото влияние е забранено от устава на академията… – изгърмя гласът на непознат старши студент. Магма изсумтя пренебрежително.
– Аш, мисля, че е време да смениш чистачката си… – каза Алисия и предизвикателно сбърчи нос. Сякаш помириса нещо лошо. – Ето я тук гадината! Аш, слушаш ли?
– Магма, наистина ли резонираш върху нея? – Попита Вандерфилд любезно. Брюнетката сви рамене и издиша напрегнато, когато Аш я стисна за рамото. – Зададох ти въпрос, Магма…
– Аш!
– Аз, ти зададох… въпрос. Отговори… – гласът на Аш стана строг и настойчив.
– Какво ти става? Та тя е просто един боклук… – лицето на Вандерфилд остана невъзмутимо. Само зениците му се стесниха…
– Какво се опита да ѝ внушаваш?
– Обичайното забавление, малко викове и гняв… – сопна се Магма. – Лиса и аз се отегчихме! Затова ми се прииска да се посмеем малко, както преди… теб също те забавляваше. Сам каза, че трябва да поставиш чистачката си на място! Не разбирам защо се ядосваш сега! – А аз издишах, усещайки как в мен расте дупка.
Какво ли ще стане, когато тя стане голяма колкото мен? Може би просто ще изчезна… погледнах към Аш.
– Значи това те е забавлявало, така ли? – Той се опита да задържи погледа ми, но аз извърнах очи от него.
– Вие сте просто отвратителни… – въздъхнах аз. – Всички вие. – Бавно се обърнах и се отдалечих. А зад мен долетяха думите на русата гадина.
– Не разбрах… слугинята ще измие ли подовете ти или не? – Спрях, обърнах се и когато се върнах няколко крачки назад, посочих с пръст Магма.
– За разлика от някои тук, аз уча и спазвам уставът на академията. И не правя потайно гадости на останалите, просто за забавление. Затова те предизвиквам на дуел по използване на психическо въздействие. Дори ти позволявам да избереш часа и датата. – В един глас студентите ахнаха и вдигнаха изненадани погледи. Само студентите от горните курсове ме гледаха с подигравка, вероятно удивени и чудейки се, на какво ли разчита невежата в мое лице, противопоставяйки се на Магма. Но аз знаех със сигурност едно, че повече няма да позволя да ми се подиграват по този начин.
Защото ако не дам добър урок на самонадеяната брюнетка, тогава никакъв екран няма да ми помогне.
– Тази откачената е напълно полудяла…
– Момиче, няма да устоиш против агресора дори и минута!
– Само равен по рождение може да предизвика аристократ на дуел… – провлачи непознат за мен младеж. Освен това… до сега само мъжете го правят.
– Не се грижи за това, аз сама ще се преборя за честта си… – сопнах се аз. – И така, ще се биеш ли с мен или се уплаши? – Настана тишина, Магма прехапа устни, явно несигурна какво да направи. А Алисия изглеждаше обидена, както винаги.
– Забранявам дуелът… – внезапно нареди Аш. – Като работодател и отговорно за теб лице.
– Да не си посмял! – Вбесих се аз.
– Аз. Забранявам… – изръмжа русото влечуго, пронизвайки ме със ледените си очи. Сега всички говореха едновременно, но аз не слушах, обърнах се и тръгнах към вратите, вдигнала високо глава. Точно сега всичко, което исках да направя, беше да се измъкна от компанията на недосегаемите. Но Аш ме хвана за ръката и ме дръпна.
– Чакай… – каза той през стиснати зъби.
– Не ме докосвай… – дръпнах ръката си рязко и убедително, оставяйки червена следа върху кожата си. – Приятелите ти ще ти се смеят. И не се притеснявай, слугинята разбра мястото си!
– Не съм казал това! – сопна се Вандерфилд.
– Какво? – Искаше ми се да крещя. – Какво не си казал? Че съм слугиня? Просякиня и нищожество? Чистачка? Или че ще се жениш скоро? И, разбира се, че този брак ще бъде съвсем истински… как можах да хлътна толкова? – Всички наоколо ни гледаха. Алисия каза нещо на група си от приятели, някои от тях се засмяха. Аз поех още въздух. – Няма значение! Не се приближавай повече до мен! По-добре бягай при булката си, че тя ще си тръгне. Имаш сватба… скоро. – Измърморих глухо.
– Няма да тичам след никого… – той разтвори пръстите си. Аз нервно поправих чантата си и тръгнах към стълбите, опитвайки се да направя нещо със зейналата дупка в гърдите си, на мястото на сърцето ми.

Назад към част 29                                                        Напред към част 31

Марина Суржевская – Бездушно Кралство Книга 1 ЧАСТ 29

Глава 29

Нямам идея как се съгласих на това! Въпреки че просто нямах избор. Със сигурност нямаше да мога сама да мина през няколко коридора и стълбища, а Вандерфилд демонстративно игнорира молбата ми да се обадя за помощ на Томас. А и едва ли един хърбавичък първокурсник би ми помогнал чак толкова. С негова помощ най-много бих могла да докуцукам до стаята си, но разбира се кракът ми нямаше хич да е доволен от това и само щеше да се подуе още повече.
Точно за това и се озовах на дивана на Вандерфилд! Той ми даде възглавници и още едно одеяло, кимна сухо и влезе в спалнята си. През полуотворената врата го видях да седи на един стол с книга в ръка. Исках да попитам какво чете с такъв интерес, но си замълчах. Вандерфилд се бъзикаше с мен цялата вечер, предположих, че не му е до това сега. Прецених от намръщената му физиономия. Освен това, навън зад прозорците отдавна вече беше нощ. Затова се свих под одеялото. В съседната стая се чуха стъпки, един превключвател щракна. Завивките на леглото му изшумолиха тихо, поемайки тялото на Аш в обятията си и всичко утихна.
Аз затворих очи. Отлитането на Абстраликсите, както винаги, се оказа сигурен знак, защото в кралството веднага стана по-студено. Вече типично по зимно, леденият вятър облизваше зидарията на ВСА, и виеше в тръби, прозорци и комините. За една нощ дърветата изхвърлиха остатъците от сухите си листа, а в парковете единствено вековните ели радваха окото със зеленината си. Зимата вече беше на прага и гледаше в прозорците. Потръпнах, слушайки звуците зад прозореца. И не разбирах какво нередно има тук.
У дома, в Котловината, никога не е толкова тихо. Или капе някой кран, или нещо на покривът шумоли, или бучат тръбите или отоплителя. Зад тънките стени можеш да чуеш гласовете на съседите, мяукането на котка, скърцането на подовите дъски. Стенанията на леля ми в съня си, хъркането на чичо. Всички тези звуци, които ме приспиват още от детството ми. Дори в нашата стая в синьото крило също има достатъчно нощни шумове, подсмърчането на Шели и Брин, нечии стъпки зад стената, водата в близката до стаята ни обща баня, дори тихите стъпки на нощните пазачи. Но в стаите на Вандерфилд беше доста по различно. Ее, все пак тук, става въпрос за онзи известен архитект, който е създал това крило за наследниците на известните фамилии на кралството. Тук нищо не трябва да нарушава съня на богатите момченца и момиченца. Дори вятърът зад прозореца сякаш шумолеше едва доловимо, дори плахо. Сякаш и той се страхуваше да не безпокои онези, които след няколко години щяха да застанат начело на Тритория.
Претърколих се, и отпуснах неловко болния си крак върху възглавницата. Ослушах се, зад вратата на спалнята цареше тишина. Аш заспал ли е? Подпрях се на лакти, загледана в тъмнината. Бледата лунна светлина сякаш галеше мебелите в стаята, омекотявайки ъглите и разреждайки сенките. Опитвайки се да не вдигам шум, седнах, после се изправих, повдигайки крака си. Оцених с поглед разстоянието до банята и въздъхнах.
– Нищо, ще докуцам. Важното е да го направя тихо… още една стъпчица, и още една…
Изведнъж светлината проблесна и Вандерфилд се появи отваряйки вратата. Очите му бяха ясни, сякаш и не е мислил да спи!
– Ти… ще се успокоиш ли най после? – Попита той раздразнено, а аз се намръщих. – Пречиш на съня ми! Не мога да заспя от теб…
– Аз изобщо не исках да нощувам у вас, нали помниш!?
– Да, но вече нощуваш! Може ли просто да поспя до сутринта? В тишина!
– Трябва да отида до тоалетната! – Изръмжах, без да разбирам защо е ядосан. Та аз съм толкова тиха! Защо не затвориш вратата на спалнята и не идеш да спиш… голяма работа! Не можел той… отново стъпих-подскочих и едва не рухна. Кракът ми незабавно ме възнагради с болезнен изстрел. Аш ядосано спомена бездните демони и ме сграбчи, предотвратявайки да падна на пода. А аз се вкопчих в одеялото, с което упорито се завивах.
– Пусни този парцал! – Нареди ми той, но като видя, че продължавам да го държа, изтръгна завивката от ръцете ми и я захвърли. След това въздъхна тежко. – Адърли, защо ме дразниш толкова много?
– Защото си сноб и не можеш да понасяш просяците от Котловината… като мен? – Предпложих аз, като го хванах за рамото. Ръката на момчето се уви около кръста ми, а след това се разнесе смеха му.
– Защото от теб идват само неприятности! Вдигни крака си… не този! Ето така… – и продължавайки да ругае, той просто ме вдигна и ме завлече в банята. Обвих ръце около врата му и усетих как мускулите на гърба му се стегнаха. – Когато приключиш, обади се… – измърмори Вандерфилд недоволно, затръшвайки вратата след като излезе.
Изплезих език след него и после погледнах почти разрушената стена. Какво толкова се е… сигурна съм, че щетите ще бъдат отстранени още утре, все пак това е крилото на богатите… За щастие аристократът разполагаше с още един кран, зад стъклените врати на банята. След като си свърших работата в банята и се освежих, подскочих няколко пъти към вратата. А тя се отвори, като почти ме удари по челото.
– Казах да ме извикаш! Какво неясно има? Ти чуваш ли какво ти говоря…
– Спри да ми крещиш! Не съм виновна, че този кран се развали и ми нарани крака! А ти можеше просто да ми помогнеш да стигна до стаята си!
– За да се възпали глезена ти още повече до сутринта ли? Там имате тоалетна чак в края на коридора, ако си забравила.
Прехапах си езика. Да, ами ако трябваше посред нощ да ида по работа, какво от това? Да събудя момичетата, за да ми помогнат да докуцукам до банята ли? А кракът ми не бива да се натоварва поне седем часа.
– Вразуми ли се? – Подсмихна се негодникът. – Ще заспиш ли най-накрая? – Кимнах несигурно, а Аш отново ме обгърна с ръце, повдигайки ме. Смутих се и прехапах устни. Той си пое въздух и ме отнесе в спалнята.
– Аш! – Възмутих се аз.
– Да… в бездната! – Отвърна той с дрезгав глас и ме целуна, грубо и някак си агресивно. Сякаш искаше да ме накаже, или може би себе си. Матракът под нас увисна, поемайки двете ни тела, но Вандерфилд не се отделяше от устата ми. Опитах се да се отскубна, но той само ме притисна още по-здраво. Ръцете му ме погалиха и аз усетих сладко блаженство да се разлива по тялото ми. – Няма да ходиш никъде… – прошепна той яростно, свивайки косата ми в юмрук. – Разбра ли?
Не можах дори да отговоря, защото устата ми отново беше запечатана с целувка. От дивите ласки гърдите ми изгаряха и въздухът не ми достигаше. Но не исках да спира. И едва когато Аш разбра, че не се съпротивлявам, и че отговарям на целувките му и вече сама изследвам устата му, той леко се отпусна и агресията беше заменена от изнемогваща жажда. Отдръпвайки се от устните ми, Аш наведе глава, прокарвайки мокри целувки по цялото ми тяло. Той разтвори подгъва на ризата ми и стисна бедрата ми, целувайки сладко корема ми. Потръпвах нервно при всяко докосване на езика му, с мъка сдържайки стоновете, изтръгващи се от гърлото ми. Господи, колко е хубаво! Дори не забелязах как докато ме целуваше, Аш успя да съблече бельото ми и да се освободи от панталона си. Притиснах се към горещото, възбудено тяло, а главата ми направо забуча. Плаващото ми съзнание тъкмо издаде разумна мисъл, че е необходимо да спра, да го отблъсна, но тя веднага беше отмита от нова вълна на удоволствие.
– Още ли искаш да си тръгваш? – Измърка Аш и захапа нежно ухото ми. – Или вече искаш да останеш? Кажи ми… кажи! – Явно по някаква причина отговорът беше важен за него.
– Да… остана… – едва успях да промълвя. Усещах дъха му, сякаш Аш ме галеше дори с него. И двамата треперехме. Желанието да го докосвам, да го вкарам, да го усетя ме подлудяваше. Извих гръб си, докато усещах галенето между краката си, мълчаливо молейки за още.
– Добре… защото така или иначе нямаше да те пусна…
Дрезгавият му и накъсан шепот беше поредната изискана милувка, едва доловимо дразнещ оголените ми емоции. Докосванията му ставаха все по-откровени и доставят все по-голямо удоволствие. Вкопчих се в силните му рамене, после по надолу по гръбнака до кръста и задните части. Тогава го обгърнах с бедрата си и с дълбоко удоволствие усетих как Аш потръпва. Тогава цялото му тяло се придвижи към мен. Той стисна зъби, без да си позволи да изстене, а аз толкова исках да чуя този драскащ душата звук. И може би затова захапах рамото му, бавно го облизах отгоре. А след това прокарах нокти по горещата му кожа и стиснах яките му задни части, долавяйки с удоволствие дрезгавите му истерични въздишки. Тогава, Аш почти веднага взе инициативата и бавно прокара езика си по врата, гърдите и стомаха ми, слизаше все по-надолу и ме измъчваше със порочните си ласки.
Луната удивено погледна през прозореца, който беше без спуснати завеси и наводни стаята със меката си светлина. Озари косите, ръцете и телата ни. Само очите на Аш изглеждаха напълно тъмни в този сребрист мрак, без капка цвят, дълбоки и всепоглъщащи…
– Тина…
Мисля, че извиква името ми само когато се самозабрави от страст. Когато желанието му за притежание стане по-силно от разума му. Но веднага щом тази емоция отшуми, слугинята ще се върне отново. И би било по-правилно да поискам да ме занесе на проклетият му диван! Но просто… не мога да спра. И двамата не можем. Нуждата да се имаме един друг беше по-силна от разума ни…
Отначало предпазливо, а после по-смело прокарах ръката си, изучавайки тяло му. Попивах топлината му, вкуса му и толкова познатата опияняваща миризма. Харесваше ми да докосвам Аш. Поглаждайки горещата му кожа, плъзгайки длани по гърба и релефния му корем, стискайки бедрата му. Да хапя изпъкналите му мускули и дори да го дера с ноктите си. Любувах се на това колко сме различни. И Аш явно също го харесваше. Видях колко беше възбуден, колко накъсано бе дишането му, как се опитваше да се овладее. И как се издаваше сам, с език и пръсти в с кичурите ми и по устните ми, по мократа и нагорещена кожа. Тествахме се един друг, опитвайки нови и нови докосвания. Неговите напрегнати, каменисти мускули и моята гъвкава мекота. Треперехме от вълнение, самоконтролът отдавна се бе сбогувал с нас. Плъзгането на устните му по горещото му тяло, езикът ми по врата му, езикът му по моите гърди. Аш знаеше точно какво да направи, за да събуди моята чувственост, а аз бях забравила, за стеснението си. Близостта ни направо очароваше, сякаш и тя беше магия. Пулсът му биеше там, където аз го докосвах, а моят под пръстите и устните му. И исках още. По-силно, по-ярко и по-близо!
– Да! – Въздъхна Аш, когато усети ръцете ми върху корема си. И той дишаше тежко и дрезгаво, когато го докоснах там отдолу. Нежно погалих тази част от тялото му, която ме караше да загубя разума си. С удивление прокарах пръсти по кадифената нежна кожа, изследвах я и се усмихнах, когато Аш покри ръката ми със своята и почти изпъшка.
– Ти-ина…
Тогава той ме приближи рязко до себе си и най-накрая ни даде това, което толкова искахме и двамата. Въздъхнах и отметнах глава назад. Струваше ми се, че той ме изпълни изцяло, че вече ги няма Тина и Аш, че сме едно цяло, като някакво странно митично създание, умиращо да изпитва удоволствие и щастие. Вкопчих се в раменете му, обвих го с крака, а той стисна бедрата ми с ръце. Аш замръзна за момент и ме целуна, сякаш искаше да ме усети с устните си. Желаеше да ме усеща с всичките си сетива. И когато той започна да се движи отново със силни, равномерни тласъци, чух сподавения му стон. Приглушен и задушен.
– По дяволите… колко ми е хубаво…
* * *
Слугинята заспа за един момент. Просто се гърчеше под мен, вкопчваше се, стенеше, шепнеше името ми, взривяваше ума ми и ме разкъсваше на парчета с диво, безумно наслаждение. Толкова е крехка и… страстна. Изглежда, че момичето ме е надрала, имам следи от ноктите ѝ по гърба си. Странно е, че я оставих да го направи… но като си помисля, когато слугинята беше под мен, разумът ми не работеше въобще, забравих всичко… напълно изключих! Адърли стене толкова сладко, докато спазмите на удоволствието я отнесоха, а контролът ми също излетя към звездите. И тогава тя се облегна на рамото ми, въздъхна тихо. И след минута заспа!
– Как ѝ се отдава този трик… нямам идея! Обикновено момичетата чакат след секс за прегръдки, целувки, мили думи. А тази се обърна на една страна и легна да спи! – Засмях се, изненадан.
Отместих момичето встрани и се отпуснах до нея на леглото, присвивайки доволно очи. Не исках да се движа, ехото на най-яркия екстаз, който бях изпитвал все още кънтеше вътре в тялото ми. Да се отпусна и да заспя… или да събудя слугинята за втория рунд. Не знам кое искам по-силно. Но си наложих да не мисля за случилото се, да не си спомням порочно извития гръб под мен или разтворените подпухнали устни. Затова станах, отидох в стаята, извадих дневника си и чаронометър. Стрелката за миг се поколеба, но бързо пропълзя до марката от 87 единици.
– Никак не е зле. – Усмихвайки се доволно, записах датата, часа и резултата. След като помислих, добави кратко описание на вечерта и нощта. Щракнах ключалката на корицата, затваряйки дневника, и влязох в банята.
Все още не разбирам какво се е случило тук. И ако може да се вярва на пазача, спукването на тръбата, е просто невъзможно. Колко невъзможен е динамичният ми потенциал. Или огънят на Колелото на безстрашието. Намръщих се, както си мислех. Оказа се, че всички нишки водят към слугинята. Точно тя съсипа омагьосаната ми риза. Заедно с нея пламнала кабинката… гръмнаха тръбите пак около нея. Или просто това са поредица от инциденти и аз напразно придавам значение на маловажното? Но са ме учили да забелязвам и анализирам всяко малко нещо. Аз в близост до Тина нещата, подобрени с магия, вече са се проваляли няколко пъти. Случват се повреди, които не могат да се случат. Но три пъти… това вече е закономерност. Разроших замислено косата си и се протегна.
Трябва да се опитам да открия информация за такива невъзможни повреди в архивите. Ако всеки уважаващ себе си магьосник мълчи за динамичния потенциал като риба, тогава инцидентите, свързани с повреди и аварии, не могат да бъдат скрити. Една седмица писаха за Колелото на безстрашието, но не откриха причината за пожара в кабината. И най-смешното е заключението на анкетната комисия. Пожарът не би могъл да възникне, защото би бил в противоречие с всички направени заклинания и въведените магически мерки за сигурност. Но си спомням много добре как почти се задуших в дима на височината на птичи полет в онази кабина!
Върнах се в леглото и взех чаронометъра. Слугинята се бе увила в одеяло, само носът ѝ стърчеше навън и няколко светли къдрици, разпръснати по възглавницата. Студено ѝ е на момичето, или какво? Реших да проверя друго мое предположение, затова развих пашкула от одеялото в което бе увита тя и я придърпах към себе си, прегърнах я. Притиснах устни към темето ѝ. Адърли прошепна нещо в съня си, зарови лице във врата ми и потрепери. След това утихна. Аз лежах, броейки минутите наум. Около двадесет минути след това внимателно се отдръпнах, сложих измервателния уред на ръката си и видях стрелката да достига 93 единици! От някакви си обикновените прегръдки потенциалът ми нарасна! По дяволите… усмихнах се насмешливо. Но какво пък толкова странно… както всички момичета, слугинята също се вълнува от нежност и грижи. Еее, изглежда, че намерих начин да попълня резерва си от магически потенциал. Но как да го запазя? Как да накарам чаронометъра отново да показва 99 единици… и то независимо от слугинята? Завинаги! В крайна сметка тази връзка не може да продължи вечно! Въпреки че не споря, че желанието за това надхвърля всички допустими граници. Искам да я държа до себе си постоянно. Да я настаня в тези стаи и да я дръжа под око. Да не я оставям дори за минута. И да забивам тялото ѝ в матрака по няколко пъти на ден. И не само в матрака, в стаите ми има много подходящи и не толкова повърхности!
От порочните образи в главата ми, се разгорещих отново. И хвърлих бърз поглед към спящото момиче. Може би така и ще направя? Ще я държа до мен… да, да, разбира се. Що за безсмислица? Намръщих се и потърках уморените си очи и се прозях.
Засега ще продължа да експериментирам и да наблюдавам. Ще помоля в архива за цялата информация за унищожените омагьосани вещи. Ще държа слугинята под око и понякога ще ѝ угаждам. Предстоящите изпити не ме притесняват, отдавна съм изпреварил програмата на академията. Единствено… обучението с Тварите от Хребетите. Молбата ми да се обучавам с Аспида отново бяха отхвърлени от учебния съвет! Скърцах със зъби, когато усетих как настроението ми се променя и гневът ми се завръща. Пак ми отказаха, мотивирайки се с идиотските си правила! Сякаш не съм способен да държа аспидът с осакатената си дясна ръка! Ръката ми е добре, белезите не ми пречат на нищо! Стиснах облечената си в ръкавица ръка в юмрук и по някаква причина си спомних как слугинята я издърпа и я свали. Но този път не ѝ го позволих. Сякаш докосването на белезите ми докосва нещо дълбоко… нещо, което случайната ми любовница не трябва да докосва. А близостта ми с нея не означава нищо… нищо!
Ако вляза на арената без Аспид, ще ми се смеят. Първият Вандерфилд, обучил някакъв си вид обикновена Виверна или Дъбогриз? Срам… още на сутринта ще пусна нова заявка. Съветът трябва да ми разреши! Няма да посмеят да… на арената ще водя Черният Хребетест Аспид! Семейството ще се гордее с мен. Няма да позволя да се поругае нашият герб… нашата династия и фамилия. Няма да се оставя да бъда засрамен.
Слугинята се премести отстрани и нежно прокарах устните си по рамото ѝ. И в същия момент и аспидите, и съветите, и задълженията към семейството изчезнаха от главата ми, остана само усещането за деликатна кожа под моята кожа, леко тяло и фината миризма на слугинята. Все още дори не можех да разбера на какво ми напомня този аромат. Но в мен този аромат събуждаше забраненото. Невъзможното.
– Достатъчно за днес. – Бих преместил слугинята на дивана, но това ще разстрои момичето и нивото ми ще падне отново. Ще я оставя тук. На сутринта ще запиша наблюденията и изводите…
Оказва се, че слугинята в съня си подсмърча. Пречи на съня ми… как да спя сега?

