Зодиакална академия – Пробуждане – Свръхестествени хулигани и животни – Част 22

ТОРИ

След като бях прекарала един ден избягвайки да си задавам въпросите за нощта която бях прекарала в танци с наследниците, бях готова да призная, че пияната Тори не ми беше направила никаква услуга за пореден път.
На следващата сутрин забелязахме Маргьорит и Кайли да ни хвърлят гневни погледи в момента, в който пристигнахме в Кълбото, сякаш проблемите в техните взаимоотношения се свеждаха до нас, вместо да са проблем с глупаците, които сами бяха избрали. За да избегнем нов сблъсък с тях, решихме да вземем закуската си, и да я изядеме по пътя към нашия урок, вместо да се занимаваме повече с техните глупости.
В края на деня се сбогувах набързо с Дарси, когато напуснахме класа по кардинална магия и се отправихме в противоположни посоки по сводестите коридори на зала Юпитер. Тя беше на път с Диего и София за учебна сесия в библиотеката на Венера, но аз просто не бях в настроение за повече работа. Имахме планове да се срещнем след два часа за вечеря в Кълбото, а междувременно имах намерение да подремна. Тези ранни часове за събуждане всяваха хаос с моите перфектни модели на сън и просто не можех да си наложа да си лягам дори и минута преди полунощ. Винаги съм била нощна птица и идването на залеза не беше време за легна да спя. Така че реших, че мога да наваксам с дрямка, без да се налага да се опитвам да променя времето си за лягане.
Докато вървях към задния изход на сградата, един ученик блъсна рамото си в мен достатъчно силно, за да събори чантата ми и да разпилее всичките ми книги.
Проклех го, като се борех да ги събера, докато останалата част от класа се тълпаха около мен и тръгваха надолу по стълбите към изхода. Благодарение на по-малко от случайно ритане, бях принудена да обикалям за да събера няколко разпръснати страници.
Коленичих, докато се опитвах да събера всичко и да напълня отново чантата си и звук на кикот достигна до мен от към стълбището.
– Побързай!- Познах гласа на Маргьорит.- Тази глупава крадла на гаджета ще бъде тук всеки момент и трябва да заснемеме абсолютно всечко от това на камерата – изсъска тя.
Замълчах, заслушах се за още, тъй като имах чувството, че знам точно кого чака тя.
— Не мислех, че двамата с Дариус се срещате официално? — попита друго момиче.
— Той принадлежи на мен — изръмжа Маргьорит.- Всеки с очи може да види това!
— Внимавай с тези лайна на Пегас, Бианка! — отсече Кайли.
Изправих се и се обърнах наполовина от стълбището, планирайки да извървя дългия път и да избегна какъвто и да е пълен с блясък ад, който бяха планирали за мен, но се спрях, преди да успея да избягам.
Никога преди не съм била човек, който бяга от битка, така че защо, по дяволите, трябва да бягам от куп злобни момичета, само защото те са претендирали за собственост върху мъж-курва и са искали да ме накажат, че се появих на пътя му?
Огледах стълбището, докато се опитвах да намеря решение. Стълбите бяха тесни и спираловидни към долния етаж и звучеше сякаш момичетата са доста наблизо.
Все още имах много малък шанс да победя някой от по-големите ученици с магията си, но имаше едно нещо, което лесно можех да направя.
Вдигнах ръце с усмивка и извиках вода, оставяйки силата си да нараства и да се издига, преди най-накрая да я пусна в порой, който излетя от мен и наводни цялото стълбище.
Момичетата изпищяха, когато подгизнаха, а аз се обърнах и хукнах в другата посока, преди те да успеят да разберат за мен.
Стъпките им бързо ме последваха от стълбите и аз се шмугнах в най-близката врата, като се ухилих на себе си, докато се заслушвах за звука от преминаването им. Техните викове на гняв и гръмотевични стъпки преминаха точно отвън и аз трябваше да прехапа устните си, за да се спра да не се изсмея. Те не ме бяха видяли и това означаваше, че днес имах поне един проблем по-малко.
— Да не се ​​криеш от някого?- развеселен глас изгука зад мен и сърцето ми се сви като камък, докато се завъртях, за да огледам класната стая, която смятах, че е празна.
Погледът ми падна върху Кейлъб, докато той се усмихваше хищно от сенките, където седеше.
– Ами, по дяволите, избягах от гърба на хиени направо в устата на крокодил – измърморих аз.
— Не е ли лъв?- подразни се той и фактът, че дори не си беше направил труда да стане, само потвърждаваше факта, че нямах шанс да му избягам.
– О, не, те ловуват заедно, не ми се струваш като тип, който има нужда от помощ при завирането на плячката си в ъгъла.
– Понякога ми идва на крака, без да трябва да правя нещо – съгласи се той и аз улових следата на глад в тъмните му очи.
Поех спокойно дъх, отблъсквайки желанието да бягам. И двамата знаехме, че той ме има и препускането през коридорите, пълни със свидетели, преди неизбежно да се окажа прикована към стена и източена, всъщност не ме привличаше. Имаше някакво тихо достойнство просто да приема съдбата си. Един ден щях да бъда достатъчно силна, за да се преборя с него, но колкото и да ме ядосваше, този ден все още не беше дошъл.
— Тогава ще приключим ли с това? — попитах, пристъпвайки към него целенасочено. Ако щях да бъда използван като кутия за човешки сок, по-скоро щях да го направя при мои собствени условия. Още се приближавах когато дръпнах дългата си коса през дясното рамо, оголивайки гърлото си пред него.
Погледът на Кейлъб се плъзна към врата ми, преди да се спусне по-надолу, докато разглеждаше извивките ми, различен вид глад освети тъмните му очи.
Бавно той се изправи на крака и аз спрях на крачка от него, накланяйки глава, за да го погледна.
– Знаеш ли, усещам силата ти – въздъхна той, оставяйки пространството между нас празно и сърцето ми започна да бие малко по-бързо. Искаше ми се той просто да продължи с това, но не мислех, че да го моля да свърши, е най-добрият начин да отхвърля това мъчение, така че просто останах на мястото си.
— Някаква идея какво съм тогава?- Попитах аз, чудейки се дали различните ордени на феите имат различен вкус. С малко късмет нямаше да му стана фаворит.
– За съжаление не. Мога само да усетя дълбочината на силата ти. И ти си силна. След като се научиш да я използваш, имам чувството, че няма да мога да взема и грам от тебе без разрешение.- Устните му се изкривиха в усмивка и аз не можах да не ги погледна за миг, мислейки, че може да ми харесат малко повече, ако не скриеха зъбите му.
— Защо, по дяволите, изобщо бих ти дала разрешение? — попитах аз, извивайки вежда. Разбира се, че не се борих вече с него, но това не е разрешение; беше горчиво приемане. И двамата знаехме, че не мога да се преборя с него… все още. Но ако имаше някакъв шанс по дяволите да стана достатъчно силна, за да го спра, тогава знаех без съмнение, че ще направя точно това.
Кейлъб протегна ръка и докосна хладните си пръсти по трептящия пулс в основата на гърлото ми. По кожата ми се разпръсна нервна енергия в отговор и леко изтръпване от удоволствие, което отказах да призная, дойде заедно с това.
– Ти също си наследник. Ако преминете през Реконинг и завършите обучението си тук, в Зодиак, тогава има вероятност да бъдем в живота един на друг за много дълго време.
– Мислех, че целта на вашия клуб за малки момчета е да се уверите, че аз и сестра ми няма да успеем да преминем през Реконинг? Не искаш ли да си отидем?- настоях аз.
Кейлъб сви едно широко рамо и аз бях поразена от чувството, че може би не е толкова настарвен да се отърве от нас, както предполагах. Четиримата бяха такива задници, но на индивидуално ниво Кейлъб не беше направил много освен да ме хваща и хапе. Инцидентът в пещерата беше малко по-различен, но дори тогава той не беше прекалено гаден. Той изглеждаше по начин, който предполагаше, че всичко това е някаква голяма игра, която е принуден да играе, но никога не съм изпитвала същото чувство на злоба от него, както от другите. И сега, когато разбрах как работи светът на феите, знаех, че той ще направи същото с всеки, който оспори позицията му. Така че поведението му не беше непременно толкова лично посегателство, колкото изглеждаше.
– Интересно ми е да видя как ще се развие цялото това нещо – призна той.- Може би ще се провалиш и ще си отидеш до края на семестъра. Или може би ще се надигнеш и ще поискаш правото си по рождение. Преди да бъдат убити родителите ви, нашите семейства бяха техни съветници. Винаги щяхме да държим властта под вас, ако нещата не бяха станали толкова объркани с Дивият крал. Така че може би ще се провалите в Реконинг и ще бъдете върнати обратно към скучните си смъртни животи или може би изпитанията, които понасяте сега, само ще ви направят по-силни накрая и ще преминете.
– Така че с други думи, просто ще продължиш да вървиш заедно с другите Наследници и техните глупави игрички и винаги, когато не се правиш на гадняр, аз все още ще съм честна игра – троснах се аз.
— Точно така — засмя се Кейлъб.
Изпуснах дъх на раздразнение. Тук няма рицари в блестящи доспехи. Не че това беше голяма изненада. Освен това никога не ми беше нужен такъв, така че нямаше да го търся сега. Със сестра ми се бяхме грижили за себе си дълго време и веднага щом измислим как да впрегнем всичко, което имаме, от нашите Елементи и нашите Ордени, тогава тези задници щяха да разберат точно с кого са се забърквали.
– Можеш ли просто да приключиш с това? Имам много да уча.- Или да си дремна, но не е нужно да знае това.
— Не искаш ли да чуеш предложението ми, Тори? — попита Кейлъб, а гласът му погали името ми, докато навлизаше в личното ми пространство.
– Не мога да си представя нищо, което би могъл да ми предложиш, за да ме направиш доброволен участник в графика ти за вечеря – казах невъзмутимо.
– Може да има едно нещо – възрази той.
Преди да успея да поискам обяснение, той улови брадичката ми между пръстите си и притисна устата си към моята.
Сърцето ми замря от изненада, когато устните му уловиха моите, а езикът му се притисна към устата ми и изпрати тръпки от желание, заливащо крайниците ми. Разбира се, знаех колко е привлекателен; не можеше да пропуснеш изрязаните му черти или начина, по който мръснорусата му коса се къдри по този съвършено несъвършен начин.
Трябваше да го бутна назад; той беше един от тях. Но когато вдигнах ръце към гърдите му с пълното намерение да го отблъсна, вместо това открих пръстите ми да бродят по твърдите равнини на мускулите му.
Кейлъб издаде шум на задоволство дълбоко в задната част на гърлото си, когато ръцете му се придвижиха до кръста ми и ме поведе назад, докато бедрата ми не удариха твърдата линия на бюрото.
Той ме повдигна лесно, разбутвайки коленете ми, така че да може да се движи между краката ми и сърцето ми загърмя, докато доказателството за желанието му се притискаше към мен през тъканта на дрехите ни.
Плъзнах ръце около врата му, привличайки го по-близо, докато поглъщах вкуса му и изследвах косата му с върха на пръстите си.
Ръката на Кейлъб се придвижи до коляното ми, палецът му обикаля горната част на дългите ми чорапи, преди да започне изкачване нагоре по бедрото ми.
Дишането ми спря, когато пръстите му се задвижеха под полата ми и аз закачих другия си крак около него, подтиквайки го да продължи.
Не знаех дали го мразя или не, но знаех, че кръвта ми кипва и желанието се разгръща в мен като криле на птица. Той все още щеше да ме ухапе, да открадне част от силата ми за себе си, но може би това беше отговорът на чувствата ми по въпроса. Поне този един път можех да взема нещо и от него.
Усещах как тази нахална усмивка украсява устните му под моите и дръпнах долната му устна между зъбите си, захапайки достатъчно силно, за да се отдръпне от изненада.
Кейлъб се засмя, докато ме огледа, с ръката му все още под полата ми, докато спря на милиметър от ръба на бельото ми. Погледнах го с любопитство. Не исках той да спира, но се чудех дали това е просто поредната му изкривена игра.
– Защо? — попитах задъхано, исках да разбера, че това не са някакви предварително планирани глупости.
– Можеш просто да вземеш каквото искаш от мен. Така че защо да ме целуваш?
– Мога да взема кръвта и силата ти от теб – съгласи се мрачно той, докато погледът му се изплъзна от лицето ми, за да обиколи тялото ми.- Но аз желая повече от това. И аз съм Телец; когато насочим мислите си към нещо, не е лесно да се отклоним от него.
Леко се присмях на това. Все още ми беше трудно да се впусна във всеки аспект на нещата със знака на зодиите. Предполагах, че малка част от мен просто не може напълно да забрави онези глупави предложения във всекидневниците, към които толкова много смъртни се придържаха за успокоение. Макар че вероятно би трябвало да вярвам на всичко това, предвид сегашното ми обкръжение.
Не знаех дали трябва да му вярвам или не, имах известен ужасен вкус към мъжете и винаги, винаги избирах лошия човек. Но нищо не можеше да накара кръвта ми да препуска така, както да знам, че си играя с нещо, което не мога да контролирам, а Кейлъб Алтаир беше непредсказуем като вятъра.
— Не изглеждаше толкова против идеята онази вечер — подкани той, чакайки да отговоря.
– Това беше пияната Тори – възразих аз.- Тя е известна с това, че взема лоши решения, така че не бих се вълнувала много от нещо, което смяташ, че може да е направила с теб. Не бива да предполагаш, че всичко, което се случва, когато съм пияна, ще има някакво значение за трезвата Тори.
— И мислиш, че бих бил лошо решение? — попита Калеб с развеселение.
Устните ми се извиха в отговор.
– Взимала съм достатъчно лоши решения, за да разпозная едно, когато го видя.
— Колко точно? — попита той, навеждайки се, за да прокара устни по врата ми, а зъбите му дразнеха кожата ми.
– Достатъчно, за да разбера, че това е ужасна идея.- Дъхът ми спря, когато устата му стигна до ъгъла на моята. — Вероятно не достатъчно, за да ме отблъсне напълно.
Засмя се мрачно и звукът накара пръстите на краката ми да се свият, а хватката ми да се стегне на ръба на масата.
Той се спря за един момент, приковавайки ме с тези очи в цвят на нощното небе. Настъпи дълга пауза, докато се опитвах да преценя плюсовете и минусите на тази ситуация. Не беше като да ме примами тук; това беше просто случайна среща и не можех да отрека желанието на тялото ми, да изпита това. Сърцето ми биеше, кожата ми пламтеше под натиска на ръката му в най-високата точка на крака ми и наистина исках той да я премести само няколко инча по-високо… нещо много лошо, предвид нашето съперничество.
Погледът ми се плъзна по униформата му и прехапах устна, докато се протегнах напред, за да разкопчая горното копче на снежно бялата му риза.
Очите на Кейлъб се замъглиха от тъмно желание той ме наблюдаваше, докато си проправях път надолу по копчетата, и успея да пъхна ръцете си за да усетя твърдите линии на мускулите под дланите си.
Потръпна при докосването ми и се притисна напред, за да ме целуне отново. Този път изоставих последното си колебание и се отдадох на момента. Това, че съм на това място, не ми беше предлагало много удоволствие досега и бях повече от готов да взема това удоволствие от него.
Той възобнови действието си нагоре по бедрото ми, като палецът му натисна точно там, където исках, и ме принуди да изтена от удоволствие срещу устните му.
Кейлъб започна да кръжи с палец срещу мен през тънката преграда на бельото ми и аз извих гръб, когато кожата ми оживя под докосването му.
Целувките му станаха по-настойчиви, когато другата му ръка започна да разкопчава копчетата на ризата ми, а аз продължих да изследвам тялото му с ръцете си.
Усещах как възбудата нараства в мен, изисквайки повече от него, докато продължаваше да ме води към ръба. Ръката му се размести и той избута бельото ми настрани, преди да забие пръст в мен.
Изстенах окуражаващо, когато нуждата в тялото ми се приближи до избухване, а другата му ръка стигна до сутиена ми, като галеше гърдите ми през него.
Устата му се отдалечи от моята, прекарвайки линия от целувки през челюстта ми надолу кум гърлото. Напрегнах се, когато устните му докоснаха мястото където се усещаше пулса ми, но той не ме ухапа, още не, той се придвижи по-ниско и аз се наклоних назад, за да му дам по добър достъп.
Кейлъб бутна сутиена ми надолу, когато устните му стигнаха до гърдите ми, устата му засмука зърното ми точно когато заби друг пръст в мен.
Изстенах отново, този път по-силно забравяйки за заобикалящата ни среда, очите ми се затвориха, когато се разкрачих още повече и мускулите ми започнаха да се напрягат около него. Той продължи да се движи, хватката му се затегна, устата му настояваше за плътта ми, когато усети как се разпадам под него.
Дишането ми се ускори, докато пръстите му ме избутваха към края и аз се разпаднах с вик на удоволствие.
Устата на Кейлъб улови моята, и той погълна екстаза ми с ръмжене на собственото си желание и ме преведе през последните тръпки на това, което беше направил с тялото ми.
Разтопих се срещу него, когато той ме целуна сладко, дърпайки ръката си назад с нотка на съжаление.
Той се отдръпна с един инч, прекъсвайки целувката ни и аз примигнах към него от изненада.
– След минута идва ученик, за да научи изкуството на вампиризма от експерт – призна той неохотно.
Сдъвках устна, когато погледът ми се плъзна по отворената му риза, съвършенството на мускулите му, които образиваха перфектно V и изчезнаха под талията му, докато не видях доказателствата за възбудата му в панталоните.
— Значи това беше само за мое удоволствие? — попитах изненадано, докато бавно започнах да закопчавам ризата си.
Челюстта на Кейлъб се стегна от забавление.
– О, не, и аз получих много от това – увери ме той с поглед, който накара сърцето ми да се блъска в гърдите.
Започна да закопчава собствената си риза и болка от съжаление ме изпълни, когато тялото му отново беше скрито.
Краката ми все още бяха малко слаби и се задържах за бюрото, докато тишината се разпространи между нас. Не бях сигурен какво означава това; със сигурност не беше декларация в любов, но имах чувството, че може би просто сме като на среща. Средно положение, в което поне не се мразехме. И бях щастлива да призная, че всеки ден бих приемала такова приятелство от него.
Тъмносините му очи отново се плъзнаха към врата ми и аз въздъхнах драматично.
— Все пак ще ме ухапеш, нали? — попитах аз, а пръстите ми се извиха около ръба на бюрото в очакване.
– Би ли могла да гледаш на това като на възнаграждение за усилията ми – подразни ме той, очевидно дори не обмисляйки да ме пусне от куката.
– Е, това да те оставя със сини топки ме кара да се чувствам малко по-добре – отвърнах с усмивка.
Очите на Кейлъб блеснаха с обещание.
– Следващия път непременно ще отделя няколко часа, които да ти посветя – промърмори той.- И тогава нито един от нас няма да остане лишен.
Сърцето ми биеше развълнувано при перспективата за това, но отказах да го позволя да се покаже.
– Следващият път? — попитах, повдигайки вежда.
Кейлъб ме гледаше няколко секунди, преди да се приближи, за да прибере кичур от косата ми зад ухото.
— Ще ходиш ли на танците в петък? — промърмори той и пулсът ми леко се ускори от изненада. Щеше ли да ме покани на танците? Това, което току-що направихме, беше забавно, но едва ли се канех да започна да дефилирам из Академията с него, обявявайки се по някакъв начин за негова.
– Ами, да – казах аз, чакайки да видя накъде отива с това.
— Защо не ги пропуснеш? — попита той и аз примигнах към него от изненада. Той не ме покани на танците, просто се опитваше да ме спре да отида и да се забавлявам с приятелите си.
— Каква възможна причина бих имала да направя това? — попитах аз, накланяйки глава достатъчно, за да накарам ръката му да падне от лицето ми.
Устните на Кейлъб трепнаха, когато забеляза промяната в тона ми и вместо това прокара избутаната ръка надолу по ръката ми.- Защото тогава можех да се измъкна и да дойда в стаята ти. Можем да имаме цялата къща и цялата вечер за себе си – каза той.
— Това е доста самонадеяно от твоя страна, земно момче.
– Земно момче? — попита той с усмивка и протегна ръка към мен, тъмносиньо цвете цъфна в дланта му.
– Може би вече получих това, което исках от теб – казах аз, като се преместих напред, за да стана от бюрото, без да взема цветето от него.
Калеб остави цветето да се разтвори отново в нищото, когато пристъпи напред, за да ме спре, тъмна усмивка освети лицето му.
– Уверен съм, че ще се върнеш за още – увери ме той и сривът в пулса ми ме накара да се запитам дали е прав. Все пак нямаше начин да пропусна танците в негова полза.
Вратата се отвори зад нас и сърцето ми подскочи, докато се огледах и в стаята влезе вампир, който бях видяла в класа по Воден елемент. Очите му се разшириха, когато ни забеляза в компрометиращата позиция, но преди да успея да направя нещо, за да ни прикрия, зъбите на Кейлъб се плъзнаха в кожата ми.
Трепнах от изненада и се преборих с желанието да скимтя в отговор на болката, докато той се хранеше. Ръката му стисна в юмрук косата ми, за да ме задържи на място и аз стиснах зъби, докато чаках да приключи.
След няколко дълги секунди той се дръпна назад, очите му срещнаха моите за момент с искрица на забавление в тях. Юмрукът ми се стисна от отчаяното желание да го ударя, но се въздържах, знаейки, че най вероятно само ще си нараня ръката.
— Урок първи за днес, Теди — каза Кейлъб, насочвайки вниманието си към момчето, което ни прекъсна.
– Винаги ловете най-мощното същество, което можете да надвиете. Тори тук все още не е достигнала своите сили, така че в момента тя е източник. Макар, че за твое нещастие, вече я обявих за мой Източник, така че дръж зъбите си настрана.
Изправих се на крака, бутнах Кейлъб една крачка назад, докато вземах чантата си от земята до нас.
– Урок втори – казах хладно, докато погледнах Теди, който изглеждаше склонен да опита късмета си с мен въпреки предупреждението на Кейлъб.- Не подценявайте дълбините на отмъщението. Аз и сестра ми имаме повече власт от всички вас и ще бъдете глупаци да си помислите, че няма да си спомним какво преживяхме, докато се справяхме с това.
Ударих рамото си в рамото на Теди, докато минавах и той се спъна встрани, като се вслуша в предупреждението ми, докато се насочвах към изхода.
Отворих вратата, но преди тя да се затвори зад мен, гласът на Кейлъб ме последва.
— До следващия път, Тори!- обеща той. И докато оправях ризата си, се чудех дали се страхувам от това или го очаквам с нетърпение.

Назад към част21                                                               Напред към част 23

Зодиакална академия – Пробуждане – Свръхестествени хулигани и животни – Част 10

ТОРИ

След двойния час по кардинална магия и часа с проф. Aсшат, ние
последвахме редицата студенти към Кълбото за обяд. Блестящата
златна сграда беше още по-спираща дъха на слънчевата светлина и бях
толкова увлечена от гледането и, че не забелязах четиримата
Наследници, застанали до входа, докато не бяхме почти до тях.
Дарси измърмори проклятие под носа си, когато ги забеляза,
пръстите и се извиха около китката ми като предупреждение.
Размених раздразнен поглед с нея и вдигнах брадичката си високо,
когато се приближихме. По някакво чудо те сякаш не ни забелязаха и
четиримата се насочиха вътре, преди да сме принудени да ги
подминем.
Сляхме се в група от развълнувани студенти, които обсъждаха на
висок глас нещо, наречено Питбол, и незабелязано се отправихме към
опашката за обяд. Нямах намерение да се крия от Наследниците, но
нарочно да привличаме вниманието им ми се стори глупава идея.
– Какво мислиш, че трябва да направим със съобщенията от Падаща
звезда? – попита ме Дарси, докато гризеше палеца си.
– Не знам – признах аз.- Изглежда, че всеки на това място или е
изплашен от нас, или иска нещо от нас. И те вече ни пуснаха в него с
Орион, дори ако оценката им за него беше адски смешна.
Дарси изсумтя през смях.
– Чудя се дали наистина мирише на бърбън?
– Е, можеш да разбереш в личния си час с него тази вечер – пошегувах
се аз и тя трепна в отговор.
Стигнахме до гишето, където ни чакаха толкова много ястия, че имах
чувството, че съм влязъл в ресторант, вместо в училищно кафене.
Табела ни информира, че можем да вземем всичко студено от дисплея
или да поръчаме топла храна за сервиране на маса.
Докато решавах какъв вид ястие бих предпочела, писък на вълнение
стигна до ушите ми, последван от вик:
– Ваши величества! Осигурих ви маса!
Започнах да въртя глава, но Дарси ме дръпна за ръката, което ме
накара отново да се вмъкна в групата на студентите.
– Отново е онова лудо момиченце – изсъска тя. – Нека просто вземем
нещо и да се махнем оттук, преди Наследниците да я чуят да ни нарича
свои кралици!
Засмях се, когато Дарси грабна няколко огромни плата за нас и я
оставих да ме преведе през тълпата към изхода.
Спрях пред широк хладилник, който сякаш беше направен от
огромен блок лед и ни грабнах няколко безалкохолни, преди да
погледна обратно в стаята. Високо момиче с дълга кестенява коса
маниакално махаше в нашата посока и аз прехапах устни, докато се
движих навън след сестра си.
– Хората тук са луди – измърмори Дарси, докато избираше
произволен път и започнахме да търсим някъде, където да се насладим
на храната си на спокойствие.- Те или са в екстаз да посрещнат отново
своите отдавна изгубени кралици, или са ядосани на нас, че се
върнахме, за да откраднем някакъв трон.
– Знам. Сякаш дори не им е хрумнало да попитат дали искаме техния
глупав трон. Искам да кажа, приказната версия да разбереш, че си
принцеса е страхотна и всичко това, но в действителност си
представям, че управлението на империя е свързано с адски много
работа. И имаме нулева квалификация, за да поемем тази роля.
– Да. Нека глупавите наследници запазят проклетия си трон – съгласи
се Дарси.- Просто искам моята магия.
– И нашето наследство – добавих аз с усмивка.
– Да, и това. Още повече, след като Дариус изгори всичко, което
притежавахме – отвърна тя мрачно и аз трябваше да скръцна със зъби,
за да се спра да изричам още много проклятия за капитана на Къща
Огън. Дарси така или иначе трябваше да изслуша повечето от тях
снощи и ако го обиждам още, нямаше да ни върне парите.
Дарси ми подаде плато, която ми беше взела в Кълбото, а аз и
подхвърлих бутилка розова лимонада, която и бях взела от вътре.
Хапнахме, докато вървяхме и не можах да не изпъшкам на глас от
невероятната комбинация от вкусове, която танцуваха по моите
вкусови рецептори. Имаше сирене и салата и някакъв сос, който беше
едновременно сладък и солен. При оскъдните ни доходи ястията бяха
обикновени и полухранителни. Най-добрата храна, която бях яла
наскоро, беше странната вечеря, която Джоуи предлага в бара. И
колкото и да обичах мазния бургер и пържени картофи по това време,
наистина не можеше да се мери с това.
– По дяволите, щях да остана тук само заради храната – изстенах аз,
докато облизах последния сос от пръстите си и изсипах вкусната
лимонада в гърлото си, да го последва.
– Това със сигурност може да надхвърли усилията на Пит за наденица
и каша – съгласи се Дарси през смях. Нашият бивш приемен родител
имаше уменията да готви точно три ястия сам, а другите две бяха
замразени пици. Ако никога повече не ям наденица, щеше да е твърде
скоро.
Разходката ни беше отвела в район на север от територията на
Академията, който беше отбелязан като „Земна територия“ на нашите
карти. Бяхме заобиколени от всички нюанси на зелено, които можете
да си представите, и зашеметяващи цветя, цъфтящи във всички цветове
под слънцето. Картата показваше, че територията е разделена на
четири секции, по една за всеки от елементите и започвах да
осъзнавам, че разделението е нещо повече от просто име. Целият
пейзаж беше оформен от Елемента, на който беше кръстено и
стъпването между тях беше като движение между различни
континенти.
В ляво от нас полегат зелен хълм, пълен с диви цветя, се извиваше и
аз замрях, когато забелязах създание, което се носеше от небето, за да
кацне върху меката трева.
Хванах ръката на Дарси, неспособна да съставя дума, докато устните
ми се разтвориха при гледката пред мен. Цяло стадо зашеметяващи
крилати еднорози кацна и започна да се разхожда през поляната, чиято
козина блестеше в искрящи метални цветове от сребристо до бронзово
и златисто до розово, жълто и дори зелено. Козината им беше
поръсена с блясък, а дългите им златни рога улавяха слънчевата
светлина, сякаш бяха направени от полиран метал.
– Това е невъзможно – въздъхна Дарси.
Малък жребец вдигна поглед при звука на гласа и ние замръзнахме,
притеснени, че сме го стреснали, но красивото сребърно създание
просто ни погледна любопитно.
Устните ми се извиха в усмивка, която нарасна неудържимо. Искам
да кажа, обикновено не се държах като малко момиченце, но това
беше проклет летящ еднорог!
Трябваше да намаля писъка на възбудата, който бълбукаше в гърдите
ми, докато еднорогът тичаше към нас.
– Господи – ахна Дарси, когато застана точно пред нас.
Нерешително протегнах ръка, чудейки се дали славното създание ще
ми позволи да докосна искрящата му козина.
Очите на еднорога сякаш проблясваха от забавление и той се наведе
напред, така че пръстите ми погалиха мекия му нос и гривата му.
Дарси също протегна ръка, като прокара пръсти отстрани на лицето
му и надолу по врата.
Еднорогът се притисна по-близо, потривайки лицето си в гърдите ми
и предизвиквайки смях в мен. След това той притисна лице към Дарси
и тя се ухили като Чеширска котка, докато обви ръце около врата му.
Един розов еднорог се приближи, като ни изгледа за миг, преди да
изцвили към жребеца, докато той притискаше носа си към врата ми.
Жребецът изсумтя по начин, който изглеждаше странно
пренебрежителен, а розовият еднорог тропна с крак, преди да се
премести в дърветата отляво.
– Престани, Тайлър! – Гласът на София долетя от дърветата, в които
розовият еднорог току-що беше влязъл и аз трепнах от изненада,
чудейки се откъде, по дяволите, е дошла.
Сребърният еднорог отново притисна лицето си към гърдите ми и аз
прокарах ръка по врата му в отговор.
– Те не знаят какъв си! – каза ядосано София, докато вървеше към нас
от храстите с пола накриво и риза едва наполовина закопчана. Тя
продължи да я закопчава, докато крачеше към нас боса, втренчила се в
сребърния еднорог, сякаш той беше направил нещо, за да я обиди.
– Внимавай да не го изплашиш – започнах аз, но еднорогът до мен
изсумтя, което прозвуча раздразнено, преди внезапно да се хвърли към
мен и да се превърне в момче със заскрежени връхчета в косата и
огромна усмивка на лицето. Той също така се оказа гол, което очевидно
не го притесни ни най-малко. Ръката ми, която беше притисната към
врата на еднорога, сега беше поставена върху гърдите му. Отдръпнах се
с вик на отвращение, а Дарси рязко се отдръпна и падна на дупето си.
– Е, сега като преминахме любовната игра, момичета, ще дойдете ли
в стаята ми? — попита Тайлър мен и Дарси с намигване.
– Ти беше еднорог! – Дарси извика объркано, докато мозъкът ми се
мъчеше да разбере какво се е случило току-що.
– Пегас – поправи я Тайлър. – И вие двете бяхте навсякъде по мен.
Усмивката му се разширяваше, ако това беше възможно и изведнъж
схванах какво ми казваше. Красивото същество, което току-що галихме,
всъщност е бил той.
– Ти ми целуна гърдите? – попитах с отвращение.
– Да – отвърна Тайлър, спускайки поглед към гърдите ми, които за
щастие бяха скрити под ризата.
Юмрукът ми се сви инстинктивно и аз го хванах неподготвен, ударих
го в челюстта и го накарах да се препъне назад.
– По дяволите! – изруга той, стискайки лицето си.
– Какво, по дяволите, ти става? – попита Дарси, когато тя се изправи и
се придвижи да застане рамо до рамо с мен.
– Хей, откъде трябваше да знам, че не си разбрала какво съм? –
попита Тайлър, когато започна да се отдръпва. – Изглеждаше толкова
влюбена в това, колкото и аз.
– Това е, защото мислехме, че галим диво животно, без да бъдем
тормозени от някакъв чудак с конско лице – изръмжах аз.
София изсумтя развеселена на моето избухване, а Тайлър продължи
да се отдръпва назад, когато Дарси вдигна ръце към него
заплашително.
– Добре, добре, съжалявам – каза успокоително Тайлър. – Ще се махна
от погледа ти.
Той се заклати напред, сякаш ще падне, но преди ръцете му да
успеят да ударят земята, те се превърнаха в копита и останалата част от
тялото му отново се превърна в красивия сребърен Пегас.
Не можах да не се възхитя, докато той тръгна нагоре по хълма към
останалата част от стадото и София ми предложи извинително свиване
на рамене.
– Съжалявам за него – измърмори тя.- Срамота е, че не можеш да
избираш кой да бъде в твоя орден.
– Ти беше розовият Пегас? – попитах аз възхитена и тя кимна
срамежливо.
– Да. Ние попълваме силата си, като летим през облаците, а аз тъкмо
се зареждах преди следващия клас на Огнени Елементи – обясни тя,
сякаш превръщането в проклет летящ еднорог не беше голяма работа.
Борех се да измисля нещо за това, но просто не можех да измисля
нищо по дяволите.
– Всъщност мисля, че е по-добре да тръгваме – продължи София, не
обръщайки внимание на шока ни, сякаш не го беше забелязала.-
Имаме само двайсет минути до началото на часовете и Огнената Арена
е чак в южния край на терена.
– Следващия час нямам Огън – каза Дарси, докато хвърляше поглед
към разписанието си в своя атлас.- Имам Въздух. Мисля, че Диего каза,
че и той ще бъде там.
– Това е добре. На това място поне има двама нормални човека, с
които да поговорим – казах аз, въпреки че докато София тръгна да
намери своите чорапи, обувки и блейзър в храстите, трябваше да се
чудя дали нормалното наистина се отнася за някой, който е пропилял
своето свободно време да се превърне в нещо с копита.
Дарси ми се усмихна разбиращо, докато извади картата до
следващия си час на своя атлас и се сбогува със София и мен, като пое
по пътека, която водеше на изток от територията. Бях малко
разочарована, че се насочвам в различни посоки за първия ни истински
магически клас, но това беше един от малкото, където щяхме да бъдем
разделени.
София влезе в крачка с мен, докато се насочвахме към Къща Огън и
Арената отвъд нея, където щяхме да имаме първия урок по Елементал.
Отне известно време, за да премина от Земната територия в
Огнената територия на юг. Но София ме забавлява с факти за нейния
Орден, докато вървяхме и аз бавно се възстановявах от шока си.
Обедното слънце огряваше дома на учениците на Огън, когато се
приближихме до него и устните ми се разтвориха от изненада. Снощи
беше толкова тъмно, че наистина видях само входа на сградата с
множеството пожари, които заслепяваха нощното ми зрение и
блокираха погледа ми към останалото. Това, което не бях осъзнал,
беше, че от първия етаж нагоре сградата беше изцяло изработена от
стъкло в различни нюанси на жълто, оранжево и червено, като всички
се смесваха, за да създават впечатлението за огромен, блестящ огън.
– Отгоре изглежда като звезда – обясни София, като забеляза
вниманието ми към сградата.
– Как са създали такова нещо? — попитах учудено. Без съмнение
имаше магия, но просто не можех да си представя колко работа беше
вложена в нея. Самият дизайн ме потресе.
– Огнена магия, разбира се, и мисля, че вероятно имаше и някакъв
драконов огън. Ще научим повече за магическата инфраструктура през
нашата втора година.
– Искаш да кажеш, че ще се научим да правим такива неща? – попитах
нетърпеливо, неспособна да откъсна очи от магическата сграда. Докато
вървяхме, слънцето се отрази в различни парчета стъклото и почти
изглеждаше, че наистина гори.
– Е, създаването на това може да е малко амбициозно – засмя се
София.- Но ще се научим да използваме нашата магия на елемента за
създаването на по-фини неща, да.
Не можех да не се усмихна при идеята за това.
Минахме покрай Къщата на Огъня и последвахме пътеката движеща
се през Огнената територия, където пейзажът беше скалист и сух. Все
още нямах време да изследвам Въздушна или Водна територия, но бях
зърнала огромна гора на изток и широко езеро на запад по пътя към
Кардинална Магия по-рано.
Пълзящо растение, изпълнено с яркочервени цветя, се прилепяше
към стената от черна лава от дясната ми страна и аз забелязах още
растения, които също се намираха наоколо. Въпреки че в началото
огненият пейзаж изглеждаше безплоден, колкото повече се вглеждах,
толкова по-красив ставаше.
Движехме се по процеп, изсечен между две скални стени, които
блестяха с жълти и златни минерали.
– Това е жупел – каза София, като отново забеляза интереса ми.
– Ти си ходеща и говореща енциклопедия, знаеш ли това?- Закачах я,
не че се оплаквах. Нямах никаква представа с какво се занимавам на
това място и нейните знания бяха безценни за мен.
– Харесвам фактите. Аз съм Стрелец, което помага, обичаме да учим
нови неща и обикновено сме доста интелигентни – отвърна тя с
усмивка.
Сериозният начин, по който тя каза това, ме накара да се опитам да
смажа пръхтенето на неверието, което искаше да бъде освободено.
Предполагах, че ще трябва да се опитам да отворя ума си за всички
тези неща със зодиите, ако искам да се впиша тук.
– Истина ли е това? – попитах аз, опитвайки се да задържа
скептицизма си.
– Да. И също имам дяволски добра памет, което би трябвало да ми
помогне да се справя с изпитанията и донякъде да компенсирам
липсата на сила.
– Липсва ти сила така ли? – Попитах деликатно, несигурна дали това е
добре да се пита, но тя беше тази, която го спомена.
– Да. Семейството ми е доста ниско в класацията, когато става дума за
власт. Ако си представиш себе си като десет, бих била като… тройка,
предполагам.- Тя сви рамене.- Нашият свят е изцяло свързан с властта,
така че това означава, че съм предопределена да остана на дъното на
хранителната верига, но всъщност нямам нищо против. Искам да кажа,
че поне не трябва да се тревожа, че ще завзема и задържа позицията
си до края на живота си, нали знаеш?
– Не наистина, но мисля, че скоро ще разбера дали ми харесва или
не.
– Е, да, бих се изразила така. Целият ти живот ще бъде борба за власт
– каза тя с усмивка.
– Идеално – въздъхнах аз.- Ами ако кажа, че не искам каквато и да е
власт, за която трябва да претендирам? Просто искам да използвам
собствената си магия за моите собствени цели и да нямам нищо общо с
право по рождение, трон или наследници…
Смехът на София ме прекъсна и аз вдигнах вежда към нея.
– Не се шегувах – казах твърдо.
– О, боже, Тори – каза тя, като се овладя малко.- Ти наистина не знаеш
нищо за нашия свят. Бих искала да кажа, че можеш просто да избягаш
със залеза, но… това никога няма да се случи.
– Е, по дяволите – отвърнах със свито сърце. Все още нямах планове
да правя нещо от нещата, които се очакваха от мен, но поне имах
отговора си за едно нещо. Нямаше начин да мога просто да се скрия от
надпреварата за власт и да избегна вниманието на другите
Наследници, както се надявах. Може би бих могла да говоря с тях и да
им кажа, че не искам властта им. Не може да са напълно неразумни…
Излязохме от пукнатината, пълна със жупел и в ноздрите ми нахлу
миризмата на сяра.
Огледах се наоколо, докато не забелязах къдрици пара, издигащи се
над земята от дясната ни страна, и проблясък на вода в далечината.
– Това горещи извори ли са? – попитах аз с нетърпение.
– О да. Това е мястото, където огънят се среща с територията на
водата. Чувала съм, че това е най-доброто място за плуване и почивка.
Някоя вечер трябва да отидем след часовете и да го изпробваме! –
отвърна София ентусиазирано.
– Нямам бански – казах аз, като свих рамене, въпреки че идеята за
плуване в изворите определено беше изкушаваща. Стига водата да не е
твърде дълбока. Преди няколко години имах травмиращ инцидент и
оттогава самата мисъл за дълбока вода ме караше да потръпвам.
– Не си ли си донесла един от вкъщи? Сигурна съм, че беше в списъка
с препоръчани…
– Единствените неща, които донесох от вкъщи, бяха дрехите на гърба
ми и джоб пълен с пари, а Дариус ги унищожи снощи – отвърнах
мрачно.
– О, да, майче чух за това, след като преминах през посвещението си
снощи. Изглежда, че е отишъл малко далеч с теб…
– Значи не е изгорил дрехите от тялото ти? – попитах аз, като си
помислих, че вече знам отговора. Този конкретен изпит беше
специално разработен в моя полза.
– Ъм, не. Но аз не съм много силна, както казах. Така че не бих
очаквала той да ми обърне внимание.- София наведе поглед към
пътеката под краката и, когато изпуснах въздуха си раздразнено.
– Довери ми се, не знаех, че ще попадна на недорасъл, страхлив
мръсник в рамките на половин час след пристигането ми – измърморих
аз.
София ахна, като се огледа, за да провери дали някой ме е чул.
– Може да искаш да запазиш това мнение за себе си, ако не искаш то
да му бъде предадено. Наследниците имат много фенове и не бих се
доверила на никого да мълчи от твое име.
– Сигурна съм, че Дариус и неговият екипаж от подмазвачи знаят
точно какво мисля за тях, без да се притеснявам, че да го крия. Освен
това, ако ме попита, с удоволствие бих му казала в лицето, че мисля, че
той е недорасляк, който трябва да си намери ново хоби, което не
включва измъчване на хората.
Устата на София се отвори и разбрах, че е хваната между шок и смях.
Радвах се, когато кикотът най-накрая и надделя.
Когато стигнахме до края на пътеката, пред нас се издигна огромна
сграда. Приличаше малко на Колизеума, където гладиаторите са се
биели в Древен Рим, но тухлената зидария беше изцяло черна.
Разговорът ни спря, когато се взрях в каменните дракони и гаргойли,
които ни гледаха яростно от позициите си покрай стената над главите
ни.
Преместихме се под една арка и намерихме жена професор с къса
червена коса и бронзова кожа, която ни чака.
– Елате момичета, трябва да се преоблечете и да излезете на арената
– заповяда тя, без да се занимава с представянето. Разписанието ме
беше информирало, че се казва професор Пиро и аз и предложих лека
усмивка, докато бързах да изпълня инструкциите и.
Със София влязохме в съблекалните на момичетата, където на
редица куки висяха чанти с изписани имената ни върху тях. Вдигнах
онази с Роксаня Вега, написано на нея, носът ми се сбръчка от името,
което отказвах да приема за свое. Сигурно има някой, с когото бих
могла да говоря за промяна на всичко официално, за да се казвам Тори.
Можех да се справя с Вега, ако трябваше, но Роксаня беше момиче,
което трябваше да израсне в този странен свят на феи, а аз не бях тя.
Тори беше моето име през всичко, което ме беше оформило в човека,
който съм днес, и нямах интерес да се отървавам от тази персона сега
или в бъдеще.
Отворих чантата и извадих чифт наситено червен клин и риза с дълги
ръкави. Материята се чувстваше почти копринена, но в същото време
беше разтеглива. Смених униформата си с нея и се погледнах в
огледалото за момент, докато оправих черната си коса.
Облеклото беше стегнато по кожата и подчертаваше извивките ми по
начин, който някак си да привлече повече внимание към тях, отколкото
би направило, ако се показваше повече кожа. Въпреки че снощи
буквално дефилирах гола пред повечето членове на Дома на Огън, не
предполагах, че ще се притесня от това.
Последно обух чифт бели маратонки и изчаках, докато София също
свърши с преобличането.
Още няколко момичета пристигаха и забелязах, че повече от един
враждебен поглед се насочи към мен, докато хвърлях поглед към тях.
Без да се впускам в по-нататъшни разправии със съучениците си, бързо
излязох на арената със София.
– Толкова съм развълнувана от този клас – призна тя, когато
излязохме на открит стадион, пълен с пясък.
Първата ми мисъл, че изглежда, като Колизеума се промени само
като погледнах нагоре към трибуните, които ограждаха арената. Около
стените в четири редици бяха запалени пукащи огньове, а под тях се
намираха четири бълбукащи чешми.
Когато направих още една крачка, земята под краката ми се заклати и
почти паднах по лицето си. Завъртях ръцете си, за да се задържа и
земята отново потръпна.
Наклоних се назад, чудейки се какво, по дяволите, се случва с мен,
точно когато силни ръце ме хванаха.
– Благодаря, аз…- прекъснах се, докато вдигнах поглед към спасителя
си и видях Кейлъб Алтаир да ми се хили, а кашата му от руси къдрици
го караше да изглежда почти ангелски на обедното слънце. Но знаех, че
той не е ангел.
– Трябва да внимаваш за това. Земята наоколо може да бъде много
непредсказуема – измърка той и изведнъж си спомних, че той е лидерът
на Дома Земя; земната къща. Няма нужда да отгатвам кой е накарал
земята да потрепери под краката ми.
София се отдалечи от нас, но не можех да я виня, че иска да избегне
вниманието на Земния Наследник.
– Точно така. Със сигурност ще го направя.- Изтръгнах ръцете си от
хватката му и се опитах да отстъпя, но земята отново се заклати под
мен и бях съборена на нея.
Около мен се разнесе кикотещ смях, когато някои от другите ученици
се приближиха да гледат и аз побързах да се изправя отново.
Преди да успея, Кейлъб се спусна и ме дари със злобна усмивка,
която разкри удължените му зъби.
– О, за бога – изръмжах, докато удрях длани в гърдите му. – По-добре
да не се каниш да…
Той хвана китките ми в невероятно силена хватка и ме бутна обратно
на земята, докато зарови зъбите си във врата ми.
Отворих уста като някакъв каруцар, псувайки го с всяко гадно нещо,
за което се сетих, и добавях няколко цветни нови творения към микса.
Усещах как кръвта и силата ми се преместват от тялото ми в неговото и
това накара стомаха ми да се обръща от отвращение.
Смехът около мен се разрасна, докато се опитвах да го отблъсна, но
той тежеше като цял тон тухли. Свръхчовешка сила в свръхчовешка
пиявица.
– Това е повече от достатъчно, Алтаир – измърмори професор Пиро с
отегчен тон, вместо да укорява.- Тя се нуждае от малко енергия, за да
може да се представи в моя клас днес.
Кейлъб извади зъбите си от врата ми и аз гледах с болезнено
очарование как те отново се оттеглят в нормално изглеждащи зъби. Той
облиза последните капки кръв от устните си, докато ме гледаше
надолу, а в очите му проблясваше забавление.
– Нямаш представа колко добър вкус имаш – каза той без намек на
срам и аз сбърчих нос от отвращение.
– Ти получи това, което искаше от мен, така че защо просто не се
махнеш от мен, по дяволите?- Изръмжах, дърпайки отново китките си,
докато той ги държеше притиснати в пясъка.
Кейлъб наклони глава, докато ме гледаше и бавна усмивка се разля
по лицето му.
– Знаеш ли, не съм сигурен, че някога съм се хранил с някой, който го
мрази толкова, колкото теб – каза той почти на себе си. – Другите феи са
израснали, знаейки за моя вид и просто приемат това като част от
веригата на властта, но ти…
– Да, мразя го – изръмжах.- Така че защо не се нахраниш с някой,
който се наслаждава на твоя изкривен начин на хранене, и не ме
оставиш на мира?
Кейлъб ме пусна и скочи, оставяйки ме да се изправя от пясъка на
краката си.
– Това момиче е моят личен Източник – каза той високо на групата,
която се беше събрала около нас, която осъзнах, че е нараснала до
поне петдесет души.- Ако някой друг вампир иска да се храни от нея,
тогава ще си имат проблеми с мен, да се разпространят думите ми.
В червата ми се натрупа тежест, когато успях да си възвърна
равновесието и го изгледах гневно.
– Аз не съм твое лично притежание – отсякох аз.
– Чувствай се свободна да се опиташ да ме спреш, скъпа – подигра се
той.- Но докато не се справиш, можеш да се смяташ за моя лична кутия
за сок.
Дълбок смях привлече вниманието ми отляво и забелязах Дариус,
проклетия Акрукс, който наблюдава това взаимодействие с
развеселение. Защо трябваше да е тук, за да стане свидетел на това?
Защо изобщо трябваше да са четирима? Просто исках да си държа
главата надолу и да продължа със собствената си работа, но започвах
да осъзнавам, че Наследниците нямат никакво намерение да позволят
на мен или на сестра ми да го направим.
– Е, ако всички вампири са напълно напълнени, бих искала да
продължа с урока си – обяви професор Пиро, като сложи край на всяка
по-нататъшна дискусия относно собствеността на кръвта ми.
Закипях от гняв, докато насочих вниманието си към учителката, като
гордо обърнах гръб на Кейлъб и Дариус. От един от тях се разнесе
дълбоко ръмжене и космите по задната част на врата ми настръхнаха.
Спомних си какво казаха вчера за това, че да им обърна гръб е обида,
но не ме интересуваше. Ако се задоволяват да ме измъчват,
последното нещо, което щях да правя, е да им показвам някакво
уважение.
– Тъй като това е първият час за първокурсниците, искам останалите
да се сдвоите и да отделите малко време, за да се упражнявате отново
с техниките, които научихте в края на миналата година. Трябваше да
тренирате през лятото и аз ще дойда, за да видя има ли подобрения,
след като изпробвам новите ученици. – Професор Пиро прогони по-
големите ученици, но Кейлъб и Дариус останаха на мястото си, вперили
погледи в мен.
– Какво правите още тук, момчета? Последно, когато проверих, вие
бяхте второкурсници — каза Пиро, докато фиксираше Наследниците с
проницателния си поглед.
– Просто искахме да видим колко мощна е наистина новата
Наследничка – каза Дариус и вълна от дискомфорт ме изпълни, когато
осъзнах, че планират да гледат първия ми опит да използвам огнена
магия.
– Е, за твое съжаление, гледането на новото момиче не е част от
учебната програма – отвърна тя пренебрежително, като ги изгони
отново и малко от напрежението напусна гръбнака ми, когато
Наследниците се оттеглиха.
Дариус хвърли последен поглед към мен, докато се отдалечаваше и
аз се проклех, че забелязах начина, по който стегнатото облекло
прилепва към мускулестото му тяло, преди да се обърна отново към
учителката си.
– Така. Задачата за днес е проста. Искам да вдъхнете живот на пламък
в дланта си и да го поддържате. Ако можете да се справите с това,
искам да го оформите в кълбо. Колкото по-плътно увиете захранването,
толкова по-силно ще гори. Не бъдете небрежни – вашите костюми ще
ви предпазят от изгаряния, но ръцете и лицата ви са уязвими. От вашия
контрол над пламъците зависи да ги предпазите да не се обърнат
срещу вас. Ако някой има проблеми да извика силата от себе си, тогава
може да я изтеглите от аплиците, за да пестите енергия. Мис Вега, ако
силата ви е била твърде изчерпана от г-н Алтаир, за да хвърлите
собствения си пламък, тогава ще трябва да използвате и аплиците.
Гневът ми се увеличи, когато осъзнах какво има предвид; Кейлъб
може да ме е отслабил достатъчно, за да навреди на способността ми
да се представя добре в този час. Задник!
С проблясък на гняв протегнах длан пред себе си и пожелах пламъка
да оживее. Ръката ми избухна толкова бързо, че трябваше да се дръпна
назад, когато пламъкът на огъня почти взе веждите ми като трофеи.
Лъчът от червен пламък се изстреля право нагоре в небето и освети
ниските облаци с оранжево сияние, преди да затворя юмрук от
изненада и да го угася.
– Свята майко – измърмори София и аз я погледнах с ококорени очи.
Професор Пиро се усмихна широко.
– Изглежда, че не е нужно да се притесняваме, че силата ви е твърде
намалена в края на краищата – каза тя с признателност.- Ще трябва да
работите върху контрола си, ако имате толкова много да предложите,
докато сте само на половината капацитет.
Доволна усмивка дръпна устните ми, когато потокът от сила изчезна
от вените ми. Разбира се, това ме изплаши, но също се чувствах адски
щастлива. Усещах как Наследниците ме гледат отново и се надявах, че
демонстрацията ми на сила е достатъчна, за да ги накара да ме оставят
на мира.
– Продължавайте да се опитвате да изградите и поддържате кълбо –
заповяда Пиро, когато започна да се движи между учениците, а аз се
опитах да съсредоточа ума си върху задачата, която ми беше
поставила.
Поех дълбоко дъх, като отново протегнах ръката си, когато пожелах
да оживее пламък. Този път цялата ми ръка беше погълната от огнено
кълбо, голямо колкото лабрадор и аз изписках от изненада, докато се
опитвах да го овладя. То се сви до размера на кокер шпаньол, след
което се разрасна колкото голям мастиф, преди да бъда принудена да
го угася.
Професор Пиро се приближи до мен, след като обиколи останалите
първокурсници, и наблюдаваше опитите ми с остро око.
– Чувстваш ли се изобщо уморена? Все едно започваш да
изразходваш много от резервите си? – попита тя с интерес.
– Не мисля – отвърнах аз. Ако не друго, колкото по-дълго практикувах,
толкова повече магическите ми резерви сякаш набъбваха в мен.
– Добре. Позволете ми да видя дали мога да ви помогна да
ръководите силата си.- Тя се приближи до мен и взе лявата ми ръка в
своята. Погледнах я изненадано и тя ми се усмихна успокоително.-
Трябва да поддържаме контакт кожа до кожа, за да можем да
ръководим и насочваме силата на другия. Моето влияние ще работи
само върху вашата магия, докато този контакт се поддържа.
– Добре – съгласих се аз. – Значи искате да се опитам да създам топка
отново?
– Да. Веднага, когато си готова.
Опитах се да игнорирам факта, че държах ръката й и вместо това се
фокусирах върху другата си длан, докато я протягах пред себе си.
Поех си дъх и се съсредоточих върху създаването на възможно най-
малкото количество огън. Пламъкът изригна мигновено, създавайки
копие, което удари пясъка в краката ми и в същото време се изстреля
над главата ми.
Хватката на професор Пиро върху ръката ми се стегна и аз усетих
люлеенето на нейната магия, докато тя се опитваше да постави моята
под контрол. Опитах се да копирам това, което тя правеше, обгръщайки
волята си около непокорния Елемент, докато отдавах цялото си
внимание на създаването на топка.
Бавно пламъците започнаха да се свиват, докато професорът и аз
работихме заедно, за да се борим със звяра, който беше моята сила.
Най-накрая огнена топка, не по-голяма от бейзболна топка, застана над
дланта ми и аз се ухилих триумфално. Гореше в наситено червен цвят и
знаех, без да се налага да го докосвам, че е горещо като дълбините на
вулкан.
Професор Пиро пусна ръката ми и се препъна назад. Загубих контрол
над огъня, когато се обърнах към нея в шок и той пламна ярко, преди
да успея да го угася отново.
– Добре съм – каза тя тъжно, когато се отдалечи от мен.
– Какво стана? – попитах аз, а веждите ми се свиха от загриженост.
Фин слой пот покри кожата и, а ръцете и леко трепереха.
– Нищо, което добрата доза слънчева светлина няма да поправи. Не
се тревожи, скъпа моя.
– Не разбирам.- Можех да кажа, че изобщо не се чувства добре, но
начинът, по който се опитваше да се отърве от това, ме накара да
почувствам, че аз съм била причината за всичко, което не е наред с нея.
– Нараних ли ви?
– Собствената ми арогантност е това, което ме нарани – каза тя, като
сви рамене.- Мислех да направлявам силата на Наследник с моята
магия. Когато ръководя силата на някой друг, моята също се източва.
Мислете за това като за опит да застелите голямо легло в чаршафа от
легло на малко дете.
– Значи магията ви е изчерпана? – Попитах.
– Засега се чувствам изтощена – потвърди тя с кимване.- Мислех, че
след сблъсъка ви с г-н Алтаир, вашето ниво на сила ще е достатъчно
ниско, за да мога да го държа. Няма да направя една и съща грешка два
пъти.
– И сега какво?- Попитах. Не бях постигнала никакъв напредък, докато
тя не ме насочи и не бях сигурна колко лесно щях да се науча да
използвам силата си, ако не мога да работя отново по този начин.
– Сега… – професор Пиро потупа с показалец по устните си, докато
обмисляше възможностите ми.- Има два възможни начина на
действие, които биха могли да работят. Бихме могли да поканим г-н
Алтаир да източи енергията ви до много по-ниско ниво, така че да
имате по-малко сила…
Чертите ми се изкривиха от ужас при идеята да поискам такова нещо
и устните на професора се изкривиха от забавление.
– Като се замисля, това така или иначе ще помогне само в много
краткосрочен план – призна тя и аз се отпуснах от облекчение, тъй като
тя сякаш се отклони от идеята.- Трябва да можете да оспорвате силите
си с пълна сила. Което означава, че имате нужда от учител, който е
достатъчно силен, за да се справи с вас…
Погледът и се отлепи от мен и аз се обърнах да видя какво гледа.
От другата страна на арената Дариус и Кейлъб бяха заключени в
огнена битка, която приличаше на нещо от филм. Дариус насочи
огромен огнен дракон да стреля по стотици огнени змии, които бяха
под контрола на Кейлъб.
Въпреки че драконът беше много по-голям от змиите, големият брой
от тях, които Кейлъб беше създал, затрудни Дариус да запази
предимството. Изглеждаше почти като игра и лицата им бяха осветени
от усмивки, но в очите им бушуваше ожесточена състезателна злоба,
която даде да се разбере, че и двамата играят за победа.
Докато гледах, втори дракон оживя, изкатери се по чешмата, която
беше най-близо до тях, преди да се гмурне с раззината паст в рояка
усойници. Огнените творения нямаха никакъв шанс и докато те
изчезнаха, Дариус извика триумфално и двата дракона направиха
победна обиколка на арената.
– Винаги мамиш – подигра се Кейлъб, скръствайки ръце.
Дариус започна да се смее и Кейлъб се стрелна напред със скорост,
която не изглеждаше възможна.
Двамата се сблъскаха и започнаха да си нанасят удари. Погледнах
професора учудено, очаквайки тя да се намеси, но погледът и се беше
върнал обратно върху мен.
– Има само няколко души, чиято сила би била достатъчно силна, за да
държи твоята под контрол – каза тя замислено и стомахът ми падна,
когато осъзнах къде я отведе ходът на мислите и. Не исках тя да слиза
на тази спирка, но нямах представа какво трябва да кажа, за да
предотвратя думите да излязат от устните и. – Кейлъб е добър, но може
и да бъдеш научена от най-добрия, така че това трябва да е Дариус.
– Но аз… И какво? Какво?- Професор Пиро ме гледаше и устата ми се
отваряше и затваряше като на риба, докато се опитвах да кажа нещо,
каквото и да е , което би я отклонило от тази идея. Последното нещо,
което исках, беше да бъда длъжница на Дариус Акрукс. Но зъбците в
мозъка ми се въртяха твърде бавно и единственото нещо, което можех
да измисля да кажа, беше „но той е зъл с мен и не го харесвам“, което
би ме накарало да изглеждам като жалко малко момиченце, въпреки
че беше истина.- Директор Нова ми назначи учител за помощ, който да
ми помогне да наваксам и съм сигурна, че учителят би бил най-добрият
човек, който да ми помогне…
– Вашият учител за помощ ще ви напътства в по-практична роля, като
ви учи за нашия свят и как да живеете според стандартите, които се
очакват от вас. Колкото и странно да ви изглежда, след като сте
прекарали целия си досегашен живот в света на смъртните,
количеството сила, която всеки притежава, е нещо, с което сме родени.
Тук няма достатъчно силни учители, които да се справят с воденето на
вашата магия по този начин. Само другите наследници могат да ви
съперничат с вашата сила. И дори тогава, като близначки, родени под
знака на Близнаци, които притежават и четирите елемента, бих се
обзаложила, че ще имат пълни ръце.- Устните и се изкривиха за момент
и останах с впечатлението, че тази идея я забавлява.
Умът ми се завъртя, когато единственият ми аргумент се заби в
задънена улица и се замислих за друго извинение.
– Просто… се чувствам зле да го моля да си губи времето да работи с
мен, докато нивото ми на разбиране е много по-ниско…
– Глупости – махна ми с ръка професор Пиро, докато ми махна да я
последвам през арената към двамата Наследници, които все още се
бореха на земята, като борбата им ставаше все по-ожесточена. – Това
ще бъде добре и за него, смесването на силата с други феи е умение,
което е трудно за овладяване, така че ще бъде идеалната възможност
за него да разгърне тези мускули. Отнема много концентрация и може
да бъде наистина доста интимно, тъй като вие двамата ще трябва да се
стремите към ниво на доверие, така че магията ви да може да работи в
хармония една с друга.
Интимни? Грубо – макар и не толкова грубо, колкото се опитвах да се
убедя. И доверие? Беше луда, ако смяташе, че някога ще му се доверя.
По-скоро бих се доверила на маймуна с куп банани, отколкото да се
надявам на нещо добро от него.
Спряхме до Наследниците, когато Дариус прикова Кейлъб към
земята, с ръце здраво стиснали гърлото на другия. Кейлъб се блъскаше,
опитваше се да стане, но не изглеждаше да успее.
Дариус изръмжа и звукът беше толкова животински, че почти
трепнах. Той беше хищник, който унищожаваше плячката си и във всеки
един момент можех да си го представя как разкъсва плътта на Кейлъб.
Професор Пиро просто наблюдаваше взаимодействието с лек
интерес, когато устните на Кейлъб започнаха да посиняват.
Отворих уста, исках да се намеся. Искам да кажа, Кейлъб беше пълна
гад, но започваше да изглежда, че Дариус може да го убие и това
вероятно отиваше твърде далеч. Преди да успея да кажа нещо, Кейлъб
удари ръката си в земята три пъти и Дариус го пусна с усмивка.
Кейлъб започна да се смее и Дариус се изправи, предлагайки ръка на
другия наследник, за да може и той да се издърпа нагоре.
– Ще те победя следващия път – обяви Кейлъб, докато плесна
приятеля си по гърба.
– Ти каза това и миналия път – подразни го Дариус и за момент и
двамата изглеждаха… не хубаво, но поне не напълно отвратителни.
Или го правеха, само докато вниманието им не се насочи към мен.
Лицето на Дариус мигновено се намръщи и Кейлъб отметна
къдравата си коса назад, докато оглеждаше гладно врата ми с
абсолютно нулев срам от факта.
– Имам нова задача за вас, г-н Акрукс – обяви професор Пиро и
сърцето ми се сви като камък, когато осъзнах, че няма изход от това.
– Да, професоре? – попита Дариус с изражение на лицето му, което
подсказваше, че не може да измисли нищо по-добро от това да
направи каквото тя поиска от него.
– Бих искала да дадете тук на Тори индивидуално обучение, за да и
помогнете да се научи да впряга тази буря на сила в себе си. Опитах се
сама да я напътствам, но тя се нуждае от някой по-силен от мен и като
най-успешният тъкач на огън в Академията, ти беше очевидният избор.
Очите на Дариус се стрелнаха към мен и имах чувството, че току-що е
забил кама в гърдите ми, когато остротата на погледа му ме удари.
– Разбира се, професор Пиро – съгласи се той. – Само, че в момента
имам пълен график, така че може би е по-добре тя да избере някой
друг.
– Добре – съгласих се с усмивка, която му даде да разбере, че това не
е била моя идея на първо място. – Няма значение.- Започнах да се
отвръщам от тях, но професор Пиро ме спря.
– Това не е проблем – каза тя твърдо. – Можете да я тренирате в
четвъртък вечер след вечеря и можем да добавим и понеделник, ако е
необходимо.
Погледът на Дариус помръкна, когато тя открадна вечерите му от
него и аз трябваше да се принудя да държа брадичката си високо.
– Да, професоре – съгласи се той най-накрая и тя се усмихна със
задоволство, докато ме отвеждаше от него.
Не бях казала нищо, но не мислех, че моят протест ще направи нещо
друго, освен евентуално да влоши още повече тази лоша ситуация.
Когато се върнах до мястото, където тренираха другите първокурсници,
не можах да не хвърля поглед към Наследниците. Двамата ме гледаха и
аз почти се свих от гнева в погледа им. Перфектно. Този ден ставаше
все по-лош и по-лош.

Назад към част 9                                                           Напред към част 11

 

Зодиакална академия – Пробуждане – Свръхестествени хулигани и животни – Част 7

ДАРСИ

Одарих с лакът наследника, който не ми позволяваше да помогна на
сестра ми, гледайки към стаята за всеки, който може да помогне.
– Пусни ме – изръмжах.
Звярът продължи да смуче врата на Тори като пълен изрод, а тя се
мъчеше диво да го отблъсне. Успях да извия китката си от хватката на
Макс и опрях дланта си в гърдите му в гняв. Поток от сила се разби през
бариерите на кожата ми и въздушна буря го накара да прелети над
главите на препълнения салон и да се удари в задната стена.
Сърцето ми се превърна в твърда, не размразяваща се буца лед.
Кейлъб освободи Тори и всички се взираха шокирани в това, което
бях направила. Погледнах ръцете си, които започваха да треперят,
когато истината за сегашното ни положение най-накрая ме връхлетя.
Можех да правя магии. Истински магии в реалния живот. И току-що ги
използвах, за да хвърля този тип двеста паунда през стаята.
И несъмнено го вбесих много силно.
О мамка му.
– Ще съжаляваш за това – каза Дариус хладнокръвно, свивайки
мускули. Дългокосият, Сет с гравирана като от камък челюст, се усмихна
на хаоса който създадох.
Тори бутна Кейлъб назад, стиснала врата си, докато залиташе към
мен.
– Какво, по дяволите, става с теб, психо!? – озъби се тя и Кейлъб
започна да се смее. Няколко момичета наблизо се изкикотиха, сякаш
бяха развеселени, като хвърлиха с надежда поглед към Кейлъб за
малко внимание. Всички феи ли хапеха хора? Що за луд вид са те?
– Добре ли си? – попитах Тори, докато тя оглеждаше изцапаните си с
кръв пръсти. Тя кимна сковано, гордостта и явно беше наранена повече
от нея.
Погледнах към учителите в задната част на стаята, намерих Орион и
открих, че той е единственият, който ни обръща внимание. Дива злоба
озари очите ми и ярост потече във вените ми като магма. Той сериозно
ли гледа спокойно това в момента? Той трябва да е учител!
Макс се появи отново, запретвайки ръкави, докато се носеше през
тълпата като тропащ носорог.
– Махни се – изплю Тори и се придвижи до мен, докато страхът разби
сърцето ми.
– Или какво? – попита Дариус, докато неговият приятел Сет
продължаваше да се смее, сякаш това беше най-забавното нещо, на
което някога е бил свидетел.
Групата от явните ни поддръжници се приближи, начело с
тъмнокосото момиче, което беше застанало като викингски воин.
– Или ще се борим за нашите кралици – обяви тя и аз споделих
изненадан поглед с Тори.
Макс отвори дланта си, сякаш се канеше да хвърли някакво заклинание
и страх нахлу в сърцето ми.
– Многоелементни първокурсници време е да изберете къщите си! –
Извика директорката Нова, като се отдръпна от няколко членове на
факултета, с които водеше задълбочен разговор. Толкова задълбочен,
че не беше забелязала един от учениците й да хапе Тори? Не можех да
повярвам. Какво беше това училище което позволява на учениците си
да се нападат един друг без дори устна забележка?
Другите наследници заобиколиха Макс, бутнаха го назад с
поклащане на глави и аз изпуснах тежка въздишка на облекчение.
Бях благодарна за извинението да сложим край на кавгата си с тях и
Нова плесна с ръце, за да побързаме. Тори и аз се приближихме, за да
се присъединим към малката група първокурсници, които се събираха
заедно пред професорите.
Останалите ученици се върнаха на местата си, но наследниците
останаха изправени, скръстили ръце, докато ни гледаха да тръгваме.
– Капитани на дома- подкани ги Нова и аз се обърнах, сърцето ми
запотъва и потъва, докато не бях почти сигурна, че се заклещи в левия
ми чорап. Четиримата Небесни Наследници бяха Капитаните на Дома.
Разбира се, че бяха. – Посочете името на къщата си и защо
първокурсниците трябва да искат да се присъединят към вас. И за
малко напрежение, ще оставим най-новите наследници за последно –
каза тя развълнувана.
– Страхотно – каза ми Тори под носа си. – Кой задник избираме?
– Ъмм – Погледнах намръщено нашите ужасни възможности, а те се
взираха с погледи, които казваха, че ще ни изядат. И един от тях вече
беше пробвал с Тори. Така че той определено беше изключен.
Макс пристъпи първи, докосвайки с ръка гърдите си с усмивка и
бицепсът му се втвърди. Беше кула от чиста мъжественост и в тези очи
не се виждаше нищо освен морска буря. Той погледна Нова, но някак
усетих, че думите му са за нас.
– Воден елемент, Къща Вода. Моят дом е за тези, които имат всичко
необходимо, за да се изправят срещу смъртоносното море от живот в
Зодиака, без да трепнат.
– Благодаря Ви за това поетическо описание – каза Нова, покашляйки
се, като посочи хладното русо момче Кейлъб. Сърцето ми заби по-
силно пред ангелското му лице, което криеше демон под него.
– Елемент на Земята, Къща Земя. И терорът е точно това, което ще
получиш, ако не се вписваш.- Той се вгледа твърдо в Тори и червата ми
се свиха в стегнато кълбо.
– Не той – изсъска Тори, а очите и изляха отрова в неговата посока.
– Съгласна. – Кимнах аз.
Дългокосият мъж застана напред и погледът ми заоглежда
мускулестата му фигура. Всичко в него беше изкусително и отчетливо
хищническо.
– Въздушен елемент, Къща Въздух. Животът с нас е лек бриз.- Очите
му срещнаха погледът ни и той се усмихна. Изглеждаше доста истинска
усмивка и раменете ми се отпуснаха малко. Да ще бъде този. Още
повече, че последният, Дариус, беше огромен като крепост и имаше
очи, остри като ножове.
– Елементът на огъня, Къща Огън. Ние не сме за хора със слаби
сърца. И честно казано, не виждам никой в тази стая, който да е
достатъчно добър, за да се присъедини към нас. – Той ни изгледа
гневно, сякаш ни караше да се присъединим към къщата му и почти
можех да го видя как измисля начини да направи живота ни
непоносим, ако го направим.
Нова се придвижи по редицата от дванадесет ученици до нас и един
по един те избраха от двата Елемента, с които бяха надарени, и се
присъединиха към техните капитани на Къща. Хубавото момиче, което
ни беше хвърлило втренчен поглед в Пробуждането, избра Сет, затича
се напред и го обви с ръце.
– Бебе! – извика тя, хвърляйки красив златен кичур през рамото си.
Сет я притисна към атлетичното си тяло и аз се зачудех за половин
секунда как може да се почувствам прегърната от тези ръце.
– Толкова се радвам, че имаш въздух, Кайли – каза той, но очите му не
изразяваха същото. – Кой е твоя друг елемент?
Тя го удари по гърдите.
– Знаеш, че имам Земята, Сети, аз съм Козирог.- Тя се наведе за
целувка, а той вкара език в гърлото и в явна демонстрация, която
продължи почти цяла минута. Браво .
Редицата най-накрая намаля, докато останахме само Тори и аз.
– Въздух? – Казахме заедно с тих глас. Тя кимна и отвори уста, за да го
обяви, когато Нова заговори.
– Опасявам се, че ще трябва да избирате различни къщи момичета.
Всяка къща е много конкурентна и ние насърчаваме всички да участват
в здравословното съперничество. Тъй като имате толкова много власт,
не би било честно една къща да бъде в такова предимство.
В гърдите ми нахлу ужас. Да се разделим с Тори? Моята близначка?
Искам да кажа… бяхме независими, но също така бяхме константа в
живота на другата. Тя беше като лявата ми ръка. Можех да се справя
без нея през повечето време, но ако беше отрязана, нямаше да съм
цяла.
Тори ме погледна с мрачно намръщено лице.
– Е, това е просто супер.
– Ще бъдем настанени отделно? – Попитах Нова.
– Ох, ще се разплачеш ли сега? – Подигра се Макс и ми се прииска да
му разбия лицето за това, докато хихикане изпълни стаята.
Преглътнах трудно, поклащайки глава, докато се опитвах вътрешно
да се справя с нарастващите емоции.
– Аз избирам огъня – обяви силно Тори, прекарвайки пръсти по гърба
ми за един кратък миг. Тя се наведе и ми прошепна в ухото преди да се
сбогува. – Избери въздух, но не вярвай на никого.
Тя се отдалечи, застана до Дариус, който я погледна пресметливо,
което ми каза, че ще има проблеми с него. Червата ми се свиха, когато
тя се присъедини към най-демонично изглеждащия наследник в целия
състав. Никога не би поела по лесния път в живота. Но ми се искаше да
го беше направила само този път.
– Въздух – казах аз, опитвайки се да поддържам настроението си,
докато вървях предпазливо към Сет. Той тръгна напред, за да ме
посрещне и изведнъж ме обгърна в ръцете си. Точно ръцете, за които
току-що си мечтаех. По дяволите, имах чувството, че ям прекалено
гореща бисквитка, прясно извадена от фурната. Изгаряме силно, но
има божествен вкус.
– Добре дошла в племето, скъпа. Миришеше на мускус и на нещо
почти животинско. – Опитах се да се отдръпна, докато той ме държеше
в нещо, което бързо се превръщаше в неподходящо силна прегръдка за
още няколко секунди. Когато ме пусна, приятелката му се приближи с
блестяща усмивка на лицето.
– Хей, момиче, само за да знаеш, моето гадже е начело. Докато се
съобразяваш с това, ще се разбираме добре.
Свих рамене, не давах пет пари за претенциите и към този мъж.
Тя хвана ръката ми, когато Нова ни отпусна всички и останалите
първокурсници от Въздушния елемент се присъединиха към нас.
Тук трябва да е по-добре, отколкото да си в къщата на Кейлъб.
– Нека покажем на начинаещите как работи Въздушния дом – каза
Сет, като ми намигна, докато ни извеждаше на пътя от Кълбото. Много
по-възрастни ученици се изправиха, присъединявайки се към нашите
редици, докато излязохме от сградата.
Докато хвърлих поглед към новобранците на Макс във Вода, бях
много облекчена, че не съм в къщата му. Той ги накара да стоят на
главите си докато той ги облива с вода. Поклатих глава с неодобрение,
докато учителите продължаваха да си говорят, сякаш това беше
напълно приемливо, дори когато един ученик започна да се задушава.
Забелязах Тори да води напрегнат разговор с Дариус, но знаех, че тя
може да се справи сама. Сестра ми беше твърда като скала. Но щеше да
ми липсва.
Тръгнахме на изток далеч от Кълбото и Кайли се отдели от мен,
приближавайки се към момиче с големи очи и гарванова коса.
Минахме покрай големи каменни сгради, които сякаш обграждаха
Кълбото и огромна структура с форма на полумесец, която приличаше
на луната. Сет беше развълнуван, докато следвахме криволичещата
пътека към гъста група дървета в далечината. Сърцето ми биеше и се
огледах за приятелско лице, докато групата ме блъскаше, но никой не
ме поглеждаше.
Тръгнахме към гъстата гора и кехлибареният блясък на фенерите
освети пътеката, дърветата се групираха близо едно до друго от двете
страни на пътеката и се извиваха над нея. Тръпки преминаха по кожата
ми, придружени от нахлуването на адреналин.
Почти очаквах да се събудя утре и да открия, че всичко това е сън.
Въпреки страха, който Наследниците бяха породили в мен, това място
ме привличаше. Беше красиво и дълбокото вибриране в душата ми ми
каза, че принадлежа тук. Сякаш самите звезди ме чакаха да пристигна
точно на това място.
Излязохме от дърветата и се озовахме на висока скала, където
трясъка на вълните се чуваше отдолу. Огромна кула се простираше
високо над нас, направена от тъмносиви тухли, древни и изронени. В
стените бяха вградени вертикални прозорци, а на самия връх имаше
огромна въртяща се дървена турбина, която се движеше на бриз, който
не можех да усетя.
Сет се обърна към нас, застанал пред сводестата врата, изработена от
черно желязо. Над него, изсечен в камъка, имаше голям символ на
триъгълник с хоризонтална линия, пресичаща горната му половина. Сет
вдигна длан и символът засия с интензивна бяла светлина, гледката
накара сърцето ми да се развълнува. Желязната врата издрънча силно,
и се отвори.
– Първокурсници, изправете задниците си пред мен, защото ще кажа
това само веднъж – обяви Сет.
Аз и около петдесетте други новобранци се отправихме към предната
част на групата. Преместих се отстрани на Кайли, като застанах между
нея и един човек с шапка и развълнувано изражение на лицето.
Сет привлече вниманието ни, погледът му прелетя върху всички нас,
докато няколко от по-големите ученици се групираха около него.
Мнозина потъркаха раменете си с него или прокарваха ръцете си по
гърба и ръцете му. Беше напълно странно, но той ги остави да
продължат, сякаш това беше нещо нормално.
– Не можете да влезете във Въздух, освен ако не използвате силата си
върху този символ.- Той посочи триъгълника над вратата. – Тъй като ви е
първият ден, вече го отворих, но от утре, ако не можеш да
предизвикаш въздух, няма да имаш стая в моята къща.
Разтрих пръстите си, надявайки се, че ще мога да използвам силата
си отново, но не бях напълно сигурна как го правих преди. Силата се
нави в мен в очакване, но не можех да я извикам в ръцете си.
Мъжът до мен се поклати на петите си от силната енергия, той ме
погледна и ми отправи една от най-дружелюбните усмивки, които съм
получавал досега. Раменете ми се отпуснаха, когато се усмихнах в
отговор, радвам се, че имам перспективата за приятел в новата си
къща.
– Сега.- Сет се усмихна и за миг заприлича на гладен вълк, който не е
ял от няколко дни. – Нека да продължим напред.- Очите му се обърнаха
към мен и той сви пръст, за да ме повика.
Устата ми пресъхна и ми отне секунда, за да накарам краката си да се
движат, докато пристъпвах напред. Той ме обърна с лице към групата
първокурсници, поставяйки ръка около раменете ми. Пръстите му
погалиха голата ми кожа и аз се вцепених от изненада от фриволното
му поведение. Опитах се да се отдръпна, но той хвана гърба на ризата
ми и отново ме придърпа към бедрото си, а ръката му внезапно беше в
косата ми.
Галеше ли ме?
– Посвещение!-Каза Сет и рояк от по-големи ученици зад
първокурсниците се спусна върху тях, слагайки черни ленени торби
върху главите им.
Сет задържа вниманието си върху мен и сърцето ми се блъсна в
гърдите, докато той премести носа си към косата ми и вдиша дълбоко.
Изтръпнах и се опитах да го бутна назад, но той беше плашещо силен.
Горещата, мокра възглавничка на езика му изведнъж се повлече нагоре
по дясната ми буза и ме заля отвращение.
– Ъм!- Вдигнах ръка, за да го ударя, но той я улови с лекота, очите му
блестяха, сякаш играехме някаква игра.
Той се засмя от сърце.
– Успокой се, скъпа. Ето така казвам здравей.
Сърцето ми забави малко, докато го гледах. Той наведе глава и ми
даде невинно изражение, което накара остатъка от гнева ми да се
стопи. Може би в Солария това беше нормално. И не исках да бъда
обвинявана в некултурно поведение…
– Така – казах аз неспокойно. – Все още се опитвам да разбера всичко
това.
Той се засмя, сякаш бях казала нещо смешно, след което се обърна
към тълпата, а ръката му все още беше здраво обгърната около мен.
Стомахът ми се сви от нерви, докато гледах групата първокурсници с
качулки, но забелязах, че Кайли стои на страни от тях, с ръка на
бедрото. Очевидно приятелката на капитана на къщата е получила
безплатен пропуск.
– Каква е формата ти, скъпа? – Сет се впи в ухото ми и тялото ми се
сграбчи от интимността на жестовете му.
– Еър.. какво?
– Знаеш ли… сирена, вампир… върколак? — попита той с нотка на
любопитство.
Някой зад мен започна да докосва косата ми и бях почти сигурна, че
я сплита.
Какви глупости правят в момента?
– Не знам за какво говориш – казах аз, опитвайки се да поддържам
мислите си в ред, докато Сет премести лицето си към врата ми и си пое
дъх отново.
Той се засмя, отдръпвайки се.
– Ти наистина си от света на смъртните. Не се тревожи, скъпа, тези
сили скоро ще се появят. Той кимна на някого зад мен и ленена торба
се спусна на главата ми, ослепявайки ме в миг. Притиснах се към Сет,
докато дъхът ми бързо нагорещи въздуха около лицето ми.
Сет ме освободи и аз се опитах да сдържа нервите си, тъй като
изведнъж останах сама. Пулсът ми се ускори, докато чаках нещо да се
случи.
– Ако не преминете посвещението ми, няма да останете във Въздух,
разбрахте ли? – Сет излая и гласът му беше толкова силен, че не можех
да не трепна.
От първокурсниците се разнесе шум на изкачване.
– Ще отговорите с „да, Алфа“. Нека опитаме отново – заповяда Сет. –
Разбрахте ли това?
– Да, Алфа!- отговориха първокурсниците, но аз не можех да се
накарам да го направя. Просто беше твърде унизително.
Внезапно бях притисната към твърдо тяло и почувствах, че това е Сет.
– Отговори ми, веднага.
Гах
– Да, Алфа – изтръгнах през зъби.
Пусна ме и аз се препънах напред, когато той се отдръпна.
– Тръгвай! – Сет изрева като сержант и ръката му ме хванаха за ръката,
дърпайки ме с бърза крачка. Студен бриз ме полъхна и тропотът на
стотици стъпки изпълни ушите ми.
Въздухът стана значително по-топъл и предположих, че съм вътре в
кулата, докато бях водена по твърд каменен под. Върхът на моите
обувки се удари в нещо и аз залитнах, но ръцете, които ме държаха, ме
задържаха изправена.
Започнахме да се катерим по вито стълбище, въртейки се в кръг. Бях
замаяна и ми беше горещо, а страхът полагаше всички усилия да ме
накара да се побъркам. Но това беше просто игра. Дори колежите за
смъртни вършеха такива глупости. Просто трябваше да се справя тази
вечер. Да премина глупавото им посвещение. Тогава се надявам, че ще
имам топло легло и момент насаме да обработя целия този ден.
Сигурно вече беше минало полунощ и изтощението започна да
прониква в костите ми.
Някой ме удари в гърба и аз изръмжах, докато бях бутана все по-
високо и по-високо.
Накрая стъпихме на равна земя. Мускулите на краката ми изгаряха и
дишах тежко. Който и да ме държеше, сякаш изобщо не остана без дъх.
Всъщност не можех да чуя много хора около мен, които звучаха толкова
изтощени, колкото бях аз.
Не съм толкова слаба, нали?
– Напред – заповяда Сет и бях бутана по твърдия под, завъртайки ме
наляво и надясно.
Студен вятър ме удари и тръпки преминаха през тялото ми, когато
осъзнах, че трябва да съм отново навън.
– Сега сте на върха на къщата на Въздуха – обяви Сет и мърморенето
от страх се изтръгна от останалите първокурсници.
Сърцето ми удвои темпото си, когато леденият вятър се увеличи,
притискайки гърба ми.
– Подредете ги на ръба – изръмжа Сет.
Ръбът!?
Сърцето ми загърмя, докато двамата, които ме държаха за ръце, ме
влачеха напред. Задъхах се, когато някои от първокурсниците извикаха:
„Чакай!“ и „Не съм готов!“
Бях бутната напред, след това освободена и усетих как се клатушкам
над пропаст, пръстите на краката ми висяха над ръба.
Отпуснах се назад от страх, но силни ръце ме бутнаха отново на
място.
– Вие сте родени с въздух, в кръвта!- Извика отзад Сет. – Вятърът е
вашият съюзник. Ако не можете да го впрегнете, не заслужавате да
живеете тук. Или изобщо по този начин.
Ужасът стисна сърцето ми и аз поклатих глава, когато осъзнах какво
ще се случи. Вятърът отново ме блъсна със силен порив в гърба и от
мен се изтръгна звук на страх.
Някой се усмихна и бях почти сигурен, че това е Кайли. Стиснах зъби,
мразейки се да се чувствам толкова уязвима пред всички. Но поне
другите първокурсници бяха до мен. Опитах се да посегна към най-
близкия, но ръката ми просто увисна и бързо я дръпнах обратно към
мен.
Около мен се чуваше движение, мърдане на крака и странен кикот.
Как това беше смешно? Не знаех как да използвам силите си!
Останалите първокурсници имаха ли някаква подготовка? Може би аз
бях единствената, която не знае как да го направи. И ако това беше
така, трябваше да им го кажа.
– Чакайте – задавих се аз. – Не знам какво трябва да правя.
– Ще разбереш, момиче – извика насърчително Кайли.
Започнах да треперя, представяйки си огромната пропаст, която се
намира далеч под мен.
– Като преброя до три ще скочиш и ако не се спреш преди да удариш
земята, тогава ще се размажеш. А ако не скочиш, ще бъдеш бутната –
обясни Сет с твърд тон.
– Какво, по дяволите?- изкрещях аз, внезапно ми прилоша.
– Едно!- Сет се обади, игнорирайки ме.
Поклатих глава, паниката разби сърцето ми на парчета. Не знаех
какво да правя. Как бих могла да се хвана със сила, която току-що
разбрах, че имам само преди няколко часа!? Потърках пръстите си
един в друг, опитвайки се да им пратя отново онова вълнуващо
усещане, но то не се подчини.
– Две!
Тих, решителен глас в главата ми ми каза, че трябва да направя това.
Не можех да бъда слабото звено в тази луда група студенти. Училището
винаги е свързано с йерархия и ако се проваля при първото
препятствие, никога няма да заслужа мястото си тук.
– Три!
Поех дълбоко дъх, затворих очи и вложих всяка капка вяра, която
имах в себе си. И скочих.
Краката ми се удариха в пода. Някой ми свали качулката и
гръмогласен смях изпълни ушите ми. Отне ми болезнено дълга
секунда, за да разбера, че току-що съм скочила от една кутия в центъра
на претъпкана стая. Всички останали първокурсници бяха изтеглени
настрани, за да ме гледат как го правя. Сама.
Жега обгаря бузите ми, врата ми навсякъде. Исках да изчезна, да се
скрия далеч от подигравателните им очи и никога повече да не изляза.
Студеният вятър, който усещах, идваше от протегнатите ръце на
няколко от старите студенти и сега, когато жестоката им шега беше
свършила вятърът замря, а те се смееха истерично. Първокурсниците се
смееха също толкова силно, ленените им качулки вече бяха стиснати в
юмруци.
Сет се появи в полезрението и се ухили с вълча усмивка.
– Това не е смешно – избухнах аз, опитвайки се да му се усмихна.
Той хвана китката ми, влачейки ме напред, ръцете му отново бяха
навсякъде по мен. Жестокият блясък в погледа му накара усмивката ми
да изчезне като падаща тухла.
– Това, което наистина не е смешно е, че ти и сестра ти се появихте
тук, за да откраднете трона ни. Скъсали сме си задниците, за да си
спечелим това право. Нашите четири семейства управляват близо
двадесет години след падането на крал Вега и Солария е много по-
добре от тогава. Родителите ни разделят властта помежду си и като
синове на Небесния съвет скоро ще поемем тази отговорност от тях.
Така че нямаме намерение просто да седим и да ви позволим да
вземете трона от нас и да върнете Солария в хаусът, който беше, когато
управляваше баща ви – изръмжа той, а очите му бяха две кухи ями от
жестокост. Не беше останало дружелюбие, докосванията му вече не
бяха любопитни, бяха притежателни и унизителни.
Думите му изпратиха ума ми в отчаяна спирала, докато се опитвах да
ги разбера.
– Не искам твоя трон. Опитах се да измъкна китката си от хватката му,
но той не я пусна.
Той ме обърна към стаята.
– Кой иска, този път наистина ще я хвърлим от кулата?
– Какво?- Извиках, когато цялата къща Въздух изрева съгласието си. —
Махни се от мен! Ударих с рамо Сет, но той почти не забеляза,
дърпайки ме през сив каменен салон, пълен с вълнени килими и
кремави кресла. Сет ме повлече към огромен комплект стъклени врати,
които водеха към балкон и страхът се разпространи в мен като горски
пожар.
По-големите ученици се струпаха зад нас, докато Сет ме бутна до
ръба, където каменна стена ни отделяше от морето на нищото.
– Луд ли си?!- Извиках отчаяно, докато се опитвах да махна ръцете му
от мен.
Групата, която го беше обиколила преди, вдигнаха глави към небето
и започнаха да вият. Пронизителният шум накара сърцето ми да
трепне.
Забих нокти в ръцете на Сет, когато той ме вдигна и ме постави на
стената.
Стоях там, отказвайки да погледна през перваза, и гледах назад към
салона през стъклените прозорци, където всички от Въздух се бореха за
място от което да виждат по-добре какво става навън.
Сет ме изгледа яростно, кралят на тази група луди. Не исках да се
моля, но смъртта изглеждаше само с едно блъскане и не знаех докъде
ще стигне това.
– Моля, просто ме пусни- прошепнах аз само на него, като гласът ми
издаваше страха ми, докато трепереше при последната дума.
Сет наклони глава с усмивка и аз забелязах Кайли да си проправя път
през тълпата, за да го достигне. Погледнах към нея, чудейки се дали
може да му каже да ме пусне, но вместо това тя свърза пръстите си с
неговите и ме погледна със злобна усмивка.
– Скачай – каза тя с искрящи очи.
Гърлото ми се сви, докато търсех едно-единствено приятелско лице
сред масите. Но не можах да намеря такова. Бях сама в това. И
единственият човек, на когото можех да разчитам, бях аз самата.
Изиграха ме като глупачка.
Стиснах юмруци молейки се на ум да размисли.
Сет пусна Кайли, като се приближи до стената и хвана глезените ми.
Страхът ме простреля като мълния. Животът ми беше в неговите ръце,
той можеше да ме бутне всеки момент.
– Добре – каза Сет след дълга пауза. – Но можеш да слезеш само ако
отрежеш цялата си коса.
По сигнал Кайли извади остра ножица от джоба си, а погледът и беше
отровен, докато я подаваше на Сет.
– Какво?- ахнах.
– Това е или скачаш.- Сет сви рамене и от всички посоки се разнесе
смях.
Исках да се свия на топка, но отказах да им позволя да ме видят как
се пречупвам. Сет протегна ножицата, лицето му потъна в сянка.
Стиснах челюстта си, ядосана, че бях притисната в ъгъла. Беше ясно,
че това е бил неговият план през цялото време. Той искаше изцяло да
ми се подиграе. Искаше цялата къща да ми се смее, да ме унижи
непоправимо. Той се опитваше да вземе не само косата ми, а и моето
достойнство.
Вятърът притисна гърба ми и струйка енергия срещна върховете на
пръстите ми. Въздухът се движеше между ръцете ми, танцувайки,
плавайки, изцяло под моя власт.
Гърлото ми се стегна и хвърлих поглед през рамо. Разумът ми
крещеше да не го правя, но това беше единственият начин да не бъда
унищожен от Сет Капела в първия ми ден в Зодиакалната академия.
Веждите му се присвиха, когато осъзна какво се каня да направя.
Поех си голяма глътка въздух и го усетих да се движи през тялото ми
с обещание. И просто трябваше да имам сляпа вяра в това чувство. Това
беше единственото нещо, за което трябваше да се държа, докато се
хвърлях през ръба.
Писъци и ахкания ме последваха, докато се спусках във въздуха, а
сърцето ми се опитваше да се откъсне от гърдите ми. Обърнах се и
изгубих всичко от поглед, паниката нахлу в мен и обхвана всяка клетка
в тялото ми.
Разперих отчаяно ръце, знаейки, че секундите отминават. Че бях
само на крачки от това да се разбия в твърдата земя долу.
Кладенецът вътре в мен се разля и усетих промяна. Прилив на
енергия като ураган се отприщи в тялото ми. В момента, в който
срещна пръстите ми, силата избухна от кожата ми в гигантски порив. В
последната секунда го помолих да спре падането ми и спрях рязко.
Висях във въздуха, не особено красиво, но напълно жива, докато
гледах земята на няколко фута под мен.
Бях толкова близо до провала. Толкова близо до смъртта. И докато
чувах възклицанията които извикаха от горе, усмивка разшири устните
ми. Въздушната възглавница се спука и аз се строполих на земята на
колене.
Адреналинът ми се беше повишил. Цялото ми тяло трепереше. Но аз
бях жива. И засега дяволски добре си заслужих мястото във Въздух. И
звучеше така, сякаш останалата част от Къщата също го разбра.

Назад към част 6                                                                          Напред към част 8

Зодиакална академия – Пробуждане – Свръхестествени хулигани и животни – Част 8

ТОРИ

Последвах тълпата от ученици на Огъня навън от Кълбото, поехме по
извита пътека която ни отведе до южната страна на сградата, преди да
се спусне по стръмен хълм.
Каменни стълбове стояха от двете страни на пътеката на всеки
няколко метра с пламъци, горящи в кръг върху тях. Когато по-големите
ученици започнаха да ги подминават, пламъците придобиха форми на
различни същества и устните ми се разтвориха, докато гледах коне,
вълци, птици и хора, изградени от нищо друго освен пламък. Умът ми
искаше да го отхвърли като някаква илюзия, но знаех, че не е така.
Силата, която се движеше в мен, реагираше на огъня с всяко изригване
на магия, което го оформяше и аз изпитвах желание да отприщи
собствената си магия върху пламъка, въпреки че нямах представа как
да направя подобно нещо.
София се промъкна през тълпата, докато не застана до мен,
отправяйки ми приятелска усмивка, когато я погледнах. Приятно ми
беше да знам, че не съм напълно сама тук. Повечето от другите
студенти ми отправяха стреснати погледи от които останах с
впечатление, че обидата на Небесните Наследници ме е поставила
твърдо в списъка на глупаците. Поне нямаше да се притеснявам да
изпращам коледни картички, тъй като нямаше вероятност да получа.
– Е, вие със сигурност знаете как да направите впечатление – каза
София, като ъгълчето на устата и се закачи от забавление.
Аз изсумтях.
– Никога не се научих кога да си държа устата затворена- признах си. –
Там откъдето идвам аз, разбрах по трудния начин, че този живот ще ти
поднесе всякакви гадости, но единственото нещо, което не трябва да
приемаш, са гадости на другите.
Няколко от другите първокурсници чуха този коментар и се
отдръпнаха неспокойно от мен. Предполагах, че са загрижени, че
статусът ми на персона нон грата може да бъде прихванат. И може би
бяха прави, но София изглежда нямаше проблем с това.
Непрекъснато си мислех за Дарси, чудех се дали тя се справя добре с
въздушния наследник. Сет изглеждаше като малко по-малко задник от
останалите трима при първите впечатления, но беше трудно да се каже.
Птици с пера и всичко това… Просто се надявах, че ще мога да се видя с
нея по време на закуска и да се уверя, че е добре. Животът ни никога
не е бил обикновен, но тя никога не е имала толкова дебела кожа като
мен и идеята, че тези тъпаци и създават трудности, без да съм там, за
да я подкрепя, предизвика тръпка от гняв, която премина през кръвта
ми.
– Иска ми се топките ми да са достатъчно големи, за да ми позволят
да се изправя срещу Наследниците като теб и да изляза невредима-
каза София с възхищение. – Не че имам някаква причина да се
противопоставям на тях или намерение да направя това.
– Не бих казала, че излязох невредима – измърморих аз, докосвайки с
пръст нежната кожа на шията си, където Кейлъб ме беше ухапал.
Разширените очи на София проследиха движението на ръката ми и тя
се наведе по-близо, за да огледа раната.
– О, предполагам, че не си разбрала, че Кейлъб е от Ордена на
вампирите, когато си го провокирала?
При спомена, че е вампир, студена струйка лед затанцува по
гръбнака ми. Разбира се, думата ми дойде наум след това, което той ми
направи, но идеята, че нещо толкова… безумно съществува просто не
можеше да се побере в главата ми. Не бях сигурна защо идеята за
магически създания беше по-трудна за приемане от самата идея за
магия, но тя просто изглеждаше в противоречие с всеки закон на
природата, които мислех, че знам.
– Не знаех, че има вампири, преди да ме нападне – измърморих аз. –
И той ме ухапа, така че това сега ще означава ли, че ще започна да
изпитвам жажда за кръв или апетит за сандвичи от хора или нещо
подобно?
София се засмя изненадано.
– Ти наистина не знаеш нищо за нашия свят, нали? Всичките ви идеи
за нас идват само от страшните приказки!
– Значи няма да ми пораснат зъби? – Потвърдих аз, без да обръщам
внимание на фината подигравка. Мога да кажа, че не е имала предвид
нищо злобно с това. Но и аз не бях голям фен на това да бъда най-
новият научен експеримент.
– Не. Вампирите са просто Орден на феите. Всеки орден попълва
собствената си магия по различни начини. Вампирите не могат да
създават своя собствена, така че трябва да я вземат от другите, като ги
надвият. Като първокурсници всички ще попаднем под силен огън от
тях – все още не можем да се защитим с нашата магия и опитът да ги
надвием физически е почти невъзможен. Тъй като вашата магия е
много мощна, вероятно ще разберете, че получавате много внимание
от вампирите, докато те могат да ви надвият, така че може би ще
трябва да свикнете с това.
– Перфектно. Винаги съм искала да бъда движещ се пакетиран обяд
— казах аз сухо, като си напомних да избягвам всички вампири, докато
не стана достатъчно силна, за да се преборя с тях. Което би било много
по-лесно, ако знаех как да ги разпознавам. Огледах за момент устата на
София, чудейки се дали ще намеря вампирски зъби.
Тя се усмихна на шегата ми и успях да видя, че няма вампирски зъби.
– Понякога най-силните вампири предявяват претенции за източник
на енергия…
– В този сценарий аз ли съм източникът на енергия?- Попитах.
– Е, да – извинително сви рамене София. – Но ако Кейлъб реши, че му
харесва вкуса на силата ти, той може да иска да те запази само за себе
си и тъй като той е един от най-мощните вампири в училището, всички
останалите биха се преклонили пред неговото господство.
– Това означава, че той ще бъде единственият, който ме хапе? –
Попитах, почти разбрала накъде бие с това и изобщо не съм сигурна, че
ми харесва.
– Е, да. Но погледни го по този начин; ако го направи, тогава ще имаш
само един вампир, за който да се тревожиш, вместо цял орден от тях.
Освен това вампирите дори не са най-опасният орден в това училище;
някои от съществата тук могат направо да те убият, ако ги хванеш в
неподходящ момент. Поне един вампир се нуждае от теб жива. И ако
трябваше да избера един вампир, който да ме притисне към стената и
да ме ухапе с устата си, Калеб Алтаир щеше да е начело в списъка.
Изпуснах изненадан смях, чудейки се как успях да направя такова
нещо след изпитанието, през което току-що бях преминала, но
трябваше да призная, че София имаше право. Не ми хареса точно
идеята някой вампир да ме ухапе, но ако трябваше да избера един,
тогава Кейлъб с разхвърляни руси къдрици, очи тъмносини като
дълбините на океана и тяло, изрязано направо от реклама на
Аберкромби и Фич вероятно ще оглави списъка. Или поне би го
направил, ако не беше такъв глупак.
Преди да успея да изразя мнението си за липсата на граници на
Кейлъб Алтаир и цялостната му аура на голям глупак, тълпата от
студенти спря и аз обърнах внимание на това, което ни спря.
Тъй като хълмът все още се спускаше надолу, ми беше предложена
гледка към сградата, до която бяхме стигнали, въпреки че терминът
„сграда“ не можеше да я опише.
Сводеста врата беше изсечена в нещо, което приличаше на огромна
скала, но облаците бяха скрили звездите и не можех да видя нищо
извън огромния огън, който пламтеше над отвора.
Повечето от по-големите ученици се бяха оттеглили и останаха само
първокурсниците и десет от по-големите огнени студенти. Дарий
застана пред вратата и огромният огън на платформата над него се
превърна в гигантски дракон. Детайлите на звяра бяха страхотни,
тялото му беше най-тъмночервеното което бях виждала с блестящо
злато, очертаващо отделни люспи и зъби, които изглеждаха достатъчно
остри, за да хапят. Огненият звяр разпери огромни крила, които се
разпростряха широко от двете му страни, докато отваряше челюстите
си.
Сърцето ми биеше, докато гледах демонстрацията на магия и
драконът се обърна право към мен. Знаех, че съществото не е истинско,
но нещо в него изглеждаше като много повече от мираж.
С рев, създаден от пукащия тътен на горящи жарава, драконът издуха
огнен порой над главите ни, достатъчно нисък, за да накара голяма част
от първокурсниците да изпищят и да се отдръпнат настрани.
Задържах се, отметнах глава назад, докато топлината на огъня стопли
кожата ми и силата в мен мъркаше от признателност. Вече усетих, че
част от това, което Кейлъб беше откраднал от мен, се връщаше и
магията ми сякаш се издигна, за да се срещне с пламъците на дракона,
сякаш поздравяваше стар приятел.
– Огънят е най-мощният елемент от всички – обяви Дарий. – Той носи
светлина в тъмнината, топлина в студа и може да унищожи всичко,
поставено на пътя му. Само родените с вени, пълни с топлината на
слънцето, и сърца, пламтящи от истинската сила на пламъците, могат
да влязат в нашия дом и да поискат своето място сред нас.
Хвърлих поглед към София, исках да я попитам за какво става дума,
но тишината, която бе нахлула в тълпата първокурсници, ме възпря.
– И така, кой иска да бъде първият, който се опита да получи достъп
до най-великата къща в Зодиакалната Академия? — обади се Дарий,
разперил ръце, докато стоеше пред входа като чудовище, което пази
крепостта си.
Всички останали ученици се спогледаха, като никой от тях не
изглеждаше да желае да отиде първи. Повече от няколко групи очи се
отклониха към мен и се зачудих дали титлата ми като изгубения
наследник на Вега означава, че се очаква да бъда първа.
Когато идеята ми хрумна, очите на Дариус срещнаха моите през
тълпата и предизвикателството в погледа му беше ясно. Кръвта ми
кипна от желание да се справя с предизвикателството и краката ми
започнаха да ме водят напред, преди да съм взела напълно решението
да се изправя срещу него.
Останалите първокурсници се разделиха като прилив и аз закрачих
напред с най-твърдия си поглед, казващ не се заяждай с мен на лицето
ми. Няколко години мотаене около бара на Джоуи ми дадоха
достатъчно практика да се справям с опасни мъже и правило номер
едно в книгата ми за оцеляване звучеше в главата ми. Не отстъпвай. Не
показвай слабост.
Така че въпреки гърмящото си сърце и хлъзгави длани, задържах
погледа на Дариус и заех стойка на леко недоволство, когато се
приближих до него.
– Първият винаги получава най-трудното изпитание – предупреди
Дариус. – Чувствай се свободна да се откажеш, ако твоето смъртно
възпитание те е направило неподготвена да се изправиш срещу
предизвикателството.
– Всички ще преминем по един или друг начин. По-скоро искам да
приключа с това бързо – отвърнах пренебрежително.
Очите на Дариус пламнаха от раздразнение от тона ми и за момент
ми се стори, че виждам как нещо се размества в тях. Ако вампирите не
бяха най-опасните същества в това училище, тогава какво точно беше?
Защото имах ужасното впечатление, че в момента гледам едно в очите
и го дразня. Преглътнах буцата в гърлото си, докато задържах погледа
му и той направи крачка към мен.
– Може би трябваше да избереш по-лесен дом, към който да се
присъединиш – изръмжа той.- Имам чувството, че не си подготвена за
изпитанията на този.
– Е, ти си успял да влезеш – казах аз. — Значи не може да е толкова
трудно.
Преди да успее да отговори, аз го заобиколях и се насочих към входа
на пещерата. Сърцето ми биеше толкова бързо, че бях почти убедена,
че ще може да го чуе. Но чрез някаква комбинация от твърда воля и
чист късмет, моите нерви издържаха и успях да вляза в пещерата, без
да се разпадна в трепереща развалина.
Когато прекрачих прага, странно усещане се плъзна по кожата ми и
светлината от огъня отвън изчезна. Погледнах през рамо, сърцето ми
подскочи, когато осъзнах, че входът вече го няма. На негово място
имаше здрава стена, която не помръдна, докато протегнах ръка, за да я
докосна.
Примигнах, докато се приспособявах към слабата светлина, която
идваше някъде по-далеч по тунела зад следващия ъгъл. Трепкащата
светлина, съчетана с оранжевото сияние, ме накара да повярвам, че
там долу има пожар. Разбира се, че има пожар, това е къщата на огъня,
ако го нямаше, щеше да е като да отидеш в къща на меденки и да
намериш тухлени стени.
Останах неподвижна още няколко секунди, заслушах се, присвивайки
очи към малкото, което можех да видя. Стените и подът бяха черни и
нарязани с хиляди малки дупки. Разпознаването ме прониза, когато
разбрах, че това е тръба от лава. Един от нашите приемни родители
беше обсебен от Дискавъри и шестте месеца, които бях прекарала там,
изпълниха мозъка ми с всякакви случайни факти за света.
Тъй като лавата беше като течен огън, изведнъж имаше смисъл тази
пещера да бъде част от Къщата на Огъня.
Входът беше изчезнал и имаше само един път, така че поех дълбоко
въздух и започнах да вървя. Тръгнах с бързо темпо, знаейки, че бавното
движение няма да има никакъв ефект върху това, което ме очаква. Бях
чувала много истории за изпитанията на братствата и извратените
неща, които те принуждаваха да направят новобранците им, но се
опитах да не оставя ума си да се задържа върху тях. С каквото и да се
сблъскам, не може да е толкова лошо… нали?
Докато завивах зад ъгъла, се натъкнах на източника на трептящата
светлина.
Яма с горящи въглища препречваше пътя ми нататък, светейки в
наситено червено с топлина в центъра, докато гореше свободно към
страните на тунела. Те запълниха пространството пред мен на поне пет
метра и знаех, че има нулев шанс да направя такъв скок.
Погледнах надолу към любимите си ботуши с угризение и
съжаление. Имах само два чифта обувки и бях оставила очуканите си
маратонки в нашия апартамент. Тези ботуши бяха точно правилната
комбинация от практично и модерно. Те изглеждаха добре и с тях
можеше да се тича, да се скача и да се кара мотор. Те бяха с мен при
всяка нелегална работа, която бях вършила и ми помогнаха да запазя
покрива над главите ни и храна в коремите ни…
Преди да успея да се изгубя твърде много в мизерията,
предизвикана от това, че се налага да жертвам ботушите си в
изпитанието на горещите въглени, от тунела зад мен се чу дълбоко
ръмжене и аз замръзнах.
Дъхът ми спря, когато погледнах през рамо и устните ми се
разтвориха от ужас. Отзад нямаше нищо. Нали аз току що дойдох от
там. И все пак…
Една фигура изскочи из зад ъгъла и аз изкрещях, когато забелязах
огромната лъвица. Тя изрева към мен, докато се хвърли напред и аз се
втурнах в спринт.
Пробягах последното разстояние до ямата с въглища и не забавих,
докато се втурвах към тях. Те се разместиха под краката ми и ръцете ми
се разпериха, докато се мъчех да запазя равновесие, продължавайки
да се движа възможно най-бързо. Ако падна, не се съмнявах, че плътта
ми ще се стопи, точно както вече започваха да се топят подметките на
ботушите ми.
Тръгнах напред, топлината на жаравата под мен обви краката ми в
пещ от горяща кожа. Буца от подметките ми падна и босият ми крак
настъпи въглените два пъти, преди да изляза от ямата и да се блъсна в
студения под на пещерата отвъд.
Завъртях се два пъти, закривайки лицето си с ръце, преди да спра.
Кървава треска привлече вниманието ми към предмишницата ми,
докато съскане на болка ме напусна. Скалата от лава беше остра и
плъзгането по нея беше повече от малко неприятно.
Бързо погледнах назад през ямата с въглища, за да видя лъвицата да
се движи напред-назад от далечната страна отвъд блещукащия пропит
от топлина въздух.
Устните ми се разтвориха от шок, докато се взрях в невъзможното
същество пред мен. Първо вампири, а сега и това? В какво, по
дяволите, място се бяхме озовали?
Топлината привлече вниманието към левия ми крак и аз ахнах, когато
забелязах малък пламък, който обхваща ботуша ми. Изтръгнах
съсипаната кожа от мен, последвана от опърпаните остатъци от чорапа
ми, след което повторих процеса с десния крак. По чудо бях избегнала
всякакви изгаряния и мълчаливо благодарих на бедните си ботуши за
тяхната саможертва.
С нотка на съжаление хвърлих унищожените предмети върху
въглените и се изправих на крака. Острият камък прободе стъпалата
ми, докато продължих напред, но принудих вниманието ми да остане
върху задачата. Колкото по-рано мина през това, толкова по-добре.
Просто трябваше да се съсредоточа върху това да правя стъпка по
стъпка и щях да се справя. Не беше като просто да оставят студентите
да умрат тук долу… нали?
Тунелът започна да намалява в усукващо се образувание, което не
изглеждаше естествено. За щастие острите скали се изгладиха и успях
отново да ускоря темпото си, когато спрях да куцам.
Пещерата все още беше слабо осветена с оранжево сияние, но всеки
път, когато мислех, че се приближавам към източника и, тя се
отдръпваше.
Слаб смях се чу отгоре и аз замълчах за момент.
Чух го отново и започнах да се чудя дали другите ученици могат по
някакъв начин да ме видят. Огледах се, опитвайки се да намеря
някакви камери или нещо подобно, но доколкото можех да преценя,
пещерата беше празна.
Тръпка пропълзя по гръбнака ми, интуицията ме подтикна да ускоря
темпото си. Същите тези сетива ме спасяваха от ченгетата повече от
веднъж и не бях достатъчно глупава, за да ги игнорирам.
Започнах да бягам, а след това да тичам по-бързо, докато светлината
отпред отново се опита да се отдръпне, но най-накрая почувствах, че я
настигам.
Завих зад следващия ъгъл и замрях, когато се озовах в широка стая.
Нямаше мебели, които се виждаха, но различни оръжия бяха
подредени по стената, настоявайки да ги взема.
От другата страна на стаята стояха три фигури, скрити под
тъмночервени одежди, лицата им бяха в сянка под качулките.
Вниманието им беше изцяло върху мен и докато ги гледах, три
същества, изградени от пламък, скочиха към живот пред тях. Фигурите
бяха с хуманоидна форма ръцете им висяха над коленете и пръстите им
бяха извити и завършваха с горящи нокти. На мястото на очите имаха
черни дупки, които ме гледаха жадно.
Имах само миг да се взирам очаровано, преди огнените същества да
скочат към мен.
Извиках уплашена, хвърляйки се към взимането на оръжие.
Изтръгнах брадва от стената и я размахах пред себе си, когато първият
стигна до мен. Тежкото оръжие се заби направо в гърдите на
съществото, но пламъците бързо се затвориха около дупката.
Отстъпих назад, замахвайки отново в напразно усилие да държа
нещата далеч от мен, но те едва трепнаха под силата на моите атаки.
Хвърлих брадвата към тях и се спуснах настрани, като стигнах отново
до стената и взех кама. Хвърлих я към най-близкото същество, но тя
премина през него безпроблемно.
Преди да успея да взема трето оръжие, съществата се приближиха
твърде близо и аз извиках, когато гореща ръка докосна бедрото ми,
изгаряйки тъканта на панталоните ми за йога.
Хвърлих се в сантиметъра пространство между двама от тях, стиснах
лицето си с ръце, докато върховете на пламъците галеха голите ми
ръце.
Усещах как магията ми се надига вътре в мен, изпълва ме до ръба и
ме моли да бъда освободена, но нямах идея как да я впрегна.
Претърколих се по гладкия под и скочих на крака, докато се
отдръпвах. Трите огнени звяра отново се насочиха към мен, докато
гледах стената от оръжия зад тях. Имаше мечове, копия, лъкове, дори
боздуган. Никой от тях не би направил нищо по дяволите срещу
същество, направено от огън.
Те се втурнаха към мен и аз се отдръпнах възможно най-бързо.
Погледът ми падна върху тримата студенти, които ги контролираха и
бях поразена от увереността, че те трябва да бъдат моите истински
мишени. Зад тях беше отворена широка врата, която трябва да е пътят
напред и аз фиксирах позицията и в съзнанието си като моя път за
бягство.
Опитах се да побягна към тях, но зверовете скочиха на пътя ми,
принуждавайки ме да спра пред стената, създадена от пламтящите им
тела.
Бързо се отдръпнах, съзнанието ми гъмжеше от идеи, докато се
опитвах да се спася от това, но зверовете не ми оставиха време да
помисля, отново настъпваха към мен.
Хвърлих се настрани, търкаляйки се по студения под, след което се
опитвах да скоча бързо на краката. Там обаче вече имаше чудовище, за
да ме спре, с пламтящите си нокти се протегна към лицето ми.
Изкрещях, хвърлих се обратно на земята и си ударих главата.
Не мога да се боря с огъня! Това, което ми трябва, е кофа с проклета
вода!
В момента в който тази мисъл мина през ума ми, почувствах как в
мен се надигна вълна. Воден порой се изстреля от ръцете ми и се
блъсна в най-близкия звяр, преди да намокри и учениците зад него.
Създанията бяха унищожени и аз грабнах шанса си, без да губя време
да се чудя на това, което току-що бях направила.
– Хей! – изпъшка един от студентите, докато бягах между тях.
– Тя трябва само да мине – отвърна друг. – Няма правила за това как.
Усмихнах се на себе си, докато тичах през вратата и открих
спираловидно стълбище. Вземах по две стъпала на наведнъж, като
отделих малко внимание за горящите аплици по стените, които
пулсираха в цветове от кървавочервено до оранжево, жълто и дори
синьо.
В горната част на стълбите имаше извита врата, а отвъд нея имаше
широка стая, пълна с удобни столове и меки мебели.
Дариус вдигна поглед от центъра на група кискащи се почитателки,
когато ме чу да се приближавам и за момент можех да се закълна, че
очите му трепнаха от изненада.
Той се изправи, преди да успея да вляза и вратата изведнъж се
изпълни с огън.
Спрях неподвижно, докато го гледах. Нямаше как да се заобиколи.
Единственият вариант беше да премина през нея.
– Последно предизвикателство – извика Дариус някъде отвъд
пламъците. – Ако наистина искаш да бъдеш една от нас, ще трябва да
оставиш всичко от времето си със смъртните зад гърба си.
Намръщих се, чудейки се какво има предвид с това. Дарси беше тук с
мен и наистина имаше много малко други неща в живота ми, от които
така или иначе се интересувах достатъчно. Да не си представя, че съм
изоставила страхотна група приятели и семейство, при които изпитвах
отчаяно желание да се върна? Може би той смяташе, че да ме
предизвика да оставя тези неща ще бъде безкрайно трудно за мен, но
аз нямах такива опасения.
Опитът му за жестокост се провали и той дори не го осъзна.
– Можеш да преминеш през пламъците, след като си готова да
оставиш смъртните си неща зад себе си. Огънят ще ги изгори всички, но
плътта ти ще остане невредима – прозвуча развеселено Дарий, макар
че не виждах лицето му и не можех да сдържа собствената си лека
усмивка. Оставянето на смъртния свят зад мен беше добре за мен. И
без това изглеждаше, че никога не го е било много грижа за мен. И
чувството беше взаимно.
Примигнах към огнената стена, страхувайки се от нея повече от
колкото от всяка раздяла със смъртните които познавах. Осиновителите
ми загинаха при пожар. И въпреки че нямах спомен от събитието, аз и
Дарси имахме късмета да оцелеем в пожара. Знаейки това винаги ме е
карало малко да се притеснявам от откритите пламъци. Но нямаше да
оставя малко страх да ме спре.
Поех дълбоко дъх и прекрачих през огъня.
Топлината ме обгърна, но вместо да изгоря, усетих само нежната и
прегръдка по кожата си като хиляди малки целувки.
Вонята на изгоряло изпълни ноздрите ми и сърцето ми спря обхвана
ме паника, докато прекарвах ръка по дългата си коса, но за щастие
беше напълно невредима.
Топлият килим успокои босите ми крака, когато влязох в стаята и
вдигнах поглед към Дариус, готова да му кажа колко малко е
означавало последното му предизвикателство за мен, но всички в
стаята започнаха да се смеят, преди да успея да изрека и дума.
Дариус ми се усмихваше, а очите му се движеха по тялото ми по
начин, който ме накара да погледна надолу.
Аз ахнах, когато осъзнах какво е направил; дрехите ми бяха
изчезнали, изгорени от огъня, който той създаде, така че останах да
стоя пред тях гола.
Винаги съм харесвала тялото си и съм имала няколко гаджета и
сексуални партньори през годините, така че не е сякаш никой не го
беше виждал преди, но това беше нещо друго. Жега се втурна в бузите
ми, когато осъзнах, че той не е говорел за оставяне на емоционални
връзки със света на смъртните зад гърба си – той говореше много по-
буквално. Той имаше предвид всичко физическо, което бях донесъл,
което означаваше дрехите ми и…
– Мамка му!- Изпсувах, когато направих крачка към него ядосано,
след което се спрях, когато си спомних, че бях чисто гола. – Имах почти
три бона в джоба си! Знаеш ли колко усилено работихме със сестра ми
за тези пари?
Дариус само се усмихна по-широко в отговор на гнева ми, докато
протягаше ключ.
– Стаята ти е на третия етаж, в края на коридора – каза той, напълно
игнорирайки всичко, което току-що казах. — Ако искаш да отидеш и да
намериш нещо да си облечеш?
Пристъпих напред, за да грабна ключа от него, отказвайки да се
опитам да покрия тялото си. Така или иначе вече беше твърде късно и
топлината, пълзяща по гръбнака ми, нямаше да намалее, ако направя
жалък опит да се скрия. Единствената ми защита срещу това, което той
ми беше причинил в този момент, беше да се преструвам, че не ми
пука. Въпреки че кръвта, нахлу в бузите ми, за да я забележат всички
трябваше първо да могат да откъснат очите си от дупето и гърдите ми
достатъчно за дълго. Сълзи напълниха очите ми, но аз ги преглътнах.
Няма да плача пред тези проклета копеле.
Докато пръстите ми се свиваха около месинговия ключ, Дариус го
използва, за да ме придърпа една крачка по-близо.
– Разбира се, ако предпочиташ просто може да се качиш в стаята ми,
мога да те посрещна с истинско добре дошла в Къщата на огъня –
предложи той, докато погледът му се плъзгаше по всеки открит
сантиметър от плътта ми и смущението пронизваше гръбнака ми .
В корема ми нарасна трептене, когато забелязах топлината в погледа
му и мислено се проклех, че съм обмислила дори за миг
предложението му.
Изправих рамене, гледайки го точно както той ме гледаше. Огледах
всичко – от начина, по който дънките му висят ниско на бедрата до
подуването на мускулите му под плътно прилепналата риза. Разгледах
татуировките, които се извиваха по ръцете му и се скриваха под късите
ръкави на ризата му, и бицепсите, които викаха да бъдат докоснати.
Широките му рамене и извисяващият се ръст създадоха у мен вид
плътска нужда, когато наклоних глава назад, за да го погледна нагоре.
Нахална усмивка разтегна устните, от които определено бих могла да
се възползвам, ако ми беше даден този шанс, а тъмната му коса падна
достатъчно, за да ме накара да си помисля как да заровя ръцете си в
нея.
Защо винаги трябваше да искам лошите?
Приближих се с един инч по-близо, сякаш щях да споделя някаква
тайна с него, но запазих гласа си достатъчно силен, за да го чуе всеки.
– Не бих се доближила до теб, дори ако някой държеше нож до
сърцето ми и каже, че светът ще свърши, ако не го направя – изръмжах,
измъквайки ключа от ръката му. – Така че защо не ме огледаш добре,
докато можеш. Защото мога да ти обещая, че няма да видиш това тяло
отново.
Лицето на Дариус се изкриви от злоба, когато останалите ученици в
стаята започнаха да му се смеят, а аз ударих рамото си в неговото,
докато минах покрай него. Беше като да се блъсна в тухлена стена, но
успях да го принудя да се помръдне малко, най-вече защото го
изненадах.
Прекосих стаята към стълбите, които водеха към обещаната стая,
принуждавайки се да поддържам равно темпо, вместо да хукна да
бягам.
Всички гледаха след мен, а наоколо се разнасяше шепот, но аз
държах погледа си насочен към посоката в която отивах, отказвайки да
гледам другаде. Сълзите напираха и знаех, че водя битка с времето,
докато се борех да ги задържа.
Само още няколко секунди…
– Трябва да внимаваш много повече относно видовете врагове, които
си създаваш тук, Рокси – извика Дариус след мен, но беше твърде
късно, за да може да се справи с подигравките на другите, колкото и да
му се искаше. Чувство на задоволство ме изпълни със съзнаването, че и
аз съм го разтърсила за миг.
Не си направих труда да отговоря. Да участвам в състезание по
надпикаване със задник като него наистина не беше моят стил и ако
скоро не се скрия зад затворена врата, тогава бях почти сигурна, че ще
започна да рева пред всички. Ако можех да удържа брадичката си
високо и лицето си празно, тогава може би щях да напусна тази стая с
непокътнато достойнство, дори ако трябваше след това в стаята ми да
ме изстържат от пода когато се разпадна.
Изкачих три стълби и отидох до края на коридора, където ключът ми
за щастие отвори вратата. Влязох вътре и я бутнах да се затвори зад
гърба ми секунда преди шлюзовете да се спукат и сълзите да потекат.
Свлякох се на пода и зарових глава в ръцете си, като придърпах
колене към гърдите си. Обзеха ме гняв и унижение дадох им пет
минути, за да се излеят от мен, преди да ги заключа отново.
Сълзите никога не са помогнали на никого, но понякога просто
трябва да ги оставиш да паднат.

Назад към част 7                                                                           Напред към част 9

Зодиакална академия – Пробуждане – Свръхестествени хулигани и животни – Част 6

ТОРИ

Това пробуждане ме остави затворена, в капан в рамките на
собственото ми тяло, докато се опитвах да се приспособя към
внезапната атака на властта, която запълни някаква празнота в мен
която даже не знаех, че има. За първи път в живота си останах
безмълвна. Тази сила се прокрадна до мен, прошепна сладки неща в
ухото ми, след което удари лицето ми толкова силно, че остана розово
и жилещо, за да го види целият свят.
Вените ми бяха живи от силата на това, което бях сега. И вече не
можех да отричам истинността на всичко, което Орион ни каза, откакто
се появи на входната ни врата.
Как можеше да се случи това? Как може да се случи? Всичко, което си
мислех, че знам за света, току-що беше обърнато на 180 градуса и
трябваше да се побъркам след всичко това и все пак… не се побърках.
Да, новооткритата ми сила ме беше завладяла, но не можех да
отрека колко добре се чувствах, докато се гърчеше под кожата ми.
Накара ме да се чувствам безстрашна, мощна, неудържима. Всеки сън,
който някога бях имала, изведнъж ми се стори неуместен. Светът
съдържаше много повече от всякога. И беше готов аз и Дарси да
заемем местата в него.
В моята замаяност, пияна от власт, не бях забелязала всички да се
движат по поляната, но остра кашлица привлече вниманието ми от
това. Орион повдигна вежда към мен, насочвайки ме към редицата
първокурсници, които вече бяха заминали. Останала беше само Дарси,
която направи няколко колебливи стъпки, преди да ме изчака, докато
очите и светеха отвътре със същата гърчеща се сила, която усещах как
се разлива в душата ми.
Придвижих се отстрани до нея с бърз бяг, влизайки в крачка с нея,
докато бързахме след групата наши връстници.
Пътеката се виеше под тъмното небе и бях сигурна, че при всякакви
други обстоятелства щях да се спъна. Но с чудото на магията,
протичащо през мен, успях да остана вярна на курса си, без да
разместя дори и едно камъче.
Пътеката водеше в гъста гора и ние стъпихме под нейните клони,
където пламтящи факли оживяха, за да ни показват пътя.
Настигнахме някои от другите ученици и те ни гледаха с интерес.
Ниско момиче с руса пикси прическа и лунички, осеяли носа й, ни
отправи приятелска усмивка.
– Аз съм София – въздъхна тя, хвърляйки поглед зад нас към
учителите, преди очевидно да реши, че нямат нищо против, ако
говорим. – Никога преди не съм срещала Смяна – възкликна тя,
гледайки между сестра ми и мен.
– Здравей – отвърна Дарси с усмивка.
– Аз съм Тори, това е Дарси — казах аз.
– Предполагам, че цялото това място е супер объркващо за вас? —
попита тя съчувствено. – Мога да бъда вашият ходещ и говорещ
източник на информация, ако желаете?
– О — казах аз изненадано. Всъщност не беше програмирано в мен
да очаквам помощ от хора, които не познавам. Или тези, които
познавах. Там, където бяхме израснали, хората не правеха нещо за
нищо, но докато гледах сериозното изражение на София, не можех да
не си помисля, че предложението и е точно това. – Това би било
страхотно. Благодаря – казах аз, опитвайки топла усмивка, докато се
чудех дали успявам да се справя. Сигурно изглеждах като хиена, но
София изглеждаше доволна от отговора ми.
Пътеката под краката ми се превърна от пръст в чакъл в блестящо
злато. Откъснах ума си от ласката на енергията си и вместо това
погледнах нагоре към сградата, към която се приближавахме.
Беше огромен златен купол, толкова голям, че не можех да видя
нищо друго освен него. По цялата му повърхност бяха издълбани
въртящи се декорации, които изглеждаха почти като живи пламъци,
особено когато облаците се преместиха над луната и сенките танцуваха
по вертепите в метала. Златните знаци, по които вървяхме, също
блестяха и аз разбрах какво е проектирана да имитира сградата. Това
беше гигантски модел на слънцето, земята под нас беше украсена така,
че да изглежда като лъчи светлина, достигащи далеч от него.
– Кълбото е мястото, където ще се храним и ще се събираме за
събрания като това, да обявим началото на учебната година – каза
София, когато забеляза разширените ми очи. – То е проектирано да
изглежда по този начин, защото зодиакът е свързан със слънцето. Без
него нямаше да имаме нищо. Всичко започва и свършва с него.
– Поетично – измърморих аз, все още не приемайки напълно идеята
за хороскопа, макар че трябваше да призная, че пристигането на моята
магия хвърли предположенията ми в голяма каша.
– Това е… невероятно – каза Дарси, а устата и се отвори от
страхопочитание.
Влязохме вътре през двойните врати, облицовани със символи,
изобразяващи всеки знак от зодиака. Оказахме се пред цяла тълпа от
студенти, толкова голяма, че едва различих едно лице от другото. Знаех
само, че има стотици от тях. И всички те гледаха към нас.
В центъра на стаята, до бумтящо огнище, заобиколен от пръстен от
вода, извито червено канапе се открояваше сред всички останали.
Четиримата му обитатели изглеждаха страшно отегчени, като едва
хвърлиха поглед към новите попълнения в редиците си, докато
останалите първокурсници започнаха да влизат в огромната стая,
заемайки всички столове, които бяха останали свободни в кръглото
пространство. Не бях сигурна, че някога съм виждала група момчета,
които са толкова привлекателни като тях. Сякаш усещах дълбоко
бръмчене на сила, излъчващо се от тях и космите на тила ми
настръхнаха.
Все още не ни бяха забелязали и аз се зарадвах, че имам
възможността да ги изуча, без да бъда забелязана.
Всеки от тях притежаваше дълбока аура, която ги отличаваше от
останалите хора в стаята. Бих си помислила, че са братя освен, че
изглеждаха толкова различно, че знаех, че не може да е така. Нещо
обаче ги свързваше, нещо толкова ясно, че почти можех да го видя.
Всички бяха високи и силно сложени с мускулести тела, които караха
погледа ми да се движи по тях малко неподходящо. Те излъчваха сила,
обгърнала ги толкова удобно, колкото дизайнерските дрехи, в които
бяха облечени.
Отляво беше човек с тъмна като кафе кожа, черната му коса,
обръсната в ирокез, което би трябвало да го накара да изглежда като
пълен глупак и въпреки това някак си ме накара да искам да прокарам
пръсти по нея.
Той каза нещо на човека до него, който отметна глава назад в смях
толкова силен, че ми се прииска и аз да чуя шегата. Усмивката, която
придружава този смях, привлече погледа ми достатъчно дълго, за да
събуди вниманието на собственика си.
Сърцето ми се сви, сякаш бях дете, хванато да краде бонбони, докато
тъмносините му очи се влачеха по мен. Той прокара ръка през
къдравата си златиста коса, привличайки погледа ми към широките му
рамене за момент, преди да отклоня поглед, без да изучавам другите
двама толкова внимателно.
Погледът ми се плъзна по извития покрив над главите ни и забелязах
набор от сложни резби, изрязани в златния таван, които изобразяваха
съзвездия и планети. Бяха твърде много, за да започна да броя, но
погледът ми гладно се движеше по тях и знаех, че ще бъда принудена
да ги гледам всеки път, когато вляза в тази стая.
Дарси се приближи до мен, когато започнахме да следваме
останалите и аз вдигнах вежда към нея, докато се опитвах да преценя
реакцията и на това. Нямахме точно време да обсъдим променящата
живота, смазваща съзнанието, нова реалност, в която се оказахме
захвърлени, но усмивката, която се опитваше да скрие, ми даде да
разбера, че тя е също толкова обнадеждена за това място колкото аз.
Не можех да си заложа ръката какво е това, но нещо за Зодиакалната
академия просто ми се стори правилно. Все едно се прибрах след
месеци в чужбина. С изключение на факта, че никога не съм била в
чужбина или някога наистина да съм се чувствала сякаш имам дом
през целия си живот, така че това не може да е правилно.
Домът беше там, където съм се родила. Но се радвах да открия, че
това е тук за сега.
Погледнах към краката си и спрях, когато осъзнах, че земята, която
мислех, че е украсена с плочки, всъщност е издълбан камък. Сякаш
някой беше прекарал години в гравиране на спирали и изображения в
гигантска скална плоча; продължителността на времето, което щеше да
отнеме, за да се направи подобно нещо, ме възхити.
Преди да успея да направя още една крачка, една ръка стисна лакътя
ми и аз се обърнах да погледна собственика и с намръщено лице.
Жената беше висока, с дълга черна коса, свита на кок на тила, а кожата
и бледа и блещукаща като звездна светлина. Погледът и жадно
обикаляше по сестра ми и мен , докато тя пиеше всеки детайл, излязъл
на показ и аз усетих, че ми се иска да съм избрал да сменя късата
червена жилетка. След като видях останалите студенти, беше напълно
ясно, че това трябваше да са красиви дрехи облечени от момиче на
вечерно парти с мотоциклетисти но всъщност не отговаряха за това. От
друга страна, започнах тази вечер с единственото намерение да
открадна мотоциклет, а не да се присъединя към мистичен вид в
царство, за което никога не съм знаела, че съществува… Дори мисълта
за това, накара мозъка ми да се бори с реалността на тази ситуация
още веднъж.
– Аз съм директор Нова, вашата водеща звезда тук в Зодиакалната
академия – каза тя топло. – Чух, че имаме две неща, които да
празнуваме с вас двете тази вечер.
– Така ли? — попита Дарси, като ме погледна с леко свиване на
рамене.
– Разбира се!- Ахна Нова.- Когато Орион ме информира, че
момичетата, които е проследявал, наистина са изгубените Вега
близнаци, аз не бих могла да бъда по-щастлива да ви посрещна отново
в групата и да ви върна при нашите хора! Но след това да открия, че вие
двете държите и четирите елемента в ръцете си… това е нечувано.
Вашето завръщане ще бъде тема на разговор за цялото население на
феите, а не само на училището. Всяко ваше движение ще бъде
наблюдавано и оценявано, докато всички настояваме да разберем
дали наистина можете да си върнете трона и…
– Трон? – Дарси изпищя.
– Да, професор Орион не ви ли обясни вашето наследство? – попита
директорката Нова, като се оглеждаше, сякаш се надяваше да види
въпросния мъж.
Погледнах през рамо и го забелязах да се изплъзва през тълпата,
сякаш я беше чул и не искаше да бъде хванат.
– Той просто нахлу в апартамента ни и ни принуди да дойдем тук-
казах аз.
– Той ни каза, че нашите родители не са тези, което сме си мислили,
че са.- Добави Дарси. — И че трябваше да дойдем тук, за да поискаме
наследството си.
– Това е… много лошо обяснение – каза Нова, като устните и се
притиснаха в твърда линия, която ми подсказваше, че не е доволна от
Орион. – Родителите ви бяха последният крал и кралица на Солария,
вие се връщате тук като двете наследнички на трона.
Устните ми се разтвориха, но думи не излязоха. Хванах погледа на
Дарси, почти се засмях, след което погледнах към Нова и открих, че
всъщност изобщо не мога да намеря отговор.
– Искаш да кажеш, че сме като… принцеси? — попита Дарси и
недоверието в тона и беше подчертано от моя присмех.
– Ами да. Ето защо предизвикахте доста вълнение. След смъртта на
майка ви и баща ви, четирите Небесни семейства държат властта на
трона разделена между тях по-равно. Те имаха намерение да запазят
тази власт и за собствените си наследници, знаейки, че кралската линия
е изчезнала. Но с вашето завръщане всичко може да се промени
отново.
Нова изглеждаше развълнувана от тази идея, докато очите и се
въртяха между Дарси и мен, но всичко което се въртеше из главата ми
беше абсолютно не. Не знаехме нищо за това място, да не говорим за
семейството, в което уж сме се родили. Как би могла да стои там като
Чаровния принц със стъклена пантофка в ръце и да очаква от нас да си
пъхнем кракът вътре?
– Наистина не мисля…- започнах аз, но Нова ме прекъсна.
– Разбира се, тронът няма да ви бъде връчен просто така. Ще трябва
да завършите Академията и да докажете стойността си, преди това
изобщо да се случи. И скоро ще научите, че феите трябва да
претендират за собствената си сила, ако я искат. Имате много да
наваксате, ако искате да си върнете трона от Небесните Наследници.
Гледах я по странен не мигащ начин в продължение на няколко
секунди, преди умът ми да се хване за една част от нейното
съобщение, която мозъкът ми може да обработи с лекота.
– Така че, ако родителите ни са били кралски особи, означава ли
това, че са ни оставили куп корони, бижута и замък в завещанието си?
Очите на Дарси проблеснаха при идеята за това и усмивка повдигна
ъгълчетата на устата и.
Нова се засмя.
– Е, разбира се, наследството ви е доста голямо – ако се предположи,
че завършите и имате право да го претендирате. А междувременно
можете да се запознаете с всичко, което ще трябва да знаете, за да
претендирате за правата си по рождение. И, разбира се, ще има
интервюта и ексклузивни неща, дори чух да говорят за документален
филм, който да описва завръщането ви и…
– Не искаме такова внимание – казах твърдо, без да знаех за какво, по
дяволите, става дума но не го исках. – Тук сме, защото онзи пич Орион
каза, че трябва да дойдем, за да поискаме наследството си. Това е.- Не
споменах факта, че откакто магията ми беше събудена, започнах да си
мисля, че идването в това училище може да ми даде много повече от
пари, защото това нямаше значение. Както и да го погледнех знаех, че
нито сестра ми, нито аз ще искаме вниманието, което ни се
предлагаше.
Очите на директора се разшириха от изненада, но тя го прикри с
фалшива усмивка, която всъщност изобщо не беше усмивка, а
сдържаше нещо много по-премерено.
– Сигурно е много за възприемане – призна тя нежно. – Разбира се,
можете да отделите малко време, за да се установите, преди да трябва
да правите какъвто и да е избор за това как ще се справите с иска си
или с всичко друго покрай това. Може би ще спрем медиите за
известно време, за да можете да се ориентирате.
– Страхотно – отвърнах аз, без да си правя труда да скрия факта, че
що се отнася до мен, нямаше никакъв шанс. Опитах се да се отдръпна,
но директор Нова беше впила ноктите си в сестра ми и мен и не
изглеждаше готова да ни пусне скоро.
В корема ми се образува бучка, когато осъзнах, че тя е решила да
направи с нас спектакъл още в първия ни ден пред цялото училище, но
не можех да се отърся от нея, преди тя да се завърти, за да се обърне
към тълпата студенти, които изпълваха огромната стая.
– Мога ли да привлека вниманието на всички? – Провикна се Нова и
всички погледи в Кълбото се насочиха към нас, като настъпи пълна
тишината сред събралите се студенти. Забелязах няколко по-възрастни
мъже и жени по краищата на стаята и забелязах Орион сред тях, от
което предположиш, че са преподавателите. Очите им също бяха
насочени към нас и аз веднага отместих поглед.
– Наистина предпочитам да не вдигаме толкова шум — измърмори
Дарси, но директорката продължи, сякаш тя не беше проговорила.
Погледът ми се плъзна по тълпата и отново се вкопчи в групата
момчета, седнали около огъня. Сега те ни гледаха любопитно и аз се
опитах да не оставя погледа ми да се задържа върху тях твърде дълго,
но беше трудно. По някакъв начин те управляваха стаята, въпреки
факта, че беше изпълнена до край с повече хора, отколкото можех да
преброя.
Мъжът отдясно наклони глава настрани, дългата му кестенява коса
се накланя над юмрука му, докато облегна брадичката си на
кокалчетата на пръстите си. Имаше нещо дълбоко животинско в
начина, по който ни гледаше и аз открих, че вдигам брадичка,
отказвайки да се свия пред предизвикателството в блестящите му
кафяви очи.
– Тази година към ново постъпващите се присъединиха и две
особено важни момичета. – Каза директорката Нова с широка усмивка
на устните и, докато се опитвах да игнорирам факта, че цялото
студентско тяло на Академията сега ни гледаше. – Радвам се да съобщя,
че възстановихме изчезналите Вега Наследници и ги върнахме под
закрилата на нашата велика нация. В продължение на седемнадесет
години близначките Вега бяха загубени за нас, смятани за мъртви. Но за
наша голяма изненада, с пробуждането на силите им на техния
осемнадесети рожден ден успяхме да ги проследим в царството на
смъртните и да ги върнем на полагащото им се място сред нас.
Думите и не предизвикаха аплодисменти, въпреки, че дългата пауза,
която направи, подсказваше, че очаква такива. Вместо това в стаята се
настани пълна тишина и аз затаих дъх, докато чаках някой да я наруши.
Висок писък на вълнение наруши тишината, когато високо
широкоплещесто момиче с дълга кестенява коса скочи на крака. Тя
започна да ръкопляска толкова бързо, че ръцете и бяха почти
размазани, а широката усмивка на лицето и изглеждаше повече от
малко маниакална.
Движението и предизвика малка приливна вълна от ентусиазирани
аплодисменти, които бяха пръснати из стаята, въпреки че все още
имаше много хора, които стояха неподвижно и изглеждаха не особено
впечатлени от сестра ми и мен. Не бях сигурна коя реакция е по-лоша.
Бавното движение привлече вниманието ми и погледнах назад към
дивана, доминиран от четиримата сърце разбивачи, докато последният
от четиримата се наведе напред, за да ни разгледа по-добре.
Той опря лакти на коленете си, тъмните му очи пълзяха по тялото ми
по начин, който накара топлината да се надигне по гръбнака ми. Беше
по-широк от останалите, мускулите му бяха стегнати под кафява
тениска, която прилепваше по извивките на мощната му фигура. Косата
му беше тъмно черна и достатъчно дълга, за да засенчи очите му,
когато се разля по челото му. Татуировки очертаваха бицепсите му,
изчезвайки под късите ръкави на тениската му, дизайните им бяха
сложни, но пленителни по начин, който не можех да си представя.
Лицето му беше копие на моята лична фантазия, сякаш някой се беше
вмъкнал в най-дълбоките ми желания и ги беше постави върху него
като едно перфектно изкушение, създадено само за мен. Погледът ми
улови мускулестото му тяло, устата му, наболата брада по челюстта му,
отново устата му…
Сърцето ми заби малко по-бързо, когато очите му срещнаха моите за
момент и се почувствах като агне, уловено в погледа на лъв. Той беше
опасен по всички възможни начини и без съмнение знаех, че огънят в
очите му ще ме изгори, ако се озова твърде близо.
Аплодисментите продължиха твърде дълго, а нашият фен номер
едно спря последен. Тя се върна на стола си, но не откъсна обожаващия
си поглед от нас нито за секунда. Останахме да стоим там, докато
хиляди чифта очи ни разкъсваха с любопитство готови да открият всяка
наша тайна.
Отдръпнах погледа си от гладната тълпа и вместо това потърсих
зелените очи на сестра ми.
Същата нервна енергия танцуваше в погледа и, същата която усещах, че
се гърчи под кожата ми, изпуснах бавно дъх, докато измъквах ръката си
от хватката на директорката. Тя обаче не се предаваше толкова лесно и
бързо закачи ръката си зад гърба ми, преди да ни забута напред, така
че ние започнахме да вървим, направо към групата момчета, чиито
лица бяха застинали в изражения, които изглеждаха всичко друго, но
не и приятелски.
– Господа – измърква директорката Нова, докато ме бутна, така че бях
принудена да застана пред тях като жертвоприношение. – Това са
Небесните Наследници – обясни тя на мен и Дарси, като ги назова
отляво надясно. – „Макс Ригел“ (тъмнокожият полубог). „Кейлъб
Алтаир“ (русокосият красавец в съседство), „Дариус Акрукс“ (моята
пълна с грехове фантазия). и „ Сет Капела“ (дългокосият бог). – Това са
Гуендалина и Роксаня Вега…
– Това не са нашите имена.- Прекъснах я аз, отказвайки да стоя там
като жертва, докато пакетът пълен с мускули и мечти ни оценяваше
като прясно месо. – Аз съм Тори, а това е Дарси.
– Знам, че вашето семейство Смяна ви е дало имената на техните
рождени деца – каза Нова, сякаш умиротворяваше малко дете, за
голяма радост на русокосия, когото беше представила като Кейлъб. – Но
сега, когато сте си във вкъщи, не е нужно да продължавате да ги
използвате…
– Харесвам името си — намеси се Дарси.
– Сигурна съм, че няма да си сменя името с Роксаня – съгласих се аз с
тон, който затвори темата за по-нататъшно обсъждане.
Директорката Нова ни изгледа, сякаш обмисля да продължи спора,
но предполагам, че отговорът, който видя в очите ни, я насърчи да не го
прави. Тя въздъхна драматично, преди да продължи да се обръща към
разсейващо добре изглеждащите екземпляри пред нас.
– Е, каквито и имена да имате, все пак сте Вега. Последните от вашата
кръв и законните притежатели на Солариянския трон, след като
навършите пълнолетие. Като защитите оценките си тук и продължите
до завършването на Зодиака, ще си върнете и трона от Небесните
Наследници. – Тя посочи четирите момчета, които седяха пред нас и аз
се намръщих, докато се опитвах да разбера точно какво предлага.
Преди да ми даде възможност да осмисля тази малка част
информация, тя продължи да се обръща към Наследниците.
– Надявам се, че не сте се успокоили твърде много с идеята да
държите трона заедно.
Четирите момчета ни погледнаха, сякаш подаването на ръка на
приятелство беше последното нещо, за което си мислеха. Всъщност
имах ясното усещане, че Тъмният и опасен може да се опитва да ни
запали само с погледа си.
За моя изненада той беше този, който проговори пръв, усмивка
освети лицето му, което несъмнено имаше за цел да изглежда
приятелски, но ми изглеждаше като маска. Бях специалист по
откриването на маски, а този човек изглеждаше така, сякаш се тъпче с
тях, специално в полза на директора.
– Казваш, че са се крили в царството на смъртните? – попита
любопитно Дариус. – Изобщо без грам обучение? Гласът му беше
дълбок и груб по начин, който накара кожата ми да изтръпне и не
можах да не хвърля поглед към устата му, когато ъгълът и се повдигна
от забавление.
– Е, сигурна съм, че вие, момчета, ще бъдете повече от готови да им
помогнете да напреднат по-бързо.- Нова потупа мен и Дарси като
добри деца и се отдалечи, оставяйки ни да стоим пред наследниците.
– Усещаш ли тази сила? – попита Кейлъб и се наведе към нас, сякаш
възнамеряваше да ни подуши като куче.
Дарси отстъпи назад и аз го погледнах намръщено. Другите трима ни
гледаха любопитно и аз открих, че искам да бъда на всякъде другаде,
но не и тук.
– Предполагам, че пак ще се видим – казах пренебрежително, като
им обърнах гръб, докато се опитвах да отвлека Дарси.
Преди да успеем да направим и две крачки, се изправих лице в лице
с широки гърди, когато четиримата Наследници внезапно се изправиха
и застанаха около нас.
– Това беше малко грубо – промърмори Сет, гласът му беше почти
като животинско ръмжене, докато ме гледаше надолу, а дългата му
коса се пръсна по раменете.
– Успокой се малко, Сет – каза Дариус, когато той също се приближи и
се озовахме притиснати между стена от мускули, заредени с
тестостерон. Не ми харесваше много да ме притискат в ъгъла по този
начин. – Те все още не знаят как стават нещата тук. Предполагам, че не
са разбрали, че обръщането на гръб на по висшестоящи се смята за
обида?- Тонът му беше почти любезен, но думите му предизвикаха
тръпки на страх по гръбнака ми, но аз изпънах гръб насочвайки поглед
към него. Той беше още по-плашещ сега, когато беше изправен,
широките му гърди бяха в съответствие с лицето ми, така че бях
принудена да наклоня глава, за да погледна към него.
– Висшестоящи? – попитах аз, извивайки вежда към него. – Не
виждам никой по-висш от мен тук.
– Е, може би трябва да погледнеш малко по-отблизо, Рокси –
подиграва се той, използвайки това име, за да се опита да ме ядоса.
Подигравайки се на избора на мъртвите ми родители за имената на
бебетата им. Много остроумно.
Демонстративно прекарах погледа си през четиримата, преди да
свия пренебрежително рамене.
– Не виждам тук по-добри от нас. А ти, Дарси?
– Не – отвърна пренебрежително сестра ми.
Преди той да успее да отговори, аз отново му обърнах гръб, бутайки
се между Макс и Кейлъб, като демонстративно започнахме да се
отдалечаваме.
– Мисля, че бихме могли да им предадем един урок за това как
работят нещата тук – изръмжа Макс, когато се отдалечихме от тях, но аз
не си направих труда да погледна назад. Никога не съм имала желание
да бъда популярна в някое от другите ни училища и не се притеснявах
за това сега.
Дарси вдигна вежда към мен, когато се отдалечихме от тях и устните
ми се повдигнаха в отговор. Тя никога не е била толкова запалена да
създава проблеми като мен, но аз никога не съм била твърде
загрижена за създаването на приятелства. Особено с онези, които
изискват уважение, вместо да се уверят, че са го заслужили.
Преди да успея да и кажа нещо друго, солидна тежест ме блъсна от
страни и аз издадох вик на изненада, когато бях изместена и блъсната
към златната стена на извитата стая.
Сърцето ми подскочи от страх, докато се опитвах да се откъсна от
хватката на нападателя си, а Кейлъб ми се усмихна, докато притискаше
силното си тяло към моето, приковавайки ме на място.
– Искаш ли да помолиш за прошка?- измърка той и тръпки
преминаха по гърба ми, когато сестра ми му изкрещя да спре и се
опита да ми се притече на помощ. Макс я сграбчи, преди тя да се
приближи и погледът ми се плъзна из стаята, търсейки учителите, но
изглежда никой от тях не го интересуваше какво правят Наследниците с
нас.
Сърцето ми биеше и аз се борех слабо срещу захвата на Кейлъб
върху китките ми, преди да се опитам да ударя коляното си в чатала му.
Той избегна атаката ми лесно, като притисна тялото си към моето, за да
не мога да я повторя.
– Последен шанс- предложи той, а погледът му се плъзна по мен по
начин, който накара страх да пропълзи през крайниците ми, въпреки
опустошително хубавия му вид.
– Майната ти- изръмжах аз, стиснах юмруци от желанието да ударя
красивото му лице.
– Надявах се, че ще кажеш това. Устата му се потопи до врата ми и за
половин секунда си помислих, че ще ме целуне, преди жилото от
зъбите му да пробие плътта ми.
Извиках, блъсках се срещу него изпаднала в паника, когато най-
ужасяващото усещане за смучене издърпа кръвта ми и по-лошо от това
– новооткритата ми сила. Усещах как я източва, извлича я от мен в себе
си.
По дяволите, какъв по дяволите е той?
Сега всички в Кълбото ни гледаха, но никой не направи и крачка
напред, за да помогне.
Погледът ми падна върху София, която изглеждаше така, сякаш и се
иска да може да се намеси, Орион, който изглеждаше леко отегчен,
Директорът, който изглеждаше разочарован, и накрая останалите
трима Наследници. Макс държеше сестра ми толкова лесно, сякаш
беше дете, въпреки факта, че тя го биеше и ругаеше. Дариус и Сет се
бяха преместили да застанат до него, докато гледаха шоуто със забавни
изражения. Те гледаха как приятелят им се храни с мен с отвратително
чувство на удовлетворение, излизащо от тях. Дариус привлече погледа
ми и за момент почувствах, че гледам чудовище вместо мъж.
Той ми се усмихна с цялото задоволство на обикновен задник, който
смяташе, че може да спечели, само като демонстрира мускулите си.
Сърцето ми се блъсна в ребрата и коленете ми отслабнаха, докато
Дарси извика някой да направи нещо. Някъде дълбоко в гърдите ми
под кладата на паниката ми се запали предизвикателна малка искра и
аз се вкопчих в нея като спасителен сал. Нямаше да позволя това да
докосне този пламък. И заедно щяхме да избягаме от мрака.

Назад към част 5                                                                       Напред към част 7

Зодиакална академия – Пробуждане – Свръхестествени хулигани и животни – Част 4

ТОРИ

– Запали- изругах аз, като погледнах през рамо, за да се уверя, че все
още съм сама. Нощта беше тъмна, сенките гъсти и тишината пълна
конкретно на това място от многоетажния паркинг, но никога не спирах
да бъда твърде внимателна. Красивият сребърен мотор до мен ме
криеше в по-голямата си част, но ако някой ме забележи, играта щеше
да приключи.- Запали, хайде.
Докоснах кабелите отново и пак нищо не се случи. Имаше ли
допълнителна функция за сигурност на този модел, за която не знаех?
Бях направила своето проучване, но ограничените издания бяха
оборудвани с произволни екстри. Вече обмислях да се откажа и да
изчезна от тук, по дяволите. Някъде между колите прозвуча висок смях,
пулсът ми се ускори в отговор. Не може да ме видят тук. Все още не.
Все още не са достатъчно близо. Отпуснах опънатите си нерви,
изпускайки бавно дъх през носа, докато принудих пулса си да се
забави. Последен опит преди да се откажа.
Стиснах зъби, представяйки си малката искрица енергия, от която се
нуждаех толкова отчаяно. Ако го исках достатъчно, щеше да се случи.
Един последен опит… Разтърках кабелите и зашеметяващото същество
до мен замърка, когато живот беше вдъхнат в двигателя му. О да. Бързо
се изправих, дръпнах черния шлем на главата си и плъзнах визьора на
мястото му, така че лицето ми да бъде напълно скрито. Уверих се, че
всички излезли кичури от дългата ми черна коса са прибрани да не се
виждат и прехвърлих крака си през мотора.
– Хайде да се повозим.- въздъхнах аз, когато очакване погали
гръбнака ми като лека ласка от перце.
Пръстите ми стиснаха дросела и го завъртях леко, карайки двигателя
да изръмжи под мен. Прехапах устна, усмивка разцепи лицето ми. Още
не бях готова, трябваше да закарам тази красота през града до Джоуи,
ако исках това да се изплати. Но не можех да не прекарам един
момент, къпейки се в победата си, докато се възхищавах на елегантния,
сребърен звяр, който щях да покарам.
– Хей!
Главата ми подскочи, когато охранител излезе от стълбището отляво.
Очевидно познава собственика на тази красота и факта, че това не съм
аз.
– Ти там, какво мислиш, че пра…-така и не довърши.
Включих мотора на предавка и пуснах газта, преди той да успее да
завърши тази мисъл. Изстрелях се напред, навеждайки се ниско,
докато насочвах супер мотора надолу по стръмната спираловидна
рампа възможно най-бързо. Ако някой дойдеше от другата страна, бях
мъртва, необратимо мъртва. Заминавах си. Чао, чао Тори. Но не днес.
Земята се изравни и аз се стрелнах към изхода. Бариерите бяха
свалени, но това нямаше значение, пешеходният достъп беше широко
отворен и имах огромен шест инча свободен проход, за да насоча
мотора през него. Тъй като нямах време да забавям темпото, се
почувства малко по-изплашена отколкото трябваше, вдишах рязко,
докато изхвърчах през тесния отвор, лявото ми коляно докосна стената.
Сърцето ми биеше лудо, адреналинът трепереше по крайниците ми,
но бях навън. Сега просто трябваше да продължа, докато стигна до
Джоуи и се надявам ченгетата да не ме хванат първи. Не че имаха
голям шанс, докато бях на това лошо момче. С максимална скорост от
сто осемдесет и шест мили в час и свободата да се движа по алеите и
тротоарите, вече бях почти във вкъщи.
Тръгнах на зиг – заг между трафика, плъзгайки се през набор от
светлини, докато те преминаваха от жълто в червено и завих на ляво.
Светкавицата на червени и сини светлини дойде от дясната ми страна
миг преди да чуя сирените и аз направих още един завой на ляво,
преди да се стрелна в алея между два жилищни блока и да се измъкна
на улицата от другата страна. След като ченгетата бяха официално
загубени, натиснах газта на дългия участък от пътя пред мен,
изпреварвайки другите превозни средства и на косъм избягвайки
сблъсък, докато минах на червен светофар.
Сега сърцето ми биеше още по-силно, но не от страх. Това беше.
Половината причина, поради която поемах тези рискове. Карането на
тези машини ме караше да се чувствам жива за разлика от всичко
друго. Искаше ми се да мога да сваля каската си и да оставя вятъра да
препуска през косата ми с максимална скорост без нищо освен открит
път пред мен. За съжаление маскировката ми щеше да се развали, ако
опитах подобно нещо. Широките дънки и голямото кафяво кожено яке
всъщност не бяха индикация за ужасния ми вкус към модата, а
всъщност бяха умело подбрани, за да накарат всеки, който ме види, да
повярва, че съм мъж. Със скритата ми дългата коса и скритите
женствени извивки плюс факта, че хората просто предпочитаха да
мислят за мъжете като за престъпници, прикритието ми беше доста
добро. Стига да не ме хванат.
Светлините на града забързаха и аз добавих допълнителен кръг към
маршрута си, само за да съм абсолютно сигурна, че никой не ме е
последвал. И ако бях напълно честна, нямаше да се оплаквам, че
отделих на тази красота още пет минути от времето си. Костите ми
трепереха от мощността на двигателя под мен и за момент си позволих
да почувствам жаждата просто да запазя мотора за себе си. Разбира се,
идеята беше абсурдна. Откъде едно момиче, което едва можеше да си
позволи мобилен телефон, би получило супер мотор от ограничена
серия? Не, бях обречена да се возя с автобуса както обикновено и
моите нощни подвизи трябваше да останат скрити.
След като два пъти се уверих, че никой не ме следи, обърнах мотора
надолу по наклонената алея и го спрях до черните капаци, които
маркираха служебния вход към Джоуи. Завъртях газта веднъж, преди
да го изгася и да сляза от мотора, който така исках да запазя. Секундите
се влачиха, докато чаках Джоуи да ме пусне вътре и напрежението в
стомаха ми се усилваше, когато погледнех през рамо към пътя в
далечния край на алеята. Ако не побърза, щях да го запозная отново с
лявото си кроше.
С дълбоко дрънкане, което ме накара да изскоча наполовина от
кожата си, ролетката се вдигна. Не изчаках да се отвори докрай, бутнах
мотора вътре и бързо се наведох до него.
Ролетката падна на земята и аз ритнах стойката надолу, преди да сваля
шлема си и да насоча поглед към Джоуи.
Той беше висок мъж, с тъмна коса, зализана назад с гел, и с кожено
яке, щамповано с отличителните знаци на рокерската му банда, не че
това ме интересуваше. Беше в края на тридесетте; не достатъчно стар,
за да му попречи да опита късмета си с мен в миналото, но твърде стар,
за да се интересувам. Бях на осемнадесет. Той е бил на моята възраст,
когато съм се родила. Гнусно.
Джоуи изсвири продължително, докато погледът му се движеше по
мотора. Не си губех времето, посочвайки всички негови
характеристики; той беше един от малкото хора, които познавах, чиито
познания за тези машини съперничат с моите.
– Доста добре, а? — попитах с усмивка. Това беше най-скъпият
мотор, който някога съм крала.
– Зависи от гледната точка – отвърна той, а погледът му гладно се
насочи към машината.
– Хайде, знам какво струва, не се опитвай да ме прецакаш – казах
раздразнено.
– Да, струва много пари. Освен това е и лимитирана серия.
– Наясно съм — отвръщам сухо.
– Като много ограничена серия, направиха само осемдесет и пет от
тези красавици. Как очакваш да променя това? Това е като да има
голям мигащ знак, който казва „откраднат“. Джоуи откъсна очи от
мотора и вдигна вежда към мен, когато сърцето ми се сви.
Бях увлечена от предизвикателството. В момента, в който видях
мотора, разбрах, че просто трябва да го карам. Това, за което не се
сетих, беше тази ситуация.
– По дяволите – изругах аз.- Какво означава това за мен?
Джоуи наклони глава и отново погледна супер мотора.
– Четиристотин.
– Разкарай се, Джоуи. Този мотор струва над четиридесет хиляди нов
и е само на няколко месеца.- Дланите ми станаха хлъзгави, докато
държах лицето си в маска на възмущение и притеснението започна да
ме гризе. Имахме нужда от парите от тази работа. Надявах се най-
малко на три бона и този мотор трябваше да ми ги осигури.
– Приеми или недей — каза той, като сви рамене и се придвижи към
ролетката, сякаш щеше да я отвори отново.
– Моля те – промълвих, думата почти ми изгори езика. — Трябват ми
парите от това.
– Защо изведнъж си толкова отчаяна за пари? — попита той,
гледайки ме с нещо, което почти приличаше на загриженост.
Защото имам нужда от всяка стотинка, която мога да получа, за да се
измъкнем аз и сестра ми, по дяволите, от този задънен ъгъл на нищото
и да започнем нашия проклет живот.
– Не е твоя работа – отвърнах упорито.
– Осемстотин. Нито стотинка повече.- Джоуи подхвърля.
– Готово – изръмжавам. Не беше толкова, колкото исках, но беше по-
добре от нищо.
Джоуи се отдалечи, за да ми даде парите, като се изкачи по дървено
стълбище към сградата над нас. Смъкнах старото кожено яке, преди да
го последвам, миришеше на тютюн и мента. Човекът, от когото го бях
откраднала, очевидно вярваше, че може да прикрие едната миризма с
другата. Той грешеше. След това свалих широките дънки. Под тях носех
чифт тесни панталони за йога и черните ми ботуши стигаха до коляното.
Червената жилетка, която бях съчетала с тях, беше достатъчно
елегантна, за да мине за нещо, което се носи в клубовете, особено
когато я дръпнех по-ниско, за да направя деколтето по-изрязано.
Изтръгнах щипките от косата си последно, оставяйки черните ми
кичури да се спуснат до кръста, докато прокарвах ръцете си през нея.
Никой нямаше да ме познае сега. Мъжът, който беше откраднал този
мотор, отдавна го нямаше и аз бях само едно от многото момичета,
които се наслаждаваха на питие тази вечер.
Последвах Джоуи нагоре по стълбите, като спрях пред офиса му,
докато чаках парите си. Той ми подаде дебел плик и не си направих
труда да преброя съдържанието, той винаги държеше на думата си по
отношение на финансите. Кимнах му, преди да се насоча по-нататък по
коридора и през задния вход към бара, който действаше като лицева
страна за неговите не толкова законни дейности отзад. Вонята на силен
алкохол и не измити мъже ме връхлетя, докато минавах през тълпата от
мотористи.
Барманът ме забеляза и наля текила в чаша, преди да я плъзне в моя
посока. Промъкнах се между телата и приех питието, като се облегнах с
лакът на бара. Нямах намерение да оставам дълго, но не можех да
откажа безплатното пиене. Изпих напитката на екс, гърлото ми
изгаряше в отговор на паренето от алкохола, оставих празната чаша на
бара. Обърнах се, за да си тръгна и открих пътя си препречен от стена
от мускулест гръден кош, облечен в свежа бяла риза.
– Може ли да поговоря с вас? — попита той, когато вдигнах поглед
към него.
Беше висок, с кестенява коса, отметната назад по небрежен начин, за
който често се стремяха момчета с твърде много време и пари.
Предполагах, че е пет или шест години по-възрастен от мен, вероятно
към средата на двадесетте. Някак красив по един непринуден начин, но
който за съжаление не беше мой тип.
– Изгуби ли се ? — попитах с усмивка. Това беше рокерски бар.
Брадите по лицето, кожените якета и дънките бяха почти униформата
тук, а г-н скъпа риза и сиви панталони се открояваше твърде много. Той
наистина имаше брада, но беше внимателно оформена, за да изглежда
по определен начин. Брадите тук бяха по-скоро наподобяващи перуки
за лице за трупане на трохи, отколкото дизайнерски бради. Той
привличаше вниманието, а последното нещо от което имах нужда в
момента, беше допълнително внимание.
– Не. Намерих точно това, което търся – отвърна той, дълбокият му
тон почти не се чуваше от хеви метъла, свирещ на заден план.
– Браво на теб. Ще се виждаме наоколо.- Започнах да се отдалечавам
от него, но той ме хвана за ръката.
– Какво, по дяволите, си мислиш, че пра…
– Седнете с мен — каза той с твърд тон.
Седнах на един стол до бара и той седна до мен, като отпусна ръката
ми. Джоуи се беше появил зад бара и повдигна вежди при избора ми
на другар. Всъщност нямах намерение да сядам и се намръщих, докато
се опитвах да разбера защо го направих.
– Ще пиеш ли тази вечер, Тори? — попита Джоуи, докато с половин
усмивка напълни още една чаша текила за мен. Той знаеше, че няма да
си хабя парите за алкохол, но също така беше доста щедър с
безплатните напитки, когато ги исках. Без съмнение това беше трик, за
да ме задържи, така че да не намеря друг, на когото да продавам
откраднатата стока.
– Мисля, че ще пропусна след събитията от миналия уикенд –
напомних му аз. Аз и безплатен алкохол не винаги бяхме най-добрата
комбинация и танците на маса, преди да падна от нея, не беше точно
най-славният ми момент. Все още имах лилава синина с размерите на
Юта на дупето си.
– Е, някой от тези дни може би…
– Оставете ни.- Каза раздразнено човекът до мен и Джоуи се насочи
към далечния край на бара без дори дума на протест.
Повдигнах вежда от грубостта му, но изглежда него не го
интересуваше. Предполагах, че грубостта течеше във вените му твърде
дълбоко, за да го притесни.
– Мисля, че това е и моята реплика – казах аз, скочих от мястото си и
се промъкнах между тълпата от облечени в кожа тела.
Изящната риза отново грабна ръката ми и каза нещо, което беше
заглушено в тълпата от гласове и фонова музика.
– Махай се, по дяволите – изкрещях, извивайки ръката си от хватката
му, докато се плъзгах в тълпата от тела. Няколко от бандата на Джоуи
ме чуха и се намесиха, за да спрат напредването на г-н Богаташ, докато
той се опитваше да ме последва.
Възползвах се от шанса си да избягам и се насочих към изхода.
Сигурно пълната луна извежда навън напористите чудаци.
Пренебрегнах всяко по-нататъшно внимание, което ми беше указано,
докато пресичах претъпкания бар. Тази вечер не исках да пия. Просто
исках да се върна и да покажа на Дарси парите, които успях да спечеля.
Осемстотин долара. Въздъхнах, докато опипвах плика, който беше
поне наполовина толкова дебел, колкото бих искала. Следващия път ще
трябва да се насоча към нещо по-малко крещящо. Въпреки че, докато
си мислех за пътуването, което бях предприела, за да стигна до тук,
устните ми леко се повдигнаха. Така че може би заплащането не беше
точно това, което бих искал. Но човече, това беше страхотно каране.
Обичайната подредба от глупаци украсяваше стената пред бара,
позирайки с техните Харли Дейвидсън и лошо окосмяване по лицето.
Няколко от по-младите ме гледаха с интерес и реших да пропусна
пътуването с автобус тази вечер.
– Някой от вас, момчета, иска ли да ми покаже какво могат да правят
тези машини? – Попитах с усмивка, която беше много по-сладка от
моята личност.
Лицето ми беше достатъчно известно тук, за да ми позволи известна
доза доверие с членовете на бандата, въпреки че бях дала да се
разбере, че нямам никакъв интерес да се присъединя към тях.
– Какво ще ми дадеш за това? — попита човек с мустаци на лицето.
Нищо, на което се надяваш.
– На къде отиваш? — попита по-малко груб мъж. Той дори нямаше
никакво окосмяване по лицето, което може да се дължи на това, че все
още не му расте, но това беше добре. Млади и обнадеждени над
старите и развратни всеки ден от седмицата. Той всъщност изглеждаше
доста приятен и имаше мотор, така че това бяха две точки за него.
– Точно пред Ривърдейл от южната страна — отвърнах с надежда.
Пътуването беше в най-добрия случай петнадесет минути, но цял час с
оцветената от ръжда кутия, която служеше като автобус тук.
– Скачай тогава – казва Бебешко лице с усмивка, докато изважда
мотора си от редицата, прехвърляйки крака си през него, когато се
приближих.
Поздравих го за мотора още веднъж.
– Хубави подобрения, пич – казах с усмивка. Или харчеше твърде
много пари, за да направи това бебе за продажба, или знаеше как да
поправя мотор само с кутия с инструменти.
– Благодаря, направих всичко сам – отвръща той с усмивка. Моят тип
човек.
Плъзнах се върху мотора зад него, обвивайки ръце около кръста му,
докато той стартира. Блестящата риза излезе от бара точно когато
двигателят се оживи под нас, тъмният му поглед се насочи към мен. Той
изглеждаше повече от малко ядосан, докато направи крачка към нас,
извиквайки нещо, което не можах да чуя над ръмженето на двигателя.
Гледай си работата пич.
Стиснах спътника си по-силно и усмивка разтегли устните ми, докато
се отдалечавахме.
Вятърът развява косата ми с ледени пръсти, когато напускаме бара с
бързо темпо. Бебешко лице знае какво да прави с мотора, намалявайки
скоростта и лавирайки през трафика по начин, който накара сърцето ми
да бие от радост и кожата ми да изтръпне от въодушевление. За нула
време пристигнахме в покрайнините на моя не толкова страхотен
квартал и той спря, за да сляза. Все още бях на четири пресечки от
дома, но нямаше нужда да показвам на симпатичния непознат къде
живея.
– Благодаря за возенето – казах с усмивка, когато започнах да се
отдръпвам.
– Този път ще ми дадеш ли номера си, Тори? — попита той и аз
наклоних глава, изненадана, че знае името ми. Той сякаш също го
осъзна и ми даде повече обяснение.- Повозих те преди няколко месеца
и ти каза, че следващия път ще ми дадеш номера си.
Не можах да си спомня това. Погледнах мотора. Не, определено
никога не съм се возила на него преди, макар че паметта ми за лицата
не беше толкова добра.
– Преди имах Триумф – каза той, като забеляза объркването ми.
– О, подобрил си мотора – казах аз, когато спомените се появиха.
– Да. Е какво казваш? Ще ми позволиш ли да те изведа на вечеря
някой път?
Трудно е да се каже не на безплатната вечеря. И той знае как да кара
добре мотор. А беше и доста приятен за окото.
– Не мога да кажа не на това, нали? — попитах аз, като посегнах към
мобилния му телефон, за да мога да напиша номера си. – Не разбрах
името ти.
– Мат – каза той с усмивка.
Той натиска набиране, когато му върнах мобилния телефон, а аз се
усмихнах, когато вдигнах вибриращото устройство от джоба си, за да
му покажа, че обаждането му е прието.
– Не ми ли вярваш?
– Просто проверявам – отвърна той, като ми хвърли признателен
поглед. – Ще ти се обадя.
Гледах как той се отдалечава по улицата с лека усмивка, която дърпа
устните ми, преди да се обърна и да тръгна към дома с бърза крача.
Вечерите ставаха по-хладни сега, когато настъпваше септември и ми се
иска да бях взела яке със себе си. Преминах последния блок,
насочвайки се към апартамента ни с въздишка на облекчение, докато
отворих вратата в подножието на стълбището.
– Не приключихме разговора си – чу се дълбок глас зад мен и аз
трепнах от изненада, когато се обърнах обратно към улицата. Там, под
мигащата улична лампа, стоеше не друг, а самият мистър Богаташ.
Ужасът обхвана гръбнака ми и забърза сърцето ми. Не губех време в
приказки със преследвача, докато се обърнах и се втурнах към
стълбите, а сърцето ми туптеше в гърдите. Чувах стъпките му зад мен и
съзнанието ми се изпълни с образи на моето потрошено тяло,
изоставено в контейнер за боклук, храна за плъховете и един ред във
вестника утре. Мамка му стара.
– Спри се! – Извика той и по някаква неизвестна, напълно ужасяваща
причина, аз го направих.
Устните ми се разтвориха от страха, който ме завладя и успях да се
отърся от желанието да остана неподвижна, отново се втурнах да
тичам. Стигнах до четвъртия етаж, спринтирайки към нашата врата в
края на коридора с обърнатото надолу седем, висящо на нея.
Чух го да ругае миг преди солидната му тежест да се сблъска с мен.
Бях бърза и имах добър старт, така че как, по дяволите, ме беше
настигнал? Той ме бутна обратно към вратата на апартамента ни и
изпусна звук на раздразнение. Отворих устата, за да изкрещя, но
ръката му запуши устата ми. Коридорът беше тих, дори любопитната г-
жа Ергу от съседната врата не беше показала клюна си, за да
протестира срещу шума, миризмите от готвене или проклети торби за
боклук, а аз за първи път исках да видя нейния образ с тесни очи.
– Аз съм професор Орион. Няма да те нараня и няма да крещиш .
Искаш да ме пуснеш вътре. – Той освободи хватката си върху мен и се
отдръпна, докато се втренчих в него, страхът все още ме дави, но
желанието да крещя за помощ изчезна.
Отворих уста, за да му кажа, че абсолютно не искам да пускам
случаен непознат в апартамента ни в полунощ в неделя, но ръцете ми
сякаш имаха други идеи. Пъхнах ключа си в ключалката и го завъртях,
преди да успея да се спра.
– Влез – казах мило аз. Какво по дяволите? Не бях сладка, особено с
непознати. Особено, особено с преследващи непознати.
Богаташът влезе право в личното ми пространство, предлагайки ми
плоска усмивка, докато ме последва вътре и затвори вратата.

