Зодиакална Академия – Книга 2 Безмилостни Феи-Част 15

ТОРИ

Прехапах устните си, за да не се усмихна, докато изпълнявах все повече и повече предизвикателства, а комбинираната ни магия изтичаше от мен в пътека от пламтящ екстаз. Това беше най-интензивният прилив, който някога бях получавала от владеенето на моята сила, и знаех, че е така, защото беше комбинирана с неговата.
Когато бях създала безброй форми с различни размери, той ме накара да създам повече от една наведнъж. След това да променям формите им, да ги карам да се движат, да ги сливам и да ги откъсвам обратно. Главата ми се въртеше от нарежданията, които ми вадеше, но успявах да се справям благодарение на чистата сила на волята.
Крайниците ми на практика трепереха от енергията, която насочвах, и той внезапно се обади да спра, освобождавайки ръката ми.
Кожата ми се чувстваше странно студена без неговата и аз сгънах ръце, само за да дам на ръката си нещо друго за правене.
Дариус ме изгледа, без да направи никакъв коментар за представянето ми.
– Чувстваш ли се изцедена?- попита той.- Имаш ли нужда да спреш?
Протегнах ръка към кладенеца на силата в мен, но не усетих никаква разлика в него от преди.
– Не. Добре съм – отвърнах с вдигане на рамене.
Дариус присви очи към мен.
– Не е нужно да лъжеш, ако ти липсват сили – каза той.- Няма да се възползвам от факта, че силите ти са изчерпани, ако си го признаеш.
Завъртях очи към него и хвърлих огромно огнено кълбо в арената на няколко метра от нас. Пламъците затоплиха кожата ми и аз им се усмихнах.
– Все още е добре – уверих го аз.
– Добре. Все пак имам нужда от дозареждане – измърмори той раздразнено, преди да се обърне и да се отдалечи от мен.
– Изгоря ли?- Подразних го, докато го следвах, въпреки че не ме беше поканил.
– Не, но усещам, че силата ми намалява. Така или иначе е по-трудно да даваш назаем магия, отколкото да я владееш – каза той пренебрежително.
– Оооо, тогава това го обяснява – казах аз, като тонът ми беше достатъчно фалшив, за да се уверя, че той е доловил подигравката ми.
Дариус стигна до една спортна чанта, която чакаше в края на арената, и седна до нея. Той загреба шепи златни монети в скута си и се облегна на стената, докато отпиваше дълго от бутилка с вода.
Седнах до него и той ме погледна с ъгълчето на окото си, без да каже нищо повече.
– Значи си успял да спасиш пиратското си злато от огъня?- Попитах невинно, докато той прекарваше няколко монети през пръстите си.
– За съжаление не. Трябваше да се прибера вкъщи за още – промърмори той.
– О. Тогава е удобно, че имаш купища спестени – казах аз и протегнах ръка, за да грабна една монета от скута му.
Ръката му се отскубна и сграбчи китката ми, а от гърдите му се разнесе дълбоко ръмжене. Изпитвах страх, но отказах да го призная и повдигнах вежда към него.
– Току-що изръмжа ли ми?
– Защо продължаваш да ме предизвикваш?- попита той, гласът му беше тих, а хватката му върху мен – неумолима.
– Защо го позволяваш толкова лесно?- Хвърлих монетата обратно в скута му и той ме пусна.
Позата му се отпусна малко, когато му я върнах, и малка усмивка се отскубна от устните ми, когато осъзнах нещо.
– Това съкровище означава много за теб, а? Сигурно наистина е било гадно да загубиш толкова много от него.
– Случват се инциденти.- Той сви рамене, като този път отказа да се хване на въдицата.
– Как точно? Оставил си ароматните свещи да горят твърде близо до копринената ти пижама?- Попитах.
Знаех, че преминавам границата на глупостта, като го питам за пожара, но наистина исках да чуя от първа ръка колко много го е засегнало всичко това. И с подходящото количество подканяне може би щях да успея да го накарам да разкаже за това.
