Зодиакална академия-Принцеса на сенките-книга 4-част 38

ДАРСИ

Беше последният ден от срока и животът отново беше добър. Толкова добър, колкото можеше да бъде, след като Сет Капела се надвесваше с брадва над главата ми на всяка крачка. Но сега, когато Тори знаеше истината, това беше напълно освобождаващо. Не беше планирано и все още се притеснявах, че тя ще бъде повлечена надолу с мен, ако всичко отиде по дяволите, но може би звездите бяха взели решението вместо нас. А това трябваше да е добър знак.
Прекарах голяма част от сутринта, носейки се из стаята си на порив на въздуха, пеейки Power на Little Mix, докато мислено вдигах среден пръст към Сет. Тори неохотно се беше съгласила да се престори, че не знае за мен и Орион, въпреки че искаше да отреже топките на Сет за това. Но на тези топки беше написано моето име.
Имах и друга причина да съм щастлив. Защото ако дворецът принадлежеше на мен и Тори за коледните празници, тогава нямах причина да не поканя Орион да остане при нас. Всъщност това беше идея на Тори, която беше напълно луда. Не можех да се нарадвам колко е съгласна с това, но тъй като ми беше разказала подробности за закачката с Дариус, предположих, че не може да прецени. И макар да знаех, че се самобичува за това, което е направила, част от мен знаеше, че тя изпитва нещо към Дариус, което не може да обясни. И каквото и да е било то, тя е трябвало да се справи с него сама.
Трябваше да изчакаме и да видим колко празен е дворецът в действителност, но звучеше така, сякаш цели крила от него не се използват, така че скриването на Орион нямаше да е проблем, дори и да имаше персонал, който се мотаеше наоколо. Все още не му бях казала, исках да го изненадам с това тази сутрин. И имах предвид перфектната изненада.
Слязох долу за прощалната закуска, преди всички да се приберат за празниците, като оставих чантата си опакована и чакаща в стаята ми. Бяхме получили официално писмо от Грус, в което се казваше колко развълнувани са да ни посрещнат в двореца. Имах чувството, че ни очаква нещо екстравагантно, но Джералдин не обелваше и дума за това какво да очакваме.
Скоро пристигнах в „Кълбото“ и веждите ми подскочиха при вида на невероятната коледна тематична изложба, която заобикаляше обичайната ни маса. Джералдин и останалите от В.С.О. седяха около нея и всички носеха огромни сребърни шапки с формата на звезди с надпис Merry ChristmASS! Масата беше покрита със слой сняг, а чиниите със сладкиши, багети, варени яйца, препечени филийки, зърнени закуски и кани със сок и кафе изпълваха пространството. По нея непрекъснато падаха снежинки, които се топяха, преди да достигнат повърхността, а аз се възхищавах на магията на водата.
– Весела Коледа, кралица Дарси!- Каза Джералдин, когато ме забеляза, после погледна през рамо.- И весели празници, кралица Тори!- Тя изхърка, разпадайки се от смях.- Виждате ли какво направих? Вместо да кажа В.С.О., аз го превърнах в думата задник!
– О, никога преди не съм забелязвала, че се пише така – каза Тори с усмивка.
Погледнах през рамо към сестра си и не можах да се сдържа да не я придърпам в прегръдка в момента, в който се приближи. Тя се засмя, лъчезарно и ме погледна, когато се отдръпна, веднага бяхме застигнати от двама членове на ВСО, които поставиха пластмасови златни корони на главите ни. В предната им част беше издълбан надписът ВСО Queens, а аз хванах ръката на Тори, преди да я свали, и се разсмях. Тя извърна очи, но я остави на мястото ѝ и седна на масата.
Седях до нея и се наслаждавах на коледния дух около нас, но най-много се радвах на това, че сестра ми отново е до мен.
Диего имаше кисело изражение на лицето, бъркаше в купата си, шапката му беше нахлупена ниско, и изглеждаше толкова весел, колкото коледен елф, който току-що е получил разстройство.
– Какво става?- Попитах го, като си взех кроасан с бадеми и отхапах от него.
София го погледна, но бързо се разсея от Тайлър, който се опитваше да ѝ обясни една игра на карти.
