Каролайн Пекъм – Алтернативни сцени – Дариус и Орион – Част 9

ЗОДИАКАЛНА АКАДЕМИЯ 3: РАЗПЛАТА
ОРИОН – АЛТЕРНАТИВНА ПОЗИЦИЯ
КЛАС ПО СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ

ОРИОН

Пристигнах в класа си по кардинална магия, с пресъхнало гърло и толкова силна жажда за кръв, че ми се виеше свят. След като снощи обучавах Дариус на тъмна магия долу в пещерата, бях изцеден като дявол. Трябваше да пия от него снощи, когато имах възможност, но вместо това пропуснах възможността, мислейки за кръвта на Дарси. Бях я жадувал, знаех това в стомаха си. Половината нощ също не бях спал и мечтаех за нея, умът ми ставаше все по-животински с всеки изминал час, докато в тази секунда не бутнах вратата на класната стая и погледът ми не падна върху нея.
Изстрелях се напред с бърза скорост, гладът и похотта се сблъскаха в мен, докато я издърпвах от мястото и. Погледът ми се спря на вената на шията и. На практика слюноотделях, за да я вкуся, докато кътниците ми горяха от нужда.
Но преди да успея да пронижа плътта и, тя удари дланта си в брадичката ми, за да отхвърли захапката ми, и сърцето ми подскочи от вълнение. Избухнах в смях, когато сключих ръка около кръста ѝ и не я пуснах, докато се насочвах към по-лесна цел и сграбчих китката и, като я придърпах към устата си и впих дълбоко кътниците си.
Ебаси, тя имаше вкус на екстаз. Приливът беше почти прекалено силен, когато кръвта и се разнесе по езика ми и сладостта и ме развърза. Придърпах я към себе си и от мен се разнесе звук, който беше почти стон. Ръката на Дарси лежеше на гърдите ми, като почти не оказваше натиск, докато се отдаваше на това, а сърцето ми барабанеше яростно под дланта и, докато чувах как нейното трепти в такт с него.
Исках още, толкова много, по дяволите, още, но когато пенисът ми започна да се втвърдява в панталоните, яснотата скрепи мислите ми като ластик. Намирах се насред проклетата си звездна класна стая с очите на стотина ученици, готови да видят как се ебавам над „Вега“, ако не спра.
Освободих кътниците си, прокарах палец по раните от убождания, за да ги заздравя, и откраднах поглед към зачервеното и изражение, преди да се стрелна към началото на класната стая, чувствайки се прекалено горещ.
Свалих якето си, хвърлих го на облегалката на стола си, давайки си миг да се възстановя от това, че бях толкова близо до нея, че я вкусих.
Бръмченето във вените ми все още беше толкова силно, че се носех в екстаз, и аз прочистих гърлото си, докато се успокоявах, а усмивката се отскубна от устата ми, когато си спомних какво преподавам днес, и се обърнах към дъската.
Нова ми беше казала да насроча този урок по-рано предвид предстоящото лунно затъмнение и нямах търпение да се подиграя на целия клас, когато им стане твърде неудобно да функционират по днешната тема.

ВСИЧКИ ВИЕ СТЕ ГРУПА ВЪЗБУДЕНИ ТИЙНЕЙДЖЪРИ.

