Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Безсърдечно небе – Книга 7 – част 36

***

Приземихме се под тъмно, облачно небе, застанали пред широко черно езеро с малък остров в средата му. Земята беше зелена и тучна и докато се оглеждах наоколо, разбрах, че се намираме на подвижните тресавища на място, което ми напомняше на снимките, които някога бях виждал в Ирландия.
Тежка мъгла се стелеше над земята, студът във въздуха стигаше до костите ми, а аз вкарах огнена магия във вените си и я предложих и на Орион през мястото, където дланите ни се свързваха.
Под краката ни в земята бяха издълбани поредица от скални стъпала, които водеха надолу към брега на езерото и изчезваха в напълно спокойната вода.
– Принцеса Дарси? – Долетя мек женски глас откъм гърба ни и двамата се обърнахме, откривайки там красива жена с късо подстригана коса и тъмна кожа. Носеше дънкова рокля с книга, прибрана в джоба отпред, а на гърдите и имаше значка на отбора по питбол „Скайларкс“.
– Здравей – казах аз, като все още се мъчех да свикна с това, че към мен се обръщат по този начин.
– Аз съм Лайни – каза тя и направи реверанс, а очите и паднаха на земята, преди да се върнат и да ме погледнат. – Ти си много красива.
– О… благодаря – казах неловко и прибрах кичур синя коса зад ухото си.
– Нуждаем се от достъп до Библиотеката на изгубените – рязко каза Орион и очите на Лайни се преместиха към замисления пазител до мен.
– Ти си Ланс Орион – прошепна тя и Орион въздъхна.
– Да пропуснем повръщането и отвращението от позора на моята сила – изръмжа той. – Трябва да влезем в библиотеката.
– О, аз не съм отвратена от теб. Искам да кажа, че от засрамването ми се обръща малко стомахът, но мога да го превъзмогна – каза тя весело. – Всъщност някои от нас тук доста се възхищават от теб.
– Какво? Защо? – Изпъшка той и аз се усмихнах изненадано.
– Аз и моите приятели го разбрахме – каза тя с нотка на гордост в гласа си. – Като начало, не вярвам на нито една дума от глупостите, отпечатани в „Небесни времена“. Затова направих собствено проучване, прочетох всички статии за съдебното дело, говорих и с Гейбриъл и съпругата му. Знам какво сте направили за една от принцесите на Вега. – Тя посочи към мен. – Тя нямаше да стои до теб сега, ако това, в което всички останали вярват, е вярно.
Облекчението ме прониза и веднага харесах това момиче, тъй като тя погледна към Орион с възхищението, което той заслужаваше.
– Благодаря ти. Иска ми се повече хора да го осъзнаят – казах тежко и тя кимна тъжно.
– Имам предвид, че повечето хора тук не го разбират. Но аз ще те запозная с тези, които го правят – каза тя весело.
– Колко са тези, които чувстват същото като теб? – Попитах с надежда.
– Хм, четирима. Включително и аз – каза тя.
– Е, звездите да са проклети, съдбата ми със сигурност ще се обърне към полунощ с такава подкрепа – каза сухо Орион и аз го дръпнах отстрани.
– Искате ли да влезем вътре сега? – Попита тя, пренебрегвайки тона му, а аз се огледах, без да съм сигурна какво има предвид с това.
– Да – изръмжа Орион в знак на неудовлетвореност от това, че го карат да чака, а маниерите му очевидно са останали на заден план заедно с усмивките му.
Тя мина покрай нас, насочвайки се надолу по стъпалата към тъмното езеро, а аз се намръщих объркано.
Когато стигна до долната част на стъпалата, се стъписах, тъй като тя излезе направо върху водата, а изпод езерото се издигаше тесен каменен мост. Вървях след нея, а Орион остана зад гърба ми, докато прекосявахме водата, по чиято повърхност се разстилаха вълни от появата на моста.
Стигнахме до острова в центъра на езерото и докато Лайни ни водеше по обраслата с мъх земя, осъзнах, че стоим в древно зодиакално колело. Звездните знаци бяха издълбани в земята около нас и когато Лайни падна на колене и отметна малко мъх встрани от нещо в центъра на кръга, видях там гравиран символ на слънцето. Тя постави ръка върху него и златна светлина блесна под дланта и секунда преди под краката ни да се чуе тежък трясък.
Зодиакалното колело спадна с няколко сантиметра и стомахът ми се сви, преди колелото под нас да започне да се спуска в земята, а ние да застинем върху него.
В момента, в който се озовахме под земята, друго каменно колело се плъзна на мястото си над нас, запечатвайки входа, и ние се потопихме в пълен мрак.
Продължихме да се спускаме, а около нас се носеше ръмжащ звук, който вибрираше в костите ми. Изведнъж мракът се изпари и всички думи ме изоставиха, докато възприемах кристално чистия мехур, в който се намирахме, предоставящ ни гледка към езерото. Но тук долу изобщо не беше тъмно, беше пълно с танцуваща светлина и когато група светлини се втурнаха покрай нас, разбрах, че това са риби. Сребристи, светещи риби, които оставяха блестящи следи след себе си.
Притиснах ръка към стената на мехура, повърхността беше като омекотена пластмаса, оформяше се по ръката ми, докато я натисках, но не се поддаваше.
– Става все по-добре – каза Лайни развълнувано. – Само почакай.
Най-накрая се спуснахме под дъното на езерото, оставяйки пясъчното дъно зад себе си заедно със зашеметяващите риби, които танцуваха над главите ни, и чернотата отново ни обгърна, докато продължавахме да се спускаме през земята.
Тъмнината се вдигна и светлината отново се разля над нас, а дъхът ми заседна в гърлото, докато се спускахме в пещера с размерите на две катедрали, взети заедно.
Красотата на тази библиотека изглеждаше неземна, стените бяха най-тъмно сиви и се извисяваха над главите ми във великолепни подпори. На четирите стени на гигантската стая бяха изобразени красиви каменни женски лица, всяко от които представляваше елемента.
Лицето на Земята беше обвито в мъх и бръшлян, а в очите и по устните и цъфтяха цветя; лицето на Водата беше с разтворена уста, а от устните и се разливаше водопад чак до блестящ басейн в дъното на библиотеката, който искреше от светлина; издълбаното в скалата лице на огъня имаше очи, които горяха в най-яркото синьо, а в пукнатините на камъка се вихреха потоци лава; накрая, лицето на въздуха беше покрито с бели пухкави облаци и въпреки че косата и беше издълбана от камък, тя сякаш се движеше и променяше под въздействието на вълшебен вятър. Около всеки от тях имаше стълбища, водещи към вградени в стените библиотеки, а тунелите водеха към по-дълбоките коридори на библиотеката отвъд тях.