– Всъщност това беше моята преса за къдрене, която беше твърде близо до работното ми облекло. Маслото ги прави адски запалими.
Не бях достатъчно бърза, за да се спра да се разсмея на това, а устата му също потрепна от забавление.
Бързо овладях изражението си и се върнах към въпроса си.
– Е, поне всички твои дрехи на работник изгоряха, това е добър шанс да си купиш нов гардероб, който да те кара да изглеждаш като по-малко работник.
– До последния чифт – каза той спокойно. Тази реплика на подигравка явно нямаше да предизвика възторг у него, така че реших да я изоставя.
Вбесяващо звучеше, сякаш наистина отдаваше пожара на инцидент, а ако случаят беше такъв, то за него беше твърде лесно да се отърве от него. В главата ми се въртяха начини да го накарам да страда още повече заради това. Може би щях да използвам съкровището срещу него по някакъв начин? Той явно го приживяваше. Ако разбереше, че част от него е била открадната, бях сигурна, че щеше да полудее. В дълбините на съзнанието ми започна да се оформя план, но го запазих там, за да го разработя по-късно, така че той да не види вината, изписана на лицето ми.
– Готова ли си да тренираме отново?- Попита Дариус, докато прибираше златото в спортната чанта.
– Не аз бях тази, която чакахме – напомних му, докато той се изправяше на крака.
Той ми предложи ръката си и за половин секунда си помислих, че е учтив, докато ме издърпваше на крака, но не ме пусна и миг по-късно усетих как четката на магията му ме залива.
От устните ми се изтръгна изненада, тъй като той дори не ме предупреди, а очите му за миг проблеснаха възбудено в отговор. Ако не беше абсолютно налудничава идея, почти щях да си помисля, че това му харесва. И трябваше да призная, че това беше нещо като прилив на енергия.
– Ти се справяш с основните форми и контрол. Затова сега искам да направиш нещо по-сложно – инструктира ме той и имах чувството, че му харесва да ме командва.
– Какво например?
– Нещо, което ти е познато. Животно или предмет, който познаваш толкова добре, колкото и собственото си лице. Нещо, което би разпознала в тъмното – предложи той.
– Добре – казах колебливо, опитвайки се да си представя нещо подобно в съзнанието си. Отначало се затрудних какво да сътворя, но когато идеята ме осени, това беше очевидният избор.- Готова съм – потвърдих аз.
Протегнах свободната ръка пред себе си и се опитах да извикам онова, което ми трябваше, за да създам илюзията си. Части от нея започнаха да се събират, но се разпадаха, когато се опитвах да ги съединя.
– Отново – заповяда Дариус.
Направих каквото ми каза, но след още три опита бях готова да се откажа. Просто не можех да манипулирам магията по начина, по който ми беше необходимо.
Дариус внезапно освободи хватката си върху ръката ми и се премести зад мен, като хвана кръста ми между дланите си. Усещането за кожата му срещу моята предизвика ударна енергия в мен и аз се напрегнах, опитвайки се да се измъкна от хватката му.
– Какво правиш?- Изсъсках, като се преместих отново напред, но той не ме пусна, а натискът на пръстите му върху кръста ми се увеличи.
-Трябва да използваш и двете си ръце, за да изпълняваш магията правилно – каза той, а тонът му подсказваше, че се забавлява, макар че не виждах лицето му, за да разчета изражението му.- Не се ласкай.
Сърцето ми заби по-бързо, когато той премести ръцете си върху кожата ми, пръстите му се притиснаха към бедрените ми кости и се плъзнаха по колана на клина ми. За момент мозъкът ми напълно се разбърка и единственото, за което можех да мисля, беше начинът, по който ме докосваше.
Хвърлих всеки сантиметър от фокуса си в магията и с всички сили се опитах да игнорирам усещането за ръцете му върху тялото ми.