Назад към част 28                                                                 Напред към част 30

Марина Суржевская – Бездушно Кралство Книга 1 ЧАСТ 28

Глава 28

Но не можах да стигна до спалнята си. Щом завих зад стълбите, нечия силна ръка стисна рамото ми и ме обърна.
– Къде беше? – Мълчаливо се взрях в лицето на Вандерфилд, то изглеждаше спокойно, дори ми се стори прекалено без изразно. Като маска, под която бушува ураган от емоции. Аш пусна рамото ми, но продължи да ме гледа. – Глуха ли си? – Каза той тихо. – Зададох ти въпрос.
– Не виждам защо трябва да ти отговарям… – промърморих аз.
– Ти излезе от стаята си посред нощ. Къде беше?
– Не е твоя работа. – Троснах се аз. Дори и наистина да исках да обсъдя разходката си с някого, тонът ти мигновено изпари всякакво желание. Вандерфилд сякаш чу мисълта ми, присви очи и сложи ръце зад гърба си.
– Къде… си… била?
– Разходих се.
– В тъмното по коридорите? – Засмя се той.
– Да! Имам безсъние.
– И защо имаш безсъние? Много ми е интересно… – изсъска той. Но точно в този момент в коридора се появиха няколко прозяващи се студенти, някой от тях ни зяпнаха с любопитство. Аш бързо направи крачка назад от мен, а аз изсумтях с насмешка. Тъкмо Вандерфилд се канеше да каже нещо, когато безцеремонно Ерик изскочи иззад ъгъла и се провикна.
– Хей, Котловина, ето те! Добре, че те засякох преди уроците, спешно ми трябваш!
– Тръгвам… – казах, потръпвайки от безразличното, замръзнало лице и потъмнелите зловещи очи на Аш.
Без да се сбогува, русото копеле се обърна и си тръгна. Ерик, без да подозира нищо, започна да бърбори за новия доклад, аз мълчах, без да се задълбочавам в смисъла на неговото бърборене. И само при думите за плащането се стреснах и се опитах да се съсредоточа. Въпреки че пари вече си имам… спокойно бих могла да мина без принудителните почасови работи и поръчки от тези сноби!
– Слушаш ли ме, Котловина? Докладът ми е нужен до седмица.
– Ъъъъ… – измърморих унило. – Да поговорим по-късно, става ли? Нищо не разбирам, докато не закуся. Ела по късно! – Казвайки това се обърнах и избягах бързо от червенокосия. Отправих се към трапезарията, но влязох вътре с опасения, за мое успокоение там нямаше никой от недосегаемите.
* * *
След всичко случило се последно време аз напълно бях изгубила Томас от поглед. Напоследък нямахме време дори да си говорим. А той спря да ходи на материализация. И ако в началото си обяснявах това с нежеланието му да се появи пред любимата си Тензия със насинени очи, то много скоро започнах да се съмнявам. И когато попитах Грейс, тя повдигна изненадано вежди учудвайки се на въпроса ми.
– Та ти не знаеш ли? Грийн се премести при друга учителка. И тя му писа отличен по материализация… време бе да продължи напред.
– При друга? – Учудих се. Въпреки че, какво е странното тук, Томас не може да виси вечно в работилницата и да се прави на некадърник. Но защо не ми казал? А най-вероятно се е опитал, но аз бях твърде заета… Вандерфилд! А и изоставих нашите занятия! Оставих храната си непокътната и излязох от столовата. Разкаяна и проклинайки себе си за безчувствеността си, се втурнах да търся Томас.
Намерих го на коридора на третия етаж, но не го познах веднага. Вместо обичайно загладена му с гел коса, главата на Томас беше късо подстригана. Прическата му бе същата, както Вандерфилд я носеше.
– О, ти си подстригал косата си… – казах изненадана. – Много ти отива! Как е ръката ти?
– Добре е, зарасна. Казах ти, нищо страшно! – Студентът изглеждаше объркан и по някаква причина виновен.
– Томас, тревожа се за теб.
– Всичко е наред, честно! Тук съм… аз… срещнах някого. – Усмихнах се неловко.
Да… разбира се! Онова кльощавото момиче от Кладата!
– Тя е много мила… – похвалих я аз.
– Тя е прекрасна… – засия младежът. – Учи за юрист, много е умна! И тя знае много!
– Просто прекрасно. Значи Тензия е в миналото? – Съгласих се аз, а Томас се изчерви и се изгърби, превръщайки се отново в себе си.
– Тензия? Хм… знаеш ли, Адърли, мислех много и реших, че трябва да общувам с някой, който ще ме възприеме като нещо повече от ученик. Или… просто приятел. – Аз премигнах смутено и неразбиращо.
Какво говори той сега? Или по-скоро за кого? Приятелят ми оправи колана на чантата си и бързо си тръгна, а аз останах замислена.
По някаква причина настроението се влоши. В клас бях невнимателна, успях няколко пъти да объркам думите на чароит, да забравя заклинанието за превръщане на течност в твърдо вещество и дори да спечеля още две наказателни точки за разсеяност. Мислите ми постоянно се връщаха или към разговора, дочут през нощта, или към белезникаво създание, бродещо из ВСА, или към Аш и това, което се случи между нас. И не можах да разбера отношението си към случилото се. Бузите ми горяха от картините в главата ми и тялото ми се тресеше в странна трескав тръпка. А аз или се топях от емоциите в мислите си, или се плашех от последствията в разума си.
Това не бива да се случва отново… – обещах си, уморена от изтощителната емоционална люлка.
– Не трябва!
* * *
“Описание на експеримента.
Резултати от експеримента:
На сутринта след секс със слугинята, моят потенциал беше 90 единици. И това е максималната цифра от 5 октомври насам. Може би през нощта и да е достигнал по-висока стойност, но измерване не бе направено.
След разговор в столовата нивото отново падна до 72 единици.
След въпросите ми тази сутрин падна до 67 единици.
Дали това е резултат от това, че слугинята е разстроена или ми е ядосана?
В момента може да се потвърди, че близкият контакт с нея е дал максимално количество приток на магически потенциал.
Необходими са допълнителни експерименти и тясна връзка с него, за да се потвърди или опровергае теорията за връзката между моя потенциал и настроението на слугинята.“
Препрочетох написаното, бутнах дневника настрана и се замислих. Прав ли съм и безумната ми идея е реална? Засега се оказа, че е така – потенциалът ми по някакъв невероятен начин зависи от момичето от Котловината.
Необходими са допълнителни изследвания и нови… връзки. С нея… гърлото ми пресъхна мигновено, просто като си спомних. Колко нежна беше… колко трепетна. И чувствен. Капки вода по кожата ѝ. Подути устни. Плахи ласки… удоволствие… стегната, гореща… и собствените си емоции, които не мога да удържа в рамките на безпристрастното изследване! Порой от картини в главата ми ме измъчваше с образи. Снежни мигли… слугинята в коридора на ВСА… или край Кладите, танцуваща, смее се, отмята глава назад. Толкова… диво. И веднага следващият образ под душа. Сладка и нежна… горещите струи и устните ми… тялото ми се напрегна болезнено, изисквайки удовлетворение.
Потрих носа си, опитвайки се да възвърна самообладанието си. Но какво ти спокойствие, бездни твари… ако от самата мисъл за слугиня всички мускули се свиват от напрежение, а слабините ми горят силно и дори болезнено? Страшно искам… нови експерименти. Искам го до полуда и до загуба на разсъдъка ми!
Изправих се гневно и направи гримаса. По дяволите… всичко това е заради нея. Заради проклетата ми връзка с нея! Не знам каква магия ни е свързала, но само тя е виновна за състоянието ми. За порочната ми и неудържима жажда… към това дяволско момиче!
Щракнах омагьосаната ключалка на корицата на дневника и го прибрах в чекмеджето. Необходими са повече данни, за да начертая кривата на моят потенциал. Което означава… означава, че Адърли трябва да дойде при мен. И то веднага! Очакването ме накара да се оближа. Искам я… на масата. Или на пода. Или до стената… по дяволите… трябва да се охладя малко! И да се опитам да си спомня защо имам нужда от тази слугиня… трябва!
Отидох до банята и наплиска лицето си със студена вода. И когато вече се връщах в стаята, чух звънът на съобщителя. Омагьосаната писалката със стъклено топче отгоре, се търкулна върху мраморна стойка. Застана върху листа хартия със семеен герб и започна да се движи. Аз зачетох с досада грубите линии на бащиния почерк. Съобщението както винаги, беше кратко и ясно.
„Съветникът Клифърд е завел сина си в кралската болница. Пребил си момчето почти до смърт. Аз съм много разочарован от теб. Забрави за новия мобил, който ти бях обещал за Нощта на хилядата свещи.“
Хвърли листа хартия върху каменния под на камината и го запалих със заклинание. Семейният аспид на герба на Вандерфилд се сгърчи, умирайки в пламъците, а дишането ми стана по-леко.
– И без нов мобил ще оцелея, макар че ще е жалко. Сега имам по-важни въпроси, способни да разочароват Мариус Вандерфилд още повече. – При мисълта, че баща ми ще научи срамната тайна на моя потенциал, вълнението утихна мигом, а косъмчетата по тила ми настръхнаха. А ако всичко това го разберат родителите ми… какво ще правя, за да си върна този потенциал… потърках влажното си лице с длани.
– Мамка му… проклятие! – Трябва бързо да си възстановя магическите способности и да сложа край с тази слугиня. Ще ѝ дам пари, ще я изгоня от академията и ще я забравя като в ужасен кошмар. – Определено ще забравя… а сега трябва да я видя! И то веднага!
* * *
– Адърли, Вандерфилд те чака… – каза момичето с панделката, чието име така и не научих. – Каза ми да побързаш. Той е ядосан.
– Аха… защо ме чака? – измърморих глупаво, опитвайки се да намеря поне една причина за отказ.
– От къде да знам аз? Може би е объркал нещо. Или е време да измиете подовете и да избършете праха! Не забравяй, благодарение на кого си в академията! – И като ме погледна снизходително, пратеничката си тръгна. А аз отчаяно измърморих.
– Да… даже и да исках, как бих могла да забравя. – Момичето обаче е право, още никой не ми е отменил задълженията.
И така, преоблякох дрехите си за почистване и вързах косата си и се завлякох в крилото на богатите. Вратата беше отворена. Влязох в полутъмната стая и замръзнах, гледайки Аш, застанал в средата на стаята. Човекът беше облечен с меки домашни панталони и тънък пуловер. И когато го погледнах, изведнъж изпитах желание да вляза с пръсти под тъканта, да усетя горещата му гладка кожа и напрегнатите мускули.
– Защо носиш тази качулка? – Попита той с дрезгава драскаща нотка в гласа.
– Ти си ме извикал да почистя. Не искам да си цапам униформата. – Той направи няколко крачки, принуждавайки ме да отстъпя назад и да притисна лопатките си към стената.
– Мислиш ли, че те извиках да почистиш, Адърли? – Попита той любезно.
– Аш… недей.
– Защо? – Той плъзна устни по слепоочието ми и продължи надолу по скулата, бузата, шията. – Вече трепериш, слугиньо…
– Аш! – Хванах ръцете му, галейки гърба ми. – Не искам… повече! – В очите му се появи гняв разрушителен. И изглеждаше, че Вандерфилд ще плюе на думите ми, ще ме насили. Но той само въздиша шумно.
– Намерила си някой друг ли?
– Личният ми живот не те засяга… – избухнах аз. – Господи, защо пак се караме? – Потърках челото си, опитвайки се да възвърне яснотата на мислите си. – Слушай… ти имаш годеница. А аз съм от Котловина и имам бедни роднини. Ти казваше, че съм мръсна, помниш ли?
– Спомням си, че те измих… – каза Аш подигравателно, а аз почти изстенах.
– За какво съм ти аз? – Отметнах глава, гледайки право в него. Сърцето ми се удари в ребрата и сякаш спря. В този миг видях объркване в зелените му очи. Но бе само за момент, после те отново станаха студени и горещи едновременно. И как успява да прави това той?
– Защото аз искам.
– Значи, само прищявка на богат наследник? – Казах горчиво. – Мислиш ли, че съм играчка?
– Мисля, че всяко нормално момиче на твое място би се радвало да получи моето внимание! – Сопна се той, издиша, затвори очи за момент. В следващия момент ме притисна към себе си силно, собственически, без да ме остави да помръдна. – Добре, глупачке. Както искаш. – Той се отдръпна и ме погледна подигравателно. – Направи това, за което си дошла. Но преди това се наяж, имаш очи като на гладна котка.
– Не успях да вечерям… – измърморих аз, леко изненадана от внезапната му промяна в настроението. Какво ли е намислил Вандерфилд? Решил е, че като се наям и ще се смекча? Ще има да чака! Без да обръща внимание на мръщенето ми, Аш отиде до хладилника и започна да изважда меса, сирена, колбаси и плодове. Подреди вкусотиите на масата и ми помаха с пръст.
– Не стой като стълб, Адърли. И спри да ме гледаш сякаш се очакваш, че ще скоча върху теб. Не се притеснявай, има достатъчно момичета в академията, стигат ми. Яж… аз просто не искам другите да ме упрекват, че се отнасям лошо към чистачката си. – Той се усмихна злобно и седна на един стол, отваряйки книга. Все още тъпчех, без да разбирам какво да правя и гледах накриво собственика на апартамента. А Вандерфилд изглеждаше сякаш вече е загубил интерес към мен. И по някаква причина това ме разстрои. Опитвайки се да не го обидя, избрах една праскова от масата и я изядох. Аш продължи да чете с интерес, дори обръщаше страниците си! Взех втори плод от масата, а Аш кръстоса крака.
Окончателно разтроена, отидох в банята и затръшнах вратата след себе си. Погледнах се в огледалото, очите ми блестят от сълзи, а устните ми почти трепериха! Но защо? Защото Вандерфилд направи точно това, което исках. Остави ме на спокойствие!
– Идиотка… – прошепнах, докато отварях крана на чешмата. – Просто ненормална! Какво очакваш? Всичко… точно така!
Ударих с ръката си върху водната струя, капки вода опръскаха лицето ми. Усетих негодувание се навдигна вътре в мен, глупаво и нелогично. Трябва да се захвана за работа. И след това да си тръгна. Съсредоточи се, Тина!
Отново ударих месинговия кран с всички сили и изкрещях, когато в отговор изведнъж плисна фонтан от вода! Завъртях крана, но той отскочи и остана в дланта ми! В този момент тръбата излетя и водата започна да тече със страшна сила. Биеше ме с такъв напор, че не можах да устоя, подхлъзнах се и рухнах на плочките. Задъхах се от болката която изпитах от удара в крака, а в същия миг водата ме заля отгоре.
– Ледена вода! Какво е това… как е възможно?
– Какво правиш… по дяволите? – попита Аш онемяло, появявайки се на вратата. Хвърляйки един поглед към счупения кран и към мен, мокра и трепереща.
– Не исках! Той сам! – Вандерфилд изруга с такива грозни думи, които не подобават нито аристократите, нито на почтените момичета като мен чуват.
– Излез! – Изпълзях от банята, защото кракът ми ме свиваше и ме болеше и не ми позволяваше да стана. Вандерфилд се опита да затвори крана, но без успех! Водната струя сякаш побесня и заля всичко наоколо! От стените се чуваше глух тътен, все по-силен и плашещ.
– Налягането в тръбите расте! – Извика Аш паникьосан.
– Може би да го покрием с кърпа? – Предложих аз объркано. Той се засмя многозначително.
– Ами да, а защо не с твоите панделки от косата… момиче! – Опитах се да се обидя, но новата струя ледена вода, намокри и двама ни до кости, запуши устата моментално. Аш поклати глава, изсумтя като котка и отстъпи назад. – Измисли нещо… – след миг извика някакво заклинание. Тръбата, стърчаща на мястото на крана, се закашля в отговор, изплю крива струйка вода, после накъсана струя и замлъкна. Вандерфилд се огледа и седна до мен.
– Какво му е на крака ти? – Изненадах се аз.
Как разбра?
– Всичко е наред. Сега ще стана… ой! – Но не беше възможно да го направя, при опит да се опра на глезена си, болката прониза крака чак до мозъка ми.
– Не мърдай…- каза Вандерфилд и ме вдигна в ръцете си.
– Да мърдам? – Че аз от шока все още трудно дишам, ти да не се мърдам! Русият сноб ме вдигна на ръце? Мен?
– И спри да ме гледаш така. Дразниш ме.
Не го послушах и продължих да се взирам в лицето на момчето. Русата му коса беше потъмняла от водата и падаше на тънки кичури. Както тогава… на реката. Изглежда, че той имаше същата картина в главата си, защото очите на Аш станаха студени и далечни. Той ме свали на ръба на дивана, бързо напипа крака ми и отстъпи назад.
– Натъртване… нормално, нищо страшно. Необходимо е да се нанесе анестетичен мехлем и да се превърже. Аз ще го направя…
– Ти разбираш от медицина? – Отново се зачудих.
– Това е задължителен предмет за студентите от Червено ниво… – намръщи се Аш. – С такъв потенциал можем лесно да убиваме или осакатяваме. И трябва да знаем как да го избегнем. Ее… или да окажем помощ, ако е необходимо. Ще трябва да си съблечеш дрехите и да се стоплиш. Ще ти дам… нещо. Някакви сухи дрехи. – След миг се върна с една от ризите си, а аз се усмихнах.
– Скоро май ще ги премеря всичките. – В очите на Аш нещо блесна. Или предвкусване, или очакване, и стана много горещо. Но гласът му остана спокоен.
– Малко вероятно е. Имам твърде много. – Бях смутена, не знаех как да се преоблека, а Вандерфилд се ядоса. – Вече съм видял всичко, което криеш… в случай че си забравила. – Сопна се той. – Така че сваляй тази качулка, бързо! А аз трябва да намеря пазача и майстора, който да поправи крана. Моята самоделна тапа няма да издържи дълго на такъв поток. – Като се обърна рязко, Вандерфилд изчезна в спалнята и след няколко минути излезе със сухи дрехи. Хвърли ми бърз поглед и си тръгна.
А когато се върна, аз седях завита с одеяло до носа. Пазачът на крилото, добре охранен мъж, когото не познавах, клатейки глава и влачейки след себе си работник в униформа на BCA, изчезна в банята. Аш тръгна с тях и чух развълнуваните им гласове.
– Нищо не разбирам! – Възкликна пазачът.
– Тръбата просто се спука, не разбираш ли? Прекалено много напрежение?
– Но откъде ще дойде то? Много странно… – изръмжа майсторът. – Това крило е издигнато по проект на Хелмот Дьорс, чували ли сте за него? Гаранция на строителните материали 100 години! Вътрешните тръби са с подобрен метален състав, защита от корозия и повишена устойчивост на износване! – Възмути се отново пазачът. – Аз разбирам точно кои живеят в тази сграда! Но ти само виж този кран! А тръбата? Тя беше просто разкъсана, сякаш див звяр я беше изгризал отвътре. Как е възможно? Виждали ли сте някога нещо такова? – Майсторът зацъка с уста. И тогава водата отново избълбука в банята, а тръбите издрънчаха. А аз се почесах по носа и кихнах.
– Не се разболявай… – нареди Аш като се върна при мен с превръзки и миришещ мехлем. Той седна до мен, без да се церемони, измъкна крака ми изпод одеялото и започна да го превързва.
– Че иначе няма да има кой да ти мие подовете? – Измърморих аз, а той вдигна глава и ме погледна право в очите. Зениците му се разшириха и стеснени, сякаш въздъхнаха. Аз се смутих. Аш ме гледаше докато галеше крака ми върху превръзката. И той сякаш не знаеше какво прави. В следващия миг се опомни и махна ръката си. – Какво стана с крана? – Изсъсках, опитвайки се да наруша опасната тишина в стаята. Вандерфилд премигна, стана и сви рамене.
Половин час по-късно пазачът и господарят напуснаха стаите, без да преставаха да се учудват и възмущават. А аз останах. И тогава, с цялата си неизбежност, възникна един въпрос, който ме измъчваше през цялото това време. Не знаех как да стигна до стаята си. От мехлема глезенът болеше по-малко, но когато се опитах да спусна крака си на пода и да се изправя, отново почувствах остра болка.
– Какво правиш? – Аш се ядоса.
– Опитвам се да си отида! Не мога да седя на дивана ти до сутринта!
– А как иначе. През нощта мехлемът ще подейства, след което ще си тръгнеш.
– Тоест? – Не разбрах аз.
– Това означава, че ще останеш тук през нощта… – каза Вандерфилд. – И без да се обсъжда повече. – А аз зяпнах с уста.
При него? През нощта? Да, за нищо на света!

