Каролин Пекъм-Зодиакална академия-Обречен трон-книга 6-част 35

ТОРИ

На всички нас в Кралската дупка сериозно ни липсваше пространство с двата фотьойла и триместния диван за седмина, затова избягах в кухненския бокс. Планът ми беше да направя кафе за всички, докато Дарси и Сет започнат да се карат кой пръв е поискал фотьойла, но се забавих, когато осъзнах, че всъщност не съм сигурна как да го направя.
Макар че се отбивах тук доста често, откакто ме измъкнаха от сенките, останалите се отнасяха с мен като с принцеса, защото всички искаха да се грижат за мен след времето, прекарано в капана на забавната компания на Лайънъл. И това не ми беше неприятно, защото много често ми носеха напитки, вкусна храна и уютни одеяла.
Кейлъб ми беше купил чифт пухкави чехли, а Сет все още ме хранеше и ми носеше бонбони през цялото време. Разбира се, Джералдин ме караше да плувам в багети всяка сутрин, а Макс на практика беше моята емоционална патерица, като през половината от времето спеше в леглото ми, за да ми помага при кошмарите.
Дарси беше другата ми половина, така че само тя да е с мен беше всичко, от което имах нужда, но, разбира се, тя също ме глезеше непрекъснато и ние крадяхме толкова време заедно тук, колкото можехме да си позволим.
А Дариус… ами, Дариус просто беше там, когато имах нужда от него. Очевидно не можех да бъда насаме с него и не можехме да се сближим физически за по-дълго време, но той намираше други начини да бъде близо до мен.
Като например начина, по който винаги разпалваше огън в стаята ми, преди дори да си помисля да си легна. Или начинът, по който всяка проклета сутрин ме чакаше перфектно приготвено кафе с моето име, дори ако спеше в двореца с Орион. Дори ми беше купил собствена чаша – не че ми я беше дал да я разопаковам или нещо подобно като нормален човек. Кафето ми просто започна да се появява в нея всяка сутрин, без той да каже и дума. Беше бебешко розова с отпечатано върху нея златно R, корона, небрежно висяща от горния ъгъл на буквата, и чифт широко разперени около нея крила. Изобщо не съм аз – напълно момичешка, принцеса, много сладка и с отпечатан на нея напълно погрешен инициал, сякаш се опитваше да се увери, че адски я мразя… и все пак, ако някой друг се осмелеше да пие от нея, ми се искаше да му изгоря лицето, в случай че я счупи, така че може би я обичах. Не че щях да му го кажа.
Всъщност той беше толкова наясно с кофеиновите ми нужди, че всъщност не си бях направила кафе нито веднъж за цялото време, което бях прекарала тук. И сега стоях и гледах преработеното парче боклук, което наричаха кафемашина, и се чудех какво, по дяволите, трябваше да направя с него, за да си набавя кофеин. Къде бяха разтворимите гранули? По дяволите, къде бяха чашите? А захарта? Не бях спала цяла нощ и щях да започна да получавам гърчове, ако скоро не подхраня навика си.
Кожата ми настръхна от осъзнаване и се сковах, когато усетих как едно голямо тяло се приближава близо зад мен.
– Мога да ти помогна, ако не си сигурна как да я използваш – каза Дариус, наведе се около мен и се заигра с някои от бутоните и лостчетата на машината, докато гърдите му се притискаха към гърба ми.
– Еми, благодаря – казах аз, опитвайки се да се концентрирам върху това, което правеше, за да запомня следващия път, но вместо това бях напълно погълната от самото му присъствие.
Говореше нещо за зърна и преместваше смешно изглеждаща дръжка от една част на машината в друга, но единственото, за което можех да мисля, беше топлината на тялото му, притиснато към моето, и начинът, по който брадата му ме галеше, докато се навеждаше над мен, докато говореше.
– Разбра ли го? – Попита Дариус, когато приключи с поставянето на разпененото мляко в кафето. Толкова за разтворимите гадости, които купувах в царството на смъртните. Чудех се защо тук вкусът му е много по-добър и предполагах, че имам отговор, но все още нямах представа какво беше направил току-що, затова поклатих глава. Не, бях разсеян от това колко адски добре се чувства тялото ти срещу моето и от желанието да оближа татуировките ти. По дяволите, отдавна не бях спала.
