Осмели се да обичаш-Книга 1-Истина или предизвикателство-част 18

Глава 17

Маги щеше да бъде краят му. Точно тук, в салона, докато хапеше устните му и смучеше ушите му, разтваряйки по-широко краката си за рутинните му тласъци.
Спалнята беше на по-малко от петнайсет метра, но след като беше направила това нещо…
Ебаси, той отново се разтърси срещу нея, наклони дупето ѝ, за да го посрещне по-плътно, и почти се изгуби от новия ъгъл и от това, че можеше да усети всяко чудовищно меко местенце, което имаше под опънатите панталони за йога.
Трябваше да си върне контрола. Досега само веднъж я беше държал така, но знаеше, че ако се движи срещу нея по този начин – още три вдишвания и тя ще го моли.
– Тайлър!
Точно както знаеше, че когато добави езика си към сместа, запълвайки устата ѝ по начина, по който тя искаше той да запълни тялото ѝ, тя се отчая – дръпна го малко по-силно за косата му, стисна го малко по-силно за раменете му и жадно поиска още с петата си срещу дупето му.
Едва тогава тя се измъкна от ръцете му и го притисна към стената с треперещи ръце. И той я остави, защото, по дяволите, искаше да знае всичко, което я възбуждаше. И начинът, по който тя разкопча колана му и прокара ръка по издутината, като го обгръщаше през дънките, докато той се впиваше в дланта ѝ. Горещо. Още повече, когато разкопча ципа му и пръстите ѝ се увиха около дължината му.
Добре, определено е време да се приближи до гумите, защото по начина, по който го стискаше, той искаше да е вътре в нея. Лошо.
Възнамеряваше да я вземе в ръце и да я отнесе до леглото, но вместо това се облегна на стената, когато Маги падна на колене пред него и с разтворени устни затвори очи от стон, докато го поемаше в устата си.
Сладко, горещо, влажно засмукване се плъзна по дължината му, докато, по дяволите, не усети порива на езика ѝ, докато тя стенеше около него. Засмуквайки нагоре и надолу по ствола му, тя мъркаше, като го вкарваше все по-дълбоко и по-дълбоко, докато той не срещна съпротивата на гърлото ѝ.
Това беше твърде много за начина, по който искаше да бъде с нея.
– Маги, спри.
Тя се отдръпна, а устните ѝ се спуснаха по дължината му, докато той си помисли, че главата му ще се пръсне. Но след това го пусна и започна да целува обратно по гърдите му. Дразнеше зърното му, преди да намери устата му.
Това беше всичко.
Той я държеше за задната част на бедрата, а краката ѝ бяха увити плътно около кръста му.
– Побързай – подкани го тя.
Не е проблем.
Тайлър отскочи с Маги обратно на леглото и свали панталоните и бельото си заедно, като наблюдаваше как тя се измъква от своите, ритайки ги настрани. Очите ѝ бяха насочени към него, както и неговите към нея. Сякаш планираха стратегията си. Нападението им. Определяха приоритетите на нуждите и желанията.
Нейните твърди зърна в устата му или езикът му между краката ѝ.
Той искаше и двете. Но кое първо…
Нямаше значение, стига да получи това, от което се нуждаеше най-много. Виковете ѝ изпълваха тази стая с удоволствие.
Маги изчака, докато той бръкна в нощното шкафче и извади запечатаната кутия с презервативи, която живееше там в изолация, откакто се беше нанесъл. Миг по-късно той нави един и хващайки Маги за двата глезена, я дръпна към ръба на леглото. След това, приковавайки очи, ръцете му се плъзнаха по копринената гладкост на прасците ѝ до коленете ѝ и ги разтвориха, за да се настанят на раменете му.
Тя беше отворена за него. Краката ѝ се разтвориха широко, сърцевината ѝ беше розова и влажна, точно на мястото, на което той искаше да бъде.
– Тайлър – прошепна Маги, а коленете ѝ се движеха неспокойно срещу външната страна на ръцете му. – Моля те, не ме карай да чакам.
Още един подобен удар и егото му щеше да избухне още преди да я е вкусил.
Но, по дяволите, чувстваше се добре да бъде това, което искаше тази великолепна жена. Това, от което тя се нуждаеше. Това, за което беше готова да моли.
Вдигна коляното ѝ по-високо, обърна лице към кожата ѝ и се втренчи в мекотата ѝ. Беше се обръснал преди няколко часа, но знаеше, че все още ще има леко драскане.
Маги изстена, ръцете ѝ се разхождаха неспокойно по бедрата и корема ѝ, докато той целуваше и търкаше пътя си нагоре по бедрото ѝ, приближавайки се към наградата в центъра ѝ с търпение, което учуди дори него.
Той не знаеше как се е сдържал, как се е въздържал да не се гмурне в тази сладост като лакомник, какъвто беше. Само че искаше това да продължи. Не искаше да пропусне нито един стон, нито една въздишка. Беше я накарал да свърши веднъж тази седмица и това беше умопомрачително хубаво. Но когато го правеше сега, искаше да я вземе бавно. Искаше да се натрупва.
А когато тя му дойде, искаше да е най-хубавото, което някога е имала. Искаше да и даде нещо, което да запомни, както той щеше да запомни това.
Затова, когато най-накрая намери центъра ѝ, когато тя беше толкова мокра, подута и отчаяна, че бедрата ѝ се надигаха от леглото, за да посрещнат целувката му, той ѝ го даде.
Бавно… с допир на устните си до хлъзгавината ѝ.
Обстойно… целуваше и облизваше всеки нуждаещ се сантиметър от нея, докато главата ѝ не се удари в завивката, а пръстите ѝ не се заплетоха в косата му.
Дълбоко… плъзгаше един пръст, после друг, навътре в нея, докъдето можеше да стигне, докато той засмукваше ритмично клитора и, докато тялото и се напрегна и тя изкрещя името му, избухвайки диво в устата му.

