Зодиакална академия – Пробуждане – Свръхестествени хулигани и животни – Част 6

ТОРИ

Това пробуждане ме остави затворена, в капан в рамките на
собственото ми тяло, докато се опитвах да се приспособя към
внезапната атака на властта, която запълни някаква празнота в мен
която даже не знаех, че има. За първи път в живота си останах
безмълвна. Тази сила се прокрадна до мен, прошепна сладки неща в
ухото ми, след което удари лицето ми толкова силно, че остана розово
и жилещо, за да го види целият свят.
Вените ми бяха живи от силата на това, което бях сега. И вече не
можех да отричам истинността на всичко, което Орион ни каза, откакто
се появи на входната ни врата.
Как можеше да се случи това? Как може да се случи? Всичко, което си
мислех, че знам за света, току-що беше обърнато на 180 градуса и
трябваше да се побъркам след всичко това и все пак… не се побърках.
Да, новооткритата ми сила ме беше завладяла, но не можех да
отрека колко добре се чувствах, докато се гърчеше под кожата ми.
Накара ме да се чувствам безстрашна, мощна, неудържима. Всеки сън,
който някога бях имала, изведнъж ми се стори неуместен. Светът
съдържаше много повече от всякога. И беше готов аз и Дарси да
заемем местата в него.
В моята замаяност, пияна от власт, не бях забелязала всички да се
движат по поляната, но остра кашлица привлече вниманието ми от
това. Орион повдигна вежда към мен, насочвайки ме към редицата
първокурсници, които вече бяха заминали. Останала беше само Дарси,
която направи няколко колебливи стъпки, преди да ме изчака, докато
очите и светеха отвътре със същата гърчеща се сила, която усещах как
се разлива в душата ми.
Придвижих се отстрани до нея с бърз бяг, влизайки в крачка с нея,
докато бързахме след групата наши връстници.
Пътеката се виеше под тъмното небе и бях сигурна, че при всякакви
други обстоятелства щях да се спъна. Но с чудото на магията,
протичащо през мен, успях да остана вярна на курса си, без да
разместя дори и едно камъче.
Пътеката водеше в гъста гора и ние стъпихме под нейните клони,
където пламтящи факли оживяха, за да ни показват пътя.
Настигнахме някои от другите ученици и те ни гледаха с интерес.
Ниско момиче с руса пикси прическа и лунички, осеяли носа й, ни
отправи приятелска усмивка.
– Аз съм София – въздъхна тя, хвърляйки поглед зад нас към
учителите, преди очевидно да реши, че нямат нищо против, ако
говорим. – Никога преди не съм срещала Смяна – възкликна тя,
гледайки между сестра ми и мен.
– Здравей – отвърна Дарси с усмивка.
– Аз съм Тори, това е Дарси — казах аз.
– Предполагам, че цялото това място е супер объркващо за вас? —
попита тя съчувствено. – Мога да бъда вашият ходещ и говорещ
източник на информация, ако желаете?
– О — казах аз изненадано. Всъщност не беше програмирано в мен
да очаквам помощ от хора, които не познавам. Или тези, които
познавах. Там, където бяхме израснали, хората не правеха нещо за
нищо, но докато гледах сериозното изражение на София, не можех да
не си помисля, че предложението и е точно това. – Това би било
страхотно. Благодаря – казах аз, опитвайки топла усмивка, докато се
чудех дали успявам да се справя. Сигурно изглеждах като хиена, но
София изглеждаше доволна от отговора ми.
Пътеката под краката ми се превърна от пръст в чакъл в блестящо
злато. Откъснах ума си от ласката на енергията си и вместо това
погледнах нагоре към сградата, към която се приближавахме.
Беше огромен златен купол, толкова голям, че не можех да видя
нищо друго освен него. По цялата му повърхност бяха издълбани
въртящи се декорации, които изглеждаха почти като живи пламъци,
особено когато облаците се преместиха над луната и сенките танцуваха
по вертепите в метала. Златните знаци, по които вървяхме, също
блестяха и аз разбрах какво е проектирана да имитира сградата. Това
беше гигантски модел на слънцето, земята под нас беше украсена така,
че да изглежда като лъчи светлина, достигащи далеч от него.
