Зодиакална академия-Принцеса на сенките-книга 4-част 16

ТОРИ

Тръгнах по коридорите на зала „Юпитер“, а сърцето ми се разтуптяваше с пълна сила, защото знаех, че Кейлъб ме приближава. Денят беше ледено студен и якето и шапката ми се бяха сторили чудесна идея, докато не се съгласих да позволя на вампир да ме преследва. Косата ми беше залепнала за скалпа, където я бях пъхнала под вълнената шапка, а потта покриваше тялото ми под якето. Щях да ги сваля, но бях забелязала Кейлъб точно преди да вляза в тази сграда и не можех да губя и секунда.
Завих зад ъгъла и в бързината се спънах в собствените си крака, като проклех под носа си, докато се изправях.
Вратата до мен се отвори и Орион изведнъж застана на пътя ми. Спрях се и той мълчаливо ми посочи кабинета си.
Очите ми се разшириха от изненада и аз приех предложението му за помощ, без да кажа нито дума.
Ароматът на бърбън и тежкият бас на рок музиката ме посрещнаха, когато влязох вътре, а той ми отвори вратата на един шкаф.
Вмъкнах се в него без думи, като изхвърлих заглушителен балон, за да скрия от ловеца сърцебиенето и тежкото си дишане. Погледнах Орион между ламарините, докато той заемаше място зад бюрото си, вдигаше питието си към устните и записваше нещо, сякаш не му пукаше за нищо на света. Или за момичето в гардероба му. Не знаех дали това беше резултат от сближаването ни покрай сенките или просто от старото странно поведение на задник, но в този момент нямах намерение да го подлагам на съмнение.
Вратата се отвори и аз затаих дъх, когато Кейлъб надникна в офиса, къдравата му коса беше разрошена, а очите му бяха диви от тръпката на преследването.
Орион го попита рязко.
– Какво правиш в кабинета ми, Алтаир?
– Съжалявам, професоре – каза Кейлъб, макар че не звучеше извинително, а погледът му обикаляше стаята търсещо.- Търся Тори Вега, тя минавала ли е оттук?
– Тори?- Орион попита изненадано, а на челото му се появи лека бръчка, преди да я изглади също толкова бързо.- Измъчваш ли своя Източник?- Попита той.- Ти знаеш Кодекса.
Кейлъб изръмжа, оголвайки зъбите си.
– Не, не го правя, професоре. Ако трябва да знаете, ние играем игра. И като двама пълнолетни по взаимно съгласие, това зависи изцяло от нас.
Орион стана неестествено неподвижен, докато се взираше в Кейлъб.
– Ти я ловиш?- Попита той.
– Това беше нейна идея – каза Кейлъб, а гласът му придоби защитен тон, въпреки че запази агресивната си позиция.- И няма правила срещу това.
– Не. Но има много силни предупреждения срещу това, по много основателна причина…
– Е, може би ти не би могъл да се справиш с това, но аз напълно се контролирам. И ако нямаш нищо против, остават ми само шест минути, за да я намеря, така че ако не е тук, ти ми губиш времето.- Той не даде възможност на Орион да възрази, докато се обръщаше и се изстрелваше с вампирската си скорост. Вратата се захлопна зад него, като разтресе рамките на картините, които висяха по стените.
Проклет измамник! Не му се полагаше да използва дарбите си.
Орион се изправи на крака с ръмжене, като за миг почти изглеждаше, че ще се отдаде на преследване, но погледът му се плъзна към скривалището ми и вместо това се наведе напред, притискайки длани към бюрото. Направих крачка да изляза, но той рязко поклати глава, спирайки ме.
Изразът на лицето му ме накара да си помисля, че е адски ядосан, и започнах да се чудя дали случайно не съм се оставила на милостта на по-страшен вампир.
Сърдечният ми ритъм най-сетне спадаше към по-равномерен и аз си поех бавно дъх, когато Орион ми даде знак да напусна пределите на шкафа.
Повдигнах брадичка, докато излизах, разпръсквайки заглушаващия си балон, и погледът на Орион ме проследи.
– Благодаря – казах бързо.- Но наистина трябва да тръгвам, преди той…
– Седнете, мис Вега – заповяда Орион, а тонът му не оставяше място за преговори.
Колебаех се, гледах към вратата и се чудех дали просто да не си тръгна. Това не беше учебен час и бях дошла в кабинета му само защото ме беше поканил. Не бях нарушила никакви правила, така че той нямаше причина да ме държи тук.
– Ако избягаш, ще те хвана. И може би ще е по-добре да не насърчаваш втори вампир да те преследва днес?
Стиснах устни и се свлякох на стола, като залепих нахално изражение на лицето си. Погледнах часовника, който висеше зад него. Ако останех тук още пет минути, така или иначе щях да спечеля, така че вероятно си струваше лекцията, която усещах, че предстои.
– Какво съм направила лошо сега?- Попитах, а сенките се раздвижиха под кожата ми, сякаш усещаха дискомфорта ми.
