Ан Райс – Кръвно причастие ЧАСТ 18

Глава 17

Снегът падаше леко и безшумно, когато излязох от желязната врата на северозападната кула и тръгнах към бойните стени. Усещах в себе си изтръпването на утрото и се чудех дали това не е някаква милост, но той със сигурност щеше да ме отведе на запад с нощта, и то толкова бързо, че никой нямаше да може да го последва, а това, което щеше да последва, щеше да се случи, докато всички, които обичах, спяха.
Стоях неподвижно и гледах как снегът пада върху отворените ми длани. И всичко беше неподвижно и мълчаливо в целия замък и в цялата долина, с мирис на изгорял дървен материал на вятъра.
Изведнъж го видях точно над мен, очите му бяха огромни, тъмните му одежди се виеха около него – и в този миг другите ме предадоха и изпратиха от всички посоки мощния си огън.
– Не – изревах аз. – Спри. Не. – Но не можех да чуя собствения си глас над завихрящата се сила, която ме изхвърли назад на каменния под.
Голямо кълбо от пламък се търкулна към Небето и после угасна като пламъка на свещ, смачкана между пръст и палец. Около мен се обви ръка като желязо и аз се издигнах високо в небето, толкова бързо, че вятърът сякаш опари лицето и ушите ми.
Видях под мен пламъци във всички посоки, сякаш залп от беззвучни експлозии изпращаше тъмните си гъсти облаци, които се търкаляха към небето, а после за един миг нямаше нищо друго освен звездите, огромните далечни звезди, твърде многобройни, за да бъдат раздробени на шарки, и осъзнах, че съм се вкопчил в Рошамандес, а той държи лявата си ръка на тила ми. С нея ме държеше, с тази желязна ръка, и аз му казах:
– Аз не съм те предал. Те нарушиха думата си.
Смях. И неговият интимен поверителен глас каза:
– Очаквах го, разбира се.
Болката в лицето, в ушите и в ръцете ми беше непоносима. Задъхвах се от вятъра, опитвайки се да го вдишам, и тогава го чух да казва думата точно както Грегъри ми беше казал: Сън. Не можах да ѝ се противопоставя. Имах чувството, че съвсем напускаме земята, и ми се струваше невъзможно сънливостта да е толкова топла и толкова хубава.
Колко часа минаха, не знаех. Знаех само, че сме някъде над Тихия океан, а откъде знаех това, не бях сигурен. Може би това беше странният зелен оттенък на небето, меките зелени пластове върху розовите пластове и чернотата над него, от която се спускахме бавно, докато не паднахме на една бяла каменна тераса точно над стъкленото и блестящо море.
Изпаднах от ръцете му и паднах на земята, замаян. Крайниците ми бяха изтръпнали и безполезни. Но той ме вдигна и ме захвърли на каменния парапет, а ръката му се бе вкопчила в тила ми.
Погледнах надолу към белоснежните вълни, които се разбиваха в скалите, и видях далече низ от златни светлини, които означаваха друг бряг или друг остров, не знаех кой.
Красиво, помислих си аз. Кръвта отново нахлу в краката и стъпалата ми, в ръцете и дланите ми. Обхвана ме вълна на болест. Но когато отворих уста, за да повърна, нищо не излезе.
Само една мимолетна мисъл изникна в съзнанието ми и после угасна в преднамерената тишина на заключеното ми съзнание.
„Не мисли. Не си представяй. Не си въобразявай. Не планирай.“
– Толкова е красиво – казах аз.
Усетих, че нещо се доближи до лявата ми страна, след което бях изхвърлен на кратко разстояние и отново паднах на друг каменен под.
Той беше изтръгнал брадвата изпод палтото ми.
Когато се изправих на колене и се обърнах, го видях да стои с гръб към редица открити арки, отвъд които звездите се мъчеха да блеснат в розова мъгла.
– Да, красиво е – каза той. И за пръв път го видях с дългата му до раменете златиста коса, с мустакатата му уста и брадясалата му брадичка. Носеше проста роба от кафява вълна, толкова монашеска, колкото беше и хабитусът на Бенедикт, която падаше до голите подметки на босите му крака.
– Та това е великият Рошамандес – казах аз, – какъвто изглежда, когато става, и не се замисля за бръснач или ножица.
Той ме погледна със загадъчно изражение, което със сигурност не беше израз на презрение или омраза.
– Мислиш, че ме познаваш, но не ме познаваш – каза той. – Ти, с твоето високомерие и суета, и с твоята малка лъскава брадва. – Той я вдигна. Тя блестеше на слабата електрическа светлина, която идваше от каменния таван – просто приспособление от боядисан в бяло метал. Цялата каменна стая беше боядисана в бяло, с изключение на пода, който беше полиран до ослепителен блясък, и там беше дежурната камина, изградена от мек пясъчник с пиластри, поддържащи дълбоката ѝ камина и купчината дъбови дърва, в които току-що се рееха в пламък смачканите и счупени разпалки.
Изправих се на крака.
Движейки се толкова бързо, че не успях да го видя, той ме изрита по гръб и се върна на мястото си, а брадвата все още беше в ръката му.
– Помниш ли, когато ми отряза ръката с това? – Попита той.
– Да, помня. И ако трябваше да го направя отново, нямаше да го направя – казах аз. – Помисли за онези, които са страдали, защото съм го направил. Беше прибързано.
Няма значение, че злият му план в този момент се беше провалил, без моят жесток жест с брадвата да има нещо общо с това. Или че му бях простил всичко, което беше направил, като уби Махарет и хвърли сина ми в затвора, и му бях казвал безброй пъти, че имам само добри намерения към него и искам само да бъдем приятели.
Знаех това, но не мислех за него. Просто беше така.
И този път, когато се изправих на крака, го направих бавно, като избърсах праха от коленете на дънките си и за първи път осъзнах, че ботушите ми ги няма.
Вятърът ги беше изтръгнал от краката ми. И черното кадифено палто, което носех, беше скъсано на лявото рамо, а косата ми беше маса от възли и плетеници.
Разтърсих се целият. Чувствах се добре, че стоя с черните си чорапи, а каменният под беше топъл. Усещах, че около мен има голяма къща; виждах електрическа светлина, която проникваше през вратата вдясно, когато той се изправи срещу мен, и знаех, че зад мен вляво има по-голяма арка, която води към вероятно същото помещение.
– Благодаря ти – казах аз, – че ми даде време да поговоря. – Изведнъж разбрах, че той не използва телепатична сила, за да ме задържи там, където стоях, но не го отбелязах съзнателно. – Искам да ти кажа, че Бенедикт направи това, което искаше да направи, независимо кой се опита да го разубеди. Аз го мразех. Мразех самата гледка към него. Той искаше да даде кръвта си на младите. Отвращавах се от всичко това и го гледах, защото той ме помоли да го гледам и ми беше осигурил нещо като златен трон. Това беше неговият подарък.
Той слушаше тези неща без изражение, бледите му очи бяха неподвижни, сякаш бяха направени от стъкло. Отразяваха светлината като пясъчните часовници на старите френски кукли.
– Той каза, че времето му е…
– Чух какво каза – отвърна той. – Не ми говори за Бенедикт, нито дума повече, ако искаш да си получиш целия четвърт час. И знам, че си обещал на приятелите си да ти държат сметка. И знам, че твоите мръсни репликоидни приятели са възстановили състоянието ми, както си им казал да направят. И знам, че нито един от твоите приятели не е успял да дойде след теб, защото аз ги изгубих, преди да премина през голямото море.
Закачих палец в джинсите си и като погледнах надолу, свих рамене. Преглътнах тежко няколко пъти и се втренчих в огъня, докато очите ми, възпалени от вятъра, не се насълзиха от ярката светлина.
– Това няма да ми донесе нищо добро, нали? – Попитах, – Ако ти кажа, че никога не съм нарушавал вярата си в теб, никога. Че отново и отново се борих за живота ти срещу онези, които щяха да те унищожат.
– И как биха го направили? – Попита той. – Сега виждаш моята сила. Всички вие сте виждали моята сила. Кой от вас може да се изправи срещу мен?
Очите му се стесниха и лицето му стана твърдо. Устните му бяха бели като лицето му изведнъж, докато един проблясък на емоция не направи за миг цялата визия човешка с гоблен от стари линии. Сега изглеждаше, че е обхванат от безмълвна ярост. Но той не използваше нито една от тези сили, за да ме заключи в ръцете си.
Приближих се към него.
– Какво мога да направя, за да докосна сърцето ти? – Попитах аз. – Така че да пощадиш живота ми?
Отново нямаше никаква телепатична сила върху мен. Той просто ме гледаше, устните му работеха трескаво и очите му се разширяваха, сякаш не можеше да сдържи страстта, преди отново да ги свие.
Приближих се, после още по-близо и после отново паднах на колене само на няколко метра пред него.
– Може би не са могли да успеят – казах аз. – Може би не са имали представа за твоята сила. Но аз бях този, който се застъпи за теб, Рошамандес. Аз бях този, който се превръщаше в твой защитник отново и отново.
Наклоних глава. Взирах се в полите на кафявата му роба, в стария протрит плат, в голата плът под него, ноктите на краката блестяха както винаги, стъпалата бяха съвършени като на светец в църква. Във високите Небеса с техните ледени ветрове той не беше усетил нищо в тази тънка дреха, докато ме носеше тук, нищо от болката, която усещах сега във всяка фибра, във всеки крайник. – Възхищавам се как си постигнал целите си – казах аз. – Как да не се възхищавам на избора, който си направил, и на начина, по който си го направил? Бързина и изненада.
Чух го да говори, но не вдигнах поглед към него.
– Наистина ли се опитваш да ме убедиш, че изпитваш нещо друго освен отвращение към мен? – Попита той. – Никога не си ме познавал. Кохортите ти никога не са ме познавали. Никога не си знаел, че направих това, което направих с Махарет, само защото тя обмисляше да сложи край на всички нас.
– Но аз знаех това – казах аз, като главата ми все още беше наведена. – И казах на другите – казах аз. Приближих се до него, но между нас все още имаше два метра разстояние. Усещах мириса на вятъра в гънките на дрехите му.
– Не, ти не ме познаваш, дори сега ме смяташ за чудовище.
– Да, богове! – Извиках, като го погледнах, и за първи път си позволих да извикам образа на майка ми, на моята Габриел, в нощта, когато влязох в смъртната ѝ камера в Париж, на остров Сен Луи, и ѝ показах какво се е случило с мен, че вече не съм човек, и видях и страха, и триумфа в очите ѝ. Сълзите дойдоха точно както се надявах. Те дойдоха в обичайния си поток, както винаги при мен, когато се поддавах на сълзите, и аз треперех силно по цялото тяло.
Поставих пръсти свободно върху очите си, погледнах го, докато плачех, и видях недоумението в изражението му.
– Как да не те смятам за чудовище сега, Рошамандес? Какво да си мисля? – Изплаках. – За какво да се моля, докато коленича пред теб? С какво да се защитя? О, ако само имах скорост. И изненада!
Колкото можех по-бързо, се изправих и с цялата си сила ударих върха на главата си в лицето му. Носът му беше разбит, забит обратно в лицето му, но аз го държах за косата от двете страни.
Той нададе оглушителен рев от болка, брадвата падна на пода, докато той се препъваше назад, но аз се вкопчих в него с всички сили, а после забих палците си право в очните му ямки и, изтръгвайки очите му, ги погълнах цели.
– Престани, престани! – Изръмжа той.
Паднах на пода.
Всичко това се бе случило за секунда време.
Той се завъртя, протягайки отчаяно ръце, и разпръсна огъня из цялата стая. Бялата боя по стените се надигна на мехури, избухна и почерня. Той изпрати огъня си към мазилката на тавана и през отворените прозорци към небето. Тогава аз бях този, който изпрати огъня към него.
С цялата си сила и с цялата си воля изпратих огъня към него.
– Не, ти не разбираш, спри, слушай ме! – Изрева той.
Но огънят го застигна, огънят хвана дългите му свободни ръкави и изгори лицето му в отвратително пурпурно кърваво. Изпратих го отново и отново по него, изпратих и най-силната си телекинетична сила, блъснах го в камината.
Дрехите му бяха в пламъци, както и косата му. Той отчаяно се опита да потуши пламъците, но те го бяха обзели. А аз изпращах огъня отново и отново, докато главата и ръцете му не почерняха.
– Не, всичко това е грешно – изрева той.
Грабнах брадвата, дето я беше изпуснал, и идвайки зад него, докато се оправяше, докато се препъваше в кръг, пред мен гореше голяма факла, ревеше някакви безумни думи, които не можех да разбера – „LA bait hah so roar, la bait hah so roar“, – му нанесох един хубав удар през пламъците, който порази главата му от врата.
LA bait hah so rah!
Тихо. Един крехък трептящ образ на Бенедикт. Бенедикт. После нищо.
Хвърлих главата за дългата коса към каменния ръб на камината, чух как костите хрущят, после пак я замахнах и пак, и пак, и пак, докато не държах в ръцете си чувал с кръв и кости.
Поднесох го към устните си, лицето без очи се обърна към мен и аз изсмуках кръвта от кървящия врат, изсмуках я с всички сили, а съзнанието ми плуваше в гъстата му и лепкава кръв.
Това беше безмълвна кръв. Но тя беше толкова силна, толкова сладка и силна, кръвта на мозъка, толкова ярка и блестяща. Беше електрическа, запалваше всяка верига в мен, намираше сърцето ми и го нагряваше, докато не си помислих, че и аз ще се запаля. Силата ѝ беше блажена, беше величествена, не можеше да се представи, камо ли да се опише. Това беше кръвта на победения ми враг, кръвта на онзи, който беше убил майка ми, и тя беше изцяло моя.
Единственият звук, докато пиех и пиех, беше звукът на огъня и морето и един ужасен шум от удари и драскане, който ме събуди от припадъка ми. Застанах неподвижно. Изведнъж не разбрах къде се намирам.
Но кръвта на Рошамандес се беше превърнала в тънко стоманено скеле, което ме поддържаше, и ми беше топло, топло, сякаш никога през живота си не бях изстивал.
Безличен сънлив бриз изпълни стаята. Изпълваше го ароматът на океана, солен и чист, който миеше мен и миеше стаята, а отвъд виждах звезди без брой, звезди с такова сияние и на такова разстояние, че небесата вече не бяха изрисуваният небесен свод, а огромен безкраен океан от звезди.
Погледнах надолу и видях тялото без глава, което тлееше и димеше, мантията беше изгоряла, за да разкрие пурпурната кожа на гърба, тялото без глава се движеше, пълзеше, драпаше по полираните знамена с огромните си разперени пръсти и пробиваше мантията с колене.
Гледката беше толкова ужасяваща, че за миг не можах да помръдна. Едно гигантско насекомо без глава не би било по-ужасяващо.
Тогава аз бях на колене и, преобръщайки тялото, пих от извора на артерията – и кръвта бликна в крайниците ми, сякаш беше разтопена стомана. Ръцете се блъскаха безсмислено в главата ми, в раменете ми. Но аз не виждах нищо. Аз бях кръвта, която пиех. И пиех, колкото можех. Пиех, когато не можех да пия повече. Погълнах топлината и силата и накрая паднах на ръце, загледан в счупения таван. От мрежата от пукнатини в мазилката падаше фин прах, а гърдите без глави се издигаха и падаха, издигаха се и падаха, както ръцете се издигаха и падаха, умолявайки с разперени пръсти.
От безглавото тяло течеше кръв, но аз не можех да поема повече. Пурпурночерната му кожа вече беше побеляла. Дори разбитата глава, която лежеше на пода и ме зяпаше с празните си очни ямки, се превръщаше от черна в бяла, докато последната кръв в нея възстановяваше изгорялата плът.
Отново грабнах брадвата и с две ръце разсякох ребрата. Кръвта бликна от грозната рана, а сърцето биеше все по-бързо и по-бързо, докато ръцете се протягаха към мен и се опитваха да ме намерят и да ме хванат, докато не грабнах сърцето от тялото и не изстисках кръвта от него в устата си.
Сега тялото лежеше неподвижно.
Седях и се взирах в далечното небе зад прозореца, езикът ми облизваше сърцето, а после го пуснах. Продължавах да се опитвам да открия най-далечния край на звездите, мястото, където звездите се разтварят в сребриста светлина, но не можех да го намеря. Със затворени очи накрая слушах морето и ми се струваше, че морето ме мие; звездите падаха в морето, а небето и морето се бяха превърнали в едно и исках да заспя завинаги.
Но нямаше време за това.
Придвижих се на четири крака до мястото, където беше паднала съсухрената и изпочупена глава пред огъня, вдигнах я, повдигнах дясната очна ябълка към устните си и смуках, докато самият мозък не потече в устата ми. Ах, толкова гадно и лепкаво нещо е този мозък!
Когато цялата кръв от него бе изтласкана от езика ми към покрива на устата, изплюх отвратителните тъкани. Една конвулсия ме хвана неподготвен. Очите изплуваха, обезобразени, без блясък и лепкави от кръвта, и аз изплюх и тях. Отново повърнах кръв и тъкани, тъкани, които тялото ми не можеше да абсорбира. И болестта за няколко секунди беше почти непоносима.
Трудно е да се опише такова физическо усещане за страдание. Но то отмина.
Рошамандес вече го нямаше.
Прибоят се удряше в брега под терасата. Огънят пукаше и изяждаше дъбовите трупи.
Скорост и изненада.
Легнах по гръб по-изморен, отколкото някога съм бил през цялото си дълго съществуване. Можех да спя цяла година и си представях, без да искам, че съм на сигурно място у дома, в бащината си къща, а в балната зала както винаги звучи музика.
Но трябваше да си тръгна оттук. Дори не знаех къде се намирам, да не говорим, че съм в безопасност, или кой може да дойде всеки момент. Смъртните, които живееха на това място, може би или бегълците, които той бе изковал, за да му помогнат в отмъщението.
Седнах. И с помощта на огромна воля успях да се изправя на крака и да се преместя в другата осветена стая.
Там, срещу голямото легло, съзрях тъмночервена кадифена покривка и я дръпнах, като разпръснах пирамида от кадифени възглавници във всички посоки, и повлякох покривката обратно в първата стая.
За миг си помислих, че може да загубя съзнание. Главата ми пулсираше от болка, но погледът ми никога не е бил по-ясен и си казах, че мога да направя това, което трябва. Кръвта на Рошамандес отново проблясна в съзнанието ми като стоманено скеле, което всъщност ме поддържаше, сложна и безкрайна стоманена тъкан, а колко от тази кръв беше реколтата на Грегъри, се зачудих.
Отдалеч се чу звук, неравномерен и необичаен звук, който означаваше нещо живо.
Успокоих се, забавих ритъма на сърцето си, за да се заслушам. Имаше ли друг безсмъртен в тази къща? Но единственото, което чувах, бяха неизбежните съвременни машини, климатикът, бойлерът, циркулацията на водата по тръбите. Шумът на една машина. Вероятно генератор. Не. Нищо друго. Бях сам тук.
– Започни да мислиш, Лестат – казах аз.
Хвърлих безглавото тяло върху покривката, хвърлих разбитата и празна глава върху тялото, после събрах дори сърцето и това, което бях избълвал от мозъка и очите, и ги хвърлих всички заедно, а после направих от покривката чувал, метнах този чувал през рамо и се запътих към студения мрак на терасата над морето.
Не знаех кой е часът, но докато се взирах в звездите, докато се опитвах да видя голите им очертания през сменящите се мъгли, разбрах, че наистина съм на островите в Тихия океан – и ако имах сили за това, можех да стана сега, да поема на вятъра и да го нося леко на запад около земното кълбо, час по час следвайки нощта, над Ориента, над Индия и над Близкия изток, докато стигна до Европа и Франция и бащината ми къща в планините – без да спирам за изгрева на слънцето. Трябваше да направя това.
За пореден път ми се стори, че долавям необичаен шум. Дали това беше сърцебиенето на някой от старите?
Заговори тънък телепатичен глас.
„Как, по дяволите, си го направил?“
Дали наистина бях чул това? Дали чувах смях? Беше примамливо слаб, сякаш някой си играеше с мен, някой, който наблюдаваше всичко това и се забавляваше с него.
Още една причина да отида сега. Никога досега не бях се опитвал да направя такъв подвиг като това голямо и дълго западно пътуване, но бях твърдо решен да го направя.
„Ти уби великия Рошамандес, нали?“ Прошепнах на глас на себе си. „Е, Лестат, ти, малкият дявол, стани сега, призови цялата сила на кръвта си и се върни у дома!“
С краищата на покривалото в здрава хватка установих, че се издигам нагоре, преди още да съм искал да го направя, и бавно се насочих на запад, оставяйки вятъра да ме носи все по-високо и по-високо, докато не преминах през студената влажна мъгла на облаците.
Сега небесата се разстилаха пред мен в цялата си неописуема красота, звездите приличаха на диаманти навсякъде, където погледнех, диаманти с неизразим блясък, които блестяха като дарове в огромния черен небесен свод, дарове от кого или от какво, които никога няма да разберем.
– У дома – казах аз. – Насочи ме към дома.

