Зодиакална Академия – Книга 2 Безмилостни Феи-Част 26

ТОРИ

Не бях виждала нито Лайънъл, нито Дариус от завръщането си на партито и се надявах, че това ще продължи да бъде така, докато не се измъкнем оттук.
Заобикалях краищата на балната зала, отпивах от чаша шампанско и се опитвах да избегна вниманието. Беше малко по-лесно, докато Дарси не се виждаше никъде; само една близначка Вега можеше да мине като поредното момиче на изискано парти.
– Не изглеждаш така, сякаш се забавляваш – промърмори Кейлъб в ухото ми и аз се стреснах, когато се обърнах и го открих да стои до мен.
Проклет подъл, бърз вампир.
– Оставам с ясното впечатление, че феите просто не знаят как да се забавляват – казах аз, като симулирах прозяване, което се превърна в истинско по средата на пътя.
– Сигурен съм, че мога да оживя нещата за теб – промърмори той.
– Вече имах такова предложение от един от твоите приятели и то завърши с това, че баща му психопат ме обиди. Затова мисля, че ще откажа.- Започнах да си тръгвам, но Кейлъб ме хвана за ръката и ме дръпна към себе си.
– Съжалявам, скъпа, но малката ти отсрочка от нашата уговорка приключи – каза той с усмивка, която разкри нарастващите му зъби.
Отворих уста да протестирам, но той ме завъртя, използвайки вампирската си скорост, за да ни придвижи, докато не ме притисна до стената в един сенчест ъгъл.
Той отметна нежно косата от врата ми и се наведе без повече колебание.
– Чакай – издишах аз, а сърцето ми заби малко по-бързо от близостта му.
Той се поколеба на сантиметър от плътта ми.
– Защо?
– Защото… това е твърде лесно – казах, мислейки бързо.
Калеб се засмя, а дъхът му затанцува по кожата ми.
– Защо да се оплаквам от това?
– Не се ли предполага, че ти си голям, лош хищник? Не предпочиташ ли да се потрудиш за храната си?- В ума ми се въртеше идея, която може би беше малко налудничава, но също така можеше да доведе до това да запазя цялата си кръв и сила в тялото тази вечер.
– Продължавай – предложи той, като се отдръпна назад, за да може да ме погледне надолу, а интерес озари тъмносините му очи.
Поставих длан на гърдите му, за да го задържа.
– Нека превърнем това в игра. Аз ще бягам от теб и ще се крия. Ако не успееш да ме намериш до петнайсет минути, няма да ме ухапеш тази вечер.
На устните му грейна усмивка.
– Но аз мога да те ухапя точно сега – каза той.- Какво друго ще получа от това, ако спечеля играта ти?
– Страхуваш се, че ще загубиш ли?- Подиграх се.
Очите му блеснаха и разбрах, че съм уцелила правилния бутон с този въпрос. Разбира се, той нямаше да може да устои на желанието да докаже, че е способен да ме победи по друг начин.
– Само отлагаш неизбежното – подигра се той.
– Ще видим. Но не можеш да използваш скоростта си на вампир – добавих аз, като го побутнах по гърдите.
– Добре – каза той с усмивка.- Никаква вампирска скорост.
– И ми даваш две минути преднина.
Усмивката на Кейлъб се разшири и аз не можах да се сдържа да не му се усмихна в отговор. Шампанското бръмчеше във вените ми, а магията ми бушуваше от вълнението на тази игра. Вероятно той така или иначе щеше да ме хване, но така поне имах шанс да избягам.
Освен това имах някои собствени трикове в ръкава си, за които той не знаеше. От години се промъквах из сенките и се криех от полицаите; да ме открие нямаше да е лесна задача.
– Какво чакаш тогава?- Попита Кейлъб, като се отдръпна, за да ме освободи от затвора на ръцете си. -Бягай.
Сърцето ми подскочи от вълнение и от устните ми се изтръгна смях, докато се обърнах и спринтирах от стаята, игнорирайки малцината посетители на партито, които ме забелязаха. Високите ми обувки щракнаха шумно върху мраморния под, затова спрях за половин секунда, за да ги събуя и да ги взема в ръка, докато бягах.
