Каролин Пекъм-Зодиакална академия-Обречен трон-книга 6-част 9

***

Летях с Гейбриъл на моя страна, освобождавайки се от цялото напрежение на деня, докато се провирахме през облаците, издигайки се над тях, за да наблюдаваме как слънцето умира. Не ни беше позволено да го правим, но технически Гейбриъл ме учеше да летя, така че ако някой поиска, той можеше да го замести.
– Хайспел – ми даде една седмица задържане – казах, докато се носехме един до друг, а моите горящи криле се размахваха зад мен, докато неговите абаносови биеха в такт с моите.
Бях му казала какво е направила, не че той можеше да направи нещо по въпроса, но може би той имаше видение, което можеше да ни даде някаква надежда в тази ситуация. Досега се въздържах да го попитам, защото исках да летя, да бъда свободна и да забравя всички лоши неща, които се бяха случили днес.
– Презирам тази жена – изръмжа той.
– Предполагам, че не виждаш начин да я уволнят, нали? – Попитах, наполовина на шега, наполовина сериозно.
– Страхувам се, че засега тя е тук, за да остане – въздъхна той.
– А какво да кажем за Лайънъл? Той тук ли ще остане? – Попитах, а гърлото ми се сви, докато се обръщах към него.
Сивите му очи потъмняха.
– Цял ден се консултирах със звездите за това – призна той. – Все още има надежда. Но тя зависи от Имперската звезда.
Кимнах и той внезапно се спусна през облаците. Поех подир него, прибрах криле и се отклоних от едно стадо грифони, което се носеше под нас.
Гейбриъл ме изпревари, докато се движехме с поглед към кампуса долу, а аз го следвах на известно разстояние, преди той да прелети през прозореца на офиса си. Заобиколих сградата веднъж, като се уверих, че брегът е чист, преди да направя същото и да се приземя леко вътре. Той можеше да успее да ни прикрие до известна степен, но не исках никой да гледа прекалено отблизо колко време прекарваме заедно. Връзката му с мен и Тори все още беше тайна, доколкото знаех, освен ако Тори не я беше разгласила, но тъй като изглеждаше, че тя почти не знае кой е някой от нас, се надявахме да не е така.
Той бутна прозореца и хвърли заглушаващ балон. Офисът му беше оскъден и не ми се струваше, че прекарва много време тук. Гейбриъл се прибираше вкъщи през повечето вечери със звезден прах, за да се види със семейството си, и въпреки че каза, че съм добре дошла с него по всяко време, знаех, че не мога да напусна Зодиак, докато сестра ми е тук. Тя имаше нужда от мен, дори и да не го знаеше. И аз трябваше да съм наблизо, за да и помогна, ако нещо се случи.
Гейбриъл се придвижи до бюрото си, като взе от горното чекмедже бутилка с няколко спринцовки.
– Ето противоотровата за потискане на ордена – каза той с половин усмивка.
Сърцето ми се забърза и се втурнах да го взема, но той поклати глава.
– Ще те спрат на връщане към Въздушната кула и ако го намерят, ще го вземат, а след това Нова ще те вкара в ареста за вечерта.
Устните ми се разтвориха на искането да го взема сега и да намеря някакъв начин да го дам на Тори, но се спрях с въздишка. Доверявах се на дарбите му. Просто трябваше да се преборя с желанието да го грабна, да полетя към Тори и да се опитам да и го инжектирам точно в тази секунда.
– Ако следваш този ред на мисли, пак ще те спрат и ще те претърсят, преди да го изпозваш и ако избереш този път, няма да можеш да и го дадеш. Не, просто няма да се получи тази вечер. – Гейбриъл сви рамене съчувствено.
Въздъхнах и крилете ми се разтвориха зад гърба ми.
– Мразя, когато правиш това – казах, но усмивка дръпна устните ми.
Той се засмя.
– Наистина ти харесва.
