Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Скръб и звездна светлина – Книга 8 – част 75

СЕТ

Военният съвет продължаваше час след час. Бях изказал мнението си петдесет пъти, но никой не ме слушаше, защото
всички спореха, така че сега седях с лице в ръцете на масата и лекувах главоболието, което се беше впило дълбоко в мозъка ми.
– Дворът на Солария все още може да бъде достъпен чрез нашите магически подписи – казваше Мелинда. – Има вероятност Лайънъл да не се е сетил да премахне достъпа ни.
– Прерийни кучета в безгрижно утро – оплака се Джералдин и плесна с ръка по челото си. – Разбира се, че ще му хрумне такова нещо. Той е хитър драгун и не бива да го подценяваме. Не, аз казвам да атакуваме с цялата сила на армията си, да ударим като мълния и да унищожим двора му с един, могъщ удар в задника.
– Това е самоубийство – издекламира майка ми. – Имаш ли представа колко защитни заклинания и огради ще трябва да пробием, преди изобщо да успеем да достигнем до някого вътре?
– На наша страна е легендарният Вега Феникс. Тя може да пробие всякакви заграждения – разсмя се буйно Джералдин и удари с юмрук по масата.
– Искаш да кажеш същата Вега Феникс, която се върна на ръба на смъртта от битката, от която ти реши да ни държиш настрана? – Изръмжа Тиберий.
Джералдин отвори уста, за да отговори, но аз се изпънах на крака.
– Замълчи! – Изригнах, като накарах всички в стаята да се размърдат, за да ме погледнат, но нямах какво повече да кажа от това. Просто исках да млъкнат по дяволите. Всички тези караници не ни водеха до никъде. Но когато разбраха, че нямам какво да добавя, се върнаха към караниците, а аз изръмжах от неудовлетворение. Джералдин обяви поредния си нагъл план за нападение над Двора на Солария, който включваше адски много запалим фейзин и опасно количество огън, а майка ми започна да ѝ изнася лекции за безразсъдството ѝ.
Погледът ми падна върху малкия бял Тиберийски плъх, който седеше на масата и трепереше, докато слагаше тялото си защитно върху предметите, които Тори беше получила от Дарси и Орион. Приближих се до тях и посегнах към Плъха, но той изпищя и вдигна малка предна лапа, за да се опита да ме отблъсне.
– Всичко е наред, мъниче – казах аз и той се смили, като ми позволи да го вдигна внимателно в ръката си. – Трябва да се преместиш и да кажеш на всички какво е това нещо, можеш ли да го направиш?
Той кимна и аз го поставих на една седалка, където той се преобрази в бледокож мъж с бяла коса. Щракнах с пръст и му изплетох някакви панталони от листа, а той ми се усмихна благодарно.
Той прочисти леко гърлото си, опитвайки се да привлече вниманието на всички, но никой в стаята дори не беше забелязал, че е там.
– Хей! Плъхът има да каже нещо – изръмжах аз и всички отново погледнаха към мен, но аз посочих човека на стола.
– Хм, здравей, здравей – заекна той, като им подаде неловко махване, а Тиберий нетърпеливо сложи ръце на хълбоците си. – Аз съм Юджийн Дипър. И съм изпратен от кралица Дарси, за да ви, хм, предам тези предмети. – Той посегна първо към кристала. – Това е мемориален кристал. Мисля, че има нещо общо с фениксите, ами може би? А тази книга с пера, ами тя също е свързана с фениксите, мисля. След това има – о, това е просто парче гащи – но това, да, това е пръстен. Специален пръстен. Също с някакви спомени, мисля. Спомени, които може би могат да помогнат. И неща, които трябва да бъдат отпечатани в пресата.
Джералдин се приведе, грабна книгата, кристала и накрая опала с писък като на делфин.
– Това е камък на гилдията! – Извика тя, като вдигна опала към светлината. – Нашата велика и великодушн Дарси е взела още един! Веднага ще го сложа при останалите камъни и ще ги защитя с безполезния си живот.
– Не е безполезен – изсумтя Макс, но тя го пренебрегна, бутайки предметите надолу в деколтето си, дори проклетата книга.
