КАК ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ В САЙТА

Здравейте! Тук ще намерите пълна информация, как да се ориентирате в сайта!

Най-отгоре на страницта пише „Фантастичният свят на книгите„, след това „За нас„, „Преведени книги„, „Книги в превод„, „Лично творчество„.

 

!!! НОВО !!!

Вече разполагаме с отделна секция „Руско творчество“!
Всички преводи на руски автори, ще бъдат само за ОНЛАЙН ЧЕТЕНЕ!

 

Всеки ден се качва по една част от всяка книга от текущите преводи в менюто „Книги в превод„.
Книгите не са организирани по автори! Най-новите започнати преводи са в началото, и със скролване надолу се намират всички текущи книги в превод.
Има корица, заглавие на книгата и автора. Изброени са всички качени части.

           

Всяка част има най отдолу пряк път „Назад към част…“ и „Напред към част…“. Така може да преминавате направо към следващата част, или да се върнете на предишната.

Когато една книга е преведена и качена се премества в „Преведени книги„.
Когато книгата вече е в „Преведени книги„, се започва оформянето на файла, това отнема време! Всеки, който е свалял наши книги и ги е прочел знае.
За да се отделят различните жанрове, оформихме „Преведени книги“ с три подменюта – Фентъзи и фантастика, Любовни романи, Еротика.
В съответствие с това в какъв жанр са произведенията на авторите, които превеждаме, книгите или поредиците се разделят по жанрове.

Бека Фицпатрик – Фентъзи и Фантастика, Аби Глайнс – Любовни романи и т.н.

В отделните жанрове, авторите са подредени по азбучен ред!
Когато има повече от една преведена книга, на пример С.Л. Дженингс – Тъмна светлина, се започва книга 1, книга 2 и така докато свърши поредицата.
Когато има повече от 1 преведени поредици, (С.Л. Дженингс) те отново са разделени под името на съответната поредица (Седемте грешника и Тъмна светлина).

В графата „Лично творчество„, публикуваме произведения на автори, които сами са се свързали с нас и са изявили желания да публикуваме творбите им.

Има директен достъп до „Форума„, както и може да се върнете в началната страница направо от „Форума„.

Ако имате някакви въпроси, може да ни пишете на имейлите за връзка, в страницата ни във фейсбук, във форума към сайта, дори в самия сайт има полета за коментари и информация за връзка с екипа.

С удоволствие ще отговорим на всички въпроси!

ПРЕДСТОИ ДА ПРЕВЕДЕМ

Тук също ще намерите информация относно плануваните преводи (също като във форума ни и страницата ни във Фейсбук 🙂 )

1. Каролин ПекъмЗодиакална академия“ Книга 9 

 

След проведената втора анкета, избрахте следната последователност на следните автори и поредици, които да завършим

1. Брент Уийкс – Светлоносеца

* Остават Книгите 4 и 5

2. Майкъл Дж. Съливан – Хрониките на Ририя

* Остават Книгите 3,4,5 и 6

За книгите на Бренет Уийкс и Майкъл Дж. Съливан, не можем да се ангажираме със срокове и няма да обещаем, че скоро ще бъдат превеждани и ще се започне тяхното качване!!!
Книгите особено на Уийкс, са много тежки и със специфична терминология, която трябва много внимателно да се следи!

НОВО: Към момента се спират „опитите“ за превод на поредиците на Брент Уикс и Майкъл Дж. Съливан, за да стане текста годен за четене, поредиците трябва да се започнат от самото начало! Към момента нямаме тази възможност!

Също така плануваме и превода на:

 Даринда Джоунс – Чарли Дейвидсън

* Прилежащите към серията новели

Налини Синг – Ловец на Гилдията

* Книгите 3-14 и прилежащите новели.

Зодиакална академия – Прокълнати съдби – Книга 5 – Част 61

ТОРИ

Силни ръце хванаха горната част на ръцете ми и ме разтърсиха, докато не разнесох сенките от очите си.
Стоях на покрива на висока кула на върха на имението Акрукс, топлият вятър галеше косата ми, а звездите блестяха ярко над мен.
– Готова ли си да започнеш работа, Роксаня? – Лайънъл мъркаше, докато ме гледаше в очите, а аз въздъхнах, докато му отвръщах с поглед. Нещо в него ме караше да се чувствам като негова принадлежност.
– Каква работа? – Попитах, а на челото ми се появи бръчка, докато сенките се плъзгаха около мен, целуваха кожата ми и шепнеха сладки неща в ушите ми. Бяха гладни… толкова гладни.
– Искаш ли да ми угодиш? – Попита Лайънъл, а ръката му се премести, за да хване брадичката ми, докато ме принуждаваше да задържа погледа му.
Очите му бяха тъмнозелени като на Дракона му и приковаха цялото ми внимание, докато се взирах в дълбините им и ловях в тях сенките му, чудейки се дали няма да изгреят и за мен. Беше облякъл чифт сиви панталони, бяло поло и кафяви мокасини, които предполагах, че е оставил тук за завръщането си.
– Да – издишах, докато сърцето ми биеше по-силно. Наистина исках да му угодя. Исках това повече от… всичко.
– Добро момиче. – Той избута лицето ми от хватката си, като ме отблъсна с една крачка назад, докато се обръщаше и влизаше вътре, а Клара подскачаше напред, за да вземе ръката му в своята.
Устните ми се свиха, докато ги гледах как слизат по извитото стълбище, а аз останах да ги следвам.
Спуснахме се надолу. Надолу, надолу и надолу. Докато не оставихме цялата лятна топлина и не влязохме в коридор доста под имението, където беше също толкова студено, колкото и празното пространство в сърцето ми.
Лайънъл водеше през дълъг каменен коридор, като запалваше свещници с огнената си магия.
Клара държеше ръката му, като я люлееше напред-назад, а погледът ми се стесни в точката на контакт между тях, докато сенките се въртяха в мен.
– Защо? – Изригнах, когато вече не можех да издържам.
– Защото съм фаворитка – изсъска Клара и стрелна поглед през рамо, което ме накара да изръмжа.
Лайънъл цъкна, докато се движеше, за да отвори една тежка дървена врата, и аз ги последвах вътре. Той дръпна Клара настрани, за да мога да разгледам огромната каменна камера. В центъра ѝ имаше стол с дебели кожени ремъци на ръцете и краката. Вляво покрай стената висеше редица куки, ножове и други уреди за мъчения, а вдясно имаше резервоар със студена вода.
– Искаш ли да бъдеш фаворитката, Роксаня? – Мъркаше Лайънъл, докато пускаше ръката на Клара и правеше крачка към мен.
Сенките се разместиха в мен, болезнено желаейки да усетя това с неотложност, която не можех да проумея.
– Да – издишах, седнах на стола и зачаках, докато той ме пристегне.
– Тогава ми кажи кого обичаш. – Той се отдалечи от мен, докато аз се мръщех на въпроса, а сенките бяха диви и кипяха под кожата ми.
Затворих очи, докато се опитвах да отговоря, търсейки в дълбоката бездна на нищото в себе си, докато не улових проблясък на нещо, което бях изгубила.
– Момиче със синя коса – въздъхнах, докато ехото на спомените се раздвижваше в сърцето ми. – И един мъж с тъмна душа.
Нещо се заби в корема ми и електрическата струя болка, която премина през тялото ми, ме разби на милион парчета, докато агонията владееше плътта ми, а сенките се надигаха гладно, за да пируват с нея.
Изстенах от удоволствие, докато мъчението се задържаше в тялото ми, а погледът ми се замъгли, тъй като сенките забулиха очите ми за миг.
Отпуснах се напред на стола, задъхвайки се, докато сърцето ми се разтуптяваше, а блаженството в крайниците ми заплашваше да ме погуби, докато се къпех в чистата сила на сенките. Това беше толкова много болка и толкова много удоволствие. Не знаех дали крещях от агония, или от екстаз.
– Грешен отговор, Роксаня – изръмжа Лайънъл, като се премести да застане пред мен, а погледът ми попадна на скъпите му мокасини, докато се опитвах да си поема дъх. – Кого обичаш?
Бавно наклоних глава назад, погледът ми се движеше по всеки сантиметър от него, докато най-накрая срещнах очите му и бездънните дълбини, които ме очакваха в тях.
Марката на Овена на ръката ми изгаряше от нуждата да бъда по-близо до него и аз хлипах, когато сенките ми позволиха да усетя тази болка за миг, преди да я погребат отново. Но това беше достатъчно, за да ми даде отговор.
– Теб – издишах аз, докато го гледах нагоре, а тъмнината в очите му разцъфтя като сенките в душата ми. – Само теб.