***

Маги едва дишаше, едва мислеше, докато Тайлър прокарваше гореща пътека на съблазняване по тялото ѝ. Завъртя езика си около пъпа ѝ, погъделичка изпъкналата част на тазовите ѝ кости, пусна целувки по хребета на ребрата ѝ и засмука долната част на гърдите ѝ.
Искаше и се да го разкъса. Да бъде навсякъде наведнъж. Да бъде навсякъде с него. Под него. Около него. Но начинът, по който той я накара да дойде, сякаш бе изцедил тялото ѝ напълно.
И сега той я гледаше с този интензивно чувствен поглед, дразнейки тялото ѝ обратно към възбуденото му състояние, а тя можеше само да се наслаждава на вниманието му.
Да се наслаждава на мекото привличане на устните му към гърдите ѝ, на еротичната гледка как той доближава пръстите си, все още хлъзгави от соковете ѝ, до зърното ѝ, където рисува бавни кръгове около стегнатата пъпка, докато я заболи и пулсира, а дъхът ѝ затрепери. Докато тялото ѝ не се стисна наново от нуждата да бъде изпълнено.
Най-накрая той покри с устни стегнатия и връх, стенейки, докато езикът му я галеше по зърното.
Тя нададе още един вик, а бедрата ѝ се надигнаха в молба – този път, която Тайлър беше готов да изпълни.
Освободи зърното ѝ, прокара палец по наедрялата връхна точка и след това, загледан в очите ѝ, се настани между краката ѝ.
Беше толкова голям. Толкова дебел и твърд, докато се плъзгаше по напоената с влага повърхност на сърцевината ѝ. Изразеният връх на главичката на члена му се движеше по чувствителния ѝ клитор.
Толкова хубаво.
И начинът, по който я гледаше, сякаш тя беше подарък за него, а не обратното – Боже, това я караше да се чувства секси. Гореща.
– Искам те, Тайлър. Вътре в мен, моля те.
Очите на Тайлър срещнаха нейните и тя видя как в тях се въртят нуждата, сдържаността и удовлетворението. Главата му се сниши и той я целуна, дразнейки разтворените ѝ устни с език, докато потупваше отвора ѝ, вкарвайки главичката вътре. Вземайки я на части, той даде на тялото ѝ време да се приспособи, като същевременно я държеше на границата на удоволствието от твърде многото и недостатъчното.
Плъзгайки се навътре и отдръпвайки се, той се задълбочаваше с всяко преминаване, докато накрая не потъна с цялата дължина, давайки ѝ твърдата целувка на слабините си към клитора ѝ, когато главата на члена му срещна утробата ѝ.
Тя изкрещя, интензивността на усещането беше почти твърде голяма, но след това той се отдръпна, изтегляйки цялата си дебела дължина обратно през тръпнещата ѝ, чувствителна плът, дразнейки я с върха на главата си, преди да се върне с едно дълго, дълбоко плъзгане, което открадна дъха ѝ и я накара отново да се озове на ръба на безсъзнанието.
Още едно отдръпване, още едно връщане, още едно треперещо издишване. И после отново. И отново. Всеки път, когато издърпваше и после прокарваше ръка през прилепналата и влажна плът – проникваше по-дълбоко, плъзгаше се по-силно – той я приближаваше до освобождаване, което заплашваше да я залее.
Тайлър се наведе над нея, а устните му докоснаха ухото ѝ.
– Чувствам те толкова добре. – Още един дълбок тласък, този път придружен от още секси думи, обещания и въртене на бедрата му, което направи нещо лудо в нея. А говоренето, това грубо ръмжене, в което се говореше какво иска да направи с нея по-нататък?