Назад към част 27                                                              Напред към част 29

Марина Суржевская – Бездушно Кралство Книга 1 ЧАСТ 27

Глава 27

Този ден заспах щастлива и сита. Празничната вечеря се оказа просто великолепна, готвачите бяха дали всичко от себе си. Масите бяха отрупани с месни и рибни ястия, закуски и сладкиши. Дори придирчивите недосегаеми благоволиха да ни уважат с присъствието си и заеха маси до прозорците. Аз седях между Ари и Лейла, момичетата разпалено обсъждаха танците около Кладите. Аз погледнах чинията си и в този момент усетих нечий поглед, който сякаш изгаряше тила ми. Но въпреки това не се обърнах. Ако някой от черния сектор е решил да ми пробие черепа с очите си, аз просто няма да му направя удоволствието да реагирам на това!
Избягах от столовата, още преди повечето студенти да са се нахранили. Посетих тоалетната и след това пропълзях под завивките. Огньовете догаряха, а утре ще започнат отново занятията в училище, и трябва да набера сили, докато има възможност. Но, уви!
Посред нощ синьото крило потръпна от пронизителен писък. Аз скочих от леглото си, а Шели тотално се строполи на пода.
– Какво стана? Пожар? Нападение? Кой вика? – Разрошени, сънени и уплашени изхвърчахме в коридора, където вече се блъскаха момичетата от съседните стаи.
– Ако тази пищящата все още не са я убили, тогава аз собственоръчно ще я довърша, за да не пречи на съня ни!
– Какво става? – Попита със сочна прозявка едно от момичетата в ярко розова пижама. Ние свихме рамене и тръгнахме към звука. Виковете идваха от ъгловата стая, там живееха две второкурснички.
– Чудовище! – Изхлипа едната, завивайки се в одеялото си. – Точно на леглото ми! Чудовище!
– Ако е бил Ник… онзи четвъртокурсника, тогава трябва хубавичката да го пребием… а не да плаши цялото крило, глупака. – Каза розовата пижама, а останалите прихнаха да се кикотят.
– Видях чудовище и не лъжа! – Жертвата се ядоса. – Беше някакъв ужасен… гущер! Или не… змия мисля! Но с уши, опашка и с някаква гадост отстрани! И дори ми изсъска!
– Дияна, случайно да си пробвала от хмела, който момчетата предлагаха на момичетата на Кладите? – Попита я Брин с разбиране. – Нали знаете, какви боклуци и гадости забъркват тези идиоти… след техните помий, какви ли не неща могат да ти се присънят!
– Не… аз не спях! – Скочи Даяна на крака. – Аз наистина видях това същество! Беше бяло! Зловещо! Качи се на леглото ми и ме подуши! И тогава отвори ужасната си уста и изсъска! Да… почти си загубих ума от страх!
– Мъничко? Ааа… това същество… – внезапно се притесних аз. – С размерът на смачкан лист хартия ли беше?
– Та какъв ти лист! С размерът на цяло куче си беше! Ааа ти какво… и ти ли го видя?
– Не… – отвърнах честно. – Не съм виждала с размера на куче!
– Даяна, добре… а къде може да се е дянало това ужасно създание? – Изкиска се прагматичната Лияна. – Знаеш много добре, че академията е омагьосана. И никакво животно от улицата не може да влезе тук, охранителите няма да го пропуснат.
– Беше тук! Бяло и гадно!
– И къде се е дянало? Вратата си беше затворена, нали? – Цялата тълпа започна да се оглеждаше плахо, очаквайки нападение иззад някой килер или легло.
– Трябва да видим какво ще стане, ако… – какво ще стане, не довърших мисълта си, но докато момичетата се бяха скупчили до стените, погледнах във всички ъгли и дори под скрина. Лиана се присъедини към мен, следвана от Брин и уплашената съседка на Даяна. – Тук няма никой. – Издадох присъдата аз. – Дори погледнах в чантите. Макар че ако чудовището е с размерите на куче и дори бяло, вече щяхме да сме го намерили!
– Но… то беше тук!
– Даяна, същества като описаните от теб просто не съществуват. – Провлачи Лиана. – Аз съм специализирана в изучаването на фауната и никога не съм чувала за подобно нещо. А аз пиша дипломна работа за редките създания на кралството! Просто ти се е присънило. Потанцувала си около Кладата, гледала си прекалено в огъня и така се е получило! – Даяна замълча, замислена. На лицето ѝ се изписа объркване.
– Какво се случва тук? – Пазачът на нашето крилото нахлу с трясък в стаята. – Защо нарушаваме правилата? Далавера… разврат… побой може би?
– Просто лош сън… – съобщи Лияна. – Последица от прекалено мазната и богата вечеря. Преяждането при малки и големи животни се характеризира с безпокойство, неразумно хвърляне и пристъпи на агресия или страх. Възможно е повръщане или неконтролирано изхождане. – Всички мълчахме и бяхме като зашеметени, усвоявайки ценната нова информация. А Даяна беше особено замислена, вероятно се опитваше да разбере дали спадаме към големите животни или към малките.
– Вървете си по стаите… веднага! – Изкомандва пазачът. – Иначе ще глобя всички ви! И въобще не ме интересува дали са били Кладите днес или не!
Бързо се върнахме в стаята си, Шели и Брин, мърморейки, отново бързо заспаха. А аз не успях и да мигна. Чудовището на Даяна подозрително ми напомняше на създанието, което бях видяла в работилницата на Тензия. Но онова не беше повече от длан, а уплашено момиче говореше за същество с много по-големи размери! Може би страхът има големи очи? Но дори и да е така, къде е отишъл звярът? Защо толкова се съмнявам в него? Ами ако по някакъв неразбираем начин наистина съм успяла да го материализирам аз самата?
– Не, глупости! –Та нали все пак съм учила основите на материализацията. За да се въплъти живо същество с размерите на плъх, имаш нужда от червено ниво. А и такова същество живее не повече от половин час, след което се връща в първоначалното си състояние. Дори и най-мощните заклинатели могат да проявят звяра само за ограничен период от време. Е, от само себе си се разбира, че едно материализирано същество не е в състояние да расте и да се развива. Просто е невъзможно! – Ами в такъв случаи защо продължавам да се съмнявам и да се чувствам… виновна? – Сънят ми изчезна, сякаш никога не се бе появявал. Трябва да го разбера какво се случва! И като за начало да се опитам да намеря този звяр. Скочих от леглото и седнах на ъгъла му, опипвайки дрехите си в тъмното. Набързо си облякох униформата и се измъкна от стаята.
Зад вратата отново настъпи тишина, приглушените нощни светлини осветяваха празните коридори на академията. Пропълзях нагоре по стълбите, взирайки се зорко в мастилените сенки. През нощта ВСА се чувстваше напълно различно. Нямаше шумни студенти, нямаше светлина през прозорците, нямаше смях и тропот. Дори указателните табели спяха и не отговаряха на въпросите ми. Лутах се безцелно по коридорите, гледах под стълбите, напразно се надявах да открия белезникавото същество.
Ако то наистина е мое дело, тогава трябва да го открия преди някой от учителите или пазачите! Да.. трябва да го намеря и унищожа, спешно!
– Хей, къде си? Пис… пис, пис! – Шепнех, надничайки зад ъглите.
И вече тъкмо бях решила да се откажа и да се върна в леглото, когато съзрях бяла опашка да проблясва в мрака. Проследих я бързо, изтичах през отворената галерия потрепвайки от студ, шмугнах се в един тъмен коридор и замръзнах. Същество наистина имаше и то беше точно същото, като онова от работилницата. Само че в пъти по-голямо! Ако по-рано звярът щеше да се побере в дланта ми, сега муцуната му стигаше чак до коляното ми! Но никога няма да забравя онзи сиво-бял цвят на кожата му, тясната муцуна, криви лапи и дългата опашка. И също странните навити тръбести израстъци отстрани също си бяха на мястото. Само очите му се бяха променили. От мътни и покрити с бледи ципи, те бяха станаха ясни и с ярък зелен цвят!
– Русото копеле… – прошепнах с ужас като си спомних. Мисля, че това казах, преди да хвърля хартията в кошчето! – Ето те и теб… копеле! Русо… но как бих могъл да го създам… та това? Как е възможно? Та, на мен не са ми достатъчни нито потенциала, нито уменията! – Но ето че е било достатъчно. Защото, гледайки бялото същество, съвсем ясно осъзнавах, че това е мое дело. Или по-скоро дело на моите прелестни мисли. Което означаваше, че трябва да бъде унищожено и то веднага!
Сякаш усещайки приближаващата беда, звярът тупна с опашка и бързо се втурна през отворената врата. Последвах го, мъчейки се да си спомня заклинанието за унищожение. Но в същият момент се сковах като вкоренена на място, чувайки нечий гласове. Явно не само аз бях будна в този час на нощта.
– …почти съм сигурна, Аделия… – мекият глас почти ме накара да изстена.
Аодхен! И ректорът на ВСА! Добре се насадих! Сега само това ми липсваше… да ме хванат! Иди им обясни какво правя посред нощ в учебната част на сградата! -Тъкмо вече се канех тихичко да се оттегля, когато думите на професора по разрушение ме накараха да изчакам.
– Но ние поемаме голям риск.
– Преди всичко, рискува той… – меко и неразбиращо отговори г-жа Ректорат. И момичето също, разбира се. Но Вандерфилд… Знам отношението ти, Аодхен. И те разбирам… жал ми е за момчето! Не бих пожелал такава съдба дори и на враговете си! А той… господи! Не мога спокойно да мисля за това! Защо? Защо това се случва отново? За какво? И пак тук, в академията… Аодхен! Хайде кажи нещо… давай!
Наострих уши. Вандерфилд? За Аш ли говорят? Какво за него? Защо трябва да го съжаляват?
– Не знам какво да кажа, Аделия… – тъпо отговори събеседникът й. – И не чувствам съжаление, права си… то изчезна още онзи ден. И не е в нашата власт да отменим случилото се.
– Аз не вярвам в това. Грешим. Не може да бъде!
– Може би. Но аз също виждам динамиката на потенциалите им. И двамата знаем, че това е възможно само в един случай, нали така?. Просто други варианти няма.
– Ужасно е! Господи, колко несправедливо! Най-добрият студент на ВСА! Нашата гордост! Бедното момче… – стори ми се, че ректорът почти плачеше и бях изумена от това откритие.
Господи… какво се случва? Нещо с Аш ли? Явно става дума за него! Болен ли е… русокосата гад.
– Това „бедно момче“ е самонадеян егоист. Както между впрочем и целия черен сектор… – провлачи равнодушно Аодхен и въздъхна.
– Може и да грешим…
– Може би. – Тонът на Аодхен ясно показа, че той не вярва в грешка. – Нека ги наблюдаваме до Нощта на хилядата свещи. Ако нищо не се промени, то тогава…
– Алшър, както винаги веднага забеляза връзката им… – изхриптя г-жа Велвет, прочиствайки носа си. Но той не можа да обясни същността ѝ.
– Брат ти е талантлив заклинател. И грамотен разпределител. Ти, не си му казала… нали?
– Разбира се, че не! Какво можех да му кажа? Разбирам… – възмути се Аделия Велвет и направи пауза. – Все пак не го вярвам. Това не може да е lastfata! Само не пак!
– А ако е така, то тогава всички сме добре загазили… – мрачно каза Аодхен. – Знаеш какво ни заплашва. – Г-жа ректорът издаде сподавен звук.
– Но няма доказателства… Аодхен.
– А откъде са се взели тогава? Lastfata официално не съществува! Няма никакви свидетели, никакво описание… но ние с теб знаем, че тя е реална. Видяхме я. Не е ли така?
– Да за съжаление… – въздъхна ректорът.
– Нали помниш Камелия… също не вярваше в lastfata… – отговори разрушителят толкова тихо, че едва чух думите му. Зад вратата надвисна потискаща тишина и аз се напрегнах. Изглежда, че е време да ритаме кофата. Но любопитството надделя над страха да не бъде хванат.
– Помниш ли я? – попита Аделия със странна интонация. – нея самата…
– Не… – дойде равнодушният отговор.
– Да изчакаме до празника тогава… – каза твърдо Аделия. – Надявам се, че положението не е толкова лошо. Може би сме грешили тогава… Аодхен, бяхме толкова млади! Може би и сега грешим. Нека почакаме… между другото, Мариус Вандерфилд поиска съветът на академията да позволи на сина му да тренира аспиди. Беше много настойчив! Трябваше да се позова на устава.
– Трябвало е просто да го пратиш на майната си… – провлачи мрачно Аодхен, а аз почти избухнах в смях. Оказва се, че нашият строг учител знаел как да псува! – Мариус не се интересува от сина си. И не разбира, че Аш ще загине, ако отново се приближи до аспида. У момчето просто няма достатъчно сила да сдържа такъв звяр.
– Но момчето също поиска това разрешение. И се опасявам, че той ходи и тренира сам в развъдника. И също на онези състезания!
– Разрушителите трябва да изпускат пара от време на време, Аделия. Нека по-добре там, отколкото да разбият ВСА.
– Разбира се…освен това ни устройва, нали? Техните състезания могат да се считат, за още един урок и то много ефективен дори! Но това все пак е аспид, Аодхен… а Аш продължава да настоява. И не знам как да го удържам повече!
– Не можеш да удържиш Аш. Той е Вандерфилд… – каза Аодхен с неразбираема интонация.
– За съжаление отново си прав, приятелю… – въздъхна ректорът. Зад вратата отново се възцари тишина, нарушена от звъна на чаши. Аз направих предпазлива крачка встрани.
– Аделия, кога ще спреш да се криеш зад тази страховита дългоноса илюзия? И не ми покажеш сладкото си лице.
– Никога, приятелю. – Отвърна жената с тъжен смях. – Да си красива и млада магьосница в нашия свят е твърде опасно. Така че нека нещата останат така. Толерират ме като ректор на ВСА само докато играя врана, нали знаеш. Въпреки това отдавна съм готова да ти отстъпя този пост, Аодхен.
– Няма да мине… – засмя се мъжът весело. – Министерството никога няма да одобри моето ръководство. И ти също знаеш това, скъпа Аделия. – Мъжът се засмя тихо, сякаш имаше нещо смешно в това, което каза. А аз реших, че е време да бягам. Без да гледам назад, за да не ме разкрият. Сякаш усетил това, разрушителят попита.
– Скоро подновявала ли си заклинанието за непроницаемост? Стори ми се…
– Онзи ден. Но защо питаш… сам видиш, че си е на мястото.
– Да, разбира се. Виждам…
В това време аз тихо се отлепих от стената и почти без да дишам запълзях към стълбите. Чак след като се спуснах по нея, се замислих над чутото. Но какво чух току що? За какво си говореха тези двамата… и то през нощта? Какво заплашва Аш? За съжаление нямах отговори. Минавайки галерията, няколко завоя и слязох на долния етаж, издишах и седнах на едно стъпало и отново се замислих. Въпреки това… Изглежда, че професорът по разрушение стои като сянка зад рамото на жената-врана. И може би именно той взема основните решения в академията. Дочутият разговор остави вътре в мен чувство на неразбиране и страх. Какво крият тези двамата? Какво стана с Аш? И за какво момиче говореше ректорът? Първоначално си помислих, че ставаше въпрос за Алисия. Но споменаването на Алшър Велвет ме накара да се съмнявам. Казаха ли нещо… за мен? Не, глупости. Аз и Вандерфилд в едно изречение, смешно е. Но червеят на съмнението и безпокойството продължаваше да ме гризе. Все пак нещо се случва и с мен… нещо странно. Моят потенциал, откъде идва? Аодхен спомена динамичен потенциал, вижда ли го в мен? Но защо не казва нищо? Що за тайна е това? И какво по дяволите е тази мистериозна lastfata? Защо най-мощните заклинатели на ВСА говорят за това със страх? Подпрях брадичка на юмрук, ровейки се в паметта си и опитвайки да си припомня думи от мъртвия език. Last…fata… ако се раздели на компоненти и преведе… Ще се окаже – копие на съдбата! Или наказващо копие. Или възмездие. Или… начало и край. Унищожение и съзидание. Проблемът е, че много от думите в чароит имат множество значения. Какво точно имат предвид? И защо толкова не харесвам това, което чух? Господи! В какво ли се забърках?
Някакво шумолене под стълбите ме отклони от мислите ми. Плъх ли е? Но иззад парапета не се показа сива нагла гадина, а една дълга бяла муцуна! Замръзнах на мястото си, страхувайки се да не изплаша зеленоокото нещо. Съществото колебливо подуши въздуха и кихна. Изпълзя настрани иззад стъпалата, като ме гледаше предпазливо. Аз бавно протегнах ръката си към него.
– Ела при мен, не се страхувай…- измърморих аз, докато трескаво се опитвах да си припомня заклинанията за унищожение. Така… ударението върху първата сричка ли беше или върху втората? От всичките тези нощни разходки направо ще полудея! Звярът се придвижи плавно към гласа, а аз примигнах учудено, осъзнавайки, че белезникавото му тяло понякога става напълно прозрачно! Ето защо е толкова трудно да се намери! Той може да стане невидим!
– Ела тук, ела… – махнах аз предпазливо с ръка. Леко пристъпвайки, животното пропълзя нагоре, удряйки пода с опашката си. А аз извиках. – Interitum! – Но миг преди заклинанието, сякаш усетило опасност, белезникавата гад се втурна встрани и изчезна. И докато въртях глава наоколо търсейки го, то се появи точно до краката ми и ме захапах! А след това изчезна отново безследно.
– Ай! – Изревах и подскочих от доста осезаемата и реална болка. – Ето те копеле! – Потърках ухапания си глезен. – Изглежда отново се провалих! И къде сега да търся този хаплив звяр? Дано поне да не е заразен и да не се покрия с люспи… това ще е отвратително! – Оплаках се на глас. Някъде от мрака на ъглите се разнесе гневно съскане, а после всичко утихна. Вече бе започнало да се развиделява, затова аз закуцуках към стаята в моето крило.

