Елена Звездная (ЗВЬОЗДНАЯ) – Градът на драконите – Книга 1 – Част 31

***

Към полунощ вече седях на пода, с едната ръка държах леден компрес на слепоочието си, а с другата трескаво прелиствах бележките си за Психическа защита, на един камък в центъра на мазето седеше дракон, отвратително буден, въпреки че беше загубил и кръв, и почти няколко литра течност в пот.
Лорд Арнел изведнъж бе намерил някакво перверзно удоволствие в самоизтезанието и не знаех дали е по-лошо за мен или за него. Нещо ми подсказваше, че е за мен.
– Още една кофа вода, лорд Арнел? – предложи дошлия да ни види мистър Уолън.
– Да, благодаря ви, това би било много полезно – учтиво каза драконът.
Вече беше изпил една кофа, обля се с втора… и изглеждаше мокър, но отпочинал и доволен, а на мен вече не ми помогнаха нито чаят, нито болкоуспокояващите.
– Мис Вайърти, гледате ме толкова странно – каза лорд Арнел.
– Не мисля, че някога през живота си съм мразила някого толкова, колкото вас – отвърнах му честно.
Драконът се усмихна очарователно.
И в този момент нещо неусетно се промени.
Усмивката напълно напусна лицето на Арнел, мускулите му се напрегнаха, погледът му започна бързо да се променя, а от гърдите му се изтръгна ръмжене.
Замръзнах, взирайки се внимателно в дракона, и със закъснение осъзнах: това, което се случваше сега, беше призоваване!
– Потест! – Възкликнах, скочих и изпуснах чашата и компреса.
Драконът остана да седи, неподвижен, напрегнат, едва доловимо променящ се.
– Потест! – Затичах се към него, като се подхлъзнах върху разлятата вода и едва не паднах, обхванах лицето му с ръце и като го погледнах в очите, повторих, скована от ужас: – Потест! Сатис! Терминус!
Много бавно драконът ме погледна с поглед, който беше станал почти съзнателен, и каза дрезгаво:
– Това е мъж. Дракон. Той има ален светещ ирис и вертикални зеници.
– Руфъсдрако – прошепнах аз, спомняйки си описанието на очите на ръждивите дракони в учебника.
И усетих как цялото тяло на Арнел потрепери.
– Зовът става все по-силен – каза той хрипливо, казвайки ми това, което вече знаех.
– Контрол – напомних му строго – контрол и дишане. Можете да го направите, лорд Арнел.
А ако не може, това е краят на мен и на тази къща и не знам какво още… Надявам се слугите да успеят да се измъкнат от сградата навреме.
– Грешиш – изведнъж каза Арнел, като ме погледна – няма инстинкт за оцеляване или размножаване, а силно желание за защита. Усещам кръвта и призива… призива за помощ.
Те убиват още едно момиче! – Осъзнах с ужас.
Но щеше да е неразумно да пусна Арнел сега. Те вече бяха убили, и то много, бяха убили, играейки си с инстинктите му на мъж и защитник, но като се има предвид, че все още не беше успял да спаси никого… така че нямах голям избор.
– Кой вика за помощ, лорд Арнел? – Попитах, като се опитвах да говоря спокойно и премерено. – Онзи мъж с алените очи?
С още едно подръпване на тялото си драконът изръмжа:
– Не, момиче. Моята кръв.
И с ужас си спомних думите на лейди Арнел: „Най-малката ми дъщеря също се роди през октомври.“
– Момиче – повторих аз, усещайки как сърцето ми се свива болезнено. – Лейди Ариана Арнел?
Драконът се разтрепери и ме погледна в очите по начин, който ме накара да усетя как косата ми се надига от ужас.
Но едва си дадох време да помисля, като преместих пръстите си от бузата до слепоочието му и издишах:
– Визион!
Водовъртежът на съзнанието на лорд Арнел ме погълна мигновено! Бях засмукана в реката, повлечена мъчително през всички камъни и подводни течения и изхвърлена в гората, почти на самия връх на планината, на една поляна, където между дърветата висеше момиче в бяло, завързано за тях, задъхвайки се от кръвта, която бълбукаше и изригваше от раната в гърдите и.
– Темпус! – Изкрещях, падайки на земята.
Тъмнината ме обгърна.