– Може би ти ще ги направиш, а аз ще ги раздам? – Предложих, като предизвиках смях от негова страна.
– Искаш ли да ти покажа отново? – Предложи той, като се притисна по-близо, така че дупето ми се заби в разкрача му и аз прехапах устни, за да сдържа въздишката си.
– Направи ми троен удар, уморен съм като куче тук – обади се Сет и аз погледнах към него точно навреме, за да видя как Макс го удря в бицепса. – Какво? Не разбираш ли? Кучешка умора – защото съм…
– Разваляш момента, магаре – изръмжа Макс и аз бързо се измъкнах от пространството си, смачкано между Дариус и плота, като взех кафето, което той вече беше направил, и го занесох на Джералдин.
– О, боже мой – изпъшка тя. – Милейди, не бива да се свеждате до прислужница на нещастник като мен – оставете тичането на някой от тези низши наследници. Те са много по-подходящи за слугуване…
– Няма начин, дявол да го вземе – изръмжа Макс, а аз само и махнах със смях, докато се връщах назад, за да взема следващата чаша от Дариус.
Всеки път, когато ми подаваше чаша, пръстите му докосваха моите и аз не можех да не прехапя устна срещу глупавата усмивка, с която се борех. Сякаш играехме игра срещу звездите, опитвайки се да разберем къде точно сме преминали границата между това да не забележат взаимодействието ни и това да направят нещо, за да се намесят. А аз исках да я играя през цялото време.
Когато най-накрая всички изпиха кафето си и Макс бе изтласкал енергийно усещане над всички, за да ни помогне да се раздвижим след цяла нощ навън, Дариус и аз се преместихме да седнем при останалите и установихме, че има само едно свободно място в края на дивана.
Сет и Кейлъб седяха на другите две места на дивана, като Сет се беше навел ниско в стола си, така че главата му беше притисната до страната на Кейлъб, а краката му бяха подпрени на масичката за кафе.
Дарси беше заела фотьойла вляво от камината, а Макс беше отдясно с Джералдин, седнала на облегалката с крака в скута му.
Направих крачка към Дарси, но Дариус хвана ръката ми и вместо това ме дръпна на дивана, като ме постави внимателно между краката си, докато се наместваше да седне по-назад и разтваряше възможно най-широко крака по този свой начин – моят член е твърде голям, за да го скрия. Това означаваше, че всъщност не се докосвахме, но в същото време бях практически в скута му.
Той преметна ръка през облегалката на дивана и отпи глътка от кафето си, като поддържаше визуален контакт с мен, докато аз го поглеждах през рамо, а той вдигаше вежди, сякаш чакаше да му направя забележка.
Реших да не го правя и вместо това се обърнах към останалите, като се престорих, че не забелязвам как ни гледат, докато пиех малко от собственото си кафе.
– Да го видим тогава – казах, когато Дарси вдигна вежди към мен, с което близнашки показа, че иска да обсъди с мен ситуацията с Дариус възможно най-скоро, докато аз изкривих вежда, давайки и да разбере, че очаквам всички подробности за нея и Орион в тази гробница.
Тя хвърли поглед към останалите, кимна ми, след което извади Имперската звезда от джоба си и я протегна, за да я разгледаме всички.
Сет издаде ниско свистене, наведе се напред, за да я изтръгне от ръката ѝ и я вдигна така, че да улови светлината на изгряващото слънце, което влизаше през прозореца.
– Това би изглеждало адски добре в скиптър – каза той и го подхвърли няколко пъти нагоре-надолу, така че в стаята се разля дъга от светлина. – Защо вече никой не носи скиптър? Може би бих могъл да го върна.
– Не – каза Кейлъб и се наведе напред, за да го изтръгне от ръцете му. – Това принадлежи на една голяма златна корона.
– Искаш да кажеш, че подхожда на голямата ти златна глава? – Подигра се Дариус, като се наведе около мен, за да постави чашата си на масата до моята, преди да посегне към Имперската звезда и Кейлъб да му я подхвърли.
