Яся Недотрога, Анна Гаврилова – Любимата адептка на Негово Величество – Книга 2 – Част 21

Глава 20

Заспах късно и се събудих неочаквано рано. През прозорците се процеждаше сив предсмъртен мрак, но не това беше проблемът.
Събудих се от малка, блестяща сребърна топка, която висеше над леглото. Не толкова ярка, колкото тази на лорд Паор, но достатъчно разпознаваема, за да няма съмнение за нейната природа.
– Ооо – изстенах тихо.
Семето. Не знам откъде дойде, но нямаше да отлети. То просто си висеше там, чакайки ме да се събудя, което караше Жреца да се изнервя малко.
Да, котката също се беше събудила. Лежеше на възглавницата ми и внимателно наблюдаваше предмета на магията. Не се опитваше да го хване, но върхът на опашката му мърдаше раздразнено от време на време.
– Добре, нека не се изнервяме – издишах аз и плавно се отдалечих. Претърколих се, така че да не съм под семето, а малко встрани.
След миг размисъл точката повтори маневрата ми и само Жреца остана неподвижен.
Трябваше да се радвам, но проклех, защото последните остатъци от съня бяха издухани от мен. Трябваше да стана и да отида до кутията, за да проведа малък, но с очакван резултат експеримент.
Семето се предаде. То падна в ръцете ми, сякаш беше мое собствено. Изпитах внезапна радост и дори удовлетворение – за какво, ако мога да попитам?
Поставих топчето върху кадифената подложка, включих светлината и се заразхождах из стаята, опитвайки се да проумея какво се е случило току-що.
Да речем, че съм истински потомък на Уейз и може би имам много роднини на този свят. Но като се има предвид, че дядо ми не е бил „от Сибир“ и родът му е толкова известен, колкото и този на баща ми, в мен няма нищо от извънземна кръв.
А и Уейз не могат да бъдат близки роднини с всички! Близкото родство е нещо определено и всички съвпадения си имат граница.
Съществува гигантски шанс това семе да е напълно чуждо. Следователно се връщаме към фантазията на лейди Мира за несвързаното привличане. Изглежда, че наистина съм магнит за магически семена. И какво да правя с това „щастие“?
Не знаех какво да правя в момента, затова продължих да се разхождам из стаята. Жреца, като ме гледаше, се прозя няколко пъти и заспа.
Това е намек, нали? „Успокой се, Маргарет, и не се притеснявай – казва той.
Наистина се успокоих, но после си спомних за саксията и за да не безпокоя котката, се преместих в хола, където започнах да си играя на агроном.
Беше глупаво, но сега още повече исках да засадя семе. Снощи все още се колебаех, но сега вече не.
От двете съкровища в кутията си избрах първото. То блестеше по-ярко и когато откраднах саксията от имението, се сетих за него.
Заравяйки семето в почвата и поливайки го с малко вода, се успокоих. Сърбящото безпокойство, свързано с цялата ситуация, сякаш се махна от мен.
Дори реших, че ще се върна в леглото и ще заспя, но сънят така и не дойде. Затова захвърлих нощницата си и пристъпих към малкото стенно огледало. Изправих се, после се обърнах с гръб.
Дясната ми раменна лопатка. Сега на нея имаше хищно изглеждащ йероглиф. Вчера го бях гледала половин час и оттогава не се беше променил.
Напомни ми за един виц за специалист по китайски език и модно момиче. „Защо ме гледаш така? – Аз съм лингвист и се опитвам да разбера защо на рамото ти е написано „повторно не замразявайте“? Надявам се, че това не е моят случай, а?
След като погледнах татуировката и се поразходих известно време около саксията, се отправих към банята. След това се облякох и седнах да уча и отново да уча.
Стигнах до кафенето преди всички останали – будна, но много гладна.
Там изчаках приятелите си МикВой и Психо, които се отказаха от масата на трети курс. Веднага щом момчетата седнаха на масата, получих основателен въпрос:
– Как мина почивният ти ден, Марго? Добре ли си прекара?
– Е, как да ви кажа…
След втора чаша кафе казах каквото беше. Разказах една нетипична, сърцераздирателна история за отвличане и спасяване.
Момчетата пуснаха челюстите си в един глас.
– Маргарет, шегуваш ли се с нас? – Издиша след кратка пауза Джим.
А Лим просто мълчеше, без да крие учудването си. Но накрая заговори:
– Рик глупак ли е? Трябва да си напълно безмозъчен, за да предприемеш покушение срещу любимата адептка!
– Чичо му го е подучил на това – свих рамене аз. – Но това, разбира се, не отменяше идиотизма на Рик.
Замислих се за миг и добавих със закъснение:
– Но за всеки случай, цялата тази ситуация с Брайт е голяма тайна.
– Тайна? След като ти и Джордж прелетяхте с Пазителя през цялото кралство? – Изхърка Психо.
Е, да, това е логична гледна точка. Но все пак:
– Опитайте се да не казвате на никого?
Приятелите ми кимнаха и тръгнахме към класната стая. Продължих да търся Негово Величество по коридорите, макар да знаех, че тази сутрин е зает с други неща. В момента не беше в академиите, защото Брайт бяха там за партито на килима, но аз все пак исках да се срещна с него, за да споделя новината за второто семе.
Мозъкът му отказваше да приеме информацията и да анализира напълно последствията. Заключенията му в момента се ограничаваха до истеричното: Маргарет, пак си в беда! И то много повече, отколкото последния път!
Искаше ми се да поговори и с Филиния, но тя, уви, беше недостъпна.
Разбира се, можех да изтичам до портата и да подам бележка, после да изчакам до вечерта и да поговорим през оградата. Но общуването през решетките вече миришеше на нещо ненормално – не, трябва да говорим в друга, адекватна среда. А и темата е твърде сложна.
Така че остава Джордж.
Аз обаче нямах търпение да видя краля и първият човек, с когото обсъдих сутрешните събития, беше Зора.
„Е – каза съществото, което беше заело обичайното си място на крака ми. – Интересно.“
Замислих се за нещо друго:
„Зора, ами ако не съм единствената със способността да привличам семена? Ами ако има и някой друг и този някой ги привлича за да унищожи магията? В края на краищата енергията не може да отиде наникъде, ако семената изчезнат, значи нещо се случва с тях?“
Подобно предположение би могло да свърже деградацията на магията и технологията, изобретена от създателя на Зора. Всъщност това беше единствената възможност.
Съществото не отговори, дълбоко замислено. Прехвърлих вниманието си към лекцията и към писането на бележките си, за които не можех да получа кредит, без да ги представя.
Вече бях пропуснала няколко страници в конспекта си, но няма страшно, ще се разберем.
След много дълго мълчание Зора каза:
„Не знам, Марго. Никога не съм чувала за такъв магьосник, но на теория всичко е възможно. Просто не знам защо някой би искал да унищожи семената“.
„А защо твоят създател е измислил технологията за трансформация?“
„Толкова интересно! – Изпищя от вълнение Зора. – Това е било научно начинание!“
„Ами ето го и първият ти избор на причина“ – измърморих недоволно.
Тя отново замълча, а аз заприличах на кралицата майка и започнах да „фантазирам“:
„Друга теоретично възможна причина е отслабването на други благороднически семейства или дори кралства. В края на краищата, колкото по-малко са семената, толкова по-малко са достойните магове. По-малко военна мощ и технологичен напредък“.
В края на краищата именно маговете са на върха на самия живот тук. Те са тези, които създават най-важните технологии и поддържат много процеси и неща.
Същите тези системи за осветление са магически. Съществуват магически преобразуватели, създадени от майстори на артефакти, които съхраняват, преобразуват и запазват слънчевата и вятърната енергия.
Какво ще се случи, ако не останат магьосници, които могат да създават и поддържат системите? Изключването на аналога на електричеството е технологична гибел.
Има много неща, за които можете да се сетите! Друг въпрос е доколко основателни са тези фантазии?
Може би драматизирам. А с изчезването на семената наблюдаваме някакъв естествен процес?
Искам да кажа, че тук има повреди, така че какво, ако семената са изтеглени някъде другаде? В друго пространство, недостъпно за жителите на този свят? Или пък към съвсем друг свят? Или в някаква черна дупка от магията?
Изобщо теоретично е възможно да си представим всичко!
„И преди Голямото дърво да изсъхне, семената са политали към него? – Уточних.
„Не всички. Но осиротелите със сигурност“.
Отново се замислих и се стреснах едва когато долових въпроса на учителя по темата на настоящата лекция. Какъв късмет, че се бях подготвила! И че паметта ми не е като решето.
Да, отговорих му. Овладях се и спрях да се разсейвам.
Просто мистериите са си мистерии, но все още трябва да уча. Особено ако ще бъда истинският наследник на Уей… Добре. Спри.
Разтърсих глава, прогонвайки тези мисли, и се съсредоточих върху лекцията. Никакви догадки повече, иначе ще си измислям разни неща от време на време и после няма да се сбъднат.
В реалния свят трябва да се срещна с Джордж и да му кажа за второто семе. Може би, предвид този нов случай, трябва да отменим предстоящия съмнителен експеримент?

След обяда пътищата ни с краля все пак се пресякоха. Разказах му, той ме изслуша и стана много сериозен.
Въпреки това той не отмени предстоящото пътуване. Всъщност ми каза да съм готова да тръгна още тази вечер. Порталите са си портали, но това не е толкова просто. Трябва да бъдем дискретни и да пристигнем в Урмас рано сутринта.
Намръщих се и го погледнах съжалително.
– Аз самият не съм доволен от това – каза Джордж. – Но втората семка все още не е достатъчна за заключенията.
Уви, и без думи знаех, че сюзеренът ми е прав.

ДЖОРДЖ

Влязохме в столицата на Урмас един час преди разсъмване. Точно по това време стражите отваряха градските порти, за да пуснат първите пътници и фермери, които бързаха за търговия.
Непретенциозната на вид карета с увития в тъмно наметало водач, разбира се, не приличаше на обоз, но те не проявиха особен интерес към нас. Кесията, хвърлена на началника на отряда, беше използвана като амулет, за да отклони погледите им.
Тихо свиркане, пляскане с камшик и ние потеглихме – в широка арка, в чийто връх стърчаха щиковете на защитната решетка. Градът вече се събуждаше. Много хора бяха нетърпеливи да присъстват на едно толкова интересно събитие като екзекуцията.
Маргарет, седнала на одсрещната седалка, спеше спокойно. Взех я от Академията законно – дойдох да взема дамата лично, със собственоръчно подписана заповед.
Почуках на вратата на стаята ѝ в момента, в който Марго шепнеше на недоволната си и по някаква причина безсънна котка. Този път от спалнята на дамата не дойдоха никакви странни звуци, но не бях забравил за този епизод.
Напуснахме територията на Академията и се отправихме с портал към границата на Урмас. След това пътувахме в карета, по път, който не беше очевиден дори за граничарите.
Два часа по неравен път и ето. Отначало дамата се оплакваше от гадене, а после заспа. Искаше ми се да седна до нея и да я прегърна, но не посмях. Денят беше твърде тежък, а и подпухналите бузи на Маргарита нямаше да помогнат.
Не се съмнявах, че тя ще се обиди. В края на краищата, онази целувка… беше приятна, но не съвсем доброволна. Адептката се опитваше да избегне наказанието и вероятно да се поправи.
Нямаше причина да се целува сега. А и моето собствено състояние… Трябва да съм трезвен, така че по-добре да се въздържа от флирт с младата лейди Сонтор.
Е, скоро ще наваксаме. Ще имаме достатъчно време, за да направим всички неща, които наистина искам да направя.
Каретата се залюля, удари се в камък, неподходящ за градски път, и момичето се събуди. Тя се стресна, огледа се сънливо и като дръпна малко завесата, попита:
– Къде сме?
– Почти на място – отговорих аз. Устните ѝ сега изглеждаха особено привлекателни и трябваше мислено да се скарам на собствените си инстинкти. – Екзекуцията е на разсъмване, така че няма да ни се наложи да чакаме дълго.
Марго кимна, но дори в тъмнината на каретата видях страх във виолетовите и очи.
Каретата спря в края на площада, на десетина крачки от завоя към широката и лесна за излизане улица. Площадът с издигнатата в центъра платформа бавно се пълнеше с хора.
Когато мракът се разсея и първите слънчеви лъчи се отразиха от покривите на къщите, площадът беше толкова претъпкан, сякаш щеше да има безплатен концерт на най-добрите трубадури, а всички зрители щяха да бъдат обсипани със злато.
Маргарет, която гледаше всичко през процепа между завесите, нервно се озърташе.
– Не се страхувай – опитах се да я успокоя аз. – Няма да останем по-дълго от необходимото. И се надявам, че присъдата няма да е прекалено дълга.
Грешах за последното, ама грешах!
Щом двамата осъдени бяха изведени на високата платформа, тълпата зашумя. Това продължи цяла вечност, след което главният прокурор на Урмас с магически усилен глас започна да изброява престъпленията на тези, които трябваше да бъдат екзекутирани.
Дали прокурорът имаше странен навик да се наслаждава на мръсотията, или причината беше в безбройната тълпа от граждани, жадни за интересни и кървави истории – не знам! Но това беше такава реч, че дори аз се уплаших. А какво да кажем за Марго?
След няколко минути лейди Сонтор не издържа повече и просто запуши ушите си. Аз нямах нищо против, напротив.
Така беше много по-добре! Защото подробностите ставаха все по-кървави и по-кървави.
Периодично Марго вадеше пръстите си от ушите, заслушваше се и ги връщаше обратно.
Цялото това мъчение продължи невъобразимо дълго време! Към края на речта на прокурора хората на площада вече настояваха за по-жестока екзекуция за убийците от брадва.
Това щеше да е краят, но прокурорът пожела да удължи „удоволствието“ и да даде думата на осъдените:
– Тук и сега изброих престъпленията ви! – възкликна той и усилващата магия разнесе гласа му не само по площада, но и из целия град. – Признавате ли деянията си?
След това прозвуча дрезгав, гъгнив смях.
Изобщо гласовете на престъпниците също се усилиха. Не знам как са се отнасяли с тези двамата в килиите, но и двамата определено не бяха на себе си.
Те все още не бяха луди, а по-скоро отчаяни. Сякаш и двамата бяха вярвали до последно, че ще бъдат спасени по чудо. Клиентът, ако се съди по имената и титлите на жертвите, не беше прост.
Осъдените се забавляваха, подигравайки се с думите на прокурора. Прокурорът позволяваше това, сякаш нарочно подгряваше тълпата.
Накрая се чу:
– Това ли е? О, не… – ставаше дума за изброените казуси.
Както се подозираше, разследването не разкри всички деяния. Имаше и още.
Отново се чу смях и един от бъдещите покойници започна да изброява нови имена, като добавяше и обстоятелствата на смъртта.
До този момент Марго беше престанала да си запушва ушите и беше пребледняла в лицето.
– Защо не измъкнат името на клиента от тях? – прошепна тя.
– Предполагам, че те или изобщо не познават клиента, или има силен блокаж, който държи самоличността му скрита не само от менталистите, но и от тях.
Което отново води до заключението, че клиентът е много сложен. Той е приказно богат и могъщ или е безкрайно талантлив магьосник.
Докато слушахме имената на останалите жертви, Марго стана почти безстрастна. Но само докато не стана дума за името на баща ѝ.
Маркизът – да, маркизът, защото все още не беше станал херцог – Сонтор.
Бях много изненадан. Тогава се опасявах от пристъп на гняв от страна на Маргарет, но дамата остана сравнително спокойна. Тя каза със същия шепот:
– Това не може да бъде! Маркизът умря при нещастен случай!
Спомних си историята, беше банална до смърт. Сонтор беше паднал много лошо от коня си по време на едно от пътуванията си.
Нищо подозрително. Изобщо нищо!
И ако Маргарет не беше тук, сигурно щях да си замълча, но…
Вдишвайки, активирах комуникационния пръстен и наредих на един от нашите охранители, който присъстваше на площада под прикритието на обикновен жител на града:
– Възмутете се. Кажи му, че маркизът на Сонтор е загинал при падане. Бил си в херцогството и знаеш със сигурност. Осъденият лъже, измисляйки си някаква причина.
Стражът го каза. Гласът му не беше усилен, така че не можехме да го чуем, но думите стигнаха до този, който трябваше да ги чуе.
После отново се чу истеричен смях и снизходително обяснение, че е по-лесно да паднеш от кон с нечия помощ, отколкото да паднеш сам. Това е перфектното убийство, нали? Пътнотранспортно произшествие на пътя – колко ли такива се случват? И само пълен идиот би повярвал, че блестящ ездач като Сонтор може да падне сам.
Какво се случи с мен? Само едно: тези двамата не лъжеха. Интонацията им и самият строеж на фразите им ясно показваха, че това, което казват, е истина! От горе до долу.
Маргарет също го осъзна. Очите ѝ станаха големи, сякаш бяха очи на кукла.
Вдигнах се и ударих няколко пъти с юмрук по стената на каретата, сигнализирайки на кочияша. После не издържах повече и добавих:
– Стига! Да се махаме оттук!
Каретата се дръпна, после потегли.
– Ами експериментът? – Попита Маргарет след много дълга пауза.
– По дяволите с такива експерименти! – изръмжах неприлично.

Назад към част 20

 

 

Яся Недотрога, Анна Гаврилова – Любимата адептка на Негово Величество – Книга 2 – Част 20

Глава 19

Ястието беше вкусно, толкова вкусно, че ми се искаше да си оближа пръстите. Гостилничарят очаквано се опита да откаже парите, но Джордж не прие подаръка.
На плота беше поставена малка торбичка, пълна със злато, както разбрах, и аз реших да задам нов въпрос на сюзерена си:
– Джордж, сега смяташ да ме натикаш обратно в Академията, нали?
– Защо „да те натикам“? – Възрази той безгрижно. – Просто ще те изпратя. Академията е много сигурно място.
Да, знам, но…
– Трябва да се срещна с Филиния. Мога ли все пак да прекарам остатъка от деня в семейното имение?
Телефонът, който все още беше в джоба ми, изгаряше пръстите ми. За моя огромна радост джаджата не беше изгубена, а аз исках да направя поне едно от нещата, които бях планирала да направя.
Надявам се, че Филиния е получила съобщението ми? Ако е така и ако баба донесе куфара, просто трябва да направя снимка за мама. В края на краищата тя чака, а следващата възможност ще дойде най-рано след седмица.
Ако изобщо се появи! Уви, животът ми е станал твърде непредсказуем, за да мога да планирам със сигурност.
А и не съм разчитала да говоря с херцогинята – за това няма да имаме време. Твърде сложно е и изисква сили, с които вече не разполагам. Ще трябва да поговорим за роднинските връзки и миналите събития някой друг път.
– Хм – каза Джордж скептично.
Отворих уста, за да добавя, че имението също е безопасно. И че бихме могли да увеличим охраната там. Джордж можеше да изпрати цялата си армия в имението и ние с баба ми нямаше да издадем нито звук. Кълна се в това!
Но самият монарх каза нещо друго:
– Твърде късно е. Не можеш да се върнеш навреме в Академията.
– Трябва ми само половин час! – Помолих се.
Той не искаше да го направи. Определено не искаше. Но това беше странен ден. Магнитни бури, може би? Или слънчеви изригвания? С какво друго би могло да се обясни, че кралят е толкова любезен?
– Добре, Марго. Половин час и нито минута повече.
А след това идва и не толкова приятната част:
– Ще те придружа и ще чакам. След това ще те заведа на мястото, където учиш.
О, точно от това имам нужда.
– Може би Тонс ще се погрижи за мен. – Току-що се изплъзна от устата ми.
Очите на Джордж пламнаха за част от секундата, но това беше като тъмен пламък.
– Защо Тонс? – Прозвуча малко… хм, ревниво?
– Знам че винаги му възлагаш работата, когато си зает?
Между другото, това ми напомня за обучението по самозащита. Имах какво да кажа на Джордж, защото той го беше организирал, за да ме насърчи да специализирам в Сянката.
Но имаше и нещо повече от това:
– И Рик Брайт подпомагаше Тонс в нашия изборен план.
Това явно беше новина за краля, но той бързо се съвзе.
– Това е интересно допълнение. Утре ще се занимая и с това.
Това е всичко. Разговорите приключиха, излязохме на двора и отново оседлахме грифона. Гриша дъвчеше нещо яростно и аз отново си спомних за дара, който така и не бях предала.
– Джордж, с какво се храни нашият… или по-скоро твоят пазител?
– Карм – Джордж наблегна на името, – предпочита пресен, все още жив дивеч.
Ъмх…! Какво е дивеч? Зайци и други животни?
Представих си себе си като ловец и въздъхнах горчиво. Не, не мога да благодаря на грифона в скоро време. Освен ако не го поръчам някъде?
Тогава, разбира се, си спомних за пътуването до търга за кученца, където можеш да си купиш заек или нещо друго. А заедно с това и провалената мисия за намиране на нов домашен любимец за Марк – е, днес нещата определено не вървят на добре.
Беше тъкмо когато излитахме, а устата ми не беше на тила – кралят не можеше да види, че ъгълчетата на устните ми са спуснати. Затова беше изненадващо да го чуя:
– За какво си тъжна?
– За всичко – признах мрачно.
Изкачихме се по-високо, и още по-високо… и тогава Джордж попита:
– А по-подробно?
Не му разказах за заека, но му разказах за неприятната ситуация с Жреца.
Като чу името на котката, Величеството изхърка. Отмъстително, все пак. Все още ли не беше простил онова нападение на масата за закуска?
Но миг по-късно се изправи:
– Дайте на момчето пиленце грифон. Повярвай ми, ще му хареса.
– Това е страхотна идея – измърморих скептично аз. – Но откъде да взема пиленце грифон?
На търга нямаше грифони – щях да забележа! А здравият разум ми подсказваше, че такова животно ще струва дори повече от комплект хидра и плешива котка.
– Е… има едно място – загадъчно каза Джордж. – Разбира се, пиленцата не са толкова великолепни като Карм и нямат нищо общо с Пазителя, но можеш да се сдобиеш с тях.
– Колко? – Нов принципен въпрос.
Само на мен ли ми се стори, или Негово величество мъркаше?
След това ми съобщиха:
– Скъпо, Маргарет. Невероятно скъпо. Но могат да ти направят подарък.
Алчността ми дори не помръдна! Не вярвам в безплатните подаръци и скъпите неща, раздавани даром.
– Защо да вярвам? Защо да ми се подаряват грифони?
– Помисли си – прошепна сърдечно Джордж. Той прошепна прочувствено, от което по гръбнака ми премина приятна тръпка.
Замислих се. Единственото заключение, до което можех да стигна, беше, че дарителят е самият крал.
Втора вълна от ледени тръпки, защото мисля, че отгатнах метода на плащане. Добрата новина е, че бях права за безплатния подарък. Не е имало и няма!
Но понякога е по-добре да питаш, отколкото да гадаеш:
– Добре. Колко ще ви дължа лично аз?
– Не мога да взема пари от една дама.
– Ако не пари, то какво?
Всъщност очаквах целувки, и то в множествено число, защото това са много пари.
Но после буквално скочих, защото.
– Услуга. Ще ми дължиш услуга, Маргарет.
Що за свят е това? В него всички са измамници!
Тъкмо когато съм направила услуга на Зора, дължа на Психо, а сега и самият крал иска услуга.
– Каква услуга?
– Няма значение – каза монархът по общо взето очаквания начин. – Всичко.
– В рамките на разумното?
– Ами.
Отново се дръпнах. Извъртях очи и изпитах желание да ударя с лакът моя крал. Но това е непробиваем мускул и е жалко! И изобщо.
– В рамките на разумното – не попитах, а се уверих. – И няма да правя тази услуга, докато не завърша Академията.
– О, хайде! – Възмути се Джордж. – Това е твърде дълго!
– Нищо – промълви тя тихо. – Услугите са като вино. Колкото по-дълго отлежават, толкова по-сладки са.
Точно това казах! Не съм го имала предвид! Просто се опитах да бъда умна и не успях!
Но кралят се размърда:
– По-сладки, казваш?
Точно така. Достатъчно. Този разговор явно върви в погрешна посока.
Благоразумно замълчах и без да чака отговор, Джордж отпусна хватката си. Ръката му се премести от кръста ми към рамото и миг по-късно масажираше напрегнатите ми мускули.
В областта на шийната ми яка започна бърза революция на релаксация.
– Джор… – опитах се да го призова да спре.
– Отпусни се – мъжът явно се забавляваше. – Всичко беше наред.

