Каролайн Пекъм – Алтернативни сцени – Дариус и Орион – Част 18

***

Един дъх разтвори пълните и устни и на следващия дъх устата ми се сблъска с нейната, вземайки това, което знаех, че тя не предлага. Гневът ми се превърна в страст, нуждата ми да я накажа се превърна в нужда да я притежавам вместо това.
Рокси си пое дъх, който погълна моя, когато вкарах езика си между устните и, карайки я да ги разтвори за мен, докато топлината на тялото и пламтеше срещу моето и единственото, в което можех да бъда сигурен, беше, че имам нужда от още.
Отговорът и беше по-бавен, отколкото исках, устата ми се движеше над нейната, огънят между нас гореше само по моя команда, но пламтеше толкова яростно, че знаех, че и тя го усеща.
Пръстите и се свиха в ризата ми, тялото и се изви към моето, дори когато усещах, че душата и се съпротивлява, но когато я целунах по-силно, изисквайки да признае и това, от устата и най-накрая се изтръгна стон и тя се наклони към мен, като се наведе, вместо да се отдръпне.
Целувката ни ме погълна, усещането за притиснатата и уста към моята ми се стори толкова правилно, въпреки че дълбоко в себе си знаех, че трябва да е погрешно.
Мразех я. Това трябваше да е истината, нямах избор. Но ако омразата имаше такъв вкус, то тя беше твърде съвършена, за да и устоя, защото тя беше кислородът, който не осъзнавах, че трябва да дишам, а аз не бях нищо друго освен пламък, зависещ от нея, за да оцелея.
Чувствах как тя започва да се подчинява на това, как се впуска в него по начина, по който имах нужда, как се поддава на това, което изисквах, и как най-накрая се огъва за мен, но когато започнах да си позволявам да вярвам, че тя може би прави точно това, тя се дръпна и прекъсна целувката ни.
Примижах изненадано към нея, когато ръката и удари лицето ми, а жилото на удара ме върна към реалността и ме принуди да се изправя пред истината за това, което току-що бях направил.
Тя беше Вега. Принцеса, родена от Дивия Крал, и е тук, за да доведе до гибелта на всичко, което трябваше да има значение за мен. Но в този момент нищо от това нямаше значение. Имаше само тя.
В гърлото ми се надигна ръмжене, докато я гледах, яростта към себе си, че съм и позволил да ме заслепи по този начин, ме притискаше също толкова силно, колкото и собствената ми ярост заради поведението й и това, което беше направила с мотора ми. Дори не ставаше дума просто за това, че е унищожила нещо мое; тя го беше направила публично, беше се изправила срещу мен и ме беше накарала да изглеждам като глупак пред безброй други хора, а аз бях длъжен да я върна на мястото и сега и да потуша всички слухове, които можеха да се промъкнат и да подскажат, че тя е взела надмощие.
Въздухът се изпълни с напрежение, злобно, горчиво, очаквано, каквото обикновено изпитвах само на бойното поле, когато се борех за живота си срещу чудовища, решени да ме унищожат.
Парата от горещите басейни се издигаше между нас, затъмняваше гледката ми към нея и караше устата ми да пресъхва, тъй като напрежението само се увеличаваше, цялото ми тяло жужеше от него, изисквайки разрешение на това, което знаех, че не може да се случи. Но това не ми пречеше да го желая отвъд границата на разумното.
Мъглата отново се разсея и открих топлина в зелените и очи, която ме изгаряше, а погледът и се премести към устата ми и накара дъхът ми да замира, докато чаках там, хванат в капан между собствените си желания и изискванията, които ми поставяше дългът.
Рокси се раздвижи първа, ръката и се вдигна внезапно, хващайки плата на тениската ми и придърпвайки ме към себе си, докато се издигаше на пръсти и отново поемаше устата ми със своята.
Магията пулсираше между нас, притискаше се към краищата на телата ни и шумолеше една срещу друга по начин, който ме запали и накара сърцето ми да забие с неотложна нужда.
