КЕЛИ ФЕЙВЪР – Всяко негово желание – книга 7 – част 15

***

– Хънтър, ще имаш ли нещо против да закараш Кали до вкъщи? – Попита Ред, докато се готвеха да напуснат болницата за през нощта. – Резервирал съм хотелска стая наблизо, защото утре имам куп служебни дела, а и искам да съм насам-натам в болницата.
– Разбира се, няма проблем – каза Хънтър и погледна Кали.
Никол го наблюдаваше внимателно, забеляза Кали. Сега Никол погледна обратно към Кали.
– Може би все пак трябва да я закараш, Ред. Хънтър сигурно е уморен.
– Съвсем не – каза Хънтър. – С удоволствие ще го направя.
– Аз също нямам нищо против – усмихна се Кали. Знаеше, че Никол просто се опитва да я защити, но истината беше, че искаше да прекара малко повече време с Хънтър.
Ред ги погледна с облекчение.
– Благодаря, много. Аз самият съм изтерзан. Наистина го оценявам, Хънтър.
След това се сбогуваха и скоро Кали и Хънтър бяха на път към колата му.
Известно време никой от двамата не говореше много. Накрая, когато се качиха в колата на Хънтър и той започна да кара, Кали заговори.
– Може би можем да отидем при теб? – Каза тя небрежно.
Той я погледна отстрани, а по ъгълчетата на устата му се прокрадна бавна усмивка.
– Разбира се, можем да го направим.
– Добре. – Тя отпусна глава назад и взе с пръсти плика, който лежеше на седалката, когато се върна в колата.
Хънтър също го забеляза.
– Това означава ли, че си готова да подпишеш?
– Не – каза Кали твърдо.
– Какво означава „не“?
– Предполагам, че не чуваш тази дума много често.
– Не я чувам често и не ми харесва да я чувам – особено сега.
– Съжалявам, но не искам да подписвам този договор, Хънтър.
Той стисна зъби и известно време не проговори.
– Кажи ми какъв е проблемът, Кали.
– Проблемът е, че искам повече от това, което ми предлага този договор.
– Тогава защо отиваме в моята къща?
Тя му се усмихна. Беше някак смешно да го вижда как се мъчи да разбере какво се случва и това ѝ харесваше.
– Отиваме в дома ти, защото ми харесва да прекарвам време с теб. И искам да ми покажеш повече от специалната си стая в мазето.
– Значи искаш да си вземеш тортата и да я изядеш.
– Не всяка ли иска това?
– Въпросът е, че тази стая е специална по някаква причина. Аз не водя там всекиго. Тя е запазена за интимни срещи и трябва да се доверя на жената, която водя там.
– Не ми ли вярваш? – Каза тя. – Защото не искам да подпиша този глупав договор?
– Той не е глупав. И не, не съм сигурен, че ти имам доверие, Кали.
– Дай ми малко време, Хънтър.
– Ти вече направи тест драйв.
Тя го погледна.
– Понякога ти трябва повече от един.
Той я погледна обратно и очите им се срещнаха, предизвиквайки тръпки по гръбнака ѝ. И тогава той се усмихна.
– Добре, искаш още едно тестово шофиране? Ще го получиш.

***

– Легни на пейката – заповяда Хънтър.
Бяха в мазето, разбира се, и Хънтър веднага се бе превърнал в друг човек тук долу. Беше твърд, малко студен, а очите му имаха твърд интензитет, който Кали намираше едновременно за плашещ и вълнуващ.
Кали отиде до една пейка, която изглеждаше като значително модифицирано фитнес оборудване. Тя легна по корем, с глава в единия край на пейката, краката ѝ висяха от другия край, а стъпалата ѝ бяха на някакви стремена, които Хънтър беше прикрепил към задната част на пейката, което караше дупето ѝ да стърчи във въздуха.
– Това е перфектно – каза той. – Сложи ръцете си в белезниците – каза ѝ той.
Тя пъхна ръцете си в чифт окови, които бяха прикрепени отстрани на пейката. Хънтър се приближи и бързо нагласи скобите, така че ръцете ѝ да са здраво закрепени. Сега нямаше да може да се измъкне, ако животът ѝ зависеше от това.
След това затегна здраво белезниците около стремената, върху които почиваха краката ѝ.
– Това е шибано красиво – каза той с дрезгав глас, докато ѝ се възхищаваше. – Бих могъл да направя снимка и да я рамкирам.
– Дори не се шегувай с това – каза тя.
– Виждаш ли, това е вид задкулисие, което не бих търпял, ако ти беше мой истински покорен партньор.
– Точно затова няма да подпиша този договор – отвърна тя.
– Продължавай така, Кали. Продължавай. Това ще направи наказанието много по-приятно за мен.
Това я накара да се успокои. Вече беше нервна. Какво имаше предвид той под наказание? Наистина ли щеше да боли?
Тя облиза устни, затвори очи и си каза да се успокои. Хънтър нямаше да я нарани наистина. А ако му кажеше да спре, щеше да го направи.
Миг по-късно той свали панталоните ѝ. Тя не носеше бикини, защото те бяха изцапани от предишните им занимания, така че сега той разкриваше голото ѝ дупе.
– Трябва да бъдеш научена. Ти си дива, неподправена – каза той. – Трябва да бъдеш научена и опитомена. – Ръката му бавно погали задните ѝ части и тя веднага се намокри от ласката му.
Изведнъж той я плесна по задните части с дланта на ръката си. Звукът беше като изстрел от пистолет в тихото мазе. Не болеше – може би все пак леко щипеше.
– Това е за това, че си досадна – каза ѝ той. Отново вдигна ръка и я плесна по дупето. – И това е за това, че отвръщаш на удара.
Отново я плесна по задника.
– И за това, че си мислиш, че знаеш нещо за БДСМ.
Тя извика, най-вече от удоволствие, и тогава ръката му силно масажираше голия ѝ задник. Той разтриваше едната буза, а после и другата. Скоро и двете му ръце я масажираха.
– Мисля, че трябва да те намажа малко – каза той.
Той се оттегли в ъгъла на стаята и тя чу звука от отваряне и затваряне на чекмеджета. След малко той се върна. Кали държеше очите си затворени. Задникът ѝ приятно изтръпваше от пошляпването, което ѝ беше дал.
Искаше вече да я чука. Вероятно той нямаше представа. Нямаше представа колко я възбужда това.
Част от нея искаше да прекарва цялото си време тук долу с него. Искаше да опознае всички тези машини отблизо. Искаше вниманието на Хънтър, цялото му внимание да е насочено към нея.
Възможно ли е да е бил прав за този глупав договор? Зачуди се тя.
Но не, имаше твърде много обвързаности. Едно беше да харесваш сексуалното общуване, пошляпването, връзването – друго беше да позволиш на Хънтър да контролира живота ѝ до най-малкия детайл.
Тя се върна към настоящето, когато той размаза някакъв лубрикант по задните ѝ части.
– Това е всичко – каза той. Тя чу звука от повторно натискане на бутилката и още масло капна върху бузите на дупето ѝ. Чувстваше се добре, топло и секси.
Хънтър започна да го масажира здраво с двете си ръце.
– Задникът ти е червен и блести – каза той, а гласът му беше дрезгав от желание. Той я плесна закачливо по задните части. Пляскаше, пляскаше, пляскаше, гребеше я.
– Чувствам се добре – изстена тя.
Шляпането спря.
– Дали е така? За твое нещастие това е наказание. Била си лоша и трябва да се поправиш. Сега не е време за награди. Но все пак трябва да знаеш колко добре се чувстваш от една награда, Кали. Повярвай ми, аз съм толкова добър в награждаването на правилното поведение, колкото и в наказването на лошото.
Той отново се отдалечи от нея и тя чу как се размърдва в друг ъгъл на стаята. Когато се върна, тонът му беше сериозен.
– Това може да е малко болезнено – каза ѝ той – но е за твое добро.
Тя не знаеше какво да очаква по-нататък, когато секунда по-късно усети как нещо я удря по задните части.
– Какво е това? – Попита тя, когато изтръпването, парещото усещане достигна своя връх и след това започна да отслабва.
– Това е следващата стъпка след пошляпването – каза ѝ той. – Използвам леко модифицирана хилката за пинг-понг вместо ръката си.
Тя извърна глава и той ѝ го показа. Беше съвсем обикновена хилката за пинг-понг, само че главата и беше покрита с космат черен плат.
Той отново се премести зад нея и я удари по задните части с хилката. Сега, когато знаеше какво е това, болката беше наистина незначителна. Имаше рязко, леко усещане за убождане, последвано от топла тръпка, която премина по целия път през областта на слабините ѝ.
Могилката ѝ беше влажна към пейката под нея, докато Хънтър ритмично удряше дупето ѝ. Скоро тя се задъхваше и стенеше, викаше – най-вече от удоволствие. Тя осъзна, че границата между удоволствието и болката става все по-неясна. Част от нея изпитваше мъничко болка, но по-голямата част от нея се наслаждаваше на вниманието на Хънтър към голия ѝ задник.
След известно време той нанесе още лубрикант, като много внимаваше да го втрие по цялата ѝ кожа. Няколко пъти ръката му се отклони по-надолу и започна да стимулира влажния ѝ вход. Когато го правеше, тя стенеше и повдигаше таза си, извивайки се колкото може повече.
Бавно пръстите му се плъзнаха по пукнатината на задните ѝ части и покрай ануса, а след това се плъзнаха в путката ѝ.
Започна нежно да опипва входа ѝ, а след това с другата си ръка отново започна да я пляска по дупето. Този път използваше само ръката си, а не хилката за пинг-понг.
Пръстите на Хънтър бяха великолепни, умело обработваха клитора ѝ, докато свободната му ръка пляскаше омазаните ѝ задни части.
Скоро тя свърши, а тялото ѝ се поклащаше срещу белезниците.
– Мисля, че това доста ти хареса, нали? – Попита той, когато тя приключи с кулминацията.
– Да – призна тя. Дишането ѝ едва сега започваше да се забавя и тя изведнъж изпита непреодолимо чувство на благодарност към Хънтър, че ѝ е показал този вид сексуален обмен.
– Значи може би наистина знам едно-две неща за това, което искаш – отбеляза той.
– Знам, че знаеш. Просто се страхувам.
– Но ти също така си възбудена, нали?
Тя извърна глава през рамо и видя, че той разкопчава ципа и изважда еректиралия си член.
– Да, толкова съм възбудена.
– И искаш да те чукам на пейката, нали, курво?
Думата „курва“ я шокира, но после забеляза, че путката ѝ изведнъж е станала още по-влажна.
– Искам. Искам да ми чукаш путката.
– Точно така, курво. Ще поемеш члена ми докрай и ще те чукам, докато не свършиш. – С това той се премести зад нея и тя усети как главата на члена му се впива в отвора ѝ.
Тя беше тясна – може би заради позата, в която се намираше – но той изпитваше известни затруднения да се вмести в нея. Теснотата на дупката ѝ сякаш го възбуждаше още повече, тъй като тя чуваше как диша тежко, докато бавно работеше в нея.
Скоро беше влязъл докрай.
Кали лежеше на пейката, напълно отдадена на милостта му. Ръцете му бяха на бедрата ѝ, а понякога ги преместваше нагоре, за да хване дупето ѝ, докато я чукаше отзад.
Гърдите ѝ подскачаха върху пейката, а цялото приспособление се тресеше и скърцаше, докато той я блъскаше.
– Ще свърша отново – извика тя и това сякаш го превърна в диво животно.
Той я хвана за косата и я дръпна, докато членът му се плъзгаше в тунела ѝ и излизаше от него, все по-бързо и по-бързо, а след това и той свърши, изпразвайки се по дупето и гърба ѝ, докато тя се опитваше да си възвърне разсъдъка.
След това Хънтър нежно развърза китките и глезените ѝ и тя седна на пейката. Той се приближи до нея, наведе се и я целуна грубо по устата. Езикът му търсеше, а устните му се притискаха към устните ѝ.
Тя отвори устата си и му позволи да я изследва. Кали беше напълно уязвима, напълно негова, за да прави с нея каквото пожелае. Той притисна гърба ѝ с една ръка и тя се отпусна в прегръдката му, позволявайки му да целува устата ѝ, а след това да разкопчае ризата ѝ и да целува гърдите ѝ, смучейки зърната ѝ.
– Ела – каза той и се отдръпна за миг. Хвана я за ръка и я поведе навън от мазето, нагоре по стълбите, а после и на следващия етаж. Заведе я в спалнята си, в която тя не беше влизала от първата им нощ заедно.
Чувстваше се толкова привилегирована, че отново е с него в стаята му, имаше чувството, че той ѝ е дал печат за одобрение или нещо подобно.
– Кали, искам да прекараш нощта с мен – каза той. Тя погледна в очите му и сърцето ѝ се ускори.
Обичам ли го? Влюбвам ли се в този мъж?
Хънтър я погледна и тя усети, че между тях има нещо неизказано. Кали си помисли, че ако можеше, Хънтър също щеше да каже, че я обича.
Но беше твърде рано. Затова никой от двамата не каза нищо.
Поне така си казваше тя. Алтернативата беше твърде плашеща.
Тя легна по гръб и тогава Хънтър се качи в леглото, отгоре ѝ. Той свали собствената си риза и панталони. Тялото му беше силно, мощно, мускулесто и елегантно, като на гръцки бог, слязъл на Земята с единствената цел да прави любов с нея.
Очите му се взираха в тези на Кали и тя изгуби дъх. След това той отново я целуваше, а тя го галеше, докато той отново се втвърди напълно.
– О, Кали – прошепна той. Той се вмъкна в нея, като този път вървеше по-бавно и не бързаше.
Тя му позволи да я вземе, позволи му да определи темпото на любовната им игра.
Той я накара да се почувства толкова сладка, толкова уязвима и същевременно секси. Обичаше начина, по който ръцете му изследваха тялото ѝ, докосвайки гърдите, стомаха, ръцете и краката ѝ, сякаш не можеше да повярва, че плътта ѝ е истинска.
Тя ставаше все по-влажна, докато страстта им се засилваше. – Хънтър – извика тя.
Той я погледна в очите. Решителността му се увеличи и сега той се плъзгаше в нея по-яростно.
Ръцете му се фиксираха върху бедрата ѝ, а тазът му започна да се движи с равномерно и бързо темпо.
На Кали ѝ се искаше да крещи, да плаче и да се смее наведнъж, усещането беше толкова невероятно. Помисли си, че може да се наложи да го накара да спре, защото чувството, което я обземаше сега, беше непреодолимо, сякаш топлината можеше да я изгори до нищо.
И тогава тя свършваше, свършваше, свършваше, а горещината изгаряше – но тя се издигаше от пепелта.

Назад към част 14

 

Джанин Фрост – Нощен бунтовник – Нюанси на злото – Книга 1 – част 15

Глава 14

Веднага щом прекрачихме прага на замъка, усетих как вълна от магия се движи над мен, след което бързо изчезна. Чудех се за какво ли е, когато Иън извади мобилния си телефон и изхърка.
– Точно както си мислех. Батерията вече е изтощена.
Ах, още мерки за сигурност. Не трябва да позволяваме снимки или видео от мобилния телефон да уличават някого. Липсата на функциониращи мобилни телефони също подпомогна каузата ни. Сега Дагон не можеше да получи обаждане от някой приятел и да се появи, за да ни изненада.
След като влязохме вътре, кълбата осигуряваха цялата светлина, като или висяха във въздуха, или се стрелкаха наоколо, докато се оформяха в различни животни, птици и фантастични същества. Когато влязохме в огромното фоайе, струпването на кълба пред нас се завъртя, за да образува дракон. Той отвори устата си, за да пусне още ярко осветени кълба в имитация на дишане на огън, след което красивото творение се разкъса и кълбата се пръснаха, за да образуват нещо ново.
В цялата стая имаше и фонтани. Във всеки от тях имаше водна нимфа, която стоеше в центъра на фонтана като жива водна статуя. Нимфите променяха външния си вид, когато някой минаваше покрай тях, превръщайки се във водни версии на красиви мъже, жени, морски обитатели или комбинации от трите. Артистичността на нимфите беше зашеметяваща, но водните нимфи бяха колкото опасни, толкова и ослепителни.
Ако човек допусне грешка и докосне някоя от тях, ще се удави. Водните нимфи скачат в тяло само с едно докосване. Вампирите и гулите можеха да преживеят дни на повръщане на потоци вода, докато най-накрая изхвърлят нимфата, но никой човек не можеше.
И все пак нимфите призоваваха онази част от мен, която имаше уникална връзка с водата. Ако се концентрирах, можех да усетя енергията, идваща от тях, докато оформяха водата в каквото пожелаеха да бъде. Тази енергия ме привличаше, канейки ме да участвам в тяхното изкуство.
Сигурно съм се взирала в тях твърде дълго, защото Иън ме хвана за ръката, за да привлече вниманието ми. Погледнах встрани и го открих да се мръщи на мен.
– Знаеш, че не трябва да докосваш такива, нали?
– Да. – Но не смятах, че разположението им в различни части на фоайето на замъка е случайно. Някой с малък или никакъв магически опит лесно би бил запленен от чудните нимфи. Те трябва да са още един пример за сигурността на замъка. Заклинанието за невидимост и магическата такса за мост на Нехтан може и да са, за да не допуснат невинни хора, но първото е предназначено да хване в капан хора като мен. Повечето пазители на закона, изпълнители и стажанти за изпълнители не биха знаели да не докосват водна нимфа. Ако го направим, ще ни издадат по-обстойно, отколкото гръмка аларма.
Обикновено се противопоставях на магии, които вредят на хората, но водните нимфи не убиваха от злоба. Те не можеха да спрат преноса, когато бяха докоснати. Да ги наказваш би било толкова безсмислено, колкото да накажеш Венерината мухоловка, че е изяла насекомо.
Погледнах назад и видях, че нимфата, която бях гледала, се беше превърнала в точно мое копие. Усмихнах се, след което пуснах струя от силата си, за да развълнувам леко водата около нимфата. Това беше най-близкото, което можех да направя, за да покажа признателността си. Иън не забеляза, че съм раздвижила водата със силата си. Беше прекалено зает да дърпа ръката ми.
– Хайде, любима. По-голямата част от действието се развива в следващите стаи.
Първо „попче“, сега „любима“. Стиснах зъби, преди да се принудя да се отпусна. Той можеше да ме нарича с тези имена, защото Веритас или „малка Пазителка“ щяха да привлекат грешното внимание. Не трябваше да се притеснявам, че ще го наричам по име. Искахме хората да знаят кой е той. Това беше целият смисъл на идването ни тук тази вечер.
– Екшънът звучи добре. – Въпреки че се опитах да се отпусна, гласът ми все пак излезе по-рязък, отколкото възнамерявах. От друга страна, действието ни изискваше кавги.
Иън ме поведе покрай стаята с фонтаните към една друга, която можеше да се удвои като еротична версия на Едем. Стените и таванът бяха покрити с лози, клони и цветя, а мебелите също бяха изработени от тях. Много от хората, които се излежаваха тук, бяха решили да копират темата на градината, като носеха само листа и венчелистчета като дрехи. Толкова за това, че Иън каза, че тази вечер е официална с черна вратовръзка.
Стонове привлякоха вниманието ми нагоре. От високия таван висяха дълги, гъсти гроздове от бяла и лавандулова глициния. От някои от по-широките гроздове стърчаха ръце, крака и други части на тялото. Някой магьосник или вещица сигурно е омагьосал гроздовете глициния, така че който и да е в тях, да може да се носи. Хората се бяха възползвали от това предимство и правеха любов с такава страст, че се надявах никой от тях да не е човек. Ако се отдалечаха твърде много от гроздовете, които не се поддаваха на гравитацията, щяха да се наранят от падането.
– Продължавай – каза Иън, макар че веждите му се смръщиха внушително, когато минахме покрай друг грозд глициния с поне трима души, които се гърчеха в него. – Освен ако не забавяш ход, защото искаше да се присъединим към тях?
Погледнах го, докато ускорявах темпото си.
– Не.
Той ме погледна с недоумение, докато продължавахме през стаята.
– Какво правиш за еротичен отдих? Менчерес каза, че почти никога не си лягаш с вампири, което за нищо на света не мога да разбера. Да, вампирите са енергични любовници, но нямат кътници, така че пропускаш половината забавление. Хората са вкусни и приятни, но се изморяват толкова лесно, а освен това някой с твоята сила вероятно ще счупи някой по време на оргазъм…
– Ще млъкнеш ли? – Избухнах. С последната си забележка той беше ударил твърде близо до дома.
Той ме дръпна назад, когато се опитах да тръгна пред него.
– Какво тогава? – Продължи той, сякаш не бях говорила. – Комбинация от гули, случайни вампири и устройства, работещи на батерии?
За пореден път той беше по-близо до истината, отколкото ми беше приятно. Ето защо тонът ми беше още по-остър.
– Не би ли искал да знаеш?
Тюркоазените му очи започнаха да се изпълват с изумруд. После започна да ме тласка към най-близката стена.
– Може би искам.
Не знаех какво беше предизвикало рязката промяна в поведението му, но забих пети в земята, за да спра напредъка му. По-бързо от миг, той ме вдигна. Обмислях дали да не му ударя една дупка в главата заради нахалството му, но после реших да видя накъде е тръгнал. Възможно е само да играе „лошата“ част от нашата хитрост, макар че имах чувството, че това е по-сериозно.
– Ако греша в другите си предположения, какво тогава? – Промърмори той, приближавайки се толкова близо, че телата ни се докосваха по цялата дължина. След това се наведе, докато челото му не се допря до моето. – Демони? Те са, както се казва, адски интересни.
Не бях привърженик на това да ме изхвърлят от краката ми и да ме притискат до стената. Ако някой друг ме беше манипулирал по този начин, щях да ударя главата си в неговата достатъчно силно, за да му разцепя черепа. Но по причини, които нямаха нищо общо с поддържането на нашата хитрост, не разбих главата на Иън, не стъпках краката му достатъчно силно, за да ги счупя, не пробих дупка в ребрата му и не направих нищо друго насилствено. Вместо това, изпълнена с желание, което не можех да обясня, прокарах пръсти по гърдите на Иън с дразнещи движения.
– Защо ти пука с кого или какво правя секс? Не си достатъчно съблазнителен, за да бъдеш някога ти, така че как останалото е твоя грижа?
Веднага щом го изрекох, съжалих за това. Това беше откровено предизвикателство – а Иън обичаше предизвикателствата. Очите му светнаха с изумрудени пламъци, а ръцете му се втвърдиха около мен. Извих се, но не толкова, колкото можех да направя, ако наистина исках да се измъкна. Вместо това усилията ми само ме притиснаха към него по още по-внушителен начин.
Ноздрите му се разшириха. О, да, той знаеше разликата между това, което правех сега, и това, което правех, когато сериозно исках да разкъсам нечия хватка. Не е като първата ни схватка да е оставила у Иън съмнение как действам, когато наистина искам да се освободя.
Скоро само оскъдни късчета въздух разделяха най-интимните части на телата ни. Още един сантиметър щеше да накара тези части да се докоснат. Установих, че си поемам дъх само за да вдишам аромата му. Той погледна надолу, сякаш искаше да ми каже, че мисли да затвори това пространство между нас, но не го направи. Вместо това очите му засияха в по-ярък зелен нюанс, а устата му се плъзна надолу, докато не докосна ухото ми.
– Ами ако ти кажа, че имам намерение да променя решението ти да ме вземеш за любовник?