Орион не седна и аз не пропуснах да отбележа, че позицията му, застанал над мен, е замислена така, че да бъде плашеща. Но честно казано, след всичко, което Наследниците редовно ми подхвърляха, един учител с комплекс на грухтящ човек едва ли щеше да ме уплаши скоро.
– Предполагам, че Кейлъб не те е запознал с Кодекса на вампирите? – Попита той, като ме гледаше така, сякаш беше съдия, жури и палач в едно.
– Преди няколко седмици дойде да ми говори за това, защото се чувствал зле, че е гледал как другите почти ме удавиха – казах пренебрежително.- Казах му, че не ми пука за това.
– Е, може би си е струвало да го изслушаш. Или поне сама да го разгледаш, преди да започнеш да го чукаш.
Вдигнах вежда на осъдителния му тон и се облегнах на стола си, сякаш беше проклет трон и аз бях кралицата на света. Навремето бях участвала в достатъчно разпити, за да знам как да играя и нямаше да падна в капана да си изгубя душата.
– Мисля, че сексуалният ми живот си е моя работа и е доста неуместно от ваша страна да го коментирате – казах бавно.
Той изпусна дълъг дъх.
– Помислих си, че може би ти и Дариус бихте могли…
Ръката ми се сви в юмрук и почти му изръмжах.
– Ако никога повече в живота си не погледна Дариус Акрукс, ще е твърде рано, по дяволите. Мразя го за това, което помогна на баща си да ни направи. Би трябвало да знаеш това по-добре от всеки друг, тъй като и ти си бил там. Или трябва да се преструвам, че не помня това, сър?
Орион всъщност имаше благоразумието да изглежда неудобно при това, като за момент сведе поглед, преди да продължи.
– Знаеш много добре, че нито Дариус, нито аз сме знаели какво ще направи баща му с вас двете. Дариус рискува собствения си живот вместо твоя онази нощ заради това, което изпитва към теб и…
– Глупости – изригнах, като ударих с юмрук по подлакътника на стола си и го накарах да избухне. Добре, може би все пак бях изгубила душата си. Пламъците гъделичкаха плътта ми, но при вида на яростта върху лицето на Орион успях да се накарам да ги задуша толкова бързо, колкото се бяха появили.- Вие двамата имате свои собствени планове срещу Лайънъл и когато се наложи, Дариус му позволи да хвърли сестра ми в онази шибана яма. Мен също. Няма да забравя това скоро.
– Няма ли просто да поговориш с Дариус? Може би тогава ще…
– По-скоро бих си извадила очите с ръждива лъжица. Свободна ли съм да тръгвам или имаш друга лекция, към която искаш да се върнеш, за наследника, за когото всъщност ми пука?- Попитах ядосано.
Орион изпусна дълъг дъх през носа си, което означаваше, че изпитвам търпението му, а аз имах огромното желание просто да стана и да изляза, за да разбера какво ще направи по въпроса. Сенките ставаха все по-неспокойни, шепнеха ми, пробягваха над погледа ми за миг, преди да се отдалечат.
Орион сведе очи към мен, явно решил да се върне към първоначалната си тема.
– В Кодекса има правила, които диктуват начина, по който един вампир трябва да се държи, но има и препоръки, които, макар и да не са откровен закон, силно ни се препоръчва да следваме. Една от тях е да не се отдаваме на лов.
– Защо?- Попитах, без да се интересувам, но исках да отвлека вниманието си от Дариус, шибания Акрукс.
– Защото това, което може да ти се струва като игра, всъщност се опира на най-първичните инстинкти на нашия вид. Поставяш се в позицията на жертва. И колкото повече Кейлъб позволява на инстинктите си да го водят и кръвта му да се напомпва от тръпката на преследването, толкова по-близо е до това да изгуби контрол. Знаеш колко по-силен е от теб, когато използва дарбите си, какво ще стане, ако те блъсне в стената толкова силно, че да ти пукне черепа? Или се нахвърли върху теб от голяма височина и ти счупи врата?
Преместих се неудобно на стола си.
– Никога не ми е правил подобно нещо – възразих аз. С изключение на онзи път, когато ме качи в една планина и аз наполовина си помислих, че ще ме убие. Но той не го направи, така че…
– Ами да предположим, че е в състояние да ограничи използването на дарбите си. Ами жаждата за кръв? Преследването изгражда жаждата за кръв от желание до болезнена нужда. Като се прибави и фактът, че му предлагаш и тялото си, на практика се превръщаш в нещо неустоимо за него във всяко едно отношение. Когато се впуснете в тази игра, двете най-първични желания на плътта му бягат от него и той приковава всеки грам от енергията и вниманието си, за да си извоюва и двете.
– Може би ми харесва всеки грам от вниманието му да е насочен към мен – отвърнах, макар че не можех да отрека бодливостта на опасението, което премина през мен при думите му. Бях забелязала начина, по който Кейлъб се държи понякога, когато играта не върви по неговия път или дори когато върви. Той можеше да бъде малко груб с мен, но никога повече, отколкото ми беше приятно. Никога не беше преминавал границата.
