Елена Звездная – Градът на драконите – Книга 2 – част 17

***

Прибрах се в стаята си в мъгла, мисис Макстън ми помогна да се преоблека и ме изкъпа. Изпаднах в дълбок сън, като във водовъртеж – с главата надолу.
Когато лорд Арнел дойде да ме посети вечерта вместо сутринта, аз лично просто нямах сили да го приема. Дори нямах сили да стана.
А през нощта…
През нощта започна първата фаза на заклинанието!
Сънувах, че тичам по склона на планината, сред разцъфнали навсякъде метличини, в мека синя лека сутрешна рокля, с разпусната коса, чиито кичури се полюшваха от вятъра. И съм по-щастлива от всякога, изпълнена съм с лекота и радост, тичам надолу, а той разперва ръце, готов да ме хване в прегръдките си. Той ме хвана, завъртя ме под звънливия ми смях, после ме остави да се плъзна по силното му тяло, а аз, сияеща от щастие, се взирах възторжено в зеленикавокафявите му очи с вертикални драконови зеници и усещах как всичко в гърдите ми замръзва от разбирането, че само още миг и устните му ще докоснат моите…
„Крисчън“ и порив на нежност в душата ми.
– Ти, копеле! – изхлипах, като се мъчех да се събудя.
Цялата спалня беше тъмна и в тъмнината чувах тежкото си дишане, а върху тялото си усещах топлите, силни ръце на лорд Главния следовател.
Дразнеше ме невероятно!!
С усилие се изправих, облякох халата си и излязох в коридора. Професор Наруа гледаше от съседната стая, полуоблечен и полузаспал.
– Установихте ли самоличността на заклинателя? – попита той, като заглаждаше непокорната си полусива коса.
– О, да! – придвижих се към стълбите, като внимателно правех всяка стъпка.
– И… кой? – магът бързо прекоси пространството, което ни разделяше, подхвана ме и ми помогна да сляза по стълбите.
– Дракон. – беше ми трудно да сляза.
– Странно – каза дистанцирано Наруа – мислех, че заклинанието е направено от човешки маг.
– Да, – потвърдих аз – но личността на възложителя има ясно изразени драконови черти.
Отидохме в кухнята и професорът, като ме настани, отиде до печката, където на слаб огън къкреше пилешки бульон с подправки – най-доброто средство за магьосник с изчерпани сили. И никакво мляко.
Първата лъжица не намери веднага път към устните ми, но след това беше много по-добре.
– Интересно е това място, цветарският магазин на Уестърнадан – замислено каза професорът, седна на масата и напълни лулата си.
Този път беше само тютюн, а той използваше заклинание, което караше дима да се носи през открехнатия прозорец, така че нямах нищо против.
– Да, аз мисля, че отдавна трябваше да си купя… няколко цветя. – казах аз, потискайки поредния основателен пристъп на възмущение.
И продължих да ям бульона. Само че сега вече никой не можеше да ми помогне – старата школа, да я вземат дяволите!
Бойният маг също осъзна това и затова, щом приключих с порцията си бульон, ми донесе малко греяно вино. Когато го погледнах изненадано, той каза:
– Пийте – пийте, скъпа моя. Не мога да кажа, че това е най-приятното нещо на света, но ще се възстановите по-бързо.
– Това би било… чудесно. – казах тъжно, като придърпах дървената чаша към себе си.
Професорът ме потупа по рамото с искрено съжаление и се настани отново до масата, пушейки. Не знам дали ми се струваше, или не, но той се чувстваше виновен, очевидно приемаше ролята си на мой пазач много сериозно. За мен, както и за всеки образован маг, беше ясно, че Наруа е боен маг, той би реагирал на заклинание, увреждащо здравето, а това заклинание не беше едно от тях.
– Вие говорехте за уайверни. – спомних си диалога ни в „Полетът на дракона“.
Отпих глътка греяно вино и се изкашлях, усещайки жилото на подправките по езика си, но смело отпих още, преди да погледна въпросително събеседника си. Професор Наруа пушеше замислено лулата си, като ме гледаше с полуироничен поглед, но после каза:
– Руфъсдрако. Какво знаете за тях, скъпа моя?
Отпивайки още една глътка от адската напитка, се изкашлях, чувствайки се леко замаяна, и отговорих заучено:
– Подвид на драконите, за който се смяташе, че е изчезнал преди повече от шестдесет години. Винаги са съществували в човешка форма. Имат специално влияние върху металите и в същото време са податливи на влиянието на металите.
