Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Скръб и звездна светлина – Книга 8 – част 42

***

Замълчах, когато въздухът пред замъка затрептя и Кейлъб и Тори се материализираха от звездния прах с голяма торба
направена от листа и с нещо обнадеждаващо в очите им.
Облекчението ме заля, че са в безопасност, и аз се втурнах в бяг, сблъсках се с тях в момента, в който стигнах до тях, и ги придърпах и двамата в задушаваща прегръдка.
– Арх, ти си на крака ми, Сет – прокле Тори и се измъкна от прегръдката ми, а аз се опитах да задържа Кал, но и той ме отблъсна, отстъпвайки назад.
Погледнах между тях с хлипане в гърлото, като се нуждаех от нещо повече от тази малка прегръдка. Имах нужда от мега прегръдка. Одеяла, филми, свещи, всичко. Но погледите им казваха, че няма да получа това скоро.
– И така? Какво разбра? – Попитах.
– Намерихме начин да открием Дарси, но не мога да направя заклинанието до утре на обяд – каза Тори и надеждата забълбука в гърдите ми. – Искам да отида да скрия тези книги, преди родителите ти да ги забележат и да започнат да задават въпроси.
– Ще ги занеса в стаята ти. Мисля, че усещам как Орденът ми започва да се събужда, надявам се, че няма да е много дълго. – Кейлъб взе всички книги в ръцете си, след което се отдалечи в замъка.
Отворих уста, за да задам на Тори поток от въпроси, но тогава погледът ми попадна на две кървави следи от убождания по врата ѝ. Ухапване. Вампирско ухапване. Ухапване от Кейлъб.
Замръзнах, студът се разля по гръбнака ми, когато Тори вдигна ръка, пръстите и се забиха в този белег, когато разбра какво гледам, и го излекува. Но аз го бях видял. Сега беше запечатан от вътрешната страна на черепа ми, точно до задните части на очните ми ябълки.
– Трябва да тръгвам – промълвих, обърнах се и тръгнах през тревата.
Дариус беше накарал Кейлъб да обещае, че никога повече няма да се храни от нея, след като я беше преследвал и свалил от покрива на Кралската дупка. Той беше нарушил думата си към него. Беше я ухапал. Беше пил кръвта ѝ и кога? За какво? Бяха в стара прашна библиотека, каква причина можеше да има, за да пие от нея?
Те са се чукали.
Видях червено. Ослепително, изгарящо червено.
Бях приключил с тъгуването, с хленченето и с това да прекарвам всяка нощ сам в студеното легло, мислейки за най-добрия си приятел. Трябваше да напомня на света на какво е способен Сет Капела, че той е буря, настанена в плътта на фея.
Забелязах Джъстин Мастърс да се разхожда по пътеката и оголих зъби, когато го обявих за първата си жертва. Изпратих въздушна струя в гърба му, която го накара да излети от пътеката с вик на уплаха, след което го зарових в пет фута пръст и оставих само главата му да стърчи навън.
– Защо?! – Изрева той, докато аз се промъквах покрай него, без да му дам отговор.
Защото по време на престоя ми в „Зодиак“ никой не ме беше питал защо правя глупости. Бях един от най-могъщите феи в академията, изменчив Водолей, управляван от хаотични сили като Уран, но именно изгряващият ми знак Везни ме беше прецакал. Управляван от шибаната Венера, която с коварството си ме проклинаше да обичам човек, който никога нямаше да ми отвърне.
Пъхнах ръце в джобовете си и тръгнах напред, а погледът ми попадна на хълма отпред, където Леон, Данте и някакъв татуиран мъж, за когото бях сигурна, че се казва Карсън, строяха огромно гнездо. Там имаше и други хора, земни елементали, които лееха красиви пръчки и ги предлагаха на Леон, който или ги одобряваше с кимване, или поклащаше яростно глава и ги захвърляше – или понякога удряше създателя им с нея по главата.
Гнездото беше красиво, огънато във формата на сокол, чиито крила се разтваряха отзад, за да могат да влязат вътре.
– Ей, пич – извика ми Леон. – Искаш ли да ни помогнеш? Можем да използваме още един приличен земен елементал тук.
– Нямаме нужда от нищо. Престани да вербуваш всеки задник, който минава покрай теб – измърмори Карсън, прибра дългата си коса на възел и ми хвърли неприветлива гримаса. Той хвърли в ръцете си дълга пръчка и я инкрустира със скъпоценни камъни, които блестяха като звездна светлина. Данте я взе от него, като поклащаше глава с интерес, а драконът в него караше очите му да искрят притежателно.
– Няма да се бия с теб за всяка пръчка, която направя, Инфер…- Той се изкашля тежко, сякаш току-що беше вдишал буболечка. -„некадърен задник.“- Карсън я издърпа обратно от хватката му и се пресегна да я закрепи върху крака на сокола, докато кожата на Данте се пропукваше от електричество.
– Добре съм си – измърморих аз, свих рамене и продължих, но Леон се затича надолу по хълма, за да ми попречи.
– Не си ли заинтригуван от това, което правим, пич? – Попита той с надежда, а златните му очи искряха. – Толкова е хитро. Най-хитрата идея, която някога съм имал.
– Това беше моя идея, стронзо – обади се Данте.
– Беше съвместна идея – каза Леон, махна му с ръка и се обърна към мен. – Предимно моя – прошепна той.
– Единственото, което правиш, е да ни крещиш заповеди и да ни досаждаш – каза Карсън и се изправи, докато приключваше да закрепва нова пръчка към долната част на гнездото.