– Кълбото е мястото, където ще се храним и ще се събираме за
събрания като това, да обявим началото на учебната година – каза
София, когато забеляза разширените ми очи. – То е проектирано да
изглежда по този начин, защото зодиакът е свързан със слънцето. Без
него нямаше да имаме нищо. Всичко започва и свършва с него.
– Поетично – измърморих аз, все още не приемайки напълно идеята
за хороскопа, макар че трябваше да призная, че пристигането на моята
магия хвърли предположенията ми в голяма каша.
– Това е… невероятно – каза Дарси, а устата и се отвори от
страхопочитание.
Влязохме вътре през двойните врати, облицовани със символи,
изобразяващи всеки знак от зодиака. Оказахме се пред цяла тълпа от
студенти, толкова голяма, че едва различих едно лице от другото. Знаех
само, че има стотици от тях. И всички те гледаха към нас.
В центъра на стаята, до бумтящо огнище, заобиколен от пръстен от
вода, извито червено канапе се открояваше сред всички останали.
Четиримата му обитатели изглеждаха страшно отегчени, като едва
хвърлиха поглед към новите попълнения в редиците си, докато
останалите първокурсници започнаха да влизат в огромната стая,
заемайки всички столове, които бяха останали свободни в кръглото
пространство. Не бях сигурна, че някога съм виждала група момчета,
които са толкова привлекателни като тях. Сякаш усещах дълбоко
бръмчене на сила, излъчващо се от тях и космите на тила ми
настръхнаха.
Все още не ни бяха забелязали и аз се зарадвах, че имам
възможността да ги изуча, без да бъда забелязана.
Всеки от тях притежаваше дълбока аура, която ги отличаваше от
останалите хора в стаята. Бих си помислила, че са братя освен, че
изглеждаха толкова различно, че знаех, че не може да е така. Нещо
обаче ги свързваше, нещо толкова ясно, че почти можех да го видя.
Всички бяха високи и силно сложени с мускулести тела, които караха
погледа ми да се движи по тях малко неподходящо. Те излъчваха сила,
обгърнала ги толкова удобно, колкото дизайнерските дрехи, в които
бяха облечени.
Отляво беше човек с тъмна като кафе кожа, черната му коса,
обръсната в ирокез, което би трябвало да го накара да изглежда като
пълен глупак и въпреки това някак си ме накара да искам да прокарам
пръсти по нея.
Той каза нещо на човека до него, който отметна глава назад в смях
толкова силен, че ми се прииска и аз да чуя шегата. Усмивката, която
придружава този смях, привлече погледа ми достатъчно дълго, за да
събуди вниманието на собственика си.
Сърцето ми се сви, сякаш бях дете, хванато да краде бонбони, докато
тъмносините му очи се влачеха по мен. Той прокара ръка през
къдравата си златиста коса, привличайки погледа ми към широките му
рамене за момент, преди да отклоня поглед, без да изучавам другите
двама толкова внимателно.
Погледът ми се плъзна по извития покрив над главите ни и забелязах
набор от сложни резби, изрязани в златния таван, които изобразяваха
съзвездия и планети. Бяха твърде много, за да започна да броя, но
погледът ми гладно се движеше по тях и знаех, че ще бъда принудена
да ги гледам всеки път, когато вляза в тази стая.
Дарси се приближи до мен, когато започнахме да следваме
останалите и аз вдигнах вежда към нея, докато се опитвах да преценя
реакцията и на това. Нямахме точно време да обсъдим променящата
живота, смазваща съзнанието, нова реалност, в която се оказахме
захвърлени, но усмивката, която се опитваше да скрие, ми даде да
разбера, че тя е също толкова обнадеждена за това място колкото аз.
Не можех да си заложа ръката какво е това, но нещо за Зодиакалната
академия просто ми се стори правилно. Все едно се прибрах след
месеци в чужбина. С изключение на факта, че никога не съм била в
чужбина или някога наистина да съм се чувствала сякаш имам дом
през целия си живот, така че това не може да е правилно.
Домът беше там, където съм се родила. Но се радвах да открия, че
това е тук за сега.
