АНЕТ МАРИ – Трима магьосника и една Маргарита ЧАСТ 8

Глава 7

Вторник. Смяна номер три. Пристигнах десет минути по-рано – общинският колеж беше само на петнайсет минути – и започнах да се подготвям. Мястото беше празно. Рамзи още не беше влязъл, а Аарон, Кай и Езра също ги нямаше.
В неделя вечер момчетата ме бяха уверили, че не трябва да казвам на никого, че съм човек – че е по-добре, ако не го правя. Нека членовете на гилдията приемат, че съм митична. Колкото по-дълго време не знаеха колко „могъща“ мога да бъда, толкова по-малко вероятно беше да вдигнат скандал заради това, че човешката ми същност замърсява скъпоценната им централа.
Но едва подготвих бара, две момчета се спуснаха по стълбите и се насочиха към мен.
– Вярно ли е? – Попита нетърпеливо по-младият. – Ти човек ли си?
Защо всички казваха „човек“, сякаш това беше заразна болест? Прегледах го нагоре-надолу, без да се впечатлявам. Нисък, жилав, със светло руса коса в разхвърляни кичури и странни кръгли слънчеви очила, които стояха на носа му въпреки притъмнения интериор. Няколко години по-млад от мен по мое предположение.
Приятелят му беше малко по-възрастен и изглеждаше средностатистически – нищо очевидно странно в него. Не беше толкова здрав, колкото Аарон, Кай и Езра, но не беше и отпуснат. Кафява коса и дълбоки кафяви очи с тъмни кръгове под тях.
– Е? – поиска русият. – Така ли е?
Явно някой беше разказал за това.
– Да. Кой ти каза?
– Всички говорят за това. – Той протегна ръка. – Казвам се Лиъм. Телекинетик.
– Тори. – Стиснах ръката му. – Телекинетик означава… да движиш неща с ума си?
Той се усмихна. Бутилката ми с почистващ препарад се издигна безтегловно във въздуха и аз не успях да сдържа шокираното си изпъшкане. Уау. Беше точно като специалните ефекти във филмите, само че истински. Съсредоточеността стегна лицето му и бутилката с алкохол от моята станция също се издигна нагоре. Уискито се понесе и се настани нежно върху плота пред мен.
Вдигнах бутилката, наполовина убедена, че е реквизит.
– Това трябва да е удобно.
– Доста полезно – призна той, като едва сдържаше радостта си от реакцията ми. – И как намери тази работа?
– Съвсем случайно, – отвърнах уклончиво. Няма нужда да навлизам в подробности, нали? Приятелят на Лиъм ме наблюдаваше с надежда, затова му подадох ръка. – Аз съм Тори.
– Том. – Той стисна ръката ми, а хватката му беше слаба.
– Какъв е твоят… клас? – Попитах.
– Психика. Ясновидство.
– Какво е това?
– Супер слух, – отговори Лиъм, преди Том да успее. – Той може да чува хората, които говорят в определена близост.
– Чудесно, – казах учтиво, макар че това не беше толкова готино, колкото телекинезата. – Мога ли да ви донеса напитки?
И двамата си поръчаха и аз им приготвих напитките, докато Лиъм разговаряше за телекинезата – восъколеене, за това как способността му изисква интензивно обучение, за да развие контрол, да увеличи силата си и да преодолее ограниченията. Стана скучно за около десет секунди.
– Телекинетикът може да движи с ума си само предмети, които може да движи физически с тялото си – обясни той с ентусиазма на малко дете, което говори за пожарникарската си играчка. – Така че не може да се хвърлят коли като по филмите. Някои телекинетици ще…
– Ето ги! – Казах ярко, като прекъснах лекцията. – Наслаждавайте се!
За мое раздразнение Лиъм и Том се плъзнаха по табуретките и се погрижиха за напитките си като стари дами с горещ чай. Взех кърпата си и започнах да избърсвам, като си проправях път към противоположния край на бара.
– И така, с какво се забавляваш, Тори? – Попита Лиъм. – Момиче за партита ли си? Имаш ли си гадже?
Честно извъртях очи, докато търках едно лепкаво петно. Чудесно. Неудобният флирт започна.
– Не съм парти момиче, – отговорих. Последния път, когато ходих в клуб, бях набила един мъж, който ми опипваше задника на дансинга.
– Какво обичаш да правиш? Гледала ли си добри филми напоследък
Придвижих се по-надолу по бара, като чинно търках полираното дърво.
– Не напоследък. Извинете ме, момчета. Имам работа за вършене.
– Спокойно, Тори, – каза Лиъм с бодър тон. – Не е нужно да…
Загубих следите на гласа му, докато влизах в кухнята и се спрях изненадано. Готският готвач Рамзи отсъстваше от стола си, а на негово място стоеше момче на моята възраст с прошарена коса и полепнала по него силна миризма на цигарен дим.
– О, здравей, – каза той. – Ти трябва да си Тори. Клара ми каза, че те е наела за временно изпълняващ длъжността.
– Ти трябва да си Купър. – Другият готвач – този, който се беше обадил, че е болен през уикенда.
Той се усмихна слабо.
– Клара не е споменавала, че си толкова красива.
Този път извъртях очи, без да го крия.
– Гладко. Много гладко.
– Приятелите ми казват, че съм гладка като масло.
Подсмръкнах и се промуших покрай него. Грабнах бутилка ром, за да попълня запасите си, и се върнах на бара, за да открия, че кладенецът за алкохол е празен – а пред Лиъм са наредени над двайсет бутилки.
– Какво правиш? – Избухнах.
Ромът се изтръгна от ръцете ми като от невидима нишка. Той се спусна по бара и се настани до другите бутилки. Лиъм ми се усмихна.
– Ела да работиш тук – каза той. – Трудно е да се говори, докато бързаш навсякъде.
Стискайки зъби, аз се запътих към него и взех пълната бутилки от ръката му.
– Имам работа за вършене.
– Ние сме единствените ти клиенти.
Погледът ми се прехвърли от Лиъм на Том, който виновно изсумтя, после отново на Лиъм. Завъртях се на пета, тръгнах към работното си място и започнах да сменям бутилките – само за да ги изгубя веднага щом ги поставих.
– Престани! – Грабнах една бутилка от въздуха и я върнах обратно, но тя отново се издигна нагоре.
Лиъм се засмя.
– Не можеш да спечелиш, Тори. Просто ела да поговорим за няколко минути.
Притиснах останалите бутилки към гърдите си, а сърцето ми се разтуптя. Гневът не печелеше съвсем битката срещу потъващия студ в стомаха ми. Аарон се беше подигравал на митиците от Психика, че са слаби и безполезни, но с моето пристигане в гилдията Лиъм и подобните му вече не бяха в дъното на властта. Бях аз.
И по начина, по който ми се усмихваше, той го знаеше. Чувстваше се силен. Контролираше ситуацията.
Точно когато обмислях дали линията на содовия ми пистолет е достатъчно дълга, за да напръскам задника, Аарон влезе през входната врата, носейки в едната си ръка черен калъф с цип, дълъг над три метра.
– Ах, по дяволите – каза той задъхано, докато бързаше към бара. – Знаех си, че тези пичове ще ме накарат да закъснея. Казах им… – Той прекъсна, а сините му очи проследиха лицето ми, после се спуснаха към бутилките, които стисках като безценни колекционерски предмети. Вниманието му се насочи към Лиъм, а останалата част от алкохола ми беше подредена пред него. – Какво, по дяволите, правиш, Лиъм?
Очите на Лиъм се разшириха и той се премести нервно.
– Нищо! Просто безобидно дразнене и…
– Всичко е наред. – Думите излязоха по-крайни, отколкото възнамерявах, но се подразних от това колко облекчено се чувствах, когато видях Аарон. Трябваше сама да се справям с такива неща. – Всичко е наред.
Аарон ме погледна, когато сложих бутилките обратно на мястото им и тръгнах към останалите. Момчетата ме гледаха как сменям всяка бутилка, а мълчанието беше болезнено. Том се беше смалил наполовина на нормалния си размер.
Поставяйки странния си товар на плота с трясък, Аарон промълви:
– Ще се върна веднага.
Той прекоси цялата кръчма. Когато вратата се затвори с трясък зад него, последната бутилка в ръката ми се изстреля от пръстите ми и полетя покрай бара. Тя падна пред Лиъм и той се ухили, докато ме чакаше да отида да я взема.
Явно защото се бях нахвърлила върху Аарон, Лиъм беше останал с впечатлението, че смятам малката му игра за забавна. Запътих се към него и обгърнах с ръка гърлото на бутилката. Стиснах я здраво и се изправих пред него.
– Не съм твоя играчка – изсъсках ледено. – И ако някога искаш още едно питие от мен, ще започнеш да се държиш като проклет възрастен. Моята работа не е да ви забавлявам.
Веждите на Лиъм се вдигнаха над горната част на глупавите му кръгли слънчеви очила – после погледът му падна под нивото на очите ми.
Невидимо дръпване издърпа предната част на блузата ми. Дръпнах се назад и погледнах надолу. Горното копче на ризата ми беше разкопчано, а Лиъм отново се усмихваше.
– Не знам, Тори. Мисля, че си много забавна.
За миг просто се взирах. След това го ударих в лицето.
Ударът разтърси ръката ми и болката се разнесе по кокалчетата. Главата му се отметна назад, а слънчевите му очила се разлетяха и се разпиляха по пода. Той притисна ръка към бузата си, забавлението му беше изчезнало, а челюстта му беше свита от ярост. Изправи се, като преобърна стола си назад. Бутилката пред мен се размърда.
Вълна от топлина премина през гърба ми и Лиъм замръзна на мястото си.
Аарон обгърна раменете ми с ръка, а кожата му беше почти толкова гореща, че можеше да ме изгори.
– Колкото и да ми се иска да видя как Тори бие жалкия ти задник, Лиъм, кръвта ще разстрои Клара. Така че, какво ще кажеш да се махнеш по дяволите?
– Аз… имам работа и…
– Изчезвай.
– Ти не можеш да ми кажеш какво…
Аарон се усмихна, притискайки се към мен.
– Мога, и го правя.
Лиъм отвори уста, после я затвори. Като стискаше устни, докато не побеляха, той се завъртя и се запъти към изхода. Слънчевите му очила полетяха от пода и се приближиха до ръката му, докато той изчезваше навън. Вместо да го последва, Том се запъти към най-отдалечената маса и седна, стиснал питието си.
Аарон смъкна ръката си от раменете ми и се отдръпна.
– Следващия път потърси очите му. Той трябва да вижда, за да използва телекинезата си.
Закопчах отново горното си копче.
– Уволнена ли съм за това, че го ударих?
Той се засмя, върна се към обичайната си отпусната същност, сякаш не беше ужасил телекинетик, който да избяга от сградата.
– Лиъм е ласкател. Заслужаваше добър удар в лицето.
Това не беше съвсем „Не, не си уволнена“.
Може би усещайки съмнението ми, той попита:
– Знаеш ли първото правило на гилдията?
Поклатих глава.
– То е „Не удряй пръв, но винаги отвръщай на удара“.
– О, това. – Намръщих се. – Не го ли ударих първа?
– Лиъм не те е ударил, но ти се защитаваше. С ентусиазъм, – добави той развеселено.
– Къде се научи да удряш като професионалист?
– Ходих няколко години на таекуондо в гимназията. – Джъстин ме беше взел със себе си, докато се обучаваше за полицейската академия, но аз не бях в крак с него. – Ако това е първото правило на гилдията, какво е второто?
– Правило номер две е: „Не се оставяй да те хванат“.
– Не се хващай в какво?
– Във всичко. – Той се усмихна. – Не можеш да имаш неприятности, ако не те хванат.
Очите ми се свиха.
– Клара ми каза, че тази гилдия е на високо ниво.
– Така е. – Той грабна лаптопа, за който сигурно беше излязъл навън, преди да се промъкне през кухнята. – Да спазваш буквата на закона и да спазваш духа на закона са две различни неща.
– И кое от тях следва „Врана и чук“?
– Това, което е най-удобно в дадения момент. – Той прескочи бара и се приземи чинно от другата страна. Остави лаптопа си и се плъзна на една табуретка. – Тази вечер имам нужда от нещо по-силно от ром.
-Какво би искал?
– Изненадай ме.
Докато му наливах двойно кисело уиски, той отвори лаптопа. Плъзнах напитката към него, след което погледнах дългия, тънък предмет, който носеше със себе си, обвит в тежък черен плат.
– Какво е това? – Попитах.
– Хм? О, просто моят ключ.
– Твоят… какво?
Той отклони вниманието си от екрана.
– О, точно така, съжалявам. Предполагам, че няма да знаеш. – Той бутна лаптопа си настрани и приближи калъфа. – Превключвателят е магически проводник. Истинският термин е кадуцей, но кой иска да го казва постоянно?
Разкопча ципа и разтвори тясната торбичка, за да ми покаже какво има вътре. Погледнах от лъскавата черна обвивка към блестящата дръжка, после обратно към него.
– Това е меч. – Чудовищен меч. Кой се разхожда с меч?
– Само безполезните магове тренират с пръчки. Ние тренираме с оръжия. Ако някой се опитва да ме убие, предпочитам да имам меч, отколкото да се опитвам да му избода очите с някаква жалка пръчка.
Хванах обвитата с кожа дръжка и я повдигнах на няколко сантиметра, като тежестта ѝ ме изненада.
– Често ли хората се опитват да те убият?
– Обикновено не. – Той закопча ципа на чантата. – Магиполицията не разполага с достатъчно хора, за да издирва всеки измамен митик по света, затова вместо това обявява награди. Гилдиите поставят етикета и торбата, а след това предават извършителя на Магиполицията за съд.
– Хм. – Спомних си една негова мимолетна забележка от неделя. – И ти, Кай и Езра търсите награда за един измамник… магьосник?
– Да. Мислех, че имаме солидна следа този следобед, затова взех Шарпи, но човекът ни се изплъзна.
– Шарпи? Ти си кръстил меча си Шарпи?
– Предполага се, че трябва да сме инкогнито, Тори. Какво ще стане, ако някой ме чуе да говоря за моя Огнен смъртоносен пръстен или за Ударното острие на убийствената гибел?
– Сигурно ще си помислят, че говориш за видеоигра. – Побутнах чантата с меча. – И как работи? Можеш да правиш пламъци и без това.
– Превключвателят е като фокус. По-лесно е да контролирате елементите чрез инструмент, а използването на превключвател ти позволява да създаваш по-специфични и целенасочени ефекти. – Той сви рамене. – Мога да запаля стаята достатъчно лесно, но ако искам да създам концентрирана пламна ивица, ми трябва превключвател.
– Всякакъв превключвател или само Шарпи?
– Меч, подобен по размер и форма на Шарпи, би бил функционален, но ние работим най-добре с превключвателите, на които сме се обучавали.
– Магията е сложна – информирах го сухо.
– Опитай се да поговориш с арканист. Това е сложно.
За мой късмет, телекинетичната ласка на Лиъм беше най-лошата част от деня ми. Силвия, по-възрастната жена, която бях нарекла калугерка по време на първата ми смяна, обаче беше на второ място. Осъзнала, че е била обидена от мизерно човече, нивото ѝ на клетвопрестъпник се беше повишило с десет степени. Проведохме още един приятелски разговор за това, че няма да ѝ сервирам нищо, докато не докаже, че има маниери.
Отново неохотно се успокоих, че Аарон е наблизо, макар че той можеше да разгневи Силвия дори повече от мен.
Някак си всички знаеха, че съм човек, но не всички ме възприемаха като слаба рунтава барманка. Една дружелюбна млада жена, която се представи за вещица, прекара цели двайсет минути в разговори за йога и ме покани да се присъединя към нея и приятеля ѝ, също вещер, на седмичната им разходка сред природата. Мила възрастна дама с очила с тюркоазени рамки и плетена шапка ми предложи да ми чете карти таро. Четиридесетгодишен мъж с тъмна бронзова кожа и фантастична козя брадичка разговаряше с мен за местните ресторанти – в много от които съм се опитвала да работя.
Когато един мъж се приближи – сложен като танк, бръсната глава, тежки вежди, които засенчваха тъмните му очи – почти се свих зад бара. Приличаше на мафиот, но Аарон промърмори разсеяно:
– Здравей, Линдън.
– Как върви ловът? – Попита Линдън с дълбок, грапав глас.
– Дръндьото е хлъзгав. Ако не побързаме, някой друг ще го хване.
– Помолихте ли Тейе да разузнае наоколо? – Той направи жест към бронзовокожия мъж, с когото бях говорила по-рано.
– Първо ни трябва потвърдена отправна точка – отвърна Аарон. – Кай ще я измисли. Той винаги го прави. Като го познавам, вече има нова следа и ме оставя да робувам тук напразно.
Линдън се ухили, после се обърна и ми подаде ръка.
– Линдън Макалистър. Аркана, магьосник.
– Приятно ми е да се запознаем, – казах аз. – Тори Доусън. Човек, барман. Мога ли да ти донеса питие?
– Бърбън с лед, моля. – Той ме гледаше как изваждам чаша. – Как върви досега? Това не може да е лесно приспособяване.
– Не е зле. Аарон поне е забавен.
Въпросният пиромаг погледна нагоре.
– Какво означава това?
Усмихнах му се, просто за да бъда досадна, след което казах на Линдън:
– Признавам, че съм си представяла магьосниците като старци с бради до кръста и огромни книги със заклинания.
Той се засмя, докато поставях питието му.
– Нека да предположа. Аарон ти е разказвал колко сме скучни и задъхани и колко неубедителна е магията на Аркана.
– Хм, да, почти.
– Никога не съм я наричал куца – разсеяно промълви Аарон, вперил очи в екрана си.
Линдън седна на ръба на един бар стол.
– Магьосничеството е най-разпространеният ред в Аркана. Аз съм специализиран в контрамагията, тоест в заклинания, които влияят на други магии. Някога бях боен магьосник, но… тези дни вече са зад гърба ми.
Любопитна, попитах:
– Защо се промени?
Той потърка челюстта си.
– Контрамагията е… по-безопасна. В някои гилдии границата между легалните и нелегалните магии може да се размие, особено когато става дума за нападателна магия. След като полицията разпусна последната ми гилдия, реших, че е добре да се променя.
Разпуснали са гилдията му? Това звучеше зловещо. Реших да изместя темата от потенциално чувствителната му история.
– Колко време ти отне да научиш контрамагията?
– Няколко години, но дотогава вече бях преминал етапа на чиракуване. – Той се усмихна причудливо. – Повечето магьосници прекарват поне дванайсет години в обучение. На алхимиците и лечителите им отнема още повече време да завършат обучението си.
– Уау.
– Не е лесно да се научи, но е най-универсалната магия, а за опитните практикуващи е най-мощната.
Аарон се подигра.
– Ще видим кой ще се смее следващия път, когато Жирар те сложи на задника ти – отбеляза весело Линдън, преди да изпие последния си бърбън. – Имам работа за вършене. Ще се видим по-късно.
Докато записвах в паметта си информацията на Линдън за магията „Аркана“, вписах питието му в касата. Всеки член на гилдията имаше текуща сметка и почти никой не плащаше в брой, което не предвещаваше нищо добро за бедната ми, празна банка за бакшиши.
– Хей, Аарон – казах след минута.
– Хм?
– Каза, че ловите един измамник магьосник, нали?
– Да.
– Ами ако той е наистина могъщ?
Той вдигна поглед от лаптопа си, а в очите му блесна забавен блясък.
– Не се притеснявай за мен, ново момиче. Линдън имаше предвид един срещу един, но един арканер срещу мен, Кай и Езра? Дори опитен боен магьосник би имал адски трудности да ни победи, а този мошеник далеч не е най-добрият.
– Силата в числата, а? – Промърморих. Това не е моето нещо. Никой на планетата не беше толкова загрижен за спасяването на задника ми, колкото аз, а не обичах да разчитам, че някой друг ще бъде там, когато имам нужда от него, само за да се окажа сама.
Аарон не забеляза съмнителното ми изражение, тъй като се съсредоточи върху лаптопа си, а силните му пръсти се движеха по клавиатурата. Погледнах меча му, скрит в черния калъф. За предполагаемо лесен противник той беше взел със себе си ужасно голямо оръжие.
Е, нямаше да си губя съня заради него. Способността му да се ориентира в опасни ситуации вдъхваше минимално доверие, но Кай излъчваше компетентност и все още не бях виждала Езра да изглежда по-малко от напълно невъзмутим. Ако искаха да преследват опасни разбойници със смъртоносна магия, това си беше тяхна работа.
Аз бях тук, за да се грижа за бара – и възнамерявах да си държа носа далеч от всичко, което не е книга с рецепти за коктейли.