– Да, обичам го – изсмях се, но после забавлението ми отпадна, когато тежестта на този ден отново ме затрупа. Той пристъпи напред и ме обгърна с ръце, без да каже нито дума, като опря брадичка на главата ми. За миг светът спря и всичко беше наред. Само за секунда. Но каква перфектна секунда беше това.
– И така, Имперската звезда…- започнах, когато той ме пусна.
Седнах на бюрото му и кръстосах крака под себе си, като си играех с кичур от косата си. За полета се бях преоблякла в клин и горнище, но сега крилете ми не ме топлеха, по ръцете ми се разпространиха ситни тръпки, така че призовах огъня във вените си да не допуска студа.
Крилете на Гейбриъл се отпуснаха и аз разгледах художественото произведение от татуировки върху гърдите му, чудейки се какви тайни се крият в тях. Неща, които са се случили, и такива, които тепърва предстоят. Дарбата му беше вписана в плътта му – бъдеще, минало и настояще. Над сърцето му имаше пръстен от звездни знаци, които бяха свързани в красив кръг и той натисна точно това място, докато падаше на стола пред мен.
– Не мога да видя къде е – каза той с намръщена физиономия. – Но виждам, че Ланс е ключът към намирането му.
Кимнах бавно, прехапвайки долната си устна.
– Вероятно вече знаеш това, но…
– Ще се видиш с него тази вечер? – Довърши той с усмивка. – Той има нещо много важно, което трябва да свърши. И ти трябва да му помогнеш.
– Ще го освободя от звездния обет, който сме си дали – казах, гърдите ми се свиха и изведнъж не можах да срещна погледа му. Гейбриъл можеше да види толкова много, можеше ли той да види през мен до болката, която толкова упорито се опитвах да скрия и тези дни? Любовта, която все още живееше в мен към Ланс, толкова яростна, колкото и преди?
– Това е нещо повече от това – каза той внимателно, сякаш не можеше да каже твърде много. – Просто направи каквото можеш, за да му помогнеш.
Намръщих се.
– Какво виждаш? – Натиснах го, а тайните, които се криеха в очите му, караха сърцето ми да бие лудо.
– Толкова много пътища – каза той с болезнено изражение, което ме накара да се притесня колко от тях са лоши. – Просто направи всичко възможно, следвай сърцето си и всички тези глупости.
Засмях се тихо, но смехът заглъхна в гърлото ми, докато опирах брадичката си в ръка, подпряна в лакът на коляното ми.
– Дали някое от тях е добро? Има ли бъдеще, което да очакваме с нетърпение, Гейбриъл?
Между очите му се образува бръчка и той придвижи стола си по-близо.
– Бъдещето е просто една рулетка, Дарси. Само че всеки изход е сив.
– Това не звучи толкова добре – промърморих аз.
– То е и добро, и лошо. Това е животът. Предполагам, че това е едно от нещата, които Зрението ме кара да виждам по-ясно от всичко друго. Всичко е свързано с изборите, които правиш, с действията, които предприемаш. Причина и следствие. Ако не правиш нищо, нищо няма да се случи. Ако правиш всичко, ще се случи всичко.
– Това е… странно успокояващо – казах замислено. – Но какво да кажем за звездите, със сигурност те решават всичко това? Дали всичко не е просто съдба и ние не сме роби на каквото те пожелаят?
– Звездите ще ни изпитат. И понякога може да ни накажат или да ни дарят за изборите, които правим, но не те определят съдбата ни. Само ние можем да го направим. Така че иди и я направи, Дарси. Трябва да тръгнеш, ако искаш да си готова навреме.
Аз се смъкнах от бюрото с въздишка, а той се изправи, хвана кичур от косата ми и го дръпна закачливо.
– Той ще си изяде сърцето – промърмори той и аз извъртях очи. – Надявам се, че ще го направи, между другото. Все още съм ядосан, че нарани малката ми сестра. Изритай го в топките заради мен, добре?
Засмях се, докато се насочвах към прозореца, бутнах го и усетих как той пусна балона за заглушаване.
– Виждаш ли ритник в бъдещето му? – Попитах с усмивка.
– Определено – каза той с усмивка.
