Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Безсърдечно небе – Книга 7 – част 17

ДАРИУС

Изревах яростно, докато се въртях във въздуха, замахнах да срещна баща си в сблъсък на нокти и омраза, като счупих челюстите си и се хвърлих към гърлото му, като напълно се отдадох на силата на звяра, който споделяше плътта ми.
Баща ми изрева предизвикателно в отговор, като се втурна да ме посрещне и силно размаха нефритенозелените си криле, докато се приближаваше към мен с протегнати към мен нокти на предните си крака.
Изръмжах свирепо, ненавиждайки факта, че той явно беше намерил начин да заобиколи загубата, макар че все още ми харесваше гледката на щетите, които Рокси му беше нанесла. Изглеждаше по-неуверен в използването на новия си крайник и аз използвах това колебание в своя полза, като замахнах наляво, притиснах крилата си плътно към тялото си и се гмурнах бързо във фланга му, като зъбите ми се забиха в гръбнака на крилото му, докато се сблъсквахме.
Лайънъл изрева от болка, когато разкъсах крилото му с мощните си челюсти, а кръвта му се стичаше бързо и горещо по езика ми и караше звяра в мен да реве с мисли за победа, докато падахме към земята.
Зъбите му се впиха в задния ми крак, докато продължавах да разкъсвам крилото му, и аз ритнах силно, ноктите ми се забиха в гърдите му и разцепиха зелените люспи, които покриваха тялото му, като разляха кръв, която падна в короните на дърветата под нас точно преди да се блъснем в тях.
Разбихме се през короната, тялото му пое основната тежест на удара, а аз останах върху него и ритнах отново, като успях да изтръгна зъбите му от кожата си точно когато се ударихме в земята.
Огромно бумтене прозвуча в цялата гора, в която се бяхме приземили, и няколко дървета се сгромолясаха на земята, докато продължавахме да се борим със зъби и нокти, а аз успях да забия краката си в страната му. Отдръпнах се назад, крилото му все още беше притиснато в челюстите ми, а от устните му се разнесе рев на болка, докато разкъсвах крайника и почти го изтръгвах от гърба му, докато използвах цялата си сила, за да го унищожа.
Баща ми се премести, преди да успея да довърша задачата си, и много по-малкото му тяло на фея падна между ноктите ми, преди да успея да го смачкам под крака си, докато кръвта се стичаше по гърба му и той избягваше унищожението, което щях да нанеса на неговия дракон.
Извих бързо глава, ревейки към него, докато той използваше въздушната си магия, за да се отметне от мен, и изпратих цялата сила на драконовия си огън да се втурне след него.
Той вдигна ръце нагоре с вик на предизвикателство, предпазвайки се от силата на атаката ми и принуждавайки ме също да се преместя, когато хвърли копие от сянка и огън, устремено към сърцето ми.
Аз се приземих на крака и изхвърлих леден купол пред себе си, изстрелвайки вода към него и стискайки зъби, когато атаката му се удари в щита ми.
– Имаше толкова голям потенциал, Дариус – обади се той с горчивина. – Можеше да бъдеш великолепен. Но в теб е слабото сърце на майка ти.
– Единствените слабости, които притежавам, ми бяха подарени от теб – изръмжах аз, като отново се защитих от удара му.
– Скоро ще избия тези мисли от теб, момче – обади се той в отговор, когато хвърлих смес от огън и лед върху него отгоре, усещайки как силата на атаката ми дрънчи срещу въздушния му щит, докато той се бореше да го запази.
– Вече нямаш нищо, което да ме държи в ръцете ти, татко – издекламирах аз. – Което означава, че никога повече няма да получа побой от теб. Всъщност имам пълното намерение да ти изтръгна гърлото преди края на този ден и да сложа край на тази шибана война завинаги.
Изведнъж захвърлих щитовете си и спринтирах към него с боен вик, който се превърна в рев, когато се преместих по средата на крачката, скочих напред в огромната си форма на златен дракон и взривих щита му с огнен ад.
Очите на баща ми се разшириха от тревога, докато се бореше да удържи щита си срещу мен, а аз се стоварих върху него и продължих да се бия с нокти и ярост.
Магията му изгоря и щитът му се разпадна, принуждавайки го да се премести на един дъх, а нефритенозелените му люспи поеха основната част от моята сила, докато той ме пронизваше с ноктите на сенчестия си крак.
Изревах от агония, когато той ме улови в страната ми, а сенките ме изгаряха отвътре, докато потъваха под плътта ми и се впиваха в най-дълбоките кътчета на съществото ми.
Хвърлих тежестта си върху него, поваляйки го на земята под мен, тъй като превъзхождащата ми сила и размер ми позволиха да имам предимство, след което се хвърлих напред, зъбите ми се затвориха върху гърлото му, докато кръвта се разливаше между челюстите ми.
Баща ми риташе и се мяташе под мен, изтръгвайки от себе си писък на болка, докато аз разтърсвах главата си, а зъбите ми разкъсваха люспи и кожа, докато се борех да сложа край на това. Да го прекратя. И всяко ужасно нещо, което той бе принудил мен и хората, които обичах, да изтърпят, се повтаряше в черепа ми.
Исках той да кърви за тях, да гори за тях и да умре за тях.
Най-накрая бях доказал кой от нас е по-силната фея, по-добрият дракон и сега щях да изтръгна коварния му, отмъстителен череп от врата му и да освободя цяла Солария от тираничното му управление.
Но преди да успея да се потопя в блясъка на тази победа, до ушите ми достигна яростен писък и встрани от мен се заби мощна струя, която ме обгърна в сянка и ме отхвърли от баща ми със силата на торнадо, докато аз се разбивах в дърветата с рев от болка.
Ударих се тежко в земята, прибрах крилата си плътно до страните си, докато ноктите ми се врязваха в пръстта, и се борих да не се претърколя, обръщайки се към новия си противник, докато Лавиния заставаше пред кървящото тяло на баща ми.
– Ти, ти, непослушно момче – мърмореше тя, вдигна ръце и ми се усмихна с окървавени зъби, докато около нея се трупаха сенки. – Не мога да ти позволя да ми отнемеш краля. Освен ако не предлагаш да изпълниш ролята му вместо него?
Забих краката си в пръстта и изригнах, изпращайки шлейф от драконовия си огън, който избухна над нея и подпали гората наоколо, а сенките се издигнаха в облак и се стрелнаха в короните на дърветата над мен.
Огънят ми догоря и аз наклоних глава назад, поглеждайки нагоре точно навреме, за да я видя да се гмурка от дърветата над мен с див вик и радостен поглед в очите.
Завъртях се, опитвайки се да я счупя в челюстите си, но тя успя да се измести настрани, кацна по гръб между крилата ми и заби юмруци в люспите ми, прокарвайки копия от сенки право в мен и карайки ме да рева от агония.
Бързо се преместих, като се изтърколих от нея, когато паднахме на горящия участък на гората, и разперих ръце, докато я обстрелвах с огнена магия.
Тя изпрати сенките към мен, за да противодейства на атаката ми, и в момента, в който силите ни се сблъскаха, аз щракнах с пръсти и изпратих ледени остриета в гърба и, надявайки се да я пронижа с тях, докато тя се беше съсредоточила върху моя огън.
Но преди остриетата да се доближат до нея, още сенки изскочиха, за да ги пресекат, и ги хвърлиха настрани, а тя се засмя и хвърли силата си към мен с още по-голяма сила.
Проклех се, когато цялата тежест на нейния контрол върху тъмния елемент се сблъска с моята магия, унищожи огъня ми и почти ме порази, преди да успея да хвърля леден щит между нас.
Задъхах се, когато тежестта на сенките се стовари върху магията ми, насочвайки всичко, което имах, за да поддържам щита, докато нямах нищо резервно, което да използвам срещу нея.
Раната на страната ми кървеше силно и аз проклех, когато бях принуден да отстъпя няколко крачки назад от силата на нейните сенки.
Впрегнах цялата си сила, като събрах всичко, което имах, в един мощен удар, като покрих юмрука си с пламъци и насочих цялата си сила към него, разчитайки, че този единствен див взрив ще я унищожи, докато се подготвях и се готвех да пусна щита.
В мига, в който го пуснах, сенките се врязаха в мен и аз освободих яростта на силата си, като хвърлих всичко, което ми беше останало, в удара, като пожелах пламъците ми да я погълнат и бях изхвърлен през горящите дървета от накърнената сила на нейните сенки.
Ударих се силно в гърба, когато се блъснах в един дебел дънер, а болката, отекнала в тялото ми от раната, която баща ми ми беше направил, ме накара да проклинам, докато падах на земята, а последната ми магия трепереше в пръстите ми, докато се озовавах без сили и кръв на горската земя.
– Това ли е всичко, което имаш, сине на драконите? – Обади се през дърветата Лавиния, а аз изсъсках от болка, докато се изправих на крака, мразейки факта, че тя се изправи толкова лесно срещу атаката ми, и знаейки в душата си, че трябва да благодаря на сенките за това. Връзката и с Царството на сенките правеше силата и безкрайна, а след като моята беше изчерпана, не бях нищо друго освен плячка, която чакаше тя да ме намери.
Исках да продължа борбата ни, но с моята отслабваща магия и нейната тъмна сила, която изглеждаше вечна, знаех, че нямам късмет с това.
Сенките се извиваха между дърветата пред мен като змии, които се плъзгат из гората в търсене на нещо, което да погълнат, и аз си плюх в краката, преди да се обърна от тях и да се издигна в небето, преминавайки във формата си на дракон с рев, който я предизвикваше да ме последва.
Ако трябваше да бягам оттук, тогава имаше неща, които трябваше да спася, преди да си тръгна.
Лавина ме преследваше, докато излитах в небето, и аз изръмжах, като се засилих по-бързо, насочвайки се към облаците, за да се прикрия, и се надявах, че тя ще продължи да ме преследва в тях, за да даде на Ксавие по-добър шанс да избяга.
Може и да нямах магия, но на моя страна бяха драконовият огън, гневът и ноктите. Така че скоро щяхме да разберем колко добре се е справила с това.

Назад към част 16                                                 Напред към част 18

 

П.С.Каст Кристин Каст-Училище за вампири-Падението на Калона-новела 11,5-част 11

11.

ВЪПРЕКИ ЧЕ ТОВА ЩЕШЕ ДА СЪЗДАДЕ РАНА В НЕЯ, КОЯТО ЩЕШЕ ДА Я БОЛИ ВЕЧНО, НИКС ЗНАЕШЕ, ЧЕ КАЛОНА ТРЯБВА ДА БЪДЕ СПРЯН…

И така минаха епохите. Отначало всичко било наред в Другия свят. Богинята вече не беше сама. Тя имала воин и любовник, другар в игрите и приятел. Никс процъфтявала, а с нея и Другият свят.
Децата на Никс, създадени от Майката Земя, преди тя да се оттегли да спи в себе си, също процъфтявали, макар че и двете безсмъртни били прави. Много от тях не бяха достатъчно силни, за да оцелеят в Промяната, но тези, които успяха, бяха най-доброто от човечеството – най-смелите и най-силните, най-умните и най-талантливите. В знак на солидарност те се нарекли вампири, децата на Никс, и развили общество, което почитало жените като богини и ценяло мъжете заради ролята им на воини и любовници, съучастници в игрите и приятели. Никс била толкова доволна от децата си, че понякога им поднасяла подаръци, базирани на петте елемента, над които нейната приятелка ѝ била дала власт. Но без значение колко много я радват и колко пъти Никс дава подаръци на вампирите, богинята се стараела да не се меси прекалено често в живота им. Майката Земя ѝ беше дала ценен урок. Любовта не може да процъфтява, ако се контролира прекалено строго. Никс се закле, че няма да контролира любимите си деца, че те винаги ще имат свободна воля, независимо дали ще решат да използват тази свобода разумно, или не.
Въпреки че понякога съжаляваше, че е дала този обет, богинята никога не го наруши.
Никс също така понякога съжаляваше, че се е заклела никога да не говори за нощта, в която е било създадено първото ѝ дете. Клетвата е била добре замислена – за да защити децата и. Тогава богинята не осъзнаваше, че като е забулила тази нощ в мълчание, е изгубила и възможността да обясни много неща на Калона, а в замяна на това да поиска обяснение и от него за много неща.
Никога не говориха за това, което се бе случило, когато Калона се бе появил при гейзера, нито за странното суеверие, което бе накарало шамана да направи кръвно жертвоприношение на Калона.
В съзнанието си Никс често възпроизвеждаше песнопението, което шаманът бе изпял, преди да принесе момичето в жертва.

Това, което правя, правя за двама
за нея и един за теб…

Какво имаше предвид старецът? Никс вярваше, че „ти“, за което беше пеел, е Калона. Възможно ли е „нея“ да не е означавало девойката, а да е имало предвид самата богиня?
Неизвестността преследваше Никс, особено когато, обвързана със собствения си обет, не можеше да изказва въпросите си пред никого, особено пред Калона, която сякаш все повече не искаше да говори с нея за много неща.
Никс се опита да говори с Калона за Майката Земя, която ужасно ѝ липсваше. Калона избягваше темата за символичната си майка и мълчеше.
Когато Никс се поинтересува на глас какво може да се е случило с малката Л’ота, която изчезна същата нощ, когато Еребус и Калона влязоха в другия свят, Калона отговори само с мълчание.
Мълчанието на Калона започна да се удължава и разпространява, докато двамата с Никс не бяха в състояние да говорят за почти нищо и единственото, което не беше неловко между тях, беше пламъкът, който гореше, когато телата им се съединяваха.
Но Никс се нуждаеше от нещо повече от безсловесна страст, за да бъде щастлива, и все по-често се обръщаше към Еребус за компания. Златният безсмъртен не беше неин любовник, но изпълняваше ролята на Консулт по-пълноценно от Калона. Еребус говореше с нея лесно, между тях нямаше нищо скрито. Еребус наистина я изслушваше, без гордост или ревност, и Еребус умееше да я разсмива.
Колкото повече Никс се обръщаше към Еребус, толкова по-затворен ставаше Калона, докато не спря да търси дори утехата от съединяването на тялото си с богинята. В злокобното мълчание, което се разрастваше между тях, Калона се изпълваше с ревност, която никога не бе помирявана истински, и с гнева, породен от тази ревност.
Тогава Мракът започна да атакува Другия свят.
Първият път, когато това се случи, Никс се беше излежавала на балкона на Еребус, поемайки утринната светлина. Тя си спомни, че Еребус беше направил играчка от пера за дивата котка, която следваше Никс из целия друг свят, и че се смееше като момиче на манията на котката по перата, когато нещо тъмно и ужасно се промъкна през ръба на балкона и се уви около задния крак на котката, като я накара да изреве от болка.
Никс изкрещя от страх, а Калона изведнъж се появи като Бог на отмъщението, разперил криле и с кехлибарени очи. Той прониза плъзгащото се създание с обсидиановото си копие. Никс грабна котката и се втурна в прегръдките на Калона. Той я държеше, галеше косата ѝ и ѝ шепнеше успокоителни думи, докато тя не спря да трепери.
– Какво беше това? – Попитала го бе Никс.
– Тъмнина – каза Калона с глас, изпълнен с гняв.
– Как е влязла тук? – Попита Еребус, докато внимателно превързваше кървящия крак на котката.
– Ти ми кажи, братко. Именно ти беше насаме с богинята, когато тя удари.
Еребус нямаше отговор за брат си, както и Никс. Но това, което започнало в онзи ден, продължило да се разпространява, докато почти всеки ден Калона се борел с някакъв вид Мрак.
В началото атаките отново сближиха Калона и Никс. Те отново станаха любовници за кратко, красиво време. Богинята търсела компанията му и те намерили начин да си говорят. Калона дори с радост се съгласил да посети царството на смъртните заедно с Никс, докато тя се появила пред любимите си деца, вампирите, като кръстили първия Дом на нощта на името на своята Богиня на нощта.
Но това посещение завършило с ревност и гняв, когато Никс радостно отбелязала:
– Виж, Калона, тук има толкова много котки! Те са толкова любящи приятели на моите деца.
– Да, сигурен съм, че Еребус ще бъде развълнуван от радостта, която дарът му все още ти носи – беше се пошегувала Калона, след което замълча.
Никс не можеше да каже нищо – нито за дара, който ѝ беше дал тази нощ, нито за това как този дар я радваше повече, отколкото което и да е смъртно същество би могло. Не, Никс не можеше да каже нищо. Собствената ѝ клетва я накара да замълчи. Тя можеше само да наблюдава как ревността и гневът се борят в Калона.
Когато се върнаха в другия свят, ги нападна огромно рогато същество с много глави и зъби като кинжали. Калона го унищожи, придружи Никс до покоите ѝ и след това, без да говори, я остави там сама, докато търсеше още врагове, които да убие.
Тази нощ Никс плака горчиво, докато в паметта ѝ отекваше предупреждението на Майката Земя: „… гледай Калона. Ако той започне да се променя, това ще е, защото гневът му е станал по-голям от любовта му. Ако позволи на гнева да го погълне, той ще погълне и теб, и твоето царство.“
Никс осъзна, че това се случва. Гневът на Калона поглъщаше любовта им, а също и Другия свят. Въпреки че това щеше да създаде рана в нея, която щеше да я боли вечно, Никс знаеше, че Калона трябва да бъде спрян.

