Зодиакална академия – Прокълнати съдби – Книга 5 – Част 38

КЕЙЛЪБ

Влязох в стаята си в „Дом Земя“ с бърза скорост и затворих вратата след себе си, докато сърцето ми се разтуптяваше от силна паника.
Ръцете ми трепереха, а дъхът ми идваше твърде бързо, докато си напомнях отново и отново, че тя е добре, Дариус я е спасил, ще се оправи.
Но, дявол да го вземе. Току-що бях хвърлил соларианска принцеса от покрива и почти бях разкъсал гърлото ѝ със зъби до смърт.
Погледнах надолу към треперещите си ръце и забелязах мокрия отблясък от кръвта на Тори, покрил пръстите ми. Бях се опитал да я спася. Исках да помогна. Но бях изчерпан, пресъхнал и слаб. Трябваше да призная това пред себе си. Цял ден бях нервен, мама ми писа няколко пъти, за да ми напомни, че Марс е в картата ми, но аз предпочетох да я игнорирам. Бях избрал да се проваля напълно и да рискувам нечий живот.
Клепачите ми се затвориха, когато погледнах надолу към окървавените си ръце, и от гърлото ми се изтръгна ръмжене, докато се борех с желанието си да ги оближа. Този глад в мен беше жестоко и безсърдечно чудовище. То се наслаждаваше на болката и страданието и се къпеше в кръв. Не изпитваше разкаяние или съжаление, никога не се колебаеше да вземе това, което иска. Но аз бях живял с него години наред, подчинявайки го на волята си, принуждавайки го да бъде използван като оръжие само когато аз го желаех. И явно се бях заблудил, че това означава, че имам пълен контрол над него. Че аз го управлявам, а не ме управлява той.
Каква хубава лъжа беше това.
Защото дори сега, след това, което бях направил, едва се сдържах да не оближа всяка капка от кръвта на Тори от пръстите си.
С решително ръмжене отворих вратата на банята, протегнах ръка, за да пусна водата в душ кабината, след което разкъсах ризата си и захвърлих обувките настрани.
Направих крачка към душа, но останах неподвижен, тъй като болката в кътниците ми ме накара да погледна отново към окървавените си ръце.
Затворих очи и вдишах дълбоко, като се опитвах да прогоня желанието от себе си, но ароматът на кръв оцвети въздуха и накара устата ми да се разтвори от нужда. Собствената ми кръв покриваше лицето ми от нападението на Дариус над мен, но не можех да се накарам да излекувам раните. Заслужавах ги. Всяка една от тях и дори повече.
Просто я отмий.
С решително ръмжене отворих очи и влязох под душа, без дори да ми пука, че все още съм с анцуг. Единственото, което трябваше да направя, беше да ги изплакна. Щом изчезнеше, всичко щеше да приключи.
Парата се навърташе около мен, докато водата продължаваше да се излива в канала, и със стон от глад протегнах ръце, за да ги пъхна под горещата струя.
В момента, в който водата докосна кожата ми, кръвта започна да се стича и аз ги дръпнах обратно със свирепо ръмжене, докато се препъвах от душа и гърбът ми се удари в облицованата с плочки стена.
Плъзнах се по нея, докато пъхах пръстите си в устата, стенейки шумно, когато вкусът на силата на Тори докосна езика ми.
Отдадох се на звяра в мен, докато смучех и облизвах ръцете и пръстите си, прокарвайки език по китките си и улавяйки всяка последна капка, докато струйка от нейната сила се вливаше във вените ми.
Гръдният ми кош се издигаше, мускулите ми трепереха, а очите ми се затваряха, докато се губех в демона си и пирувах с това, което той изискваше.
– Кал? – Гласът на Сет ме извика, докато се отдавах на тъмнината, и аз отворих очи, когато той бутна вратата на банята. На влизане беше преровил чекмеджетата ми и беше взел един чифт от панталоните ми, за да се покрие.
– Трябва да си вървиш – изръмжах аз, а кътниците ми се врязаха в езика, докато се принуждавах да остана на пода, вместо да се хвърля към него. – Не е безопасно да си около мен точно сега.
– Глупости, никога не би ме наранил. – Приближи се Сет и болката в гърдите ми се засили.