Погледнах към краката си и спрях, когато осъзнах, че земята, която
мислех, че е украсена с плочки, всъщност е издълбан камък. Сякаш
някой беше прекарал години в гравиране на спирали и изображения в
гигантска скална плоча; продължителността на времето, което щеше да
отнеме, за да се направи подобно нещо, ме възхити.
Преди да успея да направя още една крачка, една ръка стисна лакътя
ми и аз се обърнах да погледна собственика и с намръщено лице.
Жената беше висока, с дълга черна коса, свита на кок на тила, а кожата
и бледа и блещукаща като звездна светлина. Погледът и жадно
обикаляше по сестра ми и мен , докато тя пиеше всеки детайл, излязъл
на показ и аз усетих, че ми се иска да съм избрал да сменя късата
червена жилетка. След като видях останалите студенти, беше напълно
ясно, че това трябваше да са красиви дрехи облечени от момиче на
вечерно парти с мотоциклетисти но всъщност не отговаряха за това. От
друга страна, започнах тази вечер с единственото намерение да
открадна мотоциклет, а не да се присъединя към мистичен вид в
царство, за което никога не съм знаела, че съществува… Дори мисълта
за това, накара мозъка ми да се бори с реалността на тази ситуация
още веднъж.
– Аз съм директор Нова, вашата водеща звезда тук в Зодиакалната
академия – каза тя топло. – Чух, че имаме две неща, които да
празнуваме с вас двете тази вечер.
– Така ли? — попита Дарси, като ме погледна с леко свиване на
рамене.
– Разбира се!- Ахна Нова.- Когато Орион ме информира, че
момичетата, които е проследявал, наистина са изгубените Вега
близнаци, аз не бих могла да бъда по-щастлива да ви посрещна отново
в групата и да ви върна при нашите хора! Но след това да открия, че вие
двете държите и четирите елемента в ръцете си… това е нечувано.
Вашето завръщане ще бъде тема на разговор за цялото население на
феите, а не само на училището. Всяко ваше движение ще бъде
наблюдавано и оценявано, докато всички настояваме да разберем
дали наистина можете да си върнете трона и…
– Трон? – Дарси изпищя.
– Да, професор Орион не ви ли обясни вашето наследство? – попита
директорката Нова, като се оглеждаше, сякаш се надяваше да види
въпросния мъж.
Погледнах през рамо и го забелязах да се изплъзва през тълпата,
сякаш я беше чул и не искаше да бъде хванат.
– Той просто нахлу в апартамента ни и ни принуди да дойдем тук-
казах аз.
– Той ни каза, че нашите родители не са тези, което сме си мислили,
че са.- Добави Дарси. — И че трябваше да дойдем тук, за да поискаме
наследството си.
– Това е… много лошо обяснение – каза Нова, като устните и се
притиснаха в твърда линия, която ми подсказваше, че не е доволна от
Орион. – Родителите ви бяха последният крал и кралица на Солария,
вие се връщате тук като двете наследнички на трона.
Устните ми се разтвориха, но думи не излязоха. Хванах погледа на
Дарси, почти се засмях, след което погледнах към Нова и открих, че
всъщност изобщо не мога да намеря отговор.
– Искаш да кажеш, че сме като… принцеси? — попита Дарси и
недоверието в тона и беше подчертано от моя присмех.
– Ами да. Ето защо предизвикахте доста вълнение. След смъртта на
майка ви и баща ви, четирите Небесни семейства държат властта на
трона разделена между тях по-равно. Те имаха намерение да запазят
тази власт и за собствените си наследници, знаейки, че кралската линия
е изчезнала. Но с вашето завръщане всичко може да се промени
отново.
Нова изглеждаше развълнувана от тази идея, докато очите и се
въртяха между Дарси и мен, но всичко което се въртеше из главата ми
беше абсолютно не. Не знаехме нищо за това място, да не говорим за
семейството, в което уж сме се родили. Как би могла да стои там като
Чаровния принц със стъклена пантофка в ръце и да очаква от нас да си
пъхнем кракът вътре?
– Наистина не мисля…- започнах аз, но Нова ме прекъсна.