Под нас спираловидно се виеха безкрайни лавици с книги, направени от дърво, камък и стъкло. Над басейна под лицето на водния елементал преминаваха мостове, като на всеки от тях се намираха по-малки библиотеки, които феите разглеждаха.
Зодиакалното колело под краката ни се приземи в сърцето на пещерата и аз се загледах учудено в мястото. Лайни се отдалечи в някои от стелажите, като ни водеше, докато аз се вглеждах в невероятната обстановка, без да искам да мигна, в случай че пропусна нещо.
Пеперудите танцуваха във въздуха пред нас, крилата им бяха оцветени в златисто и оставяха светлинни пътеки след себе си, както рибите горе в езерото. Огледах се за реакцията на Орион, тъй като знаех колко много обожава книгите и очаквах да открия радост в очите му, но докато вървяхме, там цареше само мрак и бях сигурна, че това има всичко общо с проклятието.
Хванах ръката му, за да го успокоя, но той не ме погледна, замислен да следва Лайни, докато минавахме между древно изглеждащите книги от двете ни страни.
– Трябва да видим всички текстове, които имате за сенките или тъмната магия – каза Орион, а очите му се впиха в тила и.
Лайни му отвърна с кимване.
– Разбира се – съгласи се тя. – Но първо ела при приятелите ми, те нямат търпение да се запознаят с теб.
Орион изглеждаше готов да спори, но аз го дръпнах за ръката и го погледнах с поглед, който му каза да си прехапе езика. Те не знаеха, че съм прокълната, а и аз, по дяволите, не исках да им казвам. Можехме да отделим няколко минути, за да се поздравим.
Заобиколихме стелажите и стигнахме до една секция, където бяха разположени маси и феи седяха наоколо и четяха. Едно момиче с тъмна коса скочи от мястото си с потракване. Очите ми се разшириха от изненада от шума и тя бързо се свлече на пода, за да ми се поклони.
– Това е Бритни – съобщи Лайни точно когато към нас се затича друго момиче със синя прошарена коса. – Това е Кандис. – Момичето се поклони ниско пред мен, като очите и се стрелнаха към Орион.
– Това е толкова вълнуващо – изпищя Кандис. Мога ли да ви донеса напитка? Може би нещо за хапване? Или разтривка на краката? Бритни е страхотна в тях, нали Бритни?
Бритни отвори уста, за да проговори, но вместо това излезе силно изръмжаване и тя притисна с ръка устата си, а бузите и се зачервиха от смущение.
– Тя е лосоподобна. Тя има нервно тръбене – обясни Лайни. – Това е Юджийн.
– Здравей. – Строен мъж се надигна от мястото си, на главата му имаше кок от бяла коса, а в очите му се четеше възхищение.
– Познавам те – казах спомняйки си. – Вие сте отседнали в „Бъроуз“. Вие сте Високият бак, ех, нещо, нали?
– Точно така. Върховният Бък на Соларианската мисъл на тибетските плъхове. За мен е удоволствие да се запозная с теб както трябва, принцесо.
– И за мен. Какво правиш тук? – Попитах.
– От няколко седмици пребивавам в библиотеката, за да помогна за намирането на нови начини за пътуване, които да заменят звездния прах. Някои от старите легенди говорят за нещо, наречено изпаряване, при което можеш да се превърнеш в газова форма и да накараш въздушен елементал да те изстреля през земята с висока скорост – изпищя Юджийн.
– Обичаме да се опитваме да доказваме истинността на старите легенди – развълнувано каза Бритни.
– За съжаление, смятаме, че изпаряването може да е имало сериозни странични ефекти, като например да обелиш няколко слоя от кожата си и да накараш ноктите си да изгният – намръщено каза Кандис.
– О – казах аз с гримаса.
– Свършихме ли вече с представянето? – Обърна се към мен Орион.
– Принцесата спасителка ни гледа – въздъхна Кандис, а Бритни нервно изръмжа, докато двете се изчервяваха.
– Чакай, ако обичаш да доказваш легенди, всъщност има една, за която ни трябва малко информация – казах осъзнато и Юджийн изпищя, а в очите му се появи възторжен поглед.
– Каква легенда? За нас ще бъде чест да ви помогнем – каза той, практически кипящ от гордост от идеята, а аз размахвах балон за заглушаване около нас.
– Търсим Скъпоценните камъни на Лариом – разкрих аз, като реших да се доверя на тези хора, макар че Орион ме погледна, сякаш не беше сигурен дали трябва. Аз обаче бях адски добра в четенето на хората и Гейбриъл щеше да каже нещо, ако видеше нещо съмнително в тях.
– Ооо, това е любимата ми легенда! – Извика Бритни и Юджийн се запъти към един рафт, взе от него книга, която беше два пъти по-голяма от главата му, и задъхано я пренесе, като я сложи на една маса с тежък удар.
– Ще се заемем с това, милейди – изпищя Юджийн. – Това е запис на всички книги за легенди в библиотеката. – Той прелисти бързо износените страници, после се спря на една и посочи заглавието в горната част над привидно безкрайния списък с книги. Текстове за скъпоценните камъни на Лариом. – Ще се заемем с преглеждането на всички тях, ваше височество, и ако доловим дори и полъх за местонахождението им, ще ви уведомим незабавно.
– Не всички – вмъкна се Орион, отстъпвайки пред желанието ми да им поставя тази задача. – Нуждаем се от информация за скъпоценните камъни за Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог, Водолей и Риби.
– Okie cokie karaoke.(Страхотно караоке) – Изказа се Юджийн, а Орион кимна сковано и се обърна към Лайни.
– Тук сме по спешен въпрос. Заведи ни в раздела за тъмна магия, не можем да губим повече време – каза той рязко, търпението му явно беше на предела си.
– Моля – добавих аз.
Лайни кимна бързо и промълви извинение, преди да дръпне глава в знак на предложение да я последваме. Кандис ни махна за довиждане и аз благодарих на нея и на приятелите и за помощта, докато Орион ме хвана за ръка и ме повлече след Лайни.
– Секцията за тъмна магия е в лабиринтите – каза Лайни, като ни поведе през една каменна арка към друга част на библиотеката.
Това място беше огромно. Накъдето и да погледнех, имаше повече книги, повече рафтове, повече красота. Минахме по малък мост над струящ поток, после се приближихме до голяма врата, която беше черна като желязо и затворена с болтове. Лайни притисна ръка в центъра ѝ и изпод дланта и изскочиха искри, които заблестяха по вратата и накараха бравата да се плъзне назад със силен трясък.
Вратите се разтвориха пред нас и огромен мъж излезе напред от мрака. Главата му беше превърната в тази на бик с огромни рога, извиващи се от нея, а хуманоидното му тяло беше огромно, извисяваше се над мен с тъмнокафява козина, покриваща кожата му. Минотавърът ми се поклони и Лайни с жест ни покани да се присъединим към него.
