Зодиакална академия-Принцеса на сенките-книга 4-част 25

ДАРИУС

От устните ми се изтръгна ръмжене, докато се промъквах през тълпата от гърчещи се тела, а погледът ми беше вперен в Рокси Вега. От кожата ми се надигна топлина, достатъчно гореща, за да накара всички да се отдръпнат от мен, тъй като огнената ми магия ме молеше да освободя част от гнева от плътта си. Но нямаше къде да я насоча. Защото причината за гнева ми седеше здраво на раменете ми. Бях избрал да се съглася с това. Бях нанесъл поредния удар срещу нея, макар че започвах да усещам, че тези атаки раняват повече мен, отколкото нея. През цялата нощ тя почти не ми бе хвърлила поглед. Вече дори не знаех какво искам от нея, но начинът, по който продължаваше да ме игнорира, ме подлудяваше.
Насочих се към нея, а бляскавата ѝ кожа улесняваше задържането на погледа ми върху нея между тълпата от тела.
Тя танцуваше със затворени очи, с глава, наведена към покрива на пещерата, и с тяло, което едновременно се блъскаше в Милтън, шибания Хюбърт, и в онзи неин приятел с шибаната шапка. Ако не прекъсна бързо това говно, тази шибана отвара може да я накара да прави нещо повече от това да танцува внушително.
– Рокси – извиках аз, достатъчно силно, за да ме чуят задниците около нея и да се отдръпнат по дяволите.
Очите на Рокси се отвориха, когато танцовите ѝ партньори я изоставиха със страшни погледи в моя посока, а тя се нацупи, сякаш току-що бях откраднал любимото ѝ плюшено мече.
– Какво става, Дари-дупе?- Попита тя, смеейки се на собствената си шега, докато продължаваше да танцува сама.
Погледът ми я обходи гладно. Беше почти неразпознаваема с кожата си, покрита със сребрист блясък на Пегас, и косата си, боядисана като дъга, но изглеждаше достатъчно добре, за да я изядеш.
Не можех да не се възхищавам на топките ѝ, че се е появила тук, облечена в това, въпреки че знаеше, че ще разгневи Кейлъб. И въпреки чувствата ми по темата, не можех да не си помисля, че това е адски смешно. Това я правеше да изглежда като някакво неземно същество, загадъчно в красотата си.
Тя не танцува дълго сама, погледът ѝ се спря върху мен, докато се движеше право към мен.
Устните ми се разтвориха от изненада, когато тя сви ръце около врата ми, придърпвайки почти голото си тяло към голите ми гърди.
Тя изпусна стон на екстаз и сърцето ми подскочи, когато я хванах и се опитах да я отлепя от себе си. Колкото и да си фантазирах да я държа така, дори не изпитвах удоволствие от този момент. Тя не беше на себе си, тази проклета отвара я караше да се държи така и трябваше бързо да се отърва от въздействието ѝ.
– Донесох ти едно питие – казах аз, протягайки шот текила, който съдържаше антидот на отварата, която и бяхме подхвърлили.
Тя го погледна за момент, преди да го вземе от ръката ми и да го изпие на екс.
Когато отварата подейства, тя бавно спря да танцува, отдалечи се от мен и се намръщи около себе си, сякаш не беше съвсем сигурна какво се случва. Наистина би трябвало да се чувства просто като леко изтрезняване и се надявах, че тя ще го отдаде на това.
Наведох се и прибрах роклята ѝ от пода, като ѝ я подадох, докато червата ми се свиваха неудобно. Искахме да сме сигурни, че ще заснемем добре как танцува с много момчета, но ако си мислех, че отварата ще я накара да се държи така, никога нямаше да ѝ позволя да изпие и капка от нея.
Рокси взе роклята си от мен и я облече с леко намръщена физиономия, сякаш не можеше да разбере как изобщо се е озовала извън нея.
Част от мен искаше да се обърне и да я остави тук, вместо да се изправи пред срама от това, което току-що почти бяхме допуснали да ѝ се случи. Но не можех просто да я изоставя тук, докато тя изглеждаше толкова объркана. Трябваше да се уверя, че ще се върне в леглото си. Ако знаех, че е в безопасност тази вечер, можех да обясня цялата тази бъркотия с една ужасна идея и да забравя за нея. Така или иначе щях да я спра, преди да се е случило нещо много лошо. Така че просто трябваше да се убедя, че не е имало нищо лошо. Дори и да се чувствах като чувал с лайна точно сега.