Леон се засмя, сякаш човекът се шегуваше, и аз направих крачка, за да мина отново покрай него. Той скочи на пътя ми с пъргавината на котка въпреки огромните си размери.
– Това е, за да отвлечем вниманието на Гейб – обяви той. – Защото харпийският му мозък е обсебен от гнездата, нали е страхотно? Когато се опитва да ни види, ще вижда само това невероятно гнездо и ще се впусне в него като гълъбов мозък, ще гука щастливо, докато разглежда всяка частица от него. В него сме скрили всякакви фантастични пръчици, така че ще разсейваме ума му и той няма да може да види твърде много от военните ни планове.
– Това е глупаво. Това няма как да проработи – казах аз и сгънах ръце.
– Пфф. Ще проработи. Това гнездо е като най-доброто харпийско порно, правено някога. Няма значение колко силно се опитва да му се противопостави, мозъкът му ще се върне на пръсти тук, за да го погледне с лубрикант в едната ръка и кърпички в другата. Освен това той няма да иска да отвърне поглед – ще разбере коварството на най-хитрия ми план и ще продължи да гледа това, така че ако Лайънъл се промъкне в главата му, за да надникне в бъдещето ни, единственото, което ще получи, ще е гнездото. Това е чист гений.
– Е, късмет с това – измърморих аз, профучах покрай него, преди да успее да ме спре отново, и забързах по пътеката.
Завих в подножието на следващия хълм и погледът ми се спря върху Розали Оскура в нейната сребърна вълча форма, която лежеше по гръб и се наслаждаваше на последните слънчеви лъчи. Жестока усмивка изкриви устните ми и аз издърпах ризата си през главата, захвърлих я, преди да сваля анцуга си и да събуя и чорапите и обувките си. Умирах за бой. А тя беше отговорът.
Тръгнах напред, оставяйки промяната да се раздвижи в мен, и изревах, когато четирите ми огромни бели лапи удариха земята и предизвикаха трепет, разтърсващ склона на хълма. Розали ме погледна мързеливо, надничайки изпод едното си рошаво ухо, което се изпъна, когато ме забеляза.
Очите ѝ се присвиха, когато се запътих напред, а устните ми се отдръпнаха в ръмжене.
Бори се с мен.
От гърлото ѝ се изтръгна ръмжене и тя се изправи, като ме привлече, докато ханша ѝ се вдигаше. Започнахме да се въртим един около друг, оценявайки заплахата. Тя беше най-големият Алфа вълк, когото бях срещал, размерът ѝ почти съвпадаше с моя, и победата над нея беше точно такава, от каквато се нуждаех днес.
Група бунтовници забелязаха взаимодействието ни и се събраха да ни наблюдават, но аз не позволих фокусът ми да се отклони от нея. Беше минало твърде много време, откакто се бях изявявал като алфа. Щях да напомня на света за силата си и да позволя на Розали да плати цената за това. Това момиче с нейните знаещи очи и малки погледи в моята посока, когато беше наблизо. Сякаш държеше някаква информация, която никога нямаше да разбера, и беше време да се научи да не ме ядосва.
Скочих напред с ръмжене, протегнах нокти, когато се сблъсках с нея и тя ме замахна силно отстрани, изпращайки ме на земята. Аз обаче бях забил нокти и в нейния фланг и за секунди отново бях на крака, и я захапах за гърлото. Тя се отдръпна назад, опитвайки се да избегне атаката ми, но аз натиснах напред, лапите ми се удариха в гърдите ѝ и я повалиха на земята.
В следващата секунда вече бях върху нея и лаех от ярост, като отново се насочих към гърлото ѝ, но краката ѝ ме отблъснаха и тя успя да се изскубне и да се изправи отново на крака. Розали беше принудена да бяга, а аз получих пълна уста с козина, когато зъбите ми се затвориха върху върха на опашката ѝ.
Тя изрева гневно, завъртя се и се върна за нов удар, но аз бях готов, когато тя замахна с нокти към очите ми, приклекнах ниско и се засилих напред.
Накрая зъбите ми се затвориха около шията ѝ и аз я принудих да падне на земята, като лапите ми се стовариха върху рамото ѝ, за да я задържат на място. Тя се мяташе като дива и аз затегнах хватката си, а в гърлото ми се появи предупредително ръмжене, докато и казвах да ми се подчини. Сърцето ми заби с адреналин, зовът на ловеца премина през вените ми и ме подтикна към победата.
Тя изръмжа, скърцайки със зъби в знак на отказ, а захапката ми се задълбочи, докато тя не изкрещя.
Хайде. Откажи се. Отдай се на мен.
Розали успя да застане с лапа между нас, разкъсвайки ноктите си по лицето ми, и челюстите ми се отключиха, а болката от атаката ме накара да я пусна с хленчене.
Кръвта се стичаше по бузата ми и тя отново отскочи от мен, принуждавайки ме да я преследвам нагоре по хълма. Последвах я с ярост, която подхранваше мускулите ми, искайки да я накарам да си плати за раните, които бяха издълбани в лицето ми.
Тя обаче не продължи да бяга като кученце, както очаквах, а се обърна обратно на гребена на стръмния хълм, скочи във въздуха и се спусна върху мен като тон тухли, зъби и нокти разкъсваха козината и плътта.
Сблъсъкът ни накара да се търкулнаме обратно надолу по хълма и аз захапах всяко парче от нея, което можех, докато се въртяхме в торнадо от сребриста и бяла козина, без да мога да видя къде се приземяват атаките ми, само че кръвта започваше да опетнява въздуха.
Стиснах зъбите си върху върха на пухкавата ѝ опашка с прилив на триумф. Вече те имам, Розали.