* * *

– Ти ме повика?
Никс се беше облякла внимателно, като беше избрала роклята, която носеше в онзи ден преди толкова много време, когато любовта им беше нова и Калона беше създал водопада за нея, а те за първи път бяха споделили телата си един с друг. При звука на гласа му Никс се обърна с лице към него, изпълвайки усмивката си с цялата любов, която вечно изпитваше към него, и отчаяно желаейки той да отговори на усмивката ѝ с нещо, да я вземе в обятията си и да остави гнева си настрана.
– Не бива да си сама тук, особено толкова близо до ръба на нашето царство – каза Калона, заобикаляйки Дървото на желанията, за да застане на парчето червена земя, което беше входът на Другия свят. Когато най-сетне я погледна, кехлибарените му очи бяха твърди.
– Дали моят воин е победил напълно любовника ми? – Попита го Никс.
Той примигна изненадано.
– Не знам какво имаш предвид. – Той се приближи до нея, очевидно искайки да я заведе обратно в двореца.
Никс се отърси от ръката му и тръгна целенасочено към твърдата пръст на ръба на своето царство. Калона просто скръсти ръце на гърдите си и я наблюдаваше.
– Разбираш ли, че те обичам? – Попита го тя.
В кехлибарения му поглед отново проблесна изненада. Той кимна, без да говори.
– Не. Нека няма повече мълчание между нас. Отговори ми, сине на Луната. Разбираш ли, че те обичам?
– Да – каза той. После добави с безчувствен глас: – Ти обичаш всичките си поданици.
– И ти наистина смяташ, че няма разлика между това, което изпитвам към теб, и това, което изпитвам към другите?
– За кои други става дума? За вампирите или за Вашия консул?
– Виждам отговорите си в твоите въпроси. Ти не разбираш, че те обичам и че моят воин е победил любовника ми. – Никс наведе глава, като се замисли.
– Вече изобщо не те разбирам – каза Калона.
Никс вдигна глава и срещна очите му.
– Калона, мой войн и любовник, аз не съм се променила. Ти си се променил.
– Не! Аз съм такъв, какъвто винаги съм бил! – Той почти изплю думите срещу нея. – Никога не съм искал да те деля с Еребус.
– Той не е мой любовник!
– Така си казвала, отново и отново. И все пак винаги, винаги се обръщаш към него, а не към мен.
– Калона, умът ти е толкова изпълнен с ревност и гняв, че вече не можеш да мислиш ясно.
– Замисляла ли си се някога, че може би едва сега започвам да мисля ясно?
– О, Калона, не. Не можеш ли да видиш себе си? Къде е изчезнала радостта ти?
– Ти я уби, когато избра него вместо мен!
– Никога не съм го правила – каза Никс. – Кажи ми какво мога да направя, за да ти помогна да се отървеш от гнева, който те унищожава, и да намериш отново радостта си в нашата любов.
– Да се отървеш от Еребус.
Макар да очакваше, че Калона в крайна сметка ще поиска точно това от нея, Никс все пак усети шока в сърцевината на същността си.
– Твоят брат е създаден, за да бъде мой приятел и съучастник в игрите, както ти си създадена, за да бъдеш мой воин и любовник.
– Не мога повече да търпя това. Няма да те разделям с него! – Калона отиде при Никс и падна на колене, емоциите му преляха, а сълзите измиха лицето му. – Като твой воин и любовник те моля. Избери мен. Прогони Еребус, за да можем ние с теб да прекараме вечността заедно, без този Мрак да стои между нас. Ако не го направиш, се заклевам, че ще напусна това царство и отчаянието, което то ми причини.
Никс го погледна с еднаква доза тъга и примирение.
– Калона, аз няма да изгоня Еребус. Не и сега. Никога.
Сълзите на Калона пресъхнаха и изражението му стана каменно.
– Ако си мислиш, че само заплашвам, грешиш.
– Вярвам на клетвата ти. Знам, че си направил своя избор – каза Никс. – Знай, че където и да си, каквото и да правиш, аз вечно ще те обичам, но и аз съм направила своя избор. Няма да прогоня Еребус. По силата на собствената си клетва, Калона, ти трябва да си отидеш.
– Недей да го правиш! Ти си моя!
– Аз не правя нищо, Калона. Ти имаш избор в това отношение. Дори на моите воини съм дала свободна воля, макар да не изисквам от тях да я използват разумно. – Сълзите се стичаха по бузите на Никс и мокреха роклята, която беше избрала с толкова любов.
– Аз не мога да си помогна. Създаден съм, за да чувствам това. Това не е свободна воля. Това е предопределеност – каза той, а гласът му беше злобен.
– И все пак като твоя богиня ти казвам, че това, което си, не е предопределено. Твоята воля те е оформила. – Въпреки че раменете ѝ се разклатиха от силата на разбитото ѝ сърце, Никс бе изпълнена с непоколебимата сила на богиня.
– Не мога да помогна на това, което чувствам! Не мога да помогна на това, което съм!
Думите на Никс се задушаваха, но заповедта в тях не намаляваше.
– Ти, мой войне, грешиш, затова трябва да понесеш последствията от грешката си.
Залята от съжаление, сълзи и отчаяние, Никс събра Божествената си енергия и хвърли върху него последствията от собствения му избор, като го блъсна назад с такава сила, че той се вдигна от земята и се хвърли надолу, надолу, в черния етер, който разделяше царствата.
Калона падна.
Бавно, тъжно Никс се върна в двореца си и стигна чак до спалнята си, преди да рухне на пода и да се разплаче, сякаш душата ѝ беше разбита.

* * *

Котката доведе Еребус при нея. Той вдигнал Никс на ръце, сякаш тя тежеше не повече от дете. Отнесе я до леглото ѝ, където изми лицето ѝ с хладна кърпа и я подкани да пие вино. Едва след като тя спря да плаче, той я попита:
– Той си отиде?
Никс кимна с тъмни от скръб очи.
– Той ме напусна.
Еребус взе ръцете ѝ в своите.
– Ще ти помогна да си го върнеш.
– Благодаря ти, приятелю мой – каза тя трепетно. – Но няма да му позволя да се върне, докато не заслужи прошка за злините, които е сторил, и за тези, които ще стори.
– Съгласен съм – каза Еребус. – Някой ден в бъдещето ще му помогна да заслужи твоята прошка.
– Той няма да ти позволи да му помогнеш.
– Тогава той няма да знае, че го правя.
Никс извърна глава и се загледа през прозореца на балкона си в пищната красота на Другия свят и избърса една-единствена сълза, която току-що бе избягала от окото ѝ.
Далеч долу на, земята лицето на Калона напълно отразяваше това на богинята, но бузата му не беше мокра от сълзи. Вместо това, зърнал себе си в неподвижните води на ленивия поток, той видя, че лунният цвят на крилете му се е променил в черния на Мрака, който бе допуснал в Другия свят на Никс.
Изпълнен с неутолима ярост, Калона изрева гнева си към нощното небе и се изгуби напълно.

Краят

Засега…

Назад към част 10

Аби Глайнс – Морски бриз – Докато трае – Книга 3 – част 1

Аби Глайнс Морски бриз

Докато трае Книга 3

 

 

 

 

 

Може би шофирането до вкъщи след няколко (или повече) шота текила не беше добра идея, но по дяволите, той го правеше постоянно. Полицаите трябваше да са страшно отегчени, за да го спрат. Той дори не криволичеше! Това е историята на Кейдж Йорк и той държи на нея.
За съжаление треньорът му по бейзбол не вярва на това. Кейдж има право на безплатно обучение в местния колеж за бейзбол – или поне имаше, докато не беше хванат да шофира в нетрезво състояние. Сега Кейдж трябва да реши: дали да се оттегли и да се откаже от мечтата си да бъде забелязан от колеж в Американската комисия по ценните книжа и фондовите борси и евентуално да попадне във Висшата лига, или да отстъпи пред изискванията на треньора си и да прекара лятото в балиране на сено?

Ева Брукс планира живота си стъпка по стъпка, когато е на осем години. През годините нито веднъж не е губила целите си от поглед. Джош Бийзли, нейният съсед, е бил в центъра на тези цели. Той беше първото и гадже на седем години, първата и целувка на десет, първата и среща на петнайсет и първата и трагедия на осемнайсет. В момента, в който майката на Джош и се обажда по телефона за да и съобщи, че той е бил убит заедно с още четирима войници на север от Багдад, внимателно планираният живот на Ева се разпадна по най-лошия възможен начин.

Кейдж не е много доволен от спалнята си с размерите на гардероб в задната част на миризлив хамбар, нито от ежедневното си общуване с кравите, но знае, че ако не направи треньора си щастлив, може да се сбогува със стипендията си. Само болен и извратен човек би решил, че наказанието му е да работи във ферма цяло лято. Няма горещи мадами по бикини, които да чакат да срещнат момче от Юга, за да направят ваканцията и пълна. Само той и проклетите крави.
А – и една припряна, хаплива брюнетка с най-големите сини очи, които някога е виждал. Но тя не се брои, защото колкото и да се е опитвал да я очарова и да свали бикините и – той е сигурен, че тя по-скоро би го видяла обесен на гредите, отколкото да му позволи да вкуси от хубавите и устни.

Напред към част 2

ЛЕИА СТОУН – Трета година и половина ЧАСТ 16

Глава 15

Демонът Абрус, който управляваше тази робска килия, ми говореше на вратата. Когато ми каза, че момичетата са дошли снощи, едва не го ударих в лицето, че не ми е казал по-рано. Когато ми каза, че едната е червенокоса, а другата е с кафява кожа, си помислих, че може би това са Клои и Шиа. Какво, по дяволите, щяха да правят тук? Без съмнение след мен. По дяволите, какво бях направил? Никога нямаше да си простя, ако бяха пострадали, опитвайки се да ме намерят.
След като най-накрая се откъснах от него, слязох на старата гара, която сега беше превърната в пункт за търговия с роби на черния пазар. Освен всичко друго… трябваше да се сдобия с оръжие.
В момента, в който излязох на перона, видях стъклена витрина, пълна с красиви на вид ножове и кинжали. Някои изглеждаха изписани. Другите ножове, които бях събрал, се намираха в апартамента ми под леглото.
– Колко струва този? – Почуках по стъклото, посочвайки голям дванадесетсантиметров ловен нож. Щеше да ми се наложи да убия пазача на клетката и да освободя момичетата, преди да излетят двете оттук. По дяволите, вече бях приключил с това място. Щях да освободя всеки един човек там.
– За теб? Двеста – промърмори той.
Бях бръкнал в джоба си, за да видя колко пари имам, когато чух суматоха зад себе си, по-дълбоко на платформата.
– Линкълн!
Цялото ми тяло се напрегна. Престанах да дишам; стаята плуваше от изпомпващия се адреналин.
Бриел. Бриел току-що беше извикала името ми.
Най-накрая бях загубил ума си. Психическият срив, който чукаше на вратите на съзнанието ми, беше разбил стените и сега халюцинирах.
И все пак… се обърнах.
Това, което видях, ме накара да се задъхам; сърцето ми заплашваше да се пръсне в гърдите ми.
Бриел, с фалшива червена коса, се биеше с двама демони, докато Шиа създаваше портал в клетката на робите зад нея.
Тя беше жива.
Жива.
В този момент не мислех, а просто реагирах.
– Бриел! – Звукът на името и на устните ми беше чужд.
Освободих крилата си и се хвърлих напред, чух как околните демони се задъхват, докато прелитах през платформата, и паднах точно зад демона Абрус, който току-що беше пробол Бриел в стомаха.
Не!
Това не се случваше. Нашата среща не трябваше да се случи така. Бях си го представял безброй пъти, докато лежах буден в леглото. Щях да накарам Шиа да отвори портали и най-накрая, на хилядния път, Бриел щеше да е там, слаба и ранена, но жива. Шиа щеше да я издърпа през тях, а аз щях да извикам Рафаел да я излекува, без да я напускам. Тогава Тъмният принц щеше да дойде за нея и аз щях да го нарежа на милиони парчета, като запаля всяко парче, когато приключа.
Но не и по този начин.
Не и там, където се биех с демона Абрус, убивайки го бързо, само за да ми бъде възложено да се справя и с демона Гримлок. И всичко това, докато Бриел стоеше в шок, държейки кървящия си стомах.
Можех да я усетя и това ме изкара извън релси. Бях забравил на какво мирише тя. Беше жива, беше тук.
Когато убих и двата демона, погледнах нагоре и видях, че Бриел държи по един камшик във всяка ръка. Един черен и един бял, с които се бореше с настъпващата глутница демони и благословени демони. Бързо я прибрах зад гърба си, преди да осъзная, че един демон сукуб пълзи към нас. Не. Не един, а група от тях.
Не… не по този начин.
Дори не и бях казал и дума, не я бях прегърнал, не я бях целунал.
Всичко това беше погрешно.
– Сукуб – промълвих шокиран.
– Отиди зад мен! – Изръмжа тя. Бриел изведнъж изскочи пред мен, като ме придърпа зад себе си.
Гледах с ужас как тя покосява тълпата от демони и демони, благословени с някакви нови сили, които дори не можех да си обясня. Тя ги обездвижи с… плазмен щит, който се изстрелваше от голите и ръце.
Нещо се беше променило в жената, в която се бях влюбил. Там, където някога беше понякога плаха и неуверена в себе си в битка, сега стоеше свирепа и решителна жена. Адът я беше втвърдил и това малко ме натъжи, но и аз се бях променил. Може би всичко щеше да е наред, може би все още можехме да бъдем заедно, ако и двамата се бяхме променили. Определено не бях същият мъж, когото тя напусна.
Когато видях, че заплахата е овладяна, разбрах, че не можем да чакаме повече. Маркс и хората му вече щяха да ме преследват.
Бърз поглед наляво ми подсказа, че Шиа е извела всички, предполагах, че се е върнала в Падналата академия през портала. Мъдро го беше затворила, така че демоните да не могат да си проправят път през него. Шиа знаеше, че няма да позволя нищо да се случи на Бриел. Никога повече.
Без да губя време, придърпах Бри плътно до тялото си, преди да я взема в прегръдките си.
Усещането за топлата и, мека кожа върху моята беше твърде хубаво, за да е истинско. Бях в зоната на здрача, все още в шок, че тя е жива и е в ръцете ми. Тръгнах нагоре по стълбите и излязох от сградата, където Маркс и хората му ни чакаха, както си мислех, че ще направят.
– Спри! – Изкрещя Маркс.
Върви по дяволите.
Откопчавайки се от земята, се издигнах в небето, държейки Бриел толкова силно, че мислех, че може да я счупя.
Чуха се изстрели, но аз летях по-бързо и по-силно, отколкото някога преди. Сега имах всичко, за което да живея. Нямаше да я загубя отново.
Докато тя ридаеше в ръцете ми, се заклех никога да не я пусна.
Никога.
Не и сега, когато я имах отново. Всяко едно парченце мрак, което бях подхранвал, докато я нямаше, изсъхна при светлината, която засия в душата ми.
Бриел беше моят изход от мрака.
Никога не бях обичал никого повече и щях да бъда какъвто тя се нуждаеше от мен. Каквото и да и трябва, за да я предпазя.
След като прелетях доста извън града, се приземих, отвеждайки я до скритата кола, за която Джеймс ми беше казал в случай на спешност.
Сложих я на земята и първото нещо, което направих, беше да погледна към червата и, където беше прободена с нож, но вече не кървеше, така че изглеждаше, че е лека драскотина. Слава Богу.
След това погледът ми падна върху гърдите и, без следа от Дяволският знак, и после върху шията и. Там, където я беше порязал, имаше фин бял белег. Протегнах ръка, погалих я по косата, а после поставих ръка върху сърцето и, за да се уверя, че бие. Това беше истинско, тя беше жива.
– Как? – Въздъхнах, страхувайки се, че месеци наред няма да мога да кажа нищо разумно на тази жена. Не можех да повярвам, че е жива.
Тя промърмори нещо за демон-лечител, но аз не можех да се съсредоточа. Очите и, толкова сини, двете лунички по ключицата и, които бях забравил. Как ги бях забравил? Тези дребни детайли бяха това, което задържаше вниманието ми, а не думите и. Исках да я хвана, да я целуна и никога да не я пусна, но не исках и да я плаша. Не бях същият мъж, в когото тя се влюби.
Ами ако тя вече не ме искаше? Ами ако сме се отдалечили твърде много един от друг, за да се съберем отново?
– Бриел, хиляди пъти съм мечтал за този ден и сега, когато той дойде… се страхувам, че не съм същият мъж, когото ти остави. Изчезването ти… ме промени. – Гласът ми беше дрезгав от неизживени емоции.
При това мое изявление в очите и пламна ярост. Това беше Бриел, която помнех и обичах. Опиташ ли се да и отнемеш нещо, което обичаше, тя щеше да се бори с теб до смърт. Можех да видя как тази борба се разгаря в нея. Тя щеше да се бори за мен и това накара коленете ми да отслабнат.
– Тогава ще се влюбя в теб отново и отново. – Тя се хвърли напред, обгърна ме с ръце и притисна цялото си тяло към моето.
Сърцето ми се заби в стените на гръдния ми кош, когато съпротивата ми се пречупи и дъхът, който не знаех, че съм задържал, се изтръгна от мен. Опитах се да я отблъсна, да я предупредя, че сега съм различен, но трябваше да знам, че тя е прекалено вярна за това. Никога нямаше да ме изостави; никога нямаше да се откаже от мен, независимо колко съм се променил. Такъв човек беше тя и затова се влюбих в нея на първо място.
Не можех повече да се сдържам. Протегнах ръка около нея, обхванах дупето ѝ и я придърпах към себе си, докато устните и се впиваха в моите. Притиснах устните си към нейните и я целунах с трескаво отчаяние, вдишвайки аромата и, докато я вкусвах.
Обичах тази жена толкова силно, че ме болеше.
Част от мен искаше да я помоля да ми каже всичко точно тогава и там. Исках да знам какво е преживяла, дали онази зла гад я е наранил. Но не исках да развалям този момент.
Тогава нещо в мен щракна, нещо цялостно. Бриел беше моята по-добра половина и в този момент осъзнах, че не искам да живея без нея. Майка ми винаги ми е казвала, че когато срещнеш единствената, просто го знаеш. Отдавна знаех, че Бриел е тази, с която искам да прекарам остатъка от живота си, но сега не исках да чакам. Не можех да чакам. Тя беше млада и не исках да я притискам, но щях да полудея, ако не се съгласи да се омъжи за мен точно в този момент. Никога повече нямаше да я изпускам от поглед.
– Твоето отсъствие ме накара да осъзная колко много твоето присъствие ме е направило по-добър човек – казах и аз. – Не искам никога повече да бъда без теб. Никога.
– Аз също не искам – промълви тя, докато я прегръщах.
Когато се отдръпнах от нея, знаех без съмнение, че искам Бриел да бъде моя съпруга. Завинаги.
– Омъжи се за мен. Утре. Точно когато съдът отвори врати – помолих я.
Усмивката, която озари лицето и, накара гърдите ми да се свият. Тя кимна и избухна в смях.
Това беше нещото, което обичах най-много в Бриел. След като беше в плен в Ада в продължение на година, тя все още можеше да се усмихва ярко като слънцето.
Тя беше най-голямата доза добро в света, която някога бях виждал, и аз бях един щастливец.