– Обичам те, Гейбриъл – казах му, след което се гмурнах през прозореца, като приливът от падането накара стомаха ми да се завърти, преди крилата ми да се разтворят на гърба ми и да се издигна нагоре, изкачвайки се към небето и поемайки по пряк път към кулата Въздух в далечината. Бях спряна и претърсена от една язвителна K.О.Р.Г. на харпия, когато прелетях твърде близо до един мантия, но тя ме пусна с предупреждение. И може би не толкова случайно запалих малък огън в косата и, който не пусна корени, докато не бях далеч и не можех да бъда държана отговорна.
Стигнах до прозореца и се приземих на тънкия перваз, преди да бутна високото стъкло, което се завъртя настрани, за да ме пусне вътре. Влязох в стаята си, а пламтящите ми криле се разпръснаха зад мен с трайно пращене.
Пердето ми изведнъж се отметна назад и Джералдин се появи изпод него.
– Милейди! – Извика тя. – Наистина бях много подла, за да вляза тук. Онзи непокорен бял вълк ме пусна вътре и ме промъкна нагоре по стълбите с илюзионно заклинание, което ме маскира като една от неговата глутница. Беше доста вълнуващо пътуване.
Усмихнах се, като се втурнах към нея, придърпах я в прегръдка, докато тя се изправяше, и забелязах една чанта на леглото.
– Какво е това? – Попитах.
Тя се завъртя, грабна я и я притисна към гърдите си.
– Това е подарък от твоя най-очарователен и дяволски красив брат. Той ме натовари с тази мисия – задача, която приех толкова сериозно, колкото краставица върху легло от плодове.
– Какъв подарък? – Намръщих се и тя ми подаде чантата с най-светлата усмивка на света.
Отворих я и открих вътре синя макси рокля в същия цвят като косата ми, а върху нея седеше кадифена кутия. Извадих кутийката и я обърнах, като изтръпнах почти толкова драматично, колкото и Джералдин, когато открих вътре сребърна гривна с талисман на Близнаци.
– Имам строги инструкции да не ти позволявам да носиш нищо друго освен тези неща, с изключение на чорапи и обувки, разбира се. – Тя се засмя и аз също, когато грабна гривната и я закопча на китката ми. Докоснах висулката, като я въртях между пръстите си с усмивка, която се отдръпна от устата ми.
Грабнах атласа си, но преди да успея да му изпратя съобщение, едно дойде от него.

Гейбриъл:
Няма за какво.

Поклатих глава с усмивка. Проклетият зрящ гадняр.
Джералдин ми помогна да си направя грима и на практика наложи роклята върху главата ми, когато казах, че е прекалена за пътуване до чудовищен затвор.
– Ще я облечеш и ще накараш онзи шут вампир да види колко съвършено перфектна си без него. Той ще пирува с чувствата си и сърцето му ще умре от хиляда смъртни случая, когато те види облечена, подходяща за вечеря със звездите.
– Не искам сърцето му да умре от хиляда смърти, може би само от една – разсъждавах, като се гледах в огледалото. Това определено е прекалено.
– Глупости – порица тя.
Обърнах се с лице към нея, докато тя приключваше да подрежда косата ми по раменете.
– Сериозно говоря, Джералдин. Просто ще прекратя звездния обет. Влизам и излизам. Пет минути.
Очите ѝ блестяха от сълзи, а долната и устна се клатеше. – О, мръсни фантазии в четвъртък, обещах си, че няма да плача. – Тя потърка очите си и ми махна с ръка, когато се опитах да я утеша.
– Заради роклята ли? – Намръщих се срещу нея. – Прекалено много е, нали?
– Не, не е роклята, а забранената любов, обречена да не се случи. Колкото и да съм ядосана на този вредител професор, той все пак разбива сърцето ми.
– Не би трябвало. Аз съм го преодоляла. – Потиснах острата буца в гърлото си, придвижих се до гардероба си и извадих кожено палто, преди да го наметна. Джералдин изпищя, изтръгвайки го от раменете ми, преди да успея да го облека.