Назад към част 17

Ан Райс – Кръвно причастие ЧАСТ 17

Глава 16

Чухме битката, но не я видяхме заради дима и пламъците, и разбития мрамор, който ни блъскаше от всички страни. Мощният глас на Мариус прозвуча, проклинайки Рошамандес. Вратите отново се счупиха от пантите си, крушките избухнаха и в тъмнината ни захвърлиха към стените или пода. Усетих как през мен премина силна топлина и се мъчех да се изправя на крака, докато счупените и отчупени плочки се въртяха из залата.
От Сибел се чуха зловещи писъци, успях да стигна до нея и паднах върху нея, опитвайки се да потуша пламъците. Косата и дрехите ѝ горяха, а ужасният рев продължаваше горе и през очите на Мариус видях как балната зала горе е погълната в огън. Авикус и Флавий бяха насред него. И отново каменната стена беше издухана, а мощните пръскачки изпратиха потоп.
Притиснах Сибел в прегръдките си, без да смея да докосна обгорелите ѝ рамене и ръце. Роклята ѝ се беше разпаднала. Бенджи се приближи зад нея, за да я приюти.
Силният телепатичен глас на Мариус долетя отдалеч.
„В посока запад… в посока северозапад с голяма скорост.“
И тогава настъпи тишина.
Какво трябваше да направи, за да заглуши същество като Мариус?
Чух в прашния задушен въздух далечните телепатични викове на онези в далечното подземие. Мариус е заловен. Не Мариус. Мариус го няма.
Огледах се в мъглата от прах и въртящи се частици и видях, че никой друг не е изгорял. Но Арманд отново беше полудял. Отново удряше по стените и виеше. Проклинаше ме и ме наричаше с всички имена, които знаеше, на руски, френски или английски, и казваше, че аз съм виновен за всичко това, винаги, че през цялото си проклето съществуване не съм правил нищо друго, освен да унищожавам другите, а сега пред вратата ми са заложени още смъртни случаи и дори съм довел Мариус до гибел.
Стоях загледан в него и гледах как удря по стените, как забива юмруците си в оголената земя. Гледах как Грегъри го събира, държи го здраво и слага ръка на устата на Арманд.
Кирил и Авикус се гледаха един друг, а Флавий започна да го повтаря с разпален шепот, всичко, което се беше случило, проблясъците, огънят, взривът, който го беше повалил по гръб, Мариус, който се бореше с Рошамандес, а после изчезна. Продължаваше да се опитва да го схване, да го подреди, балната зала в пламъци, с възпламенените драперии и счупените огледала, и писъците от далечното подземие, които бяха възмущение и скръб.
Къде беше Барбара? Барбара слезе по стълбите и заяви, че резервоарите и тръбите на спринклерната система са сработили. Огънят бил потушен.
Тя изглеждаше положително нормална – косата ѝ все още беше прилежно прибрана със сребърна барета, а дългата ѝ обикновена тъмносиня рокля беше прашна, но не беше скъсана.
Влезе в един шкаф, в който се съхраняваха многобройните ръчни инструменти за работещите в замъка.
И изведнъж Кирил и Авикус, заедно с Виктор, започнаха да работят – поправяха панти, окачваха отново врати и изгребваха от пътя всички счупени камъни.
Но тогава Кирил спря и започна да трепери по цялото тяло.
– Някой да отиде сега в онова друго подземие и да им каже да се успокоят! Не мога да издържа на този техен вой и плач. Кажи им да млъкнат. Торн, направи го. Направете го сега, докато той е на път да си тръгне с Мариус. Иди.
Торн, който винаги отстъпваше на Кирил, замина с тази мисия.
След това изглеждаше, че всички в криптата са заети да възстановяват мястото отново, с изключение на мен, тъй като дадох кръвта си на ранената Сибел.
Беше малко след полунощ, когато Рошамандес взе Мариус.
Часове по-късно Сибел отново беше облечена в нова рокля от черна вълна и лежеше в съня си, а кожата ѝ беше румена от кръвта. Барбара беше отишла в апартамента си за дрехите си. Беше донесла нови дрехи за всички. Барбара продължи да работи, правейки всичко, което можеше.
Реших, че искам да се кача на горния етаж.
Хор от гласове ми каза „не“.
– Той няма да се върне тази вечер – казах аз. Но те упорстваха и затова седнах на мраморната пейка, на която бях спал, сега мой нов дом, и им казах, че знам какво трябва да направя.
След като се събраха около мен, за да ме слушат, започнах да говоря и именно в говоренето го обмислих, извадих го от изтръпналия безсловесен шок на знанието и го превърнах в проект.
– Трябва да говоря с дявола – казах аз. Гласът ми беше малко по-силен от преди, но равен. – Трябва да се разбера с него. Трябва да се предам пред него в замяна на мир. Трябва да имам думата му, че това ще е достатъчно, че ще ме вземе и тогава ще тръгна с него.
Усетих тишина в далечното подземие от другата страна на замъка, но как я усетих, не можех да обясня.
– Аз съм тази, която той мрази и презира. Аз съм този, когото обвинява за всичко. Ще говоря с него и ще се пазаря с него – ще му се отдам, ако спре с атаките си срещу нас и остави Двора завинаги на мира.
– Познавам го като човек, който държи на думата си – казах аз. – Мъж все още, да, и човек на думата си. Точно както аз съм човек на думата си. И искам четвърт час с него, след като ме вземе, четвърт час, в който да му обясня мислите си за случилото се и да чуя неговите, преди да загина от ръцете му.
Веднага се чуха възражения.
– Бъди търпелив – каза Грегъри. – Децата на Атлантида се приближават към него. Скоро ще намерят мястото му.
– Как е възможно това? – Попитах. – Той може да чуе това, което казваш.
– Ти не знаеш това – каза Бенджи.
– Къде е той? – Попитах. – На другия край на света? И колко време ще им отнеме да намерят новото му убежище? Не, решението ми е взето. Всичко, от което се нуждая, е неговата дума. И ще му се закълна в честта си, а аз наистина имам чест, че никой от вас няма да се опита да му навреди, когато дойде за мен.
– А Амел и Капетрия ще му върнат имота и ще настъпи мир.
Отново дойдоха смесените възражения, а от далечното подземие прозвучаха молбите на Алесандра, че Рош наистина е същество, което държи на думата си.
– Във всеки един момент, в който той приеме думата ми – казах аз, – във всеки един момент, в който той стигне до мен с обещанието си, че ще спази това споразумение, аз ще се изкача на бойните стени на северозападната кула и ще го чакам, без да има стражи около мен, и ще тръгна с него доброволно, когато той дойде.
Отново се надигнаха гласове с възраженията си, но Кирил вдигна ръка за мълчание.
– Той говори – каза Кирил. – Чувам го.
Грегъри очевидно не го чуваше. Но тогава отдавна знаехме, че първото поколение на Кралската кръв и Първото поколение не могат да се чуят един друг, както не могат да се чуят един създател и неговите бегълци.
Но сега го чувах – слаб, зовящ ме от много далеч, глас, колкото тих, толкова и отчетлив.
„Аз съм същество, което държи на думата си.“
– Приемаш ли условията ми? – Попитах, говорейки на глас, дори когато изпращах съобщението до него, представяйки си го, правейки всичко по силите си, за да го достигна.
„Приемам сделката ти. Но реплимоидите трябва да ми върнат собствеността, цялата. А твоите слуги не трябва да се осмеляват да се опитват да ми навредят, когато дойда за теб, иначе отново ще има война. И аз ще унищожа всичко, което мога.“
Арманд изведнъж започна да плаче.
– Не го прави, не му се доверявай – каза той. – Лестат, той просто ще те унищожи. А ако те няма…
„Ах, толкова сладки думи от този, който само преди часове ме проклинаше с всеки свой дъх.“
– Ще се погрижа реплимоидите да възстановят собствеността ти – казах аз, говорейки на Рош. Сякаш виждах как гласът ми достига до вятъра и облаците. – Аз все още съм Принцът тук, в тези руини, и сега казвам на Грегъри, че това е моето желание. Той е най-възрастният от присъстващите. И той ще предаде на Сет вестта за моето обещание.
Грегъри с тържественото лице на облечен в роба месопотамски ангел кимна и прошепна думата:
– Да.
– Но искам четвърт час с теб, Рошамандес – казах аз, – за да поговоря с теб, преди да се срещна с твоята окончателна присъда. Искам това, преди да се присъединя към майка си, любовника си и наставника си в твоите ръце.
Чух тънък кух смях.
„Давам думата си. Ще ти дам четвърт час, който искаш. А след това ще направя с теб каквото си поискам. И ако кохортите ти не спазят обещанието ти, ще се върна за тях.“
– А ако те спазят обещанието ми във всяко едно отношение?
„Ще напусна Двора сам и ще потърся ново съществуване далеч от Двора в друга част на света.“
– Тогава сме съгласни за всичко – казах аз.
„С изключение на едно нещо. Сега няма да излезеш от страхливото си скривалище. Идваш в един час точно преди изгрева на слънцето, докато все още имаш сили да го направиш. Направи клетвата си, обвързваща репликоидите, и след това ела в северозападната кула точно преди разсъмване. Ако видя някого от твоите кохорти, ако усетя невидимите им оръжия, ще те изгоря на кладата на бащината ти къща и ще извадя от редиците ти всеки, който някога те е последвал в безумието ти. Това е нашата сделка.“
Мълчание.
– Дай ми телефона – казах на Грегъри, – с връзката с централата в Париж.
Той направи каквото му казах. И аз направих това, което бях казал, че ще направя.
Капетрия се съпротивляваше, но аз просто ѝ повтарях отново и отново, че съм дал думата си.
– Започнете да му възстановявате имотите и ресурсите му още сега – казах аз. И върнах малката стъклена плоча – телефона на Грегъри, който я прибра в древните си одежди.
Тогава можех да напиша още една глава за целия този обратен процес.
Събралите се в подземията оставиха жалкия Бодуин в железните му обвивки и бързо дойдоха да се присъединят към нас в нашите крипти. Алесандра беше убедена, че мога да убедя Рош да пощади живота ми, и ми каза, че трябва да го моля, че трябва да го убедя да разбере, че не съм искал Бенедикт да умре.
Толкова много аргументи. Толкова много притихнали и настоятелни гласове, които се смесват в счупените мраморни стаи. И миризмата на пръст, идваща от коридорите, които никога не бях облицовал с гранит, както бях направил с покоите, и Барбара и новото бягство, Мари, заета с малките си задължения, и Арманд, който най-накрая седеше до мен, с лице, смачкано и разбито като на малко момче, докато се притискаше към мен, и Кирил до стената, загледан встрани, вслушвайки се в безсмъртните гласове, които не идваха.
Многократно ме убеждаваха да не правя това, което възнамерявах да направя.
Единствено Алесандра вярваше, че мога да спечеля сърцето на Рошамандес, за когото се кълнеше, че безкрайно по-добре умее да обича, отколкото да мрази, и че отдавна е напуснал красивия си стар манастир в Лоара, вместо да се бие с Децата на Сатаната, Рош, чието сърце се разтапяше под звуците на красива музика, Рош, който в древни времена довеждаше музиканти от Париж, за да свирят в манастирите и старите му стаи, облицовани с книги, Рош, който плачеше, когато Децата на сатаната разрушиха старите стени и стаи, докато гората покри мястото, където се бяха родили Алесандра и Елени, Еверард, Бенедикт и Ноткер.
Имаше моменти, когато Елени се присъединяваше към тази молба. „Кажи му това.“ или „Да, посочи това.“
През цялото време Еверард седеше и се присмиваше на двете. Можех да видя злобата в очите му. Никога не беше простил на Рошамандес, че не го е спасил от Децата на Сатаната, и беше избягал от мизерните им лапи веднага щом бе успял. Сега ги смяташе за „прекрасни глупаци“ и го казваше, а часовниците тиктакаха в празните коридори на горния етаж и бледото небе се показваше през разрушените стени на балната зала, докато Барбара и нейната първескиня Мари обикаляха с метлите си нагоре, напълно убедени в своята безопасност, а останалите се притискаха към мен, сякаш това беше моето събуждане.
И това беше моето погребение.
Седях там и знаех, знаех всичко, което ми казаха, знаех кой е Рош от всички тези различни ъгли. И знаех, че майка ми някога е тичала с мен през високата трева на същата тази планина, в пролетното слънце, и двамата сме се смяли, докато се изкачвахме все по-високо и по-високо, за да огледаме цялата долина и пътя, виещ се към селото, знаех, защото го видях. И видях как Луи с Клодия на ръце върви през дълбокия парфюмиран мрак на градинския квартал на Ню Орлиънс, докато цикадите пееха за късния здрач, а Клодия с къдрици, които се спускаха по гърба ѝ от боне, му пееше тиха песен, която караше Луи да се усмихва.
И аз знаех, че някога Мариус ме е извадил от земята в Кайро и ме е взел в обятията си, защото го видях и го видях в голямата му средиземноморска вила, човек от осемнадесети век тогава, след две хиляди години, който ме посрещаше, усмихваше ми се, готов да сподели с мен тайната на нашите велики и загадъчни родители, тези неподвижни мраморни същества, Акаша и Енкил в техния парфюмиран храм.
Тамян, цветя. Клодия пее. Сега се заслушах в утринните птички от гората.
Знаех, че Рошамандес би могъл да вземе със себе си Мариус през Атлантическия океан и да се върне в една и съща нощ, защото беше толкова силен. Но от друга страна, може би никога не е ходил много далеч. Какво значение имаше това? Той идваше сега. Птиците в гората знаеха, че е време, и започнаха да пеят.
Време е да тръгвам.
Пронизителният звън на стъкления телефон ме стресна. Капетрия се обаждаше, за да увери Грегъри, че състоянието на Рош е върнато обратно на него и всички коварни пипала на нейния интернет обхват са оттеглени.
– За последен път – прошепна Арманд. – Умолявам те…
Целунах Арманд и се изправих на крака. Прегърнах Грегъри.
– Ще намериш всичките ми документи в кабинета ми на горния етаж – казах аз. – Ще намериш указания и кодове, за да прехвърлиш всичко, което притежавам, на теб. Моля те само, ако Магнус, моят създател, някога успее да се върне в този живот, да приеме тяло, да му дадеш част от състоянието ми, тъй като именно от него е произлязло моето състояние.
Той кимна.
– Ще се погрижа за всичко и за всички – каза той – брадатият ангел с дългата черна коса говореше и целуваше устните ми. – Не забравяй, че сега в теб тече моята кръв! – Прошепна той в ухото ми.
– Който и да избереш да бъде твоят Принц – казах аз. – Пожелавам му успех.
Тръгнах към стълбите.
Обърнах се назад и видях как всички се тълпят в коридора, а Бенджи тъкмо се провираше с лакти през тълпата до самия вход.
– Сбогом, смел диббук – каза той.
Усмихнах се.
– Останете долу, всички – казах аз. За един миг нещо огромно и много подобно на ужас дишаше близо до мен, но аз го отблъснах. – Ако нарушите думата си, приятели мои, помнете, че той ще ме унищожи и никога няма да се откаже.