– Разбира се, тронът няма да ви бъде връчен просто така. Ще трябва
да завършите Академията и да докажете стойността си, преди това
изобщо да се случи. И скоро ще научите, че феите трябва да
претендират за собствената си сила, ако я искат. Имате много да
наваксате, ако искате да си върнете трона от Небесните Наследници.
Гледах я по странен не мигащ начин в продължение на няколко
секунди, преди умът ми да се хване за една част от нейното
съобщение, която мозъкът ми може да обработи с лекота.
– Така че, ако родителите ни са били кралски особи, означава ли
това, че са ни оставили куп корони, бижута и замък в завещанието си?
Очите на Дарси проблеснаха при идеята за това и усмивка повдигна
ъгълчетата на устата и.
Нова се засмя.
– Е, разбира се, наследството ви е доста голямо – ако се предположи,
че завършите и имате право да го претендирате. А междувременно
можете да се запознаете с всичко, което ще трябва да знаете, за да
претендирате за правата си по рождение. И, разбира се, ще има
интервюта и ексклузивни неща, дори чух да говорят за документален
филм, който да описва завръщането ви и…
– Не искаме такова внимание – казах твърдо, без да знаех за какво, по
дяволите, става дума но не го исках. – Тук сме, защото онзи пич Орион
каза, че трябва да дойдем, за да поискаме наследството си. Това е.- Не
споменах факта, че откакто магията ми беше събудена, започнах да си
мисля, че идването в това училище може да ми даде много повече от
пари, защото това нямаше значение. Както и да го погледнех знаех, че
нито сестра ми, нито аз ще искаме вниманието, което ни се
предлагаше.
Очите на директора се разшириха от изненада, но тя го прикри с
фалшива усмивка, която всъщност изобщо не беше усмивка, а
сдържаше нещо много по-премерено.
– Сигурно е много за възприемане – призна тя нежно. – Разбира се,
можете да отделите малко време, за да се установите, преди да трябва
да правите какъвто и да е избор за това как ще се справите с иска си
или с всичко друго покрай това. Може би ще спрем медиите за
известно време, за да можете да се ориентирате.
– Страхотно – отвърнах аз, без да си правя труда да скрия факта, че
що се отнася до мен, нямаше никакъв шанс. Опитах се да се отдръпна,
но директор Нова беше впила ноктите си в сестра ми и мен и не
изглеждаше готова да ни пусне скоро.
В корема ми се образува бучка, когато осъзнах, че тя е решила да
направи с нас спектакъл още в първия ни ден пред цялото училище, но
не можех да се отърся от нея, преди тя да се завърти, за да се обърне
към тълпата студенти, които изпълваха огромната стая.
– Мога ли да привлека вниманието на всички? – Провикна се Нова и
всички погледи в Кълбото се насочиха към нас, като настъпи пълна
тишината сред събралите се студенти. Забелязах няколко по-възрастни
мъже и жени по краищата на стаята и забелязах Орион сред тях, от
което предположиш, че са преподавателите. Очите им също бяха
насочени към нас и аз веднага отместих поглед.
– Наистина предпочитам да не вдигаме толкова шум — измърмори
Дарси, но директорката продължи, сякаш тя не беше проговорила.
Погледът ми се плъзна по тълпата и отново се вкопчи в групата
момчета, седнали около огъня. Сега те ни гледаха любопитно и аз се
опитах да не оставя погледа ми да се задържа върху тях твърде дълго,
но беше трудно. По някакъв начин те управляваха стаята, въпреки
факта, че беше изпълнена до край с повече хора, отколкото можех да
преброя.
Мъжът отдясно наклони глава настрани, дългата му кестенява коса
се накланя над юмрука му, докато облегна брадичката си на
кокалчетата на пръстите си. Имаше нещо дълбоко животинско в
начина, по който ни гледаше и аз открих, че вдигам брадичка,
отказвайки да се свия пред предизвикателството в блестящите му
кафяви очи.