Сет се отпусна назад, пусна глава в скута на Кейлъб и захлипа, като му хвърли кучешки очи, а Кейлъб започна да гали с пръсти дългата му коса, докато клатеше глава, сякаш не искаше да го прави. Но той можеше просто да откаже, така че мисля, че не е така.
Дариус седна напред, ръката му се уви около кръста ми, докато ми подаваше звездата, и аз си поех дълбоко дъх, когато силата на това нещо ме удари като солидна тежест, приземила се върху гърдите ми.
– Свята работа – издишах, когато тя изтръпна срещу пръстите ми и магията ми се надигна, за да я погали, сякаш се бореше за възможността да я използва. – Усещането е невероятно.
– Знам, нали? – Усмихна се Дарси, а Сет объркано поклати глава.
– Просто ми се стори като скала – каза той и погледна към Кейлъб, който кимна.
Размених още един поглед със сестра си, докато го подавах на Джералдин, която падна на едно коляно пред мен, преди да я приеме.
– Разбира се, че никой от вас, недостойни шутове, не може да усети силата в оръжието на кралските особи – възкликна тя, докато държеше Имперската звезда над главата си, сякаш се страхуваше да не се доближи твърде много до земята. – Във вените ви не тече кралска кръв и затова не сте в състояние да се докоснете до силата, която се крие в нея. Само истинските кралици могат да я усетят!
– Аз усетих нещо – добави Дариус. – Не беше много, но беше повече от нищо. Сякаш в сърцето и лежеше сила, скрита зад воал, който не можех да видя.
Джералдин се задъха, почти изпусна звездата, докато стискаше перлите си – които честно казано всъщност не носеше – и се взираше с кинжали в Дариус зад мен.
– Твоят недостоен узурпатор на баща е поставил люспестия си задник на трона и се е коронясал за крал. Кръвта му тече във вените ти, което трябва да те прави… принц на мрака.
Всички останали Наследници се размърдаха неудобно при това изявление и аз се намръщих, като осъзнах, че в него има известна доза истина. Може би всички те бяха равностойни, преди Лайънъл да подари на Дариус сенките, но сега, когато ги имаше, той беше технически по-силен. А след като баща му беше на трона, той беше следващият по ред…
– Успокой се, Джералдин, аз не съм принц на нищо – изръмжа Дариус. – Никога не бих претендирал, че съм престолонаследник. Намеренията ми винаги са били ясни и никога не са се разколебавали. Заставам обединен с братята си.
Останалите наследници се отпуснаха при това, докато Сет избухнана в смях.
– Знам, че никога не би се обърнал срещу нас, Дариус. И без това си твърде притиснат откъм приятели – без нас нямаше да имаш никого и нищо.
– Освен удобен трон и лъскава корона – пошегува се Кейлъб и Дариус се засмя пренебрежително, докато Макс се наведе напред, за да изтръгне звездата от ръката на Джералдин.
– Е, не мога да усетя нищо – каза той с вдигане на рамене. – Но ако вие, момичета, можете, тогава може би все пак можете да я владеете?
Той я хвърли през масичката за кафе и Дарси я хвана, докато Джералдин изкрещя от ужас и захлупи очите си с обратната страна на ръката си.
Не можах да се сдържа да не се засмея и Макс я вдигна от пода, пускайки я в скута си, като и промърмори да се успокои.
– В дневника пишеше, че само управляващ владетел може да я използва – каза Дариус.
– Е, струва си да опитаме. Опитай – призовах аз и Дарси се намръщи, докато гледаше блестящия камък в дланта си.
Всички замълчахме, докато я гледахме, а аз помръднах от изненада, когато ръката на Дариус кацна върху лопатката ми, преди да забие линия точно на мястото, където се появяваха крилата ми, когато се премествах.
От устните ми се изплъзна задъхан стон, който набързо прикрих с кашлица, докато останалите ни гледаха, а Дариус се ухили, преди да го направи отново.
Ох-ох-ох, защо се чувствах толкова невероятно? Трябваше да спре. И никога да не спира. И о, по дяволите, той го правеше отново…
Опитах се да не обръщам внимание на това, което правеше, докато Дарси се взираше в звездата още малко, преди да се откаже с въздишка.