Назад към част 7                                                                  Напред към част 9

УИЛА НАШ (Девни Пери) – Братята Холидей Книга 1 ЧАСТ 9

ГЛАВА 8
МАДОКС

Проверих часа на телефона си за стотен път. Къде беше Натали? Тя трябваше да е тук досега. Надявах се, че може би е дошла по-рано, тъй като не я бяхме видели вчера. От партито насам тя постоянно беше в съзнанието ми, дори и в прилива на коледни дейности – играчките, подаръците и храната на Вайълет – и нямах търпение да видя усмивката на Нат.
– Какво гледаш? – Попита мама, като застана до мен на предния прозорец.
– Снегът, – излъгах аз.
Тя се засмя.
– Разбира се, сине. Ако снегът е това, което мислиш за Натали.
– Ако знаеш, защо питаш?
– Защото съм ти майка и да те принуждавам да се гърчиш е една от моите служебни характеристики.
Засмях се и сложих ръка на раменете и.
– Работиш ли днес?
– Имам няколко неща, които трябва да изпипам в офиса, но не. Ще се опитам да си взема почивка през по-голямата част от деня. Брат ти каза нещо за гледане на последния сезон на „Състоянието на разрухата“ вече.
– Той трябваше да запази това в тайна.
– Срещал си се с Хийт, нали? Въпреки това, което си мисли, той никога не е бил способен да пази тайна.
– Ще ти изпратя по електронната поща линка и потребителското име.
Тя се усмихна.
– Толкова е хубаво да си у дома.
Вкъщи.
– Хубаво е да съм тук. Сигурна ли си, че нямаш нищо против да останем тук?
– Не бих искала да е другояче.
Когато вчера след закуска издърпах мама и татко настрана и ги попитах дали нямат нищо против ускорената ми дата за преместване, и двамата бяха във възторг. Когато предложих да се преместим в апартамент в града, те се изсмяха и настояха с Вайълет да останем там, където сме. И тъй като щях да се опитам да живея без бавачка, мама беше обещала да ми помага с Вайълет.
Но първо ни оставаха няколко дни с Натали. Ако тя дойде вече. От години не съм бил толкова развълнуван да видя жена. Тя ме накара да се усмихна без усилие. Накара ме да държа на всяка нейна дума. И беше чудодейна с дъщеря ми.
Когато подслушвах разговора им в банята на хотела по време на партито, ми беше трудно да дишам, докато Натали говореше. Не заради историята за собствената и майка, а защото никоя жена не беше говорила на Вайълет по този начин.
Като майка.
Не и Сиси. Нито мама – която винаги се е старала да прави всичко възможно, но винаги щеше да бъде баба, склонна да казва „да“.
Навън се чу скърцането на гуми по снега и аз оставих мама да си тръгне, като се наведех по-близо до прозореца.
– О, Мадокс. – Засмя се мама. – Не облизвай стъклото.
Изстрелях към нея намръщен поглед, след което сведех очи към непознатата кола, която идваше по алеята.
Това не беше субаруто на Натали. И зад волана не беше Натали.
– Очакваш ли някого? – Попитах мама.
– Не. – Тя поклати глава и отиде да отвори вратата.
Стояхме заедно и гледахме как една възрастна жена излезе от сив седан и тръгна по нашия път.
– Добро утро. – Тя се усмихна ярко и ми подаде ръка. – Аз съм Кати Карон.
Собственичката на агенцията, в която работеше Натали.
– Здравейте… Кати. – Стиснах ръката ѝ и ѝ помахах да влезе вътре от студа. След това се вгледахме един в друг, като над главите ни висеше неловкото мълчание, докато мама не прочисти гърлото си и не се извини.
– Трябва ли да започнем с представянето на Вайълет? – Попита Кати.
Примигнах и потърках челюстта си.
– Съжалявам, Кати. Прости ми за объркването. Какво правиш тук?
– О, съжалявам. – Усмивката и спадна. – Сигурно не сте получили имейла ми.
– Не. – Не бях влязъл в системата тази сутрин и по време на закуската, докато обикновено проверявах електронната поща, вместо това бях играл с Вайълет на турнир по камък, ножица, хартия.
– Извинявам се.
– Това е моя грешка. – Фасадата и се пропука, като раменете и се свиха и тя отметна косата от лицето си. – Беше забързана сутрин.
– Къде е Натали?
– Тя няма да дойде. А и нямаше никой друг на разположение по Коледа, затова дойдох вместо нея.
Не чух много от обяснението и, освен че Натали не идваше.
– Болна ли е Натали?
– Не, тя е… недостъпна.
О, по дяволите. Дали са я уволнили? Заради мен ли?
Отворих уста, но нищо не излезе. Какво, по дяволите, казах? Кати знаеше ли за чувствата ми към Натали? Откъде? Дори не бях сигурен как точно се чувствам.
– Аз, хм…
Последният път, когато бях толкова безмълвен, беше, когато Вайълет беше избягала от една от бавачките си в Лос Анджелис, заключи се в спалнята ми и продължи да сваля връзките на обувките ми и да ги връзва в един дълъг шнур.
Когато я попитах защо, тя ми каза, че е планирала да завърже единия край за стълба на леглото, а другия да използва, за да се изкачи през прозореца. Разбира се, връзките бяха дълги само около метър и половина, а спалнята ми беше на първия етаж, но планът и беше луд, макар и доста добре обмислен.
– Да? – Попита Кати.
– Нищо. – Преглътнах разочарованието си и ѝ махнах да влезе по-навътре в къщата. – Добре дошли. Благодаря, че дойдохте. Вайълет тъкмо отиде в стаята си. Моля те, чувствай се като у дома си, а аз ще я доведа.
Кати кимна и разкопча палтото си.
Взех стълбите две по две и се запътих по коридора към стаята на Вайълет, като я намерих на леглото с Нинтендо. Бях и купил нова игра за Коледа и тя имаше мисия да доминира в рамките на първите четиридесет и осем часа.
Може би това щеше да я разсее днес, за да не се стигне до катастрофа с новата бавачка.
– Здравей, принцесо. Можеш ли да дойдеш в хола? Искам да те запозная с някого.
– Кой? – Тя не вдигна очи от Нинтендо.
– Има нова бавачка тук, която ще играе с теб днес, докато аз работя.
Пръстите и спряха да се движат. Очите и се вдигнаха към моите.
– Къде е Натали?
– Тя няма да дойде днес.
– Защо?
Защото се прецаках.
– Не знам, – излъгах. – Съжалявам.
Вайълет ме гледа дълго, след това изсумтя и остави играта си настрана.
Запознанството с Кати мина точно толкова добре, колкото се очакваше. Разведох я из къщата, а Вайълет я последва с неохота. Но тя не се нахвърли върху мен. Може би това беше, защото Кати беше на петдесет години.
Избухването на Вайълет на партито беше отворило очите ми. Как така можех да управлявам бизнес за милиарди долари, но нямах представа как да разчитам собственото си дете?
Бавачките, които бяхме имали през годините, винаги бяха по-млади жени. Предположих, че това е типично – колегите ми в Калифорния имаха детегледачки на същата възраст. Разбира се, имало е случаи, когато някоя бивша бавачка е стояла твърде близо. Смееше се или се изчервяваше твърде често. Не се бях замислял много за това, защото не смятах никоя от тях за привлекателна. На кого му пукаше дали са се влюбили? Не се бях замислял за нито една от тях по този начин.
До Натали.
Но Вайълет го беше виждала през цялото време, докато аз бях забравил колко много го е забелязала. И колко много я беше притеснило това.
– Имаш ли някакви специални инструкции? – Попита Кати, когато приключихме обиколката на къщата.
– Не. Родителите ми имат готвач тук за седмицата, така че той ще приготви обяд и закуски. Тази сутрин имам среща извън къщата, но моля, обадете се, ако имате някакви въпроси. Майка ми и баща ми са някъде тук. Вайълет може да ги открие, ако е необходимо. – Усмихнах се на дъщеря си, с което си спечелих едно надуване.
Това надуване всъщност ме зарадва. Тази гримаса означаваше, че тя искаше Натали да е тук също толкова, колкото и аз.
Така че защо, по дяволите, тя не беше тук? На партито се държах силно, но тя сякаш нямаше нищо против. Беше поставила и своята граница, която аз уважавах.
По дяволите.
Коленичих и взех ръката на Вайълет.
– Забавлявай се днес. Обичам те.
– Аз също те обичам – промълви тя.
– Благодаря, Кати.
Тя се усмихна и кимна.
– За мен е удоволствие.
Оставих я с Вайълет и се оттеглих в офиса за първото си обаждане с офиса в Лос Анджелис. Първо съобщих на асистента си новината за ускореното ми преместване. Както се очакваше, той веднага се зае с работата и обеща да направи всичко необходимо, за да бъде преходът безпроблемен.
След този разговор разговарях с главния юрисконсулт и с ръководителя на отдел „Човешки ресурси“, които ме информираха, че един от нашите служители е пускал съдържание в руски пиратски сайтове.
След това разговарях с финансовия си директор, който съобщи, че действителните ни приходи в края на годината ще бъдат по-високи от прогнозираните. Но дори и с тези добри новини, аз бях засегнат от отсъствието на Натали.
Къде беше тя? Отдавна не бях флиртувал с жена, но тя беше отвърнала на флирта, нали? Защо я нямаше тук? Защо не се беше обадила?
Докато приключат сутрешните ми конферентни разговори, закъснях да изляза от къщи за срещата с Тобиас.
Холидей Хоумс беше затворен през седмицата между Коледа и Нова година, така че когато закъснях с десет минути на паркинга, моето Ауди и GMC-то на Тобиас бяха единствените автомобили наоколо.
Когато влязох през вратата, Тобиас се беше облегнал на празното бюро в приемната и гледаше в пространството.
– Здравей. – Във въздуха се носеше аромат на силно кафе и дървени стърготини. – Тук мирише като в стария офис на татко.
Тобиас кимна.
– Чисто нова сграда, а мирише като старата. Но това ми харесва.
– И на мен. – Стиснах ръката му. – Благодаря за срещата днес.
Останалата част от седмицата ми беше затрупана и това беше единственото свободно място, което имах, за да говоря за строителните планове. В момента, в който имотът официално станеше мой, исках разрешителните да бъдат одобрени и екипът да е готов да започне работа.
Тобиас щеше да проектира дома ми, защото исках да имам най-добрия архитект в града.
– Искаш ли кафе? – Попита той и ме поведе към стаята за почивка.
– Разбира се. – Последвах го и разгледах офиса. Баща ми го беше построил преди три години и днес беше едва второто ми посещение. – Хубаво е.
– Познаваш мама и татко.
Преди няколко години те бяха заявили, че ще похарчат малко пари. През целия си живот бяха работили здраво и учеха нас, момчетата, как да правим същото. И сега те жънеха плодовете.
Къща по поръчка. Нови офис сгради. Пътуване. Татко беше купил на мама за Коледа трикаратов диамантен пръстен „Тифани“, защото скъпоценният камък в оригиналния и годежен пръстен беше започнал да се изхабява. Мама беше купила на татко часовник „Бремон“ за пет хиляди долара, защото той винаги оставяше телефона си да се изтощи и никога не знаеше колко е часът.
Часовникът беше почти идентичен с този, който Сиси ми беше купила през последната ни година заедно. Тя винаги е обичала да харчи по празниците. За мен. За Вайълет. За себе си.
В основата на елхата ни имаше планина от подаръци. След развода се отървах от крещящите часовници и копчета за ръкавели, които ми беше купувала през годините, защото нищо от тях нямаха стойност за мен.
Това, което исках, беше жена, която ми купуваше подарък, защото знаеше колко ще ми хареса, а не просто защото цената му беше петцифрена. Исках подаръци, които да ме карат да се усмихвам. Да ме разсмиват.
Можех да допусна повече смях в живота си.
А от изражението на лицето на Тобиас се виждаше, че и той може.
– Добре ли си? – Попитах го, когато влезе в кабинета си и седна зад бюрото си. Вчера по време на коледните празници беше мълчалив. Мислех, че е просто защото имаше толкова много работа, но дори сега, когато бяхме сами, той изглеждаше също толкова дистанциран.
– Да. – Той потърка брадясалата си челюст. – Чудесно.
Не е страхотно.
– Липсваше ми на партито в „Бакстър“.
– Да. Беше се появило нещо. – Очите му бяха разфокусирани, докато се взираше в бюрото си.
– Тобиас.
Той преглътна трудно.
– Какво се случи?
– Нищо.
– Говори с мен.
Между Тобиас и Хийт именно Тобиас беше човекът, с когото най-много бях загубил връзка. Той беше зает в колежа и след това работеше. А аз не бях намерил време да поддържам връзка с братята си.
С Хийт това нямаше значение. Той беше компенсирал моите недостатъци през годините. Откакто се преместих от Монтана, не беше минавала седмица, в която той да не ми е писал поне веднъж.
Но Тобиас и аз бяхме започнали да се отдалечаваме един от друг. Надявах се да компенсирам това сега, когато съм си у дома.
– В последно време съм гаден по-голям брат. Дай ми шанс да го наваксам.
Цветът от лицето му изчезна и той се обърна, за да се вгледа в стената.
– Помниш ли Ева?
– Никога не съм я срещал, но да. – Ева беше приятелката на Тобиас в колежа. Не беше сигурен защо точно са скъсали, но според Хийт това го беше съсипало за известно време.
Мама винаги беше обичала Ева и по време на един от редовните си телефонни разговори – тези, в които разказваше клюки за братята ми – ми беше казала колко много и се иска те отново да се съберат.
– Тя дойде онази сутрин – каза Тобиас. – На Бъдни вечер.
– Добре, – отвърнах аз. – Ще се съберете ли отново или нещо подобно?
– Не. – Той потърка с ръце лицето си, след което хвърли бомбата. – Тя е бременна.
– О. – По дяволите.
– Забъркахме се преди известно време. Презервативът се скъса. Тя е бременна. И сега ще се мести в Лондон.
Четири твърдения, поднесени без никакво пречупване. Сякаш нямаше представа как да се справи с нито едно от тях. Преди да успея да измисля нещо, което да кажа, Тобиас поклати глава и взе молив от бюрото си.
– Нека да разгледаме какво искаш за къщата си.
– Можем да направим това друг ден.
– Не, днес е добре. – Той плъзна тетрадката под върха на графита и зачака.
– Тоб…
– Пет спални? Или искаш шест?
Въздъхнах, без да искам да настоявам.
– Шест. И една в къщата за гости.
– Бани?
Следващият час прекарахме в обсъждане на къщата. Тобиас задаваше въпроси, а аз отговарях. Когато свърши, преди да успея отново да повдигна въпроса за Ева, той стана от бюрото си. Срещата беше прекратена.
– Ще скицирам предварителен проект и ще го донеса скоро.
– Благодаря ви. – Кимнах, приемайки намека, че е време да тръгвам.
Щях да дам на Тобиас известно време да се приспособи към новината за бременността, след което отново да поговоря с него. Нямаше да ходя никъде, не и този път.
В момента, в който бях в моето Ауди, извадих телефона си с надеждата да видя пропуснато обаждане от Натали. Екранът беше празен. Къде беше тя? Защо не беше дошла днес? Любопитството ми ме подлудяваше.
Майната му. Изпратих бърз имейл на асистента си, че нещо се е появило и имам нужда той да пренасрочи следващите ми две срещи. След това набрах номера на Хийт.
– Ало? – Отвърна той, а гласът му беше приглушен.
– Още ли си в леглото? – Беше след единадесет.
– Може би.
– Имам нужда от услуга.
– Какво? – той се прозя.
– Случайно да знаеш телефонния номер на Натали? Или адреса и?
– Защо ти е нужен? Тя не работи ли за теб и днес?
– Хийт – измърморих аз. – Имаш ли нейния номер?
– Чакай. – Чу се шумолене, след което бях включен на тих режим.
– Господи, какво правя? – Ако Натали искаше да ме види, щеше да се появи в къщата тази сутрин. Най-правилното нещо, което бих направил, е да уважа личното и пространство и да я оставя на мира. Но дали да не затворя телефона? Не. Защото, по дяволите, в нея имаше нещо различно.
Може би не различно, а… познато. Тя не беше фалшива като много жени в света на развлеченията – моя свят. Не изглеждаше да се интересува от статуса ми. Беше здраво стъпила на земята и истинска. Да бъдеш около нея беше като да се пренесеш в миналото, преди Мадкаст. Преди парите.
Преди да напусна Монтана.
Исках да опитам устните и. Исках да усетя извивките и под дланите си. Исках да прокарам пръсти през меката и коса и да я погълна цялата.
Исках я повече, отколкото някога съм искал жена.
Мълчанието в другия край на телефона внезапно приключи.
– Мадокс?
– Все още е тук.
– Предполагам, че Натали живее в къщата, в която е израснала.
– С баща си?
– Не, мисля, че я е купила от него. Или нещо такова. Не съм сигурен. Но спомняш ли си къде се намира?
– Смътно, но би било добре да посочиш конкретен адрес.
– Не разполагам с такъв. Намира се в стария ни квартал. Тъмнозелена къща на две пресечки.
– В коя посока? – Стиснах зъби.
– Към началното училище?
– Ти ме убиваш.
– Тъмнозеленото не е толкова популярен цвят. Ще го намериш. Колко може да има?
Две. На улицата, която се намираше на две пресечки от дома на моето детство, имаше две тъмнозелени къщи.
Първата от двете тъмнозелени къщи се обитаваше от прекрасна възрастна жена – Кристин, която ме беше заплашила, че ще насъска своя померан – Рокси, ако не си махна задника от верандата.
Очевидно с избледнели дънки и черен пуловер приличах на просяк от врата на врата.
При втората тъмнозелена къща разбрах, че съм на правилното място, когато прочетох постелката за добре дошли.