Няколкото късчета магия, които бях извлякъл от кръвта на Тори, не бяха нищо и този всепоглъщащ глад в мен изискваше повече. Погледът ми се плъзна по голите му гърди, търсейки всяка точка, където пулсът му трептеше по кожата, преди да се спре на шията му.
– Сет, искам да кажа – издишах, притискайки гърба си към студените плочки, докато се борех с желанието да го ухапя с всичко, което имах. – Тази вечер не съм на себе си, отпаднал съм, изнервен съм, Марс бие в главата ми шибан военен барабан, който изисква жертви, а аз не мога да нараня и теб. Моля те, просто си тръгни.
– Никъде няма да ходя – отвърна той грубо, приближавайки се, така че да се извиси над мен. – Значи си направил грешка? Добре, колко такива съм направил през годините аз? Дори не бих могъл да започна да броя колко пъти съм се прецаквал, а ти си бил до мен.
– Това не е същото. Ако останеш тук, ще загубя контрол. Ще те ухапя и тогава…
– Тогава ще се почувстваш много по-добре. Знаеш, че не можеш да функционираш, когато си гладен. – Той ми се усмихна и от устните ми се изтръгна глух смях.
– Това не е като да искаш да ядеш сандвич.
– По-добре да не е – каза той. – Аз не съм сандвич. Аз съм като проклето тройно шоколадово лакомство с поръсени парченца и сироп и най-сочната черешка отгоре. Не ме сравнявай с обикновен обяд, Кал, защото ще нараниш проклетите ми чувства.
Той се наведе и хвана ръката ми, изправяйки ме на крака, а аз го оставих, защото наистина не знаех какво друго да направя, но треперещото паническо чувство в костите ми не бе намаляло. Все още не исках да го нараня. Все още не бях сигурен, че контролирам ситуацията.
Сет се протегна и изключи душа, преди да ме избута обратно през вратата в спалнята.
– Виж колко шибано цивилизовано е това – закани се той, заобикаляйки ме, за да скочи на леглото ми. Приземи се по гръб и отскочи сред възглавниците, докато ми се усмихваше. – Можеш да ме имаш, както си поискаш. Обикновено трябва да се бориш със зъби и нокти, за да вкусиш от това, а аз ти се предлагам на сребърен поднос тук.
– Сет… – Започнах, но дори не бях сигурен какво ще кажа. Кътниците ме боляха, а тази празнота в гърдите ми, където би трябвало да се намира магията ми, нямаше да се почувства по-добре, докато не я запълня.
– Хайде, човече. Можеш да ме притиснеш или да ме наведеш, или каквото си искаш. Ще бъда твой подчинен за тази нощ. Можеш дори да ме вържеш с главата надолу и да източиш кръвта ми в чаша за вино, ако искаш?
Свих се при тази идея, а той се изсмя.
– Твърде много?
– Да – съгласих се аз.
Той скръсти ръце зад главата си и ме гледаше, докато ме изчакваше, но аз не помръднах. Не можех. Ако тази вечер нараня някой друг, бях сигурен, че ще се пречупя. Но не можех да отрека и отчаяната нужда в мен от кръв. Ако не се предам, рано или късно щях да изляза от тази стая, да издиря най-близката фея и да взема със сила това, което ми трябваше. Така че със сигурност това беше по-добре от онова?
Сет въздъхна драматично и се изправи на крака пред мен, като застана толкова близо, че гърдите ни почти се докосваха, а земният му аромат ме обгърна.
– Хайде, Кал. Искам да го направиш – поиска той, срещайки очите ми с искреност, която блестеше в погледа му, и още нещо, което не бях сигурен, че мога да назова.
Плътта ми изгаряше от нуждата да взема това, което той предлагаше. Тялото му беше толкова близо до моето, че усещах топлината му, сякаш наистина ме докосваше.
Протегнах бавно ръка и събрах шепа от дългата му коса в юмрука си, като нежно я омотах около ръката си, докато не успях да я използвам, за да дръпна главата му настрани.
Сет вдиша дълбоко, докато оголваше гърлото си пред мен, и за миг осъзнах колко много трябва да ми е вярвал, за да ми покаже такава уязвимост по този начин. Особено за един вълк. Те винаги оголват гърлото си само в знак на подчинение и макар да знаех, че той не ми се подчинява по никакъв друг начин, освен по този, съзнанието, че имам такъв силен Алфа, който доброволно ми се подчинява, накара сърцето ми да се разтупти.