_________________________________

Назад към част 60

Зодиакална академия – Прокълнати съдби – Книга 5 – Част 60

ДАРСИ

Преди да успея да направя каквото и да било, за да спася сестра си, Лайънъл се превърна в огромния си зелен дракон, събори тавана и сграбчи Тори и Клара в ноктите си.
Изкрещях, когато светът буквално се срути около нас, и нямах сили да се предпазя, а в сърцето ми биеше отчаяна, разкъсана мелодия, докато се опитвах да тичам след сестра си.
Дариус се затича към мен сред падащия покрив и ми трябваше миг, за да осъзная, че Макс и Сет ни предпазват, докато цялата къща се срутва.
Стените се сгромолясаха около нас и сърцето ми се сгромоляса заедно с тях, докато Лайънъл отвличаше сестра ми, а заедно с нея сякаш открадваше и цялата надежда. Бяхме погребани под тонове отломки и се спусна мрак, докато бяхме хванати в безопасен балон.
Обърнах ръце към покрива, гледайки към Наследниците.
– Отворете горната част на щита, аз ще взривя отломките – поисках и те направиха, каквото казах, доверявайки ми се, докато отваряха щита достатъчно, за да може въздушната ми магия да пробие дупка в отломките. Не изгубих и секунда, хвърлих въздух под себе си, за да се изстрелям на счупения покрив, а Дариус беше изхвърлен след мен от някой от останалите.
– Дарси – изръмжа той, но аз го пренебрегнах, изправих се на крака и се втурнах нагоре по разбитите парчета от покрива, като търсех небето, агонията, която ме заля заради загубата на Тори в сенките и лапите на Лайънъл.
Моля те, върни се. Не мога да понеса да бъда без теб.
Дариус остана до мен, докато се изкачвах по тухлите и хоросана, а наследниците забързаха плътно зад нас, когато се добрахме до върха на развалините. Нимфите си проправяха път нагоре по отломките към нас, но на мен не ми пукаше. Не откъсвах поглед от небето, докато най-накрая забелязах Лайънъл в далечината – тъмнозелената му форма беше почти замаскирана на фона на нощното небе.
Стиснах зъби, докато се опитвах да изтласкам крилата от тялото си, борейки се срещу потискането на ордена, въпреки че беше безполезно. Но трябваше да върна Тори. Не можех просто да я изоставя на тази съдба.
Дариус хвана ръката ми с ръмжене.
– Трябва да се върнем в академията, обещах да те защитя.
– Майната ти, пусни ме – изръмжах, докато Макс, Сет и Кейлъб образуваха триъгълник около нас, изстрелвайки магия към нимфите, за да ги задържат.
– Разбих защитите около къщата, така че можем да се измъкнем със звезден прах оттук – обади се Макс.
Дариус извади от джоба си торбичка със звезден прах и аз се опитах да я изтръгна от ръцете му, отчаяно желаейки да тръгна след нея, но той я държеше извън обсега си.
Заведи ни в имението „Акрукс“ – поисках аз, като драснах с нокти по ръката му и почти му пуснах кръв. Сърцето ми беше разбито, цяла половина от него беше изтръгната и взета, когато тя се беше жертвала за нас, без да ми даде никакъв избор. Но аз отказах да го приема.
– Не можем да се борим с него по този начин. Трябва да се прегрупираме. А аз обещах да те пазя, затова те връщам в Зодиак – изръмжа Дариус, придърпвайки ме към себе си, докато сълзите прогаряха горещи пътеки по бузите ми.
– Това не е твой избор! – Изкрещях, бутайки го в гърдите, докато той се мъчеше да се задържи върху мен и едновременно с това да се опита да отвори торбичката със звезден прах.
– Трябва да тръгваме, по дяволите – изръмжа Кейлъб, завъртя се и му изтръгна звездния прах.
– Не! – Изкрещях, опитвайки се да се освободя, когато той подхвърли шепа във въздуха и ние бяхме изтръгнати в галактика от звезди, сърцето ми се разби, чувствайки се толкова фрагментирано, колкото и вселената, разпръскваща се около мен на парченца светлина. Но парчетата от сърцето ми не светеха, те бяха тъмни, назъбени и пълни с болка.
Краката ми удариха земята и Дариус ме придърпа към гърдите си, ръцете му ме смазаха в свирепа прегръдка, когато се приземихме отвъд оградата, ограждаща кампуса. И аз най-накрая се предадох, разпадайки се в ръцете му.
– Можем да се отправим към Дупката, ще съставим план – прошепна Сет, прокарвайки ръка по гърба ми, докато сълзите ми се стичаха свободно. За сестра ми, за Диего. За всичко, което бях загубила.
Болеше ме за Орион с всяка част от същността ми, исках да изпълзя в прегръдките му и да потърся утехата на думите му. Той щеше да знае какво да направи. Щеше да намери начин да поправи това. Но него го нямаше. Беше ме отрязал от живота си, а сега и Тори си беше отишла и не ми се струваше, че мога да се справя със загубата и на двамата. Беше твърде тежко да се понесе.
– Не мога просто да я оставя с него – изсъсках, опитвайки се да се съвзема, докато в крайниците ми нахлуваше неистова енергия. Измъкнах се от ръцете на Дариус, избърсвайки сълзите си, като исках сърцето ми да се превърне в желязо, имайки нужда да се съсредоточа. Да се боря.
– Няма да я оставим – съгласи се Дариус яростно. – Ще съборя света заради нея, но не можем да спечелим тази вечер.
Мразех да приема тези думи, но знаех, че той няма да ги каже, ако не е абсолютно вярно. Всички бяхме уморени, отслабени и нямахме представа какъв ще бъде следващият ход на Лайънъл.
Но аз трябваше да я спася. Аз щях да я спася. Дори да ми струваше всяка разбита частица от душата ми, за да го направя.
– Това не е свършило – изръмжах, когато наследниците се събраха около мен в кръг. Погледнах между тях, открих устойчивост в очите им, кимванията им ми обещаваха, че и те ще се борят за нея. Последен срещнах тъмночерния поглед на Дариус и той сведе глава.
Хванах брадичката му и я дръпнах нагоре, така че да ме погледне в очите.
– Не се отказвай от нея.
– Никога – закле се той с злобно ръмжене, което обещаваше кръвопролитие. – Но се страхувам, че баща ми ще заеме трона, Дарси. И нищо не можем да направим, за да го спрем сега, когато има нея.
Преглътнах острата буца, която се вряза в гърлото ми, докато стисках челюстта си.
– Тогава ще дадем клетва. Точно тук. Че ще намерим Имперската звезда преди него. Това е единственият шанс, който имаме срещу него.
Протегнах ръка, чудейки се дали наистина ще го направят, но всички те се придвижиха напред без колебание, поставяйки ръцете си върху моите.
– Заклевам се в звездите, че ще намерим Имперската звезда преди Лайънъл да го направи – издишах аз. – Без значение какво ще е необходимо.
Всички те заговориха в унисон, а плясъкът на магията свърза и петимата ни в едно звездно обещание, което отекна във вселената. „Без значение какво ще е необходимо.“

Назад към част 59                                                           Напред към част 61

 

 

