К.М. Рийвс – Книга 3 – Изгряваща хибридна луна ЧАСТ 36

САМО ЗА ОНЛАЙН ЧЕТЕНЕ

БОНУС ИЗТРИТИ СЦЕНИ

Не сте ли готови да се откажете? Искате ли да знаете как точно Дрейвън е занимавал Флора по време на полета им от Луна обратно към Лунния хребет?
Защото кой не харесва бонус сцени, които са 100% разврат.
Надявам се, че не сте очаквали сюжет.

ДРЕЙВЪН

Учудваше го, че половинката му може да го гледа без страх, как прерязва гърлото на вълк сянка, а след това и да застане пред богиня, без да се уплаши, но ако я качи на самолет, тя се превръща в трепереща топка нерви.
Вълкът му се премести нервно в гърдите му от нуждата да я защити. Той не разбираше, че тя е в най-голяма безопасност, не само с него, но и като хибрид. Или ако разбираше, не му пукаше. Нейното безпокойство накара и двамата да се притеснят.
Ето защо той имаше план.
Клубът „Миля високо“ щеше да се сдобие с двама нови членове.
Дрейвън прокара върховете на пръстите си по предмишницата на Флора и ги вплете в нейните, докато самолетът се изравняваше и знакът за предпазните колани се изключваше. – Знаеш, че има много средства срещу страха от летене.
На устните му се появи лукава усмивка. Беше се задействал от момента, в който формулира плана си да я разсее по време на двучасовия и половина полет.
Флора го погледна и се усмихна.
– Страхът е здравословна част от човешкото съществуване.
– Но ти вече не си човек.
Колкото и да му се искаше да запази смъртността ѝ, не можеше да отрече, че е дяволски развълнуван да прекара всяка минута от дългия си живот с нея.
Флора прокара език по малките си кътници. Нов навик, който беше развила, откакто стана хибрид.
– Мислех си, че страхът ми ще изчезне, като знам, че всъщност не мога да умра от падането, но това не се случи.
– Няма да ти позволя да умреш. Никога. – Той стисна ръката ѝ и се завъртя на седалката си, за да се обърне към нея.
– И така, какво предлагаш, за да се справя със страха си от летене?
– Много се радвам, че попитахте. – Той се наслаждаваше на лекотата, с която се шегуваха. – Много хора смятат, че отговорът е сънотворно или алкохол.
– Но не и ти? – Попита тя скептично.
– Не, Бабълс – Дрейвън се наведе, като при шепота си остърга брадичката ѝ. – Защото аз знам истинската тайна за преодоляване на страха от летене.
– И каква е тя? – Бузите ѝ почервеняха, а в гласа ѝ се долавяха отчаяние и похот.
Той се усмихна срещу косата ѝ.
– Разсейване.
Флора го избута назад и изучи лицето му. Веждите ѝ стигнаха до челото.
– Смяташ, че да ме разсееш, ще е отговорът?
Злобна усмивка се появи на устните му.
– Не, мисля, че отговорът е да те науча да ме разсейваш.
Флора наклони глава, без да последва веднага мисълта му. Дрейвън потисна усмивката си и сведе поглед към мястото, където членът му се опъваше на ципа.
Тя разтвори устни и изпусна лек дъх, а ръцете ѝ полетяха нагоре, за да прикрият порозовелите ѝ бузи.
– На колене, Флора.
В очите ѝ проблясна колебание, преди да се стрелнат към вратата на пилотската кабина, но начинът, по който набъбналите ѝ зърна се притискаха към тънката материя на роклята ѝ, направи протеста ѝ слаб.
– Дрейвън, не мога да направя това тук. Има един мъж…
– Ако мислиш, че вече не съм го заплашил и не съм се уверил, че няма да ни безпокои, освен ако самолетът не падне от небето, значи не ме познаваш добре, партньорке. А сега. Падни. На. Твоите. Колене.
Гневът, примесен с желание, се завъртя в очите ѝ. Колкото и да и се искаше да му се скара, тя беше също толкова възбудена, колкото и той. През цялото време, докато бяха в царството на богинята, тя не беше направила и крачка, за да му смуче члена, а сега той не можеше да си представи нищо друго. Колкото и да си повтаряше, че го прави заради нея, не искаше нищо повече от това да види как перфектните ѝ устни се увиват около члена му.