Наруа кимна със същата усмивка и повтори думите ми:
– „Смяташе се, че е изчезнал“, минало време, нали?
Кимнах.
– Значи ви е известно, че никой не е измирал?
Отново кимнах.
– Мога ли да ви кажа защо популацията им се е запазила? – попита професорът с изкусителен тон.
– Знаете, че нямам търпение да чуя всичко, което знаете. – достатъчни ми бяха словесните дуели с драконите, сега просто исках да получа информация.
Професорът въздъхна отново, изпусна кълбо дим, което магията издуха в открехнатия прозорец, и започна своя много забавен разказ:
– Причините не са ми ясни, – каза той – но докато бях на територията на трансформиращите, с изненада открих едно дете, момиче, с драконови очи. Не обикновени, не. Очите на Руфъсдрако са почти изцяло човешки, но когато се задейства магия, ирисът придобива наситено червен светещ цвят.
Погледнах Наруа с не по-малка изненада.
– Както разбирате, не можех да подмина подобно явление – продължи професора – и използвайки заслуженото доверие на клана и на главния шаман, започнах да изследвам малкото момиче. Първото нещо, което ми направи впечатление, беше, че тя не притежаваше никаква магия. Поне не такава, която може да се измери с инструменти. Второто нещо беше, че тя по принцип нямаше никакво въздействие върху желязото, но в същото време, помагайки на баща си в ковачницата, правеше абсолютно невероятни сребърни бижута. Освен това нито огънят, нито разтопеният метал вредяха на детето. Веднъж бях видял косата ѝ да се докосва до изблик на пламък от пещ и… кичурите ѝ не бяха пострадали ни най-малко.
Гледах мага като омагьосана, в общи линии трудно осъзнавайки това – на професор Стантън огъня му вредеше и още как – той доста често използваше мехлема за изгаряне.
– При това – продължи Наруа – родителите на момичето бяха трансформиращи.
– Осиновяване? – предложих аз.
Професорът поклати отрицателно глава и обясни:
– Твърде голяма прилика с родителите, за да подозирам осиновяване. Бебето, което Уранада беше родила през тази година, също имаше аномалии на очите, характерни за Руфъсдрако.
Можех само да седя, все още загледана в Наруа в пълно изумление.
– Естествено, бях изключително заинтересован от това явление. При трансформиращите в старите времена е била използвана възлова писменост, знаете ли това?
Поклатих отрицателно глава, никога не съм се интересувала от тази област, а трансформиращите, които познавах и говореха, и пишеха на езика на империята.
– Дълго я изучавах, – усмихна се Наруа – но си заслужаваше. Успях да разбера, че преди повече от триста години ръждивите дракони са сключили договор с обединената тогава държава на трансформиращите с молба за… колкото и да е изненадващо – защита. Заплатата е била тридесет момичета, които са били предадени на трансформиращите за… използване.
– Използване? – попитах, без да разбирам термина.
– Няма да ви обяснявам – каза професорът веднага – иначе вашата мисис Макстън ще хвърли любимия си чайник с вряла вода върху мен „случайно“ няколко пъти.
Въпреки казаното, в тона на професора се промъкна нещо като възхищение и преклонение пред мисис Макстън. Потискайки усмивката си от възникналото подозрение, аз се върнах към уайверните.
– Как са се появили те?
– Приблизително по същия начин, по който се появяват децата при хората. – иронично отговори професорът – Но… възникнали усложнения. Както казах, по време на договора държавата на трансформиращите е била единна, което е типично за племенната система, но по-нататъшното развитие е довело до изолиране на някои племена и до конфликти. Първото споменаване на уайверн за мен лично беше народната песен за трансформиращи „Мъртво поле“.
В погледа ми се четеше неразбиране.
Наруа сви рамене и запя проста мелодия:

“ Аз ще те намеря сред хиляди тела,
Аз ще те избавя от стотици смърти,
Аз ще унищожа тези, които са посмели
Да превърнат твоето тяло в разкъсан чувал“.

Той почука с пръст по масата в ритъма на мелодия, която, макар и лирична, вероятно се изпълняваше в типичен за трансформиращите ритъм.
После се намръщи, сякаш си спомни нещо, и добави:
– Песен за вярност и скръб, песен на жена, която е загубила любимия си съпруг. Песен, която се оказва смъртоносна за всички, затова и „Мъртво поле“.
– Не разбрах. – признах съвсем честно.