Докоснах устните си до шията му, кътниците ми се допряха до кожата му и по тялото му преминаха тръпки, докато се подготвях да взема от него това, от което се нуждаех.
Но тъкмо когато се канех да захапя, ме връхлетя споменът за Тори, която лежеше под мен, с разкъсано гърло, докато се задушаваше в собствената си кръв.
Отдръпнах се с ръмжене от болка, отказвайки да рискувам да го нараня по този начин, докато отпусках хватката си на косата му, а болката в гърдите ми се увеличаваше десетократно.
Паднах на колене пред него, борейки се с всички сили просто да укротя жаждата за кръв и да откажа на повика ѝ. Дишането ми идваше на тежки издишвания и аз поклатих глава, отказвайки се от природата си, докато звярът в мен виеше за кръвта му.
– Хапни ме, Кал – призова Сет с тъмен глас, грабна в юмрук от косата ми и притисна китката си към устата ми.
Отблъснах ръката му с ръмжене, докато се борех с него, но треперенето в крайниците ми не спираше и двамата знаехме, че така или иначе скоро щях да се пречупя.
Сет дръпна, като използва хватката си за косата ми, за да ме принуди да погледна към него.
– Бягането под луната не наранява никого – изръмжах аз.
– Може би не през повечето време. Но може. Когато се отдам на Вълка, инстинктите ми вземат връх, аз съм чисто и просто върхов хищник. И ако пресека пътя си с някой, който бяга от мен, можеш да се обзаложиш, че ще го преследвам и ще отида да го убия. Ти си най-могъщият вампир от нашето поколение, Кал, и може би понякога това означава, че ще нараняваш хора, но не означава, че си лош човек. То просто показва колко шибано неудържим си. Колко силен, свиреп и могъщ. А сега ме ухапи, преди сам да си прережа вената и да я налея в чаша за теб.
Последният ми самоконтрол се изтръгна при заповедта му и аз се хвърлих към него, зъбите ми потънаха в плътта точно над бедрената му кост, докато той изохка от изненада.
Кръвта му се разля по езика ми и аз изстенах от чисто, неоспоримо удоволствие, когато вкусът ѝ ме заля и ме измъкна от собствената ми болка.
Ръцете ми хванаха бедрата му, докато го задържах на място, но нямаше нужда, той не правеше никакви усилия да ми избяга. Хватката на Сет за косата ми се затегна, докато ме придърпваше по-близо, а другата му ръка хвана тила ми, докато пръстите му се плъзгаха по кожата ми и предизвикваха леки тръпки по тялото ми.
Изръмжах отчаяно и един стон на удоволствие се изплъзна и от него, докато пиех и пиех, заливайки тялото си с неговата сила и най-накрая се озовах в тъмнината.
Взех повече, отколкото трябваше, а той не направи нищо, за да ме спре, докато пирувах.
Успях да събера необходимата решителност, за да се отдръпна, задъхан, докато прокарвах палец по раната над бедрото му, за да я заздравя, ръката ми се плъзна по стегнатите му коремни мускули за миг, преди да се отдръпна.
С изблик на вампирската си бързина се изправих на крака и се изстрелях от него, като спрях с гръб, опрян в решетъчните врати на гардероба ми.
Сет изстена, докато ме гледаше през стаята, прокара ръка по лицето си, преди да се обърне и да си поеме дълбоко дъх. Няколко минути го гледах как крачи напред-назад, чудейки се какво си мисли, докато си проправяше път по килима ми.
– Ти може би си най-добрият човек, когото познавам, Кал – каза той, като обърна земно-кафявия си поглед към мен, докато се приближаваше към мен.
– Защото да нападаш момичета и да ги хвърляш от покриви е толкова блестяща похвала? – Отговорих с мъртва усмивка, а мрачните ми мисли ме връхлетяха и ме накараха да изживея всичко, което бях сторил на Тори тази вечер, с ужасяваща яснота.
– Не. Защото си толкова безкористен. Колко момчета познаваш, които биха помогнали на приятеля си да се събере с момичето, което харесва?