Назад към част 16                                                      Напред към част 18

Ан Райс – Кръвно причастие ЧАСТ 16

Глава 15

Когато слънцето залезе, поговорихме помежду си и се съгласихме, че Роуз и Виктор трябва да останат долу, но може би е безопасно Арманд да се качи горе и да се посъветва с Елени, Алесандра и Еверард, с когото не беше разговарял вече две нощи. Те многократно бяха настоявали, че не са в опасност от Рош, а Арманд смяташе, че грешат. Сега бяха в далечното подземие.
– Това същество е полудяло – каза Арманд.
Тогава пристигна следващият пакет, този път малко златно ковчеже, което съдържаше флакон с пепел и любимия изумруден пръстен на Луи.
Беглецът го беше донесъл до нас под формата на обикновена пратка от същата куриерска служба, в ръцете на слабичко крехко същество с разрошена коса и къса рокля на цветя с бухнали ръкави. Ръцете ѝ бяха бели.
Бях отвърнал очи, докато Мариус разкъсваше опаковката. Но после се обърнах назад и видях изумрудения пръстен.
Изглеждаше напълно невъзможно тази болка да спре и напълно невъзможно да продължи.
– Никога не си го обичал – каза Арманд с горчивина. Затворих очи. – Ти беше жесток към него. Аз го защитих от теб.
Чух тихото мърморене на Мариус, който молеше Арманд да не казва такива неща, а после Сибел прошепна на Арманд, че всички се обичаме. Това беше начинът сега. И Рошамандес го знаеше и можеше да вземе всеки един от нас и да причини неописуема болка на останалите.
– Проклет диббук! – Каза Бенджи. – Хайде сега, Арманд, не го измъчвай. Бъди мъдър. Бъди спокоен.
Говори. Беглецът се казваше Мари, просто Мари, най-старото и най-популярно име в християнството, и беше срещнала „мъжа“ и се беше подписала за пакета, когато наближи замъка. Никога преди това не беше идвала тук. Беше ни открила едва след търсене. Мариус ѝ каза, че сега трябва да остане. Тя беше безкрайно развълнувана от всичко, което се случваше, но имаше благоразумието да мълчи.
Лежах на пейката и слушах останалите.
Мариус не искаше Арманд да отиде в другото подземие.
– Да – каза Мариус, – Елени, Алесандра и Еверард бяха разказали абсолютно всичко, което знаеха за стария си господар, Рошамандес, на Сет и Капетрия и нейното племе. Но Арманд искаше да се посъветва с тях. Кой знае? Може би те знаят нещо за Рошамандес, някоя дреболия, която другите са забравили.
Сега къщата беше празна, с изключение на тези в далечното подземие. А Мариус каза, че Арманд не може да отиде сам в подземието.
Накрая Мариус повиши глас от раздразнение и каза на Арманд да остане тук, въпросът е решен и ако дръзне да се опита да си тръгне, ще му нанесе такъв удар, какъвто никога не е изпитвал.
След това настъпи тишина.
За нищо на света не ми се искаше да спя, но сега нямаше да поискам от Грегъри да ме омагьоса. Не можех. Не можех да не лежа на полицата на трептящата светлина на свещите и да оставя мислите да преминат през празното ми съзнание. Гърдите ме боляха. Сърцето ме болеше. Главата ме болеше.
Мариус излезе в коридора и застана на стража заедно с Авикус и Флавий – и един час по-късно Рошамандес дойде за него.

Назад към част 15                                                      Напред към част 17