Летенето с Джордж се оказа много по-различно от летенето с Зубара и Психото. Тези двамата бяха милион пъти по-безопасни, въпреки глупостта си!
Джордж ме накара да искам да бягам! По-бързо от вятъра, да изпреваря грифона! Само че такъв мъркащ крал беше напълно непонятен за мен, а и събуждаше някакви провокативни и не твърде прилични чувства. Все още не проявени, но определено неприемливи за момиче, което е подписало магически договор.
В резултат на това се опитах да сляза от грифона, преди да сме се приземили в двора на имението на Сонтор. Меката морава беше на няколко метра от нас и аз вече се мъчех да сляза.
Но не можех да скоча. Джордж ме задържа, като ме нарече с дума, която обиждаше интелекта ми.
В същия момент прислужницата изскочи от стъклените врати, следвана от Филиния. Когато видях баба си, ми се прииска да се обърна и да избягам обратно в онази тиха, сладка гостилница.
Не, нямаше нищо нередно в лицето на баба ми, но изведнъж осъзнах колко много съм направила.
Ужасът. Филиния ще припадне, когато разбере. Но дори сега, в своето невежество, тя има всички основания да подозира, че нещо се е объркало.
Доведе ме тук самият Джордж. И то на „Пазител“. Това не остава незабелязано!
Това вече е повод за големи подозрения. Ами ако Филиния иска отговори сега?
Чувствах се замаяна от притеснение, но херцогинята си оставаше херцогиня. Тя изчака да побързаме и да се приближим до стъклената врата, преди да извие тънка, перфектно артикулирана вежда.
– Нещо не е наред ли? – Попита тя.
Погледът на Филиния падна върху роклята ми, а в гласа ѝ се долавяше загриженост:
– Марго?
Нямах време да кажа нищо; кралят пое инициативата. Но по-добре да побързам, защото негово величество нахално беше извъртял ситуацията:
– Това е нищо. Всичко е наред, само дето почти си станала прабаба.
Сега лицето на лейди Сонтор се опъна!
Но нямаше никакво възмущение към мен. Нямаше викове „Марго, как смееш?“. Останах извън подозрение, но Джордж получи отговор:
– Ваше величество, засрамете се! Как можахте да и сторите това? Марго е порядъчна млада дама.
Монархът се закашля. Погледна ме укорително и промълви без следа от хумор:
– Опита се да го направи отрочето Брайт. За твое сведение, аз спасявах деня.
Станах неподходящо розова и кимнах, потвърждавайки казаното.
– Брайт? – Виолетовите очи на баба блеснаха от ярост. – Какво?
Рик започваше да се страхува. Джордж беше попитал какво е вазелин, но Филиния дори не попита – тя нямаше нужда от такива вещества, можеше да се справи и без тях.
– Ще се справя с това, госпожо – каза Джордж и прекъсна бурята. – Не се намесвайте в правосъдието, ако обичате.
Херцогинята искаше да избухне, но тонът на краля я накара да пребледнее. След това тя издиша и с повдигната нагоре брадичка каза:
– Нападението срещу честта и достойнството на една млада дама няма да бъде толерирано. Вярвам, че Брайт ще бъде наказан възможно най-строго?
– Всички Брайт – каза Джордж спокойно. – И не само те.
За пореден път осъзнах, че днес не мога да говоря с баба си. Тя искаше подробности, а Джордж беше готов да ги даде.
Аз не бях нужна. Затова прошепнах на херцогинята, че ще се върна скоро, и побързах да отида в спалнята си. Надявам се, че Джордж не си спомня, че не летяхме чак дотук, за да мога да се разхождам из къщата, докато Филиния на практика разпитва сюзерена си.
Адреналинът ми все пак се беше покачил. Не ми се струваше голяма работа да направя няколко снимки, но присъствието на Джордж наоколо ме караше да се притеснявам. Ами ако изскочи в най-неподходящия момент и ме хване в чуждите ми дрехи? Как щях да обясня какво се случва?
А след това имаше и Елиа. Тя беше тази, на която подадох телефона, но прислужницата не можа да преодолее шока и да си спомни как се правят снимки.
Направихме няколко снимки на повече или по-малко неутрални стени, а после се преместихме в много неутрална обстановка – градината, прилежаща към имението.
Тук напрежението се увеличи. В допълнение към заплахата от страна на Джордж, съществуваше и заплахата от вездесъщите съседи. Ето защо снимахме бързо. И след като разгледах снимките, стигнах до извода, че би било добре да облека самата Елиа в земни дрехи и да я представя за моята английска приятелка. Но не и тази вечер. Половин час беше изтекъл, слънцето залязваше, а аз трябваше да бягам.
И така, побягнах. Първо в спалнята, за да се преоблека отново – не в скъсаната рокля, а в една резервна, прилична. След това в дневната, където Филиния говореше с Джордж.
Когато ме видя, кралят кимна доволно.
С изненада разбрах, че за нас е приготвена карета. Не, забелязах, че Гриша не беше на тревата в задния двор, но кой знае! Връщането в карета все пак беше по-добро – по-малко забележимо.
– Скъпа, чакам те другата седмица – каза Филиния с топлота и загриженост.
Не можах да издържа и се поддадох на чувствата си, затова отидох и целунах баба по бузата. Тя видимо се смути и това беше краят на срещата ни.
За Академията! За учебниците и другата полезна суматоха!
Докато с Джордж вървяхме към изхода, зърнах саксиите с цветя на един от первазите на прозорците. По някаква причина те бяха без растения, така че не можех да ги подмина.
– Мога ли да си взема една? – Попитах Филиния, която ни изпровождаше.
Херцогинята се изненада, но не възрази.
Така си тръгнахме – аз, кралят и една малка саксия, пълна с влажна почва.
Джордж не попита защо саксията е пълна с пръст; той по принцип стана много мълчалив, погълнат от собствените си мисли. В това мълчание той ме закара до портата и едва там се събуди:
– Маргарет, дай ми ръката си.
Подадох я с известно треперене.
И тогава усетих убождане в дясната си лопатка. Беше остро, болезнено!
Можеше да е халюцинация или неволна реакция, но ми напомни за нещо.
– Джордж? – Обадих се напрегнато.
– Маякът – обясни монархът. – Баба ти го разреши писмено.
Значи точно това са обсъждали толкова задълбочено!
Почувствах се раздвоена. От една страна, бях за това, но от друга… Не ми се искаше да разбера, че местонахождението ми не е тайна.
Не че смятах да нарушавам каквото и да е. Не мислех за това, бях се нагърбила с него. – Но този вид наблюдение.
– Марго, не се изнервяй толкова. Това е правилното нещо, което трябва да се направи. То е в твой интерес.
Да, разбира се, че е така. И между другото.
Извадих от джоба си шепа златни бижута. Намерих ги в една стара рокля, която преобличах. Верижка, няколко пръстена и няколко златни пластини с дупки, като лепенки.
– Това е твое? Или случайно съм ограбила Брайт?
Джордж се вгледа по-внимателно и въздъхна тежко:
– Мои. Всичко е мое.
След това с тъга ме предадоха на вътрешната охрана на Академията и ме придружиха до спалното ми помещение. Охранителите изпълниха мисията си, без дори да осъзнават, че истинският враг ги чакаше не извън сградата, а вътре.
Жрецът! Плешивият котарак, такъв, с какъвто можеш да плашиш само маниаци, седеше в средата на всекидневната с най-злобния израз на лицето си.
Щом влязох, опашката му тупна на паркета, а в пронизителното „мяу“ чух истерично „къде?“.
Къде е телефонът, питам те! – Изкрещя Жреца с целия си вид.
– Чакай малко – промълвих аз. – Нека поне изпратя снимките на майка ми.
Той изчака, но ми беше трудно да го убедя, затова се наложи да се заключа в банята.
Както и да е, както и да го погледнеш, котката е загубена. Пристрастяването към интернет покосява не само хора, но и невинни животни, които никога не са познавали цивилизацията.

Назад към част 19                                                        Напред към част 21

 

 

Яся Недотрога, Анна Гаврилова – Любимата адептка на Негово Величество – Книга 2 – Част 19

Глава 18

ДЖОРДЖ

Когато шпионите ми казаха, че Марго отново е изчезнала, усетих пред очите си алено петно. Опитах се да направя няколко дълбоки вдишвания, но не успях дори това.
Обяснението, което последва новината, беше още „по-добро“:
– Дамата е била в компанията на граф Брайт и са избягали от наблюдение, но има основания да се смята, че това е станало против волята на момичето – каза говорителят.
– В смисъл?
– По всичко личи, че лейди Маргарет не е имала намерение да бяга.
Не е имала намерение? Така че тя… Хайде. Това не може да е вярно!
– Заповядай на екипа за издирване да отиде в замъка на семейство Брайт – казах. – Следене на местоположението на изчезналия мъж. Уведомете всички постове в столицата и другите градове. Групата, която следеше Маргарет Сонтор, е отстранена!
Изправих се на крака, а докладващия отговори с поклон:
– Това вече е направено, Ваше Величество.
– Кой го е наредил?
– Ръководителят на службата за вътрешно разузнаване, който контролираше наблюдението.
Отново стиснах зъби:
– Отстранете и него! Предайте контрола на операцията на Тонс!
Пратеникът се изненада и излезе от кабинета, но аз…
Искаше ми се да разбивам нещата. Както и да преобърна бюрото и да изхвърля няколко стола през прозореца. После исках да стигна до групата шпиони, които бях назначил да пазят Маргарет, и лично да ударя всеки от тях в лицето.
Но твърде добре осъзнавах, че това няма да реши проблема, а и няма да приближи завръщането на адептката.
Ами ако Специалистите грешат и Марго избяга доброволно? В преследване на друго приключение, като лов на Каруми, например?
Ами ако тя е тази, която е насърчила граф Брайт да избегне откриването? Тя би направила много повече от това. И би имало повече смисъл, отколкото да я отвлече. Брайт е в Академията, а всички тук знаят какво изпитвам към младата Сонтор.
А и тя има толкова много артефакти у себе си.
Поколебах се, защото арсеналът на Маргарет не беше толкова непробиваем. Може да я отвлекат с това оборудване, но да я открия?
Хвърлих чашата в стената и тъкмо се канех сам да отворя телепортатора, да преодолея защитата на кабинета и на самия дворец, за да стигна до Службата за вътрешно разузнаване, когато вратата се отвори и майка ми се вмъкна в кабинета.
– Джордж, скъпи, какво става? – Попита тя със загрижен тон. – Каква е тази суматоха?
Исках да я отхвърля, защото не беше време за разговори, но обясних:
– Марго е изчезнала. Подозирам, че е била отвлечена.
– От кого? – Лицето на кралицата майка се беше изкривило. – Дитрих ли беше?
– За щастие, не Дитрих. Но можеше да е всеки. Не мога да изключа участието на Дитрих.
Извиних се и добавих, че съм зает и че Майка…
– Джордж, почакай!
Ето как разбрах за медальона, подарен от лейди Мира на лейди Маргарет. Мама увери младата дама, че маякът в него е неактивен, което означава, че Маргарет ще трябва сама да получи достъп до него, за да може амулетът да работи.
Но къде сте виждали маяци, които не могат да бъдат активирани от „задната“ страна?
След няколко минути разбрах, че дамата пътува бързо по северозападния път, и отново изгарях от жажда за убийство. Все пак успях да се съвзема, издадох допълнителни заповеди на Тонс и… оставих лейди Маргарет да се оплете.
Знаех, че няма да и направят нищо лошо – беше твърде глупаво, а и артефактите не позволяваха да и се навреди пряко. В същото време исках да разбера плана и да стигна до клиента, ако имаше такъв.
Второ, реших, че отвличането ще бъде добър урок за един от моите прекалено активни адепти. Това щеше да е добър урок за нея, за да научи какво се случва, когато не се подчиняваш на краля си.
Групата все пак отиде в замъка на Брайт, а останалите елементи от предварителния план все още бяха в сила. Не възнамерявах да оставя Маргарет без надзор и, разбира се, я последвах.
Призовах Карм и полетях. Бях нависоко, но виждах каретата отлично, предвид артефакта ми за подобряване на зрението.
След дълго пътуване каретата спря на едно място, където пътят минаваше през гората. Видях как двама мъже слязоха от нея и изнесоха – да, изнесоха! – Лейди Марго.
След това се появи светкавица, характерна за използването на амулет за телепортация. Не можех да уловя следите на портала от толкова далечно разстояние, но Марго все още имаше фара, а аз имах един много коварен грифон.
Затова реших да го проверя – тъй като дамата беше толкова скъпа на нашия семеен пазител, че той не се подчиняваше дори на моите заповеди.
– Какво става? Можеш ли да откриеш девойката? – Изкрещях силно на Карм.
Той ускори рязко и направи остър завой.
Няколко минути по-късно имаше още един завой. После още един. И тогава на Карм му беше дошло до гуша! Последва светкавица – грифонът също се беше телепортирал.
Веднага разпознах земите на семейство Брайт – типичен пейзаж, планински терен и черното петно на замък в далечината. Но похитителите не се насочваха към замъка, а в другата посока – към върха на една от планините, по незабележима пътека.
Първо се изкачих нагоре зад облаците, а след това започнах да се спускам. Пътеката беше трудна, но не се съмнявах, че Маргарет ще се справи с нея.
Докато го правех, видях малък храм от типа на тези, които са били построени в началото на времето, и група мъже в традиционно древно светло облекло. Появи се едно много неприятно предположение! Дали Брайт щяха да омъжат Маргарет в рамките на собствения си клан?
Зачудих се как ли щеше да се държи Марго при такива обстоятелства.
Настроението ми стана още по-мрачно – замислих се дали само на мен съска, а ще приеме с отворени обятия ухажването на Рик. Освен това на някои момичета им харесва дивото поведение на мъж, който ги мята на рамо и ги влачи към храма. Ами ако младата Сонтор е едно от тези момичета?
Ами…
Когато всички участници в беззаконието се скриха в древната сграда, казах на Карм да се приземи, а самият аз лесно се изкачих по стената и скочих на покрива.
Огледах се ослушах се, после намерих добро място и безшумно отстраних слоя от рушащите се керемиди.
Скочих долу. Зашеметих изумения шаман веднага, а след това…
Да! Маргарет не беше въодушевена от брака. Аз щях да изляза така или иначе. Защо да стоя в ъгъла, когато съм тук за „тържеството“?
Брайт… Хм. Винаги съм знаел, че сред поданиците ми има известен брой идиоти, но не и в такава степен! Ще се справя с този вид, който е извън границите на позволеното.
Когато Марго се озова на гърба на Карм, аз издишах с облекчение и се качих. Прегърнах „любимата“ си адептка плътно около кръста и наредих на Пазителя:
– Да летим!
Той се отблъсна с лапичките си и вече бяхме във въздуха. Изведнъж артефактите се задействаха, образувайки около младата лейди Сонтор силово поле, непроницаемо за вятъра и студа.
За щастие, аз не бях отблъснат от него, а обгърнат от него, защитавайки както мен, така и Маргарет. Не че имах нужда от това, имах си собствени бариери, но имаше нещо приятно в тази обща защита. И да, куполът, създаден от артефактите на Маргарет, беше по-плътен.
Това даваше не само известна свобода, но и допълнително изкушение. Ние сме в небето. Заедно. Тялото ѝ се притиска плътно към моето…
Не можех да издържа, наведох се към шията на момичето, вдишах сладкия, много приятен аромат, а после леко ухапах ушната мида на дамата.
– Ау! – възкликна Марго. – Какво правиш?
– Ядосан съм – отвърнах честно.
Е, как да не се ядосаш, след като току-що тя едва не стана съпруга на друг? Как да не съм ядосан, когато тази дама отново се забърка в неприятности, дори и да не беше по нейна вина?
Тя отново се измъкна от наблюдението, което ме накара да дърпам ушите на цялата Агенция за вътрешно разузнаване, и дори кралицата майка си навлече неприятности.
И защо е така? Защото някой привлича неприятностите твърде активно, патологично!
Втората причина е, че моят собствен маяк липсваше на дамата. Но за това съм си виновен аз. Не съм направил достатъчно, не съм я следил.
И после има още нещо.
– Можеше да се защитиш – прошепнах нелюбезно, – можеше да нападнеш Рик Брайт и останалите с рубина. Вече знаеш как да го използваш.
– Аз не можех – каза Маргарет, преглътна и направи напразен опит да се отдалечи. – Те са живи хора, а не чудовища. Не мога да използвам този вид магия върху хора.
– Интер-рес-сно – почти изсъсках аз. – Нима Рик Брайт знаеше за това?
– Всички знаят за това – отвърна с намръщена физиономия тя. – Бях разтръбила за отказа си да наранявам хора и за неспособността си да го правя още от провала в аудиторията, когато цялата академия започна да гледа настрани от мен.
– Не можеш? – Запитах аз.
Това е интересна информация. Така че, ако преминем от хапане към…
– Но мога да направя изключение лично за теб! – Каза внезапно адептката.
Ами…
– Защо е така?
Попитах аз и отново се наведех към тънката шия. Сега Маргарет приличаше на раздърпана парцалеса, но това нямаше значение. В коприна или в парцали, нямаше разлика!
Устните ми докоснаха порцелановата кожа и дамата искрено се възмути:
– Джордж! Престани веднага!
Това, което се случи след това, беше по-интересно. С магия наистина не ме удари, но…
– Ако не спреш, ще помоля Гриша да те ухапе!
Веднага ме хвана пристъп на раздразнение. Името на моя грифон е Карм! Казвал съм го няколко пъти!
– Джордж – изсъска отново Маргарита.
Но аз не се спрях. Вратът на дамата беше твърде изкусителен. Освен това се бях втурнал да я спасявам – не заслужавах ли награда?
– Ако не спреш, ще се оплача на баба. – Но в тази фраза имаше по-малко съпротива. Маргарет все още се интересуваше от докосването ми.
Осъзнавайки, че заплахата няма ефект, дамата добави:
– А също и на майка ти!
Изхърках:
– До самите богове.
Престанах обаче да я целувам – усещането беше твърде горещо за мен. Притиснах я по-силно и осъзнах, че Тонс е бил прав.
И на врата ми седна, и краката и увиснаха, и вече ме омотава с въжета – и това въпреки факта, че още не сме сгодени! Дори не мога да си представя какво ще се случи по-нататък.
Затова и не си го представях.
Съсредоточих се върху нещо друго – полет, който лесно можеше да се превърне в среща. Всички знаят, че кралете не ухажват, защото нямат време, но е време да признаем, че Маргарет не е всеки.
Тя е различна. И дори не става дума за способността ѝ да привлича неприятности, артефакти и магии. Марго е… просто различна. Различна. Може би животът, изпълнен с изолация и уединение, е взел своето?
Можех да заповядам на Карм да се телепортира или да се телепортирам сам, но избрах да не бързам. Имаше лазурносиньо небе с бели пера от облаци, хлад и тишина, изпълнени със свистенето на вятъра.
Летяхме. Носехме се, улавяхме въздушните течения, после се издигахме нагоре, после се спускахме. И тишина! Имаше много теми за разговор, но….
Половин час по-късно изведнъж осъзнах, че съм ужасно гладен. И в края на краищата Маргарет също е закусвала неизвестно кога.
Дадох мислена заповед на Карм и той се обърна към далечната ивица път, започна да се спуска полека. Реактивирах артефакта, който ми позволяваше да подобрявам зрението си. Скоро дадох нова заповед на Пазителя.
В този момент Маргарет се разтревожи:
– Ние се спускаме? Защо? Все още не сме стигнали до столицата.
– Гладен съм – прошепнах в розовото ѝ ухо, а интонацията… е, да, знаех как ще прозвучи.
Дамата се дръпна очаквателно, но хватката ми беше по-силна от всяка примка.
– Успокойте се – казах с усмивка. – Просто ще обядваме в някоя хубава гостилница.
– Кралете обядват ли на такива места? – Зачуди се тя.
– О, това се случва на кралете. Нещата се случват по време на дълги пътешествия и военни кампании.
Не мислех, че ще се заинтересува, но в крайна сметка тя зададе малко странен въпрос:
– Бил ли сте някога на война?