Зодиакална академия – Прокълнати съдби – Книга 5 – Част 59

ТОРИ

Дариус ме гледаше така, сякаш целият свят току-що се беше сринал и ме беше изтръгнал от ръцете му.
Той се изправи внезапно, вдигна ме от скута си и ме изправи на крака, като ме избута зад себе си и оголи зъби на баща си и Клара.
– Кажи си цената. Всичко, което искаш, за да отмениш това – изръмжа той, а едната му ръка остана притисната около китката ми, сякаш смяташе, че ако успее да ме задържи, нищо от това няма да се случи наистина.
Клара избухна в смях, пляскайки с ръце, сякаш всичко това беше някаква игра.
– Не виждаш ли, Дариус? – Попита тя. – Това е перфектно. Сега всички сме едно голямо, щастливо семейство. Можем да се върнем към това да се обичаме и да се грижим татко да е щастлив. Може би той дори ще ти позволи да я споделяш понякога?
Прегръдката на Дариус върху мен се затегна и той изръмжа, отмятайки рамене назад, сякаш му се искаше да сложи край на тази битка, докато не знаеше как да го направи сега.
Нямаше начин да го направи, без да се наложи да мине през мен. Когато беше нападнал Лайънъл, дори не бях осъзнала, че се движа, преди да скоча пред него, и дори мисълта, че Дариус го атакува сега, изпълваше главата ми с мисли как да го обезвредя. Но това беше толкова прецакано, защото нещото, което исках най-много на този свят, беше Лайънъл да е мъртъв… нали?
– Кажи ми цената си – поиска яростно Дариус, а устните на Лайънъл се повдигнаха в усмивка, от която по гръбнака ми преминаха тръпки на страх.
– Това не са преговори, момче – каза той. – Сега тя принадлежи на мен.
– Дръж шибаните си ръце далеч от нея – изръмжа Дариус и аз протегнах пръсти около ръката му, докосвайки следата от Целувката на Феникса, която му бях дал, докато той продължаваше да държи другата ми китка.
– Не вярвам в съдбата – изсъсках аз. – Нито в съдбата, нито в богове, божества, демони или дори в шибани гущери, които избират живота ми вместо мен. Така че можеш да ме вържеш за себе си, да ме прокълнеш или да ме заловиш, но никога няма да бъда твоя или на някой друг, освен ако аз не го избера.
– О, мисля, че ще го избереш – промърмори Лайънъл и дълбокото ръмжене на гласа му беше някак… успокояващо. Какво, по дяволите? – Връзката на Пазителя прави нещо повече от това да те кара да ме защитаваш. Тя ще те накара и да ме желаеш.
– Ще те накара да го обичаш както трябва – добави Клара, подскачайки на място на краката си.
– Никога – заклех се аз.
– Каква е цената ти?! – Изкрещя Дариус и усетих как трепери там, където се държахме един друг, а трептенията по кожата му накараха и мен да потреперя. Беше ярост и страх и нещо много по-лошо, защото ужасеният поглед в очите му казваше, че наистина не вярва, че това може да бъде отменено. Беше го преживял. Той знаеше.
– Ела с мен, Роксаня – заповяда Лайънъл и подръпна брадичката си като надут задник, какъвто беше.
Шибаният ми крак се премести, тъй като някаква неразпознаваема част от мен изпитваше болка да направи точно това. Да отида при него, да се уверя, че е добре, да протегна ръка и да го докосна и…
Какво, по дяволите, е направил с мен??
Вратата се отвори и ние се завъртяхме, а Дарси, Кейлъб, Сет и Макс на практика се втурнаха вътре.
Сърцето ми подскочи, когато ги видях тук, а свирепите им изражения и решителните им пози ми казваха категорично, че са дошли за мен.
През целия си живот бях имала само един човек, на когото можех да се доверя с такава лоялност. И като я видях заобиколена от момчета, които доскоро смятах за свои врагове, в душата ми пламна нещо, за което дори не знаех, че ме е боляло.
– Превъзхождаме по численост – изръмжа Дарси и очите ѝ се спряха на Лайънъл, докато пламъци покриваха юмруците ѝ. – Така че просто остави сестра ми да си тръгне.
– Мисля, че забравяш как се бият феите, Гуендалина – засмя се Лайънъл. – Но ако смяташ, че можеш да се справиш с мен сама, тогава не се притеснявай да опиташ. В противен случай ще взема и двете ви с мен.
Дарси вдигна ръце и хвърли пламъците, които държеше, към него с вик на гняв.
Страхът ме връхлетя и аз скочих напред с вик на паника, размахвайки ръце нагоре, като се изтръгнах от хватката на Дариус и хвърлих щит, за да защитя Лайънъл. Огнената топка ме удари в гърдите, тъй като не успях да се защитя, и Дарси извика, докато бях повалена на земята от взрива.
Лайънъл дори не помръдна, устните му потрепваха от забавление, сякаш се забавляваше по най-добрия начин в шибания си живот. Клара беше хвърлила река от сенки между нас и останалите, за да предпази него, и ние бяхме на практика откъснати от тях, докато той продължаваше да се извисява в центъра на стаята.
– Не трябваше да го правиш – изсъска Клара зад гърба ми, докато Дарси ме зяпаше объркано.
– Какво става, Тор? – Попита тя, а погледът ѝ се рееше между всички нас, докато болката стягаше гърдите ми, сякаш бяха притиснати в клещи.
Преди да успея да отговоря, сенките в мен оживяха и крайниците ми бяха залети с тъмна енергия, докато се изправях на крака и се придвижвах, за да застана пред Лайънъл и Клара. Адреналинът заля вените ми, докато се опитвах да разбера какво, по дяволите, се случва с мен, а Дариус се премести на моя страна, също контролиран от сенките.
– Да ги убием ли? – Попита със захаросан глас Клара.
– Имам нужда от близначките – каза твърдо Лайънъл.
– Не и тази – въздъхна разочаровано Клара и посочи Дарси. – Сенките са я напуснали.
Устните ми се разтвориха, докато се опитвах да разбера дали това може да е вярно, а погледът, който Дарси ми хвърляше, говореше, че е така.
– Тогава предполагам, че нямаме нужда от никого от тях – бавно се съгласи Лайънъл. – А и унищожаването на наследниците на другите места в Съвета само ще направи моето възкачване по-гладко…
Клара се захили развълнувано и аз усетих как сенките се разрастват в мен, докато се движат, за да покрият тялото ми, и пламват в дланите ми.
Вдигнах ръцете си, без да искам, и Дариус направи същото до мен. Сенките избухнаха от нас толкова внезапно, че откраднаха дъха ми, суровата им сила ме разкъса като ураган и запрати през стаята с повече енергия, отколкото някога бях усещала.
Дарси, Сет и Макс хвърлиха най-мощните си въздушни щитове, за да предпазят четиримата, и когато сенките се сблъскаха с тях, се чу звучен бум, който събори и четиримата от краката им.
Един писък привлече вниманието ми към дупката в стената и аз изтръпнах, когато забелязах движение навън, като почти си помислих, че самите дървета се местят, преди да осъзная какво е това. На другия край на терена, подчертан от светлината на звездите, цял куп нимфи се приближаваха насам.
– Боже мой – въздъхна Кейлъб, като също погледна навън, а всички останали гледаха с ужас.
Нито Лайънъл, нито Клара изглеждаха поне малко притеснени и това може би беше най-ужасяващата част от всичко.
Ръцете ми отново се вдигнаха, когато Клара се засмя в хор и страхът ме погълна, когато погледнах Дарси, която се седеше изправена, докато се опитваше да се подготви за следващата атака.
– Можеш да се пребориш с него, Тори – можеш и да се освободиш! – Изкрещя тя и аз се борих с всичко, което имах, за да направя точно това, но с моя Феникс, който все още спеше дълбоко в мен благодарение на газа за потискане на реда, дори не знаех откъде да започна.
Силата отново се натрупваше в ръцете ми, дори по-силна от последния път, а Дариус проклинаше до мен, докато се опитваше също да се пребори със сенките. Но това не беше от полза, те само се засилваха и всеки момент щях да бъда принудена да ги пусна върху Дарси и приятелите ми…
– Чакай – изпъшках отчаяно, чудейки се дали има и най-малък шанс да успея да се договоря с един луд човек. – Искаш ме, нали? Искаш да се предам на сенките и да ти дам кръвта си? Ще го направя. Всичко. Каквото поискаш. Просто пусни сестра ми да си отиде. Пусни ги всички.
– Тори, не! – Изкрещя Дарси и Сет я сграбчи, когато тя се опита да се хвърли към мен въпреки реката от сенки, която ни разделяше.
– Само през трупа ми – изръмжа Дариус яростно до мен, но не можеше да помръдне повече от мен.
Ръцете ми трепереха, докато сенките се навиваха около тях, но се страхувах много повече от това, което щяха да направят с Дарси и наследниците, отколкото от всичко, което можеше да ми се случи.
Зад гърба ми прозвучаха стъпки и аз потръпнах, когато ръката на Лайънъл се плъзна по рамото ми, макар че не можех да кажа дали от отблъскване или от удоволствие и това беше почти най-ужасяващото нещо в тази връзка, която сега имах с него.
– Кажи сбогом на сестра си – издиша той, устните му се допряха до ухото ми и ме накараха отново да потреперя.
– И Дариус – измърморих аз. – С всички тях. Остави ги всички да си отидат. Тогава ще направя каквото искаш.
– Ако ти отиваш с него, аз също ще дойда – изръмжа Дариус.
– И в двата случая той ще се върне в имението, за да те намери – издекламира Лайънъл, но аз го игнорирах.
– Имаме ли уговорка? – Поисках.
Настъпи пауза, в която до нас достигаше само звукът на множеството нимфи, приближаващи се все повече към къщата, и страхът от пристигането им накара цялото ми тяло да изтръпне.
– В момента, в който се отдадеш на сенките, ние тримата ще си тръгнем – съгласи се Лайънъл, като ме изгледа жадно. – Тик-так.
Клара отпусна хватката си върху сенките ми и аз се запътих напред, тъй като Дариус все още беше замръзнал в прегръдката ѝ.
Дарси започна да ми крещи, молейки ме да размисля, кълнейки се да се боря и да победя, но с идването на нимфите знаех, че няма как да направя избор. Лайънъл и Клара нямаше да ме оставят да си тръгна, а и нямаше повече време за борба. Трябваше да се измъкна оттук, преди да пристигне онази армия, иначе щях да я загубя, а дори мисълта за това ме караше да се разпадам.
Единствено стената от сенки, която Клара беше изградила между нас, я държеше далеч от мен и знаех, че на нейно място щях да направя същото. Но това беше единственият начин.
Обърнах се към Дариус с надигащи се гърди и сълзи, плуващи в очите ми, докато той ме гледаше така, сякаш изтръгвах сърцето му, правейки това. Но нямах избор. Бих направила всичко заради любовта към сестра си. И щях да направя всичко, за да защитя и него.
– Трябва да изведеш Дарси оттук – изисках аз. – Ако си имал предвид всичко, което ми каза, ако изобщо чувстваш нещо от това, ще се увериш, че тя е в безопасност.
– Недей да правиш това – умоляваше той и сърцето ми се сви от мъка, докато усещах болката, която му причинявах, отстъпвайки пред баща му.
Наведох се напред, скъсявайки разстоянието между нас, и допирът на устните му до моите беше агония, различна от всичко, което някога съм познавала, защото знаех какво е тя. Каква трябваше да бъде. Беше сбогом.
– Моля те – издишах, отказвайки да отворя очи, когато се отдръпнах и топлината му се изгуби за мен.
– Рокси – изръмжа той и суровата агония на тази единствена дума беше достатъчна, за да ме удави.
– Сега – изръмжа Лайънъл и аз се принудих да се обърна от Дариус, докато сърцето ми отново се разбиваше за него.
Погледът ми се закова в този на Дарси, докато пусках сенките, защото бях слаба. Не можех да се изправя сама срещу тази тъмнина. Не бях сигурна какво изобщо имах, ако нямах нея.
Сълзите се стичаха по бузите ѝ, докато Сет я задържаше и тя гледаше как потъвам в мрака.
Не можех да преброя колко пъти бях изкушена от обещанието за забрава, което ми предлагаха сенките през последните няколко месеца, но тя винаги беше причината да ги отблъсквам. Беше жесток обрат на съдбата, че сега тя беше причината и аз да им се поддам.
Но докато агонията на тази истина ме заливаше, сенките се надигнаха, за да я поискат. За да си присвоят цялата болка, мъка и скръб в мен и да ги отнесат, сякаш нищо от това никога не е имало значение.
Сенките се издигнаха и ме заляха като прилив, който се втурна във вените ми по най-възторжен начин. Те пробягваха под плътта ми и ме огряваха с толкова силно удоволствие, че забравих всичко останало, за да им служа. Те бяха екстаз, възторг, блаженство и еуфория и ме освободиха от всичките ми демони. Вече нямаше болка или мъка, скръб или отчаяние. Само най-тъмните части от мен, които жадуваха за поквара и процъфтяваха в греха. Позволих им да ме вземат с усмивка на лицето и стон, излязъл от устните ми, когато най-накрая поканих мрака да влезе.
Беше облекчение да се предам най-накрая. Вече нямаше болка, съжаление или мъка.
Само сила.
А аз бях повече от готова да поискам своя дял от нея.