Съседите имат по-добри неща.

Засмях се, докато стоях пред дома на Натали, без да съм поканен. Преди да успея да почукам или да позвъня, вратата се отвори и тя се появи с домашно растение, прибрано в китката на едната ръка.
– Здравей.
Тя примигна с красивите си сини очи. Два пъти.
– Не дойде днес.
Раменете и паднаха и тя протегна растението.
– Съжалявам. Това е моето алое за извинение. Тръгвах, за да го донеса и да се сбогуваме.
– Извинително алое. – Взех саксията от ръцете и. – Никога не съм чувал за него.
– То е двойно – коледен подарък и подарък за новодомците. Много са полезни, ако имаш деца, които са склонни към инциденти. Или деца, които могат да се опитат да разтопят барбитата си в зомбита с горелка.
Тя ми беше купила подарък. Растение алое. За дъщеря ми, която много вероятно би могла да разтопи барбитата си в зомбита с горелка.
Отметнах глава назад и се засмях, а звукът се носеше по улицата. Боже, хубаво е да се смееш. Беше ми приятно да знам, че тя е била на път да дойде. Да, дойде да се сбогува, но с тази дума щяхме да се занимаем по-късно.
– Какво правиш тук? – Попита тя.
Отговорих, като пристъпих напред, принуждавайки я да влезе вътре. С растението алое, поставено на пода, затворих вратата след себе си и се преместих в нейното пространство. Преди тя да успее да се отдръпне от хватката ми, обрамчих лицето и с длани.
– Запознах се с Кати.
Раменете и се свиха.
– Да.
– Ти вече не си ми бавачка.
– Не, вече не. – Устата и се присви. – Съжалявам.
– А аз не.
После я целунах.

Назад към част 8                                                                  Напред към част 10

ДЖАНИН ФРОСТ – Другата половина на гроба #1.1 – ЧАСТ 35

Глава 35

Часове по-късно Кат лениво проследи контура на татуировката на лявата ми ръка. Най-накрая бяха стигнали до леглото в хотелската си стая, което беше добре, защото мебелите в дневната зона вече не бяха годни за употреба.
– Кръстосани кости – промърмори тя. – Колко подходящо. Откъде имаш това?
Боунс издърпа ръцете си над главата и се протегна.
– Един приятел ми го направи. Беше морски пехотинец, загина през Втората световна война.
– Понякога забравям на колко години си – промълви тя.
Боунс само се усмихна. Да, разликата във възрастта ни наистина е смешна. Не, не ме интересува.
– Разбра ли нещо повече за Чарли или Дийн? – Попита тя, сменяйки темата.
– Ще проверя. Би трябвало вече да има нещо в мрежата.
Боунс стана и отиде до мястото, където беше поставил мобилния си телефон. Беше изпратил запитвания в тъмната мрежа по-рано, докато тя закусваше. Никога досега не беше получавала рум сървис, а го хареса. Сега поне знаеше един гарантиран път към сърцето и.
– А, имейл – каза той и бързо го сканира. – Нищо за Дийн, но Чарли е вбесил грешния човек. Банковият превод е завършен, сто хиляди долара. Ще дам местоположението на тялото на Чарли и ще публикувам достатъчно информация за това в тъмната мрежа, за да може Хенеси да научи за него. Това ще бъдат и двайсет и пет процента за теб, Котенце, а дори не ти се наложи да го целуваш.
– Не искам парите – каза тя веднага.
Веждите му се вдигнаха и той се обърна.
– И защо не? Заслужи си ги. Казах ти, че това е част от плана, дори и да не те оставих ти да му видиш сметката. Какъв е проблема?
Кат седна с въздишка.
– Защото не е правилно. Беше едно, да приемам парите докато не спях с теб, но не желая да се чувствам като държанка. Няма да съм ти гадже и наемен работник едновременно. Наистина, изборът е твой – плащаш ми и спирам да спя с теб, запазваш парите и продължаваме в леглото.
Боунс избухна в смях, което явно не беше отговорът, който беше очаквала. На мястото на сериозното и изражение се появи намръщена физиономия.
– Какво е толкова смешно?
– И се чудиш защо те обичам. Както постави нещата, ти ми плащаш, за да те чукам, а веднага щом спра да го правя, ти дължа двайсет процента от всяка сделка. Мамка му, Котенце, ти отново ме превърна в курва.
Смущение помрачи чертите и.
– Това… това не е… по дяволите, знаеш, че не това имах предвид!
Боунс я хвана, когато тя се опита да се измъкне, и се засмя, докато я обръщаше по гръб.
– Никъде няма да отидеш. Имам да печеля двайсет и пет хиляди долара и ще започна да работя по тях още сега. Къде е онзи сироп за палачинки, който така ти хареса по-рано? А, ето го.
– Не смей – каза тя, когато той скочи, за да вземе малката бутилка, и след това напредна към нея с цел.
Боунс издърпа халата и, оголвайки пищното и тяло. След това с едно движение на китката си разпръсна кехлибарената течност от гърдите и надолу към стегнатите къдрици между краката и. Възмутеният и дъх се превърна в рязко издишване, когато той улови в устата си подсладеното със сироп зърно и го облиза, докато не остана и капка.
– Това не е честно – каза тя със стон.
– Мислиш ли, че ще играя честно?
Прошепна, докато покриваше пръстите си с още от кехлибарената сладост, преди да ги повлече надолу към бедрата и.
– Приемай всеки нисък удар, помниш ли? – Каза той и ги плъзна вътре в нея.
Задушен звук се изтръгна от нея, докато той я галеше, като отначало вкарваше пръстите си бавно, а след това по-бързо, докато тя се движеше срещу ръката му, сякаш беше друга част от него.
– Това е… малко развратно – изпъшка тя.
Той се ухили, докато се плъзгаше надолу по тялото и, следвайки тъмната кехлибарена следа до мястото, където тя свършваше.
– Все още не, котенце, но скоро ще стане.
Той замени пръстите си с уста, облизвайки, докато целият сироп изчезна и той вкуси само нея. След това изля върху нея още сироп и започна всичко отначало. Когато най-накрая се вмъкна в нея, бутилката беше празна, а тя беше свършила три пъти.
Тя свърши още два пъти, преди той да си позволи да се освободи. След това тя падна на възглавниците със задъхан коментар „баланс на сметката нула“, който го разсмя.
– Изобщо не – каза Боунс и отново я придърпа към себе си. – Но е прилично начало.
Изпуснаха самолета си. Боунс нямаше да има нищо против да го пренасрочи за следващия ден, но Кат беше категорична, че трябва да се върне у дома още същата вечер. Каза, че имала занятия рано сутринта и не можела да ги пропусне.
Той резервира следващия свободен полет, въпреки че не искаше да го прави. Истината беше, че не би искал тя да го напусне, независимо дали щеше да е утре или след година. В момента имаше всичко – почти всичко – и не искаше това да свършва.
Все пак Кат се беше съгласила да бъде негова любовница, а не да заживее с него. Той просто трябваше да се справя с ограниченията, които тя поставяше, докато работеше за разширяването им. Може би все още не вярваше, че може да го обича, но преди два месеца също така щеше да се закълне, че никога няма да си легне с него, а вижте къде бяха сега.
По време на пътуването с колата от летището до дома и Кат се облегна на него, но когато таксито им зави по пътя, граничещ с овощната градина на семейството и, тя се напрегна и седна изправена. Дори това, че беше в непосредствена близост до семейството си, я накара да се почувства отново засрамена.
– Спри тук – каза Боунс на шофьора, а зеленият цвят освети погледа му. – Всичко, което виждаш, е пътят. Чуваш само музика.
– Ако си мислиш, че на тази задна седалка ще си изкараш едно бързо, отговорът е „не“ – каза Кат строго.
От него се разнесе хъркане.
– Не това имах предвид, но можеш да ме убедиш в това достатъчно лесно. Спрях дотук, защото, както разбирам, не искаш да те придружа до вратата и да те целуна за довиждане пред майка ти?
Очите на Кат се разшириха от ужас.
– Категорично не.
Да, защото майка ти би предпочела да рискуваш живота си, убивайки вампири, вместо да бъдеш щастлива, докато се срещаш с такъв.
Боунс не е казал това. Кат вече го знаеше и фактът, че не се ядосваше на майка си заради това, говореше за все още окаяното и самочувствие.
– Както и да е, искам да се видим тази вечер.
– Боунс… не. Вече почти не съм вкъщи, а следващия уикенд се местя в новия си апартамент. Тази седмица със семейството ми ще е всичко, което ще имам за известно време. Нещо ми подсказва, че баба ми и дядо ми няма да ме посещават често.
Вероятно е така. Кат цял живот е работила безплатно в овощната градина на баба си и дядо си, отложила е следването си в колеж с две години, за да може да се грижи за дядо си, след като инфарктът му го оставил временно инвалид, и как са и се отблагодарили? С още повече осъдителна студенина.
– Къде е апартаментът? – Каза само Боунс.
– На около шест мили от кампуса.
– Тогава ще бъдеш на по-малко от двайсет минути от пещерата. – И далеч от тези неблагодарни гадове. Добри новини за всички.
– Ще ти се обадя с адреса в петък. Можеш да дойдеш тогава. Не и преди това – добави тя, когато той отвори уста да спори. – Имам предвид това, Боунс. Освен ако не получиш следа за Хенеси или за нашия маскиран изнасилвач, дай ми малко време със семейството ми. Вече е неделя вечер.
– Както желаеш – неохотно се съгласи той, а после се усмихна. – Ако не мога да те видя през цялата седмица, поне ми позволи едно подобаващо сбогуване. Може да не ти е до тази задна седалка, но наблизо има един хубав голям храст, където бихме могли да се уединим.
– Не – прекъсна го тя, изглеждайки очарователно скандализирана.
– Жестоко – подигра се той, обичайки изчервяването и. Щеше да се радва на деня, в който тя щеше да се чувства толкова комфортно с него, че да не се изчервява, както и на всеки ден, който идваше между тях.
– Много добре, шофьор – каза той с още един проблясък на зелено. – Върнете се към пълните си сетива, така че продължавайте.
Шофьорът го направи. Скоро една червена светкавица привлече вниманието на Боунс. Нейната къща, отпред, в края на пътя. Кат отново се напрегна, когато я видя, и почти осезаема сянка изпълни чертите и, докато я гледаше, а след това отново Боунс.
Той хвана ръката и.
– Обещай ми нещо, Котенце. Обещай, че няма да започнеш да бягаш отново.
– Бягане? – Върху веждите и се появи бръчка. – Не искам да тичам…
Погледът му я накара да спре този ред на мисли. Тогава по лицето и проблесна разбиране и погледът и се изпълни с нещо, което надхвърляше с десетилетия младите и години.
– Твърде уморена съм, за да бягам от теб – каза тя тихо. – Освен това ти си твърде бърз. Бързо ще ме настигнеш.
– Точно така, любима – закле се той и ръката му се стегна върху нейната. – Ако избягаш от мен, аз ще те преследвам. И ще те намеря.
Тя се вгледа в него, позволявайки на дълбочината на своята уязвимост да се покаже за най-кратък момент.
– Обещаваш ли?
Боунс вдигна ръката ѝ и я целуна.
– Обещавам.

Назад към част 34                                                                   Напред към част 36

Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Безсърдечно небе – Книга 7 – част 48