– Какво е камък на гилдията? – Попита Мелинда.
– Чакай малко, дай ми да видя тези неща. – Тиберий побърза да се приближи до Джералдин, посягайки към циците ѝ, и тя му изкриви вежди, преди той отново да дръпне ръката си назад.
– Заповядвам ти да ми ги покажеш – изръмжа той.
– Кой си ти, че да заповядваш на една дама от кралския двор? Не отговарям на копринен молец и никога няма да отговоря – каза Джералдин, след което посочи пръстена, оставен на масата. – Сет Капела, натоварвам те със задачата да дадеш на нашия благородник Тайлър Корбин този пръстен, можеш ли да се справиш с такава важна мисия?
– Искаш да кажеш, че просто трябва да занеса този пръстен на Тайлър? – Попитах сухо.
– Прав си – въздъхна тя. – Това е твърде много, за да се справи твоят прост ум. – Тя посегна към пръстена, а аз отблъснах дланта ѝ с ръмжене, вдигнах го и го прибрах в джоба си.
– Мога да се справя с него. И между другото, умът ми е много сложен.
Тя се ухили на това, а аз я погледнах.
– Първо трябва да разгледаме тези предмети. Дай ми да видя пръстена, кученце – каза майка ми и се приближи до мен, но Джералдин препречи пътя ѝ, като разпери широко ръце от двете си страни.
– Не! Имаме го в ръцете си – настоя тя.
– Не е в ръка. Нищо от това не е в ръцете ни – изпъшка Тиберий.
Спорът мигновено избухна отново, отвличайки вниманието им от мен и пръстена, и аз въздъхнах, като погледнах Юджийн с извинение.
– Ще се погрижим всички тези предмети да бъдат защитени – казах аз. – Защо не отидеш да си вземеш малко храна. Намери Уошър, той ще ти определи стая и ще ти донесе и някои дрехи.
– О-добре – каза той, стана, но спря, преди да излезе. – Тези неща са много ценни, Сет Капела. Знам, че не го обясних толкова добре, но… Дарси рискува живота си, за да ме спаси, а аз обещах, че ще опазя тези вещи и ще ги предам в ръцете на бунтовниците. Ще се погрижиш да ги прегледат както трябва, нали?
– Да, обещавам, човече. – Казах, потупах го по рамото и той се отпусна, задълженията му бяха изпълнени, когато обещах, и той тръгна да излиза от стаята.
Бях изцеден като дявол, изтощен до кости, независимо колко енергийни заклинания бях направил върху себе си. През изминалата нощ почти не си бях починал, защото бдях над Тори и се страхувах, че няма да се справи. Но сега дори не исках да спя, просто имах нужда да мисля за нещо, което не е свързано с мизерната действителност, която постоянно ни поднасяха.
Наведох се напред, опрях чело в хладното дърво на масата, опитвайки се да изключа света и да намеря място в съзнанието си, което да не е изпълнено със смут.
Чух, че някой заема място от моята страна, измъкнал се от разгорещения дебат, който се водеше между Джералдин и бившите съветници.
– Добре ли си, човече? – Попита Макс, като сложи ръка на рамото ми, за да изсмуче част от стреса ми.
– Донякъде. – Отпуснах стените си и въздъхнах, когато сиренните му дарове се вляха в мен.
Макс пусна балон за заглушаване на спора и най-сетне ме обзе тишина. Ужасен образ на гнездото на Лавиния се промъкна в съзнанието ми и аз се дръпнах от ръцете му, столът ми полетя назад, а ръцете ми се завъртяха от двете ми страни. Преди да успея да хвърля въздух, за да се хвана, Макс грабна облегалката на стола и го блъсна обратно на четирите му крака, като ме наблюдаваше с намръщена физиономия.
– Какво, по дяволите, беше това? – Попита той с тих тон. – Изпитах страх, отвращение, ужас. Какво се е случило?
Преглътнах силно, после се наведох към него с хлипане, като се вкопчих в яката му, а той ме придърпа, за да ме прегърне.
– Сет? – Натисна той.
– Имаше демонична вагина – прошепнах в ризата му, а чистият, познат негов аромат успокои буйния ми сърдечен ритъм.