Назад към част 58                                                           Напред към част 60

 

 

 

Зодиакална академия – Прокълнати съдби – Книга 5 – Част 58

ДАРИУС

Хватката ми се затегна около гърлото на баща ми и аз изръмжах срещу него, когато силата в мускулите му започна да се отпуска под мен. Очите му се разшириха от ужас, когато погледна в очите на чудовището, което беше създал, и осъзна, че ме е изградил твърде старателно по свой образ и подобие.
Беше прекарал живота си в преследване на властта с неутолима жажда и ме беше обучил в изкуството да правя същото. Но в своето високомерие беше забравил едно важно нещо. Феята, която стоеше между мен и моята сила, беше той.
Ботушите му заскърцаха по дъските на пода и дори топлината под дланите му започна да избледнява, докато смъртта се приближаваше към него, а аз се изпълних с лекота при мисълта за нея. Живот без неговата сянка, която хвърляше мрак върху всичко хубаво, което някога съм имал. Ксавие можеше да бъде свободен. Майката също. Рокси и сестра ѝ щяха да бъдат в безопасност. Щях да имам силата да измъкна Ланс от затвора. Щях да имам властта да правя всичко, което ми хрумне.
И бях повече от готов да купя тази власт с неговата кръв.
Изръмжах, докато изстисквах живота от него. За Ксавие. За Ланс. За майка. Рокси. И за мен.
– Татко! – Ужасеният писък на Клара се чу миг преди да се сблъска с мен, използвайки цялата сила на Ордена си, за да ме събори от баща ми, преди да успея да довърша работата.
– Не! – Изръмжах, докато Рокси ми крещеше да внимавам.
Скочих на крака, хвърляйки ледено острие в дланта си, докато тичах към него, за да довърша започнатото. Преди да успея да направя повече от една крачка, Клара се изпречи на пътя ми, вдигна ръка, докато ми се усмихваше, и аз се стреснах, докато сенките в мен се разпространиха под плътта ми и поеха контрол над крайниците ми.
– Непослушно момче – каза Клара и ми размаха пръст, сякаш бях дете, докато аз се борех срещу властта ѝ над сенките в мен с всичко, което притежавах. Леденото острие падна от ръката ми, където започна да се топи в локва от нищо на пода заедно с всичките ми надежди и мечти.
Бащата се претърколи с ръмжене на ярост, изтласквайки се на колене, докато вдигаше ръка към гърлото си, за да излекува щетите, които му бях нанесла.
– Какво стана с това да се биеш като фея, ти, шибан страхливец! – Изръмжах, докато се борех срещу магията на Клара.
Бях толкова близо, толкова шибано близо до това да го довърша, да унищожа наследството му от терор и да си върна живота от него.
– Би трябвало вече да знаеш, Дариус – изсъска бащата, докато продължаваше да се лекува. – Че победата е да използваш всички предимства, които имаш. А моят Пазител е предимство, с което просто не можеш да се мериш.
– Бедният татко – изръмжа Клара, като падна пред него на колене, а в очите ѝ се появиха сълзи, докато тя галеше бузите му с ръце. – Аз не бях тук, когато ти се нуждаеше от мен. Аз съм лошо, лошо момиче…
Баща ми я игнорира, докато тя се премести по-близо до него и започна да ближе кръвта от бузата му.
– Предложих ти света, момче – изръмжа той към мен. – И какво избра ти? Едно момиче, което заплашва всичко, което някога си познавал. Чийто баща беше дивак, който едва не унищожи кралството ни. Която разби сърцето ти толкова лесно, колкото и дишането.
– Светът без нея не означава нищо за мен – изплюх го, а погледът ми се плъзна към Рокси, която ме наблюдаваше от масата, а широките ѝ очи проблясваха от страх за мен.
– Така ли е? – Бащата се изправи толкова внезапно, че блъсна Клара по задник, а тя изхлипа, докато се изправяше зад него.
– Какво ще правим, кралю мой? – Прошепна тя развълнувано, докато прекосяваха стаята към Рокси, а сърцето ми се разтуптя от паника.
– Недей – издишах, без да мога да скрия ужаса в гласа си, докато баща ми протягаше ръка, за да докосне бузата ѝ, където беше изгорил А в кожата ѝ.
Не можех да понасям да гледам това, което ѝ беше направил. Вината, която изпитвах за това, че член на моето семейство е отговорен за толкова много от болката и страданието ѝ, ме изяждаше отвътре.
Рокси само стисна челюст и зачака, отказвайки да пропусне и една дума в знак на протест срещу всичко, което той планираше.
– Какво ще ти е нужно, за да убиеш това момиче, Дариус? – Попита ме Баща ми с опасен глас.
– Нищо – отвърнах веднага. – Аз ще умра пръв.
В очите на бащата проблесна триумф при тези мои думи, а пулсът ми заби панически, докато се опитвах да разбера защо. Каква възможна причина би могъл да има, за да се радва на чувствата ми към момиче, което може да разруши всичко за него?
Той премести ръката си върху бузата на Рокси и тя се пребори с потрепването, когато той проследи с показалеца си кървавите рани по лицето ѝ. Очите ми се разшириха в объркване, когато под дланта му светна зелена светлина и бавно всяка рана и изгаряне по тялото ѝ заздравяха, докато тя отново остана цяла, задъхана на масата, докато дърпаше пламтящите въжета, които я връзваха.
– Надявам се, че не очакваш да ти благодаря – изсъска тя, отдръпвайки лицето си от него, когато той я погледна надолу, сякаш беше нещо, което искаше да погълне.
– Просто я пусни – помолих аз. Никога през живота си не бях молила този човек за нищо, но заради нея щях да го направя. Беше ми все едно. Никоя цена не беше твърде висока, никоя жертва не беше твърде голяма. Ще се оженя за Милдред, ще следвам заповедите ти, ще работя всеки ден, за да бъда наследникът, който искаш. Само я остави на мира.
– Това и ще направиш – изръмжа баща ми.
Той заобиколи масата, протегна ръка, за да хване ръката на Рокси в своята, и се усмихна по начин, който ме накара да изпитам паника.
Погледът на Рокси се срещна с моя и тя прехапа долната си устна, докато в погледа ѝ трептеше страх.
– Роксаня Вега – изръмжа баща ми и я погледна надолу, а на устните му се появи тъмна усмивка. – Ще пазиш живота ми в ущърб на собствения си живот. Нищо никога няма да бъде по-важно за теб от това…
– Не – изпъшках, когато думите от миналото ми отекнаха над мен. Думите, които той беше изрекъл, когато принуди Ланс да изостави живота, за който беше работил толкова упорито, и му открадна всичко. – Моля те. Недей да и причиняваш това!- Борех се срещу хватката на Клара върху мен с всички сили, паниката ме заслепи, докато Рокси гледаше уплашено между мен и баща ми.
– Adiuro te usque in sempiternum (Заклевам те за винаги) – продължи той, очите му пламнаха от сила, когато произнесе древната магия, а Клара запляска развълнувано, когато верига от сила свърза ръката на Рокси с неговата. – Adiuro custodiet te milhi in filium.(Заклевам те, че ще ме пазиш с живота си.)
Рокси изтръпна, когато силата на магията му навлезе в тялото ѝ, нахлу в нея, промени я, обвърза я с мъжа, който ѝ я налагаше.
От устните ми се изтръгна рев, докато се борех със сенките с всички сили, но хватката им върху мен беше пълна и дивата усмивка на Клара само се засилваше, докато се опитвах да прекъсна контрола им.
– Adiuro te usque ad mortem!(Заклевам те дори до смърт) – Извика Баща ми и силата на магията му накара стените да потреперят, докато отекваше из стаята.
Рокси изкрещя, когато магията се впи в нея, а баща ми падна напред, подпирайки се над нея, докато се бореше срещу изгарянето на връзката, тъй като и тя беше установена.
Сърцето ми се разкъса заради нея, докато гледах как магията действа, а крайниците ми трепереха, тъй като бях принуден да бъда свидетел на тази пародия.
Рокси стисна ръката на баща ми, а гърбът ѝ се облегна на масата. Кълна се, че усещах как душата ми се разпада и изсъхва в мен, докато гледах как той и отнема живота.
Вълната на магията избледня между тях и баща ми пусна ръката ѝ, усмихвайки се мрачно, като погледна новата марка Близнаци на извивката на ръката си до символа Рак, който вече държеше за Клара.
Едва издържа да погледне знака на Овена върху кожата на Рокси, но тя го гледаше с такова ужасяващо отвращение на лицето, че беше ясно, че вече е осъзнала какво е направил.
Баща ми се отдръпна от нея, а очите му блестяха от триумф, докато гледаше директно към мен.
– Никога няма да ме победиш, Дариус – каза той с тих глас. – Но всеки път, когато се опиташ, ще я накарам да плати цената.
Клара изведнъж ме освободи от сенките и аз изревах, като се хвърлих към баща си, а между ръцете ми се надигна огнена буря, преди да я изстрелям към него с всяка капка магия, която ми беше останала.
Магията ми се разби във въздушния щит като вълна, която се разбива в скала.
Промъкнах се през дима, но преди да успея да го докосна, вместо това в мен се блъсна меко тяло.
Задъхах се, когато Рокси използва въздушната си магия, за да избие краката ми изпод мен, хващайки я за кръста и повличайки я заедно с мен, докато аз падах назад.
Очите ѝ се напълниха със сълзи, докато ме разпъваше, притискайки кинжал от лед към гърлото ми, като острието натискаше достатъчно силно, за да изкара капчица кръв от кожата ми.
– Не мога да ти позволя да го нараниш, Дариус – издиша тя и ужасът, който изпитваше при тази идея, беше ясен, когато погледът ѝ пламна от ярост и отчаяние, а всеки план, който някога съм имал за смъртта на баща ми, се срина около нас. – Сега аз съм неговият пазител. Първо ще трябва да ме убиеш.