– Нищо – каза тя. – Чувствам силата и, но е някак както каза Дариус, има нещо, което стои между нея и мен, и не мога да обединя магията си с нея или да я накарам да реагира изобщо. Звучи налудничаво, но още в пещерата тя говореше на мен и Ланс. Каза, че трябва да потърсим двореца в дълбините, където лежат последните от тях. И… че трябва да направим това, което кралят не е могъл.
– Звучи ми като бълнуване – каза Сет, а Джералдин се изсмя.
– Гласът на звездата е свещен, той трябва да означава нещо изключително важно – възкликна тя.
– Чухме я да говори във видението на баща ни – казах аз, опитвайки се да си припомня всичко, което бяхме чули да казва. – А не спомена ли и дворец тогава?
– Да – каза Дарси. – Дворецът на пламъците. – Тя погледна към Наследниците, за да види дали не биха могли да хвърлят светлина върху това, но никой нямаше отговор. Сестра ми бръкна в джоба си, извади карта Таро и сърцето ми заби по-силно.
– Това ли е…? – Попитах и тя кимна, като ми я изпрати с трептене на въздуха. Вгледах се в картинката на мъж, който язди колесница, придружен от два сфинкса, и я обърнах, за да прочета посланието.
– Това е последното – каза Дарси и аз се усмихнах, проследявайки с пръсти надписа.
Бяхме направили това, което той искаше, и предположих, че ако тези хора от Гилдията са искали да можем да намерим Имперската звезда, то може би е имало смисъл да използват този досадно досаден начин, за да ни покажат къде се намира тя. Но все пак. Най-накрая я имахме. Така че може би старецът е имал нещо предвид, когато е оставил следа от магически карти Таро след смъртта си. Напълно откачено, но доста полезно в дългосрочен план.
Дарси отново погледна звездата в дланта си.
– Предполагам, че наистина ще трябва да претендираме за трона, за да я използваме.
– Тогава няма шанс за това – промълви Дариус и всички се успокоихме, хвърляйки си погледи един към друг, тъй като всички си припомнихме огромната пропаст, която все още се намираше между нас.
Може и да изглеждаше, че тези дни се разбираме като едно голямо щастливо семейство, но в действителност бяхме обединени само в целта си да детронираме Лайънъл. След това всички залози бяха прекратени.
– Вие, гнили, мръсни мошеници, не можете сериозно да вярвате, че…- започна Джералдин, но беше прекъсната от почукване на прозореца и ние вдигнахме очи, за да видим Гейбриъл, който стоеше на балкона и черните му криле се полюшваха от вятъра.
Сет използва малко въздушна магия, за да му отвори прозореца, и той скочи вътре, а крилете му изчезнаха, докато се преобразяваше обратно във формата си на фея.
– О, боже, никога няма да разбера защо не съм подозирала за кралската ти кръв, преди да се разкрие истината, скъпи Гейбриъл – каза Джералдин, като си вееше лицето с ръка. – Кройката на телосложението ти очевидно е на истински екземпляр със синя кръв. Само широчината на гърдите ти…
– Облечи се, пич, изглеждаш гадно – изръмжа Макс, използва въздушна магия, за да измъкне риза от сандъка встрани от стаята и да я хвърли в лицето на Гейбриъл.
Дариус отново прокара палец по лопатката ми, но аз го отблъснах, като се намръщих заради коментара за трона и си припомних всички причини, поради които не трябваше да се чувствам толкова удобно с него. Той беше толкова разочароващ. Защо трябваше да е толкова дяволски изкусителен, въпреки че знаех, че когато се стигне дотам, никога няма да сме наистина на една и съща страна? Винаги щяхме да чакаме другия да се огъне, а това можеше да завърши само с бой и губещ.
– Видях, че идвам тук, но не знам защо – каза Гейбриъл, захвърли ризата настрани и се облегна на камината.
– Тази вечер прибрахме Имперската звезда – казах аз и му се усмихнах, когато веждите му се вдигнаха и Дарси вдигна блестящия камък, за да му го покаже.
– Вие какво? Как… видях те да тръгваш към кампуса и знаех, че това е нещо важно, но не… – Веждите на Гейбриъл се смръщиха. – Нещо толкова важно, което се случва на двете ви, би трябвало да ми върти главата с видения цял ден.