Пробягах по няколко дълги коридора и се озовах отново до огромната врата, която водеше към хладния нощен въздух и към терена отвъд. Направих крачка в тази посока и спрях. Там беше мястото, където той очакваше да отида. Погледнах нагоре към широкото стълбище, което се извиваше вдясно от мен. Да се промъквам из частните стаи на къщата на татко Акрукс вероятно беше ужасна идея, но имаше голяма вероятност Кейлъб да си помисли, че съм твърде страхлива, за да го направя.
С прилив на лудост завих надясно и се заизкачвах по стълбите. Ръката ми кацна на златния парапет, докато се изтеглях нагоре все по-бързо. Стиснах дългата си пола в ръка и в горната част на стълбите завих наляво, насочвайки се към коридора, по който бяхме тръгнали по-рано, за да се срещнем с Небесния съвет.
Стигнах до края и погледнах наляво, попадам в задънена улица, завъртях се и завих надясно. Продължих да тичам, криволичейки през произволни коридори, преди да хвана дръжката на една врата и да я дръпна силно.
Очакваше ме огромен офис, в който се носеше аромат на дим и твърд алкохол. Поколебах се и за миг бях сигурна, че чувам стъпки, които идват някъде из коридорите.
Бързо дръпнах вратата след себе си и се вмъкнах в стаята. Друга врата стоеше открехната в далечния ъгъл и аз надникнах вътре, но открих само малък шкаф, натрупан със стари книги с кожена подвързия. Те имаха заглавия като „Побеждаване на прокълнатите“, „Усъвършенствано прогнозиране на картите“ и „Привързване на силна воля“
Отдръпнах се и откъм вратата до мен достигна звук от стъпки.
Дъхът ми секна в гърдите и се запътих назад през широката стая, преди да се скрия под огромното дъбово бюро.
Сърцето ми се разтуптя, докато притисках гърба си към долната страна на бюрото и в стаята влязоха тежки стъпки.
Прехапах устните си, докато адреналинът нахлуваше във вените ми, потънах по-дълбоко в пространството под бюрото и пожелах гръмотевичното ми сърце да се забави.
Стъпките се приближиха и аз останах смъртно неподвижна, когато забелязах чифт крака, облечени в тъмносин костюм. Това не беше Кейлъб, а Лайънъл Акрукс и ако ме откриеше тук, щях да имам много да обяснявам.
Той седна на стола с крилата облегалка зад бюрото и аз се свих настрани, когато той кръстоса глезените си на три сантиметра от скривалището ми. Звукът, който издаде, чупейки кокалчетата на пръстите си, наруши тишината и той раздразнено изпъшка.
– Готово ли е? – попита внезапно и ми трябваше миг, за да осъзная, че говори по телефона.- Не. Не искам оправдания по този въпрос, ако не си способен да изпълниш плана, то има много хора, готови да заемат мястото ти. Вече ми се наложи да се справям с един неуважителен наследник тази вечер и те предупреждавам, че не съм в настроение да търпя нови провали.
В последвалата тишина чух само дрезгавия глас на някой, който му отговаряше, но не успях да разбера нито една от думите, нито дори дали от другата страна беше мъж или жена.
– Вярвам, че ще се погрижите за това приоритетно – изръмжа той.- Свържи се с мен в момента, в който имаш да ми кажеш нещо продуктивно. И не ме карай да чакам дълго, освен ако не искаш да усетиш гнева на драконовия ми огън.
Нещо се блъсна в бюрото над главата ми и аз трепнах, а сърцето ми силно се разтрепери.
Лайънъл изпусна дълга въздишка, примесена с ръмжене, преди отново да се изправи на крака.
Аз не помръднах. Дори не посмях да дишам, докато той обикаляше около бюрото си и се насочваше към вратата.
Той се поколеба на прага, сякаш усещаше, че нещо не е както трябва, и по гръбнака ми пробягаха тръпки на страх.
Лайънъл си тръгна, като дръпна вратата с рязко щракване, и аз най-накрая освободих долната си устна от хватката между зъбите си. Бях прехапала достатъчно силно, за да си пусна кръв, и металическият ѝ вкус изпълни устата ми.
Раздвижих се, като исках да се махна бързо от тук, но вратата отново се отвори, като този път остана отворена, докато някой друг влизаше.
Наведох се напред, за да погледна изпод бюрото, и облекчението ме изпълни, когато разпознах черния смокинг и излъсканите черни обувки на Кейлъб.
– Остава една минута – промърмори той и аз се успокоих.- Почти си се измъкнала.