Целунах я брутално, жестоко, по същия начин, по който правех всичко, когато ставаше дума за нея, и цялата ни омраза и гняв преминаха между устните ни и се превърнаха в най-силната похот, която някога бях изпитвал в живота си.
Отново я притиснах към стената, исках да усетя още повече тялото и върху моето, спешното набъбване на пениса ми, който се движеше срещу нея, докато езикът ми се търкаляше по нейния, и усетих как тя трепери в ръцете ми.
Ръката ми се сключи около челюстта и, притискайки я на милостта си, докато вземах това, от което се нуждаех, с тази целувка, впускайки се в нея и в нея, и забравяйки всички причини, поради които трябваше да спра това, защото така или иначе бях безсилен да го направя.
Но, разбира се, Рокси не се поддаде просто така на изискванията ми, нищо в нея не беше меко и податливо, а целувката и беше също толкова брутална, колкото и моята. Тя дръпна ръката си надолу по гърдите ми, като все още държеше плата на черната ми тениска и я разкъса по средата, предлагайки си по-голям достъп до тялото ми.
Топлината ме обзе, когато тя пъхна ръцете си в разкъсания плат, и аз изръмжах срещу устните и, принуждавайки я да изстене, тъй като вибрацията му отекна и в нея. Целувката ни беше силна, в устата ми се усещаше слаб вкус на кръв, докато езикът ми се бореше с нейния, а членът ми болеше от нуждата за още от нея. Ръцете и изследваха всяка очертана линия на гърдите ми, спускайки се по-ниско с обещание, което накара гърдите ми да се надигнат за въздух, а тялото ми да страда за още.
Хватката ми върху челюстта и се затегна, докато тя изследваше тялото ми, а ръката ми се спусна към врата и, пръстите се увиха около гърлото и, докато се наслаждавах на усещането, че тя се предава на силата ми, удивлявайки се на това колко безстрашно приема докосването ми.
Рокси вдиша рязко, прекъсвайки целувката ни, когато затегнах хватката си, но пламъкът на желание в погледа и ми даде да разбера, че това и харесва. Може и да не беше покорна по природа, но можех да и покажа колко хубаво е да се остави да бъде притежавана от мен.
Притиснах я на място, пръстите ми се свиха на гърлото и, танцувайки върху гръмотевичния ритъм на пулса и, докато премествах вниманието си от набъбналите и устни, за да маркирам линия от целувки по шията и. При всяко нежно докосване на устните ми до кожата и, аз я хапех и със зъби, усещайки реакциите на плътта и, когато по кожата и се появяваха леки тръпки, а втвърдените и зърна се натискаха през блузата и, което почти ме караше да стена.
Тя беше забранено желание, нещо, което никога не биваше да си позволявам да искам, камо ли да приемам, но сега бях загубил всякаква форма на разум, завладян от примамката и и безпомощен пред опиянението на плътта и.
Рокси се облегна назад, несигурността танцуваше във въздуха между нас, но аз не я пусках сега, когато я държах във властта си, сега, когато усещах как тялото и реагира на моето и бях толкова близо до това да чуя как стене за мен наистина.
Главата и се наклони назад, предлагайки ми повече от гърлото си, въпреки че предпазливостта в очите и подсказваше, че е на път да се отдръпне съвсем, но знаех, че тя не иска това. Тялото и беше свито от напрежение, което поглъщаше и двама ни, и аз знаех точно какво трябва да направим, за да се отървем от него. Тя можеше да посрещне предизвикателството ми и го знаеше, просто трябваше да се отдаде на това колко греховно правилно беше това между нас.
Затегнах хватката си за гърлото и, захапвайки точно под палеца си, достатъчно силно, за да я накарам да стене за мен, без да усещам съвсем вкуса на кръвта и.