– Това парти започва да омръзва. Искаш ли да се върнеш в общежитието? Мога да те придружа – предложих, като се чудех дали няма да ми каже да се махам. Или дали ще трябва да я преметна през рамо и да я повлека обратно против волята ѝ. Така или иначе, вече бях приключил с това да оставям кретените на това парти да я зяпат и трябваше да съм сигурен, че е в безопасност.
Протегнах ръка и тя вдигна вежди, докато я гледаше.
– Примирие?- Предложих.- От днес до утре можем просто да се преструваме, че се харесваме. Или поне да не се мразим.
Моментът се проточи и аз малко се смутих, докато ръката ми висеше в пространството между нас.
– Може би винаги съм се преструвам, че те мразя – каза тя накрая и аз се успокоих, когато тя се протегна и взе ръката ми. Тя ме погледна изпод мигли, които искряха с цветовете на дъгата, и сърцето ми се разтуптя от невъзможността на това предположение. Защото, независимо дали исках да го призная, или не, идеята, че тя може да не ме мрази, ме привличаше по един отчаян начин.- А може би не съм – добави тя, задушавайки този малък лъч надежда също толкова бързо, колкото и го бе предложила.
Не знаех защо, по дяволите, това ме накара да се усмихна, но се усмихнах.
Свих пръстите си около малката ѝ ръка и я повлякох през тълпата към изхода. Докато вървяхме, тя все още танцуваше наполовина, а смехът се разля от устните ѝ, когато забеляза няколко членове на Обществото на задниците, които бяха избрали да се облекат като сирени с фетиш към изпражнения. Бяха нарисували люспи по телата си и след това бяха намазали големи буци кафява кал върху себе си, за да завършат визията си. Предполагах, че Макс не ги е забелязал, иначе си представях, че досега щяха да висят от покрива за глезените си.
Наполовина се чудех дали да не ги конфронтирам заради това, точно когато Рокси ме хвана за ръката и посочи в обратната посока, смеейки се отново.
Проследих линията на ръката ѝ, за да видя две момичета, които се бяха преоблекли като Вега. И двете носеха рокли, които изглеждаха като от двора на Дивия Крал, а на главите си имаха високи корони. Бяха добавили към костюмите си колани с изписани върху тях имената Гвендалина и Роксания и се бяха постарали да привлекат вниманието към себе си.
– Това не те ли вбесява?- Попитах Рокси изненадващо, като се обърнах, за да я погледна надолу.
– О, отпусни се, Дариус. Ако не можеш да се смееш на себе си от време на време, тогава ще прекараш голяма част от живота си, обиждайки се за неща, които наистина нямат значение.- Рокси извъртя очи към мен, сякаш бях смешен, и аз се намръщих, докато се опитвах да приема факта, че наистина не ѝ пука.
Преди да измисля отговор, тя издърпа ръката си от хватката ми и се измъкна от мен между тълпата.
Изругах под носа си и се стрелнах след нея. Когато я настигнах, тя вече беше изминала половината път по дългия тунел, който водеше обратно към пещерата.
– Обсипана съм с брокат – посочи тя, сякаш не можех да видя факта, че цялото ѝ тяло е покрито с блестящото вещество на парченца.
– Забелязах – отвърнах аз.
– Ами ще отида да го измия – обяви тя.
– Разбира се. Скоро ще се върнем в общежитието и тогава ще можеш да си вземеш душ.
Рокси въздъхна, сякаш този отговор я разочарова, но не уточни. Излязохме от пещерата и тя погледна небето за момент, стиснала устни, докато мислеше за нещо. Сърцето ми заби бясно, когато тя погледна към мен и усмивка завладя устните ѝ. Рокси не ми се е усмихвала. Със сигурност не и след затъмнението. И всъщност не можех да я виня за това. Но до този момент не мислех, че си позволявам да оценя колко много би означавало за мен, ако го направи.
В следващия миг разбрах защо е така, когато крилете се разпериха от гърба ѝ, пробивайки дупки в роклята, докато червени и сини пламъци облизваха перата и тя ги разгъваше до пълната им ширина. Тя спря трансформацията в орденската си форма и не можех да не се впечатля леко, че е успяла да се научи на такъв контрол за краткото време, откакто се бе появила.