Назад към част 14                                                           Напред към част 16

 

 

Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Скръб и звездна светлина – Книга 8 – част 82

КСАВИЕ

Стоях във формата си на орден в стъклен аквариум, достатъчно голям, за да ме обгради, а главата ми стърчеше от дупка в единия му край. Резервоарът беше пълен със светлорозова отвара, която за една нощ се беше разширила в гъст разтвор, наподобяващ маршмелоу. Чувствах се така, сякаш се нося в облак, а кожата ми жужеше, когато отварата попиеше в нея. Предполагаше се, че това е предназначено да подпомогне оздравителния процес, когато дойде време да пришият крилата ми, но след първите няколко неуспешни опита с различни методи надеждата ми започна да намалява.
Крилата ми висяха на ремък от тавана, а магическият вятър ги караше да се издигат и да падат в движение, като костеливият им отрязан край беше покрит със същата лепкава материя, в която се къпех. Помещението беше доста голямо, с няколко работни маси, разположени в ъглите – част от обикновената дървена сграда, предназначена за ползване от лечителите.
Тайлър и София спяха на пода в легло от мъхести одеяла, голи след нощта в плен на Венера и студената луна. Те искаха да ме измъкнат оттук, за да се присъединя към тях, и аз също бях сериозно изкушен, но не бях чукал нито един от тях от времето, когато не успях да свърша. Харесваше ми да ги гледам заедно, това беше всичко, да виждам страстта им един към друг, която ми доставяше облекчение по различен начин.
Нямаше да бъда техният разочароващ Дом и докато не бях сигурен, че главата ми е достатъчно изправена, за да ги чукам както трябва, нямаше да се изкушавам отново по техния начин. Нуждаех се от тях, както земята се нуждаеше да се върти, но също така трябваше да бъда достатъчно добър жребец, достоен да води стадото ни. А не се бях чувствал така от битката насам. Не беше само загубата на крилата ми, нито дори на Дариус или майка ми, бях загубил нещо друго там, на онова поле на разрушението. Нещо присъщо, което ме беше изоставило и ме беше оставило безполезен без него. Може би увереността ми или нещо по-дълбоко. Частица от мен, която не можеше да бъде възстановена.
– Добро утро, г-н Акрукс. – Лечителката Айрис Гандърфийлд влезе в стаята с невчесана кестенява коса, от която стърчаха няколко листа. Едната ѝ цица се беше измъкнала от пределите на потника ѝ, разкривайки лъскав кичур с опашка на скорпион, а раните около цицата показваха колко пъти я е ужилвал.
Прочистих конското си гърло, очите ми се стрелнаха към нещото, а след това към друго място.
– О, по луната! – Извика Айрис, събуждайки Тайлър и София, преди да се завърти, за да се прикрие, и да изтръгне нещото, хвърляйки го в кофата за боклук.
Айрис се обърна към мен, а бузите ѝ бяха зачервени.
– Съжалявам за това, нещата станаха малко диви снощи. Ще започнем ли?
Кимнах и Тайлър и София се измъкнаха от стаята, за да се облекат, докато Айрис използва водната си магия, за да отмие отварата, която ме покриваше, оставяйки кожата ми да изтръпва навсякъде. Когато свърши и отварата се беше изпарила в канализацията край копитата ми, тя отвори вратата в предната част на резервоара и аз излязох, като я погледнах с очакване.
– Добре, както направихме преди, господин Акрукс. Ще разрежа лопатките ви и ще се опитам да прикрепя отново крилата. Ще държа мястото изтръпнало, така че няма да го усетите.
Изхърках в знак на съгласие и тя се премести на една стълба от едната ми страна, докато спускаше крилата с левитационно заклинание.
– Ето ни сега, отпуснете се, моля.
Направих каквото ми каза, пръстите ѝ се прокараха по лопатките ми, изтръпвайки цялата област, преди да се захване за работа.
Затворих очи, мислейки за небето, представяйки си как отново се нося през облаците. Болеше ме за това с цялата ми душа и се съсредоточих върху съзвездието Пегас, като назовавах звездите в него и си пожелавах всяка от тях да ми даде тази реалност.
Докато Айрис приключи, Тайлър и София се върнаха, напълно облечени и с обнадеждаващ вид.
София прокара ръка нагоре и надолу по носа ми.
– Изглеждаш добре – каза тя окуражително.
– Малко са изпечени – промърмори Тайлър, а аз потропнах с крак в знак на раздразнение. – Но мъртвите пера ще паднат и ще ти пораснат нови – добави той с усмивка и ме плесна по рамото.
– Добре, сега ще вдигна заклинанието за изтръпване, господин Акрукс – каза Айрис. – Кажи ми дали усещаш крилата си.
Затаих дъх и усетих, че София прави същото, очите ѝ не мигаха, докато ги фиксираше върху перата ми, и сърцето ми се сви, като видях колко много искаше това за мен. Притиснах лицето ѝ, казвайки ѝ с поглед, че няма нищо страшно, ако не се получи. Че трябва да сме подготвени. Но тя издаде конско подсмърчане, което говореше, че не ми позволява да мисля негативно точно сега. Така че направих, както моята красива Съб пожела, и дръпнах последните лентички надежда в гърдите си, като вниманието ми се премести към лопатките, където крилата ми вече бяха сраснали обратно с костта, все още поддържани от колана, който висеше от тавана.
– Спокойно, как е? – Попита Айрис, докато оттегляше магията си от мен, а изтръпването се изпаряваше.
Сърцето ми заби в галоп, докато свивах раменете си, усещайки крилата си, и те се раздвижиха в отговор, като усещането започна да тече по дължината им. Беше бавно и те сериозно натежаха, когато се опитах да ги раздвижа отново, но те наистина бяха там.
Извиках от вълнението, че отново се срещам с тях, поклащайки развълнувано глава, а София изпищя, хвърляйки се с ръце около врата ми, докато Тайлър нададе радостен вик.
– Ако процедурата е била успешна, пълните усещания трябва да се върнат до час. Ако искаш да го ускориш, предлагам да излезете навън и да започнете да тренирате движенията на крилата си. Отначало полетът ще бъде несигурен, така че е най-добре твоите подгласници да вървят с теб, а в идеалния случай трябва да поставиш на земята въздушен елементал, готов да те хване, ако те не успеят.
Извиках, позволявайки си да повярвам, че това най-после наистина е проработило, и се изправих във възторг.
– Не преминавайте обратно във формата си на фея, докато не извършите успешен полет днес, господин Акрукс – предупреди Айрис. – Първо трябва да се уверите, че те са напълно реанимирани, иначе може да рискувате да ги откъснете отново, когато се преобразите.
Изхвръкнах в знак на съгласие с това, сгънах крилата си внимателно на гърба си и тръгнах към вратата. София се затича да я отвори, а аз излязох от сградата с нея и Тайлър от двете ми страни, отчаян да разперя крилата си и да се подготвя за полет.
Галопирах до върха на хълма пред мен, като разперих широко крилата си, тежестта им се облекчи, докато мускулите ми отново свикнаха с тях и усещането се върна още повече.
– Ами дингъл ми донгъл. – Изскочи Уошър от едно петно дълга трева вляво от мен в миниатюрен спийд с трима много голи, много доволно изглеждащи феи, останали да се прегръщат един друг в листата. – Могъщите ти крила са възстановени!
– Трябва му малко време, за да се подготви за полет – каза Тайлър с тон, който явно означаваше „майната му“.
– Не казвай нищо повече, момчето ми – каза Уошър, като се движеше пред мен, без да разбере посланието. – Следвай движенията на ръцете ми с крилата си, млади Ксавие. Аз съм експерт в огъването на тялото. Малко огъване и дрънкане трябва да ги приведе в ред за формата на кораба.
Той започна да кляка, като изпъваше ръце от двете си страни и ги размахваше като птица при всяко клякане.
– Нагоре, после надолу. Нагоре, после надолу.
Той привлече вниманието на група бунтовници в дъното на хълма и започна да се образува тълпа, когато забелязаха, че крилата ми са отново на мястото си.
– Върви, Ксавие! – Извика ми едно младо момиче с блестящи очи, докато майка ѝ я прегръщаше, за да вижда по-добре.
Вдигна се шумотевица и бузите ми се затоплиха от вниманието, а погледът ми се върна към Уошър. Е, не изглеждаше да са тръгнали нанякъде. Така че… майната му.
Започнах да размахвам криле, имитирайки движенията на Уошър, а София и Тайлър се поддадоха и се присъединиха към него в тревата, правейки клякания и размахване на крила, споделяйки глупави усмивки.
Аз им се изсмях, от гривата ми се разпиляха блясъци, а крилата ми проблясваха на слънчевата светлина.
Не така бях планирал да се случи това. Ако крилата ми ме подведат при излитането, щях да тръгна с опашка надолу по хълма и всички щяха да са там, за да гледат. А като се има предвид досегашната ми практика, това беше далеч по-вероятният сценарий тук, отколкото да се издигна величествено в небето.
Тайлър измъкна своя „Атлас“, насочи го към мен и започна да записва.
– Днес на Ксавие Акрукс му бяха възстановени крилата, след като бяха жестоко откъснати от гърба му от жестокия му баща, краля задник. Задникът Лайънъл ги излагаше на стената си като трофей и Ксавие ги грабна обратно с дръзка постъпка. Пригответе се да ви се завие свят, защото ще споделя спомените му от онази дива нощ в следващата статия на „Дневна Солария“.
Да живеят кралиците Вега!
Той ми изстреля палец нагоре, а аз прокарах предното си копито по тревата, готвейки се да потегля, а адреналинът ме връхлетя.
– Имам те, ако паднеш, брато! – Сет Капела си проправи път в предната част на тълпата, а аз забелязах Макс и Джералдин също да си пробиват път.
– О, скъпи мой, Пего, братко! – Изпищя Джералдин. – Полети към облаците и в далечината. Остави весела цветна следа в небето и заръмжи толкова силно, че да развълнуваш предците си отвъд завесата. – Тя избърса сълза от окото си, а аз вдигнах брадичка и гърдите ми се разшириха от цялото това насърчение.
– Можеш да го направиш – прошепна София и се придвижи напред, за да ме целуне по носа. – Вярвам в теб. – Тя се усмихна, след което се отдръпна и нервите ми се разбунтуваха, докато се подготвях да опитам.
Моля те, моля те, моля те, не ме оставяй да се проваля.
Бившите съветници се появиха сред масите, Кейлъб също, плюс Атина, Хадли и Грейсън. Ако това щеше да се провали, почти всички, които познавах, щяха да са тук, за да го видят. Звездите сигурно се кикотеха с лъскавите си задници, подготвяйки ме да се направят на идиот отново. Но сега не можех да отстъпя.
Антония Капела започна да вика и шумът се повтори от глутницата ѝ, Сет зарида силно и всякакви шумове се носеха нагоре от тълпата, ревове, хъркане, ръмжене и радостни възгласи се сливаха.
– Да! – Извика Уошър, плесна ме по дупето, а аз изхлипах от тревога и тръгнах със скорост надолу по хълма.
Майната му, майната му, майната му на патицата. Недей да объркваш това.
Не падай.
Не се засрамвай.
Хайде, това е твоят момент.
Размахах криле, а усещането, че те реагират, изкара от гърлото ми яростно, възхитено ръмжене. Вятърът се понесе под тях, предлагайки да ме грабне в прегръдката си, и страхът разтуптя сърцето ми, но аз не му позволих да ме завладее. Поверих съдбата си в ръцете на звездите, които ме пазеха тази сутрин, и им позволих да ме завладеят, откъсвайки се от земята и насочвайки лицето си към далечната топлина на зимното слънце.
Стомахът ми свободно падна, но аз не го направих. Крилете ми се размахаха и аз се изкачих, невъзможно се изкачих, копитата ми ритаха, опашката ми се размахваше, тялото ми се издигаше и издигаше.
Крилете ми се огънаха още веднъж, отговаряйки напълно на волята ми, и аз заридах диво, а щастието ме обливаше като най-чиста слънчева светлина. Стигнах до облаците прибрах крилата си и се завъртях, оставяйки се да падна към земята, където тълпата крещеше, а Тайлър записваше всяко мое движение.
Сет вдигна ръце, готов да ме хване с въздух, но крилете ми се разпериха и аз се улових, копитата ми едва-едва прегазиха главите на тълпата, а виковете им ме запалиха отвътре.
Започнах да сияя, целият, от главата до петите, искрящ, сякаш бях направен от чудовищна звездна светлина, а София се втурна надолу по хълма, събличайки дрехите си, докато вървеше, и сълзи на възторг се плиснаха по бузите ѝ, преди да се премести и да излети, за да ме посрещне в небето.
Тайлър скочи нагоре-надолу, а Уошър го придърпа в прегръдка, като залепи лицето на Тайлър на восъчните си гърди за секунда, преди да го пусне, и Тайлър се спъна, падайки на задника си в бързината си да избяга.
Извиках от смях, прибрах крилата си и се завъртях над и под София, яхнал вятъра, докато тя ме гонеше в кръг.
Тайлър захвърли телефона си, съблече собствените си дрехи и скочи напред, преминавайки в красивата си форма на сребърен жребец, и полетя нагоре, за да ни посрещне. Носовете ни се докоснаха и тримата полетяхме към облаците над нас, а сърцето ми се почувства десет пъти по-голямо от нормалното си, тъй като отново можех да летя.
Танцувахме насам-натам, въртяхме се и се гмуркахме свободно, оставяйки следи от блясък след себе си и създавайки феерия от светлина и цветове за зрителите долу. Когато се издигнах към една пелена от пухкави облаци и се промуших през тях, магията ми започна да се зарежда и аз захлипах от чиста радост, а този звук отекна в небето около мен.
Облаците се разместиха и се чу тежко биене на огромни крила, което ме накара да се обърна към тях инстинктивно, а ушите ми се разтрепериха от познатия шум. Сърцето ми се разтуптя и един златен отблясък ме накара да полетя натам, търсейки брат си в облаците, вдъхвайки аромата на дим във въздуха, сигурен, че той е тук. Може би не по някакъв телесен начин, но призракът му присъстваше, усещах го навсякъде.
Издадох рев, викайки го, и бих се заклел, че ревът на дракона прозвуча някъде далеч, далеч, в друго царство, което никога нямаше да достигна, докато не настъпи денят на разплатата ми. Но колкото и болезнено да беше да го почувствам отново, това ме правеше и щастлив, споделяйки този момент с него.
Когато най-накрая се приземих, задъхан и пълен с топлина, открих, че Атина и Грейсън тичат към мен, а ръцете им се увиват около врата ми.
– Толкова съм щастлив за теб, пич – каза Грейсън и ме гушна в рамото си.
Атина се отдръпна, потупа мекото пространство между очите ми и ми се усмихна широко. Хадли се стрелна на нейна страна и тя го погледна, някаква тайна минаваше между тях, която изобщо не изглеждаше като някаква тайна, особено когато ръцете им се сплетоха и пръстите им не се разделиха.
– Виж се – каза Хадли с наклонена усмивка. – Домът на всички Домове.
Мелинда Алтаир се промъкна покрай него с Антония и Тиберий близо до петите ѝ. Майката на Кейлъб изглеждаше близо до сълзи, докато галеше с пръсти носа ми.
– Майка ти щеше да се гордее с теб.
Гърлото ми се сви и ме напусна леко хленчене, когато тя се премести, за да ме прегърне, поставяйки целувка до ухото ми.
– Всички сме тук за теб, Ксавие. Всеки Алтаир вече е твое семейство. Добре? Ако някога имаш нужда от нещо, трябва само да попиташ. – Тя се отдръпна и аз открих, че Антония ме гледа с оттенък на тъга в иначе гордия си поглед.
– Сега Каталина и Дариус те наблюдават, знам го – каза тя, а аз издадох тих звук на тъга, усещайки, че е права. Все още усещах Дариус някъде наблизо, с блестящи очи и усмивка, насочена към мен, а към него се присъедини и присъствието на майка ми, само за миг, докосването на ръката ѝ по бузата ми. Но те наистина не бяха тук. Не по начина, по който имах нужда да бъдат.
Тълпата започна да се придвижва напред, поздравявайки ме един по един, някои от тях докосваха крилата ми и мърмореха молитви към звездите, сякаш бях някакво надарено същество, чиито криле можеха да ги благословят сега. И колкото и странно да беше това, позволих на бунтовниците да ми влеят малко надежда, собствените ми резерви поне веднъж преляха. Защото може би те бяха прави. Съдбата ми беше подхвърлила кокал, сега трябваше само да убедя звездите да ми дадат целия скелет.
Тайлър и София се появиха до мен във формата си на феи, навличайки дрехите си, а София ми протегна едни панталони в знак на предложение.
– Чувстваш ли се готов да опиташ да се преместиш? – Попита тя и аз се поколебах, преди да поклатя глава.
Съсредоточих се върху промяната, оставяйки я да премине през мен наведнъж, а сърцето ми заби неуверено. Беше естествено обаче и когато позволих на Ордена си да отпадне, крилете ми лесно го последваха.
Изпуснах дъх на облекчение, когато от тълпата се надигна още една радостна възхвала, а един мъж отзад извика:
– Боже! Вижте този ослепителен донгъл! – Когато забеляза пиърсинга на члена ми, а аз взех панталоните от ръката на София и ги нахлузих.

Назад към част 81                                                               Напред към част 83

 

 

Аби Глайнс – Морски бриз – Дръж се здраво – книга 8 – част 7

Сегашният ден…

СИЕНА

До петък бяхме намерили своя ритъм. Мика стана и се облече сам, а аз направих закуска, която се състоеше от поп-тарт и чаша мляко. Това нямаше да ми донесе титлата „Майка на годината“, но той харесваше „Бисквитки и крем“, а аз – да го заведа навреме на училище. Закусвахме заедно. Изядох бара си и изпих малко кафе, докато Мика разговаряше щастливо.
Аз не бях сутрешен човек. Не можех дори да съставям думи, докато не се събудя поне за тридесет минути и не изпия две чаши кафе. От друга страна, Мика се събуди с песни. Тази сутрин той ми беше казал прогнозите си за предстоящия баскетболен сезон. Нямах представа какво казва, но кимнах и отпих от кофеина си.
Обличането ми отне повече време, но това даде възможност на Мика да си поиграе с играчките си и да избере какво иска да му опаковам за обяд. Той обичаше да има избор. През повечето дни нямахме голям избор, но той все пак искаше да избере.
През цялата седмица той не беше закъснял нито веднъж, както и аз. Новата ми работа беше от вторник до събота. Мика ходеше на следобедна грижа до пет часа всеки ден. Консултантът в училището му ми беше казал за това. Цената се определяше от доходите ми, така че беше много по-достъпна от детската градина.
Допълнителен бонус беше, че няколко деца от класа му също ходеха на извънкласни грижи. Така че той се радваше да играе с новите си приятели. Ако не беше фактът, че всеки ден трябваше да виждам къщата на Фалко, тогава всичко щеше да е перфектно. Но като виждах къщата на Дъстин, непрекъснато ми напомняше за отхвърлянето, което Мика не заслужаваше от хората, чиято кръв споделяше.
– Сиена… Рой? – Познатият глас ме изтръгна от мислите ми, докато почиствах косата от последната си клиентка. Вдигнах глава и си напомних, че съм подготвена за това. Хората щяха да ме разпознаят. Само защото бях изкарала седмица, без да ме разпознаят (освен Дуейн), не означаваше, че това нямаше да се случи накрая.
Аманда Харди ми се усмихна, докато прибираше дългата си, лъскава руса коса зад ухото си. Очите ѝ искряха от истинско удоволствие да ме види. Но това беше Аманда. Тя беше една година след мен в училище, но по-големият ѝ брат, Маркъс, беше близък приятел на Дуейн и аз се бях запознала с нея чрез него. Винаги е била красива, но сега беше разкошна. Не я бях виждал от петнайсетгодишна възраст. Диамантът на лявата ѝ ръка улавяше слънчевата светлина. Не е изненадващо, че беше сгодена. Представям си, че момчетата наоколо са блъскали по вратата ѝ – тоест, ако са успели да минат покрай Маркъс.
Подпрях метлата на работната си станция и отидох до мястото, където тя стоеше на бюрото на рецепционистката.
– Здравей, Аманда – казах аз.
Тя придърпа дизайнерската чанта на ръката си и продължаваше да ме гледа с усмивка, сякаш аз бях изгубеният граал и тя ме беше намерила. В главата ми се въртяха богатите момчета тук, които можеха да си позволят да сложат пръстен на пръста ѝ. Тя беше сладка, но и принцеса. Винаги е била такава.
– Не знаех, че си се върнал в града. И работиш тук? Не мога да повярвам. Просто те нямаше… – Тя спря, а тъгата в очите ѝ ми напомни, че е била достатъчно близка с Фалко чрез Маркъс, за да си спомни колко болезнено е било това.
– Майка ми се пенсионира и се премести във Флорида. Тя ми даде къщата. Помислих, че е време да се върна у дома – обясних аз. Нямах представа какво са казали родителите ми на хората. Знаех, че не са им казали истината. Поне предполагах, че не са го направили. Страхувах се, че може да са казали на други хора това, което бях чула майка ми да казва на Дуейн. Надявах се да не е така.
Хубавата ѝ бръчка се задълбочи, а съжалението в очите ѝ потуши предишния блясък.
– Чух за баща ти. Съжалявам.
Кимнах. Не бях сигурна какво друго да кажа. Гневът ми към него все още беше налице. Беше отнел семейството на сина ми. Любовта, която Мика заслужаваше, беше открадната от него заради баща ми.
– Манда, колко време каза, че ще… – Характерната руса коса, която принадлежеше не на кой да е, а на Престън Дрейк, беше първото нещо, което забелязах.
Очите му се преместиха от Аманда към мен, а после се разшириха от изненада. Престън беше и един от близките приятели на Дуейн. Тази група от четири момчета беше станала собственик на гимназия „Морски Бриз“ през последната им година. Повечето момичета слюноотделяха по Престън – той беше разбивачът на сърца. Но не и аз. Очарованието ми беше към Дуейн. Престън не беше направил нищо за мен.
– Боже мой! Това ти ли си, Сиена? – Попита Престън, докато влизаше вътре и вървеше към нас.
Очевидно Дуейн не беше казал на никого, че ме е видял. Не исках да приема факта, че ме боли. Той вече беше доказал колко му е все едно. Не знам защо бях изненадана.
– Да, това съм аз – отвърнах точно когато ръката на Престън се уви около кръста на Аманда и той я придърпа към себе си, след което я целуна по слепоочието. Няма как. Няма как да стане. Маркъс щеше да го убие. Дали не би го направил? Престън беше спал с повечето от „Морски бриз“ и Маркъс знаеше това по-добре от всеки друг. Как така се разхождаше и се целуваше с малката сестра на Маркъс?
Аманда се захили и усмивката на Престън се увеличи.
– Как си жив? – Попитах го, докато и двамата изглеждаха развеселени от шока на лицето ми.
– О, той ми разби лицето. Но после се справи и го прие. Не му дадохме голям избор – каза Престън.
Аз просто кимнах, след което погледнах към Аманда.
– Значи този пръстен е…
– Престън Дрейк се жени. Трудно е да се повярва, нали? – Каза тя с подигравателен тон, след което щипна Престън по кръста.
– Внимавай, секси – каза той и я погледна, сякаш беше най-ценното нещо на земята.
Случвало ли ми се е някой мъж да ме гледа така?
Не.
Не беше. Единствената любов, която познавах, беше любовта на едно момче. Той никога не е имал шанса да стане мъж. Нямах представа какво е да бъдеш обичана от мъж. И до този момент щях да кажа, че не ме интересува, но гледайки тези двамата, се чудех дали някога ще позная това чувство.
– Хубаво е да те видя. Радвам се, че си се върнала в града – каза Престън, след което отново насочи вниманието си към Аманда. – Обади се, когато приключиш. Ще се върна и ще те взема, да?
Тя кимна. Той я целуна бързо и силно, след което се отправи към вратата.
Глупавата усмивка на лицето на Аманда, докато го гледаше как си тръгва, само напомни за факта, че не познавам този вид любов и вероятно никога няма да я позная. Но това нямаше значение. Имах Мика. Той беше много повече.
– Съжалявам. Той е прилепчив днес, защото ме нямаше два дни, пазарувах сватбени рокли в Манхатън със Сейди, моя приятелка.
Кимнах, сякаш разбирах, но „пазаруване“ и „Манхатън“ бяха чужди думи за мен. Купувах неща в местния Walmart.
– Имаш ли час с някого? – Попитах. Не исках да бъда груба, но все още не бях взела обедната си почивка, а вече беше три.
– Да, с Хилари в три и петнайсет – отвърна тя.
Хилари беше собственичката. Беше работила в Ню Йорк, Лос Анджелис и Париж. Фактът, че изобщо ме беше наела, беше чудо. Бях добра в това, което правех, знаех го, но не бях обучена като нея.
– Тук съм – извика Хилари, докато излизаше от задната стая. Дългата ѝ червена коса изобщо не беше естествена, но пък беше екзотична. Като прибавим и кристалносините ѝ очи, удължените ѝ мигли и колагена в устните ѝ, тя направо се превръщаше в красавица.
Аманда ѝ махна с ръка, а после се усмихна на мен.
– Толкова се радвам, че се върна. Трябва да се съберем някой път. Може би да излезем някоя вечер.
Нямаше да изляза през нощта. Оставянето на Мика не беше опция. Вместо това кимнах, защото все още не ми се искаше да ѝ разказвам за Мика. Тя щеше да ми зададе въпроси, на които още не исках да отговарям. Освен това всеки, който познаваше Дъстин и погледнеше Мика, щеше да разбере.