Сърцето ми се разтуптя в отговор на думите му. Наистина ли знаеше, че ме е намерил? Или просто се надяваше, че е така?
Магията изтръпна по пръстите ми, докато обмислях възможностите си. Ако наистина трябваше да избягам от него само за една минута, тогава вероятно трябваше да бягам. Бях бърза и без вампирската му скорост вероятно щях да мога да го изпреварвам достатъчно дълго, за да спечеля тази игра.
Кейлъб се премести около бюрото в задната част на стаята, а аз се преместих напред на ръце и колене. Вратата се виждаше, но щях да загубя няколко ценни секунди, докато се изправя на крака.
В далечния край на стаята вратата, която водеше към малкото библиотечно пространство, все още стоеше открехната. Призовах въздушната си магия и изпратих порив на вятъра към нея.
Вратата се затвори с рязко щракване и аз скочих на крака, докато Кейлъб се разсейваше. Тръгнах към изхода и се втурнах в коридора.
Кейлъб се смееше, докато ме преследваше, и аз не можех да не се засмея също.
Изстрелях се по дългия коридор, а мраморният под беше студен срещу босите ми крака. Чух го да ме настига и хвърлих поглед през рамо.
– Без да мамиш!- Извиках, когато забелязах удължаващите му се кътници.
Той се засмя, докато тичаше по-бързо, но не използваше вампирската си скорост.
Завих зад ъгъла и сграбчих дръжката на най-близката врата, дръпнах я и отворих, докато се мятах вътре. Озовах се в малка стая с кръгла махагонова маса в центъра. Купчини с карти и хазартни чипове бяха подредени грижливо в центъра ѝ, а до нея бяха сложени четири стола.
Затичах се към далечната страна на масата, като я поставих между мен и вратата, точно когато Кейлъб нахлу.
Той се усмихваше широко, а златистата му коса беше на големи къдрици, които привличаха светлината от външния коридор, докато той се приближаваше към мен в тъмното пространство.
– Имам те, скъпа – обяви той, спирайки се от другата страна на масата.
– Не съвсем – отвърнах аз. Поставих свободната си ръка на облегалката на най-близкия стол, а в другата все още държах токчетата си.- А и времето ти почти свърши.
Кейлъб се усмихна, като направи крачка наляво, а аз го засякох, като държах масата между нас.
Той се засмя мрачно и сърцето ми се разтуптя в отговор.
– Почти нямаше да успея да те намеря – каза той и можех да кажа, че е изненадан от това. Всеки път, когато правеше крачка, за да заобиколи масата, аз я отразявах, за да го държа далеч.
– Следващия път няма да успееш – казах уверено.- Тази къща е глупаво голяма. Направих грешен завой.
Кейлъб отново се премести вляво и аз също. Приближавах се до вратата и не можех да не я погледна. Кейлъб забеляза.
– Няма да бягаш отново – изръмжа той, преди да се нахвърли върху масата.
Изпищях, препъвайки се назад, когато той скочи към мен. Хвърлих обувките си към него и те отскочиха от гърдите му, карайки го да спре изненадано. Той изръмжа от смях и се хвърли към мен по-бързо, отколкото е възможно.
Хвана ме за кръста и аз изпищях, докато той ме избутваше назад към тежката етажерка за книги, която стоеше покрай стената. Ръцете ми кацнаха на раменете му, сякаш исках да го отблъсна от себе си, но не го направих.
– Измамник – издишах, докато сърцето ми се разтуптяваше.
– Само малко – призна той.
Преди да успея да кажа нещо друго, той се наведе напред и ме целуна. Сърцето ми подскочи, кожата ми изтръпна и предателското ми тяло се подчини на искането му. Трябваше да го мразя. Трябваше да го отблъсна от себе си, да го зашлевя и да му кажа да стои далеч от мен.
Определено не трябваше да го придърпвам към себе си, ръцете ми да се свиват в материята на ризата му, устните ми да се разтварят, за да допуснат езика му.
Все още усещах вкуса на кръвта от мястото, където бях прехапала устната си, а той очевидно също – стон на желание, който се изтръгна от него, когато усетих меко дръпване на магията си от раната на устната ми.
Защо винаги съм любителка на лошите момчета? И защо винаги се чувствам толкова добре?
Топлината на целувката му ме възпламени и аз се отказах от всякакви мисли да го отблъсна. Все едно не му давах сърцето си. Само една целувка… или може би две…
Ръцете на Кейлъб се плъзнаха в косата ми и аз извих гръб, притискайки тялото си към неговото.