Захапах по-силно и от мен се откъсна писък, когато осъзнах, че това е собствената ми опашка, която държа, и бързо я пуснах, преди някой да забележи.
Приземихме се в подножието на хълма с огромен трясък и тълпата ахна, когато легнах върху Розали, а лапите ни бяха преплетени. Тя не помръдна, очите ѝ бяха затворени, а тялото ѝ – зловещо неподвижно.
Сърцето ми започна да се разтуптява, когато забих нос в бузата ѝ, опитвайки се да я събудя, но тя все още не помръдваше.
Паниката ме връхлетя като приливна вълна и аз захлипах от страх, избутах се на крака над нея и забих нос в страната ѝ. Стани, Розали. Моля те, стани.
Не можех да се изправя пред повече смърт. Какво бях направил? Наистина ли я убих само за да си осигуря безсмислена победа?
Изпищях като ужасено кученце, забих отново нос в нея и тълпата избухна в тревожно мърморене. Чернотата потъна дълбоко в главата ми, смъртта сякаш ме преследваше навсякъде тези дни, а сега отново бе дошла за мен, само защото имах нужда от отдушник за гнева си.
Превърнах се отново във формата си на фае, коленичих до нея и натиснах пръсти в козината ѝ, докато не намерих кожа, подготвяйки лечебна магия колкото се може по-бързо.
Но преди да успея да започна да я лекувам, тя скочи на крака, размаха опашка, а от гърлото ѝ се изтръгна забавен лай. Тя прокара езика си точно по средата на окървавеното ми лице, след което тръгна с високо вдигната опашка, провирайки се през тълпата и оставяйки ме да гледам след нея в тревата, гол на колене. Като шибан идиот.
– Боже мой, какво забавление – обади се Уошър от тълпата, излизайки пред нея по спидос, с ръце на хълбоците и кожени гърди, изглеждащи прясно епилирани.
Той се приближи с джогинг и сиренните му дарби ме завладяха, преди да успея да избягам. Той се вкопчи в яростта в мен, после разглоби унижението и започна да си проправя път към най-лошата емоция от всички, която седеше под него, реактивното гориво, налято в огъня на всички останали емоции. Любов.
Блокирах го бързо, умствените ми бариери се забиха на мястото си и го накараха да се нацупи.
– Мога да ти помогна с всички тези възли дълбоко в теб, момчето ми. Позволи ми да вляза там, за да направя някои разплитания. Ще се наложи мъничко бутане и дърпане, натискане и блъскане, но ако ми позволиш пълен достъп до най-тъмните ти области, ще ти донеса толкова много облекчение, уверявам те.
– Не искам твоето облекчение – изсъсках, изправих се на крака и тръгнах по тревата, за да си взема дрехите.
Кръвта беше полепнала по кожата ми от раните по тялото ми и аз притиснах ръка към гърдите си, за да ги излекувам всичките.
– Свята работа – въздъхна една тийнейджърка сред бунтовниците и погледна към приятелите си, докато те се възхищаваха на тялото ми. – Той е дивак.
Дръпнах дрехите си обратно, завъртях се и открих, че Уошър стои точно зад мен, а гърдите ни се чукат.
Притиснах раменете си назад, оголвайки зъби.
– Махни се от пътя ми.
– Наистина трябва да си поемете дъх, г-н Капела – каза той с тих, загрижен глас. – Хайде, дишайте с мен сега. Вдишвайте и издишвайте, вдишвайте и издишвайте. – Той започна да кляка пред мен, а ръцете му се вдигаха и спускаха с всяко вдишване. – Мога да застана зад теб, ако искаш, и да те напътствам в движенията от бедро до бедро.
Въздухът се изтръгна от ръцете ми в същия момент, в който от устните ми се изля лай и Уошър беше изпратен в небето с вик на тревога. Тълпата избухна в още повече мърморене, докато се промъквах към тях, повечето се стрелкаха настрани, но аз се врязвах във всеки, който не го правеше.
– Той ме докосна – изпищя развълнувано една от тийнейджърките. – Виж, имам кръв от него по ухото си!
Уошър изведнъж се спусна от небето по ледената пързалка, която беше хвърлил под себе си, и той се плисна в езерото, което някои от водните елементали бяха създали, а от него се носеше радостен възглас.
Насочих погледа си към каменната сграда, построена като импровизирана обсерватория, в която беше донесено всичко, което беше останало от арканските ни запаси. Знаех какво щях да направя. Щях да поискам отговори от звездите, да намеря начин да изтръгна тази любов от гърдите си, за да не ме измъчва повече. Тогава щях да се върна към себе си и нямаше да загубя Кейлъб като мой приятел. Щях да сключа сделка с Луната, със Слънцето или може би със самата Венера. Някое от тези небесни същества трябваше да се чувства щедро днес и аз със сигурност щях да се възползвам от това.
Разтворих дървената врата и влязох в тъмната кръгла камера, която се издигаше до стъклен покрив над нея. По краищата на помещението имаше рафтове с последните ни колоди таро, кристали, чаши за предсказване, висулки и книги за божествените изкуства. На масата в средата на помещението седяха няколко феи и аз щракнах с пръсти, за да привлека вниманието им, преди да посоча вратата.
– Всъщност съм по средата на едно четене – изпищя един от мъжете.
– И съм на път да разкъсам лицето ти и да направя от него шапка – изсъсках аз.