– Ще се видим по-късно, пич – каза тя, засмя се, скочи в небето и започна да лети към Луната.
По дяволите.
– Къде отиваш?- Извиках след нея, докато тя размахваше криле и се издигаше към небето над нас.
– Плуване!- Извика тя в отговор, преди да отлети със смях, сякаш да избяга от мен беше адски забавно.
Майната му.
Разкопчах панталоните и събух обувките си, преди да свия дрехите си на топка, за да мога да ги нося.
Вълна от енергия премина по гръбнака ми, докато призовавах Дракона си, и миг по-късно ноктите ми се забиха в пръстта, когато формата на Ордена се откъсна от плътта ми.
Грабнах пакета дрехи в устата си, преди да излетя във въздуха, за да преследвам Рокси Вега.
Клоните се блъскаха в крилата ми, закачаха се за люспите ми, докато си проправях път от короната и накрая се взрях в небето с ръмжене, което изгаряше гърлото ми.
Удрях крилата си, докато летях все по-високо, като въртях глава, докато не забелязах в далечината огъня на крилете на Рокси.
С мощно размахване на крилата си се издигнах след нея, преследвайки я в небето, докато тя се насочваше към „Кълбото“ и другите сгради в центъра на кампуса.
Започнах да я настигам, но преди да се приближа достатъчно, за да я хвана, тя падна от небето и изчезна от поглед.
Проклинайки вътрешно, аз се втурнах след нея и се гмурнах на земята, когато достигнах мястото, където за последен път бях видял пламтящите ѝ криле.
Насочих се право към извития покрив на Кълбото и металната структура отекна кухо, когато значителната тежест на моята драконова форма се стовари върху нея.
Завъртях глава наляво и надясно, докато се опитвах да я забележа, но тя не се виждаше никъде.
Проклинайки се, скочих на земята и се преобразих отново във формата си на фея, точно преди да се приземя между Кълбото и сградата с форма на полумесец, в която се помещаваха Лунният развлекателен център и басейнът. Погледнах натам, забелязах открехнатата врата и се намръщих, като се зачудих дали наистина е имала предвид, когато е казала, че отива да плува.
Взех дрехите си от пода и бързо навлякох панталоните си, преди да обуя обувките. Затичах се към отворената врата и спрях да я погледна, когато забелязах две малки дървени клечки, забити в ключалката.
– Рокси?- Обадих се, като влязох в тъмната сграда и навлязох в студения нощен въздух.
Нямаше отговор, но аз продължих, като влязох в огромната фитнес зала и минах покрай различните уреди за тежести и кардио, преди да се насоча към басейна.
Доколкото знаех, Рокси не беше идвала тук от нощта, в която Макс и аз я бяхме хванали в капан под водата, и червата ми се изкривиха неприятно, когато ароматът на хлор събуди в мен спомени за онази нощ.
Излязох на тъмните плочки, които очертаваха басейна, и се успокоих, когато забелязах Рокси да плува в средата на водата със затворени очи. Роклята ѝ беше захвърлена заедно с обувките ѝ на ръба на басейна, но тя беше запазила сребристото си бельо за плуването.
Огромен облак от блясък се разстилаше от тялото ѝ, докато тя лениво размахваше ръце напред-назад, и предположих, че е използвала магия, за да премахне всичко, което е задържало блясъка върху кожата ѝ.
– Ще стоиш там и ще гледаш, или ще влезеш?- Попита Рокси, без да отваря очи.
Прочистих гърлото си, приближих се до ръба и се опитах да не мисля за това, което ѝ бях направил последния път, когато бяхме тук.
– Или може би си дошъл да довършиш това, което започна миналия път?- Попита Рокси, а умът ѝ явно следваше мислите на моя.
– Ако се притесняваш за това, тогава защо си дошла тук?- Попитах.
Тя въздъхна, преди да се спусне под водата и да заплува към мен.