Флора му хвърли последен предизвикателен поглед, преди да се плъзне на пода между краката му. Тя засмука долната си устна между зъбите и дявол да го вземе, ако той почти не се изгуби точно тогава и там.
– Никога преди не съм го правила – довери тя и Дрейвън сдъвка бузата си в опит да прикрие усмивката на лицето си.
– Силно се съмнявам, че с уста като твоята това ще е проблем. – Беше усетил от първа ръка какво може да направи езикът ѝ, когато се преплете с неговия. – Но за всеки случай ще те науча. А сега извади члена ми.
Дрейвън се наслаждаваше на начина, по който бузите ѝ се обагряха в красив розов цвят всеки път, когато ѝ говореше мръсно или ѝ заповядваше в спалнята. Можеше да изведе момичето от замъка, но не можеше да изведе замъка от момичето. Не че му се искаше. Колкото и да го изнервяше понякога, той обичаше нейната невинност. Тя беше глътка свеж въздух. Но повече от това му харесваше да я развращава.
Флора се поколеба за миг, но после в погледа ѝ проблесна решителност и тя посегна към него, разкопча дънките му и дръпна боксерките му, освобождавайки твърдата му дължина. Очите ѝ се разшириха и тя облиза устни, сякаш нямаше търпение да го вкуси.
– Погледни ме – заповяда Дрейвън, докато разкопчаваше ризата си.
Погледът на Флора се задържа върху ствола му още миг, преди да предвижи пътя на очите си нагоре по голите му гърди и да срещне неговите.
Дрейвън преглътна тежко, опитвайки се да мисли за нещо друго, освен за Флора и изкусителната ѝ уста. За всичко, за да не избухне в момента, в който тя го докосне.
– Искаш ли да опиташ пениса ми?
Флора отново засмука долната си устна между зъбите и кимна.
По дяволите.
– Думи, Флора. – Тя винаги измисляше най-изисканите начини да му каже какво точно иска и той обичаше начина, по който мръсната му уста я възбуждаше.
– Искам да направя нещо повече от това да опитам пениса ти, Дрейвън. Искам да те погълна отвън навътре. Искам да те накарам да изкрещиш името ми, когато свършиш.
– Мислиш ли, че можеш да го направиш? – Пенисът му потрепна между тях, сякаш я молеше да изпълни обещанието си.
Тя кимна, знаейки, че той иска още от мръсните ѝ думи, но реши да не му ги дава.
– Днес няма да свърша в устата ти, моята сперма и възел са запазени за тази малка, тясна вагина и аз, по дяволите, планирам да я разруша, преди да е приключило това пътуване със самолета. Но ти обещавам, че когато свърша, на устните ми ще бъде твоето име.
Флора се размърда между краката му и погледът ѝ се върна към члена му.
Майната и тя е перфектната. Нямаше как да издържи дълго между тези нацупени устни. Но Флора се нуждаеше от това разсейване повече от него. Тя имаше нужда да бъде извън главата си достатъчно дълго, за да забрави, че са на километри над земята.
– Вземи вала ми в ръцете си.
Флора преглътна тежко и направи това, което той каза, като нежно хвана дължината му. Той затаи дъх, когато тя проследи с палец изпъкналата вена, която минаваше по долната му част.
– Никога не съм виждала друг мъж…- Думите ѝ бяха едва шепнещи и прекъснаха, докато тя прокарваше пръсти нагоре-надолу по пениса му, изследвайки всеки сантиметър от главичката и ствола му.
Дрейвън облиза внезапно пресъхналите си устни и си пое дъх:
– Думи, партньорко. Какво не си виждала?
– Член. Никога не съм виждала члена на друг мъж.
– Искаш ли да видиш? – В гърдите му се разнесе ръмжене и той не беше сигурен дали вълкът му или той го е инициирал. Не беше сигурен защо я попита, но знаеше, че никога няма да позволи това да се осъществи.
„Моя“ – вълкът му повтори мислите му.