Назад към част 15                                                                   Напред към част 17

ТИДЖАН – Картър Рид 2 ЧАСТ 11

ГЛАВА 10

* ЕМА *

Болката не отшумяваше, имах чувството, че лежах там часове преди Томас да се наведе и да ме вдигне. Когато ме вдигна той започнах да бяга на някъде с мен в ръцете си. – Но къде беше Аманда!? – Огледах се и се опитах да я намеря. Когато не можех да я видя, се опитах да привлека вниманието на Томас, като го ударих по гърдите. Той ме игнорира сякаш не бях там и продължи да бяга нанякъде с мен в ръце. С всяка негова стъпка аз се превивах от болка, продължавах да кашлям кръв, бях уплашена и не знаех какво се случва. Имах нужда от Картър.
– Аманда… – опитах се да извикам, но устните ми не помръднаха. Звук не се чу, но за сметка на това ме заболя адски, дори не знаех къде точно. Болката беше толкова силна, сякаш ме болеше всяка една моя клетка. Тогава Томас зави зад ъгъла и видях от другата страна на улицата образувалата се тълпа. Хората бяха ескортирани до близката сграда. Всички бяха бледи, сълзи имаше в очите им. Видях едно момиче да тича зад нас към тълпата и забелязах облекчението ѝ, когато видя приятеля си. Бяха щастливи, че се намериха.
– Колата… – изкрещя Томас на някого, преминавайки тичешком покрай тълпата с главоломна скорост.
Моите приятели. Трябва да намерите приятелите ми.
Томас изведнъж спря и се наведе. Наоколо се чуха изстрели, гардове наобиколиха колата като скакалци. Атакуваха ни. Опитах се да погледна, но мъжете, които тичешком се приближиха към нашата страна, бяха обърнали гръб към нас, по този начин служеха за нещо като човешки щит. Но все пак успях да видя някой да се приближава към нас. Видях го през човешката стена, беше облечен в черен суитчър с качулка, наметната на главата, и черен панталон. Неговият поглед беше свиреп, а челюстта му беше стисната, изглеждаше яростен и хладнокръвен. За миг се зарадвах припознавайки се, но това не беше Картър, беше Коул.
Томас го изчака, но приятелите ми ги нямаше. – Аманда, Ноа, Тереза… къде бяха те? – Опитах се да стана, за да видя. Може би те вече бяха в колата, но не успях дори да помръдна, от усилието което направих от мен се изтръгна ужасен писък. Дори не успях да разпозная собствения си глас, но знаех че излезе от мен. Звучеше като ранено диво животно.
– Не, госпожице Ема.
Томас се опита да настоява отново да легна, но аз протестирах. Поклатих глава, усещайки как по лицето ми се стича свежа кръв, която се смесваше със сълзите ми. Веднага щом прегърнах врата му, зарових лицето си в него и се опитах да прехапя устни, за да не избухна отново в плач. Но не се получи, не успях да спра гърления вик, който излизаше от устата ми. Отново се опитах да потърся с поглед приятелите ми в тълпата отсреща, но не ги откривах там имаше много хора, суетящи се на всички страни. Тогава изведнъж погледа ми се закова на някого. – О боже… – замръзнах.
До преди това търпях болката, но изведнъж тя беше моментално забравена. – Та това съм аз… бях аз. – Тя стоеше от другата страна на пътя, притисната до стената, с обзети от ужас очи. – Това съм аз… – Вдигнах глава объркано. – Какво става с мен, по дяволите? Беше ли това някаква поличба? – Имах нужда да я видя по-добре. В този момент нейните очи срещнаха моите. Бяха също пълни със сълзи, щом ме видя стисна с ръка устата си и започна да клати глава. Тогава някой я хвана за раменете, тя се обърна към мъжа до себе си, а той с ръка я хвана за тила и я притисна към гърдите си. Тя обърна глава така, че да може да ме вижда през рамото му.
Но тогава Коул, застанал пред мен с вдигнати ръце и блокира гледката ми. Усетих че той също беше уплашен. По нищо не го показваше, но го усетих защото страхът беше завладял и мен. Бях уплашена и имах нужда от Картър. Ръката на Коул докосна тила ми, а Томас се качи вътре в колата. Коул придържаше главата ми за да не се удари докато ме качваха вътре.
– Качваш ли се? – Попита Томас. Коул поклати отрицателно глава.
– Ще се върна по-късно. Сега съм нужен тук.
– Приятелите ми… – въздъхнах тежко, най-накрая успявайки да изрека няколко думи. – Моите приятели… – докато се опитвах да говоря, се взирах напрегнато през пътя. Но нея вече я нямаше, не я виждах вече, а имах нужда. Това бях аз, но и не бях, нямаше никакъв смисъл в това.
– Ще намерим приятелите ти. – Коул отстъпи назад и вратата се затръшна.
– Не… – опитах се да се отскубна от гърдите на Томас, но не можах бях твърде слаба. Вместо това лежах и го гледах умолително.
– Приятелите ми, Томас. Те добре ли са?
– Аманда вече е в другата кола.
Боже мой. – Почувствах облекчение и малко се успокоих.
– А Тереза и Ноа?
– Коул ще ги намери. Той ще се погрижи за тях, не се притеснявай.
След това колата потегли. Малко след това се зачудих защо Коул е бил там. В моменти като тези много неща нямаха смисъл. – Тази жена… – не можех да я избия от главата си. Тя ме смущаваше до дълбините на душата ми, когато ме заведоха в частна клиника Аманда вече беше тук и докторите вече се бяха погрижили за нея. Когато ме видя, тя изтича към мен и се разплака.
– Не, госпожице Аманда. – Томас пресрешна ръцете ѝ, и я задържа встрани, блокирайки пътя ѝ.
– Няма да я нараня… – каза му тя раздразнено.
– Сложете я тук. – Каза лекарят, а след това и всичко се превърна в истинска студена агония. Той ме щипеше и мушкаше, внимателно преглеждаше раните ми, преди да ги почисти. През цялото време Аманда остана с мен, държейки ръката ми. Тя не каза нищо, аз също, никоя от двете не проговори, освен доктора, който ми задаваше въпроси докато ме преглеждаше. Когато накрая заключи, той каза, че вследствие на случилото се, имах няколко навяхвания и значителни порезни рани по бузите ми, поради които съм кашляла кръв. Но вече раните са спрели да кървят, така че нищо друго не е необходимо. Той ме превърза, даде ми болкоуспокояващи и ме увиха в чисто одеяло. Томас ми помогна да стигна до колата. А Аманда все така продължаваше да държи моята ръка. Когато седнахме в колата аз също я хванах за ръката ѝ в смъртоносна хватка, и попитах Томас.
– Къде отиваме?
– Връщаме се в къщата на приятелите ти. – Аманда стисна ръката ми.
– Те добре ли са?
– Те са там. Всичко е наред с тях.
– Слава Богу… – прошепна тя. От очите й потекоха пак сълзи. Исках да се протегна и да ги избърша, но другата ми ръка беше увита в одеялото и лекарството ме правеше толкова сънлива, че не успях. Тогава тя попита.
– А Картър?
– Той идва… – каза Томас след секунда.
– Добре… – каза тя със зачервено от гняв лице. – Добре. Който и да го е направил това, трябва да бъдат намерени. – Тя погледна в очите на Томас и по между им сякаш прескочи тъмно послание. Аз дръпнах ръката ѝ, за да привлека вниманието ѝ. Хрумна ми една мисъл, кгато тя ме погледна, аз ѝ казах.
– Не звъни на гаджето си. Той не трябва да идва. Той не трябва да знае. – Тя кимна.
– Знам… знам, Ема. – Тя отново погледна Томас. – Аз съм съвсем сериозна, разберете кой го е направил.
– Ще го намерим. – Каза студено той. Когато пристигнахме в къщата на Ноа, ме качиха по стълбите. Ноа и Тереза ни чакаха точно на вратата.
– О, боже мой… – извика Тереза. – Тя добре ли е? – Погледна тя към Аманда. – Какво стана, какво се е случило с нея? – Аманда поклати глава.
– Не сега Тереза… да оставим въпросите за по-късно. Томас, помогни ѝ ако обичаш да стигне до спалнята.
Аз успях само да поклатя глава. Болкоуспокояващото явно подейства перфектно, но аз исках отговори, като и всички те. Трябваше да знам какво се е случило.
– Не не… – той ми помогна да си легна, но с неистови усилия се опитах да седна.
– Легни, Ема. – Аманда беше до мен, сложи ръка на рамото ми, но я отдръпна веднага след като ме видя, че стиснах юмрук и потреперих от болка. Тогава тя отстъпи, и спусна ръцете си плахо, сякаш се страхуваше да ме докосне.
– Трябва да се почиваш.
Не бях Малори. Исках да ѝ изкрещя, но от мен се откъсна само ридание. Поклатих глава. Томас ме покри с одеяло, но аз го изхвърлих. Не можех да седя тук като жертва. Аз не бях безпомощна.
– Ема! – Аманда се паникьоса и се изправи. – Спри се. Моля те… – аз продължих да клатя глава, докато се придвижвах бавно до ръба на леглото.
– Това са само няколко навяхвания и порязване. Всичко е наред.
– Не си се видяла, Ема… – каза Тереза от прага, – Изглеждаш сякаш ти си била бомбата. Повярвай ми. Тя не преувеличава.
Добре съм. Лекарят така каза… – и аз се изправих. – Аз не трябва да отида сама, но ще го направя, ако трябва. Чесна дума… имам нужда от отговори не разбирате ли. – Тереза въздъхна.
– Отлично тогава. Всички можем да поговорим в хола. Можеш ли да ѝ помогнеш да стигне до един от диваните? – Том ме погледна неуверено, но го направи. Когато се настаних, Аманда седна точно до мен. А Тереза стоеше зад нея и кършеше ръце.
– Трябва да свърша нещо… – тя погледна Аманда. – А нямам представа какво да правя. Какво трябва да направя? – Аманда се наведе напред и пъхна един кичур коса зад ухото ми.
– Имаш ли нужда от бульон или без кофеинов чай? Мисля, че би могла да стоплиш малко за нея. Би ѝ помогнало.
– Добра идея. Ще го направя.
Изведнъж Томас сложи ръка на ухото си и се заслуша в нещо. Беше така бърз. Ръката му се спусна почти толкова бързо, колкото и се докосна до ухото му и той се обърна към бодигарда до вратата.
– Какво? – Ноа извика, протягайки врат, за да погледне. – Какво се случва? – Аманда скочи от ръба на дивана. Томас с присъщото си хладнокръвие прекоси стаята, протегна ръка и отвори вратата. В същия момент тълпа от охранители влязоха в хола, няколко от тях нахлуха в кухнята, други започнаха да влизат във стаите. Влязоха във всяка една стая от къщата. След няколко минутната им офанзива, някой от тях започнаха да се връщат в хола казвайки, „– Чисто“, от другите стаи се чуваше ехо от гласове на други охранители, викайки същата дума. Те бяха облечени също като моите собствени бодигардове, в черни дрехи, но бяха с извадени пистолетите, готови за стрелба, в случаи на необходимост.
– Какво по дяволите става? – Гласът на Ноа прозвуча грубо. – Какви са тези хора? Какво по дяволите си мислите, че правите тук? – Опита се да се обърне към Томас, който продължи да го игнорира.
Томас изчака, докато последният охранител се върна в хола. След това всички излязоха навън, докато останаха само двама от тях. Единият зае позиция в хола, застанал между нашите стаи и кухнята. Друг отиде до вратата и отвори, след това застана до стената, а в този момент през вратата влезе Коул. Беше облечен в черна риза с дълъг ръкав, но беше някак си странна и обемна, и докато се приближи към мен, разбрах, че под ризата е облечен с бронежилетка. Когато спря пред мен, никой не каза нито дума. Очите на Тереза и Аманда бяха приковани в него, а Ноа гледаше ту към Коул, ту към мен и Томас, а ръката му ту се свиваше в юмрук, ту се отваряше отново. Той определено не осъзнаваше какво прави, но продължаваше да мълчи и аз знаех защо.
Беше ясно, че охраната ми познава този човек и това означаваше, че е някой важен. Поглеждайки обратно към Коул, осъзнах, че чака мен. Студът и намръщеността, с които го гледаше по-рано бяха вече изчезнали. Също бе скрил гнева си някъде под маската. Напомни ми отново на Картър, присъствието му излъчваше смъртоносна аура. Но все пак, не беше Картър.
Къде е Картър? – Затворих очи, когато ме заля огромна вълна от копнеж, забравяйки за всички вътре в стаята. За миг забравих всичко, което се случи, дори жената, която приличаше на мен, в този момент исках само него, толкова отчаяно го исках. Успях дори да го почувствам, спомних си чувството какво е да си в неговите прегръдки, слушайки гласа му, когато шепне, че ме обича. Исках той да е тук, независимо от всичко.
– Добре… – Тереза наруши мълчанието. – Кой по дяволите си ти? И какво търсиш тук?
– Тереза… – каза Ноа, а гласа му имаше тихо предупреждение.
– Какво? – Тя посочи към Коул. – Този нахлу тук, а на туй отгоре не казва нищо. Какво по дяволите става тук?
– Всички го познават. Не виждаш ли връзката? – Тя замълча, готова да протестира, но вместо това огледа стаята.
– Ооо..
– Добре ли си? – попита ме Коул. Томас се приближи към мен.
– Не бива да си тук… – каза той. – Картър не би искал да си тук. – Коул вдигна глава и го погледна.
– Тази нощ жената, която той обича, беше ранена в моят клуб. Нищо не може да ми попречи да се уверя, че с нея всичко е наред. Тя е в моя град, и е под моя отговорност.
– Значи познаваш Картър? – попита Аманда, повече заради себе си. Но явно не издържа на погледа му и сведе очи към коленете си.
– Добре съм… – казах аз. Този път гласът ми беше по-силен и не прозвуча като жалко скрибуцане. – Както и да е, нали Картър се връща, но благодаря аз съм добре.
– Чакай малко. Това твоят клуб ли беше? – Ноа пристъпи напред. Той надвисна над Коул или поне трябваше така да изглежда. Все пак беше по-висок и по-едър, но пълната неподвижност на Коул по някакъв начин сякаш превъзхождаше Ноа.
– Този е клубът на семейството, а сега значи е мой… – присви очи Коул. – Не видяхте ли името?
– Име… – Ноа замълча. – О да, майната му. – Аманда се спогледа с Тереза.
– Не обърнах внимание. Как се казваше? – Раменете на Тереза се отпуснаха, явно когато тя също разбра.
– Маурицио. Това беше името на клуба. Ние не… дори не събразихме.
– Картър каза, че познава собственика, но не взех това предвид. – Поклати глава Ноа. Нямаше да отидем там, ако знаехме. Аз продължавах да ги слушам докато кипнах накрая.
– Не ме интересува чий е клубът. Аз ли бях целта или клубът? – Попитах Коул.
– Бомбата избухна заради клуба. Ако беше по-близо до вратата, щеше да те убие. – Той погледна изпитателно Томас. Аз също го погледнах. Най-малко двама охранители
бяха от другата страна на вратата.
– Томас… – той погледна надолу към пода, като се отдръпна малко от мен. И за мой ужас получих своя безмълвен отговор. Тези мъже ги нямаше вече. Загубихме двама от нашите хора. Вътре в мен всичко се преобърна, изпищях ужасена усещайки нова болка. – Тези мъже умряха заради мен. Заради мен… Толкова съжалявам, Томас… – поглеждайки към Майкъл, отново повторих.
– Толкова много съжалявам.
– Какво? Какво стана? – Главата на Тереза се въртеше на всички страни. – Какво стана?
– Тереза… – измърмори Ноа. – Загубихме няколко от момчета.
– Ооо… – ръката ѝ полетя към устата. – Боже мой… – Аманда отново ме хвана за ръката, а с другата избърса сълзите си.
– Съжалявам, Ема… – прошепна Аманда.
Те бяха хора на Картър и всички бяха като братя. Не знаех всички тънкости на тяхната работа, но едно знаех, когато Картър разбере за това, ще бъде ужасно болезнено за него. Не исках повече да съм тук. Всичко това вече беше прекалено за мен. Потупах Аманда по ръката, докато сълзите се стичаха от очите ми, замъглявайки зрението ми. – Заради мен загинаха хора, по дяволите. Боли ме да съм тук…
– Ема… добре ли си? – Попита ме Аманда.
– Легло… просто искам да си лягам.
Тя кимна, поглеждайки към Томас, който ми помогна да премина през коридор. След като вече бях под завивките, Аманда ми помогна с останалото. Тя махна с ръка на Томас да излезе и каза.
– Ето какво ще направим. Аз ще ѝ помогна, а ти изчакай отвън. – Той кимна и излезе, но преди вратата да се затвори, влезе Тереза, с чаша в ръце. Тя я постави на нощното шкафче и попита Аманда.
– Какво мога да направя? – Аманда се качи на леглото до мен.
– Чуй ги какво говорят там. Разбери цялата информация, която можеш. По-късно Ема ще иска да знае. Остави я сега да скърби.
– Добре. Мога да го направя. – Аз затворих очи, но усещах все още погледът ѝ върху себе си.
– Толкова много съжалявам, Ема… – прошепна Тереза. Една сълза се търкулна по лицето ми.
– Тя се нуждае от Картър… – каза Аманда. Ще остана с нея докато той си дойде.
– Добре… – понечи да си тръгне Тереза и измърмори на вратата.
– Обичам ви момичета. – Вратата се затвори и Аманда попита.
– Да изгася ли светлината или не?
– Остави я…
– Добре… – тя лежеше и държеше ръката ми. А болката продължаваше да ме разтърсва със страшна сила. Това е всичко, което усещах тогава. Може би спях, нямах представа. Просто изпитвах болка, неудържима и всепоглъщаща.