Назад към част 26                                                           Напред към част 28

Марина Суржевская – Бездушно Кралство Книга 1 ЧАСТ 26

Глава 26

Долу първото нещо, което направих, бе да извадя чаронометъра. Стоях, замислен и го захвърлих обратно в кутията. Утре ще проверя потенциала, не искам да знам нищо. Не и сега. Храна в къщата имаше само сухи запаси, но когато се качих отново горе се оказа, че яденето ще почака. Адърли спеше. Тя се бе свила като котка върху покривало и се беше покрила с ъгъла му.
Аз застинах, докато я гледах. Момичето бе уморено. Знам в какъв ритъм живее и колко малко яде… а тази вечер вече ѝ дойде много. Подчинявайки се на първичният ми импулс, внимателно повдигнах момичето и го настаних удобно под завивката. Сложих в устата си парче сушено месо с хляб и го сдъвках, пийнах. И после легнах до нея и сложих ръце зад главата си.
Адърли спеше тихо от дясната ми страна. Примижах, без да знам какво да правя. Исках да я прегърна, да я придърпам към себе си. Да се свия при нея под завивките и забравя за всичко до сутринта, защото денят ми също беше доста натоварен. Но не го направих.
Отдръпнах се настрани, като се ядосах. Слугинята ме кара да чувствам ненужни неща… смях, срам, вина, твърде много желание. И радост… не искам тези чувства с нея. И не искам да… я прегръщам. Не искам и не трябва.
Скочих нервно на крака и отидох в друга стая. На етажа имаше три спални, баща ми и майка ми, винаги спяха отделно. И аз също никога не оставах с Алисия до сутринта. Между другото, относно Лиза. Страхувам се, че ако разбере за Тина, ще има огромни проблеми.
– Въпреки че така или иначе ще има проблеми. – Тина… – завъртях името ѝ на езика си. – Необичайно… странно. Нежно така… обгръща небцето и го гали…
Изтегнах се на леглото и затворих очи. Аз искам още… искам я отново като луд…
* * *
Събудих се, както обикновено, преди зазоряване. Протегнах се с леко недоумение, вслушваща се в усещанията в тялото. И си спомних. Състезанието… страхът, когато Аш падна, гневът му… капки вода се стичаха по кожата му. Целувки до набъбване на устните. Съединението… въздъхнах и отворих очи.
Нощна лампа светеше тихо в стаята, пред прозорците все още бе тъмно. Бях в стаята сама. Станах леко и тихо отидох до тоалетната, след което се измих и облякох. Оправих леглото и излязох в коридора. Една от вратите беше отворена и аз надникнах вътре. Аш спеше на леглото. Облегнах се на рамката на вратата и се замислих. И, какво да правя сега? Да го събудя? Или да изчакам, докато се събуди сам? Аа, какво ли ще стане, когато отвори очи? Намръщих се.
Застанах неподвижно, гледайки гърба му с изпъкнали релефни мускули, поклатих глава и излязох от стаята. Затворих вратата след себе си и тихо слязох на първия етаж. Огледах се. Наоколо бе пълно с красиви мебели от светло дърво, на една от стените имаше камина с мраморен рафт, стълбище, украсено с гравирани мраморни парапети, елегантна декорация и пейзажи по стените. Всичко бе подбрано с вкус и ненатрапчиво нашепваше, за просперитета на собствениците. Не разбирах кой знае какво от скъпи неща, но не е нужно да си експерт, за да оцениш ситуацията. Разпръснатите суни все още седяха разпилени по пода, някой от тях вече бяха смачкани, други имаха мръсни отпечатъци от обувки. Аш просто ги беше стъпкал, без да го е грижа въобще за парите, с които някое семейство като моето, би могло да живее минимум няколко месеца.
– И какво правя тук? – Та, аз съм точно като плевел, случайно пораснал в средата на оранжерия. Не ми е мястото тук. Вчерашния ден мина отново през ума ми. Целувките в здрача, страха за Аш… чувствата ми към него са плашещи и неразбираеми. Ту ми се иска да го удуша, ту чувствам нежност и страст до някаква невъобразима висота…
А аз знам, че не трябва да чувствам всичко това. Не и към него… не бива.
И също той е с Алисия! Годеница му е… която е точно както за Аш. Тя е създадена за пищната обстановка на този и всеки друг от домовете на Вандерфилд. Не харесвам изобщо първата красавица на BCA, но още от детството ми ме научиха, че не трябва да се взимат чужди неща. Затова сега чувствах срам и вина. Отново отидох да погледна горе, но от спалните не се чуваше ни звук. Затова тихичко взех якето и шапката си, обух обувките си, внимателно прекрачих суните и излязох на улицата.
Богаташкият квартал зарадва очите ми със снобарските къщи, усукани, тежки огради и фигурки на животни и птици, създадени от вечнозелени храсти. Тук-там имаше подгреватели, създаващи приятна температура за разходка. Ярки фенери осветяваха пътя ми със сребристи кръгове светлина.
След като не срещнах никого, отидох до гарата и се качих на първото вагонче до ВСА. За пътуването похарчих всички суни, които взех със себе си предната вечер. Но затова пък стигнах до самата академия, където току-що бяха отворили вратите. Първо се промъкнах в стаята си, съквартирантките ми все още спяха сладко. Тихо се преоблякох, взех учебниците си и отидох в трапезарията. Бях ужасно гладна!
След известно време, Вандерфилд нахлу в трапезарията, тъкмо докато аз дояждах втората си купа овесена каша. Както обикновено гледаше останалите с присъщото му презрение, якето му беше отворено. Напрегнатото му лице като че уплаши студентите, които като мен бяха жертвали от съня си за да се нахранят първи. Аш се приближи, седна срещу мен и ме погледна.
– Защо избяга? – Аз оставих лъжицата с малко съжаление.
– Не трябва ли да си щастлив? Спестих и на двама ни неприятни моменти и сцени, Вандерфилд. А и така, не трябваше да ме зарязваш далеч от академията, за да не ни видят заедно. И също, аз не трябваше да се разстройвам за това. А между другото, ти седна с мен на една маса… и всички наоколо вече ни гледат. – Той присви очи.
– Значи щеше да се разстроиш от тогава? Ако те бях зарязал?
– Каква е разликата! Няма никакво значение… ти си Вандерфилд, а аз съм слугиня от Котловината, нищо не се е променило от снощи.
– Тогава защо остана вчера? – Гласът му бе леко дрезгав. Аз не отговорих, а Аш ме погледна твърде сериозно.
– Не ме гледай така… – казах нервно. – И не сядай до мен. Студентите вече започнаха да си шушукат.
– Значи не искаш да си близо до мен… така ли? – Зачуди се той.
– Имам си достатъчно проблеми на главата… и без теб… – измърморих сърдито аз. – А ти сега… ще ми докараш сума нови.
Той присви устни и замълча, после остави някакъв плика на масата. Отворих го и погледнах, с недоумение видях вътре цяла пачка суни. Кръвта нахлу в главата, не можех да дишам, пликът падна на масата.
– Ах ти, влечуго… как смееш…
– Адърли, това не е, което си мислиш… в ненормалната ти глава! – Излая Аш, така че го чу цялата трапезария. Някой от студентите дори ме погледна със съжаление, вероятно си помислиха, че недосегаемият ми се кара за нещо. Вандерфилд издиша, потърка челото си и добави. – Това е, което ти дължа… прочела ли си договора си към мен? – Все още задъхана от гняв, аз поклатих отрицателно глава.
– Така си и помислих! Ето виж! – Изкара някакъв лист от джоба си и го завря в лицето ми. – Ето го твоя подпис… изпратиха ми този документ от Магистериума. Аз съм наел от тях домашна помощница и трябва да ѝ плащам месечна такса за това. Ето… виждаш ли?
Редовете заплуваха пред очите ми. И наистина, там като че ли се казваше нещо такова… но бе толкова неясно, че дори не разбрах, че ставаше въпрос за пари! Работодателят се задължава да осигури подкрепа за асистента в рамките на нормите и правилата, установени от Магистериума..
– Тоест… Трябвало е ти да ми платиш от самото начало? – Изведнъж ми просветна. – Бил си длъжен! И ти си го знаел! А аз, вече гладувам повече от месец! – Челюстите на Аш се стиснаха до хрущене, а очите му потъмняха.
– Мразиш ли ме? – Попита ме той. Аз кимнах съвсем честно, докато си припомнях вечното къркорене в стомаха ми. – Мразиш ме… разбирам. Но аз дори не можех да те видя. Доди мислех да те причакам и да те хвана някъде зад някой ъгъла. Първо…
– Първо? – Очите му се разшириха той ме погледна в очите и аз отново пламнах от този негов поглед.
По този начин той ме погледна там в банята, под малкият домашен водопад, заобиколен от омагьосани звезди… Вандерфилд сложи ръка върху плика на масата и се надвеси над мен.
– Ела при мен, Тина. Сега.
Аз прехапах устни, гледайки потъмнелите му очи. О, да, вече познавах този поглед. И желанието, което биеше зад разширените зеници. – Но поклатих отрицателно глава.
– Не.
– Отново… не? – Ядоса се той и в него отново закипяха разрушителни емоции.
Едва ли нашият разговор щеше да приключи така, но за моя радост един от студентите не издържа и дотича, възхищавайки се на вчерашното състезание. Останалите почитатели се втурнаха след него мигновено, обграждайки Вандерфилд в плътен пръстен. Те дори забравиха за храната!
Сложих още една лъжица каша в устата си, докато гледах как започва суматохата. Аш отговори на някого, усмихвайки се иронично. Но дори тази снизходителна усмивка беше посрещната с възторг от мнозинството.
– Ненормалници! – Но никой не ме чу. Избутах чинията, избърсах уста си и се изправих. Аш изръмжа на досадните фенове, докато пристъпваше към мен.
– Не се разбрахме.
– Така ли? Не разбирам какво искаш да обсъждаме толкова. Ето виж… почитателите ти, те чакат. След малко дори ще окачат плакати в чест на божествения Аш… – Вандерфилд се усмихна вяло.
– Ревнуваш ли, Адърли?
– Не… не ми пука! Ти имаш своя живот, аз имам моя. И те са различни… приеми го Вандерфилд.
– Хайде да поговорим в стаята ми… – изсумтя снобът, гледайки ентусиазираните студенти с недоволство.
– Нямаме за какво да говорим… – повторих упорито. Е, как не разбира, че само влошава нещата? И за двама ни! – Това е всичко.
За момент ми се стори, че Вандерфилд няма да може да се сдържи и масата ще полети в стената заедно с всички чинии и моята полуизядена каша. Но той само наведе поглед, сякаш го обля ледена вода.
– Всичко ще бъде, когато и както аз го кажа, слугиньо… – погледна ме презрително, обърна се и си тръгна.
* * *
Денят протече както обикновено, часове, учебници, задачи и доклади. На обяд отидох в трапезарията да хапна супа и месна яхния. Когато се заситих дори ми се приспа, така че също си взех и чаша ободряващо кафе. Скрих заветния плик на дъното на чантата и все още не можех да повярвам, че гладната стачка бе приключи! Сега дали ще мога вече да се храня нормално… и дори да си купя нещата, от които имам нужда? Наистина ли на чистачките им се полага такова голяма сума пари? Тогава не е изненадващо, че в Магистериума има опашка от хора, които искат да служат на неприкосновените! Ще кажа на близките си, за да ги зарадвам. Защото чичо ми става все по-мрачен с всяко мое посещение, а леля ми постоянно ми пъхаше по парчета месо и сладкиши, които и така рядко се срещаха на нашата маса преди. Опитваше се да ме дохранва… бедната ми леля. А сега ще мога сама да купя сладкиши и месо, за да зарадвам леля си и чичо си!
Урокът по чароит беше прекъснат по най-изненадващ начин. Черна сянка падна над залата и някой скочи и изкрещя, гледайки през прозореца.
– Абстраликсите… долетели са!
Всички студентите скочиха от местата си и се втурнаха към прозорците. А след това излетяха извън стаята. И дори нашият строг професор само се усмихна на такова грубо нарушение на дисциплината и закуцука след тълпата студенти. Коридорите вече бяха претъпкани. Хлопаха вратите на аудиториите, студентите се изсипваха от тях на тълпи. И всички викаха.
– Абстраликсите долетяха! Бързо към галерията!
Тълпата ме наобиколи и ме поведе към откритите галерии, свързващи в полукръг кулите на академията на нивото на третия етаж. След като се прикрих зад якичък старши студент, успях да си проправя път до самия парапет и да замръзна, гледайки с наслада невероятното зрелище.
Абстраликсите са невероятни същества. Те прекарват топлия сезон, заровени в тинята на брега на реката, докато приличат на огромни мраморни камъни. Те могат да бъдат сбъркани с камъни, тъй като лежат неподвижно. Абстраликсите прекарват живота си в полусън и мързеливост, ядейки водорасли. Но с настъпването на студеното време стадото изведнъж излиза на брега, отърсва се, отваря перки или крила и, лениво се търкаля, се издига в небето. И как успяват да летят тези дебели и огромни същества, не разбирам и до днес. Но всеки знаеше, че да гледаш летящо стадо означава безопасно да оцелееш предстоящата зима. И затова сега всички жители на столицата бяха изоставили делата си и бяха вирнали носове, гледайки към небето.
Тежките абстраликси се носеха бавно над островърхите покриви на ВСА. Масивни продълговати тела, с размерите на крава, лениво движеха своите платна-крила, закривайки слънцето. Стадото се оказа огромно, там се рееха не по-малко от четири дузини от тези невероятни същества. И за първи път в живота си видях Абстраликс толкова отблизо. Ако протегнеш ръката си ще можеш да ги докоснеш и погалиш петнистата им кожа! Във въздуха тези същества се носеха бавно и мързеливо, без никакви излишни усилия, така както правеха всичко в своя лежерен живот.
Студентите възхитено мълчаха, и хипнотизирано наблюдаваха няколко от животните, които се бяха приближили в близост до галерията. Главата на един от тях се обърна към нас и лилавите му очи примигнаха, докато ни гледаха. Бяха толкова близо, че дори видях малките бели пера по огромният им корем и смешните ципести крака, притиснати към него. И дългите котешки мустаци, по изпъкналите им муцуни!
– Той те гледа!
– Не, на теб!
Съществото с огромните си лилави очи се взря право в лицето ми. Много внимателно, дори разумно. Е, да, защото това не са съвсем животни… Платното на крилото му в миг се изду и улови вятъра. И в следващият миг цялото ято бавно се разтегна и отдалечи по посока на южното море. Студентите все така мълчаха, докато наблюдаваха като опиянени полета им.
– Ее, това беше… отлетяха. След няколко дни ще стане още по-студено… – многозначително обяви Грейс, която стоеше в близост. И за жалост това беше вярно. Полетът на абстраликсите означаваше, че есента е свършила.
– Най-накрая! – Мнозина се зарадваха. – Значи днес са Кладите и скоро след това е, Нощта на хилядата свещи! И часовете ще отменят днес!
– Ще ги отменят ли? – Изненадах се аз.
– Естествено! Големите Клади!
– Хей-хей! Страхотно!
– Да тръгваме!
– Да вървим!
За Кладите научих, че тази традиция е свещено почитана от всички жители на града. Веднага щом сянката на Абстраликсите покрие столицата, гражданите излизат по улиците на града, за да палят купищата сухи листа, клони и всевъзможни стари боклуци, които те не са изчистили нарочно. Смята се, че Кладите могат да се правят само с тръгването на стадото.
Но ако за мнозинството от студентите Кладите бяха радост и означаваха, за тях предстоящото настъпване на Нощта на хилядата свещи и празниците, аз инстинктивно потръпнах цялата. Защото, за нас жителите на котловината зимата е много трудно време. Тротоарите ни са покрити със снежни преспи, пътеките са покрити с лед. Студената вода в къщите тече с прекъсвания, защото тръбите замръзват. А и разходите ни се увеличават, за топлогенератори, за огън, за топли дрехи и топла храна. А да не говорим за болестите, които сякаш се стремят да повалят замръзващите обитатели на покрайнините!
Не, не обичам зимата, въпреки че рожденият ми ден е по това време. Но пък тази зима е съвсем различна и ще я прекарам в академията! – Подхващайки нечий радостен вик, аз отново хукнах след ликуващата тълпа, стискайки чантата си в ръце.
– Кладите! И определено трябва да изгорим купчината листа, и да оставим всичко лошо в огъня! – И правичката да си кажа, тази година искам да го направя повече от всякога!
Със смях студентите се изсипаха навън от академията и се втурнаха към игрището зад огромната сграда. В близост до оголелите кленове вече ни чакаха учителите. С радост видях г-н Аодхен да се връща, изглеждаше уморен, но спокоен. Наблизо се навърташе професора по аритметика, а до него грееше Тензия и дори ректорът се усмихваше. И отново тук бяха неприкосновените!
Бързо ме разпределиха в една група и ми казаха да събирам листа. Захванах се за работа със страст. Оказа се, че е удоволствие да се работи на чист въздух, а наоколо цареше весела и оживена атмосфера. Размахвах гребло, когато до мен се появи ухилен Ерик.
– Хей, Котловината, ето те къде си… – усмихна се той с щърбавата си уста и крадешком се огледа наоколо, пъхна една колба в ръцете ми. – Дръж. Това е, за да се посгрееш и, за да почетем Кладите. Не се страхувай… с добра цел съм. И изобщо… – той разроши вихрите на тила си. – Ти си добро момиче, Котловина. Да добра си!
– Ъ-ъ… – казах аз, малко озадачен. На дъното на колбата се плискаше нещо опияняващо, аз не отпих, но се престорих. Този трик го научих отдавна, не напразно съм израснала в покрайнините?
– Прости ми, ако нещо съм… нали разбираш? Не съм те дразнил от злоба… разбираш нали? – Отново кимнах. Знаех за тази древна и задължителна традицията да се иска прошка по Кладите. Развеселен, Ерик отпи от бутилката си, внезапно ме прегърна, принуждавайки ме да изсумтя, и си тръгна.
Поклатих глава, усмихвайки се по задължение и потръпнах. В същият миг съзрях Аш, които стоеше зад натрупаните купища листа и ме пронизваше с безмилостния си поглед. Оказва се Вандерфилд, също е бил тук. Беше без сакото си, само по една риза, с навити ръкави. Алисия се въртеше наблизо също, на лицето на красавицата бе замръзнало такова мъченическо изражение, сякаш готвеха Кладата да изгорят самата нея. Рийвс не беше там, въпреки че това е разбираемо след това, което Аш му причини на миналото състезание! Но затова пък в страни от тях, забелязах мрачния Еди и бях изненадана да открия “благородно“ насинено око на лицето му! Като ме видя, неприкосновеният направи кисела гримаса, и се отдалечи като попарен. Но в този момент Еди не ме вълнуваше изобщо, аз само от време на време поглеждах към Вандерфилд. Против волята ми естествено. Около неприкосновения се суетяха десетина студенти, които прилежно размахваха гребло, стори ми се, че Аш ги ръководеше.
Лиса, която явно не искаше да изцапа добре поддържаните си ръце, само с отвращение подритваше листата с върха на скъпият си ботуш. Докосна ръката на Аш, той наведе глава, слушайки я. Отдръпнах се, опитвайки се да се скрия зад купищата листа, натрупани за Кладата. В този момент отново пред очите ми заплуваха образи на това, за което се опитвах да не мисля. Такива срамни и толкова чувствени докосвания, нежните му устни и грубите ръце… И после обратното…
– Отново ли пиеш с някой друг? – Чух дрезгав глас зад гърба си, които ме накара да се стресна и да се обърна като ужилена. Оказа се, че Вандерфилд бе застанал близо до мен. Аз се изнервих и тръгнах към дърветата.
– Годеницата ти няма ли да скучае там сама? – Измърморих троснато аз.
– Това притеснява ли те? – Засмя се той. – И сам мога да се справя с годеницата си, слугиньо… а виж ти не бива да пиеш с всякакви навлеци.
Повдигнах вежди. Май до скоро ме нареждахте сред вторите.
– Какво сега… вече ще ми нареждаш и с кого да пия ли?
– И не само… между другото, този идиот има евтина помия в колбата си. Учителите ще ви хванат да пиете, ще ти наложат такава глоба, че няма да ти стигне едногодишната ти заплата, за да я платиш. И тогава ще излетиш моментално от ВСА.
В миг замръзнах, когато осъзнах какво съм рискувала, докато се усмихвах на Ерик. Ах този смотан задник… не че е зъл човек, но си само глупав. А аз лековерната, можех да платя за глупостта му!
– Разбра ли ме… или да ти обяснявам отново… – изсъска Вандерфилд през зъби.
– Я иди да командваш някъде другаде… както те гледам, ти самият никога не си държал гребло в ръцете си! – Злобно се троснах аз.
– Аз имам други таланти, глупачко. А за да размахваш гребло, не са нужни нито интелект, нито от способности. – Аз стиснах дръжката на греблото си и се нахвърлих върху все още несъбраните листа върху парчето земя в близост.
– А може би просто трябва да си се родил в Котловината! – Измърморих аз. Аш сви рамене и добави, карайки ме да пламна.
– Ако те видя отново заедно с този рижият… ще ви накажа. И двамата… – обърна се и си тръгна. За миг помислих да хвърля купчина боклук подире му. Но докато го обмислях, Вандерфилд изчезна зад натрупаните купчини за Кладите. На няколко пъти след това виждах бялата му глава да проблясват между купчините, но се опитах да не гледам.
Тъкмо когато започна да се заздрачава купчините вече бяха готови и студентите се събраха наоколо. С присъщата си кисела усмивка Аодхен подпали централната Клада. Той просто махна с ръка, запращайки камъче и в полета си то разцъфна във въздуха като огромно огнено цвете, а след това се посипа отгоре като хиляди искри. Студентите избухнаха в ентусиазирани възгласи. Останалите купища се запалиха от ръцете на недосегаемите. Вандерфилд също подпали своя, материализирайки върху листата озъбен вълк, изтъкан от огън. Полето зад академията избухна от писъци и възгласи, въздухът пламна от искри и материализирани цветни проблясъци. Всички се засмяха и си пожелаха да е благополучна зимата.
За момент се почувствах тъжна, защото за първи път в живота ми леля ми и чичо ми ги нямаше на Кладите. Но аз им изпратих мислено добрите си пожелания и засмяно се присъединих към кръга от момичета, тълпящи се около пламтящата в близост купчина, за да се стоплят и да се забавлявам. Отнякъде долетя пламенна музика и аз не издържах, хванах ръката на Шели.
– Ти какво? – Изненада се тя.
– На Кладите трябва да танцуваме и да се смеем! – Засмях се в отговор. – Ти не знаеш ли това? – Момичето примигна изненадано и се усмихна.
– Тина, невероятна си! Брин, дай ми ръка!
И ние трите заподскачахме около пламтящия огън, грабвахме за ръце други студенти и ги привличахме в кръга. И скоро с удивление разбрах, че на хорото се бяха хванали не само моите съквартирантки, но и Ари заедно с нейните приятелки, и вечно сериозната Грейс, и доста момичета от старшите курсове. Момчетата също се ободриха и подкрепяха танцьорките с пляскане и тропане. И няколко, неспособни да се сдържат, се присъединиха към кръга, като хванаха ръцете на момичетата с кикотене. Също тук беше и Магма, което ми се стори невероятно. Тя се смееше, докато отмяташе назад тъмната си коса. Румените бузи и искреното ѝ веселие бяха изтрили арогантното изражение от лицето ѝ и сякаш я бяха направили невероятно красива.
Алисия стоеше настрана и гледаше случващото се с обичайното си снизхождение и презрение. За нея нашите народни танци бяха твърде бедни. Тя прошепна нещо на Аш, но той не отговори. В светлината на разпръснати искри и оранжеви пламъци видях погледа му, насочен към мен. А в очите му блестеше жив пламък, който сякаш гореше по-силно от Кладите. Но въпреки това, Аш вече не се доближи до мен.
В страни на смеещите се студенти забелязах Томас. Той разговаряше нещо на едно слабо момиче, тя оживено му разказваше нещо, понякога докосваше превързаната ръка на моя приятел. Махнах на приятеля си, а Томас ме погледна смутен. Но в следващият момент се усмихна широко и искрено. Явно беше, че уроците ми не бяха останали напразни! И изглежда прогнозата ми се бе сбъднала и леко недодяланият ми приятел бе успял да привлече женското внимание!
Когато огньовете изгоряха, Тензия Лебуест с възторг обяви гала вечеря, която очакваше всички студенти в трапезарията. Развълнувана и щастлива тълпа се насочи обратно зад стените на академията.