Орион извърна очи.
– Спомена, че има краен срок, искаш ли да уточниш?
Обмислях да му кажа да си гледа работата, но имах чувството, че няма да ме пусне от този офис, докато не проведем този уютен малък разговор, така че му дадох отговор.
– Когато един от нас започне играта, той има петнайсет минути, за да ме хване, преди тя да приключи.
– А ако не те хване?
– Тогава той не ме хапе. Това беше донякъде цялата причина, поради която предложих да започнем да я играем. Противно на това, в което сигурно искаш да вярваш, ухапването не е приятно, а и все още не съм достатъчно силна, за да се преборя с него, така че поне по този начин имам шанс.- Повдигнах рамене.
Орион въздъхна тежко и се свлече на мястото си.
– Разбирам защо може да ти е хрумнала тази идея, но тя не е добра. Дори ако господин Алтаир успее да се въздържи да не те ухапе, когато загуби, това вероятно ще го разгневи повече, отколкото можеш да проумееш. А има вероятност да доведе до това, че той отново да те проследи и да те ухапе така или иначе.
– Може би не му отдавате достатъчно доверие – казах бавно аз.
– А може би ти му даваш твърде много – отвърна той мрачно.- Коментарите ми не са за това кой е той, а какъв е, и знам много добре какво може да направи с един мъж зовът на толкова силна кръв като твоята.
Погледнах към часовника и усмивка дръпна устните ми.
– Е, може би ще разберем колко добре Кейлъб приема загубата – казах аз.- Защото той току-що загуби.
Устните на Орион потрепнаха, сякаш тази идея му допадна, но той потисна погледа си толкова бързо, че не можех да бъда сигурна.
– Просто бъди внимателна, мис Вега. И не очаквай повече помощ от мен, когато ти потрябва място, където да се скриеш.
– И защо ми помогна този път?
– Мислех, че си сестра ти…- Той се прекъсна, сякаш не трябваше да казва това, и аз повдигнах вежда към него.
– Играеш си игри със собствения си Източник?- Обвиних го.- Добре е да знам.
– Е, ако бъдеш така добра да не покриваш косата си с шапка в бъдеще, няма да имаме тези проблеми.
– Благодаря за съвета. Тъкмо си умирах за моден съвет от учител – казах и извъртях очи, докато излизах в коридора.
Преди Орион да успее да отговори, отвън се чу силен метален трясък и аз забързах през коридора, за да погледна към открития двор, който отделяше Юпитер Хол от Кълбото.
Кейлъб хвърли втора гигантска огнена топка към извитата златна стена на сградата и металическият трясък прозвуча отново, отеквайки по пода в краката ми. Той прокле гръмогласно, след което се изстреля, използвайки вампирската си скорост.
– Все още ли мислиш, че може да се справи с играта ти?- Попита многозначително Орион до мен, а аз прехапах устни при отговора. Защото, колкото и да не исках да го призная, вече не бях толкова сигурна.- Може би си мислиш, че просто преминавам границата и се опитвам да ти казвам какво да правиш без друга причина, освен че съм властен професор…
– Бих те нарекла мърморещ стар задник – вмъкнах аз, като му се усмихнах.
Той изхърка от смях и пъхна ръце в джобовете на панталоните си.
– Не толкова „стар“, аз съм само с осем години по-голям от теб.
– Да, така че когато ти си бил на моите години, аз съм била на десет – отбелязах аз.- Така че ти отново си на половината на моята възраст. Следователно, стар.
Орион се намръщи, сякаш не му харесваше, че изтъквам това, но защо му пукаше?
– Какво? Надяваше се, че ще станем най-добри приятелки и ще започнем да си сплитаме косите една на друга?- Подиграх се.
– Вече си имам най-добро приятелче – подиграва се той.
– Да. Имаш лош вкус за приятели.
Той отново се засмя и за най-странния момент наистина го почувствах като приятел. Искам да кажа, че той все още беше моят професор, все още беше задник, все още беше стар… но всъщност бяхме преживели и доста неща заедно. Беше се сражавал заедно с Дарси срещу нимфите и ни беше помогнал със сенките в момента, в който разбра, че сме прокълнати с тях. Няма въпроси. Дори и сега, когато се държеше като абсолютен откачалник на игрите ми с Кейлъб, той всъщност се опитваше да се грижи за мен. И може би наистина не му бях отдала дължимото за всичко това. Просто го бях сложил в един кюп с Дариус и му бях предложила същото дръзко поведение, което Драконът беше спечелил от мен. Освен това всъщност се бяхме забавлявали заедно на рождения му ден…
– Не знам дали някога съм ти благодарила – казах бавно, като му хвърлих страничен поглед.
– За какво, госпожице Вега?