Наруа ме погледна и обясни направо:
– При трансформиращите мъжете и жените се бият като равни само в случаите, когато оцеляването на клана е застрашено. В обичайните битки не се взимат жени, но когато става дума за спасяване на живота на деца – нещата естествено са различни. Било е. Доколкото съм разбрал от откъслечни сведения, този трансформиращ се е сражавал с жена си. Жена му, която в момента на смъртта му от мъка се превърнала не в звяр, а в нещо средно между звяр и дракон.
Той махна с ръка и димът очерта страховитото чудовище, което професорът ми беше показал в хотела.
– Само че нейния крясък, крясъкът на превърнатата уайверна, убил не само враговете ѝ…
Издишах трескаво, опитвайки се да си представя какво се е случило… Е, имаше какво да си представя – ако днес писъкът на уайверна бе разбил всички прозорци в центъра на града и бе пробил заклинателните щитове на тишината, които определено бяха поставени в подземията на полицейското управление, изтръпвам, като си помисля какво може да направи подобно същество, обезумяло от скръб и отчаяние.
– При мъжките полукръвни не се случва нищо подобно. – Наруа привлече към себе си с магия една чинийка и то от любимия сервиз на мисис Макстън, изтръска вече изпушения тютюн от лулата, напълни я наново и продължи, като запали сместа – Оттогава жените при трансформиращите не се бият.
След като се замислих за момент, попитах предпазливо:
– Но мъжките уайверни се бият?
– И то изключително успешно. – потвърди професорът – Рисунката, която ви показах, беше на останките на един от най-изтъкнатите вождове. В битките мъжките уайверни са почти ненадминати.
– Дори сред трансформиращите? – не повярвах.
– Те са по-силни от трансформиращите. – уточни Наруа.
Исках да споря, защото добре знаех какво могат да направят трансформиращите в битка, но си спомних за лорд Арнел. Лекотата, с която беше погълнал Адския огън – беше повече от показателно.
– Мис Вайърти, – междувременно решил да премине към задаване на въпроси професора – аз, наистина не разбирам съвсем, какво се случва тук?
И дойде моят ред да отговарям на въпросите.
Отпих още една глътка от пикантната течност, свих рамене и отговорих съвсем искрено:
– Аз, по принцип също вече нищо не разбирам.
Надигнах се, отидох до опушения гоблен в кухнята, плъзнах го настрани и открих схематично изображение на драконова глава върху карта, която херцог Карио така и не беше намерил.
– Убийствата, – обясних на професора – успяхме да открием местата на престъпленията, а картината… е, виждате какво се получи.
Той го видя. И видяното потресе Наруа до такава степен, че професорът поднесе лулата към устата си, но не я улови веднага с устни.
– Знаехте ли за убийствата? – попитах.
Кимвайки, магът потвърди:
– Да, Арнел ме повика почти веднага след първия случай.
– По каква причина? – не разбрах.
Поглеждайки ме, професорът отговори мрачно:
– Мислеше, че е… убиец.
Няколко секунди се гледахме един друг, а после Наруа добави:
– Не успях да докажа обратното. Вие очевидно можахте.
Върнах се на масата и накратко отговорих:
– По време на последното убийство лорд Арнел беше в дома ми.
Наруа изразително свъси вежди.
– Няма да се оправдавам. – информирах го мигновено.
Магът се усмихна разбиращо.
– Е, сега разбирам причината, поради която лорд Арнел ме помоли да ви защитя. Драконите винаги защитават жените си, но във вашия случай личното участие на Арнел е недопустимо заради предстоящата му женитба.
Кръвта нахлу в бузите ми, когато разбрах какво беше намекнал професорът, и то недвусмислено!
– Аз греша ли за нещо? – Попита магът.
Не можех да намеря нищо, което да кажа.
– Мис Вайърти, всичко е очевидно – сви рамене професор Наруа – близък роднина на лорд Арнел ви показва всички признаци на внимание и ако лорд Арнел не се грижеше за вас, със сигурност щеше да позволи на лорд Давернети да ви вземе под своя закрила, но не го направи – драконът ме повика. Ревността е очевидна, скъпа моя. Така че, не си правете труда да се опитвате да намирате оправдания за случващото се.
– Вие всичко сте разбрали погрешно! – казах възмутено.
Наруа само се усмихна, пое си дъх, изпусна облак дим и каза:
– Един дракон се превърна в дракон, когато ти беше в опасност, и те спаси, като едва не разруши сградата на полицията, а ти казваш, че съм сбъркал всичко? Мис Вайърти, няма нужда да се унижавате, като отричате нещо, което вече е съвсем очевидно.
