Драконите от червената планета Таджс-Бебето на дракона-Част-5

ЛАДОН

Стадото от бивони обикаля, после спира и дълбае корени в пясъка с изпъкналите си бивни. Аз съм заровен в пясъка, за да не доловят миризмата ми, наблюдавам и чакам. Алфата на това стадо е по-голям от повечето, които съм виждал, с множество белези и счупени шипове, показващи колко пъти е защитавал позицията си. Съскам от вълнение. Това ще бъде отличен тест, а месото му ще бъде още по-сочно заради опита му.
Вятърът духа по дюните, докато ги наблюдавам как се окопитват, докато намерят някаква храна. Изведнъж вятърът се променя и алфа бивона вдига мощната си покрита с козина глава. Той се взира директно в скривалището ми и забива лапи в земята, хъркайки силно. Промяната във вятъра доведе до него миризмата ми. Изправям се, като оставям червения пясък да се свлече от гърба ми, докато се изкачвам приклекнал с лохабера /брадва, секира с дълга дръжка/, здраво стиснат в дясната ми ръка. Взирам се в малиново червените очи на жертвата си. Той хърка и поклаща глава. Отправям предизвикателството си към него, докато стадото му се отдалечава. Той е единственият напълно възрастен мъжки и женските му няма да се бият, освен ако не нападна телетата им. Защитата им се пада на него.
Той галопира четири крачки напред, после спира и отново изхърква, клатейки голямата си глава. Толкова е близо, че усещам животинския му мирис на тор и козина. Той оголва зъби и издава виещ рев, като вдига глава, доколкото позволява масивната му шия. Аз съскам по-силно в отговор и се подготвям за атаката му, като се навеждам напред, така че да се изправя на краката си. Той е поне три тона животно, което се готви да атакува, ако не съм достатъчно бърз, ще ме стъпче и друг ще претендира за моята територия и моя град. Няма да позволя това.
Навеждам се напред, насочвайки лохаберата си към алфата, и съскам силно. Заплахата ми е посрещната от неговата собствена. Той тупва на земята, поклаща глава, после се нахвърля. Земята трепери под краката ми, докато той си проправя път към мен през променящия се червен пясък. Оставам да чакам в приклекнала позиция, опашката ми се премества настрани, а крилете ми се прибират към гърба ми. Приближавам се, усещам зловонния му дъх, докато се приближава към мен. Чакам, търпеливо, ударите на копитата му по земята вибрират в краката ми и сърцето ми влиза в такт с тях.
Червените му очи са достатъчно близо, за да мога да видя белите им ръбове и песъчинките, събрани в ъглите, когато скачам. Крилете ми се разтварят, когато се хвърлям настрани и назад. С две ръце вдигам лохаберата над главата си и го стоварвам върху врата на съществото, докато опашката ми се забива в очите му. То изревава от болка и изненада, когато острият ръб на лохаберата пробива кожата му и се забива в гръбнака му. В същото време опашката ми изважда очите му. Бивоните са най-опасни, когато са ранени, и аз няма да рискувам с това.
Спускам се на земята на няколко крачки от него, като оставям лохабера си заровен в алфата, и го изчаквам, докато се бори с врага, който не вижда. Той се обръща, изхърква, изръмжава, тръгва напред в грешна посока, после се завърта и тръгва в друга посока. От раните му се лее кръв и той се забавя. Няма да мине много време. Прикляквам в пясъка и се измествам, потъвайки в дюната. Това поддържа температурата ми и осигурява камуфлаж от всякакви други хищници или воини, докато чакам.
Бивонът се бори и се обръща. Стадото му се размърдва и се губи в далечината, изгубено без водача си. Някой друг мъжки ще дойде и ще ги прибере и цикълът ще продължи, така че не им обръщам внимание. Алфата се препъва, падайки на колене, после отново си пробива път на крака. Опитва се да подуши въздуха и сигурно долавя моя мирис, защото се обръща с лице към мен, след което тупва напред. Изминава пет крачки, преди отново да падне на колене. Този път няма да се изправи. Пада настрани, а аз се надигам от пясъка и се отправям към него.