Хватката му се затегна в косата ми и той дръпна главата ми назад, прекъсвайки целувката ни, докато движеше устата си надолу по шията ми, подигравайки се с идеята да ме ухапе, а кътниците му флиртуваха с плътта ми.
Тялото ми се възпламени от близостта му и аз изстенах, подтиквайки го да продължи. Не исках това да спре, макар че наистина трябваше да го направя.
Кейлъб се отдръпна достатъчно, за да погледне в очите ми, а топлината, която видях в погледа му, накара пръстите ми да се свият.
– Искаш ли да играем още една игра, скъпа?- Попита той с дълбок глас.
– Какво ще получа, ако спечеля?- Въздъхнах.
– Мисля, че тази игра ще има двама победители – обеща той.
Погледът ми обикаляше гладно по лицето му, но после погледнах към отворената врата. Това наистина не беше най-подходящото място да се целуваме… или да правим нещо друго.
– Мога да се погрижа за това – каза той, свали едната си ръка от мен и хвърли магия към вратата. Дълга лиана се изви по килима, след което бутна вратата и се уви около дръжката, за да я заключи. Над главата ни се появи оранжево кълбо, което ни потопи в тъмнина и хвърли сенки върху зашеметяващите му черти. След това той насочи дланта си към тавана и аз усетих как ме залива вълна от магия. – Заглушителен балон, за да не се налага да се сдържаме – обясни той.
Погледнах го в очите, чудейки се дали наистина ще направя това с него. Топлина се изливаше по тялото ми, разпалвайки ме от желание към този звяр пред мен, и реших да действам според нея, преди да съм имала възможност да поставя решението си под съмнение.
Улових устата му с моята и преместих ръцете си, за да започна да разкопчавам копчетата на ризата му.
Усещах как се усмихва, докато ме целуваше по-силно, притискайки ме назад към рафта с книги и прокарвайки коляното си между бедрата ми.
Избутах ризата от широките му рамене и за момент се вгледах в съвършенството на мускулестия му торс, като прокарах ръце по гърдите му.
Той ме притисна още по-силно към рафта и ме целуна отново. Поглъщах вкуса му, а ръцете му се плъзгаха по гърдите ми през тънката материя на роклята и караха зърната ми да се втвърдяват в отговор.
Поставих дланите си върху гърдите му и го избутах назад, като го запратих така, че да бъде притиснат към рафта вместо към мен, напусна го тъмен смях.
– Искаш ли да командваш, скъпа?
– Е, аз съм по-силна от теб – подиграх се аз.
Очите му светнаха от предизвикателството в тона ми, когато направих няколко крачки назад и дръпнах възела зад врата си. Роклята ми падна от тялото като разлято масло и се разпиля в краката ми, оставяйки ме само по черни бикини.
– Боже мой, Тори.- Той ме погледна гладно и аз отново отстъпих назад, като прехапах долната си устна, докато го гледах.
– Сваляй си панталоните – заповядах аз.
Усмивката на Кейлъб се задълбочи и той задържа погледа ми, докато събуваше обувките и разкопчаваше колана си. Прокарах пръсти през косата, докато го гледах, а пулсът ми се покачваше, когато той ми разкриваше все повече от мускулестото си тяло.
Когато се съблече и остана по тъмносини боксерки, той отново се приближи до мен.
Усмихнах се и се отдръпнах, докато той се приближаваше към мен, докато задната част на бедрата ми не се срещна с масата за игри.
Той беше върху мен за един миг, ръцете му хванаха бедрата ми, докато ме вдигаше да седна на масата. Устните му се притиснаха към гърлото ми, а зъбите му задраскаха кожата ми по много възбуждащ начин.
Целувките му се спуснаха по-надолу, минаха през ключицата ми и стигнаха до набъбналите ми гърди. Устните му попаднаха на зърното ми, езикът му се плъзна по него и ме накара да изстена от удоволствие. Ръката му намери другата ми гърда, а другата си длан разтвори по долната част на гърба ми, за да ме задържи на място.
Обгърнах глезените си около него, придърпвайки го по-близо, така че да мога да усетя цялата дължина на възбудата му, която се забиваше в мен през дантелената материя на бикините ми.