– Арнолд ще ви отведе в раздела за тъмна магия. Никога не се отделяй от страната му, иначе ще се изгубиш тук долу и никога няма да те намерим. Само минотаврите знаят пътя към тази част. Така защитаваме най-опасните знания в тази библиотека.
Придвижихме се напред, за да се присъединим към Арнолд, и той издаде дълбоко мърморене, преди да се обърне и да ни поведе надалеч в тъмнината. Побързахме да не изоставаме от него, когато звукът от затварянето на вратата зад нас изпрати ехо наоколо в тунелите пред нас.
Импулсът ми трепна и веднага хвърлих светлина на Фейлийт, за да прогоня сенките. Арнолд очевидно нямаше проблеми с виждането тук долу, но не възрази срещу светлината, която бях хвърлила, докато ускоряваше темпото си и завиваше по тесен проход, който ни притискаше от двете страни.
Въздухът се смразяваше, колкото по-далеч вървяхме, а земята се изплъзваше под краката ми, докато се спускахме по-надълбоко в земята, и когато пръстите ми докоснаха стената, усетих влагата по повърхността и.
Пасажите завиваха рязко наляво и надясно, докато вървяхме през лабиринта, а чувството ми за ориентация вече беше изгубено. Арнолд никога не забавяше темпото си и понякога завиваше толкова бързо, че Орион ни изстрелваше напред с вампирската си скорост, за да не изостанем. Накрая един от проходите се отвори в тъмна пещера, която накара сърцето ми да бие по-бързо.
Покривът куполообразно се издигаше над нас, а под нас целият под падаше в бездна, която беше ужасяваща за гледане. Стояхме толкова близо до ръба, че знаех, че ако някой завие твърде рязко от този тунел, ще се сгромоляса направо към смъртта в сенчестата пропаст долу.
През нея се простираше тясна платформа, а в центъра и стоеше катедра, изработена от някакъв тъмен метал. Върху нея имаше бяла книга, чиито страници бяха отворени и празни. Арнолд се обърна и ми направи жест да се приближа до книгата на тази смъртоносно изглеждаща платформа, а веждите ми се извиха.
– Какво е това? – Попита Орион.
Очите на Арнолд се стрелнаха към него, после към мен, преди да паднат на земята.
– Не мога да се обърна към него, милейди.
В гърлото ми се изтърколи ръмжене, но нямахме време да губим време в опити да оправдаем името на Орион пред някакъв случаен минотавър. А един поглед към Арнолд ми подсказа, че дори не си струва да опитвам.
– Тогава го кажи на мен – попитах аз.
Арнолд кимна, в очите му се появи извинение, докато обръщаше масивното си тяло към мен, като се преместваше така, че да е с гръб към Орион, сякаш дори погледът му причиняваше физическа болка.
– Книгата е врата към всички тъмни книги, които съхраняваме тук. Трябва само да я попиташ какво търсиш и книгата ще ти представи всичко, от което можеш да имаш нужда.
– Ами ако не знаем какво търсим? – Изръмжа Орион.
Очите на Арнолд се стрелнаха към него, след това отново към мен, а на кравешкото му чело избухна пот.
– Кажи ми – казах разочаровано аз и Арнолд кимна.
– Трябва да се постараете да бъдете възможно най-точни, когато мислите за това, от което се нуждаете, милейди. Ако имате нужда от нещо, което не можете да намерите, ще се опитам да ви помогна по възможно най-добрия начин. Когато приключите тук, позвънете на звънеца и аз ще дойда да ви взема – или можете да позвъните, ако имате нужда от моята помощ. – Той посочи над главата ми и аз се обърнах, откривайки бронзова камбана, която висеше над входа, а от нея висеше дълго въже.
В далечината прозвуча звън и Арнолд изръмжа силно в отговор, преди да се втурне в тунелите, а звукът от копитата му, които трополяха по каменния под, се носеше обратно към нас, докато вървеше.
– Е, слава богу, че си отиде – промърмори Орион, излизайки на платформата и насочвайки се към зловещо изглеждащата книга.
Последвах го, като погледнах надолу към ужасяващата пропаст под мен, дори знанието, че имам въздушна магия, някак не ме успокояваше. Зачудих се колко ли е дълбока тази дупка, дали не пада чак в земните недра, и стомахът ми се сви при тази мисъл.
Присъединих се към Орион на платформата и се загледах в бялата книга. Отблизо се виждаше, че корицата на книгата е направена от някакво бяло стъкло, и докато Орион проследяваше палеца си по нея, един поглед върху изражението му ми подсказваше колко ценно е това нещо.
Орион прелисти празните страници, преди да погледне към мен.
– По-добре я попитай, Блу – подкани той, като се отдръпна, за да мога да застана още по-близо до книгата. – Помисли за всички симптоми, които можеш да откриеш.
Поех си бавно дъх, съсредоточих се върху празната страница пред мен и си извиках всяко мрачно чувство, което беше прилепнало към душата ми, когато бях паднала от небето в храма. Докато задържах тези ужасни чувства, оформих въпрос в съзнанието си и го стиснах здраво, преди да го изрека на глас.
– Кои сенчести проклятия могат да откраднат магията на феите?
Тъмното мастило разцъфна по страниците като дъжд, който се изсипа от небето и изцапа книгата с думи. Списъкът с проклятията се събра на страницата, като под всяко от тях беше написан по един параграф.
Орион се приближи, за да ги прочете, като ме погледна с ъгълчето на окото си.
– Някакво от това изглежда ли ви познато? – Попита той тревожно.
Прочетох всяко от тях – от проклятие, което караше кожата ти да се разпада, до друго, което разяждаше костите ти отвътре, докато не можеш да ходиш. Но загубата на магията изглеждаше като страничен продукт на тези проклятия, нещо, което се случваше в последния етап преди неизбежната смърт на феите.
– Не – казах аз. – Не е нито едно от тези неща. – Това беше и дяволско облекчение, защото някои от тези неща звучаха като кървав задник от филм на ужасите.
– Тогава го попитай отново – настоя Орион. – Бъди по-конкретна.
Кимнах, опитвайки се да измисля нов въпрос, който да ми помогне да получа отговора си.
– Какъв вид проклятие може да ме изпълни с ярост и да ме направи неспособен да използвам магията си?
Страницата отново стана празна, докато по нея не започна да се разнася ново мастило, но този път то беше по-малко. Поклатих глава пред това, което се появи – текст, описващ подробно анатомията на някакъв сенчест звяр, тъмно растение, което може да пусне корени в теб и да те обърне наопаки, и сенчест червей, който може да се зарови в черепа ти и да те подлуди.
– Липсва ни нещо – казах на Орион и го погледнах, докато на челото ми се образуваше бръчка. Той протегна ръка, за да докосне бузата ми, а в очите му имаше изгаряща интензивност.
– Ти можеш да се справиш, Блу. Ние ще останем тук, докато не го направиш.