Назад към част 10                                                                      Напред към част 12

ДЖАНИН ФРОСТ – Другата половина на гроба #1.1 – ЧАСТ 4

Глава 4

– По дяволите, виж си очите! – Издъхна Боунс и се дръпна назад.
Тя не каза нищо. Само го гледаше с очи, които, невъзможно, сега бяха същите светещи изумруденозелени като неговите.
Боунс се хвърли напред и я хвана за главата.
– Погледни проклетите си очи! – Гръмна той, зашеметен от видяното.
Изражението и беше наполовина ужас, наполовина раздразнение.
– Няма нужда да ги поглеждам, виждала съм ги. Променят се от сиви към зелени, когато се разстроя. Сега доволен ли си? Повече ли ще се насладиш на вечерята си?
Той я пусна, преди шокът да го накара да забрави да провери силата си и случайно да я нарани. След това започна да се разхожда.
– Мамка му, казваш истината. – Никой вампир не я принуждаваше и не я контролираше. По някакъв начин тя беше потомък на човек и вампир. – Би трябвало да е така. – продължи той, сякаш някаква част от него все още се нуждаеше от убеждаване. – Имаш пулс, но само вампирите имат очи, които светят в зелено. Това е невероятно!
– Радвам се, че си развълнуван – каза тя с внезапно уморен глас.
Той спря да се разхожда, за да я погледне. Косата и се заплиташе около раменете и, а погледът и губеше част от интензивността на сиянието си сега, когато кътниците му не бяха близо до гърлото и. Дали и тя имаше кътници? Не, той виждаше само плоски зъби, когато гризеше долната си устна, и ако беше достатъчно разстроена, за да се трансформират очите и, то и кучешките и зъби щяха да се трансформират, ако можеха.
Вампирски очи, човешки зъби. Това не би трябвало да е възможно. Тя не би трябвало да е възможна, но все пак беше тук. Наполовина човек, наполовина вампир… и патологична в омразата си към последните.
Тази омраза щеше да я убие. Нямаше представа какво се случваше в Охайо сега, но ако продължаваше да се хвърля на пътя на вампирите, щеше да разбере. Масовият гроб, който бе открил преди две седмици, проблесна в съзнанието му. Ако продължаваше да върви по този път, щеше да бъде един от тези скелети, изхвърлени като боклук след най-адското съществуване…
Обхвана го ярост, последвана от по-силен прилив на решителност. Нямаше значение, че тя се беше опитала да го убие. Нямаше значение, че тя не беше от неговия род. Също така нямаше значение, че почти патологичната му нужда да я защити нямаше никакъв смисъл. Той нямаше да и позволи да стане една от изгубените.
Тя искаше да убива вампири? Той можеше да се справи с това.
– Това е перфектно – каза той, сякаш цял живот е търсил полупорода. – Всъщност, може да се окаже много полезно.
– Кое може да бъде полезно? – Попита тя с раздразнен тон. – Или ме убий, или ме пусни вече. Уморена съм.
Той запали отново светлината. Тя примигна под яркостта и, преди да му се намръщи. Той се усмихна. О, да, ако можеше, щеше да го заколи както трябва. Сега да и даде убедителна причина да не го направи.
– Как би ти харесало да държиш парите си там, където е устата ти?
– Какво? – Попита тя с открито подозрение.
– Мога да те убия или да те оставя жива. – Тонът му беше безвкусен, сякаш нито една от двете възможности не означаваше нищо за него. – Но животът идва с условия. Твоят избор, твоето решение. Не мога да те оставя да тръгнеш без условия, ще се опиташ да ме прободеш с кола.
– Ама ти не си ли умният? – Промълви тя.
Той потисна смеха си.
– Виждаш ли, ние сме в една и съща лодка. Ти ловуваш вампири. Аз ловувам вампири. И двамата имаме своите причини, и двамата имаме своите проблеми. Друг вампир може да ме усети винаги, когато съм наблизо. И това прави адски трудна възможността да ги пробода с кол без да очакват това и да избягат. Ти, от друга страна, напълно ги разсейваш с тези твои сочни артерии, но не си достатъчно силна да повалиш наистина едра риба.
Тя се стъписа в знак на обида.
Боунс продължи, сякаш не го беше забелязал.
– О, може и да си победила някои зелени, вероятно не по-стари от двайсет години немъртви, максимум. Едва излезли от пелените си, така да се каже. Но майстор вампир като мен? – Остави презрението да капе от тона му. – Не би могла да ме повалиш и с двете пламтящи оръжия. За минути щях да те чистя от зъбите си. Затова ти предлагам сделка. Продължаваш да правиш това, което обичаш най-много – да убиваш вампири, но да ловуваш само тези, които търся. Без изключения – подчерта той, когато тя отвори уста. – Ти си стръвта. Аз съм куката.
Тя го погледна така, сякаш беше изгубил разсъдъка си. Може би беше така. Набирането на полумъртви, за да убиват немъртви, беше малко нестандартно, но той трябваше да я държи в безопасност, а тя трябваше да убива вампири. Поне засега.
Аз ловувам заради нея – беше казала тя за майка си. За да се уверя, че никой друг няма да пострада така, както тя…
Само че всеки път, когато рискуваше живота си, ловувайки вампири, Кат се наказваше за това, че просто съществува. Подобен саморазрушителен императив не можеше да бъде поправен лесно. Той знаеше това от опит. Неслучайно беше станал ловец на глави на хора, от които дори неговият вид се страхуваше. Някога, подобно на Кат, и той си беше мислил, че това е всичко, което заслужава.
С времето Кат щеше да осъзнае, че в живота има и нещо повече. Дотогава той щеше да я пази в безопасност и да я обучава да се справя с чудовищата, които смяташе, че трябва да убива. А дотогава…
Боунс почука с крак.
– Не разполагам с цяла нощ. Колкото по-дълго чакаш, толкова по-гладен ставам. Може да си променя решението след няколко минути.
– Ще го направя – каза тя бързо. След това добави: – Но имам собствено условие.
Той се ухили.
– Едва ли си в състояние да поставяш условия.
Брадичката и се повдигна.
– Просто те предизвиквам. Каза, че няма да издържа и минута срещу теб дори и с две оръжия. Аз не съм съгласна. Освободи ме, дай ми оръжието ми и да започваме. Победителят взима всичко.
Добре, че не беше в профил, иначе тя щеше да забележи, че току-що е станал твърд като камък.
– И какво искаш, ако спечелиш? – Попита той, докато изпращаше кръвта си на по-малко разсейващо място в тялото си.
– Твоята смърт.
Първо кипяща смелост, а сега брутална честност. Тя просто се опитваше да го подпали, нали?
– Ако мога да те победя, нямам нужда от теб – продължи тя. – И както ти се изрази, ако просто ме оставиш да си ходя, ще дойдеш след мен. Но ако спечелиш – сви рамене – аз играя по твоите правила.
Всяка частица от него сякаш се събуждаше. Щеше да си помисли, че това е повече похот, само че тя не спираше дотук. Не, тя се разрастваше, докато не проникна в части от него, за които не бе подозирал, че съществуват.
Беше чувал поети да говорят за подобни неща. Даваха им причудливи имена като „любов от пръв поглед“ или „съдба“. Винаги бе отхвърлял подобни твърдения като глупости. Сега не беше толкова сигурен.
– Знаеш ли, сладурано – каза той, за да прикрие тези нови, изненадващи емоции. – С теб, окована тук, мога просто да си взема една дълга напитка от врата ти и да се върна към обичайните си дела. Малко си насилваш късмета като ми казваш това.
– Не ми изглеждаш на тип, който би харесал скучна напитка от окована артерия. – контрира тя.
Права си.
– Изглеждаш по – скоро като тип, който харесва опасността. Защо иначе вампир би ловил други вампири? Е? Вътре ли си в това или аз съм вън?
Тя задържа дъха си, след като хвърли ръкавицата. Той се приближи, погледът му я обхождаше, докато онези необясними усещания продължаваха да се засилват, докато не се почувстваха така, сякаш ще пробият кожата му и ще изкипят на земята между тях. Дишането и се учести, а сърдечният и ритъм се ускори, но погледът и остана твърд, отчаян… и вперен в него със смъртоносно намерение.
Той почти се разсмя. Ето че се чувстваше така, сякаш стрелата на Купидон бе пронизала сърцето му, а източникът на обичта му не искаше нищо повече от това да го види мъртъв. Но преди това бе поискала да демонстрира способностите му.
Много добре. Както скоро щеше да разбере, той винаги с удоволствие изпълняваше молбите на дамите.
Боунс отключи белезниците и.
– Да видим какво умееш – каза той и този път го каза сериозно.