– Да! – Удари развълнувано с длан по масата Тайлър, докато аз се обърнах да погледна класа с усмивка.
Вече имаше много зачервени лица и наистина беше някак забавно колко още по-неудобно ще им стане.
Погледът ми се спря на Блу, която потъна малко по-ниско на мястото си, докато сестра и се взираше в думите на дъската, сякаш не можеше да разбере причината, поради която съм написал това.
– Моля те, кажи ми, че това не е час по сексуално възпитание – каза Дарси под носа си, а вампирските ми сетива го доловиха. Настройвах се на повечето феи, но ушите ми сякаш винаги се насочваха към нея.
– Това е сексуално образование за феи – обявих аз и наблюдавах как тя се свлече още по-ниско на мястото си, гледайки навсякъде, но не и към мен.
Още вчера се бях подготвил за този час, така че прасковите и бананите, които бяха необходими, бяха подредени около динята, носеща шапката на Диего, заедно с ананаса, който често държах наблизо, в случай че носът на Сет Капела се нуждаеше от разбиване.
Имаше нещо толкова удовлетворяващо в това да му разбивам лицето с плодове, когато имах възможност напоследък.
Сложих ръце, като се преместих да застана пред селекцията от плодове, докато гледах от едно неудобно изражение на друго.
– С настъпването на лунното затъмнение…
– То идва толкова силно! – Извика Тайлър Корбин и аз изстрелях към него струя вода, която го прати на пода, стола му се преобърна заедно с него и го напусна стон, докато се гърчеше в кашата.
Погледнах назад към класа с предизвикателство, което блестеше в очите ми.
– Всеки, който се пошегува в този клас, ще се намокри. Точно както Тайлър се намокри. И така, някой друг мокри ли му се? – Подлъгах ги, като погледнах директно към Дарси, която беше скрила лицето си зад една от ръцете си, и тъмно удовлетворение ме обзе от нейната срамежливост.
Тори примигна сънливо, изглеждаше изтощена и сякаш искаше да е някъде другаде, но не и тук. Така че непременно щях да я накарам да изтърпи този урок и може би следващия път нямаше да се появи с вид, сякаш се е забавлявала от здрач до зори.
Изчаках, докато всички се опитваха да потиснат кикотенето си, без да искат да ги сполети същата съдба като Тайлър, който едва сега си проправяше път обратно на мястото си след моята атака. Но тъй като всички успяха да се овладеят, все още не се налагаше да раздавам повече наказания.
Дарси надникна иззад ръката си и погледът ми се плъзна по нея, докато усмивка извиваше ъгълчето на устните ми.
Срамежлива ли си, Блу? Е, това само ще се влоши.
– Както казах – продължих аз. – С настъпването на лунното затъмнение в понеделник всички ще бъдем под силното влияние на неговото привличане, което обикновено изважда на показ по-плътската страна на нашите Ордени. Директорът Нова сметна за необходимо всички вие да сте подготвени, в случай че либидото ви излезе извън контрол. А и съм сигурен, че никой от вас не иска случайна бременност още преди да е изтекъл първият срок. – Потупах дъската и класът седна по-изправен, когато заглавието изскочи на екрана.

СЕКСУАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЗА ФЕИ.

– Това не е добре за махмурлука ми – изстена тихо Тори и аз се извърнах към нея.
– Имате главоболие ли, госпожице Вега? – Изръмжах, подозренията ми за нея явно бяха верни, а тя въздъхна, осъзнавайки грешката си, че е забравила, че чувам всяка дума, която изрича в класната стая.
– Да, господине. Ако имате желание да изпратите някоя от лечебните си магии по този път, би било чудесно.
Подарих и една от най-мрачните си усмивки, позволявайки и да види чудовището в мен и заплахата от това, което я очакваше.
– О, няма да го направя. Ако се появиш в класа ми с махмурлук, можеш да си понесеш последствията. – Изстрелях се към нея с бясна скорост и изръмжах: – НЕ МОЖЕШ ЛИ?! – В ухото и, което я накара да се превива от болка.
– А, не, шшшшш. – Тя покри ушите си и аз се запътих обратно към дъската, чувайки как силно се препъва хаотичният и, подхранван от махмурлука сърдечен ритъм. Отпуснах тих смях, наслаждавайки се на тази игра твърде много. Да измъчвам учениците си наистина беше една от малкото ми радости в живота.
Почуках по екрана на моя атлас, изкарвайки на дъската първия слайд от урока.
Нека разберем колко точно невежи са всички в тази стая.