МАРГАРЕТ

Приземяването на Гриша-Карм насред гостилницата предизвика не по-малък шок от появата му на панаира. А когато хората зърнаха ездача, започна истинското вълнение.
Слугите тичаха, гостите се кланяха, дори конете в конюшнята реагираха с нездрав рев.
Преди да сме слезли от грифона, самият домакин, добре нахранен, респектиращ мъж, изтича на двора.
– Ваше Величество! – Възкликна той. – Каква чест за мен да ви видя отново!
М-м-м, значи Джордж не е тук за първи път?
След отговорите и обясненията на краля ни придружиха до залата на ресторанта и ни настаниха на най-добрата от далечните маси. Следващото нещо беше да разберат какво точно искат височайшите гости – това беше съвместното меню.
Кралят очаквано искаше месо! А аз… се замислих и се присъединих към него. Помолих и за кафе, а след това поисках и повече информация:
– Бихте ли ми казали, моля ви, къде имате…
Замълчах, като смятах, че няма нужда да довършвам, намекът вече беше ясен.
Собственикът изведнъж се закашля и веждата на Джордж трепна. Със закъснение осъзнах, че в този свят за дамите вероятно не е прието да се питат мъже за такива неща.
Но тогава какво да правя? Героично да издържам?
– Кхем-кхем – успя да каже накрая домакинът с леко смущение. – Нека да поканя жена си, тя ще ви изведе навън.
След това погледът на кръчмаря отново пропътува раздърпаната ми рокля. За него това беше интрига на интригите!
Повдигнах рамене и се облегнах назад в стола си. Мислех, че това е краят на случката, но се оказа, че не е така.
Жената на кръчмаря дойде бързо, но когато станах, за да отида в интимната стая, Джордж също стана. Жената вече се беше смутила. А забележката на Джордж беше непоколебима:
– Ще те видя навън.
Заведоха ме в главния апартамент, защото помещенията за посетители всъщност бяха отвън. По търговския път просто нямаше градска цивилизация. Нямаше течаща вода, нямаше подходяща канализация, нищо.
И всичко щеше да е наред, но Джордж не просто чакаше, той пазеше вратата. Или се страхуваше от моето бягство, или се застраховаше в случай на ново, напълно невъзможно нападение. Изглежда, бях събудила параноичния, властен, самоуверен мъж. Да.
Гостилничарката вече не беше смутена, а по-скоро шокирана, но добре за нея. Не си направих труда да обяснявам или да коментирам. Когато приключих с необходимите задължения и си измих лицето и ръцете, се върнах при Джордж и го придружих до трапезарията.
Кралят, колкото и да е странно, предпочиташе бирата.
Отпих глътка от заветното кафе и повторих въпроса, който вече бях задала:
– Бил ли сте някога на война?
Изрекох го и едва тогава осъзнах, че вероятно е странен въпрос. В края на краищата се намираме в магическа средновековна епоха и въоръжените конфликти би трябвало да са редовно явление – поне на Земята тази епоха е била конфликтна.
– Разбира се – отвърна Джордж. – Ако си спомняте малко история – каза той с намек за акцент – Естриол отдавна не воюва с никого, но имаме съюзници, които подкрепяме.
– Вие лично ги подкрепяте? Със собственото си присъствие? – Ех! Това е истинска грешка!
– Рядко се случва, но се случва. Първата и последна пълноценна война, в която участвах, се случи много отдавна. Тогава бях на четиринайсет години.
Четиринадесет?
Първоначално се учудих, а миг по-късно се учудих още повече, защото по онова време той не е бил вълшебник. Дарбата тук се дава при навършване на пълнолетие, което е деветнайсет години. Понякога се отлага до двадесет години.
– Съжалявам – казах аз за всеки случай. И съжалих за отсъствието на ученик, който да запълни пропуските ми!
– Нищо, Маргарет. Но смъртта на баща ми със сигурност ми направи голямо впечатление.
Добре, добре.
Почувствах се неловко, защото в този момент не бях мислила за предишния крал. Но сега си спомних, че бащата на Джордж е бил убит в битка.
Жалко е. Не го познавах, но беше жалко.
– Съжалявам – повторих аз, а Джордж махна с ръка.
Той затвори очи за миг, после продължи:
– Тогава загинаха много добри магове и воини, беше трудна битка. – Отново направи пауза, а после каза: – Между другото, след битката Естриол много обедня по отношение на магията. Семената на дара се завърнаха много неохотно. Това беше като сигнал от самата магия, че не е нужно да убиваме.
Кимнах объркано, а после ни сервираха месото, което бяхме поръчали. Освен сочните, перфектно приготвени пържоли, донесоха и сосове, зеленчуци и други.
Беше очевидно, че това е случай, в който дъвченето е по-добро, затова промълвих:
– Добър апетит.
В отговор чух проницателното:
– Отпусни се, Маргарет. Всичко е наред.

Назад към част 18                                                             Напред към част 20

Яся Недотрога, Анна Гаврилова – Любимата адептка на Негово Величество – Книга 2 – Част 18

Глава 17

Всъщност не разбирах какво се случи след това. Стояхме на широка търговска пътека, близо до странична алея, към която Брайт кимна.
Съкращаване? Разбира се, казах „да“. Следвайки Рик по тази пътека, завихме по пуста алея, отрупана с кашони и други търговски отпадъци, и започнахме да обикаляме около една внушителна по размери постройка. Изведнъж човекът протегна някаква носна кърпа към лицето ми и всичко потъмня.
Краката ми се подкосиха и за няколко безкрайни мига тъмнината заля съзнанието ми.
Събудих се в много нетипично положение – висях на рамото на Рик, напълно изтощена, а момчето буквално летеше през пазара. В носа ми се носеше силна, непоносима миризма.
Почти повърнах.
Рефлексът за давене се засили, когато осъзнах, че миризмата идва от нас.
Татуировката на почти долната част на гърба ми потрепваше, а пръстенът – този, който бях откраднала от Георг по време на изпита – беше толкова горещ, че усещах миризма на печено месо.
Ако не се лъжа, този артефакт предпазва от отрови. Значи съм била отровена? Бях отровена, и то лошо, защото въпреки защитата все още нямах сили.
А миризмата… Беше като смукач на съзнанието!
Но най-невероятното нещо беше фактът, че, увиснала на рамото на Рик, успях да вдигна глава и видях специалните сили да се промъкват в далечината.
Значи ние, или по-скоро Рик, беше избягал от наблюдението?
Отново изгубих съзнание.
Дойдох в съзнание в полумрака на каретата. Лежах на седалката, с вързани ръце и запушена устата ми.
На отсрещния диван седяха Рик Брайт и един неприятен, плешив, прегърбен мъж.
Държах очите си затворени, като гледах през миглите си, за да мога да чуя разговора …
– Джордж ще ни убие – прошепна Рик, като избърса челото си с носна кърпичка. – Той ще го направи. Не трябва дори да се обръщаш към гадател за това.
– Успокой се – каза другият мъж с твърд глас. – Законът е на наша страна.
– Какъв закон! – Брайт започна да се възмущава, но после се спря.
Издиша и погледна жално спътника си:
– Може би не трябва. Може би бихме могли да я оставим някъде…

– Да я оставим? – Иронично го запита другият.
И се намръщи:
– Скъпи племеннико, спри да се тресеш. Решението е взето и каквото е направено, е направено. Знаеш също толкова добре, колкото и аз, че девойката е била наблюдавана. Шпионите на Джордж са я видели да напуска Академията с теб.
– Да, но…
– Видяха ви да се разхождате заедно из пазара за кученца, а после вие, и дамата изчезнахте. Нашият семеен замък ще бъде първото място, където ще я потърсят. Твоето участие не подлежи на съмнение.
– Но аз не съм… – опита се да каже отново Рик, но му попречиха.
– Измъкнал си се благодарение на уникална кланова отвара, чиято миризма прави човека невидим за няколко минути. Тя дори отклонява от следите търсещите зверове. Използвал си и една от древните парализиращи отрови, достъпни само за нашия вид, върху лейди Маргарет. Носна кърпичка, пълна с отрова, за едно момиче е нападение.
– Точно това искам да кажа, Джордж ще ни…
– „Джордж нас“, ако я оставим! – Рязко прекъсна това блеене за секунда другия.
– Но чичо.
– Рик, престани да мрънкаш. Единственият шанс да ни се размине това е да го направим.
Те млъкнаха, а аз мислено се стъписах. Нещо определено беше ясно, но бъдещето ми и намеренията на онези двамата все още бяха загадка. Това, което разбрах, беше, че Рик и плешивият мъж бяха роднини. Безполезно знание, но си беше това, което беше.
Известно време пътувахме в мълчание, после чух звук:
– Рик, вземи се в ръце. Ти си граф Брайт, глава и наследник на целия ни клан. Когато това момиче се събуди, ти трябва да си олицетворение на смелост и увереност.
– Мм-ммм – каза онзи, който едва вчера беше пребит от първокурсника. Най-слабата част от класа.
– Не „ъ-ъ-ъ“ – подигра се чичото на племенника си – а „да“. Да. Твърдо и решително! Помисли за клана. Ние сме, прости за откровеността, обеднели, а тази девойка ще бъде ключът към съкровището.
– Филиния Сонтор няма да ни даде херцогството – каза кисело Рик.
– Може и да не ни го даде, но може да го даде на сина ти с това момиче.
Похитителят всъщност се развесели при тези думи и ме погледна с мазен поглед.
– И докато няма наследство, ще се справим и с по-малко – добави загадъчно той. – По-добре е от нищо.
– Да… Главното е да я заведем на мястото и да не позволим на Джордж да я засече.
Почти паднах от седалката. Какъв син? Нима Рик си мислеше, че ще съм толкова дрогирана от тайните им тинктури за кръвна линия, че ще се омъжа за него?
От последвалите реплики с тъга разбрах, че Брайтс не се страхуват от посещението на краля и „неговите главорези“ в семейния замък. ННяма да отидем до замъка, а направо до някаква тайна посока.
Къде отиваме? Те не казаха, но най-възрастният можеше да разбере, че се преструвам.
– Ти вече си се събудила? – Той беше изненадан. – Толкова скоро?
– Това е артефактът на краля – прошепна бъдещият ми съпруг.
Рик действително спря да хленчи и се преобрази драматично. На устните му се появи самодоволна усмивка, въпреки упоритата пот по челото му. Дори ми намигна на няколко пъти.
Бях със закъснение шокирана. Осъзнах, че всъщност съм била отвлечена. Отвлечена изпод носа на кралските агенти и дори артефактите ми не ме бяха защитили. Какви бижута – дори Гриша не е долетял при мен!
Между другото, защо? Пазителят на кралското семейство е бил зает? Или пък в това отравяне и отвличане няма опасност за живота?
Но около час по-късно, когато каретата напусна столицата и ние, с помощта на амулета, направихме няколко телепортационни прехода, нивото на опасност за живота ми много се повиши.
Само че последният портал ни беше изплюл някъде в планинската местност, на същата тайна пътека.
Бяхме оставили каретата зад гърба си при първото преминаване, така че сега трябваше да вървим пеша. Ръцете ми все още бяха вързани, а кърпата не беше свалена от устата ми въпреки протестното ми мърморене.
Поведоха ме нагоре в планината, по тънка, едва забележима пътека, отчасти обрасла с бодливи храсти, отчасти виеща се над пропаст. Опитите да се задържа на краката си нямаха никакъв ефект. Вървях, падах, постоянно закачах полата си на острите камъни и храстите и мълчаливо проклинах всички и всичко.
В един момент се сетих и се опитах да посегна към амулета на лейди Мира, но чичо Рик забеляза и движението не му хареса. Верижката веднага беше свалена от мен и, колкото и да е странно, пъхната в собствения ми джоб. За щастие не в този, в който беше телефонът. Продължихме напред. Когато започнах да се задушавам, се успокоих и се уверих, че всичко ще бъде наред.
Несправедливостта не можеше да се случи. Не и към мен!
След още един час, когато времето минаваше към обяд, оптимизмът ми отслабна. След дълго изкачване изведнъж се озовах в много странно положение – в малък, древен на вид параклис, в компанията на откровени диваци.
Те ни чакаха. Роднините на Брайт, всички мъже. Бяха облечени необичайно, а Рик и чичо му също се бяха преоблекли. Моят своеобразен годеник се беше отказал от приличните дрехи, носеше кожени панталони с широк колан и шарки по тялото си.
Можеше да прилича на викингски варварин, но не. Прекалено слаб! Не можех да се страхувам, исках да го нахраня.
След това ме отведоха до един грубо издялан камък в средата на параклиса. Едва тогава бе свалена кърпата.
– Господа, какво се случва? – Попитах, като се опитвах да говоря уверено.
– Обяснено ви е, лейди Маргарет – каза чичото на Рик. – Вие ще се омъжите за Рик Брайт, славен син на нашия клан.
Не си направих труда да спомена, че кланът е остарял термин. Казах нещо друго:
– Бях отвлечена. Не съм давала съгласието си. Освободете ме незабавно, или…
Само че на Брайт не му пукаше.
– Нищо няма да се случи, лейди Сонтор – усмихна се плешивият мъж. – Нашият клан има законово закрепени привилегии. Имаме право да живеем според традициите на предците си. Това е право, дадено на клана Брайт от самия крал.
Точно когато се канех да кажа лоша дума за Джордж, се оказа, че не той е сбъркал, а един от неговите короновани предци.
Самите Брайт се оказаха нещо като малък народ, живеещ в тези територии от векове. Държавата признавала техните местни обреди и традиции, един от които позволявала принудителни бракове.
Така че Брайт специално не се нуждаеха от моето съгласие! Техният свещеник можеше да сключи брака в този му вид.
– Херцогиня Сонтор няма да ти прости за това – въздъхнах аз.
– Нашият клан има право и това е законно -повтори Рик. – Освен това ние нямаме претенции към собствеността на семейство Сонтор.
Да, знам как нямате. Чух го в каретата.
Извих вежда, а Рик погледна надолу към гърдите ми и рубина, който изскачаше от деколтето ми.
– Единствената собственост, която преминава към семейство Брайт при брак, е това, което булката носи в момента.
Така че това е причината за цялата тази суматоха.
Графът, разбира се, не можеше да знае за всичките ми бижута, но рубинът не беше тайна. Спомних си как очите на Рик блеснаха по време на първата тренировка. Помислих си как не съм осъзнавала стойността на този предмет, ако един клан от диваци се беше осмелил да се опълчи на краля заради притежанието му.
Освен това стана много страшно. Само че Брайт не се шегуваха, а аз вече бях научила някои от законите на Естриол….
Сега наистина можех да се оженя. И наистина можеще да се случи така, че Филиния да не може да отмени церемонията.
От друга страна, бих могла да се разведа, нали? Или да стана вдовица?
– Това е достатъчно – прекъсна нервния разговор чичото. Той ръководеше, въпреки че нямаше титла и, както разбрах, изобщо нямаше наследство.
С вдигната брадичка и глава, обърната към една малка, отдалечена врата, неприятният мъж изкрещя:
– Свети отец! Време е!
Но от вратата излезе някой друг…
Вратата се отвори с трясък. Твърде тясната каменна каса се пропука, когато срещна широките рамене на Негово Величество Джордж. Лицето на краля беше меко казано зловещо! А в отворения коридор на храмовото помещение един мъж, легнал на пода, подръпваше крака си.
Изглежда, че „шаманския жрец“ е имал лош късмет. Аз обаче не му съчувствах. Не съчувствах и на бледата, изрисувана с викингска боя компания от Брайт.
Изпитвах някакво дълготрайно и много приятно облекчение.
А Джордж…
– Колко хубаво – каза той по начин, който накара даже мен да седна. – Каква забележителна вярност към традицията.
– Ваше величество – прошепна Рик с посинели устни.
Чичо му беше по-твърд и по-нахален:
– Ваше Величество, момичето го искаше. Тя молеше Рик да я открадне според нашите, планинските ритуали.
– Какво искаш да кажеш? – Усмихна се Кралят по начин, който наистина накара един от по-възрастните членове на клана да се почувства зле.
А аз бях изпълнена с щастие!
Това е всичко. Баста. Няма да има сватба.
– Отменям всички привилегии на клана ви! – Изръмжа Джордж. – Всички! И това е само началото.
Рик… той дори не изстена. Той хленчеше!
Само че Джордж нямаше намерение да убива Брайт точно сега. Той огледа тълпата и излая:
– Утре сутринта искам всички да са в кабинета ми. Всички!
Нервната ми система заработи с пълна сила и аз коментирах:
– Донесете вазелин, въже и сапун.
Казах го тихо, но тези, които трябваше да го чуят, ме чуха. Джордж извърна глава и ме попита равномерно, но с подчертан интерес:
– Вазелин? Какво е това?
Ъгх…! Станах розова и прехапах устна.
Сега бях щастлива да видя краля, но когато той забрави за Брайт и се сети за мен, ми стана хладно.
Просто го виждах в тъмните му очи и цялата му масивна фигура: „- Маргарет, пак ли ти? Отново?“
– Този път със сигурност не съм виновна аз – отговорих на глас и се възползвах от момента, за да се отдръпна от вратата. Не тази, зад която риташе победеният шаман, а изходната.
Джордж се втурна към мен с гръмотевичен поглед.
И така, тръгнахме. Само че кралят нямаше какво да каже и днес наистина не беше по моя вина. Кой да знае, че Рик може да бъде такъв задник? Как изобщо можеше да си помисли да се ожени за момиче, за което кралят беше обещал да разкъса на публично място всеки който пипне даже и косъм от косата и?
– Джордж… – облегнах се с гръб на вратата.
Като се има предвид, че ръцете ми все още бяха вързани, се опитах да се пресегне и да натисна дръжката на вратата, където сега се намираше защитната татуировка.
Едно от нещата, които не бях взела предвид, беше, че сградата беше стара, дръжката беше халка, а вратата се отваряше навътре.
Както и да е, кралят ме настигна.
Той се наведе, погледна ме в очите, шумно вдиша аромата ми, после ме избута настрани, отвори лично вратата и леко ме избута навън. Озовах се на познатия малък площад, прилежащ към този планински параклис.
За моя пълна изненада не бях сама на площадката.
– Карм! – каза…
– Гриша – издишах и дори се втурнах към грифона, но бях ловко хванат за кръста.
Задържаха ме за да ми изръмжат:
– Какъв Гриша? Моят грифон се казва Карм!
Наш – искаше ми се да кажа. В края на краищата към мен той също летеше.
Но това щеше да прозвучи твърде двусмислено, а аз бях разсеяна от нещо друго:
– Как ме намерихте?
Джордж не хареса въпроса. Очевидно щеше да предпочете, ако изобщо не се бях губила.
– Чрез магическия фар в амулета, който ти даде майка ми.
– Не нося твой радиомаяк? – Зачудих се.
– Ще носиш! – Увери ме краля.
Не разбрах и той добави:
– Сега ще подпишеш документите за упълномощаване, а аз ще поставя маяци навсякъде по теб, от главата до петите.
Бях още по-изненадана – откога Джордж се нуждаеше от някакво разрешение?
Сякаш беше прочел мислите ми. Той затвори очи за миг и след това отговори:
– Разбира се, аз съм всемогъщ, Маргарет. Всичко ми е позволено. Но, наред с другите неща, трябва да се подчинявам и на закона, а магическото наблюдение на гражданите е забранено. Обикновеното наблюдение е позволено, но магическото не е.
Пауза и той добави:
– Все пак бих намерил вратичка, но освен закона има и твоята „мила“ баба. Уви, тя би вдигнала твърде много шум.
Уау. Уау. От Филиния се страхуват и я уважават!
– Но лейди Мира не е била обезпокоена? – Напомних аз.
– Това е лейди Мира. Първо, тя те е предупредила, и второ, в някои случаи ѝ е позволено повече от на мен.
Замислих се и кимнах. Ами да, Филиния не би обвинила кралицата майка на всички смъртни, херцогинята на Сонтор не е във война с нея. Тя не е обещала земите и на чужди хора!
– Това е, да летим – каза Негово величество.
Протегнах грубо вързаните си ръце по внушителен начин.
Изглеждаше, че изобщо нямат намерение да ме развързват, а Джордж нямаше нищо против. Но все пак той се опомни. Изви се, после над върха на показалеца му се появи бяла плазма, с която кралят преряза въжето.
– Това е всичко, Марго. Седни върху Карм.
– Гриша – поправих го аз тихо, с весела усмивка.
– Грифонът се казва Карм! – Тежко повтори монархът, недоволен от подобна наглост.
– Мм-хм.