– Няма палто. Имаш си Феникс, за да ти е топло! – Тя ме избута към вратата, завъртя ключа в ключалката и ме избута от нея. – А сега върви, смахнатият Дракон казва, че ще те посрещне на мястото, което е знаеш къде.
– Чудесно. Благодаря ти, че ми помогна. Само не плачи, добре? – Прегърнах я за довиждане и тя кимна няколко пъти.
– Няма да плача – измърмори тя и аз тръгнах по коридора, чувайки как траурното и ридание ме следва.
Затичах се надолу и излязох навън, а в стомаха ми се появиха рояк пеперуди, от които ми се прииска да повърна. Пет минути, това е всичко. Мога да се изправя срещу всичко за пет минути.
Пренебрегнах копнежа в мен, който искаше много повече от това. Но никога не можех да се поддам на това чувство. Предателството му беше твърде дълбоко. И когато преди това бях отишла при него и го помолих за обяснение, той отказа да ми даде такова. Нямаше значение, че Дариус се кълнеше, че това, което Орион е направил, е било, за да ме защити, да ме задържи в „Зодиак“. Дори това да беше вярно, той нямаше право да направи този избор по начина, по който го направи. И дори не ми беше предложил отговор на този единствен отчаян въпрос, от който се нуждаех. Защо? Защо направи това с нас, защо отне всичко от мен, от себе си?
Вече бях отворила кутията с червеи и не можех да я затворя, докато гадовете се извиваха и пълзяха из главата ми. Приближих се до външната ограда, като проверих дали никой не ме наблюдава. След това се отклоних от пътеката и забързах през дърветата към мястото, където ме чакаше Дариус. Той разгледа роклята ми с повдигнати вежди и топлина пропълзя по врата ми.
– Това не беше мой избор – казах твърдо, преди той да успее да отвори уста. – Гейбриъл и Джералдин са изцяло виновни.
Той се засмя.
– Нищо не казвам. Освен, че ще си изгуби ума, по дяволите.
Извъртях очи, отстъпих назад и минахме през илюзията, която Орион беше хвърлил тук, за да скрие пролуката в оградата. На него нямаше да му пука, защото беше продължил напред, точно както се предполагаше, че аз съм продължила напред. Върху което определено работех. И повечето хора така или иначе бяха убедени в това благодарение на новооткритата ми способност да натъпквам емоциите си толкова дълбоко, че да не ме издават. Така че го наричах победа.
Дариус ме обърна с лице към себе си от другата страна на оградата с мрачно изражение.
– Тъй като баща ми вече е забранил общуването с ордените, трябваше да направя промяна в плановете ни в последния момент. Всъщност дори не би трябвало да мога да посещавам Ланс, защото той е вампир, но в светлината на моята пазителска връзка с него баща ми реши да бъде великодушен. – Подигравката му издаде какво мисли за това. – Но очевидно не мога да те маскирам като Макс. О, и между другото, да го начукам на баща ми.
– Да, начукай му го с шипковия вибратор – съгласих се аз. – И какъв е новият план?
– Ами всъщност това е планът на Гейбриъл. Той предвиди това снощи и говори с Данте Оскура. Буреносният дракон ти е дал разрешение да използваш образа му, за да влезеш в Даркмор.
Усмихнах се.
– Идеално.
Дариус пристъпи напред, а аз останах неподвижна, докато той внимателно ме прикриваше с илюзионно заклинание. Не беше страхотна идея да рискувам точно сега, но скъсването на звездния обет беше важно. И откакто Дариус ми беше казал за Орион, който се е появил на последното си посещение окървавен и наранен, не можех да спра да мисля за това. Ако трябва да бъда честна, бях го отделила на няколко части. Мисълта за него и без това беше опасна територия, а мисълта за страданието му беше непоносима.
Илюзията се прокара по кожата ми и Дариус се отдръпна, усмихвайки се на собственото си дело.
– Добре, да вървим.