– Не. Аз просто…- Тя беше енигма. В един момент беше смела, а в следващия – плаха. – Виждала съм твоя, но никога не съм го изследвала. Той е по-гладък, отколкото си представях. Почти кадифен. Не се усеща толкова мек, когато се забива в мен.
– Уверявам те, че няма нищо меко в мен, когато се блъскам в теб.
Върховете на пръстите ѝ се движеха по главичката, колебливо, но любопитно, и по гръбнака му премина вкусна тръпка. Тя продължи да го гали от основата до върха, а очите ѝ бяха широки и внимателни. С всяко преминаване тя ставаше все по-уверена. Докосването ѝ ставаше все по-твърдо и целенасочено.
– Майната му, Флора.
Тя го погледна с премрежения си поглед и той се нуждаеше от всички сили на волята, за да я остави да довърши урока им. Предпочиташе да изтръгне бикините ѝ изпод това извинение за рокля, което носеше, и да я блъсне върху члена си, претендирайки за нея отново и отново.
– Искам да те опитам. – Тя прокара пръст по върха на пениса, размазвайки капка прекум по дължината му.
– Аз съм твой за дегустация.
Бавно Флора намали устата си, докато устните ѝ не докоснаха върха. Езикът ѝ се стрелна и прокара връх по цепнатината на члена му, което накара бедрата му да се разтреперят.
Усмивка изрисува устните ѝ и тя се наведе напред, като го взе в устата си и прокара език по ствола му.
Боже мой. Не беше подготвен за гледката на красивите ѝ розови устни около члена му, за начина, по който езикът ѝ го галеше, или за лекото остъргване на бебешките ѝ кътници върху плътта му. Цялото му тяло се свиваше при всяко облизване, при всеки дълъг и ленив удар на езика ѝ. Дрейвън се пребори с желанието да заплете ръце в косата ѝ и да я чука в лицето.
Флора издълба бузите си и го засмука силно. Устата ѝ го стискаше като в клещи, докато за секунди преминаваше от нула към шестдесет. Не спираше, главата ѝ се поклащаше нагоре-надолу и Дрейвън не можеше да си спомни кога е бил смукан толкова силно.
– Майната му, Флора. – Изръмжа Дрейвън, отдаде се на нуждите си и заплете пръсти в косата ѝ. – Ебаси предупреждението на един мъж.
С всеки тласък напред тя поемаше все повече от него в устата си, докато върхът на пениса му не докосна задната част на гърлото ѝ. Езикът ѝ обработваше вала му и на Дрейвън му беше трудно да повярва, че това ѝ е за първи път.
– Отпусни гърлото си, Бъбълс. Вдишай, докато приемаш члена ми по-дълбоко.
Флора се задуши и се задави, като се насили да се отпусне и да поеме всеки сантиметър от него. Дрейвън едва не се освободи, докато гледаше как половинката му пренебрегва собствените си нужди, за да го задоволи.
Тя изпълняваше указанията изящно. Забави темпото си и се съсредоточи върху вдишването, докато го поемаше в гърлото си. Знаеше, че никога преди не го е правила, но ако не му правеше най-добрата свирка в живота му, то тя беше дяволски добра. Беше образ на съвършенство, очите ѝ се насълзяваха, докато го вкарваше все по-дълбоко в гърлото си с всеки удар, а нацупените ѝ устни достигаха до шева на вече набъбналия му възел.
И звуците. Ебати звуците, които издаваше устата ѝ, докато го смучеше, докарвайки го до лудост и изглеждаше адски доволна от себе си, когато той нададе задушен стон.
– Флора, спри да ми смучеш члена и се качи тук.
Никога досега не беше казвал на жена да спре, но тук не ставаше дума за него. Ставаше дума за нея. Нямаше значение, че обичаше да я вижда как гълта члена му и щеше да се радва да я види как се дави в семето му. Той вече не контролираше ситуацията.
Всички последователни мисли изхвърчаха през прозореца, когато Флора пренебрегна заповедта му и заби издължените си нокти в бедрата му. Той дори не мислеше, че тя осъзнава, че се е преместила частично, оставяйки дупки в плата на дънките му.