ТОРИ

Четири месеца са адски дълъг период от време, за да живеем на здравословна диета от неща, които можем да отгледаме. Особено манго. Ебати мангото. Ако след това никога повече не видя манго, ще бъда щастлива фея.
Разбира се, ограниченото меню донякъде се смекчаваше от факта, че се бяхме потрудили, за да научим начините на нашите предци, и сега бяхме повече от опитни във фехтовката, стрелбата с лък, битките и дори можехме да боравим с куп странни оръжия с разумни умения, като например маша, боздуган или копие.
Беше доста кофти и нямах никакви оплаквания от това, че научих тези неща, но ми ставаше все по-неприятно да стоя в този дворец. Разбира се, той беше красив и първите седмици го бяхме изследвали в свободните моменти от обучението, а аз дори бях свикнала да нося туниките и дългите рокли, които бяхме намерили съхранени в един сандък, който беше заклет да ги пази свежи и чисти толкова отдавна, че времето ги беше забравило. Но не се чувствах като у дома. Дворовете на джунглата и потискащата жега ми бяха твърде чужди и макар че донякъде им се радвах, копнеех за някаква промяна във времето, за някаква вариация в температурата и най-вече отчаяно исках да видя Дариус и останалите ни приятели.
Дните на тревоги за това как се справят те и какво се случва във войната се бяха превърнали в седмици и месеци без отговори и без начин да напуснем това място и да разберем. Златните порти бяха здраво запечатани, а кралица Авалон беше дала ясно да се разбере, че в момента, в който си тръгнем, заклинанието, което държи нейния дух или магия, или каквото там беше, на това място, ще се развали и тя ще изчезне. Това означаваше, че това е единствената ни възможност да научим нещо от нея, а досега тя не беше убедена, че сме научили достатъчно.
Освен тренировките, които провеждахме, бяхме прекарали часове в съвместна работа, за да се опитаме да прокараме нашите пламъци на Феникс през тялото на Дарси и да изгорим проклятието от нея, и бяхме сигурни, че се получава.
Тя не се изморяваше и не отслабваше толкова често, колкото преди да дойдем тук, а магията и се справяше добре с интензивния режим, който кралица Авалон ни караше да спазваме.
Всяка сутрин, когато се събуждахме, я посрещахме в един голям коридор, където стените бяха окичени с дърворезби, изобразяващи зодиака, а дългите прозорци гледаха към джунглата, където се упражнявахме да използваме магията на Феникс по начини, които преди дори не си бях представяла, че можем.
Бяхме се научили да създаваме оръжия по начина, който Дарси вече беше измислила, усъвършенствайки това умение и насищайки ги с огнената ни магия и по по-изтънчени начини, за да знаем как да осигурим на армията си средства, с които да се изправи срещу нимфите и да победи. Вместо да се фокусираме върху едно могъщо оръжие, както Дарси беше направила за наследниците, Орион и Джералдин, ние се научихме как да даряваме по-малко количество от нашите пламъци на по-голямо количество оръжия едновременно, достатъчно, за да въоръжим бунтовниците, когато дойде време да ги използват срещу нимфите. Това беше предимство, от което отчаяно се нуждаехме, за да можем да се изправим срещу армията на Лайънъл на бойното поле, и беше толкова успокояващо да знаем, че научаваме неща, които наистина ще променят начина, по който ще протече тази битка.
Кралица Авалон също така ни научи повече за магията на целувката на феникса, макар че ни предупреди да не я предлагаме, освен ако нямаме друг избор, тъй като тя открадва елемент от собствените ни пламъци, който никога не може да ни бъде върнат. Ние също бяхме разбрали това, но начинът, по който тя говореше за това, сякаш се страхуваше от това, мразеше идеята да даде част от своя огън на друга фея и не виждаше причина ние някога да го направим.
Тя ни научи да създаваме и чаши, някои от които можеха да изгарят действието на повечето отрови, ако някой се опита да ни подхвърли нещо в питието, макар че никой от нас не искаше да носи постоянно със себе си някаква луксозна чаша, от която да пие, въпреки че Авалон го насърчаваше. Освен това тя ни напътстваше в начините за леене на пламъци, които можехме да проследим, като ги поставяше в буркани и ги криеше далеч от нас из целия дворец, докато не почувстваме връзката си с всеки един от тях.
Кралица Авалон очевидно беше студен лидер, който управляваше с железен юмрук и толкова непоклатимо сърце, колкото ме бяха предупредили, че е сърцето на баща ми, и с времето двете започнахме да поставяме под съмнение някои от нейните уроци. Тя беше безпощадна и бързо екзекутираше всеки, който се изпречеше на пътя и или не се съобразяваше със законите, и ни призоваваше да правим същото.
Освен това в нея се усещаше и съревнование, а начинът, по който оценяваше уменията ни, караше кожата ми да настръхва, тъй като продължаваше да намеква, че един ден двете ще се борим сами за трона.
Но този ден никога нямаше да настъпи, без значение дали всички звезди на небето го предсказваха. По-скоро щях да сложа край на собствения си живот, отколкото да се обърна срещу сестра си, а фактът, че тя не можеше да разбере тази връзка между нас, само ме караше да я смятам за слаба. По начина, по който много феи бяха слаби, защото бяха егоисти. Жаждата им за власт им даваше повод да вършат ужасни неща и аз лично смятах, че това трябва да се промени.
Добрината не е слабост, което сестра ми ми беше показвала по-често, отколкото можех да преброя. Нито пък да знаеш кога да признаеш, че си сгрешил. Самонадеяността беше един от основополагащите проблеми на обществото на феите и двете с нея една късна вечер се заклехме, че ако заемем трона, никога няма да следваме сляпо собствените си желания, когато вземаме решения за хората в нашето кралство.
След като изчерпахме огъня на Феникса, ни подариха кратка почивка за ядене – което твърде често включваше манго – преди да започнем физическата си подготовка за бой. Кралица Авалон настояваше, че този ред на нещата е правилен, защото в битка прибягвахме до използването на оръжие едва след като даровете на Ордена ни се изчерпеха до безкрайност и трябваше да натрупаме физическа сила и да се научим да понасяме изтощението, предизвикано от изтощаването на фениксите ни.
В началото ми се струваше почти невъзможно, крайниците ми се чувстваха натежали от олово, щом фениксите ми се изчерпеха, но колкото повече се насилвах да преодолея това чувство, толкова повече успявах да постигна, толкова по-дълго можех да продължа да се бия. Самата кралица Авалон се биеше с нас, уменията и бяха дълбоки и изглеждаха невъзможни за постигане, а оръжията и някак си се сблъскваха с нашите, докато преминаваха през плътта ни, без да ни навредят, ако се допрат до кожата ни.
Бях в състояние на постоянно изтощение, но също така се чувствах по-свързана с моя Феникс от всякога и се наслаждавах на усещането да разбера колко съм могъща.
Сблъсъкът на метал огласи въздуха, когато болката в ръцете ми се засили, и аз изревах предизвикателно, когато кралица Авалон започна да ме принуждава да отстъпвам, карайки ме да отстъпя няколко крачки, докато тя размахваше меча си към главата ми.
Приклекнах ниско, замахнах високо с острието си, за да посрещна следващия и удар, и се извърнах от нея, преди да се втурна към нея с рев на решителност.
Кралица Авалон посрещна удара на меча ми, но когато се озовах под защитата и, грабнах кинжала на бедрото си и го забих в гърдите и с яростно ръмжене.
Усетих как ударът се свързва с тялото и за най-краткия миг, преди тя да трепне и да изгуби телесната си форма, което ме накара да се препъна няколко крачки напред, докато се задъхвах и се усмихвах на победата си през стаята към Дарси, която беше скочила да ме аплодира.
– Добре – каза кралица Авалон, когато се появи отново, малката похвала винаги е трудно спечелена и усмивката ми се разшири, докато избутвах няколко разпуснати кичура тъмна коса от очите си и отново прибирах оръжията си. – И двете ме впечатлихте с отдадеността си и с начина, по който се държите. Уравновесеност, сила и непоколебима воля са нужни, за да получиш короната, а вие и двете ги притежавате в изобилие. Така че нека да видим дали сте готови да се върнете към вашата война и да я отвоювате.
Тя се обърна и излезе от стаята, а бойните и кожи проблясваха и се променяха, докато вместо тях не облече златна рокля, която прилепваше към стройната и фигура и се развяваше зад нея с красиво бродирани детайли.
Ремъците на роклята бяха проектирани така, че да позволяват на крилата и да остават винаги навън, и тя ни насърчи да правим същото, като оставяме крилата си на място възможно най-често, за да ни помогне да ги опознаем по-добре. И тя беше права – това, че крилата ми бяха толкова често навън, означаваше, че съм свикнала с тежестта им, че съм станала по-добра в движението им, че съм ги укрепила през часовете, прекарани в летене и усъвършенстване на всякакви акробатични умения. Дори неведнъж бях заспивала с тях, наслаждавайки се на коприненото усещане на бронзовите ми пера, които галеха кожата ми.
Бяхме прекарали часове в летене с нея по огромна писта с препятствия, създадена за нашия вид, преодолявайки бариери с огъня си, опознавайки размаха на крилете си, докато се гмуркахме през пролуките, и учейки се как най-добре да се плъзгаме, да падаме свободно и да маневрираме, за да се превърнем в почти невъзможна мишена по време на битка.
А след като бяхме напълно изтощени и не можехме да вдигнем и ръка, за да се бием, седяхме и изучавахме преданията за феникса. За нашия Орден имаше най-различни легенди, някои от които дори бяха проникнали в историите на смъртните, но скоро ни стана ясно, че много от тях не са нищо друго освен фантазия. Ние не бяхме безсмъртни – от което аз например бях адски доволна. Защо все пак не бих искал да живея вечно и да гледам как всички около нас умират? Това ми звучеше като своеобразен ад. Исках живот, а не застой, и с повече от леко облекчение разбрах, че в тази история няма абсолютно никаква истина. Не можехме да съживим и мъртвите, което беше малко по-разочароващо, особено докато бяхме въвлечени в тази война с чудовище, което искаше всички да ни убие. Но беше абсолютно неоспоримо, ние не бяхме некроманти, а родени в огън.
Всъщност обаче сълзите ни бяха полезни по друг начин – можеха да се използват за създаването на еликсири, които лекуваха няколко смъртоносни болести на феите. Именно оттам идваха слуховете за изцеление, но всъщност магията на нашия огън помагаше за унищожаването на тези болести, тъй като изгаряше болестта по същия начин, по който ние се опитвахме да изгорим проклятието на Дарси.
Едно от нещата, за които не знаехме нищо, преди да дойдем тук, беше силата на нашата песен. Когато се използваше правилно, нашият огън можеше да създаде птица, която пускаше песен, способна да сплоти армиите и да унищожи отчаянието, можеше да помогне да се блокира усещането за болка и да вдъхне кураж в сърцата на феите. Имаше дори разкази за особено надарени феи от нашия орден, които бяха успели да създадат песен на феникса, толкова чиста, че можеше да създаде собствена сила.
Погледнах Дарси, докато вървеше до мен, и си помислих за начина, по който беше спечелила в битката си с кралица Авалон, като успя да застане зад нея и да забие меча си право в гърба и. Преди да дойдем тук, ние бяхме сила, с която трябваше да се съобразяваме, но сега? Сега имах чувството, че можем да се изправим срещу целия свят и да спечелим, ако се захванем с това.
Кралица Авалон ни поведе към тронната си зала и аз усетих как силата на това място ме обгръща като топла прегръдка, а свещниците пламтяха с огън и работеха за зареждане на магията ни така, както го правеха във всяка част на двореца. Дори не си спомнях какво е усещането магията ми да се изчерпи.
– Има едно последно изпитание, което трябва да преминете, за да докажете, че владеете напълно своите феникси – каза тя, докато се спускаше да седне на трона си, а погледът и оценяваше, докато обхождаше и двете ни. – Една от вас трябва да поиска короната.
Тя махна с ръка и се чу скърцане на камъни, като един от камъните до краката и падна на няколко сантиметра, след което се измести настрани, за да позволи на подиум, обвит в пламъци, да се издигне от скритото пространство, а върху него почиваше блестяща платинена корона, украсена с кървавочервени и тъмносини камъни, огледало на тази, която изглеждаше, че носи.
– Короната на Солария все още е заключена в Двореца на душите – казах аз, като погледнах красивата корона за миг, преди да вдигна очи, за да срещна отново нейните. – Това няма да направи нито една от нас кралица.
– Не – съгласи се кралица Авалон с въздишка. – Някога тук се намираше седалището на властта, но с края на нашата раса моите потомци се появиха в други Ордени и изоставиха дома на нашия вид, страхувайки се, че това място пази проклятие, което е било причина за гибелта на расата на Феникса. Те построиха нов дворец на север, където живееха твоите родители, и продължиха да управляват оттам, изковавайки нова корона, нов трон и нов свят след нашия. Но това, което е забравено, е загубено само докато не бъде открито отново. Но за да може една от вас да се издигне, трябва да се издигне над всички останали. Включително и една над друга.
Настъпи мълчание, тъй като нито аз, нито Дарси направихме някакво движение, за да се бием или да поискаме наградата, която тя предлагаше.
– Спази нарушеното обещание – настояваше настоятелно шепнещото съскане на Имперската звезда, а гласът и караше кожата ми да настръхва, докато звучеше в собствената ми глава, като кралицата все още изглеждаше напълно забравила за този факт. Тя ни подтикваше да го направим още откакто пристигнахме тук, но нямахме представа какво означава това, само че има още едно парче от този пъзел, което тепърва трябваше да разкрием.
– А ако не я вземем? – Попита Дарси, пренебрегвайки звездата в полза на предизвикателството, което кралицата ни отправяше.
– Тогава ще останете тук – отвърна кралица Авалон. – И аз ще продължа да ви обучавам ден след ден, година след година, докато някоя от вас не намери решителността на истинска фея и не излезе напред, за да се бори за това, което по право е ваше. Само една може да се издигне.
Думите и бяха като мигли по гръбнака ми и аз се изправих гневно, докато възприемах тази корона и факта, че тя беше единственият ни изход от това място. Бяхме направили това, което се искаше от нас тук, бяхме научили това, което трябваше, а сега беше време да се върнем към войната. Бяхме изгубили достатъчно време. И нямаше да се бавим повече тук.
– Добре – казах аз, като приковах кралицата в острия си поглед. – Ще се борим за това, което ни принадлежи по право.
Дарси се изправи до мен, изненадата премина за миг през чертите и, когато се обърнах да я погледна с предизвикателство в очите и когато тя срещна погледа ми, в нея се регистрира разбиране, което накара устните и да се наклонят в дива усмивка.
– Добре – съгласи се тя. – Ти поиска това.
Кралицата се усмихна триумфално, докато чакаше да види коя от нас ще излезе от това като победител, но аз нямах намерение да намокря острието си с кръвта на другата си половина. Тя каза, че само един може да претендира за короната? Добре. Защото ние винаги сме били две половини на едно цяло и ако е смятала, че предизвикателството и ще е достатъчно, за да ни раздели, значи ни е преценила зле.
Обърнах поглед към кралицата, заобиколих сестра си и протегнах ръка, за да я хвана.
Силите ни се сляха мигновено и кралицата седна по-високо на трона си, а устните и се разтвориха от оплакване, което не и позволихме да изрече, докато силата на нашите феникси се смеси и между нас се разрази ревящ ад.
Все по-високо и по-високо пламъците горяха в душата ми, докато вече не можех да ги удържам и те се изтръгнаха от тялото ми със сила, която едва не ме събори от краката ми, червени и сини пламъци изригнаха от самата сърцевина на съществото ми и се сблъскаха със същата сила, която избухна и от моя близнак.
Когато пламъците се срещнаха, те се сляха и от тях изригнаха крила, много по-широки от всички, които някога бях създавала сама, а след това останалата част от огъня продължи да нараства, докато от пламъците се роди цяла птица Феникс.
Тя приличаше почти на орел, макар че лицето и все още беше хуманоидно и приличаше на нас двете, и когато се втурна към кралицата, тя изкрещя от страх, сякаш наистина можеше да и навреди.
Тя полетя напред, а крилете и биеха толкова мощно, че косата ми се отметна назад от силата и, докато се издигаше към високия покрив на тронната зала. Цялото ми тяло затрептя от силата на силата, която призовавахме, а хватката ми за ръката на Дарси се затегна до болка, докато се вкопчвахме една в друга и подтиквахме пламъците си да продължат.
Фениксът нададе музикален вик на победа, когато се спусна от небето като ястреб, който се приближава към плячката си, а кралицата вдигна меча си, когато той се насочи към нея.
Експлозия разтърси основите на двореца, когато те се сблъскаха, кралицата, тронът и короната бяха унищожени от взрива, а Дарси и аз бяхме изхвърлени от краката си и се сгромолясахме на земята с последните си сили.
Погледът ми се помрачи, когато паднах на пода, а съзнанието ми се разкъсваше, така че единственото нещо, в което бях сигурна, беше усещането за ръката на сестра ми, все още заключена в моята.
Не бях сигурна дали наистина съм загубила съзнание или не, но когато отворих очи и открих, че несигурният поглед на Дарси среща моя, където лежахме на студения каменен под, усмивка повдигна устните ми. Защото независимо от това, което беше предизвикало това наше избухване, знаех, че все още се имаме една друга и нищо не може да ни раздели, особено някаква шибана корона.
Дарси отвърна на усмивката ми и аз се изправих до нея, поглеждайки към вече празния и почернял трон, точно когато някъде в далечината се чу металически звън, последван от скърцане на панти, от което кожата ми настръхна.
Дарси се изправи първа, вдигна ме с нея и тръгнахме напред, а тишината след толкова много сила ни притискаше, докато стъпките ни отекваха по плочите.
Кралицата си беше отишла. Чувствах го в сърцето си, не се съмнявах, че е вярно, и когато стигнахме до трона, забелязах короната, която седеше на нейно място, кръгът, разрязан точно на две, а камъните, вградени в него, сякаш горяха от пламъците, които се бяха опитали да я унищожат.
Протегнах несигурно ръка и взех лявата част на короната, докато Дарси взе дясната, а металът беше странно студен въпреки горещината, която току-що беше преживял.
– Мнозина ще паднат, за да се издигне един.
Думите на пророчеството отекнаха във въздуха, който ни заобикаляше, и аз се изсмях в лицето на звездите.
– Вече веднъж ви се противопоставих – извиках към тях, като затегнах хватката си върху моята половина от короната. – Така че майната ви на идеята за съдба.
– Ние сами ще създадем съдбата си – съгласи се Дарси и си разменихме мрачна усмивка, преди да се обърнем и да излезем от тронната зала, крачейки през двореца към златните порти, които, както знаех в сърцето си, щяха да стоят отворени, за да ни пуснат да си тръгнем.
Но когато излязохме в широката зала, която водеше към този двор, спрях с изненада, откривайки, че той е преобразен, а в центъра му се стича каскаден водопад от златна течност, който образува дупка в покрива и се стича по каменния под.
Звукът на шепот се носеше из въздуха, сякаш помещението беше изпълнено с хиляди гласове, въпреки че очевидно беше празно, но имах чувството, че именно звездите ни наблюдават сега, чакайки да видят следващия ни ход, опитвайки се отново да решат съдбите ни.
Пред падащата златна течност лежеше каменна плоча и ние се придвижихме към нея, откривайки думи, надраскани върху нея с нещо, което приличаше на въглен.

Истинските феи пленяват страха и отхвърлят призива му.

Е, трябваше да кажа, че звученето на това ми хареса. Погледнах Дарси и тя сви рамене, навлезе в златната вода и ме накара да се затичам, за да я настигна точно навреме и да стъпим заедно под водопада.
От устните ми се изтръгна стон, когато водата се разля по тялото ми, измивайки от кожата ми много повече от мръсотията и потта, премахвайки съмненията и страховете и оставяйки ме да се чувствам подмладена, когато излязох от другата страна на водата.
Всичко, с което бяхме облечени, също беше отмито и ние излязохме отвъд водопада голи, само парчетата от короната бяха останали. Повдигнах ръка към гърлото си и с облекчение открих, че рубинената огърлица, която Дариус ми подари, все още виси там, както и имперската звезда, бе останала на врата на Дарси, и си разменихме недоумяващи погледи, докато използвахме въздушна магия, за да изсушим кожата си.
До сводестата врата, която водеше навън, висяха две зашеметяващи рокли, дълги до земята, едната ледено сребърна, инкрустирана с тъмносини кристали, а другата бледо златна, украсена с кървавочервени рубини, всяка в стила на кралица Авалон, с тънки презрамки и дълъг шлейф, който оставяше място за крилата ни да останат на показ на гърба ни.
Придвижихме се напред и аз взех червено златната рокля, а Дарси – сребърно синята. Облякохме се в тях, като при завършването им извикахме отново крилата си и се обърнахме, за да се погледнем една друга.
– Уау, най-накрая наистина изглеждаме като принцеси – казах аз, а Дарси се усмихна и вдигна своята половина от короната.
– Ще изглеждаме още по-прилично, ако имаме диадеми – каза тя и измайстори малка лоза, покрита с малки бели цветя, за да държи половината корона на главата си, а аз последвах примера и, като вместо това направих цветята си червени, за да подхождат на роклята ми.
– Да вървим – казах аз, протегнах и ръка и излязохме на слънце в двора и направо през златните порти, без да се обръщаме назад.
Беше дошло времето да се върнем във войната и сега, когато имахме пълен контрол над формите на Ордена, бях повече от готова да я прекратим завинаги.

Назад към част 47                                                            Напред към част 49

 

 

П.С.Каст Кристин Каст-Училище за вампири-Изкупена-книга 12-част 31

Зоуи

Дълго, шокирано мълчание последва разказа на Афродита за всичко, което беше съобщила жената от Уидърспун.
Шейлин прокара трепереща ръка по лицето си и каза:
– Мъртви рибешки очи – това не е просто цветът на аурата на Неферет, а това, което тя наистина е – мъртва отвътре.
– Всички тези хора – каза Деймиън с тих глас. – Накрая тя ще ги убие всичките.
Афродита кимна.
– Когато Линет описа всичко, което се е случило, парчетата от пъзела от последното ми видение си дойдоха на мястото. Богиньо, мразя образния език. – Тя ме погледна и повдигна вежди. – Ти беше твърде заета да бъдеш бясна кучка, така че нямах възможност да ти кажа, но стихотворението за болката в задника беше моята бонус награда. – Тя затвори очи и започна да рецитира:

С голямата власт идват и големите отговорности.
Претеглете удоволствието от лидерството и лукса с Дамоклев меч.
Когато вярва, че древният е ключът към всички нейни нужди
Тогава всичко ще се срине; тогава Светлината ще кърви и ще се разпилее.