Той извади от джоба си торбичка със звезден прах и аз се окопитих, когато той хвърли щипка от него върху нас. Отнесе ни през тунел от звезди и главата ми се завъртя, когато се озовахме в друга част на света, а краката ми удариха твърда земя. Успях да не се спъна твърде силно, но Дариус все пак ме подпря, докато гледах огромния комплекс, в който се помещаваше Даркмор. Проклятие, ако не ставах все по-добър в тези приземявания.
Една кола дойде да ни вземе и не след дълго се отправихме към подземието с големия асансьор, който ни поведе надолу в дълбините на затвора.
Сърдечният ми ритъм не искаше да се успокои и аз свих пръсти, докато се спускахме.
Дариус ме стрелна с напрегната гримаса.
– Добре ли си?
– Добре съм – казах твърдо и се заиграх с гривната на китката си. – Няма да е като миналия път. Влизам и излизам, Дариус.
– Да, да, пет минути, нали? – Той се усмихна, обърна се отново към вратите и сърцето ми се разтуптя по-силно в гръдния кош.
– Защо се усмихваш? – Сведох очи към него, а той сви невинно рамене.
– Това е просто нормалната ми физиономия – каза той, опитвайки се да изглади усмивката си и не успявайки.
– Не, нормалната ти физиономия подсказва, че решаваш дали да изядеш феите пред теб – отбелязах аз. – Усмихваш се само когато си решил, че наистина ще го направиш.
Той издаде тих смях.
– Може би съм гладен.
– Ами може би трябваше да си донесеш закуска.
– Може би го направих. – Той скръцна със зъби срещу мен и аз се ухилих.
– Бих ти сготвила задника, ако се опиташ да го направиш.
– Хм, това ще е проблем. Как ще те изпържа, ако не изгаряш? – Той се замисли и аз се засмях.
– Гадно е да си гладен, Дариус – казах леко. – Не мога да се сготвя.
Вратите се отвориха и ние излязохме в чакалнята. Бяхме седнали само няколко минути, преди да ни извикат, но тези минути ми се сториха като цяла вечност, докато ноктите ми се впиваха в дланите почти толкова силно, че да пробият кожата. Дариус се опита да ме разсее с няколко шеги за това как щял да ме изяде сурова като суши, но този път не успях да се съсредоточа достатъчно, за да се разсмея.
Последвах Дариус през вратата за сигурност и по безвкусен коридор, като инстинктите ми подсказваха да се върна назад, да не минавам през тази врата и да не виждам мъжа, който ме чакаше отвъд нея. Защото това място беше мястото, където се бях разбила преди, и не можех да го направя отново. Никога.
Спрях, замръзнала на място, докато ме обземаха съмнения, а гласът в задната част на главата ми ми крещеше да си тръгна. Но в дъното на стомаха си знаех, че не мога да го направя. Заради всички, които обичах, трябваше да мина през тази врата и да се изправя пред Орион. За да имаме шанс да намерим Имперската звезда, той ни беше нужен. И независимо от това, той страдаше тук. Въпреки всичко, което се беше случило между нас, никога не бях искала това за него. Не можех просто да го оставя тук на гнева на звездите. Ако не му помогна, той можеше да се окаже мъртъв при следващото нападение на някакви задници.
Дариус спря до вратата и ме изчака с търпеливо изражение. – Готова ли си?
– Не мисля, че някога ще бъда готова – признах, като се принудих да се преместя и да застана до него. – Но нека приключим с това.
Той бутна вратата и аз го последвах вътре, като открих, че стаята е празна, докато си поемах успокояващо дъх. Побутнах вратата, когато Дариус щракна с пръсти и хвърли леден филм върху камерите, скривайки ни от погледа.
– Имаш колкото време искаш, платил съм на всички, които могат да ни създадат проблеми днес – каза Дариус, като ме погледна замислено.
– Казах ти, че ми трябват само пет минути, може би дори не и толкова – казах решително.
Дариус пристъпи към мен, разтвори магията, която ме прикриваше като Данте Оскура, и ме хвана за ръка. Стисна я веднъж, като ми направи извинителна гримаса.