Назад към част 25                                                    Напред към част 27

Марина Суржевская – Бездушно Кралство Книга 1 ЧАСТ 25

Глава 25

Главата ми бе пуста. И само една картина просто се превърташе отново и отново. Слугинята и Рийвс, Рийвс и слугинята. Горещо парче била… каза той. Ах този самозванец. Не го слушах повече. Сбърчих вежди и се опитах да се успокоя.
– Аз ще го убия… – изглежда, че почти го направих. Дори със сегашното ми ниво. Аз обаче почти не помня състезанието. А главата ми беше хладна…
Тълпата викаше, но аз разбутах протягащите се към мен ръце, отдръпнах се… скочих в мобила си, за малко да смачкам прекалено ревностните. И, полетях…
А как я намерих отново… не знам. Сякаш съм свързан… и не я намирам за първи път, винаги знам къде е. Без да мисля, просто знам.
– Мисля… постоянно. Бездни демони… – стиснах юмруци – Тя и Рийвс.
Не можех да дишам от тъмната, дива ярост, която се надигаше вътре в мен. Доведох я в една от нашите къщи. Родителите ми рядко я използват. Слугинята изглеждаше доста изненадана и уплашена. Трепереше и беше нервна. И с право нервничеше. И тогава тя посегна да ме удари, и почти успя да го направи! В своето безумие пропуснах да усетя намерението ѝ, и само отработените ми с годините реакции, ми спасиха носа! Стиснах китката ѝ, разтърсих я… притиснах я, и поисках желание. Толкова ниско да падна… и подло. Като последна отрепка.
Слугинята направи гримаса и замря, и аз също замрях. Взрях се в лицето ѝ. Гледаше надолу, а миглите ѝ са мокри. Отново сълзи… забери я бездна! И тези нейни проклети мигли пак нещо ми направиха… превключиха. Какво правя?!
Притиснах чело в стената. Дишай Аш…
– Ще те заведа в академията… – изтръгнах през зъби, без да поглеждам повече момичето. – И забрави какво казах… освобождавам те от желанието, което ми дължиш.
Тя мълчаливо гледаше към пода. Към разпръснатите там суни. В следващия миг вдигна глава, погледна ме тъжно и бавно изтри нещо влажно от бузата ми.
– Ти кървиш, Аш…
– Какво? – Без да мисля, притиснах ръката ѝ към лицето си. Тя ме погледна. И усетих как нещо болезнено пърхаше по между ни, обръщайки душите ни наопаки. Неохотно я придърпах обратно към себе си. Потребността да чувствам близостта ѝ… явно я плашеше. Въздъхнах тежко и прошепнах. – Ако ми кажеш, ще те закарам. Но ми се иска да останеш. – Тя застина в ръцете ми, беше толкова напрегната. Толкова слаба и сладко ухаеща… не съм сигурен дали ще я пусна, ако поиска да си тръгне… не съм сигурен. Искам да покрия лицето ѝ с гладни целувки… отново и отново. Не мога да се откъсна от нея… – и тогава чух шепота ѝ, който ме измъква от тази реалност.
– Добре, аз… ще остана.
* * *
– Ще останеш? – Аш ме гледаше гневно. – Защо?
– Защото аз също чувствам, че ще полудея… – казах искрено аз.
Той затвори очи за момент. И ме сграбчи, повдигна ме и ме притисна към себе си. Така, сякаш не вярваше на това което чу. Аз самата не повярвах. Увих краката си около него и го прегърнах. А той отново ме целуна. Този път усетих само ехо от яростта му, а целувката вече беше мека и сладка. Аш ме понесе някъде нагоре из къщата, държейки ме за задника. И изобщо не разбрах как не паднахме по тъмните стълби. А зад тях имаше три врати, Вандерфилд нетърпеливо бутна най-близката. Внесе ме вътре в стаята и ме пусна. И отново се впи жадно в устните ми.
Започна припрян да разкопчава якето ми. Сякаш облиза с гладен поглед копринената риза и изпъкналите очертания на гърдите ми под нея. Прокара ръка през косата ми, разхлабвайки панделката. Аз плахо докоснах черното му сако, под което беше облечен с тънък изящен пуловер. Бръкнах под него с пръсти, докосвайки горещата му кожа и стегнатия му корем. Престраших се и погалих изпъкналите кубчета на пресата му. И дори изпитах проблясък на удоволствие, когато Вандерфилд трепна.
– Проклятие… Адърли!
Произнасянето на фамилията ми ме накара да се усмихна, звучеше ми много не на място, точно в този момент. Понечих да кажа нещо, но Аш отново ме целуваше, събличаше останалите ми дрехи и се отърваваше от своите. Припряно, почти псувайки. Моята пола, ризата, чорапите и неговият пуловер и кожените панталони. Всичко се струпа на купчина, но за първи път в живота ми не ми пукаше. Топях се под ръцете и устните му, чувствах се като пияна и не съвсем нормална. И някак неочаквано по нас не остана нито една дреха, освен ръкавицата на дясната му ръка. За първи път в живота си застанах напълно гола пред някой човек. Смутих се и инстинктивно се покрих с ръце. Аш хвана нежно дланите ми, разтваряйки ги.
Не каза нищо, но начинът, по който ме гледаше, говореше без думи. Нервна, аз погледнах тялото му, възхитена. И пламнах, като видях красноречивите доказателства за мъжкото му желание.
– Ела при мен… – прошепна той, придърпвайки ме към себе си. Но изведнъж той замръзна, гледайки мръсните белезите от ръцете си върху кожата ми. Изглежда чак сега Аш осъзна, че все още е целият в пепел, прах и кръвта от състезанието. Той премести онемелия си поглед от дланите си към мен, и бавно се усмихна в очакване.
– Да вървим…
– Къде?
– Под водата.
С него? Под вода? Виж го ти… чистоплътния аристократ! Но кожата ми вече беше настръхнала от очакване. А зелените му очи бяха потъмнели от едва сдържаното желание. Аз кимнах несигурно, той си пое дълбоко въздух и издиша тежко. След което ме завлече до вратата на банята. Това, което видях пред вратата, приличаше повече на малък басейн, отколкото на обикновена вана за къпане. Вътре стените и таванът блестяха меко с хиляди мънички светлинки. Явно беше някаква невероятна и вероятно омагьосана лампа. Но не ми остана време, за да им се възхищавам. Аш завъртя дръжката и малък водопад започна да се стича сякаш извирайки от нищото.
Плахо прекрачих борда, а стъклените стени тихо се затвориха зад нас, откъсвайки ни от околния свят.
Аш веднага ме дръпна към себе си, разтвори устните ми с езика си. Топлата вода течеше отгоре ни, галеше кожата и отпускаше мускулите. Отдръпвайки се с мъка, Вандерфилд щедро наплиска ароматната течност върху дланта си, мина през раменете си и отдолу. Аз също повторих движенията му, разпенвайки сапуна между пръстите си.
– Обърни се… – наредих му засрамена.
Той ме погледна гладно и веднага се подчини, опря длани на стената и сведе глава. Галех гърба му, усещах с удоволствие напрежението в каменните му мускули и се вслушвах в накъсаното му дишане. Имаше жълто-виолетови следи от удари по раменете и гърба, отстрани личаха вече зарастващи рани по окървавените му ръце. По всичко личеше, че Аш не бе спечелил лесно. И отново сърцето ми заблъска в ребрата, от току що преживения страх на арената. Вандерфилд не помръдна няколко минути, може би той ми даде възможност да свикна с това, или може би на себе си. Прокарах хлъзгавите си длани по раменете му, после надолу, по гръбначния стълб до трапчинките на кръста му. Красив… пребит… напрегнат… но много красив. В този момент Аш, неспособен да се сдържи, се обърна.
* * *
Не помня до сега, да съм искал някое момиче толкова много… или това са някакви сподавени емоции? Или може би разрушителната ярост, която си бе намерила друг отдушник? Но само тези целувки са ми катастрофално недостатъчни, искам най-накрая да усетя всичко! Разтърсвам и притискам слугинята към стъклената стена, точно както исках да го направя там на Колелото. Какво тяло има само! Тази картина, как тя стои в средата на стаята, скрита зад дланите си, със сигурност ще ме спохожда нощем в сънищата. И ще се будя с такова ужасно желание, че дори ледената вода няма да помага.
Искам да я гледам. Нежното ѝ лице, обиколено от светли къдрици, да гледам светлите ѝ очи и сочните устни. Изящната шия и нежното очертание на ключиците. Да гледам, стегнатите ѝ гърди, сякаш идеални за ръцете ми, тънките ѝ ребра, които се очертаваха през нежната кожа. От уязвимостта и беззащитността на тези ребра се чувствам като гадно копеле… въпреки че съм си такъв според нея. Тясна ѝ талия и плавните извивки на бедрата ѝ. Да гледам… изящните ѝ дълги, стройни крака. Слугинята дори не осъзнава колко е красива. Треперя всеки път, когато я погледна.
Искам да я гледам, но още повече искам да я притежавам. Да я обладавам, да я държа, да я имам, да я карам да стене… никога не съм изпитвал такова всеобхватно, преобръщащо желание.
Целувам шията ѝ отново, разсипвайки жадни целувки, потъвам в гърдите ѝ. Повдигам момичето високо по хлъзгавата стена, за да налапам зърното ѝ алчно с устните си, да го търкам с езика си, захапвам го… и усещам нейното полу-стенание, полу-дихание, от което направо изпитвам екстаз… или е от нейните ръце? С които тя ме изследва, неуверено, почти плахо. Гали гърба ми, докосва тила ми, след това прокарва пръсти надолу. Искам да впие ноктите си в мен и сякаш почувствах сладката болка от това, Адърли стисна с пръсти бедрата ми почти до болка… и тогава разбрах, че това е всичко. Не мога да издържам повече. Искам я…
Без да се отделям от устните ѝ, я придърпвам по-близо. И още по-близо, прокарвам ръка между краката ѝ, докосвайки най-чувствителните места. Тина отново издиша дълбоко, но ми позволява да продължа да я галя. Тя започва отново да стене тихо, а аз облизвам капките от устните ѝ.
– Аш?
– М-м?
– Свали я…
Не разбрах, но Тина вдига дясната ми ръка към устните си, хвана ръкавицата ми със зъби. И почти експлодирах, когато тя я дръпна и след това прокара език по натъртените ми кокалчета и пръсти. Ужасните ми пръсти! Докосва ги с устни… със своите набъбнали и толкова чувствени устни! Бездни демони! Това е извън моите сили!
Разтварям широко колената ѝ, вклинвам се между краката ѝ, притискам се в нея. Това усещане разтърсва и двама ни… помагайки си с ръка се опитвам да проникна още по-дълбоко. Тина замира, прехапва устни. Но нещо не се получава… твърде тясно е… Какво по дяволите? Тя иска, знам… и опитвам пак. Слугинята отметна глава назад и затвори очи. Натиснах силно и по-дълбоко, тя се наведе към мен, обви ръцете си около врата ми и след това ме захапа за рамото. В следващия миг изкрещя болезнено, аз изръмжах и замръзнах, не вярвайки. Разтопеният ми ум отказа да приеме очевидното, това, което трябваше да разбера от самото начало. Това за което ми говореха сега петната от кръв по бялата ѝ кожа.
Аз… първият ли съм? Затворих очи. Но нали псето Грийн… и изрода Рийвс… и… господи тя е толкова красива… Издишах тежко. А аз наистина вярвах, че Клифърд е бил с нея. Вярвах го! И едва не откъснах главата на изрода! Глупак, безполезен…
– Тина? – Тя се облегна назад и въздъхна тихо. Аз стиснах нежно лицето ѝ в ръцете си, опитвайки се да я целуна. – Първи… Първи! Никога… Никой!
– Не спирай, Аш!
Как бих могъл да спра до тук! Нямаше да мога, дори и да бях по-голям егоист. Тя ме стягаше толкова силно отвътре, че бедрата ми се движиха неволно. Навън… и навътре… и пак. До нейния стон и до моя… Напред и назад. По-силно и по дълбоко.
– Аш…
Начинът, по който стене името ми, с нежното си дихание… направо ме подлудяваше. Чувствам се толкова добре, че ми идваше да крещя. Стискам зъби и не си го позволявам. Знам, че е малко вероятно тя да отлети с мен… първият път на момичетата е твърде болезнен, но аз наистина искам това. И се отдръпвам рязко. Обръщам я с гръб, за да се опитам да се овладея. Кратка пауза и се връщам нетърпеливо вътре… в тялото ѝ… притъмнява ми пред очите, твърде близо съм до финала. Галя я с пръсти и устни… дърпам косата ѝ, принуждавайки я да се наведе още повече. Тина отново стене този път диво и необуздано, а аз чувам в този звук удоволствието, от което толкова имам нужда. Стимулирам я с кръгови движения на пръстите и отново силно проникване… и двамата сме на ръба на… тя отмята глава върху рамото ми, а аз виждам замъглените ѝ очи, от които пръска удоволствие. И не мога да сдържа вече силните, луди удари по задника ѝ.
– Аш!
Нейното удовлетворение изстрелва и двама ни в облаците…
* * *
Аш ме уви в огромна кърпа, по-скоро като чаршаф. Самият той се отърси, събаряйки капките вода от кожата си и уви друга по-малка кърпа, около бедрата си. Бях онемяла, все още преживявайки случилото се. И не знаех какво да кажа в такъв случаи. Не знаех дори нужно ли е да говоря. Вандерфилд взе зелен флакон от един шкаф и го протегна към мен.
– Какво е това?
– Отвара. Омагьосана… елиминира последствията. – Аз кимнах вяло, Аш изтръска едно жълто хапче в дланта си, аз го взех и послушно го пъхнах в устата си. – В шкафчето има също мехлем… – добави Вандерфилд. – Мигновено облекчаване на болката. Ако е необходимо, разбира се… – поклатих глава, отклонявайки поглед. Аш се намръщи, след това обхвана лицето ми в ръцете си, принуждавайки ме да го погледна в очите. И попита рязко.
– Защо не ми каза?
– Не си питал…
– Бях сигурен, че ти… – той замълча, отново се замисли мрачно. – Какво общо имаш с Рийвс?
– Рийвс? – Изненадах се аз. – Нищо, разбира се. Какво можех да имам с него? Всъщност той предложи да ми помогнел. Суни в замяна на… моите услуги. Той много настойчиво го предложи. – Изведнъж замръзнах и се вторачих в Аш. – Почакай малко… той е каза нещо, нали? За мен ли ти е казал? Затова ли ти беше такъв? – Вандерфилд стисна зъби така, че челюстта му изпука.
– Кой друг от неприкосновените се е обръщал към теб?
Но как го разбра? Не исках да отговарям, но Аш изглеждаше взискателен.
– Кой? Все едно, аз пак ще разбера, Адърли… кой?!
– Еди… и онзи… този… Пангасиус.
В зелените очи на Вандерфилд проблесна нещо смъртоносно. Но в следващия момент той леко докосна устата ми с устните си и не ми позволи да гледам изражението на лицето му.
– Трябва да поспиш, слугиньо… – провлачи той с леко подигравателен тон. – Въпреки че наистина искам да продължа. Но ти едва ли ще можеш да направиш това днес. Да вървим. – Той ме задърпа към една от стаите. Последвах го, отчаяно оплетена в огромната си хавлия.
– Чия е тази къща?
– На родителите ми… една от всичките. Те рядко идват тук, не се притеснявай. – Аш сви рамене небрежно. Отвори гардероба, помисли за секунда и извади една памучна тениска и ми я подаде. – Сложи това… а аз ще потърся нещо за ядене.
Без да се смути дори, той хвърли кърпата и навлече свободни домашни панталони. Погледна ме, все още увита в огромната кърпа, и излезе.
Останах да стоя в средата на луксозната стая и да смилам случилото се. Бях изпитала първото удоволствие в живота си от интимност с мъж. И този мъж беше… този, когото поначало мразех толкова много! Въздъхнах и седнах на ръба на леглото, като потърках челото си. Явно Вандерфилд също трябва някак си да осмисли и преживее това… затова и избяга сега.
– Бедната ми ти, Тина, само проблеми с теб… – прошепнах с гласа на леля си. Облякох тениската на Аш и се качих на леглото. Прозях се блажено. Няма да е зле да осмисля…