Той сложи картата таро в ръката си, която беше „Смърт“, и кимна бързо, тичайки към вратата заедно с приятеля си. На масата имаше бутилка бърбън, която си бяха поделили, и аз изръмжах, знаейки със сигурност, че някога трябва да е принадлежала на Орион. Това беше любимата му марка. „Сребърният кръг“.
Бутнах вратата и грабнах бутилката, като отпих от гърлото на дълъг дъх. Паренето се проточи по целия път надолу по гърлото до стомаха ми и аз се насладих на начина, по който стопи част от тревогата ми, но намразих начина, по който ми напомни за моя лунен приятел. Къде беше той? Беше ли все още жив, все още ли защитаваше Дарси с всеки свой дъх?
Трябваше да е така. Това беше неговата работа. Той никога нямаше да я изостави и колкото и да ми липсваха, трябваше да продължавам да вярвам, че един ден скоро ще намерят пътя обратно към нас. Само че да е наистина, наистина скоро, момчета.
Поставих го, насочих се към рафтовете и взех една книга за планетарна астрология, като я хвърлих на бюрото заедно с химикалка и хартия.
Паднах на един стол, като събрах разпръснатите по бюрото карти таро и ги разбърках обратно в ново тесте.
– Хайде тогава, звезди. Нека да го направим. Какво ме очаква в бъдеще, а? Още глупости? – Агресивно извадих произволно карти от тестето, поставих ги пред себе си и се подиграх на гледката. Влюбените лежаха точно до Колесницата, като и двете бяха обърнати с главата надолу, намеквайки за дисхармония в любовта и липса на контрол.
– Да, мислиш ли? – Излаях, като изтеглих следващата карта и се засмях без чувство за хумор, докато блъсках върху масата Отшелника, който също беше обърнат с главата надолу.
– Самота – изплюх се горчиво. – Къде са отговорите в това? Това е просто констатация на моето проклето звездно ежедневие. Защо поне веднъж не ми дадеш нещо полезно?
Изтеглих следващата карта, като открих, че Обесеният гледа към мен.
– Жертва – промърморих, поставих я и усетих как зловещата атмосфера се приближава около мен.
Грабнах бутилката бърбън, отпих още една голяма глътка и отново си помислих за Орион и Дарси. Дали те бяха добре? Дали Дарси беше овладяла проклятието си? Но ако беше така, защо тогава не дойде да ни намери?
Преглътнах тежко, продължих да пия и да чета книгата за планетите, докато в бутилката останаха само капки, а главата ми плуваше.
Обърнах се към една страница с голяма снимка на Венера и забих пръст в лицето ѝ.
– Ти. Ти си тази, която причини това. Нямаше право. Справях се прекрасно, преди да ме накараш да се влюбя в него. Защо трябваше да отидеш и да се държиш като такава кучка за това? Защо не можа да ме оставиш да се влюбя в някой, който може да ми отвърне с любов? Или още по-добре, защо не можа да го оставиш да може да ми върне любовта? –
Грабнах химикалката на масата, пишейки по цялата страница върху глупавото ѝ лице на Венера.

Венера е мръсна, коварна, мръсна кучка, която е измислила несподелената любов и смята, че е смешно да се гаври с емоциите на феите, когато си поиска.

– Ще дойда там горе – промърморих аз, като погледнах към тъмнеещото небе през стъкления покрив горе, а Венера ми се усмихваше от позицията си в небето, като сиянието ѝ беше положително подигравателно. Курва. – Ще доведа Луната с мен и ще те прецакаме.
Избутах се на крака, насочвайки се към рафтовете, за да намеря нещо, което да ми помогне. Трябваше да има някакво заклинание, което да направя, за да изчезне тази агония. Знаех, че не е само това мъчително тъгуване по Кейлъб, а всичко това. Скръбта ме докарваше до лудост и всеки път, когато умът ми се плъзнеше твърде близо до Дариус, бях сигурен, че ще се разпаднa на милион фрагменти от детски спомени, сключени и изпълнени пактове, приятелство, изковано от най-дълбоката любов във вселената.

„- Да! – Тръгнах към Дариус със страхотната дървена пръчка, която бях намерил сред мъртвите листа.
Тя се удари в рамото му и се счупи на две. Беше станал голям, тези ръце изглеждаха твърде големи на десетгодишното му тяло. Но беше ясно в какво се превръща. Когато напълнееше целия, щеше да придобие онзи свиреп драконовски вид, който имаше баща му.
От баща му понякога ме побиваха тръпки. Винаги беше намръщен и ни гледаше така, сякаш му отнемаме твърде много време. Когато бях по-млад, се бях изкачвал по причудливото му стълбище във формата си на кученце, капех кал по него, бялата ми козина беше напълно изцапана с мръсотия, след като Макс ме беше бутнал в езерото и аз се измъкнах по стръмния, кален бряг. Чичо Лайънъл се беше разпищял по задника ми, после Дариус се втурна след мен и поиска да се прибера вкъщи, за да може да се справи със ситуацията. Във въздуха се усещаше ужасно напрежение и Лайънъл попита Дариус дали е сигурен, че иска да поеме отговорността за действията ми. Дариус ме беше избутал през вратата, като държеше брадичката си вдигната, докато потвърждаваше, че е така.
След това винаги съм се чувствала неловко около баща му, макар че Дариус само отхвърли въпросите ми за случилото се, след като си тръгнах, като ми каза да не се притеснявам за това. За щастие Лайънъл винаги работеше и рядко го виждахме, дори когато прекарвахме времето си тук, в имението „Акрукс“. Особено защото най-често обичахме да си играем навън в гората.