Назад към част 17                                                            Напред към част 19

 

Яся Недотрога, Анна Гаврилова – Любимата адептка на Негово Величество – Книга 2 – Част 17

Глава 16

Група момичета, облечени в панталони и скъсени рокли, сякаш позират за снимка. Тази в средата имаше топка под крака си.
Адептката се беше опряла на нея като футболист и лично на мен ми изглеждаше странно.
– Някъде трябва да има подпис – каза Джим и като погледна на гърба на листа, обяви: – Първият женски отбор за игра с топка.
– Игра с топка? – Намесих се аз, макар че мислите ми вече бяха спрели.
Загледах се в рисунката, или по-скоро в двете жени от отбора.
– Марго, нима във вашия край няма игра с топка? – Изхърка Зубъра. – Е, топка! За какво говориш?
Казваше и нещо друго, но не можех да чуя, ушите ми бяха като памук. Само че там имаше снимка на Филиния. А до нея… същото момиче, само че с няколко години по-голямо.
Или пък Филиния беше второто момиче? Най-младата? Или…
– Маргарет, какво ти е? – След някаква дълга пауза гласът на Психото нахлу в съзнанието ми. – Бебе, добре ли си?
Изгледах като луда, но посочих с пръст и казах:
– Онези две момичета… те са едни и същи, нали? Или си въобразявам нещо?
Психопатът и Зубъра, в чиито погледи сега се отразяваше тревога, Заедно се наведоха към рисунката. Те я погледнаха, обърнаха се и Психо обобщи:
– Идентични. И двете много приличат на теб.
Чувствах се така, сякаш светът се е обърнал с главата надолу – дори се поколебах. Поех си дълбоко дъх, като си внушавах да се успокоя. Добре. Спри.
Междувременно МикВой отново погледна към гърба на листа и повтори:
– Първи женски национален отбор по футбол. Това е всичко, никакви други надписи. Дори не е посочена дата.
– Продължавай – помолих го тихо аз.
Дали това беше късмет, или закономерност, или може би аз го усещах, не знам. Но след няколко рисунки се натъкнахме на портрет на двойка.
Две момичета, едното прегърнало другото. И двете се усмихват с големи, невероятни усмивки.
– Добре – Джим погледна към гърба на листа, по навик.
И точно тогава го чух:
– Лейди Филиния и лейди Албрина Уейз.
Бях хвърлена във водовъртеж. Емоциите дойдоха изведнъж и се завихриха около мен като скреж. Не изглеждаше толкова шокиращо, но аз почти се разтреперих.
– Искаш да кажеш Албина?
– Албрина – повтори Миквой.
А Психото сложи ръка на кръста ми, сякаш усещаше, че падам.
Аз се държах. Ураганът прииждаше и отминаваше, оставяйки след себе си объркване и празнота.
Филиния и Ал… брина Уейз. Очевидно сестри и, по всичко личи, почти идентични.
– Просто не знаех, че баба ми е имала сестра – обясни тя хрипливо.
– Защо имала? – Каза сериозно Психото. – Може би все още има?
Поклатих отрицателно глава, но не обясних, че съм присъствала на погребението на Албина.
Определено е тя. Тя е! Само че баба имаше това фино, едва забележимо, едва различимо примижаване. Прекарах много време в опити да го възпроизведа, но не се получи, а това… Не можеш да го фалшифицираш.
Поколебах се, кимнах благодарно на Психото и пристъпих към папката. Извадих листа с портрета, намерих и взех рисунката на „националния отбор“, после прегледахме останалата част от папката, но нямаше други изображения на момичетата на Уейз.
– Марго, мисля, че това е просто недоразумение – опита се да ме успокои отново Психото. Очевидно реакцията ми изглеждаше пресилена.
– Всичко е наред. Просто е неочаквано.
Момчетата мълчаха.
Замислих се и взех цялата папка – беше огромна, а и беше в ненормален формат, но не можех да я оставя тук.
– Чудесно, имаш и трофеи – пошегува се Психото напрегнато.
Човекът за портали извади часовника си от джоба, погледна го и ни „зарадва“ с лошата новина. Времето ни беше изтекло и ако искахме да стигнем до закуската, трябваше да побързаме.
Така и направихме. Трудно е да се учи на празен стомах, а лично аз исках да пия чай.
– Добре – обобщи Психото. – Хайде да вървим, а утре или вдругиден ще се върнем.
Това е всичко. Слязохме долу.
Имах време да изтичам до общежитието, за да оставя там папката и да скрия гвоздея, който трябваше да се активира. Грабнах чантата с учебниците си, сложих порция месо на спящия в средата на леглото Жрец и потеглих към място, където можех да се нахраня.
Опитах се да не мисля за портрета на двойката, но това не се получи много добре. Филиния и Албрина… Можеше да го отпишеш като съвпадение, да измислиш хиляди обяснения, да твърдиш, че няма как Албрина да се е озовала на Земята и че тя и баба ми Албина са двама напълно различни човека.
Но първо, спомних си за ситуацията с подареното семе на съветника Паор, и второ… в къщата ни все още виси пейзаж от кралския замък в Биорма.
Много специфично място, намиращо се в едно много специфично кралство в този свят. Точно онова, което исках, но поради някаква ненормална заетост така и не успях да разбера за него.
И ако при Паор все още мога да се надявам на някаква грешка, то в случая със замъка – няма такива съвпадения. Не разбирам само едно – защо баба е нарисувала Биорм? Защо не е родовата резиденция на Уейз например?
И как се е озовала в нашия свят? Тя не е била магьосница.
Добре. Спри отново. Щом е ходила в Академията, значи е била магьосница. Може би дори момиче за портали?
Само че през всичките тези години около нея не се е случвало нищо странно. Нищо, което да ме накара да заподозря, че баба има някаква специална дарба.
Да, да, опитах се да не мисля, но целият ден беше като в мъгла. Почти получих слаба оценка от учителя Гримс и когато въздъхнах с облекчение, мислейки, че ученето ми най-сетне е приключило, се появи извънкласна работа.
Вместо заслужена почивка, трябваше да тичам обратно в общежитието, да се преоблека с униформата си и да отида на малкия полигон. Там татуировката ми обичайно се извиваше, реагирайки на толкова дружелюбния и усмихнат Тонс. И тогава започна приблизително същото като миналия път.
Асистентът на Тонс беше ученик от по-горен курс на име Рик Брайт. Мършав, учтив, но определено много нещастен. Отново беше пребит от тълпа момичета от първи курс, като тренираше удари и хватки под ръководството на кралския побратим.
Рик страдаше, стенеше, но издържаше.
Изтърпя ударите от мен – а аз го ритнах три пъти в капачката на коляното! – той го прие дори с усмивка. Цялата му външност изразяваше максимална добронамереност, но в същото време се взираше напрегнато в деколтето на блузата ми, сякаш чакаше да види дали рубинът няма да изскочи от него.
Медальонът не изскочи. А до края на тренировката бях взела важно решение, което нямаше нищо общо с борбата. Няма да разследвам кръвната линия и кралство Биорм, а просто ще поговоря с Филиния.
Веднага след тренировката ще ѝ напиша бележка, че трябва да поговорим. Може би това ще даде тласък на нейните мистериозни, неразрешени случаи?
Обратно в стаята обаче подскочих и се хванах за сърцето, като за начало. Обичайната тишина в определените ми стаи беше нарушена от приглушената мелодия на телефонния звън.
Бях твърде отвикнал от звъненето. Дори знанието, че мобилният ми телефон е зареден и хваща мрежата, не смекчи изненадата. Заключвайки вратата, се втурнах да търся джаджата, която бях скрила от Жреца.
По това време телефонът беше замлъкнал, но контактът на обаждащия се, разбира се, все още се показваше. Или по-скоро дисплеят показваше цели осем пропуснати повиквания.
Шумно издишвайки, натиснах сензорния бутон.
– Здравей, мамо.
Всъщност това беше малко неочаквано. Не обаждане от майка ми, а фактът, че въпреки активните връзки и мрежи ми се обажда само майка ми. Приятелите ми също можеха да ми се обадят, но мълчаха, а чичо ми само от време на време изпращаше съобщения.
Но така или иначе нямаше време за комуникация – бях твърде погълната от неземни дела.
Все пак беше добре да чуя майка ми – тяхната група беше пусната обратно в цивилизацията.
– Ще бъдем в града за около седмица – каза мама. – Маргарет, как си?
ПСлед това последваха въпроси за здравето ми, обучението ми и новата ми среда. За трудностите при изучаването на езика – въпреки мечтата ми да уча в Англия, нямах затруднения с езика.
И всичко щеше да е наред, но в края на разговора имаше един логичен въпрос:
– Марго, скъпа, защо не изпратиш снимки?
Ъм…! Снимки!
Да лъжеш майка си е много лошо. Това е неприемливо. Но…
– Мамо, нещо не е наред с фотоапарата ми, той е повреден.
– Така че снимай с някой друг? – Последва разумен отговор. – Можеш да помолиш някого за телефон, нали?
– Еми… – отговорих аз.
– Маргарет? – Мама се разтревожи. Тя беше напрегната през целия разговор.
– Ще направя снимка. Непременно ще направя снимка и ще ти я изпратя.
Говорихме известно време, след което сложих слушалката и се проснах на леглото. В главата ми, не досадно, а съвсем осезаемо, се блъскаше мисълта – ами ако измамата на тази фирма започне да се разкрива?
В края на краищата със сигурност не съм единственият измамен студент. Лично аз не стигнах до полицията, но други със сигурност ще стигнат до нея.
Ако случаят бъде взет в производство, започнат разследване, може да се окаже, че ще се обадят не на мен, а на майка ми – в края на краищата именно тя фигурира в договора като платец.
Какво ще стане, ако ѝ се обадят? Имам предвид, че тя се свързва с мен от време на време.
Опитах се да се поставя на мястото на майка ми и по гръбнака ми преминаха лоши тръпки. Ако разбереше, че не съм стигнала до колежа, щеше да си помисли какви ли не неща.
Но да призная, че се намирам в друг свят, е доста голям скок. Мама със сигурност ще се побърка.
Какво да правя? Уви, нямах никаква идея! Затова по навик събрах целия си оптимизъм на куп и стигнах до заключението, че ще решавам проблемите, когато те дойдат.
Сегашният належащ въпрос е снимките да докажат, че съм добре. Те трябва да бъдат направени! Но не мога да бъда снимана в средновековни рокли.
В бележката си до Филиния включих бележка, в която я моля да донесе куфар с мои вещи от замъка.
Докато вървях към портата, обмислях как и къде да правя снимки – вариантите не бяха идеални, но ги имаше.
И когато стигнах до портата, ме очакваше нова изненада.
Едва бях наближила портата, когато едно от момчетата, които работеха като пратеници, се втурна към мен. Той държеше малък плик, който заинтересува не само мен.
Като начало момчето беше спряно от един от „незабележимите мъже“. Едва след като се увери, че писмото не хапе, шпионинът позволи на момчето да продължи.
Той се изнерви! Но пък ми подаде плика с думите:
– Слугата ви очакваше, но не ви дочака. Той ме помоли да ви предам това.
Кимнах с благодарност и дадох на момчето една малка монета. Отворих плика и прочетох писмото.
Съвпадение, но това беше от Филиния. Херцогинята се извиняваше за дългото си отсъствие и казваше, че ще пристигне в столицата в края на седмицата. Следобеда, в почивния ми ден, щяла да бъде напълно свободна.
Филиния нямаше търпение да се срещнем и да поговори, както и аз. Не промених собствената си бележка, а му я предадох с думи:
– Предайте на слугата, че ще дойда в имението в почивния си ден, следобед.
Момчето кимна, получи още една монета и си тръгна.
Вторият път вече не го провериха. Но шпионина ме погледна много строго, невероятно строго.
Е, издишах и най-накрая се абстрахирах от цялата ситуация с роднинските връзки. Ще го разберем! Съвсем скоро ще се видя с Филиния и ще решим всичко.
А сега мога да посветя енергията си на ученето. Да си напиша домашните, да се подготвя за утрешните лекции и за новия урок с Номан. В стаята си имам и две тетрадки – една за Променящия се и за Сянката.
Освен това, много е важно, да активирам и да забия магически пирон в рамката на вратата!

Останалата част от седмицата премина светкавично и беше много ползотворна. Учех като зубър, дъвчех науката като маниак.
С пирона също се справих, макар че не беше лесно да разрежа ръката си, за да налея кръв в защитния предмет. Артефактите се съпротивляваха, създавайки непробиваема бариера.
Трябваше да сваля две от гривните „Дъх на неуязвимост“ и всички части от „Стъклена защита“. Тогава се случи порязването и пирона затрептя, когато влезе в контакт с кръвта ми.
Трябваше да изтичам до парка и да намеря тежък камък, за да го забия, а намирането му отне доста време, като се има предвид, че паркът беше добре поддържан, без всички боклуци, камъни и всичко останало.
Но в крайна сметка беше готово и аз въздъхнах с облекчение.
Е, Джордж, ако се появиш отново, за да смениш плочката за телепортация, ще бъдеш изненадан!
И също така имах време да попитам за тенденциите в местната зоология – за тях ми разказа не Зора, а един много компетентен Зубър.
Оказа се, че редките южни котенца от плешивата порода изобщо не могат да бъдат открити в столицата. Хидрите джуджета са невероятни и струват от хиляда златни и повече. Но пък кученцата от Ааран вече се продават на всеки ъгъл за стотина златни.
Сто! Не беше толкова страшно, колкото хиляда, но все пак нададох стенание:
– Ооо!
МикВой обясни подробно и как да стигна до мястото, където продават животните. При неволно изреченото „птичи пазар“ реагира с недоумение:
– Какво е това?
Да, беше станало недоразумение. Тук това място се наричаше по друг начин – пазар за кученца. След като изслушах инструкциите на МикВой, стигнах до тъжния извод, че едва ли въпросът ще бъде решен бързо.
На тържището за кученца можеш да намериш животно за всеки вкус, но равностойната замяна на Жреца е скъпа. Като цяло бях готова да похарча всичките си четиристотин и тридесет монети за подарък за Марк, но да нося такава сума на непознато място…
Разбира се, имах стражи и те нямаше да позволят да ограбят дамата, но такава кесия все пак беше много.
Реших да бъда благоразумна и да направя следното: да отида на пазарлъка с минималната сума, да огледам и ако си избера нещо – да се уговоря за нова среща и, може би, да оставя депозит.
След това още веднъж да поговоря с Марк – за да не се окаже, че давам на момчето пето колело от каруцата. А след това да го купя.
Планът беше прост и логичен, а единственото, което ме объркваше, беше липсата на компания. Затова, напускайки общежитието рано сутринта, бях малко тъжна.
В джоба на роклята си имах телефона си с изключен звук и малък портфейл. Планирах да закуся и да се отправя към портата.
И бях силно изненадана, когато асистентът на Тонс ме посрещна близо до общежитието.
– Добро утро, лейди Маргарет – учтиво каза Рик.
Отговорих му с учтива усмивка и известно време стояхме неподвижно.
След известна пауза Рик заговори:
– Моля да ме извините, но чух вчерашния ви разговор с Джим МикВой за търговията с кученца. Вие нямате с кого да отидете, а аз съм напълно свободен днес. Лейди Маргарет, мога ли да ви придружа?
Ем.
Бях много объркана и дори исках да откажа, но се замислих и кимнах несигурно. Защо не? Имам нужда от придружител, а Рик е местен. Може би той ще може да ми даде добър съвет как да си купя нещо?
Разбира се, бих могла да помоля за съвет шпионите на краля, но да поискам помощта им би било все едно да помоля самия Джордж. А на мен не ми се искаше да го правя. Трябва да стана независима и да създам свои собствени връзки.
В крайна сметка:
– Благодаря ти, Рик. За мен е удоволствие.
Ще разбера каква е специалността му, как се е озовал като асистент на Тонс и други подобни неща.
Закусихме заедно, после излязохме на портата. Там, под зорките погледи на няколко незабележими мъже, Рик хвана карета, помогна ми да вляза и сам се качи.
Карахме по тесните калдъръмени улички и в процеса на пътуване научих, че Рик ще бъде лечител.
– Много полезна професия – коментирах учтиво аз.
Той се съгласи, макар че не беше много щастлив от магията си. Искаше ли да бъде или елементалист, или боен маг? Съжалявам, но Рик не изглеждаше като агресивен, мачо тип. Джим също не изглеждаше така.
Когато стигнахме дотам, пуснахме шофьора и влязохме през портата, бях забравила всичко за новия си приятел.
Устата ми се отвори некултурно, а ръката ми инстинктивно посегна към джоба, където беше скрит телефонът ми. Това беше рефлекс! Често срещан за човек от моята цивилизация. В края на краищата, ако не го е заснел, значи нищо не се е случило.
Но се осъзнах навреме. Отдръпнах ръката си, но устата ми остана отворена.
Зад високите, широко отворени порти посетителите бяха посрещнати от жар птици. Нещо като пауни, само че червени и алени, с пламтящи от истински огън опашки.
На самия вход нарочно бяха разположени няколко търговски обекта – за да шокират посетителите още от прага. Трикът проработи върху мен.
От съвсем целеустремена дама се превърнах в момиче, ударено по главата от нещо тежко.
Разбира се, продавачът се затича към мен. Рик реагира скептично, а аз издишах:
– Колко струват птиците?
Оказа се, че са хиляда и двеста златни монети.
Научих също, че птиците не са запалими. Че огънят по перата им само изглежда обикновен. В действителност е различно – то не подпалва нищо и не наранява собственика.
Разбира се, не разполагах с достатъчно пари, но имах банкова сметка…
Тогава се намеси Рик и зададе един много основателен въпрос:
– Колко струва отглеждането на такава птица?
Увериха ни, че не струва много, но при по-внимателно разпитване се оказа, че е по-евтино да се поддържа самолет.
От сто и тридесет до сто и петдесет златни на седмица за храна и грижи! А птицата се нуждаеше и от редовни посещения при определен специалист – без специални процедури чудната опашка спираше да гори.
Изобщо ентусиазмът ми бързо намаля и ние, след като се преборихме с продавача, продължихме нататък. Виждах как шпионите на Джордж се плъзгат зад нас в сенките.
След като видяхме огнените птици, останалата част от пазара не беше толкова впечатляваща. Мозъкът ми излезе от ступора си и сега беше трудно да го изненадам.
Минахме покрай редицата със същите тези кученца, надникнахме в магазин, където хидрите седяха в стъклени аквариуми. После разгледахме котки с различна козина, а също така намерихме и един ъгъл, където се продаваха гризачи.
По ирония на съдбата нямаше плешиви котки, но имаше плешиви мишки. Същите като тези на починалия домашен любимец на Марк.
Мишките бяха голи, набръчкани, със стърчащи малки кътници. Гневни погледи и чифт скъсени, рудиментарни крила на гърба им.
Почти припаднах при вида на тази „красота“. Но все пак се замислих за възможността да уловя wi-fi сигнали и… да, отново посегнах към телефона.
И отново спрях точно навреме! В края на краищата, ако тези мишки имат същите свойства като Жреца, е абсолютно невъзможно да им покажа телефона. Изведнъж цялата компания ще полудее наведнъж?
Когато се отдалечихме от клетките, осъзнах, че проблемът, с който дойдох тук, дори не се опитва да бъде решен. С още по-голям ужас осъзнах, че Жреца изглежда незаменим.
– А какво ще кажеш за жабите? – Внезапно попита Рик.
– Какво имаш предвид?
– Ами момчето, за което избираш подарък, харесва ли жаби?
Преглътнах нервно, а придружителя ми каза…
– Лейди Маргарет, нека да погледнем!
– Само Маргарет – напомних му вероятно за пети път.
Рик кимна, но изглеждаше нервен. С всяка изминала минута ставаше все по-нервен.
Никога ли не беше говорил с момичета преди? Или за него беше твърде важно да ми направи добро впечатление?
– Жабите са там, доколкото си спомням – издиша Рик и посочи посоката. – Между другото, можем да поемем по кратък път.

Назад към част 16                                                       Напред към част 18

 

Яся Недотрога, Анна Гаврилова – Любимата адептка на Негово Величество – Книга 2 – Част 16

Глава 15

ДЖОРДЖ

Изслушах внимателно доклада за срещата на Маргарет със слугата и момчето Цестос и кимнах доволно. От друга страна, последвалият разговор с един от моите спецове ме накара да се замисля.
Почуках с пръсти по масата, замислен, и хъмнах.
Мисля, че ще го направя. Само че не точно сега. Има твърде много неща за вършене точно сега.
Потопих се отново в работата по документите, след което се срещнах с наследниците на Паор.
Съветникът, за голямо неудоволствие на роднините си, не беше променил решението си и беше завещал един от замъците си на разорената графиня Шалиер. В памет на нежните чувства, които ги свързваха преди много години.
Замъкът може и да беше малък, но се намираше на много живописно място, на брега на морето, и разполагаше с малко парче земя с отлични мини. Роднините по страничните линии бяха изпаднали в почти истерична ярост.
Разбира се, те бяха учтиви с мен, но след като отказах да се намеся и да отменя тази клауза от завещанието, заявиха, че ще се обърнат към съда.
– Моля ви – свих рамене аз. – Съдът съществува, за да решава такива спорове.
След няколко минути спорове на тема правосъдие не издържах повече и помолих посетителите да напуснат.
Тогава влезе майка ми. Тя буквално трепереше, развълнувана от предстоящия прием. Затрупа ме с информация за декора, цветовете на салфетките и други глупости.
Но тук трябваше да бъда търпелива. В края на краищата това не е кой да е, а моята собствена скъпа и много обичана майка.
Само че главата ми така бучеше след разговора с нея, че трябваше да се обеся. Спасението беше едно нощно обучение с Тонс. Без магия, само на чиста сръчност и сила, се блъскахме един друг в продължение на около половин час. После изпихме бутилка вино и се върнахме на импровизирания ринг.
Тонс погледна неодобрително тялото ми и попита:
– Дамата така и не ти върна татуировката?
– Изглежда, че тя изобщо не планира да го направи.
Побратима поклати мършавата си глава и каза:
– Разглезваш я. Тя ще ти се качи на врата за нула време.
– Не, няма да го направи! – Възразих искрено.
Но като си спомних стройните крака на лейди Маргарет, изведнъж осъзнах, че вариантът с врата не е толкова страшен. Ами тя ще седне, така че ще се надвеси…
– Ще те сложи под петата си – добави Тонс с познавателен тон.
Отново се сетих за стройните и крака и…
– Добре! Стига с този песимизъм – заповядах аз. – Приготви се. Бой!
Минута по-късно се търкаляхме по земята.
После Тонс куцаше и стенеше за нараняванията си. Но аз бях наранен много повече от това, просто не го показвах. Вече мислех за пътуването до Урмас, където щеше да се състои екзекуцията.
Беше неприятно да подлагам Марго на такова изпитание, но повече ме притесняваха начините за бягство. Може би не с карета? На ездачите е по-лесно да се измъкнат. От друга страна, ездачите, дори и да са увити от главата до петите, биха били по-лесно разпознаваеми.
А главната беда беше, че ако беше така, както се предполагаше, самият факт за привличането на семената щеше да стане публично известен.
Кралят на Урмас, а след него и останалите, бързо щеше да разбере за атракцията и да започне да търси този, който е направил трика.
Но… – поех си дълбоко дъх, – Марго е работа, която не може да се скрие в торба. А талантът ѝ може да бъде разкрит във всеки един момент.
Маговете умират рядко, разбира се, но умират и често, както Паор наскоро. Семето на дарбата може да полети към някоя дама по всяко време, например някъде на лекция, на разходка или на същия този бал.
А Дитрих и Азиус не са положили клетва за мълчание. Следователно единственото предимство, което имам, е времето. Трябва да се уверя и ако получа потвърждение, трябва да действам.
Но с какви действия?
Стиснах зъби, защото имаше само един изход.
Не фаворит, не… Марго трябва да се превърне в законна, пълноправна, грижливо пазена булка.
Брак. Зъбите ми се стиснаха още по-силно и побързах да прогоня мисълта.
По-късно. Точно сега трябваше да се подготвя за посещението си в Урмас. По дяволите. Защо в собствените ни каземати няма изгонени могъщи магове, които да бъдат екзекутирани?
Може би бихме могли да помолим някой от съседите ни за екстрадирането на такъв престъпник. Да заведем дело, с което да докажем, че той има наследство в нашите земи, и тогава да действаме?
Но последното беше фантазия, разбира се. Дори и да изфабрикуваме случай, това е дълъг процес, а ние се нуждаем от него бързо.
Следователно, Урмас.
Погледнах към Тонс, който знаеше много повече за Маргарет от останалите, и осъзнах, че този път няма да кажа на побратима си.
Защо не? Не знам. Просто няма да го направя, това е всичко.