Афродита отвори очи и срещна погледа ми.
– Мислех, че говори за теб. – Тя вдигна пръсти, като отмяташе точките си. – Първо, ти имаш много повече власт, отколкото е разумно. Второ, понякога действително се държиш като лидер и ние действително те следваме, което означава, че имаш достъп до всичко това… – Афродита направи пауза и направи жест към красивата трапезария. – След това има крайната част за това, че „тя“ вярва, че древният е ключът и Светлината кърви заради това. Е, това звучи като да си използвала камъка си на ясновидец и да си нарушил баланса на Светлината и Мрака.
– Този анализ наистина звучи разумно – каза Деймиън.
– Благодаря ти, кралица Деймиън. Разумно, да. Правилно, очевидно не. Пропуснах цялата част с Дамоклев меч, защото не исках да го търся и защото сериозно мразя да се опитвам да разбера символиката. Но след това разбрахме, че не си убила онези мъже, а Неферет е изклала един шибан тон хора и е обявила Майо за свой храм, а себе си за богиня. Затова прочетох глупавата история на Дамокъл.
– Това е нещо като чакане да се случи нещо ужасно, нали? – Каза Стиви Рей.
– Повечето хора мислят така – каза Деймиън с гласа си на учител. – Всъщност историята е древна притча. Дамокъл бил придворен, чиято работа по принцип била да не прави нищо друго, освен да се излежава, да забавлява и да ласкае своя крал. Един ден Дамокъл направил някакъв коментар за това колко страхотно би било да си крал. В общи линии царят му казал: „Ей, ако мислиш, че е толкова хубаво да си цар, тогава давай, изпробвай трона ми“. Естествено, Дамокъл приел предложението му. Той си прекарвал старините като гей… – Тук Деймиън спря да се кикоти и да казва: – Гей! Хихихи!
– О, по дяволите, разкажи останалата част от историята или аз ще го направя – каза Афродита.
Деймиън се овладя и продължи.
– Както и да е, Дамокъл се забавлявал толкова добре, че му отнело известно време да го забележи, но над него, на тънка като конски косъм нишка, висеше меч. Изведнъж да бъдеш цар не му се сторило толкова страхотно и той помолил царя да му позволи да се върне към собствения си живот.
– О, така че поуката не е, че ни дебнат гибел и мрак – казах аз, когато мислената ми лампичка светна. – Той е, че трябва да си щастлив с това, което ти е дадено.
– Да, и – както обясни човекът в историята на NPR, за да мога да разбера метафората – да не желаеш това, което не ти е дадено, защото този друг, о, толкова прекрасен живот си има своите лоши неща, обикновено пропорционални на това колко отговорности и лукс имаш. В заключение, мисля, че пророчеството се отнасяше повече за Неферет, отколкото за теб – завърши Афродита.
– Което означава, че сме супер прецакани, защото това не е Зоуи – каза Шейлин.
– А? – Казах аз.
– Зоуи, ако ставаше дума за теб, щеше да се вслушаш в предупреждението – продължи тя. – Наистина вече си го направила. Знаеш, че Старата магия е важна, но осъзнаваш, че ключът към тази сила си ти и твоето намерение, а не просто закачането на силата. нали?
– Абсолютно – съгласих се аз и мисловната ми лампичка светна по-ярко. – О, разбирам! Това е предупреждение за това, което Неферет е замислила. Тя е нарушила баланса на Светлината и Мрака, като е събудила Старата магия.
– И тя няма да спре – каза Деймиън.
– Вярно е – казах аз. – Така че отговорът е прост. Ще трябва да я спрем. Завинаги.
– Надявам се, че имаш план за това – каза Афродита.
– Благодарение на вас, момичета, имам началото на такъв. Трябва да намерим Дамоклевия меч на Неферет – казах аз.

Назад към част 30                                                       Напред към част 32

Аби Глайнс – Морски бриз – Само за сега – книга 4 – Част 3

Глава 1

Три месеца по-късно…

Престън

Долното стъпало беше изгнило. Трябваше да го добавя в списъка с приоритетите си. Едно от децата щеше да се свлече по тях и да завърши с изкълчен глезен – или още по-лошо, със счупен крак – ако го пренебрегнех. Стъпих по него и изминах останалата част от пътя до караваната на майка ми.
Беше минала седмица, откакто се бях отбил да проверя как стоят нещата. Последното гадже на мама беше пияно и накрая му се разкрещях, когато нарече седемгодишната ми сестра Дейзи непохватна, защото беше разляла чашата си с портокалов сок. Бях му разбил устната. Мама ми изкрещя и ми каза да се махна. Реших, че една седмица е достатъчна, за да се съвземе.
Вратата на паравана се отвори и ме посрещна широка усмивка със зъби.
– Престън е тук! – Извика Брент, осемгодишният ми брат, преди да обвие ръцете си около краката ми.
– Здравей, приятелю, какво става? – Попитах, без да мога да отвърна на прегръдката. Ръцете ми бяха пълни с хранителни продукти за седмицата.
– Той донесе храна – обяви Джими, единадесетгодишният ми брат, излезе навън и посегна към една от торбите, които носех.
– Имам това. Има още в джипа. Иди да ги вземеш, но внимавай с долното стъпало. То е на път да се разпадне. Трябва да го поправя.
Джими кимна и забърза към джипа.
– Донесе ли ли досата „Fwooty Pebbles I wyke“? – Попита ме Дейзи, когато влязох в хола. Дейзи беше със забавено развитие на речта. Обвинявах майка си за липсата на грижа.
– Да, Дейзи Мей, донесох ти две кутии – уверих я и тръгнах по износения, избледнял син килим, за да сложа пакетите на кухненския плот. Мястото миришеше на цигарен дим и гадост.
– Мамо? – Извиках. Знаех, че тя е тук. Старият разбит „Шевролет“, който караше, беше в двора. Нямаше да и позволя да ме избегне. Наемът все още се дължеше. Трябваха ми всички други сметки, които можеха да дойдат по пощата.
– Тя спи – каза Дейзи шепнешком.
Не успях да сдържа гримасата от лицето си. Тя винаги спеше. Ако не спеше, тя пиеше.
– Копелето я остави вчера. Оттогава се е свила да се дуе – каза Джими, докато слагаше другите покупки до моите.
Добре, че се отърва. Човекът беше мухльо. Ако не бяха децата, никога нямаше да се появя на това място. Но майка ми имаше пълно попечителство, защото в Алабама, стига да имаш покрив и да не злоупотребяваш с децата си, тогава можеш да ги задържиш. Това е някаква шибана работа.
– Купил си намалени гафони мляко? – Попита с възхищение Дейзи, докато изваждах всичките три галона мляко от хартиената торба.
– Разбира се, че купих. Как ще изядеш две кутии Fruity Pebbles, ако нямаш никакво мляко? – Попитах, навеждайки се, за да я погледна в очите.
– Пвестън, не мисля, че мога да погълна всичко безплатно – каза тя отново шепнешком. Боже, тя беше сладка.
Разроших кафявите и къдрици и се изправих.
– Е, предполагам, че тогава ще трябва да споделиш с момчетата.
Дейзи кимна сериозно, сякаш беше съгласна, че това е добра идея.
– Купил си блатове за пица! ДА! Страхотно! – зарадва се Джими, като извади голяма кутия с любимата си храна и изтича с нея до фризера.
Когато ги виждах как се вълнуват от храната, всичко останало беше наред. Когато бях на тяхната възраст, бях изкарал седмици само с бял хляб и вода. Мама не се интересуваше дали ям или не. Ако не беше най-добрият ми приятел Маркъс Харди, който всеки ден в училище споделяше обяда си с мен, сигурно щях да умра от недохранване. Нямаше да позволя това да се случи на децата.
– Мислех, че съм ти казала да се махнеш. Достатъчно неприятности създаваш тук. Ти нападна Ранди. Той си отиде. Не мога да го обвинявам, след като му счупи носа за нищо. – Мама се беше събудила.
Прибрах последната консерва равиоли в шкафа, преди да се обърна, за да я погледна. Беше облечена в изцапана роба, която някога е била бяла. Сега беше по-скоро с цвят на загар. Косата и беше сплъстена и заплетена, а спиралата, която беше ползвала преди няколко дни, беше размазана под очите и. Това беше единственият родител, когото някога бях познавала. Беше цяло чудо, че бях оцелял до зряла възраст.
– Здравей, мамо – отвърнах аз и взех кутия крекери със сирене, за да ги прибера.
– Ти ги подкупваш с храна. Ти, малка гад. Те те обичат само защото ги храниш с тези хубави неща. Мога да храня собствените си деца. Нямам нужда да ги разваляш – измърмори тя, докато премяташе босите си крака към най-близкия кухненски стол и сядаше.
– Ще платя наема, преди да си тръгна, но знам, че имаш и други сметки. Къде са те?
Тя посегна към кутията цигари, която стоеше до пепелника в средата на малката кафява масичка от формика.
– Сметките са отгоре на хладилника. Скрих ги от Ранди. Караха го да се ядосва.
Чудесно. Сметките за ток и вода вбесяваха мъжа. Майка ми определено знаеше как да ги подбира.
– О, Пвестън, мога ли да си взема една от тях сега? – Попита Дейзи, като държеше един портокал.
– Разбира се, че можеш. Ела тук и аз ще го обеля – отговорих аз и протегнах ръка, за да ми го даде.
– Престани да се грижиш за нея. Идваш тук и я глезиш, после си тръгваш, а аз оставам да се занимавам с разглезения и задник. Тя трябва да порасне и да се справи сама. – Горчивите думи на мама не бяха нещо ново. Обаче, когато гледах как Дейзи трепери и как очите и се пълнят със сълзи, които знаех, че няма да пролее от страх да не получи шамар, кръвта ми кипна.
Наведох се и целунах върха на главата ѝ, преди да взема портокала от нея и да го обеля. Да се противопоставя на мама само щеше да влоши положението. Когато си тръгна, Джими щеше да се погрижи Дейзи да е в безопасност. Да ги оставя тук не беше лесно, но нямах парите, които щяха да ми трябват, за да отида в съда заради това. А и начинът на живот, който бях избрал, за да се уверя, че те са добре и за тях се грижат, не беше такъв, на който съдилищата биха гледали благосклонно. Нямаше никакъв шанс някога да ги получа. Най-доброто, което можех да направя, беше да идвам тук веднъж седмично, да ги храня и да се уверя, че сметките им са платени. Не можех да бъда около мама повече от това.
– Кога е следващият преглед при лекаря на Дейзи? – Попитах, като исках да сменя темата и да разбера кога трябва да дойда да я взема и да я заведа.
– Мисля, че бе миналата седмица. Защо не се обадиш сам на доктора и не разбереш, ако си толкова адски притеснен за това. Тя не е болна. Просто е мързелива.
Приключих с обелването на портокала и взех една хартиена салфетка, след което я подадох на Дейзи.
– Благдаря ти, Пвестън.
Коленичих на нивото и.
– Няма за какво. Изяж това. Добре е за теб. Обзалагам се, че Джими ще излезе с теб на верандата, ако искаш.
Дейзи се намръщи и се наведе напред.
– Джими няма да излезе навън, зашото Беки Ан живее в съсейната къща. Той смята, че тя е сива.
Усмихнах се и погледнах назад към Джими, чиито бузи бяха яркочервени.
– По дяволите, Дейзи, защо трябва да отидеш и да му кажеш това?
– Внимавай с езика пред сестра си – предупредих аз и се изправих. – Няма причина да се срамуваш, защото смяташ, че някое момиче е хубаво.
– Не го слушай. Всяка вечер той е в гащите на различна. Точно като баща си. – Мама обичаше да ме кара да изглеждам зле пред децата.
Джими се усмихна.
– Знам. Ще бъда като Престън, когато порасна.
Ударих го по тила.
– Дръж си го в гащите, момче.
Джими се засмя и тръгна към вратата.
– Хайде, Дейзи Мей. Ще изляза с теб навън за малко.
Не погледнах назад към мама, докато приключвах с прибирането на храната, след което взех сметките от горната част на хладилника. Брент седеше мълчаливо на бар стола и ме наблюдаваше. Щеше да ми се наложи да прекарам малко време с него, преди да си тръгна. Той беше средният, този, който не настояваше за вниманието ми. Бях изпратил другите двама навън, знаейки, че той обича да ме има за себе си.
– И така, какво ново? – Попитах, като се облегнах на бара срещу него.
Той се усмихна и сви рамене.
– Нищо особено. Искам да играя футбол тази година, но мама казва, че струва прекалено скъпо и че няма да ми върви, защото съм слаб.
Боже, тя беше кучка.
– Така ли е? Не съм съгласен. Мисля, че от теб ще стане страхотен ъгъл или широк приемник.
Очите на Брент светнаха.
– Наистина ли? Защото Грег и Джо играят, а те живеят в каравините там отзад. – Той посочи към задната част на парка с каравани. – Баща им каза, че мога да ходя с тях и други неща. Трябваше ми само някой да попълни документа и да плати за това.
– Продължавай напред и плати за това. Нека го наранят и да видим чия ще е вината – каза мама с цигарата, която висеше от устата и.
– Сигурен съм, че имат треньори и възрастни, които наблюдават това, така че рядко някой се наранява наистина на тази възраст – казах аз, като я стрелнах предупредително с поглед обратно.
– Ти ме караш да отглеждам най-жалките отрочета в града. Когато след няколко години всички те ще трябва да бъдат пуснати под гаранция от затвора, това ще е за твоя сметка. – Тя се изправи и се върна в стаята си. След като вратата се хлопна зад нея, погледнах към Брент.
– Не обръщай внимание на това. Чуваш ли ме? Ти си умен и ще направиш нещо със себе си. Вярвам в теб.
Брент кимна.
– Знам. Благодаря ти за футбола.
Протегнах ръка и го погалих по главата.
– Няма за какво. А сега защо не излезеш навън и не ме придружиш до джипа ми?

Аманда

Маркъс, по-големият ми брат, ми беше ядосан. Беше убеден, че оставам вкъщи, вместо да отида в Оубърн, както бях планирала, заради мама. Не беше така. Не съвсем. Е, може би малко. Отначало беше по напълно егоистични причини. Исках да накарам Престън Дрейк да ме забележи. Е, преди три месеца желанието ми се беше сбъднало за около четиридесет минути. Оттогава той не ме беше погледнал нито веднъж. След няколко жалки опита да привлека вниманието му, спрях да опитвам.
За съжаление, беше твърде късно да реша, че искам да отида в Оубърн вместо в местния колеж. Въпреки това бях почти облекчена, че не мога да си тръгна. Майка ми се занимаваше с предателството и изоставянето на баща ми. Сега той живееше на един час път с новата си млада приятелка и детето им.
Напускането на дома означаваше да оставя мама съвсем сама в тази голяма къща. Ако не бях взела решението да остана и да се опитам да привлека вниманието на Престън, днес щях да замина за Оубърн. Мама плачеше, а на мен ми ставаше лошо от притеснение. Тя просто още не беше достатъчно силна, за да остане сама. Може би догодина.
– Не можеш да живееш тук завинаги, Аманда – каза Маркъс, докато крачеше пред мен. Бях излязла пред басейна с новия брой на списание „People“ с надеждата да се попека малко на слънце, но Маркъс се беше появил. – В някакъв момент ще трябва да позволим на мама да се научи да се справя. Знам, че е трудно. Погледни ме, все още се отбивам при нея четири-пет пъти седмично, само за да се уверя, че е добре. Но не искам да се отказваш от мечтите си, защото се чувстваш отговорна за майка ни.
До днес бях успяла да запазя в тайна от него това, че не заминавам за Оубърн. Обикновено той беше толкова погълнат от своя свят с годеницата си Уилоу и онлайн курсовете си, че не можеше да бъде в крак с това, което правех аз.
– Знам това, но може би просто не бях готова да напусна дома си. Може би всичко това е заради мен. Замислял ли си се някога за това?
Маркъс се намръщи и потърка силно брадичката си, което означаваше, че е разочарован.
– Добре. Добре. Кажи, че не искаш да си тръгваш все още. Обмисляла ли си да отидеш може би през януари? Да намокриш краката си в колежа, докато си вкъщи, а след това да се впуснеш навън?
Въздъхнах и сложих списанието в скута си. Можех и да се откажа да го чета, докато той не се отърси от това.
– Не, не съм, защото това е глупаво. Мога да изкарам цяла година тук, а догодина да се преместя. Това работи за мен. Познавам хората тук и искам да бъда тук за сватбата. Искам да помогна на Уилоу да я планира. Не искам да съм на четири часа път и да пропусна всичко това.
Бях го ударила под кръста. Всичко, свързано със сватбата му, го караше да се омекоти. Маркъс спря безкрайното си разхождане и седна на края на шезлонга до мен.
– Значи наистина става дума за това, че искаш да си останеш вкъщи? Просто още не си готова да си тръгнеш? Защото, ако наистина е така, тогава съм съгласен с това. Не искам да заминаваш, ако не си готова. Със сигурност искам да отидеш в Оубърн. Но ако това е, което наистина искаш – тогава съм щастлив. Просто не искам това, което татко направи, да отнеме повече от живота ни, отколкото вече е.
Той беше толкова добър човек. Защо да не мога да се влюбя в добър човек като моя свръхзащитен, любящ брат? Имаше момчета като него. Бях срещала няколко. Защо трябваше да се вкопчвам в един мъжки помияр?
– Става дума за мен. Кълна се.
Маркъс кимна, после ме плесна по крака, преди да се изправи.
– Добре. Вече се чувствам по-добре. Тъй като не се местиш днес, си поканена на партито за годежа, което момчетата организират за мен и Лоу.
Момчета?
– Какви момчета?
– Знаеш, момчетата. Рок, Престън, Дуейн – е, истината е, че най-вече Триша го организира, а всички момчета планират алкохола.
– Тя има ли нужда от помощ? – Попитах, като си мислех колко нелепо е, че питам с надеждата, че ще ме хвърлят заедно с Престън в някаква част от планирането.
– Да, сигурен съм, че има. Защо не и се обадиш?
Щях да го направя. Днес.
– Добре, супер. Кога е?
– Този петък вечер.