Ан Райс – Кръвно причастие ЧАСТ 15

Глава 14

Бяха минали три часа преди разсъмване, когато Рошамандес отведе майка ми.
Два часа по-късно Севрейн и Сет се върнаха и казаха, че не са го намерили в замъка му на Сен Рейн, а смъртните му слуги, сладки безхитростни стари смъртници, съвсем свободно обясниха, че господарят им от известно време не е бил на посещение. Предполагаха, че може би е във Франция, но наистина не знаеха.
Севрейн беше донесла компютрите, които беше намерила в къщата, и документи, откраднати от спалните му. Любимите Деца на Атлантида веднага бяха предупредени за всичко, което се бе случило, и Фаред занесе компютрите при тях в дълбоките им скривалища в „Колингсуърт Фармасютикълс“, където Капетрия и Фаред се зарекоха да претърсят твърдите дискове за всякаква следа към други места, които Рошамандес може да е установил като резиденции.
Слушах. Разбрах. Знаех. Не мислех.
Онези, които можеха да разсъждават и да говорят, бяха стигнали до заключението, че Рошамандес няма да спре нападението си над майка ми. И така, Роуз, Виктор, Луи и Антоан, Сибел, Бенджи и Арманд се бяха събрали в криптите близо до моите, за да си починат, и щяха да останат тук и след залез слънце, като бъдат охранявани като мен. Мариус беше поел надзора на замъка, като посъветва и другите под покрива да дойдат в криптите. Имаше достатъчно място за тях в големия варел, който бяхме изкопали от земята в самото начало на пребиваването ни тук. Онези, които не искаха да бъдат затворени, бяха призовани да напуснат замъка заради собствената си безопасност. Всички се съгласиха, че никой не е в безопасност.
Когато най-накрая ме поведоха надолу по стълбите, Луи дойде с мен. В тъмния коридор преди мястото ми за почивка той ме прегърна и се притисна плътно до мен, а устните му бяха притиснати до ухото ми. Съзнавах, че ръцете ми се движат по косата му, прегръщат шията му, привличат го все по-близо, по начин, по който никога не го бях правила през дългите ни години в Ню Орлиънс. Влязохме в позата на любовници, братя, бащи със синове.
– Обичам те с цялата си душа и винаги ще те обичам – довери ми той. – Ти си моят живот. За това те мразех и сега те обичам толкова много, че ти беше моят инструктор в любовта. И повярвай ми, когато ти казвам, че ще оцелееш и че трябва да оцелееш заради всички нас. Ще оцелееш, защото винаги си оцелявал и винаги ще оцелееш.
Не можех да отговоря. Знаех, че го обичам повече, отколкото думите могат да кажат, но не можех да отговоря.
Докато лежах, не в ковчега си, а отново на мраморната полица, където предпочитах да спя напоследък, Кирил седна до стената и заспа като по волята си, а аз, затваряйки очи, се ориентирах към Париж, където Капетрия, нашата прекрасна вярна Капетрия, вече усилено работеше, ровейки се в частното състояние и богатство на Рошамандес.
Малко преди да загубя съзнание, борейки се с него бясно и глупаво, осъзнах, че влиза Грегъри, отново облечен в дълга роба с бродирани около врата и маншетите скъпоценни камъни. Видях как скъпоценните камъни изведнъж се отдалечиха до тъмното небе и затрептяха като звезди и си помислих: Тя е мъртва, той я е погубил, а аз откъде да знам? Защото точно това щях да направя. Аз щях да я унищожа.
Когато се събудих, Грегъри седеше в подножието на мраморното ми легло и цялата му пулсираща коса беше пораснала отново, заедно с гъстите му мустаци и брада. Той гледаше напред. Кирил не беше с нас. Кирил винаги се събуждаше преди мен, бях наясно с това от известно време и не се изненадах, че е излязъл. Не понасяше да се затваря в крипти, често казваше, и когато имаше избор, спеше по-скоро дълбоко в пещерите, отколкото в земята.
Отново бях изтръпнал от нещо толкова по-лошо от болката, че едва дишах. И не мислех. Знаех.
Усещах неистова жажда. Не след дълго го осъзнах, а Грегъри се обърна към мен и ме прие в прегръдките си.
Иска ми се да мога да ви опиша с думи колко много се различава вампирската кръв от човешката. Човешката кръв е гореща и солена и се различава изключително много по финия си вкус, често примесен с подправки и послевкус на изядена храна, и идва на струи, задвижвани от сърцето на жертвата, освен ако човек не я изтегли бързо, което може да разкъса сърцето на съществото.
Вампирската кръв е гладка, еднообразна, със сладък и вкусен вкус, намираща се в артериите и вените на реципиента, сякаш има свой собствен живот, което предполагам, че е така, и се различава само по гъстота – от сочното вино на млад вампир като Луи до богатия сироп на Грегъри или Акаша. Веднъж казах, че е като лека вампирска кръв, и е така. Сякаш пия светлина, сетивата ми са напълно объркани и в прекъснати проблясъци виждам огромната мрежа от вериги на тялото, което ми дава кръвта, или собственото ми тяло, което я получава. А може би и двете. Може би веригите се срастват, докато пия вампирска кръв. Не знам.
Но когато сега пиех от Грегъри, не виждах пламтящи образи, картини, не улавях история, а само излияние на пълно съчувствие или това, което съвременният свят нарича съпричастност. Чувствах се толкова безкрайно обичан и подкрепян, че ми се струваше, че мъката ми получава най-висока справедливост; той не само признаваше самата дълбочина на мъчението, което преживявах, но го разбираше и желаеше да го поеме изцяло към себе си.
Пиех, докато не можех да поема повече. Но не съзнавах, че се отдръпвам. Просто се събудих, лежейки по гръб в малката килия, с полуотворена врата към осветения коридор, а кръвта ме сгряваше през цялото време така чудно, че бих направил всичко, за да се придържам към това усещане завинаги.
Грегъри седеше на ковчега от дясната ми страна. Беше скръстил ръце и оглеждаше килията ми с бавно движещи се очи, сякаш беше ангел от древен шумерски рай, поставен тук, за да ме пази и закриля.
Той започна да говори. Каза ми, че Капетрия и Дерек и техните полезни клонинги са проникнали във всички сложни финансови мрежи на Рошамандес и не само са открили източниците на огромното му богатство, но са успели да замразят целия достъп до него. Бяха хакнали всички компютърни системи на адвокатите на Рьошандес и бяха унищожили жизненоважната информация, необходима не само за достъп и управление на богатството, но и данните, необходими за лична комуникация с влиятелния им клиент. До късния следобед на този ден те бяха изпразнили половината от банковите сметки на Рош и до полунощ щяха да прехвърлят цялото му богатство от ръцете му.
Започнаха също така да прехвърлят във фиктивни сметки правата на собственост върху всичките му имоти, включително остров Сен Рейн с големия му замък, къща в Будапеща, която преди е принадлежала на кръвопиеца Роланд и върху която Рош е вписал ипотека, огромни лозя във Франция и Италия, от които са идвали повечето от доходите на Рош, нови лозя в Калифорния, които са придобити съвсем наскоро, и малки къщи на произволни места, включително в Германия, Русия и южните тихоокеански острови.
Искаше ми се да кажа: „Ами ако тя е още жива?“ Но не казах нищо. Това беше първата последователна и целенасочена мисъл, която ме бе споходила, откакто я бяха взели.
– Тогава той ще дойде да иска мир – каза Грегъри. Той ме погледна с наситените си тъмни очи, а разрошената коса и брада му придаваха духовен авторитет, който ме успокои. – Това е идеята – продължи той. – Има толкова начини да се пътува по Пътя на дявола, колкото са безсмъртните, които го изминават – каза той. – Но за Рошамандес пътят е павиран със злато и винаги е бил такъв. Банковите му карти вече са безполезни, самолетът му е приземен край Лондон, а всичко ценно на Сейнт Рейн е отнето.
Той продължи, като ми обясни, че веднага след като Капетрия е дошла при нас, а това е станало преди година, децата на Атлантида са разследвали Рош, страхувайки се от деня, в който той може да се опита да им навреди. Но днес те са открили тайни, за които не са знаели преди.
– Вино – прошепнах аз. – Значи от виното той черпи богатството си. – Гласът ми беше тих и слаб, доста подъл глас.
– Да, преди векове той е засадил лозята си в долината на Лоара – каза Грегъри. – Нападението върху ресурсите му е тотално. Но освен ако не съм го надценил, той има богатство, скрито някъде, за което никой не знае нищо – нито адвокат, нито юрист, нито поземлен агент. Ако няма, значи е глупак, а той винаги е бил малко глупав.
– Къде мислите, че е сега? – Попитах го. Гласът ми прозвуча странно, слабо и бездушно. Не беше моят глас.
– Може би на другия край на света – каза Грегъри. – Търся го, откакто си отворих очите. Пресявам градовете, градчетата и селата на Британските острови, на европейския континент, на руската земя. Както и Сет, както и Севрейн. Севрейн е луда в скръбта си, луда. Тя крачи като пантера и удря десния си юмрук в лявата си длан – най-безопасното място за силата му. Авикус е дошъл да се присъедини към нас. Авикус е древен. И Флавий също е пристигнал. Това са могъщи телепати. Те са могъщи стражи.
Не казах нищо повече.
Чух стъпки в коридора и тихо почукване на вратата. Смесените хлипове и проклятия на кръвопийците, гневният шепот.
Грегъри я отвори и застана с гръб към мен, така че да виждам само приглушената електрическа горна светлина в коридора.
После Грегъри затвори вратата и ме погледна, могъщия шумерски ангел в блестящата си дреха.
– Пристигна малък ковчег, чрез някаква светска служба в света на смъртните. То съдържаше малък флакон с пепел. И палто от плат каки, а увита в плата беше плитка от коса.
Затворих очи.
Образите на майка ми изпълниха съзнанието ми. Видях я как се разхожда в дългите си зимни дрехи отпреди стотици години по улицата на селото и как на масата, коленичила с мъниста в ръце, заспива, облегната на каменната колона на църквата.
Не можех да понеса това. Не можех да дишам. Обърнах лицето си към стената. Тя никога не те е наранила. Ти си страхливец. Убил си същество, което изобщо не ти е направило нищо.
Чувствах се малко по-добре да говоря по този начин. Усетих, че ще започна да плача и се паникьосах.
Ръцете на Грегъри обърнаха лицето ми нагоре, далеч от стената.
Големите му черни очи бяха меки и учудени. Усетих незабавно чувство на разколебаване. Бях се отдалечил. Изпадах в сън.
Усетих как пръстите му затварят очите ми.
– Спи – прошепна той и аз се оставих на магията да ме обгърне.
– Да – прошепнах на френски. Знаех какво прави и се унасях все по-надолу и по-надолу в дрямка, най-сладката дрямка, сгушен в легло с топли одеяла, току-що взети от старото огнище в старата ми стая, а майка ми вдигаше одеялата до брадичката ми и се взираше в мен, нейното малко момче, нейното безполезно, безсилно малко момче – и настъпваше блажено задоволство, заглушаващо всичко, което бях аз, в което нищо нямаше значение, нищо не се знаеше, нищо не се чувстваше.
Сънувах, че се издигам високо в небесата. И ми се струваше, че се случиха много чудни неща – че срещнах великолепни същества, че разговаряхме заедно и те ми обясниха целия смисъл на живота. Отвъд пределите на нашата Слънчева система те ми показаха цялата Вселена. Обясниха ми как човек пътува от планета на планета със силата на мисълта си. Разбира се, това е напълно логично, помислих си аз. Чувството, че разбирам най-прекрасните неща, ме омагьоса и ме поддържаше. Разбира се, нямаше да има необятна вселена, разбрах аз, ако не можехме да пътуваме в нея с такава лекота и, да, сега всяко нещо беше ясно.
Минаха часове. Трябваше да е така. Защото ние сме същества на времето, а то никога не спира, и докато бродех из звездите, минаваха часове и часове.
Събуди ме силен тътен. Самите стени се разтресоха. Имах чувството, че каменният покрив ще се затвори.
Вратата излетя от пантите си и се заби в Грегъри. Той я отхвърли настрани и изчезна.
Чуха се викове, крясъци. Усетих топлината на огромен взрив и видях пламъци в тъмнината, които се търкаляха нагоре, стена от оранжеви пламъци, но те веднага угаснаха до пепел. Кирил лежеше върху мен, но аз се борех срещу него, докато прахът, падащ от тавана, ме задушаваше и замъгляваше очите ми.
Озовах се в каменния проход на метри от моята крипта, а ръката на Арманд беше плътно около мен. Кирил държеше и двама ни.
Роуз и Виктор също стояха там, заедно с бледата Сибел и Бенджи Махмуд, който за кой ли път не носеше федора си. Загледах се глупаво в тях. Знаех, че са там, но не можех да мисля. Знаех, че са все още в старите си одежди от последния бал, и знаех, че са ужасени, въпреки че синът ми правеше всичко възможно да го прикрие. Исках да им покажа лице на утеха и успокоение, но не можех да помръдна или да говоря.
Стените и таваните бяха почернели от сажди, а въздухът сякаш беше изпълнен с остър газ. Отгоре се чуваха още викове, крясъци и суматоха. Затворих очи и се заслушах. Паника в стаите горе, сред тези, които познавахме, и тези, които познавахме малко; и паника в селото.
Селото. Селото беше в пламъци. Видях пламъците в съзнанието на кръвопийците, които се втурнаха навсякъде да го спасяват. Видях хората, които заливаха главната улица, когато къщите в града избухваха в пламъци. Чух двигателите на автомобилите и писъците на ужас.
И ето че вече почти се разсъмваше, а аз отново бях безпомощен, безпомощен на това мизерно място на земята, измъчван от враг, който не можех да се надявам да унищожа, но всяка клетка в тялото ми гореше от омраза към него. Мъчех се да се освободя. Това бяха моите хора. Трябваше да отида при тях. Трябваше да отведа Ален Абелар, моя архитект, и останалите на безопасно място.
Кирил ме държеше. Както и Арманд.
– Бъди спокоен, шефе – проплака Кирил. – Бъди спокоен.
Мариус застана зад Кирил. Кирил беше ядосан, развълнуван и покрит с черни сажди. А лявата страна на лицето му беше получила дълбоки драскотини, сякаш от нокът на звяр. Косата му беше силно обгоряла, а очите му бяха пропити с кръв.
Мариус се обърна с гръб към нас и застана на стража в коридора и на стълбището.
– Селото е в пламъци от край до край – каза Кирил, но не ме погледна. Не погледна никого от нас. Взираше се в почернелия под, търсеше напред-назад, напред-назад, сякаш търсеше нещо, изгубено в саждите. – Грегъри извежда хората от него и ги изпраща в Париж.
– Но пръскащите системи! – Казах аз.
– Резервоарите се спукаха, тръбите се стопиха – каза той, вперил очи в пода. – Не се притеснявай за тези смъртни. Никой не е мъртъв там. Те са на път за Париж.
После, с все още присвити очи, видях как устата му се изкриви в горчива усмивка и в очите му се появиха кървави сълзи. Той нададе хрипливите ужасни ридания на мъж, който никога не плаче.
– Какво става? – Попита Арманд. Той погледна отдясно наляво и зад нас. – Мариус, кажи ми!
Погледнах към Арманд. За какво говореше той? Какво беше това, което не казваха и на двама ни?
– Кирил? – Попитах. Погледнах към Роуз и Виктор. Бяха пребледнели от страх, но Виктор държеше Роуз в прегръдките си, сякаш можеше да я предпази от всичко. Бенджи беше прегърнал Сибел и те също само гледаха към Кирил.
– Той взе Луи, нали? – Попита Арманд.
Кирил закри очите си с огромната си ръка.
– Шефе, опитах се да го спра. Дори не успях да го видя – каза той. – Шефе, опитах се. – И отново дойдоха онези дълбоки, задушаващи се ридания.
Не можех да си наложа да помръдна, но все пак някак си го направих и обгърнах Кирил, тази огромна грамадна фигура, която задушаваше виковете си, с двете си ръце върху наведената си глава.
– Знам, че си го направил – казах аз. – Знам.
– Сякаш беше направен от самия вятър и огъня – каза Кирил. – И цялата крипта се тресеше. Земята се тресеше и всички врати се разлюляха и…
– Знам, знам – казах аз.
Мариус се обърна и ни погледна. Видях, че се бори за спокойствие. Не беше сменял дългата си кадифена роба от две нощи, а лицето му беше стегнато, издължено и лишено от изражение.
Той говореше, но без емоции.
– Ще ни откъсне един по един, без значение къде се крием. Трябва да го открием по някакъв начин. Трябва да го намерим сега.
Арманд побесня. Обърна се и започна с ярост да забива юмруци в мрамора, чупейки мраморните плочки, кръвта се разпръскваше навсякъде, докато Мариус не го сграбчи и не го отдръпна от стената, не взе и двете му ръце и не ги задържа здраво в своите.
От Арманд се изтръгна дълъг и тих стон.
Кирил се беше обърнал от мен като от срам, а после зае мястото си зад мен.
Мариус ловко обърна Арманд и притисна главата му към собственото си рамо.
Той ми докладва доста сухо, че Капетрия не е успяла да открие никъде Рошамандес. Не е имало опити за активност по силно използваните му кредитни карти, нито опити за теглене на пари от банките му.
Знаех, че чудовището разполага с други ресурси. Всички ние имаме, умните, които не желаят да се движат през вечността като скитници. Имаше злато и скъпоценности в скривалища. Имаше богатство, за което не можеше да се мечтае и което не беше записано. И може би жилища, за които никой не знаеше.
И сега той беше взел моя Луи, моя безпомощен Луи. Проникнал е в най-укрепеното ни убежище и е отвлякъл Луи.
– Капетрия и Амел няма да се откажат от това – каза Мариус. Не мисля, че някога съм го виждал да изглежда по начина, по който изглеждаше сега. Държеше Арманд, който лежеше неподвижно срещу него, и изглеждаше потиснат и в някакво тъмно място отвъд гнева. – Ще продължат да търсят улики за това къде може да спи.
– Търсят по целия свят – каза Роуз. Звукът на нейния неравен и крехък глас ме проряза, но не можех да говоря.
Виктор се опита да я утеши. Колко напълно човешки изглеждаха и двамата, безсмъртни за толкова кратко време, този великолепен млад мъж, който имаше четири сантиметра ръст над баща си, и това деликатно момиче, което беше спасявано от смърт толкова много пъти.
Черната ѝ коса беше заплетена и пълна с прах и петна от мръсотия и камъни. А тъмносинята ѝ бална рокля беше скъсана.
Всички те, всички те, бяха прашни и изпочупени от вятъра при нападението.
Бенджи стоеше там в натюрела си от три части, вълнен костюм, оглеждаше се с трескави черни очи, а малкото му лице беше изкривено от ярост. Дясната му ръка сякаш се движеше без негово управление, дърпаше вратовръзката му, издърпваше я от врата си и я пъхаше в джоба на сакото си.
Знаех, че всички те трябва да са били тук долу от залез слънце – а аз бях спал, омагьосан в дълбок сън от Грегъри, спал, когато те имаха нужда от мен, а аз нямах нищо, абсолютно нищо, което да им дам.
Синът ми ме гледаше. Но не можех да срещна очите му, защото не можех да му кажа, че ще го защитя. Не можех да кажа на Роуз, че ще я защитя. Какво можех да кажа на Сибел или на Бенджи?
Арманд беше като нещо счупено, докато лежеше срещу Мариус.
Отново не ми се мислеше. Просто знаех – и знаех, че Луи, Луи, най-уязвимият от всички нас, е в хватката на това чудовище – или вече е мъртъв.
Чувствах как зората се прокрадва към мен и ме кара да изстивам. Виктор взе Роуз със себе си в една голяма крипта, която се намираше вдясно от прохода. Там обикновено спяха, когато бяха тук, а не обикаляха всички големи градове на света – градовете, които и двамата толкова много искаха да видят. Сибел и Бенджи също влязоха в тази крипта.
Грегъри се върна. Авикус беше с него – висок кафявокос Авикус, чиито сили можеха да се равняват на тези на Рошамандес, а до него Флавий, древният атинянин, който беше стар колкото Мариус с няколко години по-малко.
А Барвара дойде последна. Срамувах се. Дори не бях забелязал, че я е нямало.
Тя ми каза, че цялата къща е непокътната и че всеки, който пребивава в нея, е в безопасност в другото подземие. Самата тя се беше уверила в това.
– Другото подземие? – Бях объркан. – Какво друго подземие? – Отново. Не можех да мисля.
Видях, че Авикус и Флавий току-що бяха пристигнали. И двамата бяха облечени в семпли съвременни костюми от тъмна кожа, с високи пуловери под тях и високи ботуши. Вятърът ги беше блъснал силно, косите им бяха заплетени, лицата им изтощени, а и в тях се прокрадваше зората. Знаех всичко това. Не се замислих за това и не се зачудих защо го забелязвам. Просто знаех.
Торн току-що беше слязъл по стълбите и каза, че Бодуин в старата тъмница е непроменен и може би именно там трябва да се скрием, защото онзи зъл Рошамандес не знаел за тази тъмница.
Мариус каза:
– Той знае. Той слуша всичко. Знаеше за това подземие, когато го открихме. Знаеше, когато сложихме Бодуин в нея. Знаеше.
Авикус ни каза, че ще спи с Торн в коридора. Гласът му беше приятен, със слаб акцент на английски, и в думите му нямаше драматизъм. Флавий кимна в знак на съгласие, а Мариус им каза къде да заемат постовете си.
Чух се да питам:
– Къде е Фонтейн?
Изглежда, Барбара ми обясни, че Фонтейн е в подземието далеч долу под Бодуин – две дълги вити стълби надолу – заедно със Зенобия и Хризанте, и Бианка и Пандора. С тях е бил и Ноткер. Джеси и Дейвид Талбот също бяха там. Духовете бяха с тях, включително Гремт, Магнус, моят създател, и Хескет. Но най-силният пазител там беше Тесхамен, който се върна назад в еоните, както и Авикус и Кирил.
Дейвид. Как, за Бога, бях забравил Дейвид! Дейвид беше мой беглец. Сега той щеше да отиде при Дейвид!
– Той е добре охраняван – каза Мариус. – Всичко това беше решено миналата нощ. Ти не си спомняш. Не мислиш.
– Това е вярно – казах аз.
Той направи жест към останалите да влязат също в голямата крипта. И ние се подчинихме, без да кажем нито дума.
Мариус влезе с Арманд, заведе Арманд до един от многото големи мраморни рафтове по стените, а Арманд се просна на него, по гръб, и обърна лице настрани.
Барбара също си намери място и сякаш почти веднага изгуби съзнание.
Във високите ниши бяха разпръснати свещи, които придаваха на помещението с нисък таван някаква златиста светлина. Загледах се в тези свещи. Взирах се в пламъците, като забелязвах как някои от тях бяха малки, а други – големи, и всички се движеха по течението на течението.
Знаех, че килията е облицована с гранит и облицована с мрамор, защото бях проектирал нея и всички останали крипти, както бях проектирал своята собствена. Дали гранитът щеше да задържи обратно Рошамандес?
Виктор и Роуз лежаха заедно на пода под един от рафтовете. Виктор беше обърнал гръб на светлината и аз чувах тихия плач на Роуз. Бенджи и Сибел си легнаха заедно на мраморното легло.
Обмислях много неща, в това странно състояние на духа, в което никакво обмисляне нямаше смисъл, и осъзнах, че не правя нищо.
Виждах майка си и Луи, сякаш цветни диапозитиви се разбъркваха в съзнанието ми, и аз прогонвах тези образи, тези важни моменти веднага щом се появяваха.
– Кирил и Грегъри ще спят с гръб към вратата – каза Мариус. – Аз ще легна там. Пожелавам ви лека нощ. Няма да заспя още час, но нямам какво да кажа на никого.
Грегъри се опитваше да ме заведе до едно от местата за почивка, но по някаква причина не бях в състояние да помръдна.
– Защо не ме заведе? – Попитах. Беше същият онзи малък глас, онзи жалък глас.
Никой не проговори. Мариус затвори вратата на прохода и хвърли гигантските железни резета върху нея. Каква беше ползата от това?
Попитах го.
– Бях с теб – каза Грегъри. – Охранявах те. Луи беше в коридора, когато Рошамандес го взе.
– Той се разхождаше напред-назад и четеше книга – каза Мариус. – Поне това правеше, когато го погледнах за последен път.
Кирил се бе свлякъл на пода и се бе свлякъл до вратата, с глава в ръцете.
– Скорост и изненада – казах аз.
– Да – каза Грегъри. Той ме прибра в прегръдките си и заедно легнахме на мраморния рафт, по подобие на лъжицата, с лице, обърнато към стената. Радвах се, че той остана с мен, макар да знаех, че скоро ще заеме мястото си до вратата.
Заслушах се в свещите. Винаги можеш да чуеш свещите, ако се вслушаш внимателно. И бавно парализата дойде, а агонията просто спря.