– Можеш ли просто да се откажеш от тези глупости?- Попитах.- Поне когато не сме в час. Знаеш, че Вега дори не е името, с което съм израснала, нали? Просто се съгласихме да се наричаме с него, защото фамилията ни никога не е означавала нищо за нас, а хората не спираха да се занимават с нея. Имаме достатъчно проблеми да накараме хората да приемат, че имената ни са Тори и Дарси, без да се опитваме да се борим и с Вега. Но наистина бих предпочела просто да ме наричаш Тори, когато правим нашите сенчести работи или се мотаем на рождения ти ден или каквото и да било друго. Добре?
– Разбира се – отвърна той с усмивка, която го накара да изглежда самодоволен като дявол.- И така, скоро ли ще получа тази гривна или ти трябва време, за да разбереш какви цветове биха ми подхождали най-добре?
Изсмях се.
– Може би ще искаш да попиташ Дарси ако наистина искаш гривна за приятелство. Тя е добра в такива неща. Аз? Ще те заведа на едно нощно излизане, където ще открадна мотор от някой богат пич и ще те кача за една разходка, след което ще те надпия на бара, така че и двамата да се събудим и да съжаляваме, че не сме го направили. Такъв приятел съм аз.
– Звучи добре. Но аз съм на границата на алкохолизма, така че сериозно се съмнявам, че ще можеш да ме надпиеш на бара – пошегува се той.
– Откакто Лайънъл ми наложи сенките, всяка вечер се напивам до кома, за да мога да спя без кошмари, така че…
Погледът на Орион се стесни върху мен и осъзнах, че съм си позволила да кажа повече.
– Не се притеснявай за това. Ще се видим по-късно.- Обърнах се и се отдалечих от него, но преди да успея да направя три крачки, той се стрелна около мен и беше в лицето ми.
– Сенките не би трябвало да са толкова шумни, ако си ги усмирявала, както сме тренирали – каза той, като се намръщи срещу мен.- Потискаш ли ги, Тори?
Погледът, който ми хвърляше, беше загрижен, но и пресметлив. Може би бях малко строга към него заради връзката му с Дариус, но имах основателна причина за това. Той нямаше да иска да си играя със сенките, както правех аз. Нямаше да иска да се науча да ги контролирам толкова добре, колкото бях започнала. Защото искаше Дариус да има предимство.
– Ще се постарая повече – казах мило. През целия си живот бях лъгала учители, приемни родители, социални работници и полицаи. Бях дяволски добра в това и затръшнах защитните си стени обратно точно толкова бързо, колкото ги бях и спуснала.
Орион се намръщи, сякаш не беше сигурен, че вярва на думите ми, но аз само повдигнах вежди към него, чакайки да го каже.
Той въздъхна.
– Виж, ако се бориш с тях, докато си в Дома, тогава трябва да отидеш при Дариус. Знам, че двамата с него не се виждате точно сега, но ти обещавам, че по този въпрос той няма да направи нищо друго, освен да ти помогне.
Подсмихнах се на това и го заобиколих.
– Благодаря – казах пренебрежително. Сенките можеха да ме вземат, преди да отида да моля за помощ пред вратата на Дариус.- Но господин Текила ми помага прекрасно.
Отдалечих се от него и този път той ме остави да си тръгна. Какво друго можеше да каже във всеки случай? Това проклятие сега беше мое и аз щях да се справя с него по какъвто и да е начин, за да го преживея. Включително и да го прегърна.
Беше тъмно, когато излязох навън, и изпуснах дъх, който се издигна в облак от пара, когато започнах да вървя към къщата на Огън.
Проверих Атласа си, докато вървях, и открих няколко съобщения от Кейлъб с молба за реванш, които пренебрегнах. Помислих си дали Орион не е прав, че така или иначе отново ще ме преследва, но нямах намерение да се притеснявам. Кейлъб може и да беше глупак, който се съгласяваше с приятелите си задници, когато му беше изгодно, но също така ме беше водил в планината, когато ми беше адски ядосан, и не ме беше наранявал. Е… не повече, отколкото ми беше удобно. Затова реших да му се доверя поне в това. Може би ще се постарая да обсъдя с него лова малко по-подробно следващия път, когато останем насаме, само за да се уверя, че наистина сме на едно мнение за него.
Започнах да се разхождам из Огнената територия и за миг ми се стори, че чувам някой да ме вика по име. Огледах се, но не видях никого на пътеката, затова продължих отново.
Гейбриъл падна от небето точно пред мен, движейки се бързо като вампир, и ме накара да изкрещя от тревога.
– Какво, по дяволите?- Попитах, докато той стоеше пред мен, прибрал гигантските си черни криле на гърба.
– Извиках, но никой никога не поглежда нагоре – каза той с вдигане на рамене.
– Точно така.- Намръщих му се, чудейки се дали има смисъл да пада от небето и да ме плаши до смърт.
– Имам нужда да ми направиш една услуга – каза той.
– Каква?
– Нямам звезден прах за уроците ни по Ордена. Така че, ако не успеем да си набавим още, няма да можем да продължим.
Червата ми се свиха. Въпреки че летях от много кратко време, от идеята да не мога да го правя се чувствах като в клетка. Беше немислимо.
– Не разбирам какво трябва да…
– Трябва да помолиш Дариус за малко – отвърна той.