Назад към част 2                                                                Напред към част 4

Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Безсърдечно небе – Книга 7 – част 47

ТОРИ

Четири месеца са адски дълъг период от време, за да живеем на здравословна диета от неща, които можем да отгледаме. Особено манго. Ебати мангото. Ако след това никога повече не видя манго, ще бъда щастлива фея.
Разбира се, ограниченото меню донякъде се смекчаваше от факта, че се бяхме потрудили, за да научим начините на нашите предци, и сега бяхме повече от опитни във фехтовката, стрелбата с лък, битките и дори можехме да боравим с куп странни оръжия с разумни умения, като например маша, боздуган или копие.
Беше доста кофти и нямах никакви оплаквания от това, че научих тези неща, но ми ставаше все по-неприятно да стоя в този дворец. Разбира се, той беше красив и първите седмици го бяхме изследвали в свободните моменти от обучението, а аз дори бях свикнала да нося туниките и дългите рокли, които бяхме намерили съхранени в един сандък, който беше заклет да ги пази свежи и чисти толкова отдавна, че времето ги беше забравило. Но не се чувствах като у дома. Дворовете на джунглата и потискащата жега ми бяха твърде чужди и макар че донякъде им се радвах, копнеех за някаква промяна във времето, за някаква вариация в температурата и най-вече отчаяно исках да видя Дариус и останалите ни приятели.
Дните на тревоги за това как се справят те и какво се случва във войната се бяха превърнали в седмици и месеци без отговори и без начин да напуснем това място и да разберем. Златните порти бяха здраво запечатани, а кралица Авалон беше дала ясно да се разбере, че в момента, в който си тръгнем, заклинанието, което държи нейния дух или магия, или каквото там беше, на това място, ще се развали и тя ще изчезне. Това означаваше, че това е единствената ни възможност да научим нещо от нея, а досега тя не беше убедена, че сме научили достатъчно.
Освен тренировките, които провеждахме, бяхме прекарали часове в съвместна работа, за да се опитаме да прокараме нашите пламъци на Феникс през тялото на Дарси и да изгорим проклятието от нея, и бяхме сигурни, че се получава.
Тя не се изморяваше и не отслабваше толкова често, колкото преди да дойдем тук, а магията и се справяше добре с интензивния режим, който кралица Авалон ни караше да спазваме.
Всяка сутрин, когато се събуждахме, я посрещахме в един голям коридор, където стените бяха окичени с дърворезби, изобразяващи зодиака, а дългите прозорци гледаха към джунглата, където се упражнявахме да използваме магията на Феникс по начини, които преди дори не си бях представяла, че можем.
Бяхме се научили да създаваме оръжия по начина, който Дарси вече беше измислила, усъвършенствайки това умение и насищайки ги с огнената ни магия и по по-изтънчени начини, за да знаем как да осигурим на армията си средства, с които да се изправи срещу нимфите и да победи. Вместо да се фокусираме върху едно могъщо оръжие, както Дарси беше направила за наследниците, Орион и Джералдин, ние се научихме как да даряваме по-малко количество от нашите пламъци на по-голямо количество оръжия едновременно, достатъчно, за да въоръжим бунтовниците, когато дойде време да ги използват срещу нимфите. Това беше предимство, от което отчаяно се нуждаехме, за да можем да се изправим срещу армията на Лайънъл на бойното поле, и беше толкова успокояващо да знаем, че научаваме неща, които наистина ще променят начина, по който ще протече тази битка.
Кралица Авалон също така ни научи повече за магията на целувката на феникса, макар че ни предупреди да не я предлагаме, освен ако нямаме друг избор, тъй като тя открадва елемент от собствените ни пламъци, който никога не може да ни бъде върнат. Ние също бяхме разбрали това, но начинът, по който тя говореше за това, сякаш се страхуваше от това, мразеше идеята да даде част от своя огън на друга фея и не виждаше причина ние някога да го направим.
Тя ни научи да създаваме и чаши, някои от които можеха да изгарят действието на повечето отрови, ако някой се опита да ни подхвърли нещо в питието, макар че никой от нас не искаше да носи постоянно със себе си някаква луксозна чаша, от която да пие, въпреки че Авалон го насърчаваше. Освен това тя ни напътстваше в начините за леене на пламъци, които можехме да проследим, като ги поставяше в буркани и ги криеше далеч от нас из целия дворец, докато не почувстваме връзката си с всеки един от тях.
Кралица Авалон очевидно беше студен лидер, който управляваше с железен юмрук и толкова непоклатимо сърце, колкото ме бяха предупредили, че е сърцето на баща ми, и с времето двете започнахме да поставяме под съмнение някои от нейните уроци. Тя беше безпощадна и бързо екзекутираше всеки, който се изпречеше на пътя и или не се съобразяваше със законите, и ни призоваваше да правим същото.
Освен това в нея се усещаше и съревнование, а начинът, по който оценяваше уменията ни, караше кожата ми да настръхва, тъй като продължаваше да намеква, че един ден двете ще се борим сами за трона.
Но този ден никога нямаше да настъпи, без значение дали всички звезди на небето го предсказваха. По-скоро щях да сложа край на собствения си живот, отколкото да се обърна срещу сестра си, а фактът, че тя не можеше да разбере тази връзка между нас, само ме караше да я смятам за слаба. По начина, по който много феи бяха слаби, защото бяха егоисти. Жаждата им за власт им даваше повод да вършат ужасни неща и аз лично смятах, че това трябва да се промени.
Добрината не е слабост, което сестра ми ми беше показвала по-често, отколкото можех да преброя. Нито пък да знаеш кога да признаеш, че си сгрешил. Самонадеяността беше един от основополагащите проблеми на обществото на феите и двете с нея една късна вечер се заклехме, че ако заемем трона, никога няма да следваме сляпо собствените си желания, когато вземаме решения за хората в нашето кралство.
След като изчерпахме огъня на Феникса, ни подариха кратка почивка за ядене – което твърде често включваше манго – преди да започнем физическата си подготовка за бой. Кралица Авалон настояваше, че този ред на нещата е правилен, защото в битка прибягвахме до използването на оръжие едва след като даровете на Ордена ни се изчерпеха до безкрайност и трябваше да натрупаме физическа сила и да се научим да понасяме изтощението, предизвикано от изтощаването на фениксите ни.
В началото ми се струваше почти невъзможно, крайниците ми се чувстваха натежали от олово, щом фениксите ми се изчерпеха, но колкото повече се насилвах да преодолея това чувство, толкова повече успявах да постигна, толкова по-дълго можех да продължа да се бия. Самата кралица Авалон се биеше с нас, уменията и бяха дълбоки и изглеждаха невъзможни за постигане, а оръжията и някак си се сблъскваха с нашите, докато преминаваха през плътта ни, без да ни навредят, ако се допрат до кожата ни.
Бях в състояние на постоянно изтощение, но също така се чувствах по-свързана с моя Феникс от всякога и се наслаждавах на усещането да разбера колко съм могъща.
Сблъсъкът на метал огласи въздуха, когато болката в ръцете ми се засили, и аз изревах предизвикателно, когато кралица Авалон започна да ме принуждава да отстъпвам, карайки ме да отстъпя няколко крачки, докато тя размахваше меча си към главата ми.
Приклекнах ниско, замахнах високо с острието си, за да посрещна следващия и удар, и се извърнах от нея, преди да се втурна към нея с рев на решителност.
Кралица Авалон посрещна удара на меча ми, но когато се озовах под защитата и, грабнах кинжала на бедрото си и го забих в гърдите и с яростно ръмжене.
Усетих как ударът се свързва с тялото и за най-краткия миг, преди тя да трепне и да изгуби телесната си форма, което ме накара да се препъна няколко крачки напред, докато се задъхвах и се усмихвах на победата си през стаята към Дарси, която беше скочила да ме аплодира.
– Добре – каза кралица Авалон, когато се появи отново, малката похвала винаги е трудно спечелена и усмивката ми се разшири, докато избутвах няколко разпуснати кичура тъмна коса от очите си и отново прибирах оръжията си. – И двете ме впечатлихте с отдадеността си и с начина, по който се държите. Уравновесеност, сила и непоколебима воля са нужни, за да получиш короната, а вие и двете ги притежавате в изобилие. Така че нека да видим дали сте готови да се върнете към вашата война и да я отвоювате.
Тя се обърна и излезе от стаята, а бойните и кожи проблясваха и се променяха, докато вместо тях не облече златна рокля, която прилепваше към стройната и фигура и се развяваше зад нея с красиво бродирани детайли.
Ремъците на роклята бяха проектирани така, че да позволяват на крилата и да остават винаги навън, и тя ни насърчи да правим същото, като оставяме крилата си на място възможно най-често, за да ни помогне да ги опознаем по-добре. И тя беше права – това, че крилата ми бяха толкова често навън, означаваше, че съм свикнала с тежестта им, че съм станала по-добра в движението им, че съм ги укрепила през часовете, прекарани в летене и усъвършенстване на всякакви акробатични умения. Дори неведнъж бях заспиваля с тях, наслаждавайки се на коприненото усещане на бронзовите ми пера, които галеха кожата ми.
Бяхме прекарали часове в летене с нея по огромна писта с препятствия, създадена за нашия вид, преодолявайки бариери с огъня си, опознавайки размаха на крилете си, докато се гмуркахме през пролуките, и учейки се как най-добре да се плъзгаме, да падаме свободно и да маневрираме, за да се превърнем в почти невъзможна мишена по време на битка.
А след като бяхме напълно изтощени и не можехме да вдигнем и ръка, за да се бием, седяхме и изучавахме преданията за феникса. За нашия Орден имаше най-различни легенди, някои от които дори бяха проникнали в историите на смъртните, но скоро ни стана ясно, че много от тях не са нищо друго освен фантазия. Ние не бяхме безсмъртни – от което аз например бях адски доволна. Защо все пак не бих искал да живея вечно и да гледам как всички около нас умират? Това ми звучеше като своеобразен ад. Исках живот, а не застой, и с повече от леко облекчение разбрах, че в тази история няма абсолютно никаква истина. Не можехме да съживим и мъртвите, което беше малко по-разочароващо, особено докато бяхме въвлечени в тази война с чудовище, което искаше всички да ни убие. Но беше абсолютно неоспоримо, ние не бяхме некроманти, а родени в огън.
Всъщност обаче сълзите ни бяха полезни по друг начин – можеха да се използват за създаването на еликсири, които лекуваха няколко смъртоносни болести на феите. Именно оттам идваха слуховете за изцеление, но всъщност магията на нашия огън помагаше за унищожаването на тези болести, тъй като изгаряше болестта по същия начин, по който ние се опитвахме да изгорим проклятието на Дарси.
Едно от нещата, за които не знаехме нищо, преди да дойдем тук, беше силата на нашата песен. Когато се използваше правилно, нашият огън можеше да създаде птица, която пускаше песен, способна да сплоти армиите и да унищожи отчаянието, можеше да помогне да се блокира усещането за болка и да вдъхне кураж в сърцата на феите. Имаше дори разкази за особено надарени феи от нашия орден, които бяха успели да създадат песен на феникса, толкова чиста, че можеше да създаде собствена сила.
Погледнах Дарси, докато вървеше до мен, и си помислих за начина, по който беше спечелила в битката си с кралица Авалон, като успя да застане зад нея и да забие меча си право в гърба и. Преди да дойдем тук, ние бяхме сила, с която трябваше да се съобразяваме, но сега? Сега имах чувството, че можем да се изправим срещу целия свят и да спечелим, ако се захванем с това.
Кралица Авалон ни поведе към тронната си зала и аз усетих как силата на това място ме обгръща като топла прегръдка, а свещниците пламтяха с огън и работеха за зареждане на магията ни така, както го правеха във всяка част на двореца. Дори не си спомнях какво е усещането магията ми да се изчерпи.
– Има едно последно изпитание, което трябва да преминете, за да докажете, че владеете напълно своите феникси – каза тя, докато се спускаше да седне на трона си, а погледът и оценяваше, докато обхождаше и двете ни. – Една от вас трябва да поиска короната.
Тя махна с ръка и се чу скърцане на камъни, като един от камъните до краката и падна на няколко сантиметра, след което се измести настрани, за да позволи на подиум, обвит в пламъци, да се издигне от скритото пространство, а върху него почиваше блестяща платинена корона, украсена с кървавочервени и тъмносини камъни, огледало на тази, която изглеждаше, че носи.
– Короната на Солария все още е заключена в Двореца на душите – казах аз, като погледнах красивата корона за миг, преди да вдигна очи, за да срещна отново нейните. – Това няма да направи нито една от нас кралица.
– Не – съгласи се кралица Авалон с въздишка. – Някога тук се намираше седалището на властта, но с края на нашата раса моите потомци се появиха в други Ордени и изоставиха дома на нашия вид, страхувайки се, че това място пази проклятие, което е било причина за гибелта на расата на Феникса. Те построиха нов дворец на север, където живееха твоите родители, и продължиха да управляват оттам, изковавайки нова корона, нов трон и нов свят след нашия. Но това, което е забравено, е загубено само докато не бъде открито отново. Но за да може една от вас да се издигне, трябва да се издигне над всички останали. Включително и една над друга.
Настъпи мълчание, тъй като нито аз, нито Дарси направихме някакво движение, за да се бием или да поискаме наградата, която тя предлагаше.
– Спази нарушеното обещание – настояваше настоятелно шепнещото съскане на Имперската звезда, а гласът и караше кожата ми да настръхва, докато звучеше в собствената ми глава, като кралицата все още изглеждаше напълно забравила за този факт. Тя ни подтикваше да го направим още откакто пристигнахме тук, но нямахме представа какво означава това, само че има още едно парче от този пъзел, което тепърва трябваше да разкрием.
– А ако не я вземем? – Попита Дарси, пренебрегвайки звездата в полза на предизвикателството, което кралицата ни отправяше.
– Тогава ще останете тук – отвърна кралица Авалон. – И аз ще продължа да ви обучавам ден след ден, година след година, докато някоя от вас не намери решителността на истинска фея и не излезе напред, за да се бори за това, което по право е ваше. Само една може да се издигне.
Думите и бяха като мигли по гръбнака ми и аз се изправих гневно, докато възприемах тази корона и факта, че тя беше единственият ни изход от това място. Бяхме направили това, което се искаше от нас тук, бяхме научили това, което трябваше, а сега беше време да се върнем към войната. Бяхме изгубили достатъчно време. И нямаше да се бавим повече тук.
– Добре – казах аз, като приковах кралицата в острия си поглед. – Ще се борим за това, което ни принадлежи по право.
Дарси се изправи до мен, изненадата премина за миг през чертите и, когато се обърнах да я погледна с предизвикателство в очите и когато тя срещна погледа ми, в нея се регистрира разбиране, което накара устните и да се наклонят в дива усмивка.
– Добре – съгласи се тя. – Ти поиска това.
Кралицата се усмихна триумфално, докато чакаше да види коя от нас ще излезе от това като победител, но аз нямах намерение да намокря острието си с кръвта на другата си половина. Тя каза, че само един може да претендира за короната? Добре. Защото ние винаги сме били две половини на едно цяло и ако е смятала, че предизвикателството и ще е достатъчно, за да ни раздели, значи ни е преценила зле.
Обърнах поглед към кралицата, заобиколих сестра си и протегнах ръка, за да я хвана.
Силите ни се сляха мигновено и кралицата седна по-високо на трона си, а устните и се разтвориха от оплакване, което не и позволихме да изрече, докато силата на нашите феникси се смеси и между нас се разрази ревящ ад.
Все по-високо и по-високо пламъците горяха в душата ми, докато вече не можех да ги удържам и те се изтръгнаха от тялото ми със сила, която едва не ме събори от краката ми, червени и сини пламъци изригнаха от самата сърцевина на съществото ми и се сблъскаха със същата сила, която избухна и от моя близнак.
Когато пламъците се срещнаха, те се сляха и от тях изригнаха крила, много по-широки от всички, които някога бях създавала сама, а след това останалата част от огъня продължи да нараства, докато от пламъците се роди цяла птица Феникс.
Тя приличаше почти на орел, макар че лицето и все още беше хуманоидно и приличаше на нас двете, и когато се втурна към кралицата, тя изкрещя от страх, сякаш наистина можеше да и навреди.
Тя полетя напред, а крилете и биеха толкова мощно, че косата ми се отметна назад от силата и, докато се издигаше към високия покрив на тронната зала. Цялото ми тяло затрептя от силата на силата, която призовавахме, а хватката ми за ръката на Дарси се затегна до болка, докато се вкопчвахме една в друга и подтиквахме пламъците си да продължат.
Фениксът нададе музикален вик на победа, когато се спусна от небето като ястреб, който се приближава към плячката си, а кралицата вдигна меча си, когато той се насочи към нея.
Експлозия разтърси основите на двореца, когато те се сблъскаха, кралицата, тронът и короната бяха унищожени от взрива, а Дарси и аз бяхме изхвърлени от краката си и се сгромолясахме на земята с последните си сили.
Погледът ми се помрачи, когато паднах на пода, а съзнанието ми се разкъсваше, така че единственото нещо, в което бях сигурна, беше усещането за ръката на сестра ми, все още заключена в моята.
Не бях сигурна дали наистина съм загубила съзнание или не, но когато отворих очи и открих, че несигурният поглед на Дарси среща моя, където лежахме на студения каменен под, усмивка повдигна устните ми. Защото независимо от това, което беше предизвикало това наше избухване, знаех, че все още се имаме една друга и нищо не може да ни раздели, особено някаква шибана корона.
Дарси отвърна на усмивката ми и аз се изправих до нея, поглеждайки към вече празния и почернял трон, точно когато някъде в далечината се чу металически звън, последван от скърцане на панти, от което кожата ми настръхна.
Дарси се изправи първа, вдигна ме с нея и тръгнахме напред, а тишината след толкова много сила ни притискаше, докато стъпките ни отекваха по плочите.
Кралицата си беше отишла. Чувствах го в сърцето си, не се съмнявах, че е вярно, и когато стигнахме до трона, забелязах короната, която седеше на нейно място, кръгът, разрязан точно на две, а камъните, вградени в него, сякаш горяха от пламъците, които се бяха опитали да я унищожат.
Протегнах несигурно ръка и взех лявата част на короната, докато Дарси взе дясната, а металът беше странно студен въпреки горещината, която току-що беше преживял.
– Мнозина ще паднат, за да се издигне един.
Думите на пророчеството отекнаха във въздуха, който ни заобикаляше, и аз се изсмях в лицето на звездите.
– Вече веднъж ви се противопоставих – извиках към тях, като затегнах хватката си върху моята половина от короната. – Така че майната ви на идеята за съдба.
– Ние сами ще създадем съдбата си – съгласи се Дарси и си разменихме мрачна усмивка, преди да се обърнем и да излезем от тронната зала, крачейки през двореца към златните порти, които, както знаех в сърцето си, щяха да стоят отворени, за да ни пуснат да си тръгнем.
Но когато излязохме в широката зала, която водеше към този двор, спрях с изненада, откривайки, че той е преобразен, а в центъра му се стича каскаден водопад от златна течност, който образува дупка в покрива и се стича по каменния под.
Звукът на шепот се носеше из въздуха, сякаш помещението беше изпълнено с хиляди гласове, въпреки че очевидно беше празно, но имах чувството, че именно звездите ни наблюдават сега, чакайки да видят следващия ни ход, опитвайки се отново да решат съдбите ни.
Пред падащата златна течност лежеше каменна плоча и ние се придвижихме към нея, откривайки думи, надраскани върху нея с нещо, което приличаше на въглен.