– Извинявай, хитрецо.
Той мина покрай мен, като се отдалечи от вратата и я захлопна пред лицето ми, а по дръжката се разрасна лед, докато се хвърлях към нея и се опитвах да я отворя. Използвах огнената си магия, за да се опитам да я разтопя, но задникът някак си я държеше заключена.
– Дариус! – Изригнах, удряйки ръката си в дървото. Гадняр!
Вратата се отвори зад мен и го усетих да влиза в стаята още преди да се обърна. Косъмчетата се изправиха отзад на врата ми и по гръбнака ми премина тръпка, която ме накара да стисна очи. Как може все още да ми въздейства по този начин? След толкова време, винаги ли ще бъде толкова трудно?
Дарси Вега. Приключи с това.
Поех си дъх, закрепих безчувствената си маска на мястото и и се обърнах.
Орион стоеше там в оранжевия си гащеризон, ръкавите бяха отвити назад, за да се видят дебелите му предмишници и слой нови мускули, които сякаш бяха полепнали по цялото му тяло. Вдигнах очи към лицето му, докато пулсът ми биеше бясно, и открих гъста брада на челюстта му, устата му беше стисната, а косата му ставаше прекалено дълга.
Очаквах да видя стена в очите му, която да ме изтласка навън, както последния път, когато го бях видяла, но такава нямаше. Той изглеждаше… съкрушен. Толкова разбит, колкото беше и тогава, само че този път всички остри парчета в очите му се бяха уталожили. Беше приел съдбата си, както аз бях приела своята, и в това имаше болезнено знание, което разкъсваше вътрешностите ми.
Погледът му ме обхождаше с бавни и гладни движения, сякаш се опитваше да изкара цяла вечност от това да ме види.
– Здравей – каза накрая, гласът му беше дълбок и в него се долавяше отчаяние, което ме накара да се разболея.
– Здравей – отвърнах твърдо, навлажних устни и направих крачка по-близо. – Дариус ме затвори тук, така че…
– Козел – промълви той.
– Да. – Сърцето ми гръмна с дива и копнееща мелодия, докато ме молеше да се приближа до него, да усетя топлината на тялото му, което се срещаше с моето във въздуха, да усетя познатата му миризма и да прокарам пръсти по линиите на лицето му, да потърся единствената дупчица, скрита в дясната му буза. Но нямаше да направя нито едно от тези неща. Нито сега, нито някога.
Когато бях достатъчно близо, спрях да се движа, опитвайки се да игнорирам начина, по който всяка фибра на плътта ми сякаш пулсираше с енергия, тласкайки ме към него.
– Не знам как да разруша обещанието, така че ако можеш просто да ми покажеш как – казах аз, тонът ми беше остър.
Той се протегна и хвана ръката ми, грубата му длан срещна моята и я стисна здраво. Неволно изпуснах дъх, когато от докосването му през мен премина лека, но силна енергия. Беше пристрастяваща, изискваща и ужасно позната.
Челюстта му тиктакаше яростно, преди да ме дръпне по-близо, така че да съм точно в личното му пространство, принудена да го погледна нагоре и дъхът ми заседна в гърлото.
– Ланс – предупредих аз, без да съм сигурна за какво изобщо го предупреждавам.
Просто имах нужда това да спре. Всичко това. Не можех да повярвам, че след толкова време все още се чувствах по този начин. Сякаш светът започваше и свършваше с него и аз никога нямаше да принадлежа на друг мъж. Но това вече не е реално. Той не е мой и аз не съм негова.
– Мамка му – изръмжа той и за момент притвори очи, преди отново да ме погледне със стегнато изражение. – Как си?
Издърпах ръката си от неговата, а гневът се извиваше в тялото ми като пламъци.
– Как съм? – Подиграх се. – Това ли трябва да кажеш?
Челюстта му се стегна и той не каза нищо. Нищо. Въпреки това нямах намерение да изисквам отново обяснение от него. Беше получил шанса си последния път, когато бях дошла тук. Но той ме беше изритал и ми беше казал да си вървя. Че всичко е приключило и трябва да продължа напред. И аз го направих.