– Дариус и Тори са създадени да бъдат заедно – промълвих аз. – Всъщност, ако през цялото това време не им се изпречвах на пътя, може би нищо от това нямаше да…
Ръката на Сет кацна върху устата ми, за да ме накара да замълча, докато той отново скъсяваше разстоянието между нас.
– Недей да го правиш – изръмжа той.
Намръщих му се, когато той махна ръката си от устата ми и я премести върху синината по челюстта ми, където Дариус ме беше ударил. Под кожата ми се плъзна струйка лечебна магия и аз въздъхнах, когато той бавно продължи да лекува бузата ми, синьото ми око, разбитата ми устна, а след това пусна ръцете си, за да излекува черно-червените синини, които бяха разцъфнали по ребрата ми.
– Аз съм такъв гадняр – казах с тежка въздишка.
– Не си гадняр – изръмжа Сет. – Ти си най-внимателният, щедър, невероятно шибан човек, когото познавам.
Измърморих пренебрежително.
– Може би ме гледаш през розови очила.
– Не гледам – изпъшка той. – Когато те гледам, ти обещавам, че виждам всичко. И доброто, и лошото, и светлото, и тъмното. И ти все още си най-добрият човек, когото познавам.
Сърцето ми се сви при думите му и протегнах ръка, за да го прегърна.
– Ти също си най-добрият човек, когото познавам – промълвих аз.
Сет остана неподвижен, ръцете му все още бяха върху гърдите ми, докато между нас минаваше един болезнено дълъг момент.
Той обърна глава към врата ми. Устните му докоснаха кожата ми и аз замръзнах.
Сърцето ми заби, докато той бавно придвижваше устата си нагоре по шията ми, а ръцете му бяха нежни върху гърдите ми, докато кожата ми изтръпваше там, където ме докосваше.
Устните му се допряха до меката кожа под ухото ми и аз преглътнах силно, когато той притисна най-леката целувка в ъгъла на челюстта ми.
Свободната ми ръка се премести, за да стисне талията му, докато върховете на пръстите ми се допираха до кожата му, а той изстена под дъха си, докато устата му се движеше по челюстта ми, драскайки по брадата ми по начин, който накара плътта ми да настръхне.
Сърцето ми биеше бясно и дъхът, който вдишвах, заседна в гърлото ми, когато устата му докосна ъгъла на моята и тръпка премина през всеки сантиметър от тялото ми.
Той отново се раздвижи и аз се взирах в очите му, по-малко от нищо между устните ни, докато той се колебаеше.
– Сет… – Въздъхнах, без да знам как да завърша това изречение.
Очите му се разшириха, после потъмняха и за момент бях сигурна, че открих болка в тях, преди да я затвори отново.
– Съжалявам – промърмори той. – Не трябваше да… съжалявам.
Той се отдръпна с един сантиметър и хватката ми върху него се затегна за половин секунда, преди да го пусна.
Той ми се намръщи, сякаш не беше сигурен какво означава това, а аз се преместих неудобно, докато го гледах.
– Може би просто трябва да си тръгна – каза той бавно, гласът му беше груб, докато ме гледаше със съжаление в очите.
– Може би – повторих аз, докато той отстъпи още една крачка назад и прехапа долната си устна.
– Сега добре ли си? – Попита той колебливо.
– Аз… да, добре съм – казах аз.
Той ми се усмихна стегнато и се обърна, като свали панталона си и се премести със същото движение.
Придвижи се до вратата, като използва лапата си, за да я отвори, и ми хвърли последен поглед, преди да се измъкне от стаята ми.
Наблюдавах го как си тръгва със сърце в гърлото и се придвижих да затворя вратата след него.
Кожата ми все още изтръпваше на мястото, където ме докосна, и ме обзе желание да го повикам обратно. Но не го направих.
На челото ми се появи бръчка, а умът ми се въртеше отново и отново, докато се опитвах да осмисля начина, по който сърцето ми биеше извън ритъм.
Паднах обратно на леглото с треперещ дъх и оставих очите си да се затворят. Какво, по дяволите, се случи?
Навън зад прозореца тъжно изви вълк и по гръбнака ми премина тръпка, която нямаше нищо общо с това, което бях направил днес, и всичко свързано с посещението на най-добрия ми приятел.

Назад към част 37                                                          Напред към част 39

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Един коментар към “Зодиакална академия – Прокълнати съдби – Книга 5 – Част 38”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!