Устата му отново намери моята и аз пъхнах пръсти в златистите му къдрици, докато гърдите ми се плъзгаха по твърдите линии на мускулестите му гърди.
Мускулите ми се стягаха, сърцето ми биеше, а тялото ми жадуваше за още от него.
Прокарах върховете на пръстите си надолу по гърдите му, усещайки всеки хребет на корема му, преди да стигна до колана на боксерките му.
Прокарах ръка под меката материя и обгърнах с пръсти твърдата му дължина.
Кейлъб изстена срещу устните ми, когато започнах да движа ръката си нагоре-надолу, а по гръбнака ми преминаха тръпки, когато усетих колко силно му въздейства докосването ми.
Ръцете му стигнаха до страните на бикините ми и ги смъкна, докато тежкото му дишане прекъсна целувката ни. Повдигнах дупето си, за да го оставя да ги свали, а той се отдръпна, изтласквайки ръката ми от себе си, докато хвърляше бельото ми настрани.
Гледах как сваля боксерките си, разкривайки всеки сантиметър от него, и устата ми пресъхна от желание.
Той се стрелна напред с вампирската си скорост, вдигна ме и ме премести назад, като ме сложи под себе си на масата за игри. Покер чиповете и картите се разпръснаха около нас, а от устните ми се отрони изненадан смях.
Той се усмихна, докато ме целуваше отново, достатъчно силно, за да нарани устните ми, но все още недостатъчно, за да укроти желанието ми.
Ръцете ми изследваха извивките на раменете му, а аз извих гръб от масата, така че зърната ми се допряха до плътта му.
Кейлъб се премести между краката ми, целувката ни се прекъсна за един кратък момент, когато той погледна в очите ми и се плъзна в мен.
Изтръгнах стон на удоволствие, когато ме изпълни, и наклоних глава назад, а очите ми се затвориха, докато попивах усещането за сливането на тялото му с моето.
– Майната му – издиша Кейлъб, когато започна да се движи, отначало бавно, но скороста нарастна, докато го подтиквах.
Ноктите ми се впиваха в раменете му и се радвах, че е направил заклинанието за заглушаване, защото вдигах достатъчно шум, за да ме чуят на партито долу.
Кейлъб ме целуна отново, след което се отдръпна, притискайки дланите си към масата от двете страни на главата ми, докато ме гледаше надолу. Протегнах ръка между нас, като за момент изследвах гърдите му с ръце, преди той да ги грабне в хватката си и да ги притисне над главата ми.
Извих се под него, докато той се усмихваше мрачно и увеличаваше темпото си, тласкайки ме към ръба.
Тялото ми се огъна и стегна под него, гърбът ми се изви, докато той ме подтикваше, и аз извиках, когато той изтръгна вълна от удоволствие от плътта ми.
Той забави малко темпото, докато си поемах дъх, освободи китките и целуна врата ми.
Задъхах се под него за момент, преди да се повдигна и да го търкулна под себе си, за да мога да седна върху него.
Калеб изстена от желание, докато ме гледаше, а аз отново промених темпото, като го подкарах към кулминацията му.
Едната му ръка се протегна, за да погали гърдите ми, а другата натисна с палец надолу върху мястото на върха на бедрата ми, точно там, където го исках.
Наклоних глава назад, косата ми се разпиля по гръбнака, докато мускулите ми отново започнаха да се стягат около него.
Усещах как и той губи контрол и прехапах устни, докато се движех малко по-бързо.
Удоволствието премина през тялото ми и извиках точно когато той се разтресе под мен, а името ми се изля от устните му. Паднах напред върху гърдите му и лежах задъхана в силните му ръце няколко дълги секунди, докато той прокарваше пръсти през косата ми.
– Не знаеш колко много исках да го направя – издиша Калеб в ухото ми и аз се усмихнах, като се обърнах, за да притисна кратка целувка към устните му.
– Мисля, че го показа доста ясно – подиграх се аз.
Слязох от него и взех дрехите си от пода, като ги навлякох отново, а Кейлъб ме последва и направи същото.
Той не откъсваше поглед от мен, докато слагаше панталоните си и се придвижваше напред, за да ми върже отново роклята, като върховете на пръстите му се докосваха до шията ми и предизвикваха тръпки по чувствителната ми кожа.
Той закопча колана и намести ризата си, докато аз прокарвах пръсти през косата си в опит да я укротя. Кейлъб махна с ръка във въздуха и усетих как заклинанието за заглушаване се разтваря около нас.