Назад към част 14                                                          Напред към част 16

Ан Райс – Кръвно причастие ЧАСТ 14

Глава 13

Ето как се случи това.
Габриел беше до стената от другата страна на оркестъра. Беше се изтеглила назад там заедно с Луи, Бианка и Арманд. Арманд беше точно до нея. Те стояха и гледаха Рошамандес заедно. Казаха, че са знаели, че съм в безопасност. Това беше единствената им мисъл, а Арманд разбираше, че не съм искал да се случи нищо лошо на Рошамандес.
После и те бяха усетили вятъра, шума от разбитите на пода полилеи и се бяха събрали.
И едва тогава Арманд, който се огледа, за да се увери в безопасността на всички, които виждаше, разбра, че Габриел не се вижда.
Думата се бе разнесла шепнешком.
– Къде е Габриел?
И тогава гласът на Габриела стигна до Севрейн, Арманд, Мариус и множеството други, които за разлика от мен можеха да я чуят.
„Той ме взе. Не мога да се освободя от него.“
Ако можеше да чуе някого от нас след това, тя не беше в състояние да отговори.
Бързина и изненада. Думите, които Джеси беше използвал. Бързина и изненада. Рошамандес беше използвал и двете.
И с потъващо сърце седнах на богато украсения позлатен трон, осъзнавайки, че майка ми вероятно вече е унищожена в отмъщение за Бенедикт.
Великата Севрейн беше тръгнала след него, а Сет беше тръгнал с нея – оставил Грегъри да ме пази заедно с Торн и Кирил.
Но Севрейн и Сет се върнаха в рамките на час, за да съобщят точно това, което всички очаквахме. Никъде не са открили следи от него. Отново тръгнаха, решени да претърсят всяка стая в цитаделата му на Сен Рейн. Но аз знаех, че той никога няма да бъде достатъчно глупав, за да отиде там и да чака останалите да отидат след него.
Знаех го, но това не беше мисъл. Бях празен откъм мисли. Бях толкова празен откъм мисли, колкото и откъм дъх. Знаех нещата, но не мислех нищо.
Държах в ума си образа на поразеното лице на Рош и чувах рева му от болка, но не мислех нищо.
За щастие никой не каза нищо безсмислено, като например: „Не губи надежда“ или „Със сигурност няма да я нарани“.
През целия шепот и шумолене в балната зала, докато хората на Барбара помитаха кристалите на полилеите и счупените звена от сребро и злато, докато работниците вече работеха, измазвайки камъните на стената, извлечени от снега долу, никой не каза нищо глупаво.
И за щастие, никой не попита: „Защо, по дяволите, не даде дума да го убием? Защо? Защо? Защо?“
Арманд беше съкрушен от мъка, че не е предотвратил това. Той седеше на подиума и плачеше, а Алесандра беше до него.
А аз седях на средновековния трон, със скръстени ръце – с живота на майка ми, който проблясваше пред мен, безмълвен поток от образи, думи, и отново не мислех нищо, нищо, нищо. Но знаех, че не мога да понеса болката от това. Не бих могъл да продължа да живея, ако тя е мъртва, тя е моят пръв беглец, първото дете на моята кръв и майка на моето тяло. Животът ми беше приключил.

Назад към част 13                                                             Напред към част 15

Ан Райс – Кръвно причастие ЧАСТ 13

Глава 12

Алесандра се изправи на крака. Изглеждаше, че никой друг не се движи, освен Алесандра. Само тя протегна ръце с окървавената кафява роба.
И огънят се раздвижи. Пламъците се раздвижиха, облизвайки и поглъщайки белите кости на мъртвия Бенедикт.
Рошамандес стоеше неподвижен в дългата си кадифена роба, под полите на която се виждаха само върховете на черните му ботуши, светлата му коса бе разрошена от вятъра, а по ръцете и раменете му бе полепнала слана. Изглеждаше измръзнал.
Той се вгледа в робата, която Алесандра държеше в ръцете си.
Тя бавно премина през големия празен дансинг, без да издаде и най-тихия звук, и му я подаде.
Той се вгледа в нея, сякаш можеше да разбере смисъла ѝ. А после очите му се преместиха към огъня и той видя там топящия се череп, който сега беше очистен от пламъците от всякаква плът, а пламъците облизваха празните му очни дупки.
– Кажи думата – прошепна Грегъри в ухото ми.
– Не – промърморих аз. – Не. Той не трябва да бъде нараняван. Той не е направил нищо.
Ако Рошамандес ни чуваше, той не даваше знак.
Алесандра плачеше с ниски кухи ридания. Тя се премести от другата страна на голямата мраморна камина и погледна надолу към костите.
– Той го искаше, милорд – каза тя. – Даде кръвта си на младите, както направиха старите в първите ни съвместни времена. Това беше неговият избор. Никой не му е навредил.
Рошамандес погледна нагоре и настрани, а после очите му се спряха върху мен.
Лицето му за миг беше спокойно и неподвижно, измито от всякакви видими емоции, и по всичко, което знаех, се взираше в нищо и със сигурност не в русокосия принц пред трона с висока облегалка, който Бенедикт му беше подарил.
След това лицето му се сгърчи, сгърчи се като на дете. Очите му трепнаха, а от устните му се изтръгна тих треперещ стон. От него се изтръгна рев, който беше по-силен от музиката дотогава. Огромен рев на болка с отворена уста, какъвто не би могъл да издаде нито един звяр на Земята, а едно чувстващо, страдащо разумно същество.
Той се вкопчи в себе си със собствените си ръце, прегърна се със собствените си ръце, а видът на болката беше непоносим.
Беше напълно непоносима.
Ако бях художник, никога през целия си живот не бих нарисувал образа на тази болка. Никога, никога през целия си живот не бих искал да я уловя. Нека думите се опитат да се провалят и да спестят на всички ни изразяването на тази агония.
– А сега дай думата – прошепна Мариус.
– Не, за любовта на Бога, не. Какво е направил той? – Прошепнах.
Рошамандес се взираше в мен. Вече нямаше съмнение, че ме вижда. Той не гледаше покрай мен, а в мен. Севрейн пристъпи пред мен, а Грегъри се вкопчи в дясната ми страна. Знаех, че Сет е над лявото ми рамо.
Устните на Рош се изкривиха и се бореха с болката, а очите му бяха притиснати от кървави сълзи и после отново се отвориха. Емоцията се бе изцедила от лицето му, а очите му, които не ме бяха напускали нито за миг, сега бяха изпълнени с омраза.
Омраза, която можех да усетя по цялата ширина на балната зала.
– Ти ми направи това – прошепна той със сух, болезнен глас. – Ти ми направи това! – Изкрещя той. А след това изрева думите: – Ти, с твоя двор и твоите кохорти, ти направи това!
Навсякъде кръвопийците запушиха ушите си.
Лицето му отново се сгърчи. Обърна се, посегна към огъня, грабна черепа и го притисна силно между дланите си, докато не стана само на прах. Той разтри праха по лицето и косата си, докато стенеше, стенеше отново и отново.
Усетих, че към мен се насочва голям ревящ въздушен поток, струящ леден вятър, чух звук, също толкова силен като взрива, и видях огромна цветна вихрушка и движение. Отдалечената страна на стаята, широко отворената към планината и прозорците, изведнъж бе разбита. Полилеите паднаха с трясък на пода на балната зала и писъци се надигнаха навсякъде около мен.
Рош го нямаше.
Въздъхнах и сложих ръце на очите си. Не изпитвах нищо друго освен съжаление, нищо друго освен мъка по него.
До пет минути по-късно, когато ми казаха, че е взел майка ми със себе си.

Назад към част 12                                                          Напред към част 14

Ан Райс – Кръвно причастие ЧАСТ 12

Глава 11

По време на размяната на реплики в залата на Съвета чувах активност в балната зала, събиращи се вампири, коли, влизащи на паркинга, и крака, изкачващи се по стълбищата, както и други, идващи по вятъра и влизащи през терасата.
Но дори и така, размерът на тълпата ме учуди. Мисля, че се бяха събрали около хиляда души, оркестърът седеше в очакване, а Антоан на подиума държеше палката си в ръка.
Всички погледи бяха вперени в нас, когато влязохме. Направих знак да се направи пътека и в центъра на тази пътека Бенедикт спря. Беше обърнат с лице към Антоан. Той беше в самата среда на залата. И сега видях, че от двете страни на тази пътека бяха наредени млади хора – Сибел и Бенджи, Роуз, Виктор и други бегълци, които със сигурност бяха повикани от Бенедикт, и много други, които не познавах. Тук се бяха събрали и по-възрастни младежи – вампири, които може би бяха от четиристотин или петстотин години в Кръвта. Предполагам, че по този начин аз самият можех да се считам за младеж, както и Арманд. Но много от тях никога не са имали кръвта на древните. Направени от създатели, които отдавна не са на земята, те гледаха Бенедикт с възторжено внимание и гледката изведнъж ме смрази до дъното на душата ми.
Изпитах див импулс да спра. Това беше ужасно, това, което се случваше, това, което виждах в лицата от двете ни страни. Но сега Мариус ме хвана за ръка и ме поведе към позлатения стол.
– Не го спирай. Гледай го и се учи от него – каза той.
– Но това не е правилно – казах му с най-тихия шепот.
– Не, не е погрешно, а това, което сме – каза той.
С жест ми предложи да се кача на платформата и да седна на средновековния трон.
Открих, че му се подчинявам, и сега той стоеше вляво от мен с дясната си ръка на рамото ми, моят министър-председател.
Бенедикт повиши глас, за да се обърне към тълпата.
– В древни времена – каза той, – когато бях само едно бяло дете в долината на Лоара в тази страна, в това, което сега наричаме Градината на Франция, бях приет в содалитета на нощта от Рошамандес и живеехме в една голяма каменна сграда, която отдавна не съществува.
– Когато старите по онова време искаха да приключат пътуването си по Пътя на дявола, те даваха кръвта си на останалите, така е и с мен сега и това смятам да направя. Давам очите си първо на Фаред, за да ги използва за някаква добра цел, но тялото и кръвта си давам на теб.
Зрителите нададоха силен възторг, когато той извади лявото си око, а след това и дясното, и ги постави в сребърното ковчеже, преди да го затвори и да го подаде на Фаред.
Мълчанието беше като нещо, което с всеки изминал миг ставаше все по-дълбоко и по-дълбоко.
Бенедикт продължи, кръвта се стичаше по лицето му, а клепачите му отвратително потрепваха, докато говореше.
– Умолявам те да не даваш останките ми на пламъците в тези огнища, докато не изчезне цялата ми кръв, докато главата ми не бъде отрязана от тялото и сърцето ми не замлъкне. И, Антоан, моля те, дай ми музика, каквато беше в старите времена… Дай ми Dies irae, dies illa… с тъпаните, моля те, Антоан, и ми направи серенада до моята гибел.
Лицето на Антоан беше поразено от мъка. Той ме погледна и чух как Мариус му каза да направи това, което поиска Бенедикт.
А Антоан се обърна, вдигна палката си и в един момент чух как момчетата сопрани на Ноткер издигат гласове в григориански напев, за да изпеят песента, както я познавах, но с дивия ритъм на барабаните.
Думите бяха на латински, но аз знаех значението им.
В онзи ден на гнева, в онзи страшен ден, небето и земята ще легнат в пепел, както казват Дейвид и Сибила.
Бенедикт стоеше с наведена глава. Той измъкна нож от вътрешността на дългата си монашеска роба.
– Ела, Сибел; ела, Бенджи – извика той. После разкъса робата и я остави да падне на пода, разкривайки цялото си голо тяло – восъчен образ на момче на прага на мъжествеността, златистите коси около члена му бяха ярки и красиви като меките къдрави коси на главата му.
– Ела, Роуз, ела, Виктор – извика той. – Елате всички вие, младите. Вземете кръвта на хиляда години.
Химнът продължи.
Какъв ужас трябва да нахлуе в съзнанието, когато приближаващият Съдия ще открие и отсее делата на цялото човечество.
С движение, толкова бързо, че не го видях, Бенедикт преряза лявата си китка, после дясната, а след това и гърлото си. Той заби ножа в сърцето си, извади го и той се удари с трясък на пода в краката му.
Той изчезна, когато бегълците се затвориха около него.
Чудният тон на могъщата тръба ще разкъса гробищния камък на всяка гробница и ще призове всички пред Престола.
Седях там и гледах със същото чувство на ужас, на нещо нечестиво и отвратително, и все пак красиво, музиката, която помпаше в сърцето на тъпаните, докато Алесандра, Елени и Еверард де Ланден се приближаваха към мен, събрани вляво от трона. Те обърнаха гръб на случващото се, а Алесандра се срина в ръцете на Еверард.
– Това е, което той иска – прошепна Еверард. – Това чудовище трябва да е единственото, което умира, а не той.
Гласовете ставаха все по-настойчиви, барабаните биеха на по-бърз каданс.
О, Кралю на страшното величие, благодат и милост даряваш безплатно; като Извор на доброта, спаси ме!
Чух неповторимия звук от разкъсване на предсмъртна плът, от чупене на кости. От тълпата се надигна зловещ рев и видях главата на Бенедикт, вдигната нагоре, като на затворник, екзекутиран от гилотината, празните клепачи все още трептяха, а музиката ставаше все по-силна, роговете се присъединяваха към гласовете на певците и накрая струните поеха мрачната песен.
От масата на кръвопийците се измъкна един непознат за мен беглец, жена, в кадифена рокля, с отрязана ръка до устните си, която изпиваше последната част от кръвта от бялата плът и после облизваше устните си. Видях как очите ѝ се отвориха широко, когато силната кръв заля сетивата ѝ, как слепият ѝ поглед се плъзна по всички пред нея, докато през нея не премина силен трепет и тя се отдалечи като в транс от останалите в далечния край на стаята.
Другите също се отдалечаваха. Други пък побързаха да съберат изхвърлените части от тялото. И сега видях, че все повече и повече хора се отказват от ритуала, че крайниците са разпръснати наоколо.
– Ела с мен, Принце, моля те – проплака Алесандра. – Помогни ми да ги събера и да ги сложа на огъня.
Направих каквото поиска. И Мариус дойде с нас.
Беше свършено.
Събрахме натрошените парчета от това, което някога беше Бенедикт, и ги хвърлихме в пламъците. Мариус държеше главата в двете си ръце, после я подаде на Алесандра, която я притисна до гърдите си, а пръстите ѝ се впиха в златната коса.
– Хайде, всичко свърши – прошепна ѝ Мариус.
Взех главата от нея, погледнах празното бяло лице. Нито капка кръв не беше останала до кухите гнезда. Главата изглеждаше изтеглена и древна.
Положих я колкото се може по-почтително в танцуващите пламъци.
Вече нищо не беше останало. Еверард и Елени бяха събрали и най-малките остатъци от плътта и ги бяха донесли при нас, и всичко беше свършено.
Стоях там като замаян. Не можех да осъзная какво се беше случило, макар да го бях видял, че този Бенедикт, това любимо дете на Рошамандес, което беше живяло с него повече от хиляда години, го нямаше – просто го нямаше.
Музиката се забави. Химнът беше свършил.
Върнах се до новия си стол, защото не знаех какво друго да правя и къде да отида.
Какво щеше да дойде сега? Тихата тъжна музика на Албинони в Адажио в сол минор? Точно това исках с цялата си душа.
Но се случи нещо различно.
Оркестърът избухна в буря от пламтящи звуци. Това беше разтърсващата „O Fortuna“ от „Кармина Бурана“ – с гласове, издигащи се високо над ревящите струни, и неистови барабани.
От сенките на всички страни се появиха кръвопийци, които танцуваха с развяти поли и разперени ръце, а музиката се отдалечи от първата си тема и премина в мрачен и бурен валс – разтърсващ и бесен валс, подходящ за обитателите на Ада.
Стаята се разтресе. Отвсякъде долитаха писъци и екстатични викове.
Поставих ръце на ушите си и наведех глава. Но не можех да откъсна очи от огромната маса танцьори и техните екстатични движения, от гласовете им, които се издигаха, за да се присъединят към гласовете на хорото.
Отпуснах се назад към стола. Усетих как ръката на Мариус се стегна върху дясното ми рамо, а устните му – върху лявата страна на лицето ми.
– Това е то. Това е тъмната част от нас – каза той, но не със злоба, гласът му беше успокояващ, сякаш искаше само да ме утеши. – Ние сме убийци и процъфтяваме в смъртта. Това е онази част от нас, която не можеш да изтриеш, не и с цялата любов в разбития християнски свят.
Не можех да отговоря.
Алесандра падна на подиума в краката ми и се облегна на коленете ми, плачейки. Погледнах надолу и видях, че в ръцете си държи кафявата роба на Бенедикт. Притискаше я до гърдите си. Бях забравил за тази роба. И нещо в начина, по който я държеше, ме смрази, върна ми от разкъсания и наранен спомен момент, който беше толкова болезнен, че исках да се отвърна от него; аз самият преди повече от сто години, държащ окървавената рокля на Клодия след смъртта ѝ в мазето под Театъра на вампирите. Посегнах към косата на Алесандра. Музиката погълна мислите ми, спомените ми, всеки оскъден опит да достигна отвъд тези моменти.
Далеч надолу по хълма сигурно е събуждала смъртните от леглата им, този тъмен дивашки танц. Сигурно се е чувал из всички заснежени планински долини, този велик тъмен валс и всички изгарящи предсмъртни гласове, които се смесваха с него.
През пръстите на дясната си ръка видях Луи сред танцьорите, с отметната назад глава, със затворени очи, поклащащ се с крака на място, блъскан, изглежда, от звуците наоколо, и Арманд, който танцуваше със Сибел в ръце, а копринените ѝ поли се развяваха. И Роуз и Виктор също танцуваха, а другите се въртяха като дервиши в лудостта си.
Великата Севрейн танцуваше сама, блестяща фигура в блестящата си бяла рокля, вдигаше ръце с грацията на балерина, а до нея, в самия център на всичко, стоеше майка ми, моята Габриел, сякаш се носеше по музиката. Тя носеше обичайното си палто каки и дънки, но косата ѝ беше разпусната и тя само се усмихваше, когато ръцете ѝ стигаха до нея, разкъсваха я, вдигаха я и я оставяха да пада на златни нишки в светлината на полилеите. Очите ѝ изглеждаха стъклени и далечни, сякаш музиката я караше да мечтае.
А къде беше Бенедикт? Къде беше душата му? Дали душата му се беше издигнала в светлината, вечното дете, посрещнато от някаква велика прощаваща сила? Или пък Мемнох, този зъл и упорит дух, беше дошъл да го заслепи с астрални чистачески кошмари?
Оглушителен трясък разчупи танца.
Оркестърът спря. Гласовете спряха.
Силен вятър се изви в балната зала, разклати полилеите на веригите им и снегът се спусна в мека тиха лавина от люспи.
Изправих се на крака.
Тълпата се отдръпна от огнището на крайната лява стена. Наистина кръвопийците се свиха в ъглите.
Видях как Великата Севрейн се приближава към мен като бяла комета. Грегъри изведнъж застана на моя страна, Кирил също, както и Сет.
Там – до голямата камина от лявата страна на балната зала – стоеше Рошамандес.