Наблюдавах я как след нея остава дълга следа от блясък и тя бавно изплува точно пред мен, поставяйки ръцете си на ръба на басейна, докато ме гледаше с големите си зелени очи. Имаше нещо в начина, по който ме гледаше понякога, което ме караше да се чувствам така, сякаш тя може да види през всяка моя стена, да забележи всяка лъжа и броня, която носех, и да погледне направо в съществото, което се криеше в дълбините на душата ми.
– Дойдох, защото всичко, което искам, е да бъда свободна. А страхът те оковава също толкова лесно, колкото и веригите, ако му позволиш. Така че направи най-лошото… или не го прави. Не мога да контролирам това, което ти избираш да направиш, но мога да избера какво да направя аз.
Преди да успея да отговоря, тя излезе от басейна, оставяйки водата да се стича по тялото ѝ и да отнася със себе си блясъка.
Не можех да не се вгледам в нея, докато стоеше по бельо, а очите ѝ танцуваха с огъня на феникса, докато ме гледаше нагоре, сякаш чакаше нещо. Но аз сериозно нямах представа какво може да е то.
Една част от мен искаше да се протегне към нея и погледът ми се насочи към устата ѝ, докато въображението ми се увличаше за момент, но вместо това успях да направя крачка назад.
Рокси ме погледна, прокарвайки ръце през мократа си коса, която все още беше оцветена като дъга, и изтегляйки водата от нея с магията си. Тя изсмука всяка капка от тялото и бельото си, преди да мине покрай мен, за да хване роклята си и да пъхне краката си обратно в обувките на токчета.
– Кога за последен път си правил нещо просто така?- Попита ме подигравателно тя, докато вървеше назад и ме привличаше след себе си, докато се насочваше към дъските за скокове във вода.
– Какво имаш предвид?- Попитах.
– Като например кога за последен път направи нещо безсмислено, без скрити мотиви?
– Сега се мотая с теб – посочих аз.
Тя се изсмя леко.
– О, значи имаш нулева програма за мен, така ли? Това би било за първи път.
Държах езика си зад зъбите, защото тя беше права. Винаги съм имал програма, когато ставаше въпрос за нея, макар че понякога, както точно сега, сякаш дори не бях сигурен каква е тя. Предполагаше се, че ще се отърва от нея, но идеята за това ме разкъсваше на две едновременно с това, знаех, че е необходимо.
– Хайде.- Тя грабна стълбата за високия борд и започна да се изкачва с нотка на смях в гласа си.
Намръщих се, докато я гледах как върви, чудейки се какво, по дяволите, изобщо прави, като същевременно знаех, че каквото и да е, искам да го правя с нея.
Последвах я чак до върха, където тя излезе на дъската за скачане над водата.
Тя тръгна внимателно напред, после се спусна и седна на самия край на дъската, а краката ѝ се люлееха под нея над водата.
Преместих се да седна до нея, като оставих сантиметър разстояние между нас, въпреки че исках да я придърпам към себе си. Въздъхнах и прокарах ръка по лицето си. Цялото това нещо беше толкова прецакано. Бях подготвил тази вечер, бях излязъл от пътя си, за да я нараня за пореден път, но ето че седях с нея в тъмното, исках да я докосна, да я погледна като влюбено дете. Защо всичко беше толкова трудно с нея? Трябваше да е просто, без значение как изглеждаше и колко секси ми се струваше, че е, не трябваше да се измъчвам от идеята да се отърва от нея.
Може би след като приключи, ще мога да продължа напред, да забравя за нея. Но когато тя се облегна назад, за да легне на дъската за скокове във вода, и бялата рокля, която носеше, се вдигна, разкривайки бронзовата кожа на бедрата ѝ и още един поглед към бельото ѝ, разбрах, че това е празна надежда.
Никога не бях изпитвал такъв глад към някого, какъвто изпитвах към нея.
И това не беше само начинът, по който изглеждаше, всеки път, когато ме захапеше или се съпротивляваше срещу мен, звярът в мен надигаше глава. Тя беше нещо повече от обикновено момиче, което представляваше заплаха. Тя беше истинско предизвикателство, не се страхуваше от мен, независимо какво хвърлям срещу нея, и беше способна да се сравнява с мен или дори да ме надмине във всяко отношение. Никога досега не бях срещал момиче като нея. Тя ми беше равна. Тя не се интересуваше от моята власт или моето име, така че всяко внимание, което ми хвърляше, беше спечелено от мен. Всъщност тя се интересуваше от това кой съм, а не какъв съм. И въпреки че през повечето време мразеше това, което намираше, тя все още ме виждаше. А идеята за това беше колкото вълнуваща, толкова и ужасяваща.