Вкарах краката си обратно в обувките на токчета и ние стояхме, гледайки се един друг, с дрехите си обратно на нас и с тайната лежаща между нас.
– Харесва ми да си играя с теб, Тори – каза Кейлъб, докато се приближаваше към мен.
– Не ми беше съвсем неприятно – признах аз.- Съжалявам, че не съм по-… пегас – добавих с усмивка, без да мога да се сдържа.
– Този шибан слух – изръмжа той, но в тона му всъщност нямаше никакъв гняв след това, което току-що бяхме направили.
– Чувала съм, че ти харесва, когато ти вкарват рога в…
– Замълчи. Току-що ти показах какво точно харесвам.- Засмя се той.
– Ммм… Може би ще ти позволя да ми го покажеш отново някой път.
Очите на Кейлъб заблестяха от забавление и той хвана бузата ми в голямата си ръка, целувайки ме отново. В нея нямаше толкова много топлина, но все пак ме накара да се почувствам малко слаба в коленете. Може би да се сдобря с един от наследниците не беше най-лошият избор, който някога съм правила.
– Кейлъб? – долетя строг глас от вратата до нас и страхът ме прониза, докато се отдръпвах от Кейлъб изненадано.
Дариус стоеше в коридора, а лианата, която беше обезопасила вратата, беше изгоряла на земята от магията му. Беше се намръщил на двама ни и изглеждаше още по-заплашителен от обикновено. Погледът му оглеждаше картите и чиповете за покер по пода, както и не особено доброто състояние на косата ми, и бях безкрайно благодарна, че не се беше появил преди пет минути.
Кейлъб не освободи хватката си върху мен, а се обърна да погледне другия наследник с нотка на раздразнение в погледа си.
– Зает съм – каза той категорично, като ясно поиска Дариус да си тръгне.
– Баща ми и другите съветници искат да говорят с всички наследници, преди да тръгнем. Те ме изпратиха да те потърся – каза Дариус, като пренебрегна раздразнението на приятеля си.- Сестра ти и Ланс вече те чакат отвън – добави той към мен, а тонът му беше пренебрежителен.
Калеб въздъхна и се обърна назад, за да ме погледне, но аз не можех да откъсна очи от Дариус. Той погледна към мен, срещна очите ми и аз почти се стреснах от гнева, който открих там.
– Още не съм свършил – каза Калеб, очите му ме обходиха, но аз все още бях в капана на погледа на Дариус.
– Ами престани да си играеш с храната си и се заеми с нея – поиска Дариус.
Кейлъб изръмжа в отговор на заповедта, но се наведе, за да допре устата си до врата ми. Не си направих труда да се опитам да го отблъсна, но освободих хватката си от ризата му, така че вече не го дърпах към себе си.
– Можем да продължим по-късно, скъпа – промърмори Кейлъб.- Но ми трябват сили, ако трябва да се изправя срещу съветниците.- Зъбите му се плъзнаха в шията ми, а ръката му се впи в косата ми, докато ме държеше на място.
Странно смучещо усещане дърпаше червата ми, докато той се докосваше до кладенеца на силата, който се криеше в мен, черпейки я в себе си.
Погледът на Дариус остана прикован към нас през цялото време и аз не можех да не му отвърна. Очите му приличаха на две горящи ями от ярост и за кратко се зачудих дали Кейлъб не нарушава някакво тяхно правило, като се държи с мен по-малко от ужасно.
Кейлъб отдръпна кътниците си от кожата ми и прокара пръсти по раната, лекувайки я за мен. Погледнах го изненадано, а той се усмихна широко.
– Ще се видим долу, скъпа – промърмори той и се наведе напред, сякаш щеше да ме целуне отново.
Отклоних се встрани с подигравателна усмивка.
– Не и ако те видя първа – предупредих закачливо.
Той се засмя мрачно.
– Тогава с нетърпение очаквам да те хвана отново.
Кейлъб се премести, за да се присъедини към Дариус, и двамата се обърнаха и се отдалечиха по коридора, без да ме погледнат отново.
– Какво, по дяволите, беше това?- Попита го ръмжейки Дариус.
– Отпусни се, Дариус. Просто си играехме на една игра. И трябва да признаеш, че получих дяволски гореща награда за победата си в нея.