– Извинявай, пич, трябваше да ти кажа – казах аз. – Но аз просто предполагах, че знаеш всичко, така че не ми е хрумвало…
– Не знам всичко – каза Гейбриъл с посърнала усмивка, повдигнала ъгълчето на устните му, което казваше, че почти знае. – Но имам адски добра представа за нещата, които имат значение. И нещо толкова голямо, което се случва на сестрите ми…
– Какво означава това? – Прекъсна го Сет и Гейбриъл поклати глава, като погледна камъка.
– Не съм сигурен. Мога ли да го погледна?
Дарси му го подаде и всички наблюдавахме как той го обръща в ръцете си, прокарвайки палец напред-назад по грапавия камък, след което затвори очи и се съсредоточи.
– Усещам голяма сила в него, но не мога да имам достъп до нея – каза той.
– Как, по дяволите, можеш да я усетиш? – Попита Кейлъб. – Мислех, че това е присъщо само на хора с кралска кръв, а ти не си син на Дивия Крал, така че не би трябвало да можеш да я усещаш повече от мен.
– Майка ни е била принцеса там, откъдето е дошла. Може би като неин най-голям син Гейбриъл технически има претенции за този трон? – Предложи Дарси.
– О, какъв смисъл има това! – Задъха се Джералдин. – Отдавна се възхищавам на това каква сприхава и великодушна фигура хвърляш, а сега, като знам, че наистина си принц…
– Да не се увличаме – прекъсна я Гейбриъл, когато Макс измърмори нещо, че не е толкова елегантен. – Аз съм част от кралска линия, а не принц и не виждам никакво бъдеще, в което дори да пътувам до родината на майка ни, камо ли да имам интерес да претендирам за някой чужд трон. Сърцето ми и семейството ми са в Солария и възнамерявам да остана тук и да застана до сестрите си, когато те се издигнат и претендират за трона. След това ще им служа като техен кралски ясновидец. Това е всичко. Както и да е, да се върнем на въпроса, не мога да видя нищо за тази звезда. Нищо. Дори не мога да видя кой от вас ще я вземе от ръката ми. Така че съм почти сигурен, че тя е защитена от моите видения по същия начин, както са защитени всички решения на звездите. Те ме даряват с Прозрение, когато става дума за неща, които засягат хора, които познавам или обичам, но не ми позволяват да виждам движенията им с неща като Елисейски връзки с партньори и това се усеща по същия начин.
– Значи Вард също не трябва да може да го види? – Попитах с надежда.
Горната устна на Гейбриъл се отдръпна при споменаването на избора на Лайънъл за кралски ясновидец.
– Не, този двуличен измамник няма и една десета от контрола над Виделината, който имам аз. Готов съм да се обзаложа, че единствената причина, поради която изобщо успява да види нещо, е, че е седнал с недостойния си задник на стола в Камерата на кралските прорицатели и използва силата и, за да подсили десетократно оскъдните си способности.
– И как така не седна в него и не видя всичко, което можеше да искаш да видиш, през лятото, докато Дарси все още живееше в двореца, ако е толкова невероятно? – Попита Сет, като хвърли обвинителен поглед към Гейбриъл, а той въздъхна.
– Аз го направих. Седях в него многократно и опитах всичко, което можех, за да го накарам да работи за мен, но той е омагьосано да работи само за кралския ясновидец, а тъй като аз не съм такъв и Дарси не би могла да ми даде титлата, ако не поиска трона, той няма да работи за мен. Повярвайте ми, опитах всичко, което ми хрумна, за да го накарам да работи за мен, надявайки се, че ще ми покаже някакъв начин да стигнем до Тори.
Болезненият поглед на Гейбриъл се премести върху мен и сърцето ми се сви при мисълта за това, което всички те бяха преживели, докато бях държана от Лайънъл в неговото имение. Знаех, че са направили всичко, което са могли, и не можех да си представя колко много е наранило брат ми и сестра ми това, че са знаели, че не са могли да направят нищо, за да ме спасят, докато са били ужасени от това, което ми се е случвало. Това щеше да ме накара да полудея.
– Значи, ако успеем да скрием Имперската звезда, тогава няма да има начин Лайънъл дори да разбере, че я имаме? – Попитах и Гейбриъл кимна.