– Нищо – промълви Диего.
– Трябва да е нещо – настоях аз. Не му бях казала, че съм видяла майка му в дома на семейство Орион. Орион все още не му се доверяваше достатъчно, за да обсъждаме подобни неща, а и аз се чувствах по-предпазлива около него тези дни.
– Не искам да се прибирам вкъщи – каза Диего мрачно, въртейки лъжицата си около купата със зърнени храни, които се бяха превърнали в каша.- Ние дори не празнуваме Коледа и Мама просто ще прекара цялото време, напомняйки ми защо съм такова разочарование за семейството.
Намръщих се и погледнах към Тори.
– Може би можеш да дойдеш с нас в двореца?
Тори ми хвърли страничен поглед, който казваше о, моля те, Боже, не, а аз ѝ отвърнах с такъв, който казваше, но майка му е пълна кучка, Тор.
Тя извърна очи в знак на съгласие и отхапа голяма хапка от багета.
– Наистина ли мислиш, че мога?- Попита с надежда Диего.
– Хазартни гроздове до последния им цент – изпъшка Джералдин, докато се вслушваше в разговора ни.- Това е голямото завръщане на принцесите Вега в Двореца на душите, който е празен от осемнадесет години, Диего Поларис! Няма да е подходящо да се присъединиш към тях по този знаменателен повод.
– Съмнявам се, че Мама щеше да ми позволи – въздъхна Диего.
Намръщих се и погледнах към Джералдин със загриженост.
– Наистина ли това ще е толкова голяма работа?
– Да, защото аз наистина искам просто да отида да се отпусна в голяма къща със сауна и басейн за няколко дни, така че…- Тори сви рамене.
Джералдин се изправи, след което скочи на стола си.
– Няма да е просто голяма работа. Ще бъде най-кремообразната гъбена торта, пълна със сладко от фейлетони и захарни дупчици; глазурата ще бъде направена от меден нектар от най-голямата пчелна царица, която някога е разпервала криле в Солария! Черешката на върха ще бъде най-големият и сочен плод, който някога е докосвал устните ви!- Тя стъпи направо на масата, като избута купа с картофи.- Това ще бъде дяволска божественост от сладост! Камбаните на Нунонг ще звънят във вечността, за да изкристализират момента за идните поколения! Монахините от Галхун ще извикат името на Вега във вечната нощ! Съветниците ще имат най-колебливи и слаби колене, докато се опитват да не се поддадат на най-отчаяното си желание да коленичат в краката ти и да заложат трона на истинските кралски задници, на които принадлежи! За един-единствен съдбовен миг никой в Солария няма да си спомня имената Акрукс, Ригел, Алтаир или Капела, защото Вега ще се е завърнала!
– Вега се завърнаха!- Ревнаха В.С.О., като издигнаха юмруци във въздуха.
Онемях, докато се взирах в нея, с ръка, поставена на сърцето ѝ, а другата ѝ ръка, вдигната нагоре, с цветя, разцъфнали от върховете на пръстите ѝ.
– Значи няма нищо страшно?- Казах и Тори изхъмка, рамото ѝ се удари в моето, докато В.С.О. изпаднаха в истерия.

***

Забързах към кабинета на Орион със закъсняла задача в ръка като пълно извинение, в случай че се сблъскам с някой учител по пътя.
Бях му изпратила съобщение, в което му казвах да се срещнем тук, след като се преоблека в стаята си. Той щеше да побеснее, когато види какво имам под палтото си. Защото отговорът беше едно голямо дебело нищо. Освен чорапите до коленете и ботушите за сняг, аз бях напълно гола.
Пристигнах пред кабинета му и развълнувано почуках на вратата.
– Влезте – каза официално Орион и аз се усмихнах, хванах ципа на палтото си и го дръпнах наполовина, докато влизах в стаята.
Директор Нова седеше на стола срещу него, с гръб към мен, а аз дръпнах ципа толкова бързо, че косата ми се заклещи в него. Аааа!
Орион ме зяпна точно когато Нова се завъртя на стола си, повдигайки една тъмна вежда. Тя се намръщи, докато аз се мъчех да освободя косата си, докато се опитвах да не разкривам факта, че съм с гол задник под това чудовищно палто. Защо звезди, защо??