Стъписах се от тази идея.
– Не. Сериозно, пич, не. Имам пари, мога да платя за…
– Акруксите контролират целия звезден прах. Той се произвежда от драконите. Дори да го купиш, пак ще го получиш от тях. Освен това съм видял какво ще стане, ако го поискаш. Той ще ти даде.
– Защо?- Попитах.- Защо би го направил за мен?
– Не знам – каза Гейбриъл по начин, който звучеше така, сякаш наистина знаеше.- Знам само, че ще го направи. Освен това има два пътя, по които може да тръгне разговорът ви. Кой от тях ще изберете, зависи от вас двамата.
– Това не е полезно – отбелязах аз.- Това е все едно да кажеш „ето ти един сандвич, това ще стане по един от двата начина, ще го изядеш или няма да го изядеш“, а това не е истинска прогноза. Това така или иначе са единствените две възможности, които някога са съществували.
– Не е вярно. Може би щях да го размажа в лицето ти и да оставя майонезата да се разтече в косата ти. Известно е, че съм го правил в миналото.
Завъртях очи, като се усмихнах въпреки това.
– Може би – съгласих се аз.- И така, има ли времева скала, в която да поискам услуга от задника, когото игнорирам от седмица и половина?
– Просто трябва да го направиш тази вечер – увери ме Гейбриъл.- Тази вечер преди полунощ ми се струва, че гарантирано ще ни донесе звезден прах, така че най-добре го направи преди това.
– Добре – измърморих аз.- Ще го направя.
– Добре. Тогава утре всички ще можем да полетим.
Той не ми позволи да отговоря на това, тъй като се изстреля в небето, а аз наклоних глава назад, за да го гледам как си отива с усмивка на лицето. Добре, поне знаех, че наградата ми за това болезнено общуване ще бъде да се издигна в небето. Заради това можех да се накарам да го направя.
Върнах се в Дом Огън с мисълта за летене и забързах през общото помещение, преди да отида направо в стаята си. Бях уморен и потна и имах нужда от душ. Общуването с дракони с лош нрав можеше да почака толкова дълго.
Погледнах се в огледалото до вратата, докато запалвах светлината. Така се случи, че тази шапка ми хареса. Имаше малко розово топче отгоре и ме караше да изглеждам сладка. Което беше ирония на съдбата, защото аз бях всичко друго, но не и такава. А сега, когато времето застудя, си бях купила и няколко други шапки. И какво от това, че прикриваше косата ми? Не беше моя работа да улеснявам намръщените професори да ме различават от Дарси.
Хвърлих палтото и шапката обратно в гардероба и се отправих направо към душа, като си казах, че не се бавя, докато пристъпвах под струята гореща вода.
Не бързах да мия косата си, а след като излязох, се заех да я изсуша и да овлажня кожата си. Когато вече не можех да излъжа дори себе си за усилията, които полагах, за да избегна да се кача на горния етаж, въздъхнах и навлякох чифт торбести панталони и горнище. Не сложих никакъв грим, защото не ми пукаше как изглеждам. Нямаше да полагам усилия заради Дариус Акрукс.
С раздразнение, насочено към Гейбриъл, излязох от стаята си. Беше станало единайсет и половина, така че наистина не можех да го отлагам повече, а част от мен съжаляваше, че съм си губила времето, а просто не съм се заела с това в момента, в който се върнах в Къщата. Но беше твърде късно за това, така че вместо това стиснах челюст и се затичах нагоре по стълбите.
Запътих се към вратата на Дариус, а в ушите ми звучеше старото предупреждение, което ми беше направил. Не трябваше да идвам тук без покана. Но бях тук.
Отказах се да трепна и вдигнах юмрук, за да почукам на вратата, без да се поколебая.
– Отворено е – обади се Дариус в отговор, защото правоимащите гадняри не си правеха труда да се занимават с неща като отваряне на врати.
Поех си дълбоко дъх и отворих вратата.
Дариус седеше с гръб към мен на триместния сив диван, който се намираше вдясно на огромната му стая. Телевизорът беше включен и той гледаше повторения на мачове по питбол, докато пиеше бира от бутилката.
Той не ме поглеждаше, а погледът му оставаше вперен в телевизора, докато се прожектираше забавен кадър на играч, който си разбиваше главата в земята, докато противникът му крадеше топката от земя.
– Здравей – казах силно, когато той не изглеждаше склонен да се обърне в моя посока.
Главата му се извърна мигновено при звука на гласа ми и той се изправи на крака.
– Здравей – каза той, като се колебаеше от другата страна на дивана. Погледът му се плъзна по мен, но аз не знаех какво търси. Носеше бяла тениска и чифт черни спортни панталони, косата му беше неглижирана и все още влажна от душа, така че предположих, че сме положили подобно не количество усилия. От друга страна, аз знаех, че ще дойда тук, а той не, така че моето беше по-умишлено.