Назад към част 57                                                         Напред към част 59

 

 

 

 

 

Зодиакална академия – Прокълнати съдби – Книга 5 – Част 57

ДАРСИ

Бях притиснала Макс до едно дърво, обвит в въжета от сенки, докато Клара ме принуждаваше да го вържа там. Стиснах зъби, ровейки в себе си за своя Феникс, докато се опитвах да го изкарам на повърхността на кожата си.
Моля те, моля те, ела при мен.
За миг огънят сякаш пламна в периферията ми, сенките отслабиха хватката си, преди да се раздуят още по-яростно, изпращайки ухапване от болка дълбоко под плътта ми.
– Стига! – Изкрещях и Клара ме обърна от Макс, оставяйки го вързан там, а дишането ми се изравни.
„Ела в мрака, какво ще ти струва, хубаво момиче? Не те ли нарани достатъчно загубата на брат ми? Знам, че го обичаш. Цялото това разбито сърце ще изчезне, ако просто се отдадеш на сенките – гласът на Клара изпълни главата ми и аз се опитах да го блокирам, докато сенките се промъкваха през гърдите ми, хранейки се с тъмните емоции, които се извиваха в мен. – Аз също го обичам.“
– Ти не го обичаш, ти го нараняваш – ти не си негова сестра, ти си чудовище! Предпочитам да страдам вечно заради него, отколкото да се отдам на теб! – Крещях, опитвайки се да я открия сред дърветата, но смехът ѝ сякаш идваше отвсякъде около мен.
Бях принудена да спра да вървя и главата ми се наклони надолу, показвайки ми острието, което беше наполовина заровено в земята.
– Не – изръмжах аз, а във вените ми разцъфна огън, докато тя се опитваше да ме накара да се навеждам, за да го взема. Успях да се съпротивлявам, дишането ми идваше накъсано, когато в черепа ми започна да се появява ослепителна болка. Но се въздържах да го вдигна.
Само още малко.
Трябва да спра това.
Сенките драскаха по вътрешността на тялото ми, вече не бяха приспивни и успокояващи, както обикновено. Бяха остро оръжие, което Клара използваше срещу мен. Но предпочитах да се изправя пред гнева ѝ, отколкото да ѝ позволя да ме използва срещу Наследниците. Не можех да ги нараня.
Гласът ѝ отново изпълни главата ми и ми се искаше да го изтръгна с нокти и да го прогоня завинаги.
„Просто отиди в сенките, остави ги да те отведат. Аз ще се грижа за теб, Дарси.“
– Върви по дяволите! – Изкрещях, но мракът се изви в мен, отново заглуши устойчивостта ми и ме накара да приклекна, за да взема ножа. Дръжката беше ледено студена срещу дланта ми и аз се борих по-силно, страхът разкъсваше душата ми, докато тя ме обръщаше с лице към Макс, вървейки към него с яростно намерение.
– Спри! – Изкрещях. – Не го наранявай.
Кейлъб се изстреля към мен в движение и сърцето ми се разтуптя, докато чаках да ме събори, но Клара го пресрещна в огромен сблъсък, пращайки ги да се търкалят далеч от мен и да ръмжат, докато се бият в калта.
Сенките пропълзяха под кожата ми и ме накараха отново да пристъпя към Макс, все по-близо и по-близо, докато той се бореше срещу връзките си.
– Трябва да се освободиш – помолих Макс, а ръката ми се вдигна, готова да нанесе удар, когато се приближих на метър от него, с острието, опряно в гърлото му.
– Не мога – изръмжа Макс, напрягайки се все повече, докато се опитваше да освободи ръцете си от сенките, които го връзваха. В очите му проблясваше истински страх, а аз примижавах от сълзи и ръката ми започваше да трепери.
– Макс – изстенах аз.
Поисках Фениксът ми да ми се притече на помощ, черпейки от силата му, докато се опитвах да го изтръгна от мрака. И бавно започна да се издига, вените ми бръмчаха от енергия, когато най-малката искра се запали под кожата ми. Но беше твърде късно, ръката ми се стрелна напред и се канеше да нанесе удар, когато ръце ме завъртяха, за да се обърна в другата посока.
Ножът преряза гърлото на нападателя ми и всяка частица от мен изкрещя, когато се взрях в очите на Сет, а хватката му върху мен се отпусна, докато кръвта се изливаше от зеещата рана.
– Не! – Изкрещях, гласът ми беше суров, когато той се препъна назад, все още стискайки ръката ми, и ме повлече със себе си към земята.
Макс крещеше, но аз не чувах нищо ясно, освен силното звънене в ушите ми.
Обхвана ме сковаващ ужас, а сенките се надигнаха, за да ме завладеят цялата.
Сет се вкопчи в мен, като се опитваше да си поеме въздух срещу кръвта. Ръката ми все още беше заключена около ножа и от очите ми започнаха да се леят сълзи за това, което бях направил.
– Не, не, не – умолявах, падайки все по-дълбоко и по-дълбоко в мрака.
Той ме обгръщаше като поток от хладна вода, опитвайки се да облекчи бушуващото ми сърце и страха, който грабваше сърцевината ми. Но после очите ми срещнаха тези на Сет и аз се отдръпнах от него, като в мен се надигна неистова горещина от това, което Клара ме накара да направя.
– Просто се дръж – изхлипах, а ръцете ми бяха заключени отстрани, което ми пречеше да му помогна. Да го видя така, окървавен и умиращ под мен, пречупи нещо в мен.
Огънят се разгоря в най-дълбоките части на корема ми, след което ме прониза като дъжд от бушуващи искри, разкъсвайки същността ми, докато чистата агония ме подхранваше, давайки ми сили да се боря.
Моят Феникс надигна глава и огънят се разгоря по-ярко, по-силно, главата ми падна назад, така че бях принудена да погледна нагоре към звездите, цялото небе сякаш се запали над мен.
Задъхах се, докато огънят прогонваше натрапчивия мрак в тялото ми, преследваше всяка почерняла, покварена част от него и я изгаряше до нищо.
Крилете ми се разпериха от гърба ми в буря от огнена светлина и последните сенки бяха прогонени. Изчезнаха.
Бях свободна и не знаех как е възможно, но беше така. И Клара вече нямаше контрол над мен.
Трескаво притиснах ръце към гърлото на Сет, отчаяно опитвайки се да спра притока на кръв и да се опитам да излекувам това, което знаех, че не съм способен да излекувам. Магията ми се опитваше да се закачи за неговата, като се проваляше отново и отново, докато най-накрая не успях да се закача за него, както ни бяха учили в клас. Но веднага усетих размера на тази рана и колкото и енергия да изливах към нея, не можех да я поправя. Не бях обучена за това. Не знаех как да я излекувам. И това ми причиняваше най-отчайващия вид болка.
– Помощ! – Изкрещях, гласът ми беше дрезгав и пропит с безнадеждност.
Ужасно хленчене разцепи устните на Сет, когато той посегна да прокара окървавените си пръсти по бузата ми.
– Заедно – измърмори той, но аз не знаех какво има предвид с това, защото сълзите се стичаха по лицето ми, а ръката му падаше обратно на земята с окончателност, която ме нараняваше.
Макс изведнъж беше до мен, падна на колене и обви ръце над гърлото на Сет.
– Излекувай го – помолих аз, знаейки, че не съм достатъчно надарена, за да го направя. Но можех да дам на Макс сила.
– Клара – изсъска Макс предупредително и главата ми се вдигна, когато хвана Кейлъб за гърлото, блъскайки го към едно дърво.
Изправих се на крака, краката ми трепереха, когато вдигнах окървавените си ръце и освободих огъня на Феникса, изпращайки го към нея със силата на ураган, зъбите ми се стиснаха, докато се стремях да унищожа тази кучка, която след завръщането си беше донесла само ад в живота ни.
Яростта бълбукаше под плътта ми и аз ѝ позволих да подхрани опасния огън, който се лееше от вените ми, без да ѝ показвам милост.
Клара изпищя от болка, когато огънят ми проникна в сенките, с които се предпазваше, и избяга в тъмнината, а Кейлъб се свлече на колене. Очите му се втренчиха в Сет на земята и лицето му стана поразено от ужас, докато се стрелкаше напред, за да се присъедини към нас.
Вдигнах ръце и хвърлих кръг от бушуващ огън около нас, за да държа Клара настрана, преди да падна на колене и да предложа китката си на Кейлъб.
– Ухапи ме, вземи всичко, от което имаш нужда. Всичко – поисках аз.
Той не се поколеба, кътниците му се врязаха в китката ми, а ръцете му се присъединиха към тези на Макс върху гърлото на Сет.
Макс опря свободната си ръка на ръката ми и ме погледна със сериозен интензитет.
– Позволи ми да се храня с емоциите ти.
Кимнах, като свалих бариерите си, за да има той достъп до неистовата мъка в мен, и той изохка, докато я изсмукваше от мен, захранвайки магическите си резерви.
Зелената лечебна светлина засия по-ярко между тях и сърцето ми заби лудо, когато назъбената рана започна да се заздравява. Но ако той вече си беше отишъл, ако беше твърде късно…