Устните на Орион бяха толкова плътно стиснати, че не бях сигурна дали се бори със смеха си, или е на път да си изпатя.
– Защо стоиш там като лимон, момиче?- Попита ме Нова, докато освобождавах косата си и прочиствах гърлото си.- Какво искаш?
– Просто трябваше да предам една задача по кардинална магия.- Размахах я като доказателство, придвижвайки се напред, за да я предам на Орион. Очите му се присвиха, когато я взе, и той се облегна назад на стола си.
– Което е закъсняло, така че десет точки от Въздух – каза той хладнокръвно.
Задник.
Стиснах устни и кимнах, като се върнах към вратата.
– Весела Коледа, господин директор – добавих, преди да изляза.
– И на теб, Тори – обади се тя и аз въздъхнах, докато се движех в коридора, затваряйки вратата след себе си.
Е, поне това не беше ужасно неловко. О, не, чакай… беше.
Тръгнах по коридора и излязох навън, където снегът се сипеше на пухкави бели парцали. Пъхнах ръце в джобовете си, студът се разкъсваше под палтото ми и се плъзгаше по голата ми кожа. Вкарах огнена магия във вените си и се отпуснах, докато тя премахваше студа.
Някъде наблизо се чу ръмжене и аз се загледах в гъстата мъгла, образувана от снега, който се свличаше върху земята пред мен.
Сред нея се появиха две вълчи очи и Сет изскочи от една преспа в огромната си форма на бял орден. Той ме блъсна с гръб към вратата на Юпитер и ме облиза точно в средата на лицето ми. Избяга с вой, който адски много приличаше на смях, а от снега се измъкнаха петима вълци, които се втурнаха след него през целия кампус.
– Весела Коледа и на теб, задник – промълвих аз, като дръпнах ръкава си, за да избърша слюнката от лицето си.
Започнах да се движа обратно към Въздушната кула, светът беше тих, тъй като снегът заглушаваше всичко около мен. Тори и аз щяхме да бъдем взети от бащата на Джералдин след един час, но аз исках да прекарам това време с Орион. Ако Нова не помръднеше задника си от кабинета му скоро, нямаше дори да го видя, преди да си тръгнем.
Задържах се по целия път до кулата, проверявайки Атласа си за съобщения, които да казват, че брегът е чист. Но очевидно не беше.
Влезнах обратно в стаята си с нацупени устни, бутнах вратата и я ритнах.
Орион излезе от банята ми и аз изпищях от вълнение, тичайки напред, за да го целуна. Той ме държеше близо до себе си и прокарваше ръка през косата ми, докато снежинките се топяха в нея, а той пускаше топъл порив въздух, за да я изсуши.
– Чувствам се като Питър Пан. Винаги се промъквам през прозореца ти.
– Оставям го отворен само заради теб.- Усмихнах се.
– Е, Уенди… искаш ли да дойдеш в Невърленд? Ти липсваш на изгубените момчета.- Той ме придърпа към твърдия си член и аз се засмях мрачно.
– Не изглеждат чак толкова изгубени – подиграх се аз.
– По-добре провери за всеки случай – промърмори той и аз се изправих на пръсти, целунах го нежно, докато прокарвах ръка по сериозната издутина в панталоните му. Той изстена срещу устата ми и аз се отдръпнах, разкопчах палтото си и го оставих да падне на пода в краката ми.
– Мамка му, Блу – изпъшка той, докато разглеждаше тялото ми, преди да се втурне напред и да ме бутне на леглото.
Изгубих се в страстта му толкова дълго, колкото ни се отдаде, но когато телефонът ми започна да пищи и бях на третия си оргазъм, разбрах, че вероятно е време да приключим. Орион лежеше под мен и изглеждаше готов да заспи, докато аз скачах от леглото и тичах наоколо, дърпайки дрехите и разресвайки косата си. Скоро той се разсъни гледайки ме с апетитна усмивка, която ме изкушаваше да се върна при него.
Когато бях облечена в тъмносини дънки и кичозен коледен пуловер с надпис Jingle All The Fae през пегас в блестяща шапка, скочих върху него и забих мокра целувка върху устните му.