МАРГАРЕТ

„Добре, Марго, щом си такава страхливка, намерих друг вариант – каза мрачно Зора, която по навик се катереше по крака ми.
Точно така. Никакво „здравей“ или „довиждане“.
„Добро утро и на теб – намекнах аз за некултурността.
Съществото само изхърка.
„Искаш да получиш законна защита? Намерих начин. Чувала ли си за Източната кула?“
Никога не бях чувал за Източната кула.
„Това е склад за боклуци“ – обясни Зора с готовност. – Там се изпраща всичко, което не може да се използва, но не може да се изхвърли. А в правилата на Академията не се споменава, че не могат да се вземат.
Няма споменаване, но има негласни правила, нали?
„Кулата заключена ли е?“ – Попитах, проверявайки това свое предчувствие.
„Не.“
Хм… Любопитен ход.
„Други адепти посещават ли я?“
„Маргарет, събуди се! – Възкликна възмутено Зора. – Учениците тук са предимно аристократи. Бели кости, синя кръв и все такива неща. Те не биха се замислили да се ровят из боклуците“.
Да, значи това все пак е боклук.
„Но не е препоръчително да питаш учителите дали можеш да надникнеш в кулата?“
Учения някак си се намръщи.
„Маргарет, искаш ли защита, или не?“
Общо взето, вариантът отново беше хлъзгав, най-малкото на ръба. А като се има предвид склонността ми да се забърквам в истории, да вляза в тази кула, без да си осигуря по-точна информация, не е вариант.
„Зора, благодаря ти“, наистина бях благодарна. – Но трябва да се посъветвам поне с майстор Номан“.
Съществото отново изхърка, явно на път да се обиди отново.
„Слушай, аз наистина, наистина оценявам усилията ти! Но ако отново ми се случи нещо непредвидено, първо, ще разочаровам баба си много и второ, със сигурност ще бъда изгонена.“
Във въображението ми Джордж потри ръце, а Зора изведнъж замълча.
„Да, не можеш да напускаш Академията при никакви обстоятелства“.
Хм?
„Трябва да се държим заедно – обясни Зора със странна сериозност. – Трябва да останеш близо до мен. Тук. За всеки случай.“
„Заради онова унищожително заклинание, нали?“ – Досетих се.
Зора отговори след пауза:
„Имам нужда от някой, който познава ситуацията и с когото мога да говоря“.
Някак твърде човешка позиция и, като се има предвид, че Зора не беше човек, малко странна. Но аз кимнах. После се замислих и уточних за кулата:
„Трябва ли просто да минем през боклука? За късмет? Или там има нещо специфично?“
„Разбира се, че е специфично“ – желираната маса на крака ми се разтрепери.
След това Зора ми каза, че вече е посетила склада и е намерила една врата, която е била премахната заедно с касата ѝ, и че нещото, което ми трябва, е скрито в тази каса.
Не беше артефакт, но почти. Пирон, който, забит в касата, заключва вратата за всички, освен за собственика. Всъщност затова, според Зора, вратата е била изтръгната заедно с касата – това е бил единственият начин да се отвори.
„Гвоздеят е активиран от кръвта и вече е загубил старата си връзка. Ще трябва да го извадиш, да го полееш и след това да го забиеш на мястото си, но само от вътрешната страна“.
„Защо отвътре?“ – Уточних.
„За да не може някой по-силен маг да го издърпа“ – промърмори Зора. – Проблематично е да се направи това през дърво, нали знаеш“.
„Точно така. Ами ако този маг влезе в стаята? Искам да кажа, имаш ли право да каниш гости?“
„Можеш, но не е препоръчително точно по тази причина“.
Кимнах. Така е. Значи, ако получа чудодейния пирон и пусна Джордж обратно в стаите, ще следя внимателно ръцете му. Ако се навърта близо до рамката на вратата, ще насъскам Жреца върху негово величество.
На следващата почивка хванах майстор Номан и го попитах за кулата. Ако не беше приятел на Филиния, нямаше да посмея, но както и да е, колебаех се, срамежливо, но се приближих до него.
Номан беше много изненадан, замисли се, после ме попита по-точно:
– Какво точно искаш от там?
– Таваните и кулите, пълни със стари вещи, са много интересни – отвърнах аз, като отклоних поглед.
– Хм… Лейди Маргарет, нямате ли достатъчно интересни неща за вършене в живота си?
Това беше добра забележка. Номан не знае всичко.
– Но не е забранено да се посещава кулата – промърмори учителят. – Нито пък е забранено да се вземат неща от нея. Но повярвай ми, в нея няма нищо ценно.
– Да.
Вечерта, след като отново се срещнах с Номан и имах частния си урок, обмислих подробностите за пътуването.
Нямаше да отида там сама, а дори ескортът на Зора не беше вариант. В края на краищата „голямата Зора“ е някъде в дълбините на Академията и само безобидна част от нея се движи из главната сграда.
Ако обаче цялата Зора трябваше да дойде с мен, определено щях да се стресна. Може би тя е добра, но благодаря, не искам да проверявам. Особено не сама.
Не мога да отида сама, затова трябва да се обадя на Джим. Но и Джим е добър приятел – добър, но крехък, а сега има нестабилна елементарна магия.
Това означава, че ни трябва Психо.
Мисълта, че нашата „банда“ отново ще се събере, ме изнервя. От друга страна, кулата в Академията не беше гора, Планината или дори Великият храм. Какво би могло да се случи там?
Не, определено можеше да се случи нещо, но… нека този път да е обикновено, а?
Докато заспивах, си мислех за това, че човекът от портала може да не се съгласи. Може би му е скучно с нас, първокурсниците. Освен това момчетата имат наказания, вечер са заети, а аз имам вечерен час.
Така че, ако искаме да влезем в кулата, ще трябва да е рано сутринта, преди занятията.
Но това е, ако съучастниците ми го одобрят. А ако не одобрят?
Заспах като в бездна и прекарах половината нощ в борба с призрачния Джордж. Нашият брутален крал протегна устни и ме целуна, а аз исках да се удавя в прегръдките му, но запазих дистанция и гордо отказах.
После с Джордж се изкачихме на тавана, който беше пълен с вратички… От всяка вратичка стърчеше по един пирон и всички те светеха със зловеща алена светлина.
Като цяло се радвах да се събудя на сутринта!
А на закуска, като се има предвид, че Психото вече се беше отделил от нас, отидох до масата на третокурсниците и извиках:
– Лим, мога ли да поговоря с теб за няколко минути?
Човекът от портала дойде до масата ни с поднос и тогава аз изказах предложението си на него и Джим. Дори им казах за пирона, че знам, че е там.
– Откъде получи информацията си? – Попита Психо. Но очите му вече горяха. Никой от аристократите наистина не се беше сетил да отиде на местното сметище.
– Просто знам – отвърнах, без да искам, а и без да имам право да издам Зора. – Това няма значение. Но аз наистина се нуждая от един пирон.
– Може би ще намерим още нещо интересно по пътя – усмихна се разбиращо МикВой.
След кратко обсъждане момчетата се съгласиха на всичко, дори и на това, че утре ще стават няколко часа по-рано. След това започна нормалният ученически ден.
Нормален ден в Академията за магия – да. Самата формулировка ме накара да изсумтя подигравателно. Но аз летях към часовете – въпреки неприязънта на някои от учителите, наистина се наслаждавах на обучението си.
Всички тези „Теории на магията“, „История на магическите изкуства“ и други „Магически потоци“ сякаш бяха създадени за мен. Сякаш винаги съм ги учила.
Дори майстор Номан, който знаеше първоначалното ми ниво, беше в лек шок. Той промълви на последния урок: „Може би си ме изиграл като глупак? Или може би самата Филиния не разбира нещо?“
Аз демонстративно пренебрегнах забележката, но се почувствах добре. Може би, ако настоявах, дори щях да получа похвала от Зора.
А на следващата сутрин…
На следващата сутрин бандата влезе в действие.
Срещнахме се на главния вход на главната сграда, а после, следвайки Психото, който беше по-опитен в местната география, стигнахме до източното крило. Там през една странична врата влязохме в сградата и се гмурнахме в коридора. А по-нататък – до входа на самата кула.
Масивната врата наистина беше отключена.
Преди да влезем, човекът от портала каза:
– Добре, изчакайте.
След това вдигна ръка и във въздуха се появиха няколко обикновени, универсални, достъпни за всички магове светулки.
Топчетата отдалеч приличаха на семена за подаръци и аз потръпнах. Веднага преместих погледа си към МикВой – Чудакът беше извадил вид факла, която вече ми беше позната тук. Малка тръбичка, над която след едно щракване се появи и ярка светулка.
После влязохме в приземния етаж на Източната кула, който беше просторен и безинтересен.
Тук бяха складирани строителни материали от всякакви видове и цветове. Някакви дъски, фрагменти от стълби, тухли, калдъръм и торби с цимент.
– Да – коментира Психо, като се оглеждаше наоколо.
– Ще продължим ли нататък? – Предложих аз.
Стигнахме до широкото стълбище, изкачихме се на следващия етаж, но после моделът се повтори.
– Маргарет, сигурна ли си? – Проговори МикВой.
– Да погледнем още по-високо, нали? – Отговорих аз и първа се втурнах към следващото стълбище, което се виждаше в далечината.
В момента не търсех толкова изтръгнатата врата, колкото Зора. Нещото знае, че идваме, значи трябва да е някъде тук, нали?
– Чакай, Марго. Не бързай – Психопатът, който командваше светулките, ме изпревари и тръгна пръв.
Зубрачът с факлата си го последва.
Бях в края на групата и когато изоставах, дори в полумрака на стената се виждаше черно петно. То примигна с белезникавите си очи, а аз с облекчение протегнах дланта си.
Психическият контакт беше установен веднага:
„Добре – каза Зора по обичайния си намръщен начин. – Тя е на горния етаж, под покрива“.
Кимнах, но третият етаж беше малко по-дълъг, тъй като строителните материали бяха смесени с другите неща, от които се интересуваха момчетата.
Стари декоративни доспехи, няколко огромни алхимични сандъка, както беше обяснил Психо. Лабораторни маси, някои шкафове и просто чекмеджета, пълни с празни флакони.
Четвъртият етаж се оказа още по-забавен.
Момчетата бяха готови да се заровят в боклуците, а аз се огледах и казах, че не виждам подходящия предмет тук, така че трябва да продължим нататък. Нещо повече…
– По-лесно е да се върви отгоре надолу – казах поучително. – Ако намерим нещо ценно, няма да ни се налага да го носим нагоре и после да се връщаме с него надолу.
Психото и Зубъра се съгласиха, макар че не бяха много ентусиазирани от идеята. Тогава предложих на МикВой да ми заеме фенерчето си, за да продължа сама, но той се възпротиви:
– Няма как. Няма да те пуснем да вървиш.
Отново нагоре.
И още веднъж.
Кулата изглеждаше някак безкрайна, но когато стигнахме до последния етаж и светлината на вълшебните светулки разкри от мрака гредите на тавана, моите спътници се провикнаха в хор:
– Уау.
И двамата изглеждаха така, сякаш се намират в трюма на кораб, пълен със съкровища.
Всъщност и тук имаше боклуци. Много боклуци! Но различни, по-човешки.
Тук се съхраняваха лични вещи, очевидно забравени или изгубени от адептите. Първото нещо, което привлече погледа ми, беше един клавесин, боядисан, но овехтял от времето.
Имаше неща като поставки за факли, няколко огледала и огромно кожено кресло. В далечината, върху нощно шкафче без чекмеджета, стоеше мраморен бюст на мъж. Външният вид на мъжа беше неприятен, а погледът му беше леко зловещ. Поколебах се и се обърнах, за да не ми се налага да го гледам.
„Да, тук – прошепна Зора, която беше успяла да се премести от дланта ми на обичайното си място върху глезена ми. – Поемете наляво, Маргарет.“
– Джим, защо все пак не ми дадеш назаем твоето нещо? – попитах отново.
Само че светулките на Психото се подчиняваха изключително на порталния човек и летяха само около него, а на пода беше ужасно тъмно. Всички прозорци, както и на предишните нива, бяха плътно запечатани с шперплат.
– Илюминари, Марго. Това нещо се нарича Илюминари. – МикВой все пак ми подаде фенера.
Разделихме се и много скоро намерих това, което търсех. Но без Зора щеше да е невъзможно – вратата беше блокирана от маса неща. Огромна тежка параванна врата, навито килимче, комплект мебелни вратички и дървени части от нещо.
Всъщност единственото, което можех да видя, беше парче от тази скоба. Тогава трябваше да се обадя на момчетата.
Заедно МикВой и Психото разбутаха отломките и аз останах изненадана.
– Уау – каза Психото. – Наистина е врата. – И вече делово: – И така, а къде е пиронът?
„В горния десен ъгъл, където дървото е напукано. Точно в пукнатината.“
Повторих тези думи.
Храфс погледна мястото и ме огледа с някакво неразбиране.
– Откъде знаеш, Марго? – Каза той полууверено. – Кой е твоят информатор?
Повдигнах рамене и изведнъж осъзнах, че не знам как да измъкна този пирон.
Взирах се объркано в момчетата и сякаш Храфс беше прочел мислите ми. Той поклати глава и въздъхна:
– О, деца, без мен ще сте загубени.
– Деца? – Възмути се МикВой. – Ти си само с две години по-голям.
– Три – възрази Храфс. – Отидох в Академията с една година закъснение.
С тези думи той извади от джоба си широки клещи. Намери един камък, почука по задната част на касата, за да накара пирона да изскочи малко, след което го извади с клещите.
– Ето ти го, бейби.
Вдигнах развълнувано длани нагоре, а миг по-късно изръмжах, защото МикВой беше заявил:
– Между другото, Бебето не е лош прякор. Зубър, Психопат и Бебе?
– Не – възрази Храфс за моя радост. – Твърде банално е. Аз наричам всички момичета бебета.
Пауза и Психо добави:
– Освен това Джордж няма да е щастлив, ако дадем на дамата му прякор. Искаме ли тя да има прякор? Нека просто да остане Марго.
Мисля, че се изчервих, но Джим побледня като гъба:
– Не докосвай Джордж. Нека някой друг да го ядоса.
Уау. Поне веднъж засилената „любов“ на краля работеше в моя полза.
– И така, какво става? – Психото се огледа наоколо. – Намерихме главното, сега ще гледаме безплатната програма?
Джим и аз кимнахме. Стиснах в ръката си заветната защита от нежелани посещения и отидох с момчетата до ъгъла, който ги интересуваше.
Но лично за мен търсенето на интересни неща, уви, не се получи. Нищо от нещата не привлече вниманието ми. Имаше нещо красиво, нещо откровено странно, но нищо, което да искам да взема със себе си.
Зора мълчеше, сякаш беше изгубила интерес към ситуацията, и без нейните подсказки боклуците си оставаха боклуци за мен. После същността се плъзна на пода и си тръгна.
Момчетата, напротив, бяха изпаднали в трескава възбуда. Ровеха из нещата като шопингхолици на новогодишна разпродажба. Накрая седнах в един ъгъл и зачаках момчетата да се наиграят. Безкрайното ръмжене и шумолене беше прекъсвано от възклицания като „уау!“ и „уау!“.
Поне не си навлякохме неприятности – казах си мислено.
Огледах се наоколо и се изплюх през рамо, за да не го заклеймя.
Минута по-късно се чу:
– Уау!
Последвано от:
– Марго, ела тук. Това ще ти хареса!
Станах от ниския, прегърбен стол, на който седях, и наистина отидох.
Викаше ме МикВой. Беше намерил огромна черна папка, плътно натъпкана с някакви рисунки.
– Виж, ах! – Възкликна Джим, като сияеше. – Вижте техниката!
Не знаех много за техниката, но рисунките изведнъж ме заинтересуваха. Изглеждаха много професионални, черно-бели, нарисувани с въглен или с молив.
– Какво имаш там? – Попита Психо и също се приближи.
Тримата се взирахме в многобройните творби. Джим ги прелистваше, а ние разглеждахме сцени от миналото на Академията. Същите стени и кули на главната сграда, същата статуя на майката настоятелка, но униформените одежди на адептите бяха с малко по-различна кройка.
Прическите също бяха различни, и то като цяло. Рисунките бяха толкова стари, колкото съдържанието на антикварен магазин.
Накрая Зубрача стигна до една странна композиция.
– Чакай – казах аз. – Какво е това?

Назад към част 15                                              Напред към част 17

 

 

Яся Недотрога, Анна Гаврилова – Любимата адептка на Негово Величество – Книга 2 – Част 15

Глава 14

Джордж дори не чакаше, а по-скоро изчакваше, като хищник в засада. Щом почуках и влязох, той вдигна поглед от книгата, която четеше, и кимна благосклонно.
Щом потънах на ръба на стола за гости, кралят каза:
– Преди да започнем, имам два въпроса към вас. Първо, появиха ли се някакви нови артефакти от вчера насам?
– Не – отговорих честно. Не смятах медальона на кралицата майка или върнатата плочка на Психото за нови артефакти.
– О, добре.
Радвам се! Но тогава той протегна дланта си и поиска:
– Върни ми амулета за телепортация.
Направих много големи, много кръгли очи.
– Марго! – Побутна ме Джордж.
– Това е грабеж, ваше величество.
Той вдигна вежда, несъгласен и съвсем не щастлив да се съпротивлява, а аз …
– Щях да ви го дам, но изглежда съм го загубила някъде.
Лицето на монарха рязко просветна, устните му се размърдаха в изчаквателна, ехидна усмивка.
– Така ли е? Марго, позволете ми да ви претърся.
Отдръпнах се. Това нормално ли е? Нямаше ли къде другаде да сложи ръцете си? Или отдавна не беше срещал моя добре нахранен, пристрастен към джаджите домашен любимец?
Но после се сетих за лейди Мира и…
– Ще кажа на майка ти. Тя ми каза да и съобщя, ако се случи нещо.
Не бих казала, че Джордж се е уплашил, но беше в лошо настроение. И стана сериозен:
– Маргарет, този амулет е инструмент за нарушаване на правилата. Просто ми го дай.
Поклатих упорито глава и изказах контрааргумент:
– Ами ако има спешен случай? Какво ще стане, ако имам нужда от спешна евакуация, а съм на петия етаж?
– Марго – изръмжа Джордж и аз побързах да се отдалеча от неприятната тема.
– Исках да поговоря с теб за вчерашния ден – казах тихо и смирено. – Не мога да преодолея случилото се.
Секунда, две и монархът шумно издиша.
Разбира се, той не беше забравил за амулета, но темата за семената беше по-важна.
– Джордж, това ще прозвучи странно и не го приемай погрешно – продължих аз – но имам съмнения относно връзката ми с Паор и бих искала да проверя. Ами ако това, което се случи снощи, няма нищо общо с роднинството? Ами ако семето се е привлякло само? Разбира се, дори и да е така, може да е било случайност, но… ами ако има някаква закономерност?
Кралят въздъхна и се облегна назад в стола си. Очаквах съпротива и дори присмех, но Джордж се съгласи:
– И аз съм мислил за това, Марго.
Пауза и той продължи:
– За моя радост силните магове не умират много често. Можеш да тестваш слабите, но трябва да потърсиш някой, за когото има риск да почине скоро. Тогава трябва да отидеш при умиращия и да го изчакаш, а ние нямаме представа как ще реагират семействата на подобно нещо. Искам да кажа, че това не е лесен тест, Маргарет.
Самата аз го осъзнах.
– Мислих за варианти и, знаеш ли, има един. Малко е суров за дама, а и рискуваме да привлечем голямо внимание. Но все още нямам други работещи идеи. Освен ако сами не убием някого.
Аз се задавих, а Джордж направи жест, че е твърде рано да се притеснявам, че това е било ирония.
– Какъв е планът? – Уточних.
Той ме погледна мрачно.
Тогава отново се почувствах неспокойна:
– След няколко дни ще се състои екзекуция в съседно кралство.
Тялото ми реагира с бягство на ледено студени тръпки. Екзекуция? Джордж отново ли се шегуваше?
– Те са престъпници – добави кралят. – Много опасни и изключително коварни наемни убийци.
Сега, когато беше ясно, че са убийци, беше малко по-лесно, но…?
– Наистина ли са виновни? Просто, нали знаете, случва се.
– Доказано е, че са виновни за установените случаи, а разследването е уверено, че не всички от тях са разкрити. Тези двамата определено ще бъдат екзекутирани.
Замислих се и отговорих:
– Не мога да гледам това.
Отговорът явно беше очакван, но в офиса все пак настъпи пауза. Тогава Джордж стана, напълни една чаша с вода и ми я донесе.
Изпих я жадно и то цялата! До последната капка! Едва тогава сюзеренът каза:
– Ще бъдем в края на площада, в една затворена карета. Ще изчакаме няколко минути и после ще тръгнем. Но вторият проблем е, че екзекуцията е публична и ако семената на дара дойдат при вас, в нашата карета, всички ще го видят.
Вече бях обмисляла ситуацията и си спомням, че реших да не се притеснявам. Сега обаче проблемът отново излизаше на дневен ред и това беше много плашещо.
– Трудно е да се прецени стойността на това да можеш да привличаш семена, Марго – каза Джордж, повтаряйки мислите ми.
– Да – промълвих аз, увивайки се в ученическата си роба.
Но все пак е необходимо да се разбере. Затова след още една дълга пауза казах:
– Добре, Джордж, съгласна съм.
Той кимна и аз…
– Но ви предупреждавам, че може да се разколебая и да променя решението си в последния момент. – Да, природата следва своя ход.
– Разбирам те. Ще видим. Ще решаваме в движение. На мен самия идеята не ми харесва, но няма друг вариант за сега. Или по-вероятно…
Засегнах се за тази дума. „По-вероятно“ какво? Какво има предвид?
Кралят ме погледна внимателно и извади изпод масата кутия с позната форма.
– Подаръкът, който дойде при теб вчера, беше донякъде изоставен. Трябва да проверим как се държат семената, които недвусмислено принадлежат на семейството.
Отново ме побиха тръпки.
– Готов си да рискуваш семената си, за да провериш способностите ми?
Звучеше толкова двусмислено, че се смутих. Но очите на Джордж блеснаха с нова сила, а устните му се изкривиха в иронична усмивка. За щастие негово величество не коментира на глас.
– Готова ли си, Марго? Да го отворя ли? – Попита той.
Не бях готова, но къде можех да отида?
– Отвори го, разбира се.
Тогава видях кадифената подплата и едно зърно. То блестеше много слабо, но когато капакът се отвори, заблестя по-силно. Бавно се издигна във въздуха и, ужас на ужасите, се приближи към мен.
Замръзнах. Перспективата да се превърна в магнит за всички семена изобщо беше ужасна. За това щяха да ме убият. В края на краищата в този случай се превръщам в заплаха за магическото наследство на всички семейства без изключение.
Междувременно блестящото кълбо полетя към мен, направи няколко елипси около главата ми, после нежно се потърка в бузата ми и се понесе обратно. Щом се оказа близо до Джордж, семето се спусна надолу и увисна над кутията. Когато кралят протегна ръка, то се остави да бъде вдигнато и без проблем се върна в кадифената подложка.
Сякаш планина беше паднала от раменете ми.
– Не всички – каза Джордж. – Но то все още реагираше странно.
– Как трябваше да реагира? – Попитах предпазливо.
– То не реагира. – Очакван отговор!
Но…
– А може би и ние с вас също сме роднини? Знаете ли, като с Паор?
Негово величество се намръщи.
– Цялата аристокрация е свързана в една или друга степен, Марго. Само че семената не реагират така на никой друг освен на теб.
– Проверихте ли?
Кралят отново се намръщи и изглеждаше така, сякаш знаеше нещо специално.
Можех да попитам. Предполагам, че разумно е трябвало да го направя. Но всеки по-нататъшен спор щеше да ни върне към темата за произхода на починалия съветник. А аз не исках да го повдигам.
Не можем ли просто да го проверим, това е всичко?
Когато разбрах, че разговорът е приключил, се измъкнах от стола.
Джордж също стана и пристъпи към мен. Разстоянието между нас беше значително, с масата като препятствие, но имах силното усещане, че нещо ще се случи. Неволно дори се наклоних към краля, но бързо се опомних и се отдръпнах.
Клекнах с реверанс и казах:
– Благодаря, Ваше величество. Мога ли вече да си тръгна?
Сюзеренът замръзна, погледна ме продължително и шумно си пое въздух.
Миг по-късно чух познат и неприятен звук:
– Предайте амулета за телепортация.
Ъм!
– Не мога.
– Какво имаш предвид?
– Няма да нарушавам повече правилата, но и няма да го върна – започнах да се отдръпвам към вратата. – Той сам се върна при мен. Нали не искаш амулетът, който си взел от мен, да пропълзи обратно при мен през столицата?
– Не бъди смешна!
Но Джордж все още го обмисляше, можеше да се види. Възползвах се от объркването на краля. Благодарих му още веднъж и когато стигнах до входната врата, отново направих реверанс, след което напуснах мястото на аудиенцията.
Зад нея се чу познатият звук:
– Мар-р-рго!