Блясък на Пегас
Розови кристали
Лунен камък
Омагьосани рождени камъни

– Братовчедка ми каза, че блясъкът на Пегас е единственият начин да убиеш сперматозоидите на върколаците – подхвана Кайли Мейджър, а аз я погледнах с празен поглед. Нещо в гласа на момичето стържеше в тъпанчетата ми и винаги ми се налагаше да я настройвам малко по-твърдо от останалите ученици.
– Е, братовчедка ти е идиот – отвърнах аз.
– За мен работи – настоя Кайли. – Аз и Сети никога не сме имали проблеми.
– Ех, откъде има блясък? – Прошепна София Сигнус, като събра косата си на едно рамо и смръщи нос.
Звезди, дайте ми сила.
Притиснах пръсти към очите си, изненадан от безразсъдството на Капела да и позволи да повярва в това. Престолонаследниците бяха добре запознати с тези глупости още преди да им паднат топките, за да се уверят, че няма да предизвикат някакъв скандал, когато започнат да спят, така че защо беше толкова небрежен, не ми беше ясно.
Пуснах ръката си, като погледнах към въпросното момиче, знаейки, че е мой дълг да вкарам точката в тази тема.
– Мис Майор, това е мит. Уверявам ви, че причината да не сте бременна е, че господин Капела се предпазва от всякакви инциденти, но това не е сто процента ефективно, ако и вие не се предпазите. Така че слушайте внимателно, освен ако не искате следващия път, когато ви видя, да носите котило кученца.
Тайлър започна да се смее, като се обърна да я погледне с блестящи очи.
– Кайли има блестяща муцунка! – Изкрещя той насреща и, а аз го ударих по главата с въздушен шамар, макар че тази глупост беше доста смешна.
Отново направих жест към дъската, като прецених, че е най-добре да се върна на пътя и да започна да преподавам това заклинание.
– Какво е общото между всички тези? – Посочих мис Харбрит на първия ред, но тя поклати глава и зарови лице в атласа си. Какво безсмислено взаимодействие. Толкова се радвах, че бях изгубил времето си за него.
Мис Сигнус вдигна ръка, но аз посочих Диего, който изглеждаше така, сякаш се изкушаваше да се измъкне под бюрото и да изчезне завинаги. Аз също не бих го спрял. Всъщност щях да го бутна хубаво, за да го изпратя по пътя му, ако искаше точно това.
– Г-н Поларис? – Попитах го, давайки му възможност да изкупи вината си за милионен път. Макар че фактът, че шапката му все още държеше динята топла на бюрото ми, означаваше, че имам много малка надежда, че сега той ще има какво да ми предложи.
– Хм, не работят? – Каза той и, дявол да го вземе, хлапето го беше разбрало правилно.
– Правилно – казах весело, с половин процент по-малко желание да го презирам, отколкото преди секунда.
Миналата година Макс Ригел беше убедил едно момче от неговата Къща, че да си пъхаш лунни камъни в задника е това, което всички правят за контрацепция. Беше сложил четири за по-голяма сигурност и се беше озовал в лазарета на Уран с широки бузи на задника, притиснати от скоба, и с ръка на лечител, която ги изваждаше оттам. Знаех тази колоритна подробност, защото Макс се беше промъкнал там заедно със Сет, а те бяха направили снимки на цялото нещо и ги бяха разлепили из FaeBook.
Дариус ми беше казал, че това е отмъщение, след като момчето беше откраднало Атласа на Макс и беше изпратило на пресата скрийншоти на личните му съобщения – включително такива с дъщерята на много известна актриса. Вестниците бяха публикували в продължение на седмица и въпреки че сред съобщенията му нямаше нищо уличаващо, той едва ли щеше да остави това да се размине с лека ръка.
– Всъщност има само едно заклинание, което ви е необходимо за контрацепция. – Взех няколко праскови и банани, като ги раздадох на всички, и подхвърлих една праскова на Блу с усмивка.
Тя се засуети при улавянето, но успя да я задържи и да я постави на бюрото си с руменина, която обагри бузите и.
– Трябва да го изпълнявате на всеки тридесет дни, за да поддържате заклинанието в действие. Момчетата трябва да са обърнати към посоката на Марс, а момичетата – към посоката на Венера, която можете да изчислите в атласите си. Заклинанието е стопроцентово ефективно само ако и двете страни – или повече – са защитени от него. Горещо ви препоръчвам да не разчитате на партньора си за поддържане на контрацепция, тъй като заклинанието ще ви предпази и от полово предавани болести като фемидия, центифилис, грифорея и мантикраб.