ДУЕЙН

Апартаментите щяха да бъдат завършени навреме. Едно притеснение по-малко на главата ми. След тропическата буря, която премина през юли, се страхувах, че ще ни отложи с около месец. Инвеститорите започнаха да нервничат и всичко това се стовари върху моите рамене. Шибаните идиоти трябваше да вземат предвид факта, че времето забавя нещата, преди да обещават на купувачите, че мястото ще бъде готово преди Коледа. Тъпаци.
Свалих твърдата си шапка, излязох на паркинга от сградата и се насочих към пикапа си. Бях приключил за деня. Екипът се разгръщаше и нямаше нужда от мен. Бях тук от пет сутринта. Примигвайки срещу слънцето, успях да различа Престън, облегнат на пикапа ми, с усмивка на лицето. Защо беше тук? Той никога не се появяваше на работните ми места.
– Току-що закарах Манда да си направи прическа – каза Престън и ме погледна остро.
Нямах никаква шибана представа за какво става дума, затова просто стоях мълчаливо и чаках да има смисъл.
Видях момента, в който най-накрая му светна, че нямам представа за какво говори. Той стисна устни, после поклати глава.
– Може би ще искаш да се отбиеш. Познай какво – каза той. – Сиена се върна.
Трябваше да знам. С всеки изминал ден, в който майка ми не се обаждаше, за да ми крещи, че не съм ѝ казала, че новата съседка е Сиена, въздъхвах с облекчение. Но беше само въпрос на време хората в града да я видят. И какво, по дяволите, правеше тя в салона на Хилари? Това място беше скъпо, а от вида на колата на Сиена не беше нужно да плаща високи цени за проклетата си коса. Ами детето?
– Тя с детето си ли беше? – Попитах, опитвайки се отвращението в гласа ми да не е твърде очевидно.
– Детето? Какво? Майната му! Тя има дете? Омъжена ли е?
Тя не е била с детето си. Ебати фентъзито. Беше оставила момченцето само вкъщи. Каква майка беше тя, по дяволите?
– И ти знаеше, че тя се е върнала? С дете? Защо не каза нищо?
– Тя се премести в къщата на родителите си. Запознах се с детето ѝ, когато отидох там, за да проверя съседите заради родителите ми. Не мислех, че е важно, че се е върнала. Тя беше част от живота на Дъстин, не от моя – отвърнах аз, след което дръпнах вратата на пикапа.
– Лъжец. Ебати пълния лъжец. Ти си бдял над това момиче в продължение на години. По дяволите, когато беше първокурсничка, ти се държеше като нейното проклето куче пазач. Когато я изпратиха, това ти се отрази зле на главата. Скърбеше за Дъстин, а после тя си отиде и ти също скърбеше за нея. Бих си помислил, че ще ти пука, че тя се е върнала. Освен ако не е омъжена и затова да не ти пука.
Да се преструвам, че не съм бил супер заинтересуван от Сиена и нейното щастие тогава, беше безсмислено. Приятелите ми знаеха истината, дори и брат ми да не беше забелязал.
– Тя не е омъжена – отвърнах аз и се качих в пикапа. – Но момичето, за което се грижех, вече го няма. На нейно място е студена кучка. И ако си прави прическа при Хилари, значи е егоистична кучка. Гадната кола, която кара, не е безопасна за момченцето, което вози.
Започнах да затварям вратата, но Престън я сграбчи.
– Чакай, човече, какво става? Тя те кара да се държиш като задник, а ти не си задник. Сиена работи в „Хилари“, а не си прави прическа.
Може би бях задник.
– О – отвърнах аз, като ми се искаше да не се измъквам пред Престън.
– Да, о. Сиена изобщо не изглеждаше като кучка. Изглеждаше мила… Тя си беше Сиена.
Не, тя не беше. Тя беше майка и шибано криеше нещо.
И ако работеше, къде, по дяволите, беше Мика?
– Уморен съм. Имам нужда от една бира и после от леглото си. Ще се видим по-късно – казах му.
– Лайв Бей утре вечер? – Попита той.
Лайв Бей беше клубът в града, в който всички пиехме и сваляхме жени. Сега само аз свалях жени. Останалата част от тези задници бяха обвързани или почти обвързани.
– Да. Ще се видим там – казах му, докато затварях вратата. След това се отправих към родителите ми.
Можех да си кажа, че отивам на гости на майка ми, но истината беше, че отивах да се уверя, че Мика не е сам вкъщи. Нещо в начина, по който Сиена го беше отпратила от мен и се беше защитила, ме притесняваше. Не бях убеден, че жената е психически стабилна.

* * *

След като стигнах до родителите ми, паркирах до пикапа на баща ми и се запътих към улицата, преди той да разбере, че съм тук. Не исках шибана публика, нито пък коментарите му.
Колата на Сиена я нямаше, значи още не се беше прибрала. По-добре това дете да не беше тук. Изкачих стъпалата и почуках на вратата. Изчаках цяла минута и нищо. Затова почуках отново. Не бях сигурен защо бях шибано убеден, че е оставила детето си вкъщи. Не познавах Сиена. Всъщност нямах доказателства, че е луда.
– Мика, там ли си? Това е Дуейн. Мислех да се отбия и да те проверя – извиках, но настъпи само тишина.
Той не беше там. Бях реагирал прекалено остро. Защо? Нямах никаква шибана представа. Обърнах се и тръгнах обратно надолу по стълбите точно навреме, за да може потрошената хонда да се появи на алеята. Чудесно. Сега трябваше да се обяснявам.
Вратата на колата ѝ се отвори и тя излезе. Слънчевите очила на носа ѝ закриваха очите ѝ, така че нямах представа какво си мисли. Тя се наведе и после се изправи. Видях как малката главичка се изниза от задната седалка и после чух как краката му се удариха в асфалта.
– Дуейн! – Извика той, докато тичаше около предната част на колата с развълнувана усмивка. Но след това се спря. Усмивката му изчезна, а той се закова и погледна назад към майка си.
Сиена затвори вратата на колата и тръгна към Мика. Положи ръка на рамото му, наведе се да му прошепне в ухото, след което му подаде ключовете.
Той кимна.
– Добре – каза той мрачно, след което тръгна към къщата, без да ме погледне отново. Когато стигна до вратата, я отключи и влезе вътре.
– Какво правиш тук? – Попита тя с много неприветливия си тон. Очевидно приятелската усмивка, която имаше за Престън, не се случваше за мен.
Сега можех или да я излъжа, или да и кажа истината. Аз не бях лъжец.
– Чух, че работиш. Притеснявах се, че детето е само вкъщи.
Изражението на лицето ѝ от шокирано се превърна в откровено ядосано.
– Сам? Ти . … мислиш, че бих оставила сина си сам? – Попита тя с ужасен глас. – Аз не съм идиот. И ако не си забелязал, аз съм единственото семейство, което той има. Аз съм единствената, която го е искала и го е обичала. Така че недей – тя посочи с пръст към мен, а гласът ѝ се повиши, докато в очите ѝ кипеше ярост – да се държиш така, сякаш сега ти пука за него. НЯМАШ това право. Махай се оттук. Върни се в онази къща. Забрави за това какво би искал брат ти. Престори се, че да изоставиш мен и сина му, когато имахме нужда от НЯКОГО, е било нормално. – Тя дишаше толкова тежко, че гърдите ѝ се надигаха, а очите ѝ се бяха напълнили със сълзи. След това мина покрай мен и аз не можах да я спра. Не можех да мръдна.
По дяволите… Не можех да дишам.
– Мамо? – Гласът на Мика се обади и аз се раздвижих. Завъртях се и го погледнах. Сиена избърса лицето си с ръка и се наведе, за да притисне целувка към главата му и да му прошепне нещо.
Той обви малките си ръчички около нея, а после извърна глава и ме погледна. Наистина ме погледна. Гърдите ми се пръснаха на милион парчета, докато стоях там и се взирах в очите на сина на брат ми. Как не го бях видял? Очите му бяха точно като тези на Дъстин.
– Не се връщай тук. Ти разплака майка ми! – Изкрещя ми той.
Сиена се облегна назад, хвана нежно малките му ръчички и отново започна да му говори. Той кимна и се обърна, за да се върне вътре. Тя се изправи и погледна назад към мен.
Болката в очите ѝ ме обърка. Думите ѝ ме объркаха. Защо си мислеше, че ние знаем за това? Защо ни обвиняваше, че не сме били част от живота му? Ние не знаехме. Тя си беше тръгнала и никога не се беше върнала.
– Той е на Дъстин – казах аз, когато реалността най-накрая потъна в съзнанието ми.
Тя се намръщи, а после бавно кимна.
Отпуснах глава в ръцете си и поех няколко дълбоки вдишвания. Светая светих, трябваше да се овладея. Емоция след емоция се блъскаха в гърдите ми, отнемайки ми дъха. Болка, вина, гняв, недоверие – но повече от всичко, чиста радост. Тя надделя над всички останали емоции. В продължение на шест години бях скърбял за брат си. Това беше променило начина, по който живеех живота си. Оставаха само спомените и умопомрачителната вина, че не съм обръщал внимание на лошите му избори. Бях се скарал с него и той беше избягал зад волана пиян. Ако само му бях обърнал внимание, сега можеше да е жив. Това беше солидна тежест върху гърдите ми, която ми пречеше да намеря каквато и да е радост в живота. Но сега…
Пуснах ръцете си и се загледах отново в Сиена.
Нейното малко момче беше част от Дъстин. Брат ми вече не си беше отишъл напълно. Беше оставил след себе си нещо… някой.
Това не го върна обратно, но за първи път от шест години насам сърцето ми се почувства по-леко. Не само за мен, но и за семейството ми.

Назад към част 6                                                              Напред към част 8

 

 

 

Лаура Таласа – Рапсодик ЧАСТ 19

ГЛАВА 17

Март, преди седем години

Пастрокът ми е жив.
Взирам се с ужас в него, докато вдига окървавеното си тяло от земята, раната на врата му все още блика.
Знаех го. Знаех, че ще се върне. Хю Андерс беше твърде голям, твърде страшен, твърде могъщ, за да бъде убит.
Запъвам се назад, когато очите му се фокусират върху мен, а в тях има такава убийствена ярост. Никога не ме е гледал така, когато е бил жив. Тогава в погледите му имаше друг вид болест.
Но сега, след като го убих, нещата са малко по-различни.
– Не – издишам. Покрита съм с кръвта му и все още се отдалечавам от него. Петата ми се плъзга в една локва от нея и губя опора.
Лакътят ми се удря право в земята, а от удара зъбите ми тракат.
Чудовището е живо. Не е свършило. Никога няма да свърши. Той ме убива бавно, откакто бях на дванайсет. Той просто е тук, за да довърши работата.
Тръгва към мен, а от раната на врата му все още тече кръв.
Отдръпвам се назад, докато той продължава да се приближава към мен.
– Мислеше, че можеш да ме убиеш? – Казва той, – Мен?
О, Боже, Боже, Боже.
Той ще сложи ръцете си върху мен. Няма да успея да избягам от тази къща, никога.
На заден план се чуват удари на барабани. Или може би това е пулсът ми.
Той се протяга към мен.
Шумът се надига около мен. По-силно, по-силно, по-силно. Чувам само него.
И тогава се разбива.
– Кали, Кали, Кали, – казва той. – Кали, Кали, Кали…
– Кали, събуди се!
Задъхвам се и очите ми се отварят.
Гледайки ме, Търговецът изглежда полудял, челюстта му е стисната невъзможно силно, а веждите му седят тежко над дивите му очи. Бледата му коса виси свободно около лицето му.
Задъхвам се и избърсвам влагата по бузите си.
Кошмар. Това не беше нищо повече от кошмар.
Ръцете на Дез стискат горната част на ръцете ми и сега аз протягам ръка и стискам твърдите му предмишници, само за да се уверя, че е истински.
Дишам тежко и сега се вглеждаме в очите си. Той вижда всичко в моите – всички тъмни малки частици от мен, които заключвам през деня. Дълбоко в нощта те се откъсват.
Неприятно ми е, че той вижда колко се страхувам от миналото си.
Но виждам и неща, които не би трябвало да виждам в изражението му. Като страх, загриженост. Той е с необработени ръбове в момента.
– Той си отиде, Кали – казва Търговецът. – Той си отиде и няма да се върне.
Не си правя труда да го питам откъде знае всичко това. Просто кимвам. Това е нещото, за което с него не говорим.
Тогава осъзнаването се промъква в мен. Дез е предимно на леглото ми, а ръцете ни са навсякъде една в друга. Ако беше някой друг, присъствието му щеше да ме изплаши до смърт.
Но Дез е… Дез е моята лунна светлина.
Хладен вятър повдига кожата ми и аз поглеждам покрай него, към прозореца над бюрото ми. В рамката са останали само няколко начупени парчета стъкло. Останалата част от прозореца е разпръсната на парчета по пода.
Примигвам няколко пъти, после се обръщам към Търговеца.
Той вдига ръка към бъркотията и парчетата стъкло се издигат във въздуха. Парче по парче те се сглобяват, докато стъклото отново става цяло.
– Използвах прозореца.
– Ти летя? – Питам скептично и малко любопитно. Все още не съм видяла как изглеждат крилата му.
Той леко кимва.
– Нямаше да се събудиш, – казва той и аз чувам нишка на загриженост в гласа му.
Обикновено не се събуждам. Не и когато съм толкова далеч под въздействието на кошмарите си. Трябва да ги оставя да се разиграят.
– Откъде знаеш? – Питам. – За кошмара, имам предвид.
Той все още изследва лицето ми, сякаш се опитва да се увери, че съм добре.
– Няма значение. – Той отпуска ръцете ми. – Премести се.
Правя го и той се настанява до мен, а гърбът му се опира в таблата на леглото ми.
– Човекът беше истински задник, нали?
Знам, че има предвид баща ми.
Пречупвам челюстта си и кимам.
Кълна се, че сенките в стаята се задълбочават, и отново си спомням кой е до мен, заемайки цялото място върху матрака. В продължение на няколко секунди и двамата мълчим, докато мракът се настанява в стаята ми в общежитието.
Пулсът ми се учестява, отчасти от вкуса на съня ми, отчасти от това, че Дез се появи от нищото като някакъв мрачен спасител. А сега той е на косъм от… нещо. Гняв, лудост, възмездие – все още едва успявам да разчета човека.
– Почивай спокойно, херувимче, – казва той. После, по-меко: – Няма да позволя на никой друг да те нарани. – Насилието, което се лее в гласа му… това е още едно напомняне за това колко свиреп може да бъде и колко заслужена е репутацията му.
– Ти… оставаш? – Казвам, отмятайки няколко потни кичура коса от лицето си.
Само допреди няколко седмици той беше доста категоричен, че няма да преспи у нас.
Той мълчи толкова дълго, че предполагам, че няма да ми отговори.
– Да, – казва той накрая, – оставам.

 

Настоящето

– И така, какъв е следващият ни ход? – Питам, като очите ми се плъзгат по рамкираните снимки в хола на Търговеца.
Дез сяда до мен на дивана и стиска устните си.
– Утре бих искал да ти покажа спящите жени войни.
Неусетно през мен преминава тръпка. Това, че се съгласих на това, не означава, че съм развълнувана да се върна в царството на Дез. Но и да седя и да позволявам на някого да се чука с мен, докато спя, също не е добър вариант, така че …
– Смяташ ли, че ако видя жените, това ще ни помогне да разберем какво се случва? – Питам.
Той се взира в устните ми.
– Не – казва ясно, – но въпреки това ще ти ги покажа.
Оглеждам се около нас, в неговата всекидневна.
– А след това?
Ъгълчето на устата му се изкривява.
– Ще ти дам записките си по случая, за да ги прочетеш, и ще продължим оттам. Освен това ще изплащаш дълга си и ще се чувстваш като у дома си.
Хванати в паяжината на паяка. Не се ли почувствах така последния път, когато Дез ме доведе тук? Че всяко едно нещо, което се случваше, препращаше някакъв негов интерес, а аз бях безнадеждна да разбера какъв е той.
Тази негова странна феерична красота ме гледа безмилостно. Той принадлежи към раса същества, които убиват жестоко, брутално. Да ме принуждава да живея под покрива му и да играя игрите му ден след ден не е особено жестоко или извън характера му.
– Трябва ли буквално да спя в дома ти всяка една нощ?
– Не се притеснявай за това, херувимче.
Смея се без чувство за хумор.
– Това не е отговор, Дез. Какво се случва, когато напусна дома ти, за да остана да нощувам при приятел? Ще умра ли спонтанно?
– Приятел? – Пита той с насмешка. – Така ли наричаш мъжете си? Приятели?
Твоите мъже?
Единствената причина, поради която не съм се хвърлила върху дивана и не съм сгазила Дез, е, че както и по-рано днес, долавям ревност в гласа му и това ме подлудява.
Свивам очи към него.
– Предполагаш, че засягаш много в момента – казвам. – Говорех за Темпер, моята напълно платонична приятелка, задник. – С нея преспивахме от време на време. Така че ни съди за това, че не искаме да пораснем.
Ъгълчето на устата му се извива.
– Няма да умреш спонтанно. Моята магия разбира от нюанси.
Съдейки по това колко странно се разстрои току-що, обзалагам се, че тези нюанси не се отнасят до моите мъже.
Сърцето ми започва да се блъска, когато реалността на ситуацията ми настъпва.
Живея с Търговеца.
Как ще се получи това, на практика? Ами ако изплащането на дълга ми наистина отнеме години? Ами ако трябва да гледам как Дез се среща с други жени? Ами ако аз се срещам с други мъже?
Да живеем заедно ще е б-б-б.
Лошо. Лошо. Лошо.
Върнах се в спалнята си и извадих телефона, който не забравих да опаковам по-рано, когато напуснах жилището си с Дез. Прелиствам надолу до номера на Темпер.
Като се има предвид, че сега временно живея на остров, трябва да подредя делата си – а именно, трябва да предупредя Темпер, че ще отсъствам от офиса за известно време.
Не се замислям колко дълго всъщност може да е това време.
Знаела си, че един ден това ще се случи – увещавам се аз.
Бях се подготвила за възможността, че ще трябва да напусна „Западен бряг Инвестигйшън“, докато изплатя дълга си към Търговеца. Това не ме прави по-малко тъжна.
– Здравей, кучко – отговаря тя. – Как си? – Пита ме.
Цял ден си пишем съобщения напред-назад, така че тя знае, че съм жива и здрава и съм свободна от лапите на Полицията. Но все още не знае, че сега живея с Дез, до голяма степен защото съм страхливка и не знаех как да ѝ съобщя новината.
– Здравей, Темпер. – Разтривам челото си, като се опитвам да запазя гласа си лек.
– Момиче, пропуснала си един хубав ден. Онзи клиент, който се обади и те търси, за да те потърси? Няма годежен пръстен, така че пичът е в играта.
Отхапвам нокътя на палеца си. Това е перфектното начало, но въпреки това не я прекъсвам.
– Трябва да се извадиш от списъка на издирваните – продължава тя – защото по начина, по който този човек продължава да пита за теб, започвам да си мисля, че се интересува от това да смеси малко бизнес с удоволствие. А момиче, трябва да си мъртва, за да не искаш този.
– Трябва да го вземеш – казвам аз, а после се ухилвам.
Тя подсмърча.
– Кучка, ако той беше отворен за това, споразумението щеше да е подписано, запечатано и доставено. Той беше категоричен, че иска да работи с теб.
– За това… – Поемам си дълбоко дъх. – Ще се наложи да си взема отпуск.
– И как това е новина? – Казва Темпер.
Отдръпвам телефона и го поглеждам за момент. Това не беше отговорът, който си представях.
– Момиче, ти си в списъка на издирваните – продължава тя. – Разбирам. Поех делата ти, докато успееш да се върнеш.
Провиквам се към близката стена. Списъкът на издирваните. Разбира се.
– Темпер, обичам те.
– Разбира се, че ме обичаш. Аз също те обичам, секси дамо. А сега – чувам я да се размърдва в кабинета си, – все още мисля, че трябва да се свържеш с този клиент. Искаш ли да ти дам номера му…?
– Не – бързам да кажа. Не исках да се притеснявам за клиенти в допълнение към всичко останало.
– Права си – почти виждам как тя кима на себе си – твърде опасно. Той може да те натопи.
Не си правя труда да споменавам, че това обаждане също може да бъде проследено. Това са все неща, с които и двете с Темпер сме добре запознати. Работата е там, че когато имаш сили като нашите, справянето с досадни неща като телефонни разпечатки е детска игра.
– Темпер – казвам аз, гласът ми става тих и малко дрезгав, – може да ме няма дълго време.
– Няма да бъде така. Вече работя по премахването на името ти, а щом Илай се върне, ще се уверя, че каквито и конци да е дръпнал, ще ги развърже.
Свиквам със заплахата в гласа ѝ.
– Темпер, не става въпрос само за списъка с издирвани лица. Иска ми се да беше само това… – Събирам кураж. Сега предстои трудната част. – Може би ще се наложи да ми намериш заместник.
Линията замлъква за няколко секунди.
Накрая:
– Не.
Тонът на Темпер предизвиква тръпки по ръцете ми. Знам, че ако бях в офиса ѝ, мястото щеше да вибрира от нея. Това е само бегъл поглед към нейната величествена и злокобна сила.
– Добре, добре, – казвам, като се отдръпвам от темата. – Не е нужно да намираш никого другиго, но въпросът е… Търговецът ме нае да му помогна с поредица от изчезвания в Другия свят и докато това се случва, ще остана при него.
Мълчание. Но този път, когато линията замлъква, не се усеща зловещо, както беше преди малко. Чувства се… съдийска.
– Какво? – Най-накрая казвам.
– Нищо.
Извръщам очи.
– Просто го кажи.
– Нищо.
Изчаквам.
Тя прочиства гърлото си.
– Сега ще спиш при Търговеца?
– Не по собствено желание!
– Мхм.
– О, Боже мой, Темпер…
– Кучка, просто ми го кажи направо: бобъркаш ли се за бананите на този човек? За това ли става въпрос? – Пита тя.
– Не-не, не е така. Това е строго професионално.
Лъжа.
Тя подсмърча, виждайки ме право в очите.
– Той знае ли това?
– Мхм… – Всъщност не знам как се чувства Търговецът.
– Добре, бейби, нека се прегрупираме за проверка на реалността: Ти си гореща като сирена. Той е лош пич. Като че ли съм сънувала кошмари за него, лош пич. Той иска стоката ти. По дяволите, аз искам твоите блага и съм права като стрела. Така че, ако останеш там, знаеш какво ще се случи, аз знам какво ще се случи, черният Исус знае какво ще се случи и най-важното, Търговецът знае какво ще се случи: ще получиш сериозен купон.
– Темпер, – въздъхвам аз.
– Дори не се прави, че това не е вярно. А що се отнася до отпуската ти, аз няма да замествам длъжността ти. Направи каквото трябва, за да се измъкнеш оттам, или аз ще го направя.