– Нека просто първо да проверим теорията ми за това, че не мога да я видя. Ще затворя очи и някой от вас ще я хвърли към мен. Зрението ми винаги ме предупреждава за нещо, насочено към мен по този начин, така че ако не го видя, тогава ще знаем, че наистина е забулено от звездите.
Гейбриъл затвори очи и Сет изтръгна звездата от Дарси с порив на въздушна магия, преди да я изстреля в гърдите на Гейбриъл много по-силно, отколкото беше необходимо.
Затаих дъх, когато тя се удари в гръдния му кош и той изръмжа проклятие, тъй като грубият и ръб разряза кожата му, докато Сет спаси Имперската звезда от падане на земята с магията си и я насочи обратно към масата.
– Ау – изръмжа Гейбриъл, отвори очи и ги присви към Сет.
– Как можем да сме сигурни, че това доказва нещо? – Попита Кейлъб. – Знам, че си мислиш, че щеше да предвидиш това, но може би наистина нямаше да видиш нищо, което хвърляхме срещу теб, а „Имперска звезда“ не е по-различна.
Гейбриъл изсумтя, докато лекуваше раната на гърдите си, преди да сведе поглед към Кейлъб.
– Ако искаш да ти го докажа, тогава хвърли по мен каквото още пожелаеш – подигравателно заговори той, отново затвори очи и зачака.
Кейлъб се усмихна, като се наведе напред, вдигна ръка и хвърли в дланта си кръгли камъни, след което ги хвърли един след друг по Гейбриъл. Брат ми улавяше всеки от тях с лекота, като нито веднъж не отваряше очи и някак си ръката му беше на идеалното място, за да улови, независимо от начина, по който Кейлъб ги изстрелваше към него.
– Доволен? – Попита Гейбриъл, усмихвайки се злорадо, а аз му се усмихнах. Тази работа беше глупаво яка. Наистина имах най-добрите брат и сестра.
– Добре, значи просто трябва да го скрием тогава – замислено каза Дарси. – Трябва ли да го оставим тук някъде или…
– О, милейди, не вярвам, че някога трябва да е извън полезрението на някоя от принцесите на Вега. Това е от изключителна важност в борбата срещу нашия зъл господар – побърза да каже Джералдин.
– Тогава една от вас трябва да го носи – предложи Макс.
– Имам верижка, на която можеш да я закачиш – каза Дариус и ме вдигна на ръце за миг, за да може да стане от дивана, след което ме постави обратно и се отправи през стаята към сандъка, където държеше съкровището си.
– Трябва ти да го носиш, Дарси – казах аз. – Твърде рисковано е да го нося близо до Лайънъл всеки път, когато се връщам там.
– Добре – съгласи се тя и прие сребърната верижка от Дариус, когато той и я подаде.
Всъщност обаче той не я пусна, от него се изтръгна тихо ръмжене, докато се опитваше да се пребори с драконовата си природа да събере цялото съкровище за себе си.
– Бих могла да намеря друга верижка, ако не искаш да ми я дадеш? – Попита Дарси, изглеждайки развеселена, докато мускулите му се свиваха от усилието да се раздели с нея.
Изправих се на крака и се преместих при него, взех ръката му в своята и срещнах тъмния му поглед, докато бавно измъквах пръстите му от юмрука му един по един.
– Лош дракон – порицах го и той почти ми се усмихна до момента, в който наистина издърпах верижката от ръката му.
Той изведнъж грабна китката ми, но аз вече бях подхвърлила верижката на Дарси. Усещах как всички наши приятели ни гледат, докато той се бореше с драконовата си природа, докато ме гледаше с цялата интензивност на огъня, който гореше в душата му.
– Не трябваше да го правиш, Рокси – изръмжа той и тръпка на страх проследи сърцевината ми при думите му, които едновременно ме накараха да избягам по хълмовете и да се приближа още повече до опасността в очите му.
Принудих се да пропъдя страха, приближих се на пръсти и целунах грубата четина на челюстта му, а устните ми докоснаха само ъгълчето на устата му, докато сърцето ми галопираше в гърдите.