Тя се извиваше в ръцете ми, явно не беше свикнала да се отказва от контрола, а аз преместих другата си ръка в косата и, като вплетох пръсти в нея, за да я държа там, където исках, докато смучех гърлото ѝ и я отбелязвах като моя.
Тялото и се изви назад, зърната и се втвърдиха и надигнаха блузата и, докато аз целувах и смучех повече от шията и, маркирайки я отново и отново, искайки всички феи в това училище да ги види и да разбере кой ги е оставил там. Исках да я заклеймя като моя, за да я видят всички, и да я запазя като такава за повече моменти като този.
Нямаше значение, че това беше лудост, невъзможно или изпълнено с проблеми, защото точно тук и сега това беше всичко, което исках, и здравият разум не влизаше в това.
Рокси изстена, докато я държах там, където исках, и сякаш се колебаеше между подчинението и яростта, докато движението на ръцете и върху гърдите ми преминаваше от проучване към гняв, а ноктите и се забиваха в кожата ми и предизвикваха кръв, което безкрайно възбуждаше звяра в мен.
Изръмжах ѝ и усетих как тя потръпна от звука, докато се дърпаше срещу хватката ми, искайки ясно да я целуна. Тя искаше устата ми да е върху нейната и когато погледът ми попадна върху устните и, ми стана невъзможно да се съпротивлявам.
Тя изстена, когато езикът ми отново премина между устните ѝ, и аз отпуснах хватката си за гърлото и, като пуснах ръката си към гърдите и, хванах ги грубо през тънката материя на блузата ѝ и се заиграх с втвърденото и зърно, обичайки звуците, които издаваше, докато го правех.
Хватката ми за косата и се затегна, а желанието да я притежавам принуди устните и да издадът още един стон, който накара члена ми отново да пулсира от нужда.
Рокси натисна останките от съсипаната ми тениска, избутвайки материята нагоре с твърдо искане, на което аз се подчиних единствено от нуждата да усещам кожата си върху нейната.
Пуснах я, тя се отдръпна една крачка назад и се загледах в нея, докато тя се задъхваше към скалната стена заради мен, издърпа я над главата ми и я захвърли без да се замисля повече.
В момента, в който тениската ми падна на земята, се преместих отново при нея, избутах полата и нагоре, пръстите ми забиха по задната част на бедрата и, преди да я вдигна в ръцете си.
Рокси разтвори краката си, за да вляза между тях, и аз отново я забих в скалите, като силата на страстта ми предизвика каскада от чакъл, която се изсипа върху нас.
Хванах съвършенно закръгленото и дупе, докато я притисках към себе си, завъртях бедрата си, така че всеки сантиметър от члена ми да се забие в нея, а тя заключи глезените си зад гърба ми.
Целунах я отново, без да мога да се наситя на устата и, на нея, а мисълта да заровя члена си в нея ме заслепи за всички съмнения, смисъл и отговорности, защото това тук, между нас, беше неизбежно. Бях безпомощен да се боря срещу тази съдба.
Притиснах я на място до стената и плъзнах ръка под полата и, докато не намерих дантелената материя на бикините и. От мен се изтръгна стон, когато установих, че те са напоени за мен, а доказателството колко много тя искаше това накара кръвта ми да забърза още повече от преди.
Пръстите ми се вкопчиха в тънката материя, исках да я премахна, за да мога най-накрая да я усетя, а юмрукът ми се затегна, преди да ги дръпна рязко и да ги изтръгна от нея.
Рокси изтръпна от изненада, но аз не губих време, за да премина към същността на това, ръката ми отново се премести между бедрата и, плъзгайки се по влажността и, докато не пъхнах пръст право в топлината на плътта и.
Изстенах гладно, когато усетих колко много е мокра, пъхнах втори пръст в нея и започнах да я чукам с ръка, а сърцевината и се стегна около мен, докато я вкарвах и изкарвах, карайки я да се задъхва и да трепери в ръцете ми.