Тази вечер седя с Дез в трапезарията му, а в съзнанието ми отекват предишните думи на Темпер.
Тя може би е достатъчно силна, за да се справи с Търговеца, и това ме плаши.
Може би просто трябва да се поддам на предизвикателствата му… така по-бързо ще се отърва от манистата. И физически ще се наслаждавам – о, ще се наслаждавам. С Дез не се страхувам от интимност. Страхувам се от падането, което със сигурност ще последва.
От другата страна на масата, отрупана с храна за вкъщи, самият мъж се обляга на стола си, разтворил широко крака, а лицето му е цялото в нахална красота. Това е неговият мрачен, царствен поглед. Нужна му е само короната.
Погледът ми се движи около нас. Официалната трапезария на Дез е почти фантастична. Върху облегалките на столовете са издълбани най-различни сцени от приказки, за които само предполагам, че са такива. Над нас свещите трептят от полилей от кован бронз, а стените са изрисувани със сцени от лунна градина.
Трудно е да си представя, че този човек – този бандит – е поръчал на някого да оформи трапезарията му по този начин. Изглежда така, сякаш навсякъде в нея са експлодирали яйца. Елегантни, изтънчени яйца, но все пак яйца.
Сядам и качвам обувки на масата му, взимам кутия с ло мейн. Потапям клечките си и умело изгребвам няколко юфки.
Спирам по средата на хапка, когато осъзнавам, че Дез ме наблюдава, а изражението му е очаровано.
– Какво? – Поглеждам надолу към гърдите си, за да се уверя, че не съм разляла храна върху себе си.
Идеята на Търговеца беше да ни вземе китайско, но той не е докоснал храната си, откакто сме седнали.
– Променила си се.
Промених се, нали? Някъде по пътя бях станала малко по-твърда. Може би заради заминаването на Дез, може би заради работата ми, може би просто заради израстването.
Поглеждам го.
– Трябва ли да се обиждам?
– Съвсем не, херувимче. Намирам всички твои версии за доста… интригуващи.
Интригуващо. Това беше един от начините да го кажа.
Повдигам вежди, докато отново потапям пръчиците си в картонената кутия.
– Не си се променил много, – казвам аз.
– Трябва ли да се обиждам от това? – Повтаря думите ми Дез, а гласът му е по-тих от обикновено.
Поставям бялата картонена кутия и избутвам последната част от храната.
– Не – казвам.
Той не трябва да се обижда, но аз трябва да се притеснявам. Същите неща, които ме накараха да се влюбя в него преди много време, ме завладяват отново и отново.
– Хммм – казва той и задържа погледа ми за няколко секунди.
След това с махване на ръка картоните с храна за вкъщи изчезват от масата от тъмно дърво.
– Не искаш нищо? – Питам.
– Не съм гладен.
Тогава защо е тук с мен?
– Не беше нужно да седиш с мен, – казвам аз. – Вече не съм нуждаещ се тийнейджър.
Скърбя, като си помисля за онова момиче, което небрежно събираше мъниста от Търговеца, за да получи само няколко часа с него.
– Повярвай ми, знам.
Мълчанието се сгъстява над нас. В миналото никога не е било така. Тогава тишината винаги е била удобна. По дяволите, имаше вечери, в които го канех да остане и изобщо не си говорехме.
Но сега и двамата имаме целия този неразрешен багаж.
– Какво правим тук? – Питам накрая.
Всичко, за да сваля този товар от гърдите си.
Търговецът кръстосва мускулестите си ръце на гърдите.
– Изплащаш дълговете си.
– Престани, Дез – казвам аз. – И двамата с теб знаем, че не това имах предвид. Снощи ти искаше да ми го кажеш.
Той се навежда напред, като опира предмишниците си на ръба на масата.
– Но само ако останеш, Кали. Ти не остана.
– Мога да кажа същото за теб. – Всички тези изгубени години. – Харесваш ли ме изобщо?
– Целувах те, молех те да останеш с мен, прекарах по-голямата част от последната седмица с теб. Какво мислиш? – Казва той тихо.
Как един отговор може да бъде всичко, което искам да чуя… и същевременно да ме накара да си изтръгна косата?
– Какво мисля? – Казвам, като махам краката си от масата, за да мога да се наведа напред. – Няма значение какво мисля. Това е всичко, което правя през последните седем години – мисля за това какво се е объркало. Омръзна ми да се опитвам да те разбера.
Дез се изправя, извисявайки се над мен дори от другата страна на масата. Той опира ръцете си на повърхността.
– Има нещо, Кали, което никога не си ме питала: как се чувствах през седемте години раздяла.
Наглост!
– Точно това те питах – казвам аз.
– Не, ти се опитваше да разбереш защо си тръгнах. Не как съм се чувствал.
Само една фея би направила такова разграничение. А аз от своя страна винаги съм предполагала, че това как се е чувствал е свързано с това защо е напуснал.
– Попитай ме, Кали – казва той тихо, а светлите му очи ме молят.
Само като го гледам… трудно е да не бъда засмукана от свирепата му красота и кадифения му глас. Всичко е толкова познато.
А сега той се опитва да деконструира миналото ни и да го превърне в нещо, което не е било. А аз съм достатъчно голям поклонник, за да позволя това да се случи.
Не мога да повярвам, че съм на път да го кажа.
– Как се чувстваше, като ме напусна? – Питам.
Той задържа погледа ми.
– Сякаш душата ми беше разкъсана на две.
Все още не съм се отдръпнала.
Сериозно ли говори?
Имам чувството, че светът ми се преобръща.
– А седемте години, които последваха? – Вдишвам.
Той ме гледа непоколебимо.
– Кошмар.
Взема чук към стените, които съм изградила около сърцето си, и систематично ги разбива. И аз го искам. Ако това, което казва, е вярно, тогава може би наистина искам той да преодолее всичките ми защити.
По собственото му признание, неговият опит звучи по-лошо от моя.
– Ако беше толкова лошо, защо просто не се върна при мен? – Питам, гласът ми е умолителен.
Търговецът отваря уста и си мисля, че ще отговори, когато вместо това казва:
– Истина или предизвикателство?
Сигурно се шегуваш с мен.
– Сериозно, Дез?
Точно когато двамата започваме да разнищваме отношенията си, той ги спира на място.
– Направи това за мен и аз ще ти дам нещо в замяна.
– Добре, – казвам, като го поглеждам предизвикателно. – Предизвикателство.
Устните му се изкривяват в доволна усмивка, наслаждавайки се на отговора ми.
– Направи ми нещо, което винаги си искала да направиш.
Е, дявол да го вземе.
Ето какво получавам за това, че се осмелявам на Краля на нощта.
Преглъщам.
Има толкова много неподходящи отговори на тази заповед. Защото винаги е имало безкраен списък от неща, които съм искала да направя с Дез.
Дез ме чака, а ръцете му висят свободно отстрани.
Внимателно обикалям трапезарията му, а магията му ме кара да продължавам напред.
Това ще бъде неудобно.
Спирам пред него. Когато поглеждам нагоре, той има сериозно изражение.
Погледът ми пада върху челюстта му. Тази силна, остра като бръснач челюст. Внимателно обгръщам врата му с ръка и придърпвам лицето му към себе си. Той се навежда, за да ме приеме.
Очите ни се срещат за кратко, а неговите блестят, докато се взира в мен.
Това е твърде сурово. Сякаш не сме обвързани с дългове. Сякаш в момента съм нещо различно от негов клиент.
Той не искаше да ме напусне преди седем години.
Меко прокарвам целувка по тази негова челюст.
Прощавам ти, че разби сърцето ми – мисля си, докато го целувам.
Наклонявам лицето му настрани и целувам още веднъж челюстта му.
Все още те искам.
Още една целувка.
Мисля, че винаги ще го правя.
Дез остава неподвижен, оставяйки ме да го целувам по ръба на челюстта му.
Докосвайки го, целувайки го, кожата ми настръхва. Чувствам се така, сякаш на хоризонта се задава буря, нещо голямо и неудържимо, което се надига. Нещо, което ще ни помете. И Боже мой, искам да бъда отнесена.
Магията на Търговеца продължава да притиска кожата ми. Притискам ухото му, с което си спечелвам тих звук от Дез. Устата ми се движи по силната колона на гърлото му, а сирената се пробужда в мен. Придърпвам яката на тениската му надолу и докосвам с език вдлъбнатината в основата на гърлото му.
Магията се разсейва.
Примигвам няколко пъти, сякаш се събуждам от сън. Устата ми все още е точно над кожата му. С усилие се изправям, като освобождавам ризата му.
– Винаги си искала да ми направиш това? – Пита ме грубо Дез.
Отърсвайки се от последното си замайване, кимам. Веждите му са свъсени, а устата му е строга.
– От шестнайсетгодишна.
Тогава исках да го целуна по челюстта и шията, защото ми се струваше романтично, еротично. За една тийнейджърка, която искаше връзка, но се страхуваше от секса, целувката с мъж там изглеждаше като добър компромис.
Дез покрива ръката ми със своята, държи я на шията си, ноздрите му пламтят от някаква силна емоция.
– Направи го отново, – казва той.
Веждите ми се повдигат. Значи всичко това не е било само в главата ми? Дез също е усетил тази искра между нас?
Измъквам ръката си от неговата, за да наклоня челюстта му към мен. Устните ми отново се плъзгат по кожата му.
Той се е измъчвал от раздялата ни.
Наричаше го кошмар. И аз му вярвам.
Но къде ни оставя това? Какво означава всичко това?
Устата ми отново се спуска по шията му.
Дез се държи толкова спокойно, сякаш и най-малкото движение ще ме изплаши. И сега за пръв път се чудя дали някога е бил несигурен в чувствата ми към него. Предполагах, че те винаги са били очевидни, но сякаш и двамата сме се въздържали да направим онова движение, което ще разкрие истинските ни чувства. Винаги съм предполагала, че е така, защото той не изпитва никакви чувства към мен. Вече не съм сигурна, че това е вярно.
Палецът ми гали кожата на бузата му, докато го целувам.
И сега се страхуваме един от друг. Това сме ние двамата. Страхуваме се да се надяваме, когато единственото, което надеждата е направила, е да ни сломи. Страхуваме се да получим точно това, което искаме.
А може и да греша, Дез може наистина да не се интересува от мен въпреки всички признаци. Но аз ще спра да отричам тази възможност. И ще спра да отричам собствените си чувства.
Затова, след като приключвам да целувам гърлото му, ръцете ми стигат до ръба на ризата му.
Ръцете на Търговеца хващат горната част на ръцете ми и усещам горещия му, любопитен поглед върху мен, но го игнорирам.
Не се замисляй над това.
Вдигам ризата му нагоре, като се откъсвам от него само за да му помогна да я свали.
Погледът ми се премества върху изваяните му гърди. Прокарвам пръсти по рамото му, където татуировките му се стесняват. Мускулите му се огъват под допира ми.
Изглаждам ръцете си по гръдните му мускули и надолу по твърдата му коремна преса. Грешах преди, когато казах, че не се е променил. Когато бях тийнейджърка, той никога нямаше да ми позволи да го докосвам така.
Притискам устни между ключиците му и започвам да проследявам целувки надолу по гръдната му кост.
Рискувам да го погледна.
Дез ме гледа… гледа ме така, сякаш аз лично съм издигнала всички звезди на небето. Секунда по-късно той затваря погледа си.
– Кали…
Около нас стаята потъмнява. Колко далеч може да бъде тласнат, преди крилата му да се разтворят?
По-добрият въпрос е: колко още мога да го тласна, докато сирената излезе? Вече усещам как тя иска да се присъедини. Тя или ще ни ускори по дяволите, или ще изпълни предишната си заплаха да задържи Дез.
– Кажи ми какво мислиш, – дишам аз.
– Страхувам се, че ако направя нещо, ще спреш. – Виждам как преглъща. – Не искам да спираш.
Спирам, за да му се усмихна срамежливо, истински.
– Няма да спра, – казвам и прекъсвам думите си, като притискам целувка към гръдната му кост.
Той изсвирва дъх.
– Продължавай да го правиш и ще си издействам още услуги.
Кожата ми светва. Злобната усмивка, която се разстила по устата ми, е изцяло на сирената в мен.
– Кажи ми – казвам аз, а в гласа ми навлиза блясък, – мислил ли си за това, което ти казах по-рано?
Играя си с горното копче на панталоните на Дез и прокарвам ръка по слабините му.
– За всички онези тъмни желания, които с удоволствие бих изпълнила – продължавам.
– Мислил съм за това, – признава той. Той гали лицето ми, като част от страстта в очите му се променя в нещо… по-сладко. – Съжалявам, сирена. Трябваше да те оставя, не исках.
Мръщя се, докато разкопчавам горната част на панталоните му, а сирената в мен не е съвсем сигурна какво да каже за думите му. Останалата част от мен знае, че той е искрен.
Той наистина не е искал да ме напусне.
Това променя всичко.
Той хваща ръката ми точно когато започвам да свалям панталоните му.
– Не така – казва той тихо.
– Все още ме държиш настрана? – Казвам.
– Все още държа на теб – поправя го той. Палецът му се допира до скулата ми.
Думите му са още един удар по стените ми. Той безмилостно ги събаря.
– Сега – продължава той – е мой ред, херувимче, да направя с теб нещо, което винаги съм искал – казва той.
Кожата ми просветва от това.
Той ме вдига и, все още без риза, ме пренася през къщата си. Подновявам да целувам долната част на челюстта му, а сирената в мен е нетърпелива. Толкова, толкова нетърпелива.
Той стене.
– Никога не съм осъзнавал колко хубаво е това усещане. Моля те… имай малко милост.
Дъхът ми се разнася по кожата му, а аз пренебрегвам молбата му и го целувам още, а кръвта ми се вълнува от реакцията му.
Миг по-късно се появяват крилата му. Разширяват се, за да се извият около нас двамата. Протягам ръка и галя едното.
– Господи…
Никога не съм мислила, че Дез ще се разтопи под докосването ми. С това мога да свикна.
Премествайки се в спалнята си, той отдръпва крилата си, за да може да ме сложи на леглото си. Отдръпва се и затваря очи.
Изправям се на предмишниците си, опитвайки се да разбера какво е замислил.
Секунда по-късно крилата на Дез изчезват. Едва тогава той се присъединява към мен на леглото, като се подпира на таблата и ме придърпва към себе си. Главата ми се сгушва върху една от изваяните му гърди, а дъхът ми секва. Дори сирената в мен е уловена от момента. Тя е свикнала да ръководи шоуто, но сега иска да бъде съблазнена – вместо да съблазнява – точно сега.
Той се взира в мен, а в очите му блести лукава искра.
– Удобно ли ти е, любов?
Любов.
Това е нещо ново.
Усмихвам се като идиот въпреки себе си.
Не съм сигурна какъв ще е следващият му ход, докато един лаптоп не изплува през вратата и не се приземи чинно върху корема му.
Устните ми се разтварят, когато осъзнавам какво се случва, пулсът ми е в гърлото.
Нашите филмови вечери. Още в училище правехме това постоянно.
Отварям лаптопа и Дез кликва „Хари Потър и даровете на смъртта“: Част 1.
– Така и не успяхме да завършим поредицата заедно, така че… мислех да гледаме последните два филма.
Това е, което той винаги е искал да прави с мен?
Гърлото ми се свива. Не бях разбрала, че той се е наслаждавал на филмовите ни вечери толкова, колкото и аз.
– Наистина бих искала – казвам накрая, защото той чака да чуе нещо.
Усмихва ми се леко, прибира ръка зад главата си и започва филма. И след това се настаняваме, точно както преди. За първи път близостта ни, мълчанието ни наистина се чувстват толкова удобно сега, колкото и преди години.
Два часа по-късно, когато филмът свършва, по бузите ми тихо се стичат сълзи. Те се стичат по лицето ми и капят върху гърдите на Търговеца.
Усещам как очите му се обръщат към мен.
– Плачеш ли? – Пита той.
Котката е излязла от торбата.
Подсмърчам.
– Доби беше толкова добър приятел.
Търговецът прави пауза. После стомахът му започва да се тресе. Секунда по-късно разбирам, че се смее.
Той накланя главата ми така, че да го гледам.
– Херувимче, по дяволите, ти си твърде очарователна. – Внимателно избърсва сълзите ми с палеца си.
Очарователна. Още един комплимент, който прибирам. По-късно, когато остана сама, ще го извадя и ще му се насладя.
Погледът на Дез пада върху устата ми, а погледът му се превръща от любящ в гладен. Той се колебае и аз си мисля, че ще ме целуне, но после погледът му се премества към компютъра и той излиза от филма.
– Все още ли си готова за втория рунд? – Пита той.
Честно казано, лежейки тук върху човешката си възглавница, ми се спи, въпреки че споменатата човешка възглавница държи анатомията ми будна от доста време насам.
– Все още съм добре – лъжа.
Сякаш ще се откажа от това. Бих искала да видя как някой се опитва да ме отскубне от изваяното тяло на този мъж.
Кълна се, че очите на Търговеца не пропускат нищо, докато се взира в мен. Поклащайки глава, той пуска „Хари Потър и даровете на смъртта“: Част 2, а аз отново се притискам към гърдите му.
Умът ми се унася, докато започвам да гледам осмия филм за Хари Потър.
Освен няколко интензивни целувки и леко опипване, Търговецът не е задълбочавал нещата с мен. А сега, за мое съжаление, всъщност някак си искам да го направи. Особено, ако трябва да съм честна със себе си, след това, което ми каза тази вечер за това как се е чувствал, когато ме е напускал.
Сякаш душата ми е била разкъсана на две.
Той призна чувствата си. Даде ми ги свободно. Все още не съм се съвзела от това. За всяка фея това е голямо събитие. Тайните са като валута. Колкото повече имаш, толкова по-силен си.
За един крал на феи да се откаже от тайните си?
Мога само да си представя.
Сгушвам се по-дълбоко в гърдите му, обзема ме някаква странна, лека емоция.
Мога да свикна с това.