– Какво каза току-що? – Попита той, опитвайки се да ме отблъсне, за да ме чуе по-добре, но аз се зарових по-дълбоко, прилепнал към него като новородено кученце.
Той продължи да ме успокоява с дарбите си на сирена и аз отново затворих очи, притиснал се здраво към един от най-любимите ми хора на света и му позволих да ме утеши.
– Ти думата вагина ли каза? – Натисна объркано Макс.
Майната му, трябваше да им кажа за бебето чудовище. Това беше важна новина. Голяма, страшна новина за сенките. Но всеки път, когато се опитвах да пусна думите, виждах онази зееща черна дупка между бедрата на Лавиния и я гледах как поглъща главата на фея право в нея, докато нещо вътре в нея… хрупа.
– Макс – промълвих аз. – Не мисля, че някога ще бъда същия.
– Кажи ми какво те е накарало да бъдеш такъв – попита той нежно, опитвайки се да ме отскубне от себе си, за да може да ми говори по-добре.
Изпълзях изцяло в ръцете му, като обемът ми го накара да изохка, докато се сгромолясвах в скута му и го прегръщах достатъчно силно, за да го задуша. Само едно приятелско задушаване.
– Сет – изръмжа той, сиренните му дарове се впиха по-дълбоко в мен и ме накараха да се отпусна.
Отпуснах се срещу него, затворих очи и се зачудих дали няма да е най-лошото нещо на света да подремна тук. Леон Найт правеше точно това от другата страна на масата, главата му се опираше на ръката му, а от тялото му излизаше дълбоко мъркане с всяко вдишване. Изглеждаше толкова уютно. А аз исках да съм спокоен. Спокоен, в безопасност и свободен от демонични вагини завинаги.
Макс ме избута назад и задникът ми се удари в седалката на собствения ми стол, от което изскимтях като ритнато кученце.
– Говори – насърчи ме Макс и аз въздъхнах, като се предадох. Трябваше да разкажа на всички за бебето чудовище, ако не друго.
Макс отхвърли балона за заглушаване и гласът на Джералдин изпълни въздуха по средата на изречението.
– … не може да изисквате такова нещо от армията на бунтовниците на истинските кралици. Това е тяхно изконно право да управляват! И вие не можете да се шляете в нашите блата и да се обявявате за лидери, когато дори не сте се сражавали заедно с нас. Не сте били там, когато е била пробита Бърлогата, не сте се сблъсквали с това, с което ние сме се сблъсквали като единен фронт.
– Но щяхме да го направим, ако бяхме присъствали – каза Тиберий с раздразнение. – Не е важно нито тук, нито там дали сме се сражавали в онази битка. Сега сме тук и се утвърждаваме като лидери. Ние сме законните владетели на Солария и сме такива от години.
– Вега нямат опит във войната – добави майка ми.
– А вие имате, ли госпожо? – Подигра се Джералдин, като размаха пренебрежително ръце. – Кралиците Вега са се сражавали рамо до рамо със своя народ, което е много повече, отколкото може да се каже за всеки един от вас!
– Добре съм се запознала с начините на водене на война – изрече Мама с ръмжене. – Забравяш, че съм служила по време на управлението на Дивия Крал. Виждала съм много повече кръвопролития, отколкото ти някога ще разбереш, и съм се сражавала срещу бунтовници безброй пъти. А и да не забравяме годините на обучението ни. Вега не са имали почти никакво формално образование, как можеш да очакваш от тях да поведат тази армия към победа, когато не са научени на напреднали заклинания?
– О-хо, но те са го направили, съветнико Крамбъри – каза Джералдин със самодоволен поглед и Кейлъб погледна в моя посока, усмивка помръдна на устните му, а моите отвърнаха. Не можех точно да се противопоставя на страната на Джералдин в този спор. Преди щях да застана твърдо на страната на майка ми и на другите бивши съветници в този случай, но сега бях котка, качила се на оградата, гледаща надолу към препиращите се съседи от двете страни и несигурна накъде да скоча. Разбира се, все още исках мястото си в Съвета, но не можех да отрека колко много се възхищавах на Вега за всичко, което бяха направили в тази война.