Назад към част 24                                                          Напред към част 26

Марина Суржевская – Бездушно Кралство Книга 1 ЧАСТ 24

Глава 24

“Дата – Час.“
Резултатът от измерването е седемдесет и три единици.
Захвърлих чаронометъра на масата и затворих очи. За момента теорията ми се потвърждава, потенциалът ми расте. Но не мога да разбера… защо ме вълнуват съвсем различни неща? Например онова проклето “не“ от устата на слугинята? Нима това не трябва да ме радва? Защо мисля само… – стиснах юмруци и ударих по маста.
– Майната ѝ… – как да се радвам по дяволите, когато имам буца в стомаха си и едва дишам? По дяволите… защо се случи всичко това с мен? Тръгнах към банята, разкъсвайки дрехите си, докато вървях. Трябва ми студена вода… много студена вода! Влязох в душ кабината и завъртях крана. Ледената водна струя ухапа гърба и раменете ми, но от това не ми стана по-леко.
– “Противно ли ми е? Не, просто се усеща различно… ” – и в крайна сметка тя не излъга. Просто съм различен. Когато за първи път видя ръката ми… Лиса направо избухна в истерия въпреки, че ние се познаваме цял живот. Собствената ми годеница прави гримаси на отвращение всеки път, когато си сваля ръкавицата. Затова и не я свалям… дори вече съм свикнал.
– А за тази “просто се чувства различно…“ – Притиснах чело към студената стена. При нея всичко е различно… яде месото с ръце, смеха ѝ, който е невъзможно да сдържа, и желанието, което ме разкъсва на парчета. Имам чувството, че ще умра, ако не я докосна. Ако не я вкуся.
– Какъв е само вкусът ѝ…
– Как е възможно просякиня от зад оградата да има такъв вкус?
– И най-важното… добре ми е с нея.
Дишах през отворената си уста, опитвайки се да осмисля тази абсурдна мисъл.
– Глупости… по дяволите! – Гълтах студени капки от ледената струя, която продължаваше да се стича по тялото ми. – Защо нищо не ми помага, по дяволите? – Добре ми е със слугинята.
Между краката ми бушуваше пожар и ми се струваше, че направо ще полудея, ако не направя нещо по въпроса! Дланта ми несъзнателно се протегна надолу. Мислиш да се задоволяваш докато си представяш слугинята от Котловината? Бездни демони… аз определено съм полудял!
Потръпнах, като опарен и поклатих глава.
– Не, това не… не и аз! Аз не съм от онези глупави псета, които се лигавят когато я видят! Тази слугиня просто ще послужи за целта ми, нищо повече! Аз съм Вандерфилд… а Вандерфилдови вземат това, от което имат нужда, като изхвърлят емоциите си. – Набитите още от детството думи охладиха бързо възпаления ми ум, но не помогнаха на тялото ми. Но това мога да контролирам и да преживея. Аз мога всичко…
И най-добрият начин за изпускане на гнева, е да отидете на състезание. Тварите от Хребетите незабавно изчистват всяка ненужна мисъл от главата ти. Точно това е, от което имам нужда в момента.
* * *
Докладът изобщо не искаше да бъде написан! И причината бе, защото мислите ми бяха доста далеч от царуването на крал Чарлз Седми! В главата ми изобщо нямаше никакви крале, а вътре се бе настанила една руса и непонятна гадина. След като най-накрая се отказах и вече бях решила да оставя писането на скучното есе за утре, и да ида да си легна, изведнъж Ари изтича покрай мен. Спря се, когато ме видя и повдигна вежди.
– А ти защо седиш? Няма ли да идеш?
– Къде? – Не разбрах.
– На състезанието… как къде!
– А?
– Е какво, идваш ли? Остана ми едно място! Хайде, Адърли, мисли бързо!
Състезание? Това, за което студентите говорят после цяла седмица?
– Идвам! – Неочаквано скочих, грабнах и набутах тетрадките в чантата си.
– След петнадесет минути при северната порта! – Изписка Ари и побягна. – Ако закъснееш, няма да чакам… да знаеш! – Добави преди да изчезне зад ъгъла.
Препуснах като дива коза към стаята си, захвърлих чантата си, облякох новото си яке и шапка и се преобух. Мушнах няколко суни в джоба си и затичах с все сили към изхода на академията. Леко се оплетох по коридорите и вече зачервена от тичане, най-накрая се добрах до северната порта.
– Тина!
В оградата пред мен, тъмнееше едва забележим изход, а зад него беше спрян някакъв мобил. Нямаше нищо общо с черният лъскав хищник на Вандерфилд. Този звяр беше сребристо сив, тромав и непохватен. Но най-вече бях изумена да видя скромната птица Ари, зад волана.
– Сядай бързо! – Махна тя с ръка. Вътре в салона миришеше на нещо средно между изгоряло масло, пирожки и сладките парфюми на седящите вътре момичета.
Те ми се усмихнаха и се представиха. Аз се качих и седнах зад Лейла точно до Лина, а Ари настъпи газта. Мобила ръмжеше като болен старец, скърцаше и тракаше, сякаш щеше да умре!
– Хайде, хайде, давай ускори… – подкани домакинята, железния звяр. – Отиваме! В никакъв случай не можем да пропуснем състезанието! Адърли, ти кого ще подкрепяш? Само не ми казвай, че си за белите! – Възмутените очи на всички присъстващи се втренчиха в мен.
– Аз? Да, така да се каже… аз никога не съм била на такова състезание… – признах смутено. – И затова все още не подкрепям никого.
– Никога, никога? – Изцвърча Лейла.
– Ще държим за черните! – Поде Лина.
– Черните са най-добрите! А Аш е нашият шампион! – Извикаха всички в един глас, а на мен ми се прииска да си запуша ушите, или да изляза от кихащия като болно магаре мобил. Но, уви, беше твърде късно.
Момичетата разгънаха огромен лист хартия. Аз отворих уста и не знаех дали да се смея или да плача. От плаката гледаше Вандерфилд, седнал на една виверна. Само една корона му липсваше и смеха щеше да е пълен!
– Нали той е красив, момичета? – Въздъхна Лейла. – Сама го нарисувах! И омагьосах! – В този момент нескопосания портрет се усмихна иронично и ми намигна. Аз едва не изкрещях.
– Ооо… много яко! Като жив е направо… да.
– Аз също го харесвам! Той е толкова невероятен, нали? Какви ръце! И раменете! Очи! Като свежа трева. Не, като изумруди! – Момичето затвори очи блажено, а аз изпаднах в депресия. Изглежда, че бях попаднала в самия клуб на почитателите на божествения Аш.
Въпреки че какво друго можех да очаквам, когато се свързах с Ари? Следващия път първо ще помисля… преди да направя нещо спонтанно! От друга страна… мисля че бих могла да получа доста полезна информация. И тъй или иначе все ще трябва да слушам, за Вандерфилд! – Затова се престраших и попитах.
– Ааа, знаете ли момичета… къде е отишла бившата му помощничка?
– Ние знаем! И още как! – Лейла намигна, а останалите се засмяха. – Всеки знае това… цялата академия знае! Момичето беше глупаво. Вместо да чисти и да си изпълнява задълженията, един ден се мушнала в леглото на Аш и го зачакала да се прибере. И когато той си дошъл, тя му се предложила в цялата си слава.
– И после… какво? – Изведнъж ми стана интересно.
– И така както си беше гола, тръгна да тича нагоре надолу из цялата академия! – Лина се засмя. – Аш хвърли изгарящо заклинание върху нея, представяш ли си? Така че тази глупачка започна да тича по етажите на ВСА, като котка с горяща опашка и да крещи всевъзможни ругатни! Накрая я изгониха от академията на мига! Аш направо не може да търпи такива, които се домогват до него. Горд си е…
Аз замълчах, но главата ми любезно върна отвратителен спомен, за ласките на Аш, и начина, по който ми прошепна – „целуни ме…“
– Да… а преди тази разгонена, опърлена котка, имаше една некадърница, която съсипа официалния костюм на Аш. А преди нея пък имаше друга кандидат-изкусителка. Глупавите момичета се лепят за Вандерфилд като пиявици, чак му е омръзнало да ги изхвърля! Добре че ти не си такава. Ари ни каза, че имаш годеник, Тина? Оо, момичета… а помните ли последния мач? Аш беше направо невероятен, нали? – Обърнах се към прозореца и погледнах навън.
Явно момичетата можеха да говорят за любимия си Вандерфилд и без мое участие. Те дори не се нуждаеха от отговори! – Но после реших поне малко да ги отвлека от разгорещената им дискусия за своя идол.
– Момичета… ааа, къде се провежда това състезание?
– Близо до развъдника… – извика Ари от предната седалка. – Там има арена. Развъждат виверни и дъбогризци, а нощем се организират битки. Въпреки че тези същества се отглеждат в плен, те все пак са си твърде злобни и диви, и трябва да освобождават агресията си. Така че се договорихме… и нашите екипи наслагаха на всякъде известителни заклинания, така че няма да ни хванат. Но ако чуеш, че нещо завие, бягай, Адърли. Хванат ли ни… ще ни изгонят от академията.
След чутото, направо ми закипя отвътре и побеснях на самата себе си. Щях да си седя в библиотеката да си уча за досадния живот на Чарлз Седми. Ама не… на ти сега приключения! “Любопитството е порок…“ леля така винаги ми е казвала. А аз, не я послушах… но от къде да знам, че тези състезания са забранени? Въпреки че можех да предположа, едва ли BCA одобрява подобно забавление сред студентите!
– Не се страхувай, служителите там ни покриха вече няколко пъти! – Успокои ме Ари. – Зад арената има гора, бягай натам, ако има нещо, там няма да те намерят!
Става още по-добре! Представих си как бягам между дърветата, през деретата от стражите на закона и наистина ми се прииска да се върна в уютната кула с книгите ми. Но зад прозореца на дрънчащия мобил вече се появиха покрайнините.
Започнаха да се виждат групи дървета, езера, поляни, плуващи между разредените къщи. Скоро и те изчезнаха. Фенерите също останаха в града, но Ари продължаваше да кара доста уверено своето желязно чудовище. Момичетата продължиха да обсъждат любимия си отбор, а аз останах сама с мислите си.
Очевидно Вандерфилд също ще участва в това състезание… Ари каза, че е бил обявил участието си неочаквано, така че момичетата се втурнали да аплодират идола си. Дали пък точно това… бе което ме накара да се пречупя?
Сякаш нещо… против волята ми ме дръпна в същата посока като онова русо влечуго! И това е поредното странно съвпадение… заедно с неговата-моята-нашата изоставена омагьосана студентска стая. Аз я открих толкова лесно… а Томас не можа да я намери нито веднъж и постоянно се изненадваше, когато аз намирах вратата. Което значи, че заклинанието на Вандерфилд все още работи… но явно не и за мен. Но как е възможно това?
И като се сетих за Томас… трябва да го посетя. Съвсем го забравих… надявам се да се чувства по-добре. Едно от големите предимства на магическите сили в кръвта, е бързото зарастване и оздравяване, на всякакъв тип рани, и болки. Заклинателите рядко се разболяват и живеят доста по-дълго от обикновените хора. Ех, само ако чичо ми имаше тези магически s-единици в кръвта си… плесента нямаше да може да го повали. Но уви… няма значение, ще спечеля пари и ще наема лечител, който може да излекува чичо.
Потопена в мислите си, не забелязах как гората свърши и ние излетяхме на една поляната. Тук вече се тълпяха десетки, дори стотици момчета и момичета, преносимите прожектори пръскаха жълта светлина, скъпи, лъскави мобили ревяха сякаш бяха диви животни. Нашият железен звяр спря и аз, и новите ми познати изскочихме на заснежената земя, тогава Ари ме дръпна за ръката.
– Не се губи, Адърли! Чуваш ли…
Лесно е да се каже! – Тук всички се разхождаха нанякъде, смееха се, питаха и си говореха нещо! Загубих спътниците си почти веднага, но тогава видях разпънатия плакат с намигащия Вандерфилд от другата страна на поляната и се успокоих. С това нещо у тях, лесно ще го намеря. А междувременно ще мога да разгледам! Тогава куп смеещи се момичета ме повлякоха и ме поведоха напред към каменната ограда. И чак тогава забелязах заснежените стъпала, които се спускаха надолу, и разбрах, че това не е поляна, а е арена. Изглеждаше изоставена на пръв поглед, но си беше истинска арена.
Чичо ми беше разказвал, че във всеки град на кралството е имало арени, където са се провеждали ожесточени битки между хора и същества от Хребетите. Но дядото на сегашния владетел забранил жестоките забавления. Самите арени са останали, някои бяха превърнати в открити театри, други бяха забравени и полуразрушени, като тази например. Разчистих едно стъпало и седнах, доволна, че новото ми яке ме пази от студа.
– Започва! – Извика един непознат до мен. И в този момент две огромни виверни бавно изпълзяха на изоставената арена.
* * *
– Всичко както обикновено, нали? – попита Рийвс, съблече сакото си и се протегна. – Черен отбор срещу бял отбор? Ще има ли залози? Аш, с нас ли си? Изглеждаш отнесен… не проспивай състезанието. – Приятелят ми се засмя, а Еди изсумтя и махна с ръка. Аз не реагирах, мълчаливо затегнах връзките на високите си ботуши, изпробвайки заклинанието за отровни шипове върху якето и ръкавиците си.
– Лиса ли те е изтощила толкова силно, че едва дишаш? – Каза Рийвс без много да се поколебае. – Охо, вижте момчета, вече са разпънали плакатите. Този път момичетата са ти направили зловещ портрет, Вандерфилд! – Ухили се широко той.
Направих строга гримаса. Компанията от ненормални момичета, които се влачат на всяко състезание и крещят името ми… голяма доста направо. Няколко пъти, когато ме изваждаха от себе си от нерви, им изръмжах дори и за мое щастие си струваше, оттогава повечето вече не рискуваха да се доближат до мен. Понякога само искат да се подпиша в тетрадки или на фланелки… миришещи на сладък, евтин гнусен парфюм. Трябва да не им обръщам внимание и да ги подминавам, тези ненормалници… – Рийвс лениво приближи бинокъла до очите си.
– Сума народ се е събрал… и онези глупачки също вече са тук, видяхте ли? Я виж ти! Твоята слугиня също е дошла, Аш. Погледни само! – Един отровен шип се заби в ръкавицата ми, аз се намръщих и обърнах поглед към Рийвс.