Назад към част 18                                                                     Напред към част 20

Анет Мари – Алхимикът и едно Амарето ЧАСТ 16

Глава 15

Сгушена дълбоко в леглото си, аз се унесох на ръба на съня. Отначало ми се струваше, че това легло е прекалено меко за спане, но сега, когато свикнах с него, мекотата като облак беше най-хубавото нещо.
Обърнах се настрани и зарових лице в калъфката на възглавницата с аромат на лавандула. След вечеря Аарон и Кай – черното му око беше поправено от лечител – обсъдиха плановете си за лов на алфа вълка. Бяхме планирали да тръгнем рано и ясно на следващата сутрин. Езра беше проспал цялата вечеря, но щеше да се присъедини към нас за лова.
Потропването на дръжката на вратата наруши сънливия ми ступор. Веждите ми се смръщиха, когато спалнята ми се освети, а след това вратата се затвори с щракване.
Мърморейки, се свлякох по гръб, заплетох крака в одеялата и присвих очи. В стаята беше тъмно, между завесите се процеждаше меко сияние от лампата отвън. Зрението ми беше замъглено, очите ми бяха уморени и сухи, но не можех да пропусна мъжа, който се приближаваше към леглото ми.
Дъхът ми секна. Един непознат в стаята ми би ме вкаменил, но аз познавах силуета му толкова добре, колкото и собствената си сянка.
– Езра? – Промълвих сънливо. – Какво става?
Той прекоси плюшения килим, след което матракът се сниши, когато постави коляно на леглото ми. Примигнах от сънливост, объркване и стрела на очакване ме пронизаха. Слабото сияние от прозореца галеше бронзовата му кожа; той носеше само чифт тънки памучни панталони. Торсът му беше пълен с извити мускули и твърди плоскости, а белезите му се омекотяваха в тъмнината. Той се наведе над мен, а светлината се улови в очите му.
Паниката ме разкъса.
Ръката му стисна устата ми с желязна хватка, задушавайки вкаменения ми възглас. Той наведе глава, носовете ни почти се докоснаха.
– Тори – изсъска той.
Вместо ледено-бяло и шоколадовокафяво, в лицето му светеха две малинови очи, в центъра на които наситено червеното изгаряше черно. Това беше тялото на Езра, но не беше той.
Езра не може да отговори на телефона точно сега. Моля, оставете съобщение на неговия демон.
– Време е да поговорим малко – промълви той, а думите му се лееха с гърлен акцент. – Да поговорим нали? Трябва да обещаеш, че няма да крещиш.
Тежките ми вдишвания изсвистяха през носа ми. Ужасът ме сграбчи като ледени нокти, висцералните спомени ме удариха силно. Нечовешката, първична омраза в тези светещи очи беше абсолютно същата като онази нощ преди шест седмици – но този път нямах в ръка заклинанието си за падане, за да се спася.
Той се наведе и допря устни до ухото ми.
– Ако изкрещиш – прошепна демонът, а топлият му дъх гъделичкаше кожата ми – Езра ще умре.
Бясното ми сърце се спъна. Той се усмихна на уплашеното ми изражение, после отдръпна ръката си от лицето ми. Вдишах дълбоко, опитвайки се да помисля. Все още не ме беше убил, така че просто трябваше да се държа, докато Езра си възвърне контрола. Ако приемем, че можеше.
– Етеран – прошепнах дрезгаво. – Как контролираш Езра?
Етеран се плъзна на леглото, легна настрани, подпрял глава на едната си ръка. Бяхме изправени един срещу друг, сантиметри между облегнатите ни тела. Отдалеч може и да изглеждахме непринудени, дори интимни, но никога през живота си не бях била по-напрегната. Тъй като паниката заплашваше да ме завладее, призовах гнева в своя защита.
– Отговори ми – наредих, молейки се да не види блъфа ми – или определено ще изкрещя.
По очевидни причини Етеран не се притесняваше.
– Не искаш да крещиш, пейлас талук. Може да събудиш Езра.
– Да го събудя?
Думите нямаха смисъл. Мозъкът ми бръмчеше безполезно.
– Беше много трудно – промърмори демонът, а злокобната наслада беляза лицето на Езра. – Прекарах години, много внимателни години, за да се науча на това.
– На какво се учиш? – Попитах пронизително.
– Шшш – издиша Етеран. – Не го събуждай.
Взирах се, а в гърдите ми се надигаше студен ужас, сякаш дробовете ми се пълнеха с ледена вода. Последния път, когато бях видяла демона да поема контрол, Езра беше в безсъзнание. Ако демонът се беше върнал, това означаваше ли…
Гърлото ми се сви от ужасяващо неверие.
– Езра спи ли в момента?
Демонът се усмихна. Не, това не можеше да е така. Етеран можеше да се наложи да седне на шофьорското място, ако Езра изгуби емоционален контрол или изпадне в безсъзнание – но само ако Езра вече е използвал силата на демона. Езра не владееше демонична магия в съня си.
– Бях много внимателен – повтори копринено Етеран – за да се уверя, че той не забелязва опитите ми. Едва през последните седмици увеличих усилията си…
Той допря палеца си до брадичката ми, докосването беше почти нежно. Отдръпнах се от ръката му. Искаше ми се да се хвърля от леглото и да избягам от стаята, но не посмях да помръдна.
– И само заради теб.
Мозъкът ми, който се страхуваше, не успяваше да го сглоби, спешната нужда да избягам отнемаше твърде много от изчислителната ми мощ.
– За какво говориш?
– Дори и сега – отвърна Етеран с тих, презрителен смях – ти не подозираш.
Миг, в който онзи болезнен ужас в гърдите ми се увеличи четирикратно – после неволно изтръпване на въздуха одраска гърлото ми, когато най-накрая го разбрах.
– Ти си причинил безсънието на Езра? – Главата ми се завъртя отвратително. – Ти си причината Езра да не може да спи? Ти…
Той се наведе близо, а на устните му се появи жестока усмивка.
– Добро момиче. Сега разбираш.
Зъбите ми се стиснаха толкова силно, че в челюстта ми се появи болка. Този гаден демон се опитваше да поеме контрола над Езра, докато той спеше, и всеки път Езра се събуждаше в паника, усещайки опасността, но без да осъзнава източника ѝ.
Но, съдейки по демона, който се бе облегнал пред мен, Етеран вече бе разбрал как да се изплъзне от защитата на Езра.
– Ти… – Започнах, а към ужаса ми се присъедини ярост.
Очите му светнаха зловещо.
– Ако Езра открие това, ще умре. Не искаш той да умре, нали, Тори?
Прехапах вътрешната страна на бузата си, докато не усетих вкуса на кръвта.
– Защо да умре?
– Предупредих те, че не са ти казали всичко.
– Всичко за какво?
– Езра знае, че тялото и душата му са предназначени да бъдат мои. Ако разбере какво мога да направя, ще каже на приятелите си, а те ще го убият.
Мускулите ми се сковаха. Не. Никога. Аарон и Кай никога нямаше да – никога нямаше да могат да убият Езра. Дори ако… дори ако…
Гласът на Дариус промърмори в паметта ми. „Ако Езра някога изглеждаше опасен за някого от гилдията, щяхме да предприемем необходимите мерки“.
Необходими стъпки. Една от тях беше отстраняването на Езра от гилдията и отдалечаването му от други хора. Следващата стъпка, очевидният резервен вариант, единственият възможен вариант… беше да го убием, преди демонът му да поеме пълен контрол.
Ако кажа на Аарон и Кай, те могат да сложат край на живота на Езра. Ако кажа на Дариус, той ще предприеме тази „необходима стъпка“ и ще премахне опасността. Ако кажа на Езра… той няма да го скрие. Не искаше да излага другите на риск. Ето защо беше казал на Дариус, че е демоничен маг, преди да се присъедини към „Врана и чук“.
– Но ти – изръмжа Етеран – ти не искаш Езра да умре. – Той притисна пръст към устните ми. – Значи това е нашата тайна, да?
Със стягане в стомаха си и с треперещи всички крайници, аз го погледнах, мразейки го повече, отколкото някога съм мразила някого.
– Ти си отвратително, отвратително чудовище.
– Езра също мисли така.
– Какво искаш от мен? Защо водим този разговор?
– Искаме едно и също нещо, Тори.
– Какво по дяволите, искаме.
Той отново се приближи и аз се отдръпнах, като повлякох одеялата със себе си.
– Не се приближавай.
В един миг той ме хвана за китката. Притисна ръката ми към голите си гърди, а пръстите ми се разпростряха върху трите кръгли белега, където преди шест седмици демонът беше пробол Езра с ноктите си.
– Това е твоето желание – мърмореше Етеран. – Да го докоснеш. Той да те докосне.
Опитах се да изтръгна ръката си, но той беше твърде силен. Той притисна ръката ми към горещата си кожа – твърде гореща. Трескава. Противоестествено.
– Ти не си Езра – изрекох.
– Това тяло е същото. – Той се усмихна. – Това тяло е това, което трябва да обсъдим, Пайлас. Аз съм затворен в него и докато съм, то ми принадлежи. И ти, и аз искаме едно и също нещо: моята свобода от този каридрис хх’айнун – тази човешка плът, която е моят затвор.
Престанах да се опитвам да отскубна ръката му от китката си.
– Какво?
– Амулетът – издиша той. – Амулетът на Vh’alyir. Откраднала си го от Динен и Луш’вр, нали?
– От… какво?
– Той ме разпозна. Два пъти се опита да ми даде амулета, но Езра не позволи.
Сърцето ми се разтуптя. Крилатият демон. Етеран говореше за несвързания крилат демон, с когото се бяхме сражавали преди шест седмици.
– Но третия път – прошепнах аз, спомняйки си онази жестока, ужасяваща нощ в парка – той вече беше използвал силата ти, а ти…
И Етеран беше изтръгнал контрола от нея. Езра беше толкова разстроен, емоциите му бяха на приливи и отливи – заради мен и глупавата ми уста.
Очите на демона пламнаха в алено.
– Разбираш ли какво представлява амулетът?
– Той… освобождава демон от договора му?
– Да. Той може да ме освободи от този затвор, от тази смъртна присъда. Езра ще бъде освободен от същото. Дай ми амулета и ще можеш да спасиш и двамата.
Вдишах въздух. Спокойно, трябваше да остана спокоен.
– Това ще спаси ли Езра или ще ти даде пълен контрол над тялото му? Казаха ми, че никога няма да можеш да се разделиш с него, независимо от всичко.
Етеран ме разглеждаше, секундите се проточваха.
– Не съм сигурен.
– Не си сигурен за какво? – Попитах подозрително.
– Дали ще се освободя от тялото му, или ще получа контрол над него.
Недоверието ми се задълбочи.
– Защо признаваш това?
– Демоните не лъжат. – Пръстите му хванаха брадичката ми, принуждавайки очите ми да се насочат към неговите. – Не съм сигурен, но има шанс. Ако не направиш нищо, Езра ще бъде мой. Ще взема тялото му, ще унищожа ума му и ще погълна душата му. Това ти обещавам. Но с амулета има шанс Езра да се освободи от мен и да оцелее.
Или пък амулетът може да ускори унищожението на Езра.
– Значи искаш да ти дам амулета? – Хрумна ми една мисъл. – Ти претърси нещата ми, нали?
Той ми се усмихна подигравателно и аз изтръгнах брадичката си от ръката му. Благодаря на щастливите си звезди, че не бях достатъчно глупава, за да взема със себе си на почивка опасен, таен демоничен артефакт.
– Ще ми дадеш ли амулета? – Попита меко той.
– Не. – Стомахът ми се сви и преглътнах желанието си да повърна. – Но ще го обмисля… при едно условие.
Малиновите му очи се стесниха и аз намразих демона, намразих да го видя в Езра. Как го изкривява. Да го измъчва. Сълзите налегнаха очите ми, но отказах да покажа слабост.
– Трябва да оставиш Езра на мира – казах аз. – Няма да смущаваш съня му и няма да го контролираш, докато не поговоря с теб за амулета – след като направя собствено проучване, защото не вярвам на нито една нецензурна дума, която си казал.
– Не можеш да изследваш демоничен амулет в света на хх’айнун. Онези, които знаят за него, не съществуват тук.
– Съгласи се с условията ми или ще събудя Езра още сега.
Етеран си помисли.
– Заклевам се да не контролирам Езра, докато спи, нито да нарушавам съня му в продължение на един лунен цикъл. До следващото пълнолуние ще чакам.
Това вероятно беше най-доброто, което щях да получа.
– Добре. А сега върни Езра в леглото му и го остави на мира.
Ръката му беше върху лицето ми, преди да успея да го спра, пръстите му се плъзгаха по бузата ми в подигравка с обичта.
– Добре помисли. Даваш му единствения шанс. Не забравяй това.
Отдръпнах се, но той вече се търкаляше от леглото. Сияещите очи на Етеран ме пронизаха, в погледа му се четеше омраза, садистичната му усмивка бе накърнила устните на Езра. После си тръгна, затваряйки безшумно вратата след себе си.
Затаих дъх и зачаках. Когато той не се върна, се свлякох в одеялата, прегърнах възглавницата си, докато цялото ми тяло се тресеше. Сълзите, които задържах, се стичаха по лицето ми.
Кожата ми изтръпна на мястото, където пръстите на Езра се бяха докоснали до бузата ми. Но не Езра ме докосваше и аз исках да разкъсам Етеран на парчета за това, както и за всичко останало.

Назад към част 15                                                                       Напред към част 17

УИЛА НАШ (Девни Пери) – Подкупът ЧАСТ 22

ГЛАВА 21
ДЮК

– Защо направи това? Защо… – От гърлото на Луси се изтръгна задушен ридаещ звук, който прекъсна думите и, докато тя притискаше кърпа към напоената с кръв моя риза. Сълзите се разляха по красивото и лице.
– Добре съм.
– Но защо го направи? – Проплака тя, а ръцете и трепереха.
Използвах здравата си ръка, за да се оттласна от пода, игнорирайки парещата агония в рамото и ребрата, след което взех брадичката и в ръката си.
– Бейби, погледни ме.
– Остани на земята. – Тя поклати глава, а риданията продължаваха. – Евърли! Извикай линейка!
– Те са на път.
Гласът и беше по-близък, отколкото очаквах, а и по-спокоен. Тя срещна погледа ми от ръба на острова, очите и бяха широко отворени, а лицето и бе изгубило цвят. Преглътна, после фокусът и се премести покрай мен и Луси на пода.
Към другото тяло в стаята.
Онова, което плуваше в локва кръв.
Бях уловил куршума в рамото. Тя беше получила моя между очите.
– Тя го застреляла – промълви Луси, а кърпата се заби още по-дълбоко в раната ми. – Тя го застреля. Тя го застреля.
– Ебаси. – Травис се появи до Евърли. Той погледна мъртвата жена, вдигна юмрук към устата си и се задави.
– Евърли, изведи ги оттук.
Никой не помръдна.
– Евърли, – излаях аз, което я накара да се размърда и да мигне на фокус. – Моля те.
– Хайде. – Тя кимна и се обърна, като взе раменете на Травис в ръцете си и го избута далеч от ужасяващата сцена.
Когато чух, че входната врата се отваря, се изправих и притиснах гръб към острова, като се превивах, опитвайки се да дишам през болката. Изстрелът беше от близко разстояние и раната от куршума болеше като кучи син. Не ми помогна и фактът, че бях счупил няколко ребра, когато скочих пред Луси и се блъснах в страната на острова.
Но щях да приема тази болка, без да се оплаквам.
Защото това означаваше, че тя не е получила онзи куршум в сърцето.
– Защо го направи? – Прошепна Луси. – Можеше да…
– Луси, погледни ме.
Тя избягваше контакт с очите след изстрелите и дори сега се взираше в рамото ми.
– Луси. – Поставих ръката си върху нейната върху кърпата и намалих гласа си. – Луси.
Миглите и най-сетне се повдигнаха, бавно, докато тези стъклени зелени очи се залепиха за моите.
– Защо го направи?
– Защото ти си моят живот.
Брадичката на Луси трепна и каквото и да беше удържало емоциите и, се разпадна. Тя рухна в гърдите ми с раздиращи тялото викове.
Обгърнах невредимата си ръка около нея, като я държах здраво, докато предавах тежестта си на острова зад гърба ми.
Тогава за първи път, откакто бях пристигнал във фермата, си поех дъх.
Тя е добре. Тя беше добре. Беше жива и беше в ръцете ми.
Последните пет минути ми се бяха сторили като цял живот. Шофирането до фермата. Да видя как се отваря входната врата. Знаех, че нещо не е наред. Майната му.
В работата си бях виждал ужасяващи неща, но жена, която държи пистолет в лицето на Луси, беше най-ужасяващата гледка в живота ми.
Слава Богу, бях успял да стигна навреме.
Бях отишъл в училището, за да говоря с някои от приятелите на Травис. Бях планирал да издърпам настрана около десетина деца едно по едно и да ги засипя с въпроси, докато някой не ми даде следа. Оказа се, че трябваше да говоря само с едно дете и да му задам един въпрос.
Попитах къде биха могли да бъдат Травис и Савана и детето изброи три места, които вече бях проверил, и едно, което не бях.
Старата плевня на вдовицата Ашли.
Малките копелета се бяха промъкнали тук, за да пият бира, да пушат и да се дрогират точно под проклетия ми нос.
Изтичах от училището и прелетях през целия град до къщата на Луси. От чакълестия път видях, че входната врата е отворена, на алеята нямаше крайцер, и страхът, който ме беше обзел още от телефонното обаждане на детектив Маркъм, се засили.
Луси не би оставила входната врата отворена.
Паркирах и спринтирах към задната врата, извадил пистолет и готов. Сърцето ми спря да бие, когато надникнах през стъклото. Без да се колебая, блъснах вратата и хвърлих тялото си пред това на Луси, като същевременно насочих пистолета си към лицето на тази кучка и натиснах спусъка.
В кариерата ми това беше първият път, в който отнемах човешки живот.
Смъртта на тази жена нямаше да ме преследва.
Щеше да ме преследва фактът, че едва не е убила Луси.
В далечината прозвуча сирена. Затворих очи и притиснах по-силно Луси, която се бе притиснала към мен и все още плачеше. Поглъщах ценните секунди, оставяйки облекчението, че тя не е жената, която отива в моргата, да проникне дълбоко в мен. Защото в момента, в който моите заместници нахлуха вътре с извадени оръжия, трябваше да си свърша работата и да ни измъкна от този етаж.
Грейсън беше първият вътре. Той погледна сцената и изражението му се втвърди. От него вече нямаше да има нито сълзи, нито повръщане. Беше научил колко ужасно може да стане и беше направил избора да издържи.
След години това момче вероятно щеше да заеме моето място като шериф. С радост щях да предам звездата, когато се пенсионирам.
– Не знаех, Дюк. – Той преглътна трудно. – Карла ми каза да изляза, но бях по средата на пътнотранспортно спиране и…
– Всичко е наред. – Вината беше моя. Трябваше да кажа на Карла, че е било спешно. – Помогни и да стане, Грей.
Той протегна ръка за Луси, но тя не помръдна.
– Хайде, бейби. Трябва да излезем от къщата.
Тя кимна в гърдите ми, но не ги пусна.
– Луси – целунах я по слепоочието – Не мога да стана с теб отгоре.
– Добре. – Тя се откъсна от мен и когато видя протегнатата ръка на Грейсън, поклати глава и се изправи сама на крака. – Просто помогни на Дюк.
Грейсън се наведе и ме хвана под мишниците, докато се навеждах напред, после внимателно ми помогна да се изправя на крака, като ме държеше, докато главата ми не спря да се върти.
– Добре ли е? – Попита той.
Вдишах малко въздух и се съсредоточих да направя една крачка. После още една.
– Не докосвай нищо – казах, когато стигнахме до всекидневната, Грейсън ме подкрепяше от едната страна, а Луси – от другата. – Затворете къщата и не пускайте никого вътре. След това се обадете по телефона, а и се обадете на Джес Клиъри в окръг Джеймисън. Кажи му, че имам нужда да проведе разследване за мен.
Джес беше дългогодишен колега и шериф в окръга, който граничеше с моя. Тъй като бяхме съседи, винаги се бяхме опитвали да работим заедно и да поддържаме връзка. Той беше дяволски добър полицай и човек, на когото можех да разчитам да проведе това разследване. За да се увери, че всички подробности са отбелязани и докладът е честен.
Последното нещо, което исках, беше Луси да страда повече от това. Не бях сигурен кой е нападателят ми, но бях виждал семейства да предприемат действия срещу полицаи, когато смятаха, че смъртта не е била необходима.
Джес щеше да се погрижи това да не се обърне срещу мен. Защото дълбоко в сърцето си знаех, че единствената причина, поради която Луси и аз си тръгваме от този ден, е, че аз съм произвел убийствения изстрел.
Жената щеше да продължи да стреля. Нямаше да спре, докато Луси, аз или и двамата не се окажем на земята.
– Разбира се, Дюк – каза Грейсън, когато стигнахме до верандата. – Има ли още нещо?
По пътя с чакъл се чуха още сирени и проблясъци на светлини. Забелязах окръжната линейка с още два полицейски автомобила.
– Обадете се на съдебния лекар.
Грейсън кимна, след което ме остави с Луси.
Прегледах алеята, търсейки Евърли, Травис и Савана. Те стояха до гаража, сгушени един в друг. Евърли беше прегърнала Савана, която плачеше. Травис стоеше близо до двете, а ръката му беше в тази на Савана.
Тези деца днес бяха видели неща, които исках да изтрия от съзнанието им, но за това трябваше да се случи чудо, което се случва веднъж в живота, а аз вече бях изкарал своето, за да спася Луси. Сега всичко, което можех да направя, беше да бъда там и да помогна на всички да преминат през това.
Луси ме насочи към стълбите, когато линейката спря на шосето. Медиците изскочиха и се втурнаха към мен.
– Здравейте, момчета – казах аз, докато те заемаха мястото на Луси за последните две стъпала.
– С какво си имаме работа, Дюк?
Дръпнах брадичка към рамото си.
– Огнестрелна рана от близко разстояние. Куршумът е преминал през цялото тяло.
Бях запратил ръката, която не държеше пистолета ми, към Луси, поваляйки я. В противен случай куршумът можеше да засегне и нея. Вместо това беше преминал през рамото ми и сега се беше забил в кухненския шкаф.
Кръвта се беше просмукала по рамото ми до бедрото, като накара ризата ми да залепне за кожата. Дупката от куршума ме болеше, но ребрата ми бяха почти още по-зле.
– Бих казал, че имам и няколко счупени ребра. – Извиках, докато един от санитарите хвана лакътя ми, за да ми помогне да се кача в задната част на линейката.
Луси остана до мен, седнала на носилката, и наблюдаваше мълчаливо как санитарите събличат ризата ми и започват да почистват раната.
– Ще трябва да отидеш в болницата – каза един от тях.
– По-късно. Засега просто ме почистете и пъхнете там някаква марля, за да забавите кървенето. – Щях да се кача в болницата, когато знаех, че това местопрестъпление е под контрол.
– Има ли някой друг вътре, който да се нуждае от медицинска помощ? – Попита жената от Бърза помощ.
Поклатих глава.
– Не.
Тя кимна и извади от едно чекмедже бяла превързочна лента, след което започна болезнения процес на увиване на ребрата ми толкова здраво, че едва дишах. Може би тялото ми изпадаше в шок, но след като приключиха с двете рани и ръката ми беше в прашка, болката започна да отшумява. Или може би това беше обезболяващата инжекция, която ги бях уговорил да ми сложат. Каквато и да беше комбинацията, тя беше достатъчна, за да мога да изляза от линейката сам.
– Направи ми услуга, бейби, – казах на Луси. – Отиди да провериш Травис.
– Той е добре.
– Моля те?
– Няма да те оставя.
Приближих се до нея и я целунах по челото.
– Трябва да бъда шериф за няколко минути. Моля? Ще бъда тук. И аз се притеснявам за Травис.
Тя въздъхна.
– Добре. Пет минути.
– Ще побързам. – Държах гърба си изправен и скрих болката от изражението си, докато тя стигна до Евърли и децата. След това се отпуснах и се превих, докато си поемах дълбоко въздух. Когато отново се изправих, Травис ми кимна уверено, след което взе ръката на Луси в тази, която вече не беше прикрепена към тази на Савана.
Щом това свършеше, щях да прегърна това дете толкова силно. След това щях да го удуша и да настоявам Мелани да го заточи до колежа. По-късно щях да разбера подробности за случилото се преди да пристигна, но подозирах, че Травис е дошъл тук, за да намери Савана. После е отишъл при Луси.
Сърцето ми заби твърде силно и аз поднесох ръка към гърдите си, потърквайки гръдната си кост, докато се опитвах да си поема дъх.
Можех да ги загубя. Можех да загубя всички тях днес.
Имаше работа за вършене, но не можех да се накарам да откъсна поглед от тези лица.
– Шерифе?
Изтласках страха настрана при звука на познатия глас, след което оставих навика и опита да вземат връх.
Заместниците ми се бяха подредили на пътя и мълчаливо чакаха да им кажа какво да правят. Грейсън се затича от крайцера си с горнище в ръка. Той ми помогна да го наметна, след което го закопчах и блокирах всичко останало, освен протокола.
Тридесет минути по-късно Карла беше вътре и снимаше местопрестъплението. Гредите, които сковаваха верандата, имаха нанизана предупредителна лента между тях. А по чакълестия път се зададе пикап, който много приличаше на моя, но с емблема на друг окръг на вратата.
Джес Клиъри излезе от камиона и пъхна слънчевите си очила в косата. Пристъпи към мен, а загорялата му униформена риза беше навита на предмишниците му.
– Дюк.
– Здравей, Джес. Благодаря, че дойде толкова бързо. – Пътуването между Каламити и Прескот отнемаше един час. Сигурно е стоял на педала на газта през целия път.
– Разбира се. Бях на повикване в провинцията, когато от диспечерския пункт изпратиха вашия заместник. Добър момент. Какво мога да направя?
– Води разследването. – Набързо му разказах какво се е случило днес.
Казах му, че подозирам, че жената в къщата е преследвачката на Луси и че не искам никой от моите заместници да разпитва Луси. Не че щяха да направят нещо нередно, просто не исках да рискувам бъдещ съдебен процес, защото не бях предал това разследване.
– Това е твоето момиче? – Той подръпна брадичката си към Луси.
Кимнах.
– Да.
– Разбрах. – Той сложи ръка на здравото ми рамо, докосването му беше нежно за мъж, който беше голям колкото мен. После се запъти към гаража, стисна ръката на Луси и я придружи до един тих ъгъл.
Сега, когато Джес беше тук, част от напрежението ми спадна. Той щеше да се погрижи за Луси. Щеше да и зададе няколко предварителни въпроса на мястото на инцидента, а по-късно щеше да я разпита отново. Джес щеше да говори и с мен поотделно. Щеше да разпита заместниците ми и да се намеси, за да дава нареждания.
Пресякох се към стъпалата на верандата, като се сринах на най-долното, докато главата ми пулсираше. По-скоро рано, отколкото късно, трябваше да стигна до болницата. Но Луси нямаше да ме пусне да отида без нея, а и аз не исках да я напускам. Щом свършеше с Джес, щяхме да потеглим.
Адреналинът напускаше организма ми, а болката се връщаше с отмъщение, затова затворих очи и отпуснах глава между коленете си.
– Дюк? – В полезрението ми се появиха маратонките на Травис.
– Добре съм, – обещах. – Просто ми трябва минутка.
Той седна до мен.
– Съжалявам.
– За какво?
– Ти беше навън и ме търсеше. Ако беше тук, тогава…
– Това не е твоя грешка. – Седнах и сложих ръка на коляното му. – Изхвърли това от главата си.
Той погледна през рамо към входната врата.
– Тя щеше да убие Джейд.
– Да.
– Ти скочи пред нея.
– Да.
Той ме погледна, веждите му се сключиха, а челото му се набръчка.
– И аз щях да скоча пред теб. Обичам ви и двамата.
Очите на Травис се напълниха със сълзи и той отпусна брадичка, за да ги скрие, като опря рамото си на моето.
– Здравей. – Савана се поколеба да се приближи. – Хм, онова другото ченге говори с Евърли.
– Седни, – казах аз. – Джес също ще иска да говори с теб.
– Добре. – Тя се настани до Травис и обгърна с ръце кръста си.
Когато прахът се уталожи, щеше да се наложи да поговорим за това защо не е била в училище и защо двамата с Травис са били в плевнята на Луси. Но сега не беше моментът. Първо исках да дам на Джес възможност да получи изявленията на всички. След това щеше да се наложи да се обадим на родителите.
В момента, в който слухът за това се разнесеше покрай магистралата, това място щеше да се напълни с хора. По дяволите, имахме късмет, че някой вече не беше забелязал суматохата и не беше спрял да провери нещата.
Вече чувах шумотевицата. Стрелбата във фермата. За това щеше да се говори в Каламити месеци наред.
– Савана, добре ли си? – Попитах, когато брадичката и започна да трепери.
Тя сви рамене и обгърна ръцете си по-силно.
Това беше „не“.
Преди да се обадя на майка и, се обаждах на Хъкс. Савана се нуждаеше от подкрепящ родител и може би този инцидент щеше да стресне Хъкс достатъчно, за да предприеме правилната следваща стъпка.
Една сянка пресече лицето ми и аз вдигнах поглед, за да видя най-красивата жена на земята.
Луси приседна пред мен и сложи ръка на бузата ми.
– Не изглеждаш добре.
– Ти си добре, значи и аз съм добре.
Тя ме дари с тъжна усмивка, докато Травис и Савана се изместиха на стъпалото, за да и направят място да седне. Луси обхвана ръцете си около моите и отпусна буза на рамото ми.
След това седяхме там, докато моите заместници се суетяха около нас, а следобедното слънце огряваше лицата ни и най-лекият есенен бриз разнасяше във въздуха миризмата на трева и бор.
– Обичам те, шериф Евънс – каза Луси и прегърна ръката ми по-силно.
Целунах я по слепоочието.
– Аз също те обичам, Луси Рос.
– Не е Джейд, а? – Попита Травис. – Коя си ти?
– Аз съм Луси Рос.
– Защо каза на всички, че се казваш Джейд Морган? – Попита Савана. – Не го разбирам.
– Тя е известна, – отговорих аз.
– Като актриса или нещо подобно? – Травис изучаваше лицето на Луси, като явно нямаше и най-малка представа коя е тя.
– Тя е певица, носителка на награда „Грами“. Никога ли не си слушал радиото в пикапа ми?
Лицето на Травис се вкисна.
– Това е кънтри.
– Ех. – Савана се почеса по носа.
А Луси наклони глава назад и се засмя – звук, толкова музикален, че прогони болката.
В този миг разбрах, че каквото и да се случи, всичко ще бъде наред. Нямаше повече страх. Нямаше повече лъжи. Няма повече тайни.
Само Луси Рос на ръката ми.
И в сърцето ми.