– Тази година към ново постъпващите се присъединиха и две
особено важни момичета. – Каза директорката Нова с широка усмивка
на устните и, докато се опитвах да игнорирам факта, че цялото
студентско тяло на Академията сега ни гледаше. – Радвам се да съобщя,
че възстановихме изчезналите Вега Наследници и ги върнахме под
закрилата на нашата велика нация. В продължение на седемнадесет
години близначките Вега бяха загубени за нас, смятани за мъртви. Но за
наша голяма изненада, с пробуждането на силите им на техния
осемнадесети рожден ден успяхме да ги проследим в царството на
смъртните и да ги върнем на полагащото им се място сред нас.
Думите и не предизвикаха аплодисменти, въпреки, че дългата пауза,
която направи, подсказваше, че очаква такива. Вместо това в стаята се
настани пълна тишина и аз затаих дъх, докато чаках някой да я наруши.
Висок писък на вълнение наруши тишината, когато високо
широкоплещесто момиче с дълга кестенява коса скочи на крака. Тя
започна да ръкопляска толкова бързо, че ръцете и бяха почти
размазани, а широката усмивка на лицето и изглеждаше повече от
малко маниакална.
Движението и предизвика малка приливна вълна от ентусиазирани
аплодисменти, които бяха пръснати из стаята, въпреки че все още
имаше много хора, които стояха неподвижно и изглеждаха не особено
впечатлени от сестра ми и мен. Не бях сигурна коя реакция е по-лоша.
Бавното движение привлече вниманието ми и погледнах назад към
дивана, доминиран от четиримата сърце разбивачи, докато последният
от четиримата се наведе напред, за да ни разгледа по-добре.
Той опря лакти на коленете си, тъмните му очи пълзяха по тялото ми
по начин, който накара топлината да се надигне по гръбнака ми. Беше
по-широк от останалите, мускулите му бяха стегнати под кафява
тениска, която прилепваше по извивките на мощната му фигура. Косата
му беше тъмно черна и достатъчно дълга, за да засенчи очите му,
когато се разля по челото му. Татуировки очертаваха бицепсите му,
изчезвайки под късите ръкави на тениската му, дизайните им бяха
сложни, но пленителни по начин, който не можех да си представя.
Лицето му беше копие на моята лична фантазия, сякаш някой се беше
вмъкнал в най-дълбоките ми желания и ги беше постави върху него
като едно перфектно изкушение, създадено само за мен. Погледът ми
улови мускулестото му тяло, устата му, наболата брада по челюстта му,
отново устата му…
Сърцето ми заби малко по-бързо, когато очите му срещнаха моите за
момент и се почувствах като агне, уловено в погледа на лъв. Той беше
опасен по всички възможни начини и без съмнение знаех, че огънят в
очите му ще ме изгори, ако се озова твърде близо.
Аплодисментите продължиха твърде дълго, а нашият фен номер
едно спря последен. Тя се върна на стола си, но не откъсна обожаващия
си поглед от нас нито за секунда. Останахме да стоим там, докато
хиляди чифта очи ни разкъсваха с любопитство готови да открият всяка
наша тайна.
Отдръпнах погледа си от гладната тълпа и вместо това потърсих
зелените очи на сестра ми.
Същата нервна енергия танцуваше в погледа и, същата която усещах, че
се гърчи под кожата ми, изпуснах бавно дъх, докато измъквах ръката си
от хватката на директорката. Тя обаче не се предаваше толкова лесно и
бързо закачи ръката си зад гърба ми, преди да ни забута напред, така
че ние започнахме да вървим, направо към групата момчета, чиито
лица бяха застинали в изражения, които изглеждаха всичко друго, но
не и приятелски.
– Господа – измърква директорката Нова, докато ме бутна, така че бях
принудена да застана пред тях като жертвоприношение. – Това са
Небесните Наследници – обясни тя на мен и Дарси, като ги назова
отляво надясно. – „Макс Ригел“ (тъмнокожият полубог). „Кейлъб
Алтаир“ (русокосият красавец в съседство), „Дариус Акрукс“ (моята
пълна с грехове фантазия). и „ Сет Капела“ (дългокосият бог). – Това са
Гуендалина и Роксаня Вега…
– Това не са нашите имена.- Прекъснах я аз, отказвайки да стоя там
като жертва, докато пакетът пълен с мускули и мечти ни оценяваше
като прясно месо. – Аз съм Тори, а това е Дарси.