Имах много неща за вършене, включително да се подготвя за утрешните допълнителни уроци с Номан, но започнах с приятното.
Когато се прибрах в стаята си, извадих от чантата си тежката кожена чантичка, която Психото ми беше дал в междучасието, и развързах връзката.
Златните кръгчета се посипаха върху покривката на леглото, където се бях настанила, толкова красиви и блестящи!
– Уау – казах неволно и започнах да броя.
Беше по-трудно от броенето на банкноти и беше необичайно. В родния ми свят, където парите отдавна се бяха превърнали в числа по сметката, всичко се възприемаше по съвсем различен начин.
Но тук то беше малко, осезаемо и, най-важното, много!
Отначало просто броях, после донесох няколко книги, за да си организирам твърда повърхност, и започнах да подреждам кръгчетата в колонки. Процесът продължи дълго и завърши със сумата от четиристотин и тридесет златни монети.
Четиристотин и тридесет монети! Това е почти половин милион в земни пари!
Сумата ме накара да се замая, но тогава възникна въпросът – как бих могла да обменя това злато, когато се върна?
Спомних си закона за съкровищата – цялото това злато прилича на съкровище, а не мога да обясня произхода му.
Не помнех цифрата на данъка върху съкровищата, но тя определено беше космическа. Щастието веднага изчезна, заменено от тъга. Дори мисълта за пластините от златната женска, които все още не бяха продадени, не подобри настроението ми.
След няколко обиколки из стаята признах, че не съм била много умна, защото трябваше да попитам за преобразуването още в началото, когато бях договорила хонорара си с Филиния.
А какво да кажем за човека от портала Боксби? Той трябва да знае разликата между злато и банкноти и да…
Въздъхнах и реших отново да мисля позитивно. Не да катастрофизирам ситуацията, а напротив, да се радвам. В края на краищата пред мен са първите пари, които съм спечелила на този свят сам. И не са последните. Ще има още!
Между другото, на тези монети не беше Джордж, а някакъв друг профил. Отново се зачудих – ще приемат ли такова злато в Естриол, или ще трябва да сменям и него?
Мислите ми бяха прекъснати от Жреца, който се покатери през прозореца на спалнята. Котаракът скочи на пода, после се отърси, сякаш не беше плешив, а много пухкав и мокър. Той се огледа и се втурна… не, не към телефона. Домашният любимец се качи на леглото.
Един скок, втори и половината от грижливо монтираните колони се сгромолясаха.
Но аз не се ядосах. Просто хвърлих всичко обратно в чантата и, опитвайки се да усвоя мисълта за огромната сума пари, се отправих надолу.
Имах втора „среща“ преди вечеря, на портите на Академията. Днес ме чакаше един слуга с униформата ми за тренировките на Тонс и още един пакет месо за котката.
Слугата наистина чакаше на портата, само че… не сам. До него стоеше жена в тъмен костюм, която много приличаше на гувернантка. А до гувернантката седеше намръщен, подсмърчащ Марк.
Но това не беше всичко!
Веднага щом ме видяха и се придвижиха към портата, те бяха заобиколени от още трима мъже в незабележими дрехи. Охранителите, които бяха част от отряда, който пазеше Академията, също бяха напрегнати.
Въздъхнах мислено, като вдигнах очи към небето. Но нямаше нищо страшно, че хората на Джордж бяха тук. Бях по-загрижена за Марк.
Разбирах защо е тук, но какво щях да му кажа?
– Хей – каза гръмко слугата на Сонторс, като се взираше в мъжете в цивилни дрехи.
Те започнаха да обясняват нещо и аз, спомняйки си за ролята си на благородна наследница, се включих. Извиках от моята страна на оградата:
– Предаването към адептите не са забранени! Моля ви, спрете това безобразие!
Специалистите се обърнаха към мен. Тогава един от тях, вероятно най-възрастният, се приближи до решетките и каза с тих глас:
– Лейди Маргарет, имаме заповед от Негово Величество.
– Какви заповеди?
– Контрол, инспекция и претърсване.
Ами, Джордж, ами… Ами…
– Нищо особено. Допълнителна храна и бельо.
При думата „бельо“ мъжът, противно на очакванията ми, не се смути. Уви и за нещастие, колегите му все пак преровиха пакетите и след като погледнаха всички ни много недружелюбно, позволиха на триото да дойде при мен.
Тук, на портата, ръцете, пъхнати през решетките, по някаква причина не предизвикаха никаква реакция на системите за сигурност. След като приех предаването и благодарих на слугата, се обърнах към Марк…
– Здравей – казах тихо, с виновна усмивка.
– Как е той? – Подсмръкна шумно Марк. – Как е Жреца?
– Не е зле – издишах аз.
А момчето.
– Кога ще го върнеш?
Това е още по-неудобно. Мислех, че ценната котка вече е изоставена, но това беше обрат в събитията.
– Господин Марк – опита се да се намеси гувернантката.
– Кога ще ми върнете котката? – Повтори момчето много по-силно от преди.
– Моля ви, бъдете тихи – наложи се да помоля. – Отглеждането на животни на територията на училището е забранено и ако разберат за Жреца…
Марк ме погледна накриво и аз започнах да обяснявам.
– Виж, той дойде сам, нали? Наистина не разбирам защо се държи за мен, а и отначало бяхме в противоречие, но сега сме нещо като приятели.
– Искаш да кажеш, че няма да го върнеш? – юмруците на моя приятел тийнейджър се свиха от възмущение.
– Марк, опасявам се, че това не е мой избор. Слугите няма да излъжат – когато се появи за първи път, дни наред се опитвах да го хвана и да го върна, но Жреца сякаш го усети и се скри. Веднага щом спрях да го гоня, той се успокои и никога повече не се скри.
– Господин Марк – повтори гувернантката. – Вече сме обсъждали това. Баща ви веднага каза, че …
Очевидно те наистина бяха провели разговор. Бащата на момчето сигурно просто се радваше, че се е отървал от едно досадно животно.
– Но Жреца е мой! – Изкрещя момчето. И добави убийствено: – С кого ще дружа сега?
Хлипане и сълзи се търкулнаха по бузите на детето. Това беше убийствена гледка.
Искаше ми се да изрева. Но изведнъж ми хрумна идея:
– Защо да не ти взема друг домашен любимец? Какъвто домашен любимец пожелаеш.
Гувернантката изглеждаше ужасена, но Марк рязко се изправи.
– Пигмейска хидра! – Възкликна той. – Или дъгова змия! Или…
– Всяко животно, което не е опасно, в рамките на разумното – поправих се, сякаш изобщо бях искала да го кажа по този начин.
Детето веднага се сви назад. Махна с ръка, сякаш ме разпозна не само като крадец, но и като лъжец.
Трябваше да се оправдая:
– Марк, разбери, да отглеждаш животно – това е отговорна, изискваща обмислен подход дейност. Домашният любимец трябва да задоволява не само твоите нужди, но и нуждите на другите хора, живеещи близо до теб.
Този път гувернантката погледна благосклонно, но Марк беше убеден в „несправедливостта на света“.
– Ти си точно като тях – промърмори момчето. – Хайде, Маргарет. – Той се обърна рязко. – Довиждане!
Момчето избяга от портата, преди да успея да отговоря, а аз не исках да викам. В края на краищата, въпросът не е съвсем законен. У! Колко много неща са незаконни в този мой живот! Това е лудост.
– Лейди Маргарет – обади се слугата на Сонтор след кратко мълчание – имате ли някакви други инструкции или молби?
– Не, благодаря ви. Вие сте освободен.
Поклатих глава и слугата също се поклони.
Но аз останах. Облегнах се на решетката на портата и си помислих колко неприятно беше с Марк. Да, Жреца беше дошъл сам и нямаше намерение да си тръгне, поне засега. Освен това не съм готова да се разделя с тази опашата гад, но момчето…
Като цяло бяхме тихи, а хората на Джордж сякаш не можеха да ни чуят. Въпреки това самият първи специалист се приближи до мен и каза:
– Пигмейската хидра не е толкова опасна. Имаме такава в нашето отделение. Просто трябва редовно да я помпате с отрова, иначе ще ви ухапе и ще ви парализира.
– Парализира за колко време? – Попитах мрачно.
– От три дни до седмица.
Това е добре. Такъв домашен любимец трябва да се дава на десетгодишно момче.
– Но сега всички подаряват на Аарански кученца – каза тихо мъжът. – Много модерни, общо взето безопасни, а децата ги обичат.
– Какви са тези кученца? Никога не съм чувала за тях.
Хлъзгав въпрос, но невежеството ми беше прието.
– Спомняте ли си кучето, което живее при съседите ви? Онова от другата страна на оградата откъм граф Ормун?
Хлъцнах нервно. Дали говореше за онова „добро куче“, от което с Марк избягахме? Иска ми се да мога да забравя, но не мога.
– Ааранските кучета са същите, само че с два лакътя по-високи.
Това е всичко. Хвани ме. Ще припадна.
– Благодаря ти – промълвих аз. Усмихнах се напрегнато и тръгнах обратно към спалното помещение.
От този разговор обаче ми хрумна една полезна мисъл – че трябва да посетя местния пазар за птици. Просто да отида там и да си купя някое готино, но не много опасно животинче. Най-малкото някоя рядка южна котка като Жреца.
Само трябва да измисля с кого да отида там. В края на краищата и Психо, и МикВой са без отпуск през следващите няколко седмици, а аз нямам други приятели в Академията.

Назад към част 14                                                            Напред към част 16

 

 

 

Яся Недотрога, Анна Гаврилова – Любимата адептка на Негово Величество – Книга 2 – Част 14

Глава 13

ДЖОРДЖ

Н-н-наглост. Името “ Маргарет“ не съдържа тази буква, но я има във фамилното име.
Не мога да повярвам! Да ми предложи дял за експлоатацията на един артефакт! Не можах да повярвам, когато тя го каза.
Бях толкова изумен, че напълно забравих за друг, не по-малко важен въпрос. Но все още щеше да има възможност да го разбера.
И ако мозъкът на Марго отново се размъти, щях да се откажа от репутацията ѝ и да попитам директно Дитрих. Ще напиша: „Скъпи приятелю, след като се запознахте с младата дама, изгубихте ли някакви ценни вещи?“.
Това е интересен ход, между другото. Като се има предвид алчността на Дитрих, подобен въпрос би го отблъснал направо от Маргарет. Да убие всякакъв интерес.
Хъмках и, прикривайки усмивката си, се отправих към Калтум. Гневът ми избледня, когато си спомних за вчерашното ни бягство. Това приключение ме беше върнало много години назад – никога не бях мислил, че ще мога да изживея отново детството си. Чувствах се невероятно.
Глупаво, неподходящо, но забавно. Най-важното беше да не се разсмея, когато Калтум отново започна да се оплаква от неизвестните адепти, които бяха преодолели бариерата.
Когато се насочих към кабинета на ректора, се сблъсках с МикВой. Човекът блестеше като монета и почти танцуваше. Но когато ме видя, се спря.
– Е, МикВой, доволен ли си? – Попитах строго.
Адептът се сви и ме погледна с кръгли очи.
А аз намалих гласа си и добавих:
– Поздравявам ви, разбира се, но най-важното – не разказвайте на другите за вашия метод за ранно събуждане на специализацията.
Момчето се представи отлично на приемния изпит, демонстрираше и знания, и добра ерудиция. Но сега не разбирам:
– Извинете ме, ваше величество. Какъв метод имате предвид?
Аз се ухилих. Е, добре, добре.
– Смъртна опасност. Тя винаги стимулира развитието на магията, но развитието върви в посоката, необходима за оцеляването в тази ситуация. Стихиите се събуждат в теб, като въздухът е водещ. Искаш ли да бягаш по-бързо? Или да полетиш нагоре по дървото, за да избягаш от… златния Карум ?
Момчето се зачуди, а след миг се оцвети в розово.
– Предполагате ли, че това е…
– Точно така – кимнах аз.
Адептът се замисли и попита плахо:
– Ако е така, защо тогава специализацията на Марго не се е проявила? В края на краищата бяхме в смъртна опасност заедно.
Стиснах зъби – напомнянето беше неприятно. Щях да говоря за по-голямата психологическа устойчивост на Маргарет, но се поколебах. Спрях.
Вчерашният инцидент. Начинът, по който семето се беше държало… Ами ако това е било проява на магията на Марго? Това не е една от описаните специалности, но…
– Защото е индивидуално – отвърнах на МикВой. – При някои хора опасността подтиква към магията, но по-често тя прави обратното. Имало е случаи, в които опасността е привеждала магията в хибернация, дори при утвърдени магове. Затова силно те съветвам да не се впускаш повече в „приключения“.
Момчето се засрами, но промърмори:
– Как бих могъл? Ти затвори мен и Храфс в Академията.
– Трябва да затворя и Маргарет – измърморих аз.
Казах и продължих по пътя си. Желанието да извикам Марго на разговор точно сега беше непоносимо.
Няма магия, която да дава власт над семената на дарбата! Но аз съм крал и не мога да си затварям очите пред очевидното. Вчера се случи това, което се случи. То се случи. А магията… За всичко си има първи път.
И кой знае, може би специалността на Маргарет е отговор на нашия проблем. Ако семената престанат да отиват наникъде, ако започнат да гравитират към Маргарет, това може да даде шанс на нашия свят.
И ето къде почти се спънах. Току-що осъзнах, че простото съхраняване на семена не е добро. Те трябва да се предават, а предаването им винаги става по семейна линия. Единственият близък роднина на Маргарет е нейната баба, а тя не се нуждае от магическа дарба.
Значи Маргарет се нуждае от наследници? Собствени деца? И ако тенденцията за привличане на семената се запази, тогава… много от тях?
Да се размножава, да се размножава и пак да се размножава?
Аз дори спрях. Опитах се да помисля от кого Марго би могла да роди цяла орда деца и, като се има предвид, че ми дойде на ум само един кандидат, станах… нервен.
Е, да кажем. Да речем, че мога да се справя с тълпа деца, които изглеждат точно като мен! Но какво ще стане, ако потомството наследи характера на лейди Маргарет?
Честно казано, представих си тълпа от малолетни престъпници, които се катерят по всяка пукнатина, тичат към всякакъв вид неприятности, и се стреснах. О, не. Няма как.
Добре, ще го измислим. Най-важното е младата лейди Сонтор да не стигне сама до тази идея и да избяга в манастир.
Трябва да помисля за това. Помисля и видя дали принципът на предаване е нарушен в случая с Маргарет. Ако се окаже, че тя като господарка е в състояние да пренасочи семето на дарбата към несвързано с нея лице, тогава може да си отдъхна.
Засега въпросът остава отворен.
Още един удар с чукче по нервната ми система. С тези темпове скоро ще се наложи да отида при лечителите и да поискам успокоителна смес – и една бутилка няма да ми стигне.
Калтум все още хвърляше мълнии, но ме посреща с насмешка:
– О, Джордж! Каква изненада. Слушай, защо не си вземеш стая в мъжкото общежитие? Бих ти дал стая в женското общежитие, но се страхувам, че няма да ме разберат.
Усмихнах се. Много смешно.
А после отвърнах на удара:
– Как е разследването? Между другото, когато намерите адептите, не ги убивайте веднага, а ми ги предайте. Такива талантливи момчета са много важни за короната.
– Защо трябва да са момчета? – Подсмръкна Калтум. – Може би защитата е била нарушена от момичета?
– Страхотно предай ми момичетата. Аз харесвам момичета.
Ректорът най-сетне се усмихна и си стиснахме ръцете.
След това се свлякох на стола си и получих нов въпрос:
– Какво все пак се е случило с МикВой? Самият той, колкото и да настоявах, не искаше да каже.
– Нищо важно. Вероятно човекът просто се беше изплашил от разговора с мен.
Калтум кимна разбиращо и каза без ирония:
– Да, ти го можеш.
Наистина бих могъл. Миналата година дори изпратиха при мен за разговор няколко изоставащи със специализацията. След разговора и двамата имаха талант за бойна магия, но с уклон към защитата. Сега и двамата бяха отличници в поставянето на най-силните щитове.
– Говорейки за първокурсници, Калтум отново заговори. – Или по-скоро за една първокурсничка, Маргарет Сонтор.
Дори не се изненадах да чуя това име. Разбира се, че беше Маргарет, кой друг би бил?
– Имам една молба тук – ректорът вдигна плик от масата и аз се напрегнах за миг. – Беше от баба ѝ.
Издишах и се отпуснах, но не съвсем.
– Лейди Сонтор моли Маргарет да бъде извинена, за да присъства на прием в посолството на Тесмирн след един месец.
– И защо старата пе… хм, имам предвид Филиния, би искала да направи това?
– Тя иска да представи наследницата пред обществеността, както разбирам – каза Калтум.
– Защо в някакво посолство? Какво общо има това с Тесмирн? Защо не при нас? Не в двореца?
Попитах и веднага намерих отговора – в близко бъдеще в двореца не бяха планирани никакви събития. Е, ще има! Ще дам задача на майка ми, тя бързо ще намери повод за пищен прием.
Но основният въпрос беше следният: искам ли да представя Маргарет на обществото?
Вече съжалявах за запознанството на дамата с Дитрих и Азиус. А след това се появи и Ирнар, рядък вид ласкател.
От друга страна, колкото по-гръмко предявявах претенциите си към дамата, толкова по-малко хора щяха да са склонни да се забъркат с една красива и богата девойка. Всички поданици вече са наясно с нея, а на съседите и другите благородници трябва да се покаже, че не са глупаци, за да се карат с мен.
Мисълта за приема все още беше неприятна, но нямаше къде да се дяна. Да се представи в обществото беше твърде важна стъпка. В края на краищата това беше възможност да се утвърди като наследница и ако лиша Маргарет от тази възможност, Филиния няма да ми прости.
– Напиши отказ – казах на Калтум. – Мотивирай го с факта, че за адептите, предвид неразвитостта на магията им, е крайно нежелателно да контактуват толкова тясно с представители на други държави. Добави, че скоро ще има голям прием в двореца на негово величество Крал Джордж и там ще пуснеш адептката без проблеми.
Калтум се вгледа внимателно и:
– Джордж, защо не го напишеш сам?
Възмутих се от това:
– Да ти приличам на самоубиец?
Ректорът на нашата прекрасна Академия по магия изхърка:
– Аз приличам ли ти на такъв?
– Ти си извън обсега на Филиния, а аз съм по-близо. Тя вече е в парламента, наред с други неща.
– Всъщност херцогиня Сонтор също е член на Настоятелството на Академията – каза Калтум язвително. – Всъщност тя е била в него през всичките години, в които е била затворена, правела е редовни дарения и дори е гласувала.
Намръщих се, но не ми беше толкова жал за Калтум, колкото за самия мене.
– Ти пишеш – повторих аз. – Ти си по-дипломатичен и Филиния няма претенции към теб.
– А към теб? – Изненада се ректорът.
Повдигнах рамене, без да възнамерявам да му разказвам за проблемите, които вече съществуваха, и за тези, които предстоят. Калтум разбра. Той завъртя очи и престана да възразява.