Дариус измърмори в отговор и двамата завиха зад ъгъла, оставяйки ме сама.
Обърнах се в другата посока и се отправих обратно към стълбите, за да намеря Дарси и да се махна по дяволите от имението на Акрукс. Задявката с Кейлъб Алтаир не беше в списъка ми с неща, които да направя тази вечер, но не беше и най-лошото нещо, което някога съм правила.
Опитах се да изтрия усмивката от лицето си, докато си спомнях как ръцете му се усещаха върху тялото ми, и си проправих път обратно през обширното имение. Мястото беше наистина огромно и не бях осъзнала колко далеч съм отишла в опита си да избягам от Кейлъб. Направих няколко грешни завоя, преди най-накрая да намеря стълбите и да се спусна към огромната врата, която водеше навън.
Дарси и Орион стояха на чакълената алея и гледаха в противоположни посоки един на друг.
– Здравейте – извиках, докато се придвижвах към тях, обгръщайки се с ръце срещу вечерния хлад.
Дарси погледна Орион, след което забърза към мен с напрегнато изражение. Вдигнах въпросително вежда към нея и бузите ѝ леко се разгорещиха в отговор.
– Къде си била?- Попита тя, оглеждайки косата ми с мистичните си сетива на близнак.
– О, аз…
– С кого?- Поиска да знае тя, а очите ѝ се разшириха.
Погледнах Орион неловко и той извърна очи, преди да се отдалечи от нас надолу по пътя.
– Не е голяма работа – казах аз, докато Дарси очакваше отговора ми с нетърпение.- Сериозно, беше просто малко забавление.
– Ами предполагам, че това забавление си има име – подигра се тя.
Въздъхнах победено, готова да призная поредния си лош избор на мъж на Тори.
– Кейлъб.
Орион се обърна, за да ме погледне с вдигната вежда, и аз проклех проклетите му вампирски уши. Трябваше да се сетя, че той все още ще подслушва. Натрапчив задник.
– Мамка му Тори, той е наследник!- Изпсува Дарси, преди да успее да се спре.
Пуснах виновно очи, а тя бързо се окопити от изненадата.
– Искам да кажа, разбирам го, той е глупаво секси и всичко останало – застрахова се бързо тя.- Просто се притеснявам за теб. Ами ако е замислил нещо?
Избухнах в смях.
– Не се притеснявай за това, Дарси, аз не си падам по него. Това беше просто един взаимноизгоден момент на лудост.
– Добре, добре – каза тя с облекчение. След това очите ѝ блеснаха с пакост, докато понижаваше гласа си. – И как беше?
Орион прочисти гърлото си и аз се намръщих към него.
– Ще ти кажа по-късно, когато около нас има по-малко любопитни вампири, които използват ушите си на прилепи – казах аз.
Дарси се захили в отговор и погледна към Орион, който дори не си направи труда да се престори, че не ни е слушал.
Бяхме прекъснати, когато четиримата наследници се изсипаха от къщата и аз се огледах, за да открия Кейлъб, който ми се усмихваше. Отвърнах на усмивката му за един кратък миг, преди да погледна към сестра си.
– Може ли да си поговорим за малко, Рокси?- Попита Дариус, докато се приближаваше към нас. Другите наследници продължаваха да вървят и се преместиха покрай нас, за да се присъединят към Орион, който започна да върви надолу по пътя.
Дарси погледна несигурно между нас и аз ѝ се усмихнах успокоително, преди да побърза да последва останалите.
– И така?- Попитах, без да съм сигурна дали ми е ядосан, или не. Все пак беше почти полунощ, така че ролята му на мило момче беше на път да свърши.
Той хвана ръката ми и я придърпа около своята, като погледна назад към имението. Започна да върви, увличайки ме след себе си, и аз го оставих, тъй като любопитството ме пронизваше.
– Не трябваше да говориш с баща ми по този начин – каза той бавно и аз се подготвих да премина в отбрана.
– Ами той наистина не ми даде голям избор.
– Как го нарече тогава?- Попита той.
– Не си спомням…
– Мисля, че каза нещо за една прекалено голяма игуана – подкани ме той и аз избухнах в смях.
Дариус се опита да устои на смеха, но всъщност не можеше да скрие усмивката си.
– Имаш късмет, че не те уби за това. Не мисля, че някога съм чувал някой да го обижда през целия си живот – добави той.