Хващам лохабера си с две ръце и го изтръгвам, след което почиствам острието му с пясък. Изваждам ловния си нож и покривам бивона, за да не се развали месото му. Това ще ме храни много месеци. Почистването и обработката отнемат време. Наблюдавам стадото, докато работя, като се уверявам, че не проявява интерес, но то решава да се отдалечи.
В небето проблясва ярка светлина. Изправям се и закривам очите си, като затварям защитните си клепачи, и се взирам в червеното небе. Друга светкавица, толкова ярка, че съперничи на самото слънце, пламва, после по хоризонта се проточва бяла ивица. Затягам хватката около лохабера, хранопроводът ми изръмжава и аз се изправям на крака, като не спирам да наблюдавам ивицата. Докато тя пада, различавам една фигура начело с нея. Нещо огромно пада от небето. Отдалеч си спомням, че такива неща са се случвали. Толкова отдавна, че споменът ми за това е замъглен, пътувахме и търгувахме със звездите. А сега звездите искат да се върнат при нас? Първо ще взема каквото и да е съкровище там. Никой друг не може да го получи. Това е моята територия.
Поглеждайки назад на юг към моя град, обсъждам колко далеч ще трябва да пътувам. Ловуването ми е приключило само частично, но притеглянето на съкровището е силно. Мога да ловувам по всяко време, съкровищата от небето няма да чакат и аз трябва да стигна пръв до тях. Решението ми е взето и аз започвам да тичам по горещия червен пясък. Влизам в лесната походка, а разперените ми крила ме поддържат лек и ми позволяват да се движа по пясъка с лекота.
Ще събера всички съкровища, които мога да нося, и ще ги отнеса обратно в моя град. Моят древен дом, където някога е имало толкова много от нас. Чудя се какво ли е това, което е паднало от звездите. Докато тичам, ми хрумва: ами ако има оцелели?
Други са идвали тук преди войните, преди опустошенията. Съскам, като си помисля за последиците от войната. Древните градове сега са руини, моят някогашен народ е опустошен, колко години са минали, откакто съм виждал друг? Твърде много и никакви женски, опашката ми се сковава и потрепва, мислейки за женски. Моята раса умира. Шепата останали от нас живеят без цел, освен територията си и съкровищата, които събираме, без наследници, на които да ги предадем.
Изкачвайки се на една дюна, виждам обекта на хоризонта. Слънцето блести от масивните му метални страни, които са толкова големи, че изглеждат като част от собствен град. Структурата се извисява високо, стърчи над дюните и хълмовете в далечината, а по пясъка между тях има разпръснати отломки. Прикляквам и изучавам това, което виждам, преди да реша да се приближа. По пясъка се движат някакви неща, които разглеждат отломките. Облечени са странно и въпреки разстоянието знам, че не са Змейове. Какви са, не знам, но смятам да разбера.
Придвижвам се крадешком напред. Непознатите се лутат по пясъка, борейки се с него, вместо да работят с него. Потъват в него и си пробиват път напред. Когато се приближавам, виждам, че нямат опашки за равновесие и крила, които да компенсират теглото им. Те са много зле устроени за оцеляване. Премествам се в пясъка, настанявам се и ги наблюдавам, изучавайки ги. Те се разхождат наоколо, събират предмети и ги носят обратно към гигантския обект. Пейзажът е осеян с техните тела, които лежат наоколо и не се движат. Тези, които се движат, започват да отиват до тях едно по едно и да издълбават всяко от лежащите наоколо. Понякога лежащите стават, но в повечето случаи двама от движещите се хващат падналите за двата края и ги носят обратно към обекта.