– Ксавие пише ли на София?- Попита тя изведнъж и устните ми се разтвориха при този странен въпрос.
– Да – казах накрая, защото ми се струваше безсмислено да я лъжа за това.- Очевидно е, че не може да и каже кой е в действителност. Но аз исках да има някой от неговия вид, с когото да разговаря, някакъв контакт със стадото…- Замълчах, защото да му дам телефонния номер на едно момиче, на което да изпрати съобщение, ми се стори доста жалък начин да му помогна, но не знаех какво друго да направя.
– Да разбирам ли, че Лайънъл все още не му позволява да разкрие Ордена си пред никого?- Попита тя.
Засмях се, но това беше кухо, празно нещо.
– Никога.
Рокси стисна устни, сякаш това я вбеси, но не добави нищо друго.
– А как е твоята прекрасна годеница?- Попита тя, а около устата ѝ играеше усмивка, докато сменяше темата.
– Майната му на всичко – отвърнах с ръмжене.- Баща ми все иска да я накара да се премести тук от нейната академия, за да можем да се опознаем по-добре. Чух го да казва, че очаква да се оженим година след като се дипломирам…
Ужасът от тази идея ме преследваше през повечето нощи, преди да заспя. Най-лошото от всичко това беше, че знаех, че в крайна сметка ще го осъществя, ако не успея да го предизвикам дотогава. Той просто щеше да използва Тъмната си принуда, за да ме принуди, ако все пак се опитах да откажа.
– Защо просто не избягаш?- Подиграваше се тя.- Толкова ли е важен за теб твоят скъпоценен трон, че би продал щастието си за него?
Усмихнах ѝ се, докато и аз лягах, обръщайки глава, за да я погледна на слабата светлина. Тя завъртя краката си напред-назад и дъската подскочи под нас.
– Къде да отида?- Попитах.- В Азерската пустиня? Или в полярната столица? Може би просто трябва да отида в царството на смъртните и да се установя там?
Рокси вдигна рамене, сякаш тези идеи не бяха съвсем налудничави.
– По-добре това, отколкото живот във вериги – каза тя просто.
Разтворих устни, за да отговоря, но какво можех да кажа? Беше всичко друго, но не и просто. Бях роден, за да управлявам, всичко, което бях, всичко, което бях изтърпял, за да стигна дотук, беше в помощ на това. Никога нямаше да се задоволя с обикновен живот, криейки се в сенките. Освен това имах отговорности тук. Към брат ми, към наследниците, към Солария като цяло. Нямаше просто да им обърна гръб.
Рокси се прозя и ми напомни за това, което Ланс ми беше казал, че се е борила да заспи, откакто сенките са и били наложени. Все още не се бях борил много с тях, но пък имах години практика с тъмната магия и се бях научил да държа сенките настрана.
– Да се върнем ли в общежитието си?- Попитах, като се принудих да отклоня поглед от нея към басейна, който сега беше пълен с толкова много блясък, че дори не бях сигурен как, по дяволите, някой ще го почисти. Представях си, че утре тук щеше да има един много ядосан пазач.
Рокси сви рамене, но се изправи на крака, а дъската за скокове във вода се огъна под нас, когато и аз се изправих.
Хванах я за ръка и тя ме погледна изненадано, докато я дърпах към ръба. Тя се поколеба само за миг, преди да ми позволи да я приближа до падането, и аз се усмихнах, когато я хванах около кръста и я вдигнах в ръцете си.
Тя изкрещя, но не от страх, а от смях, докато я държах близо до себе си и скачах от дъската за скокове.
Рокси извика, ръцете ѝ се увиха около врата ми, докато падахме, но преди да се ударим във водата, свих пръстите си, принуждавайки я да падне под моя команда. Стълбът вода се издигна като камшик, уви се около нас и ни прехвърли над басейна, преди да ни остави на ръба му.
Очите на Рокси се разшириха при използването на магията ми и аз ѝ се усмихнах, докато тръгвах към изхода.
– Толкова шибан самохвалко – издекламира тя, но тонът ѝ беше подигравателен.