Тя прокара ръце през косата ми, докато ме целуваше отново, придърпвайки ме по-близо и привличайки самодоволна усмивка към устните ми, докато усещах колко е мокра за мъжа, когото твърдеше, че мрази толкова много, усещайки колко близо е до това да свърши за мен със самодоволно задоволство.
Дали Роксаня Вега беше прекарала нощите със собствените си ръце между тези съвършени бедра, мислейки за мен така, както аз толкова често го правех, когато ръката ми стискаше пениса ми? Дали нейната злоба и омраза през цялото време бяха прикривали това желание за мен? Тази нужда да се поддаде на силата на моето тяло, което завладяваше нейното?
Изведнъж тя захапа долната ми устна, което ме накара да прокълна, защото вкусът на собствената ми кръв се натрупа в устата ми и аз отдръпнах глава назад от изненада, притискайки езика си към захапката, докато възприемах това, което беше направила.
Срещнах погледа и, виждайки предизвикателството в него, отричането на това, което си мислех, и предизвикателството, което казваше, че тя смята, че вече не съм владетел на плътта и, дори когато тя се стегна около пръстите ми и нуждата от освобождаване се навиваше в тялото и толкова силно, че можех да го видя със собствените си очи.
Но ако тя искаше да играе по този начин, тогава не бях от тези, които ще я разочароват.
Издърпах пръстите си обратно от нея, карайки я да хленчи при отказа, докато обмислях всички начини, по които исках да изразя това непокорство в очите и, решавайки как най-добре да и покажа какво е да ми се подчини и да ми позволи да дам на тялото и това, от което се нуждае.
Ръцете и се преместиха върху бицепсите ми, а разгорещеният и поглед се спусна надолу, за да разгледа мускулестата ми фигура и мастилото, което я украсяваше, докато тя се бореше да възстанови за момент самообладанието си.
Тя премести ръката си към извивката от черни пламъци, която минаваше през рамото ми, като очертаваше линията на татуировката с нокътя на палеца си, докато я гледах, запленен от нея и исках да знам какво ще направи по-нататък.
Раменете ми се напрегнаха от малката болка и решимостта ми се пречупи, когато членът ми пулсираше отчаяно. Вече не си играехме на котка и мишка и трябваше да усетя топлината на вагината и, увита плътно около члена ми, преди да си загубя ума.
Пуснах я рязко на крака, отстъпих назад, докато закачах палеца си в колана, карайки я да ме гледа, докато започнах да го разхлабвам, исках да видя как нуждата в очите и просветва, когато и показвам колко много я искам, но, разбира се, тя не се подчини просто така на този план.
Рокси пристъпи напред, отблъсна ръцете ми настрани, като вместо това взе колана от мен, след което го дръпна, изкара го от катарамата и го измъкна от гайките. Дори не можах да намеря в себе си сили да се загрижа, че тя все още се бори за надмощие над мен, исках я прекалено много, за да позволя това да ме притеснява, просто отчаяно исках да вляза в нея и да и покажа от какво точно се нуждаем и двамата.
Хванах я за талията, прокарах ръце нагоре под основата на блузата и, пръстите ми изследваха пространството на меката кожа под нея със стон на копнеж, който премина през мен. С нетърпеливо ръмжене стиснах подгъва в хватката си, преди да го издърпам над главата и. Имах нужда да видя повече от нея, исках да прекарам часове в изучаване на всяка извивка и линия на плътта и, макар да знаех, че това не е правилно.
Въздъхнах при вида на гърдите и, изпънати в черен дантелен сутиен, през който се подаваха втвърдените върхове на зърната, и прокарах ръце по тях, като ги галех и хващах грубо.
Рокси свали колана ми, разкопча ципа ми и ме целуна отново, точно когато пъхна ръка в дънките ми. Изръмжах, когато тя пое в хватката си цялата, твърда дължина на члена ми, като дори не забелязах, че ме принуждаваше да се отдръпна, като ме водеше към басейна, докато започна да движи ръката си нагоре-надолу, карайки цялото ми тяло да олеква от нуждата за нея.