Беше като вибратор между тях. Задействаше всеки чувствен нерв, който тя имаше.
– Кажи ми – изпъшка тя, обичайки идеята, че дори и когато я владееше напълно, той искаше още. Защото това означаваше, че тя не е сама в тази лудост. – Кажи ми още.
Той продължи да се втурва, но по-бавно, така че концентрацията ѝ се разпредели между постоянното, интензивно проникване, триенето и еротичните, описателни думи на намерение, които гърмяха между тях.
О, да, той определено трябва да го направи…
Той няма да го направи… Боже, тя се надяваше да го направи…
И сега тя знаеше защо мъжът се отличаваше в творческата си област на маркетинга. Беше сериозно изпълнен с идеи. Разнообразни, секси, невероятни идеи.
Промушвайки ръка под коляното ѝ, той придърпа крака ѝ по-високо към страната си, отвори я повече – и се вмъкна по-дълбоко, отколкото беше правил преди. Въздухът се изтръгна от дробовете ѝ, когато усети как той е твърд и взискателен, прониквайки в нея до степен, в която не можеше да определи дали натискът е удоволствие или болка. Само че не искаше той да спира.
Вътрешните ѝ мускули се стегнаха около него, а усещането, че е толкова пълна с него, беше почти достатъчно, за да я изправи на ръба. Петата ѝ да се притиска силно в дупето му, а отчаяните ѝ думи да се разливат от устните ѝ.
– Да, да. Моля…
Тайлър се вгледа в очите ѝ, а на устата му се появи призрачна усмивка. Той се отдръпна, прокарвайки цялата си дебела дължина през нея, докато остана само главичката, а после потъна дълбоко, по-дълбоко и о, Боже, тя не можеше да повярва колко е дълбоко в нея отново.
– Така?
Всичко в нея се свиваше, напрежението растеше.
Тя не можеше да изговаря думи, не можеше да диша – можеше само да се взира в очите му и да кима, молейки се да го направи отново.
И той го направи.
Той разклати бедрата си, търсейки начин да и даде ѝ последното, което имаше – всичко, което тя можеше да вземе. Всичко, което искаше.
Натискът се люлееше от клитора ѝ до точката на най-дълбокото проникване и обратно, и това беше всичко. Експлозия. Тялото ѝ се разкъса, а накъсаните ѝ писъци се разнесоха на свобода.
И тогава Тайлър се плъзгаше навътре и навън от нея, все по-бързо и по-бързо. Изпълваше я отново и отново.
Стенеше името ѝ, докато с един последен тласък не се отпусна, отдавайки се на освобождаване.
Освобождавайки крака на Маги, той я погали по бузата и я целуна, бавно и дълбоко, задържайки се над устата ѝ, сякаш тепърва започваха, а не бяха в края. Пръстите ѝ се плъзнаха в косата му и тя го целуна в отговор, без да се притеснява от кладенеца с емоции, който се надигаше в гърдите ѝ. Бяха споделили нещо невероятно. Нещо безопасно. Нещо, което не мислеше, че би могла да изпита с някой друг, освен с Тайлър, или с каквато и да е уговорка, освен тази, която имаха.
Затова не изследваше емоциите твърде внимателно, просто знаеше, че те са там.
Прекъсвайки целувката, Тайлър протегна ръка между тях и се измъкна, като задържаше презерватива на място, макар че от нейна гледна точка не изглеждаше, че ще отиде някъде. Но той беше внимателен. Прекалено.
Това беше най-добрата идея, която някога и беше хрумвала.