Назад към част 11                                                         Напред към част 13

Ан Райс – Кръвно причастие ЧАСТ 11

Глава 10

Трябваше да се измия добре и да се преоблека, преди да се изправя пред тълпата в балната зала. Очевидно и Грегъри, защото той се появи в същия момент, в който и аз, с гладко избръснато лице и къса коса, облечен в обичайното си скъпо бизнес облекло, и ми намигна тайно, докато двамата се приближавахме към подаръка, донесен ми от Бенедикт.
За този подарък пред дясната страна на оркестъра беше поставен голям правоъгълен подиум – подиум, който не беше толкова висок, колкото този, използван от диригента. На този подиум видях голям средновековен стол, изработен от дъб и украсен отвсякъде с дърворезба. Облегалката и седалката бяха тапицирани с червено кадифе.
Можеше да е от някоя катедрала. Наистина съм виждал папи, снимани на такива столове. Крилати лъвове се гърчеха под двете подплатени подлакътници, а над възглавницата на облегалката имаше пирамида от резбовани цветя и листа. Краката бяха красиво струговани. А по цялото дърво имаше остатъци от дебела позлата – с достатъчно злато, което полираше всяка особеност на дървото, за да бъде елегантно.
Бенедикт стоеше и ме гледаше, докато разглеждах стола. Той носеше монашески халат от тъмнокафява вълна, с просто въже около кръста и големи ръкави, в които бяха заровени сгънатите му ръце.
Протегнах ръка към него и той излезе напред и се прегърнахме. Беше топъл от убийството, както казваме ние, изпълнен с кръв, момчешкото му лице беше толкова зачервено, че изглеждаше почти човешко, а ръцете му бяха топли.
От мен не лъхаше такава топлина. Кръвта на Грегъри беше толкова студена, колкото и силна. Само човешката кръв създава такава топлина.
– Един монарх трябва да има трон – каза Бенедикт. Гласът му беше напрегнат, колеблив. Той се отдръпна, но все още държеше раменете ми, сякаш бях ученик, и ме целуна по двете бузи. – Принце – каза той. Устните му трепереха.
– Благодаря ти, приятелю – казах аз. – С теб ли е Рошамандес?
– Не. – Той поклати глава и се засмя кратко подигравателно. – Искам да се сбогувам в залата на Съвета.
– Какви сбогувания? – Попитах. Но той вече се движеше из балната зала. Музиката беше започнала да свири валс. Имаше кимвания и жестове, които трябваше да приема. И усетих, че всички старци следват Бенедикт, както и аз.
Когато стигнахме до залата на Съвета, отворих вратата за Бенедикт и го последвах.
Не бяхме голяма група – само Грегъри, Севрейн, Сет и Фаред и Алесандра. Но след няколко мига към нас се присъединиха и други – Луи, Дейвид и Джеси, а след това дойде и Арманд заедно с Мариус и Пандора.
Усетих, че чакаме да дойдат и други. Но това направиха само още двама – Бианка и Луи.
Луи продължаваше да чувства, че не е на мястото си на тези срещи, но аз не исках и да чуя за подобна идея. Той зае стола от лявата ми страна, както винаги. Бенедикт беше от дясната му страна.
Мариус седеше в далечния край на масата, както правеше често, а всички останали бяха на произволни места.
– Благодаря ви, че дойдохте – каза Бенедикт. – Стигнах до самия край на живота си и искам да се сбогувам, преди да посрещна смъртта си. Не искам да си отида от света, без да се сбогувам с тези, които са тук и са ми показали приятелство.
Незабавно се чу хор от протести, най-силни от страна на Алесандра и Севрейн, но Бенедикт веднага направи жест за мълчание. Устните му станаха твърди, което изглеждаше леко абсурдно на такова младо и чувствително лице, и за миг си помислих, че ще се поддаде на сълзи, но той просто остана мълчалив, докато не замлъкнаха и всички останали.
– Има неща, които искам да кажа – каза той. – Неща, които съм научил. На някои от вас те ще се сторят очевидни, а може би и смешни, но искам да ги кажа, защото са неща, в които съм сигурен, абсолютно сигурен, и кой знае кога някой от вас или някои от вас може да се възползва от думите ми?
– Е, първото нещо, което трябва да кажа, е, че двама не са достатъчни. Не, двама не са достатъчни в този живот. Трябва да има и други. Заблуждаваме се, когато мислим, че двама могат да бъдат сигурно партньорство срещу ужасите на времето, но това не е вярно. И това, което сте създали в този Съд, е убежище и подслон, и свещено място, където всеки може да намери други, с които да създаде онези връзки, които имат толкова голямо значение.
Видях как Мариус кимна на тези думи. Грегъри изглеждаше внезапно тъжен, ужасно тъжен. И за миг в мига, в който го видях такъв, какъвто ми беше дошъл само преди час, като онзи велик шумерски цар или ангел; може би винаги щях да виждам нещо от тази блестяща коса и блестяща брада сега, когато го погледнех.
– Никога не си мислите, че двама са достатъчни – каза Бенедикт. – Никога не си го представяйте. И никога не се осакатявайте от убеждението, че не можете да живеете без едно друго същество и само без това същество. Трябва да имате повече от това, за да обичате, защото любовта, любовта ни поддържа живи, любовта е най-добрата ни защита срещу времето, а времето е безмилостно. Времето е чудовище. Времето поглъща всичко. – Той потръпна. Надявах се противно на надеждата да не започне да плаче, защото не искаше да плаче.
– Не искам да те задържам дълго – каза той. Стисна ръце, прокара пръсти един през друг и притеснено притисна дланите си. Бузите му изведнъж се зачервиха.
– И другото нещо, което трябва да кажа, което е болезнено да се каже, е да внимаваш, когато нанасяш удар, да внимаваш какъв удар нанасяш, да внимаваш никога, никога, освен ако не трябва, да не нанасяш удар, който другият не може да прости… като например отрязването на ръка от ръка или отрязването на ръка от рамо – защото това е дивашко нещо, което поражда омраза в душата на жертвата, която е примитивна и катастрофална.
– О, хайде сега, Бенедикт – каза Грегъри. – Искаш ли да кажеш, че Принцът не е трябвало да отсече ръката на Рошамандес, когато Рошамандес е държал в плен самата Мекаре и е убил Махарет под собствения ѝ покрив? Сигурно…
– Сега не говоря за справедливост, Грегъри – каза той.
Арманд се намеси, преди Бенедикт да продължи.
– Ти си убил Махарет, жалък страхливец! – Каза той. Явно бе кипял от ярост. – Пребил си я до смърт с брадва в светая светих на собствения ѝ дом, а идваш тук и очакваш съчувствие към господаря си. Не ме интересува какво е подтикнал духът на някой от вас, за да повярва. Вие сте убийци на най-възрастния от нашия род.
Бенедикт затвори очи и сложи ръце на лицето си. Започна да трепери навсякъде.
– И ти, и твоят господар трябва да бъдете унищожени! – Продължи Арманд. Лицето му почервеня.
Мариус се изправи, слезе от масата при Арманд и сложи ръце на раменете му. Но Арманд се изправи на крака и игнорира Мариус, сякаш го нямаше.
Усещах как от Арманд пламва враждебност.
– Сънувах, че някоя нощ ще отида при нея – каза Арманд. – Мечтаех си за часове, нощи, седмици, месеци в божествената ѝ компания – каза той, гласът му спадна ниско от горещината, очите му бяха вперени в Бенедикт. – Мечтаех си да ѝ задавам въпроси без край и да обикалям из архивите и библиотеките ѝ. Мечтаех да поискам най-фината ѝ мъдрост, а това ти го унищожи, ти и твоят егоистичен глупак господар, унищожихте го, нахлувайки в нейния комплекс като варвари с оръжията си…
Бенедикт се беше прегърбил и плачеше, задушавайки се от ридания. Но изведнъж се изправи на крака, а кръвта се стичаше по лицето му.
– А ти, гнусен злосторник – обърна се той към Арманд, – какво направи със силите си? Зароби Децата на Сатаната в парцали, мръсотия и прогнили теологии при Les Innocents, когато можеше да ги освободиш, за да видят чудесата, които Мариус ти разкри, цялата красота на света и неговото велико изкуство? Кой си ти, за да ме проклинаш? Ще ти кажа какво още съм научил, преди да умра.
– О, умри и се примири – каза Арманд. – Искаш ли помощта ми?
– Да, искам – каза Бенедикт. – Но не по начина, по който си мислиш.
Алесандра беше станала и след миг колебание застана зад Бенедикт с ръце на раменете му, точно както Мариус стоеше зад Арманд.
– Бях двойник на Гласа и ти го знаеш – каза Бенедикт, – и изпълнявах нарежданията на господаря си, признавам го. Но тя искаше да унищожи всички ни, Махарет. Мечтаеше за това, да отведе сестра си със себе си във вулкана, който щеше да унищожи всички ни.
– Не, не е искала – каза Арманд язвително. – Имала е своите моменти на самоубийствено отчаяние, както всички ние, това е всичко. Тя щеше да се оправи. Защо ти и твоят господар не поговорихте с нея, не се опитахте да я утешите, да я отвърнете от този мрак?
– Тя нямаше да ни позволи да я убием, ако искаше да живее.
Гласът на Джеси Рийвс изведнъж се разнесе. Тя се обърна на стола си, за да погледне Бенедикт.
– Това не е вярно и ти го знаеш – каза тя. – Престани да се опитваш да оправдаеш това, което си направил. Ти изненада любимата ми Махарет. Всички ние сме уязвими от изненадата. Скорост и изненада! И ударите ти паднаха върху тялото и душата ѝ.
– Много добре, признавам. Да, вярно е, всичко това е вярно – извика Бенедикт. Но не погледна към Джеси. Той все още гледаше Арманд.
И какъв спектакъл представляваха те двамата, всеки от тях Роден за Мрака на толкова млада възраст, две „момчета“, изправени едно срещу друго с момчешки бузи и устни, и дори момчешка коса, двама ангели, които се взираха един в друг, и аз осъзнах веднага щом мисълта за това ме завладя, че Бенедикт си мисли точно това.
– А сега ще ви кажа какво още научих и искам да споделя, преди да напусна този свят – каза той. Погледна към мен, а после отново към Арманд.
– Тези от нас, които са създадени млади – каза той, – никога не порастват. Петстотин или хиляда години. Това няма значение. Времето ни дава възможност да бъдем вечно глупави и слепи с объркаността и страстите на младите, уязвими за господарите, които са ни създали и ни запленили.
– О, неща и глупости – каза Арманд. – Аз никога не съм бил дете. Бях мъж, преди изобщо да се родя в Мрака, имбецилно създание! Може би си бил дете, в монашеските си одежди, с мрачните си християнски копнежи, а може би все още си. Но аз никога не съм бил млад. И съм се учил чрез страдания, мъки и самота, каквито ти, сгушен в сянката на своя господар, никога не си познавал.
Бенедикт примигваше, сякаш Арманд беше ослепителна светлина.
– Искам да умра сега – каза Бенедикт. – Искам да умра тук, сред младите… – Той посочи в посока на балната зала. – Поканил съм ги да се съберат. Искам да им дам кръвта си. Искам да поема върху себе си греховете на моя господар.
– Ти не си Христос, който може да поеме върху себе си греховете на другите – каза Арманд. – Ти дори не знаеш какво правиш с инсценировката на собствената си смърт. Внасяш трон в балната зала, за да може Принцът да председателства твоя малък спектакъл, но не разбираш какво всъщност искаш да направиш.
– Той говори истината, Бенедикт – каза Алесандра. – Моля те, отложи тази ужасна стъпка.
Може би съм го казвал по-рано, но ако не съм го казвал, Алесандра бе ставала по-красива с всяка изминала нощ, изглежда, откакто Гласът я бе призовал от катакомбите на Париж, и бе прибрала Бенедикт при себе си като изкупителен ангел, а прекрасните ѝ коси падаха навсякъде около раменете ѝ и неговите рамене, докато се опитваше да го прегърне.
– Моля те, послушай ме, Бенедикт. Недей да правиш това нещо.
– Вече няма време за губене – каза той.
Той посегна към сакото си и извади малка сребърна кутийка. Отвори я и аз видях вампирската кръв в нея. Кутийката беше пълна до половината с нея и тя придаваше блясък, какъвто смъртната кръв никога не придава. Затворена в контейнер, както беше, вампирската кръв остава течна. Сега той я докосна с върха на пръста си.
– Д-р Фаред, моля, елате с мен. Имам нещо, което трябва да ви дам.
Той прибра кутията във вътрешния си джоб.
– И, Принце, моля те, ако искаш, председателствай и гледай да не се разпилее кръвта ми. Умолявам те, не позволявай на пламъците да ме отнесат. Аз се страхувам от пламъците. Не предавай останките ми на огъня, докато кръвта ми не изчезне.
Без да се бави повече, той бързо се изнесе от залата на Съвета, Фаред тръгна след него заедно с Алесандра, а ние останалите го следвахме бавно, докато се приближавахме към балната зала, от която не се чуваше нито звук.