– Припознал си се…
– Не Аш, точно тя е… – каза също и Еди. – Седнала е точно до феновете на белите. Виж, точно тя е… Котловината! – Момчетата се засмяха, Еди си отдалечи, а Рийвс ми намигна.
– Не се тревожи, приятелю, ще науча слугинята ти на правилата. Кого трябва да поддържа и на кого да се подчинява. Ти… нямаш нищо против, нали? Да се позабавлявам малко с твоята слугиня.
– Да се позабавляваш? – Гърлото ми се стегна, но все пак се опитах да гледам спокойно и да не се издавам.
– Тя е горещо парче. Точно затова и поисках да ми я продадеш, поне щеше да получиш някоя суна… – сви рамене Рийвс. – Аз знам законите на неприкосновените, но момичето пожела така… може да го считаш като благотворителност. Ние все пак трябва да помагаме на бедните, нали така Вандерфилд? Та затова, аз ѝ помогнах. Няколко пъти даже. Може би дори си струваше монетите, похарчени по нея! – Засмя се Рийвс.
– И кога успя да го сториш? – Попитах равнодушно, затягайки колана си, проверих резервите си за материализация. И вдигнах глава поглеждайки го.
– Ами, ето на… успях. – Усмихна се приятелят и небрежно си подхвърли парченце стъкло в дланта си, което беше неговият материал. Острите ръбове проблясваха на светлината на лампите. – Тя сама дотича, бисквитката… просякините всички са еднакви и винаги са готови да си разкрачат краката за няколко суни. Ти, нямаш нищо против… нали? – Аз закопчах якето си и погледнах Рийвс право в очите. Парчето му стъкло увисна неподвижно във въздуха.
– Не ми харесва, когато някой пипа, нещо, което ми принадлежи. Дори и това да е чистачката ми. Струва ми се, че не сме имали битки помежду ни от доста време, Рийвс. Заслужава си да започнем… – извадих една суна от джоба си и я захвърлих към лицето на бившия си приятел. Монетата проблесна във въздуха и се превърна в отровна змия.
– Предизвикателството бе хвърлено…
Рийвс подскочи назад, вдигна ботуша си, смачка змията. След това ме погледна и присви очи.
– Предизвикателството е прието…
* * *
– Ще има личен двубой! – Младежът до мен се хвана за главата в пристъп на някакъв неразбираем възторг. – Господи… Вандерфийлд срещу Клифърд! Та, те са най-силните играчи! – Тълпата се раздвижи и миг след това зарева. Изглежда новината бе невероятна.
– Направо да откачиш! – Извика младият мъж и ми бутна една колба в ръцете. – Пийни! Че сега ще полудеем! – Аз подуших съдържанието, но реших да се въздържа.
Портата на дългата сграда вляво от арената бавно се отвори и една виверна изпълзя отвътре. Гледах я с огромен ужас, но и с наслада, за първи път виждах такова чудовище, толкова отблизо. Люспестият хищник душеше въздуха с муцуната си, гледайки хората, после наведе глава към земята. И видях един ездач на гърба ѝ. В този момент от отсрещната страна изпълзя втора отровна твар и всички около арената затаиха дъх.
Виверните са много трудни за контролиране, което се дължеше на факта, че люспестите им тела са изцяло осеяни с отровни шипове. Затова двамата противници носеха панталони и якета от дебела черна кожа, а долната част на лицата им бяха покрити с предпазни шалове, които предпазваха от вонящия дъх на животните. Тежките тела на виверните изглеждаха доста тромави, но всеки знае, че това е погрешна представа. При желание хищникът може да се ускори до скоростта на добър мобил! И се изисква значителна сила и смелост, за да се управляват. В следващия миг аз потръпнах от гледката разкрила се пред очите ми.
Долу, на арената, двете виверни започнаха да кръжат една срещу друга с ездачите си върху им. Това са Рийвс и Аш… – белите коси на Вандерфилд блестяха на светлината на фенерите и нежното лунно сияние. Той е… не мога да го объркам. – В този момент Рийвс заметна с ръка напред, хвърляйки нещо към лицето на приятеля си. Видях да хвърчат дъжд от искри, последвани от отровно кълбо. Но то беше унищожена от противозаклинание.
– Той използва сияние, Аш отговаря с мощна мълния! А Рийвс веднага въплъти стотната ос! Господи! – Аз се намръщих слушайки неканения коментатор, докато наблюдавах зрелището.
– Те материализират ли?
– Да! И разрушават! Те имат равно количество нугати… така де, различни предмети и материали за заклинания. И не трябва да използват други неща, пясък… там или камъни от арената, защото веднага губиш състезанието за това. А и също трябва да внимават за виверните, които също хапят и се бият! Това е то черният сектор… скъпа! Супер яко е, нали?
– Аа, какво се случва, когато на някой от двамата му свършат предметите за материализиране? Еее… тези нугати?
– Ще загуби, естествено! Ее, по скоро може да падне от виверната! На теб ти е за първи път, нали? Оо, голям късмет си изкарала скъпа… гледаш двамата най-силни играчи там долу! Ето това се казва битка! Между другото… аз съм Майк!
Той пъхна отново в ръцете ми стъклената колба и този път аз отпих няколко глътки. Реших да пробвам питието, защото ставаше все по-трудно да гледам арената. Ставащото там изобщо не приличаше на игра. По бузата на Рийвс вече се стичаше кървава следа, а превръзката беше паднала от лицето му, разкривайки ухилената му физиономия. Не виждах лицето на Аш, виверната му бе обърната с опашка към публиката. Но затова пък успях да разгледам добре дългите, дълбоки рани по кожата на хищника. А уж са ги защитили със заклинания! Какво ли ще се случи, ако някой от студентите не успее да отрази подобен удар?
Тълпата направо избухна, когато съществото под Рийвс разпери криле излетя и се спусна да атакува отгоре. Виверните бълваха отровни съсиреци. – Ако някой такъв удари някой човек, никаква защита няма да го спаси! – Сърцето ми запрепуска, като побесняло диво животно. Вандерфилд се прикри, почти сплескан в тясното пространство между шиповете на своя хищник. Виверната му се плъзна като змия между ноктите на нападателя и също излетя.
Арената избухна в овации и възторжените възгласи на публиката. Стори ми се, че мнозина са се занимавали с материализация тук.
– Аа, какъв е потенциалът на Рийвс? – Попитах, неспособна да откъсна очи от арената. Там долу направо се случва нещо невероятно. Двамата хищници, изглежда, са решили да се избият един друг. И нямам предвид двете виверни.
– Осемдесет и шест единици… – прошепна ентусиазирано съседът ми.
Стиснах студените си юмруци, въпреки че обстановката наоколо вече се беше разгорещила доста. – Дали Аш има повече потенциал? Естествено… трябва да е по-голям! – Но така и не попитах защото се страхувах от отговора.
Честно казано, гледането на арената беше страховито, случващото се все по-малко приличаше на игра. Дори сред зрителите вече се чуваха уплашени викове. Повечето вече бяха прави, притиснали ръце към устата си, за да сдържат писъците си.
Аз също не се сдържах и изпищях. Когато Рийвс изстреля отново и виверната на Аш се претърколи настрани, заплашвайки да смаже ездача с туловището си.
– Но, какво правят те… по дяволите? Господи, защо изобщо дойдох! Просто е невъзможно да седиш и да гледаш това клане! – Отровен, лютив дим се разнесе над бойното поле и стана доста трудно да се гледа какво се случва там. Взрях се в тъмнината, докато ме заболяха очите, опитвайки се да видя светлите му коси. Жив ли е? Това русо копеле още ли е живо? Не можеше да е умрял, нали? Естествено… това е невъзможно! Не и той…
– Аш! Рийвс!
Възторжен рев се разнесе над арената, а лек порив на вятъра разпръсна гъстия задушлив дим. И тогава стана ясно, че съперниците вече се избиват с юмруци. Явно всичките им нугати са свършили, но явно личеше, че желанието да се смазват от бои не се бе изпарило!
Удар на Рийвс накара Аш да се отдръпне встрани и да залитне. Съперникът му веднага се втурна в атака, но не успя. За миг Вандерфилд отстъпи наляво, направи лъжливо движение и събори Рийвс на земята. Отново се появи черен дим, вятър и видях, как Вандерфилд седи възседнал приятеля си и методично забива юмруци в тялото му.
– Аш Вандерфилд! Победил!!!! – Тълпата се разпени и се разля на арената, вдигна своя идол и го скри от очите ми. Студентите крещяха, някой бяха изпаднали в еуфория, всички бяха дълбоко впечатлени, очевидно. Аз стоях безмълвна на мястото си, избърсах потта от челото си и погледнах мрачно треперещите си ръце.
– Ще пийнеш ли? – Съседът ми по място, съзнателно пъхна стъкленицата в ръката ми отново.
Без да се замисля, отново изпих няколко глътки и се изкашлях от хапливото питие. Тогава станах и се изкачих нагоре, исках да съм далеч от тази арена, от онези хриптящи виверни и ненормалните недосегаеми. Исках да се махна оттук възможно най-далеч.
Вървях, като се карах на ум сама на себе си. – И защо въобще дойде тук? За какво? – И не исках да си призная, че в момента, когато арената беше обляна с дим, бях ужасена, чак разтреперена, до изпотяване и сърцето ми щеше да изскочи от гръдния кош, защото бях уплашена. – За Аш…
– А къде е сега мобила на Ари? – Обърнах глава на всички страни, търсейки с очи возилото на приятелката си. Навсякъде дървета и руини, къде да отида сега и какво да правя?
– Нима си се заблудила? Ето го пътя, там след завоя… – черният мобил излетя толкова неочаквано, че се отдръпнах уплашена встрани. Колелата изсвириха, врата се отвори рязко и една силна ръка ме хвана, и ме бутна вътре. След което вратата се затръшна.
– Но ти не си ли там? – Зачудих се, докато Аш заобиколи мобила и седна до мен зад волана.
Железният звяр излетя в облак прах с бясна скорост и със страшно свистене на гуми. Вандерфилд не отговори и направи всичко възможно да не ме поглежда. Но внимателно разгледах отвореното му черно яке и пуловер, кожени панталони, високи ботуши с връзки, грубите ръкавици. Също кървавите следи по лицето и косите му, засъхнала на места. Вандерфилд изглеждаше необичаен и плашещ, сякаш арогантният аристократ беше заличен и бе останал само един агресивен и зъл дивак. – Изненадващо, но с тази униформа Вандерфилд изглеждаше доста естествен. Аа, дори и малко… възбуждащ. Тина, какви глупости пак… ще ми каже ли някой какво става тук? – Огледах се объркано.
– Аш? – Тихо промълвих аз. – Къде ме водиш?
– Тук е, не е далече… – безцветно отвърна той. Бледият му профил бе като някое изображение върху древна монета, толкова далечно и неразбираемо.
– Не е далеч? – Настръхнах аз. – Но аз трябва да се върна в академията! Спри веднага! – Вандерфилд ме погледна и аз се свих от гняв при този му поглед. – Аш, какво става?
Той отново не отговори, просто натисна педала на газта, така че мобила полетя напред със ужасяващ грохот, сякаш състезавайки се с вятъра. Аз обвих ръце около себе си, опитвайки се да не се паникьосвам. – Може би Вандерфилд все още не се е оттеглил от състезанието? Защото нещо не виждам радост от победата му!
– Беше много впечатляващо… – казах, изнервена от потискащата тишина. – Рийвс жив ли е още? – Аш отново погледна към мен и аз прехапах езика си в този момент. Красивото му лице се бе сгърчило от омраза. – Какво толкова казах? Просто се опитвам да бъда учтива…
– Притесняваш се за него… така ли? – Изкрещя Вандерфилд видимо излизайки от себе си.
Аз мъдро замълчах. Не че се притеснявам толкова, просто не знам какво да кажа…
– Ти не се притеснявай, няма да останеш без неговите суни… – каза Аш със смъртоносна интонация. Аз не успях да разбера какво точно означаваше това. Миг след като прелетя през непознат квартал, мобила спря. Виждаше се някаква къща през солидна ограда.
– Къде се намираме? – Но не получих отговор, вместо това ме измъкнаха безцеремонно. По същия начин, по който ме вкараха във скъпарското возило.
– Да, къде ме водиш… престани!? Аш!
Той не ме послуша, само произнесе заклинание за отключване и приглушена светлина светна в къщата, приветствайки собственика. Човекът ме натика вътре през врата. Успях да видя само малка стая, маса, лампа, запалена под нисък абажур.
И веднага в следващия миг Вандерфилд ме обърна жестоко, като ме разтърси така, че шапката ми падна на пода. И се впи в устните ми, без нежност, грубо. Гризейки устата ми, той трескаво разкопча сакото си и го захвърли настрани. Напълно изгубена и уплашена под този натиск, опрях длани на гърдите му.
– Не! Спри се! Достатъчно!
– Отново, не? – Въздъхна той яростно. – Не съм достатъчно добър за теб ли? Или цвета не е по вкуса ти? Предпочиташ тъмното, така ли, слугиньо?
– Какво? Изобщо не разбирам какво имаш предвид…
– Спа ли с него?
– Аз, да съм какво?
– Не отричай!
– Да, какво става тук?
– Как си посмяла?!
– Какво?
– Аз ще полудея, не виждаш ли?
Пак ме целуна, болезнено, силно. С гняв, с лудост във всяко докосване. Дръпна ме рязко за косата, принуждавайки ме да отметна глава назад, прокара език по врата ми. Какво става с него, господи? Отдръпнах се, когато Вандерфилд дръпна яката на ризата ми, опитвайки се да я разкопчае и да докосне кожата ми.
– Аш… почакай… – той спря, извади пачка суни от джоба си и ги захвърли на пода в краката ми.
– Не, значи така ли? Не?! Триста, достатъчни ли са? Или искаш още? Какво ме гледаш така? Ето ти още! – Към пода отново полетяха банкноти. – Малко? Вземи всичко! Хиляда, две? Колко искаш, кажи! А под Рийвс, за колко легна?
В този момент не издържах от чутото и се опитах да го ударя с юмрук с всички сили. Не съм някоя от мацките ти от Бездуш, да се задоволяват само с шамари. Аз съм от Котловината и знам, че юмрук в носа е много по-ефективно. – За моя голяма жалост, реакцията на Аш беше като на аспид. Той се извърна и дори успя да улови ръката ми. Издърпа я, и ме притисна към стената.
– Дължиш ми едно желание! – Сопна се той. – Длъжна си ми… чуваш ли? Искам те… точно сега!