– Не мога да помогна, ако си впечатлена от мен – отвърнах аз и тя извърна очи.
– Не съм впечатлена от това. Ако искаш да ме впечатлиш, ще трябва да направиш нещо по-добро от това.
– Какво например?
Тя вдигна рамене, ръката ѝ се премести около врата ми, а допирът на пръстите ѝ до кожата ми изпрати енергия по гръбнака ми.
– Не съм аз тази, която има проблеми с нарушаването на правилата – подигра се тя и се изтласка от ръцете ми, за да може да върви до мен.
Мигновено ми липсваше топлината на тялото ѝ срещу моето, но ако тя чувстваше същото, не даваше да се разбере.
Излязохме обратно от Лунния център в мълчание и аз я наблюдавах с ъгълчето на очите си.
– Нямам ключ за общежитието – обяви тя, когато излязохме обратно на студения въздух навън.- София го има…
– Така че ела и остани при мен – отвърнах мигновено, исках да я имам близо до себе си въпреки всички причини, поради които не трябваше да го правя.
Рокси се обърна и ме погледна, а топлината в погледа ѝ накара сърцето ми да забие и решителността ми да отслабне. Не можех да не се запитам колко ли трябва да е пияна, за да прекарва времето си с мен по този начин. И ако трябваше да бъда напълно честен, бях сигурен, че трябва да е почти пияна. Защото Рокси Вега нямаше да ми даде време, ако беше трезва, а точно сега ме гледаше така, сякаш бях единственият човек на света.
– Не знам – каза тя бавно.- Има много стълби, които трябва да изкачиш, за да стигнеш до луксозната си стая. Може би просто ще се свия на пода пред моята и ще чакам София да се появи.
Засмях се и ми хрумна една идея. Абсолютно нелепа, абсолютно ирационална идея. Но само мисълта за нея накара сърцето ми да забие по-бързо и не можех да не се изкуша от възможността да ѝ докажа, че не просто сляпо следвам правилата през цялото време.
– Оставих прозореца отворен – казах бавно.- Мога да те отнеса до там.
Очите ѝ се разшириха, когато разбра какво ѝ предлагам. Разбира се, тя можеше просто да използва собствените си крила, за да полети дотам, но да се вози на дракон на практика беше против закона. Особено ако питаш баща ми. Той можеше да ме изгони от гилдията на драконите, ако разбереше. Сега го чувах: Драконите не са впрегатни коне. Но на мен не ми пукаше. Щях да наруша това правило заради нея. По дяволите, започвах да се чудя дали не бих нарушил и още няколко заради нея.
По лицето на Рокси се прокрадна бавна усмивка и тя се приближи до мен.
– Какво чакаш тогава, драконово момче?- Подигра се тя.- По-добре си свали панталоните.
Засмях се и пристъпих по-близо до нея, докато разкопчавах колана си. Не можех да разбера дали съм пиян, или полудявам, но трябваше да призная, че ми харесва.
Погледът на Рокси падна върху движенията ми и аз спрях, докато разкопчавах ципа на панталона си.
– Буквално ли ще стоиш там и ще ме гледаш, докато се събличам?- Попитах.
– Ти как го направи, когато изгори всичките ми дрехи от мен през първия ден?- Контрира тя, извивайки вежди към мен.
Вкарах език в бузата си и свалих панталоните си, но погледът ѝ остана забит в очите ми.
– Ако можеш да ми носиш дрехите, ще ти бъда благодарен – казах бавно и тя кимна сериозно, сякаш току-що ѝ бях възложил нещо наистина важно.
– Можеш ли да имаш неприятности за това?- Въздъхна тя.
– Защо звучиш загрижена за това?- Подиграх се.- Почти съм сигурен, че неприятностите са това, което те възбужда.
Рокси се засмя и сърцето ми подскочи при звука, че я правя щастлива.
Обърнах се от нея, като направих няколко крачки, за да се уверя, че имам достатъчно място, преди да изтегля Дракона от плътта си.
Кожата ми се разкъса и огромният звяр, който се криеше в мен, се освободи, а ноктите ми издълбаха линии по пътя, докато се преобразявах във формата си на Орден.