Назад към част 3                                                                   Напред към част 5

ЛЕИА СТОУН – Трета година и половина ЧАСТ 15

Глава 14

Катя беше ненормална. Появих се в частния хангар заедно с Джеймс, който беше назначен за мой наставник на брокери, и тийнейджърката. Катя ни чакаше в самолета… облечена като стюардеса. За щастие, по пътя бях успял да информирам Джеймс, да кажа на тийнейджърката, че съм в Падналата армия и че ще я върнем при семейството и. Но все пак нищо не ме беше подготвило за това, че вратата на самолета се отвори и Катя надникна оттам. Нямаше ги мазнината и дрипавите дрехи от прикритието и на бездомник, а сега носеше чиста, яркосиня униформа на стюардеса с високи токчета. Тя мразеше токчетата.
Къде, по дяволите, беше стюардесата, която трябваше да е в този самолет? Не исках да знам. Катя нямаше да се поколебае да я убие и да изхвърли тялото, ако установи, че стюардесата знае за децата и доброволно помага на демоните.
– Bonjour! – Поздрави Катя с френски акцент.
Джеймс и аз се спогледахме. Какво, по дяволите, се случваше?
– Точно тук. – Катя ни пусна в самолета. Завлякох плахото дете по стъпалата и я пристегнах на седалката. През цялото време държах погледа си върху фалшивата си приятелка. Как, по дяволите, се беше справила с това?
– Ще се оправиш. Обещавам – прошепнах тихо на петнайсетгодишното момиче, което беше започнало леко да плаче.
Тя само кимна.
– Стюардесата е една от нас. Можеш да и се довериш – казах на момичето.
Тя отново само кимна, с ужас, и ме убиваше фактът, че допринасям за този ужас.
Вратата на пилотската кабина беше отворена и вътре се намираха двама пилоти, които разговаряха непринудено помежду си, сякаш не се готвеха да превозват дете през океана, за да бъде поробено.
– Започваме протоколите за излитане – обяви капитанът по високоговорителя и затвори вратата на пилотската кабина, оставяйки ни сами.
В момента, в който тя се затвори, аз навлязох в пространството на Катя.
– Какво, по дяволите, Кат? – Издишах.
Тя погледна към затворената врата на пилотската кабина предпазливо.
– Имам това. Не се притеснявай за мен.
Тя се беше превърнала в единствената ми приятелка тук; бяхме преминали през толкова много неща заедно. Да, връзката ни беше фалшива, но платоничната, която бяхме изградили, не беше такава. Тя щеше да ми липсва, да се тревожа за нея. В известен смисъл тя беше запълнила празнотата, която Бриел беше оставила, предлагайки ми малко приятелство. Гърлото ми се стегна от емоции. Може би тя не се нуждаеше от мен, за да я защитавам, може би най-доброто за Кат беше да я пусна да си отиде. Трябваше да повярвам, че тя може да се справи, да защити момичето и себе си.
– Бъди внимателна – казах и.
Тя погледна свирепо момичето.
– Ще го направя. Накарай ме да се гордея. Счупи този рекорд.
Гърлото ми се стегна по-силно. Не исках да я пускам. Ами ако я хванат? Ами ако я убият?
Това беше отново Бриел.
Имаше толкова много неща, които исках да кажа, толкова много неща, които исках да и кажа.
– Аз… – Направих пауза.
Тя се усмихна.
– Аз също те обичам.
Усмихнах се в отговор. Наистина я обичах, както обичах Ноа или Шиа. Беше ме върнала от мрака за кратко и никога нямаше да я забравя, нито дългите нощи, през които не спяхме, играейки видеоигри.
Обърнах се, за да си тръгна, а ръката и се протегна и хвана горната част на бицепса ми. Когато се обърнах обратно към нея, в очите и имаше нежност.
– Има нещо, което исках да ти кажа. Мисля, че Бриел… е жива – прошепна тя.
Това беше като удар в корема ми; вятърът излетя от мен.
– Какво? Защо?
Тя сви рамене.
– Имам усещане, проблясък. Професорът ми каза, че може би съм отчасти зряща. Опитвах се да намеря подходящия момент да ти кажа. Чувствам, че не трябва да се отказваш. Тя е жива.
Не се отказвай. Тя е жива.
Коленете ми отслабнаха при нейното изявление, но точно тогава турбините на реактивните самолети се включиха и Джеймс ме издърпа оттам.
Никога нямаше да забравя изражението на лицето на Катя. Не бях сигурен дали някога ще я видя отново, затова исках да я запомня в този момент, изпълнена с вяра и надежда там, където аз нямах такава.
Нещо се беше променило в мен, откакто Катя си тръгна. Тя нахлу в живота ми като торнадо и си тръгна също толкова бързо, но някак си ме беше сглобила отново, както Ноа би направил, ако му бях позволил. Беше ми дала надежда, че Бриел е жива, и сега отчаяно се придържах към нея, докато работех, за да спася колкото се може повече жени и деца. След като се представях за брокер в продължение на около месец, бях успял да пренеса седемнайсет жени и деца в Ангелският град, без да знае Маркс или някой от другите демони.
Тъкмо започвах да си мисля, че мога да правя това завинаги, да спасявам стотици, когато един демон изрита вратата ми.
Паниката ме разкъса, скочих от дивана, където се разхлаждах, и се забих в стената. Това беше един от хората на Маркс. Дали са ме разкрили?
– Какво, по дяволите? – Изкрещях.
Маркс влезе след него и огледа оскъдната ми квартира.
– Имаме проблем, приятелю – изрече Маркс и ме прикова със смъртоносен поглед. Малките му червени рога надничаха от гелосаната му черна коса, напомняйки ми срещу какво се изправям.
Езикът ми беше залепнал за небцето на устата, а сърцето ми биеше учестено. Това ли беше краят на пътя за мен? Седемнайсет. Бях спасил седемнадесет живота. Това си заслужаваше, ако това беше последният ми ден, в който си поемах дъх – реших аз.
– Оказа се, че нашият общ приятел Джеймс е бил в един малък клуб, наречен „Падналата съпротива“.
Не.
Джеймс.
Престорих се на шокиран.
– Какво? Как?
Краищата на устните на Маркс се свиха, докато той пристъпваше по-близо до мен, носейки със себе си миризмата на адски огън.
– Как, това вече няма значение за мен. Важното е да ми докажеш, че не си с него.
Майната му.
Джеймс най-вероятно беше мъртъв. Знаех, че той никога няма да ме издаде, но бяхме казали на Маркс, че сме приятели отпреди, а Джеймс ме беше въвлякъл в работата, така че изглеждаше подозрително. Само се надявах Матю да се е освободил и да е напуснал града, както Джеймс го беше научил да прави, ако нещата се объркат.
– Аз… какво правиш… – Той прекъсна мърморенето ми, като прибра ризата ми.
Придърпа ме към себе си и вдъхна сяра в лицето ми.
– Не искам да чувам какво имаш да кажеш. Ти трябва да ми покажеш. Изглеждаш ми познат още от деня, в който дойде тук, и не можех да разбера защо. После днес си спомних, че преди години те видях в списъка на известните Небесни. Ти си един от тези на Михаил, нали?
В този момент целият свят се наклони около оста си. Ето как се случваше всичко. Ето как те хванаха и убиха в този град.
– Михаил да върви по дяволите, човече. Не знам за какво говориш! – Претърсих стаята за оръжия.
Лампата беше доста тежка, но ми се искаше да имам меча си. Щях да отсека тези двама задници с един замах.
Маркс се усмихна на демона на Бримстоун до себе си.
– Той е добър. Отвори портала. Трябва да знам на кого мога да се доверя.
Портал.
О, дяволите.
Маркс се обърна обратно към мен с хлъзгава усмивка на лицето си.
– Точно така. Открих безотказен начин да разбера дали сред мен има скрит Небесен.
Адски огън изригна по дланите на Сярата и там започна да се отваря портал към Ада. Отначало той представляваше само малък кръг, но с всеки изминал момент се разширяваше. Това беше то. Нямаше как да се измъкна от него. Ако ме накараха да вляза в портала, не само че прикритието ми беше провалено, но и бях мъртвец.
Онова, което Катя беше казала в самолета, ми беше останало наум. Тя мислеше, че Бриел е жива… това означаваше, че трябва да се боря за живота си, както Бриел може би се бори за своя.
Щеше да се наложи да използвам елемента на изненадата.
Изтласках цялото си тяло напред и отхвърлих Маркс назад, точно когато крилата ми се откъснаха зад мен.
О, Боже, беше толкова хубаво да ги усетя как се разтягат по цялата дължина на стаята; от месеци бяха свити като забравени крайници. Сега, когато бяха свободни, беше като да си почеша сърбежа, който не можех да достигна.
Входната врата беше оставена открехната. Ако можех само…
Маркс се протегна от мястото си на земята и подметна краката ми изпод мен.
– Знаех си! – Изръмжа той, докато аз се мъчех да запазя равновесие.
Демонът Бримстоун беше онемял, стоейки там с полусъздадения портал в ръцете си, докато Маркс се опитваше да се изправи от земята.
Без да губя време, посегнах към страничната масичка до дивана и грабнах тежката месингова лампа, която с Катя бяхме избрали от един магазин – исках тази ретро стъклена, но тя настояваше, че месинговата тежка гарга е готина. Изтръгнах кабела от стената, спуснах се силно върху слепоочието на Маркс и го повалих на земята.
Изпитах тръпка. Катя ме принуди да купя тази грозна лампа, но може би просто спаси живота ми.
Изскочих точно навреме, за да видя как демонът Бримстоун се нахвърля върху мен. Огънят облиза лицето ми, докато юмрукът му се забиваше в челюстта ми. По кожата ми избухна пареща болка и аз разбрах, че трябва да действам бързо. Маркс скоро щеше да се събуди, а с двамата и без оръжие, с което да се защитя, щях да съм мъртъв.
С хриптене се хвърлих напред, блъснах демона и двамата се блъснахме в телевизора. Гърбът на демона Бримстоун разби тънкия плазмен екран – подарък от Джеймс. Без да се замислям, грабнах парче стъкло и го ударих многократно във врата.
От раната бликна тъмна мазна кръв и се разля на пода, но аз продължих. Имах по-голям шанс да го убия, ако първо му сваля рогата, но нямах време или оръжие за това. Трябваше само да го отслабя достатъчно, за да се измъкна. Когато той най-накрая рухна в краката ми, не губих време да прескоча Маркс и да се измъкна през вратата, прибирайки крилата си в гърба, за да не предупредя никого, който се бави в коридора, какъв съм в действителност.
Трябваше само да изляза навън и тогава щях да мога да летя по дяволите оттук – нещо, което Катя и Джеймс не можеха да направят. Избърсах демоничната кръв по дънките си, докато вървях, и се разминах с няколко съседи, които само повдигнаха вежди. В този град се случваха много тъмни неща, така че малко демонична кръв нямаше да ги стресне твърде много.
В момента, в който се проврях през входните врати на апартамента и излязох навън, приготвих крилата си да излязат и да ме отведат у дома.
Тогава телефонът ми иззвъня.
Никой важен за мен човек не разполагаше с този номер. Трябваше просто да измъкна крилата си и да си тръгна, но нещо, може би интуицията, ме подсети да го проверя.
Може би Джеймс беше жив, може би имаше нужда от помощ. Можех да го издиря оттук, или Матю.
Извадих телефона си и прочетох текста от познатия ми брокер на демони Абрус.

Уестсайд Абрус: Някой на име Бърни Максимус ти е донесъл две хубави робини.

Сърцето ми бавно се прокрадна в гърлото ми, блъскайки, пулсирайки, докато не можех да дишам.
Бърни. Максимус.
Беше твърде близко, за да е съвпадение, нали?
Ноа? Шиа? Клое? Възможно ли е да е…? Бриел?
Какво. Вън от Ада?
Ръцете ми трепереха, докато прибирах телефона в джоба си.
Погледнах към небето, а крилете ми пулсираха в гърба ми и молеха да бъдат освободени. Нищо друго не исках повече от това да се освободя от тази дупка, преди Маркс да се събуди и да ме убие, но…
Бърни Максимус.
Това не беше съвпадение. Някой от стария ми живот беше тук.
Тръгнах да бягам по улицата към западната част на града и по-близо до този, който се надявах да е някой от Падналата академия.
Който и да беше, трябваше да измъкна тях и себе си от този град, преди големият демон Абрус, когото току-що бях нокаутирал, да се събуди.

Назад към част 14                                                                   Напред към част 16

Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Безсърдечно небе – Книга 7 – част 16