МАРГАРЕТ

Не рискувах. Просто не рискувах. Имах достатъчно проблеми – вече бях объркала повече от достатъчно през последните няколко дни.
Така че отговорът ми беше кратко „не“.
Зора въздъхна шумно:
„Маргарет, защо се страхуваш? Казвам ти, че въпросът е много прост. Влизаш в кабинета на Гримс, вземаш един комплект амулети от далечния шкаф и си тръгваш тихо. Аз ще пазя.“
Това е чудесно. И най-важното – „напълно законно“.
„Зора, ти предлагаш да ограбя кабинета на учител“ – изтъкнах очевидното.
„Изобщо не е обир. Амулетите не принадлежат на Гримс, вече обясних това. Учителят ги е конфискувал от един адепт толкова отдавна, че той дори не си спомня. Било е в началото на преподавателската му кариера, бил е брутален и е взел много неща, но всички те са в шкафа, покрити с паяжини. Кълна се, че едва вчера погледнах в този шкаф“.
Извъртях очи и не отговорих. Спорът беше безсмислен, нямаше да се впускам в това.
Влизането в кабинета на Гримс беше престъпление не само от гледна точка на правилата на нашия славен университет, но и от гледна точка на обикновения закон. Това се нарича кражба.
„Но на теб ти трябва допълнителна ключалка на вратата, нали?“ – Чу се отново гласът на Зора.
„Не и на тази цена!“
Дори не ми се налага да си представям какво ще стане, ако ме хванат. Като се имат предвид всичките ми предишни „подвизи“, Джордж просто щеше да ме изгони.
След това ще ме настани в някакъв вид домашно обучение и ще изпрати учители, които да ме обучат да се специализирам в специалността на краля.
И това е добре, но какво ще каже Филиния? Тя се нуждае от прикритие, от достойна внучка, която да използва като оправдание, за да се върне в обществото. Прилична, а не такава, която е хваната да краде конфискувани артефакти! Някой, когото не се срамува да покаже на хората.
Е, не. И това „не“ беше много по-силно от предишното, когато Психото беше предложил да ловуваме разраснали се бръмбари.
“ Добре, не става – каза Зора, към която се бях обърнала за помощ и чиято идея сега отхвърлих. – Тогава ще живееш като в разграден двор“.
С тези думи съществото се измъкна от крака ми и се плъзна през камъка на пода, оставяйки ме сама с един доста сложен предмет. Потоци от магия. Трябваше да разберем същността им, да изучим свойствата им и да се научим да ги изчисляваме на хартия – за да можем да предвидим ефекта от маг от една или друга специализация, насочен към нас.
За мен предметът беше нещо средно между физика, езотерика и рисуване. Взирах се в черната дъска като дъб в необятната шир на небето.
И така мина следващият час. А в междучасието стигнах до МикВой. Най-напред разбрах, че е отведен при ректора – Калтум беше потвърдил факта, че дарбата е оформена.
– Бърз си – казах на глас.
Джим се усмихна, но миг по-късно, когато му прошепнах за златните женски плочки и му показах плътно завързания чувал, му стана лошо.
– Изглежда, че наказанието ни няма да се ограничи до един месец заточение – каза той тъжно. – Не трябваше да лъжа краля.
Погледнах го съчувствено, като със закъснение си помислих, че заедно сме нарушили дисциплината. Ако е така, трябва да подкрепя момчетата в почистването на мазето и в заточението им. Настроението ми отиде направо на нула.
– Маргарет, какво сега? – Виждайки изражението на лицето ми, момчето се стъписа.
– Няма нищо – отвърнах мъртвешки. – Ще се видим довечера. Ще дойда с теб, ще сортираме охлювите.
Той се задави с въздуха си. Забавно е, когато става дума за елементалист със специалност въздух.
– Ти луда ли си?
Казах не. Че сме се прецакали заедно, което означава, че съм длъжна да проявя солидарност.
– Дори не си и помисляй за това! – Искрено се възмути съученикът ми. – Няма какво да правиш в тези мазета!
Въздъхнах шумно, но бях достатъчно страхлива, за да не настоявам.
– Добре, просто ще се откажа от уикенда.
МикВой завъртя пръст в слепоочието ми.
– Маргарет, какво правиш? Аз и Психото изобщо не сме обидени, а напротив, радваме се, че поне теб те пощадиха! Помощта ти в мазето изобщо не е нужна, а да откажеш уикенда – пълна глупост. Защо?
Ъм…!
– По-добре да си починеш добре, а и за нас също.
– Ако остана тук, Джордж ще се срамува от себе си – предложих плахо аз.
Джим изхърка, после се разсмя.
– Джордж? Да се срамува? Такава е твоята представа!
Не се смутих, но почти. В съзнанието си знаех, че жертвата е безсмислена, а освен това нямах много време на този свят и две години щяха да минат бързо. Всеки уикенд си струва теглото в злато, но трябва да подкрепям момчетата, нали?
– Изхвърли тези глупости от главата си – каза МикВой. Звучеше твърдо, несломимо.
После погледна към чантата и добави:
– И след това не ни дължиш нищо. Знаеш ли колко струват пластините на златен Карум? А без теб сега нямаше да ги имаме. Така че се успокой, Маргарет.
Замислих се, кимнах много бавно и се отдръпнах, отстъпвайки Джим на съучениците. Не бях единствената, която искаше да се докосне до Зубъра; хората се стичаха на тълпи.
Трябваше да усвоя думите на Джим за солидарност и да занеса радостната вест за последната плячка на Психото.
Противно на прогнозите, Психото също не беше ентусиазиран. Той каза:
– О, глупости. Трябваше да го издухам.
Подадох му чантата… и той също ми даде. Неговият „подарък“ беше по-малък, но по-тежък. Чантата оказваше голям натиск върху рамото ми, след като напъхах в нея „новата чантичка“.
Но аз не се разстроих, напротив. Благодарих му и отново изказах мисълта си за уикендите и мазетата.
Психото едва не ме удари!
– Какви са тези идеи – възкликна човекът от портала. – Марго, ти луда ли си?
Не продължих спора, само кимнах и си тръгнах. Отидох в трапезарията, надявайки се да измъкна МикВой далеч от останалите.
Уви, не беше възможно да се отблъсне, хората бяха в лудост. Въпреки че най-интригуващото нещо беше напред…
Последният урок за деня беше прословутата медитация.
От една страна, хората се страхуваха от поражения от мен, а от друга – всички искаха да знаят как и по какъв начин ще се чувства сега МикВой.
Аудиторията, в която ни заведе майстор Номан, се различаваше от тази, която наскоро бях разрушила.
При това веднага бях удостоена с най-строгото:
– Адептка Сонтор, преди да започнем занятията, махни артефакта си.
Аз се подчиних. Под внимателните и възхитени погледи на съучениците си свалих верижката с рубинената висулка от врата си. После се замислих и се отървах и от подаръка на кралицата майка. Сложих бижутата в джоба на роклята си и седнах на разстланата постелка.
След това вниманието на всички се насочи към Джим, който се изчервяваше все повече и повече.
– Добре, нека не плашим МикВой – каза Номан. – Моля всички да седнат, да се отпуснат и да се погрижат за себе си.
Пауза и нов въпрос:
– Всички ли помнят инструкциите или трябва да ги повторя?
Разбира се, всички ги помниха – на теория общуването с подаръчно семе е съвсем просто.
– Добре, адепти, нека да започнем. И адептътка Сонтор! Ако нещо, то… – учителят се поколеба, очевидно избирайки заплаха, но накрая каза: – Моля те, Маргарет, контролирай се.
Кимнах и, както ме бяха научили, започнах да потъвам в медитация. Релаксация, вглеждане в себе си и доста бързо открих семето на дарбата. То беше в слънчевия ми сплит, малко, но ярко и плътно. Заля ме и чувство на огромна радост…
„Здравей“, казах мислено на семето. А отговорът беше съчувствие и топлина.
Вече нямаше нищо алено, а и смъртоносните ремъци не се появиха. Но аз нямах нужда от тях – бях толкова щастлива, че главата ми се завъртя.
Дори не знам с какво да го сравня. Нещо като чиста еуфория, само че не наркотична, а изненадващо правилна. Нещо много ценно, живо, силно, безкрайно обичащо света и… себе си.
Потънах в тези чувства, в това мълчаливо неизказано общуване. Опомних се едва след като чух звънене и тихия глас на Номан:
– Хайде, Маргарет. Събуди се.
Събудих се. Размахах мигли и осъзнах, че искам да се върна към медитацията.
Учителят и преподавателят ми на непълно работно време прочетоха мислите ми:
– Марго, не бързай. Не можеш да злоупотребяваш с медитацията.
Кимнах много неохотно, а после си спомних за насрочената след урока „среща“ и най-накрая се опомних.

Назад към част 13                                                      Напред към част 15

 

 

Яся Недотрога, Анна Гаврилова – Любимата адептка на Негово Величество – Книга 2 – Част 13

Глава 12

Джордж ме погледна снизходително и посегна към решетките от ковано желязо. Когато се опита да прокара ръката си през тях, се появи преграда.
Първо видях зеленикава светкавица и искри, а после част от оградата се превърна в огледална стена. Загледах се в нашите изкривени, магически осветени от огъня отражения, а кралят …
– Добре. Ще пробием отбраната тук.
С тези думи той запретна ръкави, закри очите си и зеленикавата магическа стена, която се бе превърнала във видима, започна да се отдалечава. Пред нас отново се появи най-обикновена ограда, увенчана с чугунени върхове.
Миг и…
– За какво стоиш там, Марго? Качвай се – каза Негово величество.
Устата ми се отвори. Нима си въобразявам нещо? Кралят не може, това е невероятно!
– Маргарет, времето е ограничено. Колкото по-дълго го задържам, толкова по-голям е рискът алармената система да се задейства.
Да… Ами оградата, тя е висока три метра и има само две стъпала? Освен това съм облечена в рокля и не съм добра в катеренето.
– Марго! – Само на мен ли ми се стори, или гласът на Джордж звучеше като смях?
В следващата секунда почти изкрещях. Две сенки се плъзнаха към нас от нищото и едната от тях попита с мъжки глас:
– Ваше Величество, мога ли да ви помогна?
Ааа! Той върна наблюдението? Какъв… умен човек!
– Да, помогни – каза Георг. – Подхвърлете дамата.
Но аз не бях подхвърлена; въздушното течение лесно ме пренесе през оградата. Току-що бях от тази страна, а сега бях там, върху меката трева на парка.
– Чудесно, благодаря ти – кимна Джордж и… ме последва.
Едната му ръка продължаваше да прави сложни движения, за да задържи пролуката в защитата, а другата се вкопчваше в решетките с невероятна скорост.
Само миг и това беше всичко. Той беше дори по-бърз от мен, но в момента, в който освободи защитата, пространството изведнъж заблестя в алено.
– О, прекалих – каза Джордж . – Марго, неможеше ли да се движиш по-бързо?
И от другата страна на оградата се чу звук:
– Ваше величество, може ли защитата да бъде угасена?
– Тя вече е безполезна.
След това тишината бе пронизана от нисък вой – не силен, но толкова силен, че накара зъбите ми да затреперят. И по острите върхове на най-близкия до нас участък започнаха да се появяват големи алени петна, като сигнални светлини.
Джордж вдигна поглед и като ме хвана за ръката, ме повлече навътре в парка. След няколко крачки, когато сирената изрева по-силно, кралят ускори ход.
Тогава ние на практика тичахме, провирайки се между странните препятствия, които се изпречваха на пътя ни: от земята израстваха полупрозрачни фигури на рицари и магове.
И те растяха постепенно, от периметъра към центъра. Тоест пред нас виждахме само шлемове и качулки, когато зад нас фигурите се изправиха в цял ръст.
– Не се обръщай – прошепна Джордж бягайки. – Не смей да ги докосваш!
– Какви са те изобщо?
– Охранители.
Добре. Виждам какви са!
– Те ловят нарушители?
– Да. Скоро ще се раздвижат, ще започнат да претърсват парка. Трябва да стигнем до вътрешния радиус, там няма охрана.
И това е всичко! Ние затичахме! Беше ми толкова познато, толкова обикновено, че почти се разсмях.
– Ако се забавляваш, ще те оставя тук – обеща Джордж , но това не звучеше твърде страшно.
А пет минути по-късно, когато стигнахме до радиуса и се скрихме зад един разперен храст, бях на ръба на истерията. Аз, лейди Маргарет Сонтор, наследница на голямо херцогство, седя в един храст с краля.
Сякаш сме навлезли в чужда градина!
– Какво е толкова смешно, Марго? – Не издържа Джордж. Наистина, на него самия също му беше забавно.
– Нищо, просто… Между другото, имаш пръстен.
Той погледна накриво.
– Имам много пръстени. Поне преди имах. Преди да те срещна.
Почти се разсмях отново. Но уточних:
– Невидимост. Пръстенът за невидимост. Искам да кажа, че можеше да…
– Не можех. Той нямаше да те защити от пазачите.
Все пак трябваше да използвам пръстена. Докато си поемахме дъх, учителите се събудиха. Сега те се втурнаха към пробития периметър и бяха повече, отколкото очаквах.
И всички бяха толкова разчорлени, толкова загрижени.
– Това не е смешно, Маргарет! – Опита се да ме накара да стана сериозна Джордж.
Уви, аз наистина се разсмях. Негово величество трябваше да сложи дланта си върху устата ми.
Точно в този момент покрай нас профуча Калтум, който ни проклинаше. Ректорът буквално хвърляше мълнии, а аз все още се смеех и не можех да се успокоя. Джордж обаче беше възвърнал самообладанието си. Изчаквайки подходящия момент, той ме повлече напред към женското общежитие. И там се сблъскахме с нов проблем…
Отново бяхме застанали в храстите. Джордж погледна първо към мен, после към сградата, после отново към мен и, усмихвайки се, бръкна в джоба си.
Секунда, втора и…
– Така. И това също ли? – Възмути се Негово Величество.
Аз не разбрах, а Джордж каза:
– Амулетът ти за телепортация липсва.
– Амулетът? Не е ли той…
– Той какво?
Е, трябваше да бъда по-конкретна:
– По някакъв начин го преконфигурирахте ли? Или просто го подменихте?
– Защо аз? – Изхърка Джордж.
Искреността, с която беше направено, само подчертаваше, че Джордж е замесен.
– Амулетът е изчезнал. Провери джобовете си – нареди той.
Аз го направих. Намерих не една, а две плочки, почти неразличими една от друга.
– Значи все пак е било размяна.
Въпросът на Джордж беше друг:
– Странно е, че амулетите са се преместили. Те не са защитни.
– Може би е въпрос на необходимост? Дали амулетите са разбрали, че имам нужда от тях, затова са се преместили?
Джордж се намръщи. Не му харесваше идеята, че може да се нуждая от телепортация.
После посочи една от табелките и каза:
– Телепортирай се с този. Но утре ще трябва да ми го предадеш. Запази втория амулет, за всеки случай.
Значи първият е от Психо? Е, така си и помислих.
– Мога ли да ти задам още един въпрос? – Издишах. И след утвърдително кимване изрекох: – Вторият амулет е настроен да се телепортирам при теб, където и да се намираш ли?
Зачудих се какво би станало, ако кралят не е на делова среща, а под душа, например. Или пък в спалнята с някоя любовница? Какво ще стане тогава?
Но реалността е по-малко провокативна:
– Той е настроен да те премести в кабинета ми.
Дори не знаех дали да се радвам, или да се разстроя. Само че моят вариант оставяше толкова много място за шеги. Прекалено опасно е обаче да се шегуваш с кралското семейство. Кабинетът е идеален!
– Всичко? – Каза кралят.
И накрая се отпусна:
– Върви вече, авантюристке.
Аз се подчиних. Вкарах „допълнителния“ амулет обратно в джоба си, но преди да активирам табелката, дадена от Психо, попитах:
– А ти?
Просто има нахлуване, някаква охрана, ядосани професори….
Кралят не отговори, но погледът му беше повече от красноречив. Имаш за кого да се тревожиш. Трябва да се тревожиш за професорите и стражите.
– Е, добре – издъхнах аз и преди да се случи нещо неприятно, добавих: – Приятни сънища, ваше величество.
Това е всичко. Натиснах една вдлъбнатина в плочата, само за да се озова миг по-късно в собствената си дневна. Вълшебните светлини светнаха и чух приглушената музика от известно телевизионно предаване.
Общо взето, Жреца беше както обикновено. И този път той сам намери телефона – какъв подлец! Но не можех да се сърдя на котарака, просто се радвах, че се върнах благополучно. Освен това бях уморена, сякаш върху главата ми бяха изсипали торба с камъни. Искаше ми се да заспя точно тук.
Но все пак се добрах до леглото и заспивайки, мислех за две неща – за безопасността и за Гриша.
Табелката, подарена от Психото, беше тук, в стаята ми. Ако е била подменена, значи някой е проникнал в стаята.
Какво ще ми донесе това? Проблеми, разбира се. Мислех си, че това е частно пространство, но тук идва забавното. Трябва да се направи нещо по отношение на сигурността, и то сега.
Що се отнася до грифона, все още не съм попитала как се справя. Върна ли се там, където му е мястото? Тежко ли е пострадал от гнева на краля? И какъв подарък мога да му дам в знак на благодарност за спасяването ми?

Сутринта в нашата Академия започна неприятно. Вместо на закуска всички адепти бяха извикани в голямата зала и тя беше толкова претъпкана, че беше трудно да се диша.
После дойде делегация от професори, начело с Калтум, който изглеждаше зле. Изнервен, ядосан, със зачервени от недоспиване очи. Той огледа адептите и попита, усилвайки гласа си с магия:
– Кой не е тук?
Едва тогава научих, че всички курсове, включително и нашият, си имат куратори. Те бяха тези, които оглеждаха лицата на събралите се, за да докладват, че всички са на мястото си.
Резултатът от проверката не се хареса на ректора. Той шумно засмука въздух с ноздрите си и обяви:
– Тази вечер в Академията се случи скандален инцидент. Няма причина да подозираме външни лица, това е един от вас.
Адептите се развълнуваха и започнаха да се гледат един друг, но аз не издържах повече и погледнах укорително към МикВой.
Той подскочи от възмущение! Пресегна се и изсъска:
– Марго, какво намекваш? – Направи пауза и после продължи: – Между другото, къде беше снощи?
На Джим му трябваше секунда, за да осъзнае собствения си въпрос, да го сравни със случващото се, и сега я гледаше укоризнено. В очите му се четеше: Марго, ти ли си замесена?
Направих безгрижна физиономия и се обърнах обратно към Калтум. Няколко секунди по-късно улових погледа му, който беше посветен лично на мен.
– Господа адепти, така или иначе ще разберем. И ви уверявам, че ще е по-лошо. По-добре е виновникът да си признае.
В редиците се разнесе шепот и накрая някой особено смел човек извика:
– Господин ректор, какво се случи?
– Опит се да пробие защитата – каза Калтум. – Достатъчно добър. Но това е нарушение и, отново, по-добре е извършителят или извършителите да си признаят сега.
Никой не го направи, разбира се, и аз трябваше да прехапя бузата си, защото въображението ми се развихри. Нарисувах си картина как негово величество излиза от тълпата и, свивайки рамене, заявява: аз!
Още няколко минути стоене, заплашително ръмжене от ректора и ни пуснаха. Все пак стигнахме до трапезарията, но тъй като бяхме дошли заедно, цялата академия, трапезарията също беше претъпкана.
Именно тук Психо се присъедини към нашата двойка.
– Марго, къде беше вчера? – Зададе той познатия въпрос. – Ние чакахме, а ти…
Размахах ръце:
– По някаква причина амулетът ти не работеше.
– Как? – Учуди се той. – Не може да е така. Дай ми го!
Имах амулета върху себе си, но не му го показах. Пошегувах се с него, като накрая обясних, че просто се страхувам да рискувам.
– Джордж, нали знаеш… обеща големи неприятности, ако изобщо мръдна.
Момчетата моментално се разкиснаха, защото знаеха.
– Добре. Ще донеса твоя дял на голямата почивка – прошепна Психо и отиде при своите. Там, където сега се хранеше трети курс.
Ние с МикВой седнахме и когато започнахме да закусваме, изведнъж задуха вятър. Бърз, кратък порив, който преобърна чашата ми и отнесе кифлата на МикВой.
– Какво беше това? – Бях объркана.
Джим порозовя и поклати глава, а аз се огледах наоколо, за да потърся копелето стихийник, което го беше направило.
Но виновникът – почувствах се като Калтум! – не беше открит никъде. Така че се наложи да отида за кафе за втори път.
А на първата лекция, посветена на една от ключовите исторически битки, всичко се случи. Лекторът зададе въпрос и покани МикВой да отговори, но той се изнерви и в аудиторията се разрази истински ураган.
Тетрадките и учебниците полетяха нагоре. Подгъвите на нашите мантии и полите на роклите на момичетата.
Всичко се завихряше. Едно особено кльощаво момиче започна да се засмуква в торнадото.
– Спри! – Изкрещя преподавателят. – Стоп. Прекрати веднага!
Не се получи. Лично аз се вкопчих в бюрото си и си помислих как съучениците ми да не забележат Зора, вкопчена в крака ми.
От друга страна, МикВой се беше превърнал в домат. Беше червен като пролетарско знаме.
„Отрежи го! – прозвуча в главата му. – „Нека се опомни!“
Веднага разбрах кой е „той“. Нов порив на вятъра, собствената ми коса се разпиля неприятно по лицето ми и аз изкрещях:
– МикВой, какво правиш?
Той не отговори. Протегнах ръка нагоре и побутнах приятеля си отстрани.
В същия момент усетих парене около пръстените и гривните – артефактите се приготвяха да бъда защитена. Но не беше необходима никаква защита. След втория удар с лакът Джим се съвзе и вятърът рязко утихна.
Ураганът изчезна, оставяйки след себе си разчорлени първокурсници и частично разрушена аудитория.
– Джим, какво беше това? – Издишах.
Но бях прекъсната от преподавателя:
– Адепт МикВой, стойте! – Изкрещя той гръмко.
Той пое няколко дълбоки вдишвания, оправи робата си и нареди:
– Всички адепти остават на местата си! МикВой, следвайте ме.
Джим потръпна, но нямаше къде да отиде. Той беше изведен навън, а ние бяхме оставени сами на себе си.
Отначало седяхме в шок. После някой се сети да попита:
– Маргарет, какво беше това?
Сякаш знаех.
– Какво, какво – чух от сладката двойка мои отдавнашни насилници. – Специалността в него се пробужда. Бях чела, че ако се случи внезапно, спонтанните изблици на сила са неизбежни.
След тези думи всички отново замръзнаха. В края на дългата пауза едно от момчетата попита отново:
– Специализация? Защо толкова рано?
Последва раздразнение:
– И аз искам!
Аудиторията се развесели, а адептите започнаха да разчистват и да събират тетрадките си. Много от тях бяха развълнувани, а аз дори малко им завиждах. Консултирах се със Зора:
„Значи той вече е елементалист? И въздухът е водещата стихия?“
„Точно така“ – промълви тя.
Кимнах, объркана – тъкмо си спомних, че исках да говоря със Зора. Но имаше два въпроса и не знаех с кой да започна. Кой беше по-важен? Магията, която, както се оказа вчера, все пак си отиваше, или намирането на защита срещу неканени гости?
Докато размишлявах, ни изпратиха един заместник.
Основният лектор нямаше да се върне и влезе… да, Джордж. Кралят държеше в ръцете си странна чанта, но, разбира се, тя не беше за него.
Джордж огледа всички с остро око, задържа се обичайно върху мен, после каза:
– Е, поздравления. Поздравления, адепти, за първото ви посвещение.
– Ваше величество – изпищя някакво русо момиче – сега винаги ли ще бъде така? Толкова ли е опасно? Ами ако МикВой има огнена магия?
Мдааа… Ако имаше огън, колективно щяхме да оплешивеем. В тази секунда обикнах артефактите си повече от всякога – те щяха да ме спасят, нали?
– Няма да е така – каза кралят. – МикВой е специален случай. Сигурен съм, че това няма да се повтори. И така, каква е вашата тема и докъде сте били?
Джордж погледна дъската, за да разбере каква е темата. Едно от момчетата, които седяха на първия ред, му каза къде е спряла лекцията.
– Добре – каза Джордж. Той стигна до катедрата, хвърли чантата върху нея и лекцията продължи.
Превърнах се отново в онази маймуна от анекдота – все още не можех да реша дали да се присъединя към умните, или към красивите. Тоест откъде да започна разговора.
Защитата на стаите беше важна по много причини. Най-основната беше Жреца и телефонът. Ако самият Джордж дойдеше да ме види, Жреца е добре, кралят знае за Адската котка. Но не мога да обясня произхода на извънземната джаджа.
А изчезващата магия… точно сега тя беше не толкова важна, колкото интересна. Спомняйки си събитията от миналата нощ, усетих почти непоносима тръпка.
Тази тръпка беше решила всичко!
„Зора, вчера говорих с една дама и тя каза, че магията от вашия свят бавно изчезва“.
„От моя свят?“ – Намеси се изненадано Зора.
„От нашия. Съжалявам, но се изразих погрешно. Магията напуска нашия свят, защото не всички семена на дарбата се връщат обратно. Те сякаш умират заедно с умиращите си собственици. Как може да е така?“
Съществото замълча за миг, преди да заговори:
„Да, наясно съм с този проблем. Но невъзвръщането на семената не може да е свързано с принципа на трансформация, който измислихме, нали?“
Кой за какво говореше.
Спомних си за засечката, която се беше появила при последния ни разговор. Аз тогава попитах: „От какво се притесняваш, защото в магията няма нищо лошо?“
Сега това има повече смисъл. Логично е да се свържат двата елемента заедно, но те наистина не си пасват. Какво общо има това заклинание за унищожение? Имам предвид, че семената не се връщат сами.
Замислих се и в главата ми щракна едно неприятно предчувствие. Ако семената са били примамени, те биха могли да бъдат унищожени. Но… Не, това е нищо.
„Едва ли е свързано с това“ – издишах мислено.
Уви, не прозвучах много уверено, а жадното и за знания тя забеляза и веднага зае ловна позиция.
„Марго? Има ли нещо, което не знам?“
„Не знаеш. – И преди да ме ухапеш: – Ще ти кажа, само те предупреждавам, че е тайна“.
Бях се разсеяла от лекцията – вниманието на Джордж беше твърде интензивно. Когато имах възможност, разказах на Зора накратко за семето, което ми беше дошло вчера. Добавих, че не е възможно да имам връзка с Паор.
„Сигурна ли си?“ – каза тя.
А аз… А аз вече не знаех!
Зора отново замълча, а отговорът ѝ съвпадна със собствената ми мисъл, което не ми хареса особено:
„Трябва да направим експеримент. Да се върнем там, където са свободните семена за подаръци, и да видим как ще се държат.“
Шах и мат. Мислено се стъписах. Първо, нямах представа как да направя теста. Второ, „свободните семена“ са там, където е смъртта. И като всеки нормален човек не харесвам тази тема. Предпочитам да избягам от Карумите, отколкото нещо подобно, мрачно.
Друг проблем е, че не може да направиш такъв експеримент сама. Но аз знам кой може да помогне.
Когато звънецът удари и хората започнаха да се отправят към следващата класна стая, аз се изправих и тръгнах към катедрата. Джордж не помръдна, чакайки със скръстени на гърдите ръце. Сигурно си е помислил, че му нося забранения амулет за телепортация.
– Ваше величество, можем ли да говорим? – Не се опитах да бъда фамилиарна, тъй като на практика бяхме на публично място.
– Не само „можем“, а трябва да поговорим, Маргарет – каза Джордж с някаква преструвка.
Не разбирам. Какво друго се беше случило?
Или пък е решил да се опита да ме обвини за ситуацията с МикВой? Тъй като сме приятели и понякога ми се случват различни неща, дали неотдавнашният ураган също беше моя грешка?
Ако случаят е такъв, не е смешно.
Но не за това говорехме. Джордж вдигна странната чанта и я протегна с думите:
– Ето.
Инстинктивно се дръпнах назад.
– Хайде, Маргарет. Вземи я. Тя е твоя!
Беше с размерите на малка зелка и не можех да си представя какво има в чантата.
– Хайде, вземи я – каза Джордж с подчертана привързаност. – Как мога да ти предложа нещо лошо?
Но това не беше предложение, а заповед. Трябваше да се подчиня.
Пристъпих напред, взех чантата, после развързах шнура, погледнах вътре и… изпитах силно желание да възкликна: Не е моя, подхвърлена ми е! Но инстинктът ми за самосъхранение ми подсказваше, че е по-добре да си призная.
– Кхм – казах аз.
– Това е отличен коментар – каза Джордж язвително.
От вчерашния приятен човек нямаше и следа, а негово величество беше невероятно раздразнен.
– И знаеш ли кое е най-хубавото? – Продължи той. – Нито ти, нито съучастниците ти дори не споменахте за унищожаването на женската. И това не беше обикновен Карум, а златен, Маргарет!
– Златните различни ли са? – Попитах плахо.
Джордж стисна зъби. Помислих си, че още миг и, очите му ще изхвръкнат.
Бях сигурна, че ще ми изкрещи, и то не по приятен начин, но владетелите са си владетели, за да дават положителен пример на нас, простосмъртните.
А Джордж… В последния момент той покри очите си, пое няколко дълбоки вдишвания и вместо ругатня чух почти спокоен глас:
– Повярвах на съучастниците ти, Марго. Но реших, за всеки случай, да изпратя следотърсачи в онази гора. Можеш ли да си представиш моята „радост“, когато докладът и тези – Джордж кимна към чантата в ръката ми – плочи ми бяха доставени тази сутрин?
Аз се намръщих и той добави, съскайки:
– И ти използва моя артефакт, за да унищожиш Карум. Моят рубин, Марго!
Беше безумно смущаващо – много смущаващо. Дори стиснах очи като коте, а после…
– Вземете го, моля – подадох чантата обратно. – Като компенсация за експлоатирането на рубина ти.
– За какво, за какво?
– Експлоатацията – затворих очи отново.
Джордж… Отново се страхувах за неговата цялост. Не, той едва не се бе пръснал на хиляди малки кралчета.
Но отново затвори очи, дълбоко дишане и вулканът, изхвърлящ лава, се превърна в непоклатим айсберг.
– Благодаря ти, Маргарет. Няма нужда. Запази плячката.
Издишах скришом – не се радвах на пластините, а на това, че бурята е отминала. Погледнах негово величество с големи, честни очи и тогава го чух, и то със социален тон:
– За какво искаше да говорим?
Рязката разлика в темите беше смущаваща, но аз казах:
– За семето на дара и вчера…
Джордж поклати отрицателно глава, прекъсвайки:
– Не тук и не сега. Това е твърде двусмислена тема.
– А…
– Ела в кабинета ми след часовете – нареди той.
– Кой? – Казах, без да се замислям.
Джордж ме погледна с поглед, от който мислите ми се разпръснаха като хлебарки. Направих забързан реверанс и отлетях. С едната ръка държах чантата си, а в другата стисках чантичката, пълна с пластини със златен женски Карум. Предполагам, че Психо ще бъде развълнуван, а МикВой – също.
Говорейки за последния – как е той? Вече върнал ли се е от… Хм, къде изобщо го отведоха?