Рокси изтръпна от изненада, но не се отдръпна. Обърнах глава, за да я погледна, а тя се наведе да вземе изоставените ми дрехи, преди бавно да се приближи. Изглеждаше толкова малка и деликатна, застанала под мен, докато аз се извисявах над нея като крал на зверовете, но в погледа ѝ нямаше страх, докато се приближаваше. Само вълнение.
Паднах в клек и спуснах едно от огромните си златни крила, за да може тя да се качи на гърба ми.
Кожата ми изтръпна, докато тя се качваше, а в крайниците ми нахлуваше струйка адреналин от съзнанието, че ще се противопоставя на баща си по този начин и то с Вега. Той сигурно щеше да получи малък инфаркт точно сега, ако го беше усетил.
Рокси се добра до гърба ми, бедрата ѝ се стегнаха около мен, а ръцете ѝ хванаха един от огромните шипове, които стърчаха между лопатките ми.
Дръж се здраво, Рокси.
С мощен скок разперих крилата си и се издигнах в нощта. Рокси изпищя развълнувано, а хватката ѝ върху мен се засили, докато летях все по-високо и по-високо, а академията се смаляваше до нищо друго, освен до проблясъци светлина под нас, докато си проправях път право към звездите.
Щом се издигнах достатъчно високо, прибрах крилата до тялото си и отново паднах свободно право към земята.
Рокси изкрещя, докато падахме, а аз пуснах шлейф от драконовия огън, тъй като моето вълнение нарастваше заедно с нейното, а пламъците се завъртяха около нас и се отдалечиха в нощта.
Разтворих крилата си, преди да се ударим в земята, и отново се изстрелях в небето, въртейки се в кръг и къпейки се в смеха, който се разля от устните ѝ, докато се държеше за живота си.
Най-накрая се отправих към къщата на Огън, прокарвайки си път през небето към спалнята си в най-високата точка на стъклената постройка.
Приземих се внимателно, като се хванах за сградата с ноктите си и създадох мост с крилото си, който тя да използва, за да влезе през прозореца.
Рокси скочи вътре, а аз се оттласнах от сградата и се завъртях в широк кръг, докато се връщах към прозореца.
Полетях право към отвора, като се преобразих отново във формата си на фея, точно когато го достигнах, и избягах няколко крачки, като се приземявах вътре.
Рокси се беше преместила през стаята и седнала зад бюрото ми, като е вдигнала краката си върху него и ми предостави гледка към дългите и крака, докато вземаше писмо от купчината вляво от дървения плот.
Преместих се до гардероба си, навличайки чифт боксерки и анцунг, докато тя издърпваше писмото от плика с драматично размахване. Не помръднах, за да я спра, тази купчина беше пълна с писма от фенове, които в общи линии просто оставях да седят там безкрайно, без да си правя труда да ги чета. В Солария имаше твърде много чудаци, които обичаха да ми пишат, и като цяло бях на мнение, че е по-добре да не чета нещата, които ми пращат през повечето време.
– Скъпи Дариус – мърмореше Рокси, снижавайки съблазнително гласа си.- Наскоро прочетох статията, публикувана за теб в седмичника за феи, и трябва да кажа, че не знаех, че толкова обичаш да печеш – вярно ли е?- Попита Рокси, като вдигна поглед от писмото с вдигната вежда към мен.
Извъртях очи.
– Попитаха ме какви нови хобита съм си набелязал напоследък и аз казах това на шега – допълних, като паднах на леглото, за да мога да я наблюдавам как продължава да чете.
– Да, разбира се. Съмнявам се, че можеш да направиш нещо за себе си по този начин – подиграваше се тя и всъщност нямаше какво да кажа в знак на протест, защото това беше истина. Бях израснала в къща, в която живееха повече слуги, отколкото членове на семейството. Идеята аз да пека беше доста нелепа. Тя отново вдигна писмото, докато продължаваше да чете.- Ще призная, че и на мен ми хареса да разглеждам снимките, включени в тази част. Особено тази, на която тичаш по плажа с другите наследници – о, тя има право, видях я и наистина изглеждаш секси – коментира Рокси, карайки сърцето ми да се разтупти по странен начин. Но тя продължи, сякаш нямаше нищо странно в това да признае, че ме намира за привлекателен.- Приложих подарък към това писмо с надеждата, че когато доловиш аромата ми от него, можеш да ме потърсиш и да огладнееш за мен, както аз огладнявам за теб. Какво означава подарък?- Попита Рокси, вземайки плика обратно от бюрото и изваждайки от него друг лист хартия.