***

– Здравей, Джес, – отвърнах, докато шофирах към вкъщи.
От кошарата на пътническата седалка се чу хлипане, затова протегнах ръка през конзолата, за да потупам клетката, като се свих от паренето в ребрата.
Бяха изминали две седмици, откакто Дженифър Джоунс се бе опитала да отнеме живота на Луси, и нараняванията ми далеч не бяха заздравели. Черно-сините следи по торса ми едва сега започваха да избледняват до грозно зеленикавожълто.
– Имаш ли секунда? – Попита Джес по високоговорителя на пикапа.
– Да.
– Исках само да ти кажа, че изпратих окончателния си доклад. Изпратих ти копие по имейл.
– Оценявам го. – Нямаше нужда да питам какво пише в доклада. Джес ме беше информирал за подробностите, докато го съставяше през изминалата седмица. – Предай на Джиджи моите поздрави.
– Същото и за Луси.
Приключих разговора и си поех дълбоко въздух.
Беше свършило.
Технически всичко беше приключило още в деня, в който убих Дженифър Джоунс, но днес, когато случаят беше приключен, всичко наистина беше зад гърба ни. Детектив Маркъм все още свързваше двата края в Нашвил, но това си беше негов проблем. Последните две седмици се бяха превърнали в епична гавра.
Веднага след като бяхме дали на детектив Маркъм името на преследвача, той беше изкарал на повърхността куп информация в Тенеси.
Дженифър Джоунс преследваше Луси от близо две години и беше определението за ненормален човек. Маркъм нахлу в дома ѝ и откри стотици и стотици снимки на Луси. Имаше почти толкова и на Меган Атри и нарастваща колекция от снимки на Евърли.
Дженифър беше каталогизирала всяка тяхна стъпка, както и своята собствена. Записите в електронния дневник описваха плановете и да убие Меган и да инсценира смъртта на жената като самоубийство. След това, след като това се случи, мрачните подробности бяха отбелязани заедно със снимки и видеоклип на Меган, която моли за живота си.
Маркъм ми изпрати копия.
Част от мен искаше да знае, за да може да предаде важните подробности на Луси. Не исках тя да вижда тези глупости. А другата част трябваше да знае, извън всякакво съмнение, че жената, която бях убил, не можеше да бъде спасена.
Дженифър Джоунс трябваше да е в психиатрична клиника.
Беше и харесало да убие Меган. Беше и харесало да убие кучето на Луси. Беше и харесало да измъчва Луси и се беше наслаждавала на това да всява страх. Когато Луси изчезна от Нашвил, записите в дневника станаха отчаяни и разпалени. Дженифър е изпаднала в ярост заради загубата на любимата си играчка.
Детектив Маркъм беше на няколко часа от приключване на собственото си досие по случая с преследването на Луси и Евърли – докато Блейк не се беше появил в участъка на Маркъм със свое собствено досие.
Както Блейк беше казал от самото начало, този случай го интересуваше. Той не спря, когато идентифицирахме убиеца. Задълбочи се във връзките на Дженифър и ето че Меган не беше единствената, която подаваше информация на кучката.
Бившият на Дженифър е работил в полицията на Нашвил като полицай новобранец – нещо, което по неизвестни причини тя беше скрила от записите в дневника си. Опасенията ми, че в полицейското управление има изтичане на информация, все пак се оказаха основателни.
Дженифър знаеше, че Евърли е резервирала полет до Монтана с кредитната си карта, защото бившият беше наблюдавал сметките на Евърли. Както беше наблюдавал и тези на Луси. Дженифър беше пътувала със същия проклет полет като Евърли до Боузман и в собствения си Uber до Каламити, който се движеше не много далеч зад нея. Ако Луси не живееше с пари в брой, Дженифър щеше да стигне до нея, преди още да съм имал възможност да се влюбя в нея.
Разбира се, бившият служител имал редица оправдания, когато началниците му го привикали на разпит. Оказва се, че Дженифър го е изнудвала в продължение на години. Тя се е съгласила да запази мълчание за неразкрито сексуално посегателство, което той е извършил в колежа, в замяна на информация.
И Блейк не само открива бившия.
Той се срещна с продуцента на Луси и след пет минути реши, че човекът е мазен като парцал от магазин след смяна на масло. Затова разследва Скот Бъркуест.
Луси знаеше, че Скот е държал Меган за своя любовница. Това, което не знаеше, бяха многото други жени, които той беше привлякъл в леглото си. Блейк откри следа от презрени жени, почти всички от които са бивши служителки на звукозаписната компания на Луси. Любимото ловно поле на Скот бяха екипът на Луси.
Той е чукал – и е прецакал – почти всички нейни беквокалистки.
Включително Дженифър Джоунс.
Скот им обещавал звездна слава. Обещавал албум и възхвалявал таланта им, всичко, за да ги вкара в леглото. А когато се насител – нещо, което според жените, с които Блейк разговаряше, продължавало от две седмици до три месеца – Скот ги уволнявал.
И този гад беше обвинил за това Луси.
Беше казвал на жената, че това е искане на Луси и че като главен изпълнител тя е отговорна за това.
Вероятно беше казал на Дженифър, че е щяла да стане голяма звезда, ако не беше Луси Рос.
Когато съобщих на Луси новината, това беше в кухнята, докато тя приготвяше вечерята. Беше вдигнала една чиния и я разби на пода.
Предложих и да се обадя на фирмата и да съобщя новината, но тя настоя да го направи сама.
Блейк се беше върнал в Калифорния и все още отказваше да ни позволи да му платим за отделеното време. Шефът му, Остин, също не искаше и да чуе за пари.
След като докладът на Джес беше завършен и гласеше, че смъртта на Дженифър е била оправдана полицейска стрелба, случаят беше приключен. Окончателно. Това беше още една стъпка, за да оставим всичко зад гърба си.
А днес бях направил още една.
Завих от улицата и се спуснах по моята алея, а сандъкът дрънчеше до мен, докато паркирах в гаража до роувъра на Луси.
– Готова ли си за това? – Попитах новото си кученце, докато изключвах пикапа.
Тя хленчеше и ме гледаше с кафяви очи, твърде големи за малкото и лице. Когато не се помръднах, тя ме подкани с лек лай.
– Не забравяй работата си тук, добре? Не пикай върху нея.
Това ми донесе още един лай.
Излязох от пикапа, а пулсът ми се ускори, докато заобикалях задната врата, за да стигна до пътническата страна. След това извадих щайгата, без да се интересувам от болката в страната си. Нервите ми бяха прекалено опънати, за да почувствам нещо друго освен вълнение. След като взех кученцето, влязох вътре през свързващата стая в гаража. Не се притеснявах да си събуя ботушите.
– Луси! – Извиках. – Можеш ли да ми помогнеш за секунда?
– Идвам, – отвърна тя.
Дълбок дъх. Боже, надявах се това да не е грешка. Знаех, че въпросът, който се канех да задам, беше правилният. Знаех, че тя ще каже „да“. Най-вече се притеснявах, че кучето няма да и хареса.
Тя зави зад ъгъла на дневната и мина през кухнята. Беше боса и носеше дънки. Сивият и пуловер с V-образно деколте беше твърде голям и се спускаше през рамото и, разкривайки презрамката на неоновооранжевия и сутиен.
Беше зашеметяваща. А усмивката на лицето и едва не ме свали на колене тогава и там.
През последните две седмици Луси беше отслабнала малко, благодарение на стреса и безсънните нощи. Бузите и бяха по-дълбоки от обикновено. Но през последните два дни тя сякаш си беше възвърнала апетита и хъркаше тихо в страната ми, докато спеше. Тъмните кръгове под очите и избледняваха.
– Добре ли си? – Усмивката на лицето и спадна, вероятно защото щях да получа проклет инфаркт.
– Да. Но почакай тук. – Вдигнах ръка, преди тя да се приближи.
Стъпките и спряха до острова, докато тя изричаше:
– Добре.
Обърнах се към сандъка и отключих ключалката, след което се протегнах вътре, за да взема двумесечното ни кученце немска овчарка.
Нашийникът на кученцето изпищя, когато то се размърда, а езикът му се стрелна да оближе ръцете ми. Когато я сложих на пода, тя веднага заскимтя, лапите и се мъчеха да намерят сцепление с гладките мраморни плочки, но щом се задържа, тя се изстреля.
И побягна направо от мен към кухнята.
Луси изтръпна и падна на колене, улавяйки кученцето, когато то скочи на задните си крака.
Размахваше опашка, облизваше език – до краката на Луси се образуваше локва от урина – кучето беше навсякъде.
А аз стоях и чаках реакцията на моето момиче.
Очите на Луси засияха.
– Наистина ли?
– Ако я искаш.
– Да. – Тя грееше и се смееше, докато чешеше ушите на кученцето. – Тя е перфектна.
– Добре. – Преодолях разстоянието между нас и приклекнах до Луси, а кучето подскачаше между нас двамата. – Нека я изведем на разходка. Вземи си обувки.
Луси кимна и се втурна да обуе ботуши в свързващата стая, а аз хвърлих купчина хартиени кърпи върху локвата и вдигнах кученцето, преди да успее да изчезне по-дълбоко в къщата и да намери обувка, която да сдъвче или в която да нагази.
Докато Луси беше заета с ботушите си, аз извадих каишката от сандъка и я закачих на нашийника на кученцето.
Заедно с още нещо.
– Ето. – Подадох каишката и оставих Луси да ни поведе към предния двор.
– Тя е толкова сладка, – каза Луси, докато се разхождахме. Носът на кученцето беше притиснат в тревата и подсмърчаше, докато опознаваше новия си дом. – Благодаря ти.
– Няма за какво. – Сплетох пръстите си с нейните. – Как мина денят ти?
– Вече е по-добре. – Тя ми се усмихна и се изправи на пръсти, за да ме целуне. – А твоят?
– Зает.
Вървяхме, хванати ръка за ръка, наслаждавайки се на вечерното сияние и хладния октомврийски въздух. Металното звънче на нашийника на кученцето прозвуча в двора и аз зачаках Луси да го забележи. Проследих я, докато тя вървеше след нашето куче, в нашия двор, в нашата къща.
Отказвах да и позволя да стъпи отново във фермата. След като мястото на престъплението беше разчистено и почистено от кръв и мръсотия, бях отишъл сам и бях събрал нещата и.
Тя не беше протестирала.
Около нас листата бяха оранжеви и жълти. Бяха започнали да падат тази седмица и ботушите ми ги разпиляваха по тревата, докато вървяхме.
Докато чаках.
– Много си тих. – Тя побутна лакътя ми със своя. – Какво става?
Аз просто свих рамене. Ако знаеше колко силно бие сърцето ми, щеше да разбере причината, поради която не можех да говоря.
Звънтенето продължи, докато кученцето дърпаше каишката, тръгваше наляво, после надясно, като не оставяше нито едно стръкче трева неподушено. Накрая се свлече на тревата и се просна, а малките и зъбки дъвчеха едно листо.
Луси и се усмихна.
– Как да я наречем…
Изречението и прекъсна, когато диамантеният пръстен на нашийника на кученцето улови избледняващата слънчева светлина.
Наведох се и го свалих от нашийника на кученцето, а тъй като бях близо до земята, останах на едно коляно.
– О, Боже мой. – Ръката на Луси полетя към устата и. – Дюк.
– Какво бихте казали за подкуп?
Тя се засмя.
– Условията?
– Ожени се за мен и ще ти дам този пръстен.
– Това е всичко?
Преборих се с усмивката си.
– И ще те обичам до края на живота си.
Тя потупа брадичката си, преструвайки се, че мисли за момент. След това падна на колене и хвана лицето ми с ръце.
– Обичам те, шерифе.
– Това „да“ ли е? – Не изчаках отговор, преди да сваля лявата и ръка от бузата ми и да плъзна пръстена на пръста и.
– Това е „да“.
Последната дума едва излезе от устата и, преди да запечатам устните си върху нейните. Целунах я така, както бих я целувал всеки ден. Както я обичах всеки ден.
С всичко, което имах.
Целувката беше прекъсната благодарение на кучето. То заскимтя и подскочи по бедрата ни, искайки да се включи. Погалих я по ушите, докато Луси се отдръпна, смеейки се и бършейки сълзи от ъгълчетата на очите си.
– Исках да направя ефирно предложение. Нещо, което баща ти щеше да направи за майка ти. Не съм сигурен, че съм го постигнал, но…
– Беше перфектно. – Ръцете на Луси се плъзнаха по меката козина на кученцето. – Той щеше да се гордее.
– Как да я кръстим? – Попитах. – Джейд?
Луси се засмя.
– Какво ще кажеш за Чедър?

Назад към част 21                                                                        Напред към част 23

Т.О. Смит – ИНК – Част 5

Глава 5
ИНК

Преглътнах трудно, когато Рейна слезе по стълбите с дрехите на Пени. Дънките, които беше облякла, обгръщаха леките ѝ извивки и подчертаваха формата на дупето ѝ. Усетих как пенисът ми се размърда в дънките.
Ебаси, тя винаги е имала горещо тяло и задник, а с израстването ѝ в зряла възраст очевидно то само се е подобрявало. Нямах търпение да се върне към здравословното си тегло; знаех, че когато това стане, няма да мога да си държа ръцете далеч от нея.
Оставих погледа си да се движи по тялото ѝ, погледа ми премина през вдлъбнатината в талията ѝ и нагоре към гърдите ѝ, които бяха изпънати от сутиена, който Пени ѝ беше дала, а горнището, което беше облякла, ми даваше прекрасна гледка към набъбването им.
Майната му на пениса ми, който се раздвижи. Членът ми стоеше нащрек.
Исках я толкова силно, колкото и когато бях хормонален осемнайсетгодишен.
Хатчет нададе ниско свистене откъм съседната стая, което ме накара да се намръщя и да свия ръце отстрани.
– Опитваш се да ми кажеш, че не си пипал това, когато си бил по-млад? – Попита ме той, като изви невярваща вежда към мен.
Обърнах яростния си поглед към него. Той се усмихна и отстъпи крачка назад от мен, вдигайки ръце в пораженски жест.
– Опитваш ли се да поискаш това, братко? Защото ако не го направиш, някой друг ще го направи. – Предупреди ме той.
– Опитваш ли се да намекнеш нещо, братко? – Изръмжах му, като направих заплашителна крачка към него. Никой друг мъж нямаше да я докосва или да претендира за нея, ако аз имах нещо общо с това.
Хатчет изръмжа от смях и поклати глава.
– Инк. – Рейна заговори иззад мен.
Мускулите ми се отпуснаха малко, докато се отдръпвах от Хатчет, обръщайки се да я погледна, проклинайки тихо в главата си, когато погледнах адски добре ризата ѝ.
Да ме ебеш.
Може и да е адски дребна от това, че не се е хранила много, но по дяволите, ако тези гърди не бяха сбъдната мечта на почти всеки мъж.
– Готова ли си? – Попитах, като гласът ми звучеше задушено дори в собствените ми уши. Знаех, че братята го чуват.
Тя кимна. Поставих ръка на гърба ѝ и я изведох от клуба, като знаех, че Хатчет и Тор ме следват, без да се обръщам. Рейна моментално се изнерви, като погледна към портите.
– Не искам да си тръгвам, Инк. – Пошепна Рейна, докато напрежението се стрелкаше горещо и бързо по тялото ѝ, а очите ѝ нервно се стрелкаха из територията на клуба.
– Ще се справиш. – Казах ѝ грубо. – Ще бъдеш в добри ръце, обещавам. Няма да допусна да ти се случи нито едно шибано нещо.
Изправих се на мотора си и ѝ подадох каската си.
– Закопчай я. След като се качиш, сложи краката си на колчетата и обгърни ръцете си около мен. Помниш ли как се кара? – Попитах я. Когато бяхме по-малки и аз се бях сдобил с първия си мотор, я бях возил насам-натам до училище и навсякъде, където имаше нужда или искаше да отиде. Обичах да я качвам на мотора си, а още повече обичах, когато тя обгръщаше тялото си около моето.
Тя кимна веднага. След като стройните ѝ ръце се увиха около мен, ми трябваше всичко, за да не я завъртя, за да се разположи върху мен и да вкарам члена си в топлия ѝ, влажен център.
Майната му.
Имах нужда от путка – и то скоро.