Проклетият супергорещ задник. Той знае точно какво прави.
Поех си дълго дъх и отново съживих пламъците в ръцете си. Съсредоточих се върху формата им, представяйки си начина, по който исках да изглеждат. Магията на Дариус танцуваше заедно с моята, докато я насочвах, и с негова помощ успях да оформя огъня така, както исках. Топката се превърна в колело, което се раздели на две, за да създаде второ, след това се появиха шаси, седалка и кормило, докато в дланите ми не се настани елегантен супербайк.
Взирах се в него за момент, като ми се изтръгна дъх на смях, докато възприемах какво точно съм успяла да направя.
– Можеш ли да караш един от тях?- Попита с любопитство Дариус, като погледна през рамо към работата ми.
Изпръхтях от смях.
– Това е подценяване. Ако наистина искаш да се отървеш от мен, тогава просто ми дай мотор и открит път и ще си тръгна.
– Това е… интересно.
Той не добави никакъв допълнителен коментар и аз си припомних, че така или иначе не ме интересува какво мисли той. С един тласък на силата си изпратих мотора да излети от ръцете ми и да се задвижиа във въздуха пред мен.
Хватката на Дариус на кръста ми се затегна малко, когато извлякох повече сила от него, но не се опитах да се сдържа. Магията ни изгаряше в мен, жадувайки за това освобождаване, а аз се усмихвах като проклет идиот, докато той поне веднъж правеше това, което му беше казано.
Когато завъртях мотора в остър кръг над главите ни, Дариус се премести напред, ръцете му се плъзнаха по корема ми и надолу няколко сантиметра, така че върховете на пръстите му се пъхнаха под колана ми.
Вдишах рязко, когато енергиен скок се вряза право в сърцевината ми и концентрацията ми беше нарушена, разкъсвайки мотора така, че малки пламъчета се разхвърчаха от небето около нас.
– Трябва да поработиш върху концентрацията си, Рокси – каза Дариус, запазвайки новата позиция на ръцете си.
Почти се изтръгнах от хватката му, но знаех, че той искаше точно това. Той ме манипулираше, опитваше се да ме развълнува, като злоупотребяваше с тази ситуация.
Но ако смяташе, че може да развали магията ми с докосването си, тогава двама можеха да играят на тази игра.
– Може би трябва да опитам нещо по-голямо?- Предложих, без да му дам удовлетворение да спомене начина, по който ме докосваше, или факта, че продължаваше да движи пръстите си, вместо да стои неподвижно. Докосването му танцуваше по нежната кожа под колана ми, което изпрати поток от топлина към сърцевината ми и накара една знойна, влюбена част от мен да копнее да се премести още по-ниско и трябваше да прехапя език, за да се разсея. Отказвах да призная факта, че кожата ми оживяваше в отговор, а желанието се разгръщаше в мен, сякаш той беше събудил спящ звяр.
– Ако мислиш, че можеш да се справиш – каза той с тон, който подсказваше, че не мога.
– Сигурна съм, че мога да се справя с повече, отколкото си мислиш – отвърнах пренебрежително.
Този път предизвиках много по-голямо огнено кълбо, като го оформих в наченки на огромна птица, докато черпех поне четири пъти повече енергия чрез връзката, която ни свързваше, отколкото предишния път.
Дариус се опита да прикрие рязкото си поемане на дъх, когато дръпнах магията му, и аз направих крачка назад, така че да се притисна към него, а ръцете му се стегнаха около мен.
Движението на ръцете му се успокои, когато тялото ми се отърках в неговото, линиите на мускулестото му тяло се оформиха според извивките ми, а дупето ми се впи в бедрото му. Отказах да позволя на играта, която играех с него, да ме разсее, докато въртях огненото кълбо в огромен сокол. Изискваше повече усилия от мотора, защото не бях толкова запозната с формата, а и беше много по-голям. На свой ред трябваше да използвам Дариус повече, за да го контролирам, и докато дърпах от магията му, изместих бедрата си, така че дупето ми да се приземи върху него.