– И така, Гейбриъл каза, че трябва да дойда тук – казах аз, без да искам да си помисли, че това е бил моят избор.- Изчерпал е звездния прах за транспортирането ни за уроците на Ордена…
Дариус вдигна вежда към мен и аз стиснах зъби, защото осъзнах, че ще ме накара наистина да задам въпроса.
Поех си дълбоко дъх и се принудих да го направя, защото просто исках това общуване да приключи.
– И така, би ли могъл да ни дадеш малко?
Той все още не отговаряше и аз прехапах езика си при следващата дума.
– Моля.- Усмихнах се мило, предлагайки му същото шоу с глупости, което правех за приемните си родители, когато ме разпитваха къде съм се измъкнала през цялата нощ.
Дариус се засмя на демонстрацията ми и се премести около дивана, приближавайки се бавно към мен. Аз останах неподвижна, държах се на мястото си и не исках да покажа и сантиметър слабост.
– Затвори вратата – нареди Дариус.
Погледнах през рамо към нея, мразех да нямам на разположение този път към свободата и не ми се искаше да се отказвам от него.
– Защо?
– Защото звездният прах е нелепо ценен, а в това училище има крадци. Няма да издам скривалището си просто така с широко отворена врата.
Стиснах устни и изпратих порив на въздух във вратата, като я блъснах, докато се опитвах да пренебрегна факта, че току-що се бях заключила с един звяр.
– Не е нужно да ме гледаш, сякаш съм сериен убиец – измърмори той и тръгна през стаята към леглото си.
Вдигна матрака и аз избухнах в смях, когато той разкри скрития там тайник с копринени торбички.
– Искаш ли да кажеш нещо?- Попита той, докато вадеше една торбичка от тайника.
– Ами просто ти каза, че искаш да скриеш тайника си от крадци, но под матрака е почти първото място, където някой би потърсил нещо.- Повдигнах рамене.
– Предполагам, че ти щеше да знаеш – отвърна той.
– Бих – съгласих се аз и задържах погледа му. Не се срамувах от нещата, които бях направила, за да оцелея.- Но предполагам, че няма да знаеш какво е да издържиш два дни без храна, да гледаш как сестра ти трепери, за да заспи под едно износено одеяло, и да трябва да излезеш и да изкараш някакви пари по всякакъв начин, само за да си сигурен, че няма да умреш от глад.
Дариус се намръщи в отговор на това.
– Не съм имал предвид… съжалявам. Права си, нямам представа какво е да ти се наложи да правиш нещо подобно. Или да се налага да живееш по този начин. Не бива да те съдя за това, което си направила, за да оцелееш.
Повдигнах вежда към него.
– Не знаех, че тази дума изобщо е в речника ти.
– Може би щеше да знаеш, ако не ме игнорираше през цялото време – отвърна той.
– Е, може би нямаше да ми се налага, ако не беше толкова последователно повтарящ се задник.
Дариус отвори уста, за да ме захапе, но не му излязоха никакви думи. Юмрукът му се затвори върху торбичката със звезден прах и той се принуди да спре каквито и да е думи, които си проправяха път нагоре от гърлото му.
– Знаеш ли, мисля, че ако искаш да имаш това, ще трябва да направиш нещо, за да го заслужиш – каза той накрая.
– Какво например?
Дариус поклати глава, докато обмисляше този въпрос.
– Да ми помогнеш да скрия останалата част от него някъде, където крадецът няма да провери.
– Можеш просто да повериш всичко на мен и аз ще ти обещая да го пазя – предложих аз.
Дариус ми се усмихна.
– Малко вероятно. Може би ще успея да разбера какво те е подтикнало да крадеш от хората. Но щом си крадец, винаги си оставаш крадец, нали?
Повдигнах рамене, защото това вероятно беше вярно. В момента не ми се налагаше да крада нищо от никого, но ако възникнеше нужда, нямаше да ми е точно трудно да се върна към старите си навици.
– Добре – съгласих се аз, защото беше очевидно, че той няма да ми го даде, докато не ме накара да прескоча този обръч.
Огледах луксозната му златна стая, като леко се подиграх на масивната златна табла, преди да мина направо покрай леглото му и да вляза в банята.
– Пак ли ще използваш четката ми за зъби?- Попита той, докато ме следваше, а аз извъртях очи, без да си правя труда да отговоря. Предположих, че има предвид нощта, в която се бях напила прекалено много и в крайна сметка преспах тук, но не си спомнях да съм си мила зъбите.
– Имаш проклето джакузи в банята си – отбелязах, докато се насочвах към огромното пространство. Стените бяха покрити със сиви и бели плочки, а крановете и тоалетната чиния бяха от масивно злато. Разбира се, че са.
– Доста ти хареса това последния път, когато дойде тук – каза той. – Искаш ли да го пробваш?
– Защо, нали си тръгвам, след като ти помогна?- Попитах, като го погледнах назад през рамо.
– Наистина ли искаш да го направиш?- Попита той в отговор.
Пренебрегнах горещината, която премина по гръбнака ми при това предложение, и посочих основата на джакузито, докато се обръщах обратно към него.