Назад към част 10                                                       Напред към част 12

Ан Райс – Кръвно причастие ЧАСТ 10

Глава 9

Отворих очи. Денят беше отминал. Нощта беше настъпила и аз се бях събудил от безметежен сън с вкус на гадене по устните. Допрях ръка до устните си и усетих там лепкавата кръв, обърнах се настрани и повърнах кръв на пода на килията си.
– Кога това ще изчезне! – Казах на глас.
В тъмнината чух, че някой е с мен в килията ми. Някой, когото не можех да видя. Но една свещ на рафта веднага пламна и когато слабата ѝ, равномерна светлина се разнесе като пара, за да се разпростре до всички ъгли, видях съществото, седнало на мраморната пейка в краката ми.
Завъртях краката си и седнах, като се отдръпнах назад и се отдалечих от съществото инстинктивно и толкова по-добре, че да видя кой е той.
Изпуснах дъх.
Рядко, ако изобщо някога през живота си, бях виждал подобна фигура. Беше мъжко същество с тъмна вълнообразна коса, която стигаше до раменете, и големи блестящи очи. Над розовите му устни, красиво оформени устни, имаше тъмни гъсти грижливо подстригани мустаци. А изпод влажната му долна устна се простираше вълнообразна брада, която беше подстригана в гъста правоъгълна форма.
Носеше роба от тъмносиньо кадифе, обточена със златна бродерия, направена от истински златни нишки и обсипана с блестящи скъпоценни камъни.
– Красиво – прошепнах аз и от чиста наслада от това голямо уникално пиршество за очите ми се засмях с тих благоговеен смях. – Красиво – повторих отново. – Какво си ти? Кой си ти? Как се озова тук?
Изведнъж осъзнах на какъв човек приличаше или просто можеше да бъде: царско същество от старата асирийска стена, владетел от древните земи на двете реки, владетел, който може би е управлявал в Йерихон или Вавилон, или в някой забравен град преди много време, сега заличен от пустинните пясъци.
Той се усмихна. И познатият глас излезе от него, когато посегна да ме прегърне.
– Това е Грегъри, любими – каза той. – Това е Грегъри, както изглежда, когато става, преди да отреже всички коси на лицето си и да подстриже косите на главата си. Това е Грегъри, както изглеждах в нощта, когато Майката ме създаде.
Бях изпълнена с възторг. Не можех да си обясня, че обяснението на този блестящ разкош е толкова много просто. Но това със сигурност беше Грегъри и сега виждах добрата му природа в очите му, а когато той отново се усмихна, видях малките му заострени бели зъби.
– Ела тук при мен, Принце – каза той. – Позволи ми да ти дам кръвта си. Нека ти дам кръвта на четвъртия кръвопиец, създаван някога.
Не можах да се въздържа. Дори не ми хрумна. Видях как той се изправи пред мен и аз легнах на мраморното легло, а той се беше прострял върху мен, топла нежна тежест върху мен, а зъбите ми бяха притиснати към шията му. Пих.
Клетката изчезна. Аз изчезнах.
Имаше само нощта и гъстата гора от двете страни на лентата на пътя, която се извиваше и преобръщаше, докато си проправяше път сред тези чудовищни дървета. Колко невъзможно тъмна беше тази гора, че нито частица лунна светлина не можеше да пробие короната ѝ. Той се казваше Небамун и носеше кожените доспехи на египетски воин, но краката му бяха увити и вързани с лен, за да го предпазят от северния студ, а раменете му бяха покрити с голямо кожено наметало, което той придържаше с лявата си ръка. Косата му беше дълга, богата и гъста до раменете, а брадата му – дива и небрежна.
Далеч вдясно от него, далеч в гората, той долови трептене на светлина. Тя не изглеждаше повече от искра в далечината, но той тръгна към нея, а храсталаците и малките счупени клони на гората се смаляваха под кожените му ботуши.
Вървеше все по-навътре в гората, избутвайки храстите от пътя си, все по-дълбоко в ароматите и звуците на гората, когато от съвършената чернота се разнесе див рев, който ме разтърси до кости.
Чудовищен чифт нокти драснаха по Небамун, а над главата му се затвори огромна зейнала уста, пълна с остри бели зъби.
В яростта си той се пребори със звяра и го прати да се откъсне от него, да се претърколи по гръб, свирепите му очи бяха червени и блестяха, а ревът му бе изпълнен с ярост, и Небамун чу звънтенето на веригите, които държаха звяра в плен. Той вдигна копието си, за да го убие, но изчака, изчака, докато не усети как една ръка се приближава до ръката му.
– Небамун – прошепна той.
– Ах, намерих те! – Каза той. И двамата кръвопийци се прегърнаха, а устните им се вкопчиха в дълга целувка. Най-дълго време, в тъмнината, те се държаха един за друг, устните на Небамун се движеха по лицето на другия и отново се връщаха към неговите устни.
– Сант, моят Сант, моят любим Сант.
– Ела с мен – каза другият. – Не те очаквах толкова скоро. – Той поведе пътя към бледата неравномерна светлина, избутвайки високата растителност от пътя си.
Звярът изръмжа и дръпна веригите, които го връзваха. И всеки път ревът предизвикваше тръпка в Небамун. Беше толкова силен, колкото ревът на лъва в африканските джунгли.
– Знаех, че си напуснал склада на бога при залез слънце – каза Сант. – Не знаех, че ще успееш да стигнеш толкова бързо.
– Но откъде знаеш? – Попита Небамун.
– Имам свои последователи из цялата тази гора – каза другият.
Те стигнаха до устието на една пещера с нисък покрив. Изглеждаше невъзможно някое същество да избере да живее на такова място, но те бяха навлезли само на няколко метра в нея, когато ниският таван се отвори в голяма пещера, а от другата страна на тази пещера откриха друг коридор, по който се придвижиха към далечна светлина.
Най-накрая завиха и се озоваха пред ревящ огън от горски дърва и мъртви листа. Над тях покривът на пещерата беше покрит със странни рисунки – малки човечета, направени от пръчици, както рисуват децата, големи гърбави биволи и безпогрешно изображение на мечка.
– Какво е значението на това? – Попита Небамун.
– Никой не знае – каза Сант. – То винаги е било тук. Денем се крием по тези места, защото хората по тези места се страхуват от тях и не искат да се приближат.
Небамун се зарадва на топлината и се приближи до огъня, колкото можеше.
– Целият свят ли е студен, освен Египет? – Попита той. Той погледна приятеля си, гъстата му рошава руса коса и брада.
– Целият свят е там, където съм се родил – каза русокосият. – Ела да седнеш. Дай ми да те погледна. А, раните ти вече са заздравели? Ние, боговете, сме удивителни същества!
Това накара и двамата да изпаднат в пароксизъм на момчешки смях и те се удариха в бедрата си, докато се смееха.
– Ние, боговете! – Издекламира Небамун. Те се бяха удвоили от смях.
Паднаха на меката земя, смеейки се, и се удряха по бедрата, докато се смееха.
Тъмната кожа на Небамун беше като махагон, но кожата на Сант беше блестящо бяла. Той носеше само кожи – кожена туника, препасана през кръста с кожени колани, към която имаше прикрепен меч в яркозлатна ножница и кинжал в ножницата.
Отново се прегърнаха и се придвижиха до място, където можеха да се облегнат на стената на пещерата, но огънят да е съвсем близо до краката им.
– Е, щом си знаел, че ще дойда – каза Небамун, – значи знаеш защо.
– Да, но не знам защо – каза той. – Те искат да се върна. Публикуват по целия свят, че съм помилван, ако само се върна. Няма да обвинят нищо срещу мен, ако дойда в храма в Саккара, но защо искат да ме помилват? Защо сега?
– Царят и царицата вече не говорят и не се движат – каза Небамун. – Те казват, че накрая това ще се случи с всички нас. Ще станем като статуи, ние, кръвожадните богове. Но какво знаят те? Те не са били там в началото. Те не знаят. Толкова много неща не знаят.
– Обясни ми това – каза Сант.
– Те седят мълчаливо и седят така от години насам – каза Небамун. – Не приемат кръв, когато им я предлагат. Вече няма причина да ги държим затворени в камък.
Двамата се взираха в огъня за дълъг миг.
– Тогава кой е този, който изпраща за мен? – Попита Сант.
– Старецът. Старейшината би искал ти да бъдеш водач сега, ако желаеш това. И да тръгнеш по целия свят, като посещаваш боговете на Кръвта в техните светилища, да си дадеш сметка за онези, които са полудели, да ги премахнеш и да доведеш нови богове, на които Кръвта да служи.
– Защо не са ти предложили това?
– Аз го отказах – каза Небамун. – Казвам, че старата религия е мъртва. Казвам, че тя е безсмислена. Видях, че не сме богове и никога не сме били, и не сме предназначени да произнасяме присъди над хората. Казвам, че нищо от това вече няма значение и няма да създавам нови богове за стари светилища.
– Тогава защо дойде да ми донесеш това послание? – Попита Сант.
– Защото исках да знаеш, че сега няма кой да те преследва. В храма в Саккара има само глупави жреци, но дори те вече не вярват в това. И искам да знаеш, че ако искаш да слезеш в Египет, можеш да го направиш. Ако искаш да видиш Ниневия, можеш.
– А ти? Какво ще правиш ти?
Небамун не отговори. Той погледна приятеля си.
– Не знам, Сант – каза той. – Не знам.
– Ти така и не намери Севрейн, нали? – Попита Сант.
– Не. – Небамун поклати глава. – Веднъж намерих Рошамандес, но той не знаеше нищо за нея до момента, в който го намерих.
Отново се вгледаха в пламъците.
– Какво искаш, Небамун? – Попита Сант.
– Не знам, Сант. Не знам. – Той вдигна безпричинно една отпусната пръчка и започна да прави драскотини по земята. Направил дълга линия, която се усуквала и въртяла и която той смятал за път. Не конкретен път на конкретно място. Но пътят на неговия живот. – Всичко е готово, Сант – каза той. – Уморен съм. Вече не познавам хората в Египет. Не ги познавам от толкова отдавна, колкото наистина си спомням, а времената преди това са като сън, лош сън.
По изражението на Сант той видя, че той не го разбира. Зелените му очи бяха живи и почти весели, с изключение на тъгата, която изпитваше към приятеля си.
– Тогава остани с мен – каза Сант. – Този път не се връщай. Остани тук!
Между тях настъпи дълго мълчание. Небамун осъзна, че плаче, и се засрами. Той усети ръката на Сант върху рамото си и каза с тих глас на Сант:
– Това е твоят свят, приятелю, аз вече нямам свят.
Ужасна тъга изкриви лицето на Сант. Той не се срамуваше да се разплаче. Мразеше кръвта, която се стичаше от очите му, и я избърсваше гневно с козината на ръкава си, но не се срамуваше.
– Не можеш да се поддадеш на това! – Каза той. – Това е като болест, това чувство. Трябва да си намериш място някъде. Трябва да намериш нещо. Ти и аз бяхме там в началото! Кой е останал, който е бил там в началото? Ние трябва да продължим…
Много тихо през сълзите си Небамун попита:
– Защо.
Аз се събудих.
Бях седнал на пейката. Не можех да поемам повече кръв и докато гледах към свещта, усещах кръвта му, а силата на кръвта му не можеше да се опише. Чувах как восъкът бавно се топи около фитила и ми се струваше, че дъхът, който поемам в дробовете си, е като миг преди да настъпи смъртта на жертвата и цялото ми тяло е само устата ми, кръвта и пристъпа. Взирах се в ореола от светлина и цвят, обграждащ малкото пламъче. Никога не бях осъзнавал, че в този ореол има толкова много цветове, че този ореол е толкова голям.
Обърнах се и сложих челото си на рамото на Грегъри. Усетих как ръката му се вдига, за да вземе моята, и аз стиснах ръката му, а после я прескочих и го прегърнах силно.
– Тази болест изчезна ли вече? – Попита той.
– О, да – казах аз. Затворих очи.
– Това беше последният път, когато го видях – каза той с тих доверителен глас. – Той ме молеше да остана, но аз се прибрах в Египет. Извървях дългото пътуване отново на юг през Северна Европа и надолу към голямото море, и около морето, докато стигнах до Египет, моя Египет, и слязох в пясъците да спя.
– Веднъж, дълго време след като бях възкръснал и се бях влюбил във всички чудеса на гръцкия и римския свят, срещнах един кръвопиец, който ми каза, че Сант вече го няма. Вярвам ли, че той е направил онзи мошеник в тъмницата? Не вярвам. Чувал съм толкова много хора да твърдят, че са създадени от него или от някой, който е бил създаден от него, но Сант беше толкова скъперник с кръвта си, колкото и аз с моята. Ние не правим, кръвопийци като нас. Търсим партньорите и половинките си сред онези, които вече са в Кръвта, тоест понякога. Аз си имам моята Хризанте. И за разлика от Севрейн тя никога не ме е напускала. Но Сант го няма и вече хиляда години не съм чувал някой да произнася името му.
– Защо дойдохте при мен по този начин? – Попитах. Все още го държах. Кръвта му съвсем наистина беше огън в крайниците ми. Тя изгаряше сърцето ми. Всички тайни на света сякаш бяха изписани в рисунъка на мраморната стена толкова близо до очите ми.
– Защото знаех, че си уморен и объркан, и че мразиш някой да бъде осъден на тъмница. И знам, че Мариус те разтревожи, когато каза, че имал план какво да се прави с осъдените.
Не можех да го отрека.
– И аз искам да бъдеш силен – каза той. – Имаме нужда да бъдеш силен. Когато осъзнаеш колко много се нуждаем от теб и колко много трябва да бъдеш силен за нас, тогава ще ти бъде по-лесно.
– Може би си прав. Но засега не мога да си го представя – казах аз. – Никога не съм мечтал за тъмници, за осъдени затворници или за произнасяне на присъда над древен човек като Рошамандес. . . . О, какъв е смисълът да казвам повече?
– Ще дойдеш да го видиш – каза той. – Ще стигнеш дотам да видиш, че всичко, което правим, ще бъде провалено, ако не действаме решително в своя защита.
Думи, исках да кажа, думи и думи. Но не исках да обиждам Грегъри, за нищо на света. За пръв път имах чувството, че го познавам, познавам го отблизо, така както някога познавах Арманд, преди повече от два века, когато той бе омагьосал мен и Габриел и ни показа в това заклинание спомените си за Мариус, който го бе създал, и как всичко, което бе обичал, е било загубено.
– Ела – каза той. – Хайде да вървим. Бенедикт е тук. Той знае, че сме на път да произнесем присъда. Той знае. И не пледира за господаря си, а аз не знам защо.