От дърветата над нас падна сянка и Клара се приземи в кръга от пламъци, а тялото ѝ бе осветено от червения и синия огън на моя орден. Кейлъб изтръгна зъбите си от мен и аз се изправих на крака, за да застана между нея и Наследниците, вдигнах ръце и я връхлетях, докато жадувах за смъртта ѝ.
Взривих огромната сила от тялото си, но тя се стрелна встрани, кикотейки се, докато я избягваше.
– Предполагам, че Сет е спечелил играта – подиграваше се тя, докато аз ревях с омраза към нея, хвърлях в дланта си камшик от огън на феникс и го разсичах във въздуха.
Този път тя не беше достатъчно бърза и той прониза гърба ѝ, като я накара да изкрещи от болка.
– Кучка!
Тя се втурна към мен, а аз хвърлих огнен щит пред себе си, докато тя се опитваше да се приближи, и я накарах да изкрещи, когато се сблъска с него. Вместо това тя се стрелна към Наследниците, протягайки се към тях, и аз набързо хвърлих още един огнен пръстен около тях, като угасих външния, за да се опитам да я отклоня. Тя изсъска, когато пламъците я принудиха да се върне, но размаха нещо към мен с триумфален вид и аз разбрах, че е хванала острието.
– Ти си чудовище – проклех аз. – И ще те убия за това, което си направила.
– Какво съм направила? – Попита тя невинно, като размаха мигли, докато пристъпваше встрани, а аз я имитирах, движейки се в обратна посока, за да я държа в полезрението си.
– Наранила си хората. Не знам коя си, но не си Клара Орион. Ти си просто едно кухо нещо, пълно със сянка и смърт – изплюх се аз.
– Така че кое предпочиташ да ти дам, Дарси Вега? Сянката или смъртта? – Тя сви пръсти и аз се приготвих да се предпазя.
От дърветата зад нея нахлу нимфа, вряза сондите си в задната част на врата ѝ и вдигна ръката си, така че тя увисна над земята, а краката ѝ ритаха и се въртяха, докато тя крещеше.
Сърцето ми биеше лудо от шок, докато тичах напред, насочвайки ръцете си към нея, не бях сигурен какво, по дяволите, прави това същество, но бях сигурна, че ще се възползвам от това. Огънят заби от дланите ми, но Клара изви ръката си във въздуха и нимфата я изпусна за миг, тъй като тя пое контрол над нея, а вместо това огненото кълбо се изстреля към небето.
Тя падна на земята на колене, като се хвана за шията и изхриптя. Събрах отново цялата си енергия и я освободих с вик от усилие, но тя се изстреля от пътя с вампирската си скорост, карайки ме да проклинам от ярост.
Опитах се да проследя бягащото и петно през дърветата, но не успях да я забележа и вместо това погледът ми се насочи към нимфата пред мен, докато вдигах дланите си нагоре. Нещо спря ръката ми, преди да я атакува. То ми беше помогнало. Или поне така изглеждаше. Но защо?
Нимфата се отдалечи на крачка от мен, навеждайки покорно глава, а сърцето ми трепереше в гърдите, докато се взирах в нея, а около ръцете ми се роеше огън, докато се опитвах да разбера какво прави.
Клара внезапно скочи на раменете му отзад, протегна се и заби ножа в гърдите му отново и отново, карайки го да издаде ужасен стенещ звук. Нимфата падна на земята под нея, докато тя го удряше като психопат, пробождаше и караше сърцето ми да се свива от тревога.
– Смееш да нападнеш принцесата си ли? – Изръмжа тя, докато съществото се тресеше под нея.
Пуснах тунел от огъня на феникса с вик на предизвикателство и тя скочи от нимфата, хвърляйки се встрани със смях.
– Лошо момиче – порица тя, вдигайки ръце, за да ми се опълчи, а аз подпрях крака, готов да я довърша.
Главата ѝ се вдигна и тя изведнъж стисна гърлото си, сякаш изпитваше агония.
– Татко, не! Идвам!
Освободих огъня си толкова бързо, колкото можех, крилете ми биеха достатъчно, за да ме повдигнат от земята, докато изливах ад от тялото си, решена да я довърша. Тя се втурна нанякъде, а огънят изпепели пътека след нея, превръщайки земята в черна. Но тя беше прекалено бърза, изчезна в посока към къщата и раменете ми увиснаха, тъй като се провалих за пореден път.
Обърнах се към наследниците, потушавайки пламъците около тях, и открих, че Макс и Кейлъб все още работят, за да съживят Сет. Ужасът отново обхвана сърцето ми.
Той не може да умре. Не бих могла да понеса, ако той умре.
Тъкмо се канех да отида при тях, когато до ухото ми достигна гърлено изкашляне и аз се обърнах обратно към мястото, където беше паднала нимфата.
Сърцето ми спря да бие, когато забелязах там едно момче, потънало в кал и кръв. Момче с гарванова коса и бледа кожа. Момче, което не би могло да лежи на мястото на онази нимфа.
– Диего? – Задъхах се, втурнах се напред, объркването и страхът ме задушиха, когато паднах до него и се вгледах в зеещите рани, които покриваха гърдите му.
Положих ръце върху кожата му, докато той примигваше към мен, бузите му бяха опръскани с червени петна, а очите му бяха пълни с извинения.
– Толкова много се извинявам, Дарси – изрева той.
– Не разбирам – изхлипах аз, опитвайки се да сплета раните, но те бяха толкова дълбоки и не можех да намеря магията му, за която да се закача. – Макс! – Изкрещях, но Диего стисна ръката ми и поклати глава, докато ме обземаше паника.
Той не може да е тук. Защо е тук??
– Магията на феите не може да ме излекува – прошепна той и реалността на това, което беше, се уви около гърлото ми като патерица.
– Как можеш? Как стана? Защо си тук? – Сълзи се стичаха по бузите ми, докато отчаяно продължавах да се опитвам да го излекувам, но виждах, че няма смисъл. Магията ми не можеше да се закачи за неговата, не беше като при другите феи, но как можех да приема тази истина, въпреки че я бях видяла със собствените си очи? Какво означаваше това?
Моля те, не умирай.
– Не съм твой враг – закле се той и в очите му видях нуждата да повярвам в това. Кимнах, сълзите ми се плиснаха по бузите му, когато намерих ръката му и я стиснах здраво, без да знам какво друго да направя. – Правил съм лоши неща – прошепна той, а дишането му ставаше все по-плитко. – Ще видиш… трябва да… вземеш шапката ми. – Той се закашля и по устните му се появиха петна от кръв, които бързо изтрих, мразейки, че не мога да направя повече за него.
– Просто се дръж – помолих го, сълзите замъгляваха зрението ми, а болката обвиваше сърцето ми. – Трябва да има нещо, което мога да направя.
Той леко поклати глава, а в изражението му се настани приемане.
– Просто исках да бъда полезен. Добре ли се справих? Бях ли добър приятел? – Попита той, а една сълза се търкулна свободно от окото му.
– Ти си най-добрият приятел, Диего – отвърнах аз и усмивка дръпна ъгълчето на устата му все така леко.
– Винаги съм се чувствал с вас като… у дома – каза той на един гърлен дъх, след което ужасно млъкна, вперил очи в звездите над мен, които се отразяваха в стъклената им повърхност.
– Не – изстенах, падайки напред, когато скръбта ме завладя и аз го обвих в ръцете си, желаейки да направя нещо повече. Искаше ми се да мога да оправя това.
Не умирай. Не можеш да умреш.
Тялото му изведнъж се превърна в пепел и от мен се изтръгна задушлив звук на болка, когато останките му затанцуваха на вятъра, изгубени, изчезнали завинаги. Приятелят ми. Момче, което никога повече нямаше да видя.
Някаква ръка падна на рамото ми и аз се обърнах, за да открия Сет там, устните му разтворени от шок, гърлото му омазано с кръв, но някак си излекувано най-накрая. Хвърлих се в прегръдките му, когато ме обзе облекчение, че го намерих жив, без да съм сигурна кога точно съм преминала от това не само да му простя, но и да ме е грижа за него толкова дълбоко. Тялото ми потръпна, когато тежестта на знанието, че той е добре, се смеси със задушаващата мъка от загубата на Диего.
– Съжалявам – изхлипах, докато той ме държеше.
– Не е твоя грешка – каза той и ме притисна по-силно.
– Толкова се радвам, че си добре – казах задъхано и той се втренчи в главата ми.
– Аз също – прошепна той срещу бузата ми, докато от мен се отрониха още сълзи.
Знаех, че не мога да остана повече там, в безопасността на ръцете му.
Трябваше да стигна до Тори. Трябваше да се боря. Трябваше да унищожа кучката, която беше направила това.
– Да приключим с това, бейби – изръмжа Сет в ухото ми и аз кимнах срещу гърдите му.
Изправих се на крака, изтласквайки сълзите си и загърбвайки скръбта си, докато гледах към останалите наследници, като че ли мощна връзка ни свързваше сега. Имаше само един враг, който имаше значение, и беше време да го победим. Заедно.