Езикът ми отново се потопи в гърлото и, отзивчивото и тяло се изви в докосването ми, докато тя продължаваше да помпа члена ми в ръката си, но това нямаше да е достатъчно за мен.
Внезапно хванах китката и, издърпах ръката и от дънките ми и я завъртях така, че гърбът и да бъде притиснат към предната ми част. Държах китката и, докато я контролирах отново, притискайки ръцете и към тялото, докато свалях дънките и панталоните си, без да искам да остане и парченце плат, което да ме дели от нея.
Рокси притисна дупето си към мен и членът ми се впи в заоблената и плът, карайки я да стене, докато ме усеща, а очакването между нас двамата вече беше почти непоносимо.
Тя издърпа ръката си от хватката ми и посегна назад през рамото си, хващайки ме за врата и завъртайки глава, за да може да ме целуне отново, докато аз грубо натисках полата и, искайки да я махна.
Най-накрая тя падна на бедрата ѝ и тя се измъкна от нея, събувайки ботушите си със същото движение, докато нуждата да я взема ме поглъщаше по начин, който не познавах досега.
Трябваше да я почувствам сега, членът ми отчаяно искаше да влезе в нея, а пулсът ми гърмеше толкова силно, че заглушаваше всички възражения, които можех да имам, ако бях способен на ясна мисъл.
Хванах я за бедрата и я тласнах напред, като се стремях да я прегъна през скалистия перваз на басейна, исках да е под мен, докато я чукам здраво и дълбоко и ѝ показвам колко сладко може да бъде подчинението ми.
Но Рокси никога нямаше да направи нещо толкова просто като да се поддаде на желанията ми. Тя се въртеше в ръцете ми, отблъсквайки ръката ми от себе си, докато се опитвах да я избутам в позиция, за да я взема, както исках.
Тя се завъртя срещу мен, вдигна ръка, за да ме удари отново, и аз грабнах китката и в хватката си, за да я спра, като изръмжах предупредително, докато очите ми блестяха от разочарование.
– Не – изригна тя, думата се стовари върху мен и ме скова със силата на гнева и. Мисълта, че сега ще отрече това, беше достатъчна, за да накара всяка частица от мен да се разбие и да се счупи, защото бях сигурен, че не си въобразявам нищо от това. Тя го искаше точно толкова, колкото и аз, така че защо, по дяволите, спираше сега?
– Искаш да спра? – Попитах, гласът ми беше груб от нужда, докато се борех с всяко желание да скъся разстоянието между нас, принуждавайки се да спра на думите и, независимо колко отчаяно се нуждаех тя да не го мисли. Ако тя приключи с това тук и сега, никога нямаше да мога да я изхвърля от главата си, това неизпълнено обещание между нас щеше да ме изяде жив и да преследва всеки мой миг с това, което почти беше станало.
Разгорещеният поглед на Рокси пропътува голото ми тяло и тя прехапа устна, а очите и горяха от същата нужда и желание, каквито изпитвах и аз, успокоявайки поне малко паниката, която се надигаше при думите и.
– Не спирай – отвърна тя накрая, брадичката и се повдигна упорито, а очите и пробляснаха предупредително, давайки ми достатъчно ясно да разбера какво е било възражението и.
Ако това щеше да се случи, тя нямаше да ми позволи да я огъна и да я чукам до покорство, както бях намислил. Щеше да се срещне с мен на бойното поле и да се бори за надмощие, както го правеше във всеки един момент от първата ни среща. И въпреки че знаех, че би трябвало да се ядосам при мисълта за това, не можех да помогна на начина, по който кръвта ми се нагорещи при предизвикателството в зелените и очи, нито да отрека колко много ми харесваше идеята да направя точно това.
Поддадох се мигновено, без да съм достатъчно глупав, за да се боря с нея, докато затварях пространството между нас, целувах я грубо и я запращах обратно към басейна.