Задушавайки се от възмущение, аз… се принудих да замълча. Наистина, какъв беше смисълът да се унижавам, като се опитвам да се оправдая?!
– И така – върна се към разговора Наруа – той е бил при вас. И в този момент…
Изразен поглед към мен с недвусмислен намек да му разкажа какво се е случило точно в този „момент“.
Искаше ми се да отговоря грубо, наистина исках, но….
– „Аз ще те намеря сред хиляди тела,
Аз ще те избавя от стотици смърти,
Аз ще унищожа тези, които са посмели
Да превърнат твоето тяло в разкъсан чувал“ – цитирах казаното от него по-рано.
И в тъмния поглед на професора внезапно се появи разбиране. Разбиране, което дори аз не бях разбрала напълно.
– Всички тези убийства – каза той – са били опит… да се събуди звярът?
Отпих още една глътка и заговорих тихо:
– Вероятно да. А методологията, както ние с вас виждаме, е взета от древната история на трансформиращите.
Магът всмукна продължително дим, пусна облака, който образува образа на уайверна, и каза:
– Сега едно нещо знаем със сигурност – нашият убиец е бил добре запознат с историята на трансформиращите, която, повярвайте ми, те много неохотно разкриват пред външни хора. Нашият убиец – е трансформиращ, мис Вайърти.
Аз, отново отпивайки глътка греяно вино, се закашлях, задушавайки се, после си поех дъх и възкликнах възмутено:
– Това е невъзможно!
– Така ли мислите? – Наруа изкриви подигравателно вежди.
– Уверена съм! – непоколебимо заявих аз – Работили сме в тясно сътрудничество с трансформиращи, а в природата им е да бъдат директни, честни, лоялни и да – споменахте, че жените за трансформиращите са неприкосновени!
Наруа, гледайки ме втренчено, се протегна бавно:
– За мъжете – трансформиращи – да, що се отнася до жените…
И ето тук той беше прав. Аз прекрасно познавах мъжете и всичко, което бях казала, се отнасяше за трансформиращите, които познавах, но… никога не бях срещала жени. Никога… до тази мистериозна непозната, която беше изключително убийствена и да – най-вероятно отчасти трансформираща.
– Предполагам, че е време да си лягате. – магът изтърси изгорелия тютюн върху чинийката за чай, подписвайки смъртната си присъда, която мисис Макстън сега със сигурност щеше да му издаде – Допийте си греяното вино, трябва да ви помогне. На сутринта ще решим какво ще правим по-нататък. Например ще избираме между това да премахнем заклинанието от вас, което ще изисква вашата сила, и посещението на цветарския магазин, който много ясно моли за нашето внимание.
Осъзнах, че ще имам поне още един сън, в който ще участва лорд Давернети, и изобщо не ми се искаше да спя. От друга страна, нямах голям избор. Заклинание, направено от маг от старата школа, можеше да бъде развалено само от мага, който го е направил. Какво трябва да направи един „немаг“ в такъв случай? Ами съвети за любов, и така нататък. Обикновеният човек на практика няма никакъв шанс да премахне такова заклинание.
– Най-правилно би било да се обадя в полицията и да съобщя за случилото се – казах аз.
Усмихвайки се, мага попита:
– Мислите ли, че те не знаят за това?
Спомних си за Давернети, за методите му и… и разбрах, че професорът, уви, е прав.
– Е, – изправих се с труд, в греяното вино все още имаше значително количество алкохол – на сутринта ще помислим за по-нататъшни действия.
И в този момент в кухнята влезе мисис Макстън. Любезната жена остана любезна, докато не видя какво използва професор Наруа за пепелник. След това шапката ѝ на практика се издигна в дим, а самата икономка само издиша:
– Ще ви убия!
– Няма да ви преча. – казах набързо и се опитах да напусна кухнята.
Единственото, което спаси професор Наруа от незабавна разправа, беше фактът, че можех да се движа само „по стената“, а доброто сърце на мисис Макстън не можеше да ѝ позволи да ме остави в такова плачевно състояние, така че тя беше принудена да ме отведе в спалнята, да ме сложи да легна, да ме покрие с грижливо подгънато одеяло, да излезе на пръсти и след това…
– Това е цинейски порцелан! – долетя яростният ѝ глас някъде от кухнята – Той струва десет такива като вас!
Уви, не чух останалото, защото веднага щом затворих клепачи, видях него, Крисчън, да стои пред мен.

Назад към част 16                                                         Напред към част 18

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!