Назад към част 56                                                        Напред към част 58

 

 

 

 

Зодиакална академия – Прокълнати съдби – Книга 5 – Част 56

СЕТ

Заобиколих нимфите и изревах, когато още две се включиха в битката. Те не можеха да докоснат магията ми във вълчата ми форма, но това означаваше, че трябва да разчитам само на зъби и нокти.
Макс стоеше настрана, докато изстрелваше ледени остриета към всеки от зверовете, но Дарси го приближаваше отзад, докато Клара я владееше като оръжие.
Отвърнах се от нимфата, която бях зарязал, и вместо това се втурнах към Макс, докато той беше принуден отново да се предпазва от Дарси.
Лаех, за да го известя, че идвам, и докато сенките се изливаха от нея на вълни, аз скочих напред, а той се хвана за козината ми в движение, което бяхме тренирали хиляди пъти, и кракът му се преметна през гърба ми, докато аз се откъсвах към дърветата.
– Ебати ада – изръмжа Макс, с едната си ръка се вкопчи в козината ми, дишаше тежко, докато аз се върнах обратно към битката, а умът ми се насочи към Кейлъб, докато оглеждах за него и Клара.
Трябваше скоро да се уморят, твърде дълго се бяха борили с цялата сила на своите ордени. Със сигурност това не можеше да продължи. Един от тях трябваше да се предаде, молех се само да е Клара.
Вярвах, че Кейлъб ще успее да постави тази кучка на колене, но не можех да пренебрегна щипката страх, която изпитвах от това, че той ще се изправи сам срещу нея. Но с нейната скорост не можехме лесно да му помогнем. Затова трябваше да се съсредоточим върху нимфите.
Макс седеше изправен, докато аз тичах към една нимфа, която ни преследваше сред дърветата. Той изстреля лед по звяра и замрази всеки сантиметър от него, като го накара да се препъне сляпо към нас.
Скочих от земята, челюстите ми се разтегнаха, в гърлото ми се появи хъркане, докато зъбите ми се забиха в главата му. Захапах го с всички сили, хрупайки лед и кости, докато не умря в челюстите ми и не се сгромоляса на земята под мен.
Извиках, когато се разпадна на пепел, а кръвта му се стичаше гореща и гъста по челюстта ми, с привкус на гнусна горчивина в устата ми.
– Сет – движи се! – Изкрещя Дарси и аз се завъртях точно навреме, за да избегна пипалото от сянка, което се стрелна към нас от дланите ѝ.
Макс хвърли леден щит и го прикрепи към ръката си, използвайки го, за да отклони сенките, които тя изпрати след нас.
Изкрещях, когато една от тях улови задния ми крак и се сгромолясах към земята, изпращайки го от гърба ми със страх, който се втурна по гръбнака ми.
Макс се блъсна в едно дърво и аз се претърколих към него, неспособен да спра от скоростта, с която тичах, а огромната ми тежест го смазваше под мен. Той хъркаше от болка и аз скочих на лапите си с хленчене на загриженост, облизвайки лицето му, за да проверя дали е добре.
– Махай се оттук, идиотче – изръмжа той, но аз не отивах никъде.
Той изхриптя, докато лекуваше счупените си ребра, а аз обърнах глава към Дарси, която тичаше към нас, а зад гърба ѝ се движеше нимфа с кървавочервени очи, вперени в мен и Макс.
– И двамата трябва да бягате! – Умоляваше Дарси, а болката в очите ѝ беше ясна, тъй като беше принудена да се бори с нас още веднъж. Но аз нямах намерение да отстъпя и на сантиметър, докато Макс не бъде излекуван.
Пръстите му се заплетоха в козината ми точно когато шлейфът от сенки се втурна към нас от протегнатите ѝ ръце и аз спринтирах, докато Макс се качваше на гърба ми.
Сянката се сблъска с едно дърво пред нас и аз изкрещях, когато то започна да пада, като наведох глава, за да се опитам да стигна под него, преди да падне.
Погледнах през рамо, докато една нимфа ни преследваше, и се плъзнах под дървото точно преди то да се сгромоляса на земята, като огромният му ствол повали чудовищното същество на земята с отвратителен трясък.
Обърнах се обратно към падналата нимфа, издигайки прах от земята, а Макс заби ледено копие в черепа ѝ със силен удар. Нимфата се разпадна на прах с отекващ писък и аз се втурнах в гората, като въртях уши наляво и надясно, докато търсех Кейлъб.
Къде си, Кейлъб? Покажи ми, че си добре.
Чу се свистене на въздух, преди един вампир да се сблъска с мен с пълна скорост, като свали Макс от гърба ми и зае неговото място вместо него. Продължих да тичам в продължение на няколко удара, докато ноктите на Клара се впиваха в плътта ми, неспособна да забавя темпото достатъчно бързо.
– Я! – Извика тя развълнувано, а коленете ѝ се забиха в лопатките ми, за да може да се задържи.
Хвърлих се на земята, претърколих се силно и ударих тежестта на главата си обратно в лицето ѝ, като я накарах да изкрещи от болка. Светкавично скочих обратно в изправено положение, а тя се стрелна към мен, като юмрукът ѝ се заби в челюстта ми. Отвърнах и, като се хвърлих и я захапах, но тя се движеше със скоростта на светлината, избягвайки ме, докато нанасяше удари, които бяха почти достатъчно силни, за да счупят кости.
– Глупаво кученце – подиграваше се тя, като спря достатъчно дълго, за да мога да се хвърля и да забия зъби в ръката ѝ.
Не я пуснах, вкопчих лапи в земята и я дръпнах като куче, което се бори за кост. А това беше кост, която щях да изтръгна директно от шибаната и раменна ямка.
Тя изкрещя от болка, хвърляйки към мен огромен взрив от сенки, който ме отхвърли от нея, тъй като бях принуден да я пусна.
Приземих се тежко на земята с пронизваща ме болка, а лапата ми се допря до нещо меко, докато се изтласквах нагоре.
Трябваше да си спечеля няколко мига, за да се излекувам, като се вмъквах в тъмнината безшумно като вълчица, докато оправях болезнените рани по тялото си.
– Излез, излез, вълчо – запя Клара, после изкрещя, а звукът от това, че някой я удари, стигна до мен. – Ах, Кейлъб Алтаир – играй мило!
– Майната ти, курво на сенките – изплю се той и аз заобиколих назад, за да му помогна, адреналинът се вдигна в кръвта ми, докато се промъквах зад едно дърво, за да не ме виждат, и бавно пуснах една лоза да се промъква по земята към Клара. Двамата се биеха в размазано движение, което едва успявах да регистрирам, но поне веднъж не бягаха. А когато вампирите не бягаха, те можеха да бъдат застигнати от коварни вълци.
С едно движение на китката ми лианата се изстреля в идеалния момент, закачи се за глезена на Клара и я дръпна, така че тя падна с лице на земята. Кейлъб не пропиля и секунда от предимството, дървеното копие се разшири в хватката му, вдигна го по-високо, за да набере инерция за удара.
Огромна, груба ръка внезапно се вкопчи в мен отзад и аз изкрещях от ярост, докато ме хвърляха към Кейлъб, а нимфата се залюля, за да притисне сондите си директно към сърцето ми, като гърченето ѝ работеше, за да завладее магията в гърдите ми. Ебаси!
– Спри – изръмжа Клара на Кейлъб. – Или Вълкът е мъртъв.
Ужасът ме завладя и видях смъртта си да блести твърде ясно пред очите ми. Кал изръмжа, гледайки към мен с оголени кътници и страх в погледа си.
– Прободи я, Кал! – Поисках, но той захвърли копието настрани, отдръпвайки се назад с поглед, вперен твърдо в мен.
Клара скочи на крака, като се поклони.
– Довърши ги! – Извика тя, след което се изстреля към дърветата.
Сондите се врязаха в гърдите ми и аз вдигнах ръце с вик на гняв и болка, призовавайки малкото магия, която ми оставаше, за да се отбранявам. Преди силата ми да успее да се измъкне от тялото ми, Кейлъб скочи върху гърба на нимфата, захапа я право в коравото ѝ гърло и я разкъса с варварство, от което сърцето ми заби.
Нимфата се отдръпна от мен с див писък, докато Кейлъб разкъсваше гърлото ѝ като животно. Изправих се на крака и се затичах напред, за да помогна, като хвърлих копието в ръката си и го забих в гърдите на нимфата с хъркане на усилие. Тя се разхвърча на пепел, а Кейлъб падна на земята пред мен, блед и разтреперан, с размазана от кръвта уста.
Протегнах ръка, за да избърша гнусната черна субстанция от устните му, а очите му се впиха в моите в продължение на два безкрайни удара на сърцето.
– Помощ! – Извика Макс и двамата се обърнахме и побягнахме.