Назад към част 23                                                        Напред към част 25

Марина Суржевская – Бездушно Кралство Книга 1 ЧАСТ 23

Глава 23

Още от сутринта академията гръмна с ужасяващите новини, Колелото на безстрашието разрушено! Загинали хора! Заклинанията на главния заклинател вече не работят! Въпреки че до обяд имаше опровержение във вестниците, че всичко с Колелото е наред и че на клюките не трябва да се вярва, студентите се разделиха на такива, които вярват на първата новина, на втората или изобщо на нито една, считайки и двете публикации за опит за предизвикване на интерес.
В полза на последното беше и фактът, че във вестниците не се появиха никакви имена. Очевидно Аш в разговор със собственика на съоръжението е бил доста убедителен. Аз, разбира се, също не възнамерявах да кажа истината за събитията от миналата нощта. А и бих искала сама да ги разбера, първо…
Часът по Разрушение, днес беше воден от скучен и шепнещ професор, който обяви, че г-н Аодхен временно ще отсъства. Някой дори твърдеше, че границата е била нарушена и професорът е повикан на помощ като военен заклинател. Говореха за появилата се в града червена плесен, която била дошла от Хребетите.
Но вестниците не написаха нищо подобно, така че повечето смятаха паниката за преждевременна. Кой знае къде може да е отишъл професорът.
Паяжини, мълнии, жилещи кълба и други такива, днес не летяха в аудиторията и студентите бяха откровено отегчени, мързеливо записвайки от скучната теория.
Аз бях натъжена от отсъствието на Аодхен, вече бях свикнала с неговите непредвидими, но интересни уроци. Аш също не се появи, сякаш знаеше предварително, че днес главният разрушител на ВСА няма да бъде тук.
Но, уви, досадното мърморене на професора не можа да заглуши мислите в главата ми. А главната от всички, която не излизаше от ума ми бе, какво всъщност се случва, и защо Вандерфилд ме заведе на Колелото вчера? Но за съжаление не намерих отговори.
Затова пък, в джоба ми тежаха честно спечелените суни, затова реших да си угодя записвайки се за обяд в столовата на академията. Вярно, реших да се огранича само до първото ястие, гореща пилешка супа с кнедли. А останалите пари похарчих за толкова желаната от мен чанта, няколко тетрадки и огромен пакет евтина сива хартия. Все пак това е моят материал, винаги трябва да го имам под ръка. Да, и си струва да практикувам материализация в свободното си време, все още имам проблеми с това.
Нахранена и доволна, свободно се настаних на бюрото в „моята“ ученическа стая и започнах да свивам хартиени топки, опитвайки се да ги превърна в цветя. Подът под краката ми вече беше осеян с хартиени отломки, настроението и ентусиазмът ми паднаха до нула, но нищо добро не последва. Тогава вратата се отвори, а аз седях сред целия този боклук в дълбоко униние.
– Създаваш около себе си привичната ти обстановка? Мръсотия, боклук и мизерия? – Вандерфилд се засмя, гледайки подигравателно надолу към мен. Отпред той държеше някакъв ленен вързоп.
– Много смешно… – измърморих аз. – Защо си дошъл? И как ме намери между другото? Това е моята аудитория, никой не я намира освен мен!
– И всъщност това е само моята аудитория… – вдигна лявата си вежда младежът. – Тя не се използва, а аз идвам тук от първи курс. И специално съм ѝ поставил екран против любопитни очи. А виж… как ти стигаш до тук всеки път, е голям въпрос. – Изненадах се, дори се развеселих от чутото.
– Твоя? Да, при мен виждаш ли някак си се получавало… очевидно твоето заклинание за прикриване не работи! – Вандерфилд се засмя неопределено, не изглеждаше дори ядосан, което беше странно само по себе си и дори подозрително. Аш почти се усмихна дори, докато ме гледаше.
Каква ли гадост мисли да ми скрои?
– Виждам в очите ти, че се радваш да ме видиш, слугиньо… – каза той. – А сега ще се зарадваш още повече.
– Защо мислиш така? – Аш разопакова пакета и видях вътре едно яке с кожена яка и страшно красива шапка.
– Това е за теб, слугиньо… – останах да седя сред хартиените си топки безмълвно. – Не искаш да го пробваш?
– Не… – отговорих аз. – Съмнявам се, че това е за мен. Виждам етикет от тук, определено не мога да си позволя такива дрехи. Явно си ме объркал с годеницата си?
– Твърдоглава си, Адърли… – въздъхна Вандерфилд и присви очи, замислен. – Но все пак, нещата са за теб.
– Аз няма да ги взема.
– Не харесваш подаръци?
– Не… не обичам да съм длъжна.
– Ее… – изненада и дори познатия гняв се появиха в зелените му очи!
Ето на… а аз вече бях започнала да се притеснявам. Помислих, че внезапно се е разболял.
– Каква си ти… добре тогава. Това не е от мен. Това е… от собственика на Колелото на безстрашието. Якето ти беше безвъзвратно загубено, това е в замяна.
– Само че това струва двадесет пъти повече от моето.
– Сметни го като компенсация за преживени неприятности.
– Така ли? – Замислих се. Якето ме привличаше с мекия си велур и лекия косъм. Искам да пъхна ръцете си в него, да го докосна… Отново погледнах Вандерфилд подозрително. Но той изглеждаше изключително честен.
– Спри да зяпаш така, Адърли! Защо ми е на мен… да ти давам нещо? Или взимаш, или не? Ако не, ще го изхвърля и толкова… решавай…
– Взимам го! – Подскочих аз.
Новото яке ми прилегна все едно беше ушито за мен. Почти без да дишам, погалих кадифето вътре в якето, бях като омагьосана. Това означава, че няма да се страхувам от никакви студове тази зима! Пухкавата яка нежно погъделичка бузите ми, сякаш ме поздравяваше, а аз не можах да сдържа въздишката си от удоволствие.
– Шапката също… – каза Аш с дрезгава усмивка.
Шапката също е чудесна, с косъм в тон с якето. – Усмихнах се щастливо.
– Оо, явно… трябва да благодаря!
– Ще предам твоите благодарности… – искрено ме увери Вандерфилд. А в зеленината на очите му, сякаш затанцуваха златни искри.
Смееше ли ми се? Присмиваше се над глупавата наслада на просякиня? Нека!
Отново погалих пухкавата кожа, без да мога да се откъсна от нея. От радост дори ми се прииска да целуна русото влечуго, дори се обърнах към него, но на време се сдържа да не извърша тази глупост. Завъртях се около себе си, гледайки новата си дреха с наслада.
– Кажете на собственика на Колелото, че това е най-красивото яке на света! Че по-добро не съм виждала! И то определено сега… мое ли е? Да няма някаква грешка? И няма да ми го вземат след това? Наистина, наистина? – Вандерфилд кимна бавно. Пъхна ръце в джобовете си и се олюля от пръсти до петите си. И всичко това, без да сваляте очи от мен.
– Няма да го вземат. Между другото, тъй като все пак трябваше да те търся… ела вечерта.
– Трябва да се изчисти ли? Разбира се… – отвърнах разсеяно, продължавайки да гладя новата си придобивка. – Свети Фердион, да… да, сигурно ще спя с това яке! Направо не искам да го свалям!
– В шест, Адърли… – каза ясно снобът и ме погледна с потъмнели очи, обърна се и си тръгна.
– Имам ново яке и шапка! Ще се пръсна от възторг направо… – казах на хартиените топчета. – И явно ме повишиха вече в “Адърли“!
Засмях се радостно аз, без да можех да сваля усмивката от лицето си. В този момент купчината хартия се раздвижи и сякаш една пъпка на кокиче проби през дебелия пласт хартиени топчета. Аз коленичих на земята до него, разглеждайки това чудо и извиках.
– Получи се! Най-накрая моята материализация е успешна! Какъв прекрасен ден!
* * *
Преди шест успях да напиша доклада по хронология и дори да отработя глоба за закъснение за час. Възхищавайки се на новите си дрехи, пропуснах звънеца и влязох в аудиторията по-късно от учителя. Но професор Клаус ми нареди само да избърша черната дъска след часа, да се полеят цветята в аудиторията и да се изнесе кошчето за отпадъци.
Когато студентите отидоха на вечеря, аз се поколебах, чудейки се дали да си устроя празник днес, за всички тези неща? Но след като преброих останалите си суни, реших да се въздържа, а и не бях толкова гладна!
Затова се качих в стаята на Аш, след като се преоблякох в дрехите за почистване и вързах косата си с панделка.
Зад вратата с цифрата седем цареше мек здрач. От осветлението светеше само настолна лампа и омагьосания огън на стената. А до дивана имаше малка масичка върху която съзрях след бърз поглед, вино и закуски.
Вандерфилд явно планира приятна вечер в компанията на белокосата красавица Алисия. За момент ми стана неприятно, спомних си същата маса в сепарето на Колелото на безстрашието. И тялото му, което ме притиска към стъклената преграда. Тогава се обърнах рязко. Аш излезе от спалнята си и спря на вратата.
– Може би трябва да се отбия след срещата ти? – Казах, без да поглеждам към младия мъж. – Въпреки че мога да се справя бързо, тук няма много работа, само трябва да измия подовете и чиниите. Между другото, къде са чиниите? И в колко часа ще пристигне тя?
– Кой?
– Вашата годеница. Ее, или може би някое другото момиче, което очакваш. Не знам колко имаш… – Вандерфилд се засмя.
– Чакам теб.
– Да… смешна шега. – Влязох в банята и извадих кофа и парцал. Много странно… тук също няма видими последици от партито. Сякаш някой вече беше изчистил всичко преди мен! Аш се появи зад мен, като рязко дръпна кофата и парцала от ръцете ми и ме погледна в очите.
– Излъгах те за почистването, Адърли. А масата е сложена за теб.
– А това защо?
– Искам да… сключа примирие… – той гледаше нагоре-надолу, а аз не можах да разбера какво става в русата му глава. – Мисля че започнахме лошо и аз… съжалявам. Не съм толкова лош, колкото си мислиш.
– Не мога да повярвам… – провлачих аз. – Преди два дни ме затворихте в тази баня и ме поля със студена вода. – Очите му потъмняха, а устните му се свиха.
– Мисля, че ти беше тази, която дойде тук, миришеща на ходещо бунище, и развали вечерта ми!
– А ти ми нареди да дойда да ви прислужвам, за да ме унижиш! И преби Томас!
– Трябваше да извия врата на онова псе Грийн! – Сопна се Аш, в следващия момент издиша, потърка слепоочията си и се стегна. – Адърли, защо винаги ме дразниш? Аз просто исках… да се извиня! Бездни твари… колко е трудно с теб да се говори! Нарочно ли ме ядосваш?! – Аз се намръщих, докато го гледах.
– Добре! Извинявай се…
– Какво? – Стори ми се, че Вандерфилд и на мен ще счупи врата.
– Ее, нали ти искаше да се извиниш. Ето, слушам те…
– Промених решението си… – изръмжа Аш. – Да преминем на вечерята! Измий си ръцете! – Той се обърна и излезе от банята, като затръшна вратата. Аз се изплезих след него, но си измих ръцете. Не защото е наредил, а защото вече бях огладняла и реших да се възползвам от поканата. Когато се върнах в стаята, се разходих несигурно около масата, а Аш махна с ръка отегчено. – Седни и яж…
– Яж и се разкарай, слугиньо… – измърморих аз иронично. Вандерфилд стисна челюст и изведнъж ми стана смешно. Седнах на дивана и оправих гънките на старата си пола.
– Добре де… пошегувах се. Толкова си забавен, когато си ядосан. Не мога да си откажа удоволствието да се позабавлявам за твоя сметка. – Русите вежди на Аш се повдигнаха.
– Спомни ли си думите ми? Нарочно ли ме дразниш, Адърли?
– Просто се уча от теб… и още доста имам да уча! – Разсмях се. – И аз отново не знам имената на тези закуски!
– Аз ще ти ги кажа. Това е ястие от кралство Аренг-Лай, била ли си там?
– Разбира се.. – отговорих със заядлив тон. – Пътувах до там миналото лято. Как ти се сториха горещите извори? Харесаха ли ти, незабравими са, нали? Само дето слугата ми забрави да ме предупреди за острите камъни по брега и си нарязах целите ходила! Затова трябваше да уволня копелето! – Аш примигна объркано няколко пъти. След това се почеса по главата и после се засмя.
– Ще стигнеш далече, Адърли! Добре, това беше глупав въпрос, признавам… разбира се, че не си била в Аренг-Лай. Ноо… откъде тогава знаеш за изворите?
– Има едно такова… магическо нещо, което се нарича книга… – ококорих се шеговито. Вандерфилд отново се засмя и се приближи към мен още повече, а аз пъхнах една възглавница между нас, за всеки случай.
– Четох, че пътят до съседното кралство изобщо не е лесен, бил няколко дни път през планините… – протегнах ръка към една от чиниите, и си взех една питка намазана с масло и поръсена с настъргано сирене. Отхапах парче в устата си и не можах да се сдържа и изстенах от удоволствие.
– Или само няколко минути през тунела… – засмя се Вандерфилд, наблюдавайки ме внимателно.
Аз отворих устата учудено.
– Тунел? – Да, разбира се… омагьосан път или може би портал, който ти позволява да влезете през една врата и да излезеш от другата страна, например някъде отвъд морето. Но сигурно за транспортирането дори само на един човек, ще са нужни заклинанията на минимум десетина магьосници… а и със сигурност такова удоволствие ще струва повече от който и да е мобил. – Ааа, ти бил ли си в него? Страшно ли е вътре? Имам предвид преминаването през такъв тунел? Аз сигурно щях да се уплаша…
– Неприятно… – каза Аш след кратък размисъл. – Компресираното пространство се усеща като воден стълб. И е доста трудно да се диша.
– Тогава ми разкажи нещо приятно… – усмихнах се аз, слагайки поредното парче торта в устата си. – Какво ти е харесало в Аренг-Лай?
– Това е кралство с древни и интересни традиции.
– Не питах за това. За традициите са написани много книги и аз съм чела доста от тях. Имах предвид… например какво си спомняш, когато произнесеш това име? – Вандерфилд ме погледна изненадан и прокара ръка през косата си, сякаш беше объркан.
– Миризмите… – каза той несигурно. – Да, миризмата. Аромата на сол, водорасли, тамян и дори люта чушка. Местните я добавят към всички ястия, това е част от техните вярвания. И когато си помисля за това кралство, винаги си спомням точно това. А също и морето…
– Значи това е тяхното типично блюдо? Това същото с лютата чушка? – Посочих пред себе си ароматните парчета месо. – А как се казва? – Аш се намръщи и се замисли. Нима има нещо, което божественият Аш да не знае? Лицето му за момент отново стана объркано, а аз едва сдържах усмивката си.
– Знаеш ли, не ме интересува името! Просто искам да го опитам! – Взех си парче сочно месо. – Между другото, аренглайците имат ужасен език, нали? – Вандерфилд се засмя, гледайки ме с интерес и кимна.
– Да, а всяко ястие има ужасно и непроизносимо име, просто е невъзможно да ги запомниш! Започнах да уча езика им още от дете и не мога да свикна все още. На туй отгоре, аренглайците отдават огромно значение на етикета и церемониите на масата, че буквално можеш да си умреш от глад, преди дори да ти е позволено да ядеш нещо! Веднъж бях там с родителите си и трябваше да спазваме идиотския им ритуал за обяд в продължение на почти три часа! Накрая мислех, че ще умра от глад. Усмихна се той, аз протегнах ръка и си взех ново парче месо, сложих го в устата си. И предизвикателно измлясках с устни.
– А ако бях направила това в Аренг-Лай, щях ли да бъда наказана?
– Ооо, да…и то с особена жестокост!
– Тогава да ходят по дяволите приборите! – Изкомандвах аз. – Да ядем с ръце… – Вандерфилд се напрегна, а аз пъхнах още една хапка в устата си, опитвайки се да не се разсмея. Беше ми забавно да наблюдавам мъчителната борба на възпитанието му с бунтарството.
– Страх ли те е? – Облизах отново пръстите си и сръбнах малко от соса на месото. – Да не би да се боиш, че ще те издам на представителството на Аренг-Лай и те ще ти направят а-та-та?
– Ще ми направят какво? – Опули очи той.
– Да те наритат в задника… – ухилих се и направих глупава физиономия.
– По задника аз самият ще наритам някого сега… – измърмори Аш. След това въздъхна тежко и взе парче месо с лявата си ръка. Той погледна пръстите си, изцапани със сос, но все пак сложи парчето в устата си.
– Еха! – Възхитих се аз. – Ти си направо варварин! Оставаше да го хванеш и с двете ръце и щях да припадна. – Ухилих се закачливо аз. Аш сбърчи вежди, замислен. После дръпна със зъби ръкавицата от дясната си ръка и ме погледна изпитателно.
– Точно така… – насърчих го аз. Аш ме погледна отново, сякаш търсейки уловка. Аз не реагирах, затова той взе от месото с другата си ръка също. След това месото беше последвано от печени картофи и мариновани гъби.
– Направо дивак! Без никакви обноски… – аз взех една краставичка, схрусках я едва сдържайки смеха си. А арогантния аристократ, бясно захапа едно пилешко бутче. Каква гледка само!
– Не знам защо, но така е много по-вкусно… – провлачи с изненада той.
– Естествено… а щом се научиш и да си облизваш пръстите, въобще ще се преродиш… – измърморих аз, отгризвайки от кифличката с месо.
– За съжаление, май все още не съм готов за това…
– Еее… все пак, това си е висше ниво. Няма спор, че не на всеки се отдава… – въздъхнах с неискрено съжаление.
– Не на всички… значи? – Той завъртя очи и аз отново потиснах усмивката си. Явно си личи, че Вандерфилд не е израснал в Котловината. Но тогава изведнъж Аш стисна ръката ми за китката и облиза пръстите ми!
– Какво правиш? – Ахнах аз.
– Преминавам към по-висше ниво, Адърли… – дрезгаво каза Аш. – Между другото, сосът е страхотен, не мислиш ли? – И засмука кутрето ми в устата си, стисна го нежно с зъбите си и го погали с език. Аз направо замръзнах на мига, въпреки че вътре в квартирата цареше разтапяща жега.
Бях чела някъде за огъня в бездната, онзи в който се варят грешниците. Струва ми се, че вече съм с единия крак там.
– Аш, ти не ме разбра… имах предвид да оближеш своите пръсти…
– Така ли? – Измрънка Вандерфилд, придвижвайки се от малкия към безименния ми пръст. – Струва ми се, че все пак не знаеш доста неща, Адърли. А уж беше чела толкова много книги…
– Аааа… има и такава книга ли? – Обърнах поглед, опитвайки да отвлека вниманието си от огъня, който се разгаряше вътре в мен.
– Има… но едва ли ще я откриеш в библиотеката на BCA. – Ухили се Аш, продължавайки да гали дланта ми. От пръстите до дланта, после нагоре по нежната ми твърде чувствителна кожа, стигайки до китката. Аз стоях като парализирана, дори не предполагах, че човек може да изпита такива емоции просто от галене по ръката. – Но ако ме попиташ подобаващо… може и да ти покажа кратко резюме на първата част. А може и да не е толкова кратко… и дори не само на първата част…
– От няколко части ли е? – Изпъшках аз, а Вандерфилд се засмя. От леката вибрация в гласа му, жегата се сви на топка в долната част на корема ми, а после се разпространи през вените по цялото ми тяло. Аш бавно постави дясната си ръка на кръста ми, придърпвайки ме към себе си.
– Да, има няколко тома, Адърли… искаш ли да изучиш?
– Ммм, не мисля…
– А виж аз, съм готов да започна твоето обучение… – той наведе към мен и едва доловимо докосна устните ми със своите. Сякаш ме докосна с перце и в същия момент по цялото ми тяло пробягаха студени тръпки, които заедно с жегата която чувствах ме накараха направо да закипя. – Искам толкова много, че едва мога да мисля трезво, Адърли…
– Тогава нека да изчакаме, докато главата ти започне да работи по-добре… – прошепнах аз, а от негова страна последва ново докосване с устни.
– Не разбирам… – въздъхна тежко той. – Защо когато съм с теб или се смея, или ти се гневя… като някакъв луд психопат?
– Ами… защото си точно такъв? – Предпазливо предположих аз и отново усетих вибрацията от лекият му смях. Определено днес Вандерфилд са го подменили! Просто нещо трябва да направя с това! Докато не е станало късно… затова поех дълбоко въздух и се опитах да се съвзема. – Струва ми се извиненията ти станаха много… горещи. Но аз… все още не съм готова да уча от любимата ти книга.
– Ще прегледаме само първата глава… ще ти хареса…
– И какво интересно има там? – Избухнах без да се замисля. Аш дръпна настрани възглавницата, която ни разделяше, след това ме дръпна рязко, полагайки ме на дивана под него, а той увисна отгоре ми.
– Предварителните ласки, Адърли…
– Но… само една глава? Фуу… – не можах да устоя. Аш ме погледна и поклати глава. И като ме хвана за тила, ме целуна нежно по врата. После нежно плъзна езика си по устните ми, карайки ги да се отворят и ги облиза бавно. Опитах се да се съпротивлявам, но младият мъж изглеждаше напълно обезумял.
– Само една глава, Адърли. Обещавам…
– Защо? – попитах тихо.
– Защото иначе ще полудея…
Исках да му отговоря и да го спра, наистина го исках. Но нещо не се получи, особено когато ме целуваше така. Нежен, чувствен, създаващ илюзия за игра. Ето това е, просто целувка… дори не е целувка, а… нежно докосване на езика с език, галене, бавно и влажно плъзгане в устата… или вече не беше бавно. Стана алчен и почти агресивен. Но защо изобщо не ме плаши? Защо искам още… искам повече? Повече от устата му, ръцете му, тялото му? Защо, Бездна… прибери ме!
– Господи… откъде ги взимаш тези рокли с всички тези копчета? – Аш почти изстена, докато се опитваше нервно да свали роклята ми. – Ще полудея направо… докато ги разкопчая!
Къде, къде… в Котловината. Там където няма хора като теб. И със сигурност твоята годеница не носи такива тоалети… – тази мисъл беше направо отрезвяваща. Сякаш цяла кофа с помия се изля върху главата ми.
– Не… не трябва! – Отблъснах ръцете му и се извъртях изпод него.
– Защо? – Той погледна, неразбиращо.
– Вече казах. Ти си Вандерфилд, а аз… съм слугиня. А и си имаш годеница. Която, между другото, може да влезе във всеки един момент.
– Не ми пука… а и Лиса е съгласна на всичко…
– Съгласна е… на изневяра? – Намръщих се аз.
– Това не е твоя работа… – измърмори Аш и погледна надолу към дясната си ръка, която все още стискаше китката ми. Вандерфилд се напрегна, сякаш едва сега осъзна, че е свалил ръкавицата си. – Ето защо… противно ли ти е?
– Какво? – Не разбрах в първия момент какво има в предвид и също погледнах. Премигна няколко пъти и най-накрая разбрах. Господи… дали си мисли, че му отказвам заради белезите? Знаех си… че е ненормален! – Какво общо има това? И не, изобщо не ми е противно. Усеща се различно, но само толкова… и да, не искам… защото не мисля да ти служа за временно забавление, Аш. Остави ме да измия подовете, а ти просто ме игнорирай. Така за всички ще е по-добре…
– Отново не, Адърли? – Аш моментално кипна, а зелените му очи потъмняха. Но успя да се удържи и само ми се усмихна. Въпреки това усетих стихията вътре в него дори ми се стори, че беше готов да ме удуши.
Разрушител… истински при това. Дори не е нужно да питаш, за да разбереш. Затова толкова лесно се поддава на негативните емоции, те са неговата двигателна сила.
– Винаги ще бъде не, Вандерфилд… – казах тихо, поправяйки полата си. Очите на Аш се спряха върху коленете и бедрата ми. Той въздъхна.
– Не? Ами ако те заставя? – Аз погледнах към масата със съжаление.
Колко добре започна всичко. Дори почти му повярвах. – Станах.
– Ще почистя подовете утре. И ще занеса нещата ти в пералнята. Лека нощ… – обърнах се и тръгнах към вратата. Той ме настигна почти веднага и сграбчи ръката ми, и я стисна.
– Никъде няма да ходиш! Не съм те пуснал! – Снобът стисна устни от гняв. Аз повдигнах вежди, търпеливо чакайки нов пристъп на разрушителния му гняв. Аш остана неподвижен за момент, гледайки ме злобно, но накрая отпусна ръката си.
– Довърши си яденето първо. Поръчах го от ресторант. Заради теб…
– Това много жалко извинение ли е? – Изясних, а той кимна бавно и се засмя сякаш на себе си. Но този път усмивката му излезе крива, въпреки това гневът явно се отпусна. Аз поклатих глава разочаровано.
– Вече съм преяла. Беше много вкусно, благодаря… само ще измия чиниите и ще тръгвам.
– Не е нужно да миеш… – спря той. – Доставчикът ще прибере мръсните и използвани прибори. – Аз повдигнах рамене и се обърнах.
– Тогава просто ще си тръгвам, имам още да пиша доклад. И въобще… – този път Аш не протестира, просто продължаваше да изглежда намръщен и объркан. Така и не разбирам, какво точно обърка сноба. Когато си тръгнах, Вандерфилд пристъпи в коридора и ме погледна тъжно.
– Тина.
Името отекна вътре в мен, с тиха ласка, внимателно галейки ме. Лек, безтегловен, ефирен… сякаш ме погали отвътре с нежно перце. Аз се спрях, поколебах се за миг. Обърнах глава и видях как погледът му пламтеше все още, но Аш не помръдна. Просто гледа… ако Аш поиска да остана, дали ще мога да откажа отново? Обръщайки се, изтичах към стълбите.

Назад към част 22                                                              Напред към част 24

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!