– Отвий този панел и сложи там малкото си скривалище. Повечето крадци няма да разглобят нещо, за да проверят за скрити глупости – казах.- Мога ли да взема звездния прах сега?
Дариус се приближи до мен, изпъна юмрук и бавно го разтвори в предложение.
Сърцето ми заби по-силно, когато ме притисна в ъгъла на стаята с огромното си тяло, но аз отказах да се отдръпна.
Протегнах ръка, пръстите ми стиснаха торбичката половин секунда преди той да затвори ръката си около моята.
Изтръпнах и се опитах да отдръпна ръката си, но той не ме пусна.
– Мисля, че трябва да поговорим – каза той бавно.
– Пусни ме – казах аз, гласът ми беше по-силен, отколкото се чувствах вътре.
– Какво си мислиш, че ще ти направя?- Попита той, а в очите му трептеше болка, докато пускаше ръката ми.- Неподатлива си на огнена магия, дори не мога да използвам Драконов огън срещу теб. Едва ли ще те ударя или ще те нараня по някакъв друг начин. Просто искам да поговоря с теб, преди да избягаш и да започнеш отново да ме игнорираш.
– О, не знам – отвърнах саркастично.- Все пак сме в банята, може би отново ще се опиташ да ме удавиш? Или да ме удушиш? Или може би просто искаш да се опиташ отново да ме привлечеш към себе си, само за да ме боли още повече следващия път, когато ме бутнеш в калта или ме наречеш курва.
Устните на Дариус се разтвориха, но той не каза нищо друго. Той се мръщеше, сякаш не искаше да признае факта, че ми е направил всички тези неща и още повече, но нямаше как да го отрече.
Сърцето ми биеше в бесен ритъм, като го гледах нагоре, докато изброявах всички неща, които можеше толкова лесно да ми направи, и по инстинкт посегнах към нещо, за да се защитя.
Сенките оживяха в мен, без да има нужда от допълнително подканяне. Тъмнината обгърна зрението ми и аз се вгледах през нея в Дариус, а очите му се разшириха от изненада. Вдишах дълбоко, докато еуфоричният зов на сенките пееше в душата ми, и привлякох още от тях, за да се защитя.
Шепотът ставаше все по-силен, обещанията за власт, унищожение и смърт шепнеха в ушите ми като най-нежна ласка. Сенките се разливаха по ръцете ми, покриваха тялото ми и танцуваха между пръстите ми, когато им позволих да се развихрят.
Би било толкова лесно да продължиш. Толкова лесно да ги оставя да правят каквото си искат и да храня душата си с удоволствието, което ми обещават.
Направих крачка към мъчителя си, оголвайки зъби, докато се приближавах към него, а сенките молеха за живота му. И след всичко, което ми беше направил, защо да не го взема? Така щях да защитя себе си и сестра си от заплахата, която той явно все още представляваше за нас.
Протегнах ръка и хванах тениската му, като я стисках с юмрук в ръката си, а другата си длан притиснах към гърдите му точно над сърцето.
Сенките скочиха напред, устремени към жертвата си, и се изнизаха, за да се увият около душата му.
Силата се плъзна под кожата ми и Дариус изтръпна от изненада, докато сенките се хранеха с магията му и я подаряваха на мен. Топлината на огъня му изгаряше под кожата ми и аз изстенах, докато ме огряваше отвътре навън.
Беше като най-чистия вкус на греха. Поглъщах онова, което го поставяше над мен, хранех се със самото нещо, което той владееше, за да ме наранява.
– Рокси – въздъхна Дариус, ръката му стисна бузата ми, докато улавяше погледа ми със своя.- Бори се с това.
Примигнах срещу него, чудейки се какво има предвид и защо не се опитва да ме отблъсне. Златиста светлина танцуваше по краищата на зрението ми, когато той остави бариерата около силата си да падне, оставяйки се уязвим за моите сенки, които се втурнаха напред, за да погълнат всичко, което го правеше, него.
Чувствах се сякаш стоя на пропаст, можех да се накланям на една страна и да оставя сенките да пируват, да вземат всичко и всички от него. Или можех да се накланям на другата страна и да падна обратно в ръцете му, да му позволя да ме издърпа от мрака.
Сенките се задълбочиха над очите ми и имах чувството, че изживявам отново всяко отвратително нещо, което някога ми е направил, съществувам в спомена за всеки мъчителен миг, който съм прекарала в неговата компания. Тъкмо когато се канех да го оставя на сенките, изплува друг спомен. Събудих се в прегръдките му, топлината му ме обгръщаше, а чувството за пълна и неограничена безопасност ме обгръщаше.
Задъхах се, докато се отдръпвах от сенките, като хвърлях клетка около частта от сърцето си, където те живееха, и ги заключвах.
Запътих се напред и ръцете на Дариус ме обгърнаха, като ме придърпа към гърдите си.
Ароматът му ме обгърна – кедър и дим, смесени с нещо изцяло негово.