– Знам, че вашето семейство Смяна ви е дало имената на техните
рождени деца – каза Нова, сякаш умиротворяваше малко дете, за
голяма радост на русокосия, когото беше представила като Кейлъб. – Но
сега, когато сте си във вкъщи, не е нужно да продължавате да ги
използвате…
– Харесвам името си — намеси се Дарси.
– Сигурна съм, че няма да си сменя името с Роксаня – съгласих се аз с
тон, който затвори темата за по-нататъшно обсъждане.
Директорката Нова ни изгледа, сякаш обмисля да продължи спора,
но предполагам, че отговорът, който видя в очите ни, я насърчи да не го
прави. Тя въздъхна драматично, преди да продължи да се обръща към
разсейващо добре изглеждащите екземпляри пред нас.
– Е, каквито и имена да имате, все пак сте Вега. Последните от вашата
кръв и законните притежатели на Солариянския трон, след като
навършите пълнолетие. Като защитите оценките си тук и продължите
до завършването на Зодиака, ще си върнете и трона от Небесните
Наследници. – Тя посочи четирите момчета, които седяха пред нас и аз
се намръщих, докато се опитвах да разбера точно какво предлага.
Преди да ми даде възможност да осмисля тази малка част
информация, тя продължи да се обръща към Наследниците.
– Надявам се, че не сте се успокоили твърде много с идеята да
държите трона заедно.
Четирите момчета ни погледнаха, сякаш подаването на ръка на
приятелство беше последното нещо, за което си мислеха. Всъщност
имах ясното усещане, че Тъмният и опасен може да се опитва да ни
запали само с погледа си.
За моя изненада той беше този, който проговори пръв, усмивка
освети лицето му, което несъмнено имаше за цел да изглежда
приятелски, но ми изглеждаше като маска. Бях специалист по
откриването на маски, а този човек изглеждаше така, сякаш се тъпче с
тях, специално в полза на директора.
– Казваш, че са се крили в царството на смъртните? – попита
любопитно Дариус. – Изобщо без грам обучение? Гласът му беше
дълбок и груб по начин, който накара кожата ми да изтръпне и не
можах да не хвърля поглед към устата му, когато ъгълът и се повдигна
от забавление.
– Е, сигурна съм, че вие, момчета, ще бъдете повече от готови да им
помогнете да напреднат по-бързо.- Нова потупа мен и Дарси като
добри деца и се отдалечи, оставяйки ни да стоим пред наследниците.
– Усещаш ли тази сила? – попита Кейлъб и се наведе към нас, сякаш
възнамеряваше да ни подуши като куче.
Дарси отстъпи назад и аз го погледнах намръщено. Другите трима ни
гледаха любопитно и аз открих, че искам да бъда на всякъде другаде,
но не и тук.
– Предполагам, че пак ще се видим – казах пренебрежително, като
им обърнах гръб, докато се опитвах да отвлека Дарси.
Преди да успеем да направим и две крачки, се изправих лице в лице
с широки гърди, когато четиримата Наследници внезапно се изправиха
и застанаха около нас.
– Това беше малко грубо – промърмори Сет, гласът му беше почти
като животинско ръмжене, докато ме гледаше надолу, а дългата му
коса се пръсна по раменете.
– Успокой се малко, Сет – каза Дариус, когато той също се приближи и
се озовахме притиснати между стена от мускули, заредени с
тестостерон. Не ми харесваше много да ме притискат в ъгъла по този
начин. – Те все още не знаят как стават нещата тук. Предполагам, че не
са разбрали, че обръщането на гръб на по висшестоящи се смята за
обида?- Тонът му беше почти любезен, но думите му предизвикаха
тръпки на страх по гръбнака ми, но аз изпънах гръб насочвайки поглед
към него. Той беше още по-плашещ сега, когато беше изправен,
широките му гърди бяха в съответствие с лицето ми, така че бях
принудена да наклоня глава, за да погледна към него.
– Висшестоящи? – попитах аз, извивайки вежда към него. – Не
виждам никой по-висш от мен тук.
– Е, може би трябва да погледнеш малко по-отблизо, Рокси –
подиграва се той, използвайки това име, за да се опита да ме ядоса.