Тръпка премина през мен, когато кимнах, обърнах поглед обратно към книгата и започнах да и задавам въпрос след въпрос, ловувайки за отговора, който толкова отчаяно търсехме.
– Нека бъдем по-общи – казах след час опити и неуспешни опити да намерим това, което ни трябваше. Орион кимна в знак на съгласие, а косата му беше разрошена от това колко пъти беше прекарал пръсти през нея.
– Как сенките могат да повлияят на магията на феите? – Попитах.
Пред нас се появи цяла страница и аз се намръщих от недоволство, като се наведох по-близо, за да прочета текста.

Ученият Хансън Еджлайт изказа хипотезата, че някога нимфите са живели в хармония с феите. Макар да беше широко подиграван за мнението си и много от теориите му да не бяха одобрявани, тази имаше пръстен на истина.
Отдавна е известно, че е имало време, когато нимфите и феите не са се сблъсквали по начина, по който го правят сега. Много от текстовете от тези времена обаче са изгубени. Еджлайт твърдеше, че е открил доказателства за съществуването на село от нимфи, скрити в облачната гора на Серендипите, които живеели независимо от обществото на феите. Твърди, че е посетил това село, но не издава местоположението му от страх Небесният съвет да не нападне нимфите, които живеят там.
Тази единствена снимка е оцеляла в разказите му, след като той изгорил доказателствата, когато група ловци на нимфи дошли на вратата му, търсейки селото. Овъглените останки от тази снимка показват Еджлайт, застанал пред нимфа със стиснати ръце в нещо, което изглежда като мирно общуване.
Ако подобно село наистина съществува, това би поставило под въпрос всичко, което знаем за техния вид. Нимфите могат да оцелеят само като се хранят с магията на феите, след като са събудили собствената си сила на сянката. Така че, ако селото на нимфите наистина съществува далеч от нашия вид, тогава можем само да предположим, че те или ловуват феи и Еджлайт не е знаел за това, или са намерили някакъв начин да оцелеят без нас.
Днес FIB се справя с нимфите, за да предпази обществото от техните нападения, но ако повярваме на теорията на Еджлайт и приемем тази снимка като доказателство за мирно население от нимфи, живеещо някъде в Солария, тогава ще трябва да поставим под въпрос и моралността на убийството на техния вид.

– Това не е възможно, нали? – Попитах Орион, а той замислено прокара език по кътниците си.
– Всичко е възможно, макар че това изглежда малко вероятно.
– Но може би си струва да се проучи, нали? Ако има нимфи, които не се нуждаят от кражба на магия, за да оцелеят, тогава може би могат да научат други нимфи как да живеят по този начин – казах с надежда.
Орион кимна бавно, макар да не изглеждаше убеден в идеята. – Нека продължим да търсим информация за проклятието, Блу.
– Може би подхождаме към проклятието от грешен ъгъл – въздъхнах аз, а той поклати глава.
– От какъв ъгъл смяташ, че трябва да го разглеждаме?
– Може би трябва да разгледаме силата на моя Феникс. Може би има заклинание или дарба, която притежавам и която би могла да ми помогне, вместо да се опитваме да открием точното проклятие, с което съм обвързана.
Очите на Орион просветнаха при тази идея и той се обърна от платформата, запъти се обратно към камбаната и я звънна силно.
– Добра идея – каза той.
Мученето на Арнолд прозвуча в тунелите, когато той отговори на звънеца и се втурна по нашия път, а звукът от копитата му се разнесе по коридорите към нас.
– Не съм просто красиво лице – подшушнах аз и устните на Орион се извиха съвсем леко, преди отново да се сплескат. Може би най-лошата част от това проклятие беше да виждам как то вече се отразява на всички около мен и със сърцето си знаех, че ще направя всичко, за да се уверя, че съм го развалила както заради тях, така и заради себе си.
Арнолд пристигна с подсмърчане и тропане с крак, като ми се поклони още веднъж.
– Милейди, с какво мога да ви помогна?
– Имате ли някакви книги за фениксите? – Попитах.
– Кралице моя, имаме книги за всичко.
– Тогава ни заведете при тях, Арнолд – каза Орион нетърпеливо, без намек за дружелюбност в гласа му.
Арнолд се престори, че не е там, гледайки към мен за посока, а аз изпъшках от досада.
– Заведи ни при тях – казах твърдо и той изхърка щастливо, преди да се обърне и отново да ни поведе надалеч в тъмните пещери.
Последвахме го с бясно темпо, тичайки, за да не изоставаме от него, като Орион държеше ръката ми, в случай че се наложи да ускорим напред, за да го настигнем.
Навлязохме все по-дълбоко в лабиринта и дори да се опитвах да преброя завоите, нещо в това място напълно замъгляваше съзнанието ми, сякаш беше създадено, за да не ми позволи да запомня пътя.
В мен се надигна паника при мисълта, че ще се изгубя тук долу без изход. И аз закрачих по-бързо по петите на Арнолд.
Той зави в друга пещера и пламъкът на огъня се допря до бузите ми, когато съзрях огромната каменна чаша в сърцето на помещението, горяща с яркочервен и син огън.
Арнолд се обърна към мен с ярка усмивка, която се отскубна от устните му.
– Преди хиляда години фениксите посетиха това място. Те запалиха този огън в Чашата на вечните пламъци и той никога не угасна. Твоите предци, принцесо Вега, те са тези, които го запалиха. – Той посочи величествено към него и аз се приближих до него, усещайки как магическите ми запаси набъбват под огромната му сила.
Орион остана зад гърба ми, докато аз протягах ръка, пъхах ръце в пламъка и усещах целувката на миналото по кожата си, а част от мен искаше да мога да достигна точно през тези пламъци и да докосна тези, които са го запалили. Някаква част от мен принадлежеше на този огън и аз почувствах най-болезненото чувство на принадлежност, докато стоях в топлите му лъчи.
Погледнах назад към Орион, открих го застанал на входа на пещерата, молех го да се приближи с очите си, но той не помръдна, сякаш не чувстваше, че трябва да пристъпи по-далеч в това свещено място на моите предци. Но той принадлежеше навсякъде, където бях аз, включително и точно тук.
Отвъд издигащите се пламъци, които облизваха високия таван, имаше дървени книжни шкафове, стигащи над мен със стълби, които се изкачваха по стелажите.
– Тези книги са принадлежали на старите феникси – обясни Арнолд. Те могат да бъдат докосвани само от Феникс, така че не са били четени от много векове, милейди. Тайните, които се намират в тях, принадлежат на вас и на вашата сестра.
Устните ми се отвориха и ме обзе страхопочитание, докато се приближавах към книгите, а главата ми се отметна назад, докато възприемах безкрайното знание, което седеше там пред мен, дар от моите предци. И ми се искаше Тори да е тук, за да го сподели с мен.