Дариус се хвърли към мен със смях, поваляйки ме на земята, а секунда по-късно Макс и Кейлъб също се свлякоха, смазвайки ме в дъното на купчината. Скоро всички си играехме, смеехме се и се търкаляхме в листата, докато снежинките започнаха да падат, а обещанието за зима накара сърцето ми да затупти. Помислих си за планината, на която родителите ми ме бяха оставили по време на Изковаването, и се насилих да седна изправен, като ме напусна хленчене.
Дариус седна до мен, като преметна ръка през раменете ми, въпреки че често не беше много обичлив.
– Забрави за планината – каза той, сякаш знаеше. Той винаги знаеше.
Усмихнах се, като го погледнах и се взрях в лицето му.
– Никога повече няма да бъдеш сам – закле се той и усмивката ми достигна високо като луната.“

Изтръпнах от спомена, спомняйки си как бях повярвал на тези думи онзи ден, толкова сигурен, че нищо не може да раздели четиримата ни. Тогава изглеждахме толкова безсмъртни. Не можех да си спомня време без тях и глупаво предполагах, че няма да дойде време, в което те да не съществуват. Сега бях изгубил Дариус, който развали тази илюзия и ме принуди да обмисля възможността да загубя още от тях. Нямаше как да издържа на това.
Намерих бутилка със заредена от Луната вода, откъснах капачката и я изпих, цялата. Беше за отвари, но на мен ми беше все едно, просто имах нужда болката да спре. Луната винаги имаше отговорите, а незабавното опиянение, което получих във вените си, свърши чудесна работа, за да притъпи някои от раните ми.
Намерих Атлас, който седеше в една преносима колонка, и веждите ми се извиха. Неумело почуках по екрана, чудейки се дали момчето, което го притежаваше, имаше някаква прилична музика там. За щастие, изглежда, имаше някакъв вкус и натиснах „Bones“ на Imagine Dragons, а музиката гръмна във въздуха и изпълни душата ми.
Отказах се от опитите да намеря заклинание за моите нужди и реших да измисля едно сам, като взех няколко огнени кристала, свещ с черен фитил, камък за прогонване и малко смлян лиларок.
Разтопих част от свещта с огнения кристал, като смесих горещия восък с камъка, докато се получи гъста, мастилена течност. След това свалих ризата си, изрисувах съзвездието Телец върху сърцето си и усетих целувката на магията върху кожата си. Определено щеше да се получи.
Съзвездието, което изобразяваше Кейлъб, се заби в сърцето ми и аз вдигнах прогонващия камък, докато тежките удари на музиката ме изпълваха, след което го притиснах директно към знака, който се втвърдяваше върху кожата ми. В това определено имаше добра логика. Щях да използвам камъка, за да прогоня любовта си към Кейлъб, изпращайки я навсякъде другаде, но не и в сърцето си, където постоянно ме измъчваше. Може би щях да го изпратя в картоф, след което да разбия този картоф с чук и да изритам парчетата в морето. Това би трябвало да го направи.
Прогонващият камък срещна кожата ми и болката експлодира по гърдите ми. Белегът беше погълнат от камъка и аз се задъхах, когато силата на заклинанието потъна в тялото ми, все по-дълбоко и по-дълбоко. Не знаех какво ще се случи и наполовина осъзнавах, че това може просто да ме убие, но вече беше твърде късно.
Разкъсващо усещане обиколи зърното ми и аз погледнах надолу, придобих здрав разум и издърпах камъка от кожата си. Зърното ми си отиде с него, кацнало там, на този камък, а кожата ми остана гладка там, където беше.
– Ах! – Изкрещях панически, притискайки камъка обратно към кожата си. – Върни го, ти, скала на съдбата, която краде зърната!
Вратата се отвори и Кейлъб, шибаният Кейлъб от всички хора, влезе и ме намери там с едно липсващо зърно, стоящ сред бъркотията, която бях направил, правейки заклинанието си за крадене на зърна.
– Излизай – изръмжах аз, но той само ритна вратата, стрелкайки се към мен загрижено.
Погледна надолу към камъка в ръката ми и зърното, което ми беше отнел, а от устните му излезе проклятие.
– Пиян ли си? – Изсумтя той, изтръгвайки камъка от ръцете ми.
Не отговорих, оставяйки го да се отдалечи от мен към рафтовете, като взе един свързващ кристал и малко кифърна сол, преди да се върне при мен също толкова бързо. Ръката му се удари в гърдите ми, повали ме на масата по гръб и се наведе над мен, държейки прогонващия камък над мястото, където трябваше да е зърното ми.
Защо всичко, което правех напоследък, влошаваше нещата толкова много?
Той промърмори заклинание под носа си, използвайки камъка за забрана, за да привърже зърното ми обратно към кожата ми, преди да потопи пръстите си в кифърната сол и да я разтрие върху него. Докосването му ме прониза като мълния и зърното ми се втвърди под пръстите му, което ме накара бързо да отблъсна ръката му, а допирът му предизвика вторични трусове, които се разляха по кожата ми.
Избутах се, за да седна на ръба на масата, нос до нос с него, когато той не се отмести. Дъхът му беше горещ до устата ми и имаше вкус на грях, който исках да извърша.
– Какво правиш, Сет? – Попита с тих тон Кейлъб, сякаш ми беше ядосан, а може би се притесняваше за мен. Беше трудно да се каже, когато съзнанието ми беше пълно с алкохол и
тялото ми беше изпаднало в лудост от това, че съм толкова близо до него.
– Изпробвах едно ново заклинание – промълвих аз.
– Какво заклинание?
– Няма значение – изръмжах аз.
– Защо си ми толкова ядосан през цялото време? Преди си говорехме за глупости – каза той.