Назад към част 12                                                         Напред към част 14

Яся Недотрога, Анна Гаврилова – Любимата адептка на Негово Величество – Книга 2 – Част 12

Глава 11

Кралицата майка наистина се готвеше да си легне, но когато ме видя, веднага забрави сънливостта си. Не минаха и пет минути и вече седяхме на малка масичка, а прислужницата сръчно наливаше чай.
Лейди Мира изглеждаше заинтригувана и лукава, но на мен ми се искаше да се разтреперя и да се увия в наметалото си, което ми беше отнето в покоите на майката на Джордж.
Така че бях останала със сравнително проста рокля, неподходяща за разходка из кралския дворец.
След няколко глътки чай дойде първият и най-неудобен въпрос:
– Маргарет, скъпа моя, толкова ми е приятно да се запозная с теб – провикна се лейди Мира. – Но моля ви, обяснете какво правите тук? Позволено ли е на адептите да напускат Академията? И през нощта.
Любопитството беше логично и аз със сигурност бях виновна за него. Но когато си спомних колко щастлив беше Джордж, когато пристигнах, нервите ми се скъсаха.
В крайна сметка казах нещо погрешно:
– Това беше Негово Величество. Примами ме с хитрост, коварство и предателство.
Кралицата майка беше изненадана, но в изненадата ѝ имаше нещо одобрително. Тя не осъди сина си.
– Маргарет, можеш ли да бъдеш по-конкретна?
– Тук съм заради един от неговите артефакти. Джордж ми даде няколко. Случайно натиснах нещо върху един от тях и се пренесох в кабинета му.
Отпих от чая си, а дамата продължи да се взира.
– А какво се случи след това? – Тя погледна към плоската кутия, която лежеше на ръба на масата.
Въздъхнах шумно и казах, без да се шегувам:
– Дойде един слуга. Той съобщи, че лорд Паор е мъртъв.
Кралицата майка се натъжи:
– Това се очакваше. Паор боледуваше от дълго време и лечителите бяха безсилни. Кончината му беше въпрос на време, но все пак беше жалко.
– И тогава това влетя в кабинета, направо през стената. – Отворих кутията и ѝ показах малка сребърна топка.
Семето, което преди малко беше много активно, най-накрая се беше успокоило. То лежеше в една кухина върху кадифена подложка и дори не си помисляше да отлети.
Кралицата майка примигна объркано и зададе въпроса, който наскоро си бях задала и аз:
– Вие и лорд Паор роднини ли сте?
Аз мълчах, а събеседницата ми се намръщи, явно обмисляйки нещо.
За момент в хола настъпи тишина, след което Мира каза:
– Не. Помня добре кръвната линия на Паор. Той се е кръстосал със Сонтор преди пет поколения, а с Уейз – преди седем. Това, разбира се, също е роднинство, но твърде далечно. Семената на дарбата не реагират на това.
Още една секунда и отново така познатото:
– Освен ако не е майка ти.
Нямаше време да кажа, че това няма нищо общо с майка ми.
– Паор не е имал деца, дори извънбрачни – каза Мира – но очевидно в живота се случват различни неща.
И тя се загледа по-силно от преди:
– Маргарет, защо се случи това?
Аз свих рамене. Чувствах се раздвоена и наистина не можех да обясня това.
Лейди Мира стана доста замислена и аз със закъснение споменах, че Дитрих и бодигардът му са били в кабинета по това време.
– Не е добре – каза кралицата. – Не е случай, който трябва да бъде известен на външни лица.
Още една глътка чай и кралицата майка попита:
– Разкажи ми отново, но подробно, с всички подробности. Като започнеш от момента, в който докосна артефакта, който Джордж ти даде, по неправилен начин.
Бузите ми станаха предателски розови. В съзнанието ми проблесна истинската картина: обличам наметалото си, вдигам амулета, който Психото ми беше подарил, и сериозно се питам дали да наруша правилата отново. В същото време съм толкова нетърпелива да взема своята част от златото и да сложа край на това приключение.
Именно желанието да приключа, да затворя сделката, беше основното! То беше причината да активирам амулета, който ме пренесе на съвсем друго място.
Не можех да си помисля, че Психото е сгрешил някъде. Амулетът или е бил пренастроен, или е бил подменен. Но кой го беше направил и кога?
Изчервих се по-силно отпреди и, мърморейки, че причината за телепортацията няма значение, започнах с проучването. Разказах всичко, като изключих само закачките на негово величество и чистата радост, че този път ме е надхитрил.
Когато започнах, лейди Мира изпрати прислужницата и разговорът стана съвсем конфиденциален.
След дълго мълчание кралицата майка обобщи:
– Това е много странна ситуация, Маргарет. Тя трябва да бъде разбрана и проучена. Но засега това е въпрос за възможното родство. Да, предполагам, че за това става въпрос.
Замислих се и останах безмълвна, а дамата добави:
– Очакваше се семето на дарбата на Паор да изчезне, защото той няма преки потомци, а фамилията Паор като цяло е малобройна. Но нека си пофантазираме, нали? Нека си представим, че вие и Паор сте напълно непознати. Ако се окаже, че умееш да привличаш семената на дарбите на други магове… Маргарет, това е много ценна дарба.
Опитах се да го осъзная.
Но осъзнах, че вариантът с роднините е много, много по-безопасен!
Макар да знаех със сигурност, че кръвните връзки с чуждестранен благородник са невъзможни – промълвих с надежда:
– Може би лорд Паор и аз сме… ами какво?
– Може би – кимна кралицата. – Има само една странна подробност. Знаеш ли, преди няколко седмици в хазната ни имаше необичаен инцидент.
Обърнах се да слушам, а кралицата майка замълча. Вместо обичайното обяснение, тя каза:
– Имам основание да смятам, че този инцидент се е случил точно когато си получавала магическия си дар.
Не разбирах нищо. Само че нямаше възможност да попитам. Лицето на лейди Мира стана такова, че изобщо не благоприятстваше любопитството.
Не, това е всичко.
– Магията постепенно си отива – неочаквано добави кралицата. – Семената на дара невинаги се връщат и това е огромен проблем. Той ни довежда до ръба на срива. Ако се появи някой, който може да контролира семената, да предотврати изчезването им или дори да ги открадне… Това е много ценно, но и много опасно умение, Маргарет.
– Разбирам – съгласих се с огорчение аз.
Този, който привлича магията? Добре тогава. Нека наистина да пофантазираме. Да кажем, че аз привличам. Но какво тогава?
Аз самата не се нуждая от повече от едно семе… Ако е така, тогава излиза, че в един момент ще трябва да се сбогувам със семената? Да ги дам на семействата, които са изчерпали семената си? Някои от тях ще бъдат одобрени, а други ще бъдат отхвърлени? И това въпреки факта, че семената не са злато, а много по-ценен, незаменим ресурс.
Представих си подобно разделение и съвсем се отчаях. Но после си спомних за договора си и издишах – все пак съм тук временно, така че е рано за паника.
Не е добре да бъда песимист. Тук и сега е по-добре просто да се отпусна. В края на краищата един път наистина е случайност. Вероятно точно това се е случило с мен.
Мира също стигна до същия извод, видимо се отпусна, а секунда по-късно чух:
– Скъпа, а какво ще кажеш за предателството на сина ми?
– Хм – отвърнах аз.
Кралицата майка пристъпи напред и попита с поверителен тон:
– Той ти се е натискал?
Имах странното усещане, че ако кажа „да“, дамата ще ръкопляска от радост.
Само че аз не го направих. Всъщност се намръщих. Защото коварството на Джордж не е за смях!
– Негово величество винаги се държи прилично – казах с най-социалния си тон. – Той е вежлив и учтив.
– Хайде – каза Мира. – Не ме лъжи!
Тази реплика ме изкара от релси и бузите ми отново порозовяха. А кралицата майка плавно се надигна от стола си:
– Почакай малко, искам да ти дам нещо.
Тя отиде в съседната стая и се върна с малък медальон на тънка верижка.
– Сложете го – каза Мира взискателно.
Взех висулката, защото на такива хора не се отказва, но когато се стигна до поставянето….
– Какво е това?
– Сигнален амулет – каза дамата с широка усмивка. – Маргарет, сложете го и запомнете… Ако синът ми се държи неподходящо или ви тормози по някакъв начин, или, не дай си боже, ви изнудва, или каквото и да било друго… просто стиснете медальона в ръката си и кажете името ми в ума си. Ще разбера, че имате нужда от помощ, и ще бъда там.
Представих си тази картина и тя не ми хареса. Единственото нещо, което ми липсва, е Мира в такива моменти. И откъде имам подозрения, че не аз съм този, когото тя ще подкрепи?
– Как можеш да разбереш къде съм? – Зададох предпазлив въпрос.
– По този начин маякът се активира заедно с повикването.
Въображението ми отново се раздвижи. Представих си как Джордж отново ръмжи и крещи; аз, притисната в ъгъла, но не и сломена; а после, използвайки радиомаяка, майка му идва при нас…
По дяволите… – едва не се изплъзна от устата си.
Но се усмихнах учтиво и дори пристегнах верижката около врата си. Но трябваше да преместя яката и тогава лейди Мира забеляза втората верижка, тази с рубина на нея.
Тя я забеляза и цъкна с език – знаеше за инцидента в академията. Поне не поиска да види самия артефакт, който беше сигурно скрит в деколтето ми.
– Благодаря ти – издишах аз. – Непременно ще го използвам в случай на опасност от страна на Джордж.
– Ако те притеснява, също ми се обади – каза Мира твърдо. – Аз ще бъда свидетел.
– Свидетел за какво?
– Компрометираща ситуация, какво друго!
Трябваше да помисля отново.
Беше толкова нетрадиционно, толкова необичайно за моя свят, че смисълът на казаното не ми дойде на ум веднага. Правилно ли разбирам, че мъж, който компрометира млада невинна дама, е длъжен да се ожени за нея?
– Но това не се отнася за кралете? – Попитах тихо.
Какво направи кралицата майка? Тя протегна отворена длан! Казвайки с това: „Не се притеснявай, Маргарет. За мен това се отнася и за краля! Всичко, което трябва да направиш, е да подадеш сигнал, а след това аз сама ще го направя.“
Устата ми се отвори при този словоред. Но преди да успея да кажа нещо друго, Джордж влезе в салона.

ДЖОРДЖ

Погледнах Тонс с желание за убийство:
– Шегуваш ли се? Или просто се подиграваш?
Приятелят ми махна виновно с ръка.
– Къде трябваше да я заведа?
– Къде? – В гласа ми прозвуча нещастие. – Тонс, дворецът е огромен! Защо си избрал майка ми? Защо точно нея?
Тонс отново разпери ръце, давайки да се разбере, че наистина не може да се сети за друг вариант.
– Добре – промълвих аз и като махнах на приятеля си, тръгнах към покоите на кралицата майка. Триумфът ми намаляваше.
А колко добре беше започнало! Бях хванал лейди Маргарет на местопрестъплението, което бе отворило толкова много възможности за маневриране, а сега имаше загадки и проблеми.
Дори проклех малко! Но после се съвзех и продължих по пътя си.
По пътя си мислех за Дитрих. Двамата с Азиус бяха напуснали двореца с доверена група и бяха на път към посолството на Откеим. Преди да се сбогуваме, аз, подбирайки внимателно думите си, разсъждавах за произхода на Маргарет.
По-специално за майката на това много двусмислено момиче. Направих всичко възможно да накарам Дитрих да отпише инцидента като извънбрачни връзки на Паор. Но няма друго разумно обяснение.
И няма да споделя неразумните с никого.
Дитрих може и да е съюзник, на практика приятел, но е абсолютно невъзможно да разкрия какво се е случило.
Марго може наистина да е роднина на Паор, защото в живота се случват всякакви неща, но аз съм почти сигурен, че случаят не е такъв. Снимката, която беше взета от галерията, е твърде прясна в паметта ми, за да осмисля случилото се.
Паор и Марго са аутсайдери! Но семето на подаръка дойде при Маргарет, предаде се в ръцете ѝ, припозна я като господарка. Човек може да се убеди, че това е първият и последният път, но има странна картина, а и има ясна ситуация с артефактите.
Това не беше само една татуировка. Защо при семената да е обратното?
Практически политнах нагоре по стълбите, почуках на познатата врата и минута по-късно вече стоях в дневната на майка ми.
Картината, която видях, отново не беше приятна: дамите пиеха чай.
Такива чаени партита са по-лоши от стратегическа среща с врага! Те раждат планове и интриги, от които главите на честните крале биха се раздували десетилетия наред.
– О, скъпи… – каза майка ми, като ме видя.
– Добър вечер – поклоних се учтиво аз.
А след това се загледах в Маргарет. Как бих могъл да я изкарам от този салон набързо?
Самата Марго помогна в изнасянето. Тя стана от стола си, усмихна се учтиво и каза:
– Лейди Мира, съжалявам, но трябва да тръгвам.
– Хм? – Кралицата се учуди на нахалството.
Но делото беше извършено! Марго вече бързаше към дивана, на чиято облегалка висеше наметалото ѝ.
– Благодаря ви за гостоприемството и разговора – продължи младата дама. – Но вече е късно и ако Академията разбере за отсъствието ми…
– Джордж няма да позволи това да се случи – каза майка ми. – Нали няма да позволиш, Джордж?
Аз се намръщих. Само че Академията е защитена и когато дадох на артефактора задачата да създаде амулета, не мислех, че дамата ще трябва да бъде върната.
Така че няма начин да я върна по същия начин. Освен това би било предизвикателство да проникна в Академията, без да бъда забелязан.
– Няма да го допусна – казах през стиснати зъби.
Майка ми се усмихна, но Марго не беше толкова оптимистично настроена. Тя притискаше кутията със семенцето към гърдите си, явно очаквайки наказание. Равносметка за поведението ѝ като цяло.
Възможността да поговорим беше примамлива. Но помислих, помислих и реших… да си замълча.
Просто да не казвам нищо. Да наруша модела. Да разчупя модела на момичешките очаквания.
– Хайде да вървим, Маргарет – казах спокойно.
Тя въздъхна безрадостно. И веднага щом пристъпих в коридора, от устата на нарушителката излетя:
– Джордж, ще ти обясня всичко.
Кимнах и като посочих посоката, казах:
– Да вървим.

МАРГАРЕТ

Очаквах мъмрене, порицание, изнудване, каквото и да било. Всичко друго, но не и това, което Джордж беше подготвил за мен. Той ни изведе на двора в пълна тишина и заповяда на един слуга да дойде при нас:
– Доведете коня.
Слугата веднага избяга, а аз останах – къде можех да отида? Но не можах да се въздържа да не му задам един въпрос:
– Защо искаш кон?
– Без причина. Трябва да изпроводя някого.
Беше неловко. На езика ми изникнаха и други въпроси, но аз геройски мълчах.
В тъмнината, размита от светлината на вълшебните фенери, Джордж изглеждаше особено масивен, като сурова, хищна планина. Свих се неволно до него, но все още нямаше къде да отида.
Когато докараха коня, монархът се издигна в седлото и се наведе, протягайки ръка към мен.
Още една засада. Просто не се справям добре с конете; на този свят бях виждала само един жив кон отблизо.
Аз съм нещо като аристократ, а те всички са обучени. Дори имам костюм за езда. Дори не мога да си представя как да се кача на чужд кон.
Въпреки това направих тази крачка. Поставих ръка в широката му длан и послушно използвах „стъпалото“, предложено от слугата в конюшнята. Той вдигна стиснатите си ръце, а след това, когато пристъпих, ме изхвърли нагоре, право в ръцете на краля.
Беше изненадващо ловко. Сякаш се бях качвала на кон стотици пъти.
Щом ръката на краля се уви около кръста ми, държейки ме здраво на място и придърпвайки ме към широкото си туловище, вече бяхме на път. Прекосихме територията на двореца и стигнахме до портите, които се отвориха сякаш от само себе си.
И тогава започна „романтиката“….
Нощен град в средновековен стил, който спи, могъщо цвилене на кон, прохлада и Джордж и аз. Все още се чувствах неловко, хапех отчаяно устните си, за да не кажа нещо глупаво. Последните се набиваха в главата ми с такава настойчивост, че не можех да не ахна.
И все още чаках отмъщение. Упреци, обвинения, някакъв вид репресии. В края на краищата съм нарушила, излъгала съм и дори няма да го отрека.
Но Джордж мълчеше през целия път до портата на Академията – или по-скоро до оградата, защото до портата не стигнахме. И именно тук, при оградата, чух неочакваното:
– Е, Марго? Да действаме ли според най-добрите традиции на твоята малка банда?
– Какви традиции? – Бях изумена.
Джордж слезе от коня и като протегна ръце, лесно ме свали от него.
– Трябва да пробием защитата на Академията. Няма друг начин да влезем.
Той прошепна нещо на коня и той закрачи нанякъде, далеч от мястото на престъплението. За миг останах смаяна, после попитах отново:
– Шегуваш ли се?
– Изглеждам ли като да се шегувам?

Назад към част 11                                                       Напред към част 13

 

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!