– Отговорът е тук – казах на никого конкретно. – Трябва да бъде. – Обърнах глава, като погледнах към Арнолд. – Иска ми се и Орион да прочете тези книги. Мога ли да му позволя да се докосне до тях по някакъв начин?
– М-миледи – заекна той от ужас. – Да позволиш на засрамен от властта феи да направи нещо подобно би било отвратително.
– Но мога ли да го направя, Арнолд? – Попитах ядосано, а той отново наведе глава и кимна бързо.
– Да, може да се направи. Просто трябва да вземеш една книга от рафтовете и да му я подадеш, след което заклинанието ще я освободи.
– Благодаря ви. – Кимнах му в знак на пренебрежение и той се отдалечи в тунела, мърморейки нещо за срамните за властта мръсници, които пипат древни и безценни книги, което накара яростта ми да се надигне.
Ако тези книги бяха за мен и сестра ми, щях да ги дам в ръцете на когото, по дяволите, ми хареса.
А нямаше човек, който да иска да ги прочете повече от Орион.
– Сигурна ли си, красавице? – Попита той, докато вървях право към рафтовете.
– Разбира се, че съм сигурна. – Погледнах назад към него, повдигайки вежда. – Наистина ли мислиш, че ще ги скрия от теб?
– Нищо не ми дължиш и въпреки това ти ми даде всичко. Винаги се изненадвам от това, което ми връчваш толкова охотно.
– За мен ти си най-ценният човек на света, Ланс, иска ми се да го виждаш по същия начин. А сега ела тук, ще ти подам една книга. Моля те, не се насилвай.
Той се усмихна, докато се приближаваше, излизайки от сенките, докато пламъците танцуваха над него, обливайки го в златна и червена светлина.
Те сякаш се усукваха и движеха, почти се огъваха към него, докато той ги заобикаляше и се приближаваше към мен.
– Мисля, че твоите предци ме съдят – каза Орион и аз леко се засмях.
– Страхуваш ли се, че ще се върнат от мъртвите и ще ти дадат урок? – Пошегувах се.
– Не се страхувам от нищо, когато става дума за теб.
Усмихнах се, стъпих на една стълба в основата на огромните стелажи и започнах да се изкачвам, като очите ми се плъзгаха по старите томове наоколо. Опитах се да прочета колкото се може повече от имената по кориците, без да съм сигурна какво точно търся, но все пак се изкачвах все по-високо и по-високо, докато търсех, а някакво странно вълнение в мен ме водеше напред.
Имаше най-различни книги за нумерология, астрология, звездни знаци, съзвездия и цяла гама от магически заклинания и отвари, а аз бях безкрайно любопитна какви тайни се крият в тях.
– Какво търсиш? – Попита ме Орион.
– Не знам – признах аз, усещайки отново онова странно притегляне в гърдите си, което ме теглеше към нещо.
– По-високо.
Ефирният глас ме накара да изтръпна и проклех, защото изгубих хватката си за стълбата, подхлъзнах се надолу по няколко стъпала и Орион направи въздушна магия, която ме избута обратно на тях.
– Какво, по дяволите, беше това? – Изсъсках.
– Непохватна принцеса? – Предложи Орион.
– Козел – подхвърлих му аз. – И не съм имала предвид това, чух глас. Като звездите или… нещо такова. Каза ми да отида по-нагоре.
– Така че се изкачи по-високо – насърчи ме Орион и аз продължих да се изкачвам, докато стигнах до самия връх.
Там, сама на рафта, имаше само една книга, която лежеше настрани. И аз знаех, че в дълбините на същността си ми е писано да намеря тази книга. Посегнах към нея, издърпвайки я от рафта, а подвързията беше от някаква червена тъкана коприна, която беше толкова мека, че почти се изплъзваше от ръцете ми.
Усещах как в тази книга бръмчи сила, която се усещаше чак до костите ми. И аз потреперих, докато я притисках към гърдите си, усещайки същото ехо от моите предци, което викаше през мен.
– Какво е това? – Обади се към мен Орион.
– Книга – отвърнах аз.
– Много смешно – изръмжа Орион. – Как се казва?
– Много си намръщен днес. – Обърнах я настрани, за да прочета името, но не открих нищо друго освен един пламък там, издълбан в самата подвързия. Отгърнах предната корица, за да прочета първата страница, и открих, че заглавието блести в бронзово мастило, което сякаш почти трептеше от пламъци.

„Огън в кръвта“ от Петониус Вега

Дишането ми застина, докато се взирах в тези думи, усещайки, че държа в ръцете си подарък от миналото, който трябваше да ме намери.
– Слез тук, Блу – подкани ме Орион.
– Добре – отвърнах аз, прибрах книгата под мишница и започнах да слизам по стъпалата, преди да си спомня, че имам магия.
Пуснах стълбата и паднах на няколко метра, докато Орион проклинаше, преди да се хвана на порив на въздуха, да се понеса надолу към него и да се приземя на крака пред него. Забелязах, че ръцете му са леко вдигнати, и наклоних глава към едното рамо.
– Мога да се хвана сама – казах му.
– Преди не си го правила. Аз съм твоят резервен парашут – каза той сериозно.
Протегнах ръка, като натиснах палеца си в ъгъла на устата му и го издърпах нагоре.
– Не забравяй да се усмихваш, ще ме натъжиш, ако не се усмихнеш.
– Трудно е да се усмихвам, когато знам съдбата, пред която сме изправени.
– Мислиш ли, че ще умра? – Попитах шепнешком, като дъвчех долната си устна.
– Не. Защото няма да се успокоя, докато не си в безопасност – каза той яростно.
– Аз съм в безопасност. Аз съм с теб.
Накрая той се усмихна и аз протегнах книгата, предлагайки му я с пламнали очи. Той се поколеба, ръката му се вдигна, сякаш отчаяно искаше да я хване, но не можеше да си го позволи.
– Вземи я – настоях аз. – Явно умираш от желание да я вземеш.
– Сигурна ли си? – Попита той. – Мисля, че не разбираш мащаба на това, което ми предлагаш тук.
– Разбирам. И затова искам да го вземеш.
Орион вдиша бавно и взе книгата от ръцете ми, а в очите му се появи глад, докато обхождаше древния том.
– Това е направено от глендианска коприна – каза той. – Копринената буба, от която е направен този материал, е умряла преди стотици години.
– Скъпа ли е? – Попитах любопитно.
– Нямаш представа. Стойността на тази книга е неизмерима. И то само въз основа на корицата. Предполагам, че това, което се крие вътре, я прави много по-ценна дори от това.
– Така че нека да разберем – казах нетърпеливо.
Той се засмя и ние се преместихме през стаята до една желязна маса, седнахме зад нея един до друг, докато Орион слагаше книгата деликатно, сякаш беше направена от крехко стъкло.