– Имам покана за теб – казах, докато ръцете му се опираха на бедрата ми.
– Включва ли това да оскверня този нелепо възхитителен пуловер?- Попита той, накланяйки глава на една страна с изпълнен с надежда поглед.
Ударих го по гърдите и се засмях.
– Не. То включва това, че ти ще се озовеш със звездния прах на територията на двореца, а аз ще те вмъкна вътре увит в килим или нещо подобно.
Усмивката му изчезна, заменена с поглед с широко отворени очи.
– Дворецът? Не мога, Блу.
– Никой няма да те види. Сигурна съм, че има много места, където да се скриеш.
Погледът му трепна от изкушение и аз се наведох, прокарвайки уста по челюстта му.
– И ще имаме много стари, прашни стаи, където можеш да оскверниш този пуловер.
Той издаде тих смях, притискайки ме по-силно.
– Как мога да откажа?
– Наистина ли ще дойдеш?
– Да, ще дойда – каза той с мръснишко изражение, което му придаваше двоен смисъл.
– Ти имаш лошо влияние – подигравам се аз.
– Казва момичето, което се появява в офиса ми, без да носи нищо под палтото си.- Той вдигна вежда, като ми придаде строгия поглед на учител, а аз в отговор му придадох невинния поглед на ученик.
Седнах, а той изруга, когато смачках члена му, като ме избута от себе си, за да може да се изправи.
– По звездите, покрай теб и сестра ти, няма да ми остане никаква мъжка сила.
Захилих се, докато той обуваше боксерките си, а аз трябваше да се наслаждавам на шоуто, докато той обличаше останалите си дрехи. На вратата се почука, преди да е закопчал ризата си.
– Само секунда!- Извиках, като подканих Орион към прозореца.
– Пуснете ме да вляза – Джералдин е направила нещо ужасно!- Замоли ме Тори, а Орион ми сви рамене и за всеки случай влезе в банята.
Беше най-странното нещо да можеш да говориш открито за това с някого – освен с отмъстителния задник върколак.
Пуснах я в стаята и затворих вратата, преди Орион да се появи отново от банята, все още закопчавайки ризата си.
Тори се вгледа в него, после погледна към мен, после към леглото.
– Ех, пич!
Орион само се усмихна, а тя му отвърна с насмешка.
– Извинявай – казах виновно, като погледнах надолу към снопчето блестящи розови и лилави материали в ръцете ѝ.- Какво е това?
– Това е ад, зашит в проклета рокля, ето какво е. Две рокли, за да бъда точен. Джералдин иска да ги носим на „голямото завръщане“ или както там продължава да го нарича. Но виж ги.- Тя ги размърда, така че полите се разгънаха, държейки двете рокли, които бяха отвратителни отвъд думите.
Огромни панделки с къдрици и километри мрежа се скупчваха върху всяко пухкаво бедствие.
– Няма да я облека – обяви Тори.- Ще ги изгоря, Дарси.- Дива светлина озари очите ѝ и по кожата ѝ затрещяха искри.- Изгори ги с мен, ще кажем, че е било инцидент.
Орион се придвижи напред и изтръгна роклите от ръцете ѝ.
– Нека не бързаме, малка подпалвачка. Помниш ли какво се случи последния път, когато запали нещо?
Спомних си за стаята на Дариус и Тори невинно засмука долната си устна, а аз започнах да се смея.
– Просто си облечи нещо друго – продължи Орион.- Проблемът е решен.
– Тогава ще я обидим. Тя каза, че ги е направила сама – въздъхна Тори драматично.
– О, боже, ще бъдем в новините с тях, нали?- Казах, взирайки се в чудовищните рокли.
– Аз просто ще умра – каза Тори страстно.
– Просто носете това, което ви харесва, и сложете илюзия върху тях, която само Джералдин може да види.- Вдигна рамене Орион, сякаш това беше толкова просто, а аз му хвърлих най-жалния си поглед.
– Искаш да кажеш, че ще го направиш за нас?- Попитах сладко.
Очите му се плъзнаха по мен.
– Да, разбира се, Блу.