Двама могат да играят на тази игра.
Дълбоко ръмжене отекна в гърдите му, а аз се усмихнах доволно, когато накарах сокола да се издигне над главата ми. С ъгъла на окото си видях членовете на малкия му фенклуб да се взират в нас и ги чух да си шепнат, но ги игнорирах; Дариус беше този, който започна тази игра, и нямаше да му позволя да ме победи.
Дариус се съвзе от изненадата си доста бързо, държейки ме здраво, докато пръстите му се спускаха още малко надолу, допирайки се до горната част на бельото ми.
В сърцевината ми се натрупа топлина, а сърцето ми заби като чук в ушите, но се постарах да скрия реакциите на тялото си към неговите.
Извиках втори сокол и го изпратих да полети заедно с първия, като се намръщих от усилието, което ми костваше да поддържам двете творения. Можех да ги накарам да летят само в кръг, като движенията им се отразяваха взаимно, но това беше толкова повече, отколкото бях успявала някога преди, че ми се искаше да подскачам от вълнение.
С лукава усмивка направих точно това, подскачайки на пръстите на краката си и пляскайки развълнувано, докато дупето ми се търкаше нагоре-надолу в пазвата на Дариус.
– Майната му – промърмори той и аз усетих как доказателството за възбудата му се притиска към мен, докато хватката му на кръста ми се затягаше. Концентрацията му се наруши и соколите се разпиляха над нас.
Кожата ми пламна от топлина, а енергията премина през тялото ми, като исках той отново да раздвижи ръцете си. Исках да се обърна и да поискам устата му с моята. Исках да продължи мъчението, което беше започнал върху плътта ми, и да предам тялото си на неговата милост.
Дадох си половин секунда, за да се отдам на фантазията да използвам съвършеното тяло на Дариус Акрукс, и извърнах глава наляво, за да мога да го погледна.
Безкрайно тъмните му очи намериха моите и за миг между нас не преминаха никакви думи, само топлина, нужда и болезнено желание.
– Дариус?- Издишах, прехапвайки долната си устна.
Очите му паднаха на устата ми и той ме придърпа към себе си още по-силно. Чувствах всеки сантиметър от желанието му за мен да се притиска към дупето ми и не можех да отрека факта, че определени части от тялото ми искаха да направят нещо повече от това просто да се отдадат на тази фантазия. Но фактът, че беше отвратително привлекателен, не променяше нито едно от нещата в него, които го правеха напълно отблъскващ.
– Ммм?- Той се наведе по-близо до мен, дъхът ни се смеси, а устните ни бяха разделени само от няколко милиметра.
Останах в този миг с него и посегнах да прокарам върховете на пръстите си по тъмното окосмяване на челюстта му. Тъмна тръпка премина през мен, докато си играех с този звяр, опасността в него ме привличаше по начин, по който не би трябвало, ако имах повече разум.
-Не се ласкай.- Изтеглих се от хватката му и се отдалечих от него през Огнената арена.
Не погледнах назад, но през цялото време усещах очите му върху себе си, които ме подтикваха да го направя. Чудех се дали досега е имал голям опит с отхвърлянето и някак си наистина се съмнявах в това. Идеята за това ме накара да танцувам щастливо чак до масата за вечеря.
– Ще дойда да взема теб и сестра ти от стаята ти в шест часа в събота преди партито с баща ми и другите съветници – обади се той.- Роклите ви ще пристигнат същата сутрин.
– Както кажеш – отвърнах, без да поглеждам назад.
Излязох направо навън и тръгнах към „Кълбото“, където щях да се срещна с Дарси и останалите за късна вечеря. Не бях съвсем сигурна какво ще им кажа за това как е преминала тренировката ми с Дариус, но широката усмивка на лицето ми вероятно казваше всичко.

Назад към част 14                                                      Напред към част 16

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!