КСАВИЕ

Хаосът в Бъроуз беше избухнал заради смъртта на поредния бунтовник и сърцето ми галопираше като гръмотевични копита, докато бързах през масите в търсене на семейството си. Майка ми се появи пред очите ми, формата и беше скрита от съвършено прикриващо заклинание, което я правеше да изглежда като обикновена жена, тъмната и коса беше прибрана на опашка, но очите и бяха със същия тъмнокафяв цвят, както винаги.
Тя стоеше до Хамиш, докато той насочваше бунтовниците обратно към стаите им, а в очите му проблясваше паника, която ме разтревожи. Нямаше никакви следи за убиеца, а сега, когато бяха ударили отново, започнах да се страхувам кой ще е следващият.
Стигнах до майка ми и тя стисна ръката ми, придърпа ме към себе си, а познатият и аромат се уви около мен, когато я прегърнах. Тези дни бях по-висок от нея и тя лесно се стопи до мен, като отпусна глава на рамото ми.
– Добре ли си? – Прошепна тя с тревога, която покриваше думите и.
– Добре съм, а какво става с Дариус?
– Той е добре – закле се тя и ме стисна по-силно за момент, преди да ме пусне, като ме погледна нагоре, сякаш искаше да ме отведе някъде на безопасно място. Но аз вече не бях бебе и бях прекарала твърде много години затворен и неспособен да водя собствените си битки. Ако на това място имаше заплаха, щях, по дяволите, да се изправя срещу нея заедно с хората, които обичах.
Изпуснах тихо хленчене, когато Хамиш сложи ръка на гърба ми и се наведе по-близо.
– Не се притеснявай за Уенди, момчето ми – обеща той, като ме погледна с нещо като бащински поглед – или поне толкова близо до него, колкото можех да си представя. Баща ми със сигурност никога не ме беше гледал така.
– Просто не разбирам как е възможно тук долу да има убиец – казах аз, тропайки с крак в знак на гняв. – Имаме някои от най-могъщите феи в Солария в тези тунели на лов за тях, защо Гейбриъл не е видял нищо? Защо циклопите не са в състояние да ни дадат отговори?
Хамиш поклати глава в знак на безпокойство и аз видях напрежението, на което е подложен, докато прокарваше ръка по плешивата си глава и надолу по врата си.
– Това си е направо шаран в главоблъсканицата, скъпи Ксавие. Но бъди сигурен, че ще намерим злодея, който се спотайва тук долу, и ще се погрижим да го изправим пред гнева на звездите.
Кимнах, макар че червата ми все още бяха на възел, докато се отдръпвах назад, като ми се искаше да мога да направя нещо повече, за да помогна.
– Ксавие! – Високият глас на Дариус се носеше над трескавото бърборене на бунтовниците и аз го забелязах да се провира през тълпата, за да стигне до нас. Мама го придърпа в прегръдка, проверявайки го, докато Хамиш блокираше с едрото си тяло гледката на тълпата към нас, давайки ни момент на уединение.
– Какво става? – Попитах, като видях някаква тъмна мисъл в очите на брат ми.
– Имам нужда от помощта ти за нещо. – Той хвана ръката ми, кимна на мама и Хамиш за довиждане, докато ме водеше надалеч през масите.
– За какво става дума? – Попитах, но той не отговори, вместо това ускори крачка, докато не бях принуден да тропам до него, докато той тичаше по един по-тесен тунел, който водеше към изхода на „Бъроуз“.
Той пусна заглушаващ мехур около нас и ме погледна, когато стигнахме до часовника и се измъкнахме във фермата.
– Гейбриъл имаше видение – каза той с тих глас.
– Какво видение? – Поисках тревожно, усещайки, че нещо не е наред, докато бързахме да излезем навън в мразовития въздух, където снегът падаше гъсто и бързо върху стражите.
– Трябва ви разрешение от Вега, за да напуснете… – започна един от стражите, но Дариус го повали на земята с водна струя, оголвайки зъби към останалите, които си разменяха нервни погледи.
Пробягахме покрай тях, докато те започнаха да се прегрупират, и Дариус извади от джоба си торбичка със звезден прах, докато се насочвахме право към границата. В момента, в който преминахме през нея, той хвърли щипка от нея над главите ни и аз нямах повече време да попитам къде отиваме, тъй като двамата бяхме повлечени от звездите, които ни изпратиха на колела през блестяща галактика от светлина, преди да се пренесем на мека земя между два гъсти храста.
Огледах се изненадано, когато забелязах външната ограда на Академия „Зодиак“, а отвъд решетките ме гледаше поглед към земната територия.
– Какво, по дяволите, правим тук? – Изсъсках разтревожено.
– Слушай – изръмжа Дариус, приближавайки се до мен, докато над него се стелеше облак на спешност. – Гейбриъл е предвидил стадото ти да бъде убито днес; те са обявени за предатели. Едва ли имаме време да ги изведем. И не се съмнявам, че баща ни ще е направил нова граница около Зодиак, за да го предупреди, че се връщаме тук. В момента, в който преминем тази ограда, той ще разбере къде сме. – От мисълта за София, дори за шибания Тайлър, ми се изплъзна хленч на страх и Дариус сложи ръка на устата ми, за да я заглуши. – Стадото ти ще умре, ако не побързаме. Нямаме време за губене. Можеш ли да го направиш, братко?
Кимнах, страхът ми отстъпи място на решителността, когато си помислих за пегасите, които ме бяха приели в стадото си, които ме бяха приели, въпреки че много от тях се страхуваха от баща ми. И когато мисълта ми се спря на София с нейната нежна душа и всички думи, които се бяха изговорили между нас през месеците, в които бях заседнал в имението Акрукс, знаех, че днес бих направил всичко, за да я спася. Тя беше моето спасение и аз щях да бъда нейното.
– Да вървим – изръмжах аз, гласът ми за момент придоби грубоватото острие на дракон и Дариус кимна, потупа ме по рамото и поведе към оградата.
Той пристъпи през една от решетките, която не беше нищо друго освен илюзия, и аз го последвах, усещайки как магията на мощно заклинание за откриване преминава през мен. Разпознах докосването на силата на баща ми и ме побиха тръпки. Той щеше да знае. И щеше да дойде тук точно сега, за да ни поиска. Осъзнах, че предпочитам да умра, отколкото да се върна в неговия плен.
Двамата се втурнахме в спринт, препускайки през терена, докато Дариус изричаше мощни заклинания за прикриване около нас, за да ни даде най-голям шанс да избегнем баща ни колкото се може по-дълго, по дяволите.
– Къде ще са? – Извика ми Дариус, докато тичахме по стръмен бряг и през група дървета. Нямаше студенти толкова далеч от центъра на кампуса, но нямаше да мине много време, преди да се натъкнем на някой.
Мислено пресметнах в главата си кой ден е, опитвайки се да си припомня училищния график, и в гърлото ми заседна задъхан звук.
– Те ще бъдат заедно в „Усъвършенстване на ордена“ – казах аз, отклоних се наляво, когато пътят се разклони и Дариус влезе в крачка с мен, докато го водех към хълмовете в източната част на Земната територия.
– Без съмнение баща ни е избрал точно този момент тогава – отсече Дариус. – Ако всички са заедно, то тогава е по-лесно да бъдат унищожени заедно.
Едно хъркане на ярост ме напусна, докато ускорявах темпото си, двамата се движехме толкова бързо, колкото можехме на два крака, по посока на моето стадо.
Оглушителен, ужасяващо познат рев проряза въздуха като гръмотевица и аз улових уплашения поглед на Дариус. Баща ни беше тук.
– Ти ги изведе оттук. Аз ще го отвлека. – Дариус ми подхвърли торбичката със звезден прах и аз прибрах торбичката, докато той започна да сваля дрехите си.
– Чакай! – Извиках панически за брат ми, но той се обърна от мен, скочи от пътеката и се преобрази в огромната си форма на златен дракон, като отговори на рева на баща ми със свой собствен рев. – Дариус – внимавай! – Помолих го, докато той се издигаше в небето с два мощни удара на крилата, а сянката му ме поглъщаше за миг, преди да се издигне над кампуса с поток адски огън, изливащ се от устните му.
Дишането ми стана по-трескаво, когато завих по друга пътека и пред мен се откри гледката на източните хълмове. Там забелязах моето стадо, което сваляше дрехите си, докато се подготвяше за смяната, макар че някои от тях сочеха към небето, явно забелязали Дариус, а може би и баща ми. Ехото от два рева изпълни въздуха и докато започнах да тичам нагоре по най-близкия хълм, хвърлих поглед назад през рамо, за да потърся небето за тях.
Баща ми преследваше Дариус през облаците, а върховете на крилата им прорязваха бялото, докато брат ми се вдигаше силно и изчезваше в небесата.
Огромният нефритен звяр, който беше баща ми, го следваше с огън, който се лееше от дробовете му, и сърцето ми биеше лудо, когато и той изчезна в облаците, а силуетите им бяха осветени в пламък от оранжева огнена светлина.
– София! – Изкрещях, обръщайки се да я потърся, докато тичах към моето стадо, като махах с ръка, за да привлека вниманието им.
Не можах да я забележа сред тях, но Тайлър се обърна, ризата му беше в ръката му, а кафявата му коса – разрошена от свалянето и.
– Ксавие? – Промълви той, а сините му очи се разшириха от изненада, когато останалата част от стадото ми ме забеляза да тичам към тях.
– Г-н Акрукс? – Професор Клипърд се задъха, като се затича малко надолу по хълма, за да ме посрещне. – Какво, по дяволите, правите…- Гласът му бе прекъснат, когато огнен поток проряза облаците над нас и чудовищната глава на баща ми се провря през тях, а челюстите му се разшириха, докато изгаряше професора ми жив, като стенанията му угаснаха почти мигновено, докато почернялото му тяло се сгромоляса на пепелива купчина.
Избухнаха писъци и ужасът накара сърцето ми почти да се пръсне, докато принуждавах краката си да продължат да се движат към стадото ми.
Баща ми се спусна от облаците, вперил поглед в мен, а челюстите му отново се разшириха, в погледа му се четеше яростна омраза, от която стомахът ми се сви. С вик на гняв разперих ръце, вихър от огън и вода се изви от мен в невъзможно мощен взрив, който се заби в лицето му и го изхвърли от курса с рев на ярост.
Той беше толкова ниско, че паднах на земята, за да избегна замаха на опашката му, когато прелетя над мен, но се принудих да се изправя на крака незабавно, тичайки към пегасите на хълма.
Дариус се спусна от облаците, изпращайки към баща ни огнена струя, която освети целия свят в наситено червено сияние. Той изтласка баща ни далеч от нас, давайки ни още една възможност да бягаме, докато аз стигнах до стадото.
– Следвайте ме! Лайънъл е дошъл да убие всички ви! – Изкрещях, докато Тайлър ме гледаше с широко отворени очи, преди да се преобрази в голямата си сребриста форма с ръмжене, което накара всички да го слушат.
Всички се преместиха бързо, докато аз трескаво се оглеждах между тях. Все още не можех да забележа София, но тя трябваше да е тук, къде другаде би била?
Грабнах дрехите на Тайлър в юмрука си, стиснах шепа от гривата му и преметнах крак през гърба му, преди да успее да ме спре. Той се надигна от гняв, но аз сключих колене отстрани, отказвайки да го пусна.
– Ще хвърля звезден прах върху стадото в момента, в който преминем границата – изръмжах аз и той захленчи яростно, но не се опита да ме изхвърли отново.
Тайлър се качи напред и се издигна в небето, докато всички около мен размахваха криле, гонейки опашката му, докато той летеше колкото може по-бързо към външната граница.
Гневният рев ми подсказа, че баща ми ни е видял, но аз не погледнах назад дори когато огнено кълбо прелетя над главата ми, падна на земята и проби дупка в тревните масиви на Тера Хаус.
Сърцето ми се разтуптя, докато оглеждах стадото, отчаяно търсейки София там, но все още не можех да я забележа.
Студентите вече крещяха в кампуса, бягаха, за да се скрият, и ни гледаха шокирано, докато прелитахме над тях.
Прехвърлихме границата толкова бързо, че едва не се свлякох от гърба на Тайлър от силата на магията, която ме връхлетя.
– Лети над стадото! – Изръмжах на Тайлър и той направи каквото му заповядах, завъртя се и се издигна над пегасите, докато аз хвърлях звезден прах над тях, желаейки да ги отведе в Нора, а те изчезваха в блестящия въздух с ръмжене, което ни молеше да ги последваме.
Но когато и последните от тях се пренесоха на безопасно място, знаех със сигурност, че София не е била сред тях.
– Къде е тя?! – Изкрещях, дръпнах гривата на Тайлър, за да принудя главата му да се обърне, и открих, че в очите му блести паника.
Той се завъртя обратно към границата и аз се държах здраво, докато той прелиташе обратно през нея, а аз се взирах в яростната битка, която се водеше между брат ми и баща ми в небето. Дариус го изпреварваше отново и отново, но по страната му имаше дълбоки следи от нокти, а кракът му беше овъглен със следи от изгаряне. Лайънъл не се справяше много по-добре, муцуната му кървеше, а опашката му беше нарязана на лентички, но никой от двамата не изглеждаше да забавя темпото.
Една сянка в периферията ми накара главата ми да се завърти и задъхването се затвори в гърлото ми, когато забелязах Принцесата на сенките да се издига на кула от въртяща се сянка, ловувайки плячка.
– Приземи се – изсъсках на Тайлър и той падна от небето като камък, копитата му удариха земята в Плачещата гора, а аз се молех тя да не ни е видяла.
Изплъзнах се от гърба му, загледах се през дърветата и притиснах пръст към устните си, когато сенките се разлюляха по небето и тя се носеше по него като крилата на смъртта. Тайлър се притисна по-близо до мен, докато прегръщахме тъмнината под дърветата, а аз затаих дъх, докато тя се носеше над главите ми.
– Премести се – прошепнах на Тайлър и той го направи, навличайки дрехите си, когато му ги подадох, и прокарвайки ръка през косата си.
– Какво, по дяволите, става? – Изсъска той, докато хвърляше балон за заглушаване около нас.
– Баща ми е решил, че стадото ни е предателско. Дошъл е тук, за да ви убие всички – казах аз, а гърлото ми беше отчайващо сухо. – Трябва да измъкнем София оттук.
Тайлър кимна сериозно и посочи надалеч през дърветата.
– Тя е задържана в зала „Юпитер“ заедно с Хайспел.
– Майната му – проклех аз. – Тази кучка ще я предаде направо на него.
Тайлър извади атласа си, изпращайки на София съобщение, и аз се наведох над рамото му, за да видя какво пише.

Тайлър:

Лайънъл е тук. Идвам да те взема.

София:

Хайспел ме затвори в кабинета на Орион. Опитвам се да отворя вратата.

Тайлър:

Дръж се здраво, бебе.

Той пъхна атласа обратно в джоба си и тръгна през дърветата. Аз вървях в крак с него, ръцете ни се търкаха, тъй като обединената ни кауза разпали огън във вените ми.
Ревът и трясъкът на битката на драконите горе отекваха все по-далеч в небето и аз се молех брат ми да е достатъчно силен, за да го задържи още малко.
Тайлър изричаше заклинания за прикриване около нас и аз му помагах, доколкото можех с ограничените си магически познания, но между уроците на Дариус и Орион ставах все по-добър в тях, поне достатъчно, за да задържа сенките, които ни прегръщаха, докато се движехме, и трябваше само да се надявам, че това ще е достатъчно.

Назад към част 15                                                          Напред към част 17

 

 

 

 

П.С.Каст Кристин Каст-Училище за вампири-Падението на Калона-новела 11,5-част 10

10

ЗА ДЪЩЕРЯ СИ, ТОВА МОЕ ТВОРЕНИЕ, ДАРЯВАМ НОЩТА НА БОЖЕСТВЕНОТО…

Никс лесно откри лагера му, макар че Калона отсъстваше от него. Тя възнамеряваше да тръгне бързо, да последва връзката, която имаше с него, и да отиде директно при него, но мястото, което Калона беше направил свое, я заинтригува.
То се намираше на края на тревистата прерия, където тя завиваше в напречната част на дърветата, които ограждаха пясъчен поток, в другия край на който прерийните хора имаха голямо селище. Никс си помисли, че това е хубаво място за лагер, а Калона определено го беше направил удобно.
Огледа купчините кожи, плетени кошници, инструменти и хранителни продукти и разбра, че любимият ѝ явно се е сприятелил с хората от прерията – или се надяваше да е така. Ръката на Никс се задържа върху една особено дебела кожа, подобна на тази, с която бе облицовал лодката ѝ в деня, когато я бе изработил за нея.
Какво бе разменял Калона за такъв богат набор от дарове? Никс познаваше местните смъртни – познаваше ги добре. Те можеха да бъдат добри и щедри, но също така рядко даваха без цел.
Богинята се стресна, когато си спомни първата среща на Калона с прерийните хора. Те го бяха нарекли крилат бог и бяха готови да му се поклонят.
– Не! Няма да мисля лошо за Калона. Той не е отговорен за суеверията на хората от прерията – твърдо си каза Никс.
Богинята отвърна лицето си от купчината дарове и напусна уютния малък лагер. Тя застана на ръба на прерията и разпери широко ръце, отметна глава назад и попи светлината на изгряващата пълна, сребърна луна. Нощта беше ясна и небето беше изпълнено със звезди. Вятърът беше топъл и нежен и Никс отправи магията си към него.
– Заведи ме при моята любов, за да поправя онова, което е станало лошо между нас – заповяда Никс на нощта.
От богинята потекоха струйки магия, подобни на искрящите опашки на падащи звезди. Нежно, но сигурно я издърпаха напред. Никс я последва. Уверена, че Калона е наблизо, тя усети как сърцето ѝ се ускорява в очакване. Той беше създаден за нея; наистина я обичаше. Трябваше само да погледне в кехлибарените му очи, да докосне гладката сила на тялото му и той щеше да знае също толкова сигурно, колкото и тя, че между тях няма нищо и никой, и че никога няма да има.
Никс видя черните птици, преди да види Калона. Те привлякоха погледа ѝ към едно далечно възвишение в прерията, където имаше няколко малки дървета и покрити с лишеи пясъчници. Тя видя силуета на Калона. Той седеше на голяма, плоска каменна плоча с глава в ръце и свити рамене. Крилете му блестяха, сякаш поглъщаха светлината на пълната луна. Никс спря и застана мълчаливо, наблюдавайки го от разстояние. Той е толкова красив, толкова величествен и толкова тъжен, помисли си тя. Боли ме да облекча тъгата му.
Никс тъкмо бе започнала да скъсява разстоянието между себе си и Калона, когато в горния ъгъл на погледа на богинята се раздвижи една фигура, която откъсна погледа ѝ от крилатия безсмъртен. Над него, върху още по-голям скален отломък от пясъчник, се появи старец с пера. Той се изправи, като бавно изправяше изкривеното си от възрастта тяло. Докато се изправяше, Никс видя, че не е сам. С него имаше жена – всъщност момиче. Тя носеше сложно украсена рокля от загоряла кожа, която Никс смяташе за доста красива. Всъщност дори отдалеч богинята можеше да каже, че девойката е впечатляващо красива.
Веждите на Никс се повдигнаха и тя почувства убождане от ревност. Дали старецът предлагаше девойката на Калона? Ами ако той я приеме?
Богинята беше разкъсана. Част от нея искаше да изчезне в нощта и да остави любовта и да си достави удоволствие там, където може да го намери.
Друга част от нея искаше да се втурне напред и да поиска от Калона да избере не друг, а нея.
Никс наведе глава и се отдаде на знанието за това какво е чувството да си ревнив, уязвим и изпълнен с отчаяние.
Старецът започна да пее безсловесна, ритмична мелодия. Гласът му беше хипнотичен и Никс усети как собствените ѝ боси крака започват да се движат в такт с него, когато Калона заговори.
– Шамане, стига! Днес изтърпях твърде много нещастия. Не ми е нужно твоята безкрайна песен да се прибавя към тях. – Той вдигна глава и Никс видя как тялото му се размърда от изненада. – Защо си довел дете тук?
– Правя само това, което ми повелява сънят.
– За този сън можеше да ми кажеш, че…
Гласът на стареца пресече гласа на Калона. Докато пееше песента си, тембърът на гласа му се промени, увеличен със странна сила, която засия от центъра на челото му в чиста, бяла светлина с формата на полумесец.

Това, което правя, го правя за двама
Едно за нея
И едно за теб
Вземи тази девойка
Нейната кръв е истинска
Жертва за двама
Една за нея
И една за теб

Запленена, Никс гледаше и слушаше, но с напредването на песента на шамана ужасно чувство на предчувствие изпълни богинята и тя започна да се движи напред, отначало бавно, а после все по-бързо, докато не започна да бяга.

Задържане на равновесието
Ново и старо
Скала от две
Една за нея
И една за теб!

С последния ред на песента си шаманът вдигна ръка. Никс видя, че в нея той държи дълго, остро обсидианово острие.
– Не! – Извика богинята.
Острието на шамана не се поколеба. То преряза гърлото на девойката, освобождавайки поток от кръв. Тя падна в краката му, издъхвайки от живота си и заливайки пясъчника с пурпурен прилив.
– Защо направи това? – Никс се втурна към шамана и издърпа умиращото момиче в прегръдките си.
– Жертвоприношението беше за двама. Едно за него. Едно за теб. Прости ми, богиньо. Направих само това, което можех да направя. – Тогава очите на стареца побеляха. Той стисна гърдите си и падна в тревите, без да диша повече.
Никс вдигна очи и видя, че лицето на Калона е бледо като лунна светлина.
– Каква лудост е това?
– Аз не знам. Мислех, че старецът е заблуден, дори луд. Не съм го смятала за способен на това.
– Нима той и неговият народ са те почитали?
Никс видя истинска изненада в изражението на Калона. – Оставяха ми дарове, а старецът често пееше и се размазваше около мен. Това ли е поклонение? – Калона поклати глава и се вгледа в умиращата девойка. – Аз съм глупак. Аз съм виновен за тези две жертви.
– Не! – Каза строго Никс, като не искаше да позволи на Калона да изпадне в отчаяние и вина. – Той беше стар човек. Сърцето му не издържа. Това не можеше да се промени и не е твоя вина. Но това момиче, това дете, което той така погрешно пожертва за теб, то все още се крепи на живота. Можем да я спасим, ти и аз. Дай ми заетия от теб дар на сътворението и призови Духа. Най-много ще ме зарадва това, че последният ти тест ще спаси живота на това момиче.
– Но Майката Земя…
– Аз съм Богинята! И обявявам, че съм готова да разменя приятелството си със Земята за живота на това дете.
Калона склони глава пред нея.
– Да, моя богиньо.