Слънцето минава над главите им и те продължават да се скитат наоколо. Един от тях се отделя от останалите и тръгва сам. Наблюдавам го, докато върви. Когато се приближава, за първи път виждам достатъчно, за да определя детайлите. Веднага след това разбирам, че това е тя. Чертите на лицето ѝ са деликатни, без хребети или люспи. Деликатни, като фино млечно стъкло, но розови от излагането на слънце. Тя има дълга коса, която се спуска покрай раменете ѝ. Липсата на опашка и крила у нея е очарователна. Това я принуждава да се движи много по-бавно, отколкото е идеално. Тя марширува през дюната, така че аз се премествам и я следвам, като оставам ниско до земята, за да не бъда забелязан.
Докато върви, тя се поклаща в бедрата. Тя е примамлива и предизвиква мисли и емоции, които не съм изпитвал от десетилетия, още от времето преди войната. Наблюдавам всяко движение с голям интерес, докато бедрата ѝ се движат наляво, после надясно, наляво, после надясно, поклащайки се с всяка стъпка. Тя спира и се оглежда настрани, после изважда бутилка от чантата на бедрото си и я вдига към устните си. Има пълни, червени устни, които се отварят, за да поемат течността, и са красиви като останалата част от кожата ѝ, въпреки че изглеждат сухи. По веждите ѝ се появяват капчици влага, които се стичат надолу. Тя я избърсва с една ръка, закрива очите си и поглежда към дюните. Защо изпуска така ценната влага? Тя забелязва в далечината едно растение мирбалис и казва нещо на чужд език, което не разбирам, преди бързо да се насочи към него. Е, бързо за нея с нейното зле конструирано тяло. Може би зле проектирано, но е очарователно и аз го искам. Ще я прибавя към съкровищата си и ще се грижа за нея.
Следвам я, докато се приближава към растението. Тя коленичи до него, после го побутва и прави други неща с пръстите си, които не разбирам. Очевидно доволна, накрая тя се изправя и отново се оглежда наоколо. Аз стоя неподвижно и оставям очите ѝ да ме проследят, докато се сливам с пейзажа. Тя се поклаща от страна на страна, този път по-различно, отколкото когато върви, не е примамливо, а тревожно. Кожата ѝ е зачервена в наситено червено, а по веждите ѝ вече не се образува влага. Тя отпива дълго от бутилката от чантата си, после се мъчи да я върне там, откъдето я е взела.
Обръща се и започва да върви, но люлеенето е изчезнало. Запъва се, докато върви, и едва се държи изправена. Обмислям дали да не се покажа пред нея сега, но решавам, че е по-добре да изчакам още малко. Искам да видя какво прави и да установя нейните и на останалите намерения. Искам да знам защо са тук. Дали са дошли за Еписа? Дали това е началото на нова война?
Проследявам я, докато върви и се запъва повече, после изведнъж спира и се изправя. Изкрещява кратък звук като прободено биво, след което се свлича на земята. Сърцето ми прескача, докато гледам. Ранена ли е? Този звук е болка или удоволствие? Задържам позицията си достатъчно дълго, за да видя дали ще помръдне отново. Когато не го прави, се втурвам напред. Очите ѝ са затворени, а лицето и ръцете ѝ са зачервени. Устните ѝ са сухи и напукани. Горещината е твърде голяма за нея, тя не е подготвена за оцеляване тук. Оглеждам се наоколо и не виждам други от нейния вид. Не мога да я оставя тук, тя е на моя територия, а и ми харесва как изглежда. Тя се нуждае от помощ, а нейните спътници не са в по-добро положение от нея, така че не могат да го направят.
Аз ще я спася. Докосвам лицето ѝ, после ръцете ѝ. Тя е мека, невероятно мека, странно е. Температурата ѝ е същата като тази на пясъка. Тялото ѝ и липсата на люспи не предават ефективно топлината. Ровя в чантата ѝ и намирам бутилката, от която я видях да пие по-рано. Изсипвам малко от прозрачната течност по устните ѝ. Тя се стича в устата ѝ и накрая тя преглъща. Изсипвам малко от хладината върху лицето ѝ, след което я взимам на ръце и се отправям към дома. Тя ще бъде най-голямото ми съкровище.

Назад към част 4                                                      Напред към част 6

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!