Веждите на Тори се вдигнаха, докато го гледаше.
– Най-странното нещо във всичко това е, че ти си мил, знаеш това, нали?
Погледът на Орион потъмня, когато върху чертите му се появи злобен поглед.
– Това не е постоянна мярка.
– Ще видим.- Тори се втурна към куфара си и го отвори с замах.-Купих няколко зашеметяващи рокли за престоя ни в двореца, Дарси.
– Разбира се, че си го направила – засмях се, когато тя извади две красиви рокли от дълбините на багажа си; едната в наситен тъмносин цвят, а другата – в дълбока слива. Тя ми подаде тъмносинята и аз побързах да отида до гардероба, за да си избера бельо и обувки.
– Ще те оставя да се оправиш – каза Орион и се отдръпна до прозореца.- Аз ще се насоча към портата, за да хвърля илюзията върху Грус.- Той се изстреля през прозореца в размазана вампирска скорост, а аз побързах да го затворя след него.
Скоро бяхме облечени и се отправихме към края на кампуса, където студентите излизаха от голямата порта или скачаха в колите, когато родителите им пристигаха да ги вземат. Няколко професори се въртяха наоколо и забелязах Орион сред тях да разговаря с Гейбриъл.
София и Диего побързаха да се сбогуват и ме обзе тъга.
– Приятна Коледа – каза София, като нагласяше ушанките на главата си.- Ще ми липсваш.
– И ти на мен.- Стиснах я, след което тя се премести, за да прегърне Тори.
Диего държеше малка чанта в ръката си, а бръчката притискаше чертите му.
– Ще се върнем, преди да се усетиш – казах нежно и той кимна, придърпвайки ме в прегръдка.
– Бъдете на сигурно място, чикас – каза той и погледна между нас, преди да се отдалечи към една черна кола. Прозорецът на шофьора се спусна и сърцето ми заби по-бързо, когато видях майка му, чието изражение се намръщи, докато гледаше сина си. Тя му каза нещо между стиснатите си устни и той побърза да сложи чантата в багажника, преди да се качи на задната седалка. Колата направи обратен завой, мина бавно покрай нас и имах чувството, че ни наблюдават от затъмнените прозорци.
– Ами качи се на моя пеликан и го наречи Фани Сю – изпъшка Джералдин и аз се обърнах, забелязвайки я да се приближава с целото В.С.О. на гърба си. Носеше виолетова рокля, която далеч не беше толкова отвратителна, колкото тези, които беше приготвила за нас, а върху голямата ѝ гръд беше закачена лъскава значка на В.С.О.- Не изглеждат ли просто като най-блестящите моливи в пакета!- Извика тя към клуба и те започнаха да ръкопляскат.- Роклите са просто възхитителни и на двете ви, ако мога да се изразя така.
Погледнах към Орион, който ми намигна, преди да се обърне към Гейбриъл. Уши на прилеп.
– Благодаря ти, прекрасни са – казах, прегърнах я и се чувствах само на един процент гадно, че не съм облякла тези, които тя беше направила. Но не исках да пристигам в двореца, изглеждайки като топка захарен памук.
– Готови ли сте да си пробиете път в двореца с блясък?- Попита Джералдин развълнувано, като погледна през рамо към някого.
Забелязах баща ѝ, Хамиш, който се движеше из тълпата и ни се усмихваше любезно. Той носеше тъмен костюм, съчетан с ярка вратовръзка, която подхождаше на роклята на Джералдин.
– Благославяй моя чувал – о, извинявайте за езика.- Той се поклони ниско.- Толкова е чудно да ви видя отново и двете. Готови ли сте да тръгваме?
– Да – казахме в един глас с Тори и усмивката ми се разшири.
Хамиш извади от джоба си торбичка със звезден прах, а аз погледнах към Орион, за да уловя отново погледа му, и му се усмихнах за довиждане.
Долових ръмжене на двигател и Хамиш спря да прави това, което правеше, като погледна към пътя, по който се движеха три коли, водени от бледосив мотор.
– По дяволите, той вече го е сменил – промърмори Тори, когато Дариус дръпна газта и се втурна през портата под бурни аплодисменти.