Истинските феи пленяват страха и отхвърлят призива му.

Е, трябваше да кажа, че звученето на това ми хареса. Погледнах Дарси и тя сви рамене, навлезе в златната вода и ме накара да се затичам, за да я настигна точно навреме и да стъпим заедно под водопада.
От устните ми се изтръгна стон, когато водата се разля по тялото ми, измивайки от кожата ми много повече от мръсотията и потта, премахвайки съмненията и страховете и оставяйки ме да се чувствам подмладена, когато излязох от другата страна на водата.
Всичко, с което бяхме облечени, също беше отмито и ние излязохме отвъд водопада голи, само парчетата от короната бяха останали. Повдигнах ръка към гърлото си и с облекчение открих, че рубинената огърлица, която Дариус ми подари, все още виси там, както и имперската звезда, бе останала на врата на Дарси, и си разменихме недоумяващи погледи, докато използвахме въздушна магия, за да изсушим кожата си.
До сводестата врата, която водеше навън, висяха две зашеметяващи рокли, дълги до земята, едната ледено сребърна, инкрустирана с тъмносини кристали, а другата бледо златна, украсена с кървавочервени рубини, всяка в стила на кралица Авалон, с тънки презрамки и дълъг шлейф, който оставяше място за крилата ни да останат на показ на гърба ни.
Придвижихме се напред и аз взех червено златната рокля, а Дарси – сребърно синята. Облякохме се в тях, като при завършването им извикахме отново крилата си и се обърнахме, за да се погледнем една друга.
– Уау, най-накрая наистина изглеждаме като принцеси – казах аз, а Дарси се усмихна и вдигна своята половина от короната.
– Ще изглеждаме още по-прилично, ако имаме диадеми – каза тя и измайстори малка лоза, покрита с малки бели цветя, за да държи половината корона на главата си, а аз последвах примера и, като вместо това направих цветята си червени, за да подхождат на роклята ми.
– Да вървим – казах аз, протегнах и ръка и излязохме на слънце в двора и направо през златните порти, без да се обръщаме назад.
Беше дошло времето да се върнем във войната и сега, когато имахме пълен контрол над формите на Ордена, бях повече от готова да я прекратим завинаги.

Назад към част 46                                                        Напред към част 48

П.С.Каст Кристин Каст-Училище за вампири-Изкупена-книга 12-част 30

Афродита

– Не и се доверявам. Изобщо – това бяха първите думи, които Афродита каза на Зоуи, докато водеше групата си през главния вход на Дома на нощта. Беше спряла да се разхожда и застана пред Зоуи, с ръце на хълбоците, намръщена към всички тях и усещаше как между лопатките ѝ се забива топка стрес. – И следващия път, когато се опитате да ме оставите да се справям с група хора, ще се откажа. Предпочитам да се изправя пред Неферет сама, без никакви проклети сили, отколкото да обяснявам на още една параноична майка, че Не, новаците и вампирите не се слюноотделят при мисълта, че толкова много хора спят под покрива им, никой няма да изяде теб или сополивото ти потомство! Говорим за досада! Защо някой би искал да изяде някой от тях? Повечето от тях така или иначе са дебели. Еш!
– Афродита, ще трябва да забавиш темпото. Нямам представа коя е „тя“ и защо майките ще ти задават безумни въпроси – каза Зоуи.
– Тя е Линет Уидърспун, предполагаема бивша прислужница на Неферет. А майките ми задават въпроси, защото аз съм единственият незаплашителен, невръстен вампир в околността.
– Не я познават много добре, ако смятат, че Афродита е незастрашителна – каза Стиви Рей.
Афродита я прониза с очи.
– Замълчи, дърдорко.
– Каза Линет Уидърспун? Като собственичката на „Вечно изразяване“? – Попита Деймиън.
– Да и да – каза Афродита. – И откъде, по дяволите, знаеш това.
Деймиън се усмихна.
– Просто обожавам списание „Булките на Оклахома“, а „Вечно изразяване“ е организатор на събитията на най-зрелищните от великолепните сватби.
– Ти си толкова гей – каза му Афродита.
– Добре, че най-накрая се върнахте – каза Калона влизайки във фоайето.
– Точно това исках да кажа. Ти ли ще ги инструктираш, или аз? – Афродита се обърна към него.
– Аз ще освободя Дарий и Старк в периметъра. Ти ще инструктираш Зоуи и останалите. – Калона се поколеба. – Аз ще запозная воините ни с актуалната информация. Детектив Маркс и Аурокс, бихте ли се присъединили към мен?
Момчетата кимнаха и тръгнаха с Калона.
Афродита въздъхна, искаше ѝ се да се срещне с Дарий, дори ако това означаваше, че ще трябва да търпи Аурокс, Калона и Маркс. Струваше ѝ се, че е цяла вечност, откакто тя и прекрасният ѝ воин бяха имали един ден без стрес.
– Земята до Афродита – ало? Има ли някой вкъщи? – Каза Деймиън.
– Да, ти трябваше да ни информираш, помниш ли? – Каза Стиви Рей.
– Оттеглете се, стадо елементори. Започвам да го правя. Последвайте ме до лазарета. Ленобия прибира Уидърспун в една от стаите там. Според мен тя трябва да е в подземието, но Ленобия и, което е шокиращо, Калона ме превъзхождаха по гласове. Явно работата с Неферет е довела жената до нервен срив. Както и да е. Сякаш всички не сме били там преди? – Афродита започна да се отдалечава, докато ние се мъчехме да я настигнем.
– Имаме ли подземие? – Попита Шейлин.
– Не, нямаме – увери я Деймиън. – Не позволявай на Афродита да те стигне. – После протегна ръка и дръпна Афродита за ръкава. – Намали темпото, всички сме изтощени от ритуала за защита.
Афродита присви очи към Деймиън, но Зи се намеси.
– Деймиън е прав. Освен това никой от нас няма нужда да чува за какъвто и да е луд човек, за който ще ни разказваш, докато те преследваме. А и няма смисъл да ни обясняваш пред жената, за която говориш, особено ако и нямаш доверие. Да отидем в кафенето, да си вземем още нещо за ядене, за да започнем отново да се чувстваме нормално, а ти можеш да ни разкажеш за този човек Линет Уидърспун там.
Афродита припомни на Зи, като каза:
– Кафенето е пълно с хора. Гръмки, нервни, стресирани, досадни хора.
– Добре, тогава нека вместо това да хапнем в трапезарията на професорите – каза Зи.
– Ооооо! Никога не съм била там! Сигурна ли си, че може? – Изпя Стиви Рей.
– Сигурна съм, че да – каза Зоуи, преди Афродита да успее да ѝ отговори.
Афродита повдигна вежди, отстъпи настрани и даде знак на Зи да поеме управлението.
– Добре, тогава води с гащичките си на голямо момиче.
И Зоуи го направи.

Назад към част 29                                                       Напред към част 31

Аби Глайнс – Морски бриз – Само за сега – книга 4 – Част 2

Пролог

– Е, ако това не е малката Манда, облечена и излязла да играе.
Водата, която отпивах, избра този момент, за да ме удави. Прикрих устата си, за да заглуша хапливата си кашлица, и се обърнах от топлия дъх до ухото ми. Бях се появила тук тази вечер по една-единствена причина: да видя Престън Дрейк. Не беше ли късметът ми, че когато той най-сетне реши да забележи, че съм жива, започнах да кашлям с чудовищен бял дроб?
Забавният кикот на Престън, който ме потупа по гърба, не помогна с нищо на унинието ми.
– Извинявай, Манда, не знаех, че присъствието ми ще те накара да се задушиш.
След като отново бях в състояние да говоря, се обърнах с лице към момчето, което от няколко години насам се появяваше в нощните ми фантазии. Цялата подготовка, която бях изтърпяла, за да изглеждам неустоима тази вечер, беше безсмислена. Престън ми се усмихваше, както винаги го правеше. Забавлявах го. Той не виждаше в мен нищо повече от невинната сестричка на най-добрия си приятел Маркъс Харди. Това беше клише. Колко лоши романтични романи бях чела за момичето, което се влюбва безнадеждно в най-добрия приятел на брат си? Безброй.
– Изненада ме. – Исках да обясня внезапния си изблик на кашлица.
Престън накланяше бутилка бира към устните си и отпиваше, като не сваляше очи от мен.
– Сигурна ли си, че не моят секси глас, шепнещ в ухото ти, е причинил моментната ти липса на кислород?
Да, сигурно беше така. Но човекът знаеше, че е красив. Нямаше да увеличавам егото му. Кръстосвайки ръце върху корема си, заех защитна поза. Никога не знаех как да говоря с Престън или какво да му кажа. Толкова се страхувах, че ще ме погледне в очите и ще разбере, че вечер затварям очи и си представям как правя много лоши неща с тялото му.
– По дяволите, Манда – каза той с тих, дрезгав глас, докато очите му се спуснаха към гърдите ми. Тази вечер бях облякла бяла блуза с дълбоко деколте и наистина добър сутиен с пуш-ъп с надеждата поне да накарам Престън да види, че тялото ми е пораснало. Освен това знаех, че той си пада по гърдите. Беше очевидно по момичетата, с които се срещаше. . . . Е, всъщност не се срещаше. Той просто ги чукаше. Моите цици не бяха големи, но с добър сутиен тип „push-up“ и правилна позиция не бяха лоши.
– Много хубава блуза си облякла.
Той наистина ме гледаше. Или в тях – но те бяха част от мен, така че беше едно и също нещо.
– Благодаря – отвърнах аз с нормален глас, който издаваше факта, че сега дишам малко по-бързо.
Престън направи още една крачка към мен, затваряйки малкото пространство, което ни разделяше. Очите му все още бяха насочени към деколтето, което бях изпъчила на показ.
– Може би носенето на такава блуза не е много умно, Манда. – Дълбокият му глас ме накара да потреперя. – По дяволите, момиче, недей да го правиш. Никакво треперене.
Едната му голяма ръка докосна кръста ми. Палецът му се допря до корема ми и внимателно избута подгъва на блузата ми нагоре.
– Пия от четири часа, скъпа. Трябва да ме отблъснеш и да ме изпратиш да се прибера, защото не мисля, че мога да спра това сам.
Малко хленчене. О, да. Трябва ли да започна да моля сега?
Престън вдигна очи, за да срещне моите. Дългата му, бледо руса коса, в която момичетата навсякъде искаха да се докоснат, падна напред над едното му око. Не можех да си помогна. Протегнах ръка и прибрах свободните кичури зад ухото му. Той затвори очи и издаде малък, доволен звук в гърлото си.
– Манда, ти си наистина сладка. Наистина шибано сладка, а аз не съм човекът, когото трябва да допускаш толкова близо до себе си. – Гласът му вече беше почти шепот, докато очите му се впиваха в моите. Видях лекия стъклен поглед, който потвърждаваше, че е прекалил с алкохола.
– Аз съм голямо момиче. Мога да решавам на кого да позволя да се доближи до мен – отвърнах аз, като преместих бедрата си, така че той да има по-добър изглед директно надолу по блузата ми, ако поиска.
– Мммм, виждаш ли, тук мисля, че може би грешиш, защото недокоснати малки тела като твоето, свежи и сладки, не би трябвало да изкушават момчета, които търсят само още една гореща нощ.
Нещо в това да чуеш Престън Дрейк да казва „гореща нощ“ от тези пълни, розови устни беше силно възбуждащо. Беше прекалено красив. Винаги е бил такъв. Миглите му бяха прекалено дълги, лицето му – прекалено изваяно, а като прибавиш това към устните и косата му, получаваш един смъртоносен пакет.
– Може би не съм толкова недокосната, колкото си мислиш – казах аз, надявайки се да не открие лъжата. Исках да бъда едно от онези лоши момичета, които той нямаше нищо против да приеме в задната стая до стената.
Престън спусна устата си, за да докосне едва-едва кожата на рамото ми, която се разкриваше от блузата, която бях избрала.
– Искаш да ми кажеш, че тази сладост е била докосната?
Не.
– Да – отвърнах аз.
– Ела да се повозиш с мен – каза той близо до ухото ми, докато зъбите му нежно дърпаха ушната ми мида.
– Добре.
Престън се отдръпна и кимна към вратата.
– Хайде да вървим.
Това вероятно не беше толкова добра идея. Ако Рок, Дуейн или който и да е друг от приятелите на брат ми ни видеше да тръгваме заедно, щеше да спре всичко. А аз исках нещо да се случи. Времето, прекарано насаме под завивките с мисълта за Престън Дрейк, ми беше омръзнало. Исках истинския мъж. Чудя се защо Престън не беше помислил за нашето излизане. Дали е искал момчетата да ни спрат? Погледнах към обичайната им маса, а Рок не ни обръщаше внимание. Дуейн ми намигна, след което се върна да говори с някакво момиче.
Погледнах назад към бармана.
– Първо трябва да си платя сметката.
Престън ме побутна към вратата.
– Ще оправя сметката ти. Качвай се в джипа ми.
Добре. Да. Исках да се кача в джипа му. Това също щеше да ни накара да си тръгнем поотделно. Кимнах и се запътих към вратата, мислейки си, че може би току-що съм спечелила от лотарията.
Огледах паркинга и потърсих джипа на Престън. Когато не го видях отпред, се насочих към задната част на сградата, за да видя дали е паркирал там. Повечето хора не го бяха направили, защото наоколо нямаше светлини.
Пристъпвайки в тъмнината, се зачудих дали това е разумно. Едно момиче наистина не би трябвало да е тук само през нощта. Може би просто трябваше да се върна в онази част на паркинга, където беше добре осветено.
– Не се отказвай от мен сега. Вече полудявам, като си помисля за това. – Ръцете на Престън обхванаха кръста ми и ме придърпаха плътно към гърдите му. Двете му ръце се плъзнаха нагоре и обхванаха гърдите ми, като ги стиснаха, а след това дръпнаха горнището ми, докато то не беше достатъчно ниско, за да може да усети откритата кожа на деколтето ми.
– Сладкия бог, истинските са толкова хубави – промърмори той.
Не можех да си поема дълбоко дъх. Ръцете на Престън ме докосваха. Исках да ме докосва повече. Протегнах ръка нагоре, разкопчах копчетата на ризата си и я оставих да се разтвори. Намерих предната закопчалка на сутиена си и бързо я разкопчах, преди да успея да се отдръпна. Намирахме се насред много тъмен паркинг, а аз се държах като пълна курва.
– По дяволите, бебе. Вкарай задника си в джипа ми – изръмжа Престън, докато ме буташе напред още няколко крачки, след което ме завъртя наляво, като насочи бедрата ми. Джипът му се появи пред нас. Бях почти сигурна, че не можем да направим това в джип.
– Можем ли да направим това тук? – Попитах, докато той ме обръщаше с лице към себе си. Дори в тъмното светлата му коса се открояваше. Клепачите му бяха спуснати, а дългите му мигли почти докосваха бузите му.
– Какво да правим, бебе? Какво искаш да направиш? Защото, като ми показваш тези хубави цици, малко се побърквам.
Той ме притисна обратно към джипа си, като наведе глава и прибра едното ми зърно в устата си и засмука силно, преди да го обходи с език.
Никой досега не беше целувал циците ми. Незабавната експлозия, която избухна в бикините ми, когато извиках името му, не беше нарочна. Главата ми се беше притиснала назад към прозореца на джипа, а коленете ми напълно се бяха поддали. Ръцете на Престън, които ме държаха здраво за кръста, ме бяха предпазили от това да се озова на купчина на чакъла.
– Ебаси – изръмжа Престън и аз започнах да се извинявам, когато ръцете му стиснаха дупето ми и той ме вдигна. Хванах го за раменете и обвих краката си около кръста му, страхувайки се да не ме изпусне.
– Къде отиваме? – Попитах, докато той се вмъкваше по-навътре в паркинга. Дали го бях ядосала?
– Вкарвам сексапилното ти дупе тук, за да мога да съблека дрехите ти и да заровя члена си в тази стегната малка путка. Не можеш да правиш такива глупости, Манда, и да очакваш, че човек ще се контролира. Не става така, бебе.
Той щеше да ме „прецака“. Най-накрая. Не беше точно това, което исках да се нарече, когато най-накрая го направихме, но Престън не беше за рози и свещи. Той беше изцяло за удоволствието. Вече знаех това.
Престън протегна ръка и отвори вратата зад мен. Влязохме в тъмна и леко хладна стая.
– Къде сме? – Попитах, докато той ме настаняваше на един кашон.
– Външно складово помещение. Всичко е наред. Използвал съм го и преди.
Той го е използвал преди? О.
Почти не го виждах, но от сянката на движенията му разбрах, че се съблича. Първо ризата си. Исках да видя гърдите му. Бях чувала от момичетата, които се кикотеха за него из града, че имал един от най-стегнатите, най-релефните коремни мускули, които някога са виждали. Носеха се слухове, че дори госпожа Гънър, съпругата на един от членовете на градския съвет, била спала с Престън. Аз обаче не вярвах на това. Той просто беше прекалено красив, за да прави секс с някоя на нейната възраст. Чух скърцане и започнах да го питам какво прави, когато ми просветна – беше отворил опаковката на презерватива.
Ръцете му започнаха да се движат нагоре по вътрешната страна на краката ми и вече не ми пукаше толкова много за госпожа Гънър или за другите слухове, които бях чувала за сексуалния му живот.
– Отвори. – Хрипливото му искане постигна желания ефект. Оставих краката си да се разтворят. Ръката му се плъзна точно до ръба на бикините ми. С един пръст прокара ръка по центъра на топлината ми.
– Тези бикини са шибано мокри. – Одобрението в гласа му облекчи смущението, което можеше да изпитам от подобен коментар.
Двете му ръце се издигнаха нагоре и плъзнаха бикините ми надолу, докато стигнаха до глезените ми. Престън коленичи и прокара всяка от високите ми обувки през дупките. След това се изправи и се наведе над мен.
– Оставям си ги.
Бикините ми?
– Легни по гръб – каза Престън, когато тялото му се озова върху моето.
Протегнах ръка назад, за да се уверя, че кутията е достатъчно голяма, за да мога да легна по гръб.
– Имаш достатъчно място, Манда. Легни по гръб – повтори Престън.
Не исках той да промени решението си или евентуално да изтрезнее, затова направих каквото ми каза. Картонът беше здрав и пълен с нещо твърдо и тежко, защото дори не направихме вдлъбнатина в него.
Устата на Престън се спусна към моята и аз се приготвих за първата ни целувка, когато той спря. Устните му увиснаха над моите само за секунда, преди да се отдалечи и да започне да целува врата ми. Какво се беше случило току-що? Дали дъхът ми миришеше лошо? Току-що бях изпила мента в бара.
Малките облизвания и пощипвания, които правеше по ключицата ми, ми пречеха да мисля твърде ясно за това.
После бедрата му се спуснаха и двете му ръце подхванаха полата ми около талията. Нямах много време да се подготвя, преди той да се притисне към входа ми.
– Тясно, ебаси, ебаси, толкова е тясно – прошепна Престън, а тялото му трепереше над мен, което направи острата болка между краката ми малко по-поносима. – Не мога да се сдържам, Манда. Майната му… Не мога.
Болката ме проряза, а аз изкрещях и се изправих под него. Той проклинаше, докато произнасяше името ми, докато се плъзгаше навътре и навън от мен. Болката бавно започна да отслабва и усетих първия трепет на удоволствието.
– АХХХХ, свята работа – извика Престън и тялото му се разтресе над мен. Не бях сигурна какво точно се беше случило току-що, но от леките стонове, които идваха от него, той се наслаждаваше.
Когато той вече не помръдна и твърдата дължина в мен започна да се отдалечава, разбрах, че е свършило. Престън се отдръпна от мен и бавно се измъкна от мен, докато мърмореше още ругатни. Той се раздвижи и от това, което виждах, обличаше ризата си. Вече?
Седнах и бутнах полата си надолу. Фактът, че бях на показ, изведнъж се оказа от значение. Когато чух ципа на дънките му, бързо закопчах сутиена си и започнах да закопчавам ризата си.
– Манда. – Гласът му звучеше тъжно. – Съжалявам.
Отворих уста да го попитам за какво, защото това, което току-що бяхме направили, напълно го бях поискала, когато той отвори вратата и тръгна в тъмнината.