Този път тя отстъпи, макар че издърпа ръката ми от китката си, преди да стисне тила ми, да забие нокти в мен и да ме отбележи точно както аз я бях отбелязал.
Болката само ме подтикваше, караше ме да искам още повече от нея и я целувах по-силно, докато я притисках към водата.
Хванах я за кръста и я стиснах грубо, докато я вдигах над скалистата стена и я носех в бълбукащия басейн, а горещата вода се плискаше по прасците ми, докато влизах в него.
Понесох я в синята вода, докато тя не се разми около кръста ми, след което я изправих на крака и я подпрях още повече.
Пулсът ми се учести от нуждата да я завладея, да усетя тялото и, обгърнато плътно около моето. Тръгнах след нея, целувах я все по-отчаяно, исках да съм вътре в нея, ръцете ми се движеха по тялото и, докато изследвах всеки сантиметър от него, точно както тя правеше с мен. Прокарах ръце под сутиена и, стенейки от усещането за пълните и гърди и стегнатите зърна в дланите ми, докато ги дърпах и дразнех, карайки я да стене за мен отново.
Захванах ръка за гърба и, притискайки я към тялото си, като същевременно я принуждавах да се върне назад, имах нужда просто да я усещам до себе си, сякаш се давя, а тя е целият въздух на света.
В задната част на басейна малък водопад се спускаше по блестяща скала и аз я притиснах към него, хванал здраво задните части на бедрата и, докато я вдигах в ръцете си, давайки ми по-добър достъп до нея, докато тя закачаше краката си около кръста ми.
Пенисът ми се притискаше към сърцевината и, а близостта на забравата ме зовеше с неотложност, която отчаяно исках да задоволя, докато се отдръпвах достатъчно, за да може главата на члена ми да се изравни идеално с отвора и.
Прекъснах целувката ни, исках да наблюдавам този момент, исках да видя погледа в очите и, когато най-накрая завладявах тялото и. Забих се в нея с един-единствен мощен тласък на бедрата си, като я накарах да изкрещи, когато перфектната плътност на сърцевината и се затвори около всеки солиден сантиметър от мен, изпълвайки ме с чувство на пълна нирвана, докато прехапвах езика си, за да не проклинам.
Ебаси, чувствах се като в рая, увита около мен, тялото и беше създадено за мен, а отробата и беше най-съвършеният вид смърт, който някога съм познавал. И това беше смърт, поне за мен, край на всичко, което се опитвах да се преструвам, че изпитвам към нея, и осъзнаване на онова, което се криеше недостъпно под горчивината и омразата. Тя беше манията, която се борех да отрека, и все пак в този момент беше напълно ясно, че съм се провалил безкрайно в това. Роксаня Вега беше всичко, чисто и просто. Нямаше нищо друго освен нея и тя беше всичко, което нямах право да се опитвам да претендирам.
Изгубих се в усещането, че тялото и владее моето, нуждаех се от все повече и повече от това, отдръпвах се и отново се врязвах в нея, живеех за звука от виковете и на удоволствие, когато започнах да я чукам с пламенното желание на човек, който е повече звяр, създание, създадено единствено за нейното унищожение.
Влизах и излизах от нея, а постоянната струя на водопада се стичаше над нас, карайки плътта ни да се плъзга една по друга по най-опияняващия начин.
Рокси стенеше от нужда, искайки още от мен, дори когато я чуках толкова силно, че и отнемах дъха, а аз пуснах устата си върху ключицата, насърчавайки я да извие гръбнака си, докато се спусках към гърдите и, които се напрягаха срещу тънката материя на сутиена, молейки за вниманието ми.
Устните ми уловиха зърното и над дантелата, зъбите ми загребаха материала, докато ръмжах от неудовлетвореност, исках да си отиде, исках да не остане нищо между нас, когато най-накрая се изправихме пред истината, която ни дразнеше толкова дълго.