Завъртях очи, когато черният дюнерджийски автомобил на Кейлъб се зададе следващ и той спусна прозореца, сочейки към Тори.
– Весела Коледа, скъпа.- Той потегли, преди тя да успее да отговори, но тя се усмихна след него и поклати глава.
След това спря Макс с тъмносин „Астон Минотин“, като се вгледа в Джералдин.
– Приятно изкарване, Грус. Между другото, изглеждаш секси като дявол.- Той намигна и Хамиш изправи гръбнака си, размахвайки юмрук след него.
– Тази хлъзгава морска пъстърва – каза той възмутено.
– Не се притеснявай, татко, той просто иска да се повърти с една истинска джентълменка.
– Това и прави, баба ми бабакануш – каза Хамиш и кимна решително. – Помниш обаче какво винаги е казвала майка ти да правиш с такива мъже, нали?
– Отрязвай им пръстите, а после и ръцете – казаха те в един глас и аз избухнах от смях, споделяйки поглед с Тори.
Сет пристигна с блестящо бяло „Файзерати“ и аз скръстих ръце, когато и той предсказуемо спря. Това ли беше опашката за парада на задниците или нещо подобно?
Той носеше слънчеви очила като пълен пич и насочи пръстите си към нас като пистолет, преструвайки се, че стреля.
– Ще се видим скоро, Вега.- Той потегли с рев на двигателя си.
– Точно така. Да качим това шимпанзе на машината, нали?- Хамиш подхвърли звездния прах във въздуха и аз се откъснах от академията във вихър от звезди, стомахът ми се завъртя от пътуването и от това, което ни очакваше в края му.
Петите ми се удариха в земята и Тори хвана ръката ми, преди да падна. Хвърлих ѝ благодарен поглед, но веднага бях заслепена от светкавиците на фотоапаратите. Рев от въпроси изпълни ушите ми и разбрах, че се намираме на червен килим, водещ към огромна златна порта на върха на няколко стъпала.
От двете ни страни репортерите бяха задържани с бариери, за да привлекат вниманието ни. Мъж в костюм се поклони ниско и взе чантите ни, след което се изстреля с бърза вампирска скорост.
Не можех да откъсна поглед от това, което се намираше отвъд портата. Дворецът се издигаше към небето, чистите му стени се издигаха нагоре, за да създадат огромна готическа кула в сърцето му, чийто покрив се стесняваше до точка, която изглеждаше достатъчно остра, за да прониже небето. Стените бяха бледосиви, а още кули се издигаха симетрично от двете страни на внушителната сграда. Нито един от покривите не беше покрит със сняг, сякаш някой беше отделил време да разтопи всичко. Прозорците блестяха на слънчевата светлина и в мен се прокара вълнение, тъй като нещо в това място ме зовеше като далечен спомен.
– Вега няма да приема никакви въпроси – каза твърдо Хамиш и аз забелязах, че говори директно на Гъс Вълпекула с тъмночервена коса и лисичи черти. Гледаше ни като храна, която искаше да дъвче в продължение на известно време, и аз му се намръщих в отговор.
– Ще участвате ли във вековните кралски традиции? – обади се една жена с развяваща се грива от златни коси.
– Ще произнесете ли реч в коледната сутрин?- Извика друга жена.
– Ще бъде ли допусната пресата в двореца?- Молеше дребен мъж.
– Как планирате да прекарате времето си тук?- Забелязах майката на Тайлър, която беше направила статията ни за „Дейли Солария“, с тъмнорусата си коса и любезни черти. Двете с Тори се придвижихме до нея въпреки мърморещите оплаквания на Хамиш.
– Искаме да научим повече за роднините си, докато сме тук – казах в микрофона ѝ.
– И искаме да се отпуснем – добави Тори.- Работихме до насита в „Зодиак“.
Няколко души от тълпата се разсмяха и Хамиш ни насочи към портата, където от двете ѝ страни стояха двама пазачи в черни униформи. На гърдите на единия им джоб се открояваше сребърен символ на огъня, а на другия охранител – на земята. Вдигнах вежди, когато те се поклониха ниско и отвориха портите под възгласа на тълпата. Погледнах назад от мястото, където бяхме застанали на стъпалата, и осъзнах, че отвъд репортерите се е събрало море от цивилни, които се опитват да ни погледнат.