– Не мисля, че трябва да бъдеш толкова нежен с нея – казах аз и протегнах ръка, за да я отворя.
Пръстите му докоснаха моите и когато я отворихме едновременно, се кълна, че го напусна стон на удоволствие от комбинирания контакт между мен и тази книга.
– Възбужда ли те? – Промълвих му, а той ме погледна с интензивност в очите, която можеше да постави целия свят на колене. Но тъй като само аз бях свидетел на това, само аз паднах в разруха.
– Внимавай – каза той строго, професорският му тон излезе наяве и това много ми хареса.
В известен смисъл това, че се бях върнала в „Зодиак“ и се промъквах из територията на училището, за да си открадна моменти в прегръдките му, всъщност беше по-просто време. Сега го имах само за себе си и въпреки това той все още не ме обявяваше за своя пред света заради падението си от благодатта, а това беше нещо, което ме болеше всеки ден. Тогава поне имахме мечти да обявим любовта си пред света, а сега всеки път, когато се опитвах да го повдигна, Орион не се отдаваше на тези мечти заедно с мен. Казваше, че това е, за да ме предпази, и аз знаех, че има това предвид, но необходимостта да продължаваме да крием връзката си след всичко, през което бяхме преминали, отваряше рана в мен, която не знаех как да излекувам.
Пръстът му се плъзгаше по страницата със съдържанието, сякаш галеше извивката на гръбнака ми, и се кълна, че го усещах – той ме докосваше така, както докосваше тази книга. Изтласках от ума си всички мисли за неговия Силов срам, просто се наслаждавах на компанията му, докато си спомнях за агонията от това, че толкова дълго време съм била без него.
– Трябва ли да се притеснявам, че ще ме изоставиш заради една книга? – Попитах, а устните ми се усмихнаха.
Орион се обърна към мен, като все още изглеждаше смъртоносно сериозен.
– Никога няма да те напусна, Блу. А сега спри да се държиш лошо или ще трябва да те накажа.
– Това заплаха ли е, или обещание? – Прошепнах и ръката му се стовари върху бедрото ми под масата, а убождането изпрати изблик на възбуда в мен.
– Какво ти е влязло в главата? – Изръмжа той, без да играе играта ми. – Откриваш, че си прокълната, а седиш тук и се усмихваш.
– Аз съм до любовта на живота си в магическа библиотека под земята в свят, за чието съществуване допреди няколко години дори не знаех. Винаги съм била оптимист, но сега имам истинска причина да вярвам в чудеса.
– Значи си сигурна, че ще намерим отговор? – Попита той, сякаш искаше да се нахрани с позитивизма ми.
– Не – признах аз. – Все още се страхувам, че няма да го направим, но също толкова се надявам, че ще го направим. – Той ме гледаше с тежестта на света в очите си и аз прокарах пръсти в косата му, като го галех нежно, надявайки се да разсея част от притесненията му. – Защо изглеждаш толкова уплашен, Ланс? – Прошепнах.
Той вдигна ръка, пръстите му се сключиха около Имперската звезда на гърлото ми, а кокалчетата му побеляха, когато хватката му се втвърди.
– Защото звездите ми отнеха всичко. Мечтата ми, свободната ми воля, статута ми, семейството ми – гласът му се сгъсти при последната дума и в сърцето ми се вряза болка за него и за всичко, което е загубил. – И когато вече почти нямаше какво да ми вземат, те ми дадоха теб.
Спуснах ръката си от косата му, обгръщайки с пръсти юмрука му, който държеше звездата, сякаш се опитваше да я нарани.
– Мислех си, че може би вълната се обръща в моя полза, но сега се страхувам, че са ми те дали само за да имат още нещо, което да ми отнемат. Не знам какво съм направил, за да ги оскърбя, но независимо от това те са взели своя фунт плът от мен.
– Никъде няма да отида – заклех се аз и той кимна, а изражението му се утвърди в нещо демонично.
– Знам – каза той, гласът му беше груб и дрезгав. – Защото няма да им позволя да ми те отнемат, Блу, дори ако самите те слязат от небесата, за да се опитат да те изтръгнат от ръцете ми. Не съм кръстен на съзвездието Ловец без причина. Ще превърна звездите в своя плячка, ако те поставят на прицел, така че, помни, че ще изрежа всяка една от тях от мястото и в небето и ще я гледам как пада.
Той пусна Имперската звезда, главата му се отметна назад, като отново погледна надолу към книгата, а аз останах без дъх и се взирах в него, а топлината пламтеше по гръбнака ми и изгаряше между бедрата ми.
Той прелистваше бавно страниците, докато търсеше нещо, което би могло да ни помогне, а аз се опитах да се овладея, докато гледах как челюстта му се размърдва. Но тогава една реплика от пророчеството на Гейбриъл отекна в съзнанието ми и страхът се разля в душата ми.
– Ловецът ще плати цената – прошепнах, страхувайки се какво може да означава този ред от пророчеството, докато гледах Орион. – Ами ако това си ти?
Очите му проблеснаха и той протегна ръка, за да издълбае палеца си по челюстта ми.
– Това може да означава толкова много неща.
– Но може да означава и теб – настоях аз, а страхът накара дишането ми да се ускори.
– Ще се побъркаш, ако приемеш волята на звездите – каза той нежно. – Не можем да кажем нищо със сигурност.
– Какъв е смисълът от пророчествата, ако значението им е неясно, докато не се случат? – Казах разочаровано.
– За да ни подлудят? – Предложи той закачливо, но аз не успях да събера усмивка, твърде увлечена от мисълта, че вървим по тъмна пътека към горчива съдба, от която не можем да избягаме.
Той хвана ръката ми и я постави на гърдите си, така че да усетя мощното туптене на сърцето му.
– Аз съм тук, Блу. Не се изгубвай в някакво въображаемо бъдеще, което може никога да не се сбъдне. Точно сега е всичко, което имаме, така че нека това да е единственото, което ни засяга.
Той се наведе напред, целуна ме дълбоко и бавно с вкус на по-добро бъдеще на устните си. Такова, в което бяхме щастливи, в което се обичахме от сърцевината на съществата си до самите краища на вселената. И това ме изпълни с толкова много радост, че останах там, придържайки се към него и давайки си тих обет, че ще се боря за това бъдеще с всичко, което имам.
Въздъхнах с облекчение и за миг опрях чело в неговото, преди да се разделим и той да се обърне обратно към книгата. Известно време седяхме тихо, четейки страниците, и въпреки че бях очарована от описанията на старите феникси, не открихме нищо полезно и тъкмо бях на път да предложа да погледнем друга книга, когато Орион обърна страницата и пред нас се появи заклинание.

Силата на племето на фениксите.