– Защото продължаваш да ме вбесяваш. – Опитах се да стана, но той ме хвана за ръката и използва вампирската си сила, за да ме задържи на място.
– Говори с мен – заповяда той.
– Ти ухапа Тори – изплюх аз, а истината се изля така, сякаш никога не съм имал възможност да я задържа.
Очите му се разшириха от изненада.
– Ревнуваш ли? – Попита той.
– Не – излъгах бързо, а във вените ми се надигна топлина. – Разбира се, че не. Защо да ревнувам? Просто това е принципът на всичко.
– Какъв принцип? – Поиска той.
– Ти наруши обещанието си към Дариус – казах с ярост и седнах по-изправена. – Заклел си се, че никога повече няма да я ухапеш, а сега той е мъртъв и студен в ковчега, а ти смяташ, че е нормално просто да пренебрегнеш всички обещания, които са минали между вас двамата.
Очите на Кейлъб се присвиха и той отпусна глава от срам, отстъпвайки назад.
– Не беше така. Бяхме в беда. Имах нужда от магия, а тя настояваше… трябваше да го направя.
– Да, както и да е. – Спуснах се от бюрото, обръщайки му гръб, и взех картите таро, върху които бях принуден да седя, докато той залепваше зърната ми обратно върху тялото ми. Изкусно изтръгнах една от дупето си, където се беше заклещила, Влюбените ми се изсмяха, докато пъхах картата в тестето и разбърквах.
– Не исках да нарушавам това обещание – продължи той.
– Ами – казах пренебрежително аз.
– Сет – изръмжа той.
– Искаш ли да четеш? Да разберем твоята истина, Кал – казах студено, преместих се от другата страна на масата и паднах на един стол. Той ме погледна с присвити очи и аз се възползвах от свободата да продължа.
Извадих една карта, обърнах я и открих, че „Правосъдие“ е обърната.
– Нечестност – обявих аз и хвърлих картата към него с порив на въздух, така че тя го удари в лицето. – Звучи сякаш лъжеш за нещо, Кал. Може би лъжеш най-добрия си приятел. Кой може да каже? Може би криеш нещо като, о, не знам – да попитаме картите.
Извадих още една и изненадващо, изненадващо там бяха Влюбените. Изхвърлих я далеч от себе си, така че тя отново го удари в лицето и той изруга от гняв.
– Може би тайна любовна афера. Това би било истински скандал. Чудя се кой ли би могъл да е?
– Не можеш да правиш такива заключения, дори не ми позволяваш сам да изтегля картите, а само гадаеш случайни глупости въз основа на тях – изсъска той, но аз продължих.
– Това не съм аз, Кейлъб. Става дума за картите. Аз не казвам нищо от това. О, виж, Смъртта – обявих аз и отново я изпратих да лети към него, но този път ръката му се вдигна, за да я блокира, но аз бях бърз и вместо това я накарах да го удари в ухото. – Смъртта на една стара връзка, може би? Приятел от цял живот, отхвърлен настрана? Може да е така, със сигурност.
– За какво говориш? – Изпъшка той.
– Ти ми кажи – изръмжах аз.
Тръгнах да тегля още една карта, но Кейлъб се наведе напред, изтръгна ги от юмрука ми и ги хвърли във въздуха, като дъжд от съдба и предопределеност се изсипа върху нас, докато се гледахме един друг.
Колелото на късмета се спусна и кацна на рамото му, а аз го вдигнах с буца в гърлото.
– Неизбежност – прошепнах аз.
– Пиян си и бълнуваш – каза Кейлъб, прокара ръка през косата си и избута Колелото от къдриците му, където то стоеше изправено, означавайки чувство за контрол, но когато каскадно се спусна да кацне пред мен, лежеше обърнато. Загуба на контрол, хаос, разпадаща се сила на волята.
Погледнах към него от мястото си, смут в мен се издигаше на повърхността на кожата ми, молейки се да излезе навън.
– Говори с мен – каза той с тих глас, наведе се и опря ръка на голото ми рамо. Контактът кожа до кожа с него беше като наркотик, а аз бях негов безнадежден наркоман. Счупих се там и тогава под него, алкохолът развърза езика ми и пусна част от истината ми.
– Понякога сънувам как се събуждам и откривам, че всички са изчезнали. В тъмното съм и е студено, толкова шибано студено. Във вените ми има лед и усещам загубата на всички вас. Но какво ще стане, ако един ден се събудя и осъзная, че това вече не е кошмар? Това е реално. – Хванах Кейлъб, усещайки здравината му, за да се уверя, че все още е там, и той ме издърпа на крака, придърпвайки ме към себе си. Когато заговорих отново, гласът ми беше дрезгав шепот на отчаяние: – Ако трябва да си тръгнеш, моля те, бъди последен. Моля, остани до края. Не мога да те загубя. Не и теб.
– Няма да отида никъде, Сет – закле се той, без да мигне, докато ме гледаше право в очите. – Няма да си тръгна. Не си отивам. Никъде.
Отпуснах се срещу него, обичайки го до мозъка на костите си. Обещанието му не беше обвързващо; животът беше твърде променлив за сигурност, но означаваше адски много, че той все пак го изказа, защото познавах сърцето на Кейлъб Алтаир, а той никога досега не ме беше разочаровал.
– Не е честно – издишах аз, ръцете ми бяха свити в ризата му, а главата ми беше наведена така, че той не можеше да прочете изражението ми.
– Какво не е честно? – Попита той, а дъхът му раздвижи косата ми и накара сърцето ми да забие.