Наричам те, Дух,
Божествена сила,
а също и магия за сътворение.
Имам още едно изпитание да премина,
още една приказка да разкажа.
Както богинята заповяда, така да бъде,
Както и да иска да те използва,
с нея съм съгласен.

Калона се наведе и нежно целуна Никс по устните, а когато богинята прие целувката му, тя привлече в тялото си Духа, магията на сътворението и силата на Божественото.
Никс вдигна обсидиановия нож от мястото, където старецът го беше изпуснал, и бързо преряза острието през собствената си китка. След това придърпа лекуващата се линия към бледите устни на момичето и каза:

Кръв от моята кръв,
ти ще бъдеш винаги след това.
Вземи, пий. От тази нощ нататък
твоят нов живот е мой декрет.

Очите на момичето останаха затворени, но устните ѝ се отвориха срещу раната на богинята и тя отпи, както Никс заповяда.
Богинята се наведе и духна нежно в кървящото гърло на момичето. Разкъсаната плът мигновено започна да се заздравява.

За дъщеря ми, това мое творение,
давам дара на Божествената нощ.

Никс целуна устните на момичето, вдъхвайки в себе си последния Дух, а после целуна средата на гладкото чело на момичето, докосвайки детето със Старата магия на богинята, прошепна:
– С тази татуировка на Знака животът ти започва наново.
В средата на челото на момичето се появи полумесец с цвят на сапфир. От него, разпростирайки се надолу по двете страни на лицето на момичето, израстваше сложна поредица от филигранни вихри и мистериозни знаци, които съдържаха символи на всяка от петте стихии, магически отразяващи татуировките, с които Никс толкова често избираше да украсява собственото си тяло.
Момичето отвори очи.
– Велика богиньо на нощта, кажи ми името си, за да ти се поклоня.
– Можеш да ме наричаш Никс.
Тогава нощта около тях избухна, когато Майката Земя се материализира, следвана от тълпа трилъчни дриади, които погледнаха своята богиня и необичайно замълчаха.
– Ах, така е, както си мислех – каза Майката Земя. Тя поклати тъжно глава. – Тестът е бил опорочен. Калона трябва да се провали.
Еребус падна от небето, държейки плетена кошница. Слънчевата му усмивка избледня, когато видя мрачната картина.
– Усетих, че тестът започва. Побързах да се присъединя към вас – каза Еребус.
– Дъще, спи, а когато се събудиш, ще забравиш ужаса от твоето сътворение и ще помниш само любовта, винаги любовта – заповяда Никс на девойката и прокара ръка по лицето ѝ, карайки очите ѝ да се затворят. След това богинята я премести нежно от скута си и се изправи пред Еребус и Майката Земя.
– Това, което се случи тук, е моя отговорност. Старецът беше объркан и сгреши. В пристъп на лудост той пожертва тази девойка на Калона. Заповядах на Калона да ми даде дара си за сътворение и да призове Духа, за да мога да смеся магиите ни и да спася живота ѝ. Действията му ме зарадваха. Постановявам, че Калона е преминал третия и последен от своите тестове. – Никс се обърна към Еребус. – Сега и ти можеш да завършиш своя тест.
Без да проявява обичайната си игривост, Еребус отиде при Никс и постави кошницата на земята между нея и спящата девойка.
– Исках да направя това като подарък за прерийните хора, които обичаш толкова много – каза и той. – Струва ми се, че е редно сега те да принадлежат на твоята най-обичана смъртна дъщеря.
Еребус свали капака на кошницата, за да открие петте котенца, които и беше показал по-рано същата вечер. Той разпери ръце над кошницата и призова:

Древна магия,
заимствано творение
и силата на Духа
призовавам към теб.
Познай волята ми
и направи каквото ти заповядвам
от самото ми сърце.
Създай радост
от тази нощ на объркване,
смърт и сълзи.
Утеши тази дъщеря на Никс
с компания през дългите години.
Те ще бъдат нейни познати,
приятели и другари в игрите –
по име и по сърце.
Веднъж избрани,
със силата на слънцето
те никога няма да се разделят.

Ръцете на Еребус пламнаха с оранжевото сияние на залязващото слънце и когато той ги вдигна от горната част на кошницата, Никс видя, че дивият загар и сивата козина на котенцата се бяха променили в слънчево-оранжево и мътно кремаво. Еребус вдигна едно от котенцата от кошницата и вместо да съска и драска, то започна да мърка, притискайки го с пухкавото си личице. Крилатият безсмъртен се усмихна. – Не аз, сладурче. Тя има по-голяма нужда от приятелството ти, отколкото аз. – Той прибра котето до спящата девойка, а после пренесе и другите четири при момичето, така че да образуват топъл кръг срещу нея. След това се обърна към Никс.
Богинята взе лицето му в ръцете си и го целуна нежно.
– Твоят дар много ме зарадва. Ти също премина последния от тестовете. – После Никс се обърна към Майката Земя. – Не съм планирала това, което се случи тази вечер.
– Аз планирах твърде твърдо. Опитах се да контролирам твърде много. Тази вечер осъзнах, че има някои неща, които дори твоята огромна способност да обичаш или моята дарба за съзидание не могат да предотвратят.
– Все още ли сме приятелки?
– За винаги – каза Майката Земя. – Но мисля, че е време да спра да се меся в личните ти дела.
– Никога няма да мога да ти благодаря достатъчно за тази любяща намеса. Ти сложи край на моята самота и сега, заедно с Калона и Еребус, другият свят отново ще се изпълни с живот.
– Нямам нищо против – каза Майката Земя. Тя отиде при Еребус и го прегърна топло. – За мен ти винаги ще бъдеш спомен за един съвършен, изпълнен със слънце летен ден. Радвам се, че съм твоя майка.
– И аз се наслаждавам да бъда твой син. Няма ли да продължим с посещенията си?
– Може би, но мисля, че ще откриеш, че ще бъдеш доста зает в другия свят, а аз осъзнавам, че отново съм се уморила. Имам нужда да спя. – Майката Земя прие целувката на Еребус по бузата си, след което се премести да застане пред Калона. – Бях строга към теб, лунен сине, но това се дължи на това, което усещам в теб. Калона, ти си различен тип творение от брат си. Ти си роден като воин и любовник, а тези две роли не е лесно да се изпълняват една до друга. Виждам в теб неограничена способност за добро, както и също толкова неограничена способност за вреда. Чрез изпитанията исках да научиш, че с голямата сила идва и голямата отговорност. Само твоите бъдещи избори ще покажат дали съм успяла в уроците си.
– Нямам намерение да причинявам вреда – каза Калона искрено.
– Намерението е непостоянен приятел – каза Майката Земя. – Не си възнамерявал тази нощ да умре нито един смъртен, нали?
– Не, не исках.
– И все пак един е мъртъв, а друг е променен завинаги. Калона, чуй ме добре, защото за това се заклевам: „Ако твоят гняв, Мракът позволи, прегръдката на Земята няма да те подкрепи. Така говорих, така и трябва да бъде.“ Подпечатвайки клетвата, Майката Земя го целуна по студените му устни, а после уморено се обърна към Никс. Двете жени се прегърнаха.
Погледът на Никс се насочи към девойката.
– Когато не спиш, би ли бдяла с мен над дъщеря ми? Тя е ново същество и е единствената от своя вид. Тя ще се нуждае от специални грижи, а майките не са много.
– Приятелко моя, страхувам се, че мога да спя толкова дълго, че в някои отношения никога повече да не се събудя, така че преди да се унеса в моето живо легло, ще създам още веднъж, макар че ти сама трябва да бдиш над тези деца.
Никс се обърка за миг, но после разбра какво е искала да каже Майката Земя.
– Ще създадеш още такива като нея!
– Ще го направя, макар че създаването им ще бъде по-трудно, отколкото беше нейното. Тя не е истинско ново същество, а по-скоро смъртен, който е станал нещо повече. Ще посея човечеството със семената на това, което е тя. Не знам колко от тях ще успеят да станат повече.
Никс стисна ръцете на приятелката си.
– Благодаря ти, Майко Земя. Благодаря ти, че направи така, че дъщеря ми да не изживее живота си сама.
– Не ми благодари още. Не знам колко такива като нея ще оцелеят.
– Хората са силни и смели. Ще има много хора, които ще оцелеят – каза Никс. – И аз ще бъда тяхната богиня на нощта!
– Да, приятелко моя. Да – съгласи се Майката Земя. – А сега ме прегърни отново и си тръгни бързо. Не искам между нас да има тъга или съжаление.
Никс я прегърна силно.
– Спете спокойно, без притеснения и без съжаление. Аз ще посетя децата ти и ще бдя над вечното в тях за вечни времена.
– Пази и себе си – каза Майката Земя. После, все още прегърнала богинята, прошепна само за нейните уши: – И гледай Калона. Ако той започне да се променя, това ще е, защото гневът му е станал по-голям от любовта му. Ако позволи на гнева да го погълне, той ще погълне и теб, и твоето царство. – После пусна Никс и се отдръпна. – Вървете сега и нека всички вие бъдете благословени…
Сърцераздирателни трели се разнесоха от групата феи, които се бяха струпали около Майката Земя. Никс видя, че те
не бяха само дриади, но и коблини, наиди и дори няколко скиаеди, които се бяха появили в прериите, обагряйки нощта с ярки цветове, отразяващи тревогата им.
– Не, малчугани, не се отчайвайте. Вие принадлежите на Другия свят – това е вашият дом – каза Майката Земя.
– О, приятелко, моля те, кажи ми, че феите могат да продължат да посещават твоята земя – каза Никс.
Майката Земя изглеждаше изненадана.
– Ти би позволила това?
Никс се усмихна топло на Фея. Докато съществува Старата магия, древна, богата и истинска, там ще намерите Феи и там те ще ви намерят.
– Така е казала вашата богиня и така трябва да бъде! – Възкликна Майката Земя, оживена отново, когато Феите образуваха кръг около нея и започнаха да танцуват в чест на празника.
Никс избърса една сълза, а после хвана Калона и Еребус за ръка.
– Да я оставим сега, щастлива и заобиколена от тези, които ѝ носят такава радост – каза тя тихо и ги поведе към тъмнината на тревистата прерия. Когато се отдалечиха от Майката Земя, Никс отпусна ръцете им и каза:
– Следвайте ме. – Богинята вдигна ръка и се появи тънка сребърна нишка, сякаш луната ѝ беше дала лъч светлина. Тя я хвана и се усмихна на крилатите безсмъртни, които я изучаваха с двойни погледи, изпълнени с опасения. – Не се притеснявайте. Ако знаете пътя, пътуването не е далечно. И аз ще ви покажа пътя, така че никога след това да не се отдалечавате от мен. – После блестящата лента се опъна и издигна богинята в нощното небе. Калона и Еребус разпериха заедно крилата си и се издигнаха в небето след нея.

* * *

Никс не пусна блестящата сребърна нишка, докато от пълната чернота, която съществува между царствата, изведнъж не се появи участък от твърда земя. Тя стъпи на него и се обърна с лице към Калона и Еребус.
– Тук има ли и парче от Майката Земя? – Попита Еребус, като се наведе да докосне земята, която толкова много приличаше на червената пръст от прерията с висока трева.
– Там има още от нея – каза Калона и посочи сякаш безкрайната горичка, която се простираше пред тях.
– Не, тук няма нищо от Майката Земя – каза Никс. – Макар че ще видите много гледки, които ще ви напомнят за нея.
Никс си помисли, че Калона изглежда облекчен. Еребус изглеждаше само любопитен.
– Какво е това дърво? – Попита той и започна да върви напред към него.
Никс се изпречи пред него, препречвайки му пътя. Сега и двамата безсмъртни я гледаха с любопитство.
– Това дърво има много имена в царството на смъртните: Игдрасил, Абелио и Висящото дърво са само три от многото отражения на старата му магия. Тук аз го наричам Дървото на желанията, тъй като съм го изпълнила с панделки от Божествена енергия, в които съм вплела желания и мечти, радост и любов. То се намира на входа на моето царство, Другия свят. Възнамерявам да споделя моето царство и с двама ви, но преди да ви позволя да влезете, моля всеки от вас да ми даде едно обещание – че независимо от това какво ще донесе идната вечност, никога повече няма да говорите за събитията от тази нощ. Дъщеря ми и тези, които ще дойдат след нея, никога не трябва да знаят, че са били грешки, създадени заради суеверие и лудост. Съгласни ли сте?
– Съгласен съм и ти обещавам – каза Калона.
– Както и аз. Ти имаш моето обещание, мила, любяща богиньо – каза Еребус.
– Тогава с удоволствие ви каня да влезете в Оня свят и ви пожелавам заедно да бъдем благословени!

* * *

Майката Земя оставила феите да танцуват безкрайно. Имаше да изпълни една последна задача, преди да заспи, но първо се приближи до тялото на шамана. Коленичила до него и затворила незрящите му очи; след това размахала ръце над тялото му и богатата земя на прерията се разтворила, като нежно направила отвор, в който да приюти стареца.
– Справи се добре, точно както поисках. Знам, че ти разби сърцето да последваш заповедта ми и да пожертваш девойката, но с това ти даде на Калона единствения му шанс за изкупление, защото той наистина е бил опетнен от Мрака. Никс не го вижда, но аз го виждам също толкова ясно, колкото и ти. Ти направи това, което ти заповядах. Сега ще удържа на думата си към теб, старче. – Майката Земя докосна челото му и измъкна от вътрешността му светещата сфера, която съхраняваше вечния му дух.
– Ела при мен, могъщ звяр от тревистото море!
Един огромен бизон закрачи към Майката Земя. Мускулите на широкия му гръден кош се полюшваха, докато той се покланяше пред нея, а муцуната му се опираше в коляното ѝ. Тя погали гъстата му козина и промълви, че оценява величието му. После изпълни обещанието си, като каза:
– Ти и той ще бъдете свързани за цял живот!
Тя притисна духовното кълбо към челото на бизона и то изчезна в него. Майката Земя му се усмихна.
– Върви, старец, станал млад! Обикаляй прерията и имай дълъг и плодороден живот.
Бизонът и се подчини с хъркане и докато тръгваше, риташе въздуха в радостен танц на свободата.