Назад към част 55                                                     Напред към част 57

 

 

 

 

Зодиакална академия – Прокълнати съдби – Книга 5 – Част 55

ТОРИ

Блъсках се в масата, докато по кожата ми се плъзгаше топла струйка кръв от безбройните рани, и проклинах Лайънъл толкова цветисто, колкото успявах, докато тялото ми трепереше от болка.
Дариус се биеше с брутална жестокост, която караше сърцето ми да тупти и да ме боли в еднаква степен. Беше напълно безстрашен, изцяло съсредоточен върху това да сложи край на мъжа пред себе си, докато баща му се бореше да го задържи. Той хвърли всичко от себе си в атака, като почти не отделяше време да се защитава, освен да блокира най-лошите удари на баща си.
Лайънъл беше бесен, драконът в него се виждаше ясно и всеки удар, който нанасяше на сина си, все повече се страхувах, че ще го убие.
Дариус изръмжа с цялата мощ на своя Дракон, като хвърли поток от пламъци, които се стрелнаха през цялата стая към Лайънъл, който се защити с въздух, преди да успеят да го изкормят.
Дариус отново се втурна към него, но когато димът се разсея, Лайънъл пристъпи напред, за да го посрещне със сенки, които се виеха около тялото му, и с маниакален блясък в очите.
Погледът му се плъзна към мен, където оставах привързана към масата с магическите му вериги, и аз извиках, когато той хвърли взрив от тъмна магия право към мен.
Дариус скочи на пътя ѝ, поемайки удара в гърдите, без да има възможност да се предпази от него, така че беше отхвърлен назад към масата.
– Дариус! – Задъхах се, дръпнах връзките си, тъй като ме болеше да му помогна, а той похъркваше, докато се бореше да се излекува от пораженията, които сенките му бяха причинили.
Той се извърна от баща си, като хвърляше по пътя си ледени отломки, за да го занимае, докато ме поглеждаше с болка в очите.
Той посегна към магическата верига, която свързваше глезена ми на място, но аз яростно поклатих глава.
– Първо го довърши – изръмжах аз, без да искам той да губи и миг време в опити да ме освободи, в случай че това му струва тази битка.
Лайънъл хвърли още сенки по пътя ни и Дариус изръмжа, когато те се впиха в него, а ръцете му за миг се извиха в мрак, преди отново да прогони сенките в полза на пламъците.
Стиснах зъби срещу агонията на раните си, докато се борех да разкъсам въздушната магия, която обездвижваше ръцете ми. Колкото по-дълго Лайънъл се бореше със сина си, толкова повече усещах как хватката му върху магията, която ме задържа, се изплъзва и в момента, в който се пропука, щях да съм готова.
Лайънъл изхвърли сенки от тялото си и аз изтръпнах, когато цялата светлина в стаята изведнъж се изличи. В гърдите ми започна дълбок, пулсиращ ритъм, докато сенките в мен се издигаха на повърхността на кожата ми без предупреждение, жадувайки да се съединят с неговите и да сеят хаос в света.
Изстенах, на ръба на екстаза, когато те ме призоваха, обещавайки ми свобода от болката на плътта ми и предлагайки ми цялата сила, която някога бих могла да искам, и още повече.
Но аз не исках власт. Никога не съм я искала. Не и такава. Това, което желаех, беше любов. Семейство. Неща, които не можеш просто да вземеш и които трябва да заслужиш.
С вик на усилие впрегнах цялата си сила в себе си и я използвах, за да принудя сенките да се върнат обратно. Тъмната енергия в мен се беше закачила за сенките, които Лайънъл командваше, и докато прогонвах моите, открадвах и неговите от него, като ги заключвах отново и разкривах стаята отново.
Дариус не пропусна да се изправи напред с рев на ярост и юмруци, покрити с ледени ръкавици, като повали Лайънъл на земята и започна да го блъска с ужасяваща жестокост, докато ревеше в лицето му.
Сърцето ми се разтуптя трескаво, докато гледах как това диво същество, което ми беше предложило любовта си след всички гадости, на които се бяхме подложили взаимно, поваля човека, който го беше съсипал.
Дариус го преби с бруталност, която нямаше да бъде задоволена с нищо друго освен със смърт. Кръвта покриваше ръцете му, мишниците му и дори изцапа лицето му, но той не се отказваше, докато Лайънъл се бореше под него. Чертите му бяха с решителна маска на ярост и всичко в него говореше за насилие и опасност, от което ме побиха тръпки.
Не се съмнявах, че яростта, която го беше подтикнала към това, беше подхранвана от чувствата му към мен. И знаейки, че той ще рискува всичко заради мен, болката в тялото ми изчезна, докато го гледах.
Дариус беше див, брутален, порочен, сломен и мой. И в този момент нямах никакво желание мракът в него да се отдръпне. Исках го. Всяко повредено, покварено, мръсно парче от душата му беше направено така, че да си пасва с всички изкривени, съсипани части от моята собствена. И ако звездите не го разбираха, тогава с радост щях да се изкача в небето и да ги съборя всичките заради него.
Веднага след като го видех как убива баща си.

Назад към част 54                                                            Напред към част 56

 

 

Зодиакална академия – Прокълнати съдби – Книга 5 – Част 54

ДАРСИ

Сет изстреля Макс над главата ми с въздушна струя. Той се приземи зад мен, заключвайки мускулестата си ръка около раменете ми, като се опитваше да ме задържи.
Ръката ми се протегна назад над главата ми и аз хвърлих сенки около лицето му, задушавайки го, докато той се опитваше да хване ножа в другата ми ръка. Той хвърли ледено острие в дланта си и се вряза в ръката ми, за да се опита да ме накара да пусна ножа. Задъхах се, когато потече кръв, но пръстите ми не се отлепиха от него, въпреки че го пожелах с всички сили.
– Спри – не я наранявай! – Поиска Сет, като се втурна напред.
Свободната ми ръка се изви към Сет и димът се втурна към него като демон. Той се защити от него и Макс започна да се задушава, когато сенките се увиха около него и го откъснаха от мен.
Той замръзи краката ми точно когато се канех да пристъпя напред, оставяйки леда да пътува все по-нагоре по тялото ми, за да ме задържи на място.
– Бягай! – Наредих им, но те си поделиха поглед, който казваше, че няма да ме изоставят тук, точно когато Клара пробяга отново с Кейлъб по петите. Зад гърба ѝ избухнаха сенки, докато той хвърляше дървени копия в гърба ѝ с плашеща сила, но тя ги разтваряше отново и отново.
Лед притисна ръцете ми отстрани и ножът се изплъзна от хватката ми, острието се заби в меката почва до краката ми.
Облекчението накара дишането ми да се изравни, но то продължи само един миг, тъй като откъм дърветата до мен достигна дрънчащ, смучещ звук.
Всяка част от мен се разтрепери от ужас, когато тежки стъпки тупнаха насам-натам и от тъмнината излезе зверска форма, Нимфата се извисяваше над нас с протегнати сондиращи пръсти, а звукът от гъргоренето и се вряза дълбоко в душата ми. Извисяваше се над мен, приличаше на дърво, а червените ѝ очи се впиваха в мен, докато се приближаваше.
Сет и Макс тичаха напред, рамо до рамо пред мен, а аз презирах това, че не можех да помогна, че бях обвързан с волята на Клара, със сенките. Те се впиваха в същността ми, опитвайки се да ме накарат да падна под гладния им зов.
– Поддай се, Дарси – прошепна гласът на Клара в главата ми. Влез в мрака. Тук можеш да бъдеш свободен.
Сет се хвърли напред, избухна в бялата си форма на върколак и скочи към гърлото на нимфата с дивашко ръмжене. Морски люспи пропълзяха по голите ръце на Макс и нагоре по тила му, докато формата му на сирена взе връх, а дрънкалката във въздуха се опита да потуши магията му.
Ледът около мен започна да поддава и дробовете ми се задъхваха, докато се опитвах да се противопоставя на силата, която ме държеше в хватката си. Но нямаше никаква полза и ледът около мен се разпадна, докато сенките отново си намериха път на свобода.
Те се изсипаха от мен и се завъртяха около Макс, точно когато нимфата блъсна Сет в едно дърво с ужасен пукащ звук и сърцето ми се сви от ужас.
Нимфата се приближи до Макс, докато аз бях принудена да го държа неподвижен заради чудовището, мразех, че не съм в състояние да се освободя от заповедта на Клара, че не мога да спра това създание на мрака. Призовах моя Феникс и той вдигна глава, но сенките продължаваха да го бутат надолу, все по-дълбоко и по-дълбоко.
– Спри! – Изкрещях, докато нимфата се протягаше към сърцето на Макс с наточените сонди на ръката си, а наследникът се бореше безполезно срещу сенките.
Той изрева от ярост и болка, когато сондите на звяра се врязаха в гърдите му, а аз крещях и молех за помощ, обръщайки поглед към звездите, които блестяха безпощадно надолу към нас.
Друга нимфа се втурна от дърветата, блъсна се в тази, която се готвеше да убие Макс, и я прати на земята. Двамата започнаха да се бият, разкъсвайки пръстта и преобръщайки едно дърво, от което земята се разтресе под мен.
Сет се нахвърли върху мен от нищото и сенките, свързващи Макс, го освободиха, докато тежките му лапи ме притискаха към земята. Секунда по-късно той се отдалечи, хвърли се към нимфите и разкъса крайниците им, докато се биеха. Никога не бях виждал нимфите да се държат по този начин, но предполагах, че наградата от магията на един наследник струва повече от средностатистическа фея.
Макс побърза да се изправи, като се отдръпна от тях, докато възвръщаше владението на магията си. Аз също бях принуден да се изправя на крака, ръцете ми отново се вдигнаха, но този път Макс не се опита да ме задържи, а побягна.

Назад към част 53                                                      Напред към част 55

 

 

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!