Подигравайки се на избора на мъртвите ми родители за имената на
бебетата им. Много остроумно.
Демонстративно прекарах погледа си през четиримата, преди да
свия пренебрежително рамене.
– Не виждам тук по-добри от нас. А ти, Дарси?
– Не – отвърна пренебрежително сестра ми.
Преди той да успее да отговори, аз отново му обърнах гръб, бутайки
се между Макс и Кейлъб, като демонстративно започнахме да се
отдалечаваме.
– Мисля, че бихме могли да им предадем един урок за това как
работят нещата тук – изръмжа Макс, когато се отдалечихме от тях, но аз
не си направих труда да погледна назад. Никога не съм имала желание
да бъда популярна в някое от другите ни училища и не се притеснявах
за това сега.
Дарси вдигна вежда към мен, когато се отдалечихме от тях и устните
ми се повдигнаха в отговор. Тя никога не е била толкова запалена да
създава проблеми като мен, но аз никога не съм била твърде
загрижена за създаването на приятелства. Особено с онези, които
изискват уважение, вместо да се уверят, че са го заслужили.
Преди да успея да и кажа нещо друго, солидна тежест ме блъсна от
страни и аз издадох вик на изненада, когато бях изместена и блъсната
към златната стена на извитата стая.
Сърцето ми подскочи от страх, докато се опитвах да се откъсна от
хватката на нападателя си, а Кейлъб ми се усмихна, докато притискаше
силното си тяло към моето, приковавайки ме на място.
– Искаш ли да помолиш за прошка?- измърка той и тръпки
преминаха по гърба ми, когато сестра ми му изкрещя да спре и се
опита да ми се притече на помощ. Макс я сграбчи, преди тя да се
приближи и погледът ми се плъзна из стаята, търсейки учителите, но
изглежда никой от тях не го интересуваше какво правят Наследниците с
нас.
Сърцето ми биеше и аз се борех слабо срещу захвата на Кейлъб
върху китките ми, преди да се опитам да ударя коляното си в чатала му.
Той избегна атаката ми лесно, като притисна тялото си към моето, за да
не мога да я повторя.
– Последен шанс- предложи той, а погледът му се плъзна по мен по
начин, който накара страх да пропълзи през крайниците ми, въпреки
опустошително хубавия му вид.
– Майната ти- изръмжах аз, стиснах юмруци от желанието да ударя
красивото му лице.
– Надявах се, че ще кажеш това. Устата му се потопи до врата ми и за
половин секунда си помислих, че ще ме целуне, преди жилото от
зъбите му да пробие плътта ми.
Извиках, блъсках се срещу него изпаднала в паника, когато най-
ужасяващото усещане за смучене издърпа кръвта ми и по-лошо от това
– новооткритата ми сила. Усещах как я източва, извлича я от мен в себе
си.
По дяволите, какъв по дяволите е той?
Сега всички в Кълбото ни гледаха, но никой не направи и крачка
напред, за да помогне.
Погледът ми падна върху София, която изглеждаше така, сякаш и се
иска да може да се намеси, Орион, който изглеждаше леко отегчен,
Директорът, който изглеждаше разочарован, и накрая останалите
трима Наследници. Макс държеше сестра ми толкова лесно, сякаш
беше дете, въпреки факта, че тя го биеше и ругаеше. Дариус и Сет се
бяха преместили да застанат до него, докато гледаха шоуто със забавни
изражения. Те гледаха как приятелят им се храни с мен с отвратително
чувство на удовлетворение, излизащо от тях. Дариус привлече погледа
ми и за момент почувствах, че гледам чудовище вместо мъж.
Той ми се усмихна с цялото задоволство на обикновен задник, който
смяташе, че може да спечели, само като демонстрира мускулите си.
Сърцето ми се блъсна в ребрата и коленете ми отслабнаха, докато
Дарси извика някой да направи нещо. Някъде дълбоко в гърдите ми
под кладата на паниката ми се запали предизвикателна малка искра и
аз се вкопчих в нея като спасителен сал. Нямаше да позволя това да
докосне този пламък. И заедно щяхме да избягаме от мрака.

Назад към част 5                                                                       Напред към част 7

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!