Дрейвън стисна зъби, кътниците му се удължиха, докато бедрата му се изтласкваха напред, вкарвайки члена си във влажната ѝ уста. Тя нямаше представа, че си играе с огъня. Нямаше представа, че игнорирайки заповедта му, тя на практика го молеше да я чука в устата.
– Отдръпни се сега, Бъбълс, или ще ти го изпратя силно и грубо в устата. – Флора поклати глава, продължавайки да си служи с нея. – Това е последното ти предупреждение.
– Използвай ме. – Той едва долови думите, които тя промълви около члена му.
Последната част от сдържаността му се счупи и Дрейвън се отпусна, падайки в забравата, която представляваше устата на Флора. Пръстите му се вплетоха здраво в косата ѝ и той изтласка бедрата си нагоре, принуждавайки Флора да го приеме по-дълбоко. Тя се задъхваше около него и това само подхранваше нуждата му. Дишането му стана неравномерно, докато предстоящият оргазъм пълзеше по гръбначния му стълб стъпка по стъпка.
– Ти си невероятно шибана, Флора. И моя. Цялата си моя.
Тя бръмчеше около вала му, изпращайки вибрации право към топките му. Те се стегнаха към него и Дрейвън усети как възелът му започва да набъбва. Той успя да издържи само още няколко секунди.
– Отдръпни се, Флора. Ще свърша.
Флора се отдръпна от вала му, но не го извади напълно от устата си. Тя държеше короната на члена му като заложник между устните си, издълбавайки бузите си и създавайки душевна смучеща буря.
Не беше нужно да се напъва, преди да изстреля спермата си в гърлото ѝ. Флора не спираше, продължаваше да смуче и в момента, в който възелът му набъбна напълно, тя го пое към задната част на гърлото си и го изсмука напълно.
– Мамка му. – Дрейвън изпусна възбуден дъх, спускайки се от това, което вероятно беше един от най-добрите оргазми, които някога беше изпитвал. Той вече мечтаеше да я завърти на възел, но сега щеше да добави и устата ѝ към тази комбинация.
– Добре ли беше?
Блажена усмивка се появи на устните му. Моментите на нейната невинност не спираха да го изненадват.
– Беше шибано невероятно. Ела тук.
Флора се плъзна от пода в скута му и докато го правеше, Дрейвън вдигна полата ѝ, позволявайки на мокрите ѝ бикини да се търкат във все още болезнено твърдия му член. Възелът му все още беше набъбнал, имаше нужда да потъне в половинката си и да усети как тя се стяга около него. Но проклетото нещо трябваше да се изпусне, за да може да го постави там, където му е мястото.
Дрейвън хвана брадичката на Флора между пръстите си и привлече погледа ѝ към себе си.
– Ти не ме послуша.
– Исках да те опитам. – Сви рамене Флора. Знаеше, че той се наслаждаваше на всяка минута от малкото ѝ шоу, и не грешеше.
– И какво мислиш? – Той пусна ръката си и я плъзна под роклята ѝ, като впи пръсти в бедрата ѝ.
– Беше по-солена, отколкото очаквах, но не я намразих.
– Добре, защото това ще стане редовно явление.
Флора се наведе напред и притисна нежна целувка към устните му.
– Благодаря ти за разсейването.
– О, сладка партньорке, това беше само началото. – Дрейвън премести ръцете си от бедрата ѝ до заобленото ѝ дупе и с едно бързо движение се изправи. Той се наведе и захапа ухото ѝ. – Не си мислеше, че ще те оставя да седиш до края на пътя до Тенеси с възбудата си, нали? Освен това смятам, че е редно да получиш наказание. Ти се противопостави на мен, когато така любезно ти дадох члена си, за да си поиграеш.
Флора се отдръпна, вдигна вежди и впери очи в неговите.
– Държиш се така, сякаш това е било чест.
Тя можеше да се преструва на ужасена, но той не пропусна да забележи горещината, която се завихри в погледа ѝ.
– Беше. И за мен ще бъде чест да извличам оргазъм след оргазъм от сладката ти сърцевина.

Назад към част 35                                                    Напред към част 37

LiglatA

Автор: LiglatA

Обичам хубавите книги <3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!