Няколко шепота прозвучаха из класната стая и аз не бях достатъчно бърз, за да се съсредоточа върху този, който издаде кикот в отговор на това, шумът се сгромоляса, така че бях принуден да се откажа да наказвам някого. Когато приключих с раздаването на плодовете, взех един банан от бюрото си и всички притихнаха, като ме гледаха с любопитство.
– За какво е ананасът? – Промълви Дарси на Тори и аз се усмихнах, когато я чух, а погледа ми се втренчи в нея. – Това, госпожице Вега, е за обяда ми. – Или за да го размажа в лицето на Сет Капела, когато ме вбеси в следващия час.
– О – засмя се тя и този звук ме накара да изгоря отвътре.
Ах, ебаси, пак го правех. Взирах се, погледът ми винаги се задържаше върху нея твърде дълго. Трябваше да се овладея, но докато погледът ми се плъзгаше по водопада от тъмни коси, продължаващият ми въпрос ме гризеше и ме държеше вцепенен. Щеше ли отново да боядиса краищата си в синьо? Дали един ден щеше да се появи в клас с белези за мен?
Когато и изпратих съобщението снощи, знаех, че играя глупава игра. „Синьото означава, че ме харесваш“.
Шибан идиот. Какво щеше да стане, ако беше запазила тъмния цвят и никога повече не беше допуснала до него и капчица цвят? Ами ако е искала да сложи синьо в него и сега съм и дал адски добра причина да не го прави?
За какво изобщо го исках? Дори и да ми признаеше, да ми кажеше, че ме харесва с това изявление в косата си, тогава какво? Не можех да я имам. Да я имам, щеше да е равносилно на това да натисна бутона за самоунищожение на живота си, но по дяволите, дали беше изкушаващо.
На вратата се почука, което ме изкара от мислите ми, което вероятно беше добре, тъй като се бяха насочили към забранена дестинация.
Сложих банана и отидох да отворя, отворих вратата и примижах от изненада, когато открих Франческа в униформата и от FIB.
– Здравей, Ланс, съжалявам, че те безпокоя. Трябва да видя тези твои спомени от нападението на нимфите – наистина не може да чака повече. Мога ли да те заема за десет минути? Професор Уошър се съгласи да те замества.
Уошър се приближи зад нея, докато Франческа се движеше в личното ми пространство, полагайки ръка върху ръката ми.
– Това вашата приятелка ли е, сър? – Провикна се Тайлър Корбин. – Надявам се, че знае как да се справи с банана ви.
Съборих го от стола му с порив на вятъра, като дори не го погледнах, докато зъбите ми се стискаха. Някой ден щях да пребия този задник през стената.
Погледът на Франческа се плъзна по плодовете по бюрата на всички, после към заглавието на дъската, явно осъзнала какъв клас преподавам. Спомних си как седях в същата тази стая до нея, когато Уошър ни преподаваше този клас, и всички бяхме подобаващо ужасени от методите му на преподаване.
– О, съжалявам, момчета, ще ви го върна веднага щом мога. – Тя лъчезарно ме хвана за ръка и ме издърпа от стаята.
– Ще бъдат само десет минути, Брайън, не е необходимо да надзираваш класа ми – изръмжах му, не исках да го натрапвам на класа. В частност на Блу, защото майната му, ако исках да размахва колекцията си от вибратори в лицето и.
– Глупости, за мен е удоволствие – каза Уошър и разклати голямата чанта в ръката си, която подсказваше за въпросните вибратори. – Франи ми каза, че ще се отбие тази сутрин, така че дойдох подготвен да те прикрия. Преподавах сексуално възпитание много преди ти да работиш тук, помниш ли? Научих те на всички тънкости на физическия акт, така че съм сигурен, че имаш за какво да ми благодариш.
Да, най-вече за неразрешената тийнейджърска травма.
Уошър се вмъкна в класната ми стая и затвори плътно вратата след себе си, преди да успея да отговоря, и изръмжах, докато кътниците ми се разширяваха. Посегнах към вратата, готвейки се да нахлуя обратно там и да го принудя да си тръгне, но Франческа все още държеше ръката ми и дръпна силно, за да привлече вниманието ми.
– Десет минути – обеща тя. – Колко вреда може да причини за десет минути?
Изкривих вежди към нея, давайки и израз, който и подсказваше точно колко щети според мен може да нанесе за това време.
Тя се засмя и ме дръпна от вратата, а дланта ми започна да ме сърби там, където лежеше срещу нейната.
– Хайде, остави го.

Назад към част 8                                                       Напред към част 10

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!