***

В банята Тайлър се погрижи за гумата и се обърна. Опрял ръце над мивката, той се вгледа внимателно в отражението си. Това беше или монументална грешка, или най-добрата идея от онези прилепнали, прилепнали по дупето тренировъчни шорти, които Маги беше облякла, когато я видя да отива във фитнеса преди няколко седмици.
Каквото и да беше, то беше направено и за добро или лошо, нямаше как да се върне назад.
Което вероятно беше добре – защото дори и да имаше, той не беше сигурен, че щеше да може да постъпи правилно, ако това означаваше да няма това, което Маги току-що му беше дала.
Тя беше невероятна.
Толкова далеч отвъд всичко, което извратеното му въображение можеше да сътвори. Секси и игрива и – Боже, тези нежни стонове, докато захапваше гърдите ѝ, го подтикваха да продължи. А сега го чакаше в леглото му.
И да, здравей, ерекция. Връщаш ли се толкова скоро?
Защо не беше изненадан?
Отърси се от мивката, затегна кърпа около кръста си и отвори вратата на спалнята, без да е съвсем сигурен какво очакваше да се случи по-нататък – но със сигурност не очакваше да намери празна спалня.
Следвайки звуците на мърморене към всекидневната, той откри Маги, която беше облечена на три четвърти от пътя и се бореше с тениската си, която се беше навила сама на себе си, така че се увиваше като лента около главата и мишницата ѝ.
Подпрял рамо на стената, той скръсти ръце.
– Бързаш ли?
Мърморенето спря и Маги замръзна, след което, обръщайки и малкото напредък, който беше постигнала с тениската, я свали от главата си, оставяйки само по сутиен, черни йога панталони и разлив от меки вълни, които се разливаха по голите ѝ рамене.
Човече, тя беше толкова красива.
А той току-що я беше имал. Тогава защо стоеше толкова далеч и защо той я оставяше?
– Не бързам – отвърна тя, като сега отделяше време да оправи блузата си. – Но си помислих, че с цялото това нещо с „липсата на връзка“, обличането ми ще допринесе много за това да се върнем на „приятелска“ почва. Знаеш ли, да не се объркаме с куп прегръдки след секс-развлечението. Нямаше да си тръгна, без да кажа довиждане или нещо подобно.
Той кимна, възхищавайки се на начина, по който тялото ѝ се движеше, когато тя издърпа тениската над главата си, като този път я облече с един опит.
– Добре ли сме, Маги? – Попита той. – Съжаляваш ли за нещо?
Очите ѝ се стрелнаха към голите му гърди и той се пребори с желанието да се напрегне малко. Да види докъде ще го докара това. Но те бяха сключили сделка. И изглеждаше, че втори рунд не е част от нея.
Когато срещна очите му, на лицето ѝ се появи почти срамежлива усмивка.
– Нито миг. А ти?
Той се отдръпна от стената и скъси разстоянието помежду им.
Съжаления? Да, повече, отколкото можеше да преброи. Но…
– Не за това – каза той, улови малко от копринената руса коса между пръстите си и я затъкна зад ухото ѝ, преди да я целуне, меко и бавно.
Ръцете на Маги се сключиха около врата му, пръстите ѝ докоснаха косата в основата на черепа му по начин, който го накара да изстене и да я придърпа по-близо, като наклони глава, за да поеме повече…
Той се откъсна от нея с груб смях и потърка силно главата си. Беше готова да си тръгне. Искаше да запази известно разстояние между тях, за да не се объркат нещата.
По скулите ѝ се появи руменина, докато се обръщаше към вратата.
– Благодаря за приятното прекарване, Тай.
Мамка му. По дяволите.

Назад към част 17                                                          Напред  към част 19

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!