Всяка част от мен беше гореща и аз отново грабнах ръката му, огънят пламтеше в дланта ми, докато се борех да не му се развикам.
– Как да го прекъсна? – Поисках.
– Просто кажи думите – каза той победено. – Изречи обещанието и кажи на звездите, че ме освобождаваш от него.
Кимнах, като държах очите си върху неговите, отказвайки да отвърна поглед. Мислех си за онзи ден, в който бяхме дали обещанието, и как, независимо от всичко, с което се бяхме сблъскали тогава, знаехме, че винаги ще се имаме един друг. По някакъв начин се бях заблудила, че вярвам в това. Наистина си мислех, че имаме бъдеще. Бих се борила със самите звезди, за да го задържа. Предполагах, че чувствата ми никога не са били споделени.
– Обещах да се боря за теб, каквото и да се случи, а ти ми обеща това в замяна – не позволих гласът ми да трепне, докато задържах погледа му и видях в очите му трептене на съжаление. Вероятно имаше адски много съжаления, когато ставаше дума за мен. – Освобождавам те от тази връзка – казах твърдо, като държах маската си заключена на място.
Нямаше да се пречупя, да се разплача или да му позволя да види и една пукнатина във фасадата ми. Сега бях по-силна. И никой, дори той, нямаше да може да ме нарани отново.
Магията се пропука между нас и усещането за нещо, което се счупи в дланите ни, прозвуча в тялото ми, преди да усетя как обещанието се изтръгва от сърцето ми. Имаше нещо толкова окончателно в това, световете ни се разцепиха напълно като брадва, която разсича последните връзки между нас. Ръката ми остана в неговата още две секунди, преди да я освободя. Готово.
– Благодаря – въздъхна той и аз кимнах твърдо. Сякаш хиляди думи висяха между нас във въздуха. Но когато се отдръпнах, прозорецът на възможността да ги кажа се затвори завинаги. И когато стигнах до отсрещната страна на стаята, можеше да се окаже, че цяла вселена ни е разделила. Неговата и моята. Планети, на които можехме да съществуваме само поотделно.
Завъртях дръжката на вратата зад мен, но тя не помръдна и Орион ме огледа със стегната гримаса. По дяволите, Дариус.
– Ще тръгна – изръмжа Орион и се обърна, за да се насочи към вратата, която водеше към затвора. Но той спря, поглеждайки ме обратно, а проницателният му поглед проби дупка в сърцето ми. – Изглеждаш като кралица, Дарси. С нетърпение очаквам коронацията. – И с това той си тръгна, карайки въздуха да излезе от мен, а гнева да се надигне в мен като приливна вълна. Завъртях се, хвърляйки изгарящ горещ въздух в ключалката, и най-накрая успях да я счупя, излизайки в коридора, където Дариус се беше облегнал на стената със скръстени ръце.
Приближих се до него, зашлевих му силен шамар, след което го прегърнах силно, защото, по дяволите, имах нужда от него точно сега.
– Нямаше право.
Той ме придърпа към себе си и усещането, че хвърля илюзията за самоличност, се разля по плътта ми.
– Знам, но ти не си се отказала от мен и Рокси. Така че изпитвам същите чувства, когато става въпрос за теб и най-добрия ми приятел.
Отдръпнах се от него с тъжен поглед.
– Разликата е, че вие двамата всъщност се искате един друг.
– Това не е разлика, хитрецо.
– Не ме наричай така, Акрус. – Извъртях очи, но стомахът ми се сви, защото вътрешно знаех, че единственото, което искам, е Орион. Но никога не бих го признала на глас. Задушавах това чувство, изтласквах го надолу, докато един ден не изчезнеше. Защото, ако звездите ме бяха научили на нещо, то беше, че не си принадлежим един на друг, независимо колко силно се чувствах така някога. И вече искам да се разделя с Ланс Орион.

Назад към част 8                                                       Напред към част 10

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!