Поверието гласи, че пламъците на феникса живеят във всички негови ордени, което означава, че един и същ огън гори в един феникс до следващия. Резултатът от това е мощна енергия, която може да се направи по-силна чрез добавянето на един или повече пламъци на Феникс.
Това споделяне на енергията също така я увеличава, което означава, че дарбите на техния вид могат да бъдат усилени заедно. Тази техника може да бъде използвана за борба със смъртоносни болести на феите или дори за разваляне на проклятия.

– Ебаси да – изръмжа Орион, удари по масата и по лицето ми се разцепи усмивка.
– Тори – издишах аз.
– Вие двете можете да се преборите с него заедно. – Орион излъчи толкова широка усмивка, че тръпчинката му изскочи на дясната буза. – Защо не се сетихме за това преди?
– Защото сме идиоти – засмях се и се хвърлих към Орион, прегръщайки го, докато здравите му ръце се сгъваха толкова плътно около мен, че почти не можех да дишам.
Когато прочетохме страницата отзад напред и стигнахме до заключението, че Тори и аз трябва да се опитаме да изгорим проклятието ден по ден, докато то най-накрая не се поддаде на общите ни пламъци, Орион затвори книгата и се изправи на крака.
– Да се върнем в „Бъроуз“ – каза той. – Можеш да започнеш веднага.
Аз също станах на крака и се отправих към изхода, за да позвъня за Арнолд с много по-добра идея в главата.
– Намираме се в Библиотеката на изгубените, можем да отделим малко време, за да я разгледаме.
Орион се стрелна към мен, в очите му се върна миг от старото му аз, докато възприемаше тези думи.
– Сигурна ли си?
– Проклятието може да изгори за седмици – казах аз. – Няма да има никакво значение дали ще прекараме няколко часа тук.
Лицето на Орион светна като на дете в коледната сутрин и аз му се усмихнах, подскачайки на пръсти, тъй като вълнението заля и мен.
– Заслужаваме малко забавление.
При думата „забавление“ в устата му се появи зверска усмивка и кътниците му ме заслепиха, което накара стомаха ми да се свие от пеперуди.
Арнолд се появи със силно сумтене, което ме стресна до смърт и аз го проклех, докато ни водеше обратно в тунелите и навън от лабиринта. Върнахме се в главната библиотека през големите врати и двамата веднага се стрелнахме надолу по тесни лавици с книги, където златни пеперуди танцуваха във въздуха, а червени цветя се влачеха над нас на лиани, разцъфтяваха и после отново се затваряха.
Магията на това място беше сюрреалистична и скоро се изгубих в лабиринт от стелажи, като всеки завой ме караше да се задъхвам от красотата на мястото. Имаше фонтани, в които бълбукаха малки прозрачни делфини, които изскачаха от водата, преди да потънат в дълбините и. Имаше цели участъци, в които тревата растеше до коленете и ние трябваше да се промъкваме през нея към гигантски жаби, по които можехме да се изкачим по стълби и да седнем на меката им повърхност. В друг район имаше къщичка на дърво със скрити врати във нея, където сред гнезда от мъх и клонки бяха сгушени книги. По дърветата дори чуруликаха сови, а един орел се спусна да ни наблюдава, докато се излежавахме в гигантски хамак, увиснал между два от огромните клони, и двамата свити заедно, докато четяхме смъртна книга за двойка близначки, едната от които беше поискана от кралските вампири, превзели Ню Йорк, а другата се беше съюзила с последната убийца на земята, която се оказа адски гореща.
Група сфинксове взеха книги от рафтовете и се излегнаха в тревата, изглеждайки очаровани, а Орион ми промълви, че техният вид може да влезе направо в страниците на някоя история. Те не само я виждали в главата си, но и преживявали всяка дума, всичко се разигравало в съзнанието им, сякаш били главният герой, а това звучало доста страхотно. Сигурно е било невероятно да преживееш любимите си книги от първа ръка, да попаднеш толкова дълбоко между страниците, че да ти се струва, че тези светове наистина съществуват.
– В коя книга би влязъл? – Попитах Орион, като прокарах пръсти по гъстата четина на челюстта му.
– Няма друга история, в която бих избрал да живея, освен нашата – отговори той просто и дано този човек бъде проклет в ада заради сребърния си език. Сърцето ми почти си събра багажа и се изнесе от гърдите ми, за да отиде да живее в неговите. Така или иначе той вече го притежаваше напълно.
След това се отправихме нагоре към едно място, където облаците витаеха навсякъде и можехме да стъпим направо върху тях, оставяйки ги да ни носят наоколо в една зона с огледално стъкло, което отразяваше лазурното небе обратно към нас. Книгите бяха скрити между огледалата, кориците им бяха прозрачни, докато не се озоваха в ръцете ни, и аз се усмихнах на невероятната магия, докато се губехме в нея, забравяйки за проблемите, които ни очакваха далеч над главите ни.
Когато стигнахме до една издълбана дървена врата, която беше голяма колкото къща, погледнах Орион със замайващ поглед, преди да хвана бронзовата дръжка и да я завъртя, като установих, че нещото се движи невъзможно лесно предвид размерите му.
Влязохме в съвършено тихата част на библиотеката, където книгите се простираха невъзможно далеч пред нас върху тъмни дървени рафтове, които се издигаха на два етажа над главите ни. Подът беше наситено червен махагон и ние закрачихме по него, като поглеждахме към коридорите, които водеха към пещерното помещение от двете ни страни.
Орион ме дръпна за ръката, за да привлече вниманието ми, и аз погледнах назад към него, откривайки, че той притиска пръст към устните си с усмивка, преди да ме вдигне и да ни изстреля по един от коридорите. Той спря, но обувките му се подхлъзнаха по силно полирания под и се блъснахме в една от лавиците с книги, при което цялата се наклони настрани и разпиля книгите по масата и пода.
Орион се хвана за рафта, преди да се преобърне целият, и го върна на мястото му със звучен бум, който отекна в цялата стая.
– Упс – засмя се той, слагайки ме на земята, а аз вдигнах ръка, за да хвърля заглушаващ балон. Той отблъсна ръката ми настрани, а в очите му се появи палав блясък. – Изглежда, че тук няма никой.
Той притисна ръка към гърдите ми и ме бутна, като ме повали назад на масата, задникът ми се удари в една книга, а ръката ми се подхлъзна на друга, докато се борех да се изправя.
Но Орион се изстреля пред мен, като разтвори краката ми и се извиси над мен, притискайки ме обратно върху книгите, докато потапяше езика си между устните ми.
Сърцебиенето ми съвпадна с бурния ритъм на неговото и възбудата заплете вените ми при мисълта да го направя тук.
– Искам да чуя как звучат писъците ти, които изпълват цялата стая и се връщат към мен – каза Орион срещу устата ми, разтваряйки коленете ми, като се промъкна между тях и плъзна ръка под полата ми.