Пръстите му се плъзнаха през косата ми, а другата му ръка ме погали по гръбнака, докато треперех в ръцете му. Сърцето ми се разтуптяваше с опасен ритъм и трябваше да се запитам дали наистина не бях изложена на по-голяма опасност да нараня себе си, отколкото Дариус, като се поддадох на сенките.
– Всичко е наред – въздъхна той.- Никога няма да им позволя да те вземат.
– Защо?- Изтръгнах се, за да изчистя сълзите от бузите си.- Не ти пука за мен. Единственото, което си правил, е да ме нараняваш, така че защо ще ми обещаваш нещо такова?
Успях да се оттласна от ръцете му и местата, където бяха ръцете му, изтръпнаха от спомена за докосването му, сякаш им липсваше.
– Грижа ме е за теб – каза той, а намръщеното му лице ми подсказваше, че не е сигурен защо, а и аз съм сигурна, че не знае. – И аз… искам да кажа, че не биваше… никога не биваше…
– Какво?- Въздъхнах, погледнах в тъмните му очи и се надявах на… какво? Нещо, за което не смеех да си позволя да се надявам.
– Трябва да знаеш, че не мога… не съм… никога не съм искал…
– Какво?- Поисках, като имах нужда да го каже. Просто да го каже.
Той поклати глава, сякаш думите изгаряха прекалено много, за да минат през устните му. Настроението ми отново се повиши, защото дори и след всичко, той не искаше да признае нищо от това. Нямаше да се извини, нито да каже нещо, което би могло да направи и най-малката промяна.
– Просто го кажи – помолих аз.
Той посегна към мен, но аз се отдръпнах. Трябваше да го чуя. Никакви съкращения. Не и след всичко, което беше направил. Ако искаше нещо от мен, трябваше да го каже.
Дариус се намръщи и видях, че в погледа му се води някаква битка, но нямаше да стоя тук, докато той се опитва да я разбере. Ако му беше толкова трудно да каже каквото и да е, значи явно не го изпитваше достатъчно силно.
Взех торбичката със звезден прах от пода, където я беше изпуснал, и го заобиколих, насочвайки се към изхода.
Изминах целия път през банята и стигнах до вратата, която водеше обратно към коридора, преди той да извика, за да ме спре.
– Рокси, почакай.
Спрях и го погледнах през рамо.
– Какво? Трябва да отида някъде другаде – изръмжах, въпреки че не беше така.
– С Кейлъб?- Попита той и аз само му се намръщих, защото това не беше така, но не беше като да е негова работа, ако беше така. Той обаче сякаш прие мълчанието ми като потвърждение и погледът му се втвърди.
– Имаш ли да ми кажеш нещо или не?- Попитах.
– Не – изръмжа той.- Просто скочи обратно в леглото му като добър малък кръводарител.
– Хубаво.- Отворих вратата и излязох в коридора.
Той отново извика след мен, но можеше да се гръмне.
Започнах да тичам и стъпките му ме последваха в коридора.
– Не исках да кажа това – казваше той, но аз не исках да го чуя.
– Ти никога не мислиш сериозно за нещата, които ми казваш или правиш, нали?- Изкрещях в отговор.- Но продължаваш да ги правиш.
Стигнах до вратата и пъхнах ключа в ключалката, като я отворих точно когато той ме настигна.
Влязох вътре и се опитах да запратя вратата в лицето му. Ръката му се вдигна, за да я спре в последния момент.
– Значи това е всичко?- Попита той.- Ти просто ще избягаш от мен? Просто ще се върнеш към игнорирането ми?
– А ти ще се върнеш към това да ме измъчваш и да правиш живота ми нещастен, нали?
В очите му проблясваха емоции, но аз бях приключила, толкова шибано приключила.
С изтръгване на енергия принудих вратата да се затвори между нас и бързо завъртях ключа в ключалката.
– Рокси!- Изкрещя Дариус от другата страна.
– Това дори не е името ми, задник!- Изкрещях в отговор.
Той продължи да блъска по вратата, но аз просто се отдръпнах от нея.
– Наистина ли искаш веднага да се върнем към това да се мразим?- Каза той през дървото.- Сякаш нищо не се е случило в нощта на затъмнението? Сякаш нищо не се е променило?
– Нищо не се е променило – изръмжах аз.- Мразех те тогава и продължавам да те мразя и сега!
Последва дълга пауза и в проточилата се тишина почти си помислих, че си е отишъл, докато гласът му не се върна отново при мен.
– Добре. Ако искаш да е така, тогава си остани мой враг. Но не забравяй, че сама си го поискала.
Той удари с юмрук вратата ми и аз отскочих назад, когато в средата на дървото се разцепи пукнатина, но след миг прозвучаха оттеглящите му се стъпки, които ми дадоха да разбера, че го няма.
Потънах на леглото си, трепереща цялата, макар да отказвах да го призная. По бузите ми се плъзнаха сълзи, но и тях пренебрегнах. Защото не ми пукаше за Дариус Акрукс. И той със сигурност не означаваше достатъчно за мен, за да ме накара да плача.

Назад към част 15                                                   Напред към част 17

 

 

 

 

 

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!