***

Когато по-късно върнах Рейна в клуба, тя без думи отиде направо на бара и взе бутилка текила. Беше мълчалива, откакто напуснахме разпита, а очите ѝ бяха затворени за мен, което не ми позволяваше да видя какво изпитва. Мразех, че се е научила да прави това. Не исках тя да се крие от мен. Исках да знам какво, по дяволите, се случва в ума ѝ.
Когато стигнахме до стаята, тя всъщност беше решила, че не иска да съм с нея в стаята. Нямах представа какво е казала на онези агенти, нито какво са я попитали.
Но каквото и да е било казано в тази стая, явно я е прецакало отвътре.
– Какво стана? – Попита ме Саботаж, като се приближи до мен, а очите му за миг се преместиха към Рейна, преди да ги насочи отново към мен.
Аз свих рамене.
– Не съм сигурен, През. – Отговорих грубо. – Тя не искаше да съм в стаята за разпити, когато стигнахме там. Трябваше да чакам отвън с Хатчет и Тор, докато тя говореше с агентите.
– Нещо я е разстроило, Инк. – Каза ми той.
Лицето ми се изкриви в гримаса.
– Мислиш, че не знам това ли? – Ядосано се нахвърлих върху моя президент.
Поклатих глава, отдалечих се от президента си и тръгнах към жената, която бързо си проправяше път обратно под кожата ми, където наистина нямах нужда от нея. Но не можех да я спра. Знаех, че винаги ще искам да е моя, колкото и да се опитвах да се боря с това.
– Хайде да се разходим. – Казах ѝ, като взех бутилката от ръката ѝ и я подадох на Изи.
Рейна поклати глава.
– Не искам да ходя никъде, Инк. – Измърмори тя.
– Нямаш голям избор. – Спуснах се към нея, като я хванах за ръката и я издърпах от бар стола. – Хайде да вървим.
– Махни шибаните си ръце от мен! – Изкрещя тя срещу мен, опитвайки се да изтръгне ръката си от ръката ми.
Придърпах я към себе си, като се насилих да не обръщам внимание на гърдите ѝ, които се притискаха към гърдите ми. Майната им, усещането беше невероятно.
– Когато ти дам шибана заповед, Рейна, от теб се очаква да я изпълниш. Казах да се поразходим. – Изръмжах към нея.
В очите ѝ проблесна страх и с проклятие я пуснах, отдалечавайки се от нея. Не исках да я накарам да се страхува от мен. Аз не бях шибаният ми брат.
Трябваше тя да ми се довери.
Изведнъж в клуба се разнесоха изстрели и аз моментално сграбчих Рейна, хвърлих ни и двамата на земята, като моето по-голямо тяло покри нейното по-малко.
Изплашеният ѝ писък беше единственото, което чувах над силния звън в ушите си. Едва чувах как братята ми крещят около мен. Знаех, че основната ми грижа в този момент ще бъде да отведа Рейна на безопасно място.
Нищо не можеше да ѝ се случи. Обещах ѝ, че ще я защитя, и възнамерявах да спазя обещанието си.
Хванах лицето на Рейна в ръцете си и я разтърсих нежно.
– Погледни ме. – Заповядах грубо, като накарах паникьосания ѝ поглед да се впие в моя. – Пазя те. – Уверих я. – Ще се справиш, но трябва да изпълняваш заповедите ми. – Инструктирах я. – Разбираш ли?
Тя кимна отривисто, а по бузите ѝ се плъзнаха уплашени сълзи.
– Обърни се по корем. Аз ще бъда точно зад теб. Трябва да пълзиш ниско до вратата там. – Инструктирах я, обръщайки главата ѝ към посоката, която показвах. – Направи го сега. – Заповядах.
Цялото ѝ тяло трепереше от страх, тя се претърколи по корем и запълзя към вратата, както ѝ наредих, докато около нас продължаваха да валят изстрели. В този момент вече не можех да определя кой по какво стреля. Знаех само, че се разнасят множество автоматични пушки, и знаех, че ако скоро не заведа Рейна в паник-зоната, не знам дали ще успея да я защитя, както бях обещал.
Прикривайки тялото ѝ със своето, щом стигнахме до вратата, въведох кода и бързо я напъхах вътре. Затворих вратата обратно, заключвайки я вътре. След това извадих собствения си пистолет и изтичах обратно при братята си.
– Тя в безопасност ли е? – Попита ме Саботаж, когато стигнах до него.
Кимнах веднъж и се скрих зад обърнатата маса точно когато над главата ми прелетя куршум. Когато стрелбата най-накрая спря и някой извика „всичко чисто“, всички се изправихме от местата си.
– Някой да направи шибана проверка на периметъра. Вижте дали можете да идентифицирате кой, по дяволите, току-що е разстрелял шибания ни клуб. Искам църква след петнайсет минути! – Изкрещя Саботаж.

***

Рейна беше под грижите на Скраб и Волт в стаята си, докато аз бях в параклиса. Не им се доверявах да се грижат за нея, но в момента нямах кой знае какъв избор. Всички ние бяхме нужни в шибаната църква.
– Мъжете носеха символа на Джордан. – Заговори Саботаж, като премина направо към същината. Тор моментално стисна ръка на рамото ми, задържайки ме вкоренен на стола. – Той знае, че Рейна е тук.
– Казвах ти, че е шибана неприятност. – Изръмжа Призрака, гледайки право в мен. Във вените ми нахлу ярост. Сега не беше шибаното време да ме изпитва. – Погледни какви гадости е навлякла в този шибан клуб в рамките на четиридесет и осем часа, откакто е тук.
– Стига! – Изръмжа Саботаж на Призрака, преди да успея да кажа или направя нещо. – Рейна заслужава малко проклето уважение! Тя е тук, защото Инк я иска тук, и всички на тази шибана маса ще уважат решението на Инк! Някой има ли проклет проблем с това – изръмжа той, гледайки директно към нашия капелмайстор, – ще изтръгна онова парче от шибания ти гръб и ще ти отрежа проклетия език. Ясно ли се изразих?
Всички на масата отговориха утвърдително.
– Добре. – Саботаж ме погледна. – Инк, трябва да я закараш до шибаното убежище. Избираш двама мъже на тази маса, на които имаш най-голямо доверие, за да ти помогнат да я опазиш, и ги взимаш със себе си.
– Не е честно да искаш да се изтеглят човешки ресурси от клуба, През. – Измърморих. Особено не след това, което току-що се беше случило. Джордан нямаше да се откаже, докато не си върне Рейна. – Аз ще взема Волт и Скраб. Имаш нужда от жива сила тук.
– Братко, всички виждаме, че изпитваш нещо към тази жена. – Изказа се Блинк. Стиснах челюстта си, мразех, че всички ме четяха толкова лесно. – Тя вече е семейство, братко. Дали вече си я поискал, или не, няма никакво значение в нашите очи. Сега тя е шибано семейство. Избери двама мъже на тази маса и след това си вдигнете задниците на път възможно най-скоро. Останалите тук ще се погрижим да задържим нещата. Основният ти приоритет е да държиш тази жена в безопасност и защита, разбираш ли ме?
– Разбирам те. – Измърморих, като почувствах съвсем ново уважение към клуба си. Това е, което бях търсил през целия си живот – цялата шибана причина, поради която бях търсил работа в този клуб, бях търпял всичките им гадости, за да получа място на масата. Исках усещане за семейство – нещо, което нямах, докато растях.
И знаех, че всеки от мъжете, които седяха на тази маса, щеше да положи живота си за мен и щеше да положи живота си за жената, която в момента беше горе и за която ме беше грижа.
– Кого взимаш? – Попита ме Саботаж.
– Грим и Тор. – Измърморих.
Саботаж кимна.
– Събери си багажа. Тъмнината ще падне през следващите трийсет минути. Хатчет ще подготви джипа, с който да тръгнете четиримата. Не искам да знам местоположението ви. Не споделяш местоположението си с нито един проклет човек. Правиш това, което трябва да направиш, за да я предпазиш. Движете се само когато е необходимо. Ще ви се обадим, когато проблемът тук бъде отстранен. – Каза ни Саботаж.
Кимнах веднъж.
– Приключихме ли тук? – Попитах.
Саботаж ми кимна, докато удряше с чукчето си по масата. Станах от стола си, сега с мисия да стигна до Рейна.
Беше време да я изведем на безопасно място, а това означаваше да я отведем възможно най-далеч от шибаният Хоуп.

Назад към част 4                                                                    Напред към част 6

Ан Райс – Мерик ЧАСТ 25

Глава 23

Той е направил нещо много внимателно.
Беше занесъл ковчега си, реликва с достолепна възраст и блясък, в задния двор на градската къща на улица „Роял“, най-уединеното и високостеблено място.
Беше оставил последното си писмо на бюрото на горния етаж, бюрото, което всички ние – аз, Лестат и Луи – бяхме използвали някога за важните си писания. След това слезнал в двора, махнал капака на ковчега и легнал в него, за да посрещне утринното слънце.
Обърна се към мен с искреното си сбогуване.

„Ако съм прав, ще бъда кремиран от слънчевата светлина. Не съм достатъчно възрастен, за да остана като тежко обгорял, нито достатъчно млад, за да завещая окървавена плът на онези, които идват да отнесат това, което е останало. Ще бъда пепел, както някога Клодия е била пепел, а ти, любимият ми Дейвид, трябва да разпръснеш тази пепел вместо мен.
Това, че ти ще надзираваш окончателното ми освобождаване, е извън всякакво съмнение, защото до момента, в който дойдеш при това, което е останало от мен, ще си видял Мерик и ще знаеш мярката на моето предателство и мярката на моята любов. Да, аз пледирам за любов по въпроса за това, което направих, създавайки Мерик вампир. Не мога да те излъжа по този въпрос. Но ако това изобщо има значение, нека те уверя, че си въобразявах, че съм искал само да я уплаша, да я приближа до смъртта, за да я възпра, да я принудя да моли да бъде спасена.
Но веднъж започнат, процесът беше доведен от мен до бърз край, с най-чистата амбиция и най-чистия копнеж, които някога съм познавал. И сега – като романтичен глупак, какъвто винаги съм бил, като шампион по съмнителни постъпки и малка издръжливост, като съвсем неспособен, както винаги, да живея с цената на волята и желанията си, ти завещавам тази изящна бегачка, Мерик, която знам, че ще обикнеш с образовано сърце. Каквато и да е омразата ти към мен, моля те да дадеш на Мерик няколкото скъпоценности и реликви, които притежавам. Искам да ѝ предадеш и всички онези картини, които съм събирал така безразборно през вековете, картини, които са се превърнали в шедьоври в моите очи и в очите на света. Всичко, което има стойност, трябва да бъде нейно, ако само ти си съгласен. Що се отнася до моя мил господар Лестат, когато се събуди, кажи му, че съм влязъл в мрака, без да се надявам на неговите ужасяващи ангели, че съм влязъл в мрака, очаквайки само вихрушката или нищото, които той сам толкова често е описвал. Помоли го да ми прости, че нямах търпение да си тръгна от него. Това ме води сега към теб, приятелю. Не се надявам на твоята прошка. Всъщност дори не искам. Не вярвам, че можеш да ме върнеш от пепелта, за да ме измъчваш, но ако смяташ, че можеш, и успееш с това, нека бъде твоята воля. Това, че съм предал доверието ти, е извън всякакво съмнение. Не говори с Мерик за нейните силни магии не могат да оправдаят действията ми, макар че всъщност тя наистина твърди, че ме е довела при нея с магия, която не мога да разбера. Това, което разбирам, е, че я обичам и не мога да си представя съществуването си без нея. И все пак съществуването вече не е нещо, за което мога да размишлявам.
Сега се връщам към това, което смятам за сигурно; формата на смъртта, която отне моята Клодия – неумолима, неизбежна, абсолютна.“

Това беше писмото, написано с архаичния му почерк върху нова пергаментова хартия, буквите бяха високи, но дълбоко впечатляващи. А тялото? Дали беше отгатнал правилно и дали се беше превърнало в пепел като детето, което беше изгубил заради горчивия късмет преди толкова време? Съвсем просто, не. В ковчега без капак, отворен към нощния въздух, лежеше обгоряло черно копие на съществото, което познавах като Луи, на пръв поглед солидно като всяка древна мумия, лишена от обвивките си, плът, затворена здраво върху всички видими кости. Дрехите бяха силно обгорени, но непокътнати. Ковчегът беше почернял около ужасяващата фигура. Лицето и ръцете – всъщност цялата форма – бяха недокоснати от вятъра и включваха най-дребните детайли.
А там, до него, на колене върху студените павета, беше Мерик, загледана в черното като въглен тяло, със скръстени от мъка ръце.
Бавно, все така бавно, тя протегна ръка напред и с нежния си първи пръст докосна гърба на изгорялата ръка на Луи. Веднага се отдръпна в ужас. Не видях никакъв отпечатък в почернялата плът.
– Тя е твърда като въглен, Дейвид, – извика тя. – Как може вятърът да разпръсне тези останки, ако не ги извадиш от ковчега и не ги стъпчеш? Не можеш да го направиш, Дейвид. Кажи ми, че не можеш.
– Не, не мога да го направя! – Заявих. Започнах да крача трескаво. – О, какво неблагодарно и мизерно наследство, – прошепнах аз.
– Луи, бих искала да мога да те погреба такъв, какъвто си бил.
– Това би могло да бъде най-ужасната жестокост, – каза тя умолително. – Дейвид, може ли той все още да живее в този си вид? Дейвид, ти знаеш историите за вампирите по-добре от мен. Дейвид, може ли той все още да е жив в тази форма? – Вървях напред-назад покрай нея, без да ѝ отговарям, покрай безжизненото чучело в овъглените му дрехи, и гледах нагоре безчувствено, нещастно, към далечните звезди.
Зад гърба си я чух да плаче тихо, давайки воля на емоциите, които сега бушуваха в нея с нова сила, страсти, които я завладяваха толкова силно, че никой човек не можеше да прецени какво изпитва.
– Дейвид, – извика тя към мен. Чух я да плаче.
Бавно се обърнах, за да я погледна, докато тя коленичи до него, обръщайки се към мен, сякаш бях един от нейните светци.
– Дейвид, ако прережеш китката си, ако оставиш кръвта да потече върху него, какво ще стане, ще се върне ли?
– Точно това е, скъпа моя, не знам. Знам само, че той е направил това, което е пожелал, и ми е казал какво иска да направя.
– Но ти не можеш да го оставиш да си отиде толкова лесно, – възрази тя. – Дейвид, моля те… – Безпомощно гласът ѝ угасна. Слабо раздвижване на въздуха долови банановите дървета. Обърнах се и с ужас погледнах към тялото. Цялата градина около нас шепнеше и въздишаше срещу тухлените стени. Но тялото оставаше непокътнато, неподвижно, на сигурно място в опожареното си светилище. Но щеше да дойде друг вятър, нещо по-силно. Може би дори щеше да завали дъжд, както често се случваше през тези топли пролетни нощи, и щеше да измие лицето със затворените очи, което все още се виждаше толкова ясно. Не можех да намеря думи, за да спра плача ѝ. Не можех да намеря думи, с които да изповядам сърцето си. Дали той си беше отишъл, или се беше задържал?
И какво щеше да иска от мен да направя сега – не снощи, когато в безопасността на утринния здрач беше написал смелото си писмо, а сега, сега, ако беше затворен във формата в изгорялата дървена кутия.
Какви ли са били мислите му, когато слънцето е изгряло, когато е почувствал фаталната слабост, а след това и неизбежния пожар? Не е имал силата на великите, за да се измъкне от ковчега си и да се зарови дълбоко под свежата земя. Дали е съжалявал за действията си? Дали е изпитвал непоносима болка? Нима не можех да науча нещо само от изучаването на все още обгореното му лице или на ръцете му?
Върнах се до страната на ковчега. Видях, че главата му е положена там така, както на всяко тяло, което трябва да бъде официално погребано. Видях, че ръцете му са свободно притиснати към гърдите, както би ги поставил гробарят. Той не беше посегнал да закрие очите си. Не се беше опитал да обърне гръб на смъртта.
Но какво всъщност означаваха тези аспекти на въпроса?
Може би не е имал сили да направи тези неща в последните мигове. Беше изтръпнал с идването на светлината, докато тя не напълни очите му и не го накара да ги затвори. Осмели ли се да докосне крехката почерняла плът? Осмелих ли се да видя дали очите са все още там?
Бях изгубен в тези отвратителни мисли, изгубен и желаещ само някакъв друг звук, освен този на меките сълзи на Мерик. Отидох до железните стъпала, които се спускаха криволичещо от балкона на горния етаж. И седнах на стъпалото, което ми осигуряваше най-удобната почивка. Сложих лице в ръцете си.
– Разпръснете останките, – прошепнах аз. – Само ако другите бяха тук. – Веднага, сякаш в отговор на патетичната ми молитва, чух скърцането на портата на карето. Чух тихия писък на старите ѝ панти, когато се отвори, и после щракването, когато се затвори отново, желязо върху желязо. Никакъв мирис на смъртен не сигнализираше за натрапник. Всъщност познах стъпката, която се приближаваше. Бях я чувал толкова много пъти в живота си, както в смъртния, така и в предсмъртния свят. И все пак не смеех да повярвам в подобно спасение от моето нещастие, докато в двора не се появи невръстната фигура, кадифеното му палто беше прашно, жълтата му коса – заплетена, а виолетовите му очи гледаха веднага към мрачния и ужасяващ образ на Луи:
Това беше Лестат.
С неловка стъпка, сякаш тялото му, толкова дълго неизползвано, се бунтуваше срещу него, той се приближи до Мерик, която обърна към него обляното си в сълзи лице, сякаш и тя виждаше Спасителя, дошъл в отговор на безпосочните ѝ молитви. Тя седна, а от устните ѝ се изтръгна тиха въздишка.
– И така, стигна се дотук, нали? – Попита Лестат. Гласът му беше дрезгав, както и когато го събуди музиката на Сибел, последния път, когато беше изоставил безкрайния си сън.
Обърна се и ме погледна, гладкото му лице беше лишено от топлина или изражение, тънката светлина от далечната улица осветяваше свирепите му очи, докато той отвръщаше поглед и се връщаше към тялото в ковчега върху камъните. Мисля, че очите му трепереха. Мисля, че цялото му тяло леко потрепваше, сякаш и най-простите движения го изтощаваха, сякаш искаше да разтрие гърбовете на ръцете си и да се оттегли набързо.
Но той нямаше намерение да ни изостави.
– Ела тук, Дейвид – каза той, като ме призова любезно със същия дрезгав шепот. – Ела и слушай. Не мога да го чуя. Аз го създадох. Слушай и ми кажи дали е там.
Аз го послушах. Застанах до него.
– Той е като въглен, Лестат, – отговорих бързо. – Не съм се осмелявал да го докосна. Трябва ли да го направим? – Бавно, вяло, Лестат се обърна, за да погледне отново надолу към болезнената гледка.
– Кожата му се усеща твърда, казвам ти – каза бързо Мерик. Тя се изправи на крака и се отдръпна от ковчега, приканвайки Лестат да заеме мястото ѝ. – Изпробвай го сам, Лестат – каза тя. – Ела, докосни го. – Гласът ѝ беше изпълнен с потисната болка.
– А ти? – Лестат я попита, протягайки се към нея и стискайки рамото ѝ с дясната си ръка. – Какво чуваш, шери? – Попита той със суровия си шепот.
Тя поклати глава.
– Тишина, – каза тя, устните ѝ трепереха, а кървавите сълзи бяха оставили своите ивици по бледите ѝ бузи.
– Но след това той ме доведе. Омагьосах го, съблазних го. Той нямаше никакъв шанс срещу моя план. А сега това, това за моята намеса, това, и чувам смъртниците да си шепнат в къщите близо до нас, но не чувам нищо от него.
– Мерик, – натисна той. – Слушай така, както винаги си умеел да слушаш. Бъди вещицата сега, все пак, ако не можеш да бъдеш вампир. Да, знам, той те е създал. Но вещица си била и преди това. – Той погледна от единия към другия от нас, някаква малка видима емоция се ускори в него. – Кажи ми, ако иска да се върне.
Сълзите отново се появиха в очите ѝ. Скръбна, нещастна, тя погледна надолу към привидния труп.
– Може да плаче за живот – каза тя, – но аз не го чувам. Вещицата в мен не чува нищо друго освен тишина. А човешкото същество в мен познава само разкаянието. Лестат, дай му кръвта си. Върни го обратно. – Лестат се обърна от нея към мен.
Тя посегна към ръката му и го принуди да погледне отново към нея.
– Извърши магията си – каза тя с нисък разпален и настоятелен тон. – Извърши магията си и повярвай в нея, както аз извърших моята. – Той кимна, покривайки нежно ръката ѝ, сякаш за да я успокои, със сигурност за да я успокои.
– Говори ми, Дейвид, – каза той с грубия си глас. – Какво иска той, Дейвид? Дали е направил това нещо, защото е направил Мерик, и смята, че за това трябва да плати с живота си?
Как бих могъл да отговоря? Как бих могъл да бъда верен сега на всичко, което моят спътник ми беше доверил през толкова много нощи?
– Нищо не чувам, – казах аз. – Но тогава това е стар навик, да не шпионирам мислите му, да не опустошавам душата му. Старият навик е да го оставяш да прави каквото си иска, само от време на време да му предлагаш силна кръв, никога да не предизвикваш слабостите му. Не чувам нищо. Не чувам нищо, но какво означава, че не чувам нищо? Разхождам се нощем из гробищата на този град и не чувам нищо. Разхождам се сред смъртни и понякога не чувам нищо. Разхождам се сам и не чувам нищо, сякаш самият аз нямам вътрешен глас.
Отново погледнах почернялото му лице. Видях там съвършения образ на устата му. И сега разбрах, че дори космите на главата му са останали непокътнати.
– Не чувам нищо – казах аз, – но въпреки това виждам духове. Много пъти съм виждал духове. Много пъти те са идвали при мен. Дали в тези останки се крие дух? Не знам.
Лестат сякаш се поколеба, сякаш от конституционна слабост, после се насили да остане изправен. Почувствах се засрамен, когато видях сивия прах, покрил кадифето на дългите му ръкави. Изпитах срам, когато видях възлите и мръсотията в гъстата му разрошена коса. Но тези неща нямаха значение за него.
Нищо нямаше значение за него, освен фигурата в ковчега, и докато Мерик плачеше, той почти разсеяно протегна ръка и обгърна дясната си ръка, прибра я към мощното си тяло и каза с дрезгав шепот:
– Там, там, chérie. Той направи това, което искаше.
– Но се е объркал! – Отвърна тя. Думите се изляха от нея. – Той е твърде стар, за да може един ден огън да сложи край на всичко. И може би е затворен в тези овъглени останки в страх от това, което предстои да се случи. Възможно е, подобно на умиращ човек, да ни чуе във фаталния си транс и да не е в състояние да отговори. – Тя изстена простичко, докато продължаваше: – Може да вика да му помогнем, а ние да стоим тук, да спорим и да се молим.
– А ако сега пролея кръвта си в този ковчег – попита я Лестат, – какво мислиш, че ще се върне? Мислиш ли, че в тези изгорели парцали ще възкръсне нашият Луи? Ами ако не е той, chérie, ами ако е някакъв ранен реваншист, когото трябва да унищожим?
– Избери живота, Лестат, – каза тя. Обърна се към него, откъсна се от него и го призова. – Избери живота, без значение под каква форма. Избери живота и го върни обратно. Ако иска да умре, може да приключи след това.
– Кръвта ми вече е твърде силна, chérie“, каза Лестат. Той прочисти гърлото си и избърса праха по собствените си клепачи. Прокара ръка в косата си и я издърпа грубо от лицето си. – Кръвта ми ще направи чудовище от това, което е там.
– Направи го! – Каза тя. – И ако той иска да умре, ако поиска отново, тогава ще бъда негов слуга в крайния му случай, обещавам ти. – Колко съблазнителни бяха очите ѝ, гласът ѝ. – Ще направя отвара, която той да може да погълне, от отрови в кръвта на животни, в кръвта на диви същества. Ще го нахраня с такава отвара, че ще заспива, когато слънцето изгрее. – Гласът ѝ стана по-страстен.
– Той ще заспи и ако доживее до залез слънце, аз ще бъда негов пазител през нощта, докато слънцето отново изгрее. – Дълго време блестящите виолетови очи на Лестат бяха приковани към нея, сякаш обмисляше волята ѝ, плана ѝ, самата ѝ отдаденост, а после бавно обърна очи към мен.
– А ти? Какво искаш да направя? – Попита той. Лицето му сега имаше по-жизнен вид, въпреки цялата му скръб.
– Не мога да ти кажа, – отвърнах и поклатих глава. – Ти си дошъл и това е твое решение, твое по право, защото ти си най-възрастният и аз съм благодарен, че си тук. – Тогава се оказах жертва на най-ужасни и мрачни разсъждения и отново погледнах надолу към тъмната фигура и отново нагоре към Лестат.
– Ако бях опитал и се бях провалил – казах, – щях да искам да се върна. – Какво ме накара да изразя такова чувство? Страх ли беше? Не можех да кажа. Но беше вярно и аз го знаех, сякаш устните ми се бяха опитали да поучат сърцето ми.
– Да, ако бях видял изгрева на слънцето – казах аз, – и бях преживял това, може би щях да загубя смелостта си, а смелостта му е много необходима.
Лестат сякаш обмисляше тези неща. Как не би могъл? Веднъж самият той бе отишъл на слънчева светлина в далечно пустинно място и след като бе изгарял отново и отново, без да се освободи, се бе върнал. Кожата му все още беше златиста от това болезнено и ужасно бедствие. Той щеше да носи този отпечатък от силата на слънцето още дълги години. Веднага застана пред Мерик и докато и двамата го гледахме, той коленичи до ковчега и се приближи съвсем близо до фигурата, а после се отдръпна. С пръстите си, съвсем нежно, както го беше направила тя, докосна почернелите ръце и не остави никаква следа. Бавно, леко докосна челото и отново не остави следа. Той се отдръпна, коленичи и като вдигна дясната си ръка към устата си, перфорира китката си със собствените си зъби, преди нито Мерик, нито аз да разберем какво иска да направи.
В един момент върху съвършено оформеното лице на фигурата в ковчега се изля гъста струя кръв и докато вената се опитваше да се самоизлекува, Лестат отново я преряза и пусна кръвта да потече.
– Помогни ми, Мерик. Помогни ми, Дейвид! – Извика той. – За това, което съм започнал, ще платя, но не позволявай да се провали. Имам нужда от теб сега. – Веднага отидох да се присъединя към него, като отблъснах неудобния си памучен маншет и разкъсах плътта на китката си със зъби. Мерик беше коленичила в самото подножие на ковчега, а от нежната ѝ млада китка беше започнала да тече кръв. От останките пред нас се издигаше остър дим. Кръвта сякаш се просмукваше във всяка пора на фигурата. Тя заля обгорелите дрехи. И разкъсвайки тази тъкан, Лестат даде още една струя кръв на трескавото си дело. Димът беше плътен слой над окървавените останки пред нас. Не можех да видя през него. Но чух слабо шумолене, ужасен агонизиращ стон. Продължавах и продължавах да оставям кръвта да тече, като моята предсмъртна кожа се опитваше да заздрави и спре операцията, а зъбите ми идваха на помощ отново и отново.
Изведнъж от Мерик се чу вик. Видях пред себе си в мъглата фигурата на Луи, който седеше в ковчега, а лицето му беше маса от малки линии и бръчки. Видях как Лестат се протяга към него, хваща главата му и я притиска към гърлото си.
– Пий сега, Луи, – заповяда той.
– Не спирай, Дейвид – каза Мерик. – Кръвта, той се нуждае от нея, всяка част от тялото му я пие. – Подчиних се, като едва тогава осъзнах, че ставам все по-слаб, че не мога да остана стабилен и че тя самата се преобръща напред, но все още е решена да продължи.
Видях под себе си гол крак, после очертанията на мъжки крак, а след това, съвсем ясно видими в полумрака, твърдите мускули на мъжки гърди.
– По-силно, да, вземи го от мен – прозвуча ниската настойчива команда на Лестат. Сега той говореше на френски. – По-силно, повече, вземи го, вземи всичко, което мога да дам.
Погледът ми беше безнадежден. Изглеждаше, че целият двор е изпълнен с остра пара, а двете форми – Луи и Лестат – се мержелееха за миг, преди да усетя как лягам върху хладните успокояващи камъни, преди да усетя мекото тяло на Мерик, сгушено до мен, преди да усетя сладкия прекрасен парфюм на косата на Мерик. Главата ми се търкулна върху камъните, докато се опитвах да вдигна ръце, но не можех.
Затворих очи. Не видях нищо, а когато ги отворих, Луи стоеше там, гол и възстановен, и ме гледаше, фигурата му беше покрита с тънък слой кръв, сякаш беше новородено, и аз видях зеленото на очите му и бялото на зъбите му.
Отново чух болния глас на Лестат.
– Още, Луи, – каза той. – Още, вземи го.
– Но Дейвид и Мерик… – каза Луи.
А Лестат отвърна:
– Дейвид и Мерик ще се оправят.