Рокси въздъхна, когато отново се впих в нея, чукайки я по-силно, вземайки и давайки в еднаква степен, докато бедрата и се повдигаха и се издигаха нагоре, за да посрещнат всеки тласък, като дори сега продължаваше да се бори с мен, отказвайки да се огъне, а аз обичах всяка една секунда от това.
Тя беше предизвикателна, упорита и яростно красива и в този момент осъзнах, че не искам да е друга.
Рокси се наклони още повече назад, дръпна презрамката на сутиена си надолу, за да ми даде достъп, който исках, и следващият тласък на бедрата ми беше посрещнат от устата ми, която захапа зърното и. Гневът в мен все още беше силен, дори и да беше смесен с толкова много удоволствие. Тя съскаше от малката болка, прокарвайки нокти по раменете ми, искайки още, докато ми пускаше кръв.
Отново изръмжах и се забих в нея отново и отново, главата ми се въртеше от вкуса и, аромата и, усещането и. Всичко. Тя беше всичко.
Рокси викаше за още, независимо колко силно действах, а вагината и се стягаше около члена ми, докато поддържахме безмилостното темпо. Тя започна да ме проклина, докато я водех към оргазъм, който бях решил да изтръгна от тялото и, а ноктите и издълбаваха линии по гърба, врата и раменете ми. Прегръщах всяка следа, която оставяше по мен, усещах начина, по който ме заявяваше с тях, исках да ги запечатам върху плътта си завинаги и никога да не ги оставям да заздравеят, само за да мога да задържа този момент.
Устата ми беше навсякъде, целувах и хапех всяко парче плът, което можех, омразата и похотта ни се смесваха в тази мощна сила, която никой от нас не можеше дори да се опита да отрече повече, тъй като и се отдаде напълно.
Не исках това да свършва. Нито сега, нито някога, просто исках да остана тук, така, в нейните ръце, пенисът ми да е заровен в нея, а името ми да се лее от устните и като проклятие. Никога нямаше да ми стигне и го знаех, някаква част от мен признаваше, че колкото и да искам, няма да мога да я задържа.
Отчаянието премести устата ми обратно към нейната, като отново поисках устните и, вкарах езика си в устата и, за да мога да погълна виковете, които се разливаха от устните и, докато се чукахме като животни, като всичко в това беше смесица от удоволствие и болка по най-добрия начин.
Чувствах я като вкус на нещо, което не можех да си позволя да пожелая. Желание, което никога нямаше да ми бъде позволено да призная, нужда, която нямаше да ми бъде позволено да заявя, и сън, от който трябваше да се опитам да се събудя. Животът ми беше толкова обвързан с едно място, бъдещето ми беше начертано, съдбата ми беше ясна, и все пак да бъда в нейните обятия ме караше да искам да захвърля всичко и да започна наново, да се впусна в неизвестното и да падам свободно, без нищо да ме спира да се сблъскам със земята.
Рокси ме хвана за раменете, докато пръстите ми се впиваха в бедрата и. Сърцевината и пулсираше около мен, докато я водех към кулминацията, знаейки, че се бори с това, както винаги се бореше с мен за всичко, но това беше битка, която щях да спечеля.
Тя прекъсна целувката ни, главата и се отметна назад, докато аз стисках зъби, за да не допусна собственото си освобождаване, отказвайки да приключа, докато не приключа с нея, и бях възнаграден за няколко мига, когато от нея се изтръгна вик на чист екстаз и цялото и тяло експлодира около моето.
Загубих борбата със собственото си тяло, когато тя пулсираше около члена ми, изисквайки моето унищожение заедно с нейното, отказвайки да бъде победена дори в това, и аз я последвах през ръба, стенейки в шията и, когато дойдох дълбоко в нея, напъхвайки се дълбоко за последен път и изливайки се в нея.

Назад към част 17                                                    Напред към част 19

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!