***

Магическият припадък не е точно басейн на спокойствието: всичко е осезаемо, дори можеш да чуеш нещо, но минутите и часовете минават в калейдоскоп от искрящи образи, без съзнанието ми да може да улови нито един от тях.
Отворих очи, лежах на леглото в спалнята си, взирах се в тавана, опитвайки се да осмисля случилото се… В съзнанието ми проблясваха несвързани образи – момичето в гората, заклинанието ми за стазис, което и направих с надеждата, че ще успея да спра кръвта, че полицията ще дойде навреме, за да я спаси, падането на пода… ръцете на лорд Арнел, които са ме подхванали в последния момент, преди да се ударя в студения камък… и задушаващата миризма на кръв.
С кашлица събудих мисис Макстън, която изглеждаше заспала на стола до прозореца, но се изненадах, когато лорд Арнел дойде при мен.
Драконът, облечен в безупречен тъмносив костюм, се приближи до мен, безцеремонно докосна челото ми с длан, погледна в очите ми, които се бяха закръглили от нахалството му, усмихна се и каза.
– Добре дошла обратно на този свят, мис Вайърти.
– Аз никога не съм го напускала! – Веднага отвърнах с дрезгав глас.
– Да? – Арнел се престори на учуден. – Ако се бяхте видели в огледалото, щяхте да си помислите друго. Между другото, вие отлично се справяте с Темпус, казвали ли са ви го?
И ме погледна по такъв начин, че усетих как сърцето ми изведнъж замръзва в гърдите под тъмния му поглед.
– Лорд Арнел! – Мисис Макстън възкликна със звънлив от възмущение глас.
– Да, да, благоприличие – усмихна се той скръбно, а после, като махна ръката си от челото ми, се изправи, но не направи опит да се отдалечи от леглото ми.
Затворих очи за миг, очаквайки поредния пристъп на слабост, после отново отворих очи и попитах, придърпвайки одеялото до врата си:
– Какво се случи с братовчедка ви?
– Тя е жива – каза Арнел, без да откъсва поглед от мен. – Вие спряхте кръвта и аз се обадих на Крисчън. Той беше три пъти по-близо до Ариана, отколкото аз. Успяхме.
– Слава Богу – въздъхнах, като затворих очи.
Безкрайно ми се спеше.
Толкова ми се искаше да спя, че заспах мигновено.
– Мис Вайърти, благодаря ви, а и сте били в безсъзнание достатъчно дълго, трябва поне да хапнете.
– Магически припадък – възразих сънливо и се обърнах настрани, като всъщност бях с гръб към дракона. – Това беше магическо припадане, а не безсъзнание, и единственото, което ми е нужно сега – е сън.
И почти бях заспала, когато изведнъж ме сграбчиха, вдигнаха ме, притиснаха ме над носа и започнаха да наливат нещо в устата ми, като напълно игнорираха опитите ми да се съпротивлявам и виковете ми.
– И още една глътка – каза лорд Арнел, без да обръща внимание на безпогрешното ми възмущение, а после се изправи, погледна ме критично, кашляща и мокра, и дълбоко се замисли: – Е, поне сте изпила малко мляко, то поне е добро.
Мляко?!
Скочих от леглото, изтичах до тоалетната и там повърнах. Отвратителна, ужасна горчивина, която го правеше сто пъти по-отвратително, и дори не ми пукаше, че лорд Арнел е видял втората от черните ми дантелени ризи. Изобщо не ми пукаше за много други неща.
Предпазливо почукване на вратата и нервното:
– Мис Вайърти, добре ли сте?
– Да ви вземат дяволите! Вървете по дяволите! – Съсках, докато пълзях към мивката и пусках водата.
– Мм-хм… – чух откъм вратата – съдейки по изразите ви, се чувствате много по-добре.
Свалих изцапаната си с мляко риза през главата, измих лицето си, взех кърпа, увих се и, нарушавайки благоприличието и личните си принципи, отворих вратата.
– Вие! – Издишах, като погледнах Арнел с ярост.
Той отстъпи крачка назад, донякъде изненадан от появата ми, но все пак разгледа с подчертан интерес онова, което дългата кърпа разкриваше. Но в момента това не ме интересуваше.
– Вие! – Гласът ми се пречупваше. – Вие изобщо мислите ли понякога?!
Арнел, престанал да гледа краката ми, най-сетне вдигна поглед до нивото на очите ми, очевидно не осъзнавайки съвсем какво се е случило.
Е, аз си направих труда да обясня:
– Млякото в момент на магическо изтощение на практика е същото като отрова! Благодаря ви за загрижеността, лорд Арнел, но занапред се поинтересувайте предварително необходима ли е вашата грижа по принцип. И се махнете от спалнята ми!
Обърнах се и се върнах в банята, като затръшнах вратата след себе си, и попитах, като се опитвах да не крещя:
– Мисис Макстън, бихте ли ми донесли друга риза?
Вместо отговора на икономката, за съжаление, чух:
– Мис Вайърти, много съжалявам…
– Махайте се оттук по дяволите! – Изкрещях, губейки търпение.
Но с нарастващо раздразнение осъзнах, че никой не е отишъл никъде; – зад вратата цареше напрегната тишина.
И без да скривам искрената си молба, помолих:
– Просто си тръгнете, лорд Арнел. Ще се върнете довечера; страхувам се, че още не сме приключили. А сега ми спестете присъствието си, моля ви.
Обаче, без да се вслуша в молбата ми, драконът обяви:
– Мис Вайърти, видяха ме в спалнята ви. Колкото и да е жалко, аз съм длъжен да се оженя за вас като джентълмен.
Прииска ми се да се разплача. Исках да се разплача като момиченце и да забравя всичко това, но се изправих, изправих рамене, отидох до вратата, отворих я, погледнах напрегнатия дракон и отговорих честно:
– Един малък проблем, лорд Арнел, аз не съм дама. И като такава не съм длъжна да се омъжвам за когото и да било, и особено за вас!
И като се оттеглих обратно в банята, затръшнах повторно вратата.
За моя искрена радост драконът си тръгна… като също не се лиши от удоволствието да затръшне вратата. После влезе мисис Макстън, погледна към нещастната мен и нареди на Бетси да приготви банята.

Назад към част 30                                                         Напред към част 32

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!