Назад към част 24                                                                   Напред към част 26

КЕЛИ ФЕЙВЪР – Всяко негово желание – книга 7 – част 14

***

Кали свали ризата си, оставяйки се открита пред него – носеше прозрачен сутиен и зърната ѝ стърчаха твърдо през тънката материя.
Изражението на Хънтър беше бдително, но пасивно. Той и направи жест да продължи. Тя свали токчетата си и смъкна панталоните си до глезените. Сега беше само по сутиен и бикини. Погледна надолу, за да види как по цялото ѝ тяло се появява червенина.
А вече беше пропила бикините си в желанието си за него.
– Засега можеш да си оставиш сутиена и бикините – каза той. – Макар че скоро ще ме молиш да ти ги сваля.
Тя потръпна, знаейки, че вече иска да ги съблече. Искаше да бъде гола за него.
Повече от това, тя искаше Хънтър да я хвърли на пода точно сега и да влезе в нея, да прави любов с нея по начина, по който го беше правил преди – насила, диво, почти без контрол.
– Ела тук – каза той и посочи мястото до себе си. Тя послушно отиде до мястото, където стоеше той.
Кали погледна надолу, страхувайки се да срещне погледа му. Не беше сигурна какво ще открие.
Хънтър започна да дърпа една от веригите надолу и цялата система заскърца, изви се и застена, докато различните въжета и ролки се движеха в унисон. Той дръпна една от веригите надолу, докато не се озова на нивото на стомаха на Кали. В края на веригата имаше чифт кожени белезници.
Хънтър взе ръцете на Кали и ги постави в кожените белезници. Докосването му беше твърдо, но не грубо. Бавно затегна кожените колани около китките ѝ, пристягайки ги така, че тя да не може да се освободи. Ръцете ѝ вече бяха основно свързани.
– Засега си моя – каза той. – Съгласна ли си?
– Да – кимна тя. Усещаше как по челото и горната ѝ устна се събират капчици пот.
Всичко се случваше толкова бързо – цялата ситуация бе придобила сюрреалистичното качество на сън, на фантазия. Ето я тук, в сложната сексуална тъмница на Хънтър Риърдън, играеше някаква роля, но не беше сигурна какво точно включва нейната роля.
Въпреки това не изпитваше страх за безопасността си. По-скоро и се искаше да се отпусне, да бъде без задръжки, да му се отдаде напълно – но не беше готова да се справи с това, което можеше да означава, когато тази малка фантазия свърши.
Дали след това ще може да се погледне в огледалото и да не се почувства засрамена, мръсна, омърсена по някакъв начин?
Хънтър започна да върти лоста отстрани на приспособлението и бавно веригата започна да се издига към тавана. Докато се издигаше нагоре, веригата повдигаше ръцете ѝ все по-нагоре над главата.
Нещо в това беше толкова невероятно уязвимо и еротично, а Кали не знаеше защо. Дали заради факта, че Хънтър я наблюдаваше толкова внимателно, сякаш обръщаше толкова внимание на всяко нейно изражение, движение на очите, дишане, напрежение в раменете ѝ?
В един момент той нежно сложи ръка на тила ѝ и се наведе към ухото ѝ.
– Отпусни се, отпусни се.
И тогава изведнъж раменете ѝ се отпуснаха и удоволствието беше изискано, като невероятно разтягане в йога. Тя позволи на веригата да задържи тежестта ѝ и сякаш беше лека като перце.
– Погледни гърдите си, Кали – прошепна той в ухото ѝ. Дъхът му гъделичкаше ушната и мида и ушния и канал. – Погледни надолу към тези перхидролени, стегнати зърна.
Тя погледна надолу. Между гърдите ѝ се стичаше блестяща следа от пот. Поначало нямаше огромни гърди, а с ръцете, изпънати високо над главата ѝ, те се бяха сплескали донякъде. Това сякаш накара зърната ѝ да изпъкнат още повече през сутиена и те бяха толкова твърди, колкото никога досега.
– Кажи ми какво виждаш – каза той.
– Не знам какво имаш предвид. – Гласът ѝ леко трепереше.
– Възбудена ли си?
– Да. – Тя кимна.
– И как разбрах?
– Можеш да разбереш, защото зърната ми са твърди – каза тя. Признанието и послужи, за да ги направи още по-твърди, и тогава бузите и почервеняха, защото знаеше, че Хънтър е видял.
– Да, наистина са много твърди. Това ми харесва. Доставя ми удоволствие. Искаш ли да ми доставиш удоволствие точно сега?
– Да.
– Това е добре. Сега ми разкажи за путката си. Опиши как се чувства в този момент. – Тялото му беше разположено настрани, така че тя можеше да го усеща и смътно да го вижда с ъгълчето на окото си. Но тя не беше изнервена или разсеяна от зрителния му контакт.
– Путката ми е мокра – каза тя. За пореден път актът на признаване сякаш я развълнува още повече и тя усети прилив на топлина във входа между краката си.
Ръката на Хънтър погали нежно врата ѝ, изпращайки тръпки и студени вълни нагоре и надолу по гръбнака ѝ. Изведнъж ръката му се уви около косата ѝ и започна да я дърпа, докато шепнеше в ухото ѝ.
– Мисля, че искаш да вкарам твърдия си член докрай във влажната ти путка. Мисля, че искаш да те накарам да свършиш отново и отново.
– Да – изпъшка тя.
Той не дърпаше косата ѝ прекалено силно. Само толкова, колкото да предизвика изтръпване на скалпа ѝ. По някакъв начин това накара останалата част от тялото ѝ да се почувства още по-уязвима за докосването му.
– Искаш ли да посегна към сутиена ти точно сега и да погаля голата ти гърда, да погаля зърното ти. Да си играя с него. – Дъхът му беше горещ до ухото ѝ.
Верижката дрънчеше, когато тя неволно се дръпна, представяйки си ръката му върху нея. Тя затвори очи, представяйки си го, надявайки се, че той ще се възползва от тази възможност и наистина ще го направи.
– Искам да ме докосваш, Хънтър – изстена тя.
Започваше да губи себе си. Нещо в това място, в тази стая, в уединението и интимността ѝ. Само те двамата тук долу – и никой никога нямаше да разбере какво се е случило между тях.
– Точно така. Кажи името ми. Помоли ме да направя това, което искаш от мен.
– Моля те, Хънтър. Изсмучи ми циците. Чукай ме.
Той я дръпна за косата и веригата заскърца под тежестта ѝ, а тя се люшна леко напред-назад. Може би затова той нарича това люлка, помисли си тя, разсеяна за момент. Той отново дръпна главата ѝ назад с бързо издърпване на косата ѝ и това я върна към момента.
– Какво ще направиш, ако посегна към тези бикини и докосна с пръсти голата ти путка? – Попита той.
– Бих… би ми харесало – прошепна тя. Бедрата ѝ я боляха. Тя облиза устните си. – Моля те, докосни ме малко там долу.
– Не. Още не. Не и докато не се отдадеш напълно на милостта ми. Днес ще те притежавам, Кали. – Гласът му беше нисък и изискващ, обещаващ, че знае, че това е неизбежно. – Ще ти покажа, извън всякакво съмнение, че твоето място е тук, при мен.
Цялото ѝ тяло се сви от нещо като вълна от удоволствие. То беше необикновено. Кали никога не беше изпитвала нещо подобно. Със сигурност не беше оргазъм, тъй като не се зараждаше там долу. И все пак усещането беше много подобно. Най-голямата разлика беше, че тя не изпитваше онова чувство на завършеност. Всъщност, точно обратното.
Отчаянието ѝ за завършеност нарастваше.
– Искам да ми покажеш, Хънтър. Искам да знам какво е това.
– Защо искаш да продължа? – Попита я той. – Мислех, че си казала, че този живот не е за теб.
– Не знам. – Това беше истината. Готовността ѝ да му се подчини в този контекст беше шокираща. Чувстваше, че може би той е бил прав – че веднага е видял в нея нещо, което му е подсказало, че е създадена за подобна ситуация.
– Разбира се, че знаеш защо, Кали – порица я той. – Кажи ми защо искаш да продължа или ще те оставя да висиш там. И ще оставя путката ти, обляна в сокове, да плаче за ръката и члена ми. Но няма да я докосна, докато не ми кажеш истината.
– Не знам какво искаш от мен.
– Само истината. Защо се съпротивляваш на това, след като дълбоко в себе си точно това искаш най-много?
– Страх ме е. Не искам да бъда лоша. Не искам да пазя тайни.
Той направи малка пауза. Ръката му освободи косата ѝ и устните му се отдръпнаха от ухото ѝ. Тя все още го усещаше близо до себе си, топлината на тялото му, очите му върху нея.
– Това е много добре – каза той накрая. – Много честно.
– Опитвам се – каза тя.
– Няма нищо лошо в това, което правим тук – отвърна той. – Щом ти си щастлива, на кого му пука какво мисли останалата част от света?
Тя затвори очи.
– Не ми пука. Просто искам да ме докосваш.
– Знам. Но трябва да си готова, Кали. Искам да си толкова подготвена, че когато върхът на пръста ми докосне самия край на бикините ти, да свършиш така, сякаш съм те чукал от дни.
– Вече съм готова, кълна се. Толкова съм готова.
– Все по-близо си, това е вярно. Всъщност мисля, че може би си готова да свалиш този досаден сутиен. – Ръката му се вдигна и разкопча сутиена ѝ. Той падна и се свлече на пода. Тя погледна надолу и видя как той пада в краката ѝ. Сега гърдите ѝ се разкриваха, а розовите ѝ зърна бяха твърди и болезнени.
Ръката му докосна гърба ѝ, където някога беше сутиенът ѝ. Връхчетата на пръстите му докоснаха кожата ѝ и тя скочи напред, задъхвайки се.
– Това е – прошепна той в ухото ѝ. – Искам да имам този ефект върху теб. Искам да реагираш точно по този начин.
Тя отново затвори очи и се опита да се съсредоточи върху учестеното си дишане. Намали темпото, каза си тя. Не му позволявай да спечели с лудите си игри на ума. Вземи се в ръце.
– Какво си мислиш, Кали? – Попита той, сякаш беше прочел мислите ѝ.
– Мисля си, че трябва да се успокоя – засмя се тя слабо.
– Не, това не е правилно – каза той. Тонът му стана рязък. – Отново ми се съпротивляваш.
– Не се съпротивлявам. Аз просто…
– Ти просто нищо. Не искаш ли да свършиш?
Тя направи преглед на тялото си. Болката във влажния и проход се беше задълбочила и сега нуждата беше силно, пулсиращо желание. Мокрите бикини, които прилепваха към кожата ѝ, бяха доказателство колко много искаше това.
– Разбира се, че искам да свърша. Но ти няма да ми позволиш, нали?
Той се засмя близо до ухото ѝ.
– Без съмнение ще го направя. Когато настъпи подходящият момент.
– Кога ще е подходящо?
– В момента, в който престанеш да се бориш с мен, Кали. В момента, в който се предадеш напълно, ще разбера и ще ти дам това, от което се нуждаеш.
Главата на Кали падна напред, докато тя въздишаше. Очите ѝ все още бяха затворени. Раменете и китките ѝ вече започваха да я болят.
– Колко време трябва да остана така?
– Толкова, колкото е необходимо.
– Но ние трябва да се срещнем с Ред в шест.
– Кали, ти се връщаш назад. Справяше се толкова добре, а сега се връщаш назад.
– Уморена съм.
– Много ли си уморена?
Тя облиза устните си. Емоционално беше уморена. Физически не се чувстваше толкова зле – но беше разтревожена. Това бутане и дърпане се отразяваше на психиката ѝ.
– Все още се страхувам да се отпусна – призна тя.
– Просто го направи – каза и той. – Точно сега. Отдай се и ми се довери напълно. Знай, че винаги ще те пазя.
Тя се съсредоточи върху думите му, върху звука на гласа му. Чудеше се какво ли би било да се поддаде напълно на изискванията му? Какво ли щеше да бъде, ако за кратко време просто си позволи да бъде само слугиня на всяко негово желание?
Нещо в това беше много страшно, но и много привлекателно. Представяше си как го обслужва по всякакъв начин – наложница в краката му, която го довежда до кулминация с устата, ръцете, путката си. Щеше да му позволи да я вкара в устройствата си и щеше да му позволи да опознае тялото ѝ отвътре и отвън, докато успее да свири на нея като на инструмент.
Никой никога не я беше молил да прави такива неща и тя никога не се беше замисляла дали това би ѝ харесало или не. Не можеше да отрече, че мислите я възбуждат – не можеше да отрече, че да бъде вързана за тази верига е вълнуващо само по себе си. Не можеше също така да отрече, че иска Хънтър на всяка цена.
– Просто ми се довери – прошепна той отново. – Дай ми това време. И когато всичко свърши, ще знаеш със сигурност какво наистина чувстваш.
По някакъв начин последното му изречение отключи вратата за нея и тя успя да мине през нея. Усещаше как тялото ѝ се отпуска, мускулите се разхлабват, а веригата става наужким, тъй като вече не се държеше на краката си.
– Да – каза той, гласът му беше триумфален. – Да, Кали. Вече ми се подчиняваш. Виждам го по начина, по който изглежда тялото ти, по потта по кожата ти, по цвета на бузите ти и по миризмата на путката ти.
Той протегна ръка надолу и докосна корема ѝ, който леко се сви под допира му. А след това вкара ръката си под бикините ѝ и докосна треперещия ѝ вход. Цепнатината беше хлъзгава от соковете ѝ. Той я разтърка, отначало бавно, после набра скорост.
– О, Боже – изстена тя. Краката ѝ се свиха под нея, а веригата подскочи нагоре-надолу.
Тя отметна глава назад и извика в екстаз. Тялото му се притисна към нея отзад, обгръщайки я. Едната му ръка стискаше здраво гърдите ѝ, плъзгайки се по потната ѝ, хлъзгава кожа, докато другата ръка държеше набъбналият ѝ клитор, а пръстите му бавно навлизаха в тунела ѝ.
Ритмично, пръстите му я обработваха, докато той шепнеше в ухото ѝ.
Тя се изгуби в съблазняването му – очите ѝ бяха затворени, а гласът му я водеше, сякаш се опитваше да намери пътя през гората в черна нощ.
– Да, Кали – каза той в ухото ѝ. – Позволи ми да те чукам така, както искам да те чукам. Толкова ми е твърд за теб, точно сега. Чувстваш ли ме срещу дупето си, как разтварям бузите ти, докато разтварям путката ти с пръстите си?
Тя вече не говореше и дори не кимаше. Просто го остави да ѝ каже какво да прави и какво иска от нея.
Ръката му хвана едната гърда, после другата, пощипваше зърната ѝ, търкаше ги между пръстите си и после отново хващаше гърдите ѝ, докато другата му ръка продължаваше да се рови в путката ѝ. Скоро започна да масажира и клитора ѝ.
Кали се задъхваше, знаейки, че скоро ще избухне в своята кулминация. И точно тогава той спря.
– Добре – каза той. – Свършихме тук. – Той рязко я пусна и тя се почувства студена и самотна, отвори очи, примигвайки в ярките светлини на мазето.
– Какво? Какво имаш предвид? – Каза тя, а гласът ѝ издаваше разочарованието ѝ. – Свършихме? Просто така?
Той започна да върти манивелата и системата от ролки се задейства, а веригата, която държеше ръцете ѝ нагоре, се отпусна. Скоро тя стоеше със спуснати пред себе си ръце, окована с белезници като затворник в затворническа килия.
Хънтър се приближи до нея и ги разкопча, като за кратко масажира китките ѝ, които бяха зачервени от мястото, където ги бяха свързали белезниците.
– Точно така – каза той и се усмихна. Тръгна към стълбите.
– Не, това не е честно – каза тя.
Той се обърна и усмивката му изчезна.
– Какво имаш предвид, че не е честно?
– Ти каза, че ще свърша. Не свърших. Ти нарочно спря точно когато бях на път да го направя. Не знам защо го направи.
– Спрях, когато беше време да спра – каза и той. – Това е всичко.
– Това са глупости.
Той се засмя и сви рамене.
– Каквото кажеш.
– Може би ти си този, който се страхува – каза тя, докато той тръгваше нагоре по стълбите. – Мисля, че знаеш, че съм смела и съм направила всичко, което си поискал, и затова си се уплашил!
Тя чу как стъпките му спират. Той бавно се върна надолу, а очите му пламтяха. Гърдите му се издигаха, а ръцете му изглеждаха по-големи, отколкото само преди миг.
– Това ли си мислиш? – Попита той тихо.
– Не знам защо си направил това с мен. Знам само, че ми обеща нещо.
– Добре, тогава. – Той се усмихна. – Понякога трябва да свикнеш с разочарованието.
Тя беше гола, с изключение на бикините си, и емоционално се съблече. Погледът в очите му изведнъж беше толкова студен и безразличен, че тя се разплака. Тя падна на колене.
Тогава той се приближи до нея, коленичи и взе главата ѝ в ръцете си.
– Погледни ме, Кали – каза той.
Когато тя срещна погледа му, той се наведе и я целуна дълбоко и страстно. Миг по-късно те бяха увити в ръцете си, а той целуваше шията ѝ и ближеше солта и потта от гърдите ѝ. Ръцете му галеха тялото ѝ с твърда интензивност. Той продължи да целува и ближе надолу по тялото ѝ, облиза корема ѝ, а после краката ѝ се отвориха, той изведнъж плъзна бикините ѝ надолу по бедрата и покрай глезените ѝ.
Главата на Хънтър се спусна надолу и той облиза цепнатината на отвора ѝ, преди да засмуче пулсиращия ѝ клитор.
Кали свърши неочаквано, а бедрата ѝ се раздвижиха нагоре-надолу.
Когато приключи с кулминацията ѝ, Хънтър разкопча ципа и посегна към боксерките си.
Миг по-късно ерекцията му беше извадена и той беше върху нея. Тежестта на тялото му я притискаше и тя си спомни за онази нощ в леглото му, за начина, по който се беше любил с нея – оттогава си фантазираше за това.
– Вземи ме – изстена тя. – Вземи ме, Хънтър. Моля те.
Лицето му беше дълбоко концентрирано, докато той маневрираше с члена си директно срещу подутия ѝ, капещ вход. Тя разтвори краката си и се отвори за него, отвори се, доколкото можеше.
Главата на пениса му се притисна към цепнатината ѝ, разтвори я, прокара я през всички слоеве на треперещата ѝ плът.
Тя отново свърши, когато той навлезе дълбоко в нея.
– Кали – прошепна той в ухото ѝ. Той все още беше напълно облечен и докато тя обгръщаше с ръце мускулестия му торс, притискайки гърба му, усещаше как сърцето му се блъска в нейното.
– Толкова съм мокра за теб – каза му тя.
– Чувствам те. – Той я погледна в очите, докато се вмъкваше и после се измъкваше, влизаше и излизаше.
Бедрата му се удряха в таза ѝ, нагоре-надолу, а задните ѝ части се удряха в пода на мазето.
Отзвукът беше като магия, усещаше се като вълни на екстаз и тя свършваше отново, докато настоятелните му тласъци ставаха все по-мощни.
Скоро той се блъскаше в нея, разтваряше я и я изпълваше, а после се измъкна от нея.
– Вземи ме в устата си – заповяда той.
Жадно тя седна и пое мъжествеността на Хънтър в устата си. Заля я солен вкус, но тя го изсмука с удоволствие. Помисли си, че вкусът му е невероятен, чист и съвършен.
Дори когато свърши, и се прииска още. Още от него.

Назад към част 13                                                           Напред към част 15

Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!