От звуците на това, как бяха протекли нещата в онази битка, преди Дарси да се изпепели и Лайънъл да вземе надмощие, те бяха разрушителна природна сила, която разкъсваше враговете си. Не исках да обявявам, че ако аз и другите Наследници бяхме там, може би щяхме да спечелим. Но като че ли, да, със сигурност щях да размажа някои хора. Мразех, че не бях в състояние да се бия заедно с бунтовниците, когато това беше най-важно, че не бях там за Дариус, когато… когато…
От мен се откъсна хлипане и Макс открадна част от болката ми, оставяйки тежка въздишка, която говореше за споделената ни скръб.
– Те са имали подлости в ръкавите си – каза надменно Джералдин.
– Какво беше това тогава? – Попита Мелинда, като сгъна ръце.
– Професор Ланс Азриел Орион – Джералдин изпъна брадичката си във въздуха. – Той ги научи на всичко, което можеше, по време на престоя ни в Нора. Те са научили много повече, отколкото вие можете да проумеете във вашите кабини.
– Той е само един учител – каза Тиберий пренебрежително.
Джералдин изръмжа, ритна един стол настрани и го прати да се блъсне в крака на Леон, но той изобщо не се размърда от съня.
– Освен това Ланс Орион не е просто нещо, ти, капризен кръчмар! Освен ако не броиш, че е справедлив и верен. Но нека ти разкажа нещо-нещо за моята фандъкова Везна. Настроенията му може да са мрачни като бурен ден, когато ни благославя с мъдрите си и безгранични знания, но той е най-великият професор, когото някога съм имала честта да познавам, така че ще бъда проклета, ако остана безучастна и ви позволя да петните името му и да го очерняте, сякаш е залято с катран. Не минава и ден, в който нито аз, нито някой от вашите буржоазни наследници, да не изричаме заклинания, научени от човека, чието име носи видното съзвездие, което лежи на небесния екватор в небето. Ловецът, Орион. Да, той може да е възхитителен и мъжествен…
– Какво общо има това с всичко? – Обади се Макс, но тя продължи, без да му обърне внимание.
– И да, задните му части са достатъчно стегнати, за да привлекат един или два блуждаещи погледа от всяка посока…
– Джери – изръмжа Макс.
– Но аз се научих да отхвърлям пулсиращите движения на лейди Петуния в клас в полза на това да слушам учението му, което, както всички ще се съгласим, беше предизвикателство. – Тя погледна към Кейлъб, Макс и мен, за да потвърдим това, и аз кимнах няколко пъти в знак на съгласие, преди Макс да ме ритне по глезена и вместо това да започна да клатя глава.
Тиберий стисна носа си.
– Ние се отклонихме от пътя. Трябва да се съсредоточим върху следващите си ходове и честно казано, Джералдин, няма да губя и дъх в обсъждане на достойнствата и недостатъците на Вега. В момента те не са налице. И като такива трябва да продължим без тях.
– Имам да кажа нещо – казах аз и вниманието на всички се насочи към мен.
Данте се откопча от задната стена, където се беше притаил като заплашително създание на мрака, пръстите му се огънаха и привлякоха погледа ми към едрите златни пръстени на всеки от тях. Днес нашият приятел, фейталианският дракон, изглеждаше особено гангстерски и тази опасна атмосфера около него говореше на какво е способен.
– Какво има, амиго? – Попита той, а тонът му беше властен.
– Видях… нещо – казах аз и се изправих на крака.
– Е, браво, младежо. Твоето жизнено описание ми донесе сълзи в очите – каза сухо Джералдин.
– Дай му секунда – подкани я Макс и Джералдин кимна търпеливо, като отново насочи вниманието си към мен.
– Продължавай, приятелю – насърчи ме тя.
Прочистих гърлото си, очите ми се затвориха за секунда и аз изтръпнах, когато установих, че гледам в цевта на заредена вагина. Очите ми отново се отвориха и бързо придадох фалшив вид на безгрижие, усещайки, че Кейлъб ме наблюдава внимателно.