– Всичко това – проклех, а пръстите ми се свиха по-силно. Той не се отдръпваше, но и аз не го пусках. Просто имах нужда да бъда близо до него за секунда. Кожата ми беше гладна за контакт и нуждите ми на орден бяха замърсени от желанието ми неговите ръце да са тези, които да задоволят тези нужди. – Мислил ли си някога, че ще се стигне дотук? Защото аз не съм мислил. Бях глупав оптимист. Наистина си мислех, че ще спечелим тази война. Трябваше да знам по-добре. Винаги съм гледал на нещата със сляп позитивизъм, но сега вече ми липсват причини да се преструвам на невежа.
– Сет…
Вдигнах поглед към него, гърлото ми беше стегнато и не пропусках нито една глътка въздух.
– Не позволявайте на тази война да те промени – каза той. – Оптимизмът ти е едно от любимите ми неща в теб.
– Едно от тях? – Захванах се за тази трохичка внимание. Бях жалък за него, но не ми пукаше. Кейлъб беше намекнал, че има още, така че щях да ги получа, ако можех.
– Завиждам ти за начина, по който усещаш всичко толкова остро, дори когато се опитваш да прикриеш болката си в ярост – каза той.
– Но това не ме ли прави слаб, Кал? Чувствам се слаб. Не мога да овладея тази болка. Тя се излива от мен, сякаш съм пълен с дупки. Но ти винаги си толкова силен. Нямаш пукнатини, да не говорим за дупки.
– Твоята болка е най-възхитителната сила, която познавам. Аз държа моята в себе си, защото не знам как да я изразя извън думите, но ти си обратното. Кървиш с действията си, а аз съм един от малкото хора на света, които могат да разчетат гнева и омразата ти такива, каквито са в действителност.
– Какво е то? – Попитах, защото по дяволите, ако знаех.
– Любов.
Тази дума беше проклятие за душата ми и аз се отдръпнах от него, отдръпнах се.
– Не мога повече да правя това – прошепнах си, като изстъргах ръка по лицето си. – Излъжи ме, Кал. Кажи ми, че всичко ще бъде наред, дори когато стените се рушат и земята се разбива под краката ни. Лъжи ме толкова добре, че да не го почувствам, когато светът ни се срине.
Веждите му се сгърчиха и той прокара кичур от косата ми зад ухото, като простото докосване означаваше всичко за мен.
– Всичко това ще бъде наред.
Той го каза с такава увереност, че за секунда наистина му повярвах, без да съм сигурен дали това наистина е лъжа, или просто истина, на която залага. И в двата случая ми помогна.
– Но не и ако продължаваш да се лишаваш от нуждите на Ордена – каза мрачно той. – Защо не се обърнеш към семейството си?
– От мен се очаква да бъда силен за тях. Не искам да ме виждат такъв – издишах засрамено.
– Не можеш да продължаваш да спиш сам и да стоиш далеч от хората. Нуждаеш се от докосването на други феи – призова той, ръката му се притисна към гръбнака ми и аз потръпнах от желание.
– Недей, Кал – молбата ми беше слаба и звучеше по-скоро като молба за точно обратното.
– Имаш нужда от това – каза той твърдо. – И ти си моят Източник. Винаги защитавам своя Източник.
Кокалчетата му проследиха дължината на гръбнака ми и усетих как решимостта ми се пропуква и се руши. Почти чувах как Венера ми се смее, карайки ме да копнея за този мъж, който не беше предназначен за мен.
– Хайде. Ще останеш с мен тази нощ – каза той и аз осъзнах, че нощта трябва да е настъпила преди известно време, докато съм бил изгубен на това място.
Той ме хвана за ръка, повеждайки ме към вратата, но пръстите ни се разделиха в момента, в който тя се отвори, сякаш и двамата тихо признавахме факта, че това означаваше повече, отколкото трябваше, и никой нямаше право да бъде свидетел на това.
– Мразя това място – въздъхнах. – Липсва ми Кралската дупка.
Кейлъб се намръщи, после ме грабна в прегръдките си в едно размазано движение, ускорявайки се през острова с пълния капацитет на орденските си дарби, като открадна дъха от дробовете ми. Той ме сложи на земята и аз се спънах замаяно, а гърленият смях напусна гърдите ми, когато той се усмихна.
Бяхме в основата на голям дъб на ръба на острова, а морето се разбиваше в брега отляво. Кейлъб започна да борави с елемента на земята, изграждайки къщичка на дървото, която беше като малка версия на Кралската дупка, с една стълба, която се изкачваше до малка сводеста врата.
Когато свърши, той дръпна глава в знак на покана и аз побързах да продължа напред, изкачих стълбата и влязох в красивата стая, която беше построил. Голямо дървено легло с дебел матрак от пружиниращ мъх лежеше от едната страна на каменна камина и когато Кейлъб влезе зад мен, той вдигна ръка, хвърляйки огън в огнището. Топлината се разпространи бързо в пространството и аз погледнах назад, за да видя как Кейлъб заключва вратата и сваля ризата си. Тялото му принадлежеше на същество не от този свят, което надхвърляше всички магии, които познавах, и ме пленяваше по-дълбоко от всяка сила, която притежаваха звездите.
– Легни – заповяда той и аз наведох глава на една страна.
– Понякога ми се струва, че забравяш, че и аз съм Алфа – казах, а той се усмихна и се приближи към мен.
– Мисля, че ти харесва да те командват – каза той, притисна ръка към гърдите ми и ме бутна на леглото, а покрай звездите сърцето ми подскочи, сякаш искаше само да му докаже, че е прав. – По корем.