Назад към част 9                                                               Напред към част 11

 

 

 

ТИДЖАН – Картър Рид 2 ЧАСТ 10

ГЛАВА 9

* ЕМА *

Един чаша.
Втора чаша.
Трета чаша.
Четвърта чаша, вече пиеше Аманда. Тереза беше завлякла Ноа на дансинга, а ние им се наслаждавахме от частното сепаре. Аманда извади телефона си и изпрати съобщение на някого, но след това го остави настрана. Когато тя направи знак да ѝ донесат петата чаша, разбрах че сега е времето. Чаках откакто бяхме влезли в клуба, да говоря с нея очи в очи. Тереза продължаваше да се натиска на Ноа и не бях сигурна дали това е причината Аманда да се напие или друга. Облегнах се и поклатих главата отрицателно, когато тя ми предложи питие и на мен.
– Както желаеш.
Аманда повдигна глава назад и отпи на един дъх веднага щом сервитьора си тръгна. След това хвърли чашата си на масата и се обърна, веждите й се сбърчиха, докато отново наблюдаваше Тереза и Ноа.
Прикрих я преди малко, преструвайки се, че ми липсва Картър, но сега когато гледах тези двамата, нещо взе да ме пробожда в гърдите. – Явно беше, липсваше ѝ гаджето ѝ. Тогава пак си спомних… – по дяволите… – и този път вече се престраших.
– Още ли се виждате? – Започнах аз. Тя ме погледна леко стъписана.
– Какво?
– Знаеш за какво говоря… – повдигнах брадичка и изправих рамене. Трябваше да го обсъдим това, без значение дали тя го искаше или не. – Виждате ли се още с него?
– Трябваше да скъсам с него ли? – Игнорирах този отговор.
– Не си казала на Тереза? – Вече знаех, че тя не говорила с Тереза. Очите ѝ се присвиха.
– Какво имаш предвид?
– Виж… не си нахална кучка. – Тя леко наклони глава. – Но в момента се държиш точно така… – категорично добавих аз. Устата ѝ се отвори леко.
– Съжалявам?
– Какъв ти е проблемът? И не ме лъжи. Може и да живееш заедно с Тереза, но аз те познавам по-добре и знам, че не ти харесва. Какво се случва?
– Какво мислиш, че… – прекъснах я, като се наведох рязко напред, наполовина прекосявайки масата и доближавайки се почти до лицето й.
– Твоя приятел. Твоето семейство. Ето това…
– А ти? Какво да кажем за теб? – Възрази тя. Облегнах се отново, намръщена.
– Какво за мен?
– В тази бъркотия сме заради гаджето ти. Той е в мафията…
– Не… той не е в мафията. – Той беше с тях… – Тя завъртя очи.
– Стига, Ема. Той все още е с тях. Само ти се опитваш да се заблуждаваш, опитвайки се да вярваш, че е излязъл от това.
– Дойдох при него… направих го, заради Мелъри. И заради това, което бях направила. Аз… не, той не ме привлече в този живот. Запомни това.
– Но ти все още си забъркана в това, заради него. А къде е той сега!? Вие двамата едва
прекарвахте нощ, без да се видите, а Тереза ми каза, че не сте се виждали, от около преди пет дни. Къде е той, Ема?
Не можах да отговоря. Единствено, което можех да направя, беше да поклатя глава разочаровано.
– Преди това не беше проблем.
– Не… – въздъхна тя. – Това е целият проблем. Ти не го оставяш. Без значение какво направи или в какво се забърка, всички знаем това Ема. Ти си обвързана към този живот, а това означава, че ние също сме свързани по един или друг начин.
– Ноа също е приятел с Картър.
– Но той ще се отдалечи. Заради Тереза, той ще се дистанцира. Това е една от причините, защо тя не иска да се премести при него, заради връзката му с Картър.
Притихнах. Реакцията на Аманда беше толкова бърза. Тя беше толкова уверена в твърдението си и имаше истина в него. Видях го изписано на нейното лице. Тя не отмести поглед нито за момент. – Те го бяха обсъждали вече. – Отдръпнах се леко и премигнах няколко пъти. – Имаше смисъл във всичко това. Тереза ми призна за Ноа. Аманда призна за новото си гадже. Не трябва да се изненадвам, какво са споделяли помежду си за мен.
– Тереза не ми е казвала за това… – прошепнах. Аманда сви рамене.
– Има и други причини, сигурна съм, но знам, че това е една от тях.
– Ноа ли го каза това? – Тя кимна положително.
– Веднъж той ѝ го казал, а тя ми каза на мен. Той е готов да се отдалечи от Картър. Не го ли забелязваш?
Не… Картър беше толкова зает с Коул и семейство Маурицио. – Тяхното приятелство не ни засягаше. Те все още тренират заедно.
– Не и този месец. Ноа спря да идва сутрините. Той каза, че Картър го нямало и откакто всички дойдохме в Ню Йорк, си помислих, че той ще е тук… Къде е той, Ема? – Аз се усмихнах горчиво.
– Какъв е проблема? С какво се занимава Картър ли?
– Вероятно и в това… – отвърна тя, но после раздразнено изсумтя и се обърна. И тогава тя се разплака. Атаките ѝ избледняха и вместо това тя просто изглеждаше тъжна.
– Това ли искаш? Искаш ли да го оставя? – Попитах я аз. Тя не ме погледна, гледаше надолу към коленете си и клатеше глава.
– Не… знам, че това не е честно. Знам, че всичко, което казваш е вярно. Картър не беше част от живота ти, докато не се нуждаеше от него и няма да е честно, сега, когато го обичаш да го напуснеш. Съжалявам Просто понякога го обвинявам.
– Защо?
– Защото… – пророни още една сълза. – Защото ако не беше Картър, можех да бъда с Браян.
Сега ми просветна. – Значи става въпрос за нея и нейния приятел. Нищо от това не беше заради Тереза или Ноа, а заради Картър и мен. И заради нея и Браян. – Пуснах ръце от масата в скута си. Това ме порази с глух трясък и се почувствах сякаш ме е ударил автобус.
– Мислиш ли да го напуснеш? – Обмислях да се отдалеча от нея, но никога не съм се замисляла, че тя ще го напусне.
– Длъжна съм… не е ли така? – Тя вдигна очи към мен. Имаше такава болка и тъга в тях. Не съм я виждал така, откакто чух за смъртта на Мелъри.
– Аманда… – въздъхнах. Тя поклати глава.
– Спри се. Вече го обмислих, превъртайки отново и отново всичко в главата си, това е единственото нещо, което успях да измисля… това е единственият изход. Знаех за връзката ти с Картър преди да се влюбя в Браян. Знаех, че е грешно… опитах да се спра, но въпреки това го оставих да се случи. Това е по моя вина. Трябваше да му забраня да идва в кафето, но… Ема… – гласът ѝ заглъхна и едва я чувах. – Бях толкова самотна и той беше толкова… – Тя си пое въздух и избърса лицето си с две ръце. – Това е единственият изход. Трябва да го напусна. трябва да го направя преди да… – тя не можа да завърши изречението, но не беше и нужно. Тогава тя ме попита. – Не каза ли нищо на Картър, нали? – Поклатих глава отрицателно.
– Не… нямах смелост.
– Добре… – каза тя с облекчение. – Добре. Аз също не съм казвала нищо на Брайън и ще се разделя с него. Ще направя това, когато се прибера.
– Сега… – казах аз, но сякаш това не беше моят глас. Това беше другата Ема, тази, която не разпознах. Беше студена и непреклонна докато аз бях утешаваща и успокояваща, или такава поне трябваше да бъда. Очите на Аманда се разшириха, но аз трябваше да го кажа пак. – Трябва да го направиш сега. Да свършваме с това. Ти си тук с нас сега. Може би ще можеш да си вземеш ваканция и следващата седмица. Ще останем всички тук и ще можем да ти помогнем. – Тя замръзна при думите ми.
– Тереза не знае за това.
– Но аз знам, и съм тук. – Господи, бях безсърдечен приятел. Сгреших… аз бях нахалната кучка, не тя. Но това вече не беше предишният живот, който живеехме. Това беше сега реалността. Не можех да бъда вече нейната приятелка, тази която бях преди случката с Мелъри и преди Франко Дънван. – Ако наистина ще го направиш, направи го сега. – Наведох се над масата и бутнах телефона й към нея. Тя го взе. Не спирайки да ме гледа. – Така ще е по-добре, Аманда… – Но все пак сърцето ми беше разбито. Тръпки полазиха по гърба ми при звука на моя собствен глас. Сега бях толкова жестока.
– Добре… – тя стисна телефона до гърдите си и скочи на крака. Когато мина покрай мен, спря и каза.
– След това, ще имам нужда от теб.
Ще отида в ада, заради това. Хванах ръката ѝ, и я стиснах, преди да я пусна отново. Да отблъсна някого, когото смятам за мое семейство. Беше краят на връзка ѝ… това беше погрешно. Тя го обичаше, знам… а и тя никога не разказа на Тереза. – Аманда мълчаливо скърбеше. – Аз съм лош човек… – след това телефонът ми иззвъня, дойде съобщение от Картър.
[– Обичам те. довечера се връщам. Съжалявам, че аз тръгнах без да те видя и да ти го кажа, но ще ти обясня всичко. Отне малко повече отколкото трябваше, но беше необходимо. Ти как си?]
Отговорих.
[[– Всичко е наред. Ще бъда още по-добре, когато те видя. Обичам те]]
Когато оставих телефона си, една сълза падна в дланта ми. Аз дори не осъзнах, че плача. Две песни по-късно Тереза се върна в сепарето. Усмихната и изпотена, тя прокара ръка през косата си, плъзна се до мен и попита.
– Къде е Аманда?
– Говори по телефона.
– О… – тя се намръщи леко и сви рамене. – Надявах се, че ще го остави за известно време.
– Обикновено не е такава.
– Знам… – Тереза се намръщи, докато поемаше чашата си и отпи през сламката. – Нещо ѝ се случва и аз знам, че не е заради мен. Тя иска да се преместя при Ноа. Може би това е целият смисъл? Мислиш ли, че ревнува? – Аз се напрегнах.
– Завист?
– От мен и Ноа, а тя е сама. Искам да кажа, не знам защо. Тя е красива. Знам, че е имала предложения, но никога не ходи на срещи. В това ли е причината? Тя се тревожи кога аз ще се преместя… – очите ѝ се разшириха, а ръката ѝ се втурна нагоре, покривайки устата си. – О, не… не мога да повярвам, че казах това.
– Кога? – Подразних се. – Кога? Това ще стане ли най накрая?
– Боже мой. Просто го приех, нали? Аз го казах…
– Да. – Тя се облегна на стола си, грабна питието си, отпи и поклати глава.
– Не мога да си взема думите назад. Искам да кажа, че ще направя това. Не мога да повярвам, че ще го направя. О боже мой…
– Между другото. Къде е Ноа? – попитах аз, изпращайки й многозначителен поглед. –Не трябва ли да се срещнете с него някъде в частните стай? – Тя се изкиска.
– Не. Но, по дяволите, това би било страхотно, а? Той говори по телефона и мисля, че търси извинение да не дойде тук. Между другото, Аманда е доста тиха, знаеш ли нещо по въпроса?
– Знам…
– Обичайно тя е дружелюбна, винаги малко на заден план. Аз не мисля, че те не знаят как да се отнасят с нея, когато е такава… – тя се почеса по челото. – Като се замисли човек, и аз не разбирам, ти как се справяш?
– Справям?
– С Аманда. Ти я отпрати, за да придобие нова отношение към живота, преди да се върне отново?
Сърцето ми се разби още повече за моята приятелка. – Тя разбива връзката си в момента и то заради мен? – „Ако не беше Картър, нямаше да има дилема.“ – Спомних си думите на Аманда. Слушайки колко е изтощена, не знаех какво да кажа. – Тя каза, че Ноа ще се отдалечи, а може би това ще съм аз. Може би аз трябва да направя това, което смятах за необходимо преди, да се отдалеча от Аманда. – Хвърлих нов поглед към Тереза. – Дали ще тя по-добре без мен!? Да… – прозвуча отговора безмилостно в главата ми. Всички те ще бъдат по-добре. Това е правилното решение, тя все още можеше да бъде с Браян – Виждайки Аманда толкова разбита, разбрах какво е най-доброто решение. – Но в този момент тя вече му звъни… тя ще…
– Пусни ме да изляза…
– Какво?
– Пусни ме, Тереза! – Не исках да ѝ крещя, но само така успях да я размърдам. Тя се засуети, а аз бях точно зад нея.
– Къде отиваш?
– Спри телефонното обаждане… – извиках през рамото ѝ, и изхвърчах от сепарето.
– Какво? Обаждане… – Чух Тереза зад себе си, но продължих да вървя напре.
В рамките на секунди, бях заобиколена от охранителите. Новият, който се появи този следобед, беше най-големият и той се придвижи пред мен, разчиствайки пътя ни. Не му знаех името. Трябваше да знаят къде отивам, затова се обърнах към Томас и прошепнах.
– Трябва да намеря Аманда.
Той кимна и притисна ръка към ухото си, докато говореше на другия. Новият гард кимна и се отправи към отделен коридор. Когато минахме през изхода, реших, че той знае къде да отиде, затова го последвах, докато стигнахме задната площадка. Музиката затихна и в коридора имаше по-малко хора. Колкото повече вървяхме толкова по-светъл ставаше коридорът, докато накрая музиката затихна въобще. Покрай нас минаха двама души, явно бяха от персонала, момичето носеше риза, вързана на възел под гърдите, а мъжът до нея носеше същата риза с навити над лактите ръкави. Когато ни подминаха погледнах назад и видях надписа „ОХРАНА“ на гърбовете им.
– От тук…
Новият охранител мина през вратата, в това време Томас пристъпи напред и ме задържа. Другите охранители също излязоха, врата хлопна зад тях, изчакахме малко докато на вратата се почука и последваха още три прекъсващи се почуквания.
– Тя е отвън, г-це Ема. – Томас се премести и застана отстрани до вратата.
– Ти няма ли да излизаш? – Той поклати глава и отново сложи ръка на ухото си.
– Тя излиза. Майкъл, върни се вътре. – Чу се тих глас от слушалката.
– Идвам…
Тогава вратата се отвори и Майкъл ме изчака да изляза. Това беше обичайният протокол. Не знам защо се изненадах. Когато излязох навън в една тъмна уличка, намерих Аманда, чиято челюст се отвори. Тя се облегна на стената, все още с телефона в ръка. Погледнах отново към момчетата. Те се разположиха на около десет крачки от двете ни, в края на алеята, и Майкъл зае позиция на вратата. Всички можеха да чуят какво говорим, което можеше да бъде предадено на Картър. – Нещо, което досега трябваше да го направя сама… – напомни ми вътрешният глас.
– Нещо се е случило ли? – попита ме Аманда, отдръпвайки се от стената.
– Излязох да говоря с теб. – А не с тях… – огледах нищо не подозиращите охранители. – Разговорът, който мисля да започна, явно не може да стане. План „Б“.
– Не казвай това, което се канеше да кажеш на човека от другата страна на телефона.
– Какво? Тя погледна недоумяващо телефона си и сбърчи чело.
– Телефонното обаждане, за което излезе, не го прави Аманда. – Тя ми показа телефона си и аз прочетох името на екрана „Шели“.
– Тя?
– Не… това ли е този, с когото си говорила през цялото това време? – Аманда се смути, гледаше в земята и прехапа устните си.
– Изплаших се…
– Ооо…
– Ще го направя. Обещавам…
– Не, не го прави. аз… – какво да кажа тук!? Не го прави.
– Но… — Тя погледна многозначително охранителите.
– Знам. Мога да се справя с това. По един или друг начин ще уредя всичко. – Отдалечавам се от теб… – но не можех да го кажа. – Няма да го правя предмет на обсъждане. Просто ще се случи и докато го осъзнаят, аз ще сложа край. Всичко ще свърши. Ще ми е нужна помощта на Картър, но това ще бъде друг ден. Обещавам. Ще постъпя правилно… – казах ѝ.
– Но, Как? – Не отговорих само поклатих глава.
– А коя е Шели?
– Моя колежка. Попитах дали ще може, следващата седмица тя да поеме част от работата ми.
– Ооо… – почувствах се малко глупаво. – Добре. – Аманда погледна към вратата и попита.
– Ти дойде тук, за да ми кажеш това? – Кимнах, усещайки как гърлото ми се свива и казах дрезгаво.
– Да
– И говореше съвсем сериозно?
– Да… – в гърдите ми се появи празнина и аз усетих как става все по голяма и ме изпълва цялата.
– Благодаря ти, Ема.
Не можех да говоря. Знаех какво означава, това което казах. – Дори и да променя решението си, тя не беше готова да се раздели с Браян. Любовта й беше силна. Бях благословена, Аманда изпитваше миг на слабост и видях облекчението в очите й. Беше толкова силно, тя го обичаше с всяка своя клетка. Аманда никога преди не беше обичала по този начин никой мъж. Преди тя изобщо не е споменавала думата любов. Моята сродната душа не можеше да бъде причината, поради която трябваше тя да се раздели и да напусне своята. И се надявах , че той наистина ще й стане сродна душа. Готвех се да захвърля семейството си заради него. По-добре да е, по дяволите…
– Тереза и Ноа още ли са вътре? – Попита тя. Аз кимнах.
– Трябва да се върнем. – Аманда ме хвана за ръката.
– Говоря сериозно, Ема. Благодаря ти… – тя ме привлече в прегръдките си и прошепна. – Наистина го обичам, много. – Аз също я прегърнах.
– Знам, че го обичаш. Виждам го.
И тогава земята под нас се разтрепери и ние бяхме ударени силно, събаряйки ни на земята. Погледнах нагоре, ушите ми бучаха и видях един от охранителите да стои над мен. Нищо не чувах и нищо не осещах. Първоначално всичко беше онемяло, аз се опитах да намеря Аманда, но ме обхвана силна болка. Кашляйки седнах и все повече и повече болка ме пронизваше. Имах чувството, че хиляди ножове се опитват да си пробият път в мен. Усещах ръката си мокра, вдигнах я и видях кръв. Тогава звъненето в ушите ми почти се удвои. Но успях да чуя как някой изкрещя една дума.
– Бомба.

Назад към част 9                                                                  Напред към част 11

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!