– Гнусотия!- Изкрещя Рокси, изпусна писмото и скочи на крака с отвращение.- На това има залепени косми и те не прилича на косми от главата!
Тя се отдръпна от писмото толкова бързо, че изгуби равновесие в обувките си на токчета и аз протегнах ръка да я хвана, докато тя падаше обратно към мен.
Тежестта ѝ се сблъска с мен и аз се засмях, докато се преобръщах назад на леглото, дърпайки я със себе си.
Преобърнах я, притискайки я по гръб, така че да бъде притисната под мен, и тя ме погледна, а от устните ѝ се изтръгна смях. Паднах неподвижно. Сърцето ми се разтуптя и погледът ми се плъзна от очите ѝ към устата.
– Сигурно съм луда, за да съм сама с теб по този начин – издиша тя. – Вероятно още утре ще се върнеш към това да превръщаш живота ми в ад.
Намръщих се на този коментар, въпреки че почти изглеждаше, че се шегува.
– А ти ще се върнеш към омразата си към мен – отвърнах аз.
– Не съм спряла.
Между нас настъпи мълчание и аз се отместих с един сантиметър назад.
– Вероятно има основателна причина за това.
Веждите ѝ се смръщиха, но аз не уточних. Тя щеше да разбере какво сме направили, когато утре историята се разчуеше. И колкото и да ми се искаше да скъся разстоянието между нас, не можех да го направя. Не и когато знаех, че тя ще съжалява за това веднага щом разбере какво сме направили аз и другите наследници…
Изведнъж се преместих назад, изправих се на крака и взех атласа си от панталоните, които тя беше пуснала до леглото ми.
– Просто ще си взема душ – казах, като се отдръпнах от нея.- Можеш да гледаш телевизия или каквото искаш.
– Добре… – отвърна тя, без да си прави труда да скрие объркването си, когато влязох в банята. Но нямаше никакво значение дали тя смяташе, че се държа странно. Просто трябваше да се свържа със Сет, преди да е изпратил онези видеоклипове до вестника.
Затворих вратата и я заключих, преди да изтегля съобщенията на моя Атлас.

Дариус:
Все пак не мисля, че това е правилният начин да се справим с нещата. Не изпращай тези видеоклипове.

Сет:
Точно така. Само малкият проблем с факта, че вече го направих преди около час. И те току-що ми изпратиха връзката към историята на техния уебсайт…

Майната му!
Изръмжах, захвърляйки безполезния ми Атлас далеч от себе си, сякаш той беше лично отговорен за това, че тази история вече е излязла в пресата. Сякаш току-що не бях прецакал всичко отново. Както винаги го правех.
Влязох под душа, нагласих го горещ и оставих кожата ми да се опари, докато гневът ми към самия мен се надигаше в мен и дълбоко ръмжене излизаше от гърлото ми.
Когато се успокоих достатъчно, за да се върна в стаята си, намерих Рокси да спи в леглото ми.
Приближих се бавно до нея, като се спуснах да седна на ръба на матрака, а мислите ми се бореха помежду си.
Тя се протегна сънливо, взе ръката ми в своята и ме дръпна надолу, за да се присъединя към нея. И аз ѝ позволих. Защото бях слаб и егоистичен. И защото знаех, че това беше последният ми шанс да ѝ докажа, че мога да бъда нещо повече от задник, който я прави нещастна, а аз го бях провалил. Чувствах се така, сякаш това беше тест и се бях провалил още преди да съм започнал.
Легнах, а тя се сви към мен, сложи глава на гърдите ми и се вписа толкова перфектно в извивките на тялото ми, че сякаш беше създадена, за да пасне там.
Болката в гърдите ми намаля, докато я държах близо до себе си, а пръстите ми си играеха с цветните като дъга кичури на косата ѝ, докато тежкото ѝ дишане трептеше върху кожата ми.
Дори не бях сигурен дали ще мога да заспя. Защото знаех, че на сутринта този покой ще бъде нарушен. И за пореден път трябваше да обвинявам единствено себе си.

Назад към част 24                                                   Напред към част 26

 

 

 

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!