– Ще ми простиш – подшушнах аз и очите му пламнаха с течна топлина, докато бавно отпусна хватката си върху ръката ми и ме пусна.
Отстъпих назад с учестения си пулс и се обърнах към Дарси, докато тя изработваше амулет от земна магия, за да задържи звездата на верижката, преди да го окачи на врата си. Беше красиво, но нищо в него не издаваше какво е в действителност, а аз се усмихнах от съзнанието, че най-накрая сме се справили с гущеровия задник, който беше откраднал трона ни.
– И какво сега? – Попита Сет нетърпеливо и аз огледах всички, чудейки се дали някой от тях може да има отговор на този въпрос.
– Ами Орион няма да може да чете повече от дневника до следващото пълнолуние – каза Дариус. – А и не е като да можем да използваме Имперската звезда в действителност. Така че предполагам, че просто ще продължим да търсим начини да разкъсаме връзката с Пазителя, да се борим с нимфите и да ловуваме за още предимства, които можем да получим над баща ми оттук нататък.
– Е, в такъв случай предполагам, че е време да си лягам – обяви Джералдин и се изправи на крака. – Всички трябва да се опитаме да си починем малко, за да се освежим преди училище.
– Ще те придружа обратно – обяви Макс, стана на крака и излезе от стаята заедно с нея.
– Искаш ли да дойдеш да преспиш с мен? – Попитах Дарси, като я погледнах, за да разбере, че ще получа отговори за нея и Орион в момента, в който останем сами.
– Разбира се – съгласи се тя и казахме лека нощ на останалите, докато се отправяхме от стаята към спалнята, която бях обявила за своя тук, в Дупката. Не можехме да оставаме тук заедно толкова често, колкото ми харесваше, в случай че някой от K.О.Р.Г.-ите забележи отсъствието и, така че често и се налагаше да се връща в Въздушната кула, а аз се радвах на възможността да остана тук с всички сега.
Влязох в стаята на Дариус, докато Дарси влезе в моята, и се огледах за момент, преди да грабна една от тениските му от края на леглото и да я взема със себе си. Нямаше да си позволя да премислям факта, че спях по-добре, когато бях увита в дрехите му, отколкото без тях. Те просто бяха по-топли от моите. И по-удобни. И миришеха страшно приятно.
Дарси вече се къпеше, когато влязох вътре, и аз свалих дрехите си, като използвах водната си магия, за да се измия, вместо да чакам да ми дойде реда, а после използвах въздуха, за да се подсуша отново, преди да прокарам огън във вените си, за да се стопля. След това навлякох тениската на Дариус и направих на себе си и на Дарси малки корони от бели розови лиани, просто за да използвам всеки елемент, преди да пропълзя в леглото и да я чакам. Беше адски готино да разполагаш с всички Елементи и бях в настроение да отпразнувам победата ни.
В решетката гореше огън и аз прехапах устни, докато го гледах, опитвайки се да разбера кога Дариус е успял да се промъкне тук и да го запали заради мен, откакто се бяхме върнали. Не че имах нужда от помощ при запалването на огъня, но в стаята винаги беше толкова приятно и топло, когато той гореше от известно време, а постоянните пламъци означаваха, че всяка сутрин се събуждах с напълно заредена магия.
Когато Дарси се появи отново, облечена в моята пижама, аз се усмихнах, като хвърлих короната на главата и, а тя се засмя, докато се настаняваше обратно на възглавниците.
– Виж ни, вече сме почти кралици – пошегувах се, взех огромно блокче шоколад от нощното шкафче ѝ и го подхвърлих, след което се проклех, когато осъзнах, че второто блокче е изчезнало. Шибаният Сет. Знаех, че е той. Винаги се шмугваше и крадеше сладкишите ми. Щеше да се наложи да направя някакъв капан за тях, за да го държа настрана от нещата ми, ако това продължаваше да се случва.
– Можеш ли да си го представиш? – Попита Дарси, издавайки лек смях. – Да управляваме проклето кралство?
– Мислих за това и имам някои идеи – казах сериозно. – Като например, първо, мисля, че в двореца може да има доста епични състезателни вечери, ако построим писта през територията. И всеки месец мога да бия задника на Дариус на състезание.