Те махаха развълнувано, подскачайки нагоре-надолу, а аз вдигнах ръка и от мен се изтръгна изненадан смях. Тори също вдигна ръка, за да помаха, и въздухът се изпълни с бурни аплодисменти.
– Истинските кралици се завърнаха!- Изкрещя някой, след което скандирането бе подето от останалата част от тълпата.
По бузите ми се разля руменина, докато Хамиш ни превеждаше през портите, а аз се вглеждах в дългата пътека напред, която разделяше безупречна градина от двете ни страни. По земята лежеше сняг, но пътеката беше разчистена, така че краищата ѝ се очертаваха идеално.
Пред нас имаше куполна чешма с две огромни каменни крила, разперени от нея, сякаш ангел беше коленичил под водата. Останах безмълвна, когато минахме покрай него и се изкачихме по огромни стъпала към дървени врати, които бяха по-високи от Кълбото.
Те се отвориха, когато се приближихме, и Джералдин изпищя от вълнение зад мен. Влязохме във входно антре със сводест таван и невероятно стълбище от тъмно дърво. На парапетите бяха сложно гравирани различните ордени, а на върха на първото ниво имаше красива дървена дърворезба на жена-харпия. Косата ѝ се спускаше по гърба, докато гледаше към нещо високо над себе си, а очите ѝ сякаш преливаха от любов.
Насочих погледа си, за да последвам нейния, и открих, че целият таван е изрисуван с огромна хидра. Черният звяр заемаше целия таван, а многобройните му змийски глави гледаха надолу към жената долу. По гръбнака ми премина тръпка на дискомфорт, когато осъзнах, че това е първият ми поглед към Дивия Крал и неговата съпруга. Истинските ни родители.
– Сигурен съм, че ще искате да изследвате всяко кътче – каза Хамиш развълнувано.- Можете да останете във всяка стая, която пожелаете, но портиерът ще занесе нещата ви в стаите на майка ви. Просто следвайте крилата, те ще ви отведат там.- Той посочи към задната стена, където нежно бяха изрисувани малки сребърни крила. Забелязах друг комплект по-нагоре по стълбите вляво и сърцето ми заби.
– Ще дойда да ви намеря по-късно за вечеря – каза Джералдин. – Почукай и пак почукай, за да видиш кое какво е.- Тя лъчезарно се насочи към една врата от едната страна на огромното стълбище и изчезна през нея.
– Това място е…- Започнах.
– Безумно – завърши Тори.
Изкачихме се бавно по стълбите и аз я хванах за ръка, изведнъж почувствах нужда от близостта на моята близначка в такъв важен момент от живота ни. Тя я пое без да се оплаква и аз стиснах пръстите ѝ, докато се приближавахме до богато украсената дърворезба на майка ни.
– Тя прилича на нас – въздъхнах аз.
Тори сви рамене.
– Може би малко.
Погледнах я с намръщен поглед.
– Не ти харесва тук.
– Не е това – промърмори тя, като отмести поглед от статуята.-Просто нямам нужда да знам за майка и баща, които са ни захвърлили в съвсем друг свят. Те провалиха живота ни, преди още да сме го започнали.
– Знам – въздъхнах аз.- Но все още не мога да се отърва от нуждата да науча за тях.- Обърнах поглед към картината високо над нас.- Не мога да си представя да имам баща, който е бил толкова жесток, колкото казват, че е бил. Страхувам се да знам какво е правил, но мисля, че трябва да знам.
– Разбирам.- Тя се усмихна окуражително.- Така че, докато ти научаваш всичко за това колко голям пич е бил татко, аз ще издирвам плувния басейн и ще наваксвам със съня.
Засмях се и се придвижихме нагоре по стълбите, следвайки сребърните крила през невероятни коридори и покрай стенописите на двореца, които изобразяваха различните сезони. На това място имаше енергия, която сякаш бръмчеше във вените ми. Сякаш звездите бяха чакали дълго време да се върнем тук и сега чакаха да се случи нещо невероятно.