Назад към част 1                                                       Напред към част 3

АНЕТ МАРИ – Трима магьосника и една Маргарита ЧАСТ 7

Глава 6

Съмненията ми се върнаха, щом се върнах на главното ниво. Клара ме накара да довърша документите на новия служител, след което изчезна в кухнята, за да контролира ремонта на фризера, оставяйки ме да обслужвам бара – заедно с новия ми придружител.
Аарон се беше свлякъл на една маса, подпрял глава на ръцете си, а Кай и Езра го наблюдаваха с грижовното съчувствие на близки приятели. Не, просто се шегувам. Изглеждаха адски забавни, с нулево съчувствие в усмивките си.
– Осъзнаваш, че това напълно ще обърка графика ни, нали? – Оплака се Аарон, гласът му беше приглушен. – Трябва да сме тук, вместо да работим, пет дни в седмицата.
– Ние не трябва да бъдем никъде – каза Кай. – Само ти.
Аарон отново въздъхна.
– Езра, да се разменим. Ти ще се грижиш за децата, а аз ще ходя с Кай по работа.
– Няма как.
– Ще ти дам половината от бонусите си, колкото и дълго да е Тори тук.
Повдигнах вежди, заета да избърша бара си, докато се ослушвах. Аарон сигурно наистина иска да се откаже от тази задача, но не ми беше жал за него. Чувствах се зле за това, че трябва да го търпя цяла смяна, всяка смяна.
– Осемдесет процента – възрази Езра.
– Това е грабеж!
– Тогава забрави.
– Шестдесет процента.
– Осемдесет.
– Шестдесет и пет.
– Осемдесет.
– По дяволите!
Хм, твърде жалко. По-скоро щях да прекарам смените си с Езра, отколкото с Аарон. Дори бих приела Кай като втори избор. Приключих с избърсването на плотовете, огледах празната кръчма, след което се насочих към масата на момчетата. Те ме гледаха как издърпвам един стол и сядам.
– Сигурна ли си, че искаш тази работа? – Попита простичко Аарон. – След няколко седмици няма да бъдеш на работа, щом документите минат през проверка.
– Мога да получавам заплата, докато кандидатствам за нова позиция. Това е чудесно. – Подпрях брадичка на ръката си. – Не беше ли ти този, който каза: „Да я задържим!“ преди по-малко от час?
– Това беше преди да ми се наложи да те гледам.
Повдигнах едно рамо.
– Не е мой проблем.
Той се загледа, в очите му блесна опасен блясък и въздухът около него се нагорещи.
– Имаш лошо отношение, нова г…
– Не бъди задник, Аарон – прекъсна го тихо Езра. – Да я плашиш е ниско.
Почти им казах, че не съм се уплашила – лъжа, но както и да е. Само че бях твърде очарована от начина, по който темпераментът на Аарон утихна при спокойните думи на приятеля му. Той се свлече на стола си, без да каже нищо.
Да, определено бих предпочела Езра за мой придружител пред Аарон. Жалко, че Езра беше труден за преговори.
Притесняваше ме, че изобщо имам нужда от придружител, но не бях идиот. Нямах представа колко надълбоко съм затънала. Имайки предвид това, трябваше да разбера за какво съм се подписала – и ако не ми харесаше това, което чуех, просто нямаше да се върна за следващата си смяна. Проблемът беше решен.
Станах, налях четири кока-кола с ром, после ги занесох обратно на масата и ги сложих на момчетата. Докато седях, Кай вдигна чашата на Езра и я сложи от другата му страна.
– Благодаря – промърмори Езра и я вдигна със странно внимателни движения.
Погледнах въпросително между него и Кай.
– Той щеше да я разлее по всичките ни вещи. – Кай направи жест към картата, разстлана на масата, след което добави: – Той е сляп с това око.
– Той… ох.
Докато се опитвах да не се взирам в белега, прорязващ лицето му над странно бледото око, Езра се усмихна унищожително.
– Възприятието ми за дълбочина е гадно. Трябва да внимавам да не преобърна нещо.
Поколебах се, несигурна дали въпросите няма да го обидят. Може да съм по-груба от пират със счупен крак на кол, но не бях пълен кретен.
– Какво се случи?
Изражението му изтрезня.
– Инцидент. Имаше един камион за сладолед…
– Не повтаряй тази история – прекъсна го Кай. – Трябва ти по-добра.
– Не харесваш и тази за нападението от акула.
– Този белег не прилича на ухапване от акула.
– Може би е била еднозъба акула – сериозно предложи Езра.
Аарон се наведе към мен.
– Действителната история е, че той е тичал с ножица и…
– Ненавиждам тази – оплака се Езра. – Звучи като че ли съм идиот.
– А ти не звучиш като глупак, когато говориш за сладолед…
– Добре, добре, забрави, че съм питала, – казах аз и махнах с ръце. – Това, което наистина искам да знам, е… – Замълчах, несигурна откъде да започна.
– Искаш да знаеш за митовете и гилдиите и колко от глупостите на теорията на конспирацията са истински – предположи Кай.
– Да, до голяма степен.
– Как изобщо да го обясниш от нулата? – Аарон отпи глътка от питието си. – Толкова е много.
Кай потърка челюстта си.
– Трябва ли да го обясняваме? Ако тази работа е временна, колкото по-малко знае, толкова по-добре.
– Дори с Аарон, който се грижи за нея, тя трябва да разбере основите – каза Езра. – Невежеството е опасно. Тя трябва да знае за магическите класове и най-често срещаните им заповеди.
О, значи затова продължаваха да ме питат какъв е моят „клас“?
– Най-готиният и най-могъщият клас е Елементария – каза ми самодоволно Аарон. – Той има само един орден: магове.
– И вие тримата сте магове – отбелязах аз. – Огън, въздух и… мълнии?
– Електромагия. – Кай стискаше питието си в едната ръка. – Аарон е пиромаг. Езра е аеромаг.
– Арканата е най-разпространеният от класовете. – Аарон направи физиономия. – Скучен като дявол. Заклинанието е най-скучната магия, която можеш да си представиш. Всички видове правила, трябва да се учат древни езици и да се запомнят руни, а заклинанията им звучат нелепо.
– Арканите изискват много учене – каза ми Езра. – Но пък може да бъде много мощна.
– Другата често срещана е Психика. – Аарон смръщи подигравателно нос. – Нали знаеш, психични сили и други неща. Те могат да бъдат полезни, но повечето екстрасенси са малко повече от шарлатани с незначителна дарба.
Кай разбърка питието си със сламката.
– Последните два класа са Спириталис и Демоника, но имаме само пет вещици и не…
– Чакай – прекъснах го аз. – Демоника? Като за демони?
Кай и Аарон кимнаха.
– Демоните са истински? Като демони от типа „продай ми душата си“, „дявол с понтийски рога“?
– Не точно така, но… – Кай стисна устни. – Каквото и да си представяш, истинският демон е много по-ужасяващ.
Може би пребледнях.
Във „Врана и чук“ нямаме никакви демони-призователи или изпълнители – увери ме Аарон.
– Изобщо нямаме митове за демони.
– Това е добре – казах тихо. Може би трябва да си водя записки. Вече се чувствах претоварена.
Езра забеляза смаяния ми поглед.
– Има една лесна абревиатура за класовете. СПАДЕ – Спириталис, Психика, Аркана, Демоника, Елементария.
Извих вежда към Аарон.
– Ако Елементария е най-добрият клас, защо е последен?
– Защото ЕСПАД звучи глупаво.
– Как успяваш да скриеш всичко това? – Попитах. – Момчета, които могат да се самозапалват…
– Това не е единственото нещо, което мога да правя.
– … или да правят пориви на вятъра, или да правят заклинания, или каквото и да било друго. Защо магията е само слух, на който хората се присмиват?
– Можеш да благодариш на полицията. – Кай барабани с пръсти по масата. – МПД е съкращение от Магически Полицейски Департамент и те…
– Маги-какво? – Прекъснах го, смаяна от дузината или повече срички на кой-си-си-беше-този-латински?
– Точно – съгласи се Аарон с очевидно забавление. – Ето защо обикновено ги наричаме МагиПол. Знаеш ли, като Интерпол, само че за магически гадове вместо за престъпници. Те са адски строги. Всичко е регламентирано. – Той изпи с една глътка последния си ром с кока-кола. – Имам нужда от още едно питие, преди да започна с това.
С кратка усмивка се върнах на бара, но преди да започна поредната порция ром с кока-кола, няколко души от втория етаж слязоха да търсят храна и напитки. Докато взема поръчките им, направя напитките им, обадя се и върна поръчката на Рамзи, друга група се беше запътила през главния вход.
Докато приготвях напитките им, се зачудих що за митици са те. Магове? Екстрасенси? Магьосници? Не беше ли споменал Аарон и за вещици?
Поне сред тях нямаше демони. Всичко останало, разбира се, но не бях съгласна с буквалните герои от комиксите.
От друга страна, не бях сигурна, че съм съгласна с всичко това. Гилдии. Митове. Магиполи. Строги правила и разпоредби. Нервността ме прониза, но потиснах чувството си. Ще се справя. Няколко седмици работа, а след това щях да съм на път към хубава, нормална работа, където да отстояваш себе си означаваше да те уволнят, а не да те изгори пиромаг.
Погледнах към Аарон, заобиколен от Кай и Езра, които разглеждаха картата си. Пиромагът беше моят пазител, но фактът, че имах нужда от защитник, беше голям мигащ знак за опасност, който наистина не трябваше да пренебрегвам.

***

С удоволствие щях да се излежавам в понеделник, наслаждавайки се на почивния си ден, но имах занятия. Станах в 9:30 и излязох от вратата в 9:45. И тъй като ми трябваха двайсет минути бърз ход, за да стигна до общинския колеж, това означаваше, че закъснявам за часа си в десет.
Като се има предвид колко плащах за курс, трябваше да се съсредоточа върху всяка дума, излизаща от устата на преподавателя, но вниманието ми все се отклоняваше. Данъчното право за малкия бизнес не беше толкова завладяващо, колкото в петък – не и в сравнение със скрития свят на магията, който бях открила през уикенда.
Още не бях видяла Джъстин и нямах представа какво да му кажа. Той вече беше привърженик на магическите конспирации, което не разбирах, тъй като полицаите трябваше да са земни и всичко останало, но да споделям наученото не ми се струваше разумно. Той или щеше да ме помисли за луда, или щеше да сметне, че работата е твърде опасна. Или пък щеше да си помисли, че съм на наркотици.
Докато преподавателя прелистваше следващия слайд от презентацията си, аз разсеяно отметнах бретона си от лицето и се загледах в текста. Трябваше да внимавам, ако някога исках да имам собствен бизнес.
Противно на общоприетото мнение, не бях глупава. Импулсивна и темпераментна, но не и глупава. Знаех, че имам проблеми с редовната работа. Колкото и да се стараех, винаги се сблъсквах с клиенти или с ръководството, след което се разминавах. Работата ми изчезна. Ненавиждах несигурността от предстоящото уволнение да виси над главата ми.
Исках работа, от която никой не може да ме уволни. Исках заплата, която да не може да бъде намалена. Исках да си купя собствено жилище, от което никой да не може да ме изгони. Исках да работя усилено, да изкарвам прехраната си и да се издържам сама и не исках никой да има властта да ми отнеме това.
С други думи, стабилност.
Сериозно, толкова ли много исках?
Тази цел беше причината да седя в тази класна стая. Курсове по малък бизнес – планиране, стартиране, управление. Всичко, което трябваше да знам, за да започна бизнес, в който да бъда сама на себе си шеф. Що се отнася до това какъв бизнес искам да водя, все още не бях разбрала. Важното беше аз да го управлявам. Сама.
Докоснах писалката до долната си устна. Може би онлайн бизнес. Тогава щях да имам време да обмисля отговора си, преди да кажа на клиентите, че предпочитам да погълна цяла пухкава риба, отколкото да им върна парите.
Мислите ми се върнаха към „Врана и чук“. Следейки с половин око презентацията на лектора, отворих личен раздел в браузъра и се загледах в лентата за търсене. Хм.
Пет минути търсене в Гугъл илюстрираха, че тази глупост не може да се търси. Всяко съчетание на думите „митичен“, „гилдия“, „магьосник“, „аркана“ и „магия“ даваше милиони попадения – всички книги, игри, филми, телевизионни предавания и комикси. Щеше да ми се наложи с часове да претърсвам фенски страници в Уикипедия, за да намеря един-единствен реален резултат, а дори и тогава как щях да отделя фактите от измислиците?
Влязох в страницата на Уикипедия за магическите конспиративни теории и прочетох всички раздели. Повечето от тях звучаха също толкова откачено, колкото и преди да науча, че магията е истинска, но си отбелязах няколко любопитни неща за правителствено наблюдение и мощна международна организация, която потиска цялата информация за магията. МПД-Магическа Полиция… нещо такова – беше най-лесното за разбиране понятие от всичко, което Аарон беше обяснил. От обсъждането на магията ми се завъртя главата, но бюрокрацията беше позната на всеки, който някога е плащал данъци.
Върнах се към Google. Търсенето ми на „МПД“ доведе до цял куп скучни фирми, но след като превъртях шест страници с резултати, открих грозен бял уебсайт на компания за финансови инвестиции – с лого, което съвпадаше с това на формулярите на Клара и личната карта на Аарон. Началната страница представляваше портал за влизане в системата, който чакаше потребителско име и парола. Е, това беше задънена улица.
Затворих раздела и се опитах да се съсредоточа върху урока си, но беше трудно. Магията съществуваше. Маговете съществуваха и аз бях срещнала трима. Бях навлязла в техния забранен свят и за кратко време можех да бъда част от него.
Отвличането на вниманието беше малка цена за възможността да изследвам едно скрито общество на магията и онези, които я владеят.

Назад към част 6                                                                 Напред към част 8

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!