Гърбът ми се изви още преди да ме е докоснал, кокалчетата му се търкаха по влажното място на бикините ми, тялото ми винаги беше толкова готово за него. Той изръмжа плътски, след което избута бикините ми настрани и впи три пръста безмилостно в мен.
– О, Боже – издъхнах.
– Добро момиче – изръмжа той, дразнейки ме, докато вкарваше и изкарваше пръстите си от мен толкова бавно, че аз хлипах.
– Още – заповядах, посягайки към колана му, но той хвана китката ми, постави ръката ми срещу набъбналия му член през дънките и ме накара да усетя всеки сантиметър от него през грубата материя.
– Ако искаш още, ще си го поискаш хубаво. – Той се усмихна, вкара пръстите си в мен по-дълбоко и ги задържа там, докато аз дишах за него.
– Моля те – казах задъхано и в очите му влезе опияняващ поглед към моята молба.
Той освободи китката ми и аз продължих да държа ръката си върху члена му, като го стисках и галех през дънките му, докато държах едната си ръка зад себе си, за да се подпирам, тялото ми беше наполовина изправено, докато той се приближаваше, за да разтвори по-широко краката ми за него.
Той придърпа полата ми по-високо, за да може да гледа как ръката му ме чука, а на лицето му се появи алчен поглед, докато мокреше устните си.
Задържах долната си устна между зъбите, за да не вдигам прекалено много шум, страхувайки се от ехото в тази огромна част на библиотеката, но Орион се протегна, натисна палеца си върху устната ми и я издърпа на свобода.
– Не ми пречи, как ще разбера дали ти е приятно, ако не те чуя да крещиш? – Подиграваше се той, свивайки пръсти дълбоко в мен, докато преглъщах поредния стон и раздвижвах бедрата си.
– Знаеш, задник – изпъшках и той се усмихна, а лицето му наполовина бе хвърлено в сянка, докато се навеждаше над мен.
– Да, знам – призна той, а палецът му обикаляше по клитора ми, карайки цялото ми тяло да се извива. – Знам точно какво харесваш.
– Тогава ми го дай – поисках аз, а той се засмя гръмко, като остави гласа си да се носи из стелажите и накара бузите ми да се изчервят.
– Запази заповедите си за времето, когато ще управляваш кралството, красавице – каза той, а очите му бавно пробягаха по тялото ми, разглеждайки всичко пред него, преди погледът му отново да срещне моя. – Но когато се чукаме, аз командвам. А когато станеш кралица и всички в Солария те боготворят, аз ще бъда единственият, на когото ще бъде позволено да те боготвори по този начин. Разбираш ли?
Той завъртя палеца си по-бързо срещу клитора ми и аз яхнах ръката му, виках и губех пълен контрол над тялото си, когато кулминацията ми настъпи толкова бързо, че не можех да спра звуците, които напускаха гърлото ми, а звукът отекваше из цялата библиотека. Усещах очите му върху себе си през цялото време, докато преминавах през вълна от удоволствие, а пръстите му влизаха и излизаха от мен, докато не се изтощих и не паднах върху книгите.
Орион освободи ръката си и хвана китките ми, като ги притисна над главата ми и ги обгърна с ледени белезници, завърза ги с ледена верига и ги притисна към масата.
Той стисна гърдите ми през горнището и не бързаше да прокарва ръце по извивките на тялото ми, преди да разтвори бедрата ми, да разкъса бикините и да пристъпи между тях.
– Тези ми харесваха – оплаках се, докато той прибираше в джоба си бледорозовата материя с леко свиване на рамене.
– Предпочитам да са на парчета. – Той освободи члена си, гледайки ме, докато галеше огромната му дължина, а аз преместих бедрата си в очакването му, сърцето ми биеше като лудо в гърдите.
Той се изравни със сърцевината ми, вкара главата на дебелия си член в мен и ме накара да се задъхам, докато влизаше толкова бавно, че главата ми се завъртя.
– Майната му – изстена той, докато ме изпълваше, а ръцете му се плъзнаха под мен, за да хванат дупето ми и да ме придърпат към себе си.
Напусна ме силен стон, когато попадна на някакво дълбоко чувствително място в мен и той засили бедрата си, за да го направи отново, четейки ме толкова добре. Сякаш беше в хармония с тялото ми, знаеше какво ми харесва по-добре, отколкото аз самата го знаех, докато започна да ме чука към поредния ми връх, който обещаваше да ме хвърли в забвение.
Наблюдавах как мощното му тяло се движи, докато стоеше над мен, а очите му горяха в моите, докато аз се отказах да се опитвам да сдържам виковете си, оставях ги да се изсипят от дробовете ми и се възбуждах от това как го караха да стене. Беше толкова твърд в мен и тялото ми го притискаше с всеки тласък, искайки все повече и повече от красивия му член, докато ме изпълваше.
Дърпах се срещу връзките, с които беше свързал ръцете ми, когато той намокри пръстите си с водна магия и започна да масажира клитора ми, светлината избухваше пред очите ми, докато падах на милостта му. Той беше безмилостен, измъчваше ме с тялото си, като ме приближаваше до ръба, а после отново ме дърпаше назад, без да ме оставя да се потопя в блаженството.
Усмихна ми се лукаво, сякаш знаеше точно какво прави, което, разбира се, знаеше. Но когато най-накрая ме избута от скалата, трябваше да му бъда благодарна, защото оргазмът ми ме удари по-силно от автобус, удоволствието ме връхлетя и зашумя във вените ми.
Той ме чукаше през всяка секунда от него, докато стоновете ми отекваха навсякъде около нас, краката ми бяха здраво притиснати около кръста му, докато той се впиваше в мен отново и отново, а темпото му се увеличаваше, докато преследваше собственото си освобождаване.
Прекъснах белезниците на китките си, надигнах се и го повлякох върху себе си, бедрата ми се движеха в такт с неговите, докато той губеше контрол и топлината на тялото му се притискаше към моето. Той беше животно, моето диво създание, родено да владее плътта ми и да ме поглъща като бог, потопен в грях.
Раменете му се напрегнаха, след което той се успокои в мен, свършвайки с дълбок стон, който ме запали отвътре. Топлината му се просмука между бедрата ми, докато той навлизаше и излизаше от мен с две последни движения на члена си, които ме накараха да настръхна цялата.
Устата му намери моята и аз го държах, докато светът сякаш замлъкна напълно и всичко, което съществуваше в тази пещерна стая, бяхме ние.
– Бих изгорил всяка от тези книги заради теб – каза той срещу устата ми и аз впих пръсти в косата му, потапяйки език между устните му.
– Когато стана кралица, ще ти купя тази библиотека – реших и той вдигна глава, а очите му блестяха от изненада.
– Тогава ще можеш да правиш каквото си искаш с тези книги, защото те ще бъдат изцяло твои.

Назад към част 35                                                 Напред към част 37

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!