Преместих се нагоре по леглото и легнах по корем, объркан като дявол, но и пияно щастлив сега, когато получавах това отношение от него. Едно малко птиченце в задната част на главата ми обаче ми се караше, че на сутринта отново ще се чувствам като гад. Но сутринта беше блуждаеща гибел, твърде далечна, за да ми създава проблеми точно сега, а нощта… ами нощта ми даваше обещания, които нямах никаква надежда дори да се опитам да отрека, тъй като целият ми свят беше изпълнен с мощното присъствие на Кейлъб Алтаир.
Кейлъб се премести по гръба ми, а пръстите му омесваха раменете ми, масажирайки кожата ми със силни движения. Въздъхнах от това колко добре се чувствах, ръцете му работеха по всеки сантиметър от мен и подхранваха изискванията на моя Орден.
Той отметна косата ми от тила, а палците му се търкаляха по върха на гръбнака ми по съвършен начин. Не се сдържа да използва силата си, като се вкопчи дълбоко в мускулите ми и прогони всички прегъвания и възли, които откриеше.
Пръстите му се спуснаха по-надолу, работеха в мускулите около лопатките ми, преди да изрисува полумесец между тях, от което пенисът ми веднага се втвърди. Майната му, как щях да стана от това легло, без да види това?
– Все още ли планираш да си направиш татуировка тук? – Попита той и след малко устата му се притисна до същото място.
– Кал – казах задъхано, като забих бедрата си в матрака.
– Отговори ми – настоя той и аз го проклех с ръмжене.
– Да – казах и устата му отново се плъзна по кожата ми, сякаш ме възнаграждаваше за това, че му се подчинявам.
– А сега ти ми отговори нещо.
– Питай – прошепна той, а дъхът му върху гърба ми ме подлуди.
Устата му се спусна по-надолу и ръцете му се спуснаха по страните ми, като палците му масажираха по време на движението си и предизвикваха тръпки на наслада в мен.
– Чия кръв предпочиташ – моята или на Тори? – Попитах, а той се засмя срещу кожата ми, а кътниците му изведнъж се впиха в мен.
– Нейната кръв със сигурност ми действа възбуждащо – призна той, а аз преглътнах ревниво ръмжене и останах безмълвен. – Но твоята…- Той се надигна над мен, дланта му се притисна към матрака до главата ми, а тялото му ме притисна в леглото. Обичах тежестта му, начина, по който никога не сдържаше силата си с мен, двамата бяхме толкова съвършени, с еднаква сила, че винаги можехме да се справим с всичко, което другият предлагаше.
Устните му преминаха по шията ми и пръстите ми се свиха здраво в отговор на това, че кътниците му се плъзнаха по чувствителната ми кожа.
– Вкусът ти е като на сблъсък между земята и небето, но е нещо повече. В теб има лунна светлина и тя ме зове като песен в нощта. Ти си моят Източник и нищо няма да промени това. Не искам да претендирам за никой друг, това е мое и е всичко, за което копнея. – Кътниците му се забиха във врата ми и гърбът ми се изви, целувката на болката ме направи още по-твърд и изпрати мислите ми да се разпръснат на вятъра.
Аз и той, това нещо между нас, започваше да става повече, отколкото можех да понеса. Но ако нямах избор да го желая, тогава може би трябваше да се предам и да го оставя да си върви. Щях да спра да плувам нагоре по течението и да позволя на реката на тази всепоглъщаща любов да ме поеме в своите бързеи. Тя щеше да завърши с това, че ще ме блъсне в скалите, но аз щях да се насладя на пътуването, преди да стигна до този неизбежен край.
Той се хранеше дълбоко, притискаше ме и ръмжеше всеки път, когато се премествах под него. Усещах как се втвърдява срещу дупето ми, как пенисът му се забива в мен през плата на анцуга му и дишането ми се учести. Това беше просто манията му по кръвта ми или може би искаше отново да ме използва за отдушник. Но нали Тори му беше дала това?
Той измъкна кътниците си от мен, седна бързо и започна да ме масажира по-агресивно, тялото му се наклони под ъгъл, така че вече не можех да усещам възбудата му, но и двамата знаехме истината, макар никой от нас да не я изричаше.
Той ме масажираше, докато мускулите ми не се превърнаха в желе и за мен настъпи мир, какъвто не бях изпитвал от толкова, толкова отдавна.
Кейлъб се свлече, за да легне до мен, хвърляйки върху нас тъкана завивка от листа, а аз се обърнах настрани, благодарен за покривалото, за да не издаде колко шибано горещ ме беше направило това.
– От какво имаш нужда? – Попита той тихо. – Направи каквото иска твоят орден.
Погледнах голите му гърди, после се преместих напред, свих се в него и го придърпах плътно към себе си. Ръцете му ме обгърнаха, а аз се притиснах към бузата му, чертите ни се събираха и се чувствах толкова проклето добре, че единственото, което исках, беше да обърна глава и да открадна гладна целувка от устата му. Но да го държа близо до себе си и да усещам как мускулите му се стягат около мен беше достатъчен подарък за тази вечер и нямаше да направя нищо глупаво, което да го накара да избяга оттук.
Затова затворих очи и вдишах острия му, мъжки аромат, намирайки някаква яснота защо се бях влюбил в него толкова безнадеждно. Той беше Кейлъб Алтаир. Най-защитната, най-вярната фея, която познаваше всяка частица от мен и никога не помръдваше от нея.
Разбира се, че се бях влюбил в него. Точно както беше предсказала картата „Колелото на късмета“. Беше неизбежно.

Назад към част 41                                                                Напред към част 43

 

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!