– Звучи добре. Няма нужда да се притесняваш за всички тези политически глупости.
– Не – съгласих се аз. – Ще направим наследниците наши съветници и ще ги оставим да се справят с тези глупости. Направи ме кралица на партитата и аз ще бъда щастлива патица, а ти и Орион може да напълните двореца с малки бебета вампири, за да задоволите нуждата на кралството от още наследници.
– Като че ли – отвърна Дарси. – Няма аз и Орион. Вече не.
– Точно така. Тогава защо се изчервяваш? Искаш ли да ми кажеш какво се е случило в онази гробница, или ще ме накараш да гадая? – Подиграх се.
Дарси изстена шумно и се свлече на възглавниците, докато отхапваше голяма хапка шоколад. – Не знам, Тор. Търсехме Имперската звезда и после някак си се скарахме за всичко, което се беше случило, и аз просто му бях толкова ядосана отново и отново, после изведнъж той просто беше там и той… аз…
– Значи искаш да кажеш, че докато всички ние се борехме за живота си, вие двамата сте се целували в тъмното? – Подразних я и тя изстена, издърпа възглавницата изпод мен и покри лицето си.
– Не, не беше така – възрази тя, гласът и беше заглушен от възглавницата и аз отново я изтръгнах от нея.
– И какво беше? Събирате ли се отново? – Попитах с надежда, а лицето и се набразди гневно при това предложение.
– Не, по дяволите. Той не може просто да изтръгне сърцето ми, да го потъпче, да го остави да гние шест месеца, после да го изтупа от праха и да го накара да започне да бие отново. Ние сме просто… той е просто… аз съм просто… нищо.
Тя изглеждаше толкова съкрушена от това изказване, че ме втрещи и сърцето ми се сви от съчувствие към моята близначка, докато се заравях в завивките до нея.
– Може би трябва да помислиш дали да не му простиш? – Предложих с тих глас.
– Какво? – Изсумтя тя, сякаш никога не би очаквала да чуе това мнение от мен, а аз също се намръщих при думите, но ги отстоявах.
– Слушай, знам, че винаги съм първата, която казва на хората да се прецакат, ако ми се изпречат. И съм първата, която ще изрита някой пич в пищова, ако дори си помисли да ти пресече пътя – което между другото съм правила многократно на Орион – но ситуацията ми ме накара да осъзная, че може би понякога си струва да оставиш гордостта си да се изплъзне и да помислиш за прошка.
Ако не бях толкова упорита, когато ставаше дума за Дариус, може би нещата щяха да се развият по различен начин за нас. Но сега, когато знам какво е да страдаш за любов, която никога не можеш да имаш, просто не искам това за теб. И знам, че Орион се прецака и заслужава всяко наказание, което искаш да му наложиш, и трябва да се гърчи толкова силно, че да стане крал на гърченето, но…
– Но? – Попита тя, като ме погледна, сякаш се надяваше, че може би имам отговорите, от които се нуждаеше, въпреки че и двете знаехме, че съм гадна в тези неща повече от всеки друг, когото познавахме. Но предполагах, че съм експерт в това какво не трябва да се прави, така че бих могла да и дам съвет по този въпрос.
– Но ако мислиш, че има шанс любовта между вас да се поправи или че можеш да му простиш някой ден, тогава може би трябва да се отвориш за тази възможност? Защото някога си мислех, че никога няма да мога да простя на Дариус за нещата, които ми е направил, и може би все още не съм, но ми се иска да имам избора да опитам. И не искам да те виждам да оставаш да тъгуваш по мъжа, когото обичаш, когато има шанс да намериш щастие с него, дори да е само най-малкият проблясък на надежда. Поне има надежда.
Очите на Дарси се напълниха със сълзи и за двете ни, а аз се усмихнах тъжно, като я придърпах в прегръдките си и вдигнахме завивките над главите си, както правехме, когато бяхме малки деца.
– Не съм сигурна, че има някаква надежда – прошепна Дарси в тъмнината.
– Знам – казах аз. – Но да не си сигурна е по-добре, отколкото да си сигурна, че няма. Така че просто помисли за това, да?
– Добре – съгласи се тя. – Ще помисля за това.

Назад към част 34                                                        Напред към част 36

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!