– Лавиния е дала на Лайънъл наследник. Той е чудовище. Той не е Фея. – Преборих се с треперенето, а ръката ми се стегна в юмрук отстрани. – Мисля, че е могъщо, но нямам представа на какво е способно в действителност. Видях го само за секунда.
– В северната кула? – Попита с тих глас Кейлъб и аз кимнах кратко.
– При звездите – въздъхна Мелинда, като дръпна сребърната огърлица около гърлото си.
– Благодаря ти, Сет. – Тиберий наклони глава към мен. – Има ли още нещо?
– Това… хм… не – реших, отблъсквайки чувството, че стоя пред тази ужасна вагина.
Тя дори не приличаше на вагина в действителност. Вагините бяха страхотни. Беше нещо като… антивагина.
Паднах обратно на мястото си и дискусията продължи, като скоро отново прерасна в спор.
Докато приключи, бях направил три заклинания за събуждане и бях изял четири понички, които Джералдин беше произвела от звездите. Имаше и няколко допълнителни, хубави, които тя беше оставила настрана за Тори и които ми намигаха, и аз напълно планирах да играя малката си игра на лов за закуски с тях по-късно, когато тя се опита да ми ги отнеме.
Кейлъб изглеждаше напрегнат, когато съветниците се измъкнаха от стаята, а Данте удари Леон в задника с електричество, за да го събуди.
– Неее. Имаше ли понички? – Оплака се Леон, а очите му се спряха на парчето, останало в ръката на Данте.
– Можеше и ти да ги изядеш, ако се беше събудил, Леон. Данте се усмихна, а Леон се хвърли към парчето, което държеше.
– Дай ми това – изръмжа той и Данте му го отстъпи, като се смееше на Лъвския преобръщач, докато той го поглъщаше, сякаш беше единственото останало парче поничка на земята.
Джералдин отмъкна изключително луксозните понички „Вега“ върху лъскава чиния със собствена шибана шарка, преди той да ги забележи, но аз видях. Знаех. И скоро щях да ги издирвам в стаята на Тори, когато тя ги скриеше, за да ги намеря.
Те махнаха с ръка за довиждане и тръгнаха да излизат от стаята, а аз се изпънах на крака, докато Макс се понесе към Джералдин. Останах сам с Кейлъб, отворих уста да говоря, но той стана преди да кажа нещо.
– Ще се видим след малко – каза той, след което се изстреля от стаята с бърза вампирска скорост, оставяйки дългата ми коса да се развява на вятъра, който остави след себе си.
Джералдин целуваше Макс, драпаше по ръцете му и мърмореше нещо за това, че той е престъпник от рибата, който трябва да нахлуе в морската ѝ пещера, докато е цялата разбунена.
– Ще се видим по-късно тогава – извиках на Макс, но той не отговори, целият погълнат от кандърдисването на Джералдин. – Ще се видим по-късно! – Извиках по-силно.
Нищо.

Назад към част 74                                                            Напред към част 76

3 коментара към “Каролин Пекъм – Зодиакална академия – Скръб и звездна светлина – Книга 8 – част 75”

 1. Здравейте! Искам да попитам дали това е последната книга и колко глави е? Благодаря предварително и хубав ден!!

  1. Здравей! Малко преди да излезне тази книга (номер 8, която беше обявена като последна книга в поредицата), автора обяви, че историята не може да се събере в 1 книга. И заяви: „очаквайте съвсем скоро книга 9, която ще е последна от поредицата“. Вече четири или пет месеца чакаме, но дата за последната книга няма. Можем да обещаем, че когато излезне, ще се постараем да я превеждаме и качваме както до сега ☺️

   Тази книга 8 ще излезне от около 100 части.
   Подготвяме малко бонус глави и новели към поредицата.

   В случай че се забави книга 9 ще започнем превода и качването на предисторията, тя е от 5 книги. Главни действащи лица са Гейбриъл, Данте, Леон, Райдър…

   Искрено се извиняваме, но това са обстоятелства не зависещи от екипа ни ☺️

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!