– Е, може би не го правят… в лицето му – застраховах се аз и усмивката му се разшири за миг, преди да падне обратно в гримаса.
Дариус ме забави, преди да успеем да се доближим до останалите, които чакаха до огромен фонтан с вода, който се намираше отвъд пътя. Погледнах към него и погледът в очите му ме предърпа настойчиво, докато той стискаше ръката ми по-силно.
– Никога повече не прави подобно нещо – предупреди той.- Този път отвлякох вниманието му, но втори път той няма да приеме подобно отношение от теб.
Исках да направя някакъв хаплив коментар, но той ме гледаше толкова интензивно, че само кимнах. Така или иначе нямах никакво намерение да се срещам отново с Лайънъл Акрукс. Със сигурност нямаше да приемам повече покани от него.
Той ме гледа дълго, сякаш се опитваше да ме разбере, и аз сведех очи, преди да успее. Не исках Дариус Акрукс да е в главата ми.
Вниманието ми се спря на наситено червено петно върху ръкава на девствената му бяла риза и го посочих.
– Кървиш ли?- Попитах.
– Не – отвърна той решително, преди да погледне надолу към оскърбителното петно и да махне с ръка, за да го изчисти с водната си магия.
– Ами това очевидно е кръв, така че…
– Казах не, просто го забрави – изръмжа той.
Отдръпнах се, но той не ме пусна и сърцето ми започна да бие по-бързо.
Той въздъхна тежко и поклати глава, преди да ме пусне.
– Съжалявам, просто… Сега не ми тече кръв. Това не е проблем.
– Добре…- Направих крачка назад, чудейки се защо изобщо говоря с него. Това беше човекът, който ме измъчваше от седмици, и явно след тази вечер щеше да се върне обратно в режим на задник. Но нещо в тази приятна версия на Дариус ме привличаше въпреки резервите ми.
– Хайде, да настигнем останалите и да се върнем в Академията – подкани ме той и отново ми предложи ръката си.
Гневът, който се беше надигнал в него преди малко, изглежда беше изчезнал, така че несигурно приех ръката му и започнахме да вървим по алеята и да се отдалечаваме от семейството му.
– Внимавай – подразних го аз.- Някой може да си помисли, че дори не се мразим, ако скоро не ме освободиш.
Стигнахме до ръба на събиращата се светлина, която осветяваше предната част на къщата му, и той ме привлече в тъмнината отвъд нея.
– Никога не съм казвал, че те мразя – промълви той, гласът му беше дълбок, докато ме дърпаше с лице към себе си.
Вдигнах поглед към поразителното му лице, лунната светлина подчерта силната му челюст и за момент привлече вниманието ми към устата му.
– Е, наистина съжалявам всеки, когото мразиш – промълвих аз, като издърпах ръката си от хватката му. За момент той се съпротивляваше, сякаш искаше да ме задържи, но се предаде, когато дръпнах малко по-силно.
– Нещата, които направих с теб… знаеш, че не е лично, нали?- Попита той.
Погледнах го за няколко дълги секунди, чудейки се дали наистина е повярвал в тези глупости, или просто се опитваше да ми ги пробута. Не бях съвсем сигурна какво виждам там, но определено не вярвах на оправданията му.
– Така ли ги оправдаваш пред себе си? Попитах горчиво, а малкият ни балон на спокойствие се беше спукал, след като вече стояхме в студения въздух на нощта.
Дариус се поколеба, а аз му хвърлих един достатъчно драматичен поглед, за да повали малко дърво. Отвърнах се от него, търсейки Орион и звездния прах, който щеше да ни върне обратно в Академията, но пръстите му се свиха около китката ми, преди да успея да избягам.
– Мразиш ли ме?- Попита той тихо и по някаква странна причина прозвуча така, сякаш идеята за това не му се отразяваше добре.
Принудих се да отговоря със спокоен тон, като задържах погледа му, докато говорех.
– Не – казах и в очите му се разля проблясък на облекчение, който почти ме спря там, но аз не бях чак толкова заслепена от него, че да му дам прошка за всичките му глупости.- За да те мразя, трябва да ме е грижа за теб. А на мен не ми пука за теб – казах студено.
Изтръсках ръката му от себе си за втори път и се запътих към Дарси и Орион. Той не ме последва и аз се зарадвах. Защото имах ужасното усещане, че това можеше да е просто лъжа.

Назад към част 25                                                           Напред към част 27

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!