Проправихме си път през старите готически пространства и най-накрая намерихме стаите на майка ни. Намираха се през една сребърна врата, в която две крила се разделяха по средата, и сърцето ми застина при гледката одвъд.
Намирахме се на балкон, който гледаше към огромен плувен басейн долу. Беше издълбан от скала, от хълма се стичаше водопад, който сигурно беше направен с помощта на земна магия. Парата се извиваше към стъкления таван далеч горе, а мекото звучене на музика от арфа галише ушите ми. Живи дървета се придържаха към краищата на басейна, а по склона на хълма растяха трева и цветя.
– Мисля, че си намерила този басейн, Тор.
Тя се усмихна широко и ние се отправихме надолу по наклонените стълби, които се извиваха към долния етаж. От стените водеха врати в стотици посоки и ме сърбеше да надникна във всяка една от тях.
Забелязах чантите ни да седят пред две врати от противоположните страни на басейна и побързах да продължа напред, влизайки в стаята си. Очакването ме изпълни, когато пристъпих в пространството; стените бяха от тъмно стъкло, през което се вихреше вода, а отвъд огромното легло се откриваше изглед към балкона.
Тори изведнъж ме хвана за ръката и ме завъртя с усмивка.
– Всичко това е наше!- Изкрещя тя от радост.
Извиках заедно с нея и тя ме повлече след себе си към басейна, като сваляше обувките си, докато вървеше. Аз също свалих моите и смехът ни се разнесе от стъкления таван далеч горе, докато скачахме напълно облечени.
Горещата вода ме обгърна и аз излязох на повърхността с усмивка, все още държейки се за ръката на Тори. Във водата се разнесе странно пулсиране и аз се задъхах, когато разбрах какво е то. Погледнах към Тори, която имаше същото изражение на лицето си.
– Там.- Посочих водопада и заплувахме към мястото, където водата се пенеше и бълбукаше под потока. Вдигнахме свободните си ръце, магията ни потече между нас, когато разделихме водопада и отвъд него се разкри скрита пещера.
Пуснахме се една друга, изкачихме се вътре и водната завеса се спусна зад нас. Самата скала излъчваше наситено синьо сияние и всичко в това малко пространство крещеше от магия.
– Ето – каза Тори развълнувано, придвижи се до стената отзад и постави ръка върху нея. Аз също се преместих там, опирайки инстинктивно ръката си до нейната. В скалата се появи дупка, а заклинанието за прикриване сякаш се отключи при съвместното ни докосване.
Вътре имаше два богато украсени сребърни пръстена, единият с гравирано G, а другият с R. Зад тях, опряна до стената, имаше карта Таро.
Сърцето ми биеше по-силно, когато се наведох и взех картата, а Тори взе двата пръстена.
– Мисля, че те са за нас – въздъхна тя.- Роксаня и Гуендалина…
Погледнах картата от Аструм, която беше на Слънцето, а значението ѝ вече беше запомнено от часовете ми по Таро: Доброта, истина и красота.
Обърнах я, а Тори се приближи до мен, докато адреналинът нахлуваше в кръвта ми.

Добре дошли у дома, скъпи принцеси.
Търсете добре, търсете дълбоко.
Тази къща крие тайна в стените си.
Там, където крилата срещат справедливостта, кръвта ви е спасена.

– Какво означава това?- Въздъхнах, а Тори поклати глава.
– Загадъчно, както винаги. Предполагам, че ще трябва да издирваме тайни по стените – каза тя сухо.- Или да седим край басейна и да чакаме тайните да се разкрият пред нас. На мен ми е лесно.- Тя се обърна и се гмурна обратно във водата, като остави двата сребърни пръстена и картата при мен.
Стиснах всички тях близо до гърдите си, а адреналинът ми се покачи, тъй като тайните, които се криеха на това място, сякаш ме заобикаляха. А аз, например, щях да внимавам за тези тайни.

Назад към част 37                                                          Напред към част 39

 

 

 

LudatA

Автор: LudatA

25.05.1971 Пловдив Испания- Алберик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Молим ви да спрете защитите от реклами за нашия сайт. С показването на рекламите ще се осъществява поддръжката на сайта ни! Благодарим ви!