Назад към част 3                                                                           Напред към част 5

Зодиакална академия – Пробуждане – Свръхестествени хулигани и животни – Част 3

***
Тръгнах нагоре по стълбите до нашия апартамент на четвъртия етаж,
опръскана в кал и бясна като дявол на себе си. Ръцете ми бяха
напъхани в джобовете и бях подгизнала от пороя, който току-що
преживях в продължение на десет пресечки. Чикаго имаше промени в
настроението. Ако не беше вятърът, беше дъждът. Беше септември, по
дяволите, някой хора още правят слънчеви бани в Спрингфийлд!
Потръпнах, студът се стичаше в костите ми и накара всяка една част
от мен да изтръпне, с изключение на болката от загубата на тези пари и
срама, че ни провалих толкова безотказно.
Завъртях ключа си в ключалката и влязох в студиото от четиридесет
квадратни метра с падаща зелена боя от стените и открита тухлена
зидария, която не изглеждаше хипстърска, изглеждаше като
полузавършена творба. Тори беше изпъната на дивана и ровеше в
мобилния си телефон, който имаше назъбена пукнатина в центъра на
екрана. Поне тя си беше осигурила смартфон, аз бях останала с Нокия
от 90-те, която не правеше нищо друго, освен да извършва обаждания
– сякаш за това беше телефонът. Свалих коженото си яке с драматичен
хрип и тя вдигна поглед, извивайки вежди. Лицето й се преобрази,
когато се измъкна от технологичния мозък и скочи на крака.
– Къде беше? — попита тя, объркването блесна от
маслиненозелените й очи, които бяха точно същия нюанс като моите.
Както и всичко друго при нас. Бронзова кожа, устните ни пълни и
широки. Бяхме огледална версия една на друга с изключение на
тъмносините връхчета на косата ми. Може би затова понякога се
подлудявахме.
Хвърлих якето си на пода, без да отговоря, изкушавах се да го
сритам, но Тори си пое дъх, сочейки към мен. Погледнах надолу и
открих, че подгъвът ми е оцветен в червена кръв от инцидента с
оградата.
– Добре съм.- Свалих ризата, и я изхвърлих в торбата за боклук, която
бяхме нанизали на двукракия кухненски плот, който дори не
включваше тостер. Преглътнах гордостта си и се приготвих да кажа на
Тори колко много съм ни подвела. -Реших да си върнем парите от Пийт,
но ченгетата се появиха. Избягах… после изпуснах парите.- Бях толкова
ядосана на себе си, че ударих с юмрук по плота. Нескопосана идиотка .
– Това бяха две бона- ахна Тори.
– Знам.- Затворих очи, срамът ми ме погълна отвътре навън.
Трябваше да бъда спокойна. Трябваше да разбера това. Защото бяхме
толкова прецакани, ако не намерим пари. Бяхме се справили с наема
за няколко месеца, защото бяхме продали единствената ценна вещ,
който имахме, когато напуснахме Пийт. Дамска чанта на Гучи, която бях
забелязала в магазин за намалени стоки, обозначена като копие. Пийт
не знаеше, че това е оригинална чанта, иначе щеше да я вземе в
мазните си ръце в секундата, в която можеше.
– Видя ли те някой? — настоя Тори.
– Да — въздъхнах аз.- Пийт сигурно е поставил камери… или може би
съседът. Кой знае? Това обаче е без значение защото се паникьосах и
сега сме прецакани.
– Никой не знае къде живеем — каза замислено Тори.
– Все пак загубих парите, Тор. – Хвърлих се на износения диван, който
бяхме намерили надолу в една уличка – да, нещата бяха много гадни –
изпъшках. — Как ще платим наема?
Тори кацна на ръба на дивана, удряйки ме по рамото по начина, по
който винаги правеше, за да каже, че ме обича. Тя не беше много от
типа хора които показват чувствата си, но това не означаваше, че те не
бяха там. И въпреки че понякога си пожелавах още няколко топли
прегръдки, тя винаги ми показваше, че се грижи за нас по свой начин.
– Готиното Дарси е, че тази вечер имам да свърша една работа. След
това ще видим.
– Имаш работа?- Вдигнах поглед към нея с надежда , очите ми бяха
широко отворени.
– Да – Тя се ухили, но можех да кажа, че все още е разочарована от
загубата на парите.
По дяволите, само да ги бях прибрала в джоба. Защо винаги бъркам
всичко?
Дъждът се забави до леко рамене, когато вечерта настъпи и стомахът
ми изръмжа за храна, която нямаше да получи.
– Съжалявам- Въздъхнах, докато Тори се взираше през прозореца
към улицата. – Но от това излезе едно хубаво нещо.
Тя ми отправи любопитен поглед през рамо и ме погледна .
– Какво?
– Разтърках четката за зъби на Пийт около тоалетната чиния. По ръба
и всичко останало.
Устата й се отвори, след което тя избухна в смях. Гневът ми най-накрая
изчезна, когато собствения ми смях се присъедини към нейния и
нашият празен малък апартамент се изпълни с нещо хубаво за малко.

Назад към част 2                                                                    Напред към част 4

Зодиакална академия – Пробуждане – Свръхестествени хулигани и животни – Част 2

ДАРСИ

Бях на средата на прозореца, когато полицейските сирени зазвучаха.
Пауза. Дишане. Извиване на бедрата. Прозорецът имаше мъничко
нещо с метално резе, което се забиваше в корема ми. Но бях
недохранвана и имах решителността на питбул. Отново сирени.
Сърцето ми изтуптя предупредителна мелодия в ушите ми. Вдигнах
глава, банята под мен позната и натрапчива. Не трябваше да правя
това. Влизане с взлом. Въпреки че технически не счупих нищо.
Сестра ми беше много по-добра в такива неща. Но може би затова
бях тук вместо нея. Исках да докажа, че мога да го направя. Така че по
дяволите щях да опитам. Сирени. По-близо този път. И уф, мислено бях
отнесена в затворническа килия. След това драматичен плач на пейката
в съда. „Виновен!“ обявява журито , след което бам , метална врата се
затръшва в лицето ми, докато се обръщам към съкилийничката си
Патрис, която има юмруци с размерите на плажна топка и
заплашителен блясък в очите.
Поне е добре нахранена. Може би затворът беше отговорът на
молитвите ми. Тори обаче щеше да ме убие. Въпреки че, за да бъдем
честни, тя беше на една стъпка, за да се окаже сама зад решетките. Ще
бъдем сила, с която да се съобразяват в затвора, кралици на осъдените.
Като Телма и Луиз, ако не се бяха хвърлили от скала. Умствена бележка:
попитай Тори дали затворът е приличен план Б.
Засега затворът не беше в списъка ми със желания. Сетивата ми бяха
напрегнати от адреналина и добре де, малко се страхувах. Мога ли да
направя това? Или наистина съм просто безполезната близначка?
Поех си дъх. Имаше шанс тези ченгета да не идват за мен. Просто
трябваше да побързам като предпазна мярка. Подпрях ръце на
леденостудените плочки и бутнах, бедрата ми се заклещиха и дупето
ми се размахваше като знаме, докато висях от задната част на къщата.
Среднощно сините върхове на абаносовата ми коса се развяваха като
чаршаф в буря. Бутай – извивай – да!
Изкачих се в тоалетната без изящество и скочих долу, моите очукани
обувки бяха тихи като въздух, когато се удряха в плочките. Отделих
малко време, за да отпразнувам това, което току-що постигнах,
разклащайки задника си на мислена мелодия. Направих го!
Отворих рязко вратата и се втурнах по-нататък в къщата, която знаех,
че е празна и все пак…
Един възел се образува и разкъса в гърдите ми. Подова дъска изскърца
под краката ми, докато се движех, а звукът беше гръмотевичен пукот в
ушите ми. Пит е на работа. Тук няма никой.
Името му в главата ми ме втрещи. Допреди три месеца тази къща
беше моят и на Тори дом. Ако можеше да го наречеш така. Пийт никога
не ни беше смятал за свои роднини. Бяхме останали тук за последната
ни година при социалните. А ден преди да навършим осемнадесет той
ни изрита по задниците на улицата, тъй като вече нямаше право на
държавна издръжка за „гледането ни“. Но единственото нещо, за което
се е грижил, беше бутилка Джак и неговия скъпоценен петдесет и осем
инчов телевизор.
Вмъкнах се в стаята, която беше моя и на Тори. Вече празна. Нямаше
да има повече приемни деца, след като Дарла го беше напуснала.
Близо два месеца преди рождения ни ден тя го беше зарязала и не
можех да я виня. Той удобно беше забравил да спомене за това на
нашия социален работник, а ние бяхме твърде близо до свободата си,
за да вдигаме шум. Нямаше какво да се открадне от стаята, освен
двуетажното легло, което беше адски малко и твърде унизително за
пораснали момичета. О не, забравих ли да ти благодаря за това,
Пийт? Със сигурност ще го направя на излизане.
Хвърлих предпазливостта си на вятъра и пробягах шумно през
стаята. Притиснах длани към стената, плъзгах, търсех. Усмихнах се,
когато намерих правилното място и сърцето ми подскочи от надежда.
Хванах краищата на тухлата и дръпнах, зидарията се разхлаби, докато
не разкрих малката дупка в стената, в която аз и Тори бяхме крили
разни неща.
Бръкнах вътре, захапах устната си концентрирано, докато се опитвах
да усетя каквото търся.
Пари в брой. Цяла пачка. Бяхме изхвърлени от къщата на Пийт толкова
силно и бързо, че нямахме време да ги вземем. А това не беше едно от
нещата, за които бихме могли да помолим Пит да ни върне. Щеше да ги
похарчи за една нощ в местното казино. Но ние спестявахме от години.
Докато правех пари от учениците в училище, купувах и продавах
нежеланите им глупости и печелех, Тори правеше нещо много по-
незаконно. Тя никога не ми разказа какво е това, защото не искаше да
ме замесва, но можех да предположа какво е. Тя винаги се прибираше
в безбожни часове на нощта, миришеща на бензин и адреналин. Не
можех да се притеснявам за източника на нашите средства. Тези пари
бяха нашето бъдеще. В тази скъпоценна тухлена дупка имаше почти
две хиляди долара. Достатъчни за шест месеца наем на нашия
апартамент. И можеше да е скапан, но със сигурност беше по-добре от
студен тротоар.
Някой удари по входната врата – силно. Сърцето ми спря за миг. Пит
нямаше приятели. Той беше самотник. Неудачник. Ченгетата
пристигнаха. Пръстите ми докоснаха купчината пари и аз ги стиснах в
юмрук, събирайки това, което се надявах, да е цялото съдържание. Чу
се трясък, когато ченгетата разбиха входната врата. Не не не НЕ.
Сърцето ми се качи в гърлото, тичах, сякаш задника ми гори. Вратата в
коридора се отвори.
– Спрете на място! — извика мъжки глас. Хвърлих поглед през рамо и
видях само дулото на пистолета.
– По дяволите – не стреляй!- В паниката се блъснах в стената, рамото
ми посиня от удара.
– Казах спрете на място! — извика ченгето.
Отчаяна се хвърлих към банята, затръшнах вратата и натиснах резето
да заключа. Все още няма изстрели. Това трябва да е нещо добро.
Ченгетата не стрелят по невъоръжени тийнейджърки, нали? Пъхнах
парите в задния джоб на панталоните си, грабнах четката за зъби на
Пийт и я потопих в тоалетната чиния. От другата страна на вратата се чу
тропане, но аз вече бях на половина през прозореца и четката за зъби
на Пийт беше отново в държача си. Напълно си заслужаваше петте
секунди, които ми отне. Излязох и се ударих в земята, бягайки към
задната ограда, където знаех със сигурност, че ротвайлерът на съседа е
изкопал значителна дупка. Следваха ме още викове. Но вятърът
дърпаше косата ми и дробовете ми се разширяваха от бързото дишане.
Беше чист екстаз, който се блъскаше в мен като наркотик.
Представих си лицето на Тори, когато и кажа какво съм направила с
четката за зъби на Пийт и нямах търпение да я чуя как се смее.
Съмнявах се дали мога да се справя с това. Обикновено аз бях тази,
който редовно се препъва в собствените си крака, но не и днес, по
дяволите .
– Хей – спри!- този път ченгето беше жена.
Страхът ми изчезна и сърцето ми се превърна в лед. Паднах в една
цветна леха и се промъкнах през дупката под оградата. Дънките ми се
закачаха от долната страна на острата ограда. Одраска кожата ми и аз
извиках, когато звукът от стъпки се приближи.
-Имам нужда от тези пари – дори не са негови! — извиках аз, а
сърцето ми блъскаше силно в гърдите ми.
Ръцете ме хванаха за глезените и сърцето ми почти спря. Откачих
колана си и в тази минута го усетих. Всичко това. Парите се спуснаха
надолу към калта, разтъркаха разкъсаната ми кожа и паднаха на
земята. Не ги бях пъхнал в джоба си. Бих ги закачила в проклетия си
колан.
– Не!- Изритах ченгето, но тя не го пусна, ноктите й се врязаха.
– Сарж!-извика тя колегата си за подкрепа и аз виждах как животът
избледнява пред очите ми. Проклетият затвор – това беше ужасен план
Б!
Заплашителен мъжки глас изпълни въздуха, който ме проряза като нож.
– Пусни я.
Ченгето ме освободи и аз благодарих на щастливата си звезда,
докато се изправях на колене. Обърнах се, но чифт големи мъжки ръце
вече събираха всичките ни прекрасни зелени пари на топка.
-Това е нашият живот, който ни отнемате!
Натиснах силно оградата, изкрещях от ярост, преди да се обърна и
да избягам възможно най-бързо и по-далеч в обратната посока. Който
и да беше този мъж, той едновременно ми спаси задника и съсипа
живота ми.
Благодаря, задник.

Назад към част 1                                                                          Напред към част 3

Зодиакална академия – Пробуждане – Свръхестествени хулигани и животни

 

 

      Зодиакална академия

Пробуждане

Свръхестествени хулигани и животни

 

 

 

 

 

книга 1

Избрани сте да посещавате Зодиакалната академия, където вашият звезден знак определя съдбата ви.
Ако сте една от феите, а елементарната магия е в кръвта ви, а тя явно е в нашата кръв. Като близначки, родени в месеца на Близнаци, ние сме рядка порода дори в тази академия на свръхестествените същества.
Смените били забранени преди стотици години, но предполагам, че нашите биологични родители не са получили бележката. Което означава, че сме напълно неподготвени за безмилостният свят на феите.

Въздух. Огън. Вода. Земя.

Никой никога не е владеел и четирите, докато не пристигнахме ние. И това не ни помогна да намерим много приятели.
Като най-редките елементали, познати някога, ние вече сме заплаха за четиримата небесни наследници; популярните, отмъстителни побойници, които са едни от най-горещите момчета, които сме виждали. Не помага, че те са най-опасните хора в Академията. А вероятно и на земята.
Съдбите ни са преплетени, но те искат да си отидем. Имат време само до лунното затъмнение, за да ни изгонят и няма да се спрат пред нищо, докато не успеят.
Никога не сме знаели, че имаме права и задължения по рождение, по които да живеем, но сега, когато го знаем, възнамеряваме да претендираме за трона.
Не можем да очакваме никаква помощ от факултета, когато става въпрос за защита. Така че, ако сменящите дракони искат някаква мишена за практика, върколаците искат, някой който да ловуват или вампирите искат лека закуска, тогава трябва да сме готови. Но ние се грижим една за друга от доста време и отвръщането е в кръвта ни.

Днешният хороскоп: тотално прецакан.

 

Добре дошли в Зодиакалната академия, тук е вашата карта на кампуса:

 

Забележка за всички ученици: Ухапвания от вампир, загуба на крайници или изгубване в плачещата гора няма да се считат за валидно извинение за закъснение за час.

 

                                                                                                    Напред към част 2 

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!