Назад към част 9                                                               Напред към част 11

Ан Райс – Кръвно причастие ЧАСТ 9

Глава 8

Събудиха ме два часа преди изгрев слънце, за да ми кажат, че Кирил се е върнал с Бодуин и че трябва да отида бързо.
Затворникът беше отведен в новооткритото подземие под възстановената югоизточна кула.
Намерих всички обичайни членове на домакинството в голямата стая точно над заградените килии. Значимите старейшини – Сет, Грегъри и Мариус – бяха там, заедно с доктор Фаред, Севрейн и Арманд.
Кирил беше невредим, макар че черното му кожено палто беше изпепелено, както видях. Но на лицето му имаше палаво изражение, а косата му, разрошена от вятъра, висеше в тъмните му светли очи.
– Ето те, шефе – каза той, – дяволът, който се опита да те изгори. Той е изцяло твой.
Сред тях на каменния под лежеше една от най-мрачните гледки, които някога бях виждал – същество, почти изцяло обвито в нещо, което изглеждаше като ленти от черен метал.
Това същество лежеше настрани. Само краката му под коленете бяха свободни, обути в мръсни кафяви ботуши, и те се движеха неспокойно, докато цялата останала част от него беше свързана с тези черни намотки чак до върха на главата.
– Ах, да, богове – казах аз. – Коловете на желязната ограда! – Казах, осъзнавайки изведнъж, че Кирил ги е махнал и ги е използвал, за да увие плътно главата, раменете и ръцете на това същество към гърба му, а краката му – заедно до коленете. Беше направил мумия на съществото в железни намотки, между които нямаше и най-малък отвор.
Кирил се изправи над съществото и се разсмя триумфално.
– Бодуин, на ваша милост, господарю – каза той. – Трябваше ми дяволски много време, но аз го хванах. И увит така, той не може да изпрати огъня срещу никого, освен ако не иска да си опече главата.
– Но как е възможно това? – Каза Сет. – Никога не съм чувал за такова нещо.
– И аз не съм чувал – каза Мариус.
– Има много неща, които не знаеш – каза Кирил. – Но в старите времена сме го знаели. Обвържи един кръвопиец с желязо и той не може да разпалва огън или да изпраща сила срещу теб. Той дори не може да призовава другите.
Никой не изглеждаше по-учуден от д-р Фаред.
Севрейн също се смееше заедно с Кирил.
– Колко умно, разбира се. Той блокира енергията в себе си.
– Точно така – каза Кирил.
– Добри Боже – каза Фаред. – Посветил съм се изцяло на изучаването на нашата анатомия, нашата психология и всички наши дарби – изцяло от научна гледна точка. И никога не съм мечтал…
– И нека ти кажа още нещо – каза Кирил, – и го запомни. Ако не може да те види, не може и да изпрати никаква сила срещу теб. Но аз не съм му извадил очите. Изкушавах се да го направя, но това беше по-просто. А и желязната ограда беше там. Исках да го върна тук, за да разбера какво знае.
– Но със сигурност все още може да изпрати слово и то да достигне до неговия създател, ако той съществува – каза Грегъри. – Трябва да призная, че съм чувал да се разказва за това в по-късните времена, след като Майката и Бащата са замлъкнали. Струва ми се, че си спомням за затворници, чиито глави бяха свързани с желязо. Подобно на средновековните брони, които се появиха по-късно. Но си мислех, че това е форма на мъчение. Никога не съм мислил, че тя може да удържи силите му.
– Чуваш ли някакви мисли, идващи от него? – Попита Кирил.
– Не чувам.
Фаред извади айфона си и започна да набива някакво съобщение до себе си или до друг.
– Железни маски – каза той, – от оръжейника в Париж. Железни маски.
Почти се разсмях. Ето че стояхме на първия етаж на голямото обновено подземие, а Фаред пишеше на оръжейника в Париж, който беше направил брадвата, която все още носех под лявата си ръка в палтото. През последните две години оръжейникът беше реставрирал старателно и по чуден начин всички стари доспехи, които бях събрал от руините на бащината ми къща.
Сега навсякъде из замъка бронирани костюми охраняваха врати или украсяваха сенчести ъгли, с безоки шлемове и ръце, обвити с пощенски ножове. Колко пъти в детството си бях чувал да се разказва за този или онзи прародител, който е носил такива доспехи в битките за Светите земи, в които моето семейство беше създало името си?
А сега този майстор на древни доспехи щеше да ни направи железни маски.
Съвсем неочаквано цялото малко неформално събрание замлъкна.
Един приглушен глас се мъчеше да се чуе в железните обвивки.
– Всички вие ще си платите за това – каза гласът. – Моят създател ще ви изгори на клада, а аз ще гледам.
– Почти е сутрин – каза Кирил. – И аз съм уморен. Коя килия искаш за този?
– Mon Dieu – прошепнах аз. – Значи сега аз председателствам тъмница, в която кръвопийците се хвърлят да тънат без съд и присъда?
– Шефе – каза Кирил, проправяйки си път към мен, докато не се озова точно пред мен и не ме загледа с поглед, който, естествено, ненавиждах. – Чудовището се опита да те изгори жив, теб и твоят малък фантастичен приятел Фонтейн. Изгори онази фантастична къща, която обичаше. От близкия град дойдоха хора, за да потушат пламъците, но нямаха шанс да я спасят. Това не ти ли е достатъчно? Какво те кара да… проклетнико, ако само знаех думите! Какво те прави толкова луд? Обичам те – само теб, никой друг никога – само теб, и винаги ще правя всичко по силите си, за да те защитя, но ти си… ти си…
– Минало е всякакво търпение – каза Мариус с тих саркастичен глас.
– Да, това е достатъчно – каза Кирил. – Изчерпано търпение, каквото и да означава това. Звучи добре.
– На колко години си всъщност, Кирил? – Попита Грегъри.
Кирил махна с ръка на въпроса. Така правеше винаги, когато го питаха за миналото му.
Добре разбирах защо Грегъри искаше да знае. Как можеше да се изчисли силата, необходима за превръщането на железните пръти в намотки, намотки с еднаква форма, както изглеждаше, без да ги дели нито едно парченце светлина, обвиващи едно същество изцяло в желязо? Всеки един от нас беше загадка, когато ставаше дума за сила, и по някаква причина много кръвопийци никога не биха доверили истинската си възраст.
Кирил беше един от тях и никога не искаше да говори за спомени. Когато Фаред се опита да впише личната история на Кирил в своите архиви, Кирил не му оказа никакво съдействие. Да, той беше създал Евдоксия, жената вампир, унищожена преди векове, както е описано от Мариус, щеше да признае това, защото го имаше в книгите. И аз бях доловил от него тук-там някои дребни неща, но като цяло той беше загадка.
Сега ме гледаше, мускулестите му ръце бяха сгънати, а тъмните му вежди – свъсени в гримаса.
– Принце, всичко това е хубаво, което си направил тук – каза той. – Всичко това е добро. Не искам да се върна да живея в пещери, да спя в мръсотия и да се пазя от други кръвопийци, сякаш съм тигър на лов. Не. Но трябва да осъзнаеш, че онези, които се опитват да ти навредят, трябва да бъдат унищожени.
– Знам, Кирил – казах аз. – Разбирам.
Паднах на едно коляно до затворника. Изучавах железните намотки, които го връзваха.
– Ето – казах аз. – Свали тази, за да мога да стигна до гърлото му.
Иззад желязото се чу приглушен глас.
– Мразя те и те презирам. Ще си платиш за това, което ми направи.
Кирил се наведе, вдигна затворника в лявата си ръка, сякаш не тежеше нищо, а след това размота желязната намотка, която плътно свързваше брадичката и врата му. Човек би си помислил, че това са бонбони с женско биле, толкова просто беше за него, докато не изтрака на каменния под.
Загледах се в треперещата плът и пулсиращата адамова ябълка.
– Защо се опита да ме унищожиш? – Попитах.
– Нямаш власт – каза той с приглушено мърморене, – да управляваш кръвопийците на този свят, същества, които са процъфтявали векове преди ти да се родиш. Твоят двор ще бъде унищожен.
– И защо това е така? – Попитах. – Защо трябва да бъде унищожен?
– Това е мъчително – каза вързаният. – Поне махнете връзките около краката ми. Позволете ми да движа краката си.
Кирил поклати глава.
– Запази го такъв, какъвто е. Той е много силен. Не му давай възможност да се огъва и да разкъсва връзките. Сега може да си върти главата и това е лошо. Ще върна желязото, когато свършиш.
– Пи ли от кръвта му? – Попитах Кирил.
Той сви рамене.
– Видях в нея онова, което той искаше да видя, големи разкошни картини на прекрасния Гундесант. Той е лъжец. Гундесант никога не го е създавал.
– Ти си лъжецът – каза затворникът. – Казвам се Бодуин, господарят на Тайното езеро. И Гундесант ме е създал, преди ти изобщо да си отворил очи за този свят.
Грегъри се приближи до затворника.
– Бодуин, Рошамандес ли те подтикна към това?
– Не познавам Рошамандес – каза затворникът. – О, чувал съм да разказват за него. Виждал съм го. Стоя далеч от него. Той се пази от мен.
– Е, тогава кой те подтикна към това, което направи? – Попита Мариус. Той наблюдаваше всичко мълчаливо. Сега, когато говореше, той се приближи.
– Никой не ме е подтикнал към това – каза затворникът. – Вие ме обиждате, всички вие, и се появи възможност да ви унищожа и аз я използвах. Ще имам този шанс отново.
– И защо трябва да ти дадем този шанс? – Попитах. – Нищо не сме ти направили.
– Вие създадохте този Съд и вие определяте правилата тук. Вие сте толкова обидни за мен, колкото и старите Деца на Сатаната, а дори и по-лоши. Докато те бяха покъртителни и глупави, вие сте умни и богати. Твърде видими сте за света и сте слепи за собствената си глупост. Вие и всички с подобни замисли молите да бъдете унищожени. Онези ваши съюзници, онези тъмни същества от ранния свят, тези същества също трябва да бъдат унищожени.
– Защо да не приключим с това сега? – Попита Кирил.
– Но ние не сме ти направили нищо – каза Мариус, като пренебрегна Кирил. – Ние не налагаме правилата си на онези, които не искат да се присъединят към нас. Уреждаме спорове само когато ни помолят за това. И се опитваме да правим това, което е справедливо.
– Моят създател ще дойде за мен – каза затворникът. – Моят създател ще чуе виковете ми.
– Не, няма да го направи – каза Кирил, – а ако беше жив и искаше да дойде, щеше да дойде.
– А кой е твоят създател? – Попита Грегъри.
– Ти знаеш кой е той. Гундесант. Ти го познаваше, Небамун, и той те познаваше. Той беше третият кръвопиец, създаден от Майката, от най-чистата кръв. Той е бил създаден, преди да бъдеш създаден ти. Той се движеше по Пътя на дявола от единия до другия край на света, като изгаряше отклонилите се от пътя.
– И с каква власт – попитах аз, – е направил това?
– От властта на кралицата, тъй като те бяха ренегати от нейното свещеничество – каза затворникът.
– Ах, но ти лъжеш – каза Сет. Гласът му беше мек, но твърд и враждебен. – Познаваш ли ме, Бодуин? Аз съм Сет, синът на Майката. И ти знаеш също толкова добре, колкото и аз, че Гундесант стана ренегат и за собствено удоволствие преследваше и изгаряше мавери.
– Искам да кажа, че Гундесант ме е създал и когато разбере, че ме държиш в плен, ще дойде за мен. Не мислиш ли, че той може да чете мислите ти дори сега? Обвил си ме в желязо, за да не мога да го призова. Ти си много умен, всички сте умни, но не можеш да скриеш Двора и новините за него от никого, особено от Гундесант.
– Къде е той? – Попита Мариус. – Много ми се иска да се срещна с него. Всички бихме искали.
– Ние не сме се разделили с врагове – каза Грегъри. – Сант беше мой приятел, докато не напусна Майката. Знаех, че напуска. Не съм го предал. Сант никога не е вдигал ръка или оръжие срещу мен.
– Той те мрази, Небамун. Казвал ми е това.
Грегъри ме погледна. Той поклати глава.
– Нищо от това няма смисъл. Факт е, че не мога да изследвам ума му, когато е обвит в желязо, но той лъже. Знам, че лъже. Мога да разбера това по гласа му.
– Пусни ме – каза затворникът.
– Защо, по дяволите, си мислиш, че ще те пуснем? – Попитах. – За да се опиташ да ме убиеш отново?
– Ще го направя, можеш да бъдеш сигурен.
Седнах назад и го приближих до себе си. Той изстена и ритна, удряйки петите на ботушите си в каменния под.
Докоснах шията му, която ме изпълни с отвращение, а после се наведох и забих зъби в него, като устоях на вълната от гадене, а кръвта бързо потече в устата ми.
Беше гореща и гъста, много приличаше на кръвта на Мариус, но не и на нектара от кръвта на Сет, и веднага чух проклятията му, заканите му, злите му предсказания, които се втурнаха към мен, но това, което видях, беше голям русокос кръвопиец със зелени очи, възседнал великолепен боен кон, украсен със злато. Косата му беше гъста и дълга и се развяваше от вятъра, а ликуващ поглед на злоба озаряваше лицето му, докато ме гледаше през кръвта. Видях и чух огън около него. Небето беше огряно от огън. Обхвана ме ужас. Усетих, че бягам пеша. Видях, че към мен се приближава боздуган, желязна топка на верига, същото оръжие, което бях използвал преди двеста години, за да убия вълците, които ме бяха обградили в планината на баща ми, и се наведох и паднах с лице в земята. Конете бяха навсякъде около мен. Усетих, че някой ме вдига, и с двата си юмрука ударих по красивото, злобно лице и дръпнах косата. Нисък търкалящ се смях ме оглуши. Стана ми лошо, смъртно лошо, паднах по гръб и обръщайки глава, повърнах кръвта на пода.
Отблъснах го от себе си върху камъните. Опитах се да се изправя, но гаденето отново се надигна в мен и аз отидох до ъгъла, сложих ръка на стената и от устата ми излезе още кръв. Някой се държеше за мен, стабилизирайки ме, и осъзнах, че това е Кирил. Но Мариус беше до мен, а дългите грациозни ръце на Севрейн проблясваха пред лицето ми. Тя сложи бяла носна кърпичка на устните ми. Болестта нямаше да премине.
Дали някога преди ми се беше случвало това – кръвта на кръвопиеца да ме разболява, сякаш беше отровна? Не можех да си спомня.
– Гундесант ще те унищожи – каза Бодуин.
– Млъкни, проклет демоне – каза Кирил и ритна силно скованото в желязо тяло, като го преобърна отпред.
– Вкарайте го в килията – каза Мариус.
– Защо просто не го прекратиш тук и сега? – Попита Сет. Гласът му беше тих както преди, но изглеждаше изпълнен с отвращение, каквото изпитвах и аз.
– Не. Имам идея за това – каза Мариус. – Няма смисъл да пропиляваме смъртта му?
– Да пропиляваш смъртта му? – Попитах. Облегнах се назад към стената. – Какво имаш предвид?
– Точно това, което казах. Слънцето изгрява. Нека засега го вкараме в подземието.
Кирил събра желязната намотка, върна я около врата на затворника и я затегна, докато затворникът не започна да се задушава, след което го пренесе през вратата, която се отваряше към извитото каменно стълбище, водещо към заградените килии долу.
Гледах Мариус, опитвах се да възвърна равновесието си, опитвах се да накарам болестта да изчезне. Чух силното тракане на решетъчна порта, която се отвори и захлопна, и скърцането на ключа в ключалката.
Кирил донесе стария ключодържател до мен. Погледнах го за момент с отвращение, а после го взех.
– Аз ще бъда пазител на тези ключове – каза Грегъри, – освен ако не предпочиташ.
– Не, ти ги вземи – казах аз.
– Удовлетворен ли си, Лестат, че му дадохме изпитание? – Попита Грегъри.
– Да – казах аз. – Освен това той никога не е искал съдебен процес, нали? – Тази болест не се беше отпуснала. Протегнах ръка към Кирил. – Нещо не е наред с мен… – Имаше още нещо, което исках да кажа по този въпрос за съдебния процес. Бунтовникът не признаваше правомощията ни да го изправим пред съда. Но не можех да мисля за болестта. Какво бе имал предвид Мариус с тези странни думи: „няма смисъл да пропилявам смъртта му“?
– А, просто той те е проклел, когато си пил от него – каза Кирил. – Хайде, да вървим.
И всички излязохме от подземието. Беше ми станало студено. Болестта ме напускаше заради изтръпването на зората. Кирил почти ме отнесе в личната ми килия и ме постави на мраморната полица, където често спях до ковчега.
Легнах, защото не можех да се въздържа да не го направя, а Кирил събра краката ми върху мраморното легло.
– Спиш, шефе – каза той. – Никой няма да те убие. Ако Гундесант беше жив, щеше да ти намери спътник за